INDEX NAPDY DO BRAM SKRZYDOWYCH NAPDY DO BRAM PRZESUWNYCH

Komentarze

Transkrypt

INDEX NAPDY DO BRAM SKRZYDOWYCH NAPDY DO BRAM PRZESUWNYCH
INDEX
NAPDY DO BRAM SKRZYDOWYCH
414
6
413
8
415
10
S418
12
390
14
391
16
402
18
422 - 422 PED.
20
400
22
S450H
24
770
26
S700H
28
NAPDY DO BRAM PRZESUWNYCH
C720
32
740 / 741
34
JUMBO 14/20
36
746 ER
38
844
40
884 MC
42
NAPDY DO BRAM GARAOWYCH
D600
46
D700HS
48
D1000
50
540 / 541
52
560
54
NAPDY DO OKIENNIC, ROLET I MARKIZ
NIGHT & DAY
58
T-MODE
60
TM 35
62
TM 45
63
TM 58
65
SZLABANY AUTOMATYCZNE
613 / 614
68
617
70
615 BPR
72
620
75
640
79
642 INOX
81
FAAC CITY - J
83
1
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 1
2010-12-29 15:00:13
CENTRALE STERUJCE
452 MPS
88
455 D
89
462 DF
90
E124 / E024
91
E700 / 391E
92
SPRINT 05 / 748 D / 780 D
93
844 T / E600/E1000 / 540 BPR / EB 540BPR 3PH
94
540 BT
95
578 D
95
A 453
95
LINKS 3
95
615 BPR
96
624 BLD
96
E604
96
OBUDOWY MOD. L-LM-E
97
DIGIPROGRAM
98
FAACTOTUM
99
AKCESORIA
433 Mhz LC / 433 Mhz
102
868 Mhz SLH
104
LAMPY
106
FOTOKOMÓRKI
107
T10 / T11 / T20 / T21
108
SWITCH / T15 / XB300
108
DIGIKEY / DIGICARD / RP 868 SLH
109
GRS-02
110
F4 / FG1 / FG2 / PROLOOP
111
LISTWY
112
ZAMKI I OLEJE
113
SYSTEMY PARKINGOWE, KONTROLA DOSTEPU
MAG / MAG100
116
TAG10 / TAG5 / TAG3 / TAG10SA
117
VIPER 400
118
PARK-LITE
119
Index
NAPDY DO DRZWI AUTOMATYCZNYCH
950 BM / BSM
124
940SM / 930 SF / A 100
126
2
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 2
2010-12-29 15:01:13
3
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 3
Index
CERTYFIKAT JAKOCI
2010-12-29 15:01:13
414
413
415
S418
390
391
402
422 - 422 PED.
400
S450H
770
S700H
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 4
2010-12-29 15:01:16
Napdy do
bram skrzydowych
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 5
2010-12-29 15:01:43
414
Napd elektromechaniczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego dla skrzyda
o dugoci do 3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Idealne rozwizanie dla bram przydomowych
Napd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwizaniem przy automatyzowaniu bramy o dugoci skrzyda do 4 m. Napd wyposaony jest w siowniki tubowe – samoblokujce i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.
atwy monta i pewne dziaanie
Ze wzgldu na swoj tubow konstrukcj i sposób mocowania siowników do bramy (od czoa)
napd FAAC 414 jest szybki i atwy w montau, bez koniecznoci wykonywania kosztownych
przeróbek adaptujcych. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamkniciu, nawet w przypadku szerokich bram.
Bezpieczestwo i wysoka niezawodno
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany na pytce centrali sterujcej, który bezporednio kontroluje si cigu napdu. W przypadku awarii mechanizm
odblokowujcy umoliwia odblokowanie skrzyde bramy i obsug rczn. Koszt obsugi napdu elektromechanicznego FAAC 414 jest minimalny. Urzdzenie pracuje niezawodnie w kadych
warunkach atmosferycznych,w zakresie temperatur zewntrznych od -20°C do +55°C.
414 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
414
Zasilanie
230 V, 50 (60) Hz
414
Maksymalna sia cigu
3500 N
Zasilanie silnika
230 V
Zabezpieczanie termiczne
140°C
Pobór mocy
280 W
Zakres temperatur pracy
-20°C +55°C
Pobór prdu
1,2 A
Stopie ochrony
IP44
Ciar
6,5 kg
Prdko obrotowa silnika
1400 obr./min
Prdko wysuwu trzpienia
1,5 cm/sek.
WYMIARY INSTALACYJNE (SCHEMAT STANDARDOWEJ INSTALACJI)
Siłowniki
Fotokomórki
Centrala sterująca
Wyłącznik kluczykowy
Odbiornik
fal radiowych
1. Siowniki
2. Fotokomórki
sygnalizacyjna
Lampa
3. Centrala sterujca
4. Wycznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
Zalecane wymiary instalacyjne
414
A
B
C(1)
D(2)
Z(3)
L
90°
110°
195
165
195
165
390
390
150
120
45
45
1090
1090
dla otwarcia skrzyda o kt 90°: A+B=C
dla otwarcia skrzyda o kt wikszy ni 90°: A+B<C
1) roboczy skok ruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary
6
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 6
2010-12-29 15:01:43
element mocowania do supka
korpus siownika
silnik
element mocowania do bramy
rami tubowe
ze stali nierdzewnej
740/741 - Wyposaenie i cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
414 (prawy/lewy)
Zastosowanie
Czstotliwo uytkowania
(cykle/godz.)
4
20
Wyposaenie dodatkowe do modelu 414
Pyta montaowa (do wmurowania)
Klucz odblokowujcy
Czujnik wykrywania przeszkody - Timecoder*
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
6171013/12
622,00
765,06
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
737604
713009
6100032
41,00
12,00
225,00
patrz strony od 102 do 113
50,43
14,76
276,75
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1.899,00
2.335,77
1.899,00
2.335,77
Ilo
Opis wyposaenia
Kod artykuu
2
1
1
Siowniki 414 z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 452 MPS
Obudowa do centrali 452 mod. E
6171013/12
7909167
720119
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
787742
Gotowy zestaw 414 z dwoma pilotami XT4 433 RCBE
Uwagi
W przypadku wystpowania dodatkowych zakóce fal radiowych moe by konieczne zastosowanie anteny zewntrznej do odbiornika radiowego, zwikszajcej zasig pilotów.
* Do zastosowania z central 455D (z obsug wyczników kracowych)
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 7
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
Pilot XT4 433 RCBE
str. 102
7
Napdy do bram skrzydowych
Gotowy zestaw 414 - do bram dwuskrzydowych o d. do 6 m
2010-12-29 15:01:50
413
Napd elektromechaniczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego
i póprzemysowego dla skrzyda o dugoci do 2,5 m
Uniwersalno zastosowa
FAAC 413 jest siownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowa przydomowych (modele
230V) jak i póprzemysowych (modele 24V) – o wysokiej czstotliwoci uytkowania, dochodzcej do 100%. Modele LS z wycznikami kracowymi umoliwiaj wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.
Pewno dziaania
Elektromechaniczna konstrukcja siownika FAAC 413 z precyzyjnym spasowaniem elementów
wewntrznych z aluminiow, szczeln obudow gwarantuje pewne dziaanie i wysok kultur
pracy. Samoblokowanie mechanizmów po otwarciu/zamkniciu eliminuje konieczno stosowania dodatkowych zamków.
Bezpieczestwo i atwy monta
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany na pytce centrali sterujcej, który bezporednio kontroluje si cigu napdu. W przypadku awarii mechanizm
odblokowujcy umoliwia odblokowanie skrzyde bramy i obsug rczn. Monta siownika
FAAC 413 jest szybki i bezproblemowy. Dziki centrali sterujcej „hi-tech” dostpne s funkcje
znacznie zwikszajce komfort i wygod uytkowania, takie jak otwarcie czciowe (jednego
skrzyda), spowolnienie przy kocu ruchu czy automatyczne zamykanie.
413 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
413
413 LS
413 24V
230 V
413 LS 24V
Zasilanie
Zasilanie silnika
Pobór mocy
Pobór prdu
Zabezpieczanie termiczne
Kondensator
230 V
250 W
1,2 A
140°C
6,3 uF
24 Vdc
70 W
3A
-
Sia cigu
2000 N
2500 N
Skok ruby
Prdko wysuwu
Maks. dugo skrzyda
Czstotliwo uytkowania
Zakres temperatur pracy
Ciar siownika
Stopie ochrony
WYMIARY ZEWNTRZNE
413
413 LS
30%
35%
413 24V
300 mm
1,6 cm/s
2,5 m
413 LS 24V
100%
-20°C +55°C
6,5 kg
IP 54
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
Zalecane wymiary instalacyjne
413
A
B
C(1)
D(2)
Z(3)
L
90°
140
140
280
80
60
675
110°
120
135
295
65
55
675
413
90°
110°
90°
150
135
160
150
135
165
300
310
320
90
80
100
60
55
60
690
690
690
bez ogranicznika przy zamykaniu
i otwieraniu
110°
145
145
330
85
60
690
z ogranicznikiem przy zamykaniu
i otwieraniu
413
z ogranicznikiem przy otwieraniu
dla otwarcia skrzyda o kt 90°: A+B=C
dla otwarcia skrzyda o kt wikszy ni 90°: A+B<C
1) roboczy skok ruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary
E(3)
80
90
95
wymiary w mm
8
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 8
2010-12-29 15:01:58
pokrywa górna
wujący na klucz
mechanizm odblokowujący
trzpień uchwytu tylnego
silnik
413 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Czstotliwo uytkowania (%)
413
2,5
30
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
104413
913,00
1.122,99
1.239,84
413 LS (z wy. kracowym)
2,5
35
104414
1.008,00
413 24V
2,5
100
1044131
1.100,00
1.353,00
413 LS 24V (z wy. kracowym)
2,5
100
1044141
1.220,00
1.500,60
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
737604
7131005
41,00
10,00
patrz strony od 102 do 113
50,43
12,30
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2.651,00
3.260,73
2.400,00
2.952,00
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2.440,00
1.044,00
152,00
43,00
124,00
3.803,00
3.001,20
1.284,12
186,96
52,89
152,52
4.677,69
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2.200,00
669,00
132,00
43,00
124,00
3.168,00
2.706,00
822,87
162,36
52,89
152,52
3.896,64
Wyposaenie dodatkowe do modelu 413
Pyta montaowa (do wmurowania)
Klucz odblokowujcy
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Gotowy zestaw 413 LS - do bram dwuskrzydowych o d. do 5 m
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
1
1
1
Siowniki 413 LS z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 455 D
Obudowa model E do centrali 455 D
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy, z kodem dynamicznie zmiennym XT 4433RC
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
104414
790917
720119
787742
787452
785165
Gotowy zestaw 413* - bez wy. kracowych
Przykadowy zestaw 413 LS 24V - do bram dwuskrzydowych o d. do 5 m
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
1
1
Siowniki 413 LS 24V z elementami mocujcymi
Centrala sterujca E 124 w obudowie
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Kod artykuu
1044141
790284
787742
787452
785149
RAZEM
Fotokomórka XP15B
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
1
1
Siowniki 413 24V bez wyczników kracowych
Centrala sterujca E024S w obudowie
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Kod artykuu
1044131
790283
787742
787452
785149
RAZEM
Fotokomórka XP 15B
Uwagi
* z central sterujc 452 MPS (bez funkcji obsugiwania wyczników kracowych).
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 9
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT 24V
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
9
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw 413 24V - bez wyczników kracowych
2010-12-29 15:02:00
415
Napd elektromechaniczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego
i póprzemysowego dla skrzyda o dugoci do 4 m
Uniwersalno zastosowa
FAAC 415 jest siownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowa przydomowych (modele 230V)
jak i póprzemysowych (modele 24V) – o wysokiej czstotliwoci uytkowania, dochodzcej do
100%. Modele LS z wycznikami kracowymi umoliwiaj wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.
Pewno dziaania
Ze wzgldu na swoj tubow konstrukcj i sposób mocowania siowników do bramy (od czoa) napd
FAAC 415 jest szybki i atwy w montau, bez koniecznoci wykonywania kosztownych przeróbek
adaptujcych. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamkniciu nawet
w przypadku szerokich bram.
Bezpieczestwo i atwy monta
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany na pytce centrali
sterujcej, który bezporednio kontroluje si cigu napdu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujcy umoliwia odblokowanie skrzyde bramy i obsug rczn. Dziki centrali sterujcej „hi-tech”
dostpne s funkcje znacznie zwikszajce komfort i wygod uytkowania, takie jak otwarcie czciowe (jednego skrzyda), spowolnienie przy kocu ruchu czy automatyczne zamykanie.
415 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
415 415 LS 415 L 415 L LS
415 24V
415 24V LS
415 24V L
415 24V L LS
230 V
415
Zasilanie
Zasilanie silnika
Pobór mocy
Pobór prdu
Zabezpieczanie
Kondensator
230 V
300 W
1,3 A
140°C
8 uF
24 Vdc
70 W
3A
-
Wysuw ramienia
Prdko wysuwu
Dugo skrzyda
Czstotliwo
Zakres temp.pracy
Ciar siownika
Sia cigu
3000 N
2800 N
Stopie ochrony
WYMIARY ZEWNTRZNE
415 LS 415 L 415 L LS
300mm
30%
3m
35%
7,8kg
415 24V
415 24V L
415 24V LS 415 24V L LS
300mm
400mm
400mm
1,6 cm/s
4m
3m
4m
30%
35%
100%
-20°C +55°C
8kg
7,8kg
8kg
IP 54
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
Zalecane wymiary instalacyjne
B
C(1) D(2) Z(3)
L
145 145 290
85
60
1110
110° 120 135 295
60
60
1110
415 L / 415 L LS / 415 L 24 V / 90° 195 195 390 125 70
415 L LS 24 V
110° 170 170 390 110 60
1290
1290
415 / 415 LS / 415 24 V /
415 LS 24 V
90°
A
dla otwarcia skrzyda o kt 90°: A+B=C
dla otwarcia skrzyda o kt wikszy ni 90°: A+B<C
1) roboczy skok ruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary
E(3)
45
45
wymiary w mm
10
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 10
2010-12-29 15:02:11
415 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Czstotliwo uytkowania (%)
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
415
3
30
104415
879,00
1.081,17
415 LS (z wy. kracowym)
3
35
104416
992,00
1.220,16
415 L
4
30
104417
949,00
1.167,27
415 L LS (z wy. kracowym)
4
35
104418
1.068,00
1.313,64
415 24V
3
100
1044151
1.044,00
1.284,12
415 LS 24V (z wy. kracowym)
3
100
1044161
1.158,00
1.424,34
415 L 24V
4
100
1044171
1.120,00
1.377,60
415 L LS 24V (z wy. kracowym)
4
100
1044181
1.244,00
1.530,12
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
737604
7131005
41,00
10,00
patrz strony od 102 do 113
50,43
12,30
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2.609,00
3.209,07
2.331,00
2.867,13
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2.756,00
3.389,88
2.477,00
3.046,71
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1044161
790284
787742
787452
785149
RAZEM
2.316,00
1.044,00
152,00
43,00
124,00
3.679,00
2.848,68
1.284,12
186,96
52,89
152,52
4.525,17
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1044151
790283
319006
787452
785149
RAZEM
2.088,00
669,00
132,00
43,00
124,00
3.056,00
2.568,24
822,87
162,36
52,89
152,52
3.758,88
Wyposaenie dodatkowe do modelu 415
Pyta montaowa (do wmurowania)
Klucz odblokowujcy
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Gotowy zestaw 415 LS - do bram dwuskrzydowych o d. do 6 m
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
Siowniki 415 LS z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 455 D
Obudowa model E do centrali 455 D
104416
790917
720119
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
Gotowy zestaw 415* - bez wy. kracowych
Gotowy zestaw 415 L LS - do bram dwuskrzydowych o d. do 8 m
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
Siowniki 415 L LS z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 455 D
Obudowa model E do centrali 455 D
Kod artykuu
104418
790917
720119
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
Gotowy zestaw 415 L* - bez wy. kracowych
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
1
1
Siowniki 415 LS 24V z elementami mocujcymi
Centrala sterujca E124 w obudowie
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka XP 15B
Przykadowy zestaw 415 24V - bez wyczników kracowych
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
1
1
Siowniki 415 24V bez wyaczników kracowych
Centrala sterujca E024S w obudowie
Modu radiowy XF 433
Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka XP 15B o zasigu 20 m
Uwagi
* z central sterujc 452 MPS (bez funkcji obsugiwania wyczników kracowych).
11
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 11
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw 415 LS 24V - do bram dwuskrzydowych o d. do 6 m
2010-12-29 15:02:15
S418
Napd elektromechaniczny
Napd elektromechaniczny do bram skrzydowych do uytku przydomowego
i póprzemysowego dla skrzyda o dugoci do 2,3 m ( 2,7 z zamkiem elektromagnetycznym)
Uniwersalno zastosowa
FAAC S418 jest siownikiem przeznaczonym do zastosowa przydomowych jak i póprzemysowych
o wysokiej, dochodzcej do 100% sprawnoci. Posiada on regulowane mechaniczne ograniczniki
ruchu co umoliwia wyeliminowanie odbojników zewntrznych.
Szybki i atwy monta
Siownik FAAC S418 wyposaony zosta w nowe uchwyty mocujce o regulowanej dugoci, dziki
czemu uzyskano wiksz elastyczno wymiarów montaowych. Duy skok ruby od 350 mm z mechanicznymi ogranicznikami do 390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu zapewnia atwy i
szybki monta bez koniecznoci wykonywania kosztownych przeróbek adaptacyjnych.
Bezpieczestwo i wysoka niezawodno
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany na pycie centrali
sterujcej, który bezporednio kontroluje si cigu oraz powoduje odwrócenie ruchu skrzyda bramy
w przypadku wykrycia przeszkody.
S418 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
S418
przydomowe
-20°C - +55°C
S418
Pobór mocy
35 W
Zastosowanie
Zakres temperatur pracy
Natenie prdu
1,5 A
Ciar
Zasilanie silnika
Maksymalna sia cigu
Skok ruby
Prdko przesuwu trzpienia
Maksymalna dlugo skrzyda
24 Vdc
1.800 N
350 mm (390 mm bez ograniczników
mechanicznych)
1,8 cm/s
2,7 m
6 kg
Wymiary (L x D x H)
Stopie ochrony
Wyczniki kracowe
Mechaniczne ograniczniki na otwarciu i zamkniciu
WYMIARY ZEWNTRZNE
825 x 107 x 127
IP54
NIE
TAK
WYMIARY INSTALACYJNE
A
825 mm
127 mm
A
D
Z
E
L
350 mm
107 mm
Zalecane wymiary instalacyjne
1)
2)
3)
- roboczy skok ruby
- wymiary maksymalne
- wymiary minimalne
Z mechanicznymi ogranicznikami
110°
z mechanicznymi ogranicznikami na
zamkniciu
Bez wewntrznych ograniczników
12
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 12
90°
90°
110°
90°
110°
A
B
C(1)
D(2)
Z(3)
L
E
165
175
150
175
180
160
180
170
165
175
150
165
180
160
180
170
330
350
340
340
360
360
360
380
90
90
80
100
100
90
110
100
75
85
70
75
80
70
70
70
690
690
690
708
708
708
708
708
105
105
105
105
105
105
105
105
2010-12-29 15:02:15
350
mm
S418 - Wyposaenie i Cennik
Zastosowanie
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Czstotliwo uytkowania w %
S418
2,7
100
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
104301
1.025,00
1.260,75
Wyposaenie dodatkowe do modelu S418
Klucz odblokowujcy
Baterie zasilania awaryjnego X-BAT
Elektroniczne centrale sterujce
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
713002
390923
8,00
393,00
patrz strony od 88 do 99
patrz strony od 102 do 113
9,84
483,39
Ilo
Opis wyposaenia
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2
Siowniki S418
104301
2.050,00
2.521,50
1
1
1
1
Centrala sterujca E024S
Modu radiowy XF433
Pilot 4 przyciskowy XT4 433 RC z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka XP 15 B
790286
319006
787452
785149
RAZEM
669,00
132,00
43,00
124,00
3.018,00
822,87
162,36
52,89
152,52
3.712,14
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 13
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka XP15B
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT 24V
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
13
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw S418
2010-12-29 15:02:18
390
Napd elektromechaniczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego dla skrzyda
o dugoci do 1,8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Szybki i atwy monta
Ze wzgldu na swoj kompaktow budow napd 390 jest szybki i atwy w montau bez koniecznoci wykonania kosztownych przeróbek adaptujcych. Wykonanie siownika w wersji
elektromechanicznej czyni napd FAAC 390 idealnym rozwizaniem do przydomowych zastosowa.
Idealne rozwizanie dla szerokich supków bramowych
Napd elektromechaniczny FAAC 390 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwizaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich supkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokujcego uniemoliwia uchylenie skrzyda bramy po zamkniciu co powoduje, e dla bram
o dugoci skrzyda do 1.8 m nie ma koniecznoci stosowania zamka elektromagnetycznego.
Bezpieczestwo
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany w centralach
sterujcych 452 MPS lub 455 D, który bezporednio kontroluje si cigu napdu. W przypadku
awarii mechanizm odblokowujcy siownika umoliwia odblokowanie skrzyde bramy i obsug
rczn.
390 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Prdko obrotowa silnika
Przeoenie
Prdko ktowa
Maks. moment
Zabezpieczenie termiczne
Zakres temperatur pracy
Stopie ochrony
Ciar
390
230 V, 50 (60) Hz
280 W
1,2 A
960 obr./min.
1:700
8°/s
250 Nm
140°C
-20°C +55°C
IP 44
12 kg
Wymiary instalacyjne
zalecane wymiary do otwarcia bramy do wewntrz
wymiary w mm
Wymiary zewn
trzne
A
B
C
50 - 150
150 - 250
110 - 130
110 - 130
610
600
90°
90°
250 - 350
110 - 130
580
90°
50 - 150
250 - 270
480
120°
150 - 250
310 - 330
400
120°
zalecane wymiary do otwarcia bramy do zewntrz
wymiary w mm
wymiary w mm
A
B
C
100 - 200
200 - 300
110 - 130
110 - 130
350
250
90°
90°
14
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 14
2010-12-29 15:02:30
Osona zabezpieczajca
Obudowa z ABS
Silnik elektryczny
z zabezpieczeniem
termicznym
Mechanizm odblokowujcy
Rami teleskopowe
dla bram harmonijkowych
o maksymalnej szerokoci
pojedynczego panela do 1,5 m
Rami amane dla
bram skrzydowych
390 - Wyposaenie i cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
390
Zastosowanie
Czstotliwo uytkowania
(cykle/godz.)
3
15
Wyposaenie dodatkowe do modelu 390
Rami amane
Rami teleskopowe (ZASTOSOWANIE DO BRAM HARMONIJKOWYCH)
Wycznik kracowy
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy z link w pancerzu (dugo: 2 m) *
Elektroniczne centrale sterujce
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
104570
921,00
1.132,83
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
738705
738706
390682
401057
261,00
186,00
34,00
123,00
patrz strony od 88 do 99
patrz strony od 102 do 113
321,03
228,78
41,82
151,29
Ilo
Opis wyposaenia
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2
2
1
1
Siowniki 390 z elementami mocujcymi
Ramiona amane
Centrala sterujca 452 MPS
Obudowa mod. E do centrali 452
104570
738705
7909167
720119
2.955,00
3.634,65
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
Uwagi
Do bram dwuskrzydowych potrzebne s: dwa siowniki, dwa amane ramiona i elektroniczna centrala sterujca.
* do zastosowania z wycznikiem kluczykowym T21EF lub T21 IF (patrz strona 104).
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 15
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
15
Napdy do bram skrzydowych
Gotowy zestaw 390 - do bram dwuskrzydowych o d. do 3,6 m
2010-12-29 15:02:34
391
Napd elektromechaniczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego dla skrzyda
o dugoci do 2,5 m
atwy monta
Ze wzgldu na swoj kompaktow budow napd 391 jest szybki i atwy w montau bez koniecznoci wykonania kosztownych przeróbek adaptujcych.
Wygoda poczona z bezpieczestwem
Wykonanie siownika w wersji elektromechanicznej czyni napd FAAC 391 idealnym rozwizaniem
do przydomowych zastosowa. Siownik jest wyposaony w wygodny w obsudze, bezpieczny
system zwalniajcy, dziki któremu mona przy uyciu prywatnego klucza otworzy i/lub zamkn
skrzydo lub skrzyda bramy w przypadku awarii zasilania elektrycznego lub awarii siownika.
Idealne rozwizanie dla szerokich supków bramowych
Napd elektromechaniczny FAAC 391 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwizaniem
przy automatyzowaniu bram o szerokich supkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokujcego uniemoliwia uchylenie skrzyda bramy po zamkniciu co powoduje, e dla bram o dugoci
skrzyda do 2,5 m nie ma koniecznoci stosowania zamka elektromagnetycznego.
391 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
391
110 W
Wymiary instalacyjne
80
13°/s
250 Nm
-20°C +55°C
IP 44
°
15
-1
0°
11
°
10
-1
5°
10
°
05
0°
-1
450 mm
10
A
0°
Wymiary zewntrzne
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
10
7 kg
°-
8,7 kg
B
95
391 E
230 V
120 W
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
Zasilanie
Pobór mocy
Maks. liczba cykli / dzie
Prdko ktowa
Maks. moment
Zakres temperatur pracy
Stopie ochrony
Ciar
A
90° - 95°
B
wymiary w mm
16
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 16
2010-12-29 15:02:42
Obudowa - pokrywa
Urzdzenie zwalniajce
Rami napdowe
391 - Wyposaenie i cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Zastosowanie
Czstotliwo uytkowania
(cykle/dzie.)
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
391 E (z wbudowanym moduem sterujcym)
2,5
80
104576
1.609,00
1.979,07
391
2,5
80
104577
1.077,00
1.324,71
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
785149
319006
787452
390923
124,00
132,00
43,00
393,00
patrz strony od 88 do 99
patrz strony od 102 do 113
152,52
162,36
52,89
483,39
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2.889,00
3.553,47
Wyposaenie dodatkowe do modelu 391
Fotokomórka XP 15B
Modu radiowy XF 433 Mhz
Piloty 4-przyciskowe XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Bateria zasilania awaryjnego X-BAT
Elektroniczne centrale sterujce
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Ilo
Opis wyposaenia
1
1
Siownik 391 z elementami mocujcymi i ramieniem amanym
Siownik 391E z wbudowanym moduem sterujcym
104577
104576
1
Modu radiowy XF 433 Mhz
319006
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC z kodem dynamicznie zmiennym
787452
1
Fotokomórka XP 15B
785149
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 17
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka XP15B
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
17
Napdy do bram skrzydowych
Gotowy zestaw 391 - do bram dwuskrzydowych o d. do 2,5 m
2010-12-29 15:02:48
402
Napd hydrauliczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego dla skrzyda
o dugoci do 1,8 m (402 CBC) do 3 m (402 SBS)
Nap
d hydrauliczny do bram przydomowych
Szybki i atwy monta sprawia, e napd hydrauliczny FAAC 402 to najbardziej praktyczne i ekonomiczne rozwizanie przy automatyzowaniu bramy przydomowej. W okresie eksploatacji napd FAAC
402 wymaga niewielkich czynnoci konserwacyjnych i zapewnia mae zuycie energii elektrycznej.
Podstawow i bezsporn korzyci stosowania systemów hydraulicznych oferowanych przez FAAC
jest wysoka odporno powok na korozj wywoan czynnikami atmosferycznymi co zapewnia
wieloletni niezmienny wygld urzdze.
Maksymalne bezpieczestwo
Wycznie napd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe posiadajc dwa bardzo czue zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujcy umoliwia
odblokowanie skrzyde bramy i obsug rczn.
Najwysza jako i wysoka niezawodno
Konstrukcja napdu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu toka siownika
zapewnia bardzo ciche dziaanie urzdzenia i niezawodno w kadych warunkach atmosferycznych,
w zakresie temperatur zewntrznych od -40°C do +55°C. Dziki swojej kompaktowej budowie,
napd FAAC 402 moe by instalowany nawet na niewielkiej powierzchni montaowej.
402 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Prdko obrotowa silnika
Prdko wysuwu
Wydajno pompy
402 CBC
402 SBS
230 V, 50 (60) Hz
220 W
1A
1400 obr./min.
1,3 cm/s
1 cm/s
1 l/min.
0,75 l/min.
WYMIARY ZEWNTRZNE
402 CBC
402 SBS
0-500 daN
0-690 daN
-40°C +55°C
120°C
6,5 kg
FAAC HP OIL
IP 55
Sia cigu
Zakres temperatur pracy
Zabezpieczenie termiczne
Ciar
Typ oleju
Stopie ochrony
WYMIARY INSTALACYJNE
1 - supek bramy
2 - zawias
3 - skrzydo zamknite
4 - podstawa mocowania
5 - mocowanie siownika do supka
zalecane wymiary:
wymiary w mm
a
b
c**
120
100
120
100
250
90°
110° (*)
* maksymalny kt otwarcia ** maksymalny wysuw toka
wymiary w mm
18
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 18
2010-12-29 15:02:56
Zawory zwrotne
Osona ramienia
Zbiornik oleju
Mechanizm odblokowujcy
402 - Wyposaenie i cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Zastosowanie
Czstotliwo uytkowania
(cykle/godz.)
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
402 CBC*
1,80
55
104468
1.641,00
2.018,43
402 SBS**
3,00
55
104474
1.632,00
2.007,36
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
737604
713002
41,00
8,00
50,43
9,84
Wyposaenie dodatkowe do modelu 402
Pyta montaowa (do wmurowania)
Klucz odblokowujcy
Elektroniczne centrale sterujce
patrz strony od 88 do 99
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
patrz strony od 102 do 113
Przykadowy zestaw 402 CBC - do bram dwuskrzydowych o d. do 3,6 m
Ilo
Opis wyposaenia
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2
1
1
Siowniki 402 CBC z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 452 MPS
Obudowa mod. E do centrali 452
104468
7909167
720119
3.282,00
461,00
63,00
4.036,86
567,03
77,49
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
152,00
186,96
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
159,00
195,57
1
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
410013
123,00
151,29
4.283,00
5.268,09
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
RAZEM
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
Siowniki 402 SBS z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 462 DF
Obudowa mod. L do centrali 462
104474
790918
720118
3.264,00
551,00
93,00
4.038,72
677,73
114,39
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
152,00
186,96
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
159,00
195,57
1
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
410013
123,00
151,29
2
Zamki elektromagnetyczne z wkadk na klucz
712650
RAZEM
Uwagi
*
**
592,00
728,16
4.977,00
6.121,71
Model 402 CBC posiada blokad hydrauliczn przy zamkniciu.
Model 402 SBS nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 19
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
19
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw 402 SBS - do bram dwuskrzydowych o d. do 6 m
2010-12-29 15:02:58
422 - 422 PED.
Napd hydrauliczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego i póprzemysowego
dla skrzyda o dugoci do 1.8 m (422 CBC/CBAC) i do 2.5 m (422 SBS)
do furtki dla skrzyda o dugoci od 0.8 m do 1.2 m (422 PED CBC/SB)
Wszechstronno
Szeroki wybór modeli 422 stwarza wiele moliwoci: wersje z lub bez blokady hydraulicznej, trzy
modele napdu do bram umoliwiajce stosowanie w zakresie dugoci skrzyda 1.2 do 2.5 metra
oraz dwa modele do furtek w zakresie dugoci skrzyda 0.8 do 1.2 metra.
Maksymalne bezpieczestwo
Wycznie napd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe posiadajc dwa bardzo czue zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujcy umoliwia
odblokowanie skrzyde bramy i obsug rczn.
Niezawodno
Konstrukcja napdu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu toka siownika
zapewnia bardzo ciche dziaanie urzdzenia i niezawodno w kadych warunkach atmosferycznych,
w zakresie temperatur zewntrznych od -40°C do +55°C.
422 - 422 PED - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
422 SBS
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Prdko obrotowa silnika
Prdko wysuwu
Wydajno pompy
1 cm/s
0,75 l/min.
422 CBC
422 PED.CBS
422 CBAC
422 PED. SB
230 V, 50 (60) Hz
220 W
1A
1400 obr./min.
1,3 cm/s
2 cm/s
1 l/min.
1,5 l/min.
WYMIARY ZEWNTRZNE
422 SBS
Sia cigu
Zakres temperatur pracy
Zabezpieczenie termiczne
Ciar
Typ oleju
Stopie ochrony
0-690 daN
422 CBC
422 CBAC
0-500 daN
-40°C +55°C
120°C
7 kg
FAAC HP OIL
IP 55
422 PED. CBS
422 PED. SB
0-380 daN
WYMIARY INSTALACYJNE
1 - supek bramy
2 - zawias
3 - skrzydo zamknite
4 - podstawa mocowania
5 - mocowanie siownika do supka
Zalecane wymiary:
STANDARD
FURTKA
A
B
987
693
827
613
C
240
116
wymiary w mm
Model
a
b
c*
d***
L
422
90°
110° **
120
100
120
100
250
60
40
930
422 PED.
90° **
80
80
170
20
755
* maksymalny wysuw toka
** maksymalny kt otwarcia
*** maks. dopuszczalny wymiar
wymiary w mm
20
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 20
2010-12-29 15:03:06
Zbiornik oleju
Osona ramienia
Mechanizm odblokowujcy na klucz
422 - Wyposaenie i cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Zastosowanie
Czstotliwo uytkowania
(cykle/godz.)
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
422 CBC*
1,80
55
104211
2.121,00
2.608,83
422 CBAC*
1,80
55
104200
2.121,00
2.608,83
422 SBS**
2,50
55
104210
2.045,00
2.515,35
422 PED. CBC*
1,20 (min 0,80)
70
104213
2.903,00
3.570,69
422 PED. SB**
1,20 (min 0,80)
70
Wyposaenie dodatkowe do modelu 422
Pyta montaowa (do wmurowania)
Zamek odblokowujcy z kluczem indywidualnym od nr°1 do nr°36
104214
2.818,00
3.466,14
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
737604
418221 – 418256
41,00
82,00
50,43
100,86
Elektroniczne centrale sterujce
patrz strony od 88 do 99
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
patrz strony od 102 do 113
Przykadowy zestaw 422 CBAC - do bram dwuskrzydowych o d. do 3,6 m
Ilo
Opis wyposaenia
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2
1
1
Siowniki 422 CBAC z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 452 MPS
Obudowa mod. E do centrali 452
104200
7909167
720119
4.242,00
461,00
63,00
5.217,66
567,03
77,49
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
152,00
186,96
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
159,00
195,57
1
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
410013
123,00
151,29
5.243,00
6.448,89
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
RAZEM
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
Siowniki 422 SBS z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 462 DF
Obudowa mod. L do centrali 462
104210
790918
720118
4.090,00
551,00
93,00
5.030,70
677,73
114,39
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
152,00
186,96
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
159,00
195,57
1
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
410013
123,00
151,29
2
Zamki elektromagnetyczne z wkadk na klucz
712650
592,00
728,16
5.803,00
7.137,69
RAZEM
Uwagi
* Model 422 CBC posiada blokad hydrauliczn przy zamkniciu a model 422 CBAC - przy zamkniciu i otwarciu.
** Modele 422 SB i SBS nie posiadaj blokady hydraulicznej i dlatego wymagaj zastosowania zamka elektromagnetycznego.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 21
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
21
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw 422 SBS - do bram dwuskrzydowych o d. do 5 m
2010-12-29 15:03:15
400
Napd hydrauliczny
do bram skrzydowych do uytku póprzemysowego i przemysowego
Bogaty wybór rozwiza
FAAC 400 wystpuje w 7 rónych wersjach, z lub bez blokady hydraulicznej i zaprojektowany jest do
napdzania bram o dugoci skrzyda nawet do 7 m. Wszystkie modele serii 400 s atwe w montau
i mog obsugiwa bardzo cikie bramy w tym bramy przemysowe o bardzo duej intensywnoci
uytkowania.
Bezpieczestwo
Wycznie napd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe posiadajc dwa bardzo czue zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujcy umoliwia
odblokowanie skrzyde bramy i obsug rczn.
Niezawodno
Konstrukcja napdu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu toka siownika
zapewnia bardzo ciche dziaanie urzdzenia i niezawodno w kadych warunkach atmosferycznych,
w zakresie temperatur zewntrznych od -20°C do +55°C.
400 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
400 CBC
400 CBAC
400 SB
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Prdko obrotowa
Prdko wysuwu
Wydajno pompy
1 cm/s
1 l/min.
400 CBC
400 CBAC
400 SB
0-620 daN
400 CBACR
400 CBAC LN
400 SC LN
400 SBS
230 V, 50 (60) Hz
220 W
1A
1.400 obr./min.
0,75 cm/s
0,75 l/min.
1,5 cm/s
1,5 l/min.
WYMIARY ZEWNTRZNE
Sia cigu
Zakres temp. pracy
Zabezpieczenie term.
Ciar
Typ oleju
Stopie ochrony
400 SBS
0-775 daN
-20°C +55°C
120°C
7 kg
FAAC HP OIL
IP 55
400 CBACR
400 CBAC LN
400 SB LN
0-465 daN
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
STANDARD
FURTKA
A
B
987
693
827
613
C
240
116
y dla Standard 75 mm
y dla Long 100 mm
wymiary w mm
Zalecane wymiary dla standardowego siownika:
Wymiary instalacyjne przy supach bramy
a
b
c*
d**
90°
130
130
260
60
110°
100
90
260
50
* maksymalny wysuw toka ** maksymalny dopuszczalny wymiar
(1) Wymiar a* - 50 mm
(2) Wymiar b* + 50 mm
* Wymiary a i b znajduj si
w tabelach z zalecanymi
wymiarami instalacyjnymi
s
20
20
Zalecane wymiary dla dugiej wersji siownika (Long):
a
b
c*
d**
90°
200
180
380
150
125°
130
170
380
80
* maksymalny wysuw toka ** maksymalny dopuszczalny wymiar
s
20
20
22
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 22
2010-12-29 15:03:23
400 - Wyposaenie i cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Zastosowanie
Czstotliwo uytkowania
(cykle/godz.)
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
400 CBC*
2,20
70
104205
2.871,00
3.531,33
400 CBAC*
2,20
70
104201
2.984,00
3.670,32
400 CBACR*
2,20
80
104207
3.236,00
3.980,28
400 CBAC long*
2,20
50
104202
3.402,00
4.184,46
400 SB**
4,00
70
104206
2.776,00
3.414,48
400 SB long**
2,50
50
104204
3.278,00
4.031,94
400 SBS**
7,00
60
104203
2.836,00
3.489,51
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
737604
418221 – 418256
41,00
82,00
50,43
100,86,40
Wyposaenie dodatkowe do modelu 400
Pyta montaowa (do wmurowania)
Zamek odblokowujcy z kluczem indywidualnym od nr°1 do nr°36
Elektroniczne centrale sterujce
patrz strony od 88 do 99
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
patrz strony od 102 do 113
Przykadowy zestaw 400 CBAC - do bram dwuskrzydowych o d. do 4,4 m
Ilo
Opis wyposaenia
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
2
1
1
Siowniki 400 CBAC z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 452 MPS
Obudowa mod. E do centrali 452 MPS
104201
7909167
720119
5.968,00
461,00
63,00
7.340,64
567,03
77,49
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
152,00
186,96
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
159,00
195,57
1
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
410013
123,00
151,29
6.969,00
8.571,87
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
RAZEM
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
Siowniki 400 SBS z elementami mocujcymi
Centrala sterujca 462 DF
Obudowa mod. L do centrali 462
104203
790918
720118
5.672,00
551,00
93,00
6.976,56
677,73
114,39
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
152,00
186,96
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
159,00
195,57
1
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
410013
123,00
151,29
2
Zamki elektromagnetyczne z wkadk na klucz
712650
RAZEM
Uwagi
*Model 400 CBC posiada blokad hydrauliczn przy zamkniciu a model 400
CBAC przy zamkniciu i otwarciu.
**Modele 400 SB i 400 SBS nie posiadaj blokady hydraulicznej i dlatego
wymagaj zastosowania zamka elektromagnetycznego.
592,00
728,16
7.385,00
9.083,55
Zbiornik oleju
Osona
ramienia
Mechanizm odblokowujcy klucz
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 23
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
23
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw 400 SBS - do bram dwuskrzydowych o d. do 14 m
2010-12-29 15:03:29
S450H
Napd hydrauliczny
Napd hybrydowy (24V + hydraulika) do bram skrzydowych do uytku
przydomowego i póprzemysowego dla skrzyda o dugoci 3 m (SB) i 2 m (CBAC).
Uniwersalno zastosowa
FAAC S450 H jest siownikiem przeznaczonym do zastosowa przydomowych jak i póprzemysowych o wysokiej, dochodzcej do 100% sprawnoci. Zasilanie silnika napdem 24V umoliwia podczenie baterii zasilania awaryjnego. Dua prdko wysuwu toka pozwala na szybsze
otwarcie bramy ni w przypadku zastosowania siowników tradycyjnych.
Bezpieczestwo
Wycznie napd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe posiadajc dwa bardzo czue zawory zwrotne oraz zintegrowany encoder (patent FAAC) odwracajcy ruch zamykanej bramy w przypadku napotkania przeszkody.
Niezawodno
Konstrukcja napdu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu toka siownika zapewnia bardzo ciche dziaanie urzdzenia i niezawodno w kadych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewntrznych od -20°C do +55°C.
S450H - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WYMIARY INSTALACYJNE
CBAC
Zasilanie
SB
230 V AC 50 Hz
Zasilanie silnika
24 - 36 V DC
Pobór mocy
70W-288 W
Pobór prdu
7A
Sia cigu
5000N (E124) - 3600 (E024S)
Skok toka
311 mm
Prdko wysuwu
Maks. dugo skrzyda
2,5 cm/s (E124)-2,0(E024S)
2m
Czstotliwo pracy w temperaturze do 55°C
Praca ciga
Zakres temperatur pracy
Ciar
6,5 kg
1113x85x119
Stopie ochrony
Mechaniczne ograniczniki (regulowane)
Rys. 2
Wymiary instalacji „ B"
(PATRZ RYSUNEK 1-2)
-20°C ÷ +55°C
Wymiary (DxSz.xWys.) w mm
Blokada hydrauliczna
Rys. 1
3m
IP55
TAK
NIE
TAK
Uchwyt tylny
Wymiary instalacji „ D"
(PATRZ RYSUNEK 2)
wymiary w mm
TAB. 1
75-84
85-94
95- 104
125- 13 4
13 5- 144
145- 154
155- 164
165- 175
20-24
110° (3)
110° (3)
115° (3)
108° (3)
100° (3)
100° (3)
25- 34
108° (3)
110° (3)
110° (3)
103° (3)
100° (3)
94° (3)
100° (3)
107° (3)
108° (3)
104° (3)
111° (2)
104° (2)
100° (2)
45-54
55-64
D
wymiary w mm
24
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 24
B
11 5- 124
35-44
105- 11 4
100° (3)
105° (3)
106° (3)
100° (3)
106° (2)
100° (2)
96° (2)
97° (3)
100° (3)
105° (3)
99° (3)
107° (2)
100° (2)
96° (2)
92° (2)
65-74
93° (3)
97° (3)
100° (3)
100° (3)
110° (2)
101° (2)
96° (2)
102° (1)
98° (1)
75-84
90° (3)
95° (3)
100° (3)
105° (2)
102° (2)
111° (1)
105° (1)
98° (1)
94° (1)
90° (1)
85-94
90° (3)
90° (3)
95° (3)
100° (2)
104° (2)
96° (2)
104° (1)
100° (1)
94° (1)
95- 104
90° (3)
90° (3)
95° (3)
100° (2)
96° (2)
106° (1)
98° (1)
96° (1)
90° (1)
105- 11 4
90° (3)
90° (3)
95° (2)
97° (2)
103° (1)
99° (1)
94° (1)
92° (1)
11 5- 124
90° (3)
90° (2)
95° (2)
98° (1)
100° (1)
94° (1)
125- 13 4
90° (2)
90° (2)
95° (1)
98° (1)
94° (1)
94° (1)
13 5- 144
90° (2)
90° (2)
95° (1)
145- 154
90° (1)
90° (1)
94° (1)
155- 164
90° (1)
90° (1)
165- 170
90° (1)
Uchwyt tylny
2010-12-29 15:03:37
S450H - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
100
104100
2.039,00
2.507,97
100
104101
1.968,00
2.420,64
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
790286
790284
390923
390926
712501001 do 036
669,00
1.044,00
393,00
64,00
58,00
patrz strony od 102 do 113
822,87
1.284,12
483,39
78,72
71,34
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
104100
790286
319006
4.078,00
669,00
132,00
5.015,94
822,87
162,36
Maks. dugo
skrzyda (m)
Czstotliwo uytkowania (%)
S450H CBAC*
2
S450H SB**
3
Wyposaenie dodatkowe do modelu S450H
Centrala sterujca EO24S
Centrala sterujca E124
Zestaw zasilania awaryjnego X-BAT 24 (do centrali E 024)
Podstawa pod baterie zasilania awaryjnego(do centrali E 124)***
Zamek odblokowujcy z kluczem indywidualnym
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Ilo
Opis wyposaenia
2
1
1
Siownik S450H CBAC
Centrala sterujca E024S
Modu radiowy XF433
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka XP 15B
785149
124,00
152,52
5.046,00
6.206,58
RAZEM
Uwagi
* Model S450H CBAC posiada blokad hydrauliczn przy zamkniciu i otwarciu.
** Model S750H SB nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego.
*** Zalecane baterie oowiowe 12 V-4 Ah/90 x 70 x 108 mm.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 25
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka XP15B
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT 24V
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
25
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw S450H - do bram dwuskrzydowych o d. do 2 m
2010-12-29 15:03:45
770
Podziemny napd elektromechaniczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego dla skrzyda
o dugoci do 2.5 m i maks. ciarze 500 kg
Uniwersalno zastosowa
Napd podziemny FAAC 770 to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydowych o dugoci
jednego skrzyda do 2,5 m. Jest on montowany w podou i dlatego jest zupenie niewidoczny w czasie pracy. Polecany jest szczególnie do bram ozdobnych (np. kutych), poniewa nie zmienia walorów
estetycznych bramy.
ywotno
FAAC 770 to napd elektromechaniczny, który jest projektowany razem z obudow podziemn
chronic siownik przed czynnikami atmosferycznymi i uatwiajc jego monta. Obudowa ta jest
pokryta specjaln powok antykorozyjn i posiada otwory odprowadzajce wod do kanaów odwadniajcych lub kanalizacji. Sam siownik napdu 770 jest wykonany w klasie zabezpieczeniowej
IP67.
Bezpieczestwo
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany w centrali sterujcej 452 MPS i 455 D, który bezporednio kontroluje si pracy napdu. W przypadku awarii otwieranie rczne jest zapewnione dziki mechanizmowi odblokowujcemu z kluczem indywidualnym.
770 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Silnik elektryczny
Zabezpieczenie termiczne
Prdko obrotowa silnika
Pobór mocy
Pobór prdu
Moment obrotowy
770
230 V, 50 (60) Hz
jednofazowy, dwukierunkowy
140°C
1450 obr./min.
380 W
1,7 A
0÷330 Nm
Prdko ktowa
Zakres temperatur pracy
Ciar
Maks. kt otwarcia skrzyda
Zwolnienie
Stopie ochrony
770
6°/s
-20°C +55°C
14 kg
110° lub 140° (*)
zastosowanie rónych dwigni
IP 67
*ze specjalnym zestawem
WYMIARY ZEWNTRZNE
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
Charakterystyka techniczna obudowy
Stal z obróbk kataforezy
Pokrywa ze stali nierdzewnej
Podpora skrzyda z mechanizmem odblokowujcym na klucz
wymiary w mm
26
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 26
2010-12-29 15:03:52
Rami mocowania bramy
Dzwignia napdowa
Obudowa
Pokrywa obudowy podziemnej
Siownik 770
Mechanizm odblokowujcy na klucz
770 - Wyposaenie i cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Zastosowanie
Maks. ciear
Czstotliwo uytkowania
skrzyda (kg)
(cykle/godz.)
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
770
2,50
500
20
106752
1.025,00
1.260,75
770 24V
2,50
400
50
106753
1.016,00
1.249,68
790283
669,00
822,87
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Centrala sterujca E 024 dla modelu 770 24V
Wyposaenie dodatkowe do modelu 770
Kod artykuu
Obudowa z zamkiem patentowym
Zamek odblokowujcy z kluczem indywidualnym od nr°1 do nr°25
Zestaw zwikszajcy kt otwarcia skrzyda do 140°
Wewntrzny mechaniczny wycznik zamknicia
Wewntrzny mechaniczny wycznik otwarcia
Elektroniczne centrale sterujce
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
490065
712104001 – 712104025
390612
722122
722121
598,00
38,00
272,00
204,00
74,00
patrz strony od 88 do 99
patrz strony od 102 do 113
735,54
46,74
334,56
250,92
91,02
Ilo
Opis wyposaenia
2
2
1
Siowniki 770
Obudowy podziemne do siownika 770
Centrala sterujca 452 MPS
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
106752
490065
7909167
2.050,00
1.196,00
461,00
2.521,50
1.471,08
567,03
1
Obudowa mod. E do centrali 452
720119
63,00
77,49
1
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
152,00
186,96
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
159,00
195,57
1
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
410013
123,00
151,29
RAZEM
4.247,00
5.223,81
Uwagi
WA
NE! Napd 770 musi by wyposaony w siownik i obudow.Do bram dwuskrzydowych potrzebne s: dwa siowniki, dwie obudowy i centrala sterujca.
Dla funkcji zabezpieczenia przeciwzgnieceniowego naley uy central sterujc 452 MPS lub 455 D wyposaon w modu regulacji siy cigu.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 27
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
27
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw 770 - do bram dwuskrzydowych o d. do 5 m
2010-12-29 15:03:54
S700H
Podziemny napd hydrauliczny
do bram skrzydowych do uytku przydomowego
i póprzemysowego dla skrzyda o maks. ciarze 800 kg
Innowacyjno zastosowa
Napd podziemny S700H to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydowych o dugoci
skrzyda do 4 m do przydomowych i póprzemysowych zastosowa. Napd ten jest cakowicie niewidoczny co pozwala zachowa nienaruszony wygld bramy. Napd pozwala osign kt otwarcia
nawet do 180°.
Najwysza sprawno i odporno na zuycie
FAAC S700H to napd hydrauliczny, który ze wzgldu na swoj budow opart na zastosowaniu
pompy olejowej i siownika z waem obrotowym do bezporedniego uchylania bramy jest cakowicie
odporny na dziaanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. uwizienie napdu przez lód),
a take oferuje najwysz moliw czstotliwo pracy i odporno na zuycie nawet w przypadku
duej czstotliwoci uytkowania.
Bogaty wybór moliwoci
Napd podziemny firmy FAAC S700H o swym wszechstronnym spektrum dziaania pozwala na wybór: rozwizania z blokad hydrauliczn przy otwarciu i zamkniciu, dziaania dwustronnego, spowolnienia bramy w kocowej fazie domykania, jak te wybór midzy woln i szybk prac napdu.
S 700H - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
S700H CBAC
S700H SB
24 V (prd stay)
Zuycie energii
Blokada hydrauliczna
Maks. moment
Prdko ktowa
Maks. kt otwarcia
Maks. dugo skrzyda
60 W
Jest
Brak
575 Nm
~ 4.5 °/sec
105°/ 180°
2m
Zakres temp. pracy
Znamionowy czas pracy
Natenie przepywu pompy
Maks. masa skrzyda
Typ oleju
Stopie ochrony
S700H CBAC
S700H SB
-20°C +55°C
Cigy przy 55°C
0.36 l/min.
800 kg
FAAC HP OIL
IP 67
4m
WYMIARY ZEWNTRZNE
WYMIARY INSTALACYJNE
wersja standardowa
wersja z mechanizmem awaryjnego odblokowania
wymiary w mm
28
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 28
2010-12-29 15:04:03
Otwory mocowania
pokrywy
Tuleja z oyskiem
Waek zbaty
Uchwyty montaowe
ruba regulacji
ograniczników
ruchu
Enkoder elektroniczny
Otwory drenaowe
Obudowa
podziemna
siownika
Silnik
Korek wlewu oleju
Mechanizm awaryjnego odblokowania
S700H - Wyposaenie i Cennik
Model
Maks. dugo
skrzyda (m)
Zastosowanie
Maks. ciear
Czstotliwo uytkowania
skrzyda (kg)
(cykle/godz.)
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
S700H CBAC* 100°
2,00
800
55
108704
3.122,00
3.763,80
S700H CBAC* 180°
2,00
800
55
108706
3.331,00
4.015,95
S700H SB** 100°
4,00
800
55
108705
3.122,00
3.763,80
S700H SB** 180°
4,00
800
55
108707
3.331,00
4.015,95
Wyposaenie dodatkowe do modelu S700H
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Obudowa podziemna
Tuleja rowkowana do montau bez mechanizmu awaryjnego odblokowania
Mechanizm awaryjnego odblokowania
Elektroniczna centrala sterujca E700
Elektroniczna centrala sterujca E124
490112
390887
390878
790282
790284
721,00
313,00
779,00
711,00
1.044,00
886,83
384,99
958,17
874,53
1.284,12
Modu radioodbiornika XF433
319006
132,00
162,36
Zestaw zasilania awaryjnego X-BAT 24
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
390923
393,00
patrz strona od 102 do 113
483,39
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
108704
490112
790282
6.244,00
1.442,00
711,00
7.680,12
1.773,66
874,53
Ilo
Opis wyposaenia
2
2
1
Siowniki S700H CBAC 1000
Obudowy podziemne do siownika S700H
Centrala sterujca E700
1
Modu radioodbiornika XF433
319006
132,00
162,36
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
43,00
52,89
1
Fotokomórka XP15B o zasigu 20 m
785149
124,00
152,52
2
Mechanizmy awaryjnego odblokowania
390878
1.558,00
1.916,34
RAZEM
10.254,00
12.612,42
Uwagi
*
**
Model S700H CBAC posiada blokad hydrauliczn przy zamkniciu i otwarciu.
Model S700H SB nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymagaj zastosowania zamka elektromagnetycznego.
W przypadku koniecznoci zastosowania dwóch lub wicej zamków, central E700 naley zastpi central E124
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 29
Elektrozamek
str. 113
Fotokomórka XP 15B
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAAC LIGHT 24V
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
29
Napdy do bram skrzydowych
Przykadowy zestaw S700H - do bram dwuskrzydowych o d. do 4 m
2010-12-29 15:04:07
C720
740/741
JUMBO 14/20
746 ER
844
884 MC
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 30
2010-12-29 15:04:20
Napdy do
bram przesuwnych
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 31
2010-12-29 15:04:30
C720
Napd elektromechaniczny
do uytku przydomowego dla skrzyda o maksymalnym ciarze 400 kg.
Nowe technologie i oryginalny design
Napd FAAC C720 czy zastosowanie najnowszych rozwiza oraz nowoczesnego wzornictwa.
Po raz pierwszy zostaa zastosowana przekadnia cykloidalna (patent firmy FAAC) zwikszajca
wydajno mechaniczn do ponad 80%. Wirniki w przekadni zostay przesunite w fazie o 180°,
dziki czemu zredukowano drgania i haas. Rozoenie nacisku na wiele punktów styku gwarantuje
niezawodne, dugoletnie dziaanie.
Bezpieczestwo i wygoda uytkowania
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia zintegrowana centrala sterujca E720 z wbudowanym elektronicznym systemem antyzgnieceniowym, który bezporednio kontroluje si cigu napdu
oraz enkoder, który odwraca ruch skrzyda w przypadku wykrycia przeszkody. Napd atwo mona
skonfigurowa dziki prostej regulacji poszczególnych parametrów oraz moliwoci wybrania sporód 10 logik pracy. Konfiguracj uatwia take wbudowany wywietlacz LCD.
C720 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
C720
C720
Zasilanie
230 Vac 50 Hz
Koo zbate
Z28 M 4
18 m/min
Zasilanie silnika
24 Vdc
Maksymalna prdko przesuwu
Pobór mocy
170 W
Zakres temperatur pracy
Natenie prdu
7A
Silnik elektryczny
3200 obrotów / min
-20°C +55°C
Ciar
8 kg
Stopie ochrony
IP 44
Maksymalny moment obrotowy
18 Nm
Wyczniki kracowe
magnetyczne
Maksymalna sia cigu
320 N
Wymiary (L x D x H)
300 x 180 x 280
WYMIARY ZEWNTRZNE
WYMIARY INSTALACYJNE
32
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 32
2010-12-29 15:04:30
C720 - 24 Vdc - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Maks. ciear skrzyda Czstotliwo uytkowania
(kg)
w cyklach/dzie
Model
C720 - 24 Vdc
400
30
Wyposaenie dodatkowe do modelu C720
Baterie zasilania awaryjnego X-BAT
Listwa zbata
Urzdzenie zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
E720
109 320
1.193,00
1.467,39
Kod artykuu
390923
Cena netto (z)
393,00
patrz strona 43
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
483,39
Kod artykuu
109320
319006
787452
785165
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1.423,00
1.750,29
Ilo
1
1
1
1
Opis wyposaenia
Napd C720 z wbudowan central E720
Modu radiowy XF 433 Mhz
Pilot 4-kanaowy XT4 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
Uwagi
Podstawa montaowa stanowi standardowe wyposaenie napdu C720. W przypadku wystpowania dodatkowych zakóce fal radiowych moe by konieczne
zastosowanie anteny zewntrznej do odbiornika radiowego, zwikszajcej zasig pilotów.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 33
Listwa optyczna
MSE 110W
str. 112
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT 24V
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
33
Napdy do bram przesuwnych
Gotowy zestaw C720 do bram przesuwnych do 400 kg
2010-12-29 15:04:35
740/741
Napd elektromechaniczny
do bram przesuwnych do uytku przydomowego dla skrzyda
o maksymalnym ciarze 500 kg (740) lub 900 kg (741)
Zastosowania
Modele 740 i 741 przeznaczone s do automatyzacji bram wjazdowych o dugoci maksymalnej 15m
i ciarze do 500 kg (740) lub 900 kg (741) Zastosowane w nich silniki 230V zapewniaj wiksz
si pracy ni w modelach 12/24V, a ich konstrukcja oparta wycznie na przekadniach metalowych
i precyzyjnym oyskowaniu wau gównego gwarantuje niezawodn obsug bramy przesuwnej
o dowolnej konstrukcji przez dugie lata.
Funkcjonalno i bezpieczestwo
Zastosowana najnowoczeniejsza centrala sterujca 748D zapewnia moliwo wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposaona w funkcje zwikszajce uyteczno, bezpieczestwo i kultur pracy, takie jak: otwarcie czciowe (przejcie dla pieszych),
regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizacj przegldu
okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w wikszoci nieosigalnych w modelach konkurencyjnych.
740/741 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
740
Zasilanie
741
230 V (+6% -10%) 50 Hz
740
741
Prdko przesuwu
12 m/min.
magnetyczny
Pobór mocy
350 W
500 W
Wycznik kracowy
Pobór prdu
1,6 A
2,2 A
Zabezpieczenie termiczne
1400C
Maks. sia cigu
450 N
650 N
Stopie ochrony
IP 44
Maks. moment obrotowy
18 Nm
Koo zbate
WYMIARY ZEWNTRZNE
24 Nm
Z 16
Ciar
Zakres temperatur pracy
10 kg
11 kg
-200C +550C
WYMIARY INSTALACYJNE
34
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 34
2010-12-29 15:04:55
Czujnik wykrycia
przeszkody (opcja)
Centrala
sterujca 748D
Obudowa
Mechanizm
odblokowujcy
Korpus
740/741 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Maks. ciear skrzyda
Czstotliwo
(kg)
uytkowania (%)
Model
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
740
500
30
748 D w komplecie
109780
1.253,00
1.541,19
741
900
40
748 D w komplecie
109781
1.391,00
1.710,93
Wyposaenie dodatkowe do modelu 740/741
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Czujnik wykrycia przeszkody (magnetyczny)
Listwa zbata
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
404019
189,00
patrz strona 43
patrz strony od 102 do 113
232,47
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1.423,00
1.750,29
1.423,00
1.750,29
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1.659,00
2.040,57
1.659,00
2.040,57
Gotowy zestaw 740 - do bram przesuwnych do 500 kg
Ilo
Opis wyposaenia
1
Napd 740 z wbudowan central 748 D
109780
1
Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kanaowy
787742
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
Gotowy zestaw do 740 z dwoma pilotami XT4 433 RCBE
Ilo
Opis wyposaenia
1
1
Napd 741 z wbudowan central 748 D
Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kanaowy
Kod artykuu
109781
787742
1
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
787452
1
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
785165
Gotowy zestaw do 741 z dwoma pilotami XT4 433 RCBE
Uwagi
Podstawa montaowa stanowi standardowe wyposaenie napdu 740/741. W przypadku wystpowania dodatkowych zakóce fal radiowych moe by konieczne zastosowanie anteny zewntrznej do odbiornika radiowego, zwikszajcej zasig pilotów.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 35
Listwa optyczna
MSE 110W
str. 112
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
Pilot XT4 433 RCBE
35
str. 102
Napdy do bram przesuwnych
Gotowy zestaw 741 - do bram przesuwnych do 900 kg
2010-12-29 15:04:59
JUMBO 14/20
Napd elektromechaniczny
do bram przesuwnych do uytku przydomowego i póprzemysowego
dla skrzyda o maksymalnym ciarze 1400 kg (14) lub 2000 kg (20)
Zastosowania
Modele JUMBO 14/20 przeznaczone s do automatyzacji bram wjazdowych o dugoci maksymalnej
15m i ciarze do 1400 kg (14) lub 2000 kg (20). Zastosowane w nich silniki 230V zapewniaj
wiksz si pracy ni w modelach 12/24V, a ich konstrukcja oparta wycznie na przekadniach
metalowych i precyzyjnym oyskowaniu wau gównego gwarantuje niezawodn obsug bramy
przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez dugie lata. Modele te wyposaone s w magnetyczne
wyczniki kracowe.
Funkcjonalno i bezpieczestwo
Zastosowana najnowoczeniejsza centrala sterujca 748D zapewnia moliwo wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposaona w funkcje zwikszajce uyteczno, bezpieczestwo i kultur pracy, takie jak: otwarcie czciowe (przejcie dla pieszych),
regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizacj przegldu
okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w wikszoci nieosigalnych w modelach konkurencyjnych.
JUMBO 14/20 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Maks. sia cigu
Maks. moment obrotowy
Koo zbate
WYMIARY ZEWNTRZNE
JUMBO 14
JUMBO 20
230 V (+6% -10%) 50 Hz
650 W
800 W
2,8 A
3,5 A
1100 N
1500 N
35 Nm
45 Nm
Z 16
JUMBO 14
Prdko przesuwu
Wycznik kracowy
Zabezpieczenie termiczne
Stopie ochrony
Ciar
Zakres temperatur pracy
JUMBO 20
10 m/min.
magnetyczny
1400C
IP 44
14 kg
15 kg
-200C +550C
WYMIARY INSTALACYJNE
36
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 36
2010-12-29 15:05:12
3
10
4
5
1 – podstawa montaowa
2 – obudowa gówna
3 – obudowa centrali sterujcej
4 – centrala sterujca
5 – magnetyczny wycznik kracowy
6 – koo zbate
7 – mechanizm odblokowujcy (na klucz)
8 – ruba mocujca
9 – wzmocnienie boczne
10 – pokrywa górna
2
6
7
8
1
9
JUMBO - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Maks. ciear skrzyda
Czstotliwo
(kg)
uytkowania (%)
Model
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
JUMBO 14
1400
40
748 D w komplecie
6110043
1.974,00
2.428,02
JUMBO 20
2000
40
748 D w komplecie
6110044
2.359,00
2.901,57
Wyposaenie dodatkowe do modelu JUMBO
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Czujnik wykrycia przeszkody (magnetyczny)
Listwa zbata
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
404019
189,00
patrz strona 43
patrz strony od 102 do 113
232,47
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
6110043
787742
787452
785165
1.974,00
152,00
43,00
159,00
2.901,57
186,96
52,89
195,57
2.328,00
2.863,44
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
6110044
787742
787452
785165
2.359,00
152,00
43,00
159,00
2.901,57
186,96
52,89
195,57
2.713,00
3.336.99
Przykadowy zestaw JUMBO 14 - do bram przesuwnych do 1400kg
Ilo
Opis wyposaenia
1
1
1
1
Napd JUMBO 14 z wbudowan central 748D
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Piloty 4-przyciskowe XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
RAZEM
Ilo
Opis wyposaenia
1
1
1
1
Napd JUMBO 20 z wbudowan central 748D
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
RAZEM
Uwagi
Podstawa montaowa stanowi standardowe wyposaenie napdu JUMBO. W przypadku wystpowania zakóce fal radiowych moe by konieczne zastosowanie anteny zewntrznej do odbiornika radiowego, zwikszajcej zasig pilotów.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 37
Listwa optyczna
MSE 110W
str. 112
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
37
Napdy do bram przesuwnych
Przykadowy zestaw JUMBO 20 - do bram przesuwnych do 2000 kg
2010-12-29 15:05:14
746 ER
Napd elektromechaniczny
do bram przesuwnych do uytku przydomowego i póprzemysowego dla
skrzyda o maksymalnym ciarze 600 kg
Bezpieczestwo i niezawodno w kadych warunkach
Bezpieczestwo obsugi zapewnia regulowane sprzgo przeciwzgnieceniowe oraz inteligentna centrala sterujca. System ten po wykryciu przeszkody na drodze zamykajcej si bramy spowoduje
cofnicie lub zatrzymanie bramy. Wszystkie funkcje sterowania i bezpieczestwa kontrolowane s
przez niezawodny mikroprocesor.
Samoblokowanie
Napd jest samoblokujcy i nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji
braku zasilania. W przypadku awarii mechanizm odblokowujcy siownika umoliwia odblokowanie
skrzyde bramy kluczem indywidualnym i obsug rczn.
746 ER - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
746 ER
dwutarczowe w oleju
magnetyczny
1200C
IP 44
FAAC XD 220
14 kg
-200C +550C
746 ER
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Maks. sia cigu
Maks. moment obrotowy
Prdko przesuwu
Maks. dugo bramy
WYMIARY ZEWNTRZNE
230 V (+6% -10%) 50 Hz
300 W
1,5 A
620 N
25 Nm
9,6m / min. (Z16)
40 m
Sprzgo
Wycznik kracowy
Zabezpieczenie termiczne
Stopie ochrony
Typ oleju
Ciar z olejem
Zakres temperatur pracy
WYMIARY INSTALACYJNE
43
15 ÷ 32
64
112 (Z16)
120 (Z20)
5 max
38
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 38
2010-12-29 15:05:23
Centrala sterujca 780 D
Obudowa
Magnetyczny
wycznik kracowy
Mechanizm
odblokowujcy
z kluczem
indywidualnym
Osona rub
mocujcych
Podstawa wykonana
z cinieniowego
aluminium z obróbk
kataforezy
746 ER - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Maks. ciear
Czstotliwo
skrzyda (kg)
uytkowania (%)
Model
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
746 ER Z16
600
70
780 D w komplecie
109776
2.316,00
2.848,68
746 ER Z20
400
70
780 D w komplecie
109773
2.316,00
2.848,68
746 ER CAT*
-
70
780 D w komplecie
109774
2.277,00
2.800,71
746 ER RF**
-
70
780 D w komplecie
109775
2.923,00
3.595,29
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
737816
712751-712786
719130
719167
719137
719135
741001
7410001
95,00
53,00
84,00
84,00
126,00
138,00
91,00
15,00
patrz strona 43
patrz strony od 102 do 113
116,85
65,19
103,32
103,32
154,98
169,74
111,93
18,45
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
109776
787742
787452
785165
2.599,00
3.197,77
Wyposaenie dodatkowe do modelu 746
Podstawa montaowa z regulacj boczn i wysokoci
Mechanizm odblokowujcy z kluczem indywidualnym od n°1 do n°36
Koo zbate Z16 do listwy zbatej
Koo zbate Z20 do listwy zbatej
Koo zbate Z16 do acucha
Koo zbate Z20 do acucha
acuch (1/2 x 7,8 mm) - za metr
Zapinka acucha ze spryn
Listwa zbata
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Ilo
Opis wyposaenia
1
1
1
1
Napd 746 ER Z 16 z wbudowana central 780 D
Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
* Model 746 ER CAT jest przystosowany do koa zbatego wspópracujcego z acuchem, które
stanowi wyposaenie dodatkowe (koo to naley dokupi oddzielnie).
** Model 746 ER RF jest wyposaony w ukad kó zbatych do acucha, z napinaczem..
746 ER CAT
746 ER RF
Uwagi
Modele 746 ER Z16/Z20 wyposaone s standardowo w koa zbate Z16/Z20 do wspópracy z listw zbat (modu 4).
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 39
Listwa optyczna
MSE 110W
str. 112
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
39
Napdy do bram przesuwnych
Gotowy zestaw 746 - do bram przesuwnych do 600 kg
2010-12-29 15:05:25
844
844 ER
844 R
844 R TRÓJFAZOWY
Napd elektromechaniczny
do bram przesuwnych dla skrzyda o maksymalnym ciarze
1.800/2.200 kg (Z12)
Do przemysowych zastosowa
Napd FAAC 844 zosta zaprojektowany do obsugi cikich bram przemysowych pracujcych
z du intensywnoci. Zastosowanie smarowania olejowego pozwolio na znaczne zwikszenie
sprawnoci napdu i jego ywotnoci.
Maksymalne bezpieczestwo
Bezpieczestwo obsugi zapewnia specjalne dwutarczowe sprzgo przeciwzgnieceniowe umoliwiajce regulacj siy nacisku w zakresie od 0 do 190 daN. Napd jest samoblokujcy i nie wymaga
stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania. W przypadku awarii
mechanizm odblokowujcy umoliwia odblokowanie bramy i obsug rczn.
Samoblokowanie
Wszystkie informacje z urzdze zewntrznych wysyane s do gównej magistrali, a nastpnie
przetwarzane s w centrali sterujcej wyposaonej w mikroprocesor, zapewniajc bezpieczestwo
i niezawodno obsugi urzdzenia. Pooenia kracowe bramy s programowane elektronicznie.
844 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Maks. sia cigu
Maks. moment obrotowy
Prdko przesuwu
Maks. dugo bramy
WYMIARY ZEWNTRZNE
844 ER
230 V
650 W
3,5 A
1100 N
35 Nm
844 R
400 V (3faz)
950 W
2,5 A
1900 N
62 Nm
9,6 m/min.
40 m
844 ER
844 R
dwutarczowe w oleju
magnetyczny
1200C
1350C
IP 44
FAAC XD 220
14,5 kg
15 kg
-200C +550C
Sprzgo
Wycznik kracowy
Zabezpieczenie termiczne
Stopie ochrony
Typ oleju
Ciar z olejem
Zakres temperatur pracy
WYMIARY INSTALACYJNE
43
15 ÷ 32
64
112 (Z16)
120 (Z20)
5 max
49
40
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 40
2010-12-29 15:05:34
844 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Maks. ciear
Czstotliwo
skrzyda (kg)
uytkowania (%)
Model
844 ER Z16
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1.800
70
780 D w komplecie
109837
3.339,00
4.106,97
844 R
-
70
brak
109838
2.505,00
3.081,15
844 R CAT*
-
70
brak
109839
2.505,00
3.081,15
-
70
brak
109895
3.236,00
3.980,28
60
brak
109896
2.819,00
3.467,37
844 R RF**
2.200 (Z12)
844 R TRÓJFAZOWY
1.600 (Z16)
Centrala sterujca 578D
790922
674,00
829,02
Centrala sterujca 844T do modelu (844 R) trójfazowego
790862
1.044,00
1.284,12
Kod artykuu
737816
712751-712786
7191661
719130
719167
719137
719135
741001
7410001
Cena netto (z)
95,00
53,00
123,00
84,00
84,00
126,00
138,00
91,00
15,00
patrz strona 43 i od 102 do 113
Cena brutto (z)
116,85
65,19
151,29
103,32
103,32
154,98
169,74
111,93
18,45
Kod artykuu
109837
787742
787452
785165
410013
Cena netto (z)
3.339,00
152,00
43,00
159,00
123,00
Cena brutto (z)
4.106,97
186,96
52,89
195,57
151,29
RAZEM
3.816,00
5.566,98
Kod artykuu
109896
719166
790862
720119
787742
787452
785165
410013
Cena netto (z)
2.819,00
123,00
1.044,00
63,00
152,00
43,00
159,00
123,00
Cena brutto (z)
3.467,37
151,29
1.284,12
77,49
186,96
52,89
195,57
151,29
RAZEM
4.526,00
5.566,98
Wyposaenie dodatkowe do modelu 844
Podstawa montaowa z regulacj boczn i wysokoci
Mechanizm odblokowujcy z kluczem indywidualnym n°1 - n°36 6
Koo zbate Z12 do listwy zbatej
Koo zbate Z16 do listwy zbatej
Koo zbate Z20 do listwy zbatej
Koo zbate Z16 do acucha
Koo zbate Z20 do acucha
acuch (1/2 x 7,8 mm) - za metr
Zapinka acucha ze spryn
Listwa zbata i urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Przykadowy zestaw 844 - do bram przesuwnych do 1800 kg
Ilo
1
1
1
1
1
Opis wyposaenia
Napd 844 ER Z16 z wbudowan central 780D
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
Ilo
1
1
1
1
1
1
1
1
Opis wyposaenia
Napd 844 R TRÓJFAZOWY
Koo zbate Z12
Centrala sterujca 844 T
Obudowa mod. E do centrali sterujcej 844 T
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
* 844 R CAT jest przystosowany do koa zbatego wspópracujcego z acuchem,które stanowi wyposaenie dodatkowe (koo to naley dokupi oddzielnie).
** 844 R RF jest wyposaony w ukad kó zbatych do acucha, z napinaczem. Model 844 R TRÓJFAZOWY nie jest wyposaony standardowo w koo zbate, które stanowi
wyposaenie dodatkowe (koo Z12 lub Z16 naley dokupi oddzielnie).
Oba modele dostpne na zamówienie.
Uwagi
Model 844 ER Z16 jest wyposaony standardowo w koo zbate Z16 do wspópracy z listw zbat (modu 4), a model 844 R nie jest wyposaony w koo zbate
(koo Z12, Z16 lub Z20 naley dokupi oddzielnie).
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 41
Listwa optyczna
MSE 110W
str. 112
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
41
Napdy do bram przesuwnych
Przykadowy zestaw 844 TRÓJFAZOWY - do bram przesuwnych do 2200 kg
2010-12-29 15:05:39
884 MC
TRÓJFAZOWY
UWAGA! NAPD DOSTARCZANY TYLKO NA ZAMÓWIENIE
Napd elektromechaniczny
do bram przesuwnych dla skrzyda o maksymalnym ciarze 3.500 kg
Przemysowe zastosowanie
Napd FAAC 884 MC TRÓJFAZOWY zosta zaprojektowany do obsugi najciszych bram przemysowych, tak aby ich obsuga bya prosta i bezpieczna dla uytkownika. Silnik napdu posiadajcy
znakomite parametry techniczne, gwarantuje du intensywno uytkowania do cikich bram.
Bezpieczestwo i perfekcyjne wykonanie
Bezpieczestwo obsugi zapewnia specjalne dwutarczowe sprzgo przeciwzgnieceniowe umoliwiajce regulacj siy nacisku w zakresie 0 — 3200 N. Stalowa obudowa z obróbk kataforezy
i z lakierem poliestrowym jest bardzo odporna na najbardziej agresywne rodowisko uytkowania
napdu.
Inteligentna technologia i pewno dziaania
Napd FAAC 884 MC TRÓJFAZOWY jest sterowany za pomoc centrali sterujcej „hi-tech” wyposaonej w mikroprocesor, która kontroluje wszystkie potrzebne funkcje i umoliwia podczenie
dowolnych urzdze zabezpieczajcych i sygnalizacyjnych. W sytuacji awaryjnej konstrukcja napdu
gwarantuje zatrzymanie si skrzyda bramy na bardzo maej drodze (minimalna bezwadno), co zapewnia bezpieczestwo przeciwzgnieceniowe. Napd jest samoblokujcy std nie ma koniecznoci
stosowania zamków elektromagnetycznych czy mechanicznych.
884 MC - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prdu
Maks. sia cigu
Maks. moment obrotowy
Koo zbate
Prdko przesuwu
Maks. dugo bramy
WYMIARY ZEWNTRZNE
884 MC
400 V 3faz. (+6% -10%) 50 Hz
850 W
1,6 A
3200 N
155 Nm
Z 16 (modu 6)
10 m/min.
42 m
Sprzgo
Wycznik kracowy
Zabezpieczanie termiczne
Stopie ochrony
Typ oleju
Ciar z olejem
Zakres temperatur pracy
884 MC
dwutarczowe w oleju
mechaniczny
135°C
IP44
FAAC XD 220
50 kg
-20°C +55°C
WYMIARY INSTALACYJNE
42
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 42
2010-12-29 15:05:45
Samoblokujcy
silnik elektryczny
Stalowa obudowa
Mechanizm
odblokowujcy
z mikroprzecznikiem
Centrala
sterujca 884T
Pokrywa
z zamkiem
Magnetyczny
wycznik
kracowy
Pyta montaowa
z otworami
regulacyjnymi
Koo zbate
Z16 M6
884 MC - Wyposaenie i cennik
Model
Zastosowanie
Maks. ciear skrzyda
Czstotliwo
(kg)
uytkowania (%)
884 MC
3.500
50, 100 (2.000 kg)
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
884T w komplecie
109885
8.659,00
10.650,57
Kod artykuu
737628
719169
Cena netto (z)
238,00
238,00
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
292,74
292,74
Kod artykuu
109885
737628
719169
787742
787452
785163
410001
Cena netto (z)
8.659,00
238,00
238,00
152,00
43,00
289,00
189,00
Cena brutto (z)
10.650,57
292,74
292,74
186,96
52,89
355,47
232,47
RAZEM
9.808,00
12.063,84
Wyposaenie dodatkowe do modelu 884 MC TRÓJFAZOWEGO
Podstawa montaowa
Koo zbate Z16 do listwy zbatej, z oson zabezpieczajc
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Ilo
1
1
1
1
1
1
1
Opis wyposaenia
Napd 884 TRÓJFAZOWY z wbudowan central 884T
Podstawa montaowa do napdu
Koo zbate Z16 (modu 6)
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka PHOTOBEAM o zasigu 30 m
Lampa ostrzegawcza FAAC LAMP
LISTWA ZBATA DO BRAM PRZESUWNYCH
Listwa LZ10
Opis
Listwa metalowa, (8x30x1000 mm) z elem. mocujcymi, modu 4, (bez zamka)
Listwa metalowa, galwanizowana (8x30x1000 mm) z elem. mocujcymi, modu 4
Listwa metalowa, galwanizowana (10x30x1000 mm) z elem. mocujcymi, modu 4
Listwa metalowa, galwanizowana (12x30x1000 mm) z elem. mocujcymi, modu 4
Listwa nylonowa z rdzeniem stalowym (20x26x1000 mm) bez elem. mocujcych, modu 4
Listwa LZ081
Listwa ST 20
Kod artykuu
LZ 081
LZ 08
LZ 10
LZ 12
ST 20
Cena netto (z)
30,00
40,00
44,00
50,00
46,00
Cena brutto (z)
36,90
49,20
54,12
61,50
56,58
43
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 43
Napdy do bram przesuwnych
Przykadowy zestaw 884 MC - do bram przesuwnych do 3500 kg
2010-12-29 15:05:48
D600
D700HS
D1000
540/541
560
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 44
2010-12-29 15:06:07
Napdy do
bram garaowych
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 45
2010-12-29 15:06:11
D600
Napd elektromechaniczny
do bram garaowych do uytku przydomowego i póprzemysowego
z jednoczciow szyn jezdn
Wszechstronno
Model D600 to napd z silnikiem 24V, z jednoczciow szyn jezdn z acuchem napdowym
lub paskiem kewlarowym, która zapewnia cich i pynn obsug wszelkich bram garaowych.
Nie wymaga adnych adaptacji dostosowujcych bram do montau napdu i bez problemu moe
by instalowany w ju zamontowanych bramach obsugiwanych dotychczas rcznie.
Szybki i atwy monta
Napd do bram garaowych jest atwy w montau. Montuje si go do sufitu garau. Bardzo proste
programowanie umoliwia ustawienie pozycji kracowych bramy (otwarcia/zamknicia) i zwolnienia
przed domkniciem. Po zakoczeniu cyklu programowania napd dziaa poprawnie bez jakichkolwiek
dodatkowych regulacji.
Komfort uytkowania
Aby unikn uszkodze mechanicznych bramy, w napdzie zostaa zastosowana elektroniczna kontrola prdkoci. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili
osign normaln szybko otwierania i przed domkniciem napd zwalnia aby zapewni ciche
i delikatne domknicie bramy.
D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Silnik elektryczny
Pobór mocy
Min. wysoko nadproa
Maks. sia cigu / nacisku
Haas przy normalnej prdkoci
D600
230 V, 50 (60) Hz
24 Vdc
220 W
35 mm
600 N
52 db(A)
WYMIARY ZEWNTRZNE
Stopie ochrony
Owietlenie usugowe
Czas wygaszenia owietlenia
Prdko wózka prowadnicy
Maks. skok prowadnicy
Zakres temperatur pracy
D600
IP20
230V 40W
120 s
6,6 m/min.
1900 - 2500 - 3100
-20°C +55°C
WYMIARY INSTALACYJNE
2770/3370/3970
wymiary w mm
46
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 46
2010-12-29 15:06:12
Jednoczciowa szyna
jezdna ze wzmocnionym
profilem stalowym
Plastikowa obudowa
Element przeniesienia
napdu z ozyskowanym,
stalowym koem
zbatym na
wielowypucie
Lampa sufitowo owietleniowa
Tylna klapka
D600 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
Maks. wymiary bramy
szer. x wys. (m)
Czstotliwo
uytkowania
(cykle/godz.)
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
-
20
E600
11060001
535,00
658,05
3,00x1,90(*)
-
-
390119
186,00
228,78
3,00x2,50(*)
-
-
390125
189,00
232,47
3,00x3,10(*)
-
-
390131
234,00
287,82
3,00x1,90(*)
-
-
390120
289,00
355,47
3,00x2,50(*)
-
-
390126
309,00
380,07
3,00x3,10(*)
-
-
390132
337,00
414,51
D600 - gowica
Szyna 2400mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3000mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3600mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 2400mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3000mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3600mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Wyposaenie dodatkowe do modelu D600
Kod artykuu
390768
201
390765
390923
390488
424591001–424591036
Rami do bram segmentowych
Zestaw do obsugi rygli
Podpora szyny jezdnej
Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami X - BAT
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy z istniejc klamk
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy z kluczem indywidualnym
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Cena netto (z)
49,00
171,00
128,00
393,00
31,00
131,00
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
60,27
210,33
157,44
483,39
38,13
161,13
Ilo
1
1
1
1
Opis wyposaenia
Gowica napdu D600 z wbudowan central sterujc E600
Szyna 3000 mm z acuchem
Modu radioodbiornika XF 433MHz, 1 kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Kod artykuu
11060001
390125
319006
787452
Cena zestawu D600 - z szyn 3000 mm z paskiem kewlarowym
Cena gotowego zestawu D600 - z szyn 3000 mm z acuchem i z dwoma pilotami X4433RCBE
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
899,00
1.105,77
1.019,00
1.253,37
899,00
1.105,77
Uwagi
*Maksymalna wysoko zaley od budowy bramy. Podane wartoci odnosz si do typowych konstrukcji.
** Dugo szyny w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900.
Dla zwikszenia zasigu pilotów do odbiornika RP naley podczy anten zewntrzn (montowan na zewntrz garau).
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
Wycznik przyciskowy
XB300
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 47
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa XL 24L
str. 106
Pilot XT4 433 RC
Pilot XT4 433 RCBE
47
str. 102
Napdy do bram garaowych
Gotowy zestaw D600 - do bram garaowych
2010-12-29 15:06:13
D700HS
szybki napd elektromechaniczny
do bram garaowych do uytku przydomowego i póprzemysowego
z jednoczciow szyn jezdn
Nowy szybki nap
d do bram garaowych
• Prdko do 20 cm / s (Dwa razy tyle w porównaniu do D600/D1000)
• Do uytku przydomowego i póprzemysowego
• Sia cigu 700 N
• Szybki i atwy monta
• Elektroniczna kontrola prdkoci
• Moliwo ustawienia pozycji kracowych
bramy (otwarcie/zamknicie) i zwolnienie przed zamkniciem
Szybki i atwy monta
Napd do bram garaowych jest atwy w montau. Montuje si go do sufitu garau. Bardzo proste
programowanie umoliwia ustawienie pozycji kracowych bramy (otwarcia/zamknicia) i zwolnienia
przed domkniciem. Po zakoczeniu cyklu programowania napd dziaa poprawnie bez jakichkolwiek
dodatkowych regulacji.
Komfort uytkowania
Aby unikn uszkodze mechanicznych bramy, w napdzie zostaa zastosowana elektroniczna kontrola prdkoci. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili
osign normaln szybko otwierania i przed domkniciem napd zwalnia aby zapewni ciche
i delikatne domknicie bramy.
D700HS - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Typ
Zasilanie
Silnik elektryczny
Pobór mocy
Min. wysoko nadproa
Maks. sia cigu / nacisku
Haas przy normalnej prdkoci
D700HS
230 V
24 Vdc
440 W
35 mm
700 N
52 db(A)
WYMIARY ZEWNTRZNE
Typ
Stopie ochrony
Owietlenie usugowe
Czas wygaszenia owietlenia
Prdko wózka prowadnicy
Maks. skok prowadnicy
Zakres temperatur pracy
D700HS
IP20
230 Vac - 40 W (max)
120 s
12 m/min
1900 - 2500 - 3100
-20°C +55°C
WYMIARY INSTALACYJNE
2770/3370/3970
wymiary w mm
48
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 48
2010-12-29 15:06:37
Jednoczciowa szyna
jezdna ze wzmocnionym
profilem stalowym
Plastikowa obudowa
Element przeniesienia
napdu z ozyskowanym,
stalowym koem
zbatym na
wielowypucie
Lampa sufitowo owietleniowa
Tylna klapka
D700HS- Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
Maks. wymiary bramy
szer. x wys. (m)
Czstotliwo
uytkowania
(cykle/godz.)
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
-
20
E1000
11060201
640,00
1.228,77
5,00x1,90(*)
-
-
390119
186,00
228,78
5,00x2,50(*)
-
-
390125
189,00
232,47
5,00x3,10(*)
-
-
390131
234,00
287,39
5,00x1,90(*)
-
-
390120
289,00
355,47
5,00x2,50(*)
-
-
390126
309,00
380,07
5,00x3,10(*)
-
-
390132
337,00
414,51
D700HS - glowica
Szyna 2400mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3000mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3600mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 2400mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3000mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3600mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Wyposaenie dodatkowe do modelu D700HS
Kod artykuu
390768
201
390765
390923
390488
424591001–424591036
Rami do bram segmentowych
Zestaw do obsugi rygli
Podpora szyny jezdnej
Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami X - BAT
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy z istniejc klamk
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy z kluczem indywidualnym
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Cena netto (z)
49,00
171,00
128,00
393,00
31,00
131,00
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
60,27
210,33
157,44
483,39
38,13
161,13
Opis wyposaenia
Gowica napdu D700HS z wbudowan central sterujc E700
Szyna 3000 mm z acuchem
Modu radioodbiornika XF 433MHz, 1 kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Kod artykuu
11060101
390125
319006
787452
Cena zestawu D700HS - z szyn 3000 mm z paskiem kewlarowym
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1.004,00
1.234,92
1.124,00
1.382,52
Uwagi
*Maksymalna wysoko zaley od budowy bramy. Podane wartoci odnosz si do typowych konstrukcji.
** Dugo szyny w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900.
Dla zwikszenia zasigu pilotów do odbiornika RP naley podczy anten zewntrzn (montowan na zewntrz garau).
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
Wycznik przyciskowy
XB300
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 49
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa XL 24L
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 104
49
Napdy do bram garaowych
Zestaw D700HS - do bram garaowych
Ilo
1
1
1
1
2010-12-29 15:06:39
D1000
Napd elektromechaniczny
do bram garaowych do uytku przydomowego i póprzemysowego
z jednoczciow szyn jezdn
Wszechstronno
Model D1000 to napd z silnikiem 24V, z jednoczciow szyn jezdn z acuchem napdowym
lub paskiem kewlarowym, która zapewnia cich i pynn obsug wszelkich bram garaowych.
Nie wymaga adnych adaptacji dostosowujcych bram do montau napdu i bez problemu moe
by instalowany w ju zamontowanych bramach obsugiwanych dotychczas rcznie.
Szybki i atwy monta
Napd do bram garaowych jest atwy w montau. Montuje si go do sufitu garau. Bardzo proste
programowanie umoliwia ustawienie pozycji kracowych bramy (otwarcia/zamknicia) i zwolnienia
przed domkniciem. Po zakoczeniu cyklu programowania napd dziaa poprawnie bez jakichkolwiek
dodatkowych regulacji.
Komfort uytkowania
Aby unikn uszkodze mechanicznych bramy, w napdzie zostaa zastosowana elektroniczna kontrola prdkoci. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili
osign normaln szybko otwierania i przed domkniciem napd zwalnia aby zapewni ciche
i delikatne domknicie bramy.
D1000 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Silnik elektryczny
Pobór mocy
Min. wysoko nadproa
Maks. sia cigu / nacisku
Haas przy normalnej prdkoci
D1000
230 V, 50 (60) Hz
24 Vdc
350 W
35 mm
1000 N
52 db(A)
WYMIARY ZEWNTRZNE
Stopie ochrony
Owietlenie usugowe
Czas wygaszenia owietlenia
Prdko wózka prowadnicy
Maks. skok prowadnicy
Zakres temperatur pracy
D1000
IP20
230V 40W
120 s
8,9 m/min.
1900 - 2500 - 3100
-20°C +55°C
WYMIARY INSTALACYJNE
3370/3970/4570
wymiary w mm
50
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 50
2010-12-29 15:06:53
Jednoczciowa szyna
jezdna ze wzmocnionym
profilem stalowym
Plastikowa obudowa
Element przeniesienia
napdu z ozyskowanym,
stalowym koem
zbatym na
wielowypucie
Lampa sufitowo owietleniowa
Tylna klapka
D1000 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
Maks. wymiary bramy
szer. x wys. (m)
Czstotliwo
uytkowania
(cykle/godz.)
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
-
20
E1000
11060101
999,00
1.228,77
5,00x1,90(*)
-
-
390119
186,00
228,78
5,00x2,50(*)
-
-
390125
189,00
232,47
5,00x3,10(*)
-
-
390131
234,00
287,39
5,00x3,80(*)
-
-
390138
284,00
349,32
5,00x1,90(*)
-
-
390120
289,00
355,47
5,00x2,50(*)
-
-
390126
309,00
380,07
5,00x3,10(*)
-
-
390132
337,00
414,51
D1000 - glowica
Szyna 2400mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3000mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3600mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 4200mm z acuchem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 2400mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3000mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Szyna 3600mm z paskiem**
bramy uchylne / bramy segmentowe
Wyposaenie dodatkowe do modelu D1000
Kod artykuu
390768
201
390765
390923
390488
424591001–424591036
Rami do bram segmentowych
Zestaw do obsugi rygli
Podpora szyny jezdnej
Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami X - BAT
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy z istniejc klamk
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy z kluczem indywidualnym
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Cena netto (z)
49,00
171,00
128,00
393,00
31,00
131,00
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
60,27
210,33
157,44
483,39
38,13
161,13
Opis wyposaenia
Gowica napdu D1000 z wbudowan central sterujc E1000
Szyna 3000 mm z acuchem
Modu radioodbiornika XF 433MHz, 1 kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Kod artykuu
11060101
390125
319006
787452
Cena zestawu D1000 - z szyn 3000 mm z paskiem kewlarowym
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
1.363,00
1.676,49
1.483,00
1.824,09
Uwagi
*Maksymalna wysoko zaley od budowy bramy. Podane wartoci odnosz si do typowych konstrukcji.
** Dugo szyny w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900, 4500 mm.
Dla zwikszenia zasigu pilotów do odbiornika RP naley podczy anten zewntrzn (montowan na zewntrz garau).
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
Wycznik przyciskowy
XB300
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 51
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa XL 24L
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
51
Napdy do bram garaowych
Zestaw D1000 - do bram garaowych
Ilo
1
1
1
1
2010-12-29 15:06:54
540/541
Napd do bram przemysowych - segmentowych
z central pracujc w trybie “dead man”- 540 lub w trybie pracy
automatycznej - 541 i 540 BPR
Idealne rozwizanie dla zastosowa przemysowych
540/541 to napd elektromechaniczny — samoblokujcy, który zosta tak zaprojektowany, aby spenia wszystkie oczekiwania klientów w zakresie automatyzacji wszelkich bram sekcyjnych, nawet
tych o duych wymiarach. Jest wygodny w uyciu oraz szybki i tani w montau. Konieczno dokonania przegldu okresowego jest sygnalizowana po wykonaniu programowanej iloci cykli pracy.
Komfort uytkowania
540 z wbudowan central sterujc 540 BT, przeznaczony do obsugi tylko przy obecnoci
czowieka („dead man”), lub w wersji BPR z prost central sterujc. 541 z wbudowanym
enkoderem, z central sterujc 578 D — instalowan w osobnej obudowie, przeznaczony do
obsugi w trybie pracy automatycznej i póautomatycznej. 541 TRÓJFAZOWY, z central 844T,
o podwyszonych parametrach pracy. Wszystkie wersje s dostpne z koowrotem acuchowym lub bez koowrotu.
540/541 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Napicie zasilajce
Silnik elektryczny
Maks. pobór mocy
540/541
230 Vac
jednofazowy
800 W
Kondensator rozruchowy
Pobór prdu
Prdko obrotowa wau
Zabezpieczenie termiczne silnika
Czstotliwo uytkowania
Maks. ilo cykli z rzdu
541 T
400 Vac
trójfazowy
420 W
20 uF
3,5 A
1,1 A
25 obr./min
1400C
40 %
5
60 %
6
WYMIARY ZEWNTRZNE
rednica wau napdowego
Moment obrotowy
Maks. liczba obrotów wau
Stopie ochrony
Zakres temperatur pracy
Ciar napdu
Typ oleju
Ilo oleju
540/541
541 T
25,4mm (1”)
50 Nm
70 Nm
24
IP54
-20°C +55°C
14 kg
FAAC HP OIL
0,75l
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
52
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 52
2010-12-29 15:07:06
Podstawa montaowa z regulacj
Modul
wyczników
kracowych
Mechanizm
odblokowania
szybkiego
Centrala 540 T (w modelu 540)
lub enkoder (w modelu 541)
acuch z koowrotem
(w modelach V)
Czstotliwo
uytkowania (%)
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
540
40
540 BT w komplecie
109541
2.076,00
2.553,48
540 BPR
40
540 BPR w komplecie
109511
2.188,00
2.691,24
Model
540V (z koowrotem acuchowym)
40
540 BT w komplecie
109540
2.345,00
2.884,35
540V BPR (z koowrotem acuchowym)
40
540 BPR w komplecie
109512
2.468,00
3.035,64
541
40
brak (naley dokupi 578 D)
109543
1.994,00
2.452,62
541V (z koowrotem acuchowym)
40
brak (naley dokupi 578 D)
109542
2.269,00
2.790,87
541 TRÓJFAZOWY
60
brak (naley dokupi 844 T)
109549
2.076,00
2.553,48
541V TRÓJFAZOWY
60
brak (naley dokupi 844 T)
109550
2.345,00
2.884,35
Cena netto (z)
674,00
893,00
1.044,00
63,00
653,00
653,00
449,00
18,00
91,00
79,00
Cena brutto (z)
829,02
1.098,39
1.284,12
77,49
803,19
803,19
552,27
22,14
111,93
97,17
Wyposaenie dodatkowe do modelu 540/541
Kod artykuu
790922
402502
790862
720119
390744
390745
390746
390719
390720
390721
Centrala sterujca 578 D
Centrala sterujca EB 540 BPR 3PH
Centrala sterujca 844 T
Obudowa mod. E, do centrali sterujcej
Reduktor obrotów (pozaosiowy) 1:1,5
Reduktor obrotów (pozaosiowy) 1:2
Zestaw koowrotu acuchowego
Przeduenie odblokowania szybkiego (do wys. 8 m)
Przeduenie acucha (do wys. 8 m)
Podstawa montaowa z 3 pozycyjn regulacj
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
Wycznik przyciskowy
XB300
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 53
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Centrala EB 540
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
53
Napdy do bram garaowych
540 / 541 - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:07:15
560
Napd hydrauliczny
do dwuskrzydowych bram harmonijkowych do intensywnej pracy
Zastosowanie
Napd FAAC 560 jest zaprojektowany do obsugi dwuskrzydowych bram harmonijkowych.
Montowany jest tylko na jednym panelu, a rami teleskopowe poczone z napdem zamyka i otwiera
skrzydo bramy.
Perfekcyjne dziaanie
Napd FAAC 560 wyposaony w rami teleskopowe zapewnia pynny i idealnie liniowy przesuw
skrzyda.
Niezawodno
Silnik, pompa hydrauliczna i zespó transmisji stanowi zintegrowan jednostk napdow, która
jest umieszczona w specjalnej kompaktowej obudowie wykonanej z anodowanego aluminium.
Bezpieczestwo
Konstrukcja napdu oparta o hydraulik zabezpiecza bram przed moliwoci jej otwarcia (wersja
CBAC), stanowic tym samym solidne zamknicie. Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnione jest przez par regulowanych zaworów zwrotnych. W sytuacjach awaryjnych lub w przypadku
zaniku napicia mechanizm odblokowujcy umieszczony na obudowie napdu pozwala na odblokowanie i obsug rczn bramy.
560 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Silnik elektryczny
Pobór mocy
Pobór prdu
Moment
Prdko obrotowa
Prdko obrotowa silnika
560 CBAC
560 CBACR
560 SB
230 V, 50 (60) Hz
jednofazowy, dwukierunkowy
220 W
1A
0-320 Nm
0-230 Nm
12,4O/s
18,6O/s
1.400 obr./min
WYMIARY ZEWNTRZNE
Wydajno pompy
Zabezpieczenie termiczne
Zakres temperatur pracy
Ciar napdu z olejem
Typ oleju
Stopie ochrony
560 CBAC
560 SB
1l/min.
560 CBACR
1,5l/min.
120°C
-40°C +55°C
12 kg
FAAC HP OIL
IP55
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
54
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 54
2010-12-29 15:07:28
Zawory zwrotne “by-pass”
Rami teleskopowe
Mechanizm odblokowujcy
Zbiornik oleju
Jednostka napdowa
560 - Wyposaenie i cennik
Model
Zastosowanie
Maks. dugo
panela (m)
Czstotliwo uytkowania
(cykle/godz.)
560 CBAC*
1,50
560 SB*
560 CBACR*
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
50
104561
3.693,00
4.542,39
2,00
50
104562
3.534,00
4.346,82
0,50
60
104563
4.141,00
5.093,43
Kod artykuu
738700
738703
Cena netto (z)
412,00
269,00
Cena brutto (z)
506,76
330,87
424590001
133,00
163,59
424591001
131,00
161,13
722342
94,00
115,62
Wyposaenie dodatkowe do modelu 560
Przegubowe rami teleskopowe z akcesoriami instalacyjnymi
Standardowe rami teleskopowe z akcesoriami instalacyjnymi
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy na klucz indywidualny dla gruboci panela do 15 mm (od n°1
do n°36)
Zewntrzny mechanizm odblokowujcy na klucz indywidualny dla gruboci panela powyej 15 mm (od
n°1 do n°36)
Mechanizm odblokowujcy z wysokoci
Elektroniczne centrale sterujce
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
patrz strony od 88 do 99
patrz strony od 102 do 113
Opis wyposaenia
Siownik 560 CBAC
Rami standardowe
Centrala sterujca 452 MPS
Obudowa mod. E do centrali 452
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasigu 20 m
Kod artykuu
104561
738703
790916
720119
787742
787452
785165
Cena netto (z)
3.693,00
269,00
461,00
63,00
152,00
43,00
159,00
Cena brutto (z)
4.542,39
330,87
567,03
77,49
186,96
52,89
195,57
RAZEM
4.840,00
5.953,20
Uwagi
* Model 560 CBAC i 560 CBACR posiada blokad hydrauliczn przy zamkniciu i otwarciu. Model 560 SB nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga
zastosowania zamka elektromagnetycznego.
AKCESORIA
Wycznik
kluczykowy
str. 108
Wycznik przyciskowy
XB300
str. 108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 55
Fotokomórka
Safebeam
str. 107
Antena
str. 103
Lampa FAACLIGHT
str. 106
Pilot XT4 433 RC
str. 102
55
Napdy do bram garaowych
Przykadowy zestaw 560 - do bramy jednoskrzydowej o dugoci panela do 1,5m.
Ilo
1
1
1
1
1
1
1
2010-12-29 15:07:30
NIGHT & DAY
T- MODE
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 56
2010-12-29 15:07:39
Napdy do okiennic,
rolet i markiz
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 57
2010-12-29 15:07:40
NIGHT & DAY
Automatyczny system do okiennic
szeroko okna 780 - 1500 mm dla modelu BASIC 900 - 1600 mm dla
modeli DE LUXE i BASIC LS
atwo instalowania
Zestawy NIGHT& DAY pozwalaj na atwe zautomatyzowanie nowych, a take ju istniejcych
okiennic. Zredukowane rozmiary pozwalaj na ich uycie take w przypadku zainstalowanych moskitier: wystarczy przestrze 10 cm! Automatyk istaluje si szybko, a dziki zastosowaniu wysokiej jakoci materiaów, jest ona trwaa i odporna na czynniki atmosferyczne.
Aspekt estetycznego okna
Automat skada si z silnika tubowego i przekadni w aluminiowym pojemniku o adnym wygldzie.
Zredukowane rozmiary powoduj, e automat jest praktycznie niewidoczny, co wpywa na estetyk
frontu, fasady domu. Dostpno automatyki w kolorze biaym (RAL9010) i brzowym (RAL 8017)
pozwala na wybór wersji najbardziej pasujcej do okna.
Regulowany i cichy ruch (praca)
Ruch okiennic zostaje wywoany za porednictwem dwóch zakrzywionych ramion, które poruszaj
si (schodz) po prowadnicy, przytwierdzonej do jakiejkolwiek okiennicy, gwarantujc cich prac.
System zabezpiecza wystarczajc odporno na wiatr w kadym stopniu otwarcia, utrzymujc
okiennice zablokowane bez jakiejkolwiek interwencji czowieka.
NIGDHT & DAY - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
NIGHT & DAY BASIC
NIGHT & DAY DE LUXE
Zasilanie
NIGHT & DAY BASIC LS
230V
Moc
115 W
150 W
Moment obrotowy
10 Nm
20 Nm
Prdko obrotowa
15 rpm
16 rpm
Przeoenie
3/17
Czas otwarcia/zamknicia
ok. 14s
ok. 12s
Doprowadzenie zasilania
z lewej strony
Kolorystyka
Biay RAL9010 - Brzowy RAL8017
Sterowanie
rczne typu DEAD MEN
przyciskiem radiowym
WYMIARY ZEWNTRZNE
rczne typu DEAD MEN
z wycznikiem kracowym
(z moliwoci zainstalowania
odbiornika radiowego)
WYMIARY INSTALACYJNE
Charakterystyka instalacyjna NIGHT&DAY
BASIC
DE LUXE
BASIC LS
Ilo skrzyde
2
1
2
1
2
1
Min. szeroko
780mm
630mm
900mm
730mm
900mm
730mm
Maks. szeroko
1500mm
1100mm
1600mm
1300mm
1600mm
1300mm
Opónione skrzydo
prawe*
prawe*
prawe*
Maks. szeroko okiennic
35mm
50mm
50mm
1,5 m2
1,8 m2
2,5 m2
3,0 m2
2,5 m2
3,0 m2
Maks. powierzchnia
okiennic
- strona nawietrzna
- strona zawietrzna
Uwagi
* aby opóni lewe skrzydo prosze skontaktowa si z firm FAAC Polska
58
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 58
2010-12-29 15:07:40
prowadnica prawa
prowadnica lewa
prawa dwignia
lewa dwignia
osona rodkowa
Model
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Zestaw NIGHT&DAY BASIC - RAL 8017 - 2 skrzydowy
105700
2.412,00
2.966,76
Zestaw NIGHT&DAY BASIC - RAL 9010 - 2 skrzydowy
105701
2.412,00
2.966,76
Zestaw NIGHT&DAY BASIC - RAL 8017 - 1 skrzydowy
105706
2.188,00
2.691,24
Zestaw NIGHT&DAY BASIC - RAL 9010 - 1 skrzydowy
105707
2.188,00
2.691,24
Zestaw NIGHT&DAY BASIC - RAL 8017- lewe skrzydo opónione
105710
2.412,00
2.966,76
Zestaw NIGHT&DAY BASIC - RAL 9010- lewe skrzydo opónione
105711
2.412,00
2.966,76
Zestaw NIGHT&DAY DE LUXE - RAL 8017 - 2 skrzydowy
105702
3.198,00
3.933,54
Zestaw NIGHT&DAY DE LUXE - RAL 9010 - 2 skrzydowy
105703
3.198,00
3.933,54
Zestaw NIGHT&DAY DE LUXE - RAL 8017 - 1 skrzydowy
105708
2.974,00
3.658,02
Zestaw NIGHT&DAY DE LUXE - RAL 9010 - 1 skrzydowy
105709
2.974,00
3.658,02
Zestaw NIGHT&DAY DE LUXE - RAL 8017- lewe skrzydo opónione
105720
3.198,00
3.933,54
Zestaw NIGHT&DAY DE LUXE - RAL 9010- lewe skrzydo opónione
105721
3.198,00
3.933,54
Zestaw NIGHT&DAY BASIC LS - RAL 8017 - 2 skrzydowy
105712
3.142,00
3.864,66
Zestaw NIGHT&DAY BASIC LS - RAL 9010 - 2 skrzydowy
105713
3.142,00
3.864,66
Zestaw NIGHT&DAY BASIC LS - RAL 8017 - 1 skrzydowy
105717
2.917,00
3.587,91
Zestaw NIGHT&DAY BASIC LS - RAL 9010 - 1 skrzydowy
105718
2.917,00
3.587,91
Zestaw NIGHT&DAY BASIC LS - RAL 8017- lewe skrzydo opónione
105722
3.142,00
3.864,66
Zestaw NIGHT&DAY BASIC LS - RAL 9010- lewe skrzydo opónione
105723
3.142,00
3.864,66
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
738707
337,00
414,51
Para ramion amanych RAL 9010
738708
337,00
414,51
Elektrozamek
390100
281,00
345,63
Przecznik radiowy boczny
402103
191,00
234,93
Pilot 1 kanaowy
787473
191,00
234,93
Pilot 4 kanaowy
787478
427,00
525,21
Odbiornik zewntrzny
787735
438,00
538,74
Przecznik nacienny otwórz/zamknij
409200
51,00
62,73
Timer
764004
191,00
234,93
Akcesoria do NIGHT&DAY
Para ramion amanych RAL 8017
59
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 59
Napdy do okiennic, rolet i markiz
NIGHT & DAY - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:07:41
T-MODE
Tubowe silniki przekadniowe
do automatyzacji rolet i markiz
Rónorodno
Szeroki asortyment modeli silników tubowych T-MODE wraz z licznymi adaptorami i wspornikami
oznacza, e mog one by stosowane w konstrukcjach o rónych rozmiarach, konfiguracjach i wykonanych w rónorodnych materiaów, speniajc w ten sposób najbardziej zrónicowane wymagania.
Niezawodno
Niezawodno produktów T-MODE jest gwarantowana (5 lat gwarancji) dziki starannemu doborowi
materiaów i w nastpstwie testów, przeprowadzonych na 100% produkcji.
atwa regulacja
Rodzina silników T-MODE charakteryzuje si wysoce niezawodnymi mechanicznymi oraz elektronicznymi wycznikami kracowymi, które mona szybko i atwo ustawi. Pooenia ich mona szybko
zmienia przez obracanie rub regulujcych za pomoc specjalnego, doczonego do zestawu klucza
lub za pomoc pilota w przypadku wersji ER.
T-MODE - DOBÓR MODELI
Najczciej stosowane materiay
kg/m2
PCW
Drewno
Aluminium z warstw pianki poliuretanowej (izolacja)
Wyciskane profile aluminiowe
Stal z warstw pianki poliuretanowej (izolacja)
Stal wzmocniona “Sicofer”
5
10
4
8
10
16
Uwagi
Wartoci ciaru odnosz si do powszechnie stosowanych konstrukcji, a zatem naley je traktowa wycznie jako orientacyjne, bowiem s one zalene od
gruboci oraz wzmocnie, zastosowanych w konstrukcji.
WARTOCI INSTALACYJNE
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
120Nm
60
100Nm
70
50
80Nm
40
45Nm
30
35Nm
60
20
30Nm
50
10
15Nm
0
8Nm
rednica waka nawojowego w mm
Wysoko rolety
Ciar (kg)
80
90
100
110
120
130
Uwagi
Uwzgldnione zostay wspóczynniki nawijania i tarcia
60
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 60
2010-12-29 15:07:42
Koek do mocowania adaptora
ruby regulacyjne
wyczników kracowych
Nakrtka wiecowa
Gowica silnika
T-MODE - Opisy modeli
Kady produkt jest zdefiniowany za pomoc liter/cyfr, które skrótowo opisuj jego cechy.
Na przykad – model TM45 R 30/17
TM
skrót od T-MODE
45
rednica waka silnika tubowego
R
skrót, wskazujcy na przynaleno do rodziny „rolety”
30/17
moment obrotowy / prdko w obrotach na minut
M
R
W
E
ER
silnik tubowy z moliwoci rcznego otwierania awaryjnego;
silnik tubowy z wbudowanym odbiornikiem do sterowania radiowego;
silnik tubowy z wbudowanym odbiornikiem do sterowania radiowego oraz ukadem, pozwalajcym na bezporednie podczenie do anemometru (wiatromierza);
silnik tubowy z elektronicznymi wycznikami kracowymi;
silnik tubowy z wbudowanym odbiornikiem do sterowania radiowego oraz elektronicznymi wycznikami kracowymi;
Silniki tubowe T-MODE s dostpne w szerokiej gamie modeli, pozwalajcej zaspokoi zrónicowane wymagania. W ramach kadej z nich, mona dokona wyboru
wród wersji, rónicych si udwigiem (kg) lub momentami obrotowymi (Nm), w zalenoci od rodzaju i wymiarów konstrukcji, na której system ma zosta
zainstalowany.
AKCESORIA
Pilot 6-kanaowy
Uchwyt mocujcy
Adaptory
Wiatromierz TM XA
Korba
Odbiornik TM XR 868
61
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 61
Napdy do okiennic, rolet i markiz
Litery dodawane na kocu opisu modelu ‘standardowego’ ze sterowaniem za pomoc przycisków, okrelaj charakterystyk
silnika:
2010-12-29 15:07:43
TM 35
Silnik tubowy o rednicy 35 mm z mechanicznymi lub elektronicznymi
wycznikami kracowymi.
TM 35 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
ø 39 mm
Regulacja mechanicznego wycznika kracowego.
atwy monta.
Model
TM 35 R 5/28
TM 35 R 10/14
TM 35 R 13/14
Moment Obrotowy (Nm)
5
10
13
Prdko (obr. / min)
28
14
14
Udwig (kg)
8
18
22
Dugo (mm)
485
465
485
Kod artykuu
130001
130002
130003
Dugo (mm)
485
465
485
Kod artykuu
130004
130005
130006
29 mm
TM 35 ER - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
ø 39 mm
Regulacja elektronicznego wycznika kracowego przy pomocy pilota.
Zintegrowany odbiornik radiowy – czstotliwo 433,72 MHz.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody – zatrzymanie lub odwrócenie ruchu tuby w przypadku napotkania przeszkody.
Model
TM 35 R 5/28 ER
TM 35 R 10/14 ER
TM 35 R 13/14 ER
Moment Obrotowy (Nm)
5
10
13
Prdko (obr. / min)
28
14
14
Udwig (kg)
8
18
22
29 mm
15 mm
62
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 62
2010-12-29 15:08:35
TM 45
Silnik tubowy o rednicy 45 mm z mechanicznymi lub elektronicznymi
wycznikami kracowymi.
TM 45 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Regulacja mechanicznego wycznika kracowego.
atwy monta.
Opis
TM 45 R 8/17
TM 45 R 15/17
TM 45 R 20/17
TM 45 R 30/17
TM 45 R 35/12
TM 45 R 45/12
TM 45 R 50/12
Moment Obrotowy (Nm)
8
15
20
30
35
45
50
Prdko (obr. / min)
17
17
17
17
12
12
12
Udwig (kg)
15
28
36
56
65
90
100
Dugo (mm)
450
490
490
570
570
570
570
Kod artykuu
130100
130101
Prdko (obr. / min)
17
17
12
12
12
Udwig (kg)
28
56
65
90
100
Dugo (mm)
630
630
630
630
630
Kod artykuu
130201
130202
130203
130204
130102
130103
130104
TM 45 M - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Opis
TM 45 R 15/17 M
TM 45 R 30/17 M
TM 45 R 35/12 M
TM 45 R 45/12 M
TM 45 R 50/12 M
Moment Obrotowy (Nm)
15
30
35
45
50
AKCESORIA
Pilot 6-kanaowy
Uchwyt mocujcy
Adaptory
Wiatromierz TM XA
Korba
Odbiornik TM XR 868
63
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 63
Napdy do okiennic, rolet i markiz
Regulacja mechanicznego wycznika kracowego.
Obsuga manualna w przypadku braku zasilania.
2010-12-29 15:08:39
TM 45 R - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Regulacja mechanicznego wycznika kracowego.
Zintegrowany odbiornik radiowy - czstotliwo 868 MHz.
Model
TM 45 R 8/17 R
TM 45 R 15/17R
TM 45 R 30/17 R
TM 45 R 35/12 R
TM 45 R 45/12 R
Moment Obrotowy (Nm)
8
15
30
35
45
Prdko (obr. / min)
17
17
17
12
12
Udwig (kg)
15
28
56
65
90
Dugo (mm)
570
670
670
670
670
Kod artykuu
130300
130301
130302
130303
130304
Dugo (mm)
440
465
465
500
500
500
500
Kod artykuu
130500
130501
130502
130503
130504
130505
130506
Udwig (kg)
15
28
36
56
65
90
100
Dugo (mm)
440
465
465
500
500
500
500
Kod artykuu
130520
130521
130522
130523
130524
130525
130526
Udwig (kg)
28
56
65
90
Dugo (mm)
670
670
670
670
Kod artykuu
130401
130402
130403
130404
TM 45 E - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Regulacja elektronicznego wycznika kracowego.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody – zatrzymanie lub odwrócenie ruchu rolety w przypadku napotkania przeszkody.
3 tryby programowania – dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM 45 R 8/17 E
TM 45 R 15/17 E
TM 45 R 20/17 E
TM 45 R 30/17 E
TM 45 R 35/12 E
TM 45 R 45/12 E
TM 45 R 50/12 E
Moment Obrotowy (Nm)
8
15
20
30
35
45
50
Prdko (obr. / min)
17
17
17
17
12
12
12
Udwig (kg)
15
28
36
56
65
90
100
TM 45 ER - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Regulacja elektronicznego wycznika kracowego przy pomocy pilota.
Zintegrowany odbiornik radiowy – czstotliwo 433,72 MHz.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody – zatrzymanie lub odwrócenie ruchu tuby w przypadku napotkania przeszkody.
3 tryby programowania – dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM 45 R 8/17 ER
TM 45 R 15/17 ER
TM 45 R 20/17 ER
TM 45 R 30/17 ER
TM 45 R 35/12 ER
TM 45 R 45/12 ER
TM 45 R 50/12 ER
Moment Obrotowy (Nm)
8
15
20
30
35
45
50
Prdko (obr. / min)
17
17
17
17
12
12
12
TM 45 W - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zintegrowany odbiornik radiowy - czstotliwo 868 MHz.
Moliwo podczenia wiatromierza.
atwy monta.
Model
TM 45 R 15/17 W
TM 45 R 30/17 W
TM 45 R 35/12 W
TM 45 R 45/12 W
Moment Obrotowy (Nm)
15
30
35
45
Prdko (obr. / min)
17
17
12
12
15 mm
64
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 64
2010-12-29 15:08:49
TM 58
Silnik tubowy o rednicy 58 mm z mechanicznymi lub elektronicznymi
wycznikami kracowymi.
TM 58 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Regulacja mechanicznego wycznika kracowego.
atwy monta.
Model
TM 58 R 70/12
TM 58 R 80/12
TM 58 R 100/12
TM 58 R 120/12
Moment Obrotowy (Nm)
70
80
100
120
Prdko (obr. / min)
12
12
12
12
Udwig (kg)
110
120
150
180
Dugo (mm)
598
618
628
628
Kod artykuu
130108
130105
130106
130107
Prdko (obr. / min)
12
12
12
12
Udwig (kg)
110
120
150
180
Dugo (mm)
658
678
688
688
Kod artykuu
130208
130205
130206
130207
Dugo (mm)
515
535
545
545
Kod artykuu
130540
130541
130542
130543
Dugo (mm)
515
535
545
545
Kod artykuu
130560
130561
130562
130563
TM 58 M - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Regulacja mechanicznego wycznika kracowego.
Obsuga manualna w przypadku braku zasilania.
Model
TM 58 R 70/12 M
TM 58 R 80/12 M
TM 58 R 100/12 M
TM 58 R 120/12 M
Moment Obrotowy (Nm)
70
80
100
120
Regulacja elektronicznego wycznika kracowego.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody – zatrzymanie lub odwrócenie ruchu rolety w przypadku napotkania przeszkody.
3 tryby programowania – dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM 58 R 70/12 E
TM 58 R 80/12 E
TM 58 R 100/12 E
TM 58 R 120/12 E
Moment Obrotowy (Nm)
70
80
100
120
Prdko (obr. / min)
12
12
12
12
Udwig (kg)
110
120
150
180
TM 58 ER - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Regulacja elektronicznego wycznika kracowego przy pomocy pilota.
Zintegrowany odbiornik radiowy – czstotliwo 433,72 MHz.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody – zatrzymanie lub odwrócenie ruchu tuby w przypadku napotkania przeszkody.
3 tryby programowania – dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM 58 R 70/12 ER
TM 58 R 80/12 ER
TM 58 R 100/12 ER
TM 58 R 120/12 ER
Moment Obrotowy (Nm)
70
80
100
120
Prdko (obr. / min)
12
12
12
12
Udwig (kg)
110
120
150
180
65
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 65
Napdy do okiennic, rolet i markiz
TM 58 E - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
2010-12-29 15:08:57
613/614
617
615 BPR
620
640
642 INOX
AUTOMATYCZNE ZAPORY DROGOWE
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 66
2010-12-29 15:09:07
Szlabany automatyczne
i zapory drogowe
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 67
2010-12-29 15:09:11
613 / 614
Szlaban elektromechaniczny
z ramieniem do 5 m
Zastosowania
Szlabany serii 613/614 zostay zaprojektowane do pracy rednio-intensywnej (modele 230V) i intensywnej (model 24V). Mog obsugiwa ruch zarówno na maych parkingach osiedlowych, jak i na
duych parkingach przy centrach handlowych lub zakadach przemysowych.
atwy monta i pewne dziaanie
Prosta budowa szlabanów 613/614 z wbudowanym uchwytem mocowania ramienia zapewnia
szybki i atwy monta, a elektromechaniczna konstrukcja oparta na precyzyjnym spasowaniu wewntrznych – metalowych przekadni zbatych gwarantuje pewne dziaanie w kadych warunkach
atmosferycznych.
Bezpieczestwo
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany na pytce centrali
sterujcej, który bezporednio kontroluje si cigu szlabanu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujcy umoliwia odblokowanie szlabanu i obsug rczn.
Wygoda obsugi
Nowoczesna konstrukcja centali A453 umoliwia pen regulacj parametrów pracy szlabanu oraz
pozwala na podczenie szeregu akcesoriów FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia pracy automatycznej.
613/614 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
613
Zasilanie
Zasilanie silnika
614
230 V
614 24V
230 V
24 V
Pobór mocy
250 W
100 W
Pobór prdu
Zabezpieczenie term.
Kondensator
Maks. moment obr
Czas otwarcia
1,1 A
140°C
12,5 uF
3,5 A
-
60 Nm
2,5 s
Rodzaj ramienia
100 Nm
4s
Maks. d. ramienia
Sprawno
Max. ilo cykli / godz.
Zakres temp. pracy
Ciar
Stopie ochrony
613
3m
614
5m
50%
360
prostoktne
225
-20°C +50°C
63 kg
IP 44
614 24V
4m
100%
450
prostoktne z fartuchem
3s
WYMIARY ZEWNTRZNE
WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm
wymiary w mm
68
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 68
2010-12-29 15:09:11
613 / 614 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
Czas
otwarcia (s)
Maks. dugo
ramienia (m)
Czstotliwo
uytkowania (%)
Czstotliwo
uytkowania
cykl/godz.
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
613
2,5
3,00
50
360
A-453
6130014
3.069,00
3.774,87
614
4
5,00
50
225
A-453
6130015
3.069,00
3.774,87
614 24V
3
4,00
100
450
LYNX
6130017
3.506,00
4.312,38
Wyposaenie dodatkowe do modelu 613/614
Kod artykuu
58P1802
58P1803
58P1818
58F1811
58F1812
58F1813
S8F1814
58F1815
6100126
58P1800
6100279
6100276
737621
6100172
JA101
428137
3m
Rami
4m
prostoktne
5m
Ø 4 (do ramienia 2 - 2,7m) (2 - 2,4m z owietleniem)
Ø 4,5 (do ramienia 2,7 - 3,4m) (2,5 - 2,9m z owietleniem)
Ø 5 (do ramienia 3,4 - 4,1m) (3 - 3,4m z owietleniem)
Spryny
wywaajce
Ø 5,5 (do ramienia 3,5 - 4m z owietleniem)
Ø 6 (do ramienia 4,1 - 5m)
Ø 6,5 (do ramienia 4,1 - 5m z nók)
Podstawa fundamentowa szlabanu
Podpora ruchoma pod rami (nóka)
Podpora staa do ramienia (kolor szary)
Podstawa fundamentowa podpory staej
Owietlenie ramienia szlabanu (maks. 4m)
Czujnik wykrycia przeszkody
Zestaw amania ramienia
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Cena netto (z)
447,00
523,00
641,00
55,00
55,00
64,00
64,00
68,00
101,00
107,00
247,00
188,00
41,00
512,00
79,00
896,00
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
549,81
643,29
787,20
67,65
67,65
78,72
78,72
83,64
124,23
131,61
303,81
231,24
50,43
629,76
97,17
1.102,08
Cena netto (z)
3.678,00
3.763,00
3.885,00
4.200,00
Cena brutto (z)
4.523,94
4.628,49
4.778,55
5.166,00
Model
613 z ramieniem prostoktnym 3 m
614 z ramieniem prostoktnym 4 m
614 z ramieniem prostoktnym 5 m
614 24V z ramieniem prostoktnym 4 m
Uwagi
Ceny szlabanów wyszczególnione w tabeli MODEL
obejmuj: obudow z blokiem napdowym, central
sterujc w obudowie i uchwyt mocowania ramienia.
Ceny kompletnych szlabanów obejmuj dodatkowo rami prostoktne, podstaw fundamentow i spryn
wywaajc.
1
15
16
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WA
NE: Szlabany w wersjach, których ceny podano
w tabeli z przykadowymi cenami s przystosowane
do obsugi z przycisku (wycznika). W celu obsugi
zdalnej naley dokupi odbiornik fal radiowych i piloty.
- Dla szlabanu 613 nie zalecane jest stosowanie jakichkolwiek obcie ramienia
12
- Dla szlabanu 614 nie zaleca si stosowania zestawu
amania pow. 4m.
1 – rami szlabanu,
2 – odbój mechaniczny,
3 – pyta gówna spryny,
4 – wycznik kracowy,
5 – krzywka do regulacji wyczników kracowych,
6 – mechanizm odblokowania awaryjnego,
7 – silnik z ukadem przekadni zbatych,
8 – pyta mocowania spryny,
9 – spryna balansowa,
10 – centrala sterujca w obudowie,
11 – ruba regulacyjna nacigu spryny,
12 – ruba uziemienia przewodu PE,
13 – podstawa fundamentowa,
14 – kotwy podstawy fundamentowej,
15 – drzwiczki obudowy,
16 – obudowa gówna
13
14
AKCESORIA
Fartuch pod rami
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 69
Lampa
semaforowa
Fotokomórka
Safebeam
Owietlenie
ramienia
Zestaw amania
ramienia
Pilot XT4 433 RC
69
Szlabany automatyczne
Przykadowe ceny kompletnych szlabanów
2010-12-29 15:09:13
617
Szlaban elektromechaniczny
z ramieniem do 7 m
Zastosowania
Szlabany serii 617 zostay zaprojektowane specjalnie do pracy intensywnej. Mog obsugiwa ruch
zarówno na maych parkingach osiedlowych, jak i na duych parkingach przy centrach handlowych
lub zakadach przemysowych.
atwy monta i pewne dziaanie
Prosta budowa szlabanów 617 z wbudowanym uchwytem mocowania ramienia zapewnia szybki
i atwy monta, a elektromechaniczna konstrukcja oparta na precyzyjnym spasowaniu wewntrznych – metalowych przekadni zbatych gwarantuje pewne dziaanie w kadych warunkach atmosferycznych.
Bezpieczestwo
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu elektroniczny instalowany na pytce centrali
sterujcej, który bezporednio kontroluje si cigu szlabanu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujcy umoliwia odblokowanie szlabanu i obsug rczn.
Wygoda obsugi
Nowoczesna konstrukcja centali A453 umoliwia pen regulacj parametrów pracy szlabanu oraz
pozwala na podczenie szeregu akcesoriów FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia pracy automatycznej.
617 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Zasilanie silnika
617
230 V
230 V
Pobór mocy
380 W
Pobór prdu
Zabezpieczenie termiczne
Kondensator
Maks. moment obrotowy
Czas otwarcia
1,7 A
140°C
12,5 uF
150 Nm
8s
WYMIARY ZEWNTRZNE
Maks. dugo ramienia
Sprawno
Min. ilo cykli / godz.
Zakres temp. pracy
Ciar
Stopie ochrony
Rodzaj ramienia
617
7m
60 %
130
-20°C +50°C
69 kg
IP 44
prostoktne, prostoktne z fartuchem
WYMIARY INSTALACYJNE
Ø 100
wymiary w mm
wymiary w mm
70
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 70
2010-12-29 15:09:18
1
15
1 – rami szlabanu,
2 – odbój mechaniczny,
3 – pyta gówna spryny,
4 – wycznik kracowy,
5 – krzywka do regulacji wyczników kracowych,
6 – mechanizm odblokowania awaryjnego,
7 – silnik z ukadem przekadni zbatych,
8 – pyta mocowania spryny,
9 – spryna balansowa,
10 – centrala sterujca w obudowie,
11 – ruba regulacyjna nacigu spryny,
12 – ruba uziemienia przewodu PE,
13 – podstawa fundamentowa,
14 – kotwy podstawy fundamentowej,
15 – drzwiczki obudowy,
16 – obudowa gówna
16
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
617 - Wyposaenie i cennik
Zastosowanie
Model
617
Czas
otwarcia (s)
Maks. dugo
ramienia (m)
Czstotliwo
uytkowania (%)
Czstotliwo
uytkowania
cykl/godz.
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
8
7,00
60
130
A 453
104860
3.904,00
4.801,92
Wyposaenie dodatkowe do modelu 617
5m
Rami
6m
prostoktne
7m
6m
Ramiona okrge
7m
Odblaskowe naklejki na rami okrge
Uchwyt mocowania do ramienia okrgego
Ø 6,5 (do ramienia 4,8 - 5,5m) (do ramienia okrgego 4,9 - 5,6m)
Spryny
Ø 7 (do ramienia 5,5 - 6,3m) (do ramienia okrgego 5,7 - 6,5m)
wywaajce
Ø 8,5 (do ramienia 6,3 - 7m) (do ramienia okrgego 6,6 - 7m)
Podstawa fundamentowa szlabanu
Podpora ruchoma pod rami (nóka)
Podpora staa do ramienia (kolor szary)
Podstawa fundamentowa podpory staej
Czujnik wykrycia przeszkody
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Kod artykuu
58P1804
58P1805
58P1817
6100170
6100171
6100168
6100167
58F1817
58F1818
6100024
58P1800
6100279
6100276
737621
JA101
Cena netto (z)
715,00
807,00
1.054,00
873,00
1.020,00
97,00
97,00
107,00
121,00
238,00
107,00
247,00
188,00
41,00
79,00
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
879,45
992,61
1.296,42
1.073,79
1.254,60
119,31
119,31
131,61
148,83
292,74
131,61
303,81
231,24
50,43
97,17
Cena netto (z)
4.833,00
4.939,00
5.303,00
5.199,00
5.463,00
Cena brutto (z)
5.944,59
6.074,97
6.522,69
6.394,77
6.719,49
Uwagi
Ceny szlabanów wyszczególnione w tabeli MODEL obejmuj: obudow z blokiem napdowym, central sterujc w obudowie i uchwyt mocowania ramienia.
Ceny kompletnych szlabanów obejmuj dodatkowo rami z naklejkami, podstaw fundamentow i spryn wywaajc.
WA
NE: Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli z przykadowymi cenami s przystosowane do obsugi z przycisku (wycznika). W celu obsugi
zdalnej naley dokupi odbiornik fal radiowych i piloty.
- Dla szlabanu 617 zalecane jest stosowanie podpory staej dla wszystkich ramion o dugoci 5 m i powyej.
- Podpora ruchoma moe by stosowana do ramienia o maks. dugoci 6 m.
71
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 71
Szlabany automatyczne
Przykadowe ceny kompletnych szlabanów
Model
617 z ramieniem prostoktnym 5 m
617 z ramieniem prostoktnym 6 m
617 z ramieniem prostoktnym 7 m
617 z ramieniem okrgym 6 m
617 z ramieniem okrgym 7 m
2010-12-29 15:09:21
615 BPR
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 5 m
Zastosowania
Szlabany serii 615 BPR zostay zaprojektowane do pracy rednio-intensywnej i dlatego doskonale
sprawdzaj si na maych parkingach, w niewielkich zakadach przemysowych, warsztatach
i magazynach. S one dostpne w wersjach z ramieniem o przekroju prostoktnym, w tym równie
amanym – przeznaczonym do niskich wjazdów.
Trwao
Dziki konstrukcji opartej na napdzie hydraulicznym szlabany FAAC serii 615 oferuj wysok odporno na przecienia i zuycie. Ich ywotno jest wielokrotnie wiksza ni ta, któr oferuj
szlabany elektromechaniczne z przekadniami zbatymi.
Zgodno technologiczna
Uniwersalna konstrukcja centrali sterujcej 615 BPR umoliwia podczenie szeregu rónych akcesoriów FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia przed zgnieceniem.
Bezpieczestwo i uyteczno
Napd hydrauliczny w szlabanach 615 BPR pozwala na precyzyjn regulacj siy pracy oddzielnie
przy otwieraniu i zamykaniu oraz na zabezpieczenie przed wyamaniem ramienia w pionie (przeciwwyamaniowy zawór hydrauliczny).
615 BPR - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
615 BPR
STANDARD
Zasilanie
Silnik elektryczny
230 V
jednofazowy, dwukierunkowy
Pobór mocy
220W
Pobór prdu
Prdko obrotowa silnika
Wydajno pompy
Zabezpieczenie termiczne
2800 obr/min.
3 l/min.
120°C
0-400 Nm
Zakres temp. pracy
Ciar
0-300 Nm
WYMIARY ZEWNTRZNE
615 BPR
RAPID
34 kg
Typ oleju
1A
1400 obr/min.
1,5 l/min.
Moment
615 BPR
STANDARD
-40°C +50°C
615 BPR
RAPID
FAAC HP OIL
Obróbka powierzchniowa
Pokrycie obudowy
Stopie ochrony
Maks. sekwencja cykli
metod kataforezy
lakier poliestrowy, RAL 2004
IP 44
220
340
prostoktne (z fartuchem)
prostoktne,
prostoktne, amane, okrge
okrge
Rodzaj ramienia
WYKRES SPRAWNOCI
Cykl pracy w %
100
90
Ø 85
80
70
60
50
40
30
20
10
L - dugo ramienia
Lp - wiato przejazdu
0
1
wymiary w mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Czas w godz.
72
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 72
2010-12-29 15:09:22
Rami
Spryna
wywaajca
Tok hydrauliczny
Pompa
hydrauliczna
Obudowa
samonona
Centrala
sterujca
Model
Czas
otwarcia (s)
Zastosowanie
Maks. dugo Czstotliwo
ramienia (m)
%
Cykle na
godzin
615 BPR STANDARD
6
5,00
50
150
615 BPR RAPID
3
2,50
40
240
Wyposaenie dodatkowe do modelu 615 BPR
Centrala
sterujca
615 BPR
w komplecie
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
104906
3.315,00
4.077,45
104907
3.315,00
4.077,45
Cena netto (z)
327,00
364,00
401,00
438,00
474,00
479,00
706,00
481,00
551,00
626,00
721,00
896,00
93,00
149,00
393,00
279,00
461,00
7,00
523,00
512,00
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
402,21
447,72
493,23
538,74
583,02
589,17
868,38
591,63
677,73
769,98
886,83
1.102,08
114,39
183,27
483,39
343,17
567,03
8,61
643,29
629,76
Kod artykuu
428087
428088
428089
428090
428091
4282431
4282441
428078
428075
428079
428149
428137
490073
428342
428152
428215
722633
713002
401066
6100172
2m
(1,815 mm)
2,5 m (2,315 mm)
Rami
3m
(2,815 mm)
prostoktne
4m
(3,815 mm)
5m
(4,815 mm)
2m
Fartuch
pod rami
3m
2,5 m
3m
Rami okrge
4m
5m
Zestaw amania ramienia - maksymalna wysoko stropu 3m
Pyta montaowa obudowy samononej
Uchwyt mocowania do ramion prostoktnych
ramienia
do ramion okrgych
Podpora ruchoma pod rami (nóka)
Podpora staa pod rami
Klucz trójktny do odblokowania ramienia (dodatkowy)
Zawór Anty-Wandal do 615
Owietlenie ramienia szlabanu (maks. 4 m)
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Uwagi
WANE: Ceny szlabanu 615 BPR RAPID i 615 BPR STANDARD podane powyej obejmuj obudow z blokiem napdowym oraz central sterujc 615 BPR
w obudowie, bez spryny wywaajcej. Ceny kompletnych szlabanów - z central sterujc, spryn wywaajc, ramieniem i uchwytem mocowania ramienia podane s na stronie 74.
W modelu 615 BPR z ramieniem o dugoci do 4m mona zastosowa podpórk pod rami (nók ruchom).
Do ramion o dugoci powyej 4 m. zalecane jest stosowanie podpory stalej.
AKCESORIA
Fartuch pod rami
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 73
Lampa
semaforowa
Fotokomórka
Safebeam
Owietlenie
ramienia
Zestaw amania
ramienia
Pilot XT4 433 RC
73
Szlabany automatyczne
615 BPR - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:09:23
615 BPR - Spr
yny wywaajce
Spryna równowaca
Ø
Rami prostoktne
5,5
1315-2315 mm
6,0
6,5
2316-2815 mm
7,0
2816-3815 mm
7,5
8,0
3816-4815 mm
Rami okrge
1500-3000 mm
3001-4000 mm
4001-5000 mm
-
Rami z drabink
1315-1815 mm
1816-2315 mm
2316-2815 mm
2816-3815 mm
-
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
721008
721005
721013
721006
721007
721018
86,00
89,00
111,00
124,00
145,00
156,00
105,78
109,47
136,53
152,52
178,35
191,88
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
721005
721013
721006
721007
721018
89,00
111,00
124,00
145,00
156,00
109,47
136,53
152,52
178,35
191,88
615 BPR - Spr
yny wywaajce
Spryna równowaca
Ø
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
Rami z nók
1315-1815 mm
1816-2815 mm
2816-3815
Rami z drabink i nók
1315-1815 mm
1816-2315 mm
2316-3315 mm
-
Parametry ramion amanych do modelu 615
Spr
yny wywaajce do ramion amanych
L (mm)
1815
2815
B (mm)
501-1000
0-500
1501-2000
740-1500
1740-3000
Ø
5,5
6,5
5,5
6,5
7,0
Kod artykuu
721008
721013
721008
721013
721006
A
85 110
3815
A (mm)
815-1314
1315-1815
815-1314
1315-2075
815-2075
H
B
A
930
L
LT
A=H-1125 LT= L + 165
B=L-A
H max = 3200
A max = 2075 (przy wikszych wymiarach skontaktuj si z FAAC Polska)
Uwaga: dla ramion amanych naley poda:
1. Kierunek dziaania szlabanu (prawy/lewy) okrelony zgodnie ze
wskazówkami wg rysunku “Kierunek dziaania szlabanu” str.12.
Rami jest na ogó instalowane od strony zabezpieczanego terenu.
2. Dokadn dugo ramienia
3. Wysoko od podoa do stropu (przeszkody)
Orientacyjny czas dostawy 3 tygodnie
Ceny kompletnych szlabanów 615
Model
615 STD z ramieniem prostoktnym 2 m
615 STD z ramieniem prostoktnym 2,5 m
615 STD z ramieniem prostoktnym 3 m
615 STD z ramieniem prostoktnym 4 m
615 STD z ramieniem prostoktnym 5 m
615 RAPID z ramieniem prostoktnym 2 m
615 RAPID z ramieniem prostoktnym 2,5 m
615 STD z ramieniem amanym 2 m
615 STD z ramieniem amanym 3 m
615 STD z ramieniem amanym 4 m
615 STD z ramieniem okrgym 2,5 m
615 STD z ramieniem okrgym 3 m
615 STD z ramieniem okrgym 4 m
615 STD z ramieniem okrgym 5 m
(1815 mm)
(2315 mm)
(2815 mm)
(3815 mm)
(4815 mm)
(1815 mm)
(2315 mm)
(1815 mm)
(2815 mm)
(3815 mm)
Cena netto (z)
3.877,00
3.914,00
3.976,00
4.026,00
4.095,00
3.877,00
3.914,00
4.798,00
4.872,00
4.922,00
4.275,00
4.345,00
4.423,00
4.553,00
Cena brutto (z)
4.768,71
4.814,22
4.890,48
4.951,98
5.036,85
4.768,71
4.814,22
5.901,54
5.992,56
6.054,06
5.258,25
5.344,35
5.440,29
5.600,19
Uwagi
Ceny kompletnych szlabanów 615 BPR obejmuj: obudow z blokiem napdowym, spryn wywaajc, central sterujc 615 BPR w obudowie typu E, uchwyt
mocowania ramienia oraz rami o przekroju prostoktnym (z gum ochronn i naklejkami odblaskowymi) lub rami okrge (z naklejkami odblaskowymi).
WANE:
Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli s przystosowane do obsugi z przycisku (wycznika). W celu obsugi zdalnej naley dokupi odbiornik fal radiowych i piloty.
74
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 74
2010-12-29 15:09:28
620
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 5 m
Zastosowania
Szlabany serii 620 zostay zaprojektowane do pracy intensywnej lub cigej i dlatego doskonale sprawdzaj si przy duych obcieniach. S one dostpne w rónych wersjach wyposaenia, m. in. z ramionami okrgymi-wychylnymi dla zabezpieczenia przed wyamaniem
poziomym przy wjedzie lub wyjedzie.
Bezpieczestwo i uyteczno
Napd hydrauliczny w szlabanach 620 pozwala na precyzyjn regulacj siy pracy oddzielnie
przy otwieraniu i zamykaniu oraz na zabezpieczenie przed wyamaniem ramienia w pionie
(zawór ANTY-WANDAL). Wszystkie szlabany tej serii pracuj z najwysz kultur – z mikkim
zakoczeniem ruchu ramienia.
Trwao
Dziki konstrukcji opartej na napdzie hydraulicznym szlabany FAAC serii 620 oferuj wyjtkow odporno na przecienia i zuycie. Ich ywotno jest nieporównywalnie wiksza ni
ta, któr oferuj nawet najlepsze szlabany elektromechaniczne z przekadniami zbatymi.
620 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
620 STD LH/
RH
620 RAPID
620 SUPER
LH/RH
RAPID
230 V
jednofazowy, dwukierunkowy
Pobór mocy
220W
Pobór prdu
1A
1400-2800
obr/min
Prdko obr. silnika
1400 obr/min
Wydajno pompy
0,75-1 l/min
Zabezpieczenie term.
Moment
1,5-2 l/min
Wyhamowanie
Zakres temp. pracy
Ciar
2800 obr/min
3 l/min
120°C
0-200/0-150
Nm
0-100/0-80
Nm
0-75 Nm
WYMIARY ZEWNTRZNE
Rodzaj ramienia
620 SUPER
RAPID
-40°C +50°C
73 kg
Typ oleju
Pokrycie obudowy
Stopie ochrony
Obróbka obudowy
620 RAPID
LH/RH
regulowane
73 kg
80 kg
FAAC HP OIL
lakier poliestrowy, RAL 2004
IP 44
metod kataforezy
prostoktne,
prostoktne,
prostoktne
prostoktne
prostoktne,
amane
z fartuchem,
okrge,
prostoktne
(do 3 m),
okrge wychylne
amane, okrge, okrge, okrge
okrge wychylne
wychylne
KIERUNEK DZIAANIA SZLABANU
DX
L - dugo ramienia
Lp - wiato przejazdu
SX
szlaban prawy
szlaban lewy
wymiary w mm
75
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 75
Szlabany automatyczne
Zasilanie
Silnik elektryczny
620 STD LH/RH
2010-12-29 15:09:29
620 - Wyposaenie i cennik
Model
Czas
otwarcia (s)
3,5 (3m)
4,5 (4m)
3,5 (3m)
4,5 (4m)
2 (3m)
3 (4m)
620 STANDARD
LH/RH
620 STD ART.
LH/RH
620 RAPID
LH/RH
620 RAPID ART.
LH/RH
Zastosowanie
Maks. dugo
ramienia (m)
Czstotliwo
uytkowania (%)
Centrala
sterujca
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
5,00
70
624 BLD w komplecie
6.005,00
7.386,15
4,00 (amane)
70
624 BLD w komplecie
6.166,00
7.584,18
4,00
100
624 BLD w komplecie
6.574,00
8.086,02
3
3,00 (amane)
100
624 BLD w komplecie
6.735,00
8.284,05
620 SUPER RAPID LH/RH
0,8
3,00
100
624 BLD w komplecie
8.443,00
10.384,89
620 SUPER RAPID LH/RH
INOX
0,8
3,00
100
624 BLD w komplecie
12.617,00
15.518,91
Kod artykuu
428087
428088
428089
428090
428091
4282431
4282441
Cena netto (z)
327,00
364,00
401,00
438,00
474,00
479,00
706,00
Cena brutto (z)
402,21
447,72
493,23
538,74
583,02
589,17
868,38
maksymalna wysoko stropu 3m
428137
896,00
1.102,08
2.5 m
3m
4m
5m
2.5 m
Rami okrge
wychylne
3m
do ramion prostoktnych
Uchwyt
do ramion okrgych
mocowania ramienia
do ramion okrgych - wychylnych
Pyta montaowa obudowy samononej
Klucz trójktny do odblokowania ramienia (dodatkowy)
Zamek odblokowujcy rami z kluczem indywidualnym
Podpora staa do ramienia prostoktnego
Podstawa fundamentowa podpory staej
Podpora ruchoma pod rami (nóka)
Czujnik wychylenia ramienia okrgego wychylnego
Owitlenie ramienia szlabanu
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
428078
428075
428079
428149
428175
428176
428342
428152
428163
490058
713002
424641
722633
737621
428215
390828
6100172
481,00
551,00
626,00
721,00
716,00
779,00
149,00
393,00
1.376,00
299,00
7,00
86,00
461,00
41,00
279,00
198,00
512,00
patrz strony od 102 do 113
591,63
677,73
769,98
886,83
880,68
958,17
183,27
483,39
1.692,48
367,77
8,61
105,78
567,03
50,43
343,17
243,54
629,76
Wyposaenie dodatkowe do modelu 620
Rami
prostoktne
Fartuch
pod rami
Zestaw
amania ramienia
2m
(1,815 mm)
2,5 m (2,315 mm)
3m
(2,815 mm)
4m
(3,815 mm)
5m
(4,815 mm)
2 m (pod rami)
3 m (pod rami)
Rami
okrge
Uwagi
W pierwszej tabeli podano ceny szlabanów 620, które obejmuj obudow z blokiem napdowym oraz central sterujc 624 BLD w obudowie typu E. Ceny kompletnych
szlabanów 620 obejmujce obudow z blokiem napdowym, central sterujc 624 BLD w obudowie typu E, uchwyt mocowania ramienia oraz rami o przekroju
prostoktnym (z gum ochronn i naklejkami odblaskowymi) lub rami okrge (z naklejkami odblaskowymi) podane s na stronie 78.
AKCESORIA
Fartuch pod rami
76
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 76
Lampa
semaforowa
Fotokomórka
Safebeam
Owietlenie
ramienia
Zestaw amania
ramienia
Pilot XT4 433 RC
2010-12-29 15:09:31
Tabela kodów do modelu 620 STANDARD
Model
Typ ramienia
Dugo ramienia (mm)
Szlaban lewy (kod)
Szlaban prawy (kod)
1315-2055
2065-2555
2565-3055
3065-3815
3825-4815
1815-2805
2815-3555
3565-3815
3825-4815
1500-2740
2750-3240
3250-4000
4010-5000
1500-2240
2250-2740
2750-3000
1315-1815
1825-2815
2825-3815
1825-2815
2825-3815
1046268
1046208
1046278
1046288
1046228
1046208
1046218
1046228
1047508
1046268
1046208
1046278
1046228
1046268
1046208
1046278
1047018
1047028
1047038
1047038
1047048
1046468
1046408
1046478
1046488
1046428
1046408
1046418
1046428
1047518
1046468
1046408
1046478
1046428
1046468
1046408
1046478
1047118
1047128
1047138
1047138
1047148
1825-2815
1047048
1047148
Dugo ramienia (mm)
Szlaban lewy (kod)
Szlaban prawy (kod)
1315-2055
2065-2555
2565-3055
3065-3815
1500-2740
2750-3240
3250-4000
1500-2240
2250-2740
2750-3000
1315-1815
1825-2815
1046328
1046338
1046348
1046358
1046328
1046338
1046348
1046328
1046338
1046348
1047208
1047218
1046528
1046538
1046548
1046558
1046528
1046538
1046548
1046528
1046538
1046548
1047308
1047318
1825-2815
1047228
1047328
1825-2815
1047238
1047338
Typ ramienia
Dugo ramienia (mm)
Szlaban lewy (kod)
Szlaban prawy (kod)
620
Prostoktne
2065-2305
2315-2815
104781
104780
104761
104760
2500-3000
104781
104761
2250-3000
2315-2815
104781
104780
104761
104760
2065-2305
104821
104801
2315-2815
104820
104800
2500-3000
104821
104801
2250-3000
104821
104801
620
Prostoktne
620 STD
620
Prostoktne z fartuchem
620
Okrge
620
Okrge wychylne
620
Prostoktne amane
A(*) = 815 do 1314 mm
620 STD
z ramieniem amanym
620 Prostoktne amane
A(*) = 1315 do 1814 mm
620 Prostoktne amane
A(*) = 1815 do 2075 mm
Uwagi
* A = H - 1155 mm (H - odlego od podoa do sufitu)
Tabela kodów do modelu 620 RAPID
Model
Typ ramienia
620
Prostoktne
620 RAPID
620
Okrge
620
Okrge wychylne
620 RAPID
z ramieniem amanym
620 Prostoktne amane
A(*) = 815 do 1314 mm
620 Prostoktne amane
A(*) = 1315 do 1814 mm
620 Prostoktne amane
A(*) = 1815 do 2075 mm
Tabela kodów do modelu 620 SR
Model
620 SR
(0,8/0,8 s)
STANDARD
620 SR
(0,8/0,8 s)
INOX
620
Okrge
620
Okrge wychylne
620
Prostoktne
620
Okrge
620
Okrge wychylne
77
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 77
Szlabany automatyczne
Uwagi
* A = H - 1155 mm (H - odlego od podoa do sufitu)
2010-12-29 15:09:34
Rami
Spryna
wywaajca
Cylindry
z tokami
Obudowa
samonona
Pompa
hydrauliczna
Centrala
sterujca
624 BLD
620 - CENNIK
Przykadowe ceny kompletnych szlabanów
Model
620 STD z ramieniem prostoktnym 2 m
620 STD z ramieniem prostoktnym 3 m
620 STD z ramieniem prostoktnym 4 m
620 STD z ramieniem prostoktnym 5 m
620 RAPID z ramieniem prostoktnym 2 m
620 RAPID z ramieniem prostoktnym 3 m
620 RAPID z ramieniem prostoktnym 4 m
620 SUPER RAPID z ramieniem prostoktnym 2m
620 SUPER RAPID z ramieniem prostoktnym 3m
620 STD z ramieniem okrgym 2,5 m
620 STD z ramieniem okrgym 3 m
620 STD z ramieniem okrgym 4 m
620 STD z ramieniem okrgym 5 m
620 STD z ramieniem okrgym – wychylnym 2,5 m
620 STD z ramieniem okrgym – wychylnym 3 m
620 SUPER RAPID z ramieniem okrgym 2,5m
620 SUPER RAPID z ramieniem okrgym 3m
Cena netto (z)
6.481,00
6.555,00
6.592,00
6.628,00
7.050,00
7.124,00
7.161,00
8.919,00
8.993,00
6.879,00
6.949,00
7.024,00
7.119,00
8.097,00
8.160,00
9.317,00
9.387,00
Cena brutto (z)
7.971,63
8.062,65
8.109,39
8.152,44
8.671,50
8.762,52
8.808,03
10.970,37
11.061,39
8.461,17
8.547,27
8.661,66
8.756,37
9.959,31
10.036,80
11.459,91
11.546,01
Uwagi
Ceny kompletnych szlabanów 620 obejmuj: obudow z blokiem napdowym, central sterujc 624 BLD w obudowie typu E, uchwyt mocowania ramienia oraz rami
o przekroju prostoktnym (z gum ochronn i naklejkami odblaskowymi) lub rami okrge (z naklejkami odblaskowymi).
WANE:
Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli z przykadowymi cenami s przystosowane do obsugi z przycisku (wycznika). W celu obsugi zdalnej naley
dokupi odbiornik fal radiowych i piloty.
AKCESORIA DO SPECJALNYCH ZASTOSOWA
Nie dotyczy modeli 613, 614, 617, 615
Model
Zestaw ANTY-PANIK
Umoliwia rczne otwarcie szlabanu przy braku zasilania
Zawór ANTY-WANDAL
Chroni napd przed skutkami siowego podniesienia lub opuszczenia ramienia
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
401051
1.151,00
1.415,73
401066
523,00
643,29
Uwagi
Zestaw ANTY-PANIK i zawór ANTY-WANDAL nie mog dziaa na jednym szlabanie jednoczenie. Dla szlabanu 620 zalecane jest stosowanie podpórki pod rami (nóki)
lub podpory staej dla wszystkich ramion o dugoci 4 m i powyej.
AKCESORIA
Fartuch pod rami
78
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 78
Lampa
semaforowa
Fotokomórka
Safebeam
Owietlenie
ramienia
Zestaw amania
ramienia
Pilot XT4 433 RC
2010-12-29 15:09:34
640
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 7 m
Zastosowania
Szlabany serii 640 zostay zaprojektowane do pracy cigej i dlatego doskonale sprawdzaj
si nawet przy bardzo duych obcieniach. Mog obsugiwa ruch zarówno na duych
parkingach jak i w wielkich magazynach, czy zakadach przemysowych.
Trwao
Dziki konstrukcji opartej na napdzie hydraulicznym szlabany FAAC serii 640 oferuj
najwysz moliw do osignicia odporno na przecienia i zuycie. Pracuj niezawodnie
w najtrudniejszych warunkach przez dziesitki lat.
Nowoczesna technologia
Mikroprocesory w technologii SMT standardowo stosowane w szlabanach FAAC 640
zapewniaj wyjtkowe dziaanie urzdze. Stany pracy szlabanu mog by wysyane do
zewntrznych urzdze kontroli ruchu, umoliwiaj równie pynn prac szlabanów w
tandemie.
640 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Pobór mocy
Pobór prdu
Prdko obrotowa silnika
Wydajno pompy
Zabezpieczenie termiczne
Moment
Wyhamowanie ramienia
640
230 V
jednofazowy, dwukierunkowy
220W
1A
1400 - 2800 obr/min.
0,75 - 1 - 1,5 - 2 l/min.
120°C
0-470 / 0-340 / 0-250 / 0-210 Nm
regulowane
WYMIARY ZEWNTRZNE
Zakres temp. pracy
640
-40°C +50°C
Ciar
84 kg
Typ oleju
FAAC HP OIL
Obróbka powierzchniowa
Pokrycie obudowy
Stopie ochrony
Chodzenie
metod kataforezy
lakier poliestrowy, RAL 2004
IP 44
powietrzne, wymuszone
Rodzaj ramienia
prostoktne, prostoktne z fartuchem
KIERUNEK DZIAANIA SZLABANU
DX
L - dugo ramienia
Lp - wiato przejazdu
SX
szlaban prawy
szlaban lewy
wymiary w mm
79
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 79
Szlabany automatyczne
Zasilanie
Silnik elektryczny
2010-12-29 15:09:38
Rami
Cylindry
z tokami
Mechanizm
odblokowujcy
rami
Spryna
wywaajca
Obudowa samonona
Centrala
sterujca
624 BLD
Pompa
hydrauliczna
640 - Wyposaenie i cennik
Model
Czas
otwarcia (s)
640 LH/RH
Zastosowanie
Maks. dugo
ramienia (m)
4-8
7,00
Wyposaenie dodatkowe do modelu 640
4m
5m
Rami
prostoktne
6m
7m
2m
Fartuch pod
rami
3m
Uchwyt
Uchwyt mocowania ramienia prostoktnego
Pyta montaowa obudowy samononej
Podpora ruchoma pod rami (nóka)
Podpora staa do ramienia
Podstawa fundamentowa podpory staej
Klucz trójktny do odblokowania ramienia (dodatkowy)
Zamek odblokowujcy rami z kluczem indywidualnym
Akcesoria specjalne
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Czstotliwo
uytkowania (%)
100
Centrala
sterujca
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
624 BLD w komplecie
6.726,00
8.272,96
Cena netto (z)
679,00
715,00
807,00
1.054,00
479,00
706,00
333,00
327,00
279,00
461,00
41,00
7,00
86,00
patrz strona 78
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
835,17
879,45
992,61
1.296,42
589,17
868,38
409,59
402,21
343,17
567,03
50,43
8,61
105,78
Cena netto (z)
7.738,00
7.774,00
7.866,00
8.113,00
Cena brutto (z)
9.517,74
9.562,02
9.675,18
9.978,99
Kod artykuu
428061
428062
428063
428064
4282431
4282441
428154
490059
428215
722633
737621
713002
424681 – 424716
Przykadowe ceny kompletnych szlabanów
Model
640 z ramieniem prostoktnym 4 m
640 z ramieniem prostoktnym 5 m
640 z ramieniem prostoktnym 6 m
640 z ramieniem prostoktnym 7 m
Uwagi
W pierwszej tabeli podano ceny szlabanów 640, które obejmuj obudow z blokiem napdowym oraz central sterujc 624 BLD w obudowie typu E. Ceny kompletnych
szlabanów 640 obejmuj: obudow z blokiem napdowym, central sterujc 624 BLD w obudowie typu E, uchwyt mocowania ramienia i rami o przekroju prostoktnym
(z naklejkami odblaskowymi).
WANE:
Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli z przykadowymi cenami s przystosowane do obsugi z przycisku (wycznika). W celu obsugi zdalnej naley
dokupi odbiornik fal radiowych i piloty.
Dla szlabanu 640 zalecane jest stosowanie podpórki pod rami (nóki) lub podpory staej dla wszystkich ramion o dugoci 5 m i powyej.
80
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 80
2010-12-29 15:09:41
642 INOX
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 7 m
Szybko i uniwersalno
Szlabany 642 s przeznaczone do pracy intensywnej lub cigej w miejscach, gdzie szczególnego znaczenia nabiera szybko i pewno dziaania w kadych warunkach. Wersja 642
STD jest przeznaczona do mniejszych obcie ni pozostae modele tej serii, lecz i tak ju
w tym modelu otrzymujemy wysok sprawno (70%) i wyjtkow trwao, charakterystyczn dla konstrukcji hydraulicznych.
Zastosowanie przemysowe
Z ramionami od 4 do 7 m dugoci model 642 INOX jest najlepszym rozwizaniem do kontroli
obszarów przemysowych i centrów logistycznych. Obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje odporno na szkodliwe dziaanie czynników atmosferycznych.
Nowoczesna technologia
Mikroprocesory w technologii SMT standardowo stosowane w szlabanach FAAC 642 INOX
zapewniaj wyjtkowe dziaanie urzdze. Wysyane do zewntrznych urzdze kontroli ruchu umoliwiaj równie pynn prac szlabanów w tandemie.
642 INOX - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
642 STD/40
LH/RH
642 R/40 LH/
642 /70
RH
LH/RH
230 V
jednofazowy, dwukierunkowy
Pobór mocy
Pobór prdu
Prdko obr. silnika
Wydajno pompy
Zabezpieczenie term.
Moment
220W
Wyhamowanie
1400 obr/min
0,75-1 l/min
1400 obr/min
0,75-1-1,5-2 l/min
0-200/0-150
Nm
0-110/0-90
Nm
0-470/0-340/
0-250/0-210 Nm
Zakres temp. pracy
-40°C +50°C
WYMIARY ZEWNTRZNE (642/70)
73 kg
Typ oleju
Obudowa
Stopie ochrony
Chodzenie
Rodzaj ramienia
642 /70
LH/RH
regulowane
Ciar
1A
1400 obr/min
1,5-2 l/min
120°C
642 R/40 LH/RH
84 kg
FAAC HP OIL
stalowa - nierdzewna
IP 44
powietrzne, wymuszone
prostoktne,
prostoktne
z fartuchem,
okrge
(wychylne)
prostoktne,
okrge
(wychylne)
prostoktne,
prostoktne
z fartuchem
WYMIARY ZEWNTRZNE (642/40)
L - dugo ramienia
Lp - wiato przejazdu
wymiary w mm
L - dugo ramienia
Lp - wiato przejazdu
wymiary w mm
81
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 81
Szlabany automatyczne
Zasilanie
Silnik elektryczny
642 STD/40
LH/RH
2010-12-29 15:09:42
642 INOX - Wyposaenie i cennik
Model
642 STD/40
LH/RH
642 R/40
LH/RH
642 /70
LH/RH
Czas
otwarcia (s)
3,5 (3m)
4,5 (4m)
<2 (3m)
<3 (4m)
4 (5m)
5,5 (6m)
8 (7m)
Zastosowanie
Maks. dugo
ramienia (m)
Czstotliwo
uytkowania (%)
4,00
Centrala
sterujca
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
70
624 BLD w komplecie
9.283,00
11.418,09
4,00
100
624 BLD w komplecie
10.198,00
12.543,54
7,00
100
624 BLD w komplecie
10.412,00
12.806,76
Cena netto (z)
327,00
364,00
401,00
438,00
679,00
715,00
807,00
1.054,00
479,00
706,00
481,00
551,00
626,00
716,00
779,00
149,00
856,00
1.182,00
1.376,00
327,00
7,00
86,00
198,00
patrz strona 78
patrz strony od 102 do 113
Cena brutto (z)
402,21
447,72
493,23
538,74
835,17
879,45
992,26
1.296,42
589,17
868,38
591,63
677,73
769,98
880,68
958,17
183,27
1.052,88
1.453,86
1.692,48
402,21
8,61
105,78
243,54
Cena netto (z)
11.947,00
11.983,00
12.075,00
12.322,00
Cena brutto (z)
14.694,81
14.739,09
14.852,25
15.156,06
Wyposaenie dodatkowe do modelu 642 INOX
2 m (1815 mm)
620
2.5 m (2315 mm)
rami prostoktne
3 m (2815 mm)
(642/40)
4 m (3815 mm)
4m
640
5m
rami prostoktne
6m
(642/70)
7m
2 m (pod rami)
Fartuch
pod rami
3 m (pod rami)
2.5 m
Rami
3m
okrge
4m
2.5 m
Rami okrge
wychylne
3m
Standardowy do ramienia prostoktnego 642/40
Nierdzewny do ramienia prostoktnego 642/70
Uchwyt
mocowania ramienia
Nierdzewny do ramienia okrgego
Nierdzewny do ramienia okrgego wychylnego
Pyta montaowa obudowy samononej
Klucz trójktny do odblokowania ramienia (dodatkowy)
Zamek odblokowujcy rami z kluczem indywidualnym
Czujnik wychylenia ramienia okrgego wychylnego
Akcesoria specjalne
Urzdzenia zdalnego sterowania, bezpieczestwa i sygnalizacji
Kod artykuu
428087
428088
428089
428090
428061
428062
428063
428064
4282431
4282441
428078
428075
428079
428175
428176
428342
428155
428153
428163
490059
713002
424681 – 424716
390828
Przykadowe ceny kompletnych szlabanów
Model
642/70 z ramieniem prostoktnym 4 m
642/70 z ramieniem prostoktnym 5 m
642/70 z ramieniem prostoktnym 6 m
642/70 z ramieniem prostoktnym 7 m
Uwagi
W pierwszej tabeli podano ceny szlabanów 642, które obejmuj obudow z blokiem napdowym oraz central sterujc 624 BLD w obudowie typu E. Ceny kompletnych
szlabanów 642 obejmuj: obudow z blokiem napdowym, central sterujc 624 BLD w obudowie typu E, uchwyt mocowania ramienia i rami o przekroju prostoktnym (z naklejkami odblaskowymi).
WANE:
Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli z przykadowymi cenami s przystosowane do obsugi z przycisku (wycznika). W celu obsugi zdalnej naley
dokupi odbiornik fal radiowych i piloty.
Dla szlabanu 642 zalecane jest stosowanie podpórki pod rami (nóki) lub podpory staej dla wszystkich ramion o dugoci 5 m i powyej.
82
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 82
2010-12-29 15:09:43
Supki drogowe
Supki drogowe serii J
z napdem hydraulicznym
Niezawodne i perfekcyjne wykonane
Supek drogowy model J 275 jest metalowym cylindrem charakteryzujcym si bardzo du
wytrzymaoci na uderzenia i dziaanie czynników atmosferycznych. Posiada wbudowany
mechanizm tokowy, który wprawia cylinder w ruch po odebraniu odpowiedniego sygnau
z jednostki sterowania. Supek instalowany jest pod nawierzchni drogi. Jego zadaniem jest
skuteczne zniechcanie do ruchu i/lub parkowania w niedozwolonych miejscach.
Zastosowanie
Supki chowane maj wiele rónych zastosowa: mog wyznacza obszary dostpne tylko dla pieszych zarówno w godzinach szczytu, jak i stale, mog pozwala na wjazd i/lub wyjazd do/z okrelonych stref tylko tym osobom, które maj stosowne zezwolenia (np. wacicielom sklepów, mieszkacom, gociom hotelowym, uytkownikom garay, taksówkarzom,
kierowcom samochodów wynajmowanych oraz wacicielom parkingów). Ponadto, supki te
mog wyznacza parkingi dla samochodów oraz place i cieki dla pieszych tworzone na poboczach dróg.
Uniwersalno
Supek J 275 jest przydatny i jednoczenie stanowi inteligentne rozwizanie jako alternatywa dla staych supków, ogrodze, barierek, acuchów, itp. Daje moliwo kontrolowania
wjazdu i/lub wyjazdu pojazdów do/z okrelonych stref i zapobiega parkowaniu w niedozwolonych miejscach.
SUPKI DROGOWE SERII - J (wersja automatyczna) - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
J 275/600 HA
Wykoczenie powierzchni cylindra
Wykoczenie powierzchni gowicy
Czas podnoszenia cylindra
Czas opuszczania cylindra (standardowy)
Czas opuszczania cylindra (w trybie szybkim) (*)
Zespó napdu hydraulicznego
Pobór mocy
Klasa ochrony
Czstotliwo eksploatacji
Pasek odblaskowy
Rczne opuszczenie cylindra
Odporno na uderzenia
Odporno na wyamanie
Kiesze montaowa wykonana z okrgych
profili, zamocowana do podoa za pomoc
betonowej wylewki
Kabel do podczenia supka do jednostki sterowania (nie jest dostarczany razem ze supkiem)
Maksymalna dugo kabla
Temperatura otoczenia pracy
Hydrauliczny
600 mm
800 mm
275 mm
Stal Fe360
Wysokiej jakoci stal nierdzewna AISI 316
7 mm
Powoka wykonana metod kataforezy oraz poliestrowa powoka lakierowa wykonana metod lakierowania proszkowego.
Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021
Utwardzona powoka wykonana z antykorozyjnego stopu aluminium Anticorodal RAL 9006
Okoo 5,0 sek.
Okoo 7,0 sek.
Okoo 2,8 sek.
Okoo 3,5 sek.
1 sekunda
1,2 sekundy
Zasilanie: 230 VAC +6% -10%; 50 Hz
220W
IP 67
Bardzo dua
Standardowa wysoko: 55 mm
Moliwe dziki mechanizmowi hydraulicznego odblokowania cylindra
9 000 J
120 000 J
560 x 560 x 950 mm
560 x 560 x 1220 mm
FG70R-0,6/1kV-16G-1,5
50 m
-15 / +55°C
83
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 83
Szlabany automatyczne
Napd
Wysuw cylindra
rednica cylindra
Materia cylindra w wersji standardowej
Materia cylindra w wersji specjalnej
Grubo cylindra
J 275/800 HA
2010-12-29 15:09:43
SUPKI DROGOWE SERII - J (wersja staaa) - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
J 275/600 HA
J 275/800 HA
800 – 600 mm nad powierzchni gruntu; 200 mm wkopane
1000 – 800 mm nad powierzchni gruntu; 200 mm wkopane
w grunt, zamocowane do podoa za pomoc wylewki betonowej
w grunt, zamocowane do podoa za pomoc wylewki betonowej
(standardowe kotwy mocujce)
(standardowe kotwy mocujce)
275 mm
Stal Fe360
Wysokiej jakoci stal nierdzewna AISI 316
7 mm
Powoka wykonana metod kataforezy oraz
poliestrowa powoka lakierowa wykonana metod lakierowania proszkowego
Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021
Utwardzona powoka wykonana z antykorozyjnego stopu aluminium Anticorodal
RAL 9006
Standardowa wysoko: 55 mm
9 000 J
120 000 J
Wysoko cylindra
rednica cylindra
Materia cylindra w wersji standardowej
Materia cylindra w wersji specjalnej
Grubo cylindra
Wykoczenie powierzchni cylindra
Wykoczenie powierzchni gowicy
Pasek odblaskowy
Odporno na uderzenia
Odporno na wyamanie
WYMIARY ZEWNTRZNE
J 275 H600
J 275 H800
J 275 H600 / H800
Cylinder
1250
1180
960
890
462
wiato
sygnalizacyjne
462
Metalowa osona
kieszeni montaowej
486
486
Supki Automatyczne seria J
Model
Kod artykuu
Supek Automatyczny J275H600
116000
Supek Automatyczny J275H800
116001
Supek Automatyczny J275H600 stal nierdzewna, satyna
116030
Supek Automatyczny J275H800 stal nierdzewna, satyna
116031
Supki Stae seria J
Model
Kod artykuu
Supek J275/600F stay
116020
Supek J275/800F stay
116021
Supek J275/600F stay, stal nierdzewna
116040
Supek J275/800F stay, stal nierdzewna
116041
Kiesze fundamentowa do supków staych
116120
Akcesoria dla serii J
Kiesze montaowa
Kod artykuu
116100
Dodatkowy element kieszeni montaowej dla supków o wysokoci 800 mm *
116101
Pokrywa serwisowa
116201
Centrala sterujca z detektorem 2 ptli indukcyjnych (maksymalnie 4 supki)
116300
Wyposaenie supków automatycznych:
Cylinder wykonany ze stali o gruboci 7 mm z powok wykonan metod kataforezy
Lakierowany metod proszkow w kolorze ciemnoszarym, metalizowanym RAL 7021
wieccy piercie zewntrzny w technologii LED
Akustyczny sygnalizator ruchu supka
Automatyczne opuszczanie supka w przypadku zaniku energii elektrycznej.
Istnieje moliwo rezygnacji z tej funkcji.
84
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 84
2010-12-29 15:09:45
LOTNISKO BALICE CARGO
Supki FAAC CITY
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDA
SKIEGO
Szlabany FAAC 640
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU
Supki FAAC CITY
85
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 85
Szlabany automatyczne
Supki FAAC CITY
RYNEK WE WROCAWIU
2010-12-29 15:09:46
Centrale sterujce
452 MPS
455 D
462 DF
E 124
E 024
E 700
391 E
SPRINT 05
748 D
780 D
844 T
E600 / E1000
540 BPR
EB 540 BPR 3PH
540 BT
578 D
A 453
LINKS
615 BPR
624 BLD
E 604
MOD. L-LM-E
obudowy
PROGRAMATORY
programatory
86
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 86
2010-12-29 15:09:59
Wycznik
kluczykowy
str. 76
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 87
Najazdowa listwa
pneumatyczna
str. 54
Fotokomórka
str. 66
Antena
str. 102
Lampa FAAC
str. 98
Pilot SLH
str. 67
87
Centrale sterujce
Centrale sterujce
2010-12-29 15:10:01
452 MPS
Centrala sterujca
452 MPS - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca 452 MPS
Zasilanie: 230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
Pobór mocy: 15 W
Maks. obcienie akcesoriami 24Vdc: 500mA
Maks. obcienie zamkiem elektromagnetycznym 12Vac: 15 VA
Maks. moc silnika: 800 W
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Dwa bezpieczniki: silnik i akcesoria
Sze trybów logicznych pracy do wyboru: automatyczna A i S, póautomatyczna E, EP, B oraz rczna
C („dead-man” – obsuga z obecnoci czowieka)
Regulacja momentu (siy) silnika: przecznikami DIP-SWITCH, 8 poziomów dla kadego silnika
Czas otwarcia / zamknicia: programowany od 0 do 120s
Pami czasu otwierania / zamykania z pamici resztkow
Czas pauzy: 0, 10, 20, 30, 60, 120 s – regulowany
Opónienie skrzyde przy zamykaniu: 0, 5, 10, 20 s – regulowane
Opónienie skrzyde przy otwieraniu: 2 s – stae
Sygnalizacja LED podcze na wejciach
Wejcia: otwarcie, otwarcie wolnego skrzyda (czciowe), stop (wycznik
awaryjny), akcesoria zabezpieczajce przy otwieraniu, akcesoria
zabezpieczajce przy zamykaniu, zasilanie z uziemieniem
Wyjcia: silniki siowników, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów 24Vdc,
24V sygnalizacja statusu bramy, fail-safe (bezpieczne przy uszkodzeniu
fotokomórki), zamek elektromagnetyczny 12Vac
Dodatkowe funkcje programowalne: ruch zwrotny przy otwieraniu
i dopchnicie przy zamykaniu (dla zamka elektromagn.), odwrócenie ruchu
(z zatrzymaniem bramy lub natychmiastow zmian kierunku), wyprzedzajce
wiecenie lampy ostrzegawczej
Szybkozcze dla podczenia odbiornika radiowego RP (wtykalnego) lub
dekodera
Listwa podczeniowa – odczalna z numeracj
452 MPS - Wyposaenie i cennik
Model
452 MPS
Zastosowanie
Do siowników elektromechanicznych i hydraulicznych do bram jednoi dwuskrzydowych oraz do siowników elektromechanicznych do bram przesuwnych
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
790916
461,00
567,03
Akcesoria
Obudowy central sterujcych
patrz strona 97
Uwagi
Kondensatory rozruchowe s dostarczane w komplecie wyposaenia siownika.
88
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 88
2010-12-29 15:10:07
455 D
Centrala sterujca
GATECODER
455 D - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca 455 D
Zasilanie: 230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
Pobór mocy: 15 W
Maks. obcienie akcesoriami 24Vdc: 500mA
Maks. obcienie zamkiem elektromagnetycznym 12Vac: 15 VA
Maks. moc silnika: 800 W
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Dwa bezpieczniki: silnik i akcesoria
Dwa sposoby programowania: prosty i zaawansowany
Osiem trybów logicznych pracy do wyboru: automatyczna A, S, AP i SP, póautomatyczna E, EP, B
oraz rczna C („dead-man” – obsuga z obecnoci czowieka)
Regulacja momentu (siy) silnika: przecznikami DIP-SWITCH, 50 poziomów dla kadego silnika
Czas otwarcia / zamknicia: programowany od 0 do 120 s
Pami czasu otwierania / zamykania z pamici resztkow
Czas pauzy: programowany od 0 do 4 min.
Opónienie skrzyde przy zamykaniu: programowane od 0 do 4 min.
Opónienie skrzyde przy otwieraniu: 2 s – stae
Funkcja regulowanego spowalniania i odwrócenia ruchu (GATECODERA)
Wywietlacz LED dla programowania i kontroli
Licznik wykonanych cykli pracy
Wejcia: otwarcie, otwarcie wolnego skrzyda (czciowe), stop (wycznik
awaryjny), akcesoria zabezpieczajce przy otwieraniu, akcesoria
zabezpieczajce przy zamykaniu, zasilanie z uziemieniem
Wyjcia: silniki siowników, napdów, lampa ostrzegawcza, zasilanie
akcesoriów 24Vdc, 24V sygnalizacja statusu bramy, fail-safe (bezpieczne przy
uszkodzeniu fotokomórki), zamek elektromagnetyczny 12Vac
Dodatkowe funkcje programowalne: ruch zwrotny przy otwieraniu
i dopchnicie przy zamykaniu (dla zamka elektromagn.), odwrócenie ruchu
(z zatrzymaniem bramy lub natychmiastow zmian kierunku), maks. moment
siy przy starcie, wyprzedzajce wiecenie lampy ostrzegawczej
Szybkozcze dla podczenia odbiornika radiowego RP (wtykalnego) lub
dekodera
Listwa podczeniowa – odczalna z numeracj
Model
455 D
GATECODER
Zastosowanie
Do siowników elektromechanicznych i hydraulicznych do bram jednoi dwuskrzydowych oraz do siowników elektromechanicznych do bram przesuwnych.
Czujnik kta otwarcia umoliwiajcy uaktywnienie funkcji regulowanego spowolnienia i odwrócenia ruchu po napotkaniu przeszkody.
Akcesoria
Obudowy central sterujcych
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
790917
569,00
699,87
104485
169,00
207,87
patrz strona 97
Uwagi
Kondensatory rozruchowe s dostarczane w komplecie wyposaenia siownika.
89
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 89
Centrale sterujce
455 D - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:10:09
462 DF
Centrala sterujca
programowana za pomoc programatora DIGIPROGRAM lub FAACTOTUM
GATECODER
462 DF - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca 462 DF
Zasilanie: 230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
Pobór mocy: 35 W
Maks. obcienie akcesoriami 24Vdc: 500mA
Maks. obcienie zamkiem elektromagnetycznym 12Vac: 15 VA
Maks. moc silnika: 800 W
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Dwa bezpieczniki: silnik i akcesoria
Dwa sposoby programowania: prosty i zaawansowany
Szesnacie trybów logicznych pracy do wyboru: automatyczna A, S, AP i SP, póautomatyczna E,
EP, B oraz rczna C („dead-man” – obsuga z obecnoci czowieka) + róne dziaanie akcesoriów
bezpieczestwa
Regulacja momentu (siy) silnika: 50 poziomów dla kadego silnika
Czas otwarcia / zamknicia: programowany od 0 do 120s
Pami czasu otwierania / zamykania z pamici resztkow
Czas pauzy: programowany od 0 do 255 s
Opónienie skrzyde przy zamykaniu: programowane od 0 do 255 s.
Opónienie skrzyde przy otwieraniu: programowane od 0 do 255 s.
Funkcja regulowanego spowalniania i odwrócenia ruchu (GATECODERA)
Programowanie za pomoc DIGIPROGRAM lub FAACTOTUM
Licznik wykonanych cykli pracy
Wejcia: otwarcie, otwarcie wolnego skrzyda (czciowe), stop (wycznik awaryjny),
akcesoria zabezpieczajce przy otwieraniu, akcesoria zabezpieczajce przy zamykaniu,
zasilanie z uziemieniem
Wyjcia: silniki siowników, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów 24Vdc, 24V
sygnalizacja statusu bramy, fail-safe (bezpieczne przy uszkodzeniu fotokomórki), zamek
elektromagnetyczny 12Vac (zwalniany przy otwieraniu i zamykaniu) + moliwo
podczenia kilku zamków elektromagnrtycznym
Dodatkowe funkcje programowalne: ruch zwrotny przy otwieraniu i dopchnicie przy
zamykaniu (dla zamka elektromagn.), odwrócenie ruchu (z zatrzymaniem bramy lub
natychmiastow zmian kierunku), maks. moment siy przy starcie, wyprzedzajce
wiecenie lampy ostrzegawczej
Szybkozcze dla podczenia odbiornika radiowego RP (wtykalnego) lub dekodera
Listwa podczeniowa – odczalna z numeracj
462 DF - Wyposaenie i cennik
Model
462 D
GATECODER
Zastosowanie
Do siowników elektromechanicznych i hydraulicznych do bram jedno- i dwuskrzydowych
oraz do siowników elektromechanicznych do bram przesuwnych.
Czujnik kta otwarcia umoliwiajcy uaktywnienie funkcji regulowanego spowolnienia i
odwrócenia ruchu po napotkaniu przeszkody.
Akcesoria
Obudowy central sterujcych
Programator FAACTOTUM
Progrmator DIGIPROGRAM
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
790918
551,00
677,73
104485
169,00
207,87
patrz strona 97
patrz strona 99
patrz strona 98
Uwagi
Kondensatory rozruchowe s dostarczane w komplecie wyposaenia siownika.
90
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 90
2010-12-29 15:10:12
Centrala sterujca
E124
Centrala sterujca
E024
E124 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie sieciowe podstawowe
Zasilanie wtórne
Pobór mocy
Maksymalne obcienia prdowe silnika
Zasilanie akcesoriów
Maksymalny prd akcesoriów
Pojemno baterii
Temperatura otoczenia
Bezpiecznik
Tryby pracy
Czas pracy
Czas pauzy
Moc silnika
Prdko silnika
Gniazda wejciowe
Wejcia na centralce
Wyjcia na centralce
Programowanie
Z przeczaniem napicia zasilania 230/115 V~ - 50/60 Hz
24 Vdc - 16 A maks. (min. 20 Vdc. - maks. 28 Vdc.)
Stan gotowoci = 4 W, Maks. ~400 W
7A
24 Vdc
24 Vdc maks. 500 mA, Szyna BUS-2EASY maks. 500 mA
180 mA
-20°C +55°C
Bezpiecznik samorestartujcy
Póautomatyczny, Automatyczny, póautomatyczny „krok po kroku”, Automatyczny z prac wsteczn podczas pauzy, automatyczny „krok
po kroku”, automatyczny urzdze zabezpieczajcych, póautomatyczny „b”, tryb mieszany „bC”, ukad powodujcy wyczenie systemu
w przypadku zasabnicia/nieobecnoci operatora, automatyczny sterowany zegarowo.
Programowalny (od 0 do 4 minut)
Programowalny (od 0 do 4 minut)
Programowalna - 50 poziomów
Programowalna - 10 poziomów
Zasilacz zmiennonapiciowy, bateria, dekoder/Minidec/Rp, X-COM, modu XF433/868, USB
BUS-2EASY, wejcia od WE1 do WE5 (patrz punkt 5), ogranicznik zakresu ruchu, koder
Lampy byskajce (ostrzegawcze), silniki, zamek elektryczny, WY1, WY2 (wyjcie 1 i 2 - programowalne), zasilanie akcesoriów
1go i 2go poziomu za pomoc 3 przycisków (+, -, F) oraz ekrany LCD. 3go poziomu za pomoc komputera PC podczonego przez port USB lub
modu X-COM.
E124 - Wyposaenie i cennik
Model
E124
Zastosowanie
Centrala do siowników 24V do bram jedno i dwu skrzydowych
Kod artykuu
790284
Cena netto (z)
1.044,00
Cena brutto (z)
1.284,12
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
790286
669,00
822,87
EO24S - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie: 230 V
Maks. moc silnika: 150 W x 2
Maks. obcienie akcesoriów: 100 mA
Maks. obcienie akcesoriów na BUS: 400 mA
Bezpieczniki: 2 szt.
Funkcja logiki: EP, A
Czas pracy: 1 minuta
Czas pauzy: w zalenoci od zaprogramowania - max. 10 min
Zintegrowane radio typu: DS, SLH, LC
Zakres temp. pracy: -20°C +55°C
E024S - Wyposaenie i cennik
Model
E024S
Zastosowanie
Centrala do siowników 24V do bram jedno i dwu skrzydowych bez wyczników
kracowych
91
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 91
Centrale sterujce
Pobór mocy: 20W
2010-12-29 15:10:14
E700 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie sieciowe podstawowe
Pobór mocy z sieci zasilania w stanie gotowoci (stand by)
Maksymalne obcienie prdowe silnika
Zasilanie akcesoriów
Maksymalny prd akcesoriów
Temperatura otoczenia
Obcienie prdowe lampy byskajcej
Obcienie prdowe wyj
Bezpiecznik
Tryby pracy
Czas
Czas pauzy
OTWÓRZ A/
OTWÓRZ B
Moc silnika
Prdko silnika
230 V ~ 50 Hz
10 W
6A
24 Vdc
24 Vdc maks. 500 mA, Szyna BUS-2EASY maks. 500 mA
(-20 - +50) °C
24 Vdc - 15 W
24 Vdc - 100mA
F1 = T1A - 250V
Póautomatyczny, póautomatyczny „krok po kroku”,automatyczny, automatyczny „krok po kroku”, automatyczny z
funkcj sterowania zegarowego, automatyczny urzdze zabezpieczajcych,automatyczny z prac wsteczn podczas
pauzy, póautomatyczny „b”, tryb mieszany „bC”, ukad powodujcy wyczenie systemu w przypadku zasabnicia/
nieobecnoci operatora.
Programowalny (od 0 do 10 minut)
Programowalny (od 0 do 10 minut)
Programowalny 50 poziomów
Programowalny 10 poziomów
Zasilacz, bateria, silnik, modu XF433/868, zasilanie bateryjne mechanizmu elektrycznego zwalniania blokady
silnika, blokada silnika, USB
BUS-2EASY, OTWÓRZ A, OTWÓRZ B/ZAMKNIJ, STOP, GND (uziemienie), fotokomórki otwierania i zamykania, +24 V, zasilanie sieciowe, lampa byskajca, elektryczny mechanizm zwalniania blokady silnika, wyjcie
OUT1
Poziomy 1 i 2 za pomoc trzech przycisków (+, -, F) oraz ekranu LCD
Gniazda wejciowe/wejciowe
Wejcia/wejcia na bloku zaciskowym
Programowanie
E700 - Wyposaenie i cennik
Model
E700
Zastosowanie
Centrala do siowników S700 H
Kod artykuu
790282
Cena netto (z)
711,00
Cena brutto (z)
874,53
391E - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie: 115V lub 230 V
Wejcia na listwie zaciskowej: Open A (Otwarcie A),
Open B (Otwarcie B), Stop (Zatrzymanie), Szyna (We/Wy)
Pobór mocy: 20 W
Maksymalne obcienie silnika: 150W x 2
Wejcia na zczu: Zasilanie, modu akumulatorowy XF 433 lub XF 868
Maks. prd pobierany przez akcesoria: 100 mA
Wyjcia na listwie zaciskowej:
Maksymalny prd pobierany przez akcesoria podczone do szyny: 400 mA
Silniki, Lampa sygnalizacyjna o wieceniu pulsacyjnym, zasilanie akcesoriów, zamek elektryczny, zcze lampki
serwisowej
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: F1 = samonastawialny, F2 = T2A - 250V
Czas pauzy: Zmienny, zaleny od funkcji uczenia si (maksymalny: 10 minut)
Funkcje logiczne; EP, AP
Typ zintegrowanych kanaów radiowych: DS, SLH (maks. 250 kanaów), LC (maks. 250 kanaów – DOSTPNE
TYLKO NA NIEKTÓRYCH RYNKACH)
Czas dziaania: 1 minuta (stay)
Funkcje programowalne: Logika AP – Automatyka „krokowo”, logika EP – Póautomatyka „krokowo”, Szybko dziaania (dua - 13°/sek i maa - 10°/sek)
Funkcje uczenia si: Czas przerwy, opónienie drugiego skrzyda bramy podczas zamykania
92
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 92
2010-12-29 15:10:16
SPRINT 05 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 230V lub 115V
Pobór mocy: 15W
Maksymalne obcienie silnika: 600W
Maks. pobór prdu przez akcesoria: 500mA
Temperatura otoczenia: -20°C +55°C
Bezpieczniki: 2 szt.
Logika pracy: Automatyczna/manualna
Czas pauzy: 3 poziomy
Wejcia: Open A/ Open B/ Stop/ wyczniki na wejciu/ wyczniki na wyjciu/fotokomórki/ zasilanie
Wyjcia: Zasilanie akcesoriów 24V dc/ lampa ostrzegawcza/ silnik
Szybkozcze: Szybkozcze do odbiorników wewntrznych Fax/ enkoder
Programowane funkcje: Logiki pracy / czas pauzy/sprzgo/praca z enkoderem/ logiki bezpieczestwa/ funkcja CONDO
Czas otwarcia / zamknicia: 120 sek.
Wymiary: 145x 105 mm
748 D - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 115V lub 230 V
Pobór mocy: 10 W
Maks. moc silnika; 1200 W lub 1000 W
Maksymalne obcienie akcesoriów: 0,5 W
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Szybkozcze Do podczenia kart FAAC (radio, demkiondideer,koder)
Czas pracy: Programowalny (od 0 do 4 min.)
Czas pauzy: Programowalny (od 0 do 4 min.)
Sia siownika: Ustawiana w 50 poziomach
Funkcje logiczne Automatyka/Póautomatyka/Automatyka “krokowo”/Urzdzenia zabezpieczajace/Póautomatyka B/Logika
“Dead-man C”
Wejcia niskonapiciowe: (ACCESSORIES) Otwarcie / Otwarcie czciowe / Zabezpieczenie otwierania (zamykania) / Stop / Zasilanie24V
Wejcia wyczników / Wyczniki kracowe/Enkoder
Wyjcia Lampka kontrolna/Silnik/Osprzt 24V/Lampka ostrzegawcza. Synchronizowane wyjcie-FAIL SAFE.
Programowalne funkcje podstawowe Logika dziaania/czas przerwy/sia cigu/ kierunek bramy
Programowanie: 3 przyciski oraz wywietlacz
Programowane funkcje zaawansowane Pocztkowy moment obrotowy/hamowanie/ fail safe/wiecenie z wyprzedzeniem/wskanik wietlny/ synchronizowane wyjcie/logika zabezpiecze otwierania i zamykania/enkoder/opónienie/czas
780D - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie: 230 V
Pobór mocy: 10 W
Maks. moc silnika: 1000W
Maksymalne obcienie akcesoriów: 0,5A
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Tryby logiczne: A, AP, S, E, EP, C, B
Czas pracy: Programowany od 0 do 4,1 min
Czas pauzy: Programowany od 0 do 4,1 min
Sia siownika: Nastawiana krokowo na 50 poziomach od 1(min) do 50 (max)
Zcza wejciowe: Wyczniki kracowe / kondensator rozruchowy
Zcza wyjciowe: Lampa ostrzegawcza / zasilanie silnika / zasilanie akcesoriów 24Vdc / lampka sygnalizacyjna 24V / wyjcie z opónionym dziaaniem / test fotokomórek
Szybkozcze: 5-pinowe zcze do kart sterujcych
Programowanie: Trzy klawisze i dwupozycyjny wywietlacz
Wejcia: Cakowite otwarcie / czciowe otwarcie / zabezpieczenia otwierania / zabezpieczenia zamykania / stop awaryjny / zabezpieczenia krawdziowe / zasilanie
93
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 93
Centrale sterujce
Centrala sterujca
2010-12-29 15:10:16
844 T - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 400 V
Obcienie silników max: 950W
Zasilanie akcesoriów: 24Vdc
Obcienie akcesoriów max: 500mA
Zasilanie lampki kontrolnej: 24Vac
Hamowanie silnika: stae
Regulacja czasowa zabezpiecze: 255s
Bezpieczniki: uzwojenie pierwotne transformatora, akcesoria
Konektory szybkie: dla kart dekoderów lub odbiorników
Wejcia: OPEN / OPEN CZ / STOP / ZABEZP. ZAMYKANIA / KRACÓWKA KOCA JAZDY
Wyjcia: lampka kontrolna, lampka ostrzegawcza, silnik, zasilanie akcesoriów 24Vdc
Programowanie: czas przerwy (5-10-15-30-60-120-180), logiki A1/A2/S1/S2/E1/E2.B/C, wstpne pulsowanie lampy ostrzegawczej
844 T - Wyposaenie i cennik
Model
844 T
Zastosowanie
Centrala do siowników 844 R trójfazowy i 541 trójfazowy
Kod artykuu
790862
Cena netto (z)
1.044,00
Cena brutto (z)
1.284,12
E600/E1000 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 230 V
Napicie zasilania akcesoriów: 24 Vdc
Maks. obcienie akcesoriów: 200 mA
Temp. otoczenia podczas pracy: -20°C +55°C
Ukad logiczny: Automatyczny / póautomatyczny
Wyprowadzenia pyty: Otwieranie / stop / zabezpieczenia / uk. kontrolny / lampka byskowa 24 Vdc
Czas wiecenia lampy owietleniowej: 2 min
Szybkozcze: do pyt odbiorników XF433/XF868 i moduu akumulatora
540 BPR - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 115V lub 230 V
Moc pobierana: 4W
Maks. Obcienie silnika: 800 VA
Maks. Obcienie akcesoriami: 200 mA
Temperatura pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: F1 = 6.3A-250V F2 = samonastawny
Logiczne Tryby Pracy: B/C, B, C, EP, AP, P Domylnie = B/C
Funkcje Programowalne: Logika
Funkcje Uczenia: Czas pracy, Czas pauzy
Czas otwarcia / zamknicia: Samo uczenie(0-10 min w krokach po 2,5 s) domylnie – 10 min
Czas Pauzy: Samo uczenie(0-5 min w krokach po 1,5s) Domylnie – 30 s
Wejcia sterownika: Otwórz, Zamknij, Stop, Wycznik Kracowy, Urzdzenia Zabezpieczajce, Zasilanie
Wyjcia sterownika: Zasilanie Napdu i Akcesoriów
EB 540BPR 3PH - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 400V
Stopie ochrony: IP 54
Temperatura otoczenia: -20°C +55°C
Inastalacja na cianie
EB 540BPR 3PH - Wyposaenie i cennik
Model
EB 540BPR 3PH
Zastosowanie
Centrala do siowników 541 trójfazowego
Kod artykuu
402502
Cena netto (z)
893,00
Cena brutto (z)
1.098,39
94
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 94
2010-12-29 15:10:16
540 BT - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 230 V
Wejcia / wyjcia niskiego napicia: 24 Vdc
Maks. obcienie silnika; 800W
Przycisk OTWÓRZ / ZAMKNIJ: wspólny
Zakres temp. pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: 0,25A (zabezpieczenie elektroniki) 6,3A (zabezpieczenie silnika)
578 D - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 230 V
Pobór mocy: 10 W
Maks. moc silnika; 1000 W
Maksymalne obcienie akcesoriów: 0,5 A
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: 2 sztuki
Czas pracy: Programowalny (od 0 do 4 min.)
Tryby pracy: Automatyczny, Automatyczny krokowy, Pó-automatyczny, Akcesoria bezpieczestwa, Póautomatyczny B, Dead-man C, Pó-automatyczny krokowy
Czas pauzy: Programowalny (od 0 do 4 min.)
Programowanie: 3 przyciski (+,-,F) oraz wywietlacz, sposób prosty i zaawansowany
Otwarcie, Otwarcie czciowe, Akcesoria bezpieczestwa przy otwieraniu, Akcesoria bezpieczestwa przy
zamykaniu, Stop, Listwa, Zasilanie z uziemieniem, Wyczniki kracowe przy zamykaniu i otwieraniu, Enkoder
Lampa migajca, Siownik, Zasilanie akcesoriów 24 Vdc, Zasilanie 24 Vdc dla wiata sygnalizacyjnego/Wyjcia
czasowego/Zamka, Test fotokomórek [Fail safe]
Zcze 5-wtykowe dla podczenia karty Minidec, Dekoder lub odbiornika RP
Sia siownika: Ustawiana w 50 poziomach
578 D - Wyposaenie i cennik
Model
578 D
Zastosowanie
Centrala do siowników 541 i 844 R
Kod artykuu
790922
Cena netto (z)
674,00
Cena brutto (z)
829,02
A 453 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 230 V
Pobór mocy: 550W
Wejcia: Cakowite otwarcie /Zamknicie /Fotokomórki przy zamykaniu /Wyczniki kracowe otwarcia-zamknicia /STOP /
Zasilanie z uziemieniem
Maks. moc silnika: 500W
Maks. obcienie akcesoriów: 0,5A
Zakres temp. pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: 2 szt.
Tryby logiczne: Parking/Automatyczny
Zcze odbiornika: Dla wtykanych odbiorników FAAC
Modu podczeniowy: Modu kontrolowania silnika
Wyjcia: 24Vdc dla akcesoriów /Lampa ostrzegawcza /Silnik
Funkcje ustawiane mikro przeczniki: Tryby pracy/zachowanie fotokomórek przy zamykaniu
Sia: Ustawiana trymerem
Czas otwarcia/zamknicia: 30 sek.
Czas rozpoczcia ruchu: 1 sek. (ustawiany)
Czas pauzy: od 2 do 90 sek.
Czas odwracania ruchu: 2 sek. (ustawiany)
LINKS 3 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie: 24V (+6-10%)-50/60 Hz
Pobór mocy: 3W
Maks. moc silnika: 80W
Maks. obcienie akcesoriów: 0,5A
Maks. obcienie lampy: 15W
Zakres temp. pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: 2 szt.
Czas otwarcia/ zamknicia i pauzy: Zapamitywanie w
fazie programowania
Tryby logiczne: Parking/Automatyczny
Wejcia: Zasilanie24V / zasilanie baterii/ wyczniki kracowe otwarcia i zamknicia/START/STOP/CLOSE/bezpieczniki
otwarcia i zamknicia
Zcze do radia: Szybkozcze 5 poz.
Wyjcia: Zasilanie akcesoriów 24 Vdc/ silniki 24Vdc/ lampa ostrzegawcza 24V dc/ lampa w centrali 24Vdc
Sia nacisku: 2 poziomy
Spowolnienie: 1,5 lub 3 s.
Wymiary skrzynki: 90 x 175 mm.
Charakterystyka obudowy zewntrznej: 305x225x125mm.
Stopie ochony: IP 55
95
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 95
Centrale sterujce
Centrala sterujca
2010-12-29 15:10:18
615 BPR - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 400 V
Pobór mocy: 4W
Maksymalne obcienie silnika: 800 VA
Maks. pobór prdu przez akcesoria: 250 mA
Zewntrzna temperatura pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: F1=6,3 A-250 V, F2=samoresetujcy
Warianty sterowania: B/C, B, C, EP, AP, P, domylny=EP
Funkcje programowane: Sterowanie szlabanem, Ukad logiczny
Czas pracy (czas zwoki): Programowany przez „nauk” (0-10 min skokami po 2,5 s) Domylny = 10 min
Czas pauzy: Programowany przez „nauk” (0-5 min skokami po 1,5 s) Domylny = 30 s
Wejcia pytki zacisków: otwarcie, zamknicie, stop, wycznik kracowy, zabezpieczenia CL, zasilanie
Wyjcia pytki zacisków: silnik, wiato byskowe, owietlenie pomocnicze i zasilanie akcesoriów
624 BLD - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 230 V
Pobór mocy: 7 W
Maks. moc silnika; 300 W
Napicie zasilania dla akcesoriów: 24 Vdc
Maks. prd pobierany przez akcesoria: 500 mA
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Czas pracy: Programowalny (od 0 do 4 min.)
Czas pauzy: Programowalny (od 0 do 4 min.)
Moc silnika: Programowalna na 50 poziomach
Bezpieczniki: F1=F 5A–250V, F2=T 0,8A–250V
Szybkozcze: 5-cio stykowe zcze Minidec, Dekoder, Odbiornik RP/RP2
Programowanie: 3 przyciski (+, - , F) oraz wywietlacz
Funkcje logiczne: Automatyka, Automatyka1, Póautomatyka, Parking, Parking - automatyka, Condo, Condo – automatyka. Automatyczna zapora drogowa FAAC CITY, Funkcja
„Deadman”, Zdalne dziaanie, Dziaanie zaprogramowane przez uytkownika
Funkcje programowalne: Logika dziaania, czas pauzy, moc, ptla1, ptla2, pocztkowy moment obrotowy, Wyprzedzenie pulsacyjnego wiecenia lampy sygnalizacyjnej, powolne
zamykanie, czas opónienia, czas dziaania, wyjcie wskanika wietlnego, wyjcie FAIL SAFE, wyjcie stanu, wyjcie szyny, sygnalizacja przegldu okresowego
Wejcia na listwie zaciskowej: Ptla1, Ptla2, Otwieranie, Zamykanie, Urzdzenia zabezpieczajce zamykanie, Zatrzymanie, Stan awaryjny, Zasilanie 230VAC plus uziemienie
Wejcia na zczu: Wycznik kracowy otwierania i zamykania, Detektor, Kondensator silnika, czujnik odczenia belki
Wyjcia na listwie zaciskowej: Lampa sygnalizacyjna, Wentylator, Silnik, Zasilanie 24 VDC, Wyjcie FAIL SAFE (bezpieczne dziaanie urzdzenia w razie awarii), Wyjcie stanu, Lampka
kontrolna zasilania 24 VDC, szyna
E604 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
Zasilanie: 230V lub 115V
Pobór mocy: 3 W
Nominalna moc silnika: 48 W
Maks. obcienie elementów dodatkowych: 500 mA
Maks. obcienie lampy: 15 W
Temperatura pracy: -20°C +55°C
Bezpieczniki: F1=8 A F2=500 mA F3=630 mA
Wymiary tablicy: 79 x 158 mm
Wykrywanie przeszkód: Sterowane przez element regulujcy elektroniczny czujnik wykrywania przeszkód
Czas zamykania/otwierania/pauzy: Poprzez samouczenie si podczas programowania
Obsugiwane funkcje: Typ ukadu logicznego – Komenda otwarcia – Funkcja braku zasilania – Miganie lamp belki – Dziaanie ukadów zabezpieczajcych
Wejcia tablicy zaciskowej: Zasilanie – Uziemienie – Zamykanie – Otwieranie – Zamykanie/Otwieranie – Stop – Ukady zabezpieczajce – zabezpieczenie FAILSAFE (bezpieczne
w przypadku uszkodzenie)
Wejcia ze zczem: Zestaw baterii – Zcze moduu radiowego
Wyjcia tablicy zaciskowej: Zasilanie elementów – Lampy szlabanu – Lampa kontrolna – Lampa migajca
Ukad logiczny: Automatyczny – Kombo – Póautomatyczny
96
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 96
2010-12-29 15:10:18
Mod. L-LM-E
Obudowy
Mod. E
Mod. L/LM
MOD. L-LM-E - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Obudowa Mod. L-LM
Stopie ochrony IP 55
Do mocowania na murze lub wpuszczana
Przystosowana do montau prowadnicy DIN
Gniazdo do montau bezpiecznika
Przystosowana do montau wycznika zamka drzwi
Pokrywa z zawiasami do montau prawo- lub lewostronnego
Gniazdo wspierajce kondensatora
Zamek na klucz trójktny
Obudowa Mod. L
Wymiary (szer. x wys. x gb.): 213 x 270 x 118 (mm)
2 zalepki do otworu Ø29 mm
2 dawiki Ø19 mm
Obudowa Mod. LM
Wymiary (szer. x wys. x gb.): 246 x 353 x 142 (mm)
2 zalepki do otworu Ø29 mm
2 dawiki Ø29 mm
2 dawiki Ø19 mm
Obudowa Mod. E
Stopie ochrony IP 55
Do mocowania na murze lub wpuszczana
Przystosowana do montau prowadnicy DIN
Gniazdo do montau bezpiecznika
Przystosowana do montau wycznika zamka drzwi
Pokrywa mocowana wkrtami samogwintujcymi
Gniazdo wspierajce kondensatora
Wymiary (szer. x wys. x gb.): 204 x 265 x 85 (mm)
Model
Mod. E
Mod. L
Mod. LM
Zastosowanie
Obudowa do centrali sterujcej
Obudowa do centrali sterujcej
Obudowa z zamkiem i kompletem dawików, do centrali sterujcej
Akcesoria do obudowy Mod. L-LM
Zamek z kluczem indywidualnym
Kod artykuu
720119
720118
720309
Cena netto (z)
63,00
93,00
145,00
Cena brutto (z)
77,49
114,39
178,35
Kod artykuu
712805
Cena netto (z)
53,00
Cena brutto (z)
65,19
AKCESORIA
Programator
DIGIPROGRAM
str. 98
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 97
Programator
FAACTOTUM
str. 99
97
Centrale sterujce
Mod. L-LM-E - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:10:19
DIGIPROGRAM
Programator
DIGIPROGRAM - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
DIGIPROGRAM
Obudowa z ABS
Zcze do komunikacji z central 462DF
Trzy przyciski do programowania
Dwupozycyjny wywietlacz LED
Przystosowany do podczenia zcza DIN
DIGIPROGRAM - PROGRAMOWANIE I CENNIK
Funkcje programowalne - programowanie proste
Wybór logiki dziaania (AUTOMATYCZNA A-S, PÓAUTOMATYCZNA E-EP, OBSUGA TYLKO W OBECNOCI CZOWIEKA (B-C)
Programowanie czasu pauzy
Programowanie wyprzedzenia przy zamykaniu
Programowanie siy nacisku (50 poziomów nastawie na kady siownik)
Programowanie czasu pracy (0-120s) na dwa sposoby: prosty, gdzie nauka czasu nastpuje w trybie samouczenia w procesie próbnego
otwarcia i zamknicia; manualny, z dokadnym, rcznym nastawieniem czasu pracy i spowolnienia, oddzielnie dla kadego skrzyda
Funkcje programowalne - programowanie zaawansowane
Programowanie maksymalnej siy w chwili startu
Programowanie wyprzedzajcego wiecenia lampy ostrzegawczej (5 s) przy otwieraniu
Programowanie opónienia otwarcia drugiego skrzyda
Wybór logiki dziaania fotokomórek zabezpieczajcych (odwrócenie kierunku ruchu lub zatrzymanie)
Testowanie fotokomórki („Fail safe”)
Programowanie obsugi bez drugiego elektrozamka
Wybór funkcji ruchu zwrotnego przy otwieraniu
Wybór funkcji dopchnicia przy zamykaniu
Zliczanie wykonanych cykli - funkcja serwisowa sygnalizacji przegldu
Programowanie funkcji owietlenia usugowego
Przystosowanie do napdu do bramy przesuwnej: spowolnienie przy uyciu wyczników kracowych oraz regulowane czciowe otwarcie
Model
DIGIPROGRAM
Kod artykuu
404017
Cena netto (z)
374,00
Cena brutto (z)
460,02
98
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 98
2010-12-29 15:10:25
FAACTOTUM
Programator
FAACTOTUM - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
FAACTOTUM
Podwietlany wywietlacz LCD, cztery wiersze po 20 znaków
Obudowa z ABS
Membranowa klawiatura alfanumeryczna
Zcze do komunikacji z central 462 DF oraz z komputerem PC
Wybór jzyka komunikatów
Operacje w pamici lub przy bezporednim poczeniu z central 462
Zapamitywanie i archiwizacja ustawie w pamici
Transfer danych do i z centrali 462DF
Zabezpieczenie hasem
Przewód do komunikacji z central 462 w komplecie
FAACTOTUM - PROGRAMOWANIE I CENNIK
Model
FAACTOTUM
Kod artykuu
785513
Cena netto (z)
2.091,00
Cena brutto (z)
2.571,93
Uwagi:
Programator DIGIPROGRAM nie moe by uywany do obsugi centrali sterujcej zaprogramowanej przy pomocy programatora FAACTOTUM. Natomiast
programator FAACTOTUM moe by uywany do obsugi centrali sterujcej zaprogramowanej przy pomocy programatora DIGIPROGRAM.
99
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 99
Centrale sterujce
Funkcje programowalne w centrali 462 DF - Poprzez uycie programatora FACTOTUM mona cakowicie spersonalizowa ustawienia
centrali sterujcej, ustawiajc wszelkie parametry i funkcje pracy, (równie zapamitujc je i archiwizujc), w tym:
Wybór logiki dziaania (AUTOMATYCZNA A-S, PÓAUTOMATYCZNA E-EP, OBSUGA TYLKO W OBECNOCI CZOWIEKA B-C)
Wybór logiki dziaania urzdze zabezpieczajcych
Wybór logiki dziaania lampy sygnalizacyjnej
Programowanie wyprzedzajcego wiecenia lampy ostrzegawczej (5 s) (take przy otwieraniu i/lub zamykaniu)
Programowanie maksymalnej siy w chwili startu
Programowanie opónienia otwarcia i otwarcia drugiego skrzyda oraz obsugi elektrozamków
Pena diagnostyka siowników i centrali sterujcej
Testowanie fotokomórki („Fail safe”)
Wybór i regulacja spowolnienia ustawianego: czasem, przy pomocy GATECODERA, przy pomocy wyczników kracowych przy pomocy wyczników kracowych i GATECODERA
Zliczanie wykonanych cykli — funkcja serwisowa sygnalizacji przegldu
Wybór funkcji odwrócenia ruchu po natrafieniu na przeszkod (tylko z GATECODER)
Wybór funkcji ruchu zwrotnego i dopchnicia przy otwieraniu i zamykaniu
Zarzdzanie central w trybie napdu do bramy przesuwnej
Programowanie wyprzedzajcego wiecenia lampy ostrzegawczej (5 s) przy otwieraniu i/lub zamykaniu
2010-12-29 15:10:27
433 Mhz
sterowanie radiowe z kodem zmiennym
868 Mhz SLH
sterowanie radiowe z kodem zmiennym
LAMPY
FAAC LAMPY / BILAMP / FAACLIGHT / XL 24L
FOTOKOMÓRKI
SAFEBEAM / PHOTOBEAM / FOTOSWITCH / XP 15B
T10 / T11 / T20 / T21
wyczniki kluczykowe
SWITCH / T15 / XB300
wyczniki przyciskowe
DIGIKEY / DIGICARD / RP 868 SLH
wyczniki kodowane i czytnik kluczy magnetycznych
GRS - 02
akceptor etonów
F4 / FG1 / FG2 / PROLOOP
detektory indukcyjne
LISTWY
listwy pneumatyczne i optyczne
ZAMKI I OLEJE
zamki elektromagnetyczne i olej hydrauliczny
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 100
2010-12-29 15:10:28
Akcesoria
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 101
2010-12-29 15:10:42
433
MHz LC
/433
Mhz SLH
Sterowanie radiowe
z kodem zmiennym
Piloty
4-kanaowy XT4 433 RC
2-kanaowy XT2 433 SLH
4-kanaowy XT4 433 SLH
4-kanaowy XT4 433 RCBE
Uchwyt do pilota XT4 433 RC
433 MHZ LC - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
RP LC 433 MHz - Odbiornik wewn
trzny 1-kanaowy
Odbiornik
Czstotliwo pracy
Napicie zasilania
Pami
Podczenie
Wyjcia
Superheterodyna z wbudowan anten
433,92 MHz
Pobierane z centrali przez zcze 24Vdc
256 pilotów
Szybkozcze
Kana 1-open kolektor
RP2 LC 433 MHz - Odbiornik wewn
trzny 2-kanaowy
Odbiornik
Czstotliwo pracy
Napicie zasilania
Pami
Podczenie
Wyjcia
Superheterodyna z wbudowan anten
433,92 MHz
Pobierane z centrali przez zcze 24Vdc
256 pilotów (razem 1 i 2 kana)
Szybkozcze
Kana 1-open kolektor, Kana 2-przekanikowe
Modu radioodbiornika XF 433*
Odbiornik
Czstotliwo pracy
Napicie zasilania
Pami
Superheterodyna z wbudowan anten
433,92 MHz
Pobierane z centrali przez zcze 24Vdc
250 pilotów (razem 1 i 2 kana)
Podczenie
Szybkozcze
Wyjcia
Podczenie do dekodera OMNIDEC
XT4 433 RC - Pilot 4-kanaowy
Kod
Dynamicznie zmienny (72 biliony kombinacji)
Bateria
12V
XT4 433 RCBE - Pilot 4-kanaowy
Kod
Dynamicznie zmienny (72 biliony kombinacji)
Bateria
12V
Uwagi
* Do zastosowania z centralami posiadajcymi zintegrowany dekoder radiowy OMNIDEC
102
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 102
2010-12-29 15:10:42
433 MHZ SHC - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
XR2 433C odbiornik zewn
trzny 2-kanaowy
Napicie zasilania
Czstotliwo odbioru (MHz)
Zuycie energii (A)
Dekodowanie (system OMNIDEC)
Zapisywane kody
Liczba kanaów
Liczba wyj przekanika (zwierny)
Pojemno styków przekanika
Stopie ochrony
Temperatura pracy (°C)
12 / 24 ac-dc
433.92 ± 0.1
100 mA
DS-LC-SLH
250
2
N 1 impulsowy (CH1), N1 impulsowy/stay (wybierany) (CH2)
0.5 A / 120 VA
IP 44
- 20 / + 55
XR4 433C odbiornik zewn
trzny 4-kanaowy
Napicie zasilania
Czstotliwo odbioru (MHz)
Zuycie energii (A)
Dekodowanie (system OMNIDEC)
Zapisywane kody
Liczba kanaów
Liczba wyj przekanika (zwierny)
Pojemno styków przekanika
Stopie ochrony
Temperatura pracy (°C)
12 - 24 ac-dc
433.92 ± 0.1
100 mA
DS-LC-SLH
250 CH 1-2/250 CH 3-4
4
N 2 impulsowy (CH 1-3), N1 impulsowy/stay (wybierany) (CH2), zegarowy (CH4)
0.5 A / 120 VA
IP 44
- 20 / + 55
Model
Odbiornik wtykalny RP LC 433 MHz, wewntrzny, 1-kanaowy
Odbiornik wtykalny RP2 LC 433 MHz, wewntrzny, 2-kanaowy
Pilot 4-przyciskowy (4-kanaowy) XT4 433 RC
Pilot 4-kanaowy XT4 433 RCBE
Modu radioodbiornika XF433
Karta przekanikowa INTERFACE RP
Odbiornik zewntrzny 2-kanaowy XR2 433C
Odbiornik zewntrzny 4-kanaowy XR4 433C
Pilot 2-kanaowy XT2 433 SLH
Pilot 4-kanaowy XT4 433 SLH
Odbiornik wtykalny RP433 SLH
Uchwyt do pilota XT4 433 RC
Kod artykuu
787741
787742
787452
787454
319006
787725
787747
787748
787003
787004
787824
390204
Cena netto (z)
131,00
152,00
43,00
30,00
132,00
86,00
157,00
352,00
72,00
82,00
189,00
23,00
Cena brutto (z)
161,13
186,96
52,89
49,20
162,36
105,78
193,11
432,96
88,56
100,86
232,47
28,29
Akcesoria
Antena 433 MHz, z kablem 2,5 m
Antena 433 MHz, z kablem 4,5 m
Antena 433 MHz, z kablem 6,5 m
Kod artykuu
412003
-
Cena netto (z)
79,00
85,00
89,00
Cena brutto (z)
97,17
104,55
109,47
103
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 103
Akcesoria
433 Mhz LC / 433 Mhz SLH - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:10:56
868 Mhz SLH
Sterowanie radiowe
z kodem zmiennym
Piloty
2-kanaowy 868 SLH
4-kanaowy 868 SLH
PLUS 868
868 MHZ SLH - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
RP 868 SLH - Odbiornik wewn
trzny 1-kanaowy
Odbiornik
Czstotliwo pracy
Napicie zasilania
Pobór prdu
Superheterodyna z wbudowan anten
868,35 MHz ± 200KHz
Pobierane z centrali przez zcze 20÷30Vdc
20mA
Pami
250 pilotów
Podczenie
Szybkozcze
Wyjcia
Kana 1-open kolektor
PLUS 868* - Odbiornik
Odbiornik
Czstotliwo pracy
Napicie zasilania
Superheterodyna z wbudowan anten
868,35 MHz ± 200KHz
20÷30Vdc/24Vac ± 10%
Pobór prdu
10mA dc/30mA
Pami
Zaley od pamici zastosowanego dekodera
Podczenie
Za pomoc przewodów do kart dekodujcych
MINIDEC SLH - Karta dekodujca
Napicie zasilania
20÷30Vdc
Pobór prdu
Pami
10mA
250 pilotów
Podczenie
Szybkozcze
Wyjcia
Kana 1-open kolektor
DECODER SLH - Karta dekodujca
Napicie zasilania
Pobór prdu
Pami
20÷30Vdc
30mA
1000 pilotów
Wyjcia
Szybkozcze lub za pomoc przewodów
Wyjcia
Kana 1-przekanikowe (NO/NC)
Uwagi
* Do zastosowania z kart dekodujc MINIDEC SLH lub DECODER SLH
104
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 104
2010-12-29 15:10:56
XR2 868C odbiornik zewn
trzny 2-kanaowy
Napicie zasilania
Czstotliwo odbioru (MHz)
Zuycie energii (A)
Dekodowanie (system OMNIDEC)
Zapisywane kody
Liczba kanaów
Liczba wyj przekanika (zwierny)
Pojemno styków przekanika
Stopie ochrony
Temperatura pracy (°C)
12 / 24 ac-dc
868.35 ± 0.2
100 mA
DS-LC-SLH
250 CH
2
N 1 impulsowy (CH 1), N1 impulsowy/stay (wybierany) (CH2)
0.5 A / 120 VA
IP 44
- 20 / + 55
XR4 868C odbiornik zewn
trzny 4-kanaowy
Napicie zasilania
Czstotliwo odbioru (MHz)
Zuycie energii (A)
Dekodowanie (system OMNIDEC)
Zapisywane kody
Liczba kanaów
Liczba wyj przekanika (zwierny)
Pojemno styków przekanika
Stopie ochrony
Temperatura pracy (°C)
12 - 24 ac-dc
868.35 ± 0.2
100 mA
DS-LC-SLH
250 CH 1-2/250 CH 3-4
4
N 2 impulsowy (CH 1-3), N1 impulsowy/stay (wybierany) (CH2), zegarowy (CH4)
0.5 A / 120 VA
IP 44
- 20 / + 55
Modu radioodbiornika XF 868**
Odbiornik
Czstotliwo pracy
Napicie zasilania
Pami
Superheterodyna z wbudowan anten
868,35 MHz ± 200KHz
Pobierane z centrali przez zcze 24Vdc
250 pilotów (razem 1 i 2 kana)
Podczenie
Wyjcia
Szybkozcze
Podczenie do dekodera OMNIDEC
Pilot 2-kanaowy XT2 868 SLH, 4-kanaowy XT4 868 SLH
Kod
Bateria
Dynamicznie zmienny (72 x 1015 kombinacji)
Litowa 6V
868 Mhz SLH - Wyposaenie i cennik
Uwagi
Kod artykuu
787730
787827
787732
785532
785534
787725
319007
787005
787006
787749
787750
Cena netto (z)
187,00
214,00
169,00
109,00
142,00
86,00
136,00
72,00
82,00
247,00
361,00
Cena brutto (z)
230,01
263,22
207,87
134,07
174,66
105,78
167,28
88,56
100,86
303,81
444,03
*Odbiorniki PLUS 868 i PL 868 nie maj karty dekodujcej i dlatego karta MINIDEC lub DECODER musi by dodana do kadego obsugiwanego kanau.
**Do zastosowania z centralami posiadajcymi zintegrowany dekoder radiowy OMNIDEC
105
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 105
Akcesoria
Model
Odbiornik wtykalny RP 868 SLH, wewntrzny, 1-kanaowy
Odbiornik PLUS 868 (*)
Odbiornik PL 868 (karta do montau w lampie FAACLIGHT) *
Karta dekodujca MINIDEC SLH
Karta dekodujca DECODER SLH
Karta przekanikowa INTERFACE RP
Modu radioodbiornika XF868**
Pilot 2 przyciskowy XT2 868 SLH
Pilot 4-przyciskowy XT4 868 SLH
Odbiornik zewntrzny 2-kanaowy XR2 868C
Odbiornik zewntrzny 4-kanaowy XR4 868C
2010-12-29 15:11:05
LAMPY
Lampy ostrzegawcze
FAAC LAMP / BILAMP / FAACLIGHT / XL 24L
FAAC LAMP
BILAMP
FAACLIGHT
XL 24L
LAMPA
SEMAFOROWA
LAMPY - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Pobór mocy
Stopie ochrony
Zasilanie
Zakres pracy temperatur
FAAC LIGHT
FAAC LAMP
BILAMP
FAACLIGHT 12V
FAACLIGHT 24V
XL 24L
40W
60W
50W
21W
15W
2,2W
IP 55
IP 55
IP 55
IP 54
IP 54
IP 54
230Vac
230Vac
230Vac
12Vdc
24Vdc
24Vdc
-20°C +55°C
-20°C +55°C
-20°C +55°C
-20°C +55°C
-20°C +55°C
-20°C +55°C
LAMPY cennik
Model
FAACLIGHT
FAACLIGHT 12Vdc
FAACLIGHT 24Vdc
FAAC LAMP
BILAMP
XL 24L
LAMPA SEMAFOROWA PODWÓJNA 230V
Opis
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Lampa z przyciemnianym kloszem pomaraczowym
Lampa 12V z przyciemnianym kloszem pomaraczowym
Lampa 24V z przyciemnianym kloszem pomaraczowym
Lampa przemysowa z przyciemnianym kloszem pomaraczowym
Lampa przemysowa z kloszem biao-pomaraczowym
Lampa LED z przezroczystym kloszem
(do napdów D600 / D1000)
Lampa dwukolorowa zielono-czerwona
410013
410015
410014
410001
410011
123,00
82,00
146,00
189,00
319,00
151,29
100,86
179,58
232,47
392,37
410017
131,00
161,13
ad/sem2
495,00
608,85
106
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 106
2010-12-29 15:11:06
FOTOKOMÓRKI
Fotokomórki
SAFEBEAM / PHOTOBEAM, FOTOSWITCH / XP 15B
XP 15B
XP 15W
Kolumna pod
PHOTOBEAM i SAFEBEAM
SAFEBEAM
PHOTOBEAM
FOTOSWITCH
FOTOKOMÓRKI - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
SAFEBEAM
XP 15B
XP 15W
PHOTOBEAM
Do instalacji natynkowej lub na kolumnie
Fotokomórka kierunkowa z samoosiowaniem
FOTOSWITCH
Do instalacji podtynkowej
Fotokomórka kierunkowa z regulowan gowic
Zasig dziaania
Wymiary
Kt detekcji
Czas opónienia
Pobór prdu
Stopie ochrony
Typ styków
Maks. obcienie styków
Zasilanie
20 m
35x105x25 mm
±70 (25m)±130 (5m)
13 ms
50 mA
IP 54
N.C.
60 mA / 24Vdc
24 Vdc / 24 Vac
15 m
35x105x25 mm
±70 (15m)±130 (5m)
20 ms
10 mA
IP 54
BUS
24V BUS
15 m
37x105x26 mm
± 7° (15m) ± 13° (5m)
40 ms
RX 30 mA, TX 40 m
IP 54
N.C.
60 mA / 24 Vdc*
12-14 Vdc / 12-24 Vac
30 m
70x95x44 mm
±40
20 ms
50 mA
IP 54
N.A. / N.C.
100 mA / 24 Vdc
24 Vdc / 24 Vac
30 m
±40
7 ms
90 mA
IP 44
N.A. / N.C.
100 mA / 24 Vdc
24 Vdc / 24 Vac
Zakres temperatury pracy
-20°C +55°C
-20°C +55°C
-20°C +55°C
-20°C +55°C
-20°C +55°C
Uwagi: *Nadajnik zasilany jest bateri CR2, 3V lub przewodowo
Model
SAFEBEAM
PHOTOBEAM
FOTOSWITCH
XP 15B
XP 15W bezprzewodowa
Obudowa plastikowa, wpuszczana (FOTOSWITCH)
Element do montau podtynkowego (FOTOSWITCH)
Obudowa metalowa do przyspawania (FOTOSWITCH)
Kolumna aluminiowa (PHOTOBEAM, FOTOSWITCH)
Kolumna aluminiowa – podwójna (PHOTOBEAM, FOTOSWITCH)
Podstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej (PHOTOBEAM, FOTOSWITCH)
Kolumna aluminiowa (SAFEBEAM)
Podstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej (SAFEBEAM)
Podstawa boczna z regulacj ustawienia
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
785165
785163
785152
785149
785148
720086
722400
720089
401028
401035
737630
401039
737637
112003
159,00
289,00
302,00
124,00
238,00
15,00
14,00
55,00
146,00
259,00
41,00
119,00
24,00
104,00
195,57
355,47
371,46
152,52
292,74
18,45
17,22
67,65
179,58
318,57
50,43
146,37
29,52
127,92
107
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 107
Akcesoria
FOTOKOMÓRKI - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:11:12
T10/T11/T20/T21
SWITCH/T15/XB300
Wyczniki kluczykowe
T10 E / T11 E
T20 E / T21 E
T10 / T11
T20 l / T21 l
XK21
T10/T11/T20/T21 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
T10-T11 - Do instalacji podtynkowej lub na kolumnie. 1 mikrowycznik zwierany (T10) / 2 mikrowyczniki zwierane (T11). Maksymalne obcienie styków 0,1A/24 Vdc. Stopie
ochrony IP 54
T10E-T11E - Do instalacji natynkowej lub na kolumnie. 1 mikrowycznik zwierany (T10 E) / 2 mikrowyczniki zwierane (T11 E) Maksymalne obcienie styków 0,1A/24 Vdc. Stopie
ochrony IP 54
T20E-T21E - Do instalacji natynkowej. 1 mikrowycznik zwierany (T20 E) / 2 mikrowyczniki zwierane (T21 E). Maksymalne obcienie styków 10A/250 Vac. Stopie ochrony IP 54
T20I-T21I - Do instalacji podtynkowej. 1 mikrowycznik zwierany (T20 I) / 2 mikrowyczniki zwierane (T21 I). Maksymalne obcienie styków 10A/250 Vac. Stopie ochrony IP 54
T21EF-T21IF - Do instalacji natynkowej (T21 EF) lub podtynkowej (T21 IF). 2 mikrowyczniki zwierane. Maksymalne obcienie styków 10A/250 Vac. Przystosowany do zamka dla
wycznika elektrycznego (wiatrowego) rolet. Stopie ochrony IP 54
XK 21-H - do instalacji natynkowej / 2 mikrowyczniki zwierane. Maksymalne obcienie styków 16A/230Vac. Stopie ochrony IP 55
XK 21 L - do instalacji natynkowej / 2 mikrowyczniki zwierane. Maksymalne obcienie styków 100mA/24Vdc. Stopie ochrony IP 55
T10/T11/T20/T21 - Wyposaenie i cennik
Model
T10
T11
T10E
T11E
T20E *
T21E *
Kod artykuu
401010001
401011001
401019001
401018001
401012
401013
Cena netto (z)
145,00
159,00
154,00
169,00
107,00
115,00
Cena brutto (z)
178,35
195,57
189,42
207,87
131,61
141,45
Akcesoria do wyczników kluczykowych i FAAC SWITCH
Obudowa plastikowa, wpuszczana (T10 – T11) - FAAC SWITCH
Element do montau podtynkowego (T10 – T11) - FAAC SWITCH
Obudowa metalowa do przyspawania (T10 – T11) - FAAC SWITCH
Kolumna aluminiowa – wysoka (T10 – T11 - T10 E – T11 E) - FAAC SWITCH
Kolumna aluminiowa – podwójna (T10 – T11 - T10 E – T11 E) - FAAC SWITCH
Podstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej
Obudowa podtynkowa (T20 – T21)
Cylinder zamka (T20 – T21 i XK21) z kluczem indywidualnym od nr 1 do 36
Model
XK 21H
XK 21L
Kod artykuu
401300
401301
Cena netto (z)
359,00
382,00
Cena brutto (z)
441,57
469,86
T20l *
401014
111,00
136,53
T21l *
T21 EF *
T21 IF *
401015
401016
401017
122,00
149,00
157,00
150,06
183,27
193,11
Kod artykuu
720086
722400
720089
401034
401035
737630
720316
712052 – 712087
Cena netto (z)
16,00
14,00
59,00
277,00
279,00
43,00
10,00
56,00
Cena brutto (z)
19,68
17,22
72,57
340,71
343,17
52,89
12,30
68,88
Uwagi * Zamek T20, T21 i XK21 jest dostarczany bez cylindra z kluczem.
Wyczniki przyciskowe
FAAC SWITCH
XB300
SWITCH/T15/XB300 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
FAAC SWITCH
Do instalacji podtynkowej lub na kolumnie
2 mikrowyczniki zwierane
Maksymalne obcienie styków 0,1A/230 Vdc
Podwietlenie migajce S6 - 24V 5W
Stopie ochrony IP 54
Zakres temperatur pracy: -20°C + 55°C
XB300
Do instalacji na cianie lub obudowie centrali
Maksymalne ocienie styków 1A/30W
Stopie ochrony IP 54
Zakres temperatur pracy: -20°C + 55°C
SWITCH/T15/XB300 - Wyposaenie i cennik
Model
FAAC SWITCH
XB300
Kod artykuu
401002
402500
Cena netto (z)
106,00
203,00
Cena brutto (z)
130,38
249,69
108
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 108
2010-12-29 15:11:20
DIGIKEY/DIGICARD/
RP 868 SLH
Wyczniki kodowane
i czytnik kluczy magnetycznych
DIGIKEY/DIGICARD/RP 868 SLH - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WYCZNIK KODOWANY – METAL DIGIKEY - Do instalacji podtynkowej lub na kolumnie. Zasilanie 24 Vdc. Elektroniczne zabezpieczenie przeciw intruzom. Sygnalizacja (wietlna
i dwikowa) rozpoznania kodu. Przycisk kasowania. Maksymalna ilo podczonych dekoderów: 100. Stopie ochrony IP 55. Zakres temperatur pracy -20°C + 55°C
CZYTNIK KLUCZY MAGNETYCZNYCH - DIGICARD - Do instalacji podtynkowej lub na kolumnie. Zasilanie 12 - 24 Vdc / 14 Vac.Elektroniczne zabezpieczenie przeciw intruzom. Sygnalizacja (wietlna i dwikowa) rozpoznania kodu. Maksymalna ilo podczonych dekoderów: 100. Stopie ochrony IP 55. Zakres temperatur pracy -20°C + 55°C
WYCZNIK KODOWANY - RP 868 SLH - bezprzewodowy, 4 kanaowy, do instalacji natynkowej, zgodny z czstotliwosci 868 MHz, kod zmienny, zasilanie bateryjne 9V, sygnalizacja
wietlna i dwikowa rozpoznania kodu, pobór prdu podczas czuwania < 2 uA. Zakres temperatur pracy -20°C + 55°C
KARTA DEKODUJCA DECODER DS - Karta dekodujca (wyjcie przekanika) do obsugi rónych central elektronicznych. Szybkozcze i listwa zaciskowa do podczenia. Zasilanie
12 - 24 Vdc / 12 - 24Vac. 12-bitowy kod binarny (4.096 kombinacji). Maksymalny zasig wycznika kodowanego/dekodera: 100m. Zakres temperatur pracy -20°C + 55°C
DIGIKEY/DIGICARD/RP 868 SLH - Wyposaenie i cennik
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
METAL DIGIKEY
404005
591,00
726,93
DIGICARD
790851
923,00
1.135,29
Wycznik kodowany RP 868 SLH
404026
504,00
619,92
Karta dekodujca DECODER DS
785502
144,00
177,12
Kod artykuu
409103101
102845
720043
722406
720037
401034
401035
428109
737630
102845
Cena netto (z)
22,00
84,00
16,00
14,00
58,00
277,00
279,00
31,00
43,00
84,00
Cena brutto (z)
27,06
103,32
19,68
17,22
71,34
340,71
343,17
38,13
52,89
103,32
Akcesoria do wyczników kluczykowych
Klucze magnetyczne (zakodowane)
4-kanaowy panel rozszerzajcy MULTIDEC
Obudowa plastikowa, wpuszczana
Element do montau podtynkowego
Obudowa metalowa do przyspawania
Kolumna aluminiowa – wysoka (*)
Kolumna aluminiowa – podwójna (*)
Zestaw akcesoriów dodatkowych do montau na kolumnie aluminiowej
Podstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej
MULTIDEC 4-kanaowy panel rozszerzajcy (tylko dla METAL DIGIKEY)
Uwagi * Do instalacji wycznika na kolumnie naley uy odpowiedniego zestawu akcesoriów dodatkowych.
109
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 109
Akcesoria
Model
2010-12-29 15:11:28
GRS-02
Akceptor etonów
wymiary w mm
GRS-02 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
GRS - 02
Zasilanie
24 Vdc (akcesoria)
Zakres temperatury pracy
-20°C - +55°C
Ciar
14kg
Typ styków
N.O. beznapiciowe
Pojemno kontenera wrzutowego
1000 etonów
Obudowa ze stali zabezpieczonej metod katoferezy
GRS-02 - Wyposaenie i cennik
Opis
GRS-02 akceptor etonów
Kod artykuu
103098
Cena netto (z)
1.933,00
Cena brutto (z)
2.377,59
Wyposaenie dodatkowe do akceptorów etonów GRS-02
Kod artykuu
737631
713305
Cena netto (z)
52,00
1,50
patrz strona 111
Cena brutto (z)
63,96
1,85
Podstawa fundamentowa
eton FAAC
Detektory ptli indukcyjnych
ZASILACZ DO AKCESORIÓW DODATKOWYCH
Charakterystyka
Zasilanie: 230 V (+5% -10%) 50-60 Hz
Pobór prdu: 35 VA
Maksymalne obcienie styków przekaników: 10A/24 Vdc - 10A/ 230 V
Wyjcie 12Vac dla zamka elektromagnetycznego
Wyjcie dla akcesoriów: 500mA /24 Vdc
Zakres temperatur pracy: -20°C + 55°C
Sygnalizacja LED zasilania
Przystosowany do podczenia odbiorników radiowych FAAC
Model
Karta MINISERVICE
Obudowa do karty MINISERVICE - model EM (stopie ochorny IP55)
Kod artykuu
790904
720050
Cena netto (z)
276,00
45,00
Cena brutto (z)
339,48
55,35
110
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 110
2010-12-29 15:11:30
F4/FG1/FG2/PROLOOP
Detektory indukcyjne
F4
FG1
PROLOOP
FG2
F4/FG1/FG2 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
F4 - DETEKTOR 1-KANAOWY
Do kontroli jednej ptli
Zasilanie 24 Vdc
Maksymalne obcienie styków 1A/230
Cztery poziomy czuoci
Szybkozcze do podcze elektrycznych
Styki obecnoci metalu (N.O./N.C.)
Styki impulsowe (w trakcie/ koniec detekcji)
Samokalibracja przy wczaniu
Wielofunkcyjna dioda sygnalizacyjna
Zakres temperatur pracy: -20°C + 55°C
FG1 - DETEKTOR 1-KANAOWY
FG2 - DETEKTOR 2-KANAOWY
Do kontroli jednej ptli (FG1) lub do kontroli dwóch ptli (FG2)
Zasilanie 24 Vdc/24Vac
Maksymalne obcienie styków 250mA/24V
Cztery poziomy czuoci bez wzgldu na indukcyjno ptli
Cige uaktualnianie czstotliwoci pracy
Styki obecnoci metalu (N.O./N.C.)
Styki impulsowe (przy kocu detekcji)
Samokalibracja przy wczaniu
Ptla awaryjna lub sygnalizacja zwarcia
Instalacja na listwie podczeniowej DIN
Wielofunkcyjna dioda sygnalizacyjna
Zakres temperatur pracy: -20°C + 55°C
PROLOOP 1/2
(1/2 - obsuguje 1 lub 2 ptle indukcyjne)
Zasilanie - 24 V AC/DC
Pobór energii - Max. 2 W
Wydajnos cyklu - 100%
Zakres temperatur pracy: -20°C + 60°C
Polczenie przewodowe ptli - Max 200 m 1,5 mm2 (AWG
15), Minimum 20 skrtów/metr
Opór ptli - < 8 ohm wlczajc przewód
Wyjcie przekanika (ptla) - 240 V AC 2 A AC 1
Wyjcie przekanika (alarm) - 40 V AC 0,3 A AC 1
Typ polczenia - Poczenie typu plu-in (gniazdowe)
Wymiary94 x 91 x 22,5 mm (LxHxW)
Kategoria zabezpieczenia - IP30 mocowany na DIN
Model
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
F4 - detektor 1-kanaowy
785504
1.129,00
1.388,67
FG1 - detektor 1-kanaowy
785529
1.207,00
1.484,61
FG2 - detektor 2-kanaowy
785527
2.177,00
2.677,71
PROLOOP 1 - obsuguje 1 ptle indukcyjn
219946
499,00
613,77
PROLOOP 2 - obsuguje 2 ptle indukcyjne
219954
663,00
815,49
DP2 - detektor 2-kanaowy do centrali 624 BLD
785599
888,00
1.092,24
Uwagi: Detektory musz by instalowane w odpowiednich obudowach.
111
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 111
Akcesoria
F4/FG1/FG2 - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:11:31
LISTWY
Listwy pneumatyczne i optyczne
MSE 110W
Listwa bezpieczestwa
optyczna
DW10
Wycznik cinieniowy
DW20
Wycznik cinieniowy
S30
Listwa bezpieczestwa
LISTWY - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
MSE 110W
WYCZNIK DW 10
WYCZNIK DW 20
Czas detekcji listwy: 30 msek
Regulacja czuoci
Regulacja czuoci przez zamek powietrzny
Czas detekcji fotokomórki: 90 msek
Styki wycznika cinieniowego (N.C.)
Styki wycznika cinieniowego (N.O/N.C.)
Maks. szeroko punktu dostpu; 15m
Maks. obcienie styków 0,02A/230Vac
Maks/ obcienie styków 1A/230Vac
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C
Stopie ochrony IP55
Stopie ochrony IP55
Stopie ochrony IP55
listwy - Wyposaenie i cennik
Model
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
S30 - listwa o dugoci 1,5 m
722700
269,00
330,87
S30 - listwa o dugoci 1,7 m
722701
286,00
351,78
S30 - listwa o dugoci 2 m
722702
313,00
384,99
S30 - listwa o dugoci 2,5 m
722703
347,00
426,81
S30 - listwa o dugoci 3 m
722704
379,00
466,17
Wycznik cinieniowy DW 10
405002
94,00
115,62
Wycznik cinieniowy DW 20
405003
347,00
426,81
Wysposaenie MSE 110W
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Profil gumowy do listwy optycznej 2,5m
112000
317,00
389,91
Zestaw optyczny do listwy optycznej
112001
360,00
442,80
Kod artykuu
112002
Cena netto (z)
209,00
Cena brutto (z)
257,07
104,00
127,92
Akcesoria do listwy MSE 110W
Krawd przeciwuderzeniowa 2,5m
Uchwyt boczny do odbiornika listwy optycznej
112003
Kolumny do SAFEBEAM
Podstawa do SAFEBEAM
patrz strona 107
patrz strona 107
Uwagi: Wane: Dla zgodnoci z norm UNI 8612, wycznik cinieniowy musi by zainstalowany do kadej listwy.
112
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 112
2010-12-29 15:11:34
ZAMKI I OLEJ
Zamki elektromagnetyczne i olej hydrauliczny
FAAC HP OIL
Zamek
elektromagnetyczny
ZAMKI I OLEJ - CENNIK
Zamki elektromagnetyczne
Opis
Zamek 12 Vac
do montau pionowego (do bram dwuskrzydowych)
Element zamka do montau poziomego
(do bram jednoskrzydowych i przesuwnych)
Cylinder wewntrzny z 2 kluczami
Cylinder zewntrzny z 2 kluczami
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
712650
231,00
284,13
712990
27,00
29352
65,00
79,95
65,00
79,95
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
714017
53,00
65,19
714018
962,00
1.183,26
od 712651001
do 712651036
od 712652001
do 712652036
Opis
Olej FAAC HP OIL
– opakowanie 1 l
Olej FAAC HP OIL
– karnister plastik 25 l
Uwagi:
Olej hydrauliczny FAAC HP gwarantuje prac urzdze hydraulicznych FAAC w zakresie temperatur -40 /+55 °C.
Cena oleju hydraulicznego jest staa – nie jest od niej udzielana znika dealerska.
113
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 113
Akcesoria
Olej hydrauliczny
2010-12-29 15:11:35
MAG / MAG 100
czytniki kart magnetycznych
TAG10 / TAG5 / TAG3 / TAG10SA
czytniki kart zblieniowych
VIPER 400
jednostka zarzdzajca
PARK - LITE
system parkingowy
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 114
2010-12-29 15:11:38
Systemy parkingowe,
kontrola dostpu
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 115
2010-12-29 15:11:39
MAG / MAG100
Czytniki kart magenetycznych MAG/MAG100
przeznaczone do systemów kontroli dostpu pojazdów lub pieszych
MAG100
MAG
KARTY MAGNETYCZNE
MAG/MAG100 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
MAG
MAG100
Obudowa
Wykonana z ABS
Wykonana z metalu
Zasilanie
12Vdc bezporednio z VIPER/COBRA
12Vdc bezporednio z VIPER/COBRA
Sposób odczytu karty
Wsunicie w szczelin
Przecignicie przez szczelin
ISO STANDARD scieka 2
ISO STANDARD scieka 2
Odczyt zapisu cieki
60%
100%
Przewód poczeniowy
Ekranowany 5x0,5 mm2
Ekranowany 5x0,5 mm2
100 m
100 m
Format
Maks. dugo przewodu poczeniowego
Zakres temperatur pracy
Moliwo montau
Termoregulacja
Wskanik wietlny odczytu
Sygnalizator akustyczny odczytu
Zasona szczeliny
-20°C +55°C
-20°C +55°C
Do ciany lub kolumny
Do ciany lub kolumny
Termostat
Brak
Dwukolorowa lampka sygnalizacyjna
Czerwona lampka sygnalizacyjna
Wbudowany
Wbudowany
Mechaniczna
Brak
Kompatybilne z centralami VIPER 400, COBRA 600, COBRA 1500, COBRA 5000
MAG/MAG100 - Wyposaenie i cennik
Model
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
MAG - czytnik kart magnetycznych wsuwanych
4031107
1.149,00
1.413,27
MAG 100 - czytnik kart magnetycznych przeciganych
403118
1.448,00
1.781,04
Autonomiczna jednostka zarzdzajca VIPER 400
790909
805,00
990,15
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
722469
58,00
71,34
Kolumna aluminiowa do montau czytnika MAG
401036
252,00
309,96
Kolumna aluminiowa do montau czytnika MAG 100
401037
269,00
330,87
Podstawa montaowa do kolumny aluminiowej
737630
43,00
52,89
Karty magnetyczne numerowane i kodowane
786320
9,00
11,07
Akcesoria do czytników MAG - MAG 100
Podstawa do montau MAG na cianie
116
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 116
2010-12-29 15:11:39
TAG10 / TAG5 / TAG3 /TAG10SA
Czytniki kart zblieniowych TAG10/TAG5/TAG3/TAG10 SA
przeznaczone do systemów kontroli dostpu pojazdów lub pieszych
TRANSPONDER
KARTY
ZBLI
ENIOWE
TAG10
TAG5
TAG3
TAG10 SA
TAG10 / TAG5 / TAG3 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
TAG10
Zasilanie
TAG5
TAG3
12Vdc bezporednio z centrali sterujcej
Zasig odczytu karty
~10 cm
Stopie ochrony IP
~5 cm
IP 54
12/24 Vdc - 12/24 Vac
~3 cm
~10cm
Do uytku wewntrz pomieszcze
Przewód poczeniowy
IP 54
Ekranowany 5x0,5 mm2
100m
Temperatura pracy
Wskanik wietlny odczytu
Sygnalizator akustyczny odczytu
-20°C +55°C
-10°C +55°C
Dwukolorowa lampka sygnalizacyjna
Trzy kolorowe diody
Wbudowany
Wbudowany
Brak
Wbudowany
Na cianie lub kolumnie
W puszce podtynkowej
Pod tynkiem, cakowicie zasonity
Na cianie lub kolumnie
Kompatybilne z centralami VIPER 400
Wbudowana centrala sterujca
TAG10 / TAG5 / TAG3 - Wyposaenie i cennik
Model
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
TAG 10 - Czytnik pasywnych kart zblieniowych i transponderów*
403107
702,00
868,38
TAG 5 - Czytnik kart zblieniowych i transponderów pasywnych*
403108
689,00
847,47
TAG 3 - Czytnik kart zblieniowych i transponderów pasywnych (zestaw do wbudowania)*
403109
633,00
778,59
TAG 10 SA - autonomiczny czytnik pasywnych kart zblieniowych i transponderów*
403137
815,00
1.002,45
Zestaw kart do programowania TAG 10 SA
428198
245,00
301,35
Autonomiczna jednostka zarzadzajca VIPER 400
790909
805,00
990,15
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Kolumna aluminiowa
401034
277,00
340,71
Podstawa montaowa do kolumny aluminiowej
737630
43,00
52,89
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
786334
25,00
30,75
Karta zblieniowa zakodowana unikalnym kodem z paskiem magnetycznym niekodowanym**
786321
29,00
35,67
Karta zblieniowa zakodowana unikalnym kodem z paskiem magnetycznym zakodowanym**
786322
35,00
43,05
Transponder pasywny w obudowie typu „breloczek”**
786323
25,00
30,75
Akcesoria do czytnika TAG10
Akcesoria do czytnika TAG10 / TAG 5 / TAG 3
Karta zblieniowa zakodowana unikalnym kodem i numerowana**
Uwagi:
* Czytniki TAG 10 / TAG 5 / TAG 3 / przystosowane s do wspópracy z jednostk zarzdzajc VIPER 400. Czytnik TAG10 SA posiada wbudowan, autonomiczn
central zarzdzajc (500 kart).
**Minimalna ilo 10 szt.
117
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 117
Systemy parkingowe, kontrola dostpu
Maks. dugo przewodu poczeniowego
Moliwo montau
TAG10 SA
2010-12-29 15:11:42
VIPER 400
Jednostka zarzdzajca
VIPER 400 433 SLH / 868 SLH
VIPER 400
OBUDOWA MOD.L
ZASILACZ
MINISERVICE
ZASILACZ
VIPER 400 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Idealna do budowy prostych systemów kontroli dostpu w ruchu pieszych lub pojazdów,
bez koniecznoci tworzenia raportów zdarze (nie wymaga stosowania komputera PC).
Przystosowana do bezporedniego podczenia dwóch czytników kart magnetycznych MAG/
MAG 100, kart zblieniowych TAG-10/TAG-5/TAG-3 lub DEKODERA TTR/TTL radiokontroli.
Centrala MIXER umoliwia zwikszenie iloci czytników podczonych do jednego wejcia
oraz korzystanie z rónych czytników (obsuga wjazdu przez róne rodzaje kart dostpu).
pojemno pamici – 400 kart
trzypozycyjny wywietlacz wskazuje wybierane funkcje i aktualne parametry
intuicyjny, bardzo wygodny system programowania przy pomocy piciu przycisków
zasilanie 12 – 24 Vac / Vdc
moliwo zabezpieczenia hasem ustawie administratora
Umoliwia konfigurowanie kontroli:
– jednego przejazdu w obu kierunkach
czytnik przy wjedzie / przycisk przy wyjedzie
czytnik przy wjedzie / czytnik przy wyjedzie
– dwóch przejazdów w jednym kierunku
czytnik do obsugi wjazdu A
czytnik do obsugi wjazdu B
(Centrala MIXER umoliwia zwikszenie iloci czytników podczonych do jednego wejcia
oraz korzystanie z rónych czytników (obsuga wjazdu przez róne rodzaje kart dostpu).
Dostpne funkcje programowane:
– zapamitywanie kart
– kasowanie kart
– modyfikacja kodu uprawnionego
– sterowanie jednym lub dwoma dostpami
– wybór rodzaju czytnika
– aktywacja styków sterujcych
– kontrola statusu barier
– czas aktywacji wyj
– czas aktywacji wej
– czas aktywacji wyjcia ALARM
– export / import archiwum
– reset totalny
VIPER 400 - Wyposaenie i cennik
Model
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
790909
805,00
990,15
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Obudowa Mod. E
720119
63,00
77,49
Obudowa Mod. L
720118
93,00
114,39
Obudowa Mod. LM
720309
145,00
178,35
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
Zasilacz do jednostki VIPER 400
407030
115,00
141,45
Zasilacz MINISERVICE do akcesoriów
790904
276,00
339,48
Pami do archiwizacji kodów jednostki zarzdzajcej VIPER 400
799348
64,00
78,72
VIPER 400
Obudowa do VIPER 400
Akcesoria do VIPER 400
118
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 118
2010-12-29 15:11:43
PARK-LITE
System parkingowy
Funkcjonalno
Idealne rozawizanie umoliwiajce profesjonalne, a przy tym ekonomicznie i opacalne
zarzdzenie maymi parkingami. System jest atwy w instalacji i uytkowaniu,
do przygotowania systemu do pracy wymagane jest jedynie kilka nieskomplikowanych
czynnoci, natomiast po uruchomieniu zapewnia on wysok wydajno i sprawno
dziaania. Zaprojektowany z myl o niskich kosztach eksploatcji. Oparty na prostych,
lecz zaawansowanych rozwizaniach mechanicznych oraz wbudowanych niezawodnych
ukadach elektronicznych.
Uniwersalno
System moe by obugiwany w optymalny sposób nawet przez niewyspecjalizowanych
operatorów. System PARKLITE jest w stanie obsuy intensywny ruch.
Zastosowanie
System parkingowy PARK-LITE moe pracowa w podwójnym trybie. Uytkownicy
zatrzymujcy si jednorazowo otrzymuj bilety z kodami paskowymi: to technologia,
w której firma FAAC zdobya ogromne dowiadczenie. Abonenci otrzymuj karty zblieniowe,
zapewniajce najwiksz wygod uytkowania oraz szybko dostpu.
PARK-LITE - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Kolumna biletów wjazdowa – Automat Biletowy (Wydawanie biletów i odczyt kart zblieniowych)
Jednostka zewntrzna z dostpem bocznym
Wymiary: 1080 x 360 x 170 mm
Grzaka sterowana termostatem
Drukarka termiczna z elementem odcinajcym oraz moduem wyrzutnika
Interkom, lokalny lub przez lini telefoniczn (opcja)
Modu drukarki termicznej z zespoem odcinania i wysuwania biletu
Bilet z kodem paskowym typu 2.5
Wymiary biletu: 86 x 60 mm
Szybkie wydawanie biletu w celu obsugi intensywnego ruchu
Pasywny czytnik kart zblieniowych: obsuga kart abonamentowych i kwotowych
Typy kart: 125 Khz ISO
Czytnik zdalny dalekiego zasigu (opcja)
Indukcyjny czujnik wykrywajcy obecno pojazdu
Komunikacja ze sterownikiem danych przez port RS485 lub sie LAN
Programowanie bez uycia komputera za pomoc terminala Time PL do obsugi samodzielnych aplikacji
Szlaban FAAC 620 Rapid (Szybki i bezpieczny dost
p do parkingu i przestrzeni wewn
trznych)
Konstrukcja w osonie stalowej, zabezpieczenie kataforetyczne, pokrycie poliestrowe
Wymiary: 1080 x 360 x 170 mm
Napd hydrauliczny z cylindrami tokowymi — OPATENTOWANE rozwizanie
Dziaanie non stop 100%
Czas otwierania 2 s (1,5 s w wersji TT)
Elektroniczne spowolnienie — rozwizanie OPATENTOWANE
Moliwo instalacji skadanego ramienia w przypadku niskiego sufitu
119
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 119
Systemy parkingowe, kontrola dostpu
Zapas biletów: 6 000 na papierze 80 g/m2, 3 000 na papierze 140 g/m2
2010-12-29 15:11:45
Kolumna wyjazdowa - Czytnik biletów (Odczyt biletów opaconych w kasie oraz odczyt kart zblieniowych)
Jednostka zewntrzna z dostpem bocznym
Wymiary: 1080 x 360 x 170 mm
Grzaka sterowana termostatem
Interkom, lokalny lub przez lini telefoniczn (opcja)
Czytnik optyczny ze skanerem CCD
Bilet z kodem paskowym typu 2.5
Wymiary biletu: 86 x 60 mm
Szybki odczyt biletu w celu obsugi intensywnego ruchu
Pasywny czytnik kart zblieniowych: obsuga kart abonamentowych i kwotowych
Typy kart: 125 Khz ISO
Czytnik zdalny dalekiego zasigu (opcja)
Indukcyjny czujnik wykrywajcy obecno pojazdu
Komunikacja ze sterownikiem danych przez port RS485 lub sie LAN
Samodzielne stanowisko kasowe
Komputer osobisty
Skaner kodów paskowych
Czytnik kart
Wywietlacz
Drukarka paragonów i raportów zmianowych
Sterownik PL
Interkom (opcja)
Dodatkowe elementy kasy przejazdowej
Pyta terminala z dwukanaowym wykrywaczem dla sterownika PC
Szlaban FAAC 620 Rapid
Oprogramowanie
Szybkie i atwe programowanie/administrowanie dziki zastosowaniu interfejsu graficznego z dynamicznym paskiem konfiguracyjnym
Wykrywanie obecnoci pojazdów umoliwiajce przekazywanie informacji przez panel wywietlajcy ustalone komunikaty (WOLNE/ZAJTE)
Kontrola wszystkich stanów wjazd/wyjazd dla uytkowników jednorazowych i abonamentowych
Obliczanie i przyjmowanie opat
Wydawanie, administrowanie i odnawianie rónego typu dostpnych kart (abonamentowe, kwotowe, kontrola dostpu)
Administrowanie i ksigowanie wpat przypisanych do operatora i odpowiedniej zmiany
Moliwo eksportu (raporty) wszystkich zdarze zapisanych w pamici (pobrane opaty, wykonane przejazdy,
zdarzenia zarejestrowane i przypisane do operatora kasy, dane o obecnoci pojazdów)
Zarzdzanie samodzielnym stanowiskiem kasowym lub stanowiskiem umieszczonym przy wyjedzie
Zarzdzanie wieloma stanowiskami kasowymi, max. 10 stanowisk kasowych podczonych do sterownika danych
Zarzdzanie kasami automatycznymi
Kasa Automatyczna Dziaanie non stop — przyjmowanie opat od uytkowników jednorazowych,
odnawianie kart abonamentowych, doadowywanie kart kwotowych, wydawanie reszty w monetach. Modu podstawowy
Obudowa ze stali nierdzewnej (2,5 mm), malowana
Wymiary: 1660 x 570 x 400 mm
Drzwiczki zamykane na klucz
Panel uytkownika z przyciskami i zabezpieczeniem przeciwwamaniowym
8-calowy wywietlacz kolorowy
Czytnik biletów z kodem paskowym
Bilet z kodem paskowym typu 2.5
Pasywny czytnik kart zblieniowych: odnawianie kart abonamentowych i doadowywanie kart kwotowych
Typy kart: 125 Khz ISO
Akceptor monet
Grzaka z wentylatorem sterowana termostatem
Modu wydawania paragonów, zagubionych biletów, zestawie
Zasilanie 230–115 V ~ 50 Hz
120
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 120
2010-12-29 15:11:46
SCHEMAT PARKINGU Z KAS AUTOMATYCZN
I STANOWISKIEM KASOWYM
Rozwizanie umoliwiajce cige dziaanie z obsug automatyczn i rczn
Stanowisko
kasowe
2
Szlaban
FAAC
620 Rapid
Kasa
Automatyczna
3
3
Czytnik
Biletów
4
2
Automat
Biletowy
1
Panel
informacyjny
Szlaban
FAAC
620 Rapid
1. Na panelu wywietlana jest liczba wolnych miejsc.
2. Wjazd uytkowników jednorazowych po wydaniu biletu oraz staych po odczytaniu karty.
3. Dokonanie patnoci w stanowisku kasowym obsugiwanym przez operatora w godzinach
pracy lub w kasie automatycznej non stop o dowolnej porze. Kontrola czasowej wanoci
biletu.
4. Wyjazd uytkowników jednorazowych po odczytaniu opaconego biletu lub staych
po odczytaniu karty.
121
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 121
Systemy parkingowe, kontrola dostpu
4
2010-12-29 15:11:46
950 BM / BSM
napd do drzwi automatycznych-uchylnych
940 SM / 930 SF / A100
napd do drzwi automatycznych
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 122
2010-12-29 15:11:47
Napdy do drzwi
automatycznych
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 123
2010-12-29 15:11:49
950 BM/BSM
Napd do drzwi automatycznych-uchylnych
ze skrzydem pojedynczym
Design wkracza do architektury
Dyskretna elegancja i kompaktowe wymiary pozwalaj napdom FAAC 950 BE / BSM na dostosowanie si do dowolnego typu architektury nawet przy bardzo ograniczonych powierzchniach. Ze
wzgldu na duy zakres moliwoci zastosowa, napdy te daj si zastosowa do drzwi uchylnych
o maksymalnym ciarze skrzyda od 92 do 367 kg. Zainstalowanie napdu 950 BE / BSM oznacza
take uzyskanie znacznej oszczdnoci energetycznej w zakresie klimatyzacji, a ponadto pokonanie
barier architektonicznych.
Wymienita logika, czas rzeczywisty
Inteligentne sterowanie powoduje, e mikroprocesor kontroluje w trybie cigym wszystkie dziaania drzwi. Przy pomocy klawiatury funkcyjnej, dostarczanej opcjonalnie z napdem, mona dobiera
dowolnie dan logik pracy.
Bezwzgl
dne bezpieczestwo
W zgodnoci z midzynarodowymi normami bezpieczestwa, napdy 950 BE / BSM dostosowuj
zaprogramowan si otwarcia i zamknicia oraz prdko do dodatkowych oporów tarcia i ciaru
drzwi. W przypadku napotkania przeszkody drzwi otwieraj si automatycznie, a przy nastpnym
cyklu zamykania, mikroprocesor kontroluje przy zredukowanej szybkoci uchylania, czy przeszkoda
zostaa ju usunita.
950 BM/BSM - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Centrala sterujca
950 MPS
Zasilanie
230 V
Pobór mocy
100 W
Czstotliwo robocza
100%
Jednostka napdowa
silnik 24Vds z enkoderem
Rodzaj napdu
Modu przeciwzgnieceniowy
Wymiary
Ciar
Stopie ochrony
elektromechaniczny
w seryjnym wyposaeniu
530 x 105 x 160 mm
10 kg
IP 23
Funkcje standardowe
1
Kt otwarcia
Sia pracy
Prdko otwierania
Prdko zamykania
Czas pauzy
Sia statyczna
Standardowe logiki
Typy ramion
Centrala sterujca
950 MPS
90° - 125°
regulowana automatycznie
regulowana od 4 d 30 s
regulowana od 4 d 30 s
regulowany od 0 d 30 s
150 N
automatyczna, rczna, otwarte
pchajce
lizgowe - krótkie (330 mm)
lizgowe - dugie (430 mm)
Funkcje dodatkowe - Programator KP
Trzy logiki dziaania: automatyczna, rczna i otwarte
Dwie dodatkowe logiki dziaania:
- ruch jednostronny
- ruch nocny
2
Automatyczne wykrywanie pozycji otwarcia i zamknicia skrzyda z funkcj
badania oporów tarcia i ciaru drzwi
1
3
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe przy otwieraniu i zamykaniu
2
Regulacj szybkoci otwierania i zamykania
4
Programowana funkcja “PUSH and GO” (pchnij i id) dla automatycznego otwarcia
drzwi poprzez lekkie pchnicie
3
Regulacj czasu pauzy
Programowana funkcja “ANTIWIND” (przeciwiatrowa) zapobiegajca trzaskaniu
drzwi przy zamykaniu (np. w przypadku przecigu)
4
Regulacj szerokoci otwierania
5
5
Funkcj blokowania drzwi
6
Obsuga rczna w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej
6
Funkcj MASTER - SLAVE dla obsugi dwóch skrzyde drzwi
7
Trymer do regulacji: siy pracy, szybkoci otwierania, szybkoci zamykania, czasu pauzy
Moliwo podczenia:radaru, czujnika podczerwieni, wycznika przyciskowego,
fotokomórki, elektrozamka, KP Controller
7
Moliwo podczenia sygnalizatora dwikowego
8
8
Autodiagnostyk
Automatyczna regulacja
Okrelenie pooenia otwarcia i zamknicia
Dobór optymalnych prdkoci, przyspiesze i opónie
Pomiar mas i tarcia skrzyda
Test fotokomórek
124
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 124
2010-12-29 15:11:49
szyna ramienia
lizgowego
przegub ramienia
pchajcego
mocowanie ramienia, ze spryn
(tylko 950 BM)
silnik typu
“long life”
z enkoderem
modu
programowania
pokrywa czoowa
Centrala sterujca
950 MPS
transformator
Maks. dugo
skrzyda
Sprawno
Centrala
sterujca
Kod artykuu
Cena netto (z)
Cena brutto (z)
950 BSM
1,4 m
100%
950 MPS w komplecie
105451
4.875,00
5.996,25
950 BM
1,4 m
100%
950 MPS w komplecie
105450
5.492,00
6.755,16
Kod artykuu
390693
390694
390695
390696
785179
785180
785168
790840
790829
785158
720132
Cena netto (z)
541,00
499,00
557,00
118,00
1.163,00
898,00
765,00
623,00
315,00
495,00
41,00
Cena brutto (z)
665,43
613,77
685,11
145,14
1.430,49
1.104,54
940,95
766,29
387,45
608,85
50,43
Model
Wyposaenie do modelu 950
Rami pchajce - przegubowe
Rami lizgowe - krótkie (330 mm)
Rami lizgowe - dugie (430 mm)
Kocówka osi mocowania ramienia (przeduajca)
Radar jednokierunkowy BFRM2
Radar uniwersalny BFR2
Pasywny czujnik podczerwieni BFP1
Programator KP
Wywietlacz do programatora KP
Fotokomórka MINISWITCH GLS
Obudowa wpuszczana fotokomórki MINISWITCH GLS
Uwagi
Siowe przepchnicie drzwi powoduje automatyczne wysprzglenie napdu, co zapobiega jego uszkodzeniu. Napd 950 BM wyposaony jest w spryn wspomagajc ruch przy zamykaniu.
AKCESORIA
T 20 / T 21
Radar uniwersalny Radar jednokierunkowy Pasywny czujnik
BFR 2
BFRM
podczerwieni BFP1
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 125
Programator KP
Pilot XT4 433 RC
125
Napdy do drzwi automatycznych
950 BM/BSM - Wyposaenie i cennik
2010-12-29 15:11:50
940 SM / 930 SF / A100
Napd do drzwi automatycznych
dla skrzyde pojedyczych lub podwójnych, do pracy cigej
Design wkracza do architektury
Dyskretna elegancja i zwarte wymiary pozwalaj napdom FAAC 930, FAAC 940 i A100
na dostosowanie si do dowolnego typu architektury nawet w bardzo zredukowanych przestrzeniach.
Ze wzgldu na duy zakres moliwoci zastosowa, napdy 930 SF daj si zastosowa do drzwi
przesuwnych ze skrzydem pojedynczym o ciarze maksymalnym 120kg (930) i 250kg (940) lub
do drzwi ze skrzydem podwójnym o ciarze maksymalnym 80kg (930) i 180kg (940) dla kadego
skrzyda. Zainstalowanie napdów 930, 940 i A100 oznacza take uzyskanie znacznej oszczdnoci
energetycznej w zakresie klimatyzacji, a ponadto pokonanie barier architektonicznych.
Przesuw zawsze niezawodny
Napdy 930, 940 i A100 zaprojektowane i wykonane zostay dla niezawodnej pracy w dowolnych
warunkach i otoczeniu, pracuj bez limitu czstotliwoci roboczej. W przypadku zaniku energii
elektrycznej zagwarantowana jest 100% praca bez zasilania zewntrznego przez 30 minut dziki
baterii buforowej (opcjonalnie) z cigym doadowywaniem kontrolowanym w cyklu normalnej
pracy.
Wymienita logika, czas rzeczywisty
Inteligentne sterowanie: mikroprocesor kontroluje w trybie cigym wszystkie dziaania drzwi. Przy
pomocy klawiatury funkcyjnej, dostarczanej seryjnie z napdem mona dobiera dowolnie dan
logik pracy.
940 SM / 930 SF - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie
Pobór mocy
940 SM
230 V
100 W
Czstotliwo robocza
100%
Jednostka napdowa
Dugo cakowita
Przeniesienie napdu
Czas przerwy
silnik 24Vds z enkoderem
VPx2 + 100 mm
pasek zbaty
regulowany od 0s do 30s
Sia statyczna
regulowana od 50N do 150N
940 SM
Prdko otwarcia/zamknicia
regulowana 20÷180 cm/s
Prdko otwarcia/zamknicia awaryjnego
regulowana
Otwarcie czciowe
regulowane
Zakres temperatur
-20°C +55°C
Urzdzenia przeciwzgnieceniowe
Stopie ochrony
standard
IP 23
„Bezpieczny w razie uszkodzenia”
standard
PROFILE GÓWNE
930 SF1/SF2
930 SFA1/SFA2
940 SM
A 100
940 SMA
wymiary w mm
126
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 126
2010-12-29 15:12:05
centrala
sterujca
profil gówny
baterie zasilania podpora mocowania
panelu przedniego
awaryjnego
zbaty pasek
napdowy
940 SM
wózek jezdny
jednostka napdowa
(silnik, transformator,
elektrozamek, enkoder)
profile mocowania
skrzyde
centrala sterujca
uchwyt odblokowania
napdu
zbaty pasek
napdowy
transformator
930 SF
silnik z enkoderem
elektrozamek
baterie zasilania
awaryjnego
uchwyt odblokowania
napdu
A 100
940 SM / 930 SF / A100 - Zastosowanie i akcesoria
930 SF1
Skrzydo
Przewit (mm)
Maks. ciar
skrzyda (kg)
Samonono
(d. trawersy)
pojedyncze
700 - 3000
120
NIE
930 SF2
podwójne
800 - 3000
80 + 80
NIE
930 SFA1
pojedyncze
700 - 3000
120
TAK (max 3000)
930 SFA2
podwójne
800 - 3000
80 + 80
TAK (max 3000)
940 SM1
pojedyncze
700 - 3000
140
NIE
940 SM2
podwójne
800 - 3000
110 + 110
NIE
940 SMA1
pojedyncze
700 - 3000
140
TAK (max 3000)
940 SMA2
podwójne
800 - 3000
110 + 110
TAK (max 3000)
940 SMD1
pojedyncze
700 - 3000
250
NIE
940 SMD2
podwójne
800 - 3000
180 + 180
NIE
940 SMDA1
pojedyncze
700 - 3000
250
TAK (max 3000)
podwójne
800 - 3000
180 + 180
TAK (max 3000)
1100 - 3000
110 + 110
NIE
1400 - 3000
60 + 60 + 60 + 60
NIE
1100 - 3000
110 + 110
TAK (max 3000)
1400 - 3000
60 + 60 + 60 + 60
TAK (max 3000)
940 SMDA2
940 SMT2
940 SMT4
940 SMTA2
940 SMTA4
pojedyncze
teleskopowe
podwójne
teleskopowe
pojedyncze
teleskopowe
podwójne
teleskopowe
A100 COMPACT
pojedyncze
700 - 3000
110
NIE
A100 COMPACT 2
podwójne
800 - 3000
70 + 70
NIE
Akcesoria
Fotokomórki MINISWITCH GLS
Pasywny czujnik podczerwieni
Radar mikrofalowy
Wycznik kluczykowy T20/T21, natynkowy lub podtynkowy z awaryjnym otwieraniem
Profile do skrzyde ramowych lub szklanych
Elektrozamek z odblokowaniem
Elektrozamek z moliwoci odblokowania oraz sygnalizacj wizualn i akustyczn wad dziaania
Baterie buforowe z kart doadowania. Zagwarantowana 30 minutowa praca ciga
Wywietlacz do klawiatury SD KEEPER
Uwagi
Szczegóowy cennik detaliczny napdów do drzwi automatycznych dostpny jest u autoryzowanego dealera FAAC lub bezporednio w firmie FAAC POLSKA
127
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 127
Napdy do drzwi automatycznych
Zastosowanie
Model
2010-12-29 15:12:12
01_FAAC POJEDYNCZE-2011.indb 128
2010-12-29 15:12:15

Podobne dokumenty