ULOTKA kleje do płytek 2016.indd

Komentarze

Transkrypt

ULOTKA kleje do płytek 2016.indd
www.kreisel.pl
Kleje do płytek
Z apraw y klejąc e
K RE IS EL
Właściwości zapraw klejących
RODZAJ ZAPRAWY
CECHA
UNI
MULTI
101
MULTI
102
Temperatura
5-25oC 5-25oC
stosowania [oC]
Maksymalna
5
5
grubość warstwy
[mm]
Czas układania
płytek po nałożeniu
5
10
kleju na podłoże
[min.]
SUPER
MULTI
103
ELASTI
MULTI
Specjal
104
GRES
MULTI
105
EXTRALEP
106
KAMLEP
Plus
108
GOTOWY
KLEJ DO
PŁYTEK
111
KLEJ DO PŁYTEK
WIELKOFORMATOWYCH
113
5-25oC
5-25oC
5-25oC
5-25oC
5-25oC
5-25oC
5-25oC
5
5
5
5
15
5
10
15
30
20
10
30
30
30
Czas korekty [min.]
10
10
10
20
20
5
30
20
30
Czas zachowania
właściwości
roboczych [h]
2
2
2
3
2
0,5
3
produkt
gotowy
2
48
48
48
48
48
4
24
w
zależności
od podłoża
24
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 1,0
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 1,0
>1,0
≥ 1,0
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,25
1,3
1,7
1,3
Możliwość
spoinowania
po czasie [h]
Przyczepność do
betonu [MPa]
Zużycie suchej
mieszanki
na 1 mm grubości
warstwy [kg/m2]
48-72
Zastosowanie zapraw klejących w zależności od rodzajów płytek
Płytki
UNI
MULTI
101
MULTI
102
SUPER
MULTI
103
ELASTI
MULTI
Specjal
104
Marmurowe,
kamień naturalny
GRES
MULTI
105
EXTRALEP
106
KAMLEP
PLUS
108
GOTOWY
KLEJ DO
PŁYTEK
111
KLEJ DO PŁYTEK
WIELKOFORMATOWYCH
113
*1
•
•
•
•
•
•
ELASTI MULTI
Specjal 104
• elastyczny klej do płytek ceramicznych, gresowych
• klasy C2TE
• wodo i mrozoodporny
• na różne podłoża
• pod ogrzewanie podłogowe
• na tarasy i balkony
GRES MULTI 105
• klej do płytek gresowych i
ceramicznych
• klasy C1T
• elastyczny
• także do dużych formatów
płytek
• na balkony i małe tarasy
• wodo i mrozoodporny
Gresowe
wielkoformatowe
Gresowe
o nasiąkliwości
< 1%
*2
*2
Klinkierowe
Terakotowe
Glazura
o nasiąkliwości
> 10%
*1 – po uprzednim sprawdzeniu, czy nie odbarwia płytek
*2 – tylko wewnątrz pomieszczeń, bez ogrzewania podłogowego
MULTI 102
podstawowy klej do płytek
klasy C1T
wodo i mrozoodporny
na tradycyjne podłoża
ekonomiczny
o zmniejszonym spływie
•
•
•
•
•
•
EXTRALEP 106
szybkowiążący klej do płytek
klasy C1FT
umożliwia spoinowanie po 4h!
wodo i mrozoodporny
na tradycyjne podłoża
do nakładania cienkowarstwowego

Podobne dokumenty