RAZEM:

Transkrypt

RAZEM:
Załącznik nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy
L.p
Opis przedmiotu zamówienia:
A
B
Telefaks laserowy Panasonic UF- 4100
(lub równowaŜny)
1.
Ilość
zamówienia
Cena
jednostkowa
brutto
C
D
E
Szt.
1
Kpl.
3
- MoŜliwość pracy jako faks, kopiarka, skaner, PC faks, telefon
- Pamięć dokumentów:- ok. 60 stron w trybie odbioru dokumentów do pamięci, -ok. 60 stron w trybie nadawania
dokumentów , - Identyfikacja abonenta wywołującego
- MoŜliwość współpracy z komputerem, oprogramowanie typu manager kompatybilny z: Windows
95/98/Me/NT 4.0/2000/XP , - Wyświetlacz LCD , - Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w
języku polskim , - Opisy na obudowie w języku polskim lub angielskim , - KsiąŜka telefoniczna: 100 wpisów,
- Wybieranie jednoprzyciskowe: min.16 wpisów, - Rozsyłanie sekwencyjne: do min. 100 abonentów,
- Maksymalna prędkość modemu-min. 33 600 bps (dobierana automatycznie)
- Czas transmisji ok. 3 sek/stron (ECM-MMR) , - Szybkie skanowanie do pamięci 64 odcienie szarości
- Transmisja opóźniona, - Typ drukarki Laser Printer , - Szybkość druku ok. 5 stron na minutę
- Rozdzielczość druku 600x600 dpi na kartkach formatu A4
- Rozdzielczość skanowania poziomo 8 pikseli/mm; pionowo 3,85 lini/mm- przy standardowej rozdzielczości
- jedna (1szt.) dodatkowa Kaseta z tonerem UG-3221 AU
- Gwarancja 12 miesiące, - Sprzęt musi posiadać certyfikat CE
Zestaw kamuflowany przewodowy do radiotelefonu MOTOROLA GP-360 PL:
Zestaw MDRMN4022 o parametrach i konfiguracji :
2.
J.m.
-Kolor beŜowy,
-2 częściowy,
-Osobno PTT z mikrofonem,
-Osobna słuchawka douszna douszna (umoŜliwiająca podłączenie fonowodu do wymiennych wkładek dousznych z
zaczepem zausznym),
-Słuchawka jest odłączana od zestawu,
-Złącze do GP340/360/380.
RAZEM:
Proponowany okres gwarancji ………………………………..
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej………………………….
Wartość
towaru brutto
poz. D x poz. E
F

Podobne dokumenty