Handbuch 2012-2012_CD_PL-EN

Komentarze

Transkrypt

Handbuch 2012-2012_CD_PL-EN
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Edition 2012 I 2013
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Edition: 2012 I 2013
Kjellberg Finsterwalde Elektroden
und Zusatzwerkstoffe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 12 | 03238 Massen | Germany
Telephone:
Fax:
E-Mail:
Web:
+49 3531 50768-0
+49 3531 50768-99
[email protected]
www.kjellberg.de
2
Your Contact
Partners for Welding
Consumables
Osoby kontaktowe w
zakresie materiałów
dodatkowych do
spawania
Tel. I Phone
Fax
50768-11
50768-10
50768-99
50768-99
50768-12
50768-13
50768-99
50768-99
Doradztwo I Consultation
Marko Schröter
Anett Wenzel
Dział sprzedaży I Sales Dept.
Rita Freiwald
Birgit Zajic
Numer kierunkowy
+49 3531
3
Preselection
Spis treści
Informacje ogólne
Strona
Zestawienie elektrod prętowych – porównanie norm
Procedury zapewnienia jakości naszych
6
10
elektrod prętowych
Przechowywanie i suszenie wtórne
14
Elektrody LMA
Normy dotyczące technik spawalniczych
18
Wyjaśnienia i objaśnienia rysunków
44
Grupy produktowe elektrod prętowych
46
20
Załącznik
219
Informacje istotne dla spawacza (Informator)
222
Dopuszczenia
242
Tabele kalkulacyjne
Tabele porównawcze wytrzymałości na
251
rozciąganie, skala twardości Brinella,
Rockwella i Vickersa
4
258
Content
General
Page
Product Summary Stick Electrodes - Comparision
Standards
6
Quality Assurance of Our Stick Electrodes
10
Storage and Re-drying
14
Electrodes with LMA properties
18
Explanation DIN standards
20
Notes and Legend
44
Product Groups Stick Electrodes
46
Enclosure
219
Useful Information for the Welder
(Electrode Poster)
222
Approvals
242
Tables for Calculations
251
Tables for Comparision of Tensile Strength,
Brinell, Rockwell and Vickers hardness
258
5
Zestawienie elektrod prętowych
Porównanie norm
Elektrody prętowe do spawania niestopowej i niskostopowej stali oraz
stali konstrukcyjnej drobnoziarnistej I Stick Electrodes for Welding of
Mild and Low-alloyed Steels and for High-Tensile Fine-Grained Steels
Produkt
Product
DIN EN ISO 2560-A
DIN 1913
AWS
A5.1
Lloyd
Lloyd Grün
Prima
Prima blue
Titan Rot
Titan S
Titan
Titan K
Optimal
Kontakt 160
Trumpf
Progress
Garant
Garant S
Garant K
Garant BR
Garant AC/DC
Perfekt
Korrex
E 42 0 R 12
E 35 0 RC 11
E 38 0 RC 11
E 42 0 RC 11
E 35 0 RR 12
E 42 0 RR 12
E 38 2 RB 12
E 38 2 RB 12
E 42 0 RB 12
E 42 2 RR 53
E 35 0 A 13
E 42 2 B 42 H10
E 42 2 B 42 H10
E 46 4 B 42 H5
E 46 4 B 42 H5
E 42 2 B 12 H10
E 42 3 B 12 H10
E 38 3 B 41 H10
E 42 2 Z B 41
E 43 22 R3
E 43 22 R(C)3
E 51 32 R(C)3
E 51 32 RR(C)6
E 43 22 RR6
E 51 32 RR6
E 43 33 RR(B)7
E 51 43 RR(B)7
E 51 22 RR(B)7
E 51 33 RR11 160
E 43 32 A7
E 51 43 B10
E 51 53 B10
E 51 55 B10
E 51 55 B10
E 51 43 B(R)10
E 51 54 B(R)10
E 43 44 B9
E 51 42 B9
E 6012
E 6012
E 6013
E 6013
E 6013
E 6013
E 6013
E 6013
E 6013
E 7024
E 6027
E 7018
E 7018
E 7018-1
E 7018-1
E 7016
E 7016
E 7048
E 8018-W
Strona
Page
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
Elektrody prętowe do spawania żarowytrzymałych stali kotłowych i rurowych I Stick Electrodes for Welding of HighTemperature Boiler and Pipe Steels
Produkt
Product
DIN EN ISO 3580-A
DIN 8575
AWS A5.5
Strona
Page
Komplex W
Impuls
MoB
Cromo 1R
Cromo 1B
Cromo 2B
E Mo R 12
E Mo B 42
E Mo B 42
E CrMo 1 R 12
E CrMo 1 B 42
E CrMo 2 B 42
E Mo R22
E Mo B10+
E Mo B20+
E CrMo1 R22+
E CrMo1 B20+
E CrMo2 B20+
E 7013-G
E 7018-A1
E 7018-A1
E 8013-G
E 8018-B2
E 9018-B3
90
92
94
96
98
100
6
Product Summary of Stick Electrodes
Comparision of Standards
Elektrody prętowe do spawania stali żaroodpornych I Stick
Electrodes for Welding of Temperature-Resistant and ScaleResistant Steels
Produkt
Product
DIN EN 1600
DIN 8556
AWS A5.4
FINOX 4820 AC
FINOX 4842 AC
FINOX 4842 B
FINOX 4829 AC
E 25 4 R 52
E 25 20 R 12
E 25 20 B 22
E 22 12 R 32
E 25 4 MPR23160
E 25 20 R 23
E 25 20 B 20
E 22 12 R 23
E 310-16
E 310-15
E 309-17
Nr mat. Strona
Mat. No. Page
1.4820
1.4842
1.4842
1.4829
104
106
108
110
Elektrody prętowe do spawania stali nierdzewnych i odpornych
na korozję I Stick Electrodes for Welding of Stainless and
Corrosion-Resistant Steels
Produkt
Product
DIN EN 1600
DIN 8556
AWS A5.4
FINOX 4009 AC
FINOX 4351 B
FINOX 4015 AC
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC
FINOX 4551 B
FINOX 4430 AC
FINOX 4430 F
FINOX 4576 AC
FINOX 4462 AC
FINOX 4519 AC
E 13 R 52
E 13 4 B 53
E 17 R 53
E 19 9 L R 32
E 19 9 Nb R 32
E 19 9 Nb B 22
E 19 12 3 L R 32
E 19 12 3 L R 11
E 19 12 3 Nb R 32
E 22 9 3 N L R 32
E 20 25 5 Cu L R 32
E 13 R 23
E 13 4 B 20+
E 17 R 23
E 19 9 LR 23
E 19 9 Nb R 23
E 19 9 Nb B 20+
E 19 12 3 LR 23
E 19 12 3 LR 16
E 19 12 3 Nb R 23
E 22 9 3 N LR 23
E 20 25 5 Cu LR 23
E 410-26
E 410 NiMo-15
E 430-26
E 308 L-16
E 347-16
E 347-15
E 316 L-16
E 316 L-16
E 318-16
E 2209-17
E 385-16
7
Nr mat. Strona
Mat. no. Page
1.4009
1.4351
1.4015
1.4316
1.4551
1.4551
1.4430
1.4430
1.4575
1.4462
1.4519
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
Zestawienie elektrod prętowych
Porównanie norm
Elektrody prętowe do spawania stali różnych i stali trudno
spawalnych I Stick Electrodes for Welding of Dissimilar and
Difficult to Weld Steels (Black-and-White Joints)
Produkt
Product
DIN EN 1600
DIN 8556
AWS A5.4
Nr mat. Strona
Mat. no. Page
FINOX 4370 AC
FINOX 4370 B
FINOX 4370 S
FINOX 4431 AC
FINOX 4337 AC
FINOX 29/9 Gold
FINOX 4332 AC
FINOX 4459 AC
E 18 8 Mn R 12
E 18 8 Mn B 22
E 18 8 Mn R 12
E 20 10 3 R 32
E 29 9 R 12
E Z 29 9 R 12
E 23 12 L R 12
E 23 13 2 L R 12
E 18 8 Mn R 26
E 18 8 Mn B 20+
» E 307-16
» E 307-15
» E 307-16
E 308 Mo-16
E 312-16
» E 312-16
E 309 L-16
E 309 Mo L-16
1.4370
1.4370
1.4370
1.4431
1.4337
» 1.4337
1.4332
1.4459
E 20 10 3 R 23
E 29 9 R 23
E 23 12 LR 23
E 23 13 2 LR 23
138
140
142
144
146
148
150
152
Elektrody prętowe do spawania stali żarowytrzymałych, stopy
niklowe i stopy na bazie niklu I Stick Electrodes for Welding of
High-Temperature Steels, Nickel and Nickel-Base Alloys
Produkt
Product
DIN EN ISO 14172
FINOX 82
FINOX 182
FINOX 625
E Ni 6082 (NiCr20Mn2Nb)
» E NiCrFe 3
» E Ni 6182 (Ni Cr 15 Fe6Mn) » E NiCrFe 3
E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
E NiCrMo 3
AWS A5.11
Nr mat.
Mat. no.
Strona
Page
2.4648
2.4620
2.4621
156
158
160
Elektrody prętowe do spawania żeliwa I Stick Electrodes for
Welding of Cast Iron
Produkt
Product
DIN EN ISO 1071
AWS A5.15
FICAST NI
FICAST NIFE
FICAST NIFE K
FICAST NIFE B
FICAST FE
E C Ni-CI3
E C NiFeCI3
E C NiFe-13
E C NiFe Cl3
E C Fe-1
E Ni-CI
E NiFe-CI
E NiFe-CI
E NiFe-CI
» E St
8
Strona
Page
164
166
168
170
172
Product Summary of Stick Electrodes
Comparision of Standards
Elektrody prętowe do napawania I Stick Electrodes for Hard
Surfacings
Produkt
Product
FIDUR 1/300
FIDUR 350
FIDUR 2/55
FIDUR 3/50
FIDUR 4/60
FIDUR 6/55
FIDUR 6/60
FIDUR 6/60 R
FIDUR 7/200
FIDUR 7200 Mn
FIDUR 8/200
FIDUR 10/60
FIDUR 10/65
FIDUR 10/65 W
FIDUR 10/70
FIDUR 23/250
FILIT 6
FILIT 21
DIN EN 14700
E Fe1
E Fe1
E Z Fe2
E Fe3
E Fe4
E Fe6
E Z Fe6
E Z Fe6
E Fe9
E Z Fe9
E Fe10
E Fe14
E Fe15
E Fe16
E Fe16
E Ni2
E Co2
E Co1
DIN 8555
Nr mat.
Mat. no.
Strona
Page
E 1-UM-300
E 1-UM-350
E 2-UM-55
E 3-UM-50 T
E 4-UM-60 ST
E 6-UM-55
E 6-UM-60 P
E 6-UM-60 P
E 7-UM-200-500 KP
E 7-UM-250 KP
E 8-UM-200 CKNZ
E 10-UM-60 GR
E 10-UM-65 GR
E 10-UM-65 GRZ
E 10-UM-70 GRZC
E 23-UM-250 CNKPTZ
E 20-UM-40 CTZ
E 20-UM-35 CKTZ
1.4370
» 2.4887
-
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
Elektrody do cięcia i żłobienia I Cutting and Gouging Electrodes
Produkt
Product
Strona
Page
MET-OX
KJELGOUGE
214
216
9
Procedury zapewnienia jakości elektrod
prętowych naszej firmy
Dzięki istotnym innowacjom produktów i technologii firma Kjellberg Finsterwalde
Elektroden und Zusatzwerkstoffe GmbH jest obecna na rynku od ponad 80 lat.
Jakość oznacza dla nas więcej niż tylko elektrody do spawania wysokiej jakości.
Zależy nam na całkowitym zapewnieniu jakości od momentu projektu, przez
produkcję, aż do przekazania towaru klientowi. Jakość nie jest dla nas celem samym
w sobie czy perfekcjonizmem, lecz oznacza skoncentrowanie na oczekiwaniach
naszych klientów. Dział zarządzania jakością firmy Kjellberg oraz nasi zmotywowani
pracownicy identyfikują się z wysokimi wymaganiami klientów. Aby utrzymać wysoki
poziom jakości, stworzyliśmy system zarządzania jakością, który jest certyfikowany
przez Det Norske Veritas – jedno z największych towarzystw klasyfikacyjnych na
świecie.
Procedura zapewnienia jakości zaczyna się u naszych dostawców surowca,
obejmuje kontrolę podczas produkcji oraz dopuszczenie produktów końcowych. Dla
stosowanych surowców zostały ustalone granice tolerancji zgodne z ich
specyfikacją, których zgodnie z umową wymagamy od naszych dostawców. Każdy
przyjęty towar podlega intensywnemu badaniu, którego wyniki są dokumentowane.
Przebieg produkcji oraz związane z nią testy również podlegają surowym kontrolom.
Prawie wszystkie nasze elektrody prętowe zostały dopuszczone przez krajowe lub
międzynarodowe jednostki certyfikujące i w związku z tym podlegają regularnym
kontrolom.
Poniżej przedstawiamy listę organizacji certyfikujących i nadzorczych:
ABS
BV
DB
GL
LR
NV
PRS
RS
TÜV
American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Deutsche Bahn AG
Germanischer Lloyd
Lloyd’s Register of Shipping
Det Norske Veritas
Polski Rejestr Statkow
Register of Shipping (Rosja)
Technischer Überwachungsverein
Materiały dodatkowe do spawania ze znakiem
„Kjellberg Finsterwalde”
są produktami wysokiej jakości.
10
Quality Assurance of Our Stick Electrodes
Since more than 80 years Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Zusatzwerkstoffe
GmbH is present on the market with remarkable product and technology innovations.
Quality means for us not only the quality of the product itself. Quality-thinking starts
already with the selection of the material and controls all further processes to fulfil the
highest quality demands of our customers.
Our highly motivated staff is daily engaged in the Quality Management System of our
company, which is certified by Det Norske Veritas, one of the most well-known
certification organisations in the world.
Our quality assurance program includes quality specifications for all raw materials,
which are substantial part of contracts with our suppliers. Quality test are obligatory
on each step of production, from the material entry to the stores, up to the supply to
the customer. Test protocols are documenting all necessary quality parameters.
This Quality Management System and its strict realization is the basis for the
approval of our filler materials through various supervision organisations.
Permanently these national and international institutions are carrying out their
inspections and are stating with their acceptance the high quality level of our welding
electrodes.
Approval and Certifications Organisations:
ABS
BV
DB
GL
LR
NV
PRS
RRS
TÜV
American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Deutsche Bahn AG
Germanischer Lloyd
Lloyd’s Register of Shipping
Det Norske Veritas
Polski Rejestr Statkow
Register of Shipping (Russia)
Technischer Überwachungsverein
Arc Welding Filler Materials Marked with
“Kjellberg Finsterwalde”
are High-Quality Products.
11
Procedury zapewnienia jakości elektrod
prętowych naszej firmy
Jakość możemy udokumentować także na podstawie dokumentów kontroli elektrod
prętowych zgodnych z normą DIN EN 10204.
Rodzaj
dokumentu
Kontroler i wydawca
dokumentu
Treść dokumentu i zakres
badania
Deklaracja
zgodności z
zamówieniem 2.1
Wytwórca
Stwierdzenie o zgodności z
zamówieniem
Atest 2.2
Wytwórca
Stwierdzenie o zgodności z
zamówieniem, z podaniem
wyników badań kontroli
wewnętrznej
Świadectwo
odbioru 3.1
Upoważniony
przedstawiciel kontroli
wytwórcy, niezależny od
wydziału produkcyjnego
Stwierdzenie o zgodności z
zamówieniem, z podaniem
wyników badań kontroli
odbiorczej
Świadectwo
odbioru 3.2
Upoważniony
przedstawiciel kontroli
wytwórcy, niezależny od
wydziału produkcyjnego i
upoważniony
przedstawiciel kontroli
zamawiającego lub
inspektor kontroli określony
w przepisach urzędowych
Stwierdzenie o zgodności z
zamówieniem, z podaniem
wyników badań kontroli
odbiorczej
Zgodnie z normą DIN EN 10204 rodzaj i zakres dokumentów określa zamawiający
podczas składania zamówienia.
12
Quality Assurance of Our Stick Electrodes
This we demonstrate with the certificates for material tests of stick electrodes acc. to
DIN EN 10204.
Kind of
Certificate
Approval from
Content of Certificate and Scope
of Test
Works
Certificate 2.1
Producer
general details for the type acc.
to the demands of the buyer
Works Test
Certificate 2.2
Producer
statement of standard values
taken from the continuous
factory test acc. to the demands
of the buyer
Acceptance Test
Certificate 3.1
Expert of producer
test results taken on the supplied
material acc. to the demands of
the buyer
Acceptance Test
Certificate 3.2
in official instructions
mentioned supervisor
and expert of
producer
test results taken on the supplied
material acc. to the demands of
the buyer
Kind and scope of certificates acc. to DIN EN 10204 have to be stated in the order.
13
Przechowywanie i suszenie wtórne
Elektrody prętowe KJELLBERG są suszone w sposób umożliwiający ich
zastosowanie natychmiast po zakończeniu produkcji. Otulina elektrody prętowej z
biegiem czasu wchłania wilgoć z otaczającego powietrza. Elektrody prętowe w
opakowaniach kartonowych chronione są folią, która jednak nie jest odporna na
działanie pary wodnej. Nie zapewnia to ochrony przed wchłanianiem wilgoci. Z tego
powodu elektrody prętowe do momentu zastosowania należy przechowywać w
oryginalnym opakowaniu na regałach lub paletach w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach (względna wilgotność powietrza < 60 %, temperatura od 5° do 30
°C). W takich warunkach elektrody prętowe można przechowywać maksymalnie 2
lata. Pobieranie do obróbki powinno odbywać się zgodnie z kolejnością
przyjmowania do magazynu (FIFO).
Tempo wchłaniania wilgoci przez elektrody prętowe jest różne w zależności od typu
otuliny, opakowania oraz warunków przechowywania i transportu. Zbyt wysoką
zawartość wilgoci w otulinie można stwierdzić na podstawie zwiększonego
rozprysku oraz porowatości powstającej podczas procesu spawania.
W celu przywrócenia jakości elektrody prętowej, konieczne jest wtórne suszenie.
Należy na to zwrócić szczególną uwagę podczas spawania stali konstrukcyjnej
drobnoziarnistej zasadowymi elektrodami prętowymi, w przypadku gdy wymagane
jest stopiwo o niskiej zawartości wilgoci. Należy pamiętać także, że zasadowe
elektrody prętowe z reguły należy dosuszać. Także w przypadku wszystkich innych
typów otulin można stosować wyłącznie wysuszone elektrody prętowe. Wskaźniki
dotyczące wtórnego suszenia elektrod prętowych otulonych można znaleźć w
poniższej tabeli. Dopuszczalne jest powtarzanie procesu wtórnego suszenia do 10
godzin łącznie.
Opakowania próżniowe wykonane z folii wielowarstwowej lub metalowe puszki
skutecznie zapobiegają wchłanianiu wilgoci. Elektrody prętowe zapakowane w taki
sposób można stosować bez wtórnego suszenia.
Podstawowe i szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji 0957
Niemieckiego Stowarzyszenia Techniki Spawalniczej i Technik Pokrewnych (DVS)
(„Postępowanie z otulinowymi elektrodami prętowymi. Transport, przechowywanie i
suszenie wtórne”, zamówienia można składać w: DVS-Verlag GmbH, skrytka
pocztowa 101965, 40010 Düsseldorf, www.dvs-media.eu))
14
Storage and Re-drying
Stick welding electrodes are dryed so that immediately after the fabrication a troublefree use is possible. Therefore coated electrodes should be stored in their original
packing in dry rooms (relative humidity <60 %, temperature 5 oC - 30 °C) up to the
use. The removal of electrodes should be in the same sequence as the entry.
Depending on the type of coating, kind of packing and the conditions during
transportation and storage electrodes take up humidity differently. A high content of
water in the coating influences welding properties and increases spatter formation
and porosity. To have the same quality as registered just after the fabrication the
electrodes have to be re-dryed before use.
Especially when welding fine-grained steels with basic coated stick electrodes this
has special importance, because here a weld metal with a very low content of carbon
is required.
That means that basic coated electrodes generally have to re-dryed before use. But
all other types of electrodes should be treated in the same way.
The following table shows the details for the different types of electrodes. It is allowed
to repeat re-drying up to a total re-drying time of 10 hours.
Vacuum packaging in composite film or packaging in metal tins effectively prevents
the absorption of humidity. Electrodes which are packed in this way can be used
without re-drying.
For basic and additional information on this issue please see the DVS (German
Welding Society) instruction sheet no. 0957 („Handling of coated stick electrodes.
Transport, storage and re-drying“, available at the publishing house for welding and
similar processes DVS-Verlag GmbH, P.O. box 10 19 65, D-40010 Düsseldorf,
www.dvs-media.eu)
15
Przechowywanie i suszenie wtórne
Norma
DIN EN ISO 2560-A (do stali niestopowej i stali
konstrukcyjnej drobnoziarnistej)
Typ otuliny
zasadowa
(typ B BR)
pozostałe, z wyłączeniem celulozy
(typy A, R, RR, RC, RA, RB)
Temperatura suszenia wtórnego 300-350
[°C]
Czas trwania suszenia wtórnego 120
[min]
70-100)*
60
Norma
DIN EN ISO 3580-A (do stali żarowytrzymałych)
Typ otuliny
zasadowe (typ B)
Temperatura suszenia wtórnego 300-350
[°C]
Czas trwania suszenia wtórnego 120
[min]
rutylowe (typ R)
70-100)*
60
Norma
EN 1600 (do stali nierdzewnych i żaroodpornych)
Typ otuliny
zasadowe (typ B)
rutylowe (typ R)
Temperatura suszenia wtórnego patrz karta charakterystyki 300-350
[°C]
Czas trwania suszenia wtórnego
120
[min]
Norma
Zalecenia dotyczące suszenia
wtórnego
DIN EN ISO 1071 (do żeliwa)
DIN EN 14172 (stopy na bazie niklu)
DIN EN 14700 (napawanie)
patrz karta charakterystyki
)* Tylko w razie potrzeby, np. w przypadku niewłaściwego przechowywania
16
Storage and Re-drying
Standard
DIN EN ISO 2560-A
(Mild Steels and Fine-Grained Steels)
Type of Coating
basic
(B BR Type)
other, except cellulosic
(A, R, RR, RC, RA, RB Types)
Re-drying Temperature [°C]
300-350
70-100)*
Re-drying Time [min]
120
60
Standard
DIN EN ISO 3580-A (Steel for pressure purposes)
Type of Coating
basic (B Type)
rutile (R Type)
Re-drying Temperature [°C]
300-350
70-100)*
Re-drying Time [min]
120
60
Standard
EN 1600 (Stainless and Heat-Resistant Steels)
Type of Coating
basic (B Type)
Re-drying Time [°C]
see datasheet
Re-drying Temperature [min]
rutile (R Type)
300-350
120
Standard
DIN EN ISO 1071 (cast iron)
DIN EN 14172 ( Nickel-Base Alloy)
DIN EN 14700 (Surfacings)
Rücktroknungsempfehlung
see datasheet
)* if required , for example. by incorrect storage
17
Elektrody LMA
Low Moisture Absorption (LMA) to międzynarodowe pojęcie określające
elektrody o niskiej absorpcji wilgoci. W przypadku tego typu elektrod
kryterium absorpcji wilgoci jest przedział 8 godzin po zakończeniu suszenia
wtórnego.
Elektrody LMA w porównaniu ze standardowymi elektrodami mają istotne zalety:
Całkowita zawartość wilgoci w otulinie po suszeniu końcowym podczas produkcji
lub po zakończeniu suszenia wtórnego (300 °C/2 godz.) wynosi maksymalnie
0,3% w stosunku do maksymalnie 0,6 % dla tradycyjnych elektrod.
Informacje dotyczące całkowitej zawartości wilgoci w otulinie po wyjęciu z komory
klimatyzacyjnej przy temperaturze 32 °C i względnej wilgotności powietrza 70 %
można znaleźć w prezentacji graficznej. Całkowita zawartość wilgoci w
tradycyjnych elektrodach po upływie dwóch godzin od wyjęcia wynosi 0,6 %.
Dzięki czterokrotnie niższemu poziomowi absorpcji wilgoci praca spawacza na
budowie jest bardziej ekonomiczna i pozwala oszczędzić czas, ponieważ
suszenie wtórne konieczne jest tylko co 8 godzin, a nie co 2 godziny, jak w
przypadku tradycyjnych elektrod.
Znacznie ulepszone właściwości spawalnicze, szczególnie w pozycjach
przymusowych.
Podwyższony poziom ochrony przeciw powstawaniu pęknięć powodowanych
przez wodór podczas spawania ciągliwych stali konstrukcyjnych
drobnoziarnistych wysoko wytrzymałych.
18
Electrodes with LMA properties
Low Moisture Absorption (LMA) is the technical abbreviation for stick welding
electrodes having a retarded absorption of moisture. The criteron for the moisture
absorption of those electrodes is a period of 8 hours after the redrying.
Electrodes with LMA-properties have following advantages, compared to standard
stick welding electrodes:
The total water content of the coating directly after the drying process or the
redrying (300 oC/2 hours) is reduced to max. 0.3 %, as max. 0.6 % with standard
electrodes.
The total water content after removal from the drying stove at 32 oC and 70 %
humidity is shown in the diagram below. Standard electrodes are showing already
2 hours after removal a total water content of 0.6 %. Due to the 4 times lower
absorption time the electrodes can be used on construction sites more effective,
because redrying is necessary only after 8 hours instead of 2 hours.
Significant improvement of the welding properties, especially in fixed positions
All electrodes with
LMA properties are
packed generally
into moisture-protected packages.
The mechanical properties and other
technical data of
electrodes with LMA
characteristic are
corresponding with
those of the standard electrodes,
certificates and
approvals are valid
for both types.
Całkowita zawartość wilgoci w otulinie (%)
Total Water Content of Coating
Enhanced safety reserves during welding of high-tensile and cold-tough finegrained steels against hydrogen-induced cold-cracking.
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
Tradycyjna elektroda typu B
Standard B-Electrode
1,0
0,8
0,6
0,4
Elektroda LMA
LMA electrode
0,2
8
19
24
Czas (godz.)
Time
48
Normen der Schweißtechnik
Spis treści
Strona
Niestopowe elektrody prętowe zgodnie
z normą DIN EN ISO 2560-A
22
Niestopowe elektrody prętowe zgodnie
z normą DIN 1913
26
Spoiwo do stali nierdzewnych
i żaroodpornych zgodnie z normą
DIN EN 1600
30
Spoiwo do stali nierdzewnych
i żaroodpornych zgodnie z normą
DIN 8556
32
Spoiwo do napawania utwardzającego
zgodnie z normą DIN EN 14700
36
Spoiwo do napawania zgodnie z
normą DIN 8555
40
20
Standards for Welding Electrodes
Content
Page
Unalloyed Stick Welding Electrodes
acc. to DIN EN ISO 2560-A
22
Unalloyed Stick Welding Electrodes
acc. to DIN 1913
26
Filler Materials
for Stainless and Heat-Resistant Steels
acc. to DIN EN 1600
30
Filler Materials
for Stainless and Heat-Resistant Steels
acc. to DIN 8556
32
Filler Materials
for Hard Surfacing acc. to DIN EN 14700
36
Filler Materials
for Hard Surfacing acc. to DIN 8555
40
21
Normy dotyczące technik spawalniczych
Niestopowe elektrody prętowe zgodnie z normą DIN EN ISO 2560-A
DIN EN ISO
2560-A
Klasyfikacja otulonych elektrod prętowych do spawania
łukiem świetlnym niestopowych stali i stali konstrukcyjnych
drobnoziarnistych I Classification of Coated Stick Electrodes
for Arc Welding of Unalloyed and Fine-Grained Steels
Przykład I Example “GARANT”
E
1
1
2
42
2
2
3
4
B
5
4
6
2
7
H10
8
Oznaczenie skrótowe spawania łukiem świetlnym
Code Letter for Manual Arc Welding
Minimalna granica
Liczba
Minimalne
Wytrzymałość
1)
plastyczności
znamionowa
wydłużenie A5
na rozciąganie
Reference min. Yield Strength Tensile Strength min. Elongation (%)
Re (N/mm2)
Number
Rm (N/mm2)
355
35
22
440 - 570
380
38
20
470 - 600
420
42
20
500 - 640
460
46
20
530 - 680
500
50
18
560 - 720
1) Granicą plastyczności jest dolna granica Rel. Jeżeli nie została ona zdefiniowana, należy wybrać 0,2 %
granicy plastyczności – Rp 0,2 I Yield point is the lowest yield strength Rel. If not defined, the 0,2 %elongation point Rp0.2 has to be choosed.
3
Minimalna udarność 47 J w °C
Impact Value, min, 47 J at °C
Brak wymogów I no requirements
+20
0
-20
-30
-40
-50
-60
Litera / liczba znamionowa
Reference Letter / Number
Z
A
0
2
3
4
5
6
22
Standards for Welding Electrodes
Unalloyed Stick Welding Electrodes acc. to DIN EN
ISO 2560-A
4
1)
Oznaczenie skrótowe stopu I
Alloy Code
Skład chemiczny
Chemical Composition
Brak oznaczenia skrótowego I
no code
Mo
Mn Mo
1 Ni
2 Ni
3 Ni
Mn 1 Ni
1 Ni Mo
Mo
Mn
Ni
2,0
0,3 - 0,6
1,4
0,3 - 0,6
> 1,4 - 2,0
1,4
0,6 - 1,2
1,4
1,8 - 2,6
1,4
2,6 - 3,8
> 1,4 - 2,0
0,6 - 1,2
0,3 - 0,6
1,4
0,6 - 1,2
każdy dalszy uzgodnione sładowie I
each other agreed composition
Z
1) jeżeli nie został określony I if not determined: Mo < 0,2; Ni < 0,3; Cr < 0,2; V < 0,08; Nb < 0,05; Cu < 0,3
pojedyncze wartości są wartościami maksymalnymi I Particular values are max. values
5
Oznaczenie skrótowe
Code Letter
Typ otuliny
Type of Coating
A
C
R
RR
RC
RA
RB
B
kwaśna I acid
celulozowa I cellulosic
rutylowa I rutile
rutylowa gruba I rutile (thick) 1)
rutylowo-celulozowa I rutile-cellulosic
rutylowo-kwaśna I rutile-acid
rutylowo-zasadowa I rutile-basic
zasadowa I basic
1) Stosunek średnicy otuliny do średnicy rdzenia elektrody ³ 1,6 I Relation coating to core wire
diameter ³ 1,6
23
Normy dotyczące technik spawalniczych
Niestopowe elektrody prętowe zgodnie z normą DIN EN ISO 2560
6
7
Liczba
znamionowa
Code Figure
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba
znamionowa
Code Figure
1
2
3
4
5
8
Wydajność
Recovery
(%)
Rodzaj prądu elektrycznego
Type of Current
=
=
=
=
=
=
=
=
<105
<105
>105 £ 125
>105 £ 125
>125 £ 160
>125 £ 160
>160
>160
~
~
~
~
Pozycja spawania
Welding Position
wszystkie pozycje
wszystkie pozycje, poza pionową
spoina czołowa w pozycji podolnej
spoina pachwinowa w pozycji
podolnej i nabocznej
spoina czołowa i pachwinowa w
pozycji podolnej
do spoiny pachwinowej oraz jak w
liczbie znamionowej 3
all positions
all positions, except vertical down
flat butt weld
flat and horizontal vertical fillet
weld
flat butt and fillet weld
for fillet and as code 3
Znak
Code Letter
Najwyższy poziom zawartości wodoru dyfundującego I
Max. Content of Diffusible Hydrogen
(ml/100 g przetopionego stopiwa I Weld Metal)
H5
H10
H15
5
10
15
24
25
Normy dotyczące technik spawalniczych
Niestopowe elektrody prętowe zgodnie z normą DIN 1913
DIN 1913
Elektrody prętowe do spawania połączeniowego stali
niestopowej i niskostopowej I Stick Electrodes for Joints of
Steel ,Unalloyed and Low Alloyed
Przykład I Example “KONTAKT 160”
E
1
1
2
3
4
51
2
3
3
3
4
RR
5
11
6
160
7
Oznaczenie skrótowe spawania łukiem świetlnym
Code Letter for Manual Arc Welding
Minimalna granica
Liczba
plastyczności
znamionowa
Reference min. Yield Strength
Re (N/mm2)
Number
³ 355
43
³ 380
51
Wytrzymałość
Minimalne
na rozciąganie
wydłużenie A5
Tensile Strength min. Elongation (%)
Rm (N/mm2)
430 - 550
22
510 - 650
22
0
1
2
3
4
5
Minimalna udarność 28 J bei °C
Impact Value, min, 28 J at °C
brak danych I no specification
+20
0
-20
-30
-40
Liczba znamionowa
Reference Number
0
1
2
3
4
5
Minimalna udarność 47 J bei °C
Impact Value, min, 47 J at °C
brak danych I no specification
+20
0
-20
-30
-40
Liczba znamionowa
Reference Number
26
Standards for Welding Electrodes
Unalloyed Stick Welding Electrodes acc. to DIN
1913
5
6
Typ otuliny
Oznaczenie skrótowe
Type of Coating
Code Letter
kwaśna
acid
A
rutylowa (cienka lub średnia)
rutile (thin or medium thick)
R
rutylowa
(gruba)
rutile (thick)
RR
rutylowo-kwaśna (typ mieszany) rutile-acid (mixed type)
AR
celulozowa
cellulosic
C
rutylowo-celulozowa (średnia) rutile-cellulosic (medium thick)
R (C)
rutylowo-celulozowa
(gruba)
rutile-cellulosic (thick)
RR (C)
zasadowa
basic
B
zasadowa z dodatkiem
basic with non-basic
B (R)
elementów niezasadowych
components
rutylowo-zasadowa
(gruba)
rutile-basic (thick)
RR (B)
Klasa
Class
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Typ
Type
Pozycja 1) Prąd spawania Stosunek grubości otuliny do średnicy
rdzenia elektrody I Coating Thickness
spawania
Welding
Welding Position Current Code Related to Core Wire Diameter (%)
A2
£ 120
1
5
R2
1
5
R3
>120 £ 155
2 (1)
2
R (C) 3
1
2
C4
>120 £ 150
1
0+ (6)
RR 5
>155 £ 165
2
2
RR (C) 5
1
2
RR 6
>165
2
2
RR (C) 6
1
2
A7
>155
2
5
AR 7
2
5
RR (B) 7
2
5
RR 8
>155
2
2
RR (B) 8
2
5
B9
>155
1
0+ (6)
B (R) 9
1
6
B 10
>155
2
0+ (6)
B (R) 10
2
6
RR 11
>155
4 (3)
5
AR 11
4 (3)
5
B 12
>155
4 (3)
0+ (6)
B (R) 12
4 (3)
0+ (6)
27
Normy dotyczące technik spawalniczych
Niestopowe elektrody prętowe zgodnie z normą DIN 1913
także Liczba znamionowa pozycji spawania I Reference Number Welding Position
do
Pozycja spawania I
Liczba
Liczby znamionowe zgodnie I
znamionowa I
Welding Positions
Reference Letter acc. to
also to Reference Number
DIN 1912
wszystkie pozycje I all positions
1
w, h, hü, s, f, q, ü
6
2
w, h, hü, s, q, ü wszystkie pozycje, poza pozycją opadową I
all positions, except vertical down
spoina czołowa, pozycja podolna I
w
butt weld, flat position
spoina pachwinowa, pozycja podolna I
3
w
fillet weld, flat position
spoina pachwinowa, pozycja naboczna I
h
fillet weld, horizontal position
4
spoina czołowa, pozycja podolna I
w
butt weld, flat position
spoina pachwinowa, pozycja podolna I
w
fillet weld, flat position
Liczba znamionowa lub znak prądu spawania I Reference Number for
Welding Current Code
prąd stały lub przemienny I
tylko prąd stały I
only DC-Current
DC- or AC-Current
Liczba znamionowa lub znak I Biegunowość elektrody
Napięcie jałowe przy I
Reference Number
Open Circuit Voltage at
prętoweje I
~ (V)
Electrode Polarity
0 dwubiegunowość I any polarity
50
1 2 3
ujemna I negative
070
4 5 6
dodatnia I positive
0+
80
7 8 9
Wydajność I Recovery
7
³ 115 < 125 %
³ 135 < 145 %
³ 155 < 165 %
³ 175 < 185 %
³ 195 < 205 %
120 %
140 %
160 %
180 %
200 %
28
29
Normy dotyczące technik spawalniczych
Spoiwo do stali nierdzewnych i żaroodpornych
zgodnie z normą DIN EN 1600
DIN EN 1600
Otulone elektrody prętowe do spawania łukiem
świetlnym stali nierdzewnych i żaroodpornych I
Coated Stick Electrodes for Manual Arc Welding of
Stainless and Temperature-Resistant Steels
Przykład I Example “FINOX 4430 AC”
E
1
19 12 3 L
2
R
3
2
4
3
5
1
Oznaczenie skrótowe spawania łukiem świetlnym
Code Letter for Manual Arc Welding
2
Oznaczenie skrótowe składu chemicznego stopiwa Składniki stopu
(wartości przybliżone) w kolejności Cr, Ni, Mo podane są liczbowo bez
chemicznych oznaczeń skrótowych. Pozostałe składniki stopu, jak niob,
mangan, azot i miedź podawane są w formie symboli chemicznych bez
danych liczbowych wskazujących wysokość udziału w stopie. Dodatkowe
oznaczenie „L” wskazuje na bardzo niską zawartość węgla. Oprócz stopu
o danym składzie należy uzyskać także właściwości mechaniczne
określone w normie.
Reference name for the chemical compositon of the weld metal. The alloy
components (standard values) are given in range Cr, Ni, Mo as code
numbers without mentioning the chemical symbol. Other alloy
components, as niobium, manganese, nitrogen and copper, are
mentioned with their chemical symbols without the details of content.The
suffix L indicates a very low content of carbon. Properties must be
reached.
3
Oznaczenie skrótowe typu otuliny
Code Letter for Type of Coating
Opis
Name
R
B
otulina rutylowa I rutile-coated
otulina zasadowa I basic-coated
30
Standards for Welding Electrodes
Filler Materials for Stainless and TemperatureResistant Steels acc. to DIN EN 1600
4
Liczba
znamionowa
Code Figure
1
2
3
4
5
6
7
8
Wydajność
Recovery
(%)
< 105
< 105
>105 £ 125
>105 £ 125
>125 £ 160
>125 £ 160
> 160
> 160
Rodzaj prądu elektrycznego
Type of Current
=
=
=
=
=
=
=
=
~
~
~
~
Weryfikacja przydatności stosowania prądu zmiennego przy napięciu jałowym maks.
65 V. I Evidence for AC-suitability at max. 65 V open circuit voltage.
5
Liczba
Pozycja spawania
znamionowa
Welding Position
Code Figure
wszystkie pozycje
all positions
1
wszystkie pozycje, poza pionową all positions, except vertical down
2
spoina czołowa w pozycji podolnej flat butt weld
3
spoina pachwinowa w pozycji
flat and horizontal vertical fillet
podolnej i nabocznej
weld
poina
czołowa
w
s
pozycji
podolnej
flat butt weld
4
spoina pachwinowa w pozycji
fillet in flat position
podolnej
pozycja opadowa oraz jak w
vertical down and positions under
5
liczbie znamionowej 3
ref. number 3
31
Normy dotyczące technik spawalniczych
Spoiwo do stali nierdzewnych i żaroodpornych
zgodnie z normą DIN 8556
DIN 8556
Spoiwo do stali nierdzewnych i żaroodpornych zgodnie I
Filler Material for Welding of Stainless and TemperatureResistant Steels
Przykład I Example “FINOX 4519 AC”
E
1
20 25 5 Cu L
2
R
3
2
4
3
5
6
1
Oznaczenie skrótowe składu chemicznego stopiwa
Code Letter for Manual Arc Welding
2
Składniki stopu (wartości przybliżone) w kolejności Cr, Ni, Mo podane są
liczbowo bez chemicznych oznaczeń skrótowych. Pozostałe składniki
stopu, jak niob i miedź podawane są w formie symboli chemicznych bez
danych liczbowych wskazujących udział w stopie. Mangan jako składnik
stopu podawany jest w formie symbolu chemicznego w przypadku udziału
w stopie powyżej 5 %. Dodatkowe oznaczenie „L” wskazuje na bardzo
niską zawartość węgla.
Reference name for the chemical compositon of the weld metal. The alloy
components (standard values) are given in range Cr, Ni, Mo as code
numbers without mentioning the chemical symbol. Other alloy
components, as niobium and copper, are mentioned with their chemical
symbols without the details of content. Manganese will be indicated only
when exceeding 5 % through the chemical symbol. The suffix L indicates a
very low content of carbon.
32
Standards for Welding Electrodes
Filler Materials For Stainless and Temperatureresistant Steels acc. to DIN 8556
3
Oznaczenie skrótowe
typu otuliny I
Opis I
Code Letter for Type of
Name
Coating
Typ rutylowy
Rutile Type
R
Otulina elektrod prętowych tego
The coating of these
typu składa się w znacznym stopniu electrodes contains mainly
z tlenku tytanu, głównie w formie
titanium oxide, normally as
rutylu.
rutile.
B
Typ zasadowy
Otulina charakteryzuje się dużym
udziałem węglanu wapnia lub
innych berylowców i fluorytu.
Typ otulin z domieszkami stopów
Sheath-Alloyed Type
W przypadku otulonych elektrod
For sheath-alloyed highwysokowydajnych przed
efficiency electrodes the
oznaczeniem skrótowym typu
code letter MP (metal
otuliny należy umieścić oznaczenie
powder) is placed before the
skrótowe „MP” oznaczające dodatek type code. eg. MP R
proszku żelaznego, np. MP R.
Liczba znamionowa pozycji spawania I Reference Number Welding Position
Liczba znamionowa I Liczby znamionowe zgodnie I
Pozycja spawania I
Reference
Welding Positions
Reference Letter acc. to
Number
DIN 1912
wszystkie pozycje I all positions
w, h, hü, s, f, q, ü
1
w, h, hü, s, q, ü wszystkie pozycje, poza pozycją opadową I
2
all positions, except vertical down
spoina czołowa, pozycja podolna I
w
butt weld, flat position
spoina pachwinowa, pozycja podolna I
w
3
fillet weld, flat position
spoina pachwinowa, pozycja naboczna I
h
fillet weld, horizontal position
spoina czołowa, pozycja podolna I
w
4
butt weld, flat position
spoina pachwinowa, pozycja podolna I
w
fillet weld, flat position
MP
4
Basic Type
The coating consists in a
high degree of calcium
carbonate or other alkaline
earth carbonates and fluorite.
33
Normy dotyczące technik spawalniczych
Spoiwo do stali nierdzewnych i żaroodpornych
zgodnie z normą DIN 8556
5
Liczba znamionowa lub znak prądu spawania I Reference Number for
Welding Current Code
Prąd stały lub przemienny I
Tylko prąd stały I
only DC-Current
DC- or AC-Current
Liczba znamionowa I
Napięcie jałow I
Biegunowość elektrody
Reference Number
Open Circuit Voltage
prętowej I
at ~ (V)
Electrode Polarity
0
50
1 2 3
dwubiegunowość I any polarity
070
4 5 6
ujemna I negative
0+
80
7 8 9
dodatnia I positive
6
Wydajność I Recovery
< 105
³ 105 < 115 %
³ 115 < 125 %
³ 125 < 135 %
³ 135 < 145 %
³ 145 < 155 %
³ 155 < 165 %
110 %
120 %
130 %
140 %
150 %
160 %
34
35
Normy dotyczące technik spawalniczych
Spoiwo do napawania utwardzającego zgodnie z normą DIN EN 14700
DIN EN 14700
Spoiwa do napawania utwardzającego
Filler Materials for Surfacing
Przykład I Example “Fidur 4/60”
E
1
Fe 4
2
1
Oznaczenie skrótowe spawania łukiem świetlnym
Code Letter for Manual Arc Welding
2
Oznaczenie skrótowe stopu i składu chemicznego
Short Symbols for Alloys and Chemical Composition
36
Standards for Welding Electrodes
Filler Materials for Surfacing acc. to DIN EN 14700
Oznaczenie skrótowe stopu i składu chemicznego
Oznaczenie Przeznaskrótowe
czenie
a
stopu
Skład chemiczny w % (m/m)
Inne
Pozostałe
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
twarde
materiały
twarde
materiały
do
do
b
do
pozostałe
do
pozostałe
do
pozostałe
do
pozostałe
do
do
b
do
do
do
do
do
do
do
pozostałe
do
do
do
do
nierdzewne
odporne na szmergiel
możliwe do umocnienia zgniotem
niemagnesowane
odporne na uderzenia
odporne na skrawanie
to nie jest ewentualny trafny do wszyscych
składników stopowich w tych klasyfikacjach
żaroodporne
żaroodporne
możliwe do sztucznego starzenia
Stopy niewymienione w tabeli należy oznaczyć w podobny sposób, stawiając przed oznaczeniem literę „Z”.
Węglik wolframu i węglik wolframu spiekany, łamany lub sferyczny.
37
Oznaczenie
skrótowe stopu
i
i
i
tarcie
38
i
i
i
i
uderzanie
mechaniczne
i
i
i
i
i
i
i
wysoka
wstrząs
temperatura termiczny
termiczne
Wymagania
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
obrabialne
korozyjne odporność
na pęknięcia
Przydatność składniki stopowe do róznich wymaganii
Suitability for the Use of the Alloys for Different Demands
Twarde materiały w
sieci macierzystej Fe
martenzytowe/austenityczne
ch + węglikowe
martenzytowe/austenityczne
ch + węglikowe
martenzytowe/austenityczne
ch + węglikowe
martenzytowe/austenityczne
ch + FeB
martenzytowe i węglikowe
austenityczne
austenityczne
austenityczne
austenityczne
ferrytyczne/martenzytowe
martenzytowe
martenzytowe i węglikowe
martenzytowe i węglikowe
martenzytowe
martenzytowe i węglikowe
ferrytyczne/martenzytowe
Stop/struktura
do
do
(sieć macier-
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
(twarde materiały) zysta)
do
do
do
do
do
Stopień twardości
Normy dotyczące technik spawalniczych
Spoiwo do napawania zgodnie z normą DIN EN 14700
39
i
i
i
i
1
2
3
4
możliwe do umocnienia zgniotem
sztucznie postarzone 3 do 4 godzin w temperaturze 480 °C
bardzo dobre
dobre
odpowiednie
nieodpowiednie
i
i
i
i
i
i
i
uderzanie
Wymagania
termiczne
wstrząs
wysoka
temperatura termiczny
i
i
i
i
tarcie
mechaniczne
Kryteria przydatności
Oznaczenie
skrótowe stopu
korozyjne
i
Austenityczne i wytrącane
Kryształy mieszane alfa i
fazy międzymetaliczne
i
i
Stop kobaltowy
Stop kobaltowy
Stop kobaltowy
twarde materiały w
sieci macierzystej Fe
Stop niklowy
Stop niklowy
Stop niklowy
Stop niklowy
Stop/struktura
Stop miedziowo-aluminiowy
i
i
obrabialne
i
i
i
i
odporność
na pęknięcia
do
(sieć macier-
do
do
do
do
do
do
do
do
do
twarde materiały zysta)
do
do
Stopień twardości
(Kontynuacja I Continuation)
Standards for Welding Electrodes
Filler Materials for Surfacing acc. to DIN EN 14700
Normy dotyczące technik spawalniczych
Spoiwo do napawania zgodnie z normą DIN 8555
DIN 8555
Spoiwo do napawania zgodnie I Filler Materials for Hard
Surfacing
Przykład I Example “FIDUR 23/250”
E
1
23
2
UM 250 CKNPTZ
3
4
5
1
Oznaczenie skrótowe spawania łukiem świetlnym
Code Letter for Manual Arc Welding
2
Oznaczenie
Grupa stopu i zastosowanie I Alloy Group and Application
skrótowe I
Type of Filler Material
Rodzaj spoiwa
Code
Field of Application
Zastosowanie
Letter
1 niestopowe o poziomie zawartości do unalloyed up to 0.4 % C or low
0,4% C lub niskostopowe o poziomie alloyed 0.4 % C and up to max. 5 %
zawartości do 0,4 % C i do maksymalnie alloy components Cr, Mn, Mo, Ni
5% zawartości składników stopu Cr, Mn, totally · soft surfacings, as inter
Mo, Ni łącznie · miękkie napawanie, np. layers, buffer layers
spawanie wypełniające, warstwy
buforowe
2 niestopowe o poziomie zawartości unalloyed with more than 0.4 % C or
większej niż 0,4% C lub niskostopowe o low alloyed with mor than 0.4 % C
poziomie zawartości większej niż 0,4% and up to max. 5 % alloy
C i do maksymalnie 5% zawartości components Cr, Mn, Mo, Ni totally ·
składników stopu Cr, Mn, Mo, Ni razem running wheels
· wirniki
3 stopowe, o właściwościach stali na alloyed, with properties of warm
working steels · warm working
narzędzia do pracy na gorąco
tools
· narzędzia do pracy na gorąco
4 stopowe, o właściwościach stali alloyed, with properties of fast
szybkotnącej · , narzędzia skrawające, working steels · cutting tools,
trzpienie, nóż nożyc, skrawanie, arbors, shear blades, cutting edges,
drill bits
narzędzia wiertnicze
40
Standards for Welding Electrodes
Filler Materials for Hard Surfacing acc. to DIN 8555
także
do
5
also to
2
6
7
8
9
10
l stopowe o poziomie zawartości
powyżej 5% Cr i o niskim poziomie
zawartości C (do ok. 0,2% C) · do
napawania żaroodpornego (także
gazami zawierającymi siarkę) i od 12%
Cr także do napawania nierdzewnego,
np. elementy zaworów, trzpienie
ruchome, elementy pieców
stopowe o poziomie zawartości
powyżej 5% Cr i większym poziomie
zawartości C (ok. 0,2 – 2,0% C)
· narzędzia skrawające, nóż nożyc,
walce do walcowni zimnej
austenit manganowy o poziomie
zawartości od 11 do 18% Mn i poziomie
zawartości większym niż 0,5% C i do
3% Ni · napawanie dużych
powierzchni, np. płyt ścieralnych
(także napawanie siatki), płyt
kruszarek, zębów łyżek koparek,
trzpieni
austenity Cr-Ni-Mn · maszyny
kruszące nie przeznaczone do dużych
obciążeń, iglice zwrotnicy, szyny,
części turbin wodnych
stal Cr-Ni (nierdzewna i żaroodporna)
·napawanie nierdzewne i
żaroodporne
stopy o wysokim poziomie zawartości
C i o wysokim poziomie zawartości Cr z
lub bez dodatkowego składnika
w ę g l i k o t w ó r c z e g o
· naprawy urządzeń górniczych i
hutniczych, napawanie części maszyn
budowlanych i rolniczych, koparek
nadkładowych, łamaczy spieku
41
alloyed, with more than 5 % Cr and
C up to 0.2 % · hardfacings,
scale-resistant (also at sulfurcontaining gases) and from 12 %
Cr rust-resistant, for valve parts,
plungers, furnace parts.
alloyed with mor than 5 % Cr and ccontent of 0.2 - 2.0 % · cutting
tools, knife blades, rolls for cold
rolling-mills
Mn-austenitic with 11 to 18 % Mn
and more than 0.5 % C, up to 3 % Ni
· surfacing on large areas, e.g.
wearing plates, crusher plates,
excavator teeth, bolts
Cr-Ni-Mn-austenite · crusher parts
for medium load, rail frogs, rails,
water turbine parts
Cr-Ni-steels (rust and heatresistant) · for corrosion and
heat-resistant surfacings
high C-content and high Cr-alloyed
with or without additional carbide
formers · repairs on mining and
steel plant equipment, surfacings
on machine parts in construction
and agriculture, earth moving
scrapers, sinter crushers
Normy dotyczące technik spawalniczych
Spoiwo do napawania zgodnie z normą DIN 8555
także
do
20
also to
2
21
22
23
30
31
32
na bazie Co, stopy zawierające Cr-W, z
lub bez dodatku Ni i Mo · armatura
wszelkiego rodzaju, gniazda zaworów
wydechowych w silnikach spalinowych, wały pomp i podobne części
narażone na silne działanie korozji i
erozji
na bazie węglika (spiekany, odlany lub
wypełniany) · narzędzia i części
maszyn przeznaczonych do pracy w
skalistym podłożu, wiertła i podobne
narzędzia, prasy ślimakowe w
przemyśle ceramicznym
na bazie Ni, stopy zawierające Cr,
stopy zawierające Cr-B · zawory,
ślimaki, wały, np. w pompach do
cementu
na bazie Ni, stopy zawierające Mo z lub
bez dodatku Cr · narzędzia do pracy
na gorąco, powierzchnie kontaktowe
zaworów w aparaturze chemicznej,
platerowanie krawędzi roboczych
cięcia ze stopów Ni-Cr-Mo
wykorzystywanych w wysokich temperaturach
na bazie Cu, stopy zawierające Sn
· panewki łożyska, wały, zawory
zasuwowe, zawory, obudowy, koła
ślimakowe i koła o zębach śrubowych,
koła napinające i naprężające,
armatura
na bazie Cu · stopy zawierające Al,
części maszyn i armatura w przemyśle
chemicznym, przemysł spożywczy,
papierniczy i elektroniczny
na bazie Cu, stopy zawierające Ni
· aparaty destylacyjne, rurociągi do
wody morskiej, kondensatory,
chłodnice, aparatura chemiczna,
wymienniki ciepła
42
Co-based, Cr-W-alloyed, with or
without Ni and Mo · armatures,
valve seats on outlet valves of
combustion engines, valve seats of
steam engines , pump shafts and
other parts exposed to corrosion
and erosion
Carbide-based (sintered, moulded,
filled) · tools and machine parts
working in rocky formations, drills,
press worms in ceramic industry
Ni-based, Cr-alloyed, Cr-B-alloyed
· valves, worms, shafts in concrete
pumps for example
Ni-based, Mo-alloyed with or
without Cr hot-working tools,
contact surfaces of valves in
chemical implements, hardfacing
on cutting edges of Ni-Cr-Moalloyed tools for hot-working
conditions
Cu-based, Sn-alloyed · Bearing
boxes, shafts, sliding valves,
housings, worm wheels, turbine
blades and wheels, armatures
Cu-based, Al-alloyed · machine
parts and armatures in chemical
plants, food-, paper- and electroindustry.
Cu-based, Ni-alloyed · apparatus
for distillation, sea-water pipelines,
condensers, coolers, chemical
machineries, heat conductor
Standards for Welding Electrodes
Filler Materials for Hard Surfacing acc. to DIN 8555
Wersja I Condition
3
walcowana
odlana
ciągniona
spiekana
wypełniana
otulona
GW
GO
GZ
GS
GF
UM
rolled
moulded
drawn
sintered
filled
coated
Podział poziomów twardości I Hardness Range
4
Poziomy
twardości I
Hardening Grades
150
200
250
300
350
400
Stopień
twardości I
Hardness Range
Stopień
Poziomy
twardości I
twardości I
Hardening Grades Hardness Range
125 doIup to 175 HB
175 doIup to 225 HB
powyżejIfrom 225 doIup to 275 HB
powyżejIfrom 275 doIup to 325 HB
powyżejIfrom 325 doIup to 375 HB
powyżejIfrom 375 doIup to 450 HB
powyżejIfrom
40
45
50
55
60
65
70
37 doIup to 42 HRC
42 doIup to 47 HRC
powyżejIfrom 47 doIup to 52 HRC
powyżejIfrom 52 doIup to 57 HRC
powyżejIfrom 57 doIup to 62 HRC
powyżejIfrom 62 doIup to 67 HRC
powyżejIfrom 67 HRC
powyżejIfrom
Właściwości stopiwa I Properties of the All-Weld Metal
5
C
G
K
N
P
R
S
T
Z
corrosion-resistant
odporne na korozję
abrasive-resistant
odporne na szmergiel
1)
strain-hardenable
możliwe do umocnienia zgniotem
not magnetizable
niemagnesowane
shock-resistant
odporne na uderzenia
rust-resistant
nierdzewne
cutting tight (high speed cutting tools)
odporne na skrawanie (stale szybkotnące)
żarowytrzymałe (stale na narzędzia do pracy na gorąco)hot-resistant (hot working steels)
heat-resistant (temp. > 600 °C)
żaroodporne (temp. > 600 °C)
1) Właściwości ścierne stopiwa uzależnione są od umacniającej zgniotem obróbki końcowej.
Właściwości te można też uzyskać w późniejszym czasie przez młotkowanie lub tłoczenie, ale także bez
obróbki końcowej, jeżeli stopiwo podczas eksploatacji poddane jest naprężeniu ściskającemu,
udarowemu lub walcowaniu. I The wearing properties of the weld metal are depending on a cold working
aftertreatment, as hammering or pressing. Also through the operation itself the properties will be
influenced if the weld metal is under pressure load or rolling or shock stress.
43
Wyjaśnienia i objaśnienia rysunków
Current Types
Rodzaje prądu elektrycznego
~
=+
=--
Alternating Current (A)
Prąd przemienny
Prąd stały, biegunowość dodatnia
Direct Current, Electrode Positive (DC +)
Prąd stały, biegunowość ujemna
Direct Current, Electrode Negative (DC -)
Mechanical properties
Właściwości mechaniczne
2
Re/Rp
Granica plastyczności w N/mm
Rm
Wytrzymałość na rozciąganie w N/mm
A5
Wydłużenie w %
ISO-V
Udarność w J
2
HB
HRC
Skala twardości Rockwella
bez obróbki
S
wyżarzanie odprężające
A
odpuszczone
Rm
Elongation in %
A5
Impact Strength in J
ISO-V
Brinell hardness
HB
Rockwell C-hardness
HRC
as welded
AW
swess relieved
SR
tempered
A
Temperature
Temperatura
RT
Re/Rp
Heat treatment
Obróbka cieplna
U
Yield Strength in N/mm2
Tensile Yield Strength in N/mm2
Hardness
Twardość
Skala twardości Brinella
Room Temperature
Temperatura w pomieszczeniu
RT
General
Informacje ogólne
»
~
=+
=--
approx.
ok.
44
»
Notes and Legend
Welding Positions
Pozycje spawania
(w)
PA
(h)
PB
(q)
PC
(ü)
PE
(s)
PF
(f)
PG
45
Grupy produktów – elektrody prętowe
1
Elektrody prętowe do spawania niestopowej i
niskostopowej stali oraz stali konstrukcyjnej
drobnoziarnistej
2
Elektrody prętowe do spawania żarowytrzymałych
zbiorników ciśnieniowych i stali rurowych
3
Elektrody prętowe do spawania stali
żaroodpornych
4
Elektrody prętowe do spawania stali nierdzewnych
i odpornych na korozję
5
Elektrody prętowe do spawania stali różnych i
stali trudno spawalnych (połączenia
czarno-białe)
6
Elektrody prętowe do spawania stali żarowytrzymałych, stopy niklowe i stopy na bazie niklu
7
Elektrody prętowe do spawania żeliwa
8
Elektrody prętowe do napawania
9
Elektrody do cięcia i żłobienia gazowego
46
Product Groups Stick Electrodes
Stick Electrode for Welding of Mild and Low Alloyed
Steels and for High Tensile Fine-Grained Steels
1
Electrodes for High-Temperature Boiler and
Pipe Steels
2
Electrodes for Heat-Resistant and
Scale-Resistant Steels
3
Electrodes for Stainless and Corrosion-Resistant
Steels
4
Electrodes for Dissimilar and Difficult to Weld
Steels (Black-And-White Joints)
5
Electrodes for High Heat-Resistant Steels, Nickel
and Nickel-Base Alloys
6
Electrodes for Cast Iron
7
Electrodes for Surfacing
8
Cutting and Gouging Electrodes
9
47
48
Elektrody prętowe do spawania niestopowej i niskotopowej stali oraz stali konstrukcyjnej drobnoziarnistej I
Stick Electrodes for Welding of Mild and Low Alloyed Steels
and for High Tensile Fine-Grained Steels
Strona I Page
LLOYD
LLOYD GRÜN
PRIMA
PRIMA blue
TITAN ROT
TITAN S
TITAN
TITAN K
OPTIMAL
KONTAKT 160
TRUMPF
PROGRESS
GARANT
GARANT S
GARANT K
GARANT BR
GARANT AC/DC
PERFEKT
KORREX
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
49
1
LLOYD
1
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 0 R 12
DIN 1913
E 43 22 R3
AWS A 5.1
E 6012
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda uniwersalna grubo- do średniokroplistej, odpowiednia do spawania połączeniowego i
sczepiania, także w pozycji opadowej.
General purpose electrode with coarse to medium-fine drop transfer for joint and tack welding.
Also suitable for vertical down positions.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Ship steels
A, B, D, A32/36, D32/36
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
Ge200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21 Mn5
Reinforcing
steels
Bst 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
GL, DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
50
LLOYD
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,2 %
0,5 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J 0 °C
> 420
500 - 550
> 22
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długość
Dia./Length [mm]
00.900.323
00.900.403
3,25/350
4,00/350
Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
[kg]
[A]
≈
100 -130
140 -180
51
5,3
5,3
177
116
29,9
45,7
LLOYD GRÜN
1
otulina rutylowo-celulozowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 35 0 RC 11
DIN 1913
E 43 22 R(C)3
AWS A 5.1
E 6012
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektrody do spawania połączeniowego i sczepiania we wszystkich gałęziach przemysłu
metalurgicznego. Możliwość układania spoin o dużym odstępie, stabilny łuk świetlny, możliwość
układania spoin pionowo, dobrze wykształcone lico spoiny i łatwy do usunięcia żużel. Elektroda
jest bardzo dobrze dostosowana do spawania cienkich blach za pomocą małych
transformatorów.
Electrode for joint and tack welding in all branches of the sheet metal working industry. This rod
electrode is characterised by good bridgeability and a stable arc. The user achieves a perfect
seam surface and slag can be removed easily. The welding electrode Lloyd Grün is very suitable
for thin sheet welding with small transformers.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 275
A, B, D, A32/36, D32/36
P 195 do P 275
L 210 do L 245
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5
Bst 420
Dopuszczenia I Approvals
GL, DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
52
Construction steels
Ship steels
Boiler steels
Pipe steels
Cast steels
Reinforcing steels
LLOYD GRÜN
rutile-cellulosic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,3 %
0,5 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J 0 °C
> 360
500 - 550
> 22
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.910.202
00.910.252
00.910.253
00.910.323
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka
kg/Pack
Amperage
Dia./Length
[kg]
[A]
[mm]
2,00/250
2,50/250
2,50/350
3,25/350
45 - 60
60 - 115
60 - 105
85 - 140
53
1,7
1,7
4,8
5,0
szt./paczka
Piece/Pack
≈
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
190
130
262
171
8,9
13,1
18,3
29,2
PRIMA
1
otulina rutylowo-celulozowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 38 0 RC 11
DIN 1913
E 51 32 R(C)3
AWS A 5.1
E 6013
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Bardzo łatwa w obsłudze uniwersalna elektroda do zastosowania w budowie maszyn,
konstrukcjach stalowych, budownictwie okrętów i budowie rurociągów. Doskonała spawalność
we wszystkich pozycjach, także w pionowej. Dobrze wykształcone lico spoiny i łatwy do usunięcia
żużel, małe straty spowodowane rozpryskiem, dobra zdolność ponownego zapłonu.
General purpose electrode which is easy to handle and suitable for versatile applications in
engineering, shipbuilding and pipeline construction. Excellent welding properties in all positions,
especially in vertical down position. With this electrode the welding result shows perfect seam
surfaces, self-lifting slag and low spraying loss. The rod electrode has a good re-ignitability.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 355
A, B, D, A32/36, D32/36
P 195 do P 275
L 210 do L 245
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5
BSt 420
Dopuszczenia I Approvals
GL, DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
54
Construction steels
Ship steels
Boiler steels
Pipe steels
Cast steels
Reinforcing steels
PRIMA
rutile-cellulosic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,3 %
0,6 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J 0 °C
> 380
510 - 560
> 22
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.905.162
00.905.202
00.905.252
00.905.253
00.905.323
00.905.403
00.905.404
00.905.504
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
≈
[mm]
[kg]
[A]
1,60/250
2,00/250
2,50/250
2,50/350
3,25/350
4,00/350
4,00/450
5,00/450
25 - 50
45 - 60
60 - 110
60 - 100
85 - 140
130 - 180
130 - 180
180 - 230
55
1,5
1,6
1,7
4,8
5,0
5,0
6,5
6,5
250
170
127
247
162
106
107
70
6,0
9,4
13,4
19,4
30,9
47,2
60,8
92,9
PRIMA blue
1
otulina rutylowo-celulozowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 0 RC 11
DIN 1913
E 51 32 RR(C)6
AWS A 5.1
E 6013
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda prętowa o doskonałych właściwościach spawalniczych we wszystkich pozycjach. Do
spawania połączeniowego i napraw spawalniczych stali konstrukcyjnej w pełnym zakresie
przemysłu metalurgicznego i rzemiosła.
Elektroda jest bardzo łatwa w obróbce. Charakteryzuje się możliwością układania spoin o dużym
odstępie, lekkim zapłonie i zapłonie ponownym i niskimi stratami spowodowanymi rozpryskiem.
Dzięki niej można uzyskać gładkie, drobno łuskowate lico spoiny z łatwym do usunięcia żużlem,
także na nadrdzewiałych lub zagruntowanych materiałach.
Rod electrode with excellent welding properties in all positions. Suitable for joint welding and
repair welding on unalloyed mild steel in all branches of the metal-working industry and in craft.
The electrode is easy in application. It is characterized by good bridgeability, easy ignition and
re-ignition and low spatter. The result is a smooth, finely rippled seam surface and easy slag
removal even on slightly rusty and primed base materials.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Ship steels
A, B, D, A32/36, D32/36
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
TÜV, DB, GL, CE - patrz załącznik I see appendix
56
PRIMA blue
rutile-cellulosic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,07 %
0,3 %
0,6 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -10 °C
> 430
520 - 600
> 24
> 70
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.915.162
00.915.202
00.915.253
00.915.323
00.915.403
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka
Dia./Length
Amperage
kg/Pack
[mm]
[A]
[kg]
1,60/250
2,00/250
2,50/350
3,25/350
4,00/350
25-50
45-60
60-110
85-140
130-180
57
1,5
1,6
4,8
4,8
4,8
szt./paczka
Piece/Pack
≈
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
250
175
252
147
103
6,0
9,1
19,0
32,7
46,6
TITAN ROT
1
otulina rutylowa gruba
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 35 0 RR 12
DIN 1913
E 43 22 RR6
AWS A 5.1
E 6013
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda o szerokich możliwościach zastosowania w budowie maszyn, rurociągów, zbiorników i
okrętów. Doskonałe właściwości zapłonowe, miękki łuk świetlny, mały rozprysk, lico spoiny
drobno łuskowate i gładkie, płytkie spoiny pachwinowe wklęsłe, żużel łatwy do usunięcia.
Electrode for a wide range of applications in engineering, pipeline and container construction and
ship building. It is characterised by excellent ignition, a smooth arc and low spatter. The electrode
provides a finely rippled seam surface, flat concave fillets and self-lifting slag.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 355
A, B, D, A32/36, D32/36
P 195 do P 275
L 210 do L 245
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5
BSt 420
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
58
Construction steels
Ship steels
Boiler steels
Pipe steels
Cast steels
Reinforcing steels
TITAN ROT
heavy rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,25 %
0,4 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J 0 °C
> 360
450 - 550
> 22
> 55
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.240.162
00.240.202
00.240.252
00.240.253
00.240.323
00.240.403
00.240.404
00.240.504
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
[kg]
≈
[A]
[mm]
1,60/250
2,00/250
2,50/250
2,50/350
3,25/350
4,00/350
4,00/450
5,00/450
25 - 50
45 - 70
60 - 100
60 - 100
90 - 140
130 - 200
130 - 200
180 - 230
59
1,5
1,7
1,7
4,8
4,8
4,8
6,0
6,0
230
175
113
230
137
90
89
57
6,5
9,7
15,0
20,9
35,0
53,3
67,4
105,3
TITAN S
1
otulina rutylowa gruba
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 0 RR 12
DIN 1913
E 51 32 RR6
AWS A 5.1
E 6013
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda o szerokich możliwościach zastosowania w przemyśle i rzemiośle. Do spawania
połączeniowego stali niestopowej i niskostopowej do budowy pojazdów, zbiorników, kotłów,
rurociągów, okrętów, maszyn i w konstrukcjach stalowych. Doskonałe właściwości zapłonowe,
miękki łuk świetlny, mały rozprysk, lico spoiny drobno łuskowate i gładkie, płytkie spoiny
pachwinowe wklęsłe, żużel łatwy do usunięcia.
Electrode for a wide range of applications in industry and craft. It is especially suitable for joint
welding of unalloyed and low-alloyed steel in vehicle, container, boiler and pipeline construction,
ship building, steel construction and engineering. The electrode has excellent ignition properties
and produces a smooth arc and low spatter. The seam surface is finely rippled and smooth, the
slag is mostly self-lifting. The electrode allows a flat concave fillet.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 355
Ship steels
A32/36, D32/36, A40, D40
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
60
TITAN S
heavy rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,4 %
0,6 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J 0 °C
> 450
510 - 610
> 22
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.231.202
00.231.253
00.231.323
00.231.324
00.231.403
00.231.404
00.231.504
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
kg/Pack Piece/Pack
Dia./Length
Amperage
≈
[kg]
[mm]
[A]
2,00/250
2,50/350
3,25/350
3,25/450
4,00/350
4,00/450
5,00/450
45 - 70
60 - 100
90 - 140
90 - 140
130 - 200
130 - 200
180 - 230
61
1,7
4,6
4,6
6,0
4,6
6,0
6,0
192
206
123
125
85
83
52
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
8,6
22,3
37,4
48,0
54,1
72,3
115,4
TITAN
1
otulina rutylowo-zasadowa gruba
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 38 2 RB 12
DIN 1913
E 43 33 RR(B) 7
AWS A 5.1
E 6013
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda uniwersalna, szczególnie odpowiednia do spawania warstwy graniowej spoiny i do
spawania w pozycji przymusowej w budowie rurociągów, zbiorników, kotłów i okrętów. Spoina
drobno łuskowata, dobrze wykształcona, odporna na promienie rentgenowskie z przejściem w
materiał rodzimy wolnym od karbów. Żużel bardzo łatwy do usunięcia, także w warstwach
graniowych spoiny.
General purpose electrode for root and fixed position welding in pipeline, container and boiler
construction and ship building. It produces a finely rippled, well-formed and x-ray safe welding
seam with notch-free transition to the base material. Another advantage is the easy slag removal also in root positions.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 355
Construction steels
Fine-Grained steels
S 275 do S 355
Ship steels
A, B, D, E, A32/36, D32/36, E32/36
Boiler steels
P 195 do P 275
Pipe steels
L 210 do L 245
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
62
TITAN
heavy rutile-basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,15 %
0,5 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -20 °C
> 400
470 - 530
> 22
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długość
Dia./Length
[mm]
00.200.202
00.200.253
00.200.323
00.200.403
00.200.404
00.200.504
00.200.604
2,00/250
2,50/350
3,25/350
4,00/350
4,00/450
5,00/450
6,00/450
Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
kg/Pack Piece/Pack
Amperage
[kg]
[A]
≈
50 - 80
70 - 100
120 - 170
160 - 200
160 - 200
210 - 260
280 - 360
63
1,7
4,8
4,8
4,8
6,0
6,0
6,0
195
242
144
96
95
61
43
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
8,7
19,8
33,3
50,0
63,1
98,4
139,5
TITAN K
1
otulina rutylowo-zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 2 RB 12
DIN 1913
E 51 43 RR(B) 7
AWS A 5.1
E 6013
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda uniwersalna, odpowiednia szczególnie do spawania połączeniowego do budowy
rurociągów, zbiorników, kotłów i okrętów. Odpowiednia szczególnie do spawania w pozycji
przymusowej i spawania warstwy graniowej spoin oraz do spawania rur ze szwem. Spoina drobno
łuskowata, dobrze wykształcona, odporna na promienie rentgenowskie z przejściem w materiał
rodzimy wolnym od karbów. Przejście jest drobnokropliste o niewielkim rozprysku, żużel jest łatwy
do usunięcia. Stopiwo charakteryzuje się wysokimi właściwościami mechanicznymi (dobra
ciągliwość w niskich temperaturach).
General purpose electrode especially suitable for joint welding in pipeline, container and boiler
construction and ship building. Ideal for fixed position welding and root welding as well as for tube
seams. The welding result: finely rippled, well-formed and x-ray safe seams without undercutting.
Further advantages are fine drop transfer, low spatter and easy slag removal. The weld metal has
high mechanical properties – good cold toughness.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 355
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, A40, D40, E40
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
64
TITAN K
rutile-basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
1
C
Si
Mn
Ni
0,08 %
0,25 %
0,6 %
0,8 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -30 °C
> 440
540 - 610
> 23
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
=+
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
Amperage
kg/Pack Piece/Pack
Item no.
Dia./Length
[A]
[kg]
≈
[mm]
00.210.253
00.210.323
00.210.404
2,50/350
3,25/350
4,00/450
70 - 100
120 - 170
160 - 200
65
5,0
5,0
6,0
244
148
90
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc
[kg]
20,5
33,8
66,7
OPTIMAL
1
otulina rutylowo-zasadowa gruba
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 0 RB 12
DIN 1913
E 51 22 RR(B) 7
AWS A 5.1
E 6013
Oznaczenie I Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Odpowiednia szczególnie do
spawania cienkich blach oraz do spawania rur i profili o cienkich ściankach. Przejście
drobnokropliste o niewielkim rozprysku, spoiny o bardzo drobno łuskowate z przejściem
wolnym od karbów i łatwym do usunięcia żużlem. Łuk świetlny jest miękki i stabilny. Zapłon,
zapłon ponowny i spawanie jest możliwe także przy niskim natężeniu prądu.
Electrode for welding unalloyed and low-alloyed steel. It is especially suitable for welding thin
sheets and thin-walled pipes and profiles. The electrode is characterised by fine drop transfer, low
spatter, very finely rippled seam surfaces without undercutting and easy slag removal. Ignition, reignition and welding is also possible with low current. The arc is smooth and stable.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 355
Ship steels
A, B, D, A32/36, D32/36
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
BV, GL, LR, NV, RS, DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
66
OPTIMAL
rutile-basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,1 %
0,25 %
0,5 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J 0 °C
> 440
510 - 560
> 22
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
=+
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.400.162
00.400.202
00.400.252
00.400.253
00.400.323
00.400.403
00.400.404
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
Amperage
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[mm]
[A]
[kg]
[kg]
≈
1,60/250
2,00/250
2,50/250
2,50/350
3,25/350
4,00/350
4,00/450
25 - 50
45 - 70
50 - 90
50 - 90
70 - 120
110 - 160
110 - 160
67
1,7
1,7
1,7
4,6
4,8
4,8
6,0
300
192
121
218
146
94
90
5,7
8,9
14,0
21,1
32,9
51,5
66,7
KONTAKT 160
1
otulina rutylowa gruba,
160 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 2 RR 53
DIN 1913
E 51 33 RR11 160
AWS A 5.1
E 7024
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda wysokowydajna, zalecana do spoin pachwinowych, warstw wypełniających i
ścieralnych w pozycjach PA i PB w budowie maszyn, okrętów i mostów. Bardzo ekonomiczne
spawanie dzięki dużej możliwości rozciągania. Miękki i spokojny łuk świetlny, czysta spoina, łatwy
do usunięcia żużel.
High efficiency electrode, especially designed for fillet welds, filler and cover passes in welding
positions PA and PB in engineering, ship and bridge building. It allows very cost-efficient welding
due to a high run-out length. It is characterised by a smooth arc, very clean seam surfaces and
self-lifting slag.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 355
A, B, D, A32/36, D32/36
P 195 do P 275
L 210 do L 245
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
68
Construction steels
Ship steels
Boiler steels
Pipe steels
Cast steels
Reinforcing steels
KONTAKT 160
heavy rutile-coated, 160 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
1
C
Si
Mn
Ni
0,09 %
0,4 %
0,9 %
0,7 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -20 °C
> 440
510 - 560
> 22
> 47
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.820.324
00.820.404
00.820.504
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
kg/Pack Piece/Pack
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[A]
[mm]
3,25/450
4,00/450
5,00/450
130 - 175
170 - 240
240 - 320
69
6,0
5,6
6,0
88
55
38
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
68,2
101,8
157,9
TRUMPF
1
otulina kwaśna gruba
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 35 0 A 13
DIN 1913
E 43 32 A7
AWS A 5.1
E 6027
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda o bardzo wysokiej prędkości spawania odpowiednia do spawania połączeniowego w
budowie maszyn, okrętów i konstrukcji stalowych, szczególnie do warstw ścieralnych.
Drobnokropliste przejście, płytkie spoiny pachwinowe, żużel łatwy do usunięcia.
Electrode for joint welding at very high welding speed in engineering, steel construction and ship
building. It is especially suitable for cover passes. This rod electrode is characterised by fine drop
transfer, flat concave fillets and easy slag removal.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 275
A, B, D
P 195 do P 275
L 210 do L 245
GE200, GE240, GP 240, G20Mo
BSt 420
Dopuszczenia I Approvals
DB, CE - patrz załącznik I see appendix
70
Construction steels
Ship steels
Boiler steels
Pipe steels
Cast steels
Reinforcing steels
TRUMPF
heavy acidic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,1 %
0,1 %
0,5 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J 0 °C
> 370
440 - 510
> 22
> 70
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.970.324
00.970.404
00.970.504
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack
Amperage
[mm]
[kg]
[A]
≈
3,25/450
4,00/450
5,00/450
130 - 150
180 - 220
230 - 280
71
6,0
6,0
6,0
133
91
59
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
45,1
65,9
101,7
PROGRESS
1
otulina zasadowa gruba,
115 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 2 B 42 H10
DIN 1913
E 51 43 B10
AWS A 5.1
E 7018
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda specjalna, odpowiednia szczególnie do spawania w pozycji pionowej z dołu do góry w
budowie rurociągów i statków śródlądowych. Na blachach o grubości >10 mm, spoiny odporne na
promienie rentgenowskie. Otulina specjalna o obniżonym poziomie absorpcji wilgoci (typ LMA).
The Electrode is especially suitable for welding in vertical-up position in pipeline construction and
shipyards. When welding sheets of more than 10 mm thickness it produces x-ray safe seams. The
rod electrode is equipped with a special coating with low moisture absorption property. (LMAtype).
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 420
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
72
PROGRESS
heavy basic-coated, 115 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Ni
0,08 %
0,4 %
1,4 %
0,5 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -20 °C
> 450
580 - 630
> 22
> 100
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długość
Dia./Length
[mm]
00.450.253
00.450.323
00.450.404
2,50/350
3,25/350
4,00/450
Natężenie prądu kg/paczka
kg/Pack
Amperage
[kg]
[A]
50 - 90
120 - 150
160 - 200
73
4,6
4,8
6,0
szt./paczka kg/1000 szt.
Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
≈
213
138
87
21,6
34,8
69,0
GARANT
1
otulina zasadowa gruba,
110 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 2 B 42 H10
DIN 1913
E 51 53 B10
AWS A 5.1
E 7018
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Zasadowa elektroda uniwersalna średniokroplista o doskonałych właściwościach spawalniczych
do spawania połączeniowego stali niestopowej i niskostopowej w budowie maszyn, konstrukcji
stalowych, kotłów i okrętów. Odpowiednia szczególnie do spawania w pozycji przymusowej.
Stopiwo o szczególnie niskim poziomie zawartości gazu oraz wysoka zdolność do odtleniania
umożliwiają wykonanie niezawodnego spawania stali o wysokim poziomie zawartości P, S i C.
Otulina specjalna o obniżonym poziomie absorpcji wilgoci (typ LMA).
General purpose basic electrode with medium-fine drop transfer and excellent welding properties
for joint welding of unalloyed and low-alloyed steel in engineering, steel and boiler construction
and ship building. It is especially suitable for fixed position welding. It is also suitable for steels with
higher phosphor, sulfur and carbon content because of high ability for desoxidation and the low
gas content of the weld metal. The special coating provides for low moisture absorption (LMA
type).
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 355
Construction steels
Fine-Grained steels
S 275 do S 420
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
ABS, BV, GL, LR, NV, PRS, RS, DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
74
GARANT
heavy basic-coated, 110 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,50 %
1,0 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -20 °C
> 450
540 - 590
> 24
> 90
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.100.202
00.100.253
00.100.323
00.100.324
00.100.403
00.100.404
00.100.454
00.100.504
00.100.604
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
Amperage
kg/Pack Piece/Pack
Dia./Length
≈
[A]
[kg]
[mm]
2,00/250
2,50/350
3,25/350
3,25/450
4,00/350
4,00/450
4,50/450
5,00/450
6,00/450
45 - 60
60 - 90
120 - 160
120 - 150
160 - 200
160 - 200
180 - 230
220 - 270
290 - 360
75
1,6
4,6
4,5
6,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
153
200
115
118
93
88
70
57
40
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
10,5
23,0
39,1
50,8
53,8
68,2
85,7
105,3
150,0
GARANT S
1
otulina zasadowa gruba
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 46 4 B 42 H5
DIN 1913
E 51 55 B10
AWS A 5.1
E 7018-1
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do wysokogatunkowego i odpornego na pęknięcia spawania połączeniowego w
budowie maszyn, konstrukcji stalowych, kotłów i okrętów, także do stali o wysokim poziomie
zawartości C, P i S. Otulina specjalna o obniżonym poziomie absorpcji wilgoci (typ LMA).
Electrode for high-quality and crack-resistant joint welding in machine construction, steel
fabrication, boiler and ship construction. Also suitable for steels with higher carbon, phosphor and
sulphur content. Special coating provides lower moisture absorption (LMAtype).
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 275 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 460
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40
Boiler steels
P 195 do P 460
Pipe steels
L 210 do L 450
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, CE - patrz załącznik I see appendix
76
GARANT S
heavy basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,07 %
0,5 %
1,3 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO-V J -40 °C/-46 °C
> 460
540 - 600
> 22
> 90/> 50
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.110.253
00.110.323
00.110.404
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
Amperage
[kg]
≈
[A]
[kg]
[mm]
2,50/350
3,25/350
4,00/450
60 - 90
120 - 160
160 - 200
77
4,6
4,8
6,0
209
133
88
22,0
36,1
68,2
GARANT K
1
otulina zasadowa gruba,
120 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 46 4 B 42 H5
DIN 1913
E 51 55 B10
AWS A 5.1
E 7018-1
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego szczególnie odpornego na pęknięcia stali o wysokim
poziomie zawartości C, do stali FK ciągliwych w niskich temperaturach do -60 °C. Odpowiednia
do zastosowania na morzu. Otulina specjalna o obniżonym poziomie absorpcji wilgoci (typ LMA).
Electrode for highly crack-resistant joint welding of steels with a higher carbon content. It is
suitable for fine grained steel providing excellent toughness values at low temperatures up -60 °C,
e. g. for offshore use. The special coating provides low moisture absorption (LMAtype).
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 275 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 460
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40
Boiler steels
P 195 do P 460
Pipe steels
L 210 do L 450
Cast steels
Ge200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
ABS, BV, GL, LR, NV, PRS, RS, DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
78
GARANT K
heavy basic-coated, 120 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
1
C
Si
Mn
Ni
0,07 %
0,45 %
1,35 %
0,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -40 °C
> 490
570 - 620
> 24
> 100
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
( ~)
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.140.253
00.140.323
00.140.324
00.140.404
00.140.504
00.140.604
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
Dia./Length
Amperage
kg/Pack Piece/Pack
[mm]
[A]
[kg]
≈
2,50/350
3,25/350
3,25/450
4,00/450
5,00/450
6,00/450
60 - 90
120 - 160
120 - 160
160 - 200
220 - 270
290 - 360
79
4,6
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
196
110
115
82
54
39
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
23,5
40,9
52,2
73,2
111,1
153,8
GARANT BR
1
otulina zasadowa z
elementami niezasadowymi
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 2 B 12 H10
DIN 1913
E 51 43 B(R) 10
AWS A 5.1
E 7016
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda uniwersalna, do zastosowania w przemyśle i rzemiośle do spawania montażowego i
napraw spawalniczych stali niestopowych i niskostopowych. Szczególnie należy podkreślić
dobrą spawalność w pozycjach przymusowych oraz z wykorzystaniem prądu zmiennego.
General purpose electrode applicable for assembly and repair welding of unalloyed and lowalloyed steels in industry and craft. In particular, it provides good welding properties in fixed
positions and withAC current.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 420
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, A40, D40, E40
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
80
GARANT BR
heavy basic-coated
with non-basic components
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,7 %
0,9 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -20 °C
> 420
510 - 610
> 22
> 47
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.131.253
00.131.323
00.131.404
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka
Dia./Length
Amperage
kg/Pack
[A]
[kg]
[mm]
2,50/350
3,25/350
4,00/450
60 - 90
120 - 160
160 - 200
81
4,3
4,3
5,6
szt./paczka kg/1000 szt.
Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
≈
216
130
89
19,9
33,1
62,9
GARANT AC/DC
1
otulina zasadowa z
elementami niezasadowymi
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 2560-A
E 42 3 B 12 H10
DIN 1913
E 51 54 B(R) 10
AWS A 5.1
E 7016
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Uniwersalna elektroda o wysokich właściwościach mechanicznych dla przemysłu i rzemiosła do
spawania stali niestopowych i niskostopowych. Należy podkreślić dobrą spawalność w pozycjach
przymusowych oraz z wykorzystaniem prądu zmiennego.
General purpose electrode with good mechanical properties which is suitable for welding of
unalloyed and low-alloyed steel in industry and craft. It is characterised by good welding properties
in fixed positions and withAC current.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
Construction steels
S 185 do S 355
Fine-Grained steels
S 275 do S 420
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, A40, D40, E40
Boiler steels
P 195 do P 355
Pipe steels
L 210 do L 360
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
82
GARANT AC/DC
heavy basic-coated
with non-basic components
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,4 %
1,0 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -30 °C
> 450
510 - 610
> 24
> 100
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.130.253
00.130.323
00.130.404
00.130.504
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka
Dia./Length
Amperage
kg/Pack Piece/Pack
[mm]
[A]
[kg]
≈
2,50/350
3,25/350
4,00/450
5,00/450
60 - 90
120 - 160
160 - 200
220 - 270
83
4,3
4,3
5,3
5,3
205
126
76
50
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
21,0
34,1
69,7
106,0
PERFEKT
1
otulina zasadowa gruba
Oznaczenie normy IStandards
DIN EN ISO 2560-A
E 38 3 B 41 H10
DIN 1913
E 43 44 B9
AWS A 5.1
E 7048
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda specjalna, odpowiednia szczególnie do spawania w pozycji pionowej szwów
obwodowych w budowie rurociągów. Zasadowe stopiwo gwarantuje wysokie wartości ciągliwości
i dzięki temu umożliwia zastosowanie w niskich temperaturach (do -30 °C).
This special electrode is particularly suitable for circular welding in vertical down position in
pipeline construction. The purely basic weld metal guarantees high toughness values and is
therefore applicable for low temperatures (up to -30 °C).
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 185 do S 355
Construction steels
S 275 do S 355
Fine-Grained steels
A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40
Ship steels
P 195 do P 355
Boiler steels
L 210 do L 360
Pipe steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Cast steels
BSt 420, BSt 500
Reinforcing steels
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
84
PERFEKT
heavy basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
0,08 %
0,55 %
1,0 %
1
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -30 °C
> 410
550 - 540
> 24
> 90
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
( ~)
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.940.323
00.940.404
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[A]
≈
[mm]
[kg]
[kg]
3,25/350
4,00/450
120 - 150
160 - 210
85
5,0
6,0
150
94
33,3
63,8
KORREX
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
1
DIN EN ISO 2560-A
E 42 2 Z1NiCu B 42
DIN 1913
E 51 42 B 9
AWS A 5.5
E 8018-W
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda specjalna do spawania połączeniowego stali odpornej na wpływy atmosferyczne, oraz
do spawania stopowej drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej Cu i Ni w konstrukcjach stalowych,
budowie rurociągów, maszyn rolniczych, mostów i wagonów.
Electrode for joint welding on structural steels resistant to weathering and Cu/Ni-alloyed fine
grained steels in steel and pipe construction, machine building, bridge construction and wagon
building .
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna odporna S 235xW do S 355xW
(WTSt 37, WTSt 52)
na wpływy atmosferyczne
1.8946 S355J2WP (COR-TEN® A)
1.8963 S355J2G1W (COR-TEN® B)
Stal zbrojeniowa
Bst 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
86
Resistant to weathering steel
Reinforcing steels
KORREX
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Ni
Cu
0,08 %
0,5 %
1,0 %
0,6 %
0,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -20 °C
> 450
550 - 640
> 24
> 80
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długość
Dia./Length
[mm]
00.960.253
00.960.323
2,50/350
3,25/350
Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
≈
[A]
[kg]
60 - 100
120 - 160
87
4,8
5,0
217
147
22,1
34,0
1
88
Elektrody prętowe do spawania żarowytrzymałych
zbiorników ciśnieniowych i stali rurowych I
Stick Electrodes for Welding of High-Temperature
Boiler and Pipe Steels
Strona I Page
KOMPLEX W
IMPULS
MOB
CROMO 1R
CROMO 1B
CROMO 2B
90
92
94
96
98
100
89
2
KOMPLEX W
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 3580-A
E Mo R 12
2
DIN 8575
E Mo R22
AWS A 5.5
E 7013-G
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda o poziomie zawartości 0,4% Mo odpowiednia szczególnie do stali 16Mo3, do budowy
kotłów, zbiorników oraz rurociągów. Gładkie, drobno łuskowate spoiny z przejściem w materiał
rodzimy wolnym od karbów. Odpowiednia do spawania warstwy graniowej spoiny.
With a molybdenum content of 0.4 % this electrode is especially suitable for steel 16Mo3 in boiler,
container and pipeline construction. It provides a smooth, finely rippled and notch-free seam
surface. This rod electrode is very well suited for root welding.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
S 235 do S 355
S 275 do S 355
A32/36, D32/36, A40, D40
P 195 do P 355, 16 Mo 3
L 210 do L 360
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5
Dopuszczenia I Approvals
TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
90
Construction steels
Fine-Grained steels
Ship steels
Boiler steels
Pipe steels
Cast steels
KOMPLEX W
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Mo
0,1 %
0,2 %
0,5 %
0,4 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : S ISR
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J +20 °C
> 360
510 - 550
> 22
> 55
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długość
Dia./Length
[mm]
00.550.253
00.550.323
00.550.403
00.550.404
2,50/350
3,25/350
4,00/350
4,00/450
Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
≈
[A]
[kg]
70 - 100
120 - 160
160 - 200
160 - 200
91
4,8
5,0
5,0
6,0
240
152
96
96
20,0
32,9
52,1
62,5
2
IMPULS
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 3580-A
E Mo B 42
2
DIN 8575
E Mo B10+
DIN EN ISO 2560-A
E 50 4 1 NiMo 42
AWS A 5.5
E 7018-A1
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp marking
Zastosowanie I Application
Elektroda o poziomie zawartości 0,4% Mo w czystym stopiwie, odpowiednia do stali 16Mo3.
Dzięki niskiemu poziomowi zawartości Ni jest ciągliwa w niskich temperaturach do -30 °C, także
odpowiednia do stali rurociągowej.
With a molybdenum content of 0.4 % in the weld metal, the electrode is suitable for steel 16Mo3.
By adding a low nickel content this stainless steel electrode is tough at low temperatures up to -30
°C. It is especially suitable for pipe steel.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal okrętowa
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
Stal zbrojeniowa
S 275 do S 355
Construction steels
Fine-Grained steels
S 275 do S 500
Ship steels
A32/36, D32/36, E32/36, F32/36, A/D/E/F40
Boiler steels
P 195 do P 500, 16 Mo 3
Pipe steels
L 210 do L 450
Cast steels
GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5
Reinforcing steels
BSt 420, BSt 500
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
92
IMPULS
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Ni
Mo
0,08 %
0,5 %
1,4 %
0,6 %
0,4 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : S I SR
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -20 °C
> 550
580 - 620
> 24
> 100
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.500.253
00.500.323
00.500.404
00.500.504
Średnica/długość Natężenie prądu kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
[kg]
≈
[A]
[kg]
[mm]
2,50/350
3,25/350
4,00/450
5,00/450
60 - 100
120 - 150
160 - 200
210 - 250
93
4,6
5,0
6,0
6,0
215
146
92
60
21,4
34,2
65,2
100,0
2
MOB
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 3580-A
E Mo B 42
2
DIN 8575
E Mo B20+
AWS A 5.5
E 7018-A1
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda o poziomie zawartości 0,4% Mo w czystym stopiwie szczególnie odpowiednia do stali
16Mo3, do budowy kotłów, zbiorników i rurociągów o temperaturze roboczej do 520 °C.
With a molybdenum content of 0.4 % in the weld metal, this electrode is especially suitable for steel
16Mo3. Typical application areas are boiler, container and pipeline construction and at working
temperatures of up to 520 °C.
Materiały I Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Stal do zbiorników ciśnieniowych
Stal rurowa
Staliwo
S 275 do S 355
S 275 do S 460
P 195 do P 460, 16 Mo 3
L 210 do L 450
Ge200, GE240, GP 240, G20Mo5
Dopuszczenia I Approvals
TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
94
Construction steels
Fine-Grained steels
Boiler steels
Pipe steels
Cast steels
MOB
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Mo
0,08 %
0,4 %
1,0 %
0,4 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment: S ISR
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J -10 °C
> 450
540 - 590
> 24
> 80
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania i osiągnięcia temperatury warstwy pośredniej i cieplna obróbka
końcowa zależą od rodzaju zastosowanych materiałów podstawowych do spawania, w
przypadku P355GH oraz blach o grubości powyżej 25 mm wymagane jest podgrzewanie do
temperatury co najmniej 200 °C.
Pre-heating, interpass temperature and thermal after-treatment depending on base material, for
P355GH and thickness above 25 mm pre-heating at min. 200 oC necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.470.253
00.470.323
00.470.403
00.470.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
[A]
[kg]
≈
[mm]
2,50/350
3,25/350
4,00/350
5,00/450
70 - 100
110 - 140
140 - 180
190 - 230
95
4,3
4,8
4,7
6,0
192
139
90
58
22,4
34,5
52,2
103,4
2
CROMO 1R
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN 8575
E CrMo1 R22
DIN EN ISO 3580-A
E CrMo 1 R 12
2
AWS A 5.5
E 8013-G
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego stali rurowej i stali do budowy kotłów oraz do podobnych
stali stopowych Cr Mo odpornych na działanie sprężonego wodoru, zalecana do stali 13CrMo4-5
o temperaturze roboczej do 550 °C. Elektroda jest odpowiednia ponadto do spawania
połączeniowego i napawania podobnych stopowych stali do nawęglania i do ulepszania
cieplnego. Odpowiednia do spawania warstwy graniowej spoiny.
Ideal electrode for joint welding on boiler and pipe steel as well as on similar chromiummolybdenum-alloyed, pressure-hydrogen-resistant steel, especially for the steel 13CrMo4-5 at
working temperatures of up to 550 °C. It is in particular suitable for root welding. Further, this rod
electrode is suitable for joint welding and surfacing on similar-alloyed case-hardened and heattreated steel.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.7218
1.7218
1.7254
1.7258
1.7262
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
25 CrMo 4
G 25 CrMo 4
20 CrMo 4
24 CrMo 5
15 CrMo 5
1.7335
1.7337
1.7350
1.7354
Dopuszczenia I Approvals
96
Rodzaj stali
Steel
13 CrMo 4-5
16 CrMo 4-4
22 CrMo 4-4
G22 CrMo 5-4
CROMO 1R
rutil-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Mo
0,1 %
0,3 %
0,6 %
1,1 %
0,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : S / SR
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Re N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J +20 °C
> 360
510 - 540
> 20
> 47
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
W zależności od materiału podstawowego, kształtu obrabianego przedmiotu i grubości ściany
temperatura podgrzewania i temperatura warstwy pośredniej wynosi od 250 do 350 °C.
Odpuszczanie: min. 0,5 godz. w temperaturze 700 °C – ochładzanie w nieruchomym powietrzu
Ulepszenie cieplne: 0,5h w temperaturze od 930 do 950 °C – chłodzenie w powietrzu, następnie
0,5 godz. w temperaturze 700 °C – chłodzenie w powietrzu
Pre-heating and interpass temperature from 250 up to 350 oC depending on base material, shape
of material and thickness.
Tempering: min. 0.5 h at 700 oC - down-cooling at resting air
Annealing: 0.5 h at 930 to 950 oC - down-cooling by air,
afterwards 0.5 h at 700 oC - down-cooling by air
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.489.253
00.489.323
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
[kg]
[A]
[kg]
[mm]
≈
2,50/350
3,25/350
80 - 100
110 - 140
97
4,8
4,8
228
142
21,1
33,8
2
CROMO 1B
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN 8575
E CrMo1 B20+
DIN EN ISO 3580-A
E CrMo 1 B 42
2
AWS A 5.5
E 8018-B2
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego stali rurowej i stali do budowy kotłów oraz do podobnych
stali stopowych Cr Mo odpornych na działanie sprężonego wodoru, zalecana do stali 13CrMo4-5
o temperaturze roboczej do 550 °C. Elektroda jest odpowiednia ponadto do spawania
połączeniowego i napawania podobnych stopowych stali do nawęglania i do ulepszania
cieplnego.
Electrode for joint welding on boiler and pipe steel as well as similar chromium-molybdenumalloyed, pressure-hydrogen-resistant steel. Preferrably, this rod electrode is used for the steel
13CrMo4-5 at working temperatures of up to 550 °C. Further, it is well suited for joint welding and
surfacing on similar-alloyed case-hardened and heat-treated steel.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.7218
1.7218
1.7254
1.7258
1.7262
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
25 CrMo 4
G 25 CrMo 4
20 CrMo 4
24 CrMo 5
15 CrMo 5
1.7335
1.7337
1.7350
1.7354
Dopuszczenia I Approvals
TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
98
Rodzaj stali
Steel
13 CrMo 4-5
16 CrMo 4-4
22 CrMo 4-4
G22 CrMo 5-4
CROMO 1B
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Mo
0,08 %
0,4 %
1,0 %
1,0 %
0,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment :A I A
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J +20 °C
> 400
510 - 650
> 20
> 80
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
W zależności od materiału podstawowego, kształtu obrabianego przedmiotu i grubości ściany
temperatura podgrzewania i temperatura warstwy pośredniej wynosi od 250 do 350 °C.
Odpuszczanie: min. 0,5 godz. w temperaturze 700 °C – ochładzanie w nieruchomym powietrzu
Ulepszenie cieplne: 0,5h w temperaturze 950 °C – chłodzenie w powietrzu, następnie 0,5 godz. w
temperaturze 700 °C – chłodzenie w powietrzu
Pre-heating and interpass temperature from 250 up to 350 oC depending on base material, shape
of material and thickness.
Tempering: min. 0.5 h at 700 oC - down-cooling at resting air
Annealing: 0.5 h at 950 oC - down-cooling by air,
afterwards 0.5 h at 700 oC - down-cooling by air
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.490.253
00.490.323
00.490.403
00.490.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
[A]
[kg]
[mm]
≈
2,50/350
3,25/350
4,00/350
5,00/450
70 - 100
110 - 140
140 - 180
190 - 230
99
4,3
4,8
4,8
6,0
192
140
94
59
22,4
34,3
51,1
101,7
2
CROMO 2B
basischumhüllt
Oznaczenie normy I Standards
DIN 8575
E CrMo2 B20+
DIN EN ISO 3580-A
E CrMo 2 B 42
2
AWS A 5.5
E 9018-B3
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego stali rurowej i stali do budowy kotłów oraz do podobnych
stali stopowych Cr Mo odpornych na działanie sprężonego wodoru, zalecana do żarowytrzymałej
stali 10CrMo9-10 o temperaturze roboczej do 600 °C w długotrwałej eksploatacji. Elektroda
odpowiednia ponadto do spawania połączeniowego oraz napawania podobnych stopowych stali
do nawęglania i do ulepszania cieplnego.
Electrode for joint welding on boiler and pipe steel as well as similar chromium-molybdenumalloyed, pressure-hydrogen-resistant steel. It is preferred for long-term use on the creep-resistant
steel 10CrMo9-10 at working temperatures of up to 600 °C. Further, it is suitable for joint welding
and surfacing on similar-alloyed case-hardened and heat-treated steel.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.7259
1.7273
1.7276
1.7281
1.7379
Rodzaj stali
Steel
26 CrMo 7
24 CrMo 10
10 CrMo 11
16 CrMO 9-3
G17 CoMo 9-10
Dopuszczenia I Approvals
TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
100
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
1.7380
1.7382
1.7383
1.7387
1.8075
10 CrMo 9-10
G19 CrMo 9-10
11 CrMo 9-10
G12 CrMo 9-10
10 CrSiMoV 7
CROMO 2B
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Mo
0,08 %
0,4 %
0,9 %
2,2 %
1,1 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment :A I A
Granica
plastyczności
Yield Strength
Re N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarność
Charpy Impact Value
ISO -V J +20 °C
> 400
500 - 600
> 20
> 47
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
W zależności od materiału podstawowego, kształtu obrabianego przedmiotu i grubości ściany
temperatura podgrzewania i temperatura warstwy pośredniej wynosi od 250 do 350 °C.
Odpuszczanie: min. 0,5 godz. w temperaturze 700 °C – ochładzanie w nieruchomym powietrzu
Ulepszenie cieplne: 0,5h w temperaturze 950 °C – chłodzenie w powietrzu, następnie 0,5 godz. w
temperaturze 700 °C – chłodzenie w powietrzu
Pre-heating and interpass temperature 250 up to 350 oC depending on base material, shape of
material and thickness.
Tempering: min. 0.5 h at 700 oC - down-cooling at resting air
Annealing: 0.5 h at 950 oC - down-cooling by air,
afterwards 0.5 h at 700 oC - down-cooling by air
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.491.323
00.491.403
00.491.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
3,25/350
4,00/350
5,00 / 450
110 - 140
140 - 180
190 - 230
101
4,8
4,8
6,0
143
95
58
33,6
50,5
103,4
2
2
102
Elektrody prętowe do spawania stali
żaroodpornych I
Stick Electrodes for Welding of TemperatureResistant and Scale-Resistant Steels
Strona I Page
FINOX 4820 AC
FINOX 4842 AC
FINOX 4842 B
FINOX 4829 AC
104
106
108
110
103
3
FINOX 4820 AC
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 25 4 R 52
otulina rutylowa,
otulina z domieszkami stopów
Nr materiału I Mat. no.
1.4820
DIN 8556
E 25 4 MPR 33 160
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
3
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego i napawania stali tego samego gatunku lub stali
żaroodpornych o podobnym stopie Cr- i CrNi i do gatunków staliwa przystosowanych do
zastosowania w temperaturze roboczej do 1100 °C oraz do nierdzewnych i odpornych na korozję
gatunków stali i staliwa Cr(Ni) bez dodatku molibdenu. Stopiwo ferrytyczno-austenityczne jest
żaroodporne na działanie powietrza i utleniających gazów (spalinowych) do temperatury 1100 °C
i charakteryzuje się także dobrą odpornością na działanie gazów (spalinowych) zawierających
siarkę.
Electrode for joint welding and surfacing on heat-resistant chromium and chromium-nickel steel
and cast steel of the same or similar alloy at working temperatures of up to 1100 °C and rustless,
corrosion-resistant molybdenum-free chromium(-nickel) steel and cast steel. The ferriticaustenitic weld metal is scale-resistant at air and oxidising (combustion) gases up to 1100 °C and
shows good resistance against reducing, sulphur-containing (combustion) gases.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
1.4710
1.4713
1.4724
1.4740
GX 30 CrSi 7
X 10 CrAl 7
X 10 CrAlSi 13
GX 40 CrSi 17
1.4742
1.4762
1.4821
1.4823
Dopuszczenia I Approvals
104
Rodzaj stali
Steel
X 10 CrAlSi 18
X 10 CrAl 25
X 15 CrNiSi 25-4
GX 40 CrNiSi 27-4
rutile-coated, alloyed through coating
FINOX 4820 AC
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
Ni
C
Si
Mn
Cr
0,06 %
0,8 %
1,0 %
26,0 %
Struktura I Structure
4,5 % ferryt z zawartością austenitu ok. 20%
ferrite with approx. 20 % austenite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
> 500
> 700
> 15
Udarność
Twardość
Charpy Impact Value Hardness
ISO -V J RT
HB
> 20
180
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Podczas spawania żaroodpornej stali Cr w zależności od materiału podstawowego temperatura
podgrzewania i temperatura warstwy pośredniej wynosi od 200 do 300 °C, w innym przypadku
należy spawać bez podgrzewania. (Należy zwrócić uwagę na tendencję materiałów
podstawowych do utraty elastyczności!) Cieplna obróbka końcowa nie jest konieczna lub
konieczność jej wykonania uzależniona jest od rodzaju materiału podstawowego.
When welding heat-resistant Cr-steels pre-heating and interpass temperature of 200 to 300 oC is
recommended, otherwise no pre-heating (attention: brittleness properties of base material).Post
weld heat treatment only in dependence of base material necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.711.253
00.711.323
00.711.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
≈
[mm]
[kg]
[A]
2,50/350
3,25/350
4,00/350
60 - 90
80 - 110
100 - 140
105
5,0
5,0
5,0
169
103
68
29,6
48,5
73,5
3
FINOX 4842 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 25 20 R 12
DIN 8556
E 25 20 R 23
AWS A 5.4
» E 310-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4842
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
3
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego i napawania stali tego samego gatunku lub stali
żaroodpornych o podobnym stopie CrNi i do gatunków staliwa przystosowanych do zastosowania w
temperaturze roboczej do 1200 °C, do połączeń ciągliwych, do warstw pośrednich i wypełniających
podczas spawania gatunków stali i staliwa Cr. Elektroda jest odpowiednia ponadto do łączenia stali
niestopowych i niskostopowych oraz gatunków staliwa lub nierdzewnych i żaroodpornych stali Cr
oraz gatunków staliwa ze stalami austenitycznymi i gatunkami staliwa przeznaczonych do
zastosowania w temperaturze roboczej do 300 °C. W stosunku do gazów odtleniających,
zawierających siarkę oraz nawęglających, stopiwo nie ma wystarczającej odporności. W takich
przypadkach warstwy ścieralne należy spawać za pomocą elektrody FINOX 4820AC.
Electrode for joint welding and surfacing on heat-resistant chromium-nickel steel and cast steel of
the same or similar grade at working temperatures of up to 1200 °C, for tough joints, intermediate
and filler layers when welding chromium steel and cast steel. Further, it is suitable for joining
unalloyed and low-alloyed steel and cast steel or rustless and heat-resistant chromium steel and
cast steel with austenitic steel and cast steel at working temperatures of up to 300 °C. The weld
metal does not have sufficient resistance against reducing, sulphur-containing and carburising
gases.Acover layer with Finox 4820AC should be applied in these cases.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4710
1.4713
1.4724
1.4742
1.4762
1.4828
1.4833
Rodzaj stali
Steel
GX 30 CrSi 7
X 10 CrAl 7
X 10 CrAlSi 13
X 10 CrAlSi 18
X 10 CrAlSi 25
X 15 CrNiSi 20-12
X 12 CrNi 23-13
Dopuszczenia I Approvals
106
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
1.4840
1.4841
1.4845
1.4846
-
GX 15 CrNi 25-20
X 15 CrNiSi 25-21
X 8 CrNi 25-21
X 40 CrNi 25-21
AISI 310
AISI 310S
AISI 314
FINOX 4842 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
0,12 %
0,7 %
3,0 %
25,0 %
20,0 %
stabilny austenit I fully austenitic
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 30
> 70
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Podczas spawania żaroodpornej stali Cr w zależności od materiału podstawowego temperatura
podgrzewania i temperatura warstwy pośredniej wynosi od 200 do 400 °C, w innym wypadku
należy spawać bez podgrzewania. Cieplna obróbka końcowa nie jest konieczna lub konieczność
jej wykonania uzależniona jest od rodzaju materiału podstawowego.
When welding heat-resistant Cr-steels pre-heating and interpass temperature of 200 to 400 oC is
recommended, otherwise no pre-heating. Post weld heat treatment only in dependence of base
material necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.712.250
00.712.323
00.712.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
60 - 90
80 - 110
100 - 140
107
4,0
5,0
5,0
212
130
89
18,9
38,5
56,2
3
FINOX 4842 B
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 25 20 B 22
DIN 8556
E 25 20 B20+
AWS A 5.4
E 310-15
Nr materiału I Mat. no.
1.4842
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
3
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego i napawania stali tego samego gatunku lub stali
żaroodpornych o podobnym stopie CrNi i do gatunków staliwa przystosowanych do zastosowania w
temperaturze roboczej do 1200 °C, do połączeń ciągliwych, do warstw pośrednich i wypełniających
podczas spawania gatunków stali i staliwa Cr. Elektroda jest odpowiednia ponadto do łączenia stali
niestopowych i niskostopowych oraz gatunków staliwa lub nierdzewnych i żaroodpornych stali Cr
oraz gatunków staliwa ze stalami austenitycznymi i gatunkami staliwa przeznaczonych do
zastosowania w temperaturze roboczej do 300 °C. W stosunku do gazów odtleniających,
zawierających siarkę oraz nawęglających, stopiwo nie ma wystarczającej odporności. W takich
przypadkach warstwy ścieralne należy spawać za pomocą elektrody FINOX 4820AC.
Electrode for joint welding and surfacing on heat-resistant chromium-nickel steel and cast steel of
the same or similar alloy at working temperatures of up to 1200 °C, for tough joints, intermediate
and filler layers when welding chromium steel and cast steel. Further, this electrode is suitable for
joining unalloyed and low-alloyed steel and cast steel or rustless and heat-resistant chromium
steel and cast steel with austenitic steel and cast steel at working temperatures of up to 300 °C.
The weld metal does not have sufficient resistance against reducing, sulphur-containing and
carburising gases.Acover layer with Finox 4820AC should be applied in these cases.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4710
1.4713
1.4724
1.4742
1.4762
1.4828
1.4833
Rodzaj stali
Steel
GX 30 CrSi 7
X 10 CrAl 7
X 10 CrAlSi 13
X 10 CrAlSi 18
X 10 CrAlSi 25
X 15 CrNiSi 20-12
X 12 CrNi 23-13
Dopuszczenia I Approvals
108
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
1.4840
1.4841
1.4845
1.4846
-
GX 15 CrNi 25-20
X 15 CrNiSi 25-21
X 8 CrNi 25-21
X 40 CrNi 25-21
AISI 310
AISI 310S
AISI 314
FINOX 4842 B
basic-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
<0,12 %
0,8 %
2,5 %
25,0 %
20,0 %
stabilny austenit I fully austenitic
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Rp 0,2 % N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 30
> 80
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 250 - 300 °C/2 h (w razie potrzeby I if required)
Podczas spawania żaroodpornej stali Cr w zależności od materiału podstawowego temperatura
podgrzewania i temperatura warstwy pośredniej wynosi od 200 do 400 °C, w innym wypadku
należy spawać bez podgrzewania. Cieplna obróbka końcowa nie jest konieczna lub konieczność
jej wykonania uzależniona jest od rodzaju materiału podstawowego.
When welding heat-resistant Cr-steels pre-heating and interpass temperature of 200 to 400 oC is
recommended, otherwise no pre-heating. Post weld heat treatment only in dependence of base
material necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.713.250
00.713.323
00.713.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
50 - 80
80 - 110
100 - 140
109
4,0
5,0
5,0
266
170
113
15,0
29,4
44,2
3
FINOX 4829 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 22 12 R 32
DIN 8556
E 22 12 R 23
AWS A 5.4
E 309 - 17
Nr materiału I Mat. no.
1.4829
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
3
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego i napawania żaroodpornej stali lub staliwa tego samego
lub podobnego gatunku w temperaturze do 950 °C. Szczególnie odpowiednia do stali X15 CrNiSi
20 12 (nr artykułu 1.4828).
Electrode for joint welding and surfacing on heat-resistant steel and cast steel of the same or
similar alloy at working temperatures of up to 950 °C. This rod electrode is especially suitable for
the stainless steel X 15 CrNiSi 20 12 (1.4828).
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4710
1.4713
1.4724
1.4740
1.4742
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
GX 30 CrSi 7
X 10 CrAlSi 7
X 10 CrAlSi 13
GX 40 CrSi 17
X 10 CrAlSi 18
1.4826
1.4828
1.4833
1.4878
-
Dopuszczenia I Approvals
110
Rodzaj stali
Steel
GX 40 CrNiSi 22-10
X 15 CrNiSi 20-12
X 12 CrNi 23-13
X 8 CrNiTi 18-10
AISI 309
FINOX 4829 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
0,1 %
<0,9 %
0,7 %
22,5 %
12,5 %
austenit z zawartością ok. 7% ferrytu
austenite with approx. 7 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 30
> 55
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewanie uzależniona jest od materiału podłoża. Temperatura warstwy
pośredniej maks. 200 °C.
Pre-heating depends on base material, otherwise not necessary. Interpass temperature
max. 200 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.717.250
00.717.323
00.717.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
60 - 90
80 - 120
100 - 150
111
4,0
5,0
5,0
222
137
92
18,1
36,5
54,3
3
3
112
Elektrody prętowe do spawania stali nierdzewnych
i odpornych na korozję I
Stick Electrodes for Welding of Stainless and
Corrosion-Resistant Steels
Strona I Page
FINOX 4009 AC
FINOX 4351 B
FINOX 4015 AC
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC
FINOX 4551 B
FINOX 4430 AC
FINOX 4430 F
FINOX 4576 AC
FINOX 4462 AC
FINOX 4519 AC
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
113
4
FINOX 4009 AC
otulina rutylowa,
otulina z domieszkami stopów
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 13 R 52
DIN 8556
E 13 R 23
AWS A 5.4
E 410 - 26
Nr materiału I Mat. no.
1.4009
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda prętowa o otulinie rutylowej do spawania tych samych gatunków stali martenzytowej lub
ferrytycznej, w przypadku gdy nie można zastosować stali austenitycznej CrNi, np. z powodu
gazów zawierających siarkę. Jest odpowiednia do napawania powierzchni uszczelniających
armatury wykonanych ze stali niestopowej i niskostopowej (do 450 °C) – żaroodpornej do
temperatury 850 °C.
Rutile-coated stick electrode for welding of identical martensitic, ferrite steels in cases when
austenitic CrNi types cannot be used; e.g. in case of sulphurous gases; suited for surfacing on
sealing surfaces of fittings made from unalloyed and low-alloyed steels (up to 450 °C) – scaleresistant up to 850 °C.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4000
1.4002
1.4006
1.4021
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
X 6 Cr 13
X 6 CrAl 13
X 12 Cr 13
X 20 Cr 13
1.4024
1.4027
-
Dopuszczenia I Approvals
114
Rodzaj stali
Steel
X 15 Cr 13
GX 20 Cr 14
AISI 410
AISI 420
rutile-coated, alloyed through coating
FINOX 4009 AC
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Struktura I Structure
0,06 %
0,5 %
0,6 %
13,0 %
ferryt / martenzyt
ferrite / martensite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : 750 °C/2h
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
> 420
> 500
> 17
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania uzależniona jest od zastosowania ferrytycznych materiałów
podstawowych, aby jednak uniknąć twardych i kruchych stref przejścia martenzytu, należy
wprowadzać możliwie najmniej ciepłą, w innych wypadkach należy spawać bez podgrzewania.
Pre-heating depending of the ferritic base material necessary, low heat input required, otherwise
welding without pre-heating possible.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu Średnica/długość
Dia./Length
Item no.
[mm]
00.709.253
00.709.323
00.709.403
2,50/350
3,25/350
4,00/350
Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
[A]
[kg]
≈
70 - 115
90 - 160
120 - 220
115
5,0
5,0
5,0
167
99
65
29,9
50,5
76,9
FINOX 4351 B
otulina zasadowa,
otulina z domieszkami stopów
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 13 4 B 52
DIN 8556
E 13 4 B 20+
AWS A 5.4
E 410 NiMo-15
Nr materiału I Mat. no.
1.4351
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Wysokowydajna elektroda o otulinie zasadowej do spawania tego samego gatunku miękkiej
martenzytowej stali chromowej lub staliwa.
Jest ona odpowiednia do platerowania zużywalnych części do budowy instalacji w elektrowniach
oraz instalacji wodnych, odporna na ścieranie i na kawitację.
Basic-coated high-performance electrode for welding of identical soft-martensitic chromium
steels or cast steel types; excellently suited for plating of highly stressed parts in power plant and
water utilities construction; wear and cavitation-resistant.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
1.4313
1.4317
X 3 CrNiMo 13-4
GX 4 CrNi 13-4
1.4413
1.4414
Dopuszczenia I Approvals
116
Rodzaj stali
Steel
X 3 CrNiMo 13-4
GX 4 CrNiMo 13-4
FINOX 4351 B
basic-coated, alloyed through coating
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Struktura I Structure
0,06 %
0,5 %
0,8 %
13,0 %
4,5 %
0,35 %
martenzyt I martensite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : 600 °C/2h
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
> 600
> 800
> 15
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania uzależniona jest od ferrytycznych materiałów podstawowych do
spawania.
Grubość ściany > 10 mm: Temperatura podgrzewania 100–150 °C, w innym przypadku należy
spawać bez podgrzewania.
Cieplna obróbka końcowa odpowiednio do zastosowanego materiału podstawowego.
Pre-heating depending of the ferritic base material necessary.
Thickness of the material greater than 10mm: pre-heating 100-150 °C, otherwise welding
without pre-heating possible
Postheat treatment: according to parent metal.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.747.253
00.747.324
00.747.404
00.747.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length [mm]
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
[A]
[kg]
≈
2,50/350
3,25/450
4,00/450
5,00/450
60 - 90
80 - 120
120 - 160
160 - 220
117
4,3
5,3
5,3
5,3
162
93
61
40
26,5
57,0
86,9
132,5
FINOX 4015 AC
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 17 R 52
DIN EN 14700
E Fe 8
otulina rutylowa,
otulina z domieszkami stopów
AWS A 5.4
E 430 -26
Nr materiału I Mat. no.
1.4015
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda wysokowydajna o otulinie rutylowej do spawania nierdzewnych, żaroodpornych i
ciągliwych w niskich temperaturach stali i gatunków staliwa, do spawania tych samych gatunków
ferrytycznych stali i staliwa i podobnych gatunkowo stali i staliwa dostosowanych do ulepszania
cieplnego. Elektroda jest odpowiednia do napawania i platerowania powierzchni
uszczelniających armatur wodociągowych, parowych i gazowych wykonanych ze stali/staliwa
niestopowego lub niskostopowego.
Elektroda ta jest optymalna do napawania elementów szyn narażonych na ścieranie i może być
zastosowana do renowacji i napraw linii tramwajowych, bocznic kolejowych, kolei na terenie
kopalni – do zastosowania w temperaturze roboczej do 475 °C, twardość stopiwa podczas
napawania: w pierwszej warstwie ok. 300HB (niewyżarzone).
Rutile-coated high-performance electrode for welding of stainless, heat-resistant and cold-tough
steels and cast steel types, on identical ferrite and similar heat-treatable steels/cast steel types;
suited for surfacing and plating on sealing surfaces of water, steam and gas fittings made from
unalloyed and low-alloyed steels/cast steel.
This electrode is ideally suited for surfacing on rails subject to wear and can be used for the
refurbishment and repair of tramways, industrial and coal railways - for working temperatures of up
to 475 °C, weld metal hardness in case of surfacing: first layer approx. 300HB (un-annealed)
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4057
1.4059
1.4510
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
X 17 CrNi 16-2
GX 22 CrNi 17
X 3 CrTi 17
-
Dopuszczenia I Approvals
118
Rodzaj stali
Steel
AISI 430Ti
AISI 431
rutile-coated, alloyed through coating
FINOX 4015 AC
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Struktura I Structure
0,08 %
0,6 %
0,5 %
17 %
ferryt / martenzyt
ferrite / martensite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : 750 °C/2h
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
> 350
> 550
> 20
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania zależy od zastosowania ferrytycznych materiałów podstawowych,
aby jednak uniknąć twardych i kruchych stref przejście martenzytu, należy wprowadzać możliwie
najmniej ciepła, w innych wypadkach należy spawać bez podgrzewania.
Pre-heating depending of the ferritic base material necessary, low heat input required, otherwise
welding without pre-heating possible.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.770.323
00.770.403
00.770.504
00.770.604
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
[A]
[kg]
≈
[mm]
3,25/350
4,00/350
5,00/450
6,00/450
80 - 120
100 - 150
140 - 210
180 - 240
119
5,0
5,0
6,0
6,0
99
66
39
28
50,5
75,7
153,8
214,3
FINOX 4316 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 19 9 L R 32
DIN 8556
E 19 9 LR 23
AWS A 5.4
E 308 L-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4316
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego uspokojonych i nieuspokojonych stali austenitycznych
CrNi odpornych na substancje chemiczne przeznaczonych do zastosowania w temperaturze
roboczej do 350 °C, do stali Cr ciągliwych w niskich temperaturach, odpornych na korozję oraz do
platerowania stopopodobnego.
Electrode for joint welding on low-carbon, unstabilised and stabilised austenitic, chemically stable
chromium-nickel steel at working temperatures of up to 350 °C, for corrosion-resistant chromium
steel, for cold-tough austenitic steel as well as claddings of similar alloy.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
1.4301
1.4306
1.4311
1.4541
X 5 CrNi 18-10
X 2 CrNi 19-11
X 2 CrNiN 18-10
X 6 CrNiTi 18-10
-
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
120
Rodzaj stali
Steel
AISI 304
AISI 304L
AISI 304LN
AISI 321
FINOX 4316 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
Ni
C
Si
Mn
Cr
<0,04 %
0,9 %
0,8 %
19,5 %
Struktura I Structure
9,5 % austenit z zawartością ok. 8% ferrytu
austenite with approx. 8 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 35
> 70
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania podczas spawania stali Cr odpornej na korozję uzależnione jest od
zastosowanego materiału podstawowego, w innym przypadku bez podgrzewania. Temperatura
warstwy pośredniej maks. 150 °C.
Pre-heating depends on base material, otherwise not necessary. Interpass temperature
max. 150 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.701.200
00.701.250
00.701.323
00.701.403
00.701.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,00/300
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
40 - 60
50 - 80
80 - 110
110 - 150
150 - 180
121
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
348
221
139
91
55
11,5
18,1
36,0
54,9
109,1
FINOX 4551 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 19 9 Nb R 32
DIN 8556
E 19 9 Nb R 23
AWS A 5.4
E 347-16
Nr materiału I Mat. No.
1.4551
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego uspokojonych i nieuspokojonych stali austenitycznych
CrNi odpornych na substancje chemiczne przeznaczonych do zastosowania w temperaturze
roboczej do 400 °C, do stali Cr odpornych na korozję oraz do platerowania stopopodobnego.
Electrode for joint welding on unstabilised and stabilised austenitic, chemically stable chromiumnickel steel at working temperatures of up to 400 °C, for corrosion-resistant chromium steel as well
as claddings of similar alloy.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4301
1.4306
1.4311
1.4541
1.4550
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
X 5 CrNi 18-10
X 2 CrNi 19-11
X 2 CrNiN 18-10
X 6 CrNiTi 18-10
X 6 CrNiNb 18-10
1.4552
-
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
122
Rodzaj stali
Steel
GX 5 CrNiNb 19-11
AISI 304
AISI 304L
AISI 304 LN
AISI 321
FINOX 4551 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
<0,07 %
0,9 %
0,8 %
19,0 %
9,5 %
Nb
Struktura I Structure
>8xC austenit z zawartością ok. 8% ferrytu
austenite with approx. 8 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 25
> 55
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania podczas spawania stali Cr odpornej na korozję uzależnione jest od
zastosowanego materiału podstawowego, w innym przypadku bez podgrzewania. Temperatura
warstwy pośredniej maks. 150 °C.
Pre-heating depending on base material, otherwise not necessary. Interpass temperature
max. 150 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.702.200
00.702.250
00.702.323
00.702.403
00.702.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
Amperage
[kg]
≈
[kg]
[mm]
[A]
2,00/300
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
40 - 60
50 - 80
80 - 110
110 - 150
150 - 180
123
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
348
224
139
92
54
11,5
17,9
36,0
54,3
111,0
FINOX 4551 B
otulina zasadowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 19 9 Nb B 22
DIN 8556
E 19 9 Nb B20+
AWS A 5.4
E 347-15
Nr materiału I Mat. no.
1.4551
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego uspokojonych i nieuspokojonych stali austenitycznych
CrNi odpornych na substancje chemiczne przeznaczonych do zastosowania w temperaturze
roboczej do 400°C, do stali Cr odpornych na korozję oraz do platerowania stopopodobnego.
Electrode for joint welding on unstabilised and stabilised austenitic, chemically stable chromiumnickel steel at working temperatures of up to 400 °C as well as for corrosion-resistant chromium
steel and claddings of similar alloy.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4301
1.4306
1.4311
1.4541
1.4550
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
X 5 CrNi 18-10
X 2 CrNi 19-11
X 2 CrNiN 18-10
X 6 CrNiTi 18-10
X 6 CrNiNb 18-10
1.4552
-
Dopuszczenia I Approvals
124
Rodzaj stali
Steel
GX 5 CrNiNb 19-11
AISI 304
AISI 304L
AISI 304 LN
AISI 321
FINOX 4551 B
basic-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
<0,07 %
0,5 %
1,2 %
19,5 %
10,0 %
Nb
Struktura I Structure
>8xC austenit z zawartością ok. 8% ferrytu
austenite with approx. 8 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 25
> 75
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 250 - 300 °C/2 h (w razie potrzeby I if required)
Konieczność podgrzewania podczas spawania stali Cr odpornej na korozję uzależnione jest od
zastosowanego materiału podstawowego, w innym przypadku bez podgrzewania. Temperatura
warstwy pośredniej maks. 150 °C.
Pre-heating depending on base material, otherwise not necessary. Interpass temperature
max. 150 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.705.250
00.705.323
00.705.403
00.705.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
[kg]
[A]
≈
[kg]
[mm]
2,50 / 300
3,25 / 350
4,00 / 350
5,00 / 450
60 - 90
80 - 100
100 - 130
130 - 170
4,0
5,0
5,0
6,0
125
266
170
111
66
15,0
29,5
45,0
91,0
FINOX 4430 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 19 12 3 L R 32
DIN 8556
E 19 12 3 LR 23
AWS A 5.4
E 316 L-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4430
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego uspokojonych i nieuspokojonych niskowęglowych stali
austenitycznych CrNiMo odpornych na substancje chemiczne przeznaczonych do zastosowania
w temperaturze roboczej do 400 °C oraz do platerowania stopopodobnego.
Electrode for joint welding on low-carbon, unstabilised and stabilised austenitic, chemically stable
chromium-nickel-molybdenum steel at working temperatures of up to 400 °C. This stainless steel
elctrode is also suitable for claddings of similar alloy.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4401
1.4404
1.4406
1.4408
1.4409
1.4429
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
1.4435
1.4436
1.4571
1.4580
-
X 5 CrNiMo 17-12-2
X 2 CrNiMo 17-12-2
X 2 CrNiMoN 17-11-2
GX 5 CrNiMo 19-11-2
GX 2 CrNiMo 19-11-2
X 2 CrNiMoH 17-13-3
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
126
Rodzaj stali
Steel
X 2 CrNiMo 18-14-3
X 3 CrNiMo 17-13-3
X 6 CrNiMoTi 17-12-2
X 6 CrNiMoNb 17-12-2
AISI 316, AISI 316 L
AISI 316Cb, AISI 316Ti
FINOX 4430 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
<0,03 %
0,9 %
0,8 %
19,0 %
12,5 %
Mo
Struktura I Structure
2,7 % austenit z zawartością ok. 8% ferrytu
austenite with approx. 8 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U /AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Rp 0,2 % N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 30
> 60
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania podczas spawania stali Cr odpornej na korozję uzależnione jest od
zastosowanego materiału podstawowego, w innym przypadku bez podgrzewania. Temperatura
warstwy pośredniej maks. 150 °C.
Pre-heating depends on base material, otherwise not necessary. Interpass temperature
max. 150 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.703.200
00.703.250
00.703.323
00.703.403
00.703.504
Średnica/długość Natężenie prądue
Amperage
Dia./Length
[A]
[mm]
2,00/300
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
40 - 60
50 - 80
80 - 110
110 - 150
150 - 180
127
kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
≈
[kg]
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
348
220
139
93
55
11,5
18,2
36,0
53,8
109,1
FINOX 4430 F
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 19 12 3 L R 11
DIN 8556
E 19 12 3 LR 16
AWS A 5.4
E 316 L-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4430
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego uspokojonych i nieuspokojonych stali austenitycznych
CrNiMo odpornych na substancje chemiczne przeznaczonych do zastosowania w temperaturze
roboczej do 400 °C, do stali Cr odpornych na korozję oraz do platerowania stopopodobnego. Ta
elektroda została stworzona specjalnie do spawania w pozycji pionowej.
Electrode for joint welding on low-carbon, unstabilised and stabilised, austenitic, chemically stable
chromium-nickel-molybdenum steel at working temperatures of up to 400 °C. It is also suitable for
corrosion-resistant chromium steel and claddings of similar alloy. This stainless steel electrode
was especially developed for welding in vertical down position.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4401
1.4404
1.4406
1.4408
1.4409
1.4429
Nr materiału
Mat. no.
Rodzaj stali
Steel
1.4435
1.4436
1.4571
1.4580
-
X 5 CrNiMo 17-12-2
X 2 CrNiMo 17-12-2
X 2 CrNiMoN 17-11-2
GX 5 CrNiMo 19-11-2
GX 2 CrNiMo 19-11-2
X 2 CrNiMoH 17-13-3
Dopuszczenia I Approvals
128
Rodzaj stali
Steel
X 2 CrNiMo 18-14-3
X 3 CrNiMo 17-13-3
X 6 CrNiMoTi 17-12-2
X 6 CrNiMoNb 17-12-2
AISI 316, AISI 316 L
AISI 316Cb, AISI 316Ti
FINOX 4430 F
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
<0,04 %
0,9 %
0,8 %
19,0 %
12,5 %
Mo
Struktura I Structure
2,7 % austenit z zawartością ok. 8% ferrytu
austenite with approx. 8 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Rp 0,2 % N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 30
> 60
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania podczas spawania stali Cr odpornej na korozję uzależnione jest od
zastosowanego materiału podstawowego, w innym przypadku bez podgrzewania. Temperatura
warstwy pośredniej maks. 150 °C.
Pre-heating depends on base material, otherwise not necessary. Interpass temperature
max. 150 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.706.250
00.706.323
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
[A]
[kg]
≈
[mm]
[kg]
2,50/300
3,25/350
50 - 80
80 - 110
129
4,0
5,0
236
152
16,9
32,9
FINOX 4576 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 19 12 3 Nb R 32
DIN 8556
E 19 12 3 Nb R 23
AWS A 5.4
E 318-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4576
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego uspokojonych i nieuspokojonych stali austenitycznych
CrNiMo odpornych na substancje chemiczne przeznaczonych do zastosowania w temperaturze
roboczej do 400 °C,do stali Cr odpornych na korozję oraz do platerowania stopopodobnego.
Electrode for joint welding on unstabilised and stabilised austenitic, chemically stable chromiumnickel-molybdenum steel at working temperatures of up to 400 °C an. This stainless steel
electrode is also suitable for corrosion-resistant chromium steel and claddings of similar alloy.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4401
1.4404
1.4406
1.4408
1.4409
1.4429
1.4435
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
1.4436
1.4571
1.4580
1.4581
1.4583
-
X 5 CrNiMo 17-12-2
X 2 CrNiMo 17-12-2
X 2 CrNiMoN 17-11-2
GX 5 CrNiMo 19-11-2
GX 2 CrNiMo 19-11-2
X 2 CrNiMoN 17-13-3
X 2 CrNiMo 18-14-3
Dopuszczenia I Approvals
GL, DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
130
Rodzaj stali
Steel
X 3 CrNiMo 17-13-3
X 6 CrNiMoTi 17-12-2
X 6 CrNiMoNb 17-12-2
GX 5 CrNiMoNb 19-11-2
X 10 CrNiMoNb 18-12
AISI 316, AISI 316 L
AISI 316Cb, AISI 316Ti
FINOX 4576 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
Si
C
Mn
<0,07 % 0,9 %
Cr
Ni
Mo
0,8 % 18,5 % 11,5 % 2,7 %
Nb
Struktura I Structure
>8xC austenit z zawartością ok. 8% ferrytu
austenite with approx. 8 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U /AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 380
> 550
> 30
> 55
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania podczas spawania stali Cr odpornej na korozję uzależnione jest od
zastosowanego materiału podstawowego, w innym przypadku bez podgrzewania. Temperatura
warstwy pośredniej maks. 150 °C.
Pre-heating depends on base material, otherwise not necessary. Interpass temperature
max. 150 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.704.200
00.704.250
00.704.323
00.704.403
00.704.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,00/300
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
40 - 60
50 - 80
80 - 110
110 - 150
150 - 180
131
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
350
220
138
93
55
11,4
18,2
36,2
53,8
109,1
FINOX 4462 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 22 9 3 N L R 32
DIN 8556
E 22 9 3 N LR 23
AWS A 5.4
E 2209-17
Nr materiału I Mat. no.
1.4462
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego stali duplex odpornych na korozję. Stopiwo
austenityczne o poziomie zawartości ferrytu od ok. 40 do 50 % jest szczególnie odporne na wżery
korozyjne i korozję naprężeniową.
Electrode for joint welding on corrosion-resistant duplex steel. The austenitic weld metal has a
ferrite content of approx. 40 to 50 % and is especially resistant against pitting corrosion and stress
corrosion cracking.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4460
1.4462
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
X 3 CrNiMoN 27-5-2
X 2 CrNiMoN 22-5-3
1.4463
1.4582
Dopuszczenia I Approvals
132
Rodzaj stali
Steel
GX 6 CrNiMo 24-8-2
X 4 CrNiMoNb 25-7
FINOX 4462 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
N
Struktura I Structure
<0,04 % 0,9 % 1,0 % 22,0 % 9,0 % 3,0 % 0,12 % austenit z zawartością ok. 45% ferrytu
austenite with approx. 45% ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 500
> 700
> 25
> 50
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.708.250
00.708.323
00.708.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack
Amperage
[kg]
[A]
[mm]
≈
2,50/300
3,25/350
4,00/350
45 - 70
70 - 110
90 - 140
133
4,0
5,0
5,0
215
137
90
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
18,6
36,5
55,6
FINOX 4519 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 20 25 5 Cu N L R 32
DIN 8556
E 20 25 5 Cu LR 23
AWS A 5.4
E 385-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4519
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
4
Elektroda do spawania połączeniowego i napawania tego samego gatunku stali i staliwa
CrNiMoCu. Stopiwo charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję w środowisku
utleniającym.
Electrode for joint welding and surfacing on austenitic chromium-nickel-molybdenum-copper
steel and cast steel of the same grade. The weld metal has a higher corrosion-resistance against
reducing media.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4500
1.4505
1.4506
1.4531
1.4536
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
1.4538
1.4539
1.4585
1.4586
GX 7 NiCrMoCuNb 25-20
X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2
X 5 NiCrMoCuTi 20-18
GX 2 NiCrMoCuN 20-18
GX 2 NiCrMoCuN 25-20
Dopuszczenia I Approvals
134
Rodzaj stali
Steel
GX 1 NiCrMoCuN 25-20-5
X 1 NiCrMoCu 25-20-5
GX 7 CrNiMoCuNb 18-18
X 5 NiCrMoCuNb 22-18
FINOX 4519 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
<0,03 %
0,9 %
1,5 %
Cr
Ni
Mo
20,0 % 25,0 % 4,5 %
Cu
Struktura I Structure
1,5 %
austenit I austenite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 400
> 550
> 35
> 55
4
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania uzależniona jest od zastosowanego materiału podstawowego, w
większości przypadków nie jest konieczne.
Pre-heating depends on base material, mainly not necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.726.250
00.726.323
00.726.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
[A]
≈
[mm]
[kg]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
50 - 80
80 - 110
100 - 150
135
4,0
5,0
5,0
147
92
61
27,2
54,3
82,0
4
136
Elektrody prętowe do spawania stali różnych i stali
trudno spawalnych (połączenia czarno-białe) I
Stick Electrodes for Welding of Dissimilar and
Difficult to Weld Steels (Black-and-White Joints)
Strona I Page
FINOX 4370 AC
FINOX 4370 B
FINOX 4370 S
FINOX 4431 AC
FINOX 4337 AC
FINOX 29/9 Gold
FINOX 4332 AC
FINOX 4459 AC
138
140
142
144
146
148
150
152
5
137
FINOX 4370 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 18 8 Mn R 12
DIN 8556
E 18 8 Mn R 26
AWS A 5.4
» E 307-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4370
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego niestopowej i niskostopowej stali z wysokostopowymi
stalami, gatunkami staliwa, do połączeń austenityczno-ferrytycznych w temperaturze do 300 °C,
do spawania stali o wysokim poziomie zawartości C i stali trudno spawalnych oraz austenitycznej
stali Hadfielda, do spawania warstw buforowych i do napawania odpornego na ścieranie w
przypadku gdy materiał poddany jest naprężeniu ściskającemu, udarowemu lub walcowaniu.
Stopiwo wykonane ze stabilnego austenitu, odporne na korozję, żaroodporne do temperatury 850
°C oraz przystosowane do umacniania zgniotem do poziomu twardości 350 HB.
5
Electrode for joint welding of unalloyed and low-alloyed steel with high-alloyed steel, cast steel
and for austenite-ferrite-joints at working temperatures of up to 300 °C. This rod electrode is
suitable for welding of difficult-to-weld steel with high carbon content as well as austenitic
manganese steel, for buffering layers and for wear-resistant surfacing when exposed to workhardening shock, pressure and rolling load. The weld metal is austenitic, corrosion-resistant,
scale-resistant up to 850 °C as well as work-hardenable up to 350 HB.
Dopuszczenia I Approvals
DB, TÜV, CE - patrz załącznik I see appendix
138
FINOX 4370 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
0,1 %
0,9 %
6,0 %
19,0 %
9,0 %
stabilny austenit I fully austenitic
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 550
> 35
> 75
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
5
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania zależy od zastosowania ferrytycznych materiałów podstawowych,
aby jednak uniknąć twardych i kruchych stref przejścia martenzytu, należy wprowadzać możliwie
najmniej ciepła, w innych wypadkach należy spawać bez podgrzewania.
Pre-heating depending of the ferritic base material necessary, low heat input required, otherwise
welding without pre-heating possible.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.721.250
00.721.323
00.721.403
00.721.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
60 - 90
80 - 120
100 - 150
150 - 190
139
4,0
5,0
5,0
6,0
217
135
92
54
18,4
37,0
54,3
111,1
FINOX 4370 B
otulina zasadowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 18 8 Mn B 22
DIN 8556
E 18 8 Mn B 20+
AWS A 5.4
» E 307-15
Nr materiału I Mat. no.
1.4370
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda prętowa o otulinie zasadowej do spawania połączeniowego i napawania między sobą i
ze sobą różnych gatunków stali, stali do ulepszania cieplnego, stali pancernej, stali Hadfielda, do
połączeń austenityczno-ferrytycznych w temperaturze roboczej do 300 °C, do spawania stali o
wysokim poziomie zawartości C oraz stali trudno spawalnych.
Stopiwo wykonane ze stabilnego austenitu, odporne na korozję, żaroodporne do temperatury 850
°C oraz przystosowane do umacniania zgniotem do poziomu twardości ok. 350 HB.
5
Basic-coated stick electrode for joint and surface welding of dissimilar steels, heat-treatable,
armour and high-manganese steels among each other and with one another, for austenitic-ferrite
joints at working temperatures of up to 300 °C, for welding of steels with high carbon content and
hard-to-weld steels.
The weld metal is fully austenitic, corrosion-resistant, scale-resistant up to 850 °C and coldhardenable up to a hardness of approx. 350 HB.
Dopuszczenia I Approvals
140
FINOX 4370 B
basic-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
0,1 %
0,5 %
6,3 %
18,8 %
8,8 %
stabilny austenit I fully austenitic
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Rp 0,2 % N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 600
> 35
> 100
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
5
Suszenie wtórne I Re-drying: 250 - 300 °C/2 h (w razie potrzeby I if required)
Konieczność podgrzewania zależy od zastosowania ferrytycznych materiałów podstawowych,
aby jednak uniknąć twardych i kruchych stref przejścia martenzytu, należy wprowadzać możliwie
najmniej ciepła, w innych wypadkach należy spawać bez podgrzewania.
Pre-heating depending of the ferritic base material necessary, low heat input required, otherwise
welding without pre-heating possible.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.744.250
00.744.323
00.744.403
00.744.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
Amperage
[kg]
≈
[kg]
[mm]
[A]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
60 - 90
80 - 120
100 - 150
150 - 190
141
4,0
5,0
5,0
6,0
267
167
111
66
15,0
29,9
45,0
90,9
FINOX 4370 S
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 18 8 Mn R 12
DIN EN 14700
E Fe 10
AWS A 5.4
» E 307-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4370
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
5
Ta elektroda została stworzona specjalnie do napawania szyn (np. linie tramwajowe, bocznice
kolejowe, kolej na terenie kopalni). Jest ona ponadto odpowiednia do spawania połączeniowego
niestopowej i niskostopowej stali z wysokostopowymi stalami, gatunkami staliwa, do połączeń
austenityczno-ferrytycznych, do spawania stali o wysokim poziomie zawartości C i stali trudno
spawalnych oraz austenitycznej stali Hadfielda, do spawania warstw buforowych i do napawania
odpornego na ścieranie w przypadku gdy materiał poddany jest naprężeniu ściskającemu,
udarowemu lub walcowaniu. Stopiwo wykonane ze stabilnego austenitu, odporne na korozję,
żaroodporne oraz przystosowane do umacniania zgniotem do poziomu twardości 350 HB.
This electrode was especially designed for surface welding on rails (e.g. tramways, industrial and
coal railways). Further, it is suited for joint welding of unalloyed and low-alloyed steels with highalloyed steels, cast steel types, for austenite-ferrite joints, for welding of steels with high carbon
content and hard-to-weld steels as well as austenitic hard-manganese steels, for welding of
buffering layers and for wear-resistant surfacing in case of cold-hardening impact, pressure and
rolling load. The weld metal is fully austenitic, corrosion-resistant, scale-resistant and coldhardenable up to a hardness of 350 HB.
Dopuszczenia I Approvals
DB, napawanie szyn I rail-surfacings - patrz załącznik I see appendix
142
FINOX 4370 S
rutile-basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
0,08 %
0,5 %
5,5 %
19,5 %
9,0 %
stabilny austenit I fully austenitic
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Twardość
Hardness
HB
Twardość
Hardness
HB
po zespawaniu: ok. 200 (bez obróbki)
welding condition: approx. 200 (without treatment)
umocniony zgniotem: ok. 350 (bez obróbki)
workhardened: approx. 350 (without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
5
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania zależy od zastosowania ferrytycznych materiałów podstawowych,
aby jednak uniknąć twardych i kruchych stref przejścia martenzytu, należy wprowadzać możliwie
najmniej ciepła, w innych wypadkach należy spawać bez podgrzewania.
Pre-heating depending of the ferritic base material necessary, low heat input required, otherwise
welding without pre-heating possible.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.730.503
00.730.604
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
5,00/450
6,00/450
180 - 210
210 - 240
143
6,0
6,0
65
45
92,3
133,3
FINOX 4431 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 20 10 3 R 32
DIN 8556
E 20 10 3 R 23
AWS A 5.4
E 308 Mo-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4431
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda specjalna do spawania połączeniowego stali austenityczno-ferrytycznych, a także do
połączeń między nierdzewnymi stalami Cr, stalą Hadfielda, stalą CrNiMn i stalą pancerną.
Special electrode for joint welding of austenitic-ferritic joints as well as for joining stainless
chromium steel, high-manganese steel, chromium-nickel-manganese steel and armoured steel.
5
Dopuszczenia I Approvals
144
FINOX 4431 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Struktura I Structure
<0,06 %
0,5 %
0,8 %
20,0 %
10,0 %
3,0 %
austenit z zawartością ok. 20% ferrytu
austenite with approx. 20 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 400
> 600
> 25
> 60
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
5
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Podgrzewanie odpowiednie do zastosowanego materiału podstawowego.
Pre-heating depends on base material.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.707.250
00.707.323
00.707.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
Amperage
[kg]
≈
[kg]
[mm]
[A]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
55 - 80
80 - 110
100 - 130
145
4,0
5,0
5,0
219
136
91
18,3
36,8
54,9
FINOX 4337 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 29 9 R 12
DIN 8556
E 29 9 R 23
AWS A 5.4
E 312-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4337
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
5
Elektroda do spawania połączeniowego i napawania tych samych lub podobnych gatunków stali i
staliwa, do spawania połączeniowego niestopowych i niskostopowych stali konstrukcyjnych
wysoko wytrzymałych, stali do ulepszania cieplnego, stali narzędziowych, stali Hadfielda, a także
do spawania połączeniowego między różnymi gatunkami stali oraz z wysokostopowymi
nierdzewnymi stalami. Elektroda dostosowana jest także odpornych na pęknięcia, ciągliwotwardych warstw pośrednich podczas wykonywania napawania utwardzającego oraz do
napawania odpornego na ścieranie, umacnianego zgniotem i umacnianego cieplnie. Stopiwo
austenityczno-ferrytyczne jest nierdzewne, odporne na korozję i przystosowane do zastosowania
w temperaturze roboczej do 300 °C. Dzięki podwyższonemu poziomowi zawartości ferrytu
pierwotnego stopiwo stosowane w czarno-białych połączeniach charakteryzuje się wysokim
poziomem bezpieczeństwa w zakresie pękania na gorąco.
Electrode for joint welding and surfacing on steel and cast steel of the same or similar alloy, for joint
welding on high-tensile unalloyed and low-alloyed construction steel, heat-treated steel, tool steel
and high-manganese steel as well as for joint welding of dissimilar steel with high-alloyed,
stainless steel. Furthermore, this rod electrode is ideal for crack-resistant and tough-hard
intermediate layers when hard-surfacing as well as for wear-resistant, work-hardened and warmhardened surfacing. The austenitic-ferritic weld metal is rustless, corrosion-resistant and suitable
for working temperatures of up to 300 °C. Due to the enhanced delta-ferrite content of the weld
metal black-and-white joints are very resistant against hot-cracking.
Dopuszczenia I Approvals
146
FINOX 4337 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
0,1 %
<0,9 %
1,0 %
29,0 %
9,0 %
austenit I ferryt
austenite I ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
> 500
> 700
> 20
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
5
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania uzależniona jest od materiałów podstawowych do spawania, należy
jednak wprowadzać możliwie najmniej ciepła. W innych wypadkach należy spawać bez
podgrzewania. Temperatura warstwy pośredniej maks. 200 °C.
Pre-heating depends on base material, low heat input required. Otherwise pre-heating not
necessary. Interpass temperature max. 200 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.723.200
00.723.250
00.723.323
00.723.403
00.723.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
≈
[kg]
[A]
[mm]
[kg]
2,00/300
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
40 - 60
50 - 80
80 - 110
100 - 140
130 - 180
147
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
343
226
142
94
54
11,7
17,7
35,2
53,2
111,1
FINOX 29/9 Gold
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E Z 29 9 R 12
DIN EN 14700
E Fe 11
AWS A 5.4
» E 312-16
Nr materiału I Mat. no.
» 1.4337
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
5
Elektroda specjalna INOX 29/9 do spawania i napawania odpornego na pęknięcia stali trudno
spawalnych, jak np. stal Hadfielda, stal narzędziowa, stal sprężynowa oraz do połączeń
mieszanych, jak np. połączenia czarno-białe.
Dzięki dobrym właściwościom mechanicznym i odporności na korozję elektroda ta ma także
dalszy zakres zastosowania w naprawach i konserwacji elementów maszyn i urządzeń, jak np.
wałów, kół zębatych oraz narzędzi. Elektroda jest także odpowiednia do warstw buforowych
między twardymi stopami.
Dzięki łagodnemu łukowi świetlnemu elektroda ma doskonałe właściwości spawalnicze, tworzy
drobno łuskowatą, plastyczną spoinę oraz łatwy do usunięcia żużel. Osadzające się stopiwo jest
nierdzewne, umocnione zgniotem i cieplnie.
FINOX 29/9 Gold is a special electrode for extremely crack-resistant joint and surface welding on
difficult-to-weld steels, e.g. hard-manganese steel, tool steel and spring steel as well as mixed
joints, e.g. black-and-white joints.
Due to its good mechanical properties and corrosion-resistance the electrode can be used for a
wide range of applications, i.e. repair and maintenance of machine parts and plant components
like shafts and cog wheels as well as for tools. The electrode is just as well suited for buffering
layers under hard alloys.
Due to a stable arc the electrode has excellent welding properties, creates a fine-rippled, easy-toshape seam with easy-to-remove slag. The weld metal is stainless, warm-hardenable and workhardenable.
Dopuszczenia I Approvals
148
FINOX 29/9 Gold
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
0,1 %
0,7 %
1,0 %
30,0 %
9,5 %
austenit I ferryt
austenite I ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
> 640
> 800
> 20
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
5
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania uzależniona jest od materiałów podstawowych do spawania, należy
jednak wprowadzać możliwie najmniej ciepła. W innych wypadkach należy spawać bez
podgrzewania. Temperatura warstwy pośredniej maks. 200 °C.
Pre-heating depends on base material, low heat input required. Otherwise pre-heating not
necessary. Interpass temperature max. 200 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.732.250
00.732.323
00.732.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
≈
[kg]
[A]
[mm]
[kg]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
50 - 80
80 - 110
100 - 140
149
4,0
5,0
5,0
238
154
99
16,8
32,5
50,5
FINOX 4332 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 23 12 L R 12
DIN 8556
E 23 12 LR 23
AWS A 5.4
E 309 L-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4332
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego niestopowej i niskostopowej stali z wysokostopowymi
stalami, gatunkami staliwa, do połączeń austenityczno-ferrytycznych w temperaturze roboczej do
300 °C, do spawania warstw buforowych i platerowania, które w pierwszej warstwie jest odporne
na korozję, a także do spawania stref przejścia w platerowanych blachach CrNi.
5
Electrode for joint welding of unalloyed and low-alloyed steel with high-alloyed steel, cast steel
and for austenite-ferrite joints at working temperatures of up to 300 °C. It is suitable for welding of
buffering layers and claddings, where the first layer should be corrosion-resistant as well as for
welding of transition zones on chromium-nickel-cladded plates.
Dopuszczenia I Approvals
150
FINOX 4332 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Struktura I Structure
<0,04 %
<0,9 %
0,7 %
23,0 %
13,0 %
austenit z zawartością ok. 15 % ferrytu
austenite with approx. 15 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 380
> 550
> 30
> 55
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania zależy od materiału podłoża, w innych wypadkach należy spawać
bez podgrzewania. Temperatura warstwy pośredniej maks. 200 °C.
Pre-heating depends on base material, otherwise not necessary. Interpas temperature max. 200
o
C.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.722.250
00.722.323
00.722.403
00.722.504
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
60 - 90
80 - 120
100 - 150
150 - 190
151
4,0
5,0
5,0
6,0
221
139
92
55
18,1
36,0
54,3
109,1
5
FINOX 4459 AC
otulina rutylowa,
rdzeń elektrody stopowy
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 1600
E 23 12 2 L R 12
DIN 8556
E 23 13 2 LR 23
AWS A 5.4
E 309 MoL-16
Nr materiału I Mat. no.
1.4459
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do spawania połączeniowego niestopowej i niskostopowej stali z i między
wysokostopowymi stalami Cr, CrNi i CrNiMo i gatunkami staliwa, do połączeń austenitycznoferrytycznych w temperaturze roboczej do 300 °C, do spawania warstw buforowych i
jednowarstwowych warstw pośrednich podczas platerowania odpornego na działanie substancji
chemicznych. Stopiwo jest w pierwszej warstwie odporne na korozję oraz szczególnie odporne na
pęknięcia, także w przypadku stali trudno spawalnych. Powyżej temperatury 500 °C powstaje
ryzyko utraty elastyczności.
5
Electrode for joint welding of unalloyed and low-alloyed steel with each other and among each
other and with high-alloyed chromium, chromium-nickel, and chromium-nickel-molybdenum steel
and cast steel, for austenite-ferrite joints at working temperatures of up to 300 °C. This stainless
steel electrode is also suitable for welding of buffering layers and intermediate layers for
chemically stable claddings. The weld metal is already corrosion-resistant on the first layer and
furthermore, it is especially crack-resistant, also regarding steel which is difficult to weld. At
working temperatures of more than 500 °C there is the danger of embrittlement.
Dopuszczenia I Approvals
GL, TÜV, CE - patrz załącznik I see apprendix
152
FINOX 4459 AC
rutile-coated, core wire-alloyed
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
Si
C
<0,03 % <0,9 %
Mn
Cr
Ni
0,7 %
23,0 %
13,0 %
Struktura I Structure
Mo
2,6 % austenit z zawartością ok. 15 % ferrytu
austenite with approx. 15 % ferrite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U I AW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Rp 0,2 % N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 450
> 600
> 30
> 50
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
5
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania uzależniona jest od materiałów podstawowych do spawania, należy
jednak wprowadzać możliwie najmniej ciepła. W innych wypadkach należy spawać bez
podgrzewania. Temperatura warstwy pośredniej maks. 200 °C.
Pre-heating depends on base material. For low dilution low heat input necessary. Interpass
temperature max. 200 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka
kg/Pack
Amperage
Item no.
Dia./Length
[kg]
[A]
[mm]
00.724.250
00.724.323
00.724.403
00.724.504
2,50/300
3,25/350
4,00/350
5,00/450
50 - 80
80 - 110
100 - 140
130 - 180
153
4,0
5,0
5,0
6,0
szt./paczka kg/1000 szt.
Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
≈
216
136
90
54
18,5
36,8
55,6
111,1
5
154
Elektrody prętowe do spawania stali żarowytrzymałych, stopy niklowe i stopy na bazie niklu I
Stick Electrodes for Welding of High-Temperature
Steels, Nickel and Nickel-Base Alloys
Strona I Page
FINOX 82
FINOX 182
FINOX 625
156
158
160
6
155
FINOX 82
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 14172
E Ni 6082 (NiCr 20 Mn 3 Nb)
AWS A 5.11
» E NiCrFe-3
Nr materiału I Mat. no.
2.4648
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda na bazie niklu do wysokogatunkowego i odpornego na pęknięcia spawania połączeniowego i
platerowania tych samych gatunków stopów niklowo-chromowych oraz niklowo-chromowo-żelazowych,
(żaroodpornych) stali Cr, stali CrNi (Mo, N) oraz do ciągliwych w niskich temperaturach stopowych stali
niklowych do zbiorników ciśnieniowych. Dla połączeń austenityczno-ferrytycznych (np. 1.4583 ze stalą 16Mo3)
– zastosowanie w temperaturze roboczej od -196 °C do 800 °C (w atmosferze zawierającej S tylko do
temperatury 500 °C).
Elektroda jest przystosowana do spawania w pozycjach przymusowych. Stopiwo wykonane ze stabilnego
austenitu jest odporne na działanie substancji chemicznych, ciągliwe w niskich temperaturach, żarowytrzymałe,
przystosowane do umacniania zgniotem do temperatury 1000 °C i obojętne na utratę elastyczności.
6
Nickel-base electrode for high-quality crack-resistant joint welding and plating on identical nickelchromium and nickel-chromium-ferrous alloys, (heat-resistant) Cr and CrNi (Mo, N) steels and
nickel-alloyed cold-tough pressure tank steel. For austenite-ferrite joints (e.g. 1.4583 with 16Mo3)
Usable at working temperatures between -196 °C and 800 °C (In case of sulphurous atmosphere
only up to 500°C).
This electrode is very well suited for fixed position welding. The fully austenitic weld metal is
chemically stable, cold-tough, heat-resistant, scale-resistant up to 1000 °C and resistant against
embrittlement.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4876
2.4631
2.4669
2.4816
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
-
X 10 NiCrAlTi 32-21
NiCr 20 TiAl
NiCr 15 Fe 7 TiAl
NiCr 15 Fe
Dopuszczenia I Approvals
156
Rodzaj stali
Steel
Alloy 600
Alloy 800
Alloy 80A
Alloy X750
FINOX 82
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Nb
Fe
Struktura I Structure
0,03 %
0,4 %
5,0 %
19,0 %
pIb
1,5 %
2,2 %
3,0%
austenit I austenite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 400
> 620
> 35
> 90
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 250 - 300 °C/2 h
Podgrzewanie odpowiednio do zastosowanego materiału podstawowego.
Pre-heating depends on base material.
6
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.765.250
00.765.323
00.765.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
50 - 80
80 - 110
90 - 120
157
4,0
5,0
5,0
235
154
95
17,0
32,5
52,6
FINOX 182
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 14172
» E Ni 6182 (Ni Cr 15 Fe6Mn)
Nr materiału I Mat. no.
2.4620
AWS A 5.11
E NiCrFe-3
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
6
Elektroda na bazie niklu do wysokogatunkowego i odpornego na pęknięcia spawania
połączeniowego i platerowania tych samych gatunków stopów niklowo-chromowo-żelazowych,
(żaroodpornych) stali Cr, stali CrNi (Mo, N) oraz do ciągliwych w niskich temperaturach stopowych
stali niklowych do zbiorników ciśnieniowych. Do połączeń austenityczno-ferrytycznych (np.
1.4583 ze stalą 16Mo3).
Zastosowanie w temperaturze roboczej od -196 °C do 800 °C. (W atmosferze zawierającej S
tylko do temperatury 500 °C).
Stopiwo wykonane ze stabilnego austenitu jest odporne na działanie substancji chemicznych,
ciągliwe w niskich temperaturach, żarowytrzymałe, przystosowane do umacniania zgniotem do
temperatury 1000 °C i obojętne na utratę elastyczności.
Nickel-base electrode for high-quality crack-resistant joint welding and plating on the same nickelchromium-ferrous alloys, (heat-resistant) Cr and CrNi(Mo, N) steels and nickel-alloyed cold-tough
pressure tank steels. For austenite-ferrite joints (e.g. 1.4583 with 16Mo3)
Usable at working temperatures between -196 °C and 800 °C (In case of sulphurous atmosphere
only up to 500 °C).
The fully austenitic weld metal is chemically stable, cold-tough, heat-resistant, scale-resistant up
to 1000 °C and resistant against embrittlement.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4876
2.4816
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
-
X 10 NiCrAlTi 32-21
NiCr 15 Fe
Dopuszczenia I Approvals
158
Rodzaj stali
Steel
Alloy 600
Alloy 800
FINOX 182
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Nb
Fe
Struktura I Structure
0,05 %
0,5 %
6,0 %
16,0 %
pIb
1,0 %
2,0 %
8,0%
austenit I austenite
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
2
Rp 0,2 % N/mm
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
> 350
> 620
> 35
> 90
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 150 - 200 °C/2 h
Podgrzewanie odpowiednio do zastosowanego materiału podstawowego.
Pre-heating depends on base material.
6
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.760.253
00.760.323
00.760.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
2,50/350
3,25/350
4,00/350
55 - 80
80 - 110
90 - 120
159
5,0
5,0
5,0
177
105
70
28,2
47,6
71,4
FINOX 625
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 14172
E Ni 6625 (NiCr 22 Mo 9 Nb)
AWS A 5.11
E NiCrMo-3
Nr materiału I Mat. no.
2.4621
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
6
Elektroda na bazie niklu do spawania połączeniowego i platerowania tych samych gatunków
stopów niklowo-chromowo-molibdenowych i podobnych gatunków stali niklowo-chromowych,
(żaroodpornych) stali Cr, stali CrNi (Mo, N) oraz do ciągliwych w niskich temperaturach stopowych
stali niklowych do zbiorników ciśnieniowych.
Zastosowanie w temperaturze roboczej od -196 °C do 1000 °C. (W atmosferze zawierającej S
tylko do temperatury 500 °C). Stopiwo wykonane ze stabilnego austenitu jest odporne na
działanie substancji chemicznych, ciągliwe w niskich temperaturach, żarowytrzymałe,
przystosowane do umacniania zgniotem do temperatury 1100 °C i obojętne na utratę
elastyczności. Wysoka odporność na działanie środowiska korozyjnego.
Nickel-base electrode for joint welding and plating on the same nickel-chromium-molybdenum
and similar nickel-chromium steels, (heat-resistant) Cr and CrNi (Mo, N) steels and nickel-alloyed
cold-tough pressure tank steels. Usable at working temperatures between -196 °C and 1000 °C
(In case of sulphurous atmosphere only up to 500 °C).
The fully austenitic weld metal is chemically stable, cold-tough, heat-resistant, scale-resistant up
to 1000 °C and resistant against embrittlement. High resistance against corrosive media.
Materiały I Material
Nr materiału
Mat. no.
1.4529
1.4876
2.4816
2.4856
2.4858
Rodzaj stali
Steel
Nr materiału
Mat. no.
-
X 1 NiCrMoCuN 25-20-7
X 10 NiCrAlTi 32-21
NiCr 15 Fe
NiCr 22 Mo 9 Nb
NiCr 21 Mo
Dopuszczenia I Approvals
160
Rodzaj stali
Steel
Alloy 600
Alloy 625
Alloy 800
Alloy 825
FINOX 625
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Ni
Mo
Nb
Struktura I Structure
pozostałe I
balance
9,0 %
3,5 %
austenit I austenite
Cr
0,04 % 0,25 % 0,2 % 22,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Obróbka cieplna I Heat Treatment : U IAW
Granica
plastyczności
Yield Strength
Rp 0,2 % N/mm2
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Wydłużenie
Elongation
A5 %
> 420
> 760
> 30
Udarnośćt
Charpy Impact Value
ISO -V J RT
-196 °C
> 90
40
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 250 - 300 °C/2 h
Podgrzewanie odpowiednio do zastosowanego materiału podstawowego.
Pre-heating depends on base material.
6
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.761.253
00.761.323
00.761.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
t kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
2,50/350
3,25/350
4,00/350
80 - 110
100 - 130
150 - 180
161
5,0
5,0
5,0
148
85
56
33,8
58,8
89,3
6
162
Elektrody prętowe do spawania żeliwa I
Stick Electrodes for Welding of Cast Iron
Strona I Page
FICAST NI
FICAST NIFE
FICAST NIFE K
FICAST NIFE B
FICAST FE
164
166
168
170
172
7
163
FICAST NI
otulina zasadowo-grafitowa,
rdzeń elektrody z czystego niklu
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 1071
E C Ni-Cl3
DIN 8573
E Ni BG 11
AWS A 5.15
E Ni-CI
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda na bazie niklu przystosowana do spawania na zimno żeliwa, żeliwa ciągliwego i staliwa
oraz do spawania zmęczonych odlewów żeliwnych. Do usuwania jam usadowych oraz błędów w
obróbce. Elektroda FICAST NI ma doskonałe właściwości spawalnicze także przy niskim
natężeniu prądu. Charakteryzuje się ona spokojnym, intensywnym strumieniem i niewielkimi
stratami spowodowanymi rozpryskiem oraz łatwością usuwania żużlu. Spoina jest miękka i ze
strefami przejścia w materiał rodzimy łatwa do mechanicznej obróbki.
Nickel electrode for cold-welding of grey cast iron, malleable iron and cast steel as well as for
welding on fatigued casted parts. It is also suitable for the removal of blowholes and the repair of
processing defects. The electrode has excellent welding properties even with low amperages. It
produces a smooth, intensive flow and low spatter. The slag can be easily removed. The seam
surface is soft and also at the transition zone machinable.
7
Dopuszczenia I Approvals
164
FICAST NI
basic-graphitic-coated,
pure-nickel core wire
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Ni
0,8 %
» 98 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Twardość
Hardness
HB
> 400
150
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
Suszenie wtórne I Re-drying: 100 - 150 °C/1 h
(w razie potrzeby I if required)
Strefę spawania należy dokładnie oczyścić i krawędzie spoiny oczyścić z naskórka odlewu
materiału macierzystego. Podczas spawania żeliwa należy wprowadzać możliwie najmniej ciepła
i dobrać możliwie niskie natężenie prądu. Szerokość ściegu powinna wynosić maksymalnie
dwukrotność średnicy rdzenia elektrody, długość szwu maksymalnie dziesięciokrotność. Po
zakończeniu spawania ściegi należy dokładnie młotkować w celu zredukowania naprężeń.
Podczas spawania prądem stałym z biegunowością ujemną stopiwo płynie czysto, co umożliwia
powstanie gładkiego ściegu. Podczas spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią, ze
względu na wprowadzanie niewielkiej ilości ciepła, na materiale macierzystym powstaje warstwa,
która powoduje, że ścieg spoiny jest wypukły. Podczas spawania prądem zmiennym wygląd
spoiny i przebieg spawania mieszczą się pomiędzy dwoma powyższymi rodzajami prądu.
=+
=--
~
Clean welding area carefully and remove cast skin from base material. Low heat input during, welding
is required. Therefore weld bead width should not be more than twice of electrode diameter, length
max. 10 times. For reducing the tension the weld should be hammered just after welding. When
welding with DC,negative-polarity, the seam is clean and flat. With +polarity the heat input is lower and
the welding seam is more convex. When welding withAC the appearance is in between.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.002.253
00.002.323
00.002.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
2,50/350
3,25/350
4,00/350
50 - 70
70 - 90
110 - 130
165
1,5
1,5
1,6
74
43
30
20,3
34,9
53,3
7
FICAST NIFE
otulina zasadowo-grafitowa,
rdzeń elektrody Ni-Fe
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 1071
E C Ni Fe-Cl3
DIN 8573
E NiFe-1 BG 11
AWS A 5.15
E NiFe-CI
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda niklowo-żelazowa do spawania na zimno żeliwa o płatkowej lub sferoidalnej strukturze
grafitu oraz do spawania żeliwa ciągliwego, odpowiednia także do łączenia żeliwa (GGL i GGG) z
niestopowymi materiałami stalowymi. Elektroda ta umożliwia uzyskanie większej wytrzymałości
niż przy spawaniu elektrodą FICAST NI. Skład stopiwa wynika w znaczącym stopniu ze składu
rdzenia elektrody – 60 % Ni und 40 % Fe. Stopiwo można poddawać obróbce mechanicznej,
charakteryzuje się wysoką odpornością na pęknięcia. Stopiwo jest w kolorze podobnym do
materiału podstawowego i ulega korozji później niż materiał podstawowy. Elektroda do spawania
miękkiego charakteryzuje się dobrymi właściwościami nawilżającymi.
Nickel-iron electrode for cold-welding of grey cast iron with lamellar and globular graphite
structure and malleable iron. It can also be used for joints of cast iron (GGL and GGG types) with
unalloyed steel. The welding with this electrode produces a higher strength compared to Ficast Ni.
The alloyed weld metal is mainly produced by the core wire which contains 60 % nickel and 40 %
iron. The weld metal is easily machinable and highly crack-resistant. It is very similar to the base
metal in colour and corrodes later than the base metal. This soft-welding electrode has good
wetting abilities.
7
Dopuszczenia I Approvals
166
FICAST NIFE
basic-graphitic-coated,
NiFe-core wire
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Ni
Fe
1,3 %
pozostałe I balance
» 40 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Twardość
Hardness
HB
> 450
160
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
=--
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 100 - 150 °C/1 h
(w razie potrzeby I if required)
Strefę spawania należy dokładnie oczyścić i krawędzie spoiny oczyścić z naskórka odlewu
materiału macierzystego. Podczas spawania żeliwa należy wprowadzać możliwie najmniej
ciepła. Dlatego należy dobrać możliwie niskie natężenie prądu. Szerokość ściegu powinna
wynosić maksymalnie dwukrotność średnicy rdzenia elektrody, długość szwu maksymalnie
dziesięciokrotność. Po zakończeniu spawania ściegi należy dokładnie młotkować w celu
zredukowania naprężeń. Elektrodę FICAST NIFE zasadniczo należy stosować do spawania z
biegunowością dodatnią, szczególnie w przypadku odlewów wrażliwych, aby zapewnić możliwie
niskie wprowadzanie ciepła.
Clean welding area carefully and remove cast skin from base material. Low heat input during,
welding is required. Therfore weld bead width should not be more than twice of electrode diameter,
length max. 10 times. For reducing the tension the weld should be hammered just after welding.
The FICAST NIFE needs DC +polarity to have a low heat input especially with sensitive castings.
7
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.003.250
00.003.323
00.003.403
Średnica/długość Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
50 - 70
70 - 90
110 - 130
167
1,3
1,5
1,5
82
47
32
15,9
31,9
46,9
FICAST NIFE K
otulina zasadowo-grafitowa,
rdzeń elektrody Ni-Fe miedziowany
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 1071
E C Ni Fe-13
DIN 8573
E NiFe-1 BG 11
AWS A 5.15
E NiFe-CI
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda niklowo-żelazowa do spawania na zimno żeliwa o płatkowej lub sferoidalnej strukturze
grafitu oraz do spawania żeliwa ciągliwego, odpowiednia także do łączenia żeliwa (GGL i GGG) z
niestopowymi materiałami stalowymi. Elektroda ta umożliwia uzyskanie większej wytrzymałości
niż przy spawaniu elektrodą FICAST NI. Rdzeń elektrody, w przeciwieństwie do elektrody FICAST
NIFE, jest mocno miedziowany, co umożliwia optymalny przepływ prądu spawania. Skład stopiwa
wynika w znaczącym stopniu ze składu rdzenia elektrody – 60 % Ni und 40 % Fe. Stopiwo można
poddawać obróbce mechanicznej, charakteryzuje się wysoką odpornością na pęknięcia. Stopiwo
jest w kolorze podobnym do materiału podstawowego i ulega korozji później niż materiał
podstawowy. Elektroda do spawania miękkiego charakteryzuje się dobrymi właściwościami
nawilżającymi.
7
Nickel-iron electrode for cold-welding of grey cast iron with lamellar and globular graphite
structure and malleable iron. It is also suitable for joints of cast iron (GGL and GGG types) with
unalloyed steel. The welding with this electrode produces higher strength compared with Ficast
Ni. The core wire is heavily copper-coated in contrast to Ficast NiFe, which guarantees a good
current passage. The alloyed weld metal is mainly produced by the core wire which contains 60 %
nickel and 40 % iron. The weld metal is easily machinable and highly crack-resistant. It is very
similar to the base metal in colour and corrodes later than the base metal. This soft-welding
electrode has good wetting abilities.
Dopuszczenia I Approvals
168
FICAST NIFE K
basic-graphitic-coated,
copper-coated nickel-ferrum core wire
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Ni
Fe
Cu
1,3 %
pozostałe I balance
» 40 %
0,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Twardość
Hardness
HB
> 450
170
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
=--
Suszenie wtórne I Re-drying: 100 - 150 °C/1 h
(w razie potrzeby I if required)
~
Strefę spawania należy dokładnie oczyścić i krawędzie spoiny oczyścić z naskórka odlewu
materiału macierzystego. Podczas spawania żeliwa należy wprowadzać możliwie najmniej ciepła
i dobrać możliwie niskie natężenie prądu. Szerokość ściegu powinna wynosić maksymalnie
dwukrotność średnicy rdzenia elektrody, długość szwu maksymalnie dziesięciokrotność. Po
zakończeniu spawania ściegi należy dokładnie młotkować w celu zredukowania naprężeń.
Elektrodę FICAST NIFE K zasadniczo należy stosować do spawania z biegunowością dodatnią,
szczególnie w przypadku odlewów wrażliwych, aby zapewnić możliwie niskie wprowadzanie
ciepła.
Clean welding area carefully and remove cast skin from base material. Low heat input during,
welding is required. Therefore weld bead width should not be more than twice of electrode
diameter, length max. 10 times. For reducing the tension the weld should be hammered just after
welding. The FICAST NIFE K needs DC +polarity to have a low heat input especially with sensitive
castings.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.005.250
00.005.323
00.005.403
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
1,3
1,5
1,5
50 - 70
70 - 90
110 - 130
169
82
47
32
15,9
31,9
46,9
7
FICAST NIFE B
otulina zasadowo-grafitowa,
rdzeń elektrody Ni-Fe
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 1071
E C Ni Fe-CI3
DIN 8573
E NiFe-1 BG 11
AWS A 5.15
E NiFe-CI
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda niklowo-żelazowa do spawania na zimno żeliwa o płatkowej lub sferoidalnej strukturze
grafitu oraz do spawania żeliwa ciągliwego, odpowiednia także do łączenia żeliwa (GGL i GGG) z
niestopowymi materiałami stalowymi. Wysoka obciążalność prądowa, łagodny łuk świetlny oraz
dobre właściwości nawilżające dzięki bimetalowemu rdzeniowi elektrody. Elektroda ta umożliwia
uzyskanie większej wytrzymałości niż przy spawaniu elektrodą FICAST NI. Stopiwo można
poddawać obróbce mechanicznej, charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania.
Nickel-ferrous electrode for cold welding of grey cast iron with lamellar and globular graphite
structure and malleable iron; also suited for joints of cast iron (GGL and GGG types) with
unalloyed steel materials; high ampacity, stable arc and good wetting abilities due to bi-metallic
core wire.Ahigher strength can be achieved compared to welding with FICAST NI. The weld metal
is machinable and highly crack-resistant.
7
Dopuszczenia I Approvals
170
FICAST NIFE B
basic-graphitic-coated,
nickel-ferrum bimetal core wire
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Ni
Fe
1,3 %
pozostałe I balance
» 40 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Wytrzymałość
na rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm N/mm
Twardość
Hardness
HB
> 450
165
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
=--
Suszenie wtórne I Re-drying: 100 - 150 °C/1 h
(w razie potrzeby I if required)
~
Strefę spawania należy dokładnie oczyścić i krawędzie spoiny oczyścić z naskórka odlewu
materiału macierzystego. Podczas spawania żeliwa należy wprowadzać możliwie najmniej ciepła
i dobrać możliwie niskie natężenie prądu. Szerokość ściegu powinna wynosić maksymalnie
dwukrotność średnicy rdzenia elektrody, długość szwu maksymalnie dziesięciokrotność. Po
zakończeniu spawania ściegi należy dokładnie młotkować w celu zredukowania naprężeń.
Elektrodę FICAST NIFE B zasadniczo należy stosować do spawania z biegunowością dodatnią,
szczególnie w przypadku odlewów wrażliwych, aby zapewnić możliwie niskie wprowadzanie
ciepła.
Clean welding area carefully and remove cast skin from base material. Low heat input during,
welding is required. Therefore weld bead width should not be more than twice of electrode
diameter, length max. 10 times. For reducing the tension the weld should be hammered just after
welding. The FICAST NIFE B needs DC +polarity to have a low heat input especially with sensitive
castings.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.004.250
00.004.323
00.004.403
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
2,50/300
3,25/350
4,00/350
1,3
1,5
1,5
50 - 70
70 - 90
110 - 130
171
82
47
32
15,9
31,9
46,9
7
FICAST FE
Elektroda na bazie
żelaza ze specjalną otuliną
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN ISO 1071
E C Fe-1
DIN 8573
E Fe-1
AWS A 5.15
» E St
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda prętowa specjalnie do warstw buforowych i jednowarstwowego napawania odlewów
pokrytych zgorzeliną i/lub skorodowanych. Nieodpowiednia do warstw wypełniających i do
połączeń.
Warstwy wypełniające należy wykonywać przy użyciu elektrod FICAST NI / FICAST NIFE.
Stick electrode which is especially used for buffering layers and single-layer surfacing on scaled
and/or corroded cast parts. Not suitable for filler layers and joint welding.
Filler layers are produced with FICAST NI / FICAST NIFE.
7
Dopuszczenia I Approvals
172
FICAST FE
Iron-base electrode with
special cover
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Fe
1,1 %
0,6 %
0,7 %
pozostałe I balance
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HB
» 350
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
=--
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 100 - 150 °C/1 h
(w razie potrzeby I if required)
Strefę spawania należy dokładnie oczyścić i krawędzie spoiny oczyścić z naskórka odlewu
materiału macierzystego. Podczas spawania żeliwa należy wprowadzać możliwie najmniej ciepła
i dobrać możliwie niskie natężenie prądu. Szerokość ściegu powinna wynosić maksymalnie
dwukrotność średnicy rdzenia elektrody, długość szwu maksymalnie dziesięciokrotność. Po
zakończeniu spawania ściegi należy dokładnie młotkować w celu zredukowania naprężeń.
Elektroda prętowa specjalnie do warstw buforowych i jednowarstwowego napawania odlewów
pokrytych zgorzeliną i/lub skorodowanych. Nieodpowiednia do warstw wypełniających.
Warstwy wypełniające należy wykonywać przy użyciu elektrod FICAST NI / FICAST NIFE.
The weld zone has to be cleaned thoroughly; the cast skin has to be removed from weld edge of
the base material. When welding cast iron it is important that the heat input is as low as possible,
therefore, select low current. Further, the weld bead width should not be more than twice of
electrode diameter; the length max. ten times. For reducing the tension the weld should be
hammered just after welding. Stick electrode which is especially used for buffering layers and
single-layer surface welding on scaled and/or corroded cast parts. Not suited for filler layers. Filler
layers are produced with FICAST NI / FICAST NIFE.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.006.253
00.006.323
00.006.403
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
2,50/350
3,25/350
4,00/350
50 - 70
70 - 90
110 - 130
173
5,0
5,0
5,0
148
85
56
33,8
58,8
89,3
7
7
174
Elektrody prętowe do napawania I
Stick Electrodes for Surfacing
Strona I Page
FIDUR 1/300
FIDUR 350
FIDUR 2/55
FIDUR 3/50
FIDUR 4/60
FIDUR 6/55
FIDUR 6/60
FIDUR 6/60 R
FIDUR 7/200
FIDUR 7200 Mn
FIDUR 8/200
FIDUR 10/60
FIDUR 10/65
FIDUR 10/65 W
FIDUR 10/70
FIDUR 23/250
FILIT 6
FILIT 21
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
8
175
FIDUR 1/300
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe1
DIN 8555
E 1-UM-300
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do napawania ciągliwego, twardego i odpornego na uderzenia, zalecana do
zastosowania w zakresie budowy torów kolejowych, bocznic kolejowych i torów kolejowej
komunikacji lokalnej. Odpowiednia szczególnie do natapiania stopem twardym powierzchni
tocznej krzyżownicy w rozjazdach, a także do usuwania startych miejsc i usterek na powierzchni
jezdnej oraz na bokach szyn. Elektroda jest odpowiednia także do napawania wykonanych z
niestopowych i niskostopowych materiałów elementów maszyn, które poddawane są
naprężeniom ścierającym lub zgniatającym, jak ślimaki, koła zębate, wały, części przekładni itd.
Stopiwo można poddać także obróbce skrawaniem.
Electrode for tough, hard and impact-resistant surfacings, especially for various railway
constructions. This rod electrode is in particular suitable for armouring of the running surface of rail
frogs and for repairs on worn-out parts of rail surfaces and flanks. It is also used for surfacings on
wear-loaded machine parts from unalloyed and low-alloyed metals which are subject to dragging
or crushing load, for example worms, cogwheels, shafts, gear parts etc. The weld metal is still
machinable.
8
Dopuszczenia I Approvals
DB, CE - patrz załącznik I see appendix
176
FIDUR 1/300
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Mo
V
0,2 %
0,4 %
1,5 %
0,6 %
0,2 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HB
275 - 325 (bez obróbki)
(without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania zależy od materiałów podstawowych do spawania, w przypadku
napawania materiałów wrażliwych na pęknięcia należy podgrzewać do temperatury co najmniej
300 °C.
Pre-heating depends on base material, crack-sensitive materials up to min. 300 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.610.323
00.610.404
00.610.504
8
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
3,25/350
4,00/450
5,00/450
120 - 150
160 - 190
210 - 240
177
5,0
6,0
6,0
150
92
59
32,0
65,2
101,7
FIDUR 350
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe1
DIN 8555
E 1-UM-350
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do napawania wykonanych z niestopowych i niskostopowych materiałów elementów
maszyn, które ulegają zużyciu przez tarcie toczne i poddawane są obciążeniom ścierającym lub
zgniatającym, takich jak szyny, części rozjazdów, koła jezdne, powierzchnie toczne szyn, wały,
części przekładni itd. Stopiwo można poddać także obróbce skrawaniem.
Electrode for surfacing on machine parts made from unalloyed and low-alloyed metals and which
are subject to roll and rolling contact wear with dragged or crushing load, e.g. railways, switch
parts, running wheels and runways, worms, shafts, gear parts etc. The weld metal is still
machinable.
8
Dopuszczenia I Approvals
178
FIDUR 350
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
0,2 %
1,2 %
1,4 %
1,8 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HB
350 - 380 (bez obróbki)
(without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Masywne elementy konstrukcji wykonane z niestopowej, wysokowęglowej, wrażliwej na
zarysowania stali należy podgrzać do temperatury 250-350 °C.
Massive components from unalloyed, crack-sensitive steels with higher carbon content need to be
pre-heated to 250-350 °C.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.649.323
00.649.404
00.649.504
8
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[mm]
[kg]
≈
[kg]
[A]
3,25/350
4,00/450
5,00/450
120 - 150
160 - 190
210 - 240
179
5,0
6,0
6,0
130
80
51
36,2
70,6
117,6
FIDUR 2/55
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Z Fe2
DIN 8555
E 2-UM-55
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda przeznaczona do szczególnie twardego i ciągliwego napawania silnie startych
elementów maszyn wykonanych z materiałów niestopowych i niskostopowych. Odpowiednia
szczególnie do konserwacji i wytwarzania narzędzi do cięcia na zimno o wysokich
właściwościach tnących, jak płyty i listwy tnące. Napawanie można poddawać wyłącznie obróbce
szlifowaniem.
Electrode for very hard and tough surfacings on heavily wear-loaded machine parts from
unalloyed and low-alloyed metals. It is especially suitable for repairs and manufacture of cold
cutting tools with high edge-holding properties, for example die plates and cutting bars. The
surfacing is only machinable by grinding.
8
Dopuszczenia I Approvals
180
FIDUR 2/55
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
0,25 %
0,65 %
1,0 %
2,5 %
1,0 %
0,4 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
52-57 (bez obróbki)
(without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania zależy od materiałów podstawowych do spawania, w przypadku
napawania materiałów wrażliwych na pęknięcia należy podgrzewać do temperatury co najmniej
350 °C.
Pre-heating depends on base material, crack-sensitive materials up to min. 350 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długoś
Dia./Length
[mm]
00.641.324
00.641.404
00.641.504
3,25/450
4,00/450
5,00/450
8
Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
[kg]
[A]
~~
120 - 150
160 - 190
210 - 240
181
6,0
6,0
6,0
130
85
56
46,2
70,6
107,1
FIDUR 3/50
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe3
DIN 8555
E 3-UM-50 T
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda przeznaczona do wykonywania napraw narzędzi do pracy na gorąco ze stali tych
samych gatunków, jak foremniki, matryce na prasę, patryce, trzpienie walcarki dziurującej,
pierścienie do ciągnienia na gorąco, narzędzia do cięcia i spęczania na gorąco wykonanych z
niestopowej i niskostopowej stali o wysokiej wytrzymałości.
Electrode for repairs of hot-working tools from similar steel, for example forging dies, press jacks,
hotdraw rings, hot-cutting and hot-upsetting tools from unalloyed and low-alloyed steel of higher
strength.
8
Dopuszczenia I Approvals
182
FIDUR 3/50
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
W
V
0,25 %
0,3 %
0,5 %
2,5 %
4,5 %
0,6 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
Twardość
Hardness
HRC
ok. 47 (po zespawaniu)
approx. 47 (after welding)
ok. 50 (po ulepszeniu cieplnym)
approx. 50 (after tempering)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
(w razie potrzeby I if required)
Zmiękczanie I
Soft Annealing
Hartowanie I
Hardening
Odpuszczanie I
Tempering
800 - 840 °C,
2-4h
chłodzenie w
piecu I
furnace cooling
1060 - 1120 °C,
hartowanie w oleju,
kąpiel solna lub
powietrze sprężone I
quenching in oil, salt-bath
or compressed air
» 3 godz., temperatura zgodna z żądana twardością roboczą
I temperature acc. to hardness
350 °C, poziom twardości 48 HRC, chłodzenie w powietrzu I
air cooling
450 °C, poziom twardości 49 HRC, chłodzenie w powietrzu I
air cooling
560 °C, poziom twardości 52 HRC, chłodzenie w powietrzu I
air cooling
Aby uniknąć pęknięć, konieczne jest podgrzanie do temperatury co najmniej 400 °C i powolne
wystudzanie po zakończeniu spawania. Szczególnie w przypadku ścian o różnej grubości w celu
uniknięcia naprężeń i pęknięć należy spawać z możliwie najniższym wprowadzaniem ciepła.
To avoid hot cracking pre-heating up to 400 oC and slow cooling necessary. Welding with lowest
heat input recommended when material thicknesses are different, otherwise stresses and cracks
possible.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.611.323
00.611.403
00.611.504
8
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Dia./Length
Amperage
[kg]
≈
[A]
[mm]
[kg]
3,25/350
4,00/350
5,00/450
90 - 130
130 - 160
170 - 200
183
5,0
5,0
6,0
124
79
44
40,3
63,3
136,4
FIDUR 4/60
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe4
DIN 8555
E 4-UM-60 ST
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do twardego i odpornego na ścieranie napawania o wysokiej ciągliwości. Stosowana
jest do wykonywania natapiania stopem twardym krawędzi tnących narzędzi wykonanych ze stali
niskostopowej, a także do wykonywania napraw narzędzi szybkotnących. Stopiwo jest
szczególnie odporne na silna abrazję, obojętne na uderzenia i charakteryzuje się dobrymi
właściwościami tnącymi.
Electrode for hard, wear-resistant surfacings with high toughness. It is used for armouring of
cutting edges on tools from low-alloyed steel and for repairs on high-speed tools. The weld metal is
very resistant against abrasion, impact and shock-resistant and has good edge-holding
properties.
8
Dopuszczenia I Approvals
184
FIDUR 4/60
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Mo
W
V
0,9 %
0,3 %
0,5 %
4,5 %
8,0 %
2,0 %
1,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
Twardość
Hardness
HRC
Twardość
Hardness
HRC
59 - 62 (po zespawaniu)
(after welding)
63 - 65 (po wyżarzeniu)
(after tempering)
60 - 63 (po hartowaniu olejem)
(after oil hardening)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Zmiękczanie I Soft Annealing
Hartowanie I Hardening
Odpuszczanie I Tempering
850 oC,
2 - 5 godz., chłodzenie w piecu I
furnace cooling
1220 oC,
hartowanie w oleju lub sprężonym
powietrzem I quenching in oil or
compressed air
530 C,
2 godz.,
chłodzenie w powietrzu I
air cooling
o
Konieczność podgrzewania zależy od materiałów podstawowych do spawania, w przypadku
napawania materiałów wrażliwych na pęknięcia należy podgrzewać do temperatury co najmniej
350 °C.
Pre-heating depends on base material, crack-sensitive materials up to min. 350 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długoś
Dia./Length
[mm]
00.612.253
00.612.323
00.612.403
00.612.504
2,50/350
3,25/350
4,00/350
5,00/450
Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
≈
[A]
[kg]
90 - 120
120 - 150
150 - 180
200 - 230
185
5,0
5,0
5,0
6,0
170
101
66
40
29,4
49,5
75,8
150,0
8
FIDUR 6/55
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe6
DIN 8555
E 6-UM-55
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do ciągliwo-twardego, odpornego na uderzenia i ścieranie napawania niestopowych i
niskostopowych materiałów o wysokiej wytrzymałości. Dostosowana do napawania zębów łyżek
koparek, listew przymykowych, spychaczy, przenośników ślimakowych, młotów młyna, łopatek
mieszarki, szczęk łamacza, stożków łamacza itd. Napawanie można poddawać wyłącznie
obróbce szlifowaniem.
Electrode for tough-hard, impact-resistant and abrasion-resistant surfacings on unalloyed and
low-alloyed metals of higher strength. It is suitable for surfacings on digging teeth, blow bars,
scrapers, screw conveyors, mill hammers, mixer arms, crusher jaws, cone crushers etc. The
surfacings are machinable by grinding only.
8
Dopuszczenia I Approvals
186
FIDUR 6/55
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
0,6 %
0,3 %
1,0 %
5,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
52-55 (bez obróbki)
(without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
W przypadku napawania materiałów wrażliwych na pęknięcia konieczne jest podgrzewanie do
temperatury co najmniej 350 °C, w razie potrzeby należy wykonać jednowarstwowe platerowanie
za pomocą elektrody FINOX 4370AC.
When surfacing crack-sensitive materials pre-heating at min. 350 oC necessary, eventually
buffering (single layer) with FINOX 4370AC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.651.324
00.651.404
00.651.504
8
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
≈
[kg]
[A]
[mm]
[kg]
3,25/450
4,00/450
5,00/450
90 - 130
140 - 180
180 - 220
187
6,0
6,0
6,0
134
88
57
44,8
68,2
105,3
FIDUR 6/60
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Z Fe6
DIN 8555
E 6-UM-60 P
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do ciągliwo-twardego, odpornego na uderzenia i ścieranie napawania niestopowych i
niskostopowych materiałów o wysokiej wytrzymałości. Szczególnie dostosowana do napawania
części maszyn, zębów łyżek koparek, listew przymykowych, przenośników ślimakowych, młotów
młyna, łopatek mieszarki, szczęk łamacza, stożków łamacza itd. Stopiwo można poddawać
obróbce szlifowaniem, można także poddać wyżarzaniu zmiękczającemu oraz hartowaniu.
Electrode for tough-hard, impact-resistant and abrasion-resistant surfacings on unalloyed and
low-alloyed metals of higher toughness. It is especially suitable for surfacings on machine parts,
digging teeth, blow bars, scrapers, conveyor screws, mill hammers, mixer arms, crushing jaws
and cones. The weld metal is workable by grinding only and can be soft-annealed and hardened.
8
Dopuszczenia I Approvals
188
FIDUR 6/60
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Mo
V
0,5 %
1,0 %
0,5 %
9,0 %
1,0 %
1,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
58 - 62 (bez obróbki)
(without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Zmiękczanie I Soft Annealing
Hartowanie I Hardening
o
1000 - 1050 oC,
hartowanie w oleju I quenching in oil
780 - 820 C,
3 - 5 godz. I hours, chłodzenie w piecu I
furnace cooling
W przypadku napawania materiałów wrażliwych na pęknięcia konieczne jest podgrzewanie do
temperatury co najmniej 350°C, w razie potrzeby należy wykonać jednowarstwowe platerowanie
za pomocą elektrody FINOX 4370AC.
When surfacing crack-sensitive materials pre-heating at min. 350 oC necessary, eventually
buffering (single layer) with FINOX 4370AC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.613.253
00.613.324
00.613.404
00.613.504
Średnica/długoś Natężenie prądue
Amperage
Dia./Length
[A]
[mm]
2,50/350
3,25/450
4,00/450
5,00/450
60 - 90
90 - 130
140 - 180
180 - 220
189
kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
[kg]
≈
5,0
6,0
6,0
6,0
229
127
84
54
21,8
47,2
71,4
111,1
8
FIDUR 6/60 R
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Z Fe6
DIN 8555
E 6-UM-60 P
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do ciągliwo-twardego, odpornego na uderzenia i ścieranie napawania niestopowych i
niskostopowych materiałów o wysokiej wytrzymałości. Szczególnie dostosowana do napawania
części maszyn, zębów łyżek koparek, listew przymykowych, przenośników ślimakowych, młotów
młyna, łopatek mieszarki, szczęk łamacza, stożków łamacza itd. Stopiwo można poddawać
obróbce szlifowaniem, można także poddać wyżarzaniu zmiękczającemu oraz hartowaniu.
Electrode for tough-hard, impact-resistant and abrasion-resistant surfacings on unalloyed and
low-alloyed metals of higher strength. This rod electrode is especially suitable for surfacings on
machine parts, digging teeth, blow bars, scrapers, conveyor screws, mill hammers, mixer arms,
crushing jaws, cones etc. The weld metal is workable by grinding only and can be soft-annealed
and hardened.
8
Dopuszczenia I Approvals
190
FIDUR 6/60 R
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Mo
V
0,5 %
1,0 %
0,5 %
7,5 %
0,5 %
0,5 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
57 - 60 (bez obróbki)
(without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Zmiękczanie I Soft Annealing
Hartowanie I Hardening
o
1000 - 1050 oC,
hartowanie w oleju I quenching in oil
780 - 820 C,
3 - 5 godz. I hours, chłodzenie w piecu I
furnace cooling
W przypadku napawania materiałów wrażliwych na pęknięcia konieczne jest podgrzewanie do
temperatury co najmniej 350 °C, w razie potrzeby należy wykonać jednowarstwowe platerowanie
za pomocą elektrody FINOX 4370AC.
When surfacing crack-sensitive materials pre-heating at min. 350 oC necessary, eventually
buffering (single layer) with FINOX 4370AC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.623.253
00.623.324
00.623.404
00.623.504
Średnica/długoś Natężenie prądue
Amperage
Dia./Length
[A]
[mm]
2,50/350
3,25/450
4,00/450
5,00/450
60 - 90
90 - 130
140 - 180
180 - 220
191
kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[kg]
[kg]
≈
5,0
6,0
6,0
6,0
239
128
86
56
20,9
46,9
69,8
107,1
8
FIDUR 7/200
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN 8555
E 7-UM-200-500 KP
DIN EN 14700
E Fe9
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Austenityczna elektroda do stali Hadfielda do wykonywania odpornego na ścieranie napawania
obrabianych przedmiotów i części maszyn wykonanych ze stali Hadfielda, które poddawane są
naprężeniom uderzeniowym i spiętrzeniom obciążenia, jak zęby łyżek koparek, listwy
przymykowe, szczęki łamacza i krzyżownice. Uzyskany podczas spawania poziom twardości 200
HB można podwyższyć do 500 HB przez umacnianie zgniotem.
The austenitic hard-manganese steel electrode is suitable for wear-resistant surfacings on
materials and machine parts from hard-manganese steel, for example digging teeth, blow bars,
crushing jaws, rail frogs and crossing pieces which are mainly impact and shock-loaded. The weld
metal has in welding condition a hardness of 200 HB which can be increased up to 500 HB by
work-hardening under mechanical strain.
8
Dopuszczenia I Approvals
192
FIDUR 7/200
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
0,8 %
0,5 %
16,0 %
14,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HB
(bez obróbki) po zespawaniu: ok. 180
(without treatment) welding condition: approx. 180
umocniony zgniotem: ok. 500
workhardened: approx. 500
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Stal Hadfielda należy spawać przy zastosowaniu możliwie niskich temperatur. Większe elementy
konstrukcji należy schłodzić. Temperatura warstwy pośredniej maks. 250 °C.
Masywne elementy konstrukcji wykonane z niestopowej, wysokowęglowej, wrażliwej na
zarysowania stali należy podgrzać do temperatury 250-350 °C.
High-manganese steels should be cold-welded, if possible. Larger components need to be
cooled. Intermediate layer temperature is max. 250 °C. Massive components from unalloyed,
crack-sensitive steels with higher carbon content need to be pre-heated to 250-350 °C.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.626.323
00.626.404
00.626.504
8
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
3,25/350
4,00/450
5,00/450
120 - 150
150 - 180
200 - 230
193
5,0
6,0
6,0
94
57
40
53,2
105,3
150,0
FIDUR 7200 Mn
otulina zasadowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN 8555
E 7-UM-250 KP
DIN EN 14700
E Z Fe9
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do napawania elementów konstrukcji ulegających dużemu zużyciu udarowemu i
ślizgowemu. Na przykład: Elementy ulegające ścieraniu podczas obróbki skał, zęby łyżek
koparek, listwy przymykowe, szczęki łamacza, ale także szyny, zwrotnice, krzyżownice.
Elektroda jest dostosowana szczególnie do materiałów podstawowych wykonanych ze stali
Hadfielda oraz do stali niestopowych i niskostopowych. Stopiwo jest przystosowane do
umacniania zgniotem. Po zakończeniu spawania można poddać je także obróbce skrawaniem.
Electrode for surfacing on parts which are subject to heavy impact wear and sliding wear. For
example: consumables in minerals processing, digging teeth, blow bars, crusher jaws but also
railways, switches, centrepieces. Particularly suited for base materials from high-manganese
steels, but also for unalloyed and low-alloyed steels. The weld metal is work-hardenable. It is still
machinable after welding.
8
Dopuszczenia I Approvals
194
FIDUR 7200 Mn
basic-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Mn
Cr
Ni
0,7 %
13,0 %
4,5 %
4,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HB
(bez obróbki) po zespawaniu: ok. 200-250
(without treatment) welding condition: approx. 200-250
umocniony zgniotem: ok. 400-450
workhardened: approx. 400-450
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Stal Hadfielda należy spawać przy zastosowaniu możliwie niskich temperatur. Większe elementy
konstrukcji należy schłodzić. Temperatura warstwy pośredniej maks. 250 °C.
Masywne elementy konstrukcji wykonane z niestopowej, wysokowęglowej, wrażliwej na
zarysowania stali należy podgrzać do temperatury 250-350 °C.
High-manganese steels should be cold-welded, if possible. Larger components need to be
cooled. Intermediate layer temperature is max. 250 °C. Massive components from unalloyed,
crack-sensitive steels with higher carbon content need to be pre-heated to 250-350 °C.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.647.323
00.647.404
00.647.504
8
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
3,25/350
4,00/450
5,00/450
120 - 150
150 - 180
200 - 230
195
5,0
6,0
6,0
134
83
53
37,3
72,3
113,2
FIDUR 8/200
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe10
DIN 8555
E 8-UM-200 CKNZ
Nr materiału I Mat. no.
1.4370
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do odpornego na ścieranie napawania części maszyn, które ulegają silnemu zużyciu
przez tarcie toczne lub zgniatanie, jak zwrotnice i krzyżownice. Ponadto odpowiednia do
platerowania pośredniego w celu wyrównania naprężenia podczas napawania utwardzającego
oraz do odpornego na pęknięcia napawania trudno spawalnych wysokowęglowych materiałów i
stali Hadfielda oraz do żaroodpornych i nierdzewnych stali i gatunków staliwa przeznaczonych do
zastosowań w temperaturze roboczej do 300 °C. Austenityczne stopiwo jest nierdzewne,
żaroodporne do temperatury 850 °C oraz odporne na działanie spalin zawierających siarkę do
maks. 500 °C, odporne na wstrząs termiczny, antymagnetyczne oraz możliwe do umocnienia
zgniotem.
This electrode is used for wear-resistant surfacings on machine parts which are exposed to heavy
rolling and squeezing load (rolling friction), for example track switches, rail frogs and cross pieces.
Furthermore, it is suitable for intermediate claddings for stress equalisation on hard-surfacings
and for crack-resistant surfacings on difficult-to-weld materials with a higher carbon content and
hard-manganese steel as well as heat-resistant and stainless steel and cast steel at working
temperatures of up to 300 °C. The austenitic weld metal is stainless, heat and scale-resistant up to
850 °C and resistant against sulphur-containing combustion gases up to max. 500 °C, thermal
shock-resistant, non-magnetic and work-hardenable.
8
Dopuszczenia I Approvals
196
FIDUR 8/200
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
Ni
0,1 %
0,9 %
6,0 %
19,0 %
9,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HB
(bez obróbki) po zespawaniu: ok. 180
(without treatment) welding condition: approx. 180
umocniony zgniotem: ok. 350
workhardened: approx. 350
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Konieczność podgrzewania zależy od zastosowania materiałów podstawowych, aby jednak
uniknąć twardych i kruchych stref przejścia martenzytu, należy wprowadzać możliwie najmniej
ciepła, w innych wypadkach należy spawać bez podgrzewania.
Pre-heating is only depending on base material. Welding with low heat input required to avoid hard
and brittle martensitic dilution zones.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długoś
Dia./Length
[mm]
00.614.253
00.614.324
00.614.404
00.614.504
2,50/350
3,25/450
4,00/450
5,00/450
Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
[A]
[kg]
≈
90 - 120
120 - 150
150 - 180
200 - 230
197
5,0
6,0
6,0
6,0
157
87
57
36
31,8
69,0
105,3
166,7
8
FIDUR 10/60
otulina rutylowa, 160 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe14
DIN 8555
E 10-UM-60 GR
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do napawania na materiały niestopowe i niskostopowe wysoce odpornej na ścieranie
warstwy o wysokiej wytrzymałości, szczególnie na zużycie abrazyjne oraz na wilgoć. Szczególnie
dostosowana do napawania łopatek mieszarki, ramion mieszających, urządzeń mielących,
przenośników ślimakowych, prowadnic i suwaków. Napawanie wykonywać w maksymalnie 2
warstwach, w przypadku konieczności napawania większej ilości warstw wcześniej należy
wykonać uzupełnienie elektrodą FIDUR 6/60. Ledeburytyczne nierdzewne stopiwo można
poddać tylko obróbce szlifowaniem.
Electrode for highly wear-resistant surfacings on unalloyed and low-alloyed metals of higher
strength, especially when heavily abrasion-loaded and exposed to moisture. This rod electrode is
especially suitable for surfacings on mixer and agitator arms, crushing mills, conveyor screws,
guideways, slides and skids. Surfacings should be applied in two layers only. For higher
surfacings it is recommended to fill them up with Fidur 6/60 beforehand. The rustless ledeburitic
weld metal is workable by grinding only.
8
Dopuszczenia I Approvals
198
FIDUR 10/60
rutile-coated, 160 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
pozostałe I others
3,8 %
0,9 %
0,4 %
33,0 %
» 2,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
57 - 60 (bez obróbki)
57 - 60 (without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 250 - 300 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Aby uniknąć pęknięć konieczne jest podgrzanie do temperatury co najmniej 500 °C i powolne
wystudzanie po zakończeniu spawania.
To avoid cracks pre-heating up to min. 500 oC, slow down cooling necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.615.253
00.615.323
00.615.404
00.615.504
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
2,50/350
3,25/350
4,00/450
5,00/450
90 - 120
120 - 150
150 - 180
200 - 230
199
5,0
5,0
6,0
6,0
154
94
57
37
32,5
53,2
105,3
162,2
8
FIDUR 10/65
otulina rutylowa gruba,
190 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe15
DIN 8555
E 10-UM-65 GR
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda wysokowydajna do napawania części maszyn, które poddawane są silnemu zużyciu
przez ścieranie. Podwyższony poziom zawartości C i Cr umożliwia uzyskanie wysokiej twardości i
odporności na ścieranie.
High-performance electrode for highly wear-resistant surfacings on machine parts which are
exposed to strong grinding load. Through higher carbon and chromium content a high hardness
and good wear-resistance can be achieved.
8
Dopuszczenia I Approvals
200
FIDUR 10/65
heavy rutile-coated,
190 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
4,5 %
0,7 %
0,5 %
34,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
62 - 64 (bez obróbki)
62 - 64 (without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
=--
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 100 - 150 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Aby uniknąć pęknięć konieczne jest podgrzanie do temperatury co najmniej 500 °C i powolne
wystudzanie po zakończeniu spawania.
To avoid cracks pre-heating up to min. 500 oC, slow down cooling necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.618.253
00.618.323
00.618.404
00.618.504
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack
Amperage
[mm]
≈
[kg]
[A]
2,50/350
3,25/350
4,00/450
5,00/450
90 - 120
130 - 160
170 - 200
210 - 240
201
5,0
5,0
6,0
6,0
152
90
55
35
kg/1000 szt.
kg/1000 Pc.
[kg]
32,9
55,6
109,1
171,4
8
FIDUR 10/65 W
otulina rutylowa, 240 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe16
DIN 8555
E 10-UM-65 GRZ
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda wysokowydajna o wydajności 240 % do napawania narzędzi i części maszyn, które
ulegają silnemu zużyciu przez ścieranie i zużyciu udarowemu. Do wykonywania napawania i
napraw, np. koparek, łamaczy w górnictwie i kamieniołomach, w przemyśle cementowym. Węgliki
stopowe (Cr-Nb-Mo-W-V) zapewniają wysoką odporność na ścieranie się w podwyższonych
temperaturach do 500 °C.
High-performance electrode with 240 % recovery for highly wear-resistant surfacing on tools and
machine parts which are subject to heavy abrasive and impact wear, for surface and repair
welding, e.g. on excavators and crushers in mines and stone quarries; in the cement industry.
Special carbides (Cr-Nb-Mo-W-V) ensure an excellent wear-resistance at increased
temperatures of up to 500 ° C.
8
Dopuszczenia I Approvals
202
FIDUR 10/65 W
rutile-coated, 240 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Cr
Mo
Nb
W
V
5,0 %
22,0 %
7,0 %
7,0 %
2,0 %
1,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
63 - 65 (bez obróbki)
63 - 65 (without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 150 - 200 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Konieczność podgrzewania zależy od materiałów podstawowych do spawania. Powolne
wystudzanie po zakończeniu spawania.
Pre-heating is only depending on base material. Slow down cooling
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
Średnica/długoś
Dia./Length
[mm]
00.635.323
00.635.404
00.635.504
3,25/350
4,00/450
5,00/450
Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
≈
[kg]
[A]
[kg]
130 - 160
170 - 200
210 - 240
203
5,0
6,0
6,0
81
50
32
61,7
120,0
187,5
8
FIDUR 10/70
otulina rutylowa, 240 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Fe16
DIN 8555
E 10-UM-70 GRZC
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda wysokowydajna do napawania narzędzi i części maszyn, które ulegają skrajnej abrazji
oraz wysokim temperaturom. Do wykonywania napawania i napraw w kopalniach węgla, w
obróbce minerałów i cementu oraz w stalowniach.
High-performance electrode for surfacings on tools and machine parts which are exposed to
extreme abrasion under high temperatures. This rod electrode is suitable for surfacings and
repairs in the coal mining industry, in mineral and cement processing and in the steel industry.
8
Dopuszczenia I Approvals
204
FIDUR 10/70
rutile-coated, 240 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
B
4,8 %
0,7 %
0,5 %
38,0 %
3,0 %
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
68 - 70 (bez obróbki)
68 - 70 (without treatment)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
=--
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 200 - 250 °C/2 h, (w razie potrzeby I if required)
Aby uniknąć pęknięć konieczne jest podgrzanie do temperatury co najmniej 500 °C i powolne
wystudzanie po zakończeniu spawania.
To avoid cracks pre-heating up to min. 500 oC, slow down cooling necessary.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.627.323
00.627.404
00.627.504
8
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Amperage
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
[A]
[mm]
≈
[kg]
[kg]
3,25/350
4,00/450
5,00/450
120 - 160
165 - 220
210 - 250
205
5,0
6,0
6,0
86
54
34
58,1
111,1
176,5
FIDUR 23/250
otulina rutylowa, 240 % wydajności
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Ni 2
AWS A 5.11
E Ni Cr Mo-5
DIN 8555
E 23-UM-250 CNKPTZ
Nr materiału I Mat. No.
»2.4887
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do żaroodpornego i odpornego na korozję napawania o dużej odporności na wstrząs
termiczny. Szczególnie dostosowana do napraw i wytwarzania narzędzi do pracy na gorąco, jak
foremniki, matryce, kowadła, patryce, sworznie dziurkujące itd. Także dostosowana do
napawania stali niestopowej i niskostopowej o wysokiej wytrzymałości. Stopiwo jest odporne na
korozję w warunkach utleniających i redukujących, szczególnie ciągliwe i odporne na pęknięcia,
żarowytrzymałe i przy temperaturze ok. 780 °C można poddać je utwardzaniu dyspersyjnemu.
Można umocnić je zgniotem przez naprężenia udarowe oraz poddać je obróbce mechanicznej.
Electrode for highly heat-resistant, corrosion-resistant surfacings with good thermal shock
resistance abilities. It is especially suitable for repairs and fabrication of hot working tools, for
example forging dies, die blocks, press jacks, piercers, trimming cutters etc. This rod electrode is
also ideal for surfacings on unalloyed and low-alloyed high-tensile steel. The weld metal is
corrosion-resistant under oxydising and reducing conditions, especially tough and crackresistant, creep-resistant and hardenable at approx. 780 °C. It is work-hardenable under shock
load and mechanically workable.
8
Dopuszczenia I Approvals
206
FIDUR 23/250
rutile-coated, 180 % recovery
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Cr
Mo
W
Fe
Co
0,06 %
16,0 %
17,0 %
4,5 %
<7,0 %
2,5 %
Ni
pozostałe I
remaining
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Granica
Wytrzymałość
plastyczności
na rozciąganie Wydłużenie
Yield Strength Tensile Strength Elongation
2
Rp 0,2 % N/mm2
Rm N/mm
A5 %
> 390
> 680
40
Twardość
Hardness
HB
Twardość
Hardness
HB
ok. 47 (po zespawaniu) I ok. 400 (umocniony zgniotem) I
approx. 220 (after welding) approx. 400 (workhardened)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 250 - 300 °C/2 h
Konieczność podgrzewania zależy od materiałów podstawowych do spawania, w przypadku
napawania materiałów wrażliwych na pęknięcia należy podgrzewać maksymalnie do temperatury
400 °C.
Pre-heating is only depending on base material, for surfacing at crack-sensitive materials up to
400 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.617.253
00.617.323
00.617.403
00.617.504
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
≈
[A]
[kg]
[mm]
2,50/350
3,25/350
4,00/350
5,00/450
70 - 100
120 - 140
160 - 190
210 - 250
207
5,0
5,0
5,0
6,0
145
88
57
34
34,5
56,8
87,7
176,5
8
FILIT 6
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Co2
DIN 8555
E 20-UM-40 CTZ
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp marking
Zastosowanie I Application
Elektroda na bazie kobaltu do napawania chroniącego przed silną korozją, erozja i kawitacją przy
naprężeniach uderzeniowych i spiętrzeniach obciążenia i wysokich temperaturach (800-1000 °C
w zależności od zastosowania). Duża odporność na wstrząs termiczny. Zakres zastosowania:
Powierzchnie uszczelniające armatur gazowych, parowych, wodociągowych i kwasoodpornych,
gniazda zaworów w silnikach spalinowych, dysze wytłaczarki, nożyce do cięcia na gorąco.
Cobalt-base electrode for surfacings against corrosion, erosion and cavitation under heavy
impact and shock load and high temperatures (800 - 1000 °C depending on the application). It is
characterised by good thermal shock resistance abilities. It is ideal for sealing surfaces at gas,
damp, water and acid armatures, valve seats on combustion engines, hot extruder nozzles and
hot log shears.
8
Dopuszczenia I Approvals
208
FILIT 6
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Si
Mn
Cr
W
Fe
Ni
1,0 %
0,9 %
1,0 %
27,0 %
4,5 %
<3,0 %
pozostałe I
balance
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
Twardość
Hardness
HRC
Twardość
Hardness
HRC
» 40 (przy I at RT)
» 35 (przy I at 300 °C)
» 30 (przy I at 600 °C)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania i temperatura warstwy pośredniej od 150 do 400 °C uzależniona jest
od zastosowanego materiału podstawowego, kształtu i wielkości obrabianego przedmiotu.
Pre-heating depending on base material, shape and size of work piece up to 150 to 400 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.616.323
00.616.403
00.616.503
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
≈
[kg]
[A]
[mm]
3,25/350
4,00/350
5,00/350
80 - 120
110 - 140
130 - 180
209
5,0
5,0
5,0
141
96
61
35,5
52,1
82,0
8
FILIT 21
otulina rutylowa
Oznaczenie normy I Standards
DIN EN 14700
E Co1
DIN 8555
E 20-UM-35 CKTZ
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp marking
Zastosowanie I Application
Elektroda na bazie kobaltu do napawania chroniącego przed korozja, utlenianiem, umiarkowaną
abrazją, silną kawitacją i erozją przy wysokich temperaturach. Stopiwo charakteryzuje się
doskonałą odpornością na szok termiczny. Bardzo dobra odporność na zużycie ślizgowe metalu.
Zastosowanie w matrycach kuźniczych, mieszadła wysokotemperaturowe, turbiny gazowe i
zawory wylotowe silników spalinowych. Stopiwo jest przystosowane do umacniania zgniotem.
Cobalt-based electrode for surfacing against corrosion, oxidation, moderate abrasion, heavy
cavitation and erosion at high temperatures. The weld metal has very high thermal shock
resistance. Excellent resistance against metal sliding abrasion. Usable for forging dies, hightemperature mixers, gas turbines and starting valves of combustion engines. The weld metal is
work-hardenable.
8
Dopuszczenia I Approvals
210
FILIT 21
rutile-coated
Analiza składu stopiwa I Weld Metal Composition
C
Mn
Cr
Mo
Ni
Co
0,3 %
1,0 %
30,0 %
5,5 %
3,5 %
pozostałe I
balance
Właściwości czystego stopiwa I All Weld Metal Mechanical Properties
Twardość
Hardness
HRC
Twardość
Hardness
HRC
Twardość
Hardness
HRC
» 35 (przy I at RT)
» 30 (przy I at 300 °C)
» 25 (przy I at 600 °C)
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=+
~
Suszenie wtórne I Re-drying: 300 - 350 °C/2 h
Konieczność podgrzewania i osiągnięcia temperatury warstwy pośredniej od 450 do 600 °C
zależy od zastosowanego materiału podstawowego, kształtu i wielkości obrabianego przedmiotu.
Pre-heating depending on base material, shape and size of work piece up to 450 to 600 oC.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.619.323
00.619.403
00.619.503
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
Dia./Length
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
[kg]
≈
[mm]
[kg]
[A]
3,25/350
4,00/350
5,00/350
80 - 120
110 - 140
130 - 180
211
5,0
5,0
5,0
140
94
60
35,7
53,2
83,3
8
8
212
Elektrody do cięcia i żłobienia gazowego I
Cutting and Gouging Electrodes
Strona I Page
MET-OX
KJELGOUGE
214
216
9
213
MET-OX
Elektroda do cięcia I Electrode for cutting
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda do cięcia wszystkich gatunków stali niestopowej i niskostopowej, a także metali
kolorowych, staliwa oraz żeliwa.
Electrode for cutting of all unalloyed and alloyed steel grades as well as non-ferrous metal, cast
steel and cast iron.
Materiały I Material
Materiały metalowe
metallic material
9
214
MET-OX
Wskazówka dotycząca obróbki I Handling
=-Delikatny ruch wahadłowy elektrody ułatwia usuwanie stopionego metalu ze szczeliny cięcia. W
przypadku cięcia poziomych półwyrobów zaleca się kąt nachylenia 45 ° w kierunku cięcia, a w
przypadku pionowych przedmiotów obrabianych ok. 60 ° nachylenia. W przypadku zawilgocenia
elektrody należy suszyć ok. 30 minut w temperaturze 70 °C.
A light reciprocating movement will help to drive the molten metal out of the kerf. The easiest way
by horizontal pieces is to held on an angle of 45 o in cutting direction. At vertical pieces an angle of
60 o downwards is recommend. Moistured electrodes should be re-dryed up to 70 oC for about
30 minutes.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.990.324
00.990.404
00.990.504
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
[kg]
[A]
~~
[mm]
3,25/450
4,00/450
5,00/450
200 - 300
300 - 400
350 - 450
215
6,0
6,0
6,0
143
93
58
42,0
64,5
103,4
9
KJELGOUGE
Elektroda do żłobienia I Electrode for gouging
Oznaczenie I Marking
Odcisk stempla I Stamp Marking
Zastosowanie I Application
Elektroda ze specjalną otuliną do spoinowania metalowych materiałów, jak nierdzewna i
niestopowa stal, miedź, brąz i aluminium.
Elektrodę charakteryzuje łatwy zapłon i stabilny łuk świetlny o dużej sile wydmuchującej.
Żłobienie jest czyste i gładkie.
Electrode with a special coating for gouging of metallic materials like stainless and unalloyed steel,
copper, bronze und aluminium. This rod electrode ignites easily and produces a stable arc with
strong blowing action. The slots are clean and smooth.
Materiały I Material
Materiały metalowe
metallic material
9
216
KJELGOUGE
Wskazówki dotyczące spawania I Welding Recommendations
=--
~
Suszenie wtórne:
W przypadku zawilgocenia elektrody należy suszyć ok. 30 minut w temperaturze 70 °C.
Elektrodę należy równomiernie popychać do przodu. W miarę możliwości przedmiot obrabiany
nachylić.
Re-drying:
Moistured electrodes should be re-dryed up to 70 °C for about 30 minutes.
The electrode should be set to base material as horizontal as possible. The working speed is
increased by slight pushing movements in the direction of working.
Natężenie prądu, wskazówki dotyczące opakowania I
Welding Current, Packing Data
Nr artykułu
Item no.
00.992.323
00.992.403
Średnica/długoś Natężenie prądue kg/paczka szt./paczka kg/1000 szt.
kg/Pack Piece/Pack kg/1000 Pc.
Amperage
Dia./Length
[kg]
[A]
[kg]
~~
[mm]
3,25/350
4,00/350
150 - 200
200 - 300
217
4,0
3,3
112
62
35,7
53,2
9
218
Załącznik
Enclosure
Spis treści
Strona
Załącznik
Informacje istotne dla spawacza
1. Przegląd zastosowania spawania niestopowej i nisko-
222
stopowej stali oraz stali konstrukcyjnej drobnoziarnistej
2. Przegląd zastosowania spawania stali żarowytrzy-
224
małych i odpornych na działanie sprężonego wodoru
3. Przegląd zastosowania spawania stali odpornych na
226
korozję, odpornych na substancje chemiczne, żaroodpornych
4. Przegląd zastosowania spawania stali różnych i stali
230
trudno spawalnych
232
5. Spawanie żeliwa szarego
Dopuszczenia
Klasy dopuszczenia towarzystw klasyfikacyjnych
242
jednostek pływających
Dopuszczenia i poświadczone materiały
243
Deutsche Bahn AG
Załączone materiały zgodne z wytycznymi DB
244
Egzaminy kwalifikacyjne TÜV
246
Grupy produktów według normy ISO 15608
248
Tabele kalkulacyjne
251
Tabele porównawcze wytrzymałości na rozciąganie
257
wg skali Brinella, Rockwella i Vickersa
220
Content
Page
Enclosure
Useful Information for the Welder
1. Application Summary Welding of Mild and Low-
222
Alloyed Steels and Fine-Grained Steels
2. Application Summary Welding of High-Temperature
Steels and Steels Resistant to Pressurized Hydrogen
224
3. Application Summary Welding of Corrosion,
Chemically and Heat-Resistant Steels
226
4. Application Summary Welding of Dissimilar and
Difficult to Weld Steels
230
5. Welding of Grey Cast Iron
232
Approvals
Approval Classes of Ship Classification Organisations
242
Approvals and Certified Materials of the Deutsche
Bahn AG (German Railways)
243
Included Materials acc. DB instructions
244
TÜV qualification Tests
246
Materials which are Included in the TÜV
248
Calculation Tables
251
Comparisation Charts for Tensile Strength, Brinell,
Rockwell and Vickers hardness
257
221
Informacje istotne dla spawacza
1.Przegląd zastosowania spawania niestopowej i niskostopowej stali oraz stali konstrukcyjnej drobnoziarnistej
Elektrody do spawania I Welding Electrodes
Llo
yd
Llo
yd
Gr
Pr
im ün
a
Pr
im
ab
l
Tit
an ue
Ro
Tit
t
an
S
Tit
an
Tit
an
K
Op
tim
al
Ko
nta
Tru kt 16
0
mp
Pr f
og
res
s
Ga
ran
Ga t
ran
Ga t S
ran
Ga t K
ran
Ga t BR
ran
tA
Pe
C/
DC
rfe
kt
Ko
rre
x
Podstawowe
materiały I
Base
Material
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia I Construction Steels (DIN EN 10025)
S185
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S235
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S275
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S355
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista I Fine-Grained Steels (DIN EN 10113)
X
X
X
X
X
X
X
X
S275
S355
X
X
X
X
X
X
X
X
S420
X
X
X
X
S460
X
X
Stal do zbiorników ciśnieniowych I Boiler Steels (DIN EN 10028)
P195
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P235
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P275
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P355
X
X
X
X
X
X
X
P460
Stal rurowa I Steel for tubes (DIN EN 10208)
L210
X
X
X
X
X
X
X
X
L245
X
X
X
X
X
X
X
X
L360
X
X
X
X
L450
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x Należy zwrócić uwagę na zakres przydatności względem specjalnych właściwości oraz
zakresu dopuszczenia.
Please observe the extent of suitability with regard to special properties and extent of approvals.
222
Useful Information for the Welder
1. Application Summary Welding of Mild and LowAlloyed Steels and Fine-Grained Steels
Elektrody do spawania I Welding Electrodes
Llo
yd
Llo
yd
Gr
Pr
im ün
a
Pr
im
ab
l
Tit
an ue
Ro
Tit
t
an
S
Tit
an
Tit
an
K
Op
tim
al
Ko
nta
Tru kt 16
0
mp
Pr f
og
res
s
Ga
ran
Ga t
ran
Ga t S
ran
Ga t K
ran
Ga t BR
ran
tA
Pe
C/
DC
rfe
kt
Ko
rre
x
Podstawowe
materiały I
Base
Material
Stal konstrukcyjna odporna na wpływy atmosferyczne I Steel resistant to weathering (DIN EN 10155)
S235xW
X
P355xW
X
(COR-TEN® A, COR-TEN® B)
Stal okrętowa I Ship Steels
A, B, D
X
X
X
X
E
A 32, A36 X
X
X
X
D 32, D36 X
X
X
X
E 32, E36
F 36, F 36
A 40, D40
E 40
F40
Staliwo I Steel casting
GE200
X
X
X
X
X
X
GE240
X
X
X
GP240
X
X
X
G20Mo5
X
G21Mn5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Stal zbrojeniowa I Reinforcing steel
X
X
X
X
X
BSt 420 S X
X
X
BSt 500 S X
X
X
BSt 500 M X
P460
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x Należy zwrócić uwagę na zakres przydatności względem specjalnych właściwości oraz
zakresu dopuszczenia.
Please observe the extent of suitability with regard to special properties and extent of approvals.
223
Informacje istotne dla spawacza
2.Przegląd zastosowania spawania stali żarowytrzymałych i odpornych na działanie sprężonego wodoru
Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
(DIN EN 10025) I Construction Steels
S235
X
S275
X
X
X
S355
X
X
X
Stal okrętowa I Ship Steels
X
X
X
A32/36/40
X
X
X
D32/36/40
X
X
E32/36/40
X
X
F36/40
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
pl
Im ex W
pu
ls
Mo
B
Cr
om
o1
Cr
om R
o1
Cr
om B
o2
B
Podstawowe
materiały I
Base
Material
Ko
m
mp
l
Im ex W
pu
ls
Mo
B
Cr
om
o1
Cr
om R
o1
Cr
om B
o2
B
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Ko
Podstawowe
materiały I
Base
Material
Stal rurowa (DIN EN 10208/10217) I
Pipe Steels
L210/245
X
X
X
L290/360
X
X
X
X
X
L415/450
Staliwo (DIN EN 10213) I
Cast Steels
GP240
X
X
X
G20Mo5
X
X
X
G17CrMo5-5
X
X
G17CrMo9-10
Stal konstrukcyjna drobnoziarnista
(DIN EN 10113) I Fine-Grained Steels
X
X
X
S275/355
X
X
S420/460
X
S500
X
Stal i staliwo odporne na działanie
sprężonego wodoru I
Steel and Cast Steel Resistant to
Pressurized Hydrogen
X
X
25CrMo4
GS-25CrMo4
X
X
X
26CrMo7
Blachy kotłowe (DIN EN 10028-2) I
X
24CrMo10
Boiler Steels
P195/235
X
X
X
X
10CrMo11
P265/295
X
X
X
X
16CrMo9-3
P355
X
X
X
P460
X
X
P500
X
16Mo3
X
X
X
13CrMo4-5
X
X
10CrMo9-10
X
x Należy zwrócić uwagę na zakres przydatności względem specjalnych właściwości oraz zakresu dopuszczenia.
Please observe the extent of suitability with regard to special properties and extent of approvals.
224
Useful Information for the Welder
2. Application Summary Welding of High-Temperature
Steels and Steels Resistant to Pressurized Hydrogen
mp
l
Im ex W
pu
ls
Mo
B
Cr
om
o1
Cr
om R
o1
Cr
om B
o2
B
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Ko
Podstawowe
materiały I
Base
Material
Stale specjalne niesklasyfikowane
w normach DIN I
Special Steels without DIN classification
15CrMo5
X
X
20CrMo4
X
X
24CrMo5
X
X
16CrMo4-4
X
X
22CrMo4-4
X
X
G22CrMo5-4
X
X
G17CrMo9-10
X
10CrMo9-10
X
11CrMo9-10
X
G19CrMo9-10
X
G12CrMo9-10
X
10CrSiMoV7
X
225
Informacje istotne dla spawacza
3.Przegląd zastosowania spawania stali odpornych na korozję,
odpornych na substancje chemiczne, żaroodpornych
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Nr materiału Gatunki stala
Steel
Mat. no.
zalecane
recommended
1.4000
X 6 Cr 13
FINOX 4009 AC
1.4002
X 6 CrAl 13
FINOX 4009 AC
1.4006
X 12 Cr 13
FINOX 4009 AC
1.4021
X 20 Cr 13
FINOX 4009 AC
1.4024
X 15 Cr 13
FINOX 4009 AC
1.4027
GX 20 Cr 14
FINOX 4009 AC
1.4057
X 17 CrNi 16-2
FINOX 4015 AC
1.4059
GX 22 CrNi 17
FINOX 4015 AC
1.4301
X 5 CrNi 18-10
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC/B
1.4306
X 2 CrNi 19-11
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC/B
1.4311
X 2 CrNi 18-10
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC/B
1.4313
X 3 CrNiMo 13-4
FINOX 4351 B
1.4317
GX 4 CrNi 13-4
FINOX 4351 B
1.4401
X 5 CrNiMo 17-12-2
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4404
X 2 CrNiMo 17-12-2
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4406
X 2 CrNiMoN 17-11-2
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4408
GX 5 CrNiMo 19-11-2
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4409
GX 2 CrNiMo 19-11-2
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4413
X 3 CrNiMo 13-4
FINOX 4351 B
1.4414
GX 4 CrNiMo 13-4
FINOX 4351 B
1.4429
X 2 CrNiMoN 17-13-3
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4435
X 2 CrNiMo 18-14-3
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4436
X 3 CrNiMo 17-13-3
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
226
odpowiednie
suitable
Useful Information for the Welder
3. Application Summary Welding of Corrosion,
Chemically and Heat-Resistant Steels
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Nr materiału Stahlsorte
Mat. no.
Steel
zalecane
recommended
odpowiednie
suitable
1.4460
X 3 CrNiMoN 27-5-2
FINOX 4462 AC
1.4462
X 2 CrNiMoN 22-5-3
FINOX 4462 AC
1.4463
GX 6 CrNiMo 24-8-2
FINOX 4462 AC
1.4500
GX 7 NiCrMoCuNb 25-20
FINOX 4519 AC
1.4505
X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2
FINOX 4519 AC
1.4506
X 5 NiCrMoCuTi 20-18
FINOX 4519 AC
1.4510
X 3 CrTi 17
FINOX 4015 AC
1.4529
X 1 NiCrMoCuN 25-20-7
FINOX 625
1.4531
GX 2 NiCrMoCuN 20-18
FINOX 4519 AC
1.4536
GX 2 NiCrMoCuN 25-20
FINOX 4519 AC
1.4538
GX 1 NiCrMoCuN 25-20-5
FINOX 4519 AC
1.4539
X 1 NiCrMoCu 25-20-5
FINOX 4519 AC
1.4541
X 6 CrNiTi 18-10
FINOX 4316 AC
1.4550
X 6 CrNiNb 18-10
FINOX 4551 AC/B
1.4552
GX 5 CrNiNb 19-11
FINOX 4551 AC/B
1.4571
X 6 CrNiMoTi 17-12-2
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
1.4580
X 6 CrNiMoNb 17-12-2
FINOX 4576 AC
FINOX 4430 AC/F
1.4581
GX 5 CrNiMoNb 19-11-2
FINOX 4576 AC
FINOX 4430 AC/F
1.4582
X 4 CrNiMoNb 25-7
FINOX 4462 AC
1.4583
X 10 CrNiMoNb 18-12
FINOX 4576 AC
1.4585
GX 7 CrNiMoCuNb 18-18
FINOX 4519 AC
1.4586
X 5 NiCrMoCuNb 22-18
FINOX 4519 AC
227
FINOX 4551 AC/B
Informacje istotne dla spawacza
3.Przegląd zastosowania spawania stali odpornych na korozję,
odpornych na substancje chemiczne, żaroodpornych
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Nr materiału Stahlsorte
Mat. no.
Steel
odpowiednie
suitable
zalecane
recommended
1.4710
GX 30 CrSi 7
FINOX 4820 AC
FINOX 4829 AC
1.4713
X 10 CrAlSi 7
FINOX 4820 AC
FINOX 4829 AC
FINOX 4842 AC/B
1.4724
X 10 CrAlSi 13
FINOX 4820 AC
FINOX 4829 AC
FINOX 4842 AC/B
1.4740
GX 40 CrSi 17
FINOX 4820 AC
FINOX 4829 AC
1.4742
X 10 CrAlSi 18
FINOX 4820 AC
FINOX 4829 AC
1.4762
X 10 CrAlSi 25
FINOX 4820 AC
FINOX 4842 AC/B
1.4821
X 15 CrNiSi 25-4
FINOX 4820 AC
1.4823
GX 40 CrNiSi 27-4
FINOX 4820 AC
1.4826
GX 40 CrNiSi 22-10
FINOX 4829 AC
1.4828
X 15 CrNiSi 20-12
FINOX 4829 AC
FINOX 4842 AC/B
1.4833
X 12 CrNi 23-13
FINOX 4829 AC
FINOX 4842 AC/B
1.4840
GX 15 CrNi 25-20
FINOX 4842 AC/B
1.4841
X 15 CrNiSi 25-21
FINOX 4842 AC/B
1.4845
X 8 CrNi 25-21
FINOX 4842 AC/B
1.4846
X 40 CrNi 25-21
FINOX 4842 AC/B
1.4876
X 10 NiCrAlTi 32-21
FINOX 82
1.4878
X 8 CrNiTi 18-10
FINOX 4829 AC
2.4631
NiCr 20 TiAl
FINOX 82
2.4816
NiCr 15 Fe
FINOX 182
2.4856
NiCr 22 Mo 9 Nb
FINOX 625
2.4858
NiCr 21 Mo
FINOX 625
228
FINOX 4842 AC/B
FINOX 4842 AC/B
FINOX 182
FINOX 625
FINOX 82
FINOX 625
Useful Information for the Welder
3. Application Summary Welding of Corrosion,
Chemically and Heat-Resistant Steels
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Zgodne ze stopem American Iron
and Steel Institute (AISI)
Alloy acc. AISI
zalecane
recommended
odpowiednie
suitable
304
(~1.4301)
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC/B
304L
(~1.4306)
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC/B
304LN
(~1.4311)
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC/B
309
(~1.4829)
FINOX 4829 AC
310
(~1.4841)
FINOX 4842 AC/B
310S
(~1.4845)
FINOX 4842 AC/B
314
(~1.4841)
FINOX 4842 AC/B
316
(~1.4401; ~1.4436)
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
316Cb
(~1.4580)
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
316L
(~1.4404, ~1.4435)
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
316Ti
(~1.4571)
FINOX 4430 AC/F
FINOX 4576 AC
321
(~1.4541)
FINOX 4316 AC
FINOX 4551 AC/B
410
(~1.4006)
FINOX 4009 AC
420
(~1.4021)
FINOX 4009 AC
430Ti
(~1.4510)
FINOX 4015 AC
431
(~1.4057)
FINOX 4015 AC
600
(~2.4816)
FINOX 182
625
(~2.4856)
FINOX 625
800
(~1.4876)
FINOX 82
80A
(~2.4631)
FINOX 82
825
(~2.4858)
FINOX 625
X750
(~2.4669)
FINOX 82
229
FINOX 82
FINOX 625
FINOX 182
FINOX 625
Informacje istotne dla spawacza
4.Przegląd zastosowania spawania stali różnych i
stali trudno spawalnych
44
70
AC
/B
31
AC
43
37
AC
29
/9
Go
l
44
59 d
AC
18
2
62
5
43
Cel stosowania
Application
FIN
OX
Elektrody do spawania
Welding Electrodes
Stal węglowa o wysokiej wytrzymałości
High-Tensile Carbon Steels
x
x
x
x
x
x
x
Stal do ulepszania cieplnego
Quenched and Subsequently
Tempered Steels
x
x
x
x
x
x
x
Połączenia austenityczno-ferrytyczne
Austenite-Ferrite Joints
x
x
x
x
x
x
x
Stal narzędziowa
Tool Steels
x
x
x
x
x
x
x
Stal Hadfielda
Manganese Hard Steel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Warstwy pośrednie podczas platerowania
austenitycznego
Buffer Layers for Austenitic Claddings
x
Warstwy buforowe podczas napawania
utwardzającego
Buffer Layers for Hard Facings
x
Napawanie odporne na ścieranie
Wear Resisting Surfacings
x
x
x
x
x
x
x
Platerowanie jednowarstwowe
Claddings, Single Layer
x
Połączenia różnych stali
Joints on Dissimilar Steels
Stale niskostopowe wrażliwe na spawanie
Low-Alloyed Steels, Sensitive to Welding
x
230
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Useful Information for the Welder
4. Application Summary Welding of Dissimlar and
Difficult to Weld Steels
231
Informacje istotne dla spawacza
5. Spawanie żeliwa szarego
Materiały
Żeliwem szarym nazywane są stopy odlewnicze żelaza z węglem o pasemkowej
strukturze grafitu, które jako surówka wytapiane są w wielkim piecu, a następnie w
żeliwniaku są przetapiane i rozlewane do form.
Węgiel ułożony jest pasemkowo, krzem powoduje wytrącanie się z węgla grafitu o
strukturze pasemkowej. Mangan powoduje wzrost poziomu wytrzymałości, fosfor
powoduje, że wytop jest rzadkopłynny i dzięki temu łatwy do rozlania, jednak z drugiej
strony podwyższa poziom kruchości.
Wytrzymałość i skład chemiczny żeliwa szarego ulegają zmianie w zależności od
szybkości wystudzania w trakcie krzepnięcia i po jego zakończeniu.
Przybliżony skład powszechnie stosowanych gatunków żeliwa szarego jest
następujący:
C
Si
Mn
P
S
3,1 - 3,4 %
1,8 - 2,3 %
0,5 - 0,9 %
0,5 %
0,1 %
Żeliwo z grafitem kulkowym żeliwo sferoidalne GGG jest żelazowo-węglowym
materiałem lanym, w którym grafit występuje w formie kulistej, a nie pasemkowej.
Tworzenie się kulistej lub globularnej formy grafitu spowodowane jest specjalnymi
dodatkami do wytopu, jak np. magnez, oraz wyżarzaniem. W ten sposób powstaje
osnowa o strukturze od perlitycznej do ferrytycznej. której właściwości
wytrzymałościowe i parametry wiązkości są zbliżone do normalnego materiału stali.
Żeliwo ciągliwe białe GTW lub żeliwo ciągliwe czarne GTS także stanowią żelazowowęglowy materiał lany, których stop jest tworzony tak, że po zalewaniu powstaje
cementytowe struktura bez grafitu. Przez końcowe wyżarzanie z materiału
powstanie żeliwo ciągliwe.
… (ciąg dalszy na stronie 234)
232
Useful Information for the Welder
5. Welding of Grey Cast Iron
Materials
Grey cast iron is an iron-carbon alloy with lamellar graphite, molten in a blast furnace
and than re-molten in a Kupol furnace and after than casted into a mould.
The carbon is of lamellar structure, whereby silicon supports the carbon separation in
form of lamellar graphite. Manganese is increasing the strength; phoshorus makes
the melting fluid and therefore better to cast, but it increases the brittleness.
The strength of grey cast iron depends on the chemical composition and the cooling
rate during and after the solidification.
The usual grey cast iron qualities are having the following compositions:
C
Si
Mn
P
S
3.1 - 3.4 %
1.8 - 2.3 %
0.5 - 0.9 %
0.5 %
0.1 %
Grey cast iron with nodular-graphite or spheroidal cast iron GGG is also an ironcarbon cast material where the graphite is spherical instead of lamellar.
The spheroidal or nodular formation of graphite depends on special additives in the
melting; as manganese for instance, or postheat treatment. By this means a perlitic to
ferritic basic structure will be formed, having strength and toughness properties like
steel materials.
Malleable cast iron White GTW or Black GTS are iron-carbon cast materials as, with
alloys giving after the casting a hard cementite structure, which is free of graphite. By
annealing the material after than malleable cast iron will be obtained.
… (see page 235)
233
Informacje istotne dla spawacza
5. Spawanie żeliwa szarego
W zależności od metody wyżarzania rozróżnia się:
Żeliwo ciągliwe białe:
wyżarzane w atmosferze odwęglającej, głębokość odwęglania ok. 4 mm. W
odwęglonym obszarze o jasnej białej strukturze pęknięć spawalność materiału
jest normalna. Dzięki temu przedmioty obrabiane o grubości ścian do 8 mm
można spawać za pomocą niestopowej elektrody prętowej. Natomiast w
przypadku grubszych ścian ze względu na wykonaną wcześniej obróbkę
możliwość spawania przez nacinanie obszarów zawierających cementyt może
być w pewnym stopniu ograniczona
Żeliwo ciągliwe czarne:podczas wyżarzania węgiel przechodzi w grafit wtórny.
Jest on równomiernie rozłożony w całym przekroju materiału. Struktura pęknięć
jest czarna.
Jako żeliwo austenityczne określane są wysokostopowe tworzywa lane żelazowowęglowe, których struktura ze względu na duży udział stopu jest austenityczna. W tej
strukturze węgiel występuje w postaci grafitu.
Rozróżnia się:
żeliwo austenityczne z grafitem pasemkowym i
żeliwo austenityczne z grafitem kulkowym.
W przypadku ostatniego gatunku grafit kulkowy powstaje przez stosowanie technik
stopowych i odlewania.
Ponadto występuje duża ilość specjalnych gatunków żeliwa, które niemal bez
wyjątku stanowią stopy wysokiej jakości do specjalnych zastosowań.
… (ciąg dalszy na stronie 236)
234
Useful Information for the Welder
5. Welding of Grey Cast Iron
Depending on the annealing process it is to distinguish between:
White Malleable Cast Iron:
annealed in a decarburizing atmosphere, the depth of the decarburizing is about
4 mm. In the decarburised zone, having a bright white fracture area, a good
weldability is given. Materials with a wall thickness up to 8 mm can be welded with
unalloyed stick electrodes. If the arc penetrates on thicker materials the cementite
structure weldability will be more or less decreased;
Black Malleable Cast Iron:
Through the heat treatment carbon is transferred into malleable coal, which is fine
dispersed over the full cross section. The fracture section is black.
Austenitic cast irons are iron-carbon cast materials, having due to the high content of
alloys an austenitic structure. Here the carbon is embedded in the structure in form of
graphite.
It is to differ between:
austenitic cast iron with lamellar graphite and
austenitic cast iron with spheroidal graphite.
With the last-mentioned the formation of spheroidal graphite is obtained through
alloying and casting measures.
Furthermore numerous special cast iron qualities are known, mainly alloyed types for
special applications.
… (see page 237)
235
Informacje istotne dla spawacza
5. Spawanie żeliwa szarego
Spawanie
Spawanie żeliwa można wykonać następującymi metodami:
spawanie na gorąco,
spawanie na półgorąco,
spawanie na zimno
Podczas spawania żeliwa na gorąco stosuje się materiały dodatkowe tego samego
gatunku, w praktyce powszechne są następujące procesy:
spawanie gazowe,
ręczne spawanie łukiem świetlnym.
Obrabiane przedmioty przeznaczone do spawania są powoli i równomiernie
podgrzewane w piecu do wyżarzania do temperatury od 600 do 700 °C. W trakcie
spawania należy utrzymywać temperaturę uzyskaną podczas podgrzewania
materiału. Ze względu na rzadkopłynne i duże jeziorko spawalnicze spawane
miejsce można łatwo formować za pomocą płyt grafitowych, ogniotrwałych płyt
kamiennych lub form odlewniczych. W celu wyeliminowania naprężeń połączeń w
metalu spoiny oraz w bryle odlewu po zakończeniu spawania materiał należy powoli i
całkowicie wystudzić.
Przez spawanie żeliwa na gorąco uzyskuje się zwarte połączenia spawane tego
samego gatunku, które można w łatwy sposób obrabiać mechanicznie.
Odmianą spawania na gorąco spawanie żeliwa na półgorąco. Metoda ta stosowana
jest do spawania pojedynczych i dużych brył odlewu. W tym przypadku należy
ostrożnie i równomiernie podgrzać tylko miejsce spawania do temperatury 350-500
°C. Spawanie przebiega w taki sam sposób jak w metodzie spawania żeliwa na
gorąco.
… (ciąg dalszy na stronie 238)
236
Useful Information for the Welder
5. Welding of Grey Cast Iron
Welding
Welding of grey cast iron is possible by:
Hot Welding
Semi-Hot Welding
Cold Welding.
For the hot welding similar filler materials are used. Manual electrode welding as well
as the oxyacetylene welding in practice can be applied.
The workpieces to be welded are placed in a furnace or into a pit for slow and uniform
heating up to 600 - 700 oC. During the welding process this temperature must be kept
on this level. The large and liquid weld puddle must be embedded through graphite
plates, heat-restistant stone plates or coal mouldings. In order to minimize postweld
stresses in the weld metal and in the base material slow and complete cooling is
required. With the hot welding of grey cast iron tight joints can be produced, having
similar properties as the base material. The weld metal is easy to machine.
The Semi-hot welding, as a variant of the hot welding will be used for large sized and
simple workpieces. Only the welding area will be preheated in a carefully way and
o
uniform up to 350 - 500 C. Otherwise the welding technique is the same as with the
hot welding of grey cast iron.
… (see page 239)
237
Informacje istotne dla spawacza
5. Spawanie żeliwa szarego
Podczas spawania żeliwa na zimno stosuje się materiały dodatkowe różnych
gatunków, spawanie odbywa się metodą ręcznego spawania łukiem świetlnym. W tej
metodzie najskuteczniejszymi materiałami dodatkowymi są materiały stopowe na
bazie niklu, jak stop niklowo-żelazowy lub czysty nikiel. Połączenia spawalnicze oraz
strefy przejścia wykonane za pomocą tych materiałów dodatkowych są miękkie i
łatwe do obróbki mechanicznej. Jeśli nie jest konieczna obróbka skrawaniem, można
zastosować także niestopowe elektrody prętowe z otuliną zasadową. Podczas
spawania na zimno należy wprowadzać możliwie najmniej ciepła, aby występujące
naprężenia utrzymać na możliwie niskim poziomie i wyeliminować ryzyko
powstawania pęknięć. Spawanie odbywa się bez podgrzewania materiału,
temperatura warstw pośrednich nie powinna przekraczać 100 °C.
Obrabiane przedmioty należy dokładnie przygotować. Przed pracami
spawalniczymi, które należy wykonać podczas wytwarzania bryły odlewu (usuwanie
jam usadowych, pęcherzy itd), a także przed wykonaniem prac konserwacyjnych
startych lub pękniętych odlewów żeliwnych, z miejsca spawania i miejsc okolicznych
należy usunąć wszelkie zabrudzenia jak tłuszcze, oleje, resztki farby, zapiaszczenie,
resztki naskórka odlewu itd. Miejsce spawania musi być metalicznie czyste.
Pęknięcia należy precyzyjnie nawiercić na końcach.
Otwory spoin ze względu na naprężenia powinny być możliwie małe. W przypadku
grubych ścian najskuteczniejsze są spoiny kielichowe oraz obustronne spoiny
kielichowe. Krawędzie oraz narożniki należy zaokrąglić, aby zminimalizować
topnienie.
Nie każdy gatunek żeliwa szarego można spawać. Odlewy żeliwne, które przez długi
czas poddawane były działaniu pary, gorąca lub substancji chemicznych, jak np.
elementy urządzeń grzewczych, złom żeliwny przepalony lub elementy, które
wchłonęły do pełna oleje, tłuszcze, smary i produktami spalania, są szczególnie
trudne do spawania, ponieważ dodatkowy materiał spawalniczy nie wiąże się z
żeliwem. Stopiwo perli się i tworzy małe kulki, które nie łączą się z materiałem
podstawowym. Takie zjawiska występują przede wszystkim w przypadku spawania
żeliwa na zimno. Doświadczenie pokazuje jednak, że w takich wypadkach można
uzyskać połączenie stopiwa z materiałem podstawowym po kilkukrotnym spawaniu i
przeszlifowaniu nałożonego stopiwa.
… (ciąg dalszy na stronie 240)
238
Useful Information for the Welder
5. Welding of Grey Cast Iron
For the cold welding of grey cast iron by manual electrode welding dissimilar filler
materials are used. Best results will be achieved with nickel-base welding
consumables, such as nicel-iron or pure nickel. The weld metal as well as the
transition zone is soft and easy to machine. If machining after welding is not required
unalloyed basic coated electrodes can be taken for welding. During welding the heat
input must be kept as low as possible, otherwise stresses will elevate the tendency
for cracking. Welding is performed without preheating. The temperature of the
o
interpasses should not exceed 100 C.
The preparation of the workpieces has to be done very carefully. Especially when
welding takes place during the casting operation (removal of cavities, air pockets,
etc.), or if repairs on defective casted parts have to be done it is very important that
the weld area is clean of sand inclusions, grease, oil, paint etc. The weld area has to
be metallic clean. Cracks have to be drilled out.
To avoid stresses the weld gap should be kept small. For thick walls U- or double Upreparation is recommended. Corners and edges should be rounded.
Not all qualities of grey cast iron are weldable. Especially if parts were exposed over
long times to damp, heat or chemicals, parts of heaters, or parts having adsorbed oil,
grease, combustion residues, etc., welding will be very difficult. The filler material will
not bond to the base material and forms small spherical balls. This specially happens
during the cold welding of grey cast iron. Here “clean”-grinding and re-welding is
required to get a good fusion with to weld metal.
… (see page 241)
239
Informacje istotne dla spawacza
5. Spawanie żeliwa szarego
Spawanie żeliwa na zimno nie może być wykorzystane jako spawanie
uszczelniające.
Podczas spawania żeliwa należy stosować poniższe podstawowe wskazówki:
Spawanie żeliwa na gorąco:
elektrody prętowe zespawać prądem o maksymalnym natężeniu
odlew żeliwny podgrzewać i wystudzać powoli i równomiernie
podczas spawania odsłaniać tylko miejsce spawania
w miarę możliwości nie przerywać procesu spawania.
podczas procesu spawania utrzymywać możliwie duże jeziorko spawalnicze
dobrze uformować miejsce spawania, aby zapobiec wypływowi jeziorka
spawalniczego
spawać wyłącznie w pozycji PA.
Podczas gazowego spawania żeliwa spawać płomieniem redukującym. W
niektórych przypadkach, np. gdy pojawiają się pęcherze gazowe,
najskuteczniejsze jest zastosowanie nadmiaru tlenu.
Do odtlenienia jeziorka spawalniczego stosowany jest specjalny proszek do
spawania, który powoduje usuwanie tlenków i zapewnia czysty strumień
jeziorka spawalniczego. W ten sposób nadtopiony materiał podstawowy
można odgazować i dzięki temu uzyskać stopiwo zwarte i wolne od porów.
Spawanie żeliwa na zimno:
Podczas spawania wprowadzać możliwie najmniej ciepła, temperatura warstw
pośrednich może wynosić maks. 100 °C. Temperatura miejsca spawanego nie
powinna przekraczać temperatury ciała, w przeciwnym razie konieczne są
przerwy na wystudzenie.
Do spawania stosować możliwie cienkie elektrody, które można zespawać
minimalnym natężeniem prądu.
Podczas spawania unikać ruchów wahadłowych, ścieg spoiny tworzyć w
krótkich odcinkach o długości od 30 do 50 mm. Unikać długiego spawania
jednego miejsca.
Nadtapianie się materiału podstawowego utrzymywać na możliwie najniższym
poziomie przez stosowanie prądu o niskim natężeniu oraz wykonywaniu spoiny
zakładkowej.
Przed rozpoczęciem spawania zaleca się zastosowanie warstw buforowych na
bokach spoiny.
W celu redukcji naprężenia hartowniczego ciepłe stopiwo lub ściegi należy
bezzwłocznie młotkować, także w przypadku zastosowania niestopowych
elektrod o otulinie zasadowej.
Spawanie możliwe również w pozycjach przymusowych, zaleca się jednak
pozycje podolną lub pionową.
240
Useful Information for the Welder
5. Welding of Grey Cast Iron
The cold welding of grey cast iron is not suitable for seal weldings.
Following instructions should be followed strictly when welding grey cast iron:
Hot Welding of Grey Cast Iron
Stick electrodes to be welded with high current
Slow and uniform preheating and cooling of the cast material
Only the weld area should be kept uncovered
Welding should take place without interruption
Weld pool should be kept as large as possible
The weld area should be surrounded carefully to avoid that the liquid weld
metals flows away.
Welding takes place only in flat position, PA (w)
When welding with oxyacetylene the flame should have some excess of
acetylene (reducing flame). If gas bubbles appear excessive oxygen can
overcome the problem.
For deoxidizing the weld pool special welding fluxes are used, which are diluting
the oxydes and keeping the weld pool fluid. The weld metal can degas more and
is free from porosity and more tight.
Cold Welding of Grey Cast Iron
Heat input during welding must be as low as possible, without preheating,
o
interpass temperature max. 100 C. The welding area should not exceed hand
temperature, otherwise breaks are required.
Use small diameter electrodes at low amperages
Avoid electrode weaving; keep weld bead small, with interruptions after 30 to
50 mm. Keep the arc not too long in the same place.
Keep penetration of base material as small as possible by using low amperages
and overlapping the weld bead.
Buffer layers on the seam flanks are recommended.
For the reduction of stresses the hot weld metal should be hammered, also
when using basic coated electrodes.
All position welding is possible, but flat or vertical up should be prefered.
241
Dopuszczenia
Klasy dopuszczenia towarzystw klasyfikacyjnych
jednostek pływających
Approval Classes of Ship Classification
Organisations
Elektrod prętowych ABS
Stick Electrodes
BV
GL
LR
NV
PRS
RRS
Lloyd
-
-
2
-
-
-
-
Lloyd Grün
-
-
2
-
-
-
-
Prima
-
-
2
-
-
-
-
Prima blue
-
-
2Y
-
-
-
-
Optimal
-
2Y
2Y
2Y
2Y
-
2Y
3YH10
3YH10
3YH10
3YH10
3YH10
3YH10
3YH10
Garant
Garant K
4Y40H10 4Y40H5 4Y40H10 4Y40H10
4YH10 4Y40H10
4YH5
FINOX 4576 AC
-
-
4571
-
-
-
-
FINOX 4459 AC
-
-
4459
-
-
-
-
242
Approvals
Dopuszczenia i poświadczone materiały Deutsche
Bahn AG
Elektrod
prętowych
Stick
Electrodes
Nr karty
charakterys
tyki
Data
Sheet no.
Dopuszczone
materiały 1)
Approved
Materials
Uwagi
Remark
Lloyd
10.147.15
S355J2, S355N
Lloyd Grün
10.147.10
S355J2, S355N
Prima
10.147.18
S355J2, S355N
Do spawania warstwy
graniowej spoiny oraz do
cienkich blach I For root
and thin sheet welding
Prima blue
10.147.26
1.2 (patrz strona 248)
Titan Rot
10.147.22
S355J2
Titan S
10.147.23
S355J2G3
Titan
10.147.02
S355J2, S355N
Titan K
10.147.17
S355J2, S355N
Optimal
10.147.11
S355J2, S355N
Kontakt 160
10.147.09
S355J2, S355N
Trumpf
10.147.14
S355J2, S355N
Progress
10.147.03
S355J2, S460N
Garant
10.147.01
S355J2, S355N
Garant S
10.147.19
S355J2, S460N
Garant K
10.147.04
S355J2, S460N
Garant BR
10.147.20
S355J2, S355N
Garant AC/DC
10.147.21
S355J2, E295, S355N
Perfekt
10.147.06
S355J2, S355N
Impuls
10.147.05
S355J2, 16Mo3
FINOX 4316 AC
30.147.02
X6CrNiNb18-10
FINOX 4551 AC
30.147.03
X6CrNiNb18-10
FINOX 4430 AC
30.147.04
X6CrNiMoTi17-12-2
FINOX 4576 AC
30.147.05
X6CrNiMoTi17-12-2
FINOX 4370 AC
30.147.01
X6CrNiMoTi17-12-2 z
S355J2, S355N
FIDUR 1/300
20.147.01
zgodnie z klasyfikacją norm
FINOX 4370 S
82.147.01
Napawanie szyn
£ R200 DIN EN 13674-1
243
S235: t £ 16 mm i a £ 10 mm
S275: t £ 12 mm i a £ 8 mm
S355: t £ 8 mm i a £ 6 mm
Spoina pachwinowa I
Fillet a £ 10 mm
Dopuszczenia
Załączone materiały zgodnie z wytycznymi DB VA 918 490
1. Stal niestopowa i niskostopowa, staliwo, stal konstrukcyjna drobnoziarnista
Poświadczone
materiały
Załączone materiały
Included Materials
Certified Materials
Grupa materiałów zgodna
z CEN ISO / TR 15608
Material Group acc. to
CEN ISO/TR 15608
S355J2 DIN EN 10025-2
1.1, 1.2
S235JR do S355J2 DIN EN 10025-2
S275N do S355N EN 10025-3
S275M do S355M EN 10025-4
GS 45, GS 52 DIN 1681
BSt 420S, BSt 500S, BSt, 500M DIN 488
E335 DIN EN 10025-2
E 295, E 335 DIN EN 10 025-2
11.1, 11.2
E360 DIN EN 10025-2
E 295, E355, E 360 DIN EN 100025-2
GS 60, GS 52, GS 52.3, GS 60.3
GS 62.3 DIN 1681
11.1, 11.2, 11.3
S420N DIN EN 10025-3
jak S355J2, dodatkowo:
S275N do S420N DIN EN 10025-3
S275M do S420M DIN EN 10025-4
2.1, 2.2
S460N DIN EN 10025-3
jak S355J2, dodatkowo:
S275N do S460N DIN EN 10025-3
S275M do S460M DIN EN 10025-4
S460Q DIN EN 10025-6
2.1, 2.2
3.1
S460Q DIN EN 10025-6
jak S355J2, dodatkowo:
S420N, S460N DIN EN 10025-3
S420M, S460M DIN EN 10025-4
2.1, 2.2
3.1
S500Q DIN EN 10025-6
S420N, S460N DIN EN 10025-3
S420M, S460M DIN EN 10025-4
S460Q DIN EN 10025-6
2.2, 2.2
3.1
S550Q DIN EN 10025-6
S460Q DIN EN 10025-6
S500Q DIN EN 10025-6
2.2
3.1
S620Q DIN EN 10025-6
S500Q DIN EN 10025-6
S550Q DIN EN 10025-6
3.1
S690Q DIN EN 10025-6
S550Q DIN EN 10025-6
S620Q DIN EN 10025-6
3.1
244
Approvals
Included Materials acc. to DB instructions
Adnotacja:
Jeżeli spoiwo jest sklasyfikowane i zbadane dla udarności poniżej -20 °C, ze
względu na temperaturę badania stale przeznaczone są dla następujących grup:
– stale zgodne z normą DIN EN 10025-3: Grupa NL, temperatura -50 °C
– stale zgodne z normą DIN EN 10025-4: Grupa ML, temperatura -50 °C
– stale zgodne z normą DIN EN 10025-6: Grupa QL, temperatura -40 °C;
Grupa QL 1, temperatura -60 °C
2. Stale nierdzewne
Poświadczone materiały Załączone materiały zgodne
z normą DIN EN 10088
z normą DIN EN 10 088
Certified Materials acc. to Included Mmaterials acc. to
DIN EN 10 088
DIN EN 10 088
Grupa materiałów zgodna
z CEN ISO / TR 15608
Material Group acc. to CEN
ISO/TR 15608
X2CrTi12 (1.4512)
X2CrTi12 (1.4512);
X2CrNi12 (1.4003);
X5CrNiMoTi 15 2 (1.4589)
7
X5CrNi18-10 (1.4301)
X5CrNi18-10 (1.4301)
8
X6CrNiTi18-10 (1.4541)
X5CrNi18-10 (1.4301)
X6CrNiTi18-10 (1.4541
X6CrNiNb18-10 (1.4550)
8
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
X5CrNi18-10 (1.4301)
X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
X6CrNiTi18-10 (1.4541)
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
8
245
Dopuszczenia
Egzamin kwalifikacyjny TÜV
Elektrod
prętowych
Stick
Electrodes
Nr karty
charaktery
styki
Data
Sheet no.
Obróbka cieplna 1) i
dopuszczone materiały
Heat Treatment and
Materials
Grubość
ściany
Wall
Thickness
Temperatura
robocza 2)
Operating
Temperature
Lloyd
6397
U
grupa 1.1, 1.2 (ReH max 290N/mm²)
doIto 18
mm
0
doIup to
350 °C
Lloyd Grün
5859
U
grupa 1.1
doIto 20
mm
0
doIup to
350 °C
Prima
6390
U
grupa1.1
doIto 20
mm
-10
Prima blue
11932
U
grupa 1.1, 1.2
doIto 30
mm
0
doIup to
450 oC
Titan Rot
3999
U, S
grupa1.1
doIto 25
mm
0
doIup to
350 oC
Titan S
7763
U
grupa 1.1, 1.2
doIto 30
mm
0
doIup to
350 oC
Titan
3347
U, S
grupa 1.1
doIto 30
mm
-10
doIup to
350 °C
Titan K
6357
U
grupa 1.1, 1.2
doIto 50
mm
-30
doIup to
350 °C
Optimal
6069
U
grupa 1.1, 1.2
doIto 20
mm
0
doIup to
350 °C
Kontakt 160
3998
U, S
grupa 1.1
doIto 25
mm
0
doIup to
350 °C
Progress
5925
U
grupa1.1, 1.2
doIto 50
mm
-20
doIup to
350 °C
Garant
3137
U, S, N
grupa 1.1, 1.2
bez
ograniczeń
unlimited
-20
doIup to
450 °C
Garant K
6398
U, S
grupa 1.1, 1.2
-40
doIup to
350 °C
Garant BR
10823
doIto 80
mm
bez
ograniczeń
unlimited
U
grupa 1.1, 1.2
246
doIup to
350 °C
(do -60 °C Ø 2,5-4,0)
-20
doIup to
450 °C
Approvals
TÜV qualification Test
Elektrod
prętowych
Stick
Electrodes
Garant AC/DC
Nr karty
charaktery
styki
Data
Sheet no.
7492
Obróbka cieplna 1) i
dopuszczone materiały
Heat Treatment and
Materials
U
grupa 1.1, 1.2
Grubość
ściany
Wall
Thickness
doIto 50
mm
doIto 20
mm
doIto 25
mm
Perfekt
5787
U
grupa 1.1, 1.2
Komplex W
5760
U, S
grupa 1.1(0.5Mo)
Impuls
5863
U, S
grupa 1.1(0.5Mo)
Mo B
6399
U, S
grupa 1.1, 1.1(0.5Mo), 1.2
Cromo 1B
7301
S, A
grupa 5.1
Cromo 2B
7302
S, A
grupa 5.2
doIto 30
mm
FINOX 4316 AC
5996
U, L
grupa 8.1
doIto 30
mm
FINOX 4551 AC
5995
U, L
grupa 8.1
doIto 30
mm
FINOX 4430 AC
5994
U, L
grupa 8.1
doIto 30
mm
FINOX 4576 AC
5997
U, L
grupa 8.1
doIto 30
FINOX 4370 AC
6908
U
grupa 8.1 zespawana z 1.1, 1.2
doIto 30
FINOX 4459 AC
10171.01
U
grupa 8.1 zespawana z 1.1, 1.2
bez
ograniczeń
unlimited
bez
ograniczeń
unlimited
bez
ograniczeń
unlimited
bez
ograniczeń
unlimited
Temperatura
2)
robocza
Operating
Temperature
-30
doIup to
350 °C
-20
doIup to
350 °C
0
doIup to
500 °C 4)
-10
doIup to
500 °C 3)
-10
doIup to
500 °C 4)
20
doIup to
500 °C 4)
20
doIup to
500 °C 5)
-120
doIup to
350 °C
-60
doIup to
400 °C
-60
doIup to
350 °C
mm
-60
doIup to
400 °C
mm
-60
doIup to
300 °C
-60
doIup to
300 °C
1) porównaj z kartą charakterystyki 1000 wydaną przez VdTÜV U - bez obróbki S - wyżarzanie odprężające A - odpuszczanie N - normalizowanie
see: VdTÜV Data sheet 1000
U - without treatment S - stress-relief annealed A - annealed
N - normalized
2) jak materiał podstawowy, podane wartości są wartościami maksymalnymi I as base material, values are max. values
3) w długim okresie maks. 500 °C I at long-term range max. 500 °C
4) w długim okresie maks. 550 °C I at long-term range max. 550 °C
5) w długim okresie maks. 600 °C I at long-term range max. 600 °C
247
Dopuszczenia
Grupy produktów według normy ISO 15608
Grupy
produktów
Material Group
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
Materiały
Material
Stale o granicy plastyczności ReH ≤ 460N/mm² i analizie [%]:
C £ 0,25/Si £ 0,6/Mn £ 1,7/Mo £ 0,7/S £ 0,045/P £ 0,045/
Cu £ 0,4/Ni £ 0,5/Cr £ 0,3/Nb £ 0,05/V £ 0,12/Ti £ 0,05
Stale o granicy plastyczności ReH ≤ 275N/mm²
Stale o granicy plastyczności 275N/mm² < ReH ≤ 360N/mm²
Znormalizowane stale konstrukcyjne drobnoziarniste o
granicy plastyczności ReH > 360N/mm²
Stale o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną
Poddane obróbce mechanicznej i termicznej stale konstrukcyjne
drobnoziarniste i staliwo o granicy plastyczności ReH > 360N/mm²
Poddane obróbce mechanicznej i termicznej stale konstrukcyjne
drobnoziarniste i staliwo o granicy plastyczności
360N/mm² < ReH ≤ 460N/mm²
Poddane obróbce mechanicznej i termicznej stale konstrukcyjne
drobnoziarniste i staliwo o granicy plastyczności ReH > 460N/mm²
Ulepszone cieplnie i utwardzone dyspersyjnie stale konstrukcyjne
drobnoziarniste (nie gatunki nierdzewne) o granicy plastyczności
ReH > 360N/mm²
Ulepszone cieplnie stale o granicy plastyczności 360N/mm² < ReH ≤ 690N/mm²
Ulepszone cieplnie stale o granicy plastyczności ReH > 690N/mm²
Utwardzone dyspersyjnie stale (nie gatunki nierdzewne)
Niskostopowe stale wanadowe Cr-Mo-(Ni)-o poziomie zawartości
Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%
Stale o poziomie zawartości Cr ≤0,3% i poziomie zawartości Ni ≤ 0,7%
Stale o poziomie zawartości Cr ≤0,7 % i poziomie zawartości Ni ≤ 1,5 %
248
Approvals
Materialgroup acc. ISO 15608
Grupy
produktów
Material Group
Materiały
Material
5
5.1
Stale bezwanadowe Cr-Mo o poziomie zawartości C ≤ 0,35
Stale o poziomie zawartości 0,75% ≤ Cr ≤ 1,5% i poziomie zawartości
Mo ≤ 0,7%
5.2
Stale o poziomie zawartości 1,5% ≤ Cr ≤ 3,5% i poziomie zawartości
0,7% ≤ Mo ≤ 1,2%
5.3
Stale o poziomie zawartości 3,5 % ≤ Cr ≤ 7,0 % i poziomie zawartości
0,4 % ≤ Mo ≤ 0,7 %
5.4
Stale o poziomie zawartości 7,0 % ≤ Cr ≤ 10,0 % i poziomie zawartości
0,7% ≤ Mo ≤ 1,2%
6
Stale wanadowe wysokostopowe Cr-Mo-(Ni)
6.1
Stale o poziomie zawartości 0,3% ≤ Cr ≤ 0,75%, Mo ≤ 0,7% i poziomie
zawartości V ≤ 0,35%
6.2
Stale o poziomie zawartości 0,75% ≤ Cr ≤ 3,5%, 0,7% ≤ Mo ≤ 1,2% i
poziomie zawartości V ≤ 0,35%
Stale o poziomie zawartości 3,5% ≤ Cr ≤ 7,0%, Mo ≤ 0,7% i poziomie
zawartości 0,45% ≤ V ≤ 0,55%
6.3
6.4
Stale o poziomie zawartości 7,0 % ≤ Cr ≤ 12,5 %, 0,7% ≤ Mo ≤ 1,2% i
poziomie zawartości V ≤ 0,35%
7
7.1
7.2
7.3
Stale nierdzewne ferrytyczne, martenzytowe lub utwardzane
dyspersyjnie o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%
Ferrytyczne stale nierdzewne
Martenzytowe stale nierdzewne
Utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewne
8
8.1
8.2
8.3
Stale austenityczne
Austenityczne stale nierdzewne o zawartości Cr ≤ 19%
Austenityczne stale nierdzewne o zawartości Cr > 19%
Austenityczne stale manganowe o poziomie zawartości 4% ≤ Mn ≤ 12%
249
Zulassungen
Werkstoffgruppen nach ISO 15608
Materialgroup acc. ISO 15608
Grupy
produktów
Material Group
Materiały
Material
9
9.1
9.2
9.3
Stale stopowe niklowe o poziomie zawartości Ni ≤ 10,0%
Stale stopowe niklowe o poziomie zawartości Ni ≤ 3,0 %
Stale o poziomie zawartości 3,0 < Ni ≤ 8,0%
Stale o poziomie zawartości 8,0 < Ni ≤ 10,0%
10
10.1
10.2
Stale nierdzewne austenityczno-ferrytyczne (Duplex)
Stale nierdzewne austenityczno-ferrytyczne o zawartości Cr ≤ 24%
Stale nierdzewne austenityczno-ferrytyczne o zawartości Cr > 24%
11
11.1
11.2
Stale grupy 1 z wyjątkiem 0,25 < C ≤ 0,5%
Stale jak 11 z 0,25 < C ≤ 0,35%
Stale jak 11 z 0,35 < C ≤ 0,5 %
41
Czysty nikiel
42
Stop niklowo-miedziowy (Ni/Cu) o poziomie zawartości Ni ³ 45%,
Cu ³ 10%
43
Stop niklowo-chromowy (Ni/Cr/Fe/Mo) o poziomie zawartości Ni ³ 40%
44
Stop niklowo-molibdenowy (Ni/Mo) o poziomie zawartości
Ni ³ 45%, Mo ≤ 32%
45
Stop żelaza z niklem i chromem (Ni/Fe/Cr) o poziomie zawartości
Ni ³ 30%
46
Stop chromowo-kobaltowy (Ni/Cr/Co) o poziomie zawartości
Ni ³ 45%, Co ³ 10%
47
Stop żelaza, niklu, chromu i miedzi (Ni/Fe/Cr/Cu) o poziomie zawartości
Ni ³ 45%
48
Stop żelaza, niklu i kobaltu (Ni/Fe/Co/Cr/Mo/Cu) o poziomie zawartości
25 ≤ Ni ≤ 45% i Fe ³ 20%
Nikiel i stop niklu
250
Tabele kalkulacyjne
Dane dotyczące wydajności elektrod z niestopowym,
wysoko wytrzymałym i żarowytrzymałym stopiwem
W celu ustalenia powyższych danych dotyczących wydajności przyjęto następujące
wartości dla czasu stapiania i masy stopiwa: Elektrody o średnicy 3,25, 4,0 i 5,0 mm
każdego typu roztopiono prądem o średnim natężeniu w pozycji PA. Długość ogarka
elektrody wynosiła stale 50 mm. Podczas ustalania wydajności stapiania elektrody
uwzględniono wyłącznie czas topienia bez uwzględniania czasu przeznaczonego na
inne czynności (usuwanie żużlu, wymiana elektrody, sczepianie).
W ten sposób ustalone wartości stapiania odnoszą się do masy rzeczywiście
stopionego stopiwa. Straty spowodowane zgorzeliną, rozpryskiem itd. zostały
uwzględnione.
For the determination of the following efficiency data the melting down times and the
weld metal weights were taken under following conditions: Electrodes with diameter
3.25, 4.0 and 5.0 mm of each type were molten down at medium welding current in flat
position. The stub end always was 50 mm long. For the deposite rate only the
effective melting down time was taken without regard to additional operating (slag
removal, electrode changing, tack welding).
The deposite rates refer to the actual molten down weld metal, loses through burnout, spatter, etc. are taken into account.
Elektrody z niestopowym stopiwem
Stick Electrodes with Unalloyed Weld Metal
Wydaj- Zużycie elektrod I Electrode Consumption
Typ elektrod
ność I
Type of Electrode
Ilość elektrod / kg
Stopiwo /
Æ I Długość ILength Recovery
stopiwo
elektrod
Number of Electrodes
Weld Metal /
kg/Weld Metal
Electrodes
» %
mm
» kawałek I Pieces
kg I kg
Wydajność stapiania Czas palenia
się / elektrod
stopiwo I
Deposite Rate Weld Melting Down
Time /
Metal
Electrode
s
kg I hA
LLOYD
3,25/350
4,00/450
95
95
0,73
0,72
47
24
0,00882
0,00882
77
176
LLOYD GRÜN
3,25/350
4,00/450
95
95
0,63
0,70
56
26
0,00936
0,00936
50
106
251
Calculation Tables
Efficiency Data of Electrodes with Unalloyed, Hightensile and Temperature-resistant Weld Metal
Elektrody z niestopowym stopiwem
Stick Electrodes with Unalloyed Weld Metal
Typ elektrod
Type of Electrode
Æ I Długość I
Length
Wydajność I
Recovery
Zużycie elektrod I Electrode Consumption
Ilość elektrod / kg
Stopiwo /
stopiwo
elektrod
Number of Electrodes
Weld Metal /
kg/Weld Metal
Electrodes
» kawałek I Pieces
kg I kg
Wydajność stapiania Czas palenia
się / elektrod
stopiwo I
Melting
Deposite Rate Weld
Down Time /
Metal
Electrode
s
kg I hA
mm
»%
PRIMA
3,25/350
4,00/450
5,00/450
98
96
96
0,61
0,68
0,64
54
27
17
0,00931
0,00931
0,00931
66
99
124
TITAN ROT
3,25/350
4,00/450
5,00/450
90
90
90
0,59
0,58
0,62
50
26
16
0,00855
0,00855
0,00855
72
99
150
TITAN S
3,25/350
4,00/450
5,00/450
98
96
96
0,52
0,55
0,57
54
27
17
0,00875
0,00875
0,00875
63
97
116
3,25/350
4,00/450
5,00/450
94
90
90
0,55
0,61
0,62
56
26
16
0,00852
0,00852
0,00852
52
93
119
TITAN K
3,25/350
4,00/450
5,00/450
98
96
96
0,59
0,55
0,57
54
27
17
0,00861
0,00861
0,00861
59
86
105
OPTIMAL
3,25/350
4,00/450
92
90
0,50
0,58
58
26
0,00856
0,00856
58
126
TITAN
252
Tabele kalkulacyjne
Dane dotyczące wydajności elektrod z niestopowym,
wysoko wytrzymałym i żarowytrzymałym stopiwem
Elektrody z niestopowym stopiwem
Stick Electrodes with Unalloyed Weld Metal
Zużycie elektrod I Electrode Consumption
Ilość elektrod / kg
Stopiwo /
stopiwo
elektrod
Number of Electrodes
Weld Metal /
kg/Weld Metal
Electrodes
» kawałek I Pieces
kg I kg
Typ elektrod
Type of Electrode
Æ I Długość I
Length
Wydajność I
Recovery
mm
KONTAKT 160
3,25/350
4,00/450
5,00/450
»%
160
160
160
0,63
0,70
0,69
23
14
9
0,01283
0,01283
0,01283
74
103
106
PROGRESS
3,25 / 350
4,00 / 450
5,00 / 450
115
115
115
0,63
0,75
0,75
48
20
13
0,00987
0,00987
0,00987
65
100
111
Wydajność stapiania Czas palenia
stopiwo I
się / elektrod
Deposite Rate Weld
Melting
Metal
Down Time /
Electrode
kg I hA
s
Elektrody prętowe ze stopiwem niestopowym i niskostopowym
Stick Electrodes with Unalloyed and Low-Alloyed Weld Metal
GARANT
3,25/350
4,00/450
5,00/450
110
110
110
0,66
0,67
0,70
45
22
14
0,00965
0,00965
0,00965
60
93
107
GARANT S
3,25/350
4,00/450
5,00/450
115
115
115
0,67
0,66
0,70
45
22
7
0,00985
0,00985
0,00985
63
95
104
GARANT K
3,25/350
4,00/450
5,00/450
120
120
120
0,65
0,75
0,78
41
19
12
0,01033
0,01033
0,01033
66
105
115
253
Calculation Tables
Efficiency Data of Electrodes with Unalloyed, HighTensile and Temperature-Resistant Weld Metal
Elektrody prętowe ze stopiwem niestopowym i niskostopowym
Stick Electrodes with Unalloyed and Low-Alloyed Weld Metal
Typ elektrod
Type of Electrode
Æ I Długość I
Length
mm
Wydaj- Zużycie elektrod I Electrode Consumption
Ilość elektrod / kg
Stopiwo /
ność I
stopiwo
elektrod
Recovery
Number of Electrodes
Weld Metal /
kg/Weld Metal
Electrodes
» kawałek I Pieces
kg I kg
»%
Wydajność stapiania Czas palenia
stopiwo I
się / elektrod
Deposite Rate Weld
Melting
Metal
Down Time /
Electrode
kg I hA
s
GARANT BR
3,25/350
4,00/450
5,00/450
98
96
96
0,61
0,68
0,64
54
27
17
0,00931
0,00931
0,00931
66
99
124
GARANT AC/DC
3,25/350
4,00/350
5,00/450
90
90
90
0,59
0,58
0,62
50
26
16
0,00855
0,00855
0,00855
72
99
150
PERFEKT
3,25/350
4,00/450
5,00/450
98
96
96
0,52
0,55
0,57
54
27
17
0,00875
0,00875
0,00875
63
97
116
254
Tabele kalkulacyjne
Dane dotyczące wydajności elektrod z niestopowym,
wysoko wytrzymałym i żarowytrzymałym stopiwem
Elektrody ze stopiwem żarowytrzymałym
Stick Electrodes with High-Temperature Weld Metal
Typ elektrod
Type of Electrode
Æ I Długość I
Length
Wydajność I
Recovery
mm
»%
KOMPLEX W
3,25/350
4,00/450
90
90
IMPULS
3,25/350
4,00/450
5,00/450
110
110
110
MOB
111
111
111
3,25/350
4,00/450
5,00/450
CROMO 1R
3,25/350
4,00/450
100
100
CROMO 1B
3,25/350
4,00/450
5,00/450
110
110
110
CROMO 2B
3,25/350
4,00/450
5,00/450
110
110
110
Zużycie elektrod I Electrode Consumption
Ilość elektrod / kg
Stopiwo /
stopiwo
elektrod
Number of Electrodes
Weld Metal /
kg/Weld Metal
Electrodes
» kawałek I Pieces
kg I kg
Wydajność stapiania Czas palenia
się / elektrod
stopiwo I
Deposite Rate Weld Melting Down
Time /
Metal
Electrode
s
kg I hA
0,54
0,62
57
26
0,00857
0,00857
54
115
0,65
0,63
0,64
48
24
15
0,00924
0,00924
0,00924
61
94
102
0,63
0,64
0,66
48
24
15
0,00906
0,00906
0,00906
70
95
117
0,57
0,58
52
34
0,00880
0,00880
56
81
0,60
0,63
0,66
48
24
15
0,00933
0,00933
0,00933
67
99
116
0,63
0,64
0,66
48
23
15
0,00935
0,00935
0,00935
68
99
115
255
Calculation Tables
Efficiency Data of Electrodes with Unalloyed, HighTensile and Temperature-Resistant Weld Metal
256
Tabela porównawcza wytrzymałości na rozciąganie
wg skali twardości Brinella, Rockwella i Vickersa
Wytrzymałość na
rozciąganie
Tensile Strength
2
Rm in N/mm
Skala twardość
Brinella
HB
Skala twardości
Rockwella
HRC
Skala twardości
Vickersa
HV 10
510
530
545
560
575
595
152
156
162
166
171
176
-
160
165
170
175
180
185
610
625
640
660
675
690
181
185
190
195
199
204
-
190
195
200
205
210
215
705
720
740
755
770
785
209
214
219
223
228
233
20,3
21,3
220
225
230
235
240
245
800
820
835
850
865
880
238
242
247
252
257
261
22,2
23,1
24,0
24,8
25,6
26,4
250
255
260
265
270
275
900
915
930
950
965
995
266
271
276
280
285
295
27,1
27,8
28,5
29,2
29,8
31,0
280
285
290
295
300
310
257
Comparisation Charts for Tensile Strength,
Brinell, Rockwell and Vickers hardness
Wytrzymałość na
rozciąganie
Tensile Strength
Rm in N/mm 2
Skala twardość
Brinella
HB
Skala twardości
Rockwella
HRC
Skala twardości
Vickersa
HV 10
1030
1060
1095
1125
1155
1190
304
314
323
333
342
352
32,2
33,3
34,4
35,5
36,6
37,7
320
330
340
350
360
370
1220
1255
1290
1320
1350
1385
361
371
380
390
399
409
38,8
39,8
40,8
41,8
42,7
43,6
380
390
400
410
420
430
258
Wyłączenie odpowiedzialności I Disclaimer
Treść instrukcji została przygotowana z największą starannością. Nie możemy
jednak wziąć odpowiedzialności za jej dokładność, kompletność i aktualność.
Zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych jako oferent
odpowiadamy za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z
obowiązującymi przepisami Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach
elektronicznych nie jesteśmy zobowiązani jako oferent do nadzorowania
przekazanych nam informacji obcych, ani do badania czy informacje te mają
charakter czynności niezgodnych z prawem. Nie dotyczy to zobowiązania do
usunięcia tego typu informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedzialność tego rodzaju powstaje jednak dopiero w momencie uzyskania
wiedzy na temat konkretnego naruszenia przepisów. Po uzyskaniu wiedzy na temat
naruszenia przepisów, treści te zostaną usunięte w następnym wydaniu.
Whilst we have taken every reasonable precaution and care in compiling this manual,
we do not accept any liability for its contents being correct, complete and up-to-date.
According to Sec 7 Para 1 of the German Telemedia Act (TMG), we are as service
provider responsible for our own contents on these pages being subject to the
general German laws. However, according to Sects 8 to 10 TMG it is not our
responsibility as service provider to control third-party information which we have
transmitted or to search for circumstances which indicate any illegal action. Our
responsibility to delete certain information according to the general German laws
remains unaffected. A liability in this context can only be accepted from the time when
we obtain knowledge of any concrete violation. After discovery of any such violation
we will delete the respective contents immediately.
259

Podobne dokumenty

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT Rodzaj zlacza i spoiny: Type ot joint and weld:

Bardziej szczegółowo