EL-W531H - ELW531HB - Kalkulatory naukowe

Transkrypt

EL-W531H - ELW531HB - Kalkulatory naukowe
EL-W531H
WPROWADZANIE I WYŚWIETLANIE WYNIKÓW TAK
JAK PODCZAS PISANIA
MATRYCA LCD O ROZDZIELCZOŚCI 96 X 32
W SUMIE 335 FUNKCJI
CZTERY UNIWERSALNE DEFINIOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA PRZYCISKI
TRYB ZADAŃ MATEMATYCZNYCH (+, -, X,
MIESZANE, MAKSYMALNIE. 100 PYTAŃ)
TRYB WIELOLINIOWY (PRZECHODZENIE NA
POCZĄTEK I NA KONIEC RÓWNIA)
NIEZALEŻNE PRZYCISKI STERUJĄCE KURSOREM
ŹRÓDŁO ZASILANIA: BATERIA AAA X 1
Dzięki wyświetlaczowi LCD o rozdzielczości 96 x 32 można wyświetlać równanie, tak jakby było zapisane odręcznie (system
WriteView). - zarówno podczas edycji równania jak i podczas wyświetlania wyników. Dzięki 335 wbudowanym funkcjom
kalkulator EL-W531H można stosować do wszelkiego rodzaju szkolnych i uniwersyteckich zadań!
FUNKCJE PODSTAWOWE
WYŚWIETLACZ
Odtwarzanie wieloliniowe:
liczba linii: Zależnie od trybu: w trybie WriteView matryca 96 x 32, 2 linie
w trybie linowym
znaków w linii: 96x32 dot matrix LCD
wyświetlane cyfry: mantysa + wykładnik: 10 + 2
Grupowanie cyfr po 3:
OBLICZENIA
Obliczenia na stałych i obliczenia łańcuchowe:
przekształcenia systemów miar: 0
stałe fizyczne: 0
SYSTEMY LICZBOWE
obliczenia w systemach: dziesiątkowy, binarny, ósemkowy, szesnastkowy,
pen:
konwersja w systemach: dec, bin, oct, hex, pen:
Operacje logiczne (AND, OR, NOT, NEG, XOR):
INNE
funkcje dodatkowe: Tryb zadań matematycznych ( , -, x, mieszane),
maks. 100 pytań; 4 klawisze definiowane przez użytkownika (D1 - D4)
Źródło zasilania: AAA x 1
wymiary (w mm): 79,6 x 161,5 x 15,5
Waga (g): 107 g
Kod EAN: 4974019025988
www.sharp.pl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Wprowadzanie w trybie D.A.L.:
Wyświetlanie w trybach: Float, FIX, SCI, ENG:
Pamięci: 9
STO, RCL / M+, M-:
+, -, x, ÷,%:
maksymalna liczba operacji wykonywanych równocześnie (obliczenia. /
zmienne): 64/10
Funkcja CA:
Korekcja ostatniej cyfry:
Przywoływanie ostatniego wyniku:
FUNKCJE NAUKOWE
Obliczenia MDF:
Pi, +/-, EXP:
X2 ,√ ,³√ , ×√ , XY , X·¹ ln, log, ex ,10x:
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1:
silnia (n!), permutacje (nPr), kombinacje (nCr):
generator losowy:
operacje na ułamkach:
Przekształcanie ułamków zwykłych na dziesiętne:
układy współrzędnych: prostokątny i biegunowy:
DMS (konwersja: system dziesiętny sześdziesiętny - min/sek):
DEG (jdnostki miary kąta: deg, rad, grad):
DEG (przeliczanie: Deg Rad Grad):
pamięć wzorów (F1 - F4): 0
FUNKCJE STATYSTYCZNE
funkcje statystyczne zmiennych x, y: 1/2
odchylenie standardowe / zestawienie sum końcowych:
wartość średnia:
regresja liniowa i nieliniowa: 7
SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPółKA Z O. O. ODDZIAł W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL

Podobne dokumenty