Żyto ozime Helltop

Transkrypt

Żyto ozime Helltop
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
HELLTOP
PIEKIELNIE DOBRE ŻYTO
Hodowca
Typ odmiany
MTZ
Krzewienie
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Wymagania stanowiskowe
Odporność na choroby:
Mączniak
Rdza brunatna
Rdza źdźbłowa
Rynchosporioza
Septorioza liści
Odporność na sporysz
Norma wysiewu:
Wczesny (zalecany)
Optymalny
Lekko opóźniony
®®Helltop został wyhodowany przez firmę Monsanto –
hodowcę z dużym doświadczeniem, który wprowadził nowy dla żyta system hybrydyzacji. Jego efektem
jest bardzo wysoki potencjał plonowania.
Monsanto
hybrydowa
40 g
średnie
ok. 152 cm
bardzo wysoka
bardzo niskie
®®Helltop w badaniach porównawczych COBORU
w 2011 roku uzyskał średnio 117% wzorca, osiągając jeden z najwyższych wyników. Na najsłabszych
stanowiskach różnica w plonie była jeszcze większa
– 121% wzorca pozostawiło w tyle całą konkurencję.
W 2014 roku odmiana osiągnęła 123% wzorca i była
najlepszą z badanych.
bardzo wysoka
bardzo wysoka
wysoka
średnia
wysoka
bardzo wysoka
®®Helltop ma bardzo długie źdźbło, mimo to odmiana
odznacza się jedną z najwyższych odporności na wyleganie. Źródłem tak wysokiej stabilności łanu mimo
jego wysokości jest bardzo grube źdźbło o większej
liczbie wiązek przewodzących i ścianach komórkowych wyścielonych silnie ligniną. Taka specyficzna
budowa zapewnia wysoką stabilność i sprężystość.
190 - 200 ziaren/m²
200 - 220 ziaren/m²
220 - 260 ziaren/m²
®®Helltop ma jeszcze jeden ogromny atut – wysoki poziom zdrowotności. Pod względem odporności na
mączniaka, rdzę brunatną i źdźbłową ta odmiana jest
na chwilę obecną praktycznie bezkonkurencyjna.
Główne zalety odmiany:
®®Helltop wytwarza ziarno o doskonałych parametrach
młynarskich. Nasiona charakteryzują się optymalną
do wypieku liczbą opadania i bardzo wysoką zawartością białka. Ponadto są bardzo jasne, co przekłada
się na atrakcyjny wygląd mąki, zdolny zadowolić pod
tym względem oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. W porównaniu z innymi żytami
odmiana zapewnia o 5 - 10 % lepszą wydajność produkcji mąki.
®
najgrubsze i najcięższe ziarno
®
najwyższa odporność na wyleganie
®
wysoka zdrowotność
ODMIANY JĘCZMIENIA
ODMIANY ŻYTA HYBRYDOWEGO
ODMIANY PSZENICY
NASZE REKOMENDACJE
Cechy użytkowo-rolnicze:
ODMIANY PSZENŻYTA
Podatność na mączniaka (wg BSA – 2010)
Zawartość białka (wg BSA – 2010)
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
Helltop
Amato
Ballistic
Brasetto
Guttino
Gonello
0
Palazzo
Helltop
Amato
Ballistic
Brasetto
Guttino
Gonello
BSA (Bundessortenamt) - niemiecki odpowiednik COBORU
22
Palazzo

Podobne dokumenty