KOLEKCJE 2008 S Z T U Ć C E CUTLERY

Komentarze

Transkrypt

KOLEKCJE 2008 S Z T U Ć C E CUTLERY
Już za dwa lata jubileusz 250-lecia!
The 250th jubilee of the company in 2 years!
Początki firmy „Gerlach” sięgają 1760 roku i wiążą się z osobą
Filipa Szaniawskiego – założyciela fabryki i budowniczego wielkiego
pieca, który stanowił punkt wyjścia do jej szybkiego rozwoju.
The origins of Gerlach company go back to 1760 and are associated
with the person of Filip Szaniawski – the founder and constructor of
the first big furnace, which let the company for a quick development.
W 1824 roku przybył do Warszawy późniejszy patron marki –
– Samuel Gerlach. Wyroby firmy cieszyły się już powszechnym uznaniem, czego najlepszym dowodem było zezwolenie cechowania wyrobów znakiem korony, nadane przez samego cara Mikołaja I. W 1846
roku właścicielem fabryki został spadkobierca Samuela Gerlacha
– August Kobylański. Ten wielki patriota został, niestety, po klęsce
Powstania Styczniowego osadzony w warszawskiej Cytadeli. Rodzina
Kobylańskich była zmuszona sprzedać fabrykę.
In 1824, Samuel Gerlach – later the patron of the brand, comes to
Warsaw. Products of the company have been already widely known
while their high quality has been acknowledged even by Tsar Mikolaj I,
who gave a permission to use a sign of a crown in the company’s logo.
W 1875 roku Samuel Kobylański, potomek powstańca, wskrzesił
firmę pod nazwą „S. Kobylański dawniej S. Gerlach”. Nawiązując do
szczytnych tradycji, usilnie pracował nad dostosowaniem możliwości
fabryki do wymagań rynku.
W 1886 roku Samuel Kobylański kupił Kuźnice Drzewickie
i przeniósł firmę do Drzewicy. Na nowym miejscu, pod nowa nazwą
„Bracia Kobylańscy Fabryka Wyrobów Stalowych dawniej Gerlach”
fabryka rozpoczęła produkcję w 1893 roku. Dzięki licznym modernizacjom następne 30 lat to historia harmonijnego rozwoju firmy.
W 1928 roku Spółka została przekształcona w przedsiębiorstwo
„Kobylańscy Spółka Akcyjna dla Przemysłu i Handlu Wyrobami Stalowymi”. W latach trzydziestych jej kierownictwo powierzono synowi
Samuela – Kazimierzowi Kobylańskiemu, który przeprowadził wiele
reform – między innymi uruchomił nowe wydziały produkcyjne i zelektryfikował fabrykę. Dynamiczny rozwój przerwała II Wojna Światowa.
Od 1945 roku wznowiono produkcję pod zarządem państwowym.
W 1955 roku Fabryka Wyrobów Nożowniczych „Gerlach” zatrudniała
1783 osoby, a produkcja wzrosła 10-krotnie w stosunku do roku 1947.
W latach sześćdziesiątych zakłady znacznie rozbudowano i rozpoczęto produkcję noży do maszyn żniwnych. Od 1982 roku firma funkcjonowała jako Fabryka Nakryć Stołowych „Gerlach”.
W 1992 roku przekształcono firmę Gerlach w Jednoosobową
Spółkę Skarbu Państwa, a w 1995 roku w Spółkę Akcyjną. W listopadzie tego roku nastąpiło wniesienie akcji firmy Gerlach S.A. do
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w postaci pakietu większościowego. Pakiet ten został zakupiony przez firmę Lodus
Sp. z o.o. w czerwcu 2002 roku. Dwa lata później, w grudniu
2004 roku, polski prywatny przedsiębiorca przejął większościowy
pakiet akcji z rąk firmy Lodus, aby od stycznia 2007 roku, po wykupieniu pozostałych akcji, samodzielnie prowadzić przedsiębiorstwo. Od tego momentu datuje się coraz silniejszy rozwój Spółki
Akcyjnej Gerlach i marsz po kolejnych szczeblach drabiny prowadzącej na szczyty rankingów najlepszych polskich firm.
In 1846, the heir of Samuel Gerlach - August Kobylanski becomes the owner of the company. This great patriot, deeply involved in
Poland’s liberation struggle, is imprisoned after the January Uprising
collapse in 1863, what makes Kobylanski family sell the factory.
In 1875, Samuel Kobylanski, the descendant of August, revives the
company under the name of “S.Kobylanski dawniej S.Gerlach”. Later,
in 1886, he buys the village of Kuznice Drzewickie, where he moves
the company and restarts production in 1893 under the new name
“Bracia Kobylanscy Fabryka Wyrobow Stalowych dawniej Gerlach”.
Thanks to numerous modernizations, the company is successfully
managed and developed through the next 3 decades.
In 1928, the company is transformed into a public company “Kobylanscy Spolka Akcyjna dla Przemyslu i Handlu Wyrobami Stalowymi”
and its management is taken over by the son of Samuel – Kazimierz
Kobylanski who implements many reforms, which among others are
electrification and setting up new production divisions. This dynamic
growth, however, is stopped by the outbreak of the 2nd World War.
The factory restarts production in 1945 under state management
and consecutive decades are marked by a number of company’s
transformations:
1955 – as “Gerlach” Fabryka Wyrobów Nozowniczych employs 1783
workers and its production volume increases 10 times compared to
production in 1947
1960’s – the company’s activity is signficantly developed and production of knives and blades for harvesting machines is implemented
1982 – the company is renamed to Fabryka Nakryc Stolowych “Gerlach”
1992 – during privatization process it is changed into public company
fully owned by the state and as a consequence in 1995 the majority
interest is taken over by National Investment Fund
2002 – the majority interest is bought by private company - Lodus
Sp.z o.o.
2004 – Lodus Sp.z o.o. sells the majority interest of “Gerlach” company to a private entrepreneur, who buys out the remaing part of the
shares and becomes the sole owner of the company in 2007.
Since its last transformation and under private leadership public company “Gerlach” S.A. grows constantly and is classified high
among the best Polish companies.
SZ T UĆC E
CUTLERY
Podstawowa oferta reprezentowana jest przez blisko pięćdziesiąt modeli sztućców.
Swoje miejsce mają w niej zarówno modele klasyczne (niektóre z nich znane
i doceniane przez klientów od lat), jak również nowoczesne, dizajnerskie, a nierzadko wręcz futurystyczne. W ofercie nie brakuje nawet specjalnych modeli dla
najmłodszych (kolekcja Junior). Spora część oferty proponowana jest w czterech
wersjach: jako sztućce polerowane do wysokiego połysku, z ornamentem
matowionym, złoconym lub matowiono-złoconym. Wszystkie modele posiadają
atest PZH i można je z powodzeniem myć w zmywarkach.
Our offer is composed of nearly 50 models of cutlery. There are classical models –
well-known and appreciated by our customers for many years, as well as modern or
even futuristic ones. Our assortment includes also collection named Junior, which is
cutlery collection specially designed for children. Most of our cutlery is available in
4 versions – it may be highly polished, matt, gold or with matt – gold ornament.
All the collections are certified by National Institute of Hygiene and are dishwasher safe.
KOL E KC J E
20 08
MIRAGE | 24
VELVET | 25
24
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
25
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
W
Walizka
Kaseta drewniana
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Finish:
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
matowy
matt
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
knife: X50CrMoV15
Thickness: 4mm
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2,5mm
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
Dinner knife
Wersja wykonania:
Grubość materiału: 4mm
KD
Nóż obiadowy
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.5mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
CELESTIA | 04A
RETRO | 21A
21A
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
04A
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 10mm
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
knife: X50CrMoV15
Thickness: 10mm
Nóż stołowy
Table knife
Widelec półmiskowy duży
Big serving fork
Widelec stołowy
Table fork
Szczypce do ciast
Cake tongs
Łyżka stołowa
Table spoon
Widelec do sałaty
Salad fork
Nóż obiadowy
Dinner knife
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżka do śmietany
Cream spoon
Nóż deserowy
Dessert knife
Łyżka wazowa
Soup ladle
Widelec deserowy
Dessert fork
Łyżka do sałaty duża
Big salad spoon
Łyżka deserowa
Dessert spoon
Widelec do sałaty duży
Big salad fork
Łyżka do bulionu
Soup spoon
Nóż do ryb
Fish knife
Widelec do ryb
Fish fork
Nóż serwingowy do ryb
Fish serving knife
Widelec serwingowy do ryb
Fish serving fork
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Łyżeczka do mokki
Mokka spoon
Łyżeczka do lodów
Ice-cream spoon
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
Łyżeczka do koktajli
Cocktail spoon
Nóż osadzany “D”
Table knife HH
Nóż do masła
Butter knife
Nóż do sera
W/S
W/S
W/S
W/S
70 szt. / pcs
W/S
W/S
W/S
W/S
48 szt. / pcs
PTF / SB
36 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
24 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
14 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
14 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
12 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
PTF / SB
7 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
7 szt. (do koktajli) / pcs (cocktail set)
PTF / SB
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
Cheese knife
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
Nóż do pizzy i steków
Pizza/steak knife
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
2 szt. (do tortu) / pcs (cake set)
Nóż do owoców
Fruit knife
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
2 szt. (do sałaty) / pcs (salad set)
Nóż do tortu
Cake knife
PTF / SB
2 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
Łopatka do tortu
Cake spatula
PTF / SB
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
stalowe
steel
Szczypce do cukru
Sugar tongs
złocone
gold
Szczypce do lodu
Ice tongs
matowione
matt
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
matowiono-złocone
matt&gold
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
108 szt. / pcs
Wersja wykonania:
wysoki połysk, złocony, matowiony, złocono-matowiony
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2,2mm
Finish:
mirror polished, gold, matt, gold&matt
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.2mm
FLAMES | 03
ANTICA | 04
03
04
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec do sałaty
Salad fork
Nóż stołowy
Table knife
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Widelec stołowy
Table fork
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka stołowa
Table spoon
Widelec półmiskowy duży
Big serving fork
Łyżka do bulionu
Soup spoon
Łyżka wazowa
Soup ladle
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec do sałaty
Salad fork
Nóż do ryb
Fish knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Widelec do ryb
Fish fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Nóż serwingowy do ryb
Fish serving knife
Nóż deserowy
Dessert knife
Łyżka do śmietany
Cream spoon
Widelec deserowy
Dessert fork
Łyżka wazowa
Soup ladle
Łyżka deserowa
Dessert spoon
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
108 szt. / pcs
W/S
W / S, KD / WC
70 szt. / pcs
W/S
W / S, KD / WC, KO / WB
Widelec serwingowy do ryb
Fish serving fork
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
48 szt. / pcs
PTF / SB
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
36 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
Nóż do ryb
Fish knife
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
24 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB, KD / WC
Widelec do ryb
Łyżeczka do koktajli
Cocktail spoon
PTF / SB
PTF / SB
Nóż do masła
Butter knife
14 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
7 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do herbaty
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do mokki
Mocca spoon
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do lodów
Łyżeczka do cukru
Łopatka do tortu
Cake spatula
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
Szczypce do cukru
Sugar tongs
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Widelec półmiskowy duży
Big serving fork
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
S
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
14 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk, matowiony
mirror polished, matt
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2,5mm
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.5mm
Fish fork
W/S
W/S
W/S
W/S
70 szt. / pcs
W/S
W/S
W/S
W/S
Nóż serwingowy do ryb
Fish serving knife
48 szt. / pcs
PTF / SB
Widelec serwingowy do ryb
Fish serving fork
36 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
24 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
14 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
14 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
12 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
PTF / SB
Ice-cream spoon
7 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
Sugar spoon
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
2 szt. (do tortu) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
Tea spoon
Nóż do masła
Butter knife
Nóż do sera
Cheese knife
Nóż do pizzy i steków
Pizza/steak knife
2 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
Nóż do owoców
Fruit knife
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
PTF / SB
stalowe
steel
Nóż do tortu
Cake knife
złocone
gold
Łopatka do tortu
Cake spatula
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
Szczypce do cukru
Sugar tongs
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
108 szt. / pcs
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk, złocony, matowiony, złocono-matowiony mirror polished, gold, matt, gold&matt
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2,2mm
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.2mm
VALOR | 58C
HORIZON | 11
58C
11
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
108 szt. / pcs
W/S
W/S
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
70 szt. / pcs
W/S
W / S,
Nóż do ryb
Fish knife
36 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
24 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB, KD / WC
14 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
PTF / SB
14 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Widelec do ryb
Fish fork
Nóż serwingowy do ryb
Fish serving knife
Widelec serwingowy do ryb
Fish serving fork
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
PTF / SB
Łopatka do tortu
Cake spatula
Szczypce do lodu
Ice tongs
Wersja wykonania:
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
wysoki połysk, matowione
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Widelec półmiskowy duży
Big serving fork
Widelec do sałaty
Salad fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka wazowa
Soup ladle
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2,5mm
Nóż obiadowy
Widelec obiadowy
Dinner knife
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Dinner fork
108 szt. / pcs
KD / WC
82 szt. / pcs
KD / WC
36 szt. / pcs
KD / WC
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Nóż deserowy
Dessert knife
24 szt. / pcs
KD / WC, KS / LC
Widelec deserowy
Dessert fork
14 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
14 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
KD / WC
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
KD / WC
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
KD / WC
Łyżka deserowa
Dessert spoon
Nóż do ryb
Fish knife
PTF / SB
Widelec do ryb
Fish fork
PTF / SB
Nóż serwingowy do ryb
Fish serving knife
Widelec serwingowy do ryb
Fish serving fork
Finish:
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Wersja wykonania:
Finish:
mirror polished, matt
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
matowiony
matt
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 4mm
Thickness: 4mm
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2,5mm
Łyżeczka do koktajli
Cocktail spoon
Nóż do masła
Butter knife
Nóż do pizzy i steków
Pizza/steak knife
Łopatka do tortu
Cake spatula
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Suitcase
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
W
Walizka
WC
Wooden casket
Kaseta drewniana
SB
Standard box
Salad fork
KD
PTF Pudełko tekturowe + flok
Widelec do sałaty
KO
WB
Window box
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
stalowe
steel
Łyżka do sosu
Gravy spoon
złocone
gold
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
Kaseta z okienkiem
S
10
Łyżka wazowa
Soup ladle
Widelec do krabów
Crab fork
11
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
knife: X50CrMoV15
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
złocone
gold
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
IDYLLA | 94A
CAVALIER | 94
94A
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
94
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Dinner spoon
Nóż obiadowy
Dinner knife
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
70 szt. / pcs
W/S
W / S,
Widelec obiadowy
Dinner fork
70 szt. / pcs
W/S
48 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
Dinner spoon
48 szt. / pcs
PTF / SB
36 szt. / pcs
Łyżka obiadowa
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
PTF / SB
Fish knife
PTF / SB
24 szt. / pcs
Nóż do ryb
36 szt. / pcs
Widelec do ryb
Fish fork
24 szt. / pcs
PTF / SB
14 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
14 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
12 szt. (do ryb) / pcs (fish set)
PTF / SB
Łopatka do tortu
Cake spatula
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
PTF / SB
Szczypce do cukru
Sugar tongs
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Widelec do sałaty
Salad fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka do śmietany
Cream spoon
Łyżka wazowa
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
Łopatka do tortu
Cake spatula
Szczypce do cukru
Sugar tongs
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Finish:
wysoki połysk, matowiony
mirror polished,matt,
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Widelec do sałaty
Salad fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
nóż: X50CrMoV15
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2mm
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka do śmietany
Cream spoon
Łyżka wazowa
Soup ladle
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2mm
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
Sugar spoon
Wersja wykonania:
Grubość materiału: 2mm
Soup ladle
Łyżeczka do cukru
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
12
13
MONARCHIA | 58A
ENIGMA | 03A
58A
03A
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
70 szt. / pcs
W/S
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
36 szt. / pcs
PTF / SB
24 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżka do bulionu
Soup spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
Łopatka do tortu
Cake spatula
Szczypce do cukru
Sugar tongs
Widelczyk do ciast i owoców
Nóż obiadowy
Dinner knife
W/S
Widelec obiadowy
Dinner fork
48 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
36 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
24 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Wersja wykonania:
Finish:
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk, matowiony
mirror polished, matt
wysoki połysk, złocony
mirror polished, gold
Fruit/cake fork
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Widelec do sałaty
Salad fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka wazowa
Soup ladle
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
Grubość materiału: 2,5mm
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.5mm
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2,5mm
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
nóż: X50CrMoV15
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.5mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
14
15
SYMFONIA | 10
KRONOS | 30
10
30
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
70 szt. / pcs
W / S, KD / WC
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
36 szt. / pcs
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
Łyżeczka do koktajli
Cocktail spoon
Łopatka do tortu
Cake spatula
Szczypce do lodu
Ice tongs
Nóż stołowy
Table knife
Widelec stołowy
Table fork
78 szt. / pcs
KD / WC
PTF / SB
Łyżka stołowa
Table spoon
24 szt. / pcs
KD / WC
24 szt. / pcs
KD / WC
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
Nóż deserowy
Dessert knife
PTF / SB
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
Widelec deserowy
Dessert fork
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
Łyżka deserowa
Dessert spoon
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
PTF / SB
Nóż do ryb
Fish knife
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Wersja wykonania:
Finish:
matowiony
matt
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Widelec do ryb
Fish fork
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Łyżeczka do lodów
Ice-cream spoon
Nóż do tortu
Cake knife
Łopatka do tortu
Cake spatula
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Widelec do sałaty
Salad fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Łyżka wazowa
Soup ladle
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka wazowa
Soup ladle
Widelec do sałaty duży
Big salad fork
Łyżka do serwowania
Serving spoon
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
knife: X50CrMoV15
Thickness: 3mm
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 3,5mm
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 3mm
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
knife: X50CrMoV15
Thickness: 3.5mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
16
17
GOTICA | 09
VIRGA | 41
09
41
Nóż stołowy
Table knife
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec stołowy
Table fork
Widelec półmiskowy mały
Small serving fork
Widelec obiadowy
Dinner fork
100 szt. / pcs
KD / WC
Łyżka stołowa
Table spoon
Widelec półmiskowy duży
Big serving fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
24 szt. / pcs
PTF / SB
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec do sałaty
Salad fork
Nóż do ryb
Fish knife
6 szt. (do herbaty mrożonej) / pcs (iced tea set)
PTF / SB
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Widelec do ryb
Fish fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Wersja wykonania:
Finish:
Nóż deserowy
Dessert knife
Łyżka wazowa
Soup ladle
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
wysoki połysk
mirror polished
Widelec deserowy
Dessert fork
Łyżka deserowa
Dessert spoon
Łyżka do bulionu
Soup spoon
Nóż do ryb
Fish knife
Widelec do ryb
Łyżeczka do herbaty
Fruit/cake fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
PTF / SB
Fish fork
24 szt. / pcs
PTF / SB
PTF / SB, KD / WC
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Tea spoon
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
Łyżka do sałaty duża
Big salad spoon
PTF / SB
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżka czerpakowa mała
Small slotted spoon
1 szt. (do cukru) / pc (sugar)
PTF / SB
PTF / SB
Łyżka czerpakowa duża
Big slotted spoon
Sugar spoon
Butter knife
Łopatka do tortu
Cake spatula
Szczypce do cukru
Sugar tongs
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
Widelczyk do ciast i owoców
PTF / SB
Nóż do masła
Kaseta drewniana
Cake spatula
36 szt. / pcs
Łyżeczka do cukru
KD
Łopatka do tortu
W/S
Coffee spoon
Walizka
70 szt. / pcs
Cocktail spoon
W/S
Łyżeczka do kawy
W
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Łyżeczka do koktajli
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk, matowione
mirror polished, matt
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 3mm
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 8mm
knife: X50CrMoV15
Thickness: 3mm
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
knife: X50CrMoV15
Thickness: 8mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
18
19
SLENDER | 42
PRISMAT | 40
42
40
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
100 szt. / pcs
Nóż obiadowy
Dinner knife
KD / WC
Widelec obiadowy
Dinner fork
100 szt. / pcs
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
24 szt. / pcs
KD / WC
PTF / SB
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
24 szt. / pcs
6 szt. (do herbaty mrożonej) / pcs (iced tea set)
PTF / SB
PTF / SB
Nóż do ryb
Fish knife
6 szt. (do herbaty mrożonej) / pcs (iced tea set)
PTF / SB
Widelec do ryb
Fish fork
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Nóż do ryb
Fish knife
Widelec do ryb
Fish fork
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Wersja wykonania:
Finish:
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Wersja wykonania:
Finish:
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
wysoki połysk
mirror polished
mirror polished
Łyżeczka do koktajli
Cocktail spoon
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Coffee spoon
wysoki połysk
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Łyżeczka do kawy
Cocktail spoon
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Łyżeczka do koktajli
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Łopatka do tortu
Cake spatula
Grubość materiału: 6mm
Łopatka do tortu
Cake spatula
Grubość materiału: 10mm
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka do sałaty duża
Big salad spoon
Łyżka do sałaty duża
Big salad spoon
Łyżka czerpakowa mała
Small slotted spoon
Łyżka czerpakowa mała
Small slotted spoon
Łyżka czerpakowa duża
Big slotted spoon
Łyżka czerpakowa duża
Big slotted spoon
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
knife: X50CrMoV15
Thickness: 6mm
nóż: X50CrMoV15
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
nóż: X50CrMoV15
knife: X50CrMoV15
Thickness: 10mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
20
21
PHANTOM | 20
THALIA | 22
20
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Łyżeczka do herbaty
22
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
36 szt. / pcs
PTF / SB
Dinner spoon
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
24 szt. / pcs
PTF / SB
Tea spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
6 szt. (do herbaty) / pcs (tea set)
PTF / SB
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
6 szt. (do kawy) / pcs (coffee set)
PTF / SB
6 szt. (do ciasta) / pcs (cake set)
PTF / SB
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 2,5mm
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.5mm
Wersja wykonania:
Finish:
matowione
matt
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
nóż: X50CrMoV15
Grubość materiału: 5mm
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
knife: X50CrMoV15
Thickness: 5mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
22
23
ORANGE MOON | 17
SOLARIS | 48
17
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
36 szt. / pcs
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
24 szt. / pcs
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Widelczyk do ciast i owoców
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
Nóż obiadowy
Dinner knife
PTF / SB
Widelec obiadowy
Dinner fork
PTF / SB
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Fruit/cake fork
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stal nierdzewna: X5CrNi18 (018N10)
Stainless steel: X5CrNi18 (018N10)
Grubość materiału: 2,5mm
Thickness: 2.5mm
Grubość materiału: 2,5mm
nóż: X50CrMoV15
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
48
knife: X50CrMoV15
Thickness: 2.5mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
24
25
CORDELIA | 39
INFINITY | 15
15
39
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
24 szt. / pcs
PTF / SB
W
Walizka
Kaseta drewniana
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Finish:
matowione
matt
Wersja wykonania:
Finish:
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Stainless steel: X5CrNi18-10 (0H18N10)
Grubość materiału: 2,5mm
Thickness: 2.5mm
nóż: X50CrMoV15
knife: X50CrMoV15
Thickness: 3mm
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
Dinner knife
Widelec obiadowy
Wersja wykonania:
Grubość materiału: 3mm
KD
Nóż obiadowy
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
26
27
BON TON | 38
A PETIT | 37
37
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
38
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
4 szt. (nóż, widelec, łyżka, łyżeczka)
4pcs (knife, fork, spoon, small spoon)
W
Walizka
Kaseta drewniana
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
4 szt. (nóż, widelec, łyżka, łyżeczka)
4pcs (knife, fork, spoon, small spoon)
PTF / SB
Finish:
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk, z kolorowymi figurkami
mirror polished with coloured figures
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
nóż: X5CrNi18-10
knife: X5CrNi18-10
Thickness: 2mm
nóż: X5CrNi18-10
Grubość materiału: 2mm
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
Dinner knife
Wersja wykonania:
Grubość materiału: 2mm
KD
PTF / SB
Nóż obiadowy
Widelec obiadowy
knife: X5CrNi18-10
Thickness: 2mm
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
28
29
AM-AM | 55
BAROK | 26
HORECA
55
Nóż obiadowy
Menu knife
Widelec obiadowy
Menu fork
Łyżka obiadowa
Menu spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Nóż do steków
Steak knife
Nóż deserowy
Dessert knife
Widelec deserowy
Dessert fork
Łyżka deserowa
Dessert spoon
Widelec do ryb
Fish fork
Nóż do ryb
Fish knife
Łyżeczka do mrożonej herbaty
Iced tea spoon
Łyżeczka do lodów
Ice-cream spoon
Łyżeczka do mokki
Mocca spoon
Widelec półmiskowy
Serving fork
Łyżka do sałaty
Salad spoon
Łopatka do tortu
Cake spatula
Widelczyk do ciast
Cake fork
Widelec do salaty
Salad fork
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka wazowa
Soup ladle
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
Grubość materiału: 2,2mm
Thickness: 2.2mm
26
MANGO | 04G
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
4 szt. (nóż, widelec, łyżka, łyżeczka)
4 pcs (knife, fork, spoon, small spoon)
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Nóż do ryb
Fish knife
Widelec do ryb
Fish fork
Tea spoon
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
Łyżeczka do herbaty
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
Łopatka do tortu
Cake spatula
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
nóż: X5CrNi18-10
Grubość materiału: 2mm
knife: X5CrNi18-10
Thickness: 2mm
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
Grubość materiału: 2mm
Thickness: 2mm
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
PTF / SB
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
04G
30
31
DUO | 67
HORECA
PAPAJA | 7
HORECA
Nóż obiadowy
Dinner knife
Nóż obiadowy
Menu knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Widelec obiadowy
Menu fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżka obiadowa
Menu spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Nóż do ryb
Fish knife
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Widelec do ryb
Fish fork
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
Nóż serwingowy do ryb
Fish serving knife
Widelec serwingowy do ryb
Fish serving fork
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Łyżeczka do mokki
Mocca spoon
Łyżeczka do lodów
Ice-cream spoon
Łyżeczka do cukru
Sugar spoon
Łyżeczka do koktajli
Cocktail spoon
Nóż do masła
Butter knife
Nóż do sera
Cheese knife
Łopatka do tortu
Cake spatula
Szczypce do cukru
Sugar tongs
Szczypce do lodu
Ice tongs
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/Cake fork
Szczypce do ciast
Cake tongs
Widelec do sałaty
Salad fork
Łyżka (sałata, sałatki, ziemniaki)
Salad/potato spoon
Łyżka do sosu
Gravy spoon
Łyżka do śmietany
Cream spoon
Łyżka wazowa
Soup ladle
Łyżka kucharska
Chef’s spoon
Widelec kucharski
Chef’s fork
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
Grubość materiału: 1,5mm
Thickness: 1.5mm
67
UNO | 66
Nóż obiadowy
Dinner knife
Widelec obiadowy
Dinner fork
Łyżka obiadowa
Dinner spoon
Łyżeczka do herbaty
Tea spoon
Łyżeczka do kawy
Coffee spoon
Widelczyk do ciast i owoców
Fruit/cake fork
7
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
Grubość materiału: 2mm
Thickness: 2mm
wersja wykończenia i rodzaj opakownia
24 szt. / pcs
PTF / SB
Wersja wykonania:
Finish:
wysoki połysk
mirror polished
Stal nierdzewna: X6Cr17
Stainless steel: X6Cr17
Grubość materiału: 1,5mm
Thickness: 1.5mm
W
Walizka
KD
Kaseta drewniana
Suitcase
W
Walizka
WC
Wooden casket
KD
Kaseta drewniana
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
S
S
Suitcase
WC
Wooden casket
PTF Pudełko tekturowe + flok
SB
Standard box
KO
WB
Window box
Kaseta z okienkiem
stalowe
steel
stalowe
steel
złocone
gold
złocone
gold
matowione
matt
matowione
matt
matowiono-złocone
matt&gold
matowiono-złocone
matt&gold
66
32
33
Skład kompletów sztućców
Composition of sets
KOMPLET 108 szt.
KOMPLET 70 szt.
KOMPLET 7 szt. DO CIASTA
108pcs SET
70pcs SET
7pcs CAKE SET
12
12
12
12
12
12
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6 widelczyków do ciasta
1 łopatka do tortu
12
12
12
12
12
12
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6 cake forks
1 cake spatula
noży obiadowych
widelców obiadowych
łyżek obiadowych
łyżeczek do herbaty
łyżeczek do kawy
widelczyków do ciasta
widelców do ryb
noży do ryb
widelce półmiskowe małe
łyżka (ziemniaki, sałatki, sałata)
widelec do sałaty
nóż serwingowy do ryb
widelec serwingowy do ryb
łyżka do śmietany
łyżka do sosu
łyżka wazowa
łyżeczka do cukru
szczypce do cukru
łopatka do tortu
KOMPLET 100 szt.
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
noży obiadowych
widelców obiadowych
łyżek obiadowych
łyżeczek do herbaty
łyżeczek do kawy
widelczyków do ciasta
noży do ryb
widelców do ryb
łyżka do sałaty duża
łyżka do sosu
łyżka czerpakowa duża
łopatka do tortu
KOMPLET 82 szt.
12
12
12
12
12
12
2
2
2
1
1
1
1
noży obiadowych
widelców obiadowych
łyżek obiadowych
łyżeczek do herbaty
łyżeczek do kawy
widelczyków do ciasta
widelce półmiskowe małe
łyżki (ziemniaki, sałatki, sałata)
widelce do sałaty
łyżka do sosu
łyżka wazowa
łyżeczka do cukru
łopatka do tortu
KOMPLET 78 szt.
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
noży stołowych
widelców stołowych
łyżek stołowych
łyżeczek do herbaty
łyżeczek do kawy
widelczyków do ciasta
widelec półmiskowy mały
łyżka do serwowania
łyżka do sosu
łyżka wazowa
łopatka do tortu
nóż do tortu
noży obiadowych
widelców obiadowych
łyżek obiadowych
łyżeczek do herbaty
widelczyków do ciasta
widelce półmiskowe małe
łyżka (ziemniaki, sałatki, sałata)
widelec do sałaty
łyżka do śmietany
łyżka do sosu
łyżka wazowa
łyżeczka do cukru
szczypce do cukru
łopatka do tortu
KOMPLET 48 szt.
12
12
12
12
noży obiadowych
widelców obiadowych
łyżek obiadowych
łyżeczek do herbaty
KOMPLET 36 szt.
6
6
6
6
6
6
noży obiadowych
widelców obiadowych
łyżek obiadowych
łyżeczek do herbaty
łyżeczek do kawy
widelczyków do ciasta
KOMPLET 7 szt. DO KOKTAJLI
6 łyżeczek do koktajli
1 szczypce do lodu
KOMPLET 6 szt. DO CIASTA
6 widelczyków do ciasta
KOMPLET 6 szt. DO HERBATY
6 łyżeczek do herbaty
KOMPLET 6 szt. DO KAWY
6 łyżeczek do kawy
KOMPLET 6 szt. DO HERBATY
6 łyżeczek do herbaty mrożonej
KOMPLET 3 szt. DO KOKTAJLI
2 łyżeczki do koktajli
1 szczypce do lodu
KOMPLET 24 szt.
KOMPLET 2 szt. DO SAŁATY
6
6
6
6
1 łyżka do sałaty duża
1 widelec do sałaty duży
noży obiadowych
widelców obiadowych
łyżek obiadowych
łyżeczek do herbaty
KOMPLET 14 szt. DO KAWY
6
6
1
1
łyżeczek do kawy
widelczyków do ciasta
łyżeczka do cukru
szczypce do cukru
KOMPLET 14 szt. DO RYB
6
6
1
1
noży do ryb
widelców do ryb
nóż serwingowy do ryb
widelec serwingowy do ryb
KOMPLET 12 szt. DO RYB
6 noży do ryb
6 widelców do ryb
34
dinner knives
dinner forks
dinner spoons
tea spoons
coffee spoons
cake forks
fish forks
fish knives
small serving forks
salad/potato spoons
salad fork
fish serving knive
fish serving fork
cream spoon
gravy spoon
soup ladle
sugar spoon
sugar tongs
cake spatula
100pcs SET
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
dinner knives
dinner forks
dinner spoons
tea spoons
coffee spoons
cake forks
fish knives
fish forks
big salad spoon
gravy spoon
big slotted spoon
cake spatula
82pcs SET
KOMPLET 2 szt. DO SAŁATY II
1 łyżka czerpakowa mała
1 łyżka do sałaty mała
KOMPLET 2 szt. DO RYB
1 nóż serwingowy do ryb
1 widelec serwingowy do ryb
KOMPLET 2 szt. DO TORTU
1 nóż do tortu
1 łopatka do tortu
12
12
12
12
12
12
2
2
2
1
1
1
1
dinner knives
dinner forks
dinner spoons
tea spoons
coffee spoons
cake forks
small serving forks
salad/potato spoons
salad forks
gravy spoon
soup ladle
sugar spoon
cake spatula
78pcs SET
KOMPLET 2 szt. DO CUKRU
1 łyżeczka do cukru
1 szczypce do cukru
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
table knives
table forks
table spoons
tea spoons
coffee spoons
cake forks
small serving fork
serving spoon
gravy spoon
soup ladle
cake spatula
cake knife
dinner knives
dinner forks
dinner spoons
tea spoons
cake forks
small serving forks
salad/potato spoon
salad fork
cream spoon
gravy spoon
soup ladle
sugar spoon
sugar tongs
cake spatula
dinner knives
dinner forks
dinner spoons
tea spoons
6pcs CAKE SET
6 cake forks
6pcs TEA SET
6pcs COFFEE SET
6 coffee spoons
6pcs TEA SET
36pcs SET
6
6
6
6
6
6
6 cocktail spoons
1 ice tongs
6 tea spoons
48pcs SET
12
12
12
12
7pcs COCKTAIL SET
dinner knives
dinner forks
dinner spoons
tea spoons
coffee spoons
cake forks
6 Iced-tea spoons
3pcs COCKTAIL SET
2 cocktail spoons
1 ice tongs
24pcs SET
2pcs SALAD SET I
6
6
6
6
1 big salad spoon
1 big salad fork
dinner knives
dinner forks
dinner spoons
tea spoons
2pcs SALAD SET II
14pcs COFFEE SET
1 small slotted spoon
1 small salad spoon
6
6
1
1
2pcs FISH SET
coffee spoons
cake forks
sugar spoon
szczypce do cukru / 1 sugar tongs
14pcs FISH SET
6
6
1
1
fish knives
fish forks
fish serving knife
fish serving fork
12pcs FISH SET
6 fish knives
6 fish forks
35
1 fish serving knife
1 fish serving fork
2pcs CAKE SET
1 cake knife
1 cake spatula
2pcs SUGAR SET
1 sugar spoon
1 sugar tongs
967 | MODEL 3 szt.
967-6
Nóż kuchnenny / Slicer knife
967-6
Nóż kuchnenny NAKIRI / NAKIRI knife
967-6
Nóż kuchnenny YANAGIBA /
YANAGIBA knife
Ostrza noży wykonane z 67warstwowej stali damasceńskiej
rękojeści z egzotycznego drewna
PAKKA.
Blades: damascus steel,
Handles: exotic wood PAKKA
968 | MODEL 3 szt.
NOŻ E K UC H E N N E I R Z E Ź N IC Z E
KITCHEN AND BUTCHER’S KNIVES
968-3,5
Nóż kuchnenny / Boning knife
Nowe modele noży kuchennych doskonale wypadają w rygorystycznych testach
jakościowych. Tajemnica ich jakości tkwi w niezwykle starannej technologii wykonania (wszystkie noże są kute) oraz w zastosowaniu wysokiej jakości nierdzewnej stali molibdenowo-wanadowej. Dzięki temu noże zyskują wiele istotnych cech
użytkowych: mają sztywne, nie deformujące się pod wpływem siły nacisku ostrza,
są perfekcyjnie wyważone, a ponadto bardzo trwałe, co zapewnia bezproblemowe
użytkowanie przez wiele lat. Dodatkową ich zaletą są rękojeści z drewna bambusowego, nie wchłaniające wody i niezwykle odporne na uszkodzenia. W ofercie znajdują
się również noże ze słynnej na całym świecie stali damasceńskiej.
968-8
Nóż kuchnenny / Slicer knife
The new models of kitchen knives are the highest quality knives, what is confirmed by many rigorous tests. The secret of their quality lies in the extremely accurate technology of production (all knives are forged) and high quality molybdenumvanadium steel. Thanks to such production process our knives gain the most important functional properties: the blades are stiff, which means they are not deforming
under the pressure, knives are perfectly balanced and durable, what guarantees
long-term, troublefree usage. Their additional advantage are handles made of bamboo wood, which does not absorb water and is extremely resistant to damages.
Our offer includes also knives made of world-famous damascus steel.
KOL E KC J E
20 08
968-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
Ostrza noży wykonane z 67warstwowej stali damasceńskiej
rękojeści z egzotycznego drewna
PAKKA.
Blades: damascus steel,
Handles: exotic wood PAKKA
37
962 |
964 | MODEL 5 szt.
elementy kompletu dostępne także pojedynczo
MODEL 5 szt.
elementy kompletu dostępne także pojedynczo
962-3
Nóż do jarzyn / Parer knife
964-3
Nóż do jarzyn / Parer knife
964-6
Nóż kuchnenny / Boning knife
962-6
Nóż kuchnenny / Boning knife
964-5
Nóż SANTOKU / SANTOKU knife
962-8
Nóż kuchnenny / Slicer knife
962-8
Nóż do chleba / Bread knife
964-8
Nóż do chleba / Bread knife
964-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
964 BLN
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej molibdenowo wanadowej MOV 1.4116,
rękojeści z drewna bambusowego.
Blades: stainless steel MOV 1.4116,
Handles: bamboo wood
962 BLN1
962 BLN2
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej molibdenowo wanadowej MOV 1.4116,
rękojeści z drewna bambusowego.
Blades: stainless steel MOV 1.4116,
Handles: bamboo wood
962-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
963 |
961 | MODEL 5 szt.
elementy kompletu dostępne także pojedynczo
MODEL 5 szt.
elementy kompletu dostępne także pojedynczo
961-3
Nóż do jarzyn / Parer knife
963-5
Nóż kuchnenny / Utility knife
963-6
Nóż kuchnenny / Boning knife
961-5
Nóż do pomidorów / Tomato knife
963-7
Nóż do filetowania / Fillet knife
961-6
Nóż kuchnenny / Boning knife
963-8
Nóż do chleba / Bread knife
961-8
Nóż do chleba / Bread knife
961 BLN
961-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej molibdenowo wanadowej MOV 1.4116,
rękojeści z egzotycznego drewna
PAKKA
38
963 BLN
Blades: stainless steel MOV 1.4116,
Handles: exotic wood Pakka
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej molibdenowo wanadowej MOV 1.4116,
rękojeści z tworzywa sztucznego
POM.
963-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
Blades: stainless steel MOV 1.4116,
Handles: POM
39
45 |
957 |
MODEL 8 szt.
45-210
Nóż do wędlin / Ham knife
MODEL 5 szt.
957-200 Z
Nóż do chleba / Bread knife
45-180
Nóż kuchenny / Kitchen knife
957-160
Nóż kuchenny / Kitchen knife
45-200 Z
Nóż do chleba / Bread knife
45-150
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
957-124
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
45-135
Nóż do steków / Steak knife
957-80
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
45-125
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
45-185
Widelec do mięsa / Meat fork
957-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knifel
6BLN
Ostrza kute, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku X46Cr13 (4H13),
rękojeści z tworzywa POM hostaform.
Musat wykonano ze stali
nierdzewnej w gatunku 3H15M.
205-200
Musat / Sharpening steel
957 |
Forged blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: hostaform
Sharpening steel: stainless steel
3H15M.
Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
rękojeść z drewna prasowanego
DUROFOL.
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: made of
pressed wood DUROFOL
958 |
MODEL 7 szt.
MODEL 5 szt.
958-200
Nóż kuchenny / Kitchen knife
957-200 Z
Nóż do chleba / Bread knife
957-200
Nóż kuchenny / Kitchen knife
958-200
Nóż do chleba / Bread knife
957-160
Nóż kuchenny / Kitchen knife
958-140
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
957-124
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
957-120
Nóż do pomidorów / Tomato knife
958-140
Nóż do pomidorów i cytryn /
Tomato and lemon knife
957-80
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
rękojeść z drewna prasowanego
DUROFOL.
957-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
40
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: made of
pressed wood DUROFOL
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
rękojeści z drewna egzotycznego
mahoń Sapelli.
958-70
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: exotic wood Sapelli
41
959 |
970 |
MODEL 5 szt.
959-200ZE
Nóż do chleba / Bread knife
970-190
Nóż kuchenny / Kitchen knife
959-200E
Nóż kuchenny / Kitchen knife
970-170 Z
Nóż do chleba / Bread knife
959-124 E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
970-105
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-120 E
Nóż do pomidorów / Tomato knife
970-95
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
2EBLN
959-65 E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959 |
MODEL 5 szt.
Ostrza kute, wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
rękojeści z drewna egzotycznego.
3BLN
Forged blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: exotic wood
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
970-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Black handle: polipropylen
972 |
MODEL 6 szt.
MODEL 5 szt.
972-190
Nóż kuchenny / Kitchen knife
959-200 ZE
Nóż do chleba / Bread knife
959-200 E
Nóż kuchenny / Kitchen knife
972-170 Z
Nóż do chleba / Bread knife
959-160 E
Nóż kuchenny / Kitchen knife
972-105
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-120 E
Nóż do pomidorów / Tomato knife
972-95
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-80 E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
4EBLN
959-65 E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
rękojeści z drewna egzotycznego
Sapelli.
42
3ABLN
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: exotic wood Sapelli.
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Black handle: polipropylen
972-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
43
971 |
963
MODEL 6 szt.
966
966-3
Nóż kuchenny / Parer knife
963-3
Nóż do jarzyn / Parer knife
971
Łyżka cedzakowa / Slotted spoon
963-5
Nóż kuchnenny / Utility knife
966-5
Nóż kuchenny / Utility knife
971
Łyżka wazowa / Soup ladle
963-6
Nóż kuchnenny / Boning knife
966-6
Nóż kuchenny / Parer knife
971
Tłuczek do ziemniaków /
Potato masher
963-7
Nóż do filetowania / Fillet knife
966-7
Nóż do filetowania / Fillet knife
963-8
Nóż do chleba / Bread knife
971
Łopatka do omletów /
Omlette spatula
966-7
Nóż do chleba / Bread knife
963-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
971
Łopatka do kotletów /
Cutlet spatula
966-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
963-10
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
5BLN
971
Widelec kuchenny / Kitchen fork
973 |
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Black handle: polipropylen
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej molibdenowo wanadowej MOV 1.4116,
rękojeści z tworzywa sztucznego POM.
Blades: stainless steel
MOV 1.4116,
Handles: POM
Ostrza noży wykonane z wysokiej
jakości stali nierdzewnej 420J2.
Rękojeść z tworzywa sztucznego TPR.
965Z
MODEL 5 szt.
973-190
Nóż kuchenny / Kitchen knife
973-170 Z
Nóż do chleba / Bread knife
Blades: stainless steel 420J2
Handles: TPR
965P
965-3,5
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
965-3,5
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
965-5
Nóż kuchenny / Kitchen knife
965-5
Nóż kuchenny / Kitchen knife
965-8
Nóż kuchenny / Kitchen knife
965-8
Nóż kuchenny / Kitchen knife
965-8
Nóż do chleba / Bread knife
965-8
Nóż do chleba / Bread knife
965-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
965-8
Nóż szefa kuchni / Chef’s knife
973-105
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
973-95
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
973-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
44
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Black handle: polipropylen
Ostrza noży wykonane z wysokiej
jakości stali nierdzewnej 420J2.
Rękojeść z tworzywa sztucznego POM.
Blades: stainless steel 420J2
Handles: POM
Ostrza noży wykonane z wysokiej
jakości stali nierdzewnej 420J2.
Rękojeść z tworzywa sztucznego POM.
45
Blades: stainless steel 420J2
Handles: POM
972
959
972-62
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
107, 110
107-100
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-65E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
972-190PF
Nóż kuchenny / Kitchen knife
959-80E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
972-80
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
972-140
Nóż kuchenny / Kitchen knife
107-90
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-110E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
972-85
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
110-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-115E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
972-160
Nóż kuchenny / Kitchen knife
972-95
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-120E
Nóż do pomidorów / Tomato knife
972-170
Nóż do wędlin / Ham knife
972-105
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
110-80
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-124E
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
110-85
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
972-85PF
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-160E
Nóż kuchenny / Kitchen knife
972-170Z
Nóż do chleba / Serrated bread knife
972-95PF
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
972-190PF
Nóż kuchenny / Kitchen knife
959-200ZE
Nóż do chleba / Serrated bread knife
972-140PF
Nóż kuchenny / Kitchen knife
Ostrza noży o wysokim połysku,
wykonane ze stali nierdzewnej
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
972-160PF
Nóż kuchenny / Kitchen knife
133
Blades: polished stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylen
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeści z drewna egzotycznego
mahoń Acajou.
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: padouk wood
135-175
Nóż do skórowania i uboju /
Skinning i Slaughter knife
110-105
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeści modelu 107 z drewna
grabowego, rękojeści modelu 110
z tworzywa polipropylenowego
134, 135, 136
133-125P
Nóż rzeźniczy / Butcher knife
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: 107 - hornbeam wood
110 - polypropylene
970
970-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
970-130
Nóż do sera, ostrze z naciętym
ząbkami / Serrated cheese knife
970-80
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
970-140C
Nóż kuchenny / Kitchen knife
970-85
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
970-160C
Nóż kuchenny / Kitchen knife
970-95
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
970-170C
Nóż do wędlin / Ham knife
970-105
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
970-170ZC
Nóż do chleba / Serrated Bread knife
136-175
Nóż do skórowania / Skinning knife
133-150P
Nóż rzeźniczy / Butcher knife
134-125
Nóż do trybowania / Boring knife
133-175P
Nóż rzeźniczy / Butcher knife
134-150
Nóż do trybowania / Boring knife
134-155
Nóż do trybowania / Boring knife
133-200P
Nóż rzeźniczy / Butcher knife
134-175
Nóż do trybowania / Boring knife
133-250P
Nóż rzeźniczy / Butcher knife
Ostrza noży o wysokim połysku,
wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
110-95
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
959-200E
Nóż kuchenny / Kitchen knife
134-250
Nóż do trybowania / Boring knife
Blades: polished stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylen
Ostrza noży o wysokim połysku,
wykonane ze stali nierdzewnej
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
46
Blades: polished stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylen
Ostrza noży o wysokim połysku,
wykonane ze stali nierdzewnej
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu
47
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylene
6, 21, 22
46, 130
6AB-3,5
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
70, 71
70A-8
Nóż bufetowy / Ham knife
46-7
Nóż kuchenny / Kitchen knife
6AB-4
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
46-9
Nóż kuchenny / Kitchen knife
958-140
Nóż do pomidorów i cytryn /
Tomato knife
70A-12
Nóż bufetowy / Ham knife
21-5A
Nóż kuchenny / Kitchen knife
70A-14
Nóż bufetowy / Ham knife
21-6A
Nóż kuchenny / Kitchen knife
130-250
Siekacz / Slicer knife
958-140
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
71-310
Nóż piekarniczy / Baker knife
21-7A
Nóż kuchenny / Kitchen knife
71-310Z
Nóż piekarniczy, ostrze z naciętymi
ząbkami / Baker knife
22-7A
Nóż kuchenny / Kitchen knife
958-200
Nóż do pieczywa (ostre ząbkownie) /
Bread knife
71-360
Nóż piekarniczy / Baker knife
22-8A
Nóż kuchenny / Kitchen knife
958-200
Nóż kuchenny / Kitchen knife
71-360Z
Nóż piekarniczy, ostrze z naciętymi
ząbkami / Baker knife
22-9A
Nóż kuchenny / Kitchen knife
Blades: polished stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylen
Ostrza noży - połysk, wykonane ze
stali nierdzewnej X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
978
Blades: polished stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylen
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku X46Cr13
(4H13),
rękojeści z tworzywa polofen (70),
lub polipropylen (71)
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: 70 - polofen
71 - polypropylene
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
rękojeści z drewna egzotycznego
Sapelli
45
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: exotic wood Sapelli.
973
978-85P
Nóż kuchenny / Kitchen knife
45-125
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
978-95P
Nóż kuchenny / Kitchen knife
45-135
Nóż do steków / Steak knife
978-140P
Nóż kuchenny / Kitchen knife
45-150
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
978-160P
Nóż kuchenny / Kitchen knife
45-175
Widelec do mięsa / Meat fork
978-170PZ
Nóż do chleba / Bread knife
45-180
Nóż kuchenny / Kitchen knife
973-65
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
973-140
Nóż kuchenny / Kitchen knife
973-80
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
973-160
Nóż kuchenny / Kitchen knife
973-85
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
973-170
Nóż do wędlin / Ham knife
973-95
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
973-170Z
Nóż do chleba / Serrated bread knife
973-105
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
973-190
Nóż kuchenny / Kitchen knife
45-200Z
Nóż do chleba / Bread knife
978-170P
Nóż do wędlin / Ham knife
45-210
Nóż do wędlin / Ham knife
978-190P
Nóż kuchenny / Kitchen knife
Ostrza noży o wysokim połysku,
wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku X46Cr13 (4H13),
Rękojeść wykonana z polipropylenu i
termoplastycznego elastomeru TPES
958-70
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
70A-10
Nóż bufetowy / Ham knife
6AB-4,5
Nóż do jarzyn / Vegetable knife
Ostrza noży o wysokim połysku,
wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku X46Cr13 (4H13),
Rękojeść czarna wykonana
z polipropylenu.
958
Blades: polished stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylen and TPES
Ostrza noży kute, wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść z tworzywa POM hostafrom
48
Blades: stainless steel forged
X46Cr13 (4H13),
Handles: hostaform
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść z polipropylenu
49
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: polypropylene
Narzędzia ogrodnicze
i rzemieślnicze
Dodatki kuchenne
42E
Nóż kuchenny / Kitchen knife
245
Otwieracz do konserw / Can opener
Rękojeść wykonana tworzywa polofen
87-180E
Nóż do chleba, ostrze z naciętymi
ząbkami / Serrated bread knife
61-180E
Nóż do wędlin / Ham knife
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku X46Cr13
(4H13),
Rękojeść wykonana z drewna
egzotycznego Sapelli
Handles: polofen
251
Obierak do jarzyn / Peeling Knife
Użyto stali nierdzewnej w gatunku H18
Rękojeść wykonana z tworzywa polofen
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: exotic wood Sapelli
398A
Nóż ogrodniczy składany - okulizak /
Floding budding knife
Made of stainless steel H18
Handles: polofen
416E
Sekator ogrodniczy / Pruning Shears
207-150
Tasak kuchenny / Cleaver
332A
Nóż monterski składany /
Floding fitter knife
455
Nożyce kuchenne / Kitchen shears
Użyto stali nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
208-7,5
Siekacz kuchenny / Cleaver
Made of stainless steel X46Cr13
(4H13),
457
Nożyce do drobiu / Poultry shears
Ostrza noży wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku X46Cr13
(4H13),
Rękojeść wykonana z drewna
grabowego
394
Nóż ogrodniczy składany - sierpak /
Floding pruning knife
423
Sekator ogrodniczy / Pruning Shears
Blades: stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: hornbeam wood
Użyto stali nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
247D
Łopatka do omletów / Omelette spatula
404A
Sekator ogrodniczy / Pruning Shears
506D
Nóż monterski składany /
Floding fitter knife
Made of stainless steel X46Cr13
(4H13),
508
Nóż monterski składany /
Floding fitter knife
252
Dziadek do orzechów / Nutcracker
404V
Sekator ogrodniczy / Pruning Shears
213D
Widelec kucharski / Kitchen fork
Użyto stali nierdzewnej w gatunku H18
Made of stainless steel H18
248
Łopatka do kotletów / Cutlet spatula
Użyto stali nierdzewnej w gatunku
X46Cr13 (4H13),
Rękojeść wykonana z drewna
brzozowego lub grabowego
397
Nóż monterski / Fitter knife
Made of stainless steel
X46Cr13 (4H13),
Handles: birch or hornbeam wood
02A
Szczypce do szaszłyków / Grill tongs
Użyto stali nierdzewnej w gatunku H18
969-1, 969-2, 969-3
Deska do krojenia wykonana z drewna
bambusowego
593
Sekator sadowniczy /
Orchand Shears for rod
Made of stainless steel H18
110A
Nóż szewski / Shoemaker knife
205-200
Musat / Sharpening steel
202mm × 207mm,
210mm × 303mm,
226mm × 394mm
Użyto stali nierdzewnej w gatunku
3H15M
50
Made of stainless steel 3H15M
51
Nożyczki
Noże wojskowe
519-5”
Nożyczki domowe /
Household scissors
619-6”
Nożyczki domowe kute /
Household forged scissors
519-6”
Nożyczki domowe /
Household scissors
619-7”
Nożyczki domowe kute /
Household forged scissors
519-7”
Nożyczki domowe /
Household scissors
98Z
Nóż wojskowy / Military knife
98
Sztylet szturmowy / Dagger
98A
Nóż wojskowy / Military knife
92C
Nóż wojskowy / Military knife
NDR 93
Nóż wojskowy do rzucania /
Knife for throwing type
Nóż wojskowy “TRENER” /
Military knife “TRENER”
Nóż wielofunkcyjny “OSA” /
Multifunctional knife “OSA”
Niezbędnik model 01 /
Military cutlery model 01
639-7”
Nożyczki półkrawieckie /
Semi tailor scissors
645-8”
Nożyczki krawieckie kute /
Tailor scissors
534-6,5”
Nożyczki fryzjerskie kute /
Hair forged scissors
Scyzoryki
645-9”
Nożyczki krawieckie kute /
Tailor scissors
534-7,5”
Nożyczki fryzjerskie kute /
Hair forged scissors
Noże myśliwskie
NK-664R
Nóż myśliwski
długość ostrza 212mm
NK-612C
Scyzoryk
NK-624
Scyzoryk
NK-667R
Nóż myśliwski
długość ostrza 98mm
745-10”
Nożyczki krawieckie kute /
Tailor scissors
539-7”
Nożyczki półkrawieckie /
Semi tailor scissors
NK-612
Scyzoryk myśliwski
NK-666R
Nóż myśliwski
długość ostrza 92mm
NK-612W
Scyzoryk wędkarski
745-11”
Nożyczki krawieckie kute /
Tailor scissors
619-5”
Nożyczki domowe kute /
Household forged scissors
NK-376N
Scyzoryk wędkarski
52
NK-616R
Nóż myśliwski
długość ostrza 135mm
53
Elisa Silver
PCH0063 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Talerz deserowy 6” 6szt. / Dessert plate 6” 6pcs
Czajnik / Teapot
Cukiernica / Sugar bowl
Mlecznik / Creamer
PCH0064 Zestaw obiadowy 6/23 / Dinner set 6/23
Talerz płytki 10,5” 6szt. / Dinner plate 10.5” 6pcs
Talerz głęboki 9” 6szt. / Soup plate 9” 6pcs
Talerz deserowy 8” 6szt. / Dessert plate 8” 6pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka i pieprzniczka / Salt & pepper shaker
Salaterka 9” / Salad bowl 9”
Półmisek owalny 12” / Oval plate 12”
PCH0065 Zestaw obiadowy 12/42 / Dinner set 12/42
Talerz płytki 10,5” 12szt. / Dinner plate 10.5” 12pcs
Talerz głęboki 9” 12szt. / Soup plate 9” 12pcs
Talerz deserowy 8” 12szt. / dessert plate 8” 12pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka i pieprzniczka / Salt & pepper shaker
Salaterka 9” / Salad bowl 9”
Półmisek owalny 12” 2szt. / Oval plate 12” 2pcs
PCH0066 Komplet talerzy deserowych 6 szt.
Set of 6 dessert plates 6pcs
PCH0067 Komplet filiżanka + spodek 6 szt.
Set of cups & saucers 6pcs
PCH0088 Sosjerka / Gravy boat
Elisa Gold
P ORC E L A N A
P ORC E L A I N
W blisko czterdziestu porcelanowych kolekcjach prezentujemy klasyczne wzory
charakterystyczne dla stylu marki Gerlach. Jest to oferta bogata i różnorodna, której
cechą wspólną jest wielki szacunek dla tradycji polskiego stołu. Nowością w ofercie
marki Gerlach są kolekcje, poprzez które zamierzamy wprowadzić na polskie stoły
odrobinę egzotyki – porcelanę z najdalszych nawet zakątków świata. W stylistyce
kolekcji odnaleźć można więc motywy francuskie, angielskie, rosyjskie i chińskie.
Wszystkie modele zostały opracowane na wyłączny użytek marki Gerlach, dlatego
też nie wahamy się sygnować ich znakiem carskiej korony.
Classic patterns and shapes of almost forty porcelain collections represent Gerlach
brand and style with its respect for a great Polish tradition.
Additionally – our latest novelty is porcelain from the furthest countries – collections
that can change Your table into an exotic place. That is why You can find also French,
English, Russian or Chinese motifs within our porcelain assortment. All of our
models are designed especially for Gerlach brand, which is why we do not hesitate
to put the tsar’s crown sign on it.
PCH0068 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Talerz deserowy 6” 6szt. / Dessert plate 6” 6pcs
Czajnik / Teapot
Cukiernica / Sugar bowl
Mlecznik / Creamer
PCH0069 Zestaw obiadowy 6/23 / Dinner set 6/23
Talerz płytki 10,5” 6szt. / Dinner plate 10.5” 6pcs
Talerz głęboki 9” 6szt. / Soup plate 9” 6pcs
Talerz deserowy 8” 6szt. / Dessert plate 8” 6pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka i pieprzniczka / Salt & pepper shaker
Salaterka 9” / Salad bowl 9”
Półmisek owalny 12” / Oval plate 12”
PCH0070 Zestaw obiadowy 12/42 / Dinner set 12/42
Talerz płytki 10,5” 12szt. / Dinner plate 10.5” 12pcs
Talerz głęboki 9” 12szt. / Soup plate 9” 12pcs
Talerz deserowy 8” 12szt. / dessert plate 8” 12pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka i pieprzniczka / Salt & pepper shaker
Salaterka 9” / Salad bowl 9”
Półmisek owalny 12” 2szt. / Oval plate 12” 2pcs
PCH0071 Komplet talerzy deserowych 6szt.
Set of 6 dessert plates 6pcs
PCH0072 Komplet filiżanka + spodek 6 szt.
Set of cups & saucers 6pcs
KOL E KC J E
20 08
PCH0089 Sosjerka / Gravy boat
55
Francesca
Simona
PCH0058 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Filiżanka i spodek 6 szt. / Cup & saucer 6pcs
Talerz deserowy 6” 6szt. / Dessert plate 6” 6pcs
Czajnik / Teapot
Cukiernica / Sugar bowl
Mlecznik / Creamer
PCH0050 Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 28cm 12szt. / Flat plate 11” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza / Soup tureen with lid
Półmiski owalne 31,5cm 2szt. / Oval plates 12.5” 2pcs
Półmisek owalny 25,5cm / Oval plate 10”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Solniczka i pieprzniczka / Salt shaker & pepper shaker
PCH0059 Zestaw obiadowy 6/23 / Dinner set 6/23
Talerz płytki 10,5” 6szt. / Dinner plate 10.5” 6pcs
Talerz głęboki 9” 6szt. / Soup plate 9” 6pcs
Talerz deserowy 8” 6szt. / Dessert plate 8” 6pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka i pieprzniczka / Salt & pepper shaker
Salaterka 9” / Salad bowl 9”
Półmisek owalny 12” / Oval plate 12”
PCH0051 Zestaw obiadowy 6/20 / Dinner set 6/20
Talerz głęboki 23cm 6szt. / Deep plate 9” 6pcs
Talerz płytki 28cm 6szt. / Flat plate 11” 6pcs
Talerz deserowy 19cm 6szt. / Dessert plate 7.5” 6pcs
Półmisek owalny 31,5cm / Oval plate 12.5”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
PCH0060 Zestaw obiadowy 12/42 / Dinner set 12/42
Talerz płytki 10,5” 12szt. / Dinner plate 10.5” 12pcs
Talerz głęboki 9” 12szt. / Soup plate 9” 12pcs
Talerz deserowy 8” 12szt. / dessert plate 8” 12pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka i pieprzniczka / Salt & pepper shaker
Salaterka 9” / Salad bowl 9”
Półmisek owalny 12” 2szt. / Oval plate 12” 2pcs
PCH0052 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
PCH0053 Komplet talerzy deserowych - 6szt. /
Set of 6 dessert plates - 6pcs
PCH0061 Komplet talerzy deserowych - 6szt.
Set of 6 dessert plates - 6pcs
PCH0062 Komplet filiżanka i spodek - 6szt.
Set of cups & saucers - 6pcs
PCH0087 Sosjerka / Gravy boat
Arabeska
Laura
PCH0054 Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 22cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 28cm 12szt. / Flat plate 11” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza / Soup tureen with lid
Półmiski owalne 31,5cm 2szt. / Oval plates 12.5” 2pcs
Półmisek owalny 25,5cm / Oval plate 10”
Salaterka 24cm / Salad bowl 9.5”
Solniczka i pieprzniczka / Salt shaker & pepper shaker
PCH0085 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 10.5” 12pcs
Talerz deserowy 20cm 12szt. / Dessert plate 8” 12pcs
Waza / Soup tureen
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Sosjerka / Gravy boat
Solniczka i pieprzniczka / Salt shaker & pepper shaker
PCH0055 Zestaw obiadowy 6/20 / Dinner set 6/20
Talerz głęboki 23cm 6szt. / Deep plate 9” 6pcs
Talerz płytki 28cm 6szt. / Flat plate 11” 6pcs
Talerz deserowy 19cm 6szt. / Dessert plate 7.5” 6pcs
Półmisek owalny 31,5cm / Oval plate 12.5”
Salaterka / Salad bowl
PCH0086 Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 15cm 12szt. / Dessert plate 6” 12pcs
Czajnik / Teapot
Cukiernica / Sugar bowl
Mlecznik / Creamer
PCH0056 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
PCH0057 Komplet talerzy deserowych - 6 szt
Set of 6 dessert plates - 6pcs
56
57
Ariadna
Chateau Royal
PCH0083 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 10.5” 12pcs
Talerz deserowy 20cm 12szt. / Dessert plate 8” 12pcs
Waza / Soup tureen
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Sosjerka / Gravy boat
Solniczka i pieprzniczka / Salt shaker & pepper shaker
PCH0042 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 22cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 25cm 12szt. / Flat plate 10” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Salaterka 25cm / Salad bowl 10”
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza z pokrywą / Soup tureen with lid
PCH0084 Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 15cm 12szt. / Dessert plate 6” 12pcs
Czajnik / Teapot
Cukiernica / Sugar bowl
Mlecznik / Creamer
PCH0043 Zestaw do herbaty 12/39 / Tea set 12/39
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Ceremony
Imperial Garden
PCH0044 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 22cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 25cm 12szt. / Flat plate 10” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Salaterka 25cm / Salad bowl 10”
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza z pokrywą / Soup tureen with lid
PCH0038 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 22cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 25cm 12szt. / Flat plate 10” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Salaterka 25cm / Salad bowl 10”
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza z pokrywą / Soup tureen with lid
PCH0045 Zestaw do herbaty 12/39 / Tea set 12/39
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
PCH0039 Zestaw do herbaty 12/39 / Tea set 12/39
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
58
59
Black Boyar
Provance
PCH0040 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 22cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 25cm 12szt. / Flat plate 10” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Salaterka 25cm / Salad bowl 10”
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza z pokrywą / Soup tureen with lid
PCH0046 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 22cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 25cm 12szt. / Flat plate 10” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Salaterka 25cm / Salad bowl 10”
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza z pokrywą / Soup tureen with lid
PCH0041 Zestaw do herbaty 12/39 / Tea set 12/39
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
PCH0047 Zestaw do herbaty 12/39 / Tea set 12/39
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Russian Winter
Summer Lovers
PCH0048 Zestaw obiadowy 12/43 / Dinner set 12/43
Talerz głęboki 22cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 25cm 12szt. / Flat plate 10” 12pcs
Talerz deserowy 19cm 12szt. / Dessert plate 7.5” 12pcs
Półmisek 31cm / Oval plate 12”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterka 23cm / Salad bowl 9”
Salaterka 25cm / Salad bowl 10”
Sosjerka z podstawką / Gravy boat
Waza z pokrywą / Soup tureen with lid
PCH0026 Zestaw do herbaty 6/21 / Tea set 6/21
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
PCH0049 Zestaw do herbaty 12/39 / Tea set 12/39
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
60
61
Pure China
Albena
PCH0033 Zestaw do herbaty 6/21 / Tea set 6/21
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Winter Lovers
PK0059
Zestaw obiadowy 12/46 / Dinner set 12/46
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Salaterka 18,5cm / Salad bowl 18,5cm
Salaterka 29cm / Salad bowl 29cm
Rawierka 28cm / Pickle dish 28cm
Półmisek 32cm / Dish 32cm
Półmisek 35cm / Dish 35cm
Sosjerka / Gravy boat
Wazon / Flowerpot
Świecznik 2szt. / Candlestick 2pcs
Waza / Soup tureen
PK0060
Zestaw do herbaty 12/27 Tea set 12/27
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Dzbanek / Teapot
Viva Italia Gold / Silver
PCH0025 Zestaw do herbaty 6/21 / Tea set 6/21
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
PCH0081 / Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
PCH0079 Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 10.5” 12pcs
Talerz deserowy 20cm 12szt. / Dessert plate 8” 12pcs
Półmisek 32cm / Oval plate 12.5”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterki 23cm 2szt. / Salad bowl 9” 2pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
Sosjerka i podstawka / Gravy boat
PCH0082 / Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
PCH0080 Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 16cm 12szt. / Dessert plate 6” 12pcs
62
63
York Blue
Carmen
PCH0075 Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 10.5” 12pcs
Talerz deserowy 20cm 12szt. / Dessert plate 8” 12pcs
Półmisek 32cm / Oval plate 12.5”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterki 23cm 2szt. / Salad bowl 9” 2pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
Sosjerka i podstawka / Gravy boat
PCH0073 Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 10.5” 12pcs
Talerz deserowy 20cm 12szt. / Dessert plate 8” 12pcs
Półmisek 32cm / Oval plate 12.5”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterki 23cm 2 szt. / Salad bowl 9” 2pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
Sosjerka i podstawka / Gravy boat
PCH0076 Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 16cm 12szt. / Dessert plate 6” 12pcs
PCH0074 Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 16cm 12szt. / Dessert plate 6” 12pcs
York Gold
Romantic Paris
PCH0077 Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 10.5” 12pcs
Talerz deserowy 20cm 12szt. / Dessert plate 8” 12pcs
Półmisek 32cm / Oval plate 12.5”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterki 23cm 2szt. / Salad bowl 9” 2pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
Sosjerka i podstawka / Gravy boat
PCH0036 Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 9” 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 10.5” 12pcs
Talerz deserowy 20cm 12szt. / Dessert plate 8” 12pcs
Półmisek 32cm / Oval plate 12.5”
Półmisek 36cm / Oval plate 14”
Salaterki 23cm 2szt. / Salad bowl 9” 2pcs
Waza / Soup tureen
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
Sosjerka i podstawka / Gravy boat
PCH0078 Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 16cm 12szt. / Dessert plate 6” 12pcs
PCH0037 Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Czajnik / Teapot
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 16cm 12szt. / Dessert plate 6” 12pcs
64
65
Aralia
PS0005
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Półmisek okrągły / Round dish
Salaterka / Salad bowl
Półmisek owalny / Oval dish
Rawierka / Pickle dish
Waza / Soup tureen.
Sosjerka / Gravy boat
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
PS0006
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
PS0007
PS0008
Carmen Gold
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Talerz deserowy 21cm / Dessert plate 21cm
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
PS0017
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Salaterka / Salad bowl 20cm
Półmisek okrągły 34cm / Round dish 34cm
Półmisek owalny 34cm / Oval dish 34cm
Rawierka / Pickle dish
Sosjerka / Gravy boat
Waza / Soup tureen
Zestaw sól i pieprz / Salt & pepper set
PS0018
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Czajnik / Teapot
PS0020
PS0019
Bellamy
PS0035
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 23cm 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 27cm 12pcs
Talerz deserowy 21cm 12szt. / Dessert plate 21cm 12pcs
Półmisek okrągły 30,5cm / Round dish
Półmisek owalny 36cm / Oval dish
Salaterka 25cm / Salad bowl
Rawierka 24cm / Pickle dish
Sosjerka / Gravy boat
Waza / Soup tureen
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
PS0036
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Talerz deserowy 17cm 12szt. / Dessert plate 12pcs
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
Talerz deserowy 21cm / Dessert plate 21cm
Carmen Platina
PS0021
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Salaterka / Salad bowl 20cm
Półmisek okrągły 34cm / Round dish 34cm
Półmisek owalny 34cm / Oval dish 34cm
Rawierka / Pickle dish
Sosjerka / Gravy boat
Waza / Soup tureen
Zestaw sól i pieprz / Salt & pepper set
PS0022
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Czajnik / Teapot
PS0024
PS0023
66
67
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
Talerz deserowy 21cm / Dessert plate 21cm
Contessa
Domenico
PS0001
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Półmisek okrągły / Round dish
Salaterka / Salad bowl
Półmisek owalny / Oval dish
Rawierka / Pickle dish
Waza / Soup tureen
Sosjerka / Gravy boat
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
PS0012
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Półmisek okrągły / Round dish
Salaterka / Salad bowl
Półmisek owalny / Oval dish
Rawierka / Pickle dish
Waza / Soup tureen
Sosjerka / Gravy boat
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
PS0002
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
PS0013
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Talerz deserowy 21cm / Dessert plate 21cm
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
PS0014
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Bulionówka i spodek 0,3l / Soup bowl & saucer 0,3l
PS0003
PS0004
Cordianne
PS0033
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 23cm 12szt. / Deep plate 23cm 12pcs
Talerz płytki 27cm 12szt. / Flat plate 27cm 12pcs
Talerz deserowy 21cm 12szt. / Dessert plate 21cm 12pcs
Półmisek okrągły 30,5cm / Round dish
Półmisek owalny 36cm / Oval dish
Salaterka 25cm / Salad bowl
Rawierka 24cm / Pickle dish
Sosjerka / Gravy boat
Waza / Soup tureen
Solniczka / Salt shaker
Pieprzniczka / Pepper shaker
PS0034
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Talerz deserowy 17cm 12szt. / Dessert plate 12pcs
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Mlecznik / Creamer
Cukiernica / Sugar bowl
Czajnik / Teapot
Inessa
PS0025
Zestaw obiadowy 12/44 / Dinner set 12/44
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Salaterka / Salad bowl 20cm
Półmisek okrągły 34cm / Round dish 34cms
Półmisek owalny 34cm / Oval dish 34cm
Rawierka / Pickle dish
Sosjerka / Gravy boat
Waza / Soup tureen
Zestaw sól i pieprz / Salt & pepper set
PS0026
Zestaw do herbaty 12/27 / Tea set 12/27
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Czajnik / Teapot
PS0028
PS0017
68
69
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
Talerz deserowy 21cm / Dessert plate 21cm
Swing
PK0008
PK0009
PK0003
PK0001
PK0002
PK0004
PK0006
PK0005
PK0007
Azuria
Zestaw obiadowy 12/46 / Dinner set 12/46
Talerz głęboki 12szt. / Deep plate 12pcs
Talerz płytki 12szt. / Flat plate 12pcs
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Salaterka 18,5cm / Salad bowl 18,5cm
Salaterka 29cm / Salad bowl 29cm
Rawierka 28cm / Pickle dish 28cm
Półmisek 32cm / Dish 32cm
Półmisek 35cm / Dish 35cm
Sosjerka / Gravy boat
Wazon / Flowerpot
Świecznik 2szt. / Candlestick 2pcs
Waza / Soup tureen
PCH0009 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Talerz deserowy ażurowy 6szt. / Dessert plate 6pcs
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Czajnik / Teapot
PCH0010
PCH0011
PCH0012
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Taca owalna 38cm / Oval tray 38cm
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
Talerz deserowy 20cm / Dessert plate 20cm
Zestaw do herbaty 12/27 Tea set 12/27
Talerz deserowy 12szt. / Dessert plate 12pcs
Filiżanka i spodek 12szt. / Cup & saucer 12pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Dzbanek / Teapot
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
Cukiernica z pokrywą 0,25l / Sugar bowl & cover 0,25l
Dzbanek 1,3l / Teapot 1,3l
Talerz głęboki 22cm / Deep plate 22cm
Talerz płytki 31,5cm / Flat plate 31,5cm
Talerz deserowy 25,5cm / Dessert plate 25,5cm
Rawierka 28cm / Pickle dish 28cm
Porcelana Swing nadaje się do stosowania w kuchenkach
mikrofalowych i do mycia w zmywarkach. /
The Swing porcelain can be dish washed and used
in the microwave ovens.
Aurosa
Rossette
PCH0005 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Talerz deserowy ażurowy 6szt. / Dessert plate 6pcs
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Czajnik / Teapot
PCH0001 Zestaw do herbaty 6/15 / Tea set 6/15
Talerz deserowy ażurowy 6szt. / Dessert plate 6pcs
Filiżanka i spodek 6szt. / Cup & saucer 6pcs
Cukiernica z pokrywą / Sugar bowl & cover
Mlecznik / Creamer
Czajnik / Teapot
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
PCH0002 Taca owalna 38cm / Oval tray 38cm
PCH0003 Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
PCH0004 Talerz deserowy 20cm / Dessert plate 20cm
PCH0006
PCH0007
PCH0008
70
71
Elementy dostępne poza zestawami /
Elements available separately apart from the set
Taca owalna 38cm / Oval tray 38cm
Filiżanka i spodek 0,22l / Cup & saucer 0,22l
Talerz deserowy 20cm / Dessert plate 20cm
Elitte
Art. No. 6001 240
Wino / Wine
Art. No. 6001 660
Brandy / Brandy
240ml / 8 oz
Wys. 200mm / H: 8”
Śr. 73mm / D: 3”
660ml / 23 oz
Wys. 166mm / H: 6 1/2”
Śr. 112mm / D: 4 1/2”
Art. No. 6001 350
Wino / Wine
Art. No. 6001 460
Piwo / Beer
350ml / 12 oz
Wys. 216mm / H: 8 1/2”
Śr. 80mm / D: 3 1/4”
460ml / 16 oz
Wys. 196mm / H: 7 3/4”
Śr. 78mm / D: 3 1/4”
Art. No. 6001 100
Likier / Sherry
Art. No. 6006 210
Martini / Martini
100ml / 4 oz
Wys. 170mm / H: 6 3/4”
Śr. 62mm / D: 2 1/2”
210ml / 7 oz
Wys. 183mm / H: 7 1/2”
Śr. 112mm / D: 4 1/4”
Art. No. 6001 200
Szampan / Champ. flute
200ml / 7 oz
Wys. 236mm / H: 9 1/4”
Śr. 64mm / D: 2 3/4”
Cubistic
Vodka cube
SZ K Ł O
GLASS
karafka z korkiem 750ml /
decanter with stopper 26 oz
6 kieliszków do wódki 50ml /
6 vodka glass 1 2/3 oz
Dzisiejszy Gerlach to także najwyższej jakości szkło – projektowane, tak jak sztućce
i porcelana, w imię tradycji, ale również z myślą o ludziach młodych, których wrażliwość kształtować będzie estetykę stołowych aranżacji w przyszłości. Kompletne
zestawy kieliszków, a także duży wybór szklanych mis i przeróżnych dodatków stanowią doskonałe uzupełnienie aranżacji stołu. Dzięki współpracy z najlepszymi europejskimi producentami dajemy naszym klientom pełną gwarancję, że idealnie przejrzyste szkło nie zmieni w najmniejszym stopniu barwy podawanych w nim trunków.
Kolekcja Cubistic jest wytwarzana ręcznie ze szkła pierwszej klasy.
Cubistic collection was hand made out of the first category glass.
Nowadays, Gerlach is also the highest quality glass – designed, along with its cutlery
and porcelain, not only in a traditional way, but also as products which are dedicated to young people who will create the tableware design in the next years. The
full range of glass sets, as well as a great variety of glass bowls and accessories, are
a perfect supplement of the home tableware. Thanks to the cooperation with the most
prominent European producers we can guarantee that crystal clear glass would not
change the colour of the served drinks.
KOL E KC J E
20 08
73
C&C
Twister
Patera Twister duża / Twister big plateau
Cukiernica z pokrywą i łyżeczką
(model Flames 03)
1 szt. Śr.: 32,5cm
1 pc D: 6 1/4”
Sugar bowl and cover
with small spoon
(model Flames 03)
Patera Twister mała / Twister small plateau
1 szt. Śr.: 22cm
1 pc D: 8 1/2”
Cytrynierka z widelczykiem (model
Celestia 04A)
Wazon Twister duży / Twister big vase
Lemon saucer with small fork
(model Celestia 04A)
1 szt. wys.: 33cm /
1 pc H: 6 1/2”
Wazon Twister mały / Twister small vase
1 szt. wys.: 28cm /
1 pc H: 10 1/2”
Kolekcja C&C jest wytwarzana ręcznie ze szkła pierwszej klasy. C&C
collection was hand made out of the first category glass.
Saladia
Komplet świeczników Twister / Twister candleholders set
Salaterki z zestawem sztućców do sałatek.
Salad bowl with a set of two cutlery pieces.
2szt. wys.: 25,5cm /
2pcs H: 10”
Rondo
Wys. 200mm / H: 8”
Śr. 73mm / D: 3”
Komplet karafek Twister / Twister decanter set
2 szt. 750 ml /
2pcs 26 oz
Sfera
Wys. 145mm / H: 5 3/4”
Śr. 190mm / D: 7 1/2”
Elipse
Wys. 145mm / H: 5 3/4”
Śr. 260mm / D: 10 1/4”
Oval
Wys. 90mm / H: 3 1/2”
Śr. 165mm / D: 6 1/2”
Quadra
Wys. 100mm / H: 4”
Śr. 225mm / D: 8 3/4”
Kolekcja Saladia jest wytwarzana ręcznie ze szkła pierwszej klasy.
Saladia collection was hand made out of the first category glass.
74
75
Cristalla Comet
Twister
Karafka / Decanter
1 szt. 1000 ml / 1 pc 40 oz
Karafka Twister duża / Twister big decanter
1 szt. 800 ml / 850 ml
1 pc 28 oz
Karafka Twister mała / Twister small decanter
1 szt. 500 ml /
1 pc 20 oz
Wino czerwone / Red wine glass
6 szt. 250 ml / 6pcs 8 1/2 oz
Wys. 211mm / H: 8 1/2”
Koniak / Brandy glass
6 szt. 400 ml / 6pcs 14 oz
Wys. 140mm / H: 5 3/4”
Wino białe / White wine glass
6 szt. 185 ml / 6pcs 6 1/2 oz
Wys. 200mm / H: 8”
Wódka / Vodka glass
6 szt. 60 ml / 6pcs 2 oz
Wys. 170mm / H: 6 3/4”
Kielich burgund / Burgund goblet
6 szt. 585 ml / 6pcs 22 1/2 oz
Wys. 225mm / H: 8 3/4”
Woda / Water glass
6 szt. 350 ml / 6pcs 12 oz
Wys. 222mm / H: 8 3/4”
Whiskey Twister
Szampan / Champagne flute
6 szt. 190 ml / 6pcs 6 3/4 oz
Wys. 248mm / H: 9 1/2”
6 szklaneczek do whiskey 250ml /
6 whiskey glass 9 oz
Vodka Twister
6 szklaneczek do wódki 250ml /
6 vodka glass 9 oz
Cristalla Grass
Karafka / Decanter
1 szt. 1000 ml / 1 pc 40 oz
Komplet karafek Twister / Twister decanter set
2 szt. 750 ml /
2pcs 26 oz
76
77
Wino czerwone / Red wine glass
6 szt. 350 ml / 6pcs 12 oz
Wys. 200mm / H: 8”
Koniak / Brandy glass
6 szt. 400 ml / 6pcs 14 oz
Wys. 143mm / H: 5 3/4”
Wino białe / White wine glass
6 szt. 250 ml / 6pcs 9 oz
Wys. 187mm / H: 7 1/2”
Wódka / Vodka glass
6 szt. 60 ml / 6pcs 2 oz
Wys. 151mm / H: 6 1/4”
Szampan / Champagne flute
6 szt. 220 ml / 6pcs 7 1/2 oz
Wys. 225mm / H: 8 3/4”
Woda / Water glass
6 szt. 570 ml / 6pcs 12 oz
Wys. 212mm / H: 8 1/2”
Cristalla Flames
Karafka / Decanter
1 szt. 770 ml / 1 pc 26 1/2 oz
Wino czerwone / Red wine glass
6 szt. 220 ml / 6pcs 7 1/2 oz
Wino białe / White wine glass
6 szt. 180 ml / 6pcs 6 1/2 oz
Szampan / Champagne flute
6 szt. 180 ml / 6pcs 6 1/2 oz
Wódka / Vodka glass
6 szt. 70 ml / 6pcs 2 1/2 oz
Whiskey
6 szt. 340 ml / 6pcs 11 3/4 oz
Long drink
6 szt. 320 ml / 6pcs 11 oz
Cristalla Ring
Karafka / Decanter
1 szt. 1000 ml / 1 pc 40 oz
Wino czerwone / Red wine glass
6 szt. 250 ml / 6pcs 8 1/2 oz
Wys. 211mm / H: 8 1/2”
Wino białe / White wine glass
6 szt. 185 ml / 6pcs 6 1/2 oz
Wys. 200mm / H: 8”
Kielich burgund / Burgund goblet
6 szt. 585 ml / 6pcs 22 1/2 oz
Wys. 225mm / H: 8 3/4”
Szampan / Champagne flute
6 szt. 190 ml / 6pcs 6 3/4 oz
Wys. 248mm / H: 9 1/2”
Koniak / Brandy glass
6 szt. 400 ml / 6pcs 14 oz
Wys. 140mm / H: 5 3/4”
Wódka / Vodka glass
6 szt. 60 ml / 6pcs 2 oz
Wys. 170mm / H: 6 3/4”
Woda / Water glass
6 szt. 350 ml / 6pcs 12 oz
Wys. 222mm / H: 8 3/4”
www.gerlach.pl
78
79

Podobne dokumenty