pobierz - Lemken

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Lemken
XXXXXX
Magazyn o profesjonalnej uprawie roślin
1
e
v
i
l
Nowy Sirius jest już w drodze
Nr. 2
2
live
Edytorial i zawartość
Edytorial
Drodzy czytelnicy,
rok temu przedstawiliśmy wam nasz
nowy magazyn dla klientów LEMKEN
live. Tematem pierwszej edycji byli
praktycy i ich doświadczenia z techniką LEMKEN. W opublikowanym teraz
drugim wydaniu LEMKEN live chcielibyśmy dać możliwość zapoznania
się z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Informujemy o naszych
zakładach produkcyjnych w Alpen
i Föhren, nowych osiągnięciach technicznych LEMKEN oraz
o naszym zaangażowaniu na świecie.
W poszukiwaniu elementu łączącego to szerokie spektrum
tematów nasuwa się natychmiast pojęcie „jakości”. Ponieważ koncepcja jakości spaja wszystkie obszary działalności naszego przedsiębiorstwa. Rozpoczyna się od jakości
kształcenia, co efektownie wykazał udany udział Benedikta
Hübner w „Badaniach młodzieżowych”. W naszych halach
fabrycznych powstają codziennie produkty wyprodukowane ze stali wysokiej jakości. Seria pługów Diamant 12,
wyposażona w wyjątkowo odporne na zużycie korpusy
DuraMaxx, udowadnia swoją przydatność w praktyce w najlepszych zakładach w Niemczech.
Koncepcja jakości skłania nas także do zaangażowania się
w ochronę roślin. Uważamy to za idealne uzupełnienie
naszego programu uprawy roli i wysiewu. LEMKEN jest
obecnie kompetentnym partnerem dla wszystkich rolników, którzy stawiają wysokie wymagania jakościowe. Nowa
seria opryskiwaczy polowych wyznacza nowe standardy.
LEMKEN zalicza się dzisiaj do globalnych graczy w technice
rolniczej. Stawia to przed nami wielkie zadanie spełnienia
życzeń indywidualnych klientów w wielu krajach. Nie zawsze pasują tylko duże rozwiązania. Dobrym przykładem są
Indie, gdzie mechanizacja rolnictwa stawia dopiero pierwsze kroki. Dla rolników, jak Vikas Rai LEMKEN zapewnia odpowiednią jakość. W końcu kierownictwo przedsiębiorstwa
LEMKEN opublikowało nowe informacje. Z nowym prezesem zarządu, Anthonym van der Ley, doskonałym znawcą
branży, dokonaliśmy zmiany generacji na szczycie naszego
przedsiębiorstwa rodzinnego. Ponieważ długoletnie doświadczenie i świeże zaangażowanie są niezbędnymi składnikami decyzji jakościowych podejmowanych w przedsiębiorstwie.
Wywiad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nicola Lemken
ani dalszymi
Czy jesteście Państwo zainteresow
?
i przyszłymi wydaniami LEMKEN live
s
Zatem prosimy wysłać e-mail na adre
ularz
[email protected] lub wypełnić form
ie
stron
na
kontaktowy
live.lemken.com
Obchód zakładu LEMKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hartowanie i ulepszanie cieplne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Reportaże i sprawozdania
W Marienhof wszystko działa sprawnie . . . . . . . . . . . . . 9
Regionalne sprawozdania z doświadczeń . . . . . . . . . . 11
Stopka redakcyjna
Rumunia: Urodzajne, ale trudne do uprawy . . . . . . . . 15
Wydawca: LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 • 46519 Alpen • Tel.: +49 2802 81-0 • Faks: +49 2802 81 220
e-mail: [email protected] • Internet: www.lemken.com
Indie: Rolnik z wizją przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Chiny: Ganhe-ferma demonstracyjna . . . . . . . . . . . . . . 18
Sirius – nowa gwiazda na niebie techniki rolniczej . . . 20
Diamant 12: Tylko najlepsze dla gleby . . . . . . . . . . . . . 22
Dzięki Anthony van der Ley obszary zadań w przedsiębiorstwie LEMKEN są ponownie
porządkowane i następuje wzmocnienie kierownictwa przedsiębiorstwa.
Magazyn LEMKEN live rozmawia z nowym prezesem na temat planów i celów.
organizację przedsiębiorstwa LEMKEN.
W następnych latach planujemy duże
inwestycje w zakładzie w Alpen. W październiku 2012 uroczyście otworzyliśmy
nasz zakład w Nagpur w Indiach i w
2013 rozpocznie pracę zakład LEMKEN
w Qingdao, który będzie produkować
nasze maszyny na rynek chiński.
Większą uwagę w przyszłości zwrócimy
na nowe kontynenty, jak Afryka i Ameryka Północna. Nie są planowane tam
żadne inwestycje, ale jesteśmy już tam
reprezentowani przez własne spółki,
aby zapewnić sobie udziały na tych
przyszłych rynkach.
W LEMKEN live staraliśmy się zaprezentować ciekawe
szczegóły różnych aspektów jakościowych. Mam nadzieję,
że lektura magazynu przyniesie dużo przyjemności.
Zawartość
Edytorial i zawartość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Twardym krokiem
w rynki przyszłości
V.i.S.d.P odpowiedzialny w rozumieniu prawa prasowego:
Anthony van der Ley, prezes zarządu
Koncepcja i realizacja: agro-kontakt GmbH
Drukarnia: Drukarnia Görres
LEMKEN live jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie artykułów
jest dozwolone za zgodą wydawcy. Zawartość LEMKEN live została opracowana
z największą starannością dziennikarską, ale nie udziela się żadnej gwarancji.
L EMKEN live: Jeśli śledzi się prognozy ekspertów, wyłania się z nich
pozytywny obraz na najbliższe lata.
Jaki cel jest wyznaczony dla przedsiębiorstwa LEMKEN w roku 2017?
Anthony van der Ley, prezes zarządu
L EMKEN live: Przyłączenie się pana
van der Ley poszerzyło zarząd firmy
LEMKEN. Co oznacza to konkretnie
dla przyszłości?
van der Ley: Zatrudnienie mojej osoby
spowodowało wprowadzenie przez
dotychczasowe kierownictwo zmiany
generacji na szczycie naszego przedsiębiorstwa rodzinnego. Cieszę się, że jako
wykwalifikowany konstruktor maszyn
moją wiedzę menedżerską i międzynarodowe doświadczenie w branży mogę
udostępnić firmie LEMKEN.
Dr Franz-Georg von Busse, który ponad
20 lat pełnił funkcję prezesa zarządu
przedsiębiorstwa LEMKEN, otrzyma teraz zmienione zadania. W przyszłości
będzie on odpowiedzialny między innymi za określone projekty dystrybucji
i kooperacje produkcyjne oraz nowe
struktury dystrybucji na przyszłych rynkach Afryki. Pełni nadal funkcję rzecznika GEFA (German Export Association
for Food and Agriproducts) i reprezentuje niemieckie rolnictwo i gospodarkę
żywnościową w prezydium OAV – German Asia-Pacific Business Association.
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu
uda nam się zapewnić profesjonalność
i ciągłość kierownictwa przedsiębiorstwa.
L EMKEN live: LEMKEN napotyka na
całym świecie wielkie wyzwania.
Zapotrzebowanie na technizację
na wszystkich globalnych rynkach
produktów rolnych stale wzrasta.
Co znajduje się w centrum uwagi?
van der Ley: W najbliższych latach, jak już
czyniliśmy to w przeszłości, będziemy
nadal rozszerzać i wzmacniać światową
van der Ley: Niestety nie mam szklanej
kuli, aby zobaczyć, jaka będzie sytuacja przedsiębiorstwa LEMKEN w 2017
roku. Ale będziemy czynić wszystko,
aby przedsiębiorstwo LEMKEN w roku
2017 było tak samo stabilne i ukierunkowane na rynek jak obecnie. W przyszłości będziemy również przykładać
dużą uwagę do innowacyjnego zarządzania portfolio i wygenerowania zyskownego wzrostu. Ponieważ także w
przyszłości przedsiębiorstwo LEMKEN
będzie chciało mieć ważny wkład w
globalne zagwarantowanie wyżywienia przez zrównoważoną gospodarkę
rolną, ochrona środowiska jest także
ważnym składnikiem filozofii naszego
przedsiębiorstwa. Inwestycje w przedsiębiorstwie LEMKEN będą oceniane
zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i ekologicznego. 3
4
live
– The Agrovision Company
3
2
4
5
5
6
1
7
8
8
8
9
Czy macie ochotę na małą
przechadzkę po zakładzie?
Aby zwiedzić zakład LEMKEN w Alpen trzeba poświęcić trochę czasu,
gdyż przedsiębiorstwo znacznie rozrosło się w ciągu roku. Chcielibyśmy
otworzyć drzwi i zaprosić na małe zwiedzanie zakładu – prawie z kanapy.
Zapraszamy do odwiedzenia najważniejszych miejsc – od dostawy
surowców do wysyłki gotowego produktu.
5
live
6
Obchód zakładu LEMKEN
4
6
6
6
4
zachowujące długo zabezpieczenie
przed korozją – i naturalnie typowy niebieski kolor produktów LEMKEN.
1
1
Każdy odwiedzający zakład
LEMKEN – a jest ich ponad 4000 rocznie – poznaje najpierw nowoczesne
centrum komunikacyjne AgroForum.
Stąd rozpoczyna się oprowadzanie po
zakładzie do produkcji. W Alpen produkujemy pługi, maszyny do uprawy
roli w szerokim asortymencie i siewniki rzędowe. Opryskiwacze polowe produkowane są w Meppen i Föhren.
2 W zakładzie w Alpen przetwarza się
miesięcznie 1200 – 1500 ton stali wysokiej jakości w produkcji maszyn do
uprawy roli i siewników. Odpowiada to
około 60 załadunków ciężarówek. Używane tutaj stale pochodzą w 90 procentach z Niemiec lub Europy Zachodniej. Już przez dobór specjalnych stali
wysokiej jakości LEMKEN kładziemy
podwaliny pod trwałość i jakość naszych maszyn.
3 W przedsiębiorstwie LEMKEN temat
„zapewnienia jakości” ma wysoki priorytet podczas całej produkcji. Decydująca cecha jakościowa, to odporność
na obciążenia i zużycie maszyn i części
zamiennych. Nasi eksperci sprawdzają
jakość każdej dostawy przy pomocy
przenośnego przyrządu do analizy
spektralnej.
zyjne prace spawalnicze. Robot szlifierski specjalnie zaprojektowany dla
LEMKEN zapewnia gładkie powierzchnie odkładnic pługów. Przed szlifowaniem elementy poddawane są obróbce
strumieniowej. Kierunek szlifowania odpowiada przemieszczaniu się gleby na
odkładnicy, krawędzie pozostają ostre.
5
3
Następnie w obróbce skrawającej stosuje się obrabiarki konwencjonalne i ze
sterowaniem CNC. Tutaj części przybierają końcowy kształt przez frezowanie,
toczenie i wiercenie.
2
2
5 Roboty szlifierskie gwarantują precy-
4 W wydziale obróbki plastycznej za-
6 Uruchomiona w 2009 lakiernia KTL
domowione są kluczowe operacje
„hartowania i ulepszania cieplnego”
przedsiębiorstwa LEMKEN. Zdobywa
się tutaj pojęcie o pracy hutników.
Przedsiębiorstwo LEMKEN opracowało
własną technologię, aby optymalnie
dostosować do siebie różne parametry, które wpływają na optymalny proces hartowania i ulepszania cieplnego.
Procesy produkcyjne są już w znacznym
stopniu
zautomatyzowane.
Zostaną one szczegółowo przedstawione na stronie 8.
jest wielkości boiska piłkarskiego,
w której lakieruje się do 2,3 mln części
(lub 20 000 ton) rocznie. W tak zwanym
katodowym lakierowaniu zanurzeniowym (KTL) cząstki lakieru osadzają się
na powierzchni części na drodze elektrolizy podczas kontrolowanego przepływu. Następnie lakier wypalany jest
w piecach niskotemperaturowych
w temperaturze około 160 stopni Celsjusza. W rezultacie uzyskuje się powierzchnie równomiernie polakierowane o wysokiej obciążalności oraz
7 W trzech liniach montowany jest
każdy pług (2 do 12 korpusowy) indywidualnie według zlecenia klienta.
Rama pługa, mechanizm obrotu i korpus płużny są składane i działanie
sprawdza się bezpośrednio na hydraulicznym stanowisku pomiarowym. Połączenia śrubowe o wysokiej wytrzymałości powodują, że każdy pług LEMKEN
jest wyjątkowo trwały. 50 pracowników
tworzy zespół montażowy pługów
w znacznym stopniu z własną odpowiedzialnością, aby zagwarantować
wysoką jakość i dotrzymanie terminów.
Maksymalnie trzy zmiany robocze na
dobę zapewniają terminowe wykonanie zleceń w szczytowych okresach.
tów. Przy produkcji rocznej 4 500 pługów oznacza to: prawdopodobieństwo,
że dwóch klientów zamówi dosłownie
taki sam pług wynosi 1 do 1 000.
8
8 W innych liniach montażowych
montuje się grubery, kompaktowe
brony talerzowe, brony wirnikowe i
siewniki rzędowe.
9 Gotowe! W okresach szczytowych
pracownicy ładują dziennie do 40 samochodów ciężarowych w pracy
3 zmianowej. Ponadto wysyła się rocznie 200 kontenerów drogą morską.
8
Przykład liczbowy: Przy dużej liczbie
możliwych kombinacji istnieje czysto
teoretyczna możliwość wyprodukowania 1,26 miliarda różnych pługów, z czego przynajmniej 50 000 sensownych
i 1 000 zupełnie powszechnych warian7
9
7
8
live
Kluczowe kompetencje
Reportaż Marienhof – Niemcy
Hartowanie i ulepszanie cieplne
W zakresie obróbki plastycznej na gorąco w przedsiębiorstwie LEMKEN ważną rolę
odgrywają stopnie Celsjusza i chłodzenie, struktura po zahartowaniu i przedziały
czasu oraz polepszone procesy produkcyjne i wytrzymałość na zużycie.
ma jednostkę HRC. Pod wartością HRC
kryją się rzeczywiste zalety dla rolnika.
Każdy stopień HRC zwiększa trwałość
materiału o cztery do sześciu procent.
Przedsiębiorstwo LEMKEN zwiększyło
wartości HRC z 54 do 62 i w ten sposób
trwałość części zużywających wydłużyła się wielokrotnie.
Do obróbki plastycznej na gorąco korpusów DuraMaxx opracowano nową technologię.
Umożliwia to stal narzędziowa. Znajduje ona zastosowanie na przykład
w produkcji części zużywających się,
gdzie cecha stali DuraMaxx oznacza
dużą trwałość. Ulepszanie cieplne stali
stanowi kluczową operację LEMKEN.
Powoduje ona, że części zużywające
się mają dużą wytrzymałość i ciągliwość. Osiąga się to przy całkowitym
hartowaniu wskrośnym stali. W tym
celu konieczne są bardzo wysokie
temperatury i szybkie chłodzenie.
Wynika z tego szczególne wymaganie,
aby stal w takich skrajnych warunkach
nie pękała.
ardziej hartowane, bardziej
B
odporne na zużycie, ...
W piecu poszczególne części ogrzewane są do 900 stopni, formowane
i następnie chłodzone. Temperatury
i szybkości chłodzenia wyznaczają
strukturę materiału po zahartowaniu.
Twardość mierzona metodą Rockwella
wiele, wiele hektarów
…
lżej i szybciej …
Nowa technologia powoduje, że materiał jest nie tylko bardziej odporny na zużycie. Wyprodukowane z niego maszyny
i części są także lżejsze. Udowodniono,
że właściwości ślizgowe pługa są lepsze.
Jeden z pierwszych pługów VariTansanit
z korpusami DuraMaxx pracuje od lat w
Holandii na polu Jana Paula van ­Hoven.
Rolnik zaorał już 2 000 hektarów pługiem bez potrzeby wymiany nawet
jednej odkładnicy.
… i bardziej inteligentne
I przy tym wymiana części DuraMaxx
jest dziecinnie prosta i bez narzędzi. Największe niebezpieczeństwo
złamania występuje normalnie na
otworach odkładnic. Problem został
rozwiązany, przy czym wkłada się
odkładnice z przyklejonymi hakami.
Zwiększenie trwałości o 75 procent
i skrócenie czasów przygotowania do
80 procent – to są argumenty przemawiające za nowym materiałem i inteligentną koncepcją. Właściwie wszystko skomplikowało się. Potrzeba wiele operacji obróbkowych zanim ze stali narzędziowej wyprodukuje się korpus pługa.
W Marienhof wszystko
działa sprawnie
Szybki, ale w żadnym wypadku nie popędzany wzrost charakteryzuje Marienhof
w Hungen-Bellersheim w Hesji. Rodzina Müller polega na zaufanym partnerstwie,
dywersyfikacji ryzyka i wysokim standardzie jakości.
Wynik: Nowoczesne gospodarstwo
rodzinne, które opiera się na chłopskiej tradycji i rozwoju.
Torsten i Sabine Müller uważają, że
gospodarstwo jest dobrze ustawione
i po szybkim rozwoju w ostatnim roku
planują teraz umiarkowany rozwój.
W programie popołudniowym ARD
emisja „Marienhof” osiągnęła oglądalność 8,6 procenta i stała się prawdziwym magnesem przyciągającym widzów nadawcy. Na takie cyfry rodzina
Müller może się tylko uśmiechać. „Mój
ojciec rozpoczynał karierę w 1968
od hodowli indyków”, opowiada syn
Torsten, „od tego czasu fermy Marienhof produkowały 6,5 miliona jaj wylęgowych rocznie, co stanowi około
10 procent całej produkcji jaj wylęgowych w Niemczech.”
Dörthe Müller odpowiada za chów
indyków w Marienhof.
yższy standard jakości
W
przez dywersyfikację ryzyka
Na siedmiu stanowiskach przedsiębiorstwo rodzinne hoduje 45 000
ptaków rodzicielskich, które w roku
składają cytowane 6,5 miliona jaj
wylęgowych. Dodatkowo do dyspozycji jest 20 000 stanowisk tuczu indyków. Rozdział na różne stanowiska
stanowi przy tym koncepcję. „Chów
indyków to bardzo wrażliwy dział
gospodarstwa”, objaśnia szef senior
Jürgen Müller, który wraz z żoną Irene i córką Dörthe odpowiada za ten
dział. „Nasze zarządzanie zdrowiem
uwzględnia to w szczególny sposób. Jeśli wystąpi choroba, to zawsze
dotyczy tylko jednej indyczarni, a nigdy całego pogłowia.” Dywersyfikacja
chowu indyków na wylęgarnię, chów
ptaków rodzicielskich, tucz i dystrybucję na rynek rozkłada poza tym
ryzyko produkcji.
artość dodana przez
W
bezpośrednią dystrybucję
Część tuczonych indyków kierowana jest do własnych ubojni Marienhof i tam podlega rozbiorowi. Około
90 procent produkowanych tutaj wyrobów zakład dostarcza bezpośrednio
do klientów końcowych i wykorzystuje do tego różne kanały dystrybucji.
„Przy pomocy czterech samochodów
9
10
live
dostawczych zaopatrujemy naszych
klientów w regionie, regularnie jesteśmy obecni na cotygodniowych rynkach i sprzedajemy towar we własnych
sklepach przyzakładowych”, objaśnia
Sabine Müller, autorytet w temacie
dystrybucji bezpośredniej. Pod patronatem bezpośredniego dystrybutora
w Hesji Marienhof reprezentowany jest
ponadto pod parasolem „Landmarkt”
na 38 rynkach Rewe w regionie.
radycyjne myślenie przekształT
cone na styl nowoczesny
„Uprawa około 500 ha użytków rolnych jest kolejnym ważnym filarem
naszego gospodarstwa”, kontynuuje
Torsten Müller, specjalista rolniczy gospodarstwa. „Chów zwierząt i uprawa
roli należą razem do mnie. Taką filozofię przejąłem od mojego ojca. Możemy utrzymać obiegi składników pokarmowych i zapewnić urodzajność
naszej ziemi.” Od 1986 gospodarstwo
stale powiększa swoją powierzchnię
uprawną w ramach kooperacji i zago-
Regionalne sprawozdania z doświadczeń
spodarowuje ją według zasad kompleksowej uprawy roślin. Uprawiamy
buraki cukrowe, zboża, rzepak i kukurydzę Bardzo urodzajne gleby doliny
Wetterau zapewniają zbiory dobre do
bardzo dobrych, na przykład zbiory
pszenicy 90 dt/ha nie są żadną utopią. „Dlatego żyzność gleby przyciąga moją najwyższą uwagę”, wyjaśnia
Torsten Müller i objaśnia swoją koncepcję uprawy gleby. Przy zakupie
nowego Rubin 9/500 KUA oddał
w rozliczeniu pług EuroDiamant. „Bez
pługa czyni się ziemi więcej dobrego
niż złego”, przekonany jest o tym kierownik zakładu.
prawa roli to także
U
gospodarowanie wodą
Po sprzęcie zboża wykonał płytką
podorywkę kompaktową broną talerzową Rubin 9/500 KUA, aby wymusić
kiełkowanie osypanego ziarna. W ten
sposób zmniejsza się także znacznie
utratę wilgoci przez wyparowanie.
14 dni później wysiał nawóz organiczny. Następnie wykonał drugi zabieg na
12 cm głębokości. Do tego celu Müller
użył również brony talerzowej LEMKEN
i uzyskał intensywne i równomierne
wymieszanie masy organicznej z glebą
oraz lepszy rozkład słomy. Płytka uprawa pozwala uzyskać duże szybkości.
Bezpośrednio przed siewem jesiennym gleba została ponownie rozluźniona i wymieszana do głębokości 25
cm przy pomocy grubera Thorit 9/500
KUA. „W ten sposób wilgoć gleby, którą nasiona potrzebują do wykiełkowania, przeniosłem ponownie do góry”,
objaśnia Torsten Müller.
Aby zapewnić szybkie wschody na
polu, Müller zwraca szczególną uwagę na dobre zagęszczenie. „Przy pomocy Thorit, poprzednika aktualnego
grubera LEMKEN Karat, osiągnąłem
tutaj najlepsze wyniki. Także przy siewie stawia Torsten Müller na technikę
LEMKEN. Pracuje z zespołem maszyn,
który zawiera bronę wirnikową Zirkon
9/300 i siewnik zawieszany Saphir 7
Sabine Müller utrzymuje
kontakty z klientami.
przy szerokości roboczej trzy metry.
„Ten zespół przekonuje przede wszystkim dzięki wysokiej jakości pracy.
Dokładny wysiew zapewnia maksymalne kiełkowanie.”
chrona roślin i nawożenie –
O
test stresu dla opryskiwacza
Od 2010 w Marienhof pracuje niebieski opryskiwacz do ochrony roślin
Albatros 9/6000 firmy LEMKEN o szerokości belki 33 m. „Opryskiwacz już
w pierwszym roku sprawdził się w pracy ciągłej”, ocenia kierownik zakładu.
Roczne wykorzystanie wynosi około
2 500 ha. Nawożenie azotem następuje w 80 procentach w postaci płynnej
przy pomocy opryskiwacza do ochrony roślin. Składniki pokarmowe fosfor
i potas pokrywane są w 100 procentach obornikiem od indyków. Albatros
używany jest z ciągnikiem John Deere
7530, który wyposażony jest w urządzenie ISOBUS. Dużo prac polowych
i żniwnych wykonuje się z wykorzystaniem GPS. Torsten Müller używa do
tego celu systemu mobilnego, który
pasuje do wszystkich ciągników i maszyn rolniczych. „Informacje w czasie
rzeczywistym, które uzyskuję dzięki tej
precyzyjnej technologii, na przykład
przy kartowaniu plonów kombajnu
zbożowego, są dla mnie ważne. Tak
samo jak bardzo wysoka dokładność
aplikacji, na przykład dla automatycznego prowadzenia belek roboczych,
włączania częściowej szerokości lub
automatycznego kierowania. Znajduje
to odbicie nie tylko w jakości, ale także
w kosztach środków obrotowych. Ponadto oszczędzam czas pracy i zmniejszam nakład energii.”
tatus quo optymalizacja –
S
inwestycje w przyszłości
Przyszłość rodzinnego przedsiębiorstwa Müller wygląda spokojnie, czuje
się, że jest dobrze ustawione. „W rolnictwie sytuacja cenowa znacznie
poprawiła się”, sądzi Torsten Müller.
„W chowie indyków wypracowaliśmy
własną strategię, nasza szansa tkwi
w intensyfikacji chowu przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka. W ciągu
najbliższych dwóch, trzech lat będę
koncentrować się głównie na optymalizacji istniejących warunków. Jest to
dobra baza do wzrostu w perspektywie średnioterminowej.”
Numer 1 na rynku polskim!
Rynek opryskiwaczy w Polsce w ciągu ostatnich lat uległ znacznym zmianom. Każdy
gospodarz szanuje sobie wygodę, oszczędność czasu oraz profesjonalizm w dostępnych
technologiach. Firma Lemken potrafi spełnić te wszystkie oczekiwania, niejednokrotnie
zaskakując nowymi rozwiązaniami.
Sirius 9/1300 z belką 18 m
Odmienność regionów
Sposób wyboru opryskiwacza jest
uzależniony nie tylko od profilu i
wielkości gospodarstwa. Często w
jednym regionie spotykamy opryskiwacze zupełnie odmienne niż te,
które znajdziemy w innej części kraju.
Wszystko uzależnione jest również od
wielkości gospodarstw oraz wielkości
samych pól. Są rejony w Polsce, gdzie
pola będą bardzo wąskie i długie, z
kolei możemy napotkać w innej części
kraju kawałki o bardzo nieregularnych kształtach, natomiast większe
gospodarstwa i przedsiębiorstwa
posiadają bardzo duże połacie.
Jeżeli dodamy do tej charakterystyki
ukształtowanie terenu, można bardzo
łatwo zauważyć, że w Polsce poprzez
znaczną różnorodność gospodarstwa posiadają zróżnicowane maszyny.
I tak począwszy od opryskiwaczy
zawieszanych poprzez ciągane z niewielkimi szerokościami belek po opryskiwacze ciągane o dużej pojemności z belkami o szerokości sięgającej 36 metrów.
Kolejny rekordowy rok
Od momentu przejęcia przez firmę
Lemken fabryki opryskiwaczy RTS oraz
Jacoby w 2005 r. nastąpił nieoczekiwany wzrost sprzedaży. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się opryskiwacze
Primus oraz Albatros bijąc z roku na
rok rekordy popularności. Rok 2011
był rokiem rekordowym, bo aż ponad
120 opryskiwaczy przyjechało na rynek
Polski. Jest to zasługa zarówno dobrze
rozwiniętej siatce sprzedaży jak również
niezawodności samego produktu.
Automatyzacja oprysku
Od pewnego czasu klienci coraz
częściej sięgają po rozwiązania, które usprawnią im proces oprysku
oraz w dużym stopniu wprowadzą
oszczędności do gospodarstwa. O ile
ciągle popularnością cieszą się proste
i standardowe rozwiązania, grono klientów wprowadza do opryskiwaczy
systemy jazdy równoległej, automatyczne włączanie sekcji oraz systemy Isobus. Nowości te zyskały taką
aprobatę wśród gospodarzy, że wiele
opryskiwaczy zostaje doposażonych
i przezbrajanych, aby zapewnić pełną
automatyzację. Potrzeba rynku polskiego jest tak wysoka, że niektóre
firmy dealerskie wyspecjalizowały
się w tym kierunku i poza doradztwem, sprzedażą oraz serwisem
wprowadziły nowy profil, jakim jest
unowocześnianie istniejącego sprzętu.
Zwarta
konstrukcja oraz idealna
belka – to jest to!
Podczas wyboru opryskiwacza klienci
szczególną uwagę zwracają na gabaryty
maszyny oraz na zwartość konstrukcji.
W rejonach, gdzie nagminnie spotyka
się drzewa w skrajni drogi, które mogą
uszkodzić wystające elementy maszyny, wręcz idealnym rozwiązaniem jest
kompaktowe ułożenie belki podczas
transportu. Natomiast belka w opryskiwaczach Lemken słynie już ze swojej
doskonałości, zdobywając raz po raz
czołowe miejsca na wszystkich organizowanych testach.
11
12
live
Regionale Erfahrungsberichte
Doświadczenia praktyczne
Firma Mirtrans, dealer Case oraz Lemken.
Właściciel Pan Mirosław Pawlukowski, posiada gospodarstwo rolne ok 1.500 ha umiejscowione na Mazurach.
Od momentu rozszerzenia swojej oferty
handlowej o produkty firmy Lemken, własny
park maszynowy poszerzyłem między innymi o opryskiwacze Lemken. Początkowo
były to małe modele Primus. Na chwilę
obecną posiadamy Albatrosa 9/6000 z belką
36 metrową z pełnym wyposażeniem GPS,
automatycznym wyłączaniem sekcji oraz
skrętnym zaczepem. Modele Primus oraz Albatros stanowią podstawowe uzupełnienie
palety maszyn, którymi handlujemy.
Pierwszą zakupioną maszyną z firmy Lemken był opryskiwacz zawieszany Sirius
9/1300. Wybór był oczywisty, musiał to
być opryskiwacz zawieszany. Ze względu
na niewielkie kawałki pól nie mogę sobie
pozwolić na ciąganą maszynę . Zależało mi
również na dużym zbiorniku. Sirius okazał
się idealnym rozwiązaniem, opryskiwacz
umiejscowiony bardzo blisko ciągnika i
do tego wspaniale prowadząca się belka
w postaci aluminiowej tuby. Opryskiwacz
zapoczątkował kolejne zakupy. W tym momencie posiadam również pług obrotowy
Juwel 8 VT, gruber Kristall 9/300 oraz agregat uprawowy Korund. Pan Marek Giziński
(na zdjęciu), właściciel niewielkiego, bo
zaledwie 60 ha gospodarstwa rolnego na
Podlasiu.
W wielu regionach rolniczych Niemiec wyczyniec polny urósł do poważnego problemu.
Mirosław Pawlukowski właściciel firmy Mirtrans
Skoordynowane działania
przeciwko wyczyńcowi polnemu
W Niemczech różne organizacje ze wsparciem finansowym i fachowym sponsorów
ze sfer gospodarczych podjęły projekt dla dużych powierzchni dotyczący problemu
odporności wyczyńca polnego na herbicydy. Jako specjalista w uprawie roli
przedsiębiorstwo Lemken wzięło również udział w tym projekcie.
Marek Giziński
Państwo Smoła (na zdjęciu jeden z braci
Grzegorz) prowadzą gospodarstwo rodzinne o areale blisko 2000 ha w okolicach
Wrocławia. Jedną z pierwszych maszyn
firmy Lemken zakupionych w tym gospodarstwie był opryskiwacz Primus 45 z
belką 30 m. Kryterium wyboru było bardzo proste, poszukiwaliśmy opryskiwacza
renomowanej firmy, bardzo dobrej jakości
za przystępną cenę. W późniejszym okresie do gospodarstwa zostały dokupione
kolejne dwa opryskiwacze Primus 45 oraz,
kultywator Karat 9/500 KUA oraz SystemKompaktor K 600.
Odporność na herbicydy rozszerza
się w przypadku wyczyńca polnego.
Przyczynami są, między innymi, jednostronne stosowanie substancji aktywnej w ostatnich latach, wąskie kultury
ozimin oraz niewłaściwe ogólne strategie wobec herbicydów. W międzyczasie problem ten posunął się tak daleko,
że na różnych stanowiskach nie ma już
możliwości uprawy jęczmienia ozimego.
Dla przedsiębiorstwa Lemken szczególnie interesujące było pytanie, w jaki
sposób można skuteczniej zwalczać
wyczyńca polnego przy pomocy określonych metod uprawy gleby lub czy
można zastosować odpowiedni płodozmian, na przykład ze zwiększonym
udziałem upraw letnich. Także niewyjaśnione są w znacznym stopniu zależności pomiędzy uprawą gleby i biologią
wyczyńca polnego.
Grzegorz Smoła
ogoda zawsze odgrywa
P
ważną rolę
Pierwszy bilans pośredni wykazuje:
Orka wstępna tworzy rolę przygoto-
waną do wzrostu wyczyńca polnego,
a stosowanie glifosatu tuż przed wysiewem pszenicy powoduje znaczne
ograniczenie chwastów także tam,
gdzie nie stosowano herbicydu dolistnego. Takie postępowanie stwarza
jednak ryzyko związane z warunkami
pogodowymi (za sucho / za wilgotno).
Bezpieczniejsza jest orka przy dobrym stanie gleby i natychmiastowy
siew. Zboże jare okazuje się interesujące tam, gdzie przy pomocy glifosatu
przed pszenicą jarą można zniszczyć
dużo wyczyńca polnego i następnie
pszenicę jarą wsiać, aby nie kiełkowały zarodki wyczyńca polnego. Glifosat
okazał się ogólnie istotnym elementem w zwalczaniu chwastów.
Pług dał radę
W pierwszym próbnym roku wyczyńca wzeszło niewiele w wariantach
z pługiem. Pług wrócił ponownie po
20 latach siewu z mulczowaniem.
Także tutaj wyczyńca można dobrze
niszczyć glifosatem. Natomiast w wariantach mulczowania zwiększyły się
wyraźnie wschody wyczyńca polnego. Pozytywne działanie pługa potwierdziło się także w drugim roku.
Niezależnie od czasu wykonania orki
wschody wyczyńca polnego były niewielkie. Przede wszystkim w wariancie
„późnego mulczowania” pola były silnie zarośnięte trawą.
Przy mulczowaniu mróz działał korzystnie we właściwym czasie. Chwasty zostały dobrze „porażone” herbicydem doglebowym i nie wykiełkowały
już nasiona tkwiące w glebie. Zalety
obydwu wariantów jednak wyrównały się z uwagi na powolny wzrost
zasiewów pszenicy na wiosnę. W wariancie z pługiem wyczyniec polny
wyrastał z pęknięć gleby. W wariantach ze zmniejszoną uprawą wyrastał
on z warstwy mulczowanej.
W sumie późniejsze wschody wyczyńca
polnego w wariantach z mulczowaniem były wyraźnie silniejsze niż na
zaoranych polach. 13
14
live
Reportaż Lumi agro – Rumunia
Kierunek warzywnictwo!
Sektor warzywniczy w Polsce jest jednym z największych i najszybciej
rozwijających się działów polskiego ogrodnictwa . W rankingu największych
europejskich producentów warzyw Polska zajmuje wysoką czwartą pozycję.
Jest największym w UE producentem buraków ćwikłowych, kapusty oraz
marchwi. W produkcji cebuli oraz ogórków zajmuje drugie miejsce.
Urodzajne, ale trudne
do uprawy
Równina Banat w zachodniej Rumunii ma urodzajne gleby – czarnoziemy.
Brakuje opadów, szczególnie późną wiosną. Gospodarstwo Lumiagro gospodaruje
uprawami w sposób dostosowany do specjalnych warunków i osiąga wysokie zyski.
do mroźnej zimy, prawie nie występują szkody przez wymarzanie, także w problematycznych miesiącach
zimy 2012.
Bardzo suche lato i mało opadów jesienią stwarzają zawsze problemy. „Od
maja prawie wcale nie było opadów.
Jesień 2011 była również bardzo sucha
i dlatego niepewne są zbiory rzepaku”, wyjasnia Tucuina. „Woda jest u nas
czynnikiem ograniczającym jeszcze
lepsze zbiory.” Stosując lokalne gatunki i koncepcję uprawy roli z oszczędzaniem
wody Cristi Tucuina osiąga dobre zbiory.
Adam Streubel – prezes firmy Agro-Serwis
iczy się jakość
L
Chcąc utrzymać wysoki poziom produkcji, przy zachowaniu najwyższej
jakości, coraz więcej grup producenckich oraz indywidualnych rolników sięga po sprzęt z najwyższej półki.
Lemken wychodzi naprzeciw ogromnym oczekiwaniom, jakie stawiają
plantatorzy. Z szerokiej palety produktów najczęstszym zainteresowaniem
cieszą się agregaty uprawowe Kompaktor, brony talerzowe Rubin oraz
bardzo dobrze znane na rynku pługi.
Agro-Serwis
W 2011 roku do siatki dealerskiej Lemken Polska dołączyła firma Agro-Serwis
z Krotoszyna prowadzona przez Adama
Streubela (na zdjęciu); doświadczonego
handlowca oraz znakomitego znawcę
branży warzywniczej, który od ponad
12 lat dostarcza specjalistyczne maszyny dla grup producenckich oraz
dużych gospodarstw indywidualnych
zajmujących się produkcją warzyw.
Powołanie nowego dealera sprawiło
nie tylko wzrost sprzedaży na terenie
działania Agro-Serwisu, ale również
dotarcie do największych producentów
warzyw w Polsce. Młody, wykwalifikowany zespół Firmy włożył nieocenioną
pracę aby rozpowszechnić produkty
Lemkena w branży warzywniczej. Przeprowadzone indywidualne pokazy,
liczne uczestnictwo w wystawach rolniczych zaowocowało wysokim poziomem sprzedaży już w pierwszym roku
działania.
Wypowiedź Adama Streubela
Wypowiedź Adama Streubela: „Producenci warzyw szczególną uwagę
skupiają na perfekcyjnym przygotowaniu pola, bardzo ważnym elementem jest uwarstwienie gleby przeznaczonej pod siew. Gleba musi być
nienagannie zagęszczona, co jest warunkiem odpowiedniego nawadniania.
Gleba drobnoziarnista musi zalegać
w strefie wysiewu, natomiast na powierzchni znajduje się ziemia bardziej
zbrylona. Taką uprawę, gwarantuje im
agregat System Kompaktor.”
„Bardzo ważną rolę w uprawie pola po
zbiorach spełnia brona talerzowa Rubin.
Resztki, które pozostają na polu muszą
być idealnie pocięte oraz wymieszane.
Często praktykujemy również agregatowanie brony talerzowej z własnej
produkcji głęboszem, który bardzo dobrze spulchnia dolną część gleby na
głębokości do 60cm.”
Lumiagro jest gospodarstwem rolniczym w Comlosu Mare, okręg Timis.
Region jest lepiej znany w Niemczech
jako równina Banat, niegdyś zasiedlona przez Szwabów naddunajskich.
Lumiagro jest własnością rodzinną
Vasile Busuioc i jego synów Cipriana
i Luciana, obydwaj studiują rolnictwo.
Również studiującym rolnikiem jest
kierownik gospodarstwa Cristi Tucuina. „Z naszych żyznych gleb osiągamy
dobre zyski”, objaśnia Tucuina. „Gdy
warunki atmosferyczne są sprzyjające, uzyskujemy do 8 ton pszenicy
i do 12 ton kukurydzy.” Duże zyski,
oznacza to również, że dużo biomasy
z pozostałości zbiorów pozostaje na
polu. „Przyorywanie resztek pożniwnych sprawdziło się,” wie kierownik
gospodarstwa. „Do ozimin używamy
LEMKEN Rubin”.
Brona broną talerzową zapewnia w
trudnych warunkach intensywne i jednorodne wymieszanie masy organicznej z glebą do głębokości roboczej
około 12 cm. W ten sposób zmniejsza
się także znacznie utratę wilgoci przez
wyparowanie. Technika LEMKEN stanowi idealną kombinację dla trudnych
warunków na równinie Banat.
Pozostałą powierzchnię Tucuina orze
przy pomocy LEMKEN EurOpal 8, aby
wykorzystać zimowe zapasy wilgoci.
Wiosną uprawia on pola przedsiewnym zestawem uprawowym Korund
(9 metrów szerokości roboczej) lub
kompaktorem (5 metrów szerokości
roboczej). Także wtedy są szczególne wymagania, aby zminimalizować
utratę wody. Do siewu kierownik
gospodarstwa używa lokalnych odmian. Są one dobrze przystosowane
Dane i fakty
Powierzchnia całkowita 2 300 ha
z tego
Pszenica
Kukurydza
Jęczmień ozimy
Rzepak
Słonecznik
1 200 ha
600 ha
200 ha
150 ha
150 ha
15
16
live
Vikas Rai przebywa wspólnie z przedsiębiorstwem LEMKEN drogę w kierunku pełnej mechanizacji i jest prawdziwym pionierem rolnictwa indyjskiego.
Vikas Rai – rolnik
z wizją przyszłości
Reportaż Vikas Rai, Indie
Vikas Rai w wieku 45 lat znajduje się
w środku swojej kariery zawodowej.
Dopiero niedawno wykonał odważny
krok w kierunku pełnej mechanizacji.
Jako partner zdecydował się na współpracę z firmami John Deere i LEMKEN.
Gospodarstwo inżyniera rolnika Vikas Rai położone jest w przeciętnych
warunkach klimatycznych. W Indiach
występują ekstremalne warunki pogodowe. Temperatury wahają się w
przeciągu roku od 0 do 47 stopni Celsjusza, od czerwca do września pada
deszcz. Deszcze monsunowe z jednej
strony utrudniają prace polowe, ale z
drugiej strony zapewniają dostateczną
ilość wody dla nawodnienia w okresie
skąpych opadów. Cechą szczególną
gospodarstwa jest zasilanie gleby nawozami humusowymi. Oprócz obornika Rai wykorzystuje muł z koryta rzeki,
który w dużych ilościach wprowadzany jest do gleby.
Praca dla wielu rąk
Vikas Rai gospodaruje na 60 hektarach i na tej powierzchni uprawia na
zmianę pszenicę i bawełnę. Zbiory
i wiele prac wykonywało 150 pracowników dniówkowych, co świadczy
o niewielkim stopniu mechanizacji,
podobnie jak w wielu regionach Indii. To w gospodarstwie Rai należy już
dzisiaj do przeszłości.
W maju 2010 przedsiębiorstwo
LEMKEN India szukało kontaktu z renomowanymi rolnikami w branży
i przedstawiło swój program produktów. „Już opisy w prospektach zrobiły na mnie duże wrażenie”, wspomina Vikas Rai, „ale jeszcze większe
dane ekonomiczne dotyczące produktywności i wykorzystania siły
roboczej. Wtedy zdecydowałem się
na kompletną mechanizację w wykonaniu przedsiębiorstwa LEMKEN.
Głęboki spulchniacz i gruber, brona
talerzową, pług i zestaw uprawowy.
W międzyczasie nękały mnie wątpliwości, czy była to trafna decyzja.
Ponieważ maszyny zostały terminowo dostarczone z Niemiec i znalazły
się w moim gospodarstwie, wątpliwości zniknęły.”
kok do mechanizacji
S
powiódł się
Dzieki technice uprawy Vikas Rai mógł
za jednym uderzeniem rozwiązać jeden z największych problemów indyjskiego rolnictwa – zmiana z prac
ręcznych na uprawę maszynową. Nakład czasu pracy mógł być gwałtownie
zmniejszony, ale przede wszystkim
jest dużo lepsza jakość pracy”, objaśnia
Rai. „Widać to po zbiorach, które odczuwalnie zwiększyły się. Wydajność
maszyn LEMKEN przekroczyła moje
najśmielsze oczekiwania.”
Nowy zakład LEMKEN w Indiach
Kilka dni przed otwarciem podpisano już pierwszy kontrakt na eksport 15 pługów do Afryki.
Klientowi referencyjnemu Vikas Raj, który już eksploatuje pięć maszyn LEMKEN, w ramach uroczystości przekazano szóstą maszynę LEMKEN – bronę wirnikową Zirkon.
Tradycyjne wspólne zasadzenie drzewek, jako gwarancji
szczęścia i rozwoju, uzupełniło uroczystość otwarcia zanim na zakończenie Nicola Lemken odsłoniła tablicę pamiątkową.
Rolnictwo indyjskie korzysta z tysiącletniej tradycji. Pozostawanie w przestarzałych
technologiach stwarza ryzyko nie nadążania za nowoczesnym rolnictwem.
Ale może być inaczej, dowodzi rolnik z indyjskiego Pendżabu.
Dwa lata po założeniu LEMKEN India Agro Equipment
Private Ltd. przedsiębiorstwo LEMKEN otworzyło 13 października swój nowy zakład produkcyjny w Nagpur.
Najpierw będą tam produkowane pługi, później także
maszyny do uprawy pożniwnej na rynek azjatycki i afrykański. Indyjski zakład produkcyjny uzupełnia hala wystawowa i sala do szkoleń.
Na uroczystym otwarciu w obecności Michael Siebert,
konsula generalnego z Konsulatu Generalnego Niemiec
w Bombaju, członek zarządu Nicola Lemken i prezes zarządu dr Franz-Georg von Busse powitali 250 gości z całego kraju. Wśród gości byli liczni przedstawiciele handlowi
LEMKEN, wiodący krajowi rolnicy i przedsiębiorcy oraz
przedstawiciele indyjskiego przemysłu maszyn rolniczych
i poddostawcy. Dr von Busse podkreślił strategiczne znaczenie nowej fabryki w Nagpur wychodzące poza Indie.
17
18
live
Reportaż Ganhe – Chiny
Ganhe – ferma demonstracyjna
– przedstawia się niemieckochiński projekt
W Północnych Chinach, w autonomicznej prowincji Mongolii Wewnętrznej, znajduje
się chińsko-niemiecka ferma demonstracyjna Ganhe. Ferma została powołana do
życia na podstawie niemiecko-chińskiego porozumienia podpisanego przez
obydwu ministrów rolnictwa. Zarządzanie fermą przejęto w maju 2009.
Cele
i oczekiwania
partnerów projektu
Dużym celem chińskiego partnera projektu jest poprawa standardu
wykształcenia we wszystkich obszarach kierowania przedsiębiorstwem
i technologii produkcji i przy pomocy
innowacyjnej technologii produkcji
długotrwałe podwyższenie zbiorów.
Równolegle do tego chce się rozwiązać także problemy uprawy gleby,
na przykład nadmierna erozja. Strona chińska pokłada duże nadzieje
w niemieckiej technice rolniczej, udostępnionej przez przedsiębiorstwa
Claas, LEMKEN, Grimme, Rauch i Monosem (F).
Zastosowanie nowych maszyn powinno udowodnić, że dostępna technika rolnicza sprawdza się w danych
warunkach glebowych i trudnych
warunkach klimatycznych. Niemiecka
technologia powinna wesprzeć chińską politykę rolną do wytwarzania
wysokiej jakości produktów spożywczych. Niemniej ważne jest dążenie
partnerów do intensywnej wymiany
wiedzy przez ekspertów z dziedziny
rolnictwa, nauki i badań.
W Północnych Chinach długo jest zimno. Koncepcja mechanizacji uwzględnia szczególne warunki klimatyczne
regionu. Podstawowa uprawa roli
i przygotowanie do siewu pszenicy
musi być zakończone jesienią, gdyż
do połowy kwietnia gleba jest głęboko zamrożona na około 25 cm. Na
uprawę pszenicy pozostaje około
Przekonywujące było także porównanie brony talerzowej LEMKEN z produkcją chińską. Efekt mieszania Rubina
jest bardzo dobry, nie pozostają rzędy uprawy pożniwnej. Inaczej jest
w przypadku chińskiej brony talerzowej, gdyż tutaj nawet przy ukośnym
kierunku uprawy pozostaje zawsze
próg pomiędzy talerzami. Efekt mieszania i możliwości ustawienia były
zawsze niezadowalające. Rubin używany jest teraz także do uprawy pożniwnej kukurydzy w dwukrotnym
zabiegu do zwalczania omacnicowatych (Pyralidae).
Pług
i brona wirnikowa
­rozwiązują problemy
Pług z lub bez pakera i brona wirnikowa stosowane są jesienią zawsze do
ziemniaków szczególnie na trudnych
polach. Paker sprawdził się przy rozdrabnianiu dużych grud. Jest to trochę niezwykłe, ale przy złej strukturze
gleby sprawdzony środek. Gdy grudy
wyschną, stają się twarde jak beton
i utrudniają kopanie ziemniaków.
„Przy pomocy dostępnego sprzętu do
uprawy roli możemy zoptymalizować
przygotowanie roli do siewu. Udowodnił to Solitair 9 już w pierwszym
roku. Wschody na polu są bardzo równomierne, wynoszą 82 – 86 procent”,
opisuje niemiecki kierownik projektu
Horst Bunge swoje dalsze doświadczenia. Dojrzewanie jest bardzo równomierne, wilgotność ziaren jest
o 1,3 procenta mniejsza niż w przypadku siewnika chińskiego. „Przy
około jednej trzeciej mniejszej ilości
ziarna uzyskujemy tak samo wysokie
plony jak w poprzednich latach”, uzupełnia Bunge.
Porównanie
dwóch systemów
Bardzo dobre doświadczenie mają
menedżerowie przy siewie nasion soi
przy pomocy Solitair. Wypróbowano
dwa systemy, każdorazowo przy siewie 55 – 60 ziaren/m², raz przy odległości między rzędami 25 cm i w tak
zwanym systemie 3/2. Wysiano trzy
rzędy, wyloty siewnika dla następnych
dwóch rzędów zaślepiono korkiem
plastikowym. Obydwa sprawdziły się
i przyczyniły się znacznie do rozładowania szczytowych prac w połowie
maja.
Konserwacja
maszyn
jest obowiązkiem
Szczególnie zaskoczeni są wszyscy, że
w ciągu trzech lat przy najwyższym
obciążeniu żadna maszyna nie popsuła się. Oczywiście teraz regularne konserwacje są zrozumiałe. Stały podział
odpowiedzialności za ciągnik i maszynę doprowadził stopniowo do tego, że
mówi się „mój ciągnik, moja maszyna”.
Trochę zaskakujące było to, jak szybko
udało się przestawić z małych, technicznie bardzo prostych maszyn chińskich na technikę LEMKEN. Operator
w międzyczasie nauczył się łatwo obsługiwać komputer pokładowy Solitair
lub Primus 45 i obsługiwać możliwości
ustawienia dostosowane do sytuacji.
Oczywiście stałe szkolenie jest niezbędne, gdyż warunki pracy na polu
zmieniają się z roku na rok. Dane ogólne
Szkolenie na fermie demonstracyjnej przez naszego kolegę Li Fafeng
10 dni. Po mrozach następuje wiosną
susza z letnimi temperaturami i wyjątkowo niewielkimi opadami. W tych
warunkach musi być uprawiana soja,
kukurydza i ziemniaki. Krótkie okienko czasowe wymaga bardzo dużego
zaangażowania całej techniki uprawy
roli.
Nowa
koncepcja produkcji z wykorzystaniem techniki LEMKEN
Dopiero maszyny do uprawy gleby Karat i Rubin mogły zrealizować
dopasowaną koncepcję uprawy.
Zamiast, jak dotychczas źle pociętej słomy i zwyczajnie przyoranej po
żniwach, następuje pierwszy zabieg
przy pomocy brony talerzowej Rubin
bezpośrednio po zbiorach. Następnie gleba rozluźniana jest na głębokość 25 cm przy pomocy zębów wąskich i częściowo w trzecim zabiegu
uprawiana zębami ze skrzydełkami
podcinającymi, aby uniknąć masywnego ubicia gleby na powierzchni.
Naukowcy opisują warunki glebowe
panujące na Ganhe jako „pływające
okruchy”, ponieważ niewiele wody
da się odprowadzić w dół. Dlatego
w przeszłości gleba przyjmowała
tylko niewiele opadów i występowały bardzo duże koryta erozyjne do
sześciu metrów szerokości i czterech
metrów głębokości. Priorytetowym
celem jest obecnie polepszenie zdolności pochłaniania wody i drenażu
przy pomocy uprawy gleby.
Pierwsze
sukcesy są
już widoczne
W tym roku zanotowano na profilu
gleby pierwsze pomyślne głębokie
rozluźnienie przy rzepaku. System
pomyślnie wpłynął także na mechaniczne zwalczanie chwastów, chociaż
problemy z prosem, skrzypem polnym i komeliną pospolitą nie zostały całkowicie rozwiązane, ponieważ
nie są dostępne odpowiednio dobre
herbicydy.
Ferma demonstacyjna Ganhe o powierzchni 1 000 ha należy do państwowego gospodarstwa Ganhe o powierzchni
20 000 ha. Gospodarstwo państwowe Ganhe jest częścią
holdingu „Da Xing An Ling”, w którym na ośmiu fermach
uprawia się rolę na powierzchni 80 000 ha.
Warunki geograficzne i klimatyczne:
• Czarnoziem, warstwa 40 – ok. 70 cm (zdegenerowana),
4,7 % humusu
Wyniki analizy gleby na początku projektu:
• Wartość pH 4,8–5,3, fosfor, potas i mikroelementy
w klasie A i B
• Na wszystkich polach silne szkody strukturalne,
brak aktywności biologicznej
Opady: 300 – 450 mm, w różnych latach także 600 mm,
deszcze padają głównie w lipcu i sierpniu
Dni bezmroźne: ok. 100 – 120, zimna zima, - 35 – 40 stopni,
latem +30 – 35 stopni. Warunki pogodowe zmieniają się
z roku na rok bardzo ekstremalnie.
Technika LEMKEN
• Pneum. siewnik Solitair szerokość robocza 9, 5 m
(samodzielnie lub z Rubin)
• Brona talerzowa Rubin, szerokość robocza 5 m
• Gruber Karat, szerokość robocza 5 m, 3 typy
zębów radełkowych
• Brona wirnikowa Zirkon 8, szerokość robocza 3 m
• Pług Europal 8, 4 korpusy z VarioPack 90
• Opryskiwacz zaczepiany Primus 45, szerokość robocza 30 m
Powierzchnia upraw 2009 – 2012
1
Ziemiopłody
Nasiona
soi
Ziemniaki
Kukurydza
ziarnista
Pszenica jara
Inne1
Powierzchnia
całkowita
Powierzchnia uprawy 2009
345 ha
22 ha
–
345 ha
–
712 ha
Powierzchnia uprawy 2010
560 ha
24 ha
26 ha
376 ha
24 ha
1 010 ha
Powierzchnia uprawy 2011
590 ha
26 ha
200 ha
194 ha
Powierzchnia doświadczalna 19 ha
1 029 ha
Powierzchnia uprawy 2012
350 ha
25 ha
400 ha
185 ha
Powierzchnia doświadczalna 40 ha
1 000 ha
o uprawy wiosennej 2010 przyjęto nowe uprawy w płodozmianie: ok. 20 ha ostropestu plamistego sprzedawanego jako roślina lecznicza,
D
ok. 4 ha melonów.
19
20
XXXXX
Sirius 8 i 10
1
3
4
1 S tefan Lodorf wykonuje ostatnie
czynności przy zbiorniku.
2 R
ama nowych modeli Sirius
jest kompaktowa i niższa niż
w poprzednich modelach.
2
Sirius – nowa gwiazda
na niebie techniki rolniczej
Po intensywnym okresie planowania i rozwoju jesteśmy już tak daleko.
W hali montażowej LEMKEN w Föhren panuje dobra atmosfera i najwyższa
koncentracja. Pierwsze egzemplarze Sirius 8 i 10 schodzą z taśmy produkcyjnej.
Właściwie nie można uruchomić linii
montażowej nowego Siriusa. Chociaż
poszczególne elementy pasują do nowoczesnej linii montażowej z 6 stacjami
obsadzonymi przez wykwalifikowanych
monterów. Za każdym opryskiwaczem
polowym kryje się kraj, zakład, nazwa
i całkiem specjalne specyfikacje sprzętu.
Tutaj każda śruba musi być wkręcona,
jakby ręcznie dobrana, aby idealnie pasowała z następną częścią. W ostatniej
stacji, stanowisku kontroli opryskiwaczy
każdy Sirus sprawdzany jest szczegółowo.
Dopiero gdy te przeszkody zostaną po-
myślnie pokonane,opryskiwacze polowe
mogą opuścić zakład w Föhren i rozpocząć podróż do „swojego” gospodarstwa.
Kompaktowy, elastyczny, lekki
Patrząc na nowego Siriusa natychmiast
zauważa się, że wysokość została znacznie obniżona przez zmniejszony i ponownie rozmieszczony łańcuch energetyczny.
Rama jest znacznie lżejsza w porównaniu
z poprzednimi modelami i charakteryzuje
się optymalnym punktem ciężkości. Taka
konstrukcja powoduje mniejsze odciążenie osi przedniej ciągnika.
Szczególnie wpada w oko zmieniona
sekcja belki z wysuwanymi rurami aluminiowymi (SEH). Jest lekka i jednocześnie stabilna. Jednocześnie większa
średnica zapewnia dostateczną przestrzeń, aby umieścić 5x korpusy dysz
i dysze iniektora. Nowe resorowanie
poprawia poziome prowadzenie belki
i tłumi znacznie drgania wokół osi pionowej. W belce umieszczone są także
wszystkie przewody i zabezpieczone
przed uszkodzeniami wszelkiego rodzaju. Wyposażenie standardowe obejmuje
przewód cyrkulacyjny tak, że natych-
miast po włączeniu ciecz do opryskiwania dopływa do dysz.
ysoka wydajność z
W
powierzchni
Po raz pierwszy przedsiębiorstwo Lemken
zastosowało w praktyce w opryskiwaczu
Sirius 10 włączanie indywidualnych dysz
z niezależnymi dyszami elektrycznymi.
Łączone są one na częściowe szerokości
i sterowane centralnie komputerem opryskiwacza Ecospray. Przy szerokościach roboczych 12 – 15 metrów (Sirius 8) i 15 do
30 metrów (Sirius 10) oraz pojemnościach
zbiorników 950 do 2 000 litrów opryskiwacz Sirius obejmuje szeroki zakres zastosowań i jest zalecany do dużych wydajności
z powierzchni.
zczegóły przyjazne
S
dla użytkownika
Przy pomocy systemu sprzęgania z górnym łącznikiem QuickConnect opryskiwacz polowy Sirius może być bezpiecznie i szybko podłączony do ciągnika.
Opryskiwacz Sirius 8 wyposażony jest w
elektryczne zdalne sterowanie Easyspray.
Opryskiwacz Sirius 10 obsługiwany jest
za pomocą komputera LEMKEN Ecospray, którego funkcje można rozszerzyć
przy pomocy modułów dodatkowych,
jak Teejet Matrix do automatycznego
włączania szerokości częściowych lub
EcoControl do sterowania belką przy pomocy joysticka.
3 R
udolf Lex ustawia ostrożnie
pompy we właściwym miejscu.
5
4 T
eraz rama gotowa jest do
zamontowania zbiornika, który
może być dostarczany w czterech
różnych wielkościach.
5 G
łówny element Siriusa, prowadzenie
belki, umieszcza się również na ramie
za zbiornikiem.
6 N
a stanowisku pomiarowym
pracownicy LEMKEN sprawdzają
jeszcze raz najważniejsze części
Siriusa. Sprawdzane jest również
oprogramowanie opracowane
samodzielnie przez
przedsiębiorstwo LEMKEN.
6
21
22
live
Reportaż – Diamant 12 XXXXXX
w użyciu
Tylko najlepsze dla gleby
ko wymienić. Ponadto Diamant może
być dostarczany z automatycznym
trójwymiarowym tandemowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
Dzięki temu odchylone dla wyminięcia
przeszkód korpusy także w trudnych
warunkach zawsze precyzyjnie powracają w położenie robocze. Odchylenie
38 cm do góry i 20 cm na bok wystarcza nawet przy głębokiej orce, aby pracować bez zakłóceń.
Pługi półzawieszane Diamant 11 i 12 przedsiębiorstwa LEMKEN stały się ponownie wielkim hitem. Po pomyślnym uruchomieniu serii Diamant 11 po około trzyletnim okresie
projektowania ruszyła pierwsza próbna seria Diamant 12 w warunkach praktycznych.
Jeden na polu wspólnoty rolniczej Jensa Kommander i u kolegi sąsiada w Salzgitter.
LEMKEN live obecny był przy pierwszym użyciu Diamant 12.
nie z kolegą na powierzchni 600 ha
i uprawia jęczmień, pszenicę i buraki cukrowe. „Planujemy zastąpić
dwa pługi obracalne (z korpusami
przestawianymi o 180 stopni) przez
Diamant 12”, objaśnia Kommander.
„Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie.”
Także syn Jensa Kommander – Thies jest zachwycony pracą pługa – możliwy będzie
urlop jesienią.
Dla Benedikta Wübbels i Henninga
Hecheltjenten zimny, ale słoneczny
dzień październikowy jest tak samo
ekscytujący jak dla rolnika Jensa
Kommander. Tutaj i dzisiaj okaże się,
czy nowa seria pługów pochodząca
z desek kreślarskich obydwu inżynierów przedsiębiorstwa LEMKEN spełni
oczekiwania profesjonalisty rolni-
czego Jensa Kommander. Miejscem
spotkania jest nowoczesna hala maszyn rolnika. Tam zespół kierownika
sprzedaży LEMKEN Wolfganga Schröter przygotowuje pług Diamant 12 do
użycia.
Jens Kommander gospodaruje na
polach Salzgitter-Heerte wspól-
Na pole po sprzęcie buraków przybyła też cała grupa ekspertów i zainteresowanych kolegów. Instrukcje
techników LEMKEN nie trwały długo,
Kommander to przecież zawodowiec
z krwi i kości. Dzisiaj pod lemieszem
pługa: Prawdziwa „gleba czekoladowa” – tak Kommander nazwał swoją
glebę lessową 80 – 100. „Nie wykonujemy gruntownej orki. To zależy
od stanu gleby i pozostałości po
sprzęcie”, objaśnia dalej. Jeśli jednak
wymagane jest głębsze rozluźnienie
gleby, pług to w każdym przypadku
właściwy wybór. „Gdy warunki glebowe są dobre i pług jest właściwie
ustawiony, nic lepszego nie możemy
zrobić dla naszej gleby.”
Rozmowa z rolnikami jest ważna Benedikt Wübbels (z lewej strony) i Henning Hecheltjen (z prawej strony).
wzmocnienie trakcji można regulować
bezpośrednio z kabiny. Zapewnia to
przeniesienie ciężaru z pługa i przedniej osi ciągnika na tylną oś ciągnika i unika się w ten sposób poślizgu
ciągnika. Stwarza to m. inn. lepsze
warunki dla większych prędkości roboczych. „I większe bezpieczeństwo
podczas nawrotów zapewnia wzmacniacz trakcji dzięki automatycznej redukcji ciśnienia”, uzupełnia Jens Kommander.
Jens Kommander reguluje ustawienia
z kabiny ciągnika.
Mając 300 KM pod maską Fendt
Vario Kommander rozpoczyna pierwszą orkę. Trochę przyzwyczajenia
wymaga elektro-hydrauliczne ustawienie pochylenia, co pozwala na
ustawienie i zapamiętanie pochylenia
pługa bezpośrednio z ciągnika. Także
Podobnie jak pługi Juwel także szereg
modelowy Diamant 12 wyposażony
jest w korpusy DuraMaxx. Wykonane
z wyjątkowo twardej stali bez tłoczenia
i wiercenia, odkładnice i pasy gwarantują wysoką odporność na zużycie i wyjątkowo dużą trwałość. Ponieważ nie
są przyśrubowane, lecz bez narzędzi
po prostu zahaczane, można je szyb-
„Na targach Agritechnica 2011 zaprezentowaliśmy po raz pierwszy
Diamanta”, objaśnia Henning Hecheltjen. „Teraz jesteśmy tuż przed
wprowadzeniem na rynek. Podczas projektowania ważny był dla
nas ścisły kontakt z praktykami. Ich
doświadczenia i zachęty są stale
uwzględniane w naszej pracy.” „Diamant został zaprojektowany dla wymagających klientów, którzy wiedzą
jak docenić ten wysoki standard
techniki”, sądzi Benedikt Wübbels,
„takich jakim jest Jens Kommander.”
Z tej oceny są dumni obydwaj młodzi
inżynierowie. „Bardzo dobry i bardzo
przemyślany”, potwierdza Kommander.
„Przede wszystkim możliwości ustawienia z kabiny ciągnika dają wyraźną
poprawę jakości pracy.”
23
Szybkie uruchomienie
opryskiwaczy
polowych LEMKEN
www.LEMKEN.com

Podobne dokumenty

Katalog produktów - Techpom Sp. z oo

Katalog produktów - Techpom Sp. z oo Innowacje z myślą o klientach stosowane są już od dziesięcioleci. Powód: produkty firmy LEMKEN nie są projektowane ani też nie powstają w ukryciu. Wprost przeciwnie – współpracujemy z rolnikami w ...

Bardziej szczegółowo