Pobierz - Polska Grupa Uzdrowisk

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Polska Grupa Uzdrowisk
1/2014
Źródłą Twojej Energii / 1
2014
październik-grudzień 2014
Źródła
Twojej
Energii
Magazyn Polskiej Grupy Uzdrowisk
JAK COŚ ROBISZ,
OŚ JAK
ROBISZ,
COŚ
ROBISZ,
RÓB
TO
Z WODĄ
ROBISZ,
BŚ TO
Z WODĄ
RÓB
TO Z WODĄ
TO Z WODĄ
6/10/14 4:59 PM
6/10/14 4:59 PM
6/10/14 4:59 PM
6/10/14 4:59 PM
„Jagusia”
w Kudowie - Zdroju
na rzecz dzieci
i młodzieży str. 8
Uzdrowiskowe przepisy
na świąteczny stół str. 36
Słowo od redakcji |
Spis treści
Źródła Twojej Energii 1/2014
Słowo od redakcji
Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością oddajemy
w Państwa ręce pierwsze wydanie Magazynu Polskiej Grupy Uzdrowisk. Mam
nadzieję, że zarówno pod względem zawartości merytorycznej, jak i wizualnej,
to pismo przypadnie Państwu do gustu
i stanie się regularną lekturą w Państwa
rękach.
Dla nas, to nie tylko pierwszy numer
pisma poświęconego Polskiej Grupie
Uzdrowisk, ale i sposób dotarcia z ciekawymi informacjami do osób, które
jeszcze nie znają współczesnych, nowoczesnych i wychodzących naprzeciw
oczekiwaniom gości uzdrowisk. A takie
właśnie są kurorty Polskiej Grupy Uzdrowisk – Uzdrowiska Kłodzkie, obejmujące
swoim zasięgiem trzy kurorty: Polanice -
Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Kudowę-Zdrój
oraz Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko
Świeradów - Czerniawa i Uzdrowisko Połczyn, największa w Polsce, silna grupa,
która poprzez swoją różnorodność oraz
zlokalizowanie w dwóch skrajnych zakątkach Polski, oferuje kompleksowe usługi
nie tylko lecznictwa i rehabilitacji, ale i turystyki, rekreacji oraz wellness i SPA.
Taki też będzie nasz nowy magazyn – różnorodny, obfitujący w ciekawostki z życia
uzdrowisk, informujący o nowościach
i zmianach, a jednocześnie o charakterze
poradniczym. Nasi czytelnicy będą mieli
okazję poznać zarówno zarządzających
Polską Grupą Uzdrowisk, jak i kadrę medyczną, w której ręce oddają się kuracjusze. Znajdą się w nim również prezentacje poszczególnych zdrojów, jak również
ich okolic, które stanowią wartość dodaną uzdrowiskowego wypoczynku.
Poruszane będą bieżące, ważne tematy
dotyczące chorób cywilizacyjnych i me-
Spis treści
tod walki z nimi, między innymi poprzez
rehabilitację uzdrowiskową.
Ale nie tylko o zdrowiu będziemy pisali,
ponieważ Polska Grupa Uzdrowisk, to
również turystyka – uzdrowiska z racji
swojej specyfiki zawsze usytuowane są
w wyjątkowych warunkach geograficznych, sprzyjających uprawianiu sportów.
Kolejny obszar, to kosmetyka – produkty
i zabiegi oparte na naturalnych surowcach, takich jak chociażby borowina, czy
świerk. Nie można nie wspomnieć o wyjątkowych wodach mineralnych, które
nadają się nie tylko do picia, ale i do przygotowania wyśmienitych potraw, na które przepisy podajemy w magazynie. No
i oczywiście liczne wydarzenia, w które
bogate są uzdrowiska przez cały rok, a o
których będziemy Państwa informować.
Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury kwartalnika – Magazynu Polskiej
Grupy Uzdrowisk. Jesteśmy przekonani, że lektura dostarczy każdemu wielu
wrażeń oraz będzie stanowiła zachętę
do odwiedzenia uzdrowisk. Bo o Polskiej
Grupie Uzdrowisk nie tylko warto czytać,
ale należy je zobaczyć i poczuć na własnej skórze ich liczne walory. Do czego
serdecznie Państwa zachęcam.
Z poważaniem,
Magdalena Kolerska-Kardela
Redaktor Prowadzący
Magazynu Polskiej Grupy Uzdrowisk
Magazyn Polskiej Grupy Uzdrowisk
Adres redakcji:
Polska Grupa Uzdrowisk
ul. Gen. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
e-mail: [email protected]
Redaktorzy koordynujący:
Magdalena Kolerska-Kardela
Dominika Górska-Szymańska – Martis CONSULTING Sp. z o.o.
Redakcja:
Ewa Skowron, Aneta Kucierska, Zbigniew Muczyński, Beata Pożoga,
Robert Moskwa, Arkadiusz Lisowski, Rajmund Szczygieł, Witold
Dziekan, Małgorzata Agopsowicz-Weszka
Prace graficzne:
Artibau Sp. z o.o.
Wydawca:
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. SKA
2
Rozmowy z życia zawodowego wzięte
str. 4-6
Kadencja rozwoju - rozmowa z Renatą Maślanką,
Prezesem Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich
Po urodę i relaks do uzdrowiskowego SPA rozmowa z Anną Łazarz
Codzienna praca z kuracjuszami to moja
satysfakcja - rozmowa z Agnieszką Mundyk
Co w trawie piszczy?
str. 8-13
„Jagusia” w Kudowie-Zdroju na rzecz dzieci
i młodzieży
Nowe życie „Długiego Domu”
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa z Muzeum
Górnictwa Uzdrowiskowego
Świeradowski zdrój gospodarzem jesiennej
euroradonowej sesji
FLESZ ZDROWIA - odkryj
Źródła Twojej Energii
str. 14-19
Balneologia ginekologiczna
również w Uzdrowisku Połczyn
Czarne złoto Połczyna
Cieplickie termy - gorące źródła zdrowia
Woda radonowa - lecznicza energia
z wnętrza ziemi
TOP 4 - o tym się mówi...
str. 20-27
Nowa jakość w rehabilitacji dla amazonek
w Polanicy-Zdroju
Kurorty Polskiej Grupy Uzdrowisk dla zdrowego
serca
Jodowa kuracja w INTERFERIE Argentyt
w Dąbkach
Polska Grupa Uzdrowisk - dla zdrowia stawów
Turystyka okołouzdrowiskowa
str. 28-31
Jesienno-zimowe atrakcje według Polskiej Grupy
Uzdrowisk
Gra miejska - znajdź róg obfitości i zapewnij sobie
szczęśliwy pobyt w Uzdrowisku Cieplice
Porady domowe - profilaktyka uzdrowiskowa
str. 32-35
Strefa relaksu - Zimowy trening marszowy
Strefa zdrowia - Sezon narciarski na start
Strefa urody - Czarny skarb Uzdrowiska Połczyn
Czas na dietę - uzdrowiskowe
inspiracje kulinarne
str. 36-37
Uzdrowiskowe przepisy na świąteczny stół
LIFESTYLE
str. 38-41
STAROPOLANKA dla każdego
190 lat polskich sreber
Lifting gwiazd w INTERFERIE Medical SPA
Poradnik kuracjusza
str. 42-43
Rehabilitacja stacjonarna
- dlaczego tak ważna i potrzebna?
Niezbędnik kuracjusza
3
Źródła Twojej Energii 1/2014
Rozmowy z życia zawodowego wzięte
Kadencja rozwoju
Po urodę i relaks
do uzdrowiskowego SPA
Rozmowa z Renatą Maślanką,
Prezesem Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich – Grupa PGU, którymi kieruje od 2013 r.
dzieci i zdaję sobie sprawę, jak ważne jest wpajanie prozdrowotnych zasad życia już od najmłodszych lat, zgodnie z powiedzeniem: „czym skorupka za młodu…”.
Kolejne plany, a jednocześnie wyzwanie, to zaplanowanie najbliższego roku, zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Kładziemy bardzo duży nacisk na systematyczne podnoszenie jakości
świadczonych przez nas usług, wprowadzamy nowe rozwiązania. Zmieniamy też oblicze uzdrowisk w ramach Polskiej Grupy
Uzdrowisk, budując ich markę wśród coraz liczniejszej grupy
docelowej. Bo naszym celem jest zainteresowanie uzdrowiskami coraz młodsze osoby, rodziny z dziećmi i przygotowywanie
programów dla osób aktywnych zawodowo. Tym samym wychodzimy naprzeciw zmianom demograficznym, przesunięciu
wieku emerytalnego, jak również zagrożeniom, wynikającym
z coraz dłużeszej listy chorób cywilizacyjnych.
Czy praca na stanowisku prezesa zarządu, jednej z największych w Polsce spółek uzdrowiskowych, otworzyła
nowy etap w Pani życiu zawodowym?
Renata Maślanka: Z pewnością tak. Od lat pracuję w branży
medycznej, która nieustannie się zmienia i dynamicznie rozwija. Jestem osobą, która ciągle poszukuje - szans, możliwości
i wyzwań – zarówno w sferze biznesu, jak i w życiu prywatnym.
Praca dla Uzdrowisk Kłodzkich, działających pod parasolem
globalnej marki, jaką jest KGHM, to ogromne wyzwanie, które
podjęłam z pełną świadomością i odpowiedzialnością. I mam
nadzieję, że pozytywne efekty mojej pracy odczują wszyscy
nasi interesariusze.
Jakie zatem wyzwania stoją przed Panią w najbliższym
czasie?
R.M.: Wyzwań jest wiele. Z tych najbardziej priorytetowych,
to zdecydowanie dokończenie realizacji inwestycji w jednym
z naszych oddziałów w Kudowie-Zdroju. Aktualnie trwa tam
przebudowa Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Jagusia”
na Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki, które
będzie dedykowane uzdrowiskowemu lecznictwu dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi specjaliści będą się tam głównie zajmować leczeniem otyłości, jak również będą prowadzone zajęcia
edukacyjne z obszaru zdrowego stylu życia, odżywiania, czy
samoakceptacji. Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych specjalistów z dziedziny dietetyki, psychologii i aktywności fizycznej. Chciałabym w tym miejscu zaznaczyć, że tego typu miejsca
w Polsce praktycznie nie istnieją, a sama jestem mamą trójki
4
Uzdrowiska Kłodzkie to także producent znakomitych
wód mineralnych Staropolanki i Wielkiej Pieniawy. Czy
planowane są także inwestycje w sferze produkcyjnej?
R.M.: Systematycznie inwestujemy w całą spółkę, tak w lecznictwo uzdrowiskowe, jak i w produkcję wody mineralnej.
Wśród najważniejszych bieżących inwestycji znajdują się m.in.
modernizacja parku maszynowego, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii. Staramy się tym samym polepszać warunki pracy naszego zespołu produkcyjnego.
Systematycznie inwestujemy także w sieć dystrybucji. Dzięki
temu rok do roku realizujemy wzrosty sprzedaży Staropolanki,
zarówno ilościowo, jak również wartościowo.
Czego można życzyć Pani Prezes na obecną kadencję?
R.M.: Przede wszystkim zdrowia i siły do dalszej pracy. Optymizm mam wrodzony, więc zawsze widzę szklankę do połowy
pełną.
EWA SKOWRON
Uzdrowiska Kłodzkie - Grupa PGU
Rozmowa z Anną Łazarz,
kierownikiem SPA „Zdrojowe Zacisze” w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU
SPA „Zdrojowe Zacisze”, będące jednym z obiektów
Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU, w ostatnim czasie intensywnie się rozwija, przyciągając coraz większą liczbę klientów do skorzystania ze swojej rozszerzającej się
oferty. Co właściwie kryje się pod pojęciem uzdrowiskowego SPA?
Anna Łazarz: Najbardziej znanym rozwinięciem skrótu SPA
jest sanus/sanare per aquam, co oznacza zdrowie, uzdrawianie
przez wodę lub sanitas per aquas, czyli zdrowie dzięki wodom.
Obecnie SPA według ISPA (International Spa Assotiation) to
miejsce biznesu, dzięki któremu klient odczuwa poczucie dobrobytu osobistego, poprzez gamę różnorodnych usług SPA,
służącym odnowie umysłu, ciała i duszy.
Zatem SPA wydaje się być luksusem dzisiejszych czasów.
Czy tak można określić „Zdrojowe Zacisze”?
A.Ł.: Nasze SPA od samego początku swojego funkcjonowania nie kojarzy się z dobrem luksusowym, dostępnym jedynie
dla najbogatszej, nielicznej grupy społeczeństwa. Natomiast
jest ono ukierunkowane na obsługę wszystkich gości poszukujących oferty leczniczej, relaksu, wyciszenia, a także pielęgnacji
kosmetycznej oraz odnowy biologicznej. „Zdrojowe Zacisze”
jest miejscem idealnym dla osób, którym zależy na zdrowym
i pięknym wyglądzie, a także na osiągnięciu stanu równowagi
duszy, ciała i umysłu, przy adekwatnej cenie za wybrany pobyt.
Dlatego też cieszy nas to, że nasi goście, usatysfakcjonowani
pobytem w połczyńskim SPA, chętnie do nas wracają i polecają
taki pobyt innym.
Jakie zabiegi przedstawia oferta SPA „Zdrojowe Zacisze”?
A.Ł.: Strefa pielęgnacyjno-kosmetyczna SPA „Zdrojowe Zacisze” oferuje zabiegi kosmetyczne na twarz, ciało, masaże relaksacyjne, manicure, pedicure, zabiegi w kapsule SPA, zabiegi
hydroterapii oraz kąpiele w jacuzzi. Są tutaj również dostępne
sauny – sucha, parowa, błotna i infrared, a także sala fitness. Dla
gości z Połczyna-Zdroju i okolic funkcjonuje również Day SPA,
czyli możliwość skorzystania z sesji pielęgnacyjnych w ciągu
jednego dnia lub kilku godzin. To kompleksowa oferta z holistycznym podejściem do każdego klienta. Wartością dodaną
pobytu w „Zdrojowym Zaciszu” jest możliwość skorzystania, po
konsultacji u uzdrowiskowego lekarza, z całej gamy zabiegów
leczniczych, w tym zabiegów balneologicznych z wykorzystaniem darów ziemi połczyńskiej – borowiny i solanki, które są
wykonywane w Zakładach Przyrodoleczniczych wszystkich
obiektów Uzdrowiska. Atrakcyjność naszej oferty wiąże się ze
stale pojawiającymi się nowościami. Wśród ostatnich możemy zaproponować masaże ajurwedyjskie, które wpływają na
poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego, osiągnięcie wewnętrznego spokoju oraz głębokie uczucie odprężenia
i błogostanu. Jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów, wprowadziliśmy dodatkowo zabiegi medycyny estetycznej, cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród
klientów SPA.
A jakie formy relaksu proponujecie Państwo swoim gościom?
A.Ł.: Naszych gości na co dzień interesuje dbałość o zdrowie,
poszukiwanie naturalnych metod relaksacji, wrażeń zmysłowych oraz zasad zdrowego odżywiania. Zwracają oni również
uwagę na standard i komfort obiektu z pełną infrastrukturą,
otoczenie i namiastkę luksusu, co staramy się im zapewniać.
W swojej ofercie proponujemy pobyty relaksacyjne i lecznicze,
zarówno kilkudniowe, jak i weekendowe. Dla osób żyjących
w ciągłym stresie, potrzebujących oderwać się od codzienności, zapomnieć o obowiązkach, pobyt w SPA „Zdrojowe Zacisze”
zdecydowanie pozwoli wypełnić się nową energią.
Jakie dodatkowe walory wpływają na relaks gości SPA?
A.Ł.: Z Uzdrowiskiem Połczyn, a zatem i naszym SPA, należy
skojarzyć takie elementy, jak czystość środowiska naturalnego,
piękno okolic, sąsiedztwo parków i ścieżek spacerowych oraz
pewną kameralność, wynikającą z usytuowania uzdrowiska w
oddaleniu od dużych miast i głównych szlaków komunikacyjnych, co niewątpliwie potęguje efekty programów aktywności,
pielęgnacji i relaksu.
Zatem po urodę i relaks do uzdrowiskowego SPA?
A.Ł.: Zdecydowanie tak. Serdecznie zapraszamy do naszego
SPA „Zdrojowe Zacisze” wszystkich, którzy potrzebują odprężenia, nabrania sił witalnych, zadbania o urodę i odpoczynku
w zacisznym miejscu.
ANETA KUCIERSKA
Uzdrowisko Połczyn - Grupa PGU
5
Źródła Twojej Energii 1/2014
Rozmowy z życia zawodowego wzięte
Codzienna praca z kuracjuszami
to moja satysfakcja
Żródła Twojej Energii
Rozmowa z Agnieszką Mundyk,
fizjoterapeutką w Uzdrowisku Cieplice – Grupa PGU
Jak długo pracuje Pani w Uzdrowisku Cieplice?
Agnieszka Mundyk: To już 8 lat, od kiedy zaczęłam pracę
w cieplickim zdroju.
Fizjoterapeuta to taki lekarz „od ruchu”, który w dodatku
wszystko sam pokazuje pacjentowi. Czy kuracjusze doceniają Pani rady, stosują się do wskazówek czy jednak
czują się skrepowani i nie doceniają wagi rehabilitacji
poprzez ruch?
A.M.: Kuracjusze, z którymi mam przyjemność pracować, zawsze z uwagą słuchają moich wskazówek i starają się wykonywać wszystkie ćwiczenia najlepiej jak potrafią. Oczywiście nie
od razu nawiązuje się taka bezpośrednia relacja. Potrzeba kilku
spotkań, aby pacjent zaufał swojemu lekarzowi, czy fizjoterapeucie. Ale jak już się to stanie, to mogę zapewnić, że kuracjusze chętnie stosują moje porady, a tym samym szybciej odczuwają efekty naszej współpracy.
Czy mogłaby Pani przybliżyć swój standardowy dzień
pracy?
A.M.: Trudno nazwać mój dzień pracy standardowym, ponieważ każdy dzień jest inny i zależy od stopnia trudności schorzeń moich pacjentów. Każdy dzień pracy zaczynam już o 7
rano poranną gimnastyką w Parku Zdrojowym. Później ćwiczę
z pacjentami indywidualnie albo w grupie.
Co najbardziej ceni Pani w pracy w Uzdrowisku Cieplice?
A.M.: Najbardziej cenię sobie bezpośredni kontakt z pacjentem. Fizjoterapia to praca interaktywna, dzięki czemu na bieżąco mogę obserwować postępy moich podopiecznych. Ważna
jest również dla mnie osobiście możliwość dalszego rozwoju
zawodowego.
Poza standardową rehabilitacją prowadzi Pani też zajęcia fitness oraz, o czym Pani już wspomniała, poranną
gimnastykę w Parku Zdrojowym. Pani zdaniem, to już
prawdziwa moda na bycie fit, czy jednak w tym względzie mamy jeszcze dużo do nadrobienia?
A.M.: W ostatnim czasie w telewizji, intrenecie, a szczególnie
na wielu blogach zapanowała moda na tzw. „bycie fit!’’. Dla każdego ten termin oznacza coś innego, jednak głównie chodzi
o to, aby zdrowo się odżywiać i dodatkowo do swojego życia
wprowadzać aktywność fizyczną. Osobiście uważam, że taka
moda na świadome, zdrowe jedzenie i propagowanie ćwiczeń, jest jedną z lepszych, jaka ostatnio zapanowała. Nawet
jeśli to czasowy trend, to jestem przekonana, że bardzo wiele
osób będzie nadal ćwiczyć, czując jak dobry ma to wpływ na
samopoczucie, sylwetkę oraz zdrowie.
6
Jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które po latach
bezczynności decydują się na ćwiczenia?
A.M.: Osoby dorosłe, podejmujące aktywność fizyczną po
wielu latach bezczynności, muszą mieć świadomość, że trening sportowy, oprócz poprawy stanu zdrowia, jest także dla
organizmu silnym bodźcem stresogennym, mogącym wyzwalać lub przyspieszać wiele niekorzystnych zmian w organizmie.
Dlatego tak istotne jest, aby dobierać ćwiczenia odpowiednio
do swojego wieku, kondycji i stanu zdrowia. Częstym błędem
jest zbyt duża intensywność ćwiczeń na samym starcie lub wykonywanie obciążających ćwiczeń bez tzw. rozgrzewki.
Największa sieć
uzdrowisk w Polsce!
Zaraża Pani uśmiechem w trakcie pracy – czuje się Pani
spełniona zawodowo?
A.M.: Mam to szczęście, że moja praca jest także moim hobby. A czy czuję się spełniona zawodowo? Mam nadzieję, że jeszcze wiele wyzwań przede mną, a dzięki temu, droga do pełnego spełnienia zawodowego jeszcze dość długa.
Czy to zawód z przyszłością?
A.M.: Zdecydowanie tak. Mamy ogromny wzrost chorób
cywilizacyjnych, takich jak chociażby bóle kręgosłupa. Coraz
większa świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowia, chęć
jak najdłuższego zachowania młodości i długiego życia sprawiają też, że sami zgłaszamy się do fizjoterapeutów. Również
salony odnowy biologicznej, czy kluby fitness zaczynają przeżywać oblężenie, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na
korzystanie z usług zatrudnionych tam specjalistów - fizjoterapeutów.
Połczyn-Zdrój
Świeradów-Zdrój
Cieplice-Zdrój
Kudowa-Zdrój
Duszniki-Zdrój
Polanica-Zdrój
Jakimi cechami osobowościowymi powinien charakteryzować się dobry rehabilitant?
A.M.: Fizjoterapeuta pracuje z ludźmi, którym pomaga poprzez ćwiczenia ruchowe. Jednak sama wiedza o tym, jakie ćwiczenia należy wykonywać w konkretnych przypadkach może
okazać się niewystarczająca. Ważna jest także wrażliwość na innych ludzi, empatia oraz rozumienie ich dolegliwości i potrzeb.
Dobry fizjoterapeuta jest również dobrym psychologiem, musi
posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, szczególnie tymi, którzy niekiedy nie potrafią pogodzić się z tym, co
ich spotkało.
Polska Grupa Uzdrowisk (PGU), została powołana do życia
w 2011 roku. Obecnie jest największą, bo składająca się
z sześciu kurortów, siecią uzdrowisk w całej Polsce, w składzie: Uzdrowiska Kłodzkie, a w ich ramach Uzdrowiska:
Polanica, Duszniki i Kudowa, a także Uzdrowisko Cieplice,
Uzdrowisko Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa. Kurorty te posiadają najszerszą ofertę lecznictwa i
turystyki uzdrowiskowej, w oparciu o unikatowe na skalę
kraju i Europy surowce lecznicze, takie jak wody mineralne, borowina, świerk, czy solanka.
To jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów,
które mogą się pochwalić nie tylko całoroczną ofertą i
wysoką jakością usług leczniczych i rehabilitacyjnych, ale
także wielowiekową tradycją w lecznictwie uzdrowiskowym. Polska Grupa Uzdrowisk to dzisiaj nie tylko tradycyjne lecznictwo i rehabilitacja oparta o naturalne produkty lecznicze i wyjątkowe warunki klimatyczne, ale także
najwyższej jakości usługi rekreacyjne, regeneracyjne oraz
kosmetyczne. Poprzez szeroką i różnorodną ofertę pobytów leczniczych, wypoczynkowych oraz SPA&wellness,
PGU kreuje modę na wyjazdy do uzdrowisk, dzięki którym
każdy z gości ma szansę na odpoczynek pod fachowym
okiem lekarzy i specjalistów rehabilitacji. Ponadto, o komplementarności usług świadczy dostępność naturalnych
produktów kosmetycznych oraz szerokiej gamy wód
mineralnych, sygnowanych marką Staropolanka i Wielka Pieniawa, które są atutem każdego kurortu PGU. Tym
samym, PGU kieruje swoją ofertę zarówno do pacjentów
ze skierowaniem z NFZ lub ZUS, jak również dla klientów
komercyjnych.
W kurortach Polskiej Grupy Uzdrowisk oferowane są pobyty: hotelowe, lecznicze, profilaktyczne, rekreacyjne, SPA,
turnusy NFZ/ZUS oraz turnusy rehabilitacyjne, w ramach
których każdy kuracjusz po konsultacji z lekarzem korzysta z gamy ponad 120 zabiegów w ramach 17 profili leczniczych gwarantowanych przez NFZ i ZUS.
ZBIGNIEW MUCZYŃSKI
Uzdrowisko Cieplice - Grupa PGU
www.staropolanka.pl
7
Źródła Twojej Energii 1/2014
Co w trawie piszczy?
„Jagusia” w Kudowie-Zdroju
na rzecz dzieci i młodzieży
Współczesne społeczeństwa zmagają się z rosnącą liczbą problemów i chorób cywilizacyjnych. Jedną z groźniejszych jest chorobliwa otyłość, a szczególnie otyłość wśród dzieci, która
w dużym stopniu może stanowić o ich problemach zdrowotnych w dorosłym życiu. Dlatego
też, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Uzdrowiska Kłodzkie – Grupa PGU realizują duży projekt inwestycyjny, mający na celu modernizację, podwyższenie standardu oraz
zwiększenie liczby świadczonych usług medycznych Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego
„Jagusia” w Kudowie-Zdroju. Inwestycja dedykowana jest lecznictwu dziecięcemu, zwłaszcza w zakresie walki z otyłością dzieci i młodzieży
Ogólnoświatowy problem
Jaka przyczyna?
Otyłość dzieci jest coraz większym problemem zagrażającym zdrowiu naszego
społeczeństwa. W 1997 r. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła otyłość
ogólnoświatową epidemią obejmującą
dzieci i dorosłych, uznając ją za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzkości.
Polska mieści się w przedziale 10 – 20% występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci
i młodzieży. Lekarze alarmują, że mamy do
czynienia z epidemią występowania otyłości u najmłodszych. To poważny, narastający lawinowo problem zdrowotny z punktu
widzenia przyszłych pokoleń.
Bezpośrednią przyczyną otyłości jest nieprawidłowa dieta, obfitująca w tłuste,
smażone potrawy, słodycze i potrawy typu
fast-food. Nieleczona lub niewłaściwie leczona otyłość u dzieci powoduje występowanie często nieodwracalnych powikłań,
z którymi dziecko będzie musiało borykać
się przez całe dorosłe życie. Najczęstszymi
z nich są skłonność do alergii, nieprawidłowości przeciążeniowe w układzie kostno-stawowym, czy bezdech nocny. Nieleczona otyłość jest również przyczyną chorób
układu krążenia, cukrzycy, kamicy nerkowej
i wielu chorób, które mogą nawet zagrażać
życiu. Ponadto, oprócz zdrowotnych konsekwencji nadwagi i otyłości u dzieci, warto
wskazać również te natury ekonomicznej
i psychospołecznej. Ich skala wskazuje na
konieczność podejmowania już dzisiaj działań leczniczo-prewencyjnych.
Pionierski projekt Uzdrowisk
Kłodzkich
Uzdrowiska Kłodzkie prowadzą Dziecięcy
Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia”, w którym
realizowane jest leczenie dzieci w wieku
od 6 do 18 lat, zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
jak i w formule pełnopłatnej. W strukturach szpitala funkcjonuje szkoła, która
prowadzi edukację w zakresie nauczania
podstawowego (klasy 0-VI) oraz gimnazjum. Szpital dedykowany jest dzieciom
borykającym się z problemem nadwagi
i otyłości, ale także ze schorzeniami narządu ruchu, dróg oddechowych, układu trawienia, problemami reumatologicznymi
i endokrynologicznymi.
W trosce o standard świadczonych usług
na rzecz małych pacjentów, zaplecze medyczne oraz szkolne obiektu jest stale modernizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb cywilizacyjnych.
Pierwszy krok postawiony został w 2012 r.,
kiedy to do dyspozycji małych pacjentów
został oddany nowoczesny basen rehabilitacyjny oraz centrum za­
biegowe. To
jedno z zadań, jakie Spółka zrealizowała
w ramach projektu „Między­narodowy turystyczny produkt markowy «Uzdrowiska
Kłodzkie»”. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Unię Eu­ropejską ze środków Europejskiego Fun­
duszu Rozwoju
Regionalnego. Powstała tu nowoczesna
strefa rekreacji, w której basen pozwala na
zabawę i gimnastykę w wo­dzie, ta zaś pomaga małym kuracjuszom zrzucić zbędne
kilogramy i zwalczyć wady postawy. Atutem kompleksu jest doskonale wyposażone centrum fitness, gdzie mali pacjenci
mogą ciekawie spę­dzić czas, mając do dyspozycji najno­wocześniejszy sprzęt siłowy i
aerobowy. Samopoczucie dzieciom poprawiają także częste pobyty w saunie fińskiej,
a seanse helioterapeutyczne pomagają im w walce z przewlekłymi infekcjami
dróg oddechowych oraz wadami postawy, a jednocześnie po­
prawiają nastrój
i zapewniają przypływ pozytywnej energii.
Nowa jakość leczenia
w „Jagusi”
Rozwojowi leczenia uzdrowiskowego
w obszarze leczenia otyłości pomogła decyzja Mini­
stra Zdrowia z marca
2014 r., potwier­dzająca możliwość prowadzenia rehabi­litacji w tym profilu w
Kudowie-Zdroju. Decyzja ta oparta była
o potwierdzone wyniki terapeutyczne
realizowanego dotychczas programu leczenia, pozytywne opinie konsultantów
krajowych w dziedzinie endokrynologii,
balneologii i medycyny fizykalnej, ale
przede wszystkim poparta spełnieniem
przez Uzdrowiska Kłodzkie wymagań dotyczących posiadanej kadry medycznej
i wyposażenia bazy zabiegowej.
W październiku 2013 r. rozpoczęty został
duży projekt polegający na przebudowie
Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego
„Jagusia” na specjalistyczny ośrodek leczenia otyłości i schorzeń narządu ruchu dla dzieci i dorosłych. Nowa infrastruktura medyczna została doposażona
w sprzęt medyczny i uzdrowiskowy,
a część hotelowa gruntownie przebudowana i zmodernizowana.
Inwestycja została oddana do użytku małych kuracjuszy w czerwcu br. W nowych
warunkach Uzdrowiska Kłodzkie realizują
profesjonalne pobyty dla dzieci, zagrożonych nadwagą i otyłością. Otoczone
opieką psychologów, fizjoterapeutów
i dietetyków uczą się jak zmieniać styl
życia, niwelować złe nawyki, radzić sobie z kompleksami. O bezpieczeństwo
i jak najlepszą rehabilitację najmłodszych
dba tu wykwalifikowana i doświadczona
kadra medyczna.
Wkrótce stworzona zostanie możliwość
uczestniczenia w terapii także rodziców
i opiekunów. To szczególnie ważne dla
najmłodszych pacjentów. Pobyt w „Jagusi” uatrakcyjni z pewnością nowa propozycja warsztatów tematycznych, zajęć
integracyjnych i ćwiczeń rozwijających
umiejętności społeczne.
W „Jagusi” trwa bowiem kolejny etap modernizacji, polegający na przebudowie
8
9
Źródła Twojej Energii 1/2014
Co w trawie piszczy?
i rozbudowie Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Jagusia” na Specjalistyczne
Centrum Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt
realizowany jest od stycznia br. Wykonywane są prace w zakresie przebudowy
i rozbudowy obiektu oraz instalacji (elektrycznych, sanitarnych, specjalistycznych
i technologicznych). Spółka Uzdrowiska
Kłodzkie – Grupa PGU zakupiła także wyposażenie medyczne, sprzętowe, meblowe i ICT wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia nowych usług
szpitala uzdrowiskowego.
Efekt końcowy
W efekcie ma powstać wysokiej klasy
obiekt, posiadający 120 miejsc noclegowych, rozmieszczonych w pokojach
z łazienkami. Obiekt będzie posiadał
także 13 pracowni multimedialnych
o różnych funkcjach: salę do warsztatów
kulinarnych, cztery nowe sale lekcyjne,
salę nagrań i obróbki materiałów AV oraz
sale terapeutyczne. Program leczenia
zostanie wzbogacony o nowe warsz-
nia, warsztaty relaksacyjne, prowadzone
przez psychoterapeutę i warsztaty terapii
zajęciowej.
Zgodnie z założeniem będzie to najnowocześniejszy ośrodek w regionie i jeden
z najnowocześniejszych w kraju, dedykowany dzieciom borykającym się w szczególności z problemem nadwagi i otyłości, ale także z szeregiem innych chorób
cywilizacyjnych. Dodatkowo, najnowsze
technologie, które zostaną zastosowane
w pracowniach multimedialnych, poszerzą ofertę o nowe warsztaty profilaktyczne, ale także pozwolą uczestniczyć
dzieciom i młodzieży w interesujących
zajęciach, które wychodzą poza zwykłe
formy edukacyjne. Gry i zabawy edukacyjne, specjalne programy szkoleniowe
realizowane równolegle z obowiązującym programem szkolnym, mają zwrócić
uwagę dzieci na ich zdolności, a także
wpływać korzystnie na ich pełny rozwój
i umiejętności radzenia sobie w przyszłym dorosłym i samodzielnym życiu.
Nowe życie „Długiego Domu”
»» Zakończenie inwestycji:
październik-listopad
2014 roku
»» Oficjalne otwarcie
Dziecięcego Szpitala
Uzdrowiskowego
„Jagusia”: grudzień
2014 roku
»» Wartość całej
inwestycji: 7 900 000 zł
„Długi Dom”, to jeden z najstarszych
ośrodków kuracyjnych cieplickiego zdroju. To obiekt historyczny, który był jednym z elementów kompleksu klasztornego zakonu cystersów, wybudowany
w latach 1689-1693, jako dom gościnny dla przybywających do cieplickiego
zdroju kuracjuszy. W ostatnich latach
w obiekcie funkcjonował Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Cieplicki
Dom Kultury „Przystań Twórcza”. W listopadzie 2013 r. w Uzdrowisku Cieplice
Grupa PGU rozpoczęto modernizację
obiektu „Długi Dom”.
społem saun, salą restauracyjną z zapleczem kuchennym oraz salą konferencyjną. Bezpośrednio przy hotelu dla gości
będzie zagospodarowany kameralny
teren zielony.
Docelowo inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego hotelu uzdrowiskowego o wysokim standardzie, odpo-
mówi Maciej Markowski, Prezes Zarządu Uzdrowiska Cieplice – Grupa
PGU.
EWA SKOWRON
Uzdrowiska Kłodzkie - Grupa PGU
wiadającym trzem gwiazdkom branży
hotelarskiej. Dostępnych będzie 46 komfortowych pokoi dwuosobowych, baza
zabiegowa, składająca się z pomieszczeń
do kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii oraz masażu. Oprócz tego, hotel
uzdrowiskowy będzie dysponował ze-
taty psychologiczne dla dzieci i rodziców, dotyczące zagadnień związanych
z zaburzeniami odżywiania, roli jedzenia
w życiu człowieka, psychoedukacyjne
z elementami promocji zdrowia, mające na celu poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, jak również
warsztaty kulinarno-dietetyczne, omawiające zasady prawidłowego odżywia-
10
- Dzięki tej inwestycji Uzdrowisko Cieplice, będące częścią Polskiej Grupy
Uzdrowisk, w znaczący sposób zwiększy
potencjał bazy hotelowej i zabiegowej,
a co za tym idzie podwyższy standard
świadczonych usług. Nowoczesny hotel
uzdrowiskowy pozwoli nam skuteczniej
konkurować na rynku usług nie tylko
uzdrowiskowych, ale i hotelowych –
Całkowita wartość projektu wynosi 10 578 tys. zł, w tym 2 720
tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostała
część to środki własne Uzdrowiska Cieplice - Grupa PGU.
- Modernizacja obiektu „Długi Dom”
przebiega zgodnie z planem i tak, jak
zakładaliśmy w harmonogramie, zakończenie prac przewidujemy w I półroczu 2015 r. Docelowo na bazie budynku
„Długi Dom” stworzony zostanie nie
tylko nowoczesny hotel uzdrowiskowy
z prawie 100 miejscami o wysokim standardzie, ale również nowoczesna baza
zabiegowa oraz niezbędna infrastruktura wewnątrz i wokół hotelu. Bardzo nas
cieszą postępy prac wokół tego historycznego obiektu. „Długi Dom” na nowo
odzyska dawną świetność i będzie cieszył
się dobrą sławą – dodaje Maciej Mar-
kowski.
BEATA POŻOGA
Uzdrowisko Cieplice - Grupa PGU
Projekt elewacji frontowej
11
Źródła Twojej Energii 1/2014
Co w trawie piszczy?
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa
z Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego
Historia Uzdrowiska Świeradów - Czerniawa nierozerwalnie wiąże się ze źródłami mineralnymi. Na początku, w 1754 r., po raz pierwszy ocembrowano źródło, tworząc trzy studnie okryte dachem. Dalszy rozwój uzdrowiska zapewniła rodzina Schaffgotschów budując kolejno
domy kuracyjne - aż do 1899 r., gdy powstał nowy Dom Zdrojowy. Dzisiaj, w 2014 r., czyli
w 250. rocznicę pierwszego ocembrowania źródeł „górnych” rozpoczyna się modernizacja
pomieszczeń piwnicznych, które docelowo stało się Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego.
Pierwsze wzmianki o wodach i ich magicznych właściwościach pojawiają się
w XIII-wiecznych legendach plemion słowiańskich. Natomiast pierwszą informację pisaną o „świętych” świeradowskich
wodach mineralnych zawdzięczamy śląskiemu medykowi Leonardowi Thurneyssenowi.
W 1600 r. medyk miejski Jeleniej Góry Kasper Schwencfeldt opisał kwaśne wody
mineralne, które biją ze źródła pod wysokim lasem – obecne źródło „GÓRNE” określając je, jako „piwny zdrój”.
W 1754 r. po raz pierwszy ocembrowano źródło, tworząc trzy studnie okryte
dachem. Dalszy rozwój uzdrowiska to
domy kuracyjne, następnie nowy Dom
Zdrojowy, składający się z dwóch budynków połączonych Halą Spacerową.
Dlatego też dzisiaj naturalną koleją rze-
czy, a jednocześnie uświetnieniem tego
miejsca jest Muzeum Zdrojowe.
W Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego
będą wyeksponowane przede wszystkim
trzy historyczne studnie wody leczniczej.
W pomieszczeniach tych zwiedzający
będą mogli poznać naukowe i historyczne fakty związane z tematyką wód
leczniczych. Ściany i podłogi Muzeum
zostaną wyłożone mozaikami z kamieni łupków serycytowych oraz granitów. Lokalny malarz ozdobi ściany malowidłami
o treści związanej z tematyką uzdrowiska.
W odnowionych wnękach okiennych
staną figury - z piaskowca, w tym między
innymi św. Barbara – patronka górników
oraz Skarbek.
W pomieszczeniach źródeł górnych
Muzeum Zdrojowego, które będą udostępnione dla zwiedzających, znajdują
się malowidła ścienne z informacjami
geologicznymi oraz historycznymi dotyczącymi uzdrowiska. W gablotach wyeksponowane będą historyczne przedmioty
i urządzenia, wykorzystywane w celach
eksploatacyjnych, laboratoryjnych oraz
leczniczych. Trzy studnie ujęcia górnego
są podświetlane i przez szklaną pokrywę
będzie można oglądać wodę leczniczą
z wydobywającym się z niej gazem CO2
i HCO3.
W muzeum poświęconym wodzie zdrojowej nie może zabraknąć pijalni napojów mieszanych ze źródlaną wodą mineralną, dlatego też takie pomieszczenie
jest przygotowywane. Modernizacja
obejmuje również otoczenie budynku
muzeum, schodów wejściowych oraz
fontanny.
O d 1 7 w rze śn ia br. M u z eu m
Gó rn ic t wa U z drowisk owe g o
je st dost ę pn e dl a t ury s t ów
ROBERT MOSKWA
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa - Grupa PGU
Świeradowski zdrój
gospodarzem jesiennej euroradonowej sesji
Tradycją Stowarzyszenia Europejskich
Uzdrowisk Radonowych jest organizacja
jesiennych sesji co roku w innym kurorcie partnerskim. W tym roku to Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa w dniach 10
– 14 września br. miało zaszczyt gościć
znakomite osobistości świata geologii,
radiologii, balneologii oraz medycyny
fizykalnej, jak również lekarzy orzeczników, lekarzy pierwszego kontaktu
oraz przedstawicieli uzdrowisk członkowskich Stowarzyszenia Europejskich
Uzdrowisk Radonowych.
W tegorocznej świeradowskiej sesji
udział wzięli przedstawiciele wiodących
uzdrowisk radonowych z Niemiec, Austrii oraz z Polski z Uzdrowiska Lądek
– Długopole oraz, przedstawiciele gospodarza - Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa. Ponadto, rangę tej sesji, podkreślił
fakt, że pod koniec sierpnia uzdrowiska
radonowe – Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa - Grupa PGU oraz Uzdrowisko Lądek - Długopole, zintensyfikowały
działania na rzecz wykorzystania wyjątkowego potencjału leczniczego i rehabilitacyjnego zasobów wód radonowych,
którymi dysponują. Spójny obszar zainteresowania realizowany jest w ramach
inicjatywy Klaster Uzdrowisk Radonowych, która jest działaniem zapisanym w
Strategii Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 oraz wyrazem Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze
VIII „Rewitalizacja”.
- Współpraca uzdrowisk radonowych to
szansa na wykorzystanie wyjątkowego
potencjału leczniczego i rehabilitacyjne-
go jakim dysponujemy. Podjęcie współpracy oraz zintensyfikowanie działań
Klastra Uzdrowisk Radonowych stworzy
jedyny tego typu zespół leczniczy w Polsce oraz silną konkurencję dla ośrodków
lecznictwa radonowego w Europie. Klaster jest także impulsem stymulującym
rozwój lokalnej infrastruktury i atrakcyjności regionu – mówi Wojciech
Krasoń, Prezes Zarządu Uzdrowiska
Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU.
Dlatego też w czasie obrad, oprócz tematów naukowych i organizacyjnych,
był również czas na rozmowy na temat
możliwości rozwojowych uzdrowisk
w kontekście przeobrażeń demograficznych europejskich społeczeństw oraz
trendów sprzyjających wykorzystywaniu
naturalnych środków w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń cywilizacyjnych.
- Jesienna sesja, którą miało zaszczyt
gościć Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa, była doskonałą platformą dialogu,
wymiany doświadczeń, przemyśleń oraz
nowych idei pod kątem wspólnych działań pomiędzy europejskimi uzdrowiskami. Jednocześnie ukonstytuowanie inicjatywy klastrowej, stało się początkiem
wszechstronnej współpracy polskich
uzdrowisk radonowych. To również wielka promocja dla uzdrowiska Świeradów-Czerniawa oraz Lądka-Długopole, które
jako jedyne w kraju i jedne z największych
radonowych ośrodków europejskich, zy-
skają jeszcze większą możliwość rozwoju
w oparciu o swoje naturalne bogactwo,
jakim jest radon – dodaje Zbigniew
Piotrowicz, Prezes Zarządu Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.
W programie spotkania organizatorzy
zaplanowali m. in. takie zagadnienia, jak
ewaluacja danych w ramach studium
IMuRa, które ma na celu zbadanie zależności zabiegów radonowych i stanów
bólowych, oraz propozycja dodatkowych
badań pacjentów z Morbus-Bechterew zesztywniającym zapaleniem stawów
kręgosłupa. Ponadto, przedstawione zostały strategie marketingowe, programy
badawcze oraz raport z działalności Stowarzyszenia, jako Sekcji Radonowej przy
Europejskim Stowarzyszeniu Uzdrowisk
z siedzibą w Brukseli.
ARKADIUSZ LISOWSKI
Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa - Grupa PGU
12
13
FLESZ ZDROWIA - odkryj
Źródła Twojej Energii
Źródła Twojej Energii 1/2014
Dr Iwona Stadnicka
Dyrektor ds. Lecznictwa w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU
Balneologia ginekologiczna
również w Uzdrowisku Połczyn
Polska borowina należy do torfów o wybitnych właściwościach leczniczych. Ich źródłem są
starodawne bory, które w sprzyjających wilgotnych warunkach i odpowiedniej temperaturze, w wyniku obumierania roślin, połączonego z ich wielowiekowym bakteryjnym rozkładem, uległy przekształceniu substancji organicznych w próchnicę. Dzięki temu dzisiaj
borowina nazywana jest czarnym złotem, ponieważ jej właściwości lecznicze znajdują zastosowanie w wielu obszarach medycznych. Jednym z nich jest balneologia ukierunkowana
na lecznictwo schorzeń kobiecych.
Co wyróżnia borowinę?
Po pierwsze, to nie tylko wyjątkowy lek
na wiele dolegliwości, ale i kosmetyk.
Po drugie fakt, że borowina jest w pełni
naturalna – „produkuje się” w naturalnym środowisku, bez ingerencji maszyn,
czy nowoczesnych technologii. Ponadto,
działania lecznicze borowin polegają na
specyficznym działaniu ciepła i jej składników na skórę, tkankę podskórną oraz
narządy wewnętrzne. Wyjściowa, wysoka temperatura borowiny oraz powolna
utrata ciepła powoduje, że penetracja
jest głęboka i pozwala na uzyskanie poprawy odżywienia tkanek, stymulację
procesów naprawczych i odpornościowych.
Borowina a balneologia ginekologiczna
Z uwagi na to, że borowina najczęściej
występuje na terenach dzisiejszych
uzdrowisk, znalazła zastosowanie szczególnie w zabiegach balneologicznych.
Najpopularniejszym miejscem jej występowania jest Połczyn-Zdrój, w którym
znajduje się Uzdrowisko Połczyn, wchodzące w skład Polskiej Grupy Uzdrowisk.
Ze względu na dużą aktywność składników biologicznych oraz znakomitą zdolność utrzymywania ciepła połczyńskie
złoża borowiny mają wysoką siłę oddziaływania i należą do najlepszych w Europie.
A jednym z obszarów lecznictwa uzdrowiskowego, w którym borowina została
szczególnie upodobana, zarówno przez
lekarzy, rehabilitantów, jak i pacjentów,
to balneologia ginekologiczna. Jak pokazuje historia borowinowe zabiegi balneologiczne w ginekologii mają odległą
tradycję i pomimo znacznego rozwoju
farmakoterapii nadal mają w tej specjalności bardzo istotne znaczenie. Borowina jest bowiem wysokiej klasy naturalnym produktem leczniczym, bogatym
w składniki farmakodynamiczne, takie jak
kwasy huminowe, enzymy, estrogeny,
mikroelementy oraz ma specyficzne właściwości fizykochemiczne.
Zabiegi balneologiczne stosuje się głównie w leczeniu przewlekłych stanów
zapalnych narządu rodnego kobiety,
w rehabilitacji pooperacyjnej, w leczeniu
niepłodności przed i po wdrożeniu metod inwazyjnych oraz w łagodzeniu objawów przekwitania.
Działanie zabiegów borowinowych polega na równoczesnym przegrzewaniu tkanek
oraz działaniu leczniczych składników organicznych zawartych
w borowinie.
14
Dzięki dużej pojemności cieplnej oraz
małemu przewodnictwu cieplnemu
zabiegi borowinowe powodują równomierne, stopniowe, głębokie ogrzanie
tkanek. Ponadto, rozpuszczone w borowinie aktywne składniki ulegają wchłanianiu przez skórę, wywierając korzystne
działanie miejscowe, zaś przez bezpośredni kontakt skóry z papką borowinową produkty przemiany materii przechodzą do warstwy borowinowej, tym
samym oczyszczając organizm. Dlatego
też miejscowe nagrzewanie skóry i zmienionych zapalnie tkanek układu rodnego
kobiety powoduje czynne przekrwienie, zwiększa przepływ tętniczo - żylny,
przyspiesza przemianę materii, polepsza odżywianie tkanek i czyni je bardziej
reaktywnymi na fizjologiczne bodźce.
Co więcej, pod wpływem przekrwienia
w przewlekłym ognisku zapalnym dochodzi do uaktywnienia mechanizmów
immunologicznych i przeciwzapalnych.
Kiedy stosować borowinę?
Jak pokazuje doświadczenie Uzdrowiska
Połczyn, zapalenie szyjki macicy i pochwy jest najczęstszą przyczyną zgłoszenia się kobiet po poradę do ginekologa.
Przewlekły proces zapalny, toczący się
w gruczołach błony śluzowej szyjki macicy, z następowymi zmianami włóknisto
- przerostowymi jest trudny do wyleczenia przy pomocy farmakoterapii. Łatwiej
poddaje się wyleczeniu przy współudziale zabiegów balneologicznych, jak kąpiele w roztworze solanki, czy tampony
borowinowe. Borowina działa leczniczo
w zapaleniach przewlekłych pochodzenia bakteryjnego, dzięki zawartości
substancji bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Pod wpływem balneoterapii dochodzi do odtworzenia mikroflory
szyjki macicy i pochwy. Co więcej, obserwacje kliniczne wykazały, że pooperacyjna rehabilitacja uzdrowiskowa,
szczególnie balneoterapia borowinowa
przyspiesza wchłanianie świeżych pooperacyjnych nacieków zapalnych w obrębie narządu rodnego kobiety.
Jak twierdzą lekarze specjaliści, rehabilitacja uzdrowiskowa powinna być
wdrożona po każdym zabiegu, zwłaszcza po zabiegach odtwórczych na
jajowodach z powodu niepłodności. Udowodniono,
że im wcześniej
rozpocznie się leczenie bodźcowo
resorpcyjne, tym
szybciej wchłaniają się nacieki
i pozostawiają
mniejsze zmiany
bliznowate.
W leczeniu
zaleca się
głównie
dopochwowe tampony borowinowe,
zawijania borowinowe oraz kąpiele solankowe. Forma balneoterapii uzdrowiskowej powinna być dobierana
indywidualnie i powadzona przez doświadczonego specjalistę z zakresu ginekologii i balneologii. Leczenie może być
wzbogacone zabiegami z zakresu kinezyterapii, masażu, czy hydroterapii.
Wieloletnie doświadczenia w balneologii
ginekologicznej pozwalają dzisiaj stwierdzić, że zawijania borowinowe, dopochwowe tampony borowinowe i kąpiele
borowinowe są zaliczane do podstawowych i najskuteczniejszych leczniczych
zabiegów balneologicznych w ginekologii. Dotyczy to nie tylko leczenia zmian
chorobowych, będących w bezpośrednim kontakcie z borowiną, ale i zmian
głębiej umiejscowionych w miednicy.
Ale nie tylko zmiany chorobowe mogą
być powodem stosowania borowiny.
Dzisiaj okres przekwitania jest również
jednym z podstawowych wskazań do
leczenia uzdrowiskowego, głównie ze
względu na łagodzący wpływ zabiegów
balneologicznych na tzw. objawy wypadowe. Pod wpływem zabiegów uzdrowiskowych dochodzi do przestrojenia wielu
układów, w tym układu wegetatywnego
współodpowiedzialnego za dolegliwości
okresu przekwitania. Pod wpływem balneoterapii borowinowej dochodzi również do wyrównania deficytu estrogenów. Należy podkreślić również wpływ
relaksujący leczenia uzdrowiskowego na
ośrodkowy układ nerwowy, a przez to na
regulację układu hormonalnego.
Gdzie na uzdrowiskowe zabiegi
borowinowe?
Połczyn-Zdrój
to nie tylko
miejsce, gdzie
występuje najlepsza jakościowo
borowina. Uzdrowisko Połczyn to również
ośrodki, które poprzez
specjalne zabiegi, potrafią wykorzystać wyjątkowość borowiny na
rzecz zdrowia.
15
FLESZ ZDROWIA - odkryj
Źródła Twojej Energii
Źródła Twojej Energii 1/2014
Czarne złoto Połczyna
300 lat tradycji
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU jest jednym z czterech uzdrowisk, należącym do
Polskiej Grupy Uzdrowisk, działającym
w województwie zachodniopomorskim
Działalność uzdrowiska wiąże się m.in.
z występowaniem na tym terenie naturalnych surowców leczniczych: szczawiów żelazistych, borowiny i solanki.
charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością związków organicznych, głównie
humusowych. W klasyfikacji jakościowej
połczyńską borowinę zakwalifikowano
jako surowiec pochodzący ze złoża typu
wysokiego i przydatnego w lecznictwie
uzdrowiskowym.
Uzdrowisko Połczyn posiada koncesję nr
44/92 z dnia 27 października 1992 r. na
wydobywanie torfu leczniczego ze złoża
„Bronowo” do 2032 r. a eksploatacja kopaliny prowadzona jest metodą odkrywkową. Ustalone zasoby eksploatacyjne to
ponad 380 tys. ton, zaś ich roczna wielkość wydobycia wynosi ok. 2 tys. ton.
Zastosowanie połczyńskiej
borowiny
Znaczącym etapem w historii rozwoju
lecznictwa uzdrowiskowego w Połczynie
był rok 1688, kiedy to miejscowy tkacz
przypadkowo odkrył źródło wody oraz
borowiny. Legenda głosi, że odkrywca
był chory na reumatyzm i po zażyciu kąpieli w źródlanej wodzie oraz w błocie
borowinowym cudownie wyzdrowiał.
Ponadto, miejscowy pastor – Joachim
Titel potwierdził pojawienie się leczniczych źródeł i opisał ich rolę w specjalnym raporcie skierowanym do władz
kościelnych. Odkryte źródło nazwano
„Zdrój leczniczy”, i co ciekawe, obecnie
można zobaczyć je w pobliżu sanatorium „Borkowo”. Natomiast w Połczynie
- Zdroju borowinę do kuracji zaczęto stosować od połowy XIX w. a solankę od lat
60-tych XX w.
Borowinowa kopalina
Na terenie gminy Połczyn-Zdrój występują dwa istotne dla lecznictwa surowce balneologiczne należące do kopalin
podstawowych: solanka (wody lecznicze) i borowina (torf leczniczy). Dla złóż
tych surowców określono obszary i tereny górnicze, a na podstawie wydanych
koncesji są one wydobywane przez
Uzdrowisko Połczyn. Obszar górniczy
obejmuje powierzchnię aż 1 518 400 m2
(151 ha). Borowina ze złoża „Bronowo”
16
Ze względu na dużą aktywność składników biologicznych oraz znakomitą
zdolność utrzymywania ciepła połczyńskie złoża borowiny mają wysoką siłę
oddziaływania i należą do najlepszych
w Europie. Zabiegom borowinowym towarzyszy ciepło, które przyspiesza obieg
krwi i łagodzi ból, a rozpuszczone w wodzie aktywne składniki borowiny wnikają
Cieplickie termy
w głąb organizmu przez skórę i działają
nawet na odległe narządy. Ponadto, istnieje też transport odwrotny tj. ze skóry
do warstwy borowiny. W ten sposób skóra i organizm oczyszczają się, a zjawisko
to nazywane jest „dializą skórną”.
Borowina wykazuje
także działanie ujędrniające, nawilżające, regenerujące, antycellulitowe i odchudzające, gdzie
wykorzystywana jest przy zabiegach modelujących sylwetkę.
Na bazie połczyńskiej borowiny
produkowane są również kosmetyki.
gorące źródła zdrowia
Największym skarbem Cieplic, któremu Uzdrowisko Cieplice zawdzięcza nie tylko swą nazwę, ale przede wszystkim renomę i uznanie, są unikatowe w skali kraju i Europy lecznicze
wody termalne. Sława cieplickich wód i ich skutecznego działania leczniczego szeroko rozpowszechniła się w Europie, a wielowiekowa tradycja na rzecz poprawy kondycji i zdrowia
jest do dzisiaj z powodzeniem kontynuowana. Tym samym, lecznicze termy cieplickie to najgorętsze źródła w Polsce o temperaturze dochodzącej do 90 stopni Celsjusza.
Okulistyczny atut Uzdrowiska
Cieplice
Cieplickie wody termalne mają bardzo
szerokie zastosowanie. Ale jednym z kluczowych dla tego zdroju jest lecznictwo
uzdrowiskowe chorób oczu i jego przydatków. Specjalizacja ta stanowi przewagę konkurencyjną Uzdrowiska Cieplice
w obszarze lecznictwa, a głównym zabiegiem stosowanym w leczeniu tych schorzeń są aerozole na gałki oczne.
RAJMUND SZCZYGIEŁ
Uzdrowisko Połczyn - Grupa PGU
Trochę historii i geografii
Ze względu na swoje pochodzenie,
wody ze złoża „Cieplice” są wodami infiltracyjnymi o zróżnicowanym wieku, od
16 do nawet 22 tys. lat. Złoże leczniczych
wód termalnych Cieplic usytuowane jest
w obrębie masywu granitowego Karkonoszy. W rejonie wypływu źródeł, oprócz
lokalnych wystąpień osadów rzecznych,
dominującą rolę odgrywa górnokarboński granit karkonoski. Dla występowania termalnych wód leczniczych Cieplic
ogromne znaczenie ma tektonika tego
obszaru. Złoże wód termalnych związane ze skałami granitowymi, traktować
należy jako strukturę hydrogeologiczną
szczególnego rodzaju. Jest to skomplikowany przestrzennie zbiornik wód podziemnych, utworzony przez sieć szczelin
skalnych. Źródłem ciepła dla tych wód
są zasoby cieplne wnętrza ziemi. Są to
wody szczelinowe głębokiego krążenia,
które samoczynnie wypływają na powierzchnię pod wpływem podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego.
Wody lecznicze ze złoża Cieplice ujęte są
w postaci źródeł płytkich i głębokich odwiertów. Głębokość jednego z odwiertów sięga aż do 2002,5 metrów.
Jako jedyne uzdrowisko w Polsce wykonuje aerozole
mineralne na gałki oczne na bazie wyjątkowej wody termalnej.
Zasadniczym wskazaniem leczniczym do
wykonywania tych zabiegów jest zespół
„suchego oka”. Schorzenie to jest coraz
częściej diagnozowane przez lekarzy
okulistów, a szczególnym powodem tak
licznych zachorowań jest powszechna
komputeryzacja oraz praca w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Na schorzenia oczu narażone są również
osoby pracujące w dużym zapyleniu i
wysokiej temperaturze. Dodatkowym
wskazaniem do stosowania aerozoli na
gałki oczne są także przewlekłe zapalenia
spojówek i Zespół Sjögrena.
Woda dla młodości
W Domu Zdrojowym Uzdrowiska Cieplice mieści się Uzdrowiskowe SPA Marysieńka. Ten nowoczesny kompleks,
to przede wszystkim leczniczy basen
termalny, oddany do użytku w 2011 r.,
wyposażony m.in. w urządzenia do hydromasażu. W ramach zabiegów SPA,
stworzona została specjalna oferta z zakresu odnowy biologicznej, gdzie goście
dodatkowo mogą skorzystać z solarium,
kapsuły kosmetycznej SPA, biczy szkockich, sauny oraz szerokiej gamy masaży
leczniczych.
Do wszystkich zabiegów związanych z wodą, takich
jak: ćwiczenia w basenie, kąpiele mineralne, kąpiele perełkowe,
hydromasaże, tusze, kąpiele wirowe, masaże podwodne, czy
inhalacje, wykorzystuje się wyłącznie wody termalne, co podwyższa skuteczność wszystkich
kuracji.
Tak szerokie zastosowanie tych wód wyróżnia cieplickie uzdrowisko spośród innych polskich zdrojów.
17
FLESZ ZDROWIA - odkryj
Źródła Twojej Energii
Źródła Twojej Energii 1/2014
Woda radonowa
lecznicza energia z wnętrza ziemi
Tym, co czyni z pewnego miejsca uzdrowisko, to konkretne naturalne źródło lecznicze, to
również występujące stacje klimatyczne, termalne źródła wód mineralnych, czy kąpieliska
borowinowe. Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa jest ze swoim naturalnym źródłem leczniczym zupełnie niepowtarzalne i różne od innych, bowiem leczy przy pomocy wody radonowej, która w odróżnieniu od innych źródeł nie ma skutków chemicznych, a jedynie energetyczne.
Radon – radioaktywny hultaj
czy genialny uzdrowiciel?
Organizmy zwierzęce i ludzkie przez miliony lat rozwijały się w środowisku, które
w różnych etapach wytwarzało mniej lub
bardziej jonizujące promieniowanie. Zatem miały one czas, aby wytworzyć naturalne fizjologiczne reakcje, które chronią
komórki przed radioaktywną szkodliwością. Chodzi przede wszystkim o procesy
regeneracyjne. Lecznictwo balneologicz-
ne w Świeradowie-Zdroju wykorzystuje
ten fenomen przy leczeniu chorób narządu ruchu. Radon, a szczególnie izotop radonu 222, jest gazem chemicznie
obojętnym, który pochodzi z głębin i
rozpuszcza się w podziemnych źródłach.
Jest to źródło łagodnego jonizującego
promieniowania alfa. Dzięki temu, podczas kąpieli radonowej powierzchnia
ciała poddana zostaje poniekąd prysznicowi energii cząsteczkami alfa radonu,
18
przez co uruchomiony zostaje łańcuch fizjologicznych reakcji. Przenikanie radonu
do układu krwionośnego jest do pominięcia i biologiczny czas wydalenia radonu z ciała wynosi 20 minut, czyli tyle, ile
wynosi czas kąpieli w wodzie radonowej.
Jaki wpływ na ludzki organizm mają kąpiele radonowe?
Terapia polega na sztuce użycia środka
leczniczego w optymalnej jakości i ilości.
Ilość jest właśnie silną stroną źródeł w
Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa, jak i
wypróbowane od stuleci dozowanie kąpieli radonowych. Absorbowana energia
stymuluje regenerację tkanki organicznej oraz wydalenie szkodliwych utleniających stresorów - zazwyczaj wolnych
rodników z chemikaliów, przetwarzanych przemysłowo artykułów spożywczych oraz ze środowiska naturalnego.
Ta absorbowana energia zwiększa tworzenie hormonów, łącznie z uśmierzającymi bóle, hamującymi stany zapalne
oraz hormonami danej płci. Energia ta
aktywuje wszystkie komponenty systemu immunologicznego.
Uśmierzenie bólu utrzymuje się w większości przypadków dłużej niż pół roku oraz poprawia jakość życia, a co za tym
idzie wpływa na zmniejszenie
spożycia środków przeciwbólowych oraz innych leków.
Zabieg radonem nadaje się przede
wszystkim do leczenia chronicznych zachorowań, które dotyczą aparatu ruchowego, a szczególnie wszystkich reumatycznych chorób stawów, tkanki miękkiej
oraz kręgosłupa (np. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie
stawów, lapus systemowy, fibromialgia,
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa).
Do chorób i objawów kwalifikowalnych
do leczenia radonem wpisują się również
ból i sztywność na skutek zużycia (m.in.
choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, przesunięcie chrząstek międzykręgowych, urazy ścięgien, szyi), zaburzenia metaboliczne (osteoporoza, dna
moczanowa, porfirie) oraz uszkodzenie
obwodowego układu nerwowego lub
zwoju (m.in. neuritis, neuralgia, peryferyjne porażenie, polineuropatia, zespół
cieśni nadgarstka).
Kuracja radonem obejmuje także pooperacyjne i powypadkowe stany, które wymagają intensywnego procesu leczenia i
regeneracji uszkodzonej tkanki organicznej, np. totalna endoproteza, operacje
kręgosłupa lub płaskie blizny i oparzenia.
Warto również pamiętać, że sam pobyt w
środowisku radonowym pomaga w sytuacjach ogólnego ubytku sił w podeszłym
wieku, wyczerpaniu przy wymagających
zawodach, regeneracji u sportowców
wyczynowych, czy też wspomaga zachowanie rezerw funkcjonalnych organizmu przy stwardnieniu rozsianym lub
przy chorobie Parkinsona we wczesnym
stadium.
Legendarna skuteczność wód radonowych, znana i ceniona przez wieki sprawiła, iż kąpiele radonowe zaliczane są do
najznakomitszych skarbów Uzdrowiska
Świeradów-Czerniawa. Przywróceniu sił
witanych sprzyja właśnie radon – szlachetna emanacja radu, a dokładnie jego
zawartość w wodzie, glebie i powietrzu,
która to czyni ze Świeradowa-Zdroju wyjątkowy ośrodek na mapie polskich kurortów. To właśnie dzięki radonowi świeradowskie wody są unikatowe, a kąpiele i
inhalacje nadzwyczaj skuteczne.
ARKADIUSZ LISOWSKI
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa - Grupa PGU
Dla których chorób terapia
radonem ma zastosowanie?
Zabieg radonem jest ogólnie bardzo
delikatny, nie obciąża organizmu ani termicznie, ani układu krążenia, ani też nie
wpływa na równowagę kwasiczną. Jest
on również dobrze znoszony przez osoby starsze.
Procesy te rozpoczynają się podczas pobytu kuracyjnego i są kontynuowane przez
kolejne 4-6 tygodni po ostatniej
kąpieli radonowej.
Następnie organizm wkracza w fazę
uspokojenia dolegliwości bólowych i
zapalnych oraz poprawę funkcji wszystkich komponentów układu ruchowego:
stawów, układu mięśniowego, ścięgien
i zaopatrzenia poszczególnych naczyń i
nerwów.
19
Źródła Twojej Energii 1/2014
TOP 4 - o tym się mówi...
Nowa jakość w rehabilitacji
dla amazonek w Polanicy-Zdroju
Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. W jego leczeniu,
oprócz dążenia do trwałego wyleczenia, niezwykle ważny jest również aspekt fizyczny oraz
psychiczny, czyli przywrócenie chorym kobietom jak najlepszej sprawności oraz zagwarantowanie komfortu życia. Dlatego też rehabilitacja po mastektomii jest nieodzownym elementem leczenia. Jest ona nie tylko usprawnieniem ruchu, ale także formą psychoterapii.
Rehabilitacja – najważniejsza
po mastektomii
Nie tylko pełna amputacja piersi, ale
również operacja oszczędzająca stanowi
ogromne przeżycie dla kobiety. Potężny
stres psychiczny, wynikający z faktu choroby oraz jej umiejscowienia, nakłada się
na dolegliwości fizyczne. Po mastektomii
występuje osłabienie, ograniczenie siły
mięśniowej i zakresu ruchowego oraz
obrzęk limfatyczny, powstający na skutek
usunięcia węzłów chłonnych. Dlatego też
szybki powrót do zdrowia oraz utrzymanie wcześniejszej jakości życia amazonek
w dużej mierze zależy od odpowiednio
wcześnie wdrożonego programu rehabilitacji. Jej jakość stanowi podstawę osiągnięcia pełnej sprawności fizycznej i równowagi psychicznej.
Nie należy więc swojego zdrowia powierzać przypadkowym rehabilitantom, ale
wybrać sprawdzony ośrodek, który posiada odpowiednią kadrę medyczną, legitymuje się stosownymi certyfikatami i dysponuje metodami pozwalającymi skrócić
do minimum okres rekonwalescencji.
20
Kluczowy wybór ośrodka
Jednymi z wysoko wyspecjalizowanych
ośrodków w rehabilitacji onkologicznych
są Uzdrowisko Polanica oraz Uzdrowisko Połczyn. O ich popularności i skutecznym procesie rehabilitacji decydują
w najwyższym stopniu wyspecjalizowana kadra medyczna, nowoczesny sprzęt
rehabilitacyjny, ale także bogactwo surowców naturalnych i znakomite walory
krajobrazowe oraz szczególne warunki
klimatyczne.
Uzdrowiska te posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu
rehabilitacji i kilkunastoletnie we wdrażaniu programu rehabilitacji kobiet po
mastektomii. Bazą rehabilitacji są zajęcia
prowadzące do zmniejszenia fizycznych
i psychicznych skutków terapii onkologicznej oraz przywrócenie kobietom
pełnej sprawności ruchowej. Wdrażane
i stosowane są również nowatorskie metody i różnorodne zabiegi fizykalne, takie jak masaże, natryski, kąpiele i zabiegi
elektroniczne, działające miejscowo. Dodatkowo, do dyspozycji pacjentek pozo-
stają nowoczesne baseny rehabilitacyjno
– rekreacyjne, jacuzzi, strefy saun i helioterapii, sale fitness, gabinety do ćwiczeń
i siłownie, sale do jogi, a także wyspecjalizowane gabinety odnowy biologicznej.
Bowiem rehabilitacja powinna odbywać
się także w sferze psychiki pacjentki
i powinna polegać na nauce ponownej
samoakceptacji. Stąd dodatkowa rola zabiegów upiększających i SPA w procesie
dochodzenia do zdrowia oraz holistycznego dbania o samopoczucie psychiczne i kondycję fizyczną. Wartością dodaną
rehabilitacji uzdrowiskowej są: urokliwe
położenie, malownicze okolice, zaliczane
do najczystszych zakątków Polski, sprzyjające aktywnym formom wypoczynku.
Nie bez znaczenia jest także możliwość
równoległego spędzania czasu z najbliższymi podczas leczenia rehabilitacyjnego. Dla kobiet po mastektomii obecność
bliskich jest nieocenionym wsparciem,
niezwykle potrzebnym w procesie dochodzenia do zdrowia.
Ponadto, ważne jest również, aby pacjentka miała świadomość znaczenia
wkładanego wysiłku i znalazła wsparcie
bliskich oraz odpowiedzialnych za leczenie osób. Dlatego powrót do zdrowia
w uzdrowiskach wspierany jest także
przez kadrę wykwalifikowanych psychologów i terapeutów. Rehabilitacja psychosomatyczna jest pomocna
w opanowaniu lęku przed kalectwem oraz
w eliminacji kompleksów.
Balans sprawności fizycznej
i psychiki
Zastosowane metody leczenia mają
ogromny wpływ na psychikę i zdrowie
fizyczne kobiety. Właściwie zaplanowane
i indywidualnie dobrane do możliwości
kobiety ćwiczenia fizyczne odgrywają
ważną rolę w utrzymaniu dobrego stanu
zdrowia. W ramach tak pojętej rehabilitacji, uzdrowiska świadczą także naukę
prawidłowego automasażu, a także w ramach profilaktyki zasad zdrowego stylu
życia i prawidłowego żywienia. Jest to o
tyle ważne, że według najnowszych badań, u kobiet otyłych lub mających nadwagę, rokowania bywają gorsze. Natomiast aktywność fizyczna zbilansowana
dietą, stanowi profilaktykę różnych chorób, w tym także nowotworów. W uzdrowisku kobiety uzyskują wiedzę oraz nabywają świadomość, że tylko właściwy
styl życia, oparty na aktywności fizycznej,
da im szanse na dobre samopoczucie
i komfort życia.
Warto zaznaczyć, że rehabilitacja
jest bardzo złożonym i długotrwałym procesem, ale co najważniejsze przynoszącym ogromne efekty.
Żeby jednak były one długotrwałe
i wymierne, ważne jest współgranie wszystkich wymienionych
wyżej aspektów, wspartych zrozumieniem i kompetencjami oddanej
i zaangażowanej kadry medycznej.
Tworzą one nową jakość rehabilitacji uzdrowiskowej.
Ewa Skowron
21
Źródła Twojej Energii 1/2014
TOP 4 - o tym się mówi...
Małgorzata Olesińska – Olender
Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zdrowie” w Polanicy-Zdroju
Kurorty Polskiej Grupy Uzdrowisk
dla zdrowego serca
Choroby układu krążenia są dzisiaj najbardziej powszechną przyczyną śmierci wśród osób
w średnim i podeszłym wieku, a nawet młodszych. Ocenia się, że choroby serca są powodem
ponad 50% zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Te dramatyczne statystyki to alarm dla
nas wszystkich, aby odpowiednio wcześnie zacząć dbać o siebie.
Zadbajmy o serce
Czym jest serce?
Często, na co dzień zapominamy jak
ważna jest profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom tego, co każdego dnia wpływa na nasz organizm.
Zdobycze medycyny, nawet najlepsze,
nie będą wystarczające, żeby spełnić nasze oczekiwania, co do wydłużenia życia,
z jednoczesną poprawą jego jakości,
jeśli nie będziemy na co dzień współdziałać w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.
Dlatego też, tak istotne jest zwiększenie
świadomości ludzi do podejmowania
działań na rzecz zdrowego trybu życia. Bo o ile nasze społeczeństwo coraz
częściej prowadzi sportowy tryb życia,
o tyle brakuje nam jeszcze wiedzy, jak
dodatkowo dbać o najważniejszy mięsień naszego organizmu.
Serce to najbardziej idealna pompa,
która pracuje bez przerwy i jest w stanie
przetłoczyć przez całe nasze życie około 200 milionów litrów krwi! To powinno budzić respekt. Warto też pamiętać,
że około 8 - 10 mln dorosłych Polaków
cierpi na nadciśnienie tętnicze. To choroba, która wiele lat może postępować
zupełnie niewykryta, rozwija się często
bezobjawowo, czasem wykrywana jest
przypadkowo, czasem nawet nie chcemy uwierzyć w to, że na nią cierpimy.
A lekceważąc pierwsze symptomy
i nie podejmując żadnych działań, popełniamy błąd, pozwalając chorobie
powoli uszkadzać nasze serce i naczy-
Podstawowa profilaktyka, to między inymi walka
z siedzącym trybem życia, zmiana nawyków żywieniowych,
walka z nałogami, a w szczególności z paleniem tytoniu oraz
regularne badania kontrolujące
stan zdrowia – pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz badania
laboratoryjne (cholesterol, cukier i inne), a także badania specjalistyczne, zlecone podczas
kontroli lekarskiej, takie jak test
wysiłkowy oraz badanie echo-serca.
22
nia krwionośne! Z perspektywy lekarza widzę, że pacjenci nie przywiązują
wagi do regularnej kontroli ciśnienia
krwi, a to podstawa, żeby samemu wykryć początkowy etap np. nadciśnienia
tętniczego i szybko wdrożyć leczenie
oraz profilaktykę, które mogą ochronić
nasze serce przed dalszym zniszczeniem. Skoki ciśnienia często traktujemy z pobłażliwością, nieszczególnie
przywiązując do nich wagę. Tymczasem nadciśnienie to choroba, która
często „toruje drogę” chorobie niedokrwiennej serca, przyspiesza jej wystąpienie, bardzo często współistnieje
z nadwagą oraz cukrzycą. Jest to choroba, która kilkakrotnie zwiększa ryzyko
zawału serca, a także, co równie groź-
ne, udaru mózgu! Każdego roku około
100 tys. Polaków doznaje zawału mięśnia sercowego, z czego aż 1/3 umiera.
Dzieje się tak, pomimo tego, że metody
stosowane w leczeniu zawału są coraz
bardziej skuteczne.
Waga profilaktyki
Żeby poprawić wcześniej przytoczone
statystyki, musimy każdego dnia pamiętać o profilaktyce, ale także o zaleceniach lekarzy specjalistów, bo tylko
wtedy mamy szansę wygrać dłuższe
i lepsze jakościowo życie. Szczególnie
dotyczy to pacjentów, którzy są w grupie ryzyka schorzeń naczyniowo-sercowych lub ci, u których już rozpoznano
choroby układu krążenia. Takie osoby
powinny aktywnie działać na rzecz poprawy własnego zdrowia.
Podstawowym elementem profilaktyki
każdego z nas powinien być regularny ruch fizyczny, odpowiednia dieta,
zaprzestanie palenia papierosów, zażywanie zaleconych leków i regularne
badania przesiewowe. Nie bez znaczenia jest również kwestia diety. Pomimo dostępności w sklepach zdrowej
żywności, świeżych owoców i warzyw,
odżywiamy się ciągle bardzo źle, jemy
szybko i byle co, jemy nieregularnie, na
ogół zjadamy za dużo i o złych porach
– wieczorem lub wręcz w nocy, jemy
za tłusto, za dużo solimy, zjadamy za
mało warzyw i owoców. A nadwaga,
czy wręcz otyłość to prosta droga do
chorób układu krążenia. Niepokojące
są również statystyki, pokazujące, że
w Polsce wciąż pali prawie połowa
mężczyzn i około 35% kobiet. To papierosy są wciąż najsilniejszym czynnikiem
ryzyka zawału serca i udaru mózgu
– związki toksyczne zawarte w papierosach powodują uszkodzenie naczyń
krwionośnych od środka, przyspieszają
penetrację cholesterolu do ściany naczynia, wywołują skurcz tętnic, podnoszą ciśnienie krwi i sprzyjają arytmii
serca oraz poprzez zwiększenie lepkości krwi sprzyjają tworzeniu się zakrzepów. Palenie papierosów, nawet „tylko”
w młodości, zwiększa ryzyko przedwczesnego wystąpienia chorób serca. I oczywiście kwestia aktywności
fizycznej - Polacy wciąż za mało czasu
poświęcają uprawianiu jakiegokolwiek
sportu. Nie doceniamy roli wysiłku fizycznego, nie mamy nawyku ruszania
się na co dzień. A to właśnie regularny
ruch fizyczny ma wpływ ochronny na
nasze naczynia i miesień sercowy, poprawia przepływ krwi, zwiększa ukrwienie mięśnia sercowego i zmniejsza ryzyko postępu miażdżycy.
Jeśli rehabilitacja kardiologiczna, to tylko w kurortach
Polskiej Grupy Uzdrowisk
Rehabilitacja kardiologiczna jest dziś nieodłącznym
elementem nie tylko profilaktyki, ale także leczenia pacjentów
ze schorzeniami serca i naczyń.
Jest ścisłym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego i dietetycznego, pozwala przywrócić sprawność mięśnia
sercowego, zredukować ryzyko zawału
serca. Jej rolę w terapii schorzeń kardiologicznych docenia się zarówno w kra-
jach Europy, jak i w Stanach Zjednoczonych, co potwierdzają opinie uznanych
autorytetów w kardiologii, które nie
pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości.
Rehabilitacja jest bezwzględnie koniecznym elementem terapii po leczeniu inwazyjnym - zarówno u pacjentów
po zawale serca, leczonym angioplastyką naczyń wieńcowych z implantacją
stentów, jak też u pacjentów, którzy
przeszli operację kardiochirugiczną.
Zabiegom rehabilitacyjnym poddawani są zarówno ludzie młodzi, aktywni
zawodowo, u których wystąpiły przedwcześnie symptomy schorzeń sercowo - naczyniowych, jak również osoby
starsze, z bardzo zaawansowanymi
schorzeniami kardiologicznymi, po
przebytych już licznych powikłaniach,
czy zabiegach. Wszyscy ci pacjenci,
bez względu na wiek, płeć i stopień zaawansowania schorzeń odnoszą bardzo
wymierne korzyści z rehabilitacji - są
w stanie szybciej wrócić do pełnej aktywności zawodowej, do normalnego
trybu życia – oczywiście z uwzględnieniem profilaktyki. Nie tylko poprawia
się wydolność serca, zmniejsza ryzyko
kolejnych powikłań, ale także, co najważniejsze, wydłuża się życie, poprawia
się jego jakość oraz obniża śmiertelność
nawet o 25%!
Doskonałym miejscem do podjęcia rehabilitacji kardiologicznej, a przy tym
wyzwań dotyczących zmiany trybu życia
i większej dbałości o siebie są uzdrowiska. Należą do nich między innymi
ośrodki Polskiej Grupy Uzdrowisk specjalizujące się w prowadzeniu rehabilitacji kardiologicznej i posiadające duże
doświadczenie w tym zakresie.
23
Źródła Twojej Energii 1/2014
TOP 4 - o tym się mówi...
W Uzdrowisku Polanica w Szpitalu
Uzdrowiskowym „Zdrowie” od wielu lat
prowadzona jest profesjonalna rehabilitacja kardiologiczna.
Rehabilitacja prowadzona jest u pacjentów po zawałach serca, leczonych angioplastyką z implantacją stentów, po
różnych operacjach kardiochirurgicznych – po by-passach, po implantacji zastawek, po implantacji rozrusznika serca,
a także po innych zabiegach kardiologii
inwazyjnej. U takich pacjentów rehabilitacja prowadzona jest pod nadzorem lekarzy kardiologów, dostosowana jest do
stanu pacjenta i możliwości jego serca.
Podczas takiego pobytu wykonywane
są specjalistyczne badania kardiologicz-
czeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach
turnusów finansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale
także jest możliwość skorzystania
z pełnopłatnej oferty w zakresie leczenia, diagnostyki kardiologicznej
i rehabilitacji układu krążenia.
W Uzdrowisku Połczyn trwają przygotowania do uruchomienia turnusów
o profilu rehabilitacja kardiologiczna
w ramach NFZ. Będą to turnusy 20 osobowe w Domu Zdrojowym Gryf,
który został doposażony w specjalistyczny sprzęt, a do kadry medycznej
dołączyli już specjaliści specjaliści
kardiolodzy. Co ważne, oprócz kura-
Jodowa kuracja
w INTERFERIE Argentyt w Dąbkach
Przyjeżdżając do ośrodków należących
do Polskiej Grupy Uzdrowisk, można
nie tylko przejść profesjonalną rehabilitację kardiologiczną, ułożoną pod
nadzorem kadry medycznej, ale także
zmienić sposób odżywiania, nauczyć
się ćwiczeń dopasowanych do stanu
zdrowia danej osoby, na bieżąco badać
kondycję swojego zdrowia i skorzystać
z konsultacji lekarzy specjalistów.
Poprzez pobyt w uzdrowisku, zarówno
pod kątem rehabilitacyjnym, jak i profilaktycznym dajemy szansę naszemu
sercu, możemy poznać i polubić nowy
zdrowy i sportowy tryb życia, który na
stałe wejdzie nam w krew.
Jod jest jednym z elementarnych pierwiastków w naszym organizmie, dzięki
któremu potrafimy bronić się przed chorobami. Jego niedobór u dzieci sprawia,
że gorzej się uczą, wolniej rosną i słabiej
rozwijają się w okresie dojrzewania. Dlatego też, tak ważna jest jodowa profilaktyka wśród najmłodszych.
Jedyne takie miejsce
INTERFERIE Argentyt w Dąbkach położony jest w wyjątkowym miejscu, bo
zaledwie 100 m od pięknej, piaszczystej
plaży i 50 m od Jeziora Bukowo.
- Ta niezwykła lokalizacja sprzyja rozprzestrzenianiu
się daleko w głąb lądu aerozolu morskiego, czyli kropelek
wody morskiej wymieszanych
z jodem, bromem, wapniem
i magnezem. Spacery w naszej okolicy, zwłaszcza przy
wietrznej pogodzie, hartują organizm, podnoszą odporność
oraz zwiększają pojemność
oddechową płuc, dla których
aerozol jest jak kojący balsam.
Doskonale nawilża całe drogi oddechowe i ułatwia ich
oczyszczanie – podkreśla dr
Teresa Jelonek, lekarz pediatra w INTERFERIE Argentyt
w Dąbkach.
ne, jak testy wysiłkowe, badanie echo-serca, całodobowe monitorowanie
serca metodą Holtera, całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM) oraz
wydolność płuc (spirometria). Rezultaty
badań przeprowadzonych w Szpitalu
Uzdrowiskowym, pozwalają optymalnie
dostosować leczenie farmakologiczne
do stanu zdrowia pacjenta i zastosować
model rehabilitacji do możliwości jego
serca. Wszystko realizowane jest zgodnie ze standardami rehabilitacji kardiologicznej ustalonymi przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Z rehabilitacji kardiologicznej mogą
skorzystac pacjenci w ramach świad-
24
cjuszy skierowanych przez NFZ, profil
rehabilitacja kardiologiczna, będzie
dostępny również dla kuracjuszy indywidualnych w zakresie leczenia, jak
również profilaktyki. Jest to dodatkowy atut do podjęcia kuracji w kurorcie,
gdzie mieści się nowoczesna baza
zabiegowa, która umożliwia korzystanie ze znacznego wachlarza zabiegów
leczniczych w zakresie: kinezyterapii,
termoterapii, światłoterapii, elektrolecznictwa, hydroterapii, klimatoterapii oraz szerokiej oferty masaży w ramach profili leczniczych: ginekologia,
reumatologia, neurologia, ortopedia
oraz osteoporoza.
Zdrowie prosto z uzdrowiska
Leczenie uzdrowiskowe należy do najskuteczniejszych metod walki z katarem i innymi, często przewlekłymi chorobami, które mogą być następstwem
nawracających nieżytów górnych i dolnych dróg oddechowych. Jest całkowicie nieinwazyjne i naturalne, dlatego
sprawdza się doskonale jako element
harmonizujący leczenie dzieci w każdym wieku. Najlepsze rezultaty uzyskuje
się, kiedy dziecko trafia do uzdrowiska
zaraz po rozpoznaniu choroby lub korzysta cyklicznie z tej formy leczenia.
Coraz bardziej popularne, tak zwane
„szczepienie klimatyczne”, pozwala
nabyć stałą odporność na infekcje, dzięki czemu nasze pociechy mogą cieszyć
się dobrym zdrowiem przez cały rok.
Podobne efekty mogą dać także krótkie,
ale znacznie częstsze przyjazdy o każdej
porze roku. Lekarze przyznają jednak,
że najwięcej bogatych i atrakcyjnych
dla organizmu składników mineralnych
nadmorski klimat ma wczesną wiosną
oraz późną jesienią.
Sanatorium dziecięce INTERFERIE Argentyt w Dąbkach przyjmuje przez cały
rok dzieci w wieku od 3 do 6 lat ze schorzeniami związanymi z: nawracającymi
chorobami górnych oraz dolnych dróg
oddechowych, chorobami neurologicznymi, endokrynologicznymi i reumatologicznymi. Prowadzi również specjalny
program kuracji dla dzieci zmagających
się z otyłością oraz astmą oskrzelową.
REDAKCJA
INTERFERIE
Kiedy przyjechać
z dzieckiem na kurację?
Już krótka zmiana klimatu daje pozytywne efekty w samopoczuciu dziecka,
natomiast właściwa terapia powinna
trwać trzy tygodnie.
- To optymalny czas,
który pozwala na dokładne
przebadanie dziecka, dostosowanie odpowiednich zabiegów
i sprawdzenie skuteczności leczenia. Same dzieci natomiast
dopiero w takim czasie potrafią
w pełni zaaklimatyzować się
w nowym otoczeniu i zebrać
wszystkie korzyści płynące
z pobytu w nadmorskim uzdrowisku – dodaje Teresa Jelonek.
25
Źródła Twojej Energii 1/2014
TOP 4 - o tym się mówi...
dr Dariusz Milko,
specjalista fizjoterapii
kierownik działu Kinezyterapii w Uzdrowisku Cieplice - Grupa PGU
Badanie funkcji chorego stawu wymaga
często kompleksowej współpracy specjalistów z wielu dyscyplin medycznych,
takich jak: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, dietetyków i psychologów.
Polska Grupa Uzdrowisk –
Warto zaznaczyć, że mięśnie to tkanka
bardzo wymagająca, która wraz z przylegającą strukturą kostną podlega ciągłej
przemianie. Dlatego też dbałość o mięśnie, ale i o stawy oraz kości jest właściwą drogą do zachowania długoletniej
sprawności. Można zaryzykować stwierdzenie, że kluczem do długowieczności stawów i mięśni są ćwiczenia siłowe
i rozciągające. Wraz ze wzrostem masy
mięśniowej organizm musi wytwarzać
także silniejsze przyczepy, łączące mięśnie z kośćmi. Również układ kostny udoskonala swą wewnętrzną strukturę, aby
wytrzymać coraz większe naprężenia,
dlatego osoby uprawiające ćwiczenia fizyczne rzadziej chorują na osteoporozę,
czy zmiany zwyrodnieniowe.
dla zdrowia stawów
Współczesny tryb życia, czynniki środowiskowe oraz nawyki dnia codziennego mogą prowadzić do sytuacji, w których nasz układ ruchu przestaje funkcjonować tak, jak do tego został ewolucyjnie przystosowany. W wyniku uprzemysłowienia, skomputeryzowania i automatyzacji, większość czynności wykonujemy w pozycjach statycznych, a jeżeli są to wysiłki
dynamiczne, to i tak wykonujemy je z pewnym ograniczeniem zakresu ruchu. Współczesny
człowiek o postawie homo erectus, przeobraził się w homo sedentarius, czyli człowieka siedzącego. A wszystko przez to, że już od wczesnodziecięcych lat ogranicza się spontaniczność
ruchową. Coraz mniej czasu w naszym życiu zajmuje pozycja wyprostowana oraz lokomocja
poprzez chód, czy bieg, oparta na wysiłku fizycznym. Proces ten doprowadza do systematycznego pogarszania zakresu ruchu w stawach, poprzez zmniejszanie elastyczności tkanek
okołostawowych, warunkujących prawidłowy zakres ruchu, a co za tym idzie, inicjując powstawanie chorób zwyrodnieniowych.
Skąd się biorą choroby zwyrodnienia stawów?
ekonomicznej. Choroby zwyrodnieniowe stawów obejmują schorzenia występujące głównie w obrębie stawów
biodrowych, kręgosłupa, kolan oraz
obręczy barkowych. Choroby te najczęściej dotykają około 60% mężczyzn
i 70% kobiet w wieku 65 lat, a w związku
ze starzeniem się społeczeństwa, grupa
ta będzie coraz liczniejsza. Ponadto,
niepokojącym zjawiskiem jest występowanie objawów tych chorób w coraz
młodszym wieku.
Głównymi czynnikami ryzyka powstania i rozwoju chorób zwyrodnienia
stawów są: wiek, płeć - kobiety chorują
zwykle częściej niż mężczyźni, czynniki
genetyczne, nadwaga, urazy, niedobór
ruchu, rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, zwłaszcza związanej z pracą
statyczną, np: siedząca praca biurowa,
praca przy taśmie produkcyjnej, wyczynowe uprawianie niektórych sportów głównie halowych, połączonych z nagłą
zmianą zwrotów oraz podskokami, tj.:
koszykówka, piłka siatkowa, itp.
Warto również pamiętać, że częstym
czynnikiem inicjującym powstanie tych
schorzeń, a nie zawsze uwzględnianym,
jest stres, a szczególnie ten długotrwały. Stres jest czynnikiem, który może
spowodować zaburzenie równowagi
naszego ciała. Można wówczas zaobserwować nadmierne reakcje w postaci wzrostu napięcia wybranych grup
mięśni, co doprowadza do zaburzenia
równowagi napięć mięśniowych. Nie
należy również zapominać o najpoważniejszej chorobie cywilizacyjnej dzisiejszych czasów – otyłości, gdyż im więk-
26
o naturalne surowce lecznicze, takie jak
radon, borowina, czy solanka. Stąd dobroczynne działanie radonu, dostarczanego podczas kąpieli i inhalacji pobudza
organizm do aktywowania elementów
obronnych i stymulacji hormonalnej. Borowina natomiast odżywia i regeneruje
zmęczone mięśnie i stawy dzięki swoim
właściwościom przekrwiennym i przeciwzapalnym.
Alternatywą rolę dla tradycyjnego leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów,
spełniają dzisiaj wybrane uzdrowiska,
w tym wszystkie ośrodki Polskiej Grupy
Uzdrowisk.
W ośrodkach PGU choroby zwyrodnieniowe stawów leczone są kompleksowo,
wykorzystując zarówno wspomniane
wyżej zabiegi naturalne, jak i metody fizyko – i kinezyterapeutyczne. Szeroka
gama tych zabiegów zalecana jest po
uprzednim zbadaniu przez lekarza. Przykładowo, przy zaniku mięśni i osłabieniu
stawów, wysokie efekty przynoszą bicze
szkockie, jak i zastosowanie krioterapii,
która poprawia mobilność stawów i pomaga zmniejszyć ból stawowy. Zabiegi
te są często traktowane, jako przygotowanie do kinezyterapii, czyli do ćwiczeń wykonywanych pod fachowym,
doświadczonym okiem terapeutów - są
to zarówno ćwiczenia indywidualne,
skompilowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb każdego kuracjusza,
jak i ćwiczenia grupowe, w tym zajęcia
prowadzone na świeżym powietrzu, np.
Nordic Walking.
Tym samym, leczenie uzdrowiskowe odgrywa ważną rolę w zapobieganiu oraz
łagodzeniu schorzeń choroby zwyrodnieniowej stawów, jest ważnym uzupełnieniem farmakoterapii i stanowi nieodzowny element kompleksowej terapii.
Ponadto, wykonywane zabiegi oparte są
Dodatkowo, uzdrowiska, eliminując szkodliwe czynniki środowiska, są miejscami
o korzystnym oddziaływaniu na osoby
ze schorzeniami zawodowymi. W przypadkach leczenia choroby zwyrodnienia
stawów, spowodowanych warunkami
pracy, ważne jest to, że korzystając z le-
Polska Grupa Uzdrowisk na
rzecz zdrowych stawów
czenia uzdrowiskowego, odbywa się ono
w warunkach bardziej komfortowych niż
w typowej placówce leczniczej. Na uwagę zasługuje fakt, że leczenie przebiega z
daleka od problemów dnia codziennego.
Istotny wpływ na podniesienie sprawności funkcjonowania narządu ruchu posiada oddziaływanie lecznicze, dopełniane
poprzez psychoedukację, psychoterapię
oraz edukację związaną z nabywaniem
prawidłowych nawyków prozdrowotnego stylu życia. Całość dobroczynnego
oddziaływania na narząd ruchu uzupełnia właściwa dieta, stosowana w połączeniu z uregulowaniem porządku dnia
codziennego.
Tym samym, pobyt w kurortach PGU,
poprzez okresową zmianę klimatu i stylu życia, ogranicza niekorzystny wpływ
czynników środowiska i pozwala na
wyzwolenie naturalnych rezerw organizmu. Rehabilitacja w uzdrowiskach
PGU ma szczególnie duże znaczenie
w zaburzeniach czynności narządu ruchu,
między innymi w chorobach zwyrodnieniowych. Taka forma leczenia może
ograniczyć czas niezdolności do pracy
i pozwolić na powrót do w pełni aktywnego życia zawodowego i społecznego.
Leczenie uzdrowiskowe pomaga w powrocie do zdrowia, zwłaszcza po ciężkich
urazach lub po przebytych chorobach,
w następstwie których mogły powstać
trwałe zmiany w organizmie. Ponadto,
w kurortach PGU efekt leczniczy wzmocniony zostaje poprzez efekt relaksacyjny,
gdyż podczas każdego pobytu, kuracjusze mogą w pełni korzystać z nowocześnie wyposażonych kompleksów basenowych, stref saun oraz fit centrów.
Kluczowe rozpoznanie i odpowiednie leczenie
sza masa ciała, tym większe siły działają,
często przekraczając wytrzymałość naszych stawów (głównie stawów biodrowych i kolanowych).
Stąd choroby zwyrodnieniowe stawów
są główną przyczyną uporczywego
bólu, długotrwałej niezdolności do
pracy i w efekcie pogorszenia jakości
naszego życia. Schorzenia te, ze względu na częstość występowania, bogaty
obraz kliniczny, stanowią duży problem
natury - społecznej, zdrowotnej oraz
Warunkiem skutecznego leczenia,
oprócz rozpoznania stawianego pacjentowi przez lekarza w formie np. zmiany
zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
biodrowego lub kręgosłupa, konieczne jest uzupełnienie diagnozy, ponieważ objawy mogą się znacznie różnić
pomiędzy chorymi, mimo posiadania
takiego samego rozpoznania. Badanie
powinno uwzględniać zarówno stopień
natężenia zmian zwyrodnieniowych,
dokładną lokalizację występowania
bólu. Wynika to z uszkodzenia różnych
struktur stawowych i okołostawowych,
które ten ból mogą powodować.
27
Źródła Twojej Energii 1/2014
Turystyka okołouzdrowiskowa
Jesienno-zimowe atrakcje
według
Polskiej Grupy Uzdrowisk
Re k om endu j em y
NARCIARSKA TRASA BIEGOWA „SZCZELINIEC”
w Kudowie-Zdroju
Trasa ta znajduje się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Wytyczona jest w taki sposób, aby poruszający się nią
turyści mieli możliwość dotarcia do najciekawszych zakątków
Gór Stołowych.
Przebieg trasy:
Karłów – Pasterka – Karłówek - Droga nad Urwiskiem – Skalne
Grzyby – Batorówek – Karłów
Czas przejazdu - 6 h 15 min
Długość trasy - 25,5 km
CO WARTO ZWIEDZIĆ W POLANICY-ZDROJU?
»» Góry Stołowe - skalne rezerwaty Szczelińca Wielkiego (919
m n.p.m.) i Błędnych Skał;
»» Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia;
»» Międzygórze - wodospad Wilczki;
»» Kudowa – Czermna - kaplica czaszek;
»» Duszniki – Młyn Papierniczy z 1605 r., w którym znajduje się
jedyne w Polsce Muzeum Papiernictwa z pokazową produkcją papieru czerpanego;
»» Kłodzko - Twierdza z podziemną trasą;
»» Bystrzyca Kłodzka - Muzeum Filumenistyczne;
»» Złoty Stok - Kopalnia Złota;
»» Walimia i Osówka – podziemne miasto, w którym mieściła
się siedziba Hitlera;
»» Znane miejscowości pielgrzymkowe: Wambierzyce i Bardo;
Co ciekawe!
TRASA PIESZA I ROWEROWA –
Szlak zielony: Bytyń - Duszniki w Dusznikach-Zdroju
»» przekraczając pobliskie przejścia graniczne w Boboszowie
lub Kudowie-Słonem można pojechać na wycieczkę do Pragi (170 km) i Wiednia (370 km);
»» niezapomnianych wrażeń dostarczy wyprawa do jaskiń Morawskiego Krasu i „Skalnych Miast” w Republice Czeskiej;
»» w sezonie zimowym Polanica-Zdrój jest świetną bazą dla
miłośników białego szaleństwa. W ciągu 30 minut można
dojechać do Zieleńca - znanego ośrodka sportów zimowych lub w ciągu godziny do Czarnej Góry.
Przebieg trasy:
»» Z przystanku autobusowego przy szosie nr 2 w Bytyniu wędrujemy polną drogą w kierunku południowym.
»» Po przejściu 800 m skręcamy na rozwidleniu nieco w prawo i niebawem docieramy do kompleksu leśnego. Po lewej
stronie znajduje się rezerwat przyrody „Brzęki przy Starej Gajówce”.
»» Idziemy północno - zachodnim skrajem rezerwatu, a po
wejściu w las skręcamy ukośnie w prawo i dochodzimy do
śródleśnej osady dawnego traktu. Tutaj skręcamy w prawo
i wędrujemy lasem, w którym są niewielkie jeziorka, tzw.
oczka, zarośnięte rzęsą. Wkrótce docieramy do rezerwatu
„Bytyńskie Brzęki”.
»» Przy tablicy informacyjnej rezerwatu skręcamy w lewo
i lasem dochodzimy do zabudowań wsi Młynkowo.
»» Na skrzyżowaniu z asfaltową drogą kierujemy się prostopadle w lewo. Po prawej stronie widać w dali zabudowania
Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Wilczynie.
»» Po dojściu do centrum Młynkowa przed przystankiem autobusowym skręcamy w prawo na południowy zachód. Na
skraju lasu opuszczamy asfalt i skręcamy w lewo, mijamy
leśniczówkę Duszniczki i maszerujemy urozmaiconym terenem leśnym.
»» Niebawem przechodzimy obok rezerwatu „Duszniczki”. Po
przejściu 700 m od rezerwatu skręcamy nieco w prawo
i wkrótce wychodzimy z lasu. Tutaj również skręcamy nieco
w prawo i polną drogą idziemy w stronę widocznych z daleka zabudowań dużej wsi Duszniki.
»» Przy kościele skręcamy w prawo (przystanek autobusowy
na żądanie) i idziemy ul. Świerczewskiego, dalej skręcamy w
lewo - w ul. Lipową, następnie w prawo w ul. Kolejową. Szlak
kończy się przy stacji kolejki wąskotorowej.
Trasa wytyczona została z myślą o spacerach rodzinnych dla ludzi, którzy mają pierwszy raz narty biegowe na nogach.
Start - wycieczkę rozpoczyna się po łagodnym i pła­skim terenie. Górnym Duktem Końskiej Jamy docieramy do miejsca
zwanego Spotkaniem - z tego miejsca jest już bardzo blisko do
Rozdroża pod Cichą Równią położonego 943 m n. p. m. Wracamy Trasą Radiowej Jedynki - Dolnym Duktem Końskiej Jamy.
Na tej trasie można spotkać trenujące psie zaprzęgi. Wycieczkę
kończymy na Polanie Jaku­szyckiej.
Długość trasy - 13,8 km
Trasa średnia - Wokół Koziego Grzbietu - długość 15 km
torowisku. Mija kolejne wzniesienia, aż do stacji kolejowej
Harrachov (UWAGA: ostry zjazd). Dalej biegnie Trasą Telefonii Dialog, gdzie warto odwiedzić tzw. Pomnik Leśnika. Zaś
kolejny odcinek prowadzi Trasą Sygnałów Dnia. Po drodze mijamy skały „Incoguto” - jest to uroczy punkt widokowy, z którego można podziwiać przepiękny widok na biegnący dołem
przełom rzeki Izery oraz na znajdujący się po czeskiej stronie
Bukovec. Wyprawę kontynuujemy tzw. Uciecz­ką pod Kozińcem a dalej Trasą PKO BP do Rozdroża pod Działem Izerskim,
aż do powrotu na START.
Trasa trudna - Kopalnia Stanisław - długość 10 km
Trasa polecana narciarzom zaprawionym w boju.
Start - zjazd do Polany Maliszewskiego, dalej trasa poprowadzi do Walońskiego Kamienia. W tym momencie zaczyna
się trudniejszy odcinek- Czerwony Potok - jest długi podbieg
i zjazd w lesie o umiarkowanym nachyleniu. Od zjazdu rozpoczyna się tzw. „Droga Szklarska”, aż do Rozdro­ża pod Cichą
Równią. UWAGA: Na tym odcinku trzeba wykazać się dobrymi umiejętnościami zjazdowymi, ponieważ w części środkowej można zakończyć wyprawę w strumieniu Ciekoń - potem
docieramy do tzw. Spotkania i dalej Górnym Duktem Końskiej
Jamy wracamy na START.
TRASY BIEGOWE – NARCIARSTWO BIEGOWE
w Świeradowie-Zdroju
Co ciekawe!
»» narciarskie trasy biegowe Szklarska Poręba i Polana Jakuszycka mają długość około 100 km;
»» wszystkie trasy tworzą pętle w kształcie listka koniczyny, co
daje możliwość łączenia tras przejazdu lub wyboru z dostosowaniem do własnych potrzeb;
»» część tras posiada homologację FIS , co oznacza, że na danej trasie mogą odbywać się zawody o randze międzynarodowej;
»» dzięki doskonałym warunkom klimatycznym pokrywa
śnieżna zalega tu grubą warstwą do późnej wiosny;
»» na miejscu funkcjonują wypożyczalnie sprzętu do narciarstwa biegowego oraz instruktorzy, którzy pomogą dobrać
odpowiedni sprzęt.
Trasy rozpoczynają się i kończą na Polanie Jakuszyckiej:
Trasa łatwa - długość 5,5 km
Trasa przeznaczona jest dla średnio zaawansowanych narciarzy.
Start - wyruszamy w kierunku tzw. Ryzy, po­łożonej na wysokości 840 m n. p. m. - łagodnie opadająca w kierunku Harrachova
trasa poprowadzi wąwozami i wysokimi nasypami po starym
28
29
Źródła Twojej Energii 1/2014
Turystyka okołouzdrowiskowa
GRA MIEJSKA
ATRAKCJE TURYSTYCZNE W PROMIENIU
20 KILOMETRÓW od Cieplic-Zdroju
Wodospad Kamieńczyka - najwyższy wodospad w polskich
Sudetach. Woda potoku Kamieńczyk spada trzema kaskadami z wysokości 27 m. Za środkową kaskadą znajduje się grota
sztucznie wykuta przez Walończyków, którzy przed wiekami
znajdowali tu ametysty i pegmatyty. Grota ta jest nazywana
Złotą Jamą.
Wodospad Podgórnej - trzeci pod względem wysokości wodospad w polskiej części Karkonoszy. Wody potoku Podgórna
spadają z 10-metrowego progu skalnego dwiema kaskadami
do kotła eworsyjnego. Dawniej, poniżej wodospadu usytuowana była gospoda, dziś już nieistniejąca.
znajdź róg obfitości i zapewnij sobie szczęście na pobyt
Cieplice-Zdrój są też świetną bazą do wypadów
na narty
Mija sto lat od czasu jak wiedźma zamieniła całą moją załogę
w kamienie. Odszukaj ich wszystkich i znajdź mój okręt a wtedy
czar pryśnie. W zamian oddam ci nasz piracki skarb - róg obfitości.
w Uzdrowisku Cieplice
Ten BRODATY PIRAT wygląda jak stary mędrzec. Nie daj się jednak zwieść pozorom - kilwater
za jego okrętem przez całe lata zdobiły truposze. Wysłuchaj jego opowieści.
W bliskim położeniu (do 20 km) znajduje się wiele tras zjazdowych i biegowych o zróżnicowanym poziomie trudności:
największe ośrodki narciarskie to: Karpacz (ponad 20 tras
zjazdowych), Szklarska Poręba (kompleks narciarski Skiarena Szrenica), Jakuszyce (Ośrodek Narciarstwa Biegowego
i Biathlonu), Dziwiszów (Mikrostacja Sportów Zimowych Łysa
Góra) oraz czeski Harrachov.
TURYSTYKA PIESZA / NORDIC WALKING
w Połczynie-Zdroju
ŚCIEŻKA ZDROWIA w Parku Zdrojowym – miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą spróbować swoich sił na ścieżce zdrowia - początek obok sanatorium „Podhale”. Prowadząca najmniej
dostępnymi zakamarkami angielskiej części parku ścieżka, zatacza pętlę o łącznej długości około 30 kilometrów. Na trasie
znajduje się 16 stacji sprawnościowych opatrzonych tablicami
z odpowiednimi rysunkami. Dzięki zastosowaniu techniki graficznej, instrukcje będą zrozumiałe również dla zagranicznych
amatorów biegania. Pokonanie całej trasy zajmie około dwóch
godzin. Biegnie ona dawnym nasypem kolejowym z Połczyna-Zdroju do Złocieńca.
Trasa prowadzi przez urokliwe tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego. Istnieje możliwość wielu postojów, ponieważ co
kilka kilometrów są ławki a przy punktach widokowych znajdują się tzw. „miejsca do odpoczynku”, czyli zadaszone altany, stoły, ławy, a nawet specjalne miejsca do przygotowania ogniska.
Dla miłośników wypraw rowerowych zostały wyznaczone
dwa, bardzo atrakcyjne szlaki rowerowe, które tworzą pętlę
z początkiem i końcem w Połczynie-Zdroju, przez co są idealnym rozwiązaniem na całodniowe wycieczki
»» „Niebieski” Pradoliną Dębnicy – długość 25 km - pętla trasy
przechodzi przez takie miejscowości, jak: Zaborze, wzgórza
Kołackie, Kołacz (jezioro Kołackie), następnie Ogartowo,
Ogrodno.
»» „Czerwony” Szlak Szwajcarii Połczyńskiej – długość 37
km - pętla trasy przechodzi przez takie miejscowości, jak:
Ogrodno, Jaworowo, Czarnkowie, Gaworkowo, Toporzyk,
Międzyborze, następnie Borkowo. Trasa jest bardziej wymagająca od „Niebieskiej”, nie tylko dlatego, że jest dłuższa, ale
także z uwagi na pagórkowate tereny. Trudy przejazdu wynagradzane są jednak przez niezapomniane widoki lasów
i jezior.
1. W załodze była ŻÓŁTA RYBA z wyłupiastymi oczami.
Jest zawsze smutna, a zobaczyć ją może tylko ten, kto
oprze się o słup świateł drogowych.
2. Na okręcie przyda się też WAGA by równo dzielić łupy.
3. Potem znajdź DWÓCH BRODACZY. Nic tak nie poprawia morale załogi, jak głośny śpiew.
4. Z daleka widać NUTKĘ.
5. Znajdź też grupę chłopaków - wyglądają jak LALECZKI
ale zawsze pierwsi pchają się do abordażu.
6. Koniecznie znajdź też KOBIETĘ Z KOTWICĄ, OWCĘ
I GRYFY. Obok nich jest wielki kamienny puchar - legenda głosi, że jak usiądzie na nim kondor, to Polska
zdobędzie puchar świata.
7. W załodze mieliśmy też dwie KAWKI Z DŁUGIM DZIOBEM - uwielbiają złote błyskotki.
8. Nie zapomnij odnaleźć naszego OKRĘTU - to bryg, który zabierze nas po skarb.
9. Znajdź koniecznie całą bandę GOŁYCH CHŁOPAKÓW.
10.Weźmy na pokład też BRATA I SIOSTRĘ z długimi włosami - szukaj ich u Zagłoby.
11.Znajdź jeszcze sternika - to ten PIĘKNIŚ Z KRĘCONYMI
WŁOSAMI - z nim szybko trafimy do kobiety z ROGIEM
OBFITOŚCI.
To twój skarb - wystarczy spojrzeć na róg obfitości by szczęście
sprzyjało Ci przez cały pobyt w Uzdrowisku Cieplice. Ciesz się tym
skarbem, a my odpłyniemy, i módl się byś nas więcej nie ujrzał.
WSKAZÓWKI
Spacer należy rozpocząć na ul. Wolności 254 w Cieplicach-Zdroju. Postaci zawsze pisane są WIELKIMI literami i wymienione są w
kolejności takiej, w której można je spotkać na murach. Należy
iść ulicą Wolności (zgodnie z nurtem rzeki), po znalezieniu ryby,
wrócić kilka metrów i iść przez pl. Piastowski aż do końca, a dalej
ul. Cieplicką; następnie skręcamy w ul. Tabaki i idziemy nią aż do
rogu obfitości.
Cały spacer zajmie około 40 - 60 minut. Zachęcamy do
spokojnego spaceru i kontemplacji otoczenia - miło czasem
zobaczyć miasto z innej perspektywy i odkryć coś nowego na
murach, które mijamy wielokrotnie, często nie zauważając nic
szczególnego.
A jednak Cieplice-Zdrój to miasto pełne tajemnic.
ZBIGNIEW MUCZYŃSKI
30
31
Źródła Twojej Energii 1/2014
Porady domowe - profilaktyka uzdrowiskowa
Zimowy trening marszowy
Sezon narciarski na start
Zima, to nie koniec
aktywności fizycznej
Choć za oknem jeszcze słońce to już
czas aby zadbać o dobre przygotowanie do nadchodzącego sezonu narciarskiego.
Lato już dawno za nami, a przez kilka następnych miesięcy czeka nas
okres niższych temperatur, kiedy to
naprawdę trudno nam się „wyrwać”
z domu. Jednak musimy pamiętać o
tym, że aby zachować dobrą kondycję
nie możemy sobie pozwolić na „sen zimowy„ i kanapowe lenistwo. Dlatego
aby nie utracić tego wszystkiego, co
zyskaliśmy latem, musimy być stale
aktywni. Jest na to wiele sposobów.
Jeden z nich, to treningi marszowe.
Wydawać by się mogło, że spacer w zimie to nie najlepszy pomysł. Pradoksalnie
jednak mróz będzie naszym sprzymierzeńcem. Zimno sprawia, że zmęczenie
przychodzi dużo później, niż w czasie
letnich treningów, dlatego że organizm
szybciej i łatwiej odprowadza ciepło, dlatego też zdecydowanie mniej się pocimy.
To także doskonała okazja do rozpoczęcia pracy nad formą. Gdy jest zimno odruchowo poruszamy się szybciej, żeby
się rozgrzać, a to z kolei zwiększa zużycie
naszej energii.
Zimowy marsz obniża również ciśnienie krwi i poziom „złego” cholesterolu,
zmniejsza ryzyko zawału serca, spala
tłuszcz, wzmacnia mięśnie, zapobiega osteoporozie, a co najważniejsze
jest dla każdego. Trening marszowy
to świetny sposób na spalanie kalorii,
poprawę odporności i nastroju. Warto
jednak pamiętać, że mówimy o treningu zimowym, więc zanim wyruszymy
w trasę, najpierw skompletujmy niezbędny strój i sprzęt.
li metoda ubierania na tzw. cebulkę.
Pierwsza powinna być warstwa odprowadzająca pot ze skóry na zewnątrz w sklepach możemy znaleźć szeroką
gamę takich ubrań, następna warstwa
ma izolować od zimna lecz nie powinna
ograniczać cyrkulacji powietrza - tutaj
doskonale sprawdzi się polar lub wełniany sweter, trzecia warstwa powinna osłaniać przed wiatrem i deszczem - doskonale sprawdzą się kurtki ze specjalnymi
membranami.
Tak przygotowani możemy
wyruszać
Aby nasz trening nie przyniósł nam
szkody, należy go rozpocząć stopniowo,
wtedy zmusimy do pracy więcej mięśni
i spalimy więcej kalorii. Bardzo ważna jest
również prawidłowa pozycja podczas
chodzenia, wyprostowany tułów, napięte
mięśnie brzucha dla lepszego odciążenia
kręgosłupa.
Na początek treningu
idealne jest wolne tempo, stopniowo przechodzące w coraz
szybsze, aż do dynamicznego,
szybkiego spaceru przez 30 lub
więcej minut, w tempie 6-7 kilometrów na godzinę.
W zależności od stopnia zaawansowania
naszej kondycji można prowadzić treningi marszowe co drugi dzień. Dodatkowo,
zamiast liczyć kroki możemy kupić krokomierz lub korzystać ze specjalnej aplikacji
w smartfonach. Pozwoli to nam monitorować dystans, liczbę kroków, spalone
kalorie, a w efekcie obserwować postępy
w treningach.
Doskonałym uzupełnieniem i pomocą
w treningu marszowym jest zastosowanie kijków nordic walking, które dodatkowo zaangażują do pracy grupę mięśni
obręczy kończyn górnych.
Treningi najlepiej rozpocząć z doświadczonym instruktorem, który nauczy
i wskaże błędy na początku naszej aktywności.
Do Polskiej Grupy Uzdrowisk po
kondycję - poza wieloma cennymi
właściwościami leczniczymi, uzdrowiska należące do Polskiej Grupy Uzdrowisk, to wyjątkowe miejsca ze względu
na wielość szlaków pieszych, klimat
oraz krajobraz.
WITOLD DZIEKAN
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa - Grupa PGU
Narciarstwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin
sportowych. Jak wynika z badań, co
piąta osoba deklaruje umiejętność jazdy na nartach. Niestety, zdecydowana
większość nie zdaje sobie sprawy z tego,
jak duże znaczenie ma przygotowanie
fizyczne i odpowiednia kondycja przed
nadchodzącym sezonem. Można to zaobserwować na samym stoku, gdzie
rzadko widać osoby stosujące choćby
kilkuminutową rozgrzewkę. Bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego,
że podstawowe przygotowanie fizyczne
może uchronić przed urazami i zapobiec kontuzjom. Zdecydowanie najczęściej obrażeniom ulegają kończyny dolne,
a zdecydowana większość z nich to obrażenia stawu kolanowego. Najbardziej
niebezpieczne jest to, że uszkodzeniu
ulegają najczęściej struktury miękkie tzn.
ścięgna, mięśnie, czy więzadła.
I absolutnie nie chodzi tu o straszenie
przed uprawianiem sportu, lecz o bardziej świadome i odpowiedzialne przygotowanie do sezonu.
Sprawność fizyczna jest pojęciem złożonym, dlatego trudno jednoznacznie
stwierdzić, czy posiadany jej aktualny
poziom jest już wystarczający do podjęcia określonej aktywności. Powszechnym
problemem, dotykającym zdecydowaną
większość narciarzy, jest brak styczności z
jakimkolwiek sportem w ciągu roku. Wiele osób stara się nadrobić zaległości w
ostatnich tygodniach lub dniach, co często potęguje zniechęcenie. Dodatkowo,
zbyt nagłe nałożenie na siebie intensywnych obciążeń treningowych to częsty
błąd, który przynosi skutki odwrotne do
zamierzonych. Idealnym rozwiązaniem
byłoby utrzymywanie sprawności przez
cały rok, lecz jak wiemy, przy dzisiejszym
tempie życia, nie zawsze jest to możliwe.
Dlatego przygotowanie do sezonu
należy rozpocząć jak najwcześniej,
a kluczem do sukcesu będzie stopniowe obciążenie treningowe.
W pierwszym etapie powinno stosować
się formy treningu ukierunkowane na
stabilizację globalną, a prościej mówiąc
trening ogólny całego ciała i to w różnych wariantach i pozycjach (leżąca, stojąca, siedząca, w przysiadzie). W następnym etapie należy stosować ćwiczenia
uwzględniające specyfikę narciarstwa,
tj. w pozycjach przyjmowanych na stoku, ćwiczenia wzmacniające mięśnie
kończyn dolnych, ćwiczenia wytrzymałościowe i oczywiście ćwiczenia ogólne.
Do ćwiczeń możemy wykorzystywać
wszelki dostępny sprzęt np. drabinki, dyski, taśmy, itp.
Oczywiście możemy ćwiczyć w domu,
ale pewność, że robimy to co powinniśmy i że robimy to dobrze da nam na
pewno skorzystanie z pomocy doświadczonych trenerów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i sprzęt potrzebny do
realizacji naszych celów.
Ponadto, stopniowo
wprowadzana rozgrzewka narciarska, pozwoli na uzyskanie
szybszych efektów kondycyjnych, dzięki roztrenowaniu na
doskonale
przygotowanych
stokach i trasach narciarskich
w Świeradowie-Zdroju, Szklarskiej Porębie i w Zieleńcu. Tym
samym, połączenie treningu
przygotowawczego z odnową
biologiczną w kurortach Polskiej
Grupy Uzdrowisk to gwarancja
komplementarnego treningu
dla pasjonatów narciarstwa.
WITOLD DZIEKAN
Odpowiedni strój,
to podstawa
Podstawą będą dobre buty, których podeszwa dobrze trzyma się podłoża i nie
ślizga na ośnieżonych, czy oblodzonych
nawierzchniach. Najlepsze będą buty
typu trekking. Mogą być niskie, jeżeli
będziemy maszerować po niezbyt wymagającym terenie lub wysokie, na teren
nierówny o zmiennym nachyleniu.
Następnie ważne jest ubranie, które powinno składać się z kilku warstw, czy-
32
33
Źródła Twojej Energii 1/2014
Porady domowe - profilaktyka uzdrowiskowa
Błoto
czy kosmetyk?
Bogactwo naturalne Uzdrowiska Połczyn to borowina, określana, jako czarne złoto, ze względu na szerokie zastosowanie, głównie w leczeniu chorób kobiecych, takich jak: bezpłodność,
przewlekłe zapalenie przydatków, nacieki pooperacyjne, zespół klimakteryczny oraz zmiany
starcze, jak również w leczeniu chorób układu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych.
Stosowana jest również w zabiegach kosmetycznych, podczas których wykazuje działanie
ujędrniające, nawilżające, regenerujące, antycellulitowe i odchudzające. Wykorzystywana
jest również przy zabiegach modelujących sylwetkę, likwidujących cellulit oraz rozstępy
skórne, co oznacza, że to bogactwo naturalne połczyńskiego uzdrowiska posiada działanie
odmładzające, a co za tym idzie, wpisuje się w filozofię SPA i wellness.
Pojęcie SPA kojarzy się nam z wyciszeniem i spokojem ducha oraz relaksem
ciała. Jednym słowem, to niespieszne rytuały pielęgnacyjne, które pomagają odzyskać siły witalne, wewnętrzną harmonię i równowagę. Dlatego też, warto od
czasu do czasu sprawić sobie odrobinę
przyjemności w domowym zaciszu, tak
by poczuć się komfortowo i przywrócić
urodę ciału i ukoić zmysły.
Odpowiedzią na takie potrzeby ciała jest
oferta Uzdrowiska Połczyn, czyli borowinowy zawrót głowy, specjalna linia
kosmetyków, dzięki której uzdrowiskowe zabiegi SPA można kontynuować
w domu. Do sukcesu wystarczą tylko
cztery kroki!
Krok pierwszy: stwórz
atmosferę
Zarezerwuj sobie wieczór na relaks. Następnie przygotuj swoją łazienkę, miękkie ręczniki i wygodny szlafrok, włącz
nastrojową muzykę, zapal świece i kadzidełka. Zastosuj specjalną linię kosmetyków regenerująco - upiększających na
bazie połczyńskiej borowiny.
Krok drugi: pielęgnacja ciała
Zacznij od relaksacyjnej kąpieli z dodatkiem soli z połczyńską borowiną.
Sól do kąpieli jest wyjątkowym produktem, który działa relaksująco oraz regenerująco. Już około 30 gramów tego kosmetyku dodanego do wody w wannie
oddziałuje na nasze zmysły. Dodatkowo,
sól nawilża, wygładza oraz ujędrnia skórę,
34
a także rozluźnia napięte mięśnie. Zatem
taka kąpiel to rewitalizacja, wspaniałe
zakończenie dnia, poprzez odczuwalny efekt relaksu i jednocześnie ukojenie
zmysłów.
Krok trzeci: nawilżenie
Po kąpieli konieczne jest nawilżenie
skóry dwufazowym olejkiem do ciała
i masażu z borowiną. To doskonała mieszanina olejów roślinnych: olej shea, olej
avocado (EKO cert), olej macadamia, olej
jojoba, oliwa z oliwek oraz naturalny wyciąg borowinowy wprowadzają w stan
odprężenia i spokoju. Tym samym masaż
olejkami przywraca równowagę umysłu
i uspokaja emocje. Korzystnie wpływa na
wszystkie typy skóry, a zwłaszcza suchą
i wrażliwą, zaś borowinowy aromat pozostaje na skórze przez długi czas.
Krok czwarty: zabieg na twarz
Warto pamiętać, że skóra twarzy jest
zdecydowanie delikatniejsza od pozostałej skóry ciała, dlatego też wymaga
zdecydowanie innej pielęgnacji oraz
specjalnych produktów kosmetycznych.
Aby intensywnie nawilżyć skórę twarzy
i dekoltu sięgnij po maseczkę do twarzy
z połczyńską borowiną i masłem shea.
Ma ona właściwości nawilżające i jest
przeznaczona dla suchej skóry. Poprawi
jej kolor i wygląd, ukoi zmęczoną skórę
twarzy i dekoltu, a zawarte w niej masło
shea złagodzi podrażnienia. Po nałożeniu
maseczka rozmiękczy zewnętrzną warstwę skóry, dzięki czemu substancje aktywne (połczyńska borowina oraz masło
shea) szybciej i głębiej dotrą do warstwy
»» Mleko do kąpieli cytryna z maliną,
urzekająco świeży zapach egzotycznej cytryny i leśnej maliny to połączenie, które przenosi w krainę relaksu
i zapomnienia. Już w starożytności
kobiety stosowały mleko i miód, aby
poprawić swój wygląd. Słynące
z niezwykłej urody Kleopatra i markiza Ninon de Lenclos, dzięki cudownym właściwościom kąpieli w mleku,
na długo zachowały młodość i powab alabastrowej skóry.
rogowej naskórka, a tym samym szybciej
i efektywniej przywrócą jej blask.
Efekt finalny: Wzbogacenie kosmetyków regenerująco-upiększających
o borowinę, masło shea, jak również olejki, pozwoliło Uzdrowisku Połczyn oferować idealną kompozycję dedykowaną
osobom, którym zależy na pięknym
i zdrowym wyglądzie na co dzień, jak
również osiągnięciu pewnego stanu harmonii zmysłów i ciała.
To tylko kilka porad, które w łatwy sposób pozwolą na organizację domowego
SPA oraz sprawienie swojemu ciału przyjemności.
Natomiast paleta produktów borowinowych Uzdrowiska Połczyn jest wyjątkowo bogata:
»» Mydło naturalne z połczyńską borowiną do kąpieli, zawiera oryginalny
wyciąg borowinowy, będący skarbnicą substancji aktywnych torfu.
Wyciąg borowinowy poprawia stan
suchej skóry i zmniejsza jej szorstkość. Posiada wyjątkowe właściwości
regeneracyjne oraz glicerynę, która
delikatnie nawilża i wygładza skórę.
»» Musująca kula do kąpieli z połczyńską borowiną łączy ekstrakt z kwiatów w woń zapachową. Tym samym,
te dobroczynne kąpiele dostarczają
wewnętrznej harmonii, dobrego
samopoczucia i pielęgnację ciału.
Pozwalają również każdego dnia na
chwilę wytchnienia i odrobinę rozpieszczenia dla siebie i swoich zmysłów.
35
Czas na dietę - uzdrowiskowe
inspiracje kulinarne
Surówka z białej kapusty na Staropolance
Chrupiąca, pyszna, idealna do obiadu oraz jako przekąska. Jej
niewątpliwą zaletą jest to, że w zalewie może stać w lodówce
nawet do dwóch tygodni. Doskonale pasuje do smażonych ryb.
Składniki:
1,5 – 2 kg białej kapusty
2 kolorowe papryki
1 cebula
pęczek koperku
2 łyżki soli
1 szklanka cukru
1 szklanka oleju rzepakowego
¾ szklanki octu
1 litr wody mineralnej gazowanej Staropolanka
Kapustę, papryki oraz cebulę poszatkować. Koperek drobno
posiekać. Wszystkie składniki zalewy wymieszać, zalać warzywa
wodą. Wymieszać dokładnie i umieścić surówkę w naczyniu z
przykryciem. Najlepiej smakuje na drugi dzień.
Naleśniki z dodatkiem Staropolanki
Składniki:
1 szklanka mleka
1 szklanka naturalnej
wody mineralnej gazowanej Staropolanka
2 jajka
2 łyżki oleju
2 łyżki cukru
3 szklanki mąki
Mleko, wodę mineralną, jajko, olej oraz cukier wlewamy do naczynia i miksujemy lub dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy przesianą mąkę, tak aby ciasto miało konsystencją niezbyt
gęstego syropu. Na rozgrzaną patelnię z odrobiną oleju wlewamy ciasto i smażymy na jasno złoty kolor po obu stronach.
Źródła Twojej Energii 1/2014
Pierogi z grzybami i mięsem
Ciasto:
40 dag mąki pszennej
¼ szklanki wody mineralnej gazowanej Staropolanka
¼ szklanki mleka
2 łyżki oliwy
Farsz:
20 dag grzybów
½ cebuli
1 łyżka masła
sól i pieprz do smaku
Przygotowanie ciasta:
Mąkę przesiewamy. Mleko mieszamy z gazowaną wodą mineralną Staropolanka. Składniki ciasta wyrabiamy ręcznie lub
wrzucamy do malaksera i mieszamy na wysokich obrotach. Gotowe ciasto wałkujemy na cienkie płaty.
Przygotowanie farszu:
Cebulę drobno siekamy, a umyte grzyby kroimy w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy masło, dodajemy cebulę, smażymy
około 3 minut, po czym dodajemy grzyby cały czas mieszając,
do czasu aż wydzielający się sos całkowicie odparuje. Dodajemy mielone mięso. Wszystko dusimy razem około 5 minut.
Przyprawiamy do smaku.
Przygotowanie pierogów:
Z rozwałkowanego ciasta wykrawamy średniej wielkości krążki, nadziewamy farszem, a brzegi starannie sklejamy. Gotowe
pierogi wrzucamy do wrzącej i osolonej wody. Gdy pierogi wypłyną na powierzchnię – gotujemy je jeszcze około 5 minut.
Podajemy ze śmietaną i ziołami lub z podsmażoną cebulką.
Sernik świąteczny - wersja FIT
Składniki:
0,5 kg chudego sera
2 jajka
2/3 szklanki cukru
0,5 opakowania budyniu
0,25 kostki margaryny lub masła
bułka tarta
Ser zmielić w maszynce do mięsa. Żółtka utrzeć z cukrem. Do
naczynia włożyć masło, wyrobić je z serem, żółtkami i budyniem w proszku na jednolitą masę. Ubić na sztywno białka i połączyć z masą. Włożyć do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej
bułką tartą formy (można nie smarować blachy tłuszczem tylko
wyłożyć pergaminem).
Piec 30-40 minut
Uwaga – ciasto może lekko opaść po upieczeniu.
Upieczony sernik można udekorować polewą czekoladową.
REDAKCJA
STAROPOLANKA
36
37
Źródła Twojej Energii 1/2014
Lifestyle
STAROPOLANKA dla każdego
Promowanie aktywnego stylu życia to główna idea dużej kampanii wizerunkowej marki
Staropolanka. Szeroka odsłona polanickiego producenta wody jest związana z nową strategią marketingową wody, a hasłem przewodnim całej kampanii jest: „Jak coś robisz, rób to
z wodą!”, zgodnie z tym, że Staropolanka to woda dla każdego i pasująca do każdej aktywności.
Branża wody
Ostatnie lata pokazały, że rynek wody
stał się bardzo perspektywiczny, a co za
tym idzie stale obserwujemy i uczestniczymy w jego systematycznym rozwoju.
Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze
woda, jako zdrowy produkt spożywczy,
wpisuje się w trend bycia fit, dbania o
siebie, dbania o zdrowie i zdrowy styl
życia. Natomiast drugi czynnik, to wielkość spożycia, które w Polsce plasuje się
na poziomie 70 l rocznie per capita i jest
to poniżej średniej unijnej, co daje perspektywę dalszych wzrostów. Jednocześnie rośnie świadomość konsumentów
w kontekście wybieranej wody w oparciu o jej skład i wartości mineralne, co
jest dużą szansą dla Staropolanki, jako
wody bogatej w pierwiastki mineralne.
Dlatego też zakładane są znaczne wzrosty sprzedaży z roku na rok, niezależnie od pogody, koniunktury
gospodarczej, czy sezonu.
Bo
Staropolanka
to ogromny potencjał, który doskonale się wpisuje
w obecne trendy
rynku wody, jednocześnie wsparty
kampanią, jako
odpowiedź na
potrzeby
konkuren-
cyjnego rynku oraz wymagających
i świadomych konsumentów.
Wtedy taka woda ma działanie profilaktyczno - zdrowotne.
Co wyróżnia Staropolankę
wśród innych wód?
Naturalna woda mineralna Staropolanka
2000, czerpana jest z odwiertu o głębokości aż 269 m. Droga, jaką musi przemierzyć, by dotrzeć tak głęboko, wpływa
na jej charakter – dużą ilość minerałów,
idealną przejrzystość i znakomity smak.
Można powiedzieć, że pochodzi z samego serca ziemi. Unikalny charakter źródła
Staropolanki potwierdzają naukowcy,
którzy zgodnie podkreślają, że ten niepowtarzalny typ wody występuje tylko
w Kotlinie Kłodzkiej.
Powszechnie uważa się, że wszystkie
wody są takie same lub bardzo do siebie podobne. Jednak nie sposób znaleźć
dwóch źródeł o identycznym składzie
chemicznym. Różnią się one także poziomem mineralizacji. Wody mineralne - te
o wysokim lub średnim poziomie mineralizacji należą do najszlachetniejszych i
najzdrowszych, a co za tym idzie, uzupełniają w organizmie składniki niezbędne
do życia. I właśnie taka jest Staropolanka.
A rosnąca świadomość w tym obszarze
wśród konsumentów, to istotny zwrot
w rozwoju marki. Nie bez znaczenia jest
również trend ukierunkowany na zdrowy
styl życia, a co za tym idzie zdrowe odżywianie się i sięganie po produkty najwyższej jakości i jak najbardziej naturalne.
W ten trend wpisują się obie linie produktowe, czyli Staropolanka i Staropolanka 2000. W działaniach marketingowych i promocyjnych bardzo duży nacisk
kładziony jest na fakt pochodzenia wód
i ich składu mineralnego. Na półkach
sklepowych można dzisiaj znaleźć wiele
napojów, dlatego żeby wyróżnić się na
tle innych wód, np. źródlanych, bardzo
mocno akcentowana jest wartość mineralna produktów sygnowanych marką
Staropolanka.
Dylemat klienta – woda
źródlana, czy mineralna?
Jak twierdzą naukowcy, za wodę mineralną można uznać taką, która zawiera korzystne dla zdrowia człowieka składniki
mineralne w odpowiedniej ilości w stosunku do zapotrzebowania na nie organizmu. Dobra woda mineralna powinna
zawierać odpowiednią ilość składników
mineralnych, działających odżywczo lub
fizjologicznie na organizm człowieka.
38
- Woda ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Świadczy o tym najlepiej
fakt, że jej zawartość w organizmie
waha się w granicach od 45 do 78
proc. Ponieważ ustrój człowieka nie
może magazynować większej ilości
wody, istnieje konieczność stałego jej
uzupełniania. Wodę wprowadzamy
do organizmu w procesie odżywiania,
zarówno poprzez wypijanie napojów,
jak też spożywanie pokarmów stałych.
Dorosły człowiek przyjmuje w ciągu
doby około 1-1,5 litra wody w postaci
płynów, zaś ilość wody pochodzącej
z pokarmów stałych wynosi około 1 litra. Braki i niedobory wody w naszym
organizmie uzupełniać powinniśmy
przede wszystkim napojami o wysokiej jakości – mówi Bogdan Szladew-
ski, Wiceprezes Zarządu Uzdrowisk
Kłodzkich – Grupa PGU, producenta wody Staropolanki i Wielkiej Pieniawy.
Polanickie źródła wody mineralnej powstają dzięki opadom systematycznie zasilającym odnawialne złoża wody. Deszcz
i śnieg padające w Górach Stołowych,
dają początek trwającemu kilka tysięcy
lat cyklowi. Woda powoli przenika w głąb
ziemi i docierając do skał osadowych,
przesącza się przez naturalny filtr skalny,
stając się krystalicznie czysta i mineralna
- ponieważ rozpuszcza minerały zawar-
te w skałach i nabiera ich właściwości.
Wypełnia skalne szczeliny tworząc podziemne źródła, które na powierzchnię
wydostają się samoczynnie lub poprzez
specjalnie wykonane odwierty.
Klient chce wiedzieć więcej
Warto jednak zaznaczyć, że konsumenci
mają dzisiaj coraz większą świadomość
odnośnie różnic pomiędzy wodami źródlanymi, a wysokiej jakości mineralnymi.
Potrafią też analizować skład wód na etykietach i pod tym kątem wybierać najlepsze dla siebie. Jednocześnie moda na
zdrowe odżywianie się, bycie fit, a co za
tym idzie bycie zdrowym, idealnie wpisuje się w strategię spółki. A dodatkowo, to
zdecydowanie ułatwia utrzymanie obecnych, lojalnych klientów i dotarcie do nowych odbiorców tych produktów. Nowa
kampania wizerunkowa Staropolanki ma
na celu nawiązanie jeszcze mocniejszych
relacji z klientem i dotarcie do szerszej
grupy odbiorców marki.
Ta kampania to nie tylko dalsze wspieranie aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, ale również sposób
dotarcia do tych, którzy poszukują najwyższej jakości wody z minerałami, a poprzez którą mogą zmienić swoje życie na
lepsze. Bo idea kampanii zakłada mówienie do spragnionych wody z minerałami,
którzy jeszcze o tym nie wiedzą, ale właśnie tego potrzebują. A poprzez sięganie
po takie produkty mogą zmienić jakość
swojego życia, ponieważ Staropolanka,
to nie tylko źródło minerałów, ale również zdrowia i dobrego samopoczucia.
Ponadto z nowej kampanii wizerunkowej
płynie informacja, że
produkty Staropolanki
pasują do wielu życiowych aktywności, zarówno tych fizycznych jak również aktywności
umysłowych. A warto pamiętać,
że każda czynność może wpływać na zdrowie, urodę i samopoczucie.
Dlatego też w ramach kampanii pojawią
się hasła, wskazujące, że w danej sytuacji
również można coś robić dla siebie, takie jak: „Kiedy oglądasz, sącz emocje
- jak coś robisz rób to z wodą”, „Kiedy
śpiewasz, przelewaj rytm – jak coś robisz rób to z wodą”, „Kiedy trenujesz,
poczuj pragnienie - jak coś robisz
rób to z wodą”, które mają stanowić
zachętę dla konsumentów do sięgania
po wodę przez cały dzień, niezależnie
od tego co się robi, gdzie się pracuje,
niezależnie od wieku, płci i zasobności
portfela. To kampania nie tylko wizerunkowa, ale i edukacyjna, pokazująca
wartości sięgania po wodę mineralną,
która nie tylko uzupełni magnez, wapń
oraz inne wartościowe pierwiastki, ale
również poprawi samopoczucie, dzięki
czemu będziemy lepsi sami dla siebie
i dla najbliższego otoczenia.
Utrata 3% wody w organizmie może
mieć wpływ na obniżenie koncentracji, ból głowy i zmęczenie, co w połączeniu z pracą w klimatyzowanych
pomieszczeniach może zwiększyć
zapotrzebowanie na wodę do nawet
3,5 litra wody w ciągu dnia.
Odpowiedzią na codzienne zapotrzebowanie organizmu na wodę
i utracone minerały będzie
STAROPOLANKA.
Podczas aktywności fizycznej, czy
podczas intensywnego treningu
utrata wody w organizmie może wynosić nawet 1 litr na godzinę.
Odpowiedzią na zapotrzebowanie
organizmu na wodę i utracone minerały będzie STAROPOLANKA 2000.
Kolejne wyzwania
Staropolanki
Oczywiście rosnąca rozpoznawalność
Staropolanki i rozbudowa jej ponadregionalnego wizerunku to nie wszystko
i nie powód aby spocząć na laurach.
Obecna kampania to dopiero początek,
ponieważ rośnie świadomość konsumentów w kontekście wybieranej wody
w oparciu o jej skład i wartości mineralne,
daje to dużą szansę dla Staropolanki, jako
wody bogatej w pierwiastki mineralne.
Analizowane są trendy towarzyszące danej kategorii wód mineralnych oraz stylu
życia i zmieniających się potrzeb konsumentów. Na tej podstawie będą przygotowywane nowości produktowe, które
w jeszcze większym stopniu będą spełniać oczekiwania sportowców, zapracowanych ludzi biznesu, młodzieży, kobiet
i mężczyzn, niezależnie od wieku, trybu
życia, etc. Ale jednocześnie będą to wyłącznie takie produkty, które mieszczą się
i wpisują w filozofię i kompetencje marki
i są spójne z przyjętą strategią marki Staropolanka, czyli „jak coś robisz, rób to
z wodą”.
MAŁGORZATA AGOPSOWICZ-WESZKA
STAROPOLANKA
Organizm dorosłego człowieka
w około 60 - 70 procentach zbudowany jest z wody, którą w mniejszych lub większych ilościach
tracimy w ciągu dnia. Dlatego niezbędne jest jej stałe uzupełnianie.
„Kiedy czujesz znużenie, wpłyń na
myślenie...
Jak coś robisz, rób to z wodą –
STAROPOLANKA
„Kiedy biegasz, niech Cię gonią…
Jak coś robisz, rób to z wodą –
STAROPOLANKA
39
Źródła Twojej Energii 1/2014
Lifestyle
190 lat polskich sreber
Lifting gwiazd
Warszawska Fabryka Platerów HEFRA, jako jedyna polska firma, produkuje sztućce i galanterię stołową, srebrną i platerowaną, z polskich komponentów, ręcznie obrabianą i grawerowaną. Jest też kontynuatorem wielkiej tradycji - połączenia doświadczenia, wzornictwa oraz
dziedzictwa dwóch fabryk należących do HEnneberga oraz FRAgeta, od których nazwisk pochodzi nazwa firmy. Dzisiaj, w 2014 roku firma obchodzi okrągłą rocznicę - 190 lat swojego
istnienia.
Znany z Hollywood, skuteczny lifting twarzy oraz całego ciała metodą CACI staje się coraz
bardziej popularny także w Polsce. Farma Urody w hotelu INTERFERIE Medical Spa w Świnoujściu jest jednym z niewielu gabinetów SPA w kraju, wykonujących te zabiegi.
HEFRA wczoraj
W 1856 r. Juliusz i Józef Hennebergowie
wraz z Michałem Czajkowskim otworzyli
w Warszawie mały zakład produkujący
sztućce i platery. W 1863 r., po przystąpieniu do spółki kolejnego brata Hennebergów – Wilhelma, przyjęli nazwę
„Bracia Henneberg i Czajkowski”, a po
odejściu Michała Czajkowskiego w 1872
r. - nazwę „Bracia Henneberg”. Ich wyroby znalazły uznanie już w 1870 r. na
wystawie w Petersburgu, zdobywając
brązowy medal i dyplom „za piękność
rysunku i staranność wykończenia”. Na
początku XX w. firma zatrudniała już 321
pracowników. Fabryka „Bracia Henneberg” działała do końca II wojny światowej. Natomiast,
1 stycznia 1965 r. powstała nowa firma pod nazwą
HEFRA. Nazwa ta łączy chlubne
tradycje i nazwiska dwóch właścicieli podobnych asortymentowo firm – HEnneberga i FRAgeta.
HEFRA dziś
Pomimo upływu lat i wprowadzania
nowych technologii, dzisiaj również
wszystkie wyroby HEFRY wykonywane
i wykańczane są ręcznie. W ofercie firmy znajdują się sztućce stołowe ze stali
szlachetnej 18/10, platerowane srebrem
próby 999 oraz srebrem próby 925 w 15
różnych modelach.
Spółka oferuje również galanterię, zwaną często biżuterią stołu, taką jak: cukiernice, tace, patery, kuferki, świeczniki
oraz inne wyroby zdobiące stół. Istnieje
również możliwość personalizacji wyrobów przez grawerowanie inicjałów,
logo lub innych znaków, zgodnie z życzeniem klientów.
40
Obecnie Warszawska Fabryka Platerów
HEFRA jest skoncentrowana na umacnianiu wizerunku, jako producenta ekskluzywnej zastawy stołowej, dedykowanej klientom z całego świata. Natomiast
misją firmy jest dostarczanie wysokiej
jakości produktów niecodziennych, ale
do codziennego użytku. Wyjątkowość
produktów HEFRY wynika z łączenia tradycji i doświadczenia z nowoczesnością
oraz stałego dostosowywania oferty do
wymagań rynku oraz rosnących potrzeb
klientów.
Nowe wzory
i rozwój sprzedaży
WFP HEFRA pracuje obecnie nad rozwojem sprzedaży na rynku polskim. Swoją
kolekcję prezentuje między innymi na targach jesiennych Vitrel w Zakopanem, Targach branży jubilerskiej Złoto Srebro Czas
w Warszawie oraz Lubsacro w Lublinie.
Oferta HEFRY kierowana jest do sklepów
z wyposażeniem wnętrz, gdzie klient
może zakupić bardzo wysokiej jakości
sztućce i galanterię stołową. Wyroby
HEFRY są również doskonałym prezentem
na wszelkie okazje prywatne oraz biznesowe, a także jako wyposażenie ekskluzywnych hoteli i restauracji.
HEFRA konsekwentnie buduje sieć sprzedaży poprzez własne salony firmowe,
gdzie kolekcja uzupełniona jest wysokiej
jakości szkłem oraz porcelaną.
REDAKCJA
WFP HEFRA
Z okazji 190-lecia istnienia
firmy, wprowadzona została
seria limitowana srebrnych
sztućców odkuwanych ręcznie ze stali nierdzewnej 18/10
– model NEW SPATEN oraz ze
srebra próby 925 pod nazwą
IMPERIAL.
w INTERFERIE Medical SPA
Ze względu na swoje spektakularne działanie, ten bezinwazyjny i niechirurgiczny zabieg jest często porównywany do
liftingu chirurgicznego lub laserowego.
Jednak w przeciwieństwie do nich jest
całkowicie bezinwazyjny i zdecydowanie
tańszy. Lifting metodą CACI może być
wykonywany o każdej porze roku, a efekt
spłycenia zmarszczek i napięcia skóry jest
widoczny od razu po zabiegu. Technologia CACI stworzona została na podstawie
20-letnich badań naukowych i opiera się
na wykorzystaniu mikroprądów, które
uaktywniają procesy regeneracji mięśni
i naskórka, przede wszystkim poprzez
wzmożenie odbudowy włókien kolagenowych i elastyny.
Niechirurgiczny lifting z wykorzystaniem
mikroprądów już dzisiaj cieszy się ogromnym uznaniem wielu gwiazd świata muzyki i telewizji. JFanami tego typu zabiegów są m.in. Jennifer Lopez, Madonna,
Michelle Collins, czy Cliff Richards.
REDAKCJA
INTERFERIE MEDICAL SPA
Zabieg działa redukująco na mięśnie odpowiedzialne za
powstawanie zmarszczek, dlatego daje natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu. Mikroprądy
wywołują także proces jonizacji,
który wspomaga efekty działania
preparatów kosmetycznych, zapewniając naszej skórze lepsze
odżywienie i głębokie nawilżenie.
Z zabiegów mogą korzystać wszyscy ci, którzy pragną odmłodzić
i ujędrnić swoją twarz, jak również
dłonie, brzuch, piersi i pośladki.
Rewolucyjna technologia CACI
sprawdza się także w zwalczaniu
cellulitu, rozstępów, usuwaniu
przebarwień, zmian trądzikowych
oraz zanieczyszczeń skóry – mówi
Magdalena Kuc, manager FARMY URODY w hotelu INTERFERIE
Medical SPA w Świnoujściu.
41
Źródła Twojej Energii 1/2014
Poradnik kuracjusza
Rehabilitacja stacjonarna
Niezbędnik kuracjusza
dlaczego tak ważna i potrzebna?
Rehabilitacja, to najogólniej rzecz ujmując, szereg działań
i zabiegów medycznych, mających na celu przywrócenie lub kształtowanie utraconych funkcji biologicznych,
rodzinnych i społecznych. Zgodnie z fundamentalnymi zasadami, prawidłowa rehabilitacja powinna być:
odpowiednio wcześnie rozpoczęta, kompleksowa,
powszechna i ciągła. Przy takiej konstrukcji daje ona
najlepsze korzyści w postaci skrócenia czasu leczenia
i powrotu do możliwie jak najwyższej sprawności fizycznej i psychicznej. Aby była skuteczna i przynosiła efekty,
powinna uwzględnić wszystkie indywidualne potrzeby
chorego, będące następstwem występujących schorzeń i dolegliwości. W dużej mierze zależy też od systematyczności, aktywnego uczestnictwa i zaangażowania
pacjenta.
Istotnym elementem rehabilitacji stacjonarnej
jest praca zespołu medycznego, składającego
się z grupy specjalistów: lekarza, fizjoterapeuty, rehabilitanta, psychologa, czasem instruktora terapii zajęciowej, pielęgniarki i dietetyka.
Drogi Kuracjuszu,
do uzdrowiska koniecznie zabierz:
Bardzo ważne jest, by pacjent był świadomy wagi rehabilitacji i był w nią czynnie
zaangażowany, co znacząco
poprawia efekty
W wyborze ośrodka rehabilitacyjnego warto kierować
się dodatkowymi kryteriami, takimi jak np. lokalizacja ośrodka, które niejako naturalnie mogą wpisać się
w proces rehabilitacji, zwiększając jej efektywności i skuteczność.
Wartość rehabilitacji w uzdrowiskach Polskiej Grupy
Uzdrowisk:
• pozwoli oderwać się od problemów dnia codziennego i skupić wyłącznie na jak najszybszym powrocie do
zdrowia,
• zagwarantuje zorganizowany i uregulowany tryb życia,
• zapewni systematyczną i odpowiednio intensywną
rehabilitację, dostosowaną do aktualnych możliwości
pacjenta,
• zapewni możliwość czerpania siły i motywacji z integracji i współpracy z grupą innych osób,
• jak również zapewni naturalne czynniki lecznicze:
właściwości klimatyczne, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu oraz surowce, takie jak borowina,
solanki, wody lecznicze – naturalne zasoby wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka.
42
dowód tożsamości oraz jeżeli posiadasz, dokument potwierdzający prywatne ubezpieczenie;
pełną dokumentację związaną z historią dolegliwości / choroby;
skierowanie na leczenie rehabilitacyjne;
listę przyjmowanych lekarstw z opisem ich dawkowania.
W trakcie pobytu w naszym uzdrowisku potrzebne będą również:
W trakcie rehabilitacji wykorzystuje się różne metody
przywracające możliwie optymalną sprawność, w tym:
• kinezyterapię (leczenie ruchem)
• terapię zajęciową (zajęcia manualne)
• psychoterapię (przywracanie równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie
i mobilizowanie do współpracy)
• fizjoterapię (wykorzystywanie bodźców fizycznych:
ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapia,
balneoterapia, hydroterapia i masaż)
REDAKCJA
Rehabilitacja
w uzdrowisku
•
•
•
•
szlafrok i ręcznik kąpielowy – w kurortach PGU polecamy zabiegi z odnowy biologicznej lub z zakresu wellness&SPA;
strój kąpielowy – w Domach Zdrojowych oraz obiektach uzdrowiskowych proponujemy relaks w strefie saun, w kompleksie basenowym lub strefie wellnes (łaźnie parowe);
wygodny strój sportowy - w ramach zajęć active zachęcamy do aktywności z instruktorem nordic walking, jak również
uzdrowiskowego fitness lub indywidualnych ćwiczeń w salach gimnastycznych oraz siłowniach w fit centrach;
ciekawa książka, MP3, krzyżówki – po zabiegach zachęcamy do odpoczynku w specjalnie przygotowanych do tego miejscach, gdzie można poczytać książkę, posłuchać muzyki, rozwiązać krzyżówki;
bawełniany t-shirt i shorty lub spodnie dresowe – do strefy urody z gabinetami zabiegów na ciało, twarz, ręce i dłonie,
po których każdy poczuje się zrelaksowany. Dodatkowo polecamy odprężająco-regenerujące masaże: kofeinowy masaż antycellulitowy, masaż relaksacyjny całościowy z aromaterapią lub aromatyczne peelingi: cukrowy, czekoladowy lub
grapefruitowo-waniliowy peeling ciała z aplikacją balsamu oraz rytuały relaksacyjne i ujędrniające, m.in. z bambusem
królewskim lub miseczkami kokosowymi;
w okresie wiosenno-letnim wygodne obuwie – przyda się pomiędzy zabiegami podczas przerwy, w ramach której można rozkoszować się słońcem na leżakach lub ławeczkach w pobliżu Parków Zdrojowych lub podczas pieszych wycieczek
po miasteczkach uzdrowiskowych lub szlakach turystycznych;
ekwipunek podróżnika (plecak, buty trekkingowe, czapka z daszkiem, chusta na szyję, okulary przeciwsłoneczne) – uzdrowiskowe biura podróży proponują wycieczki do pobliskich turystycznych miejscowości m.in. szlak Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (43 km z Uzdrowiska Cieplice), Skalnego Miasta (40 km z Uzdrowiska Duszniki), Wambierzyc
z barokową bazyliką (33 km z Uzdrowiska Kudowa), całodzienną wycieczkę do Pragi (150 km z Uzdrowiska Polanica) lub
Drezna (170 km z Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa) oraz do Koszalina (57 km od Uzdrowiska Połczyn);
swobodny strój na czas wolny – w obiektach uzdrowiskowych znajdują się m.in. odpowiednio przygotowane miejsca do
grillowania - Biesiada Zdrój w Uzdrowisku Połczyn, sala gier i zabaw w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa lub oranżeria
w Uzdrowisku Polanica;
strój wizytowy – w miejscowościach uzdrowiskowych często organizowane są popularne uzdrowiskowe dancingi i „fajfy”,
jak również wieczorki muzyki ludowej w muszlach koncertowych, spektakle teatralne w teatrach zdrojowych lub seanse
filmowe w kinie uzdrowiskowym Podhale w Uzdrowisku Połczyn, jak również wieczorne spotkania kuracjuszy w przytulnych kawiarenkach lub restauracjach przy Domach Zdrojowych;
ulubiona kawa i herbata - w pokojach lub wyznaczonych aneksach kuchennych znajdują się mini serwisy z czajnikiem
elektrycznym i lodówką, dzięki czemu w każdej chwili kuracjusze mogą sobie przygotować ulubiony napój.
43

Podobne dokumenty