17.00 - Roraty.

Komentarze

Transkrypt

17.00 - Roraty.
Boguszyce
Źlinice
Chrzowice
Nr 163
3. – 23.12.2012 r.
parafia pw. Trójcy św.
MARANA THA, PRZYJDŹ JEZU PANIE
Niech święty czas przygotowania do nadejścia Mistrza,
który nie chciał, by Jego owce poginęły na bezdrożach
chaosu i powierzchowności, będzie okazją do wyrwania
się z pułapki i wiru, swym zasięgiem obejmującego coraz
większe obszary działania człowieka. Jezus Chrystus, którego nadejście ogłosił anioł, zaprasza nas do tego, by czas
przygotowania pomógł nam w otwarciu na wszystko, co
przyniosło światu przyjście na świat Boga w kruchym
ludzkim ciele. Wybierajmy więc świadomie rzeczy, które
mogą nas bardziej ukształtować na ludzi żyjących Bogiem.
W czasach, gdy nikt nie ma czasu,
zatrzymaj się w pośpiechu codzienności
- choćby w czasie Adwentu…
Adwent - w tym czasie nie powinno zabraknąć naszej osobistej refleksji, modlitewnego skupienia i rewizji własnego, niedoskonałego przecież, życia. Możemy na to poświęcić cztery kolejne tygodnie adwentowe, które rozpoczyna pierwsza niedziela po uroczystości Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata, będąca jednocześnie pierwszą niedzielą roku liturgicznego.
Roraty - to odprawiana każdego powszedniego dnia Msza św. ku
czci Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczyna się od słów pieśni na
wejście: „Spuśćcie rosę niebiosa”. Zbawiciel, którego narodzin
oczekujemy, został porównany do rosy. Roraty stały się powszechnie znane w Polsce w XVI w. W czasie Mszy św. roratniej przy
ołtarzu pali się dodatkowa ozdobna świeca.
Świeca roratnia - ozdobiona białą lub niebieską wstążką, symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Zbawiciela.
Solenizantom:
 Alfredowi Wójcik (50 lat)
 Patrycji Broy (18 lat)
w imieniu całej parafii oraz
własnym składam najserdeczniejsze życzenia
Wieniec adwentowy - zwyczaj zielonego wieńca, na którym
umieszcza się 4 świece, przywędrował do Polski z Niemiec ponad 160 lat temu. W kościele
znajduje się on przy samym ołtarzu, w niektórych domach gromadzi się wokół niego na wspólnej modlitwie cała rodzina. W kolejne niedziele adwentu zapala się kolejne umieszczone na nim
świece. Symbolika wieńca jest bardzo wymowna – światło, zieleń i krąg oznaczają pełną nadziei wspólnotę, która w miłości i radości oczekuje przyjścia Zbawiciela. W Wigilię Bożego
Narodzenia palą się wszystkie świece, a cała wspólnota Kościoła, także rodziny w swoich domach, cieszą się z narodzin Jezusa, który jest Światłością świata.
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3.12. – 9.12.2012 r.
Poniedziałek – 3.12.2012 r. – św. Franciszka Ksawerego
17.00 - Roraty. 1. Za †† rodz. Józefa i Marię Grund, brata Bernarda, siostrę Helenę,
szwagra Jerzego Rzytka.
2. Za †† rodz. Rozalię i Szczepana Panusz, ich synów i zięciów,
rodzic. Łucję i Karola Fuchs, ich syna, córkę i synową, córkę Edytę Panusz,
ojca Eugeniusza Sobczak.
Wtorek – 4.12.2012 r. - św. Barbary
17.00 - Roraty. 1. Za †† męża i ojca Konrada Fikus, teściów Jadwigę i Franciszka
Fikus, pokrew. Fikus, Hocwik i Gryc.
2. Za †† rodz. Józefa i Albinę Wójcik, Zofię i Józefa Broj, dwie siostry:
Hildegardę i Helenę, dwóch szwagrów i całe pokrew.
Środa – 5.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† rodz. Krystynę i Pawła Wieszala, Martę i Pawła Wocka, dwóch
szwagrów, siostrę Martę, rodziców Bias.
Czwartek – 6.12.2012 r. - I czwartek miesiąca, św. Mikołaja
16.30 - Adoracja Najśw. Sakramentu
17.00 - Roraty. Za †† rodz. Piotra i Annę Roskosz, brata Pawła, z pokrew. Roskosz i
Chudala.
Piątek – 7.12.2012 r. - I piątek miesiąca, św. Ambrożego
7.00 - W int. Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.00 - Roraty. Za †† rodz. Rozalię i Konstantego Wocka, Annę i Antoniego Cebula,
siostry i brata Floriana.
Sobota – 8.12.2012 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8.00 - Roraty. Za †† męża i ojca Piotra Kluczny, Annę i Urbana Kluczny, Gertrudę
i Stanisława Jaglo, siostry: Florentynę, Gertrudę, Angelę i Jadwigę, brata
Józefa i pokrew.
17.00 - W int. dziewcząt naszej parafii oraz Do Bożej Opatrzności w int. Alfreda Wójcik z okazji 50-tych urodzin oraz za †† rodz. Elżbietę i Adolfa Wójcik i teścia Waltra
Cuda.
Niedziela – 9.12.2012 r. - II Niedziela Adwentu
8.00 - Za † męża Joachima Torka w III rocznicę śmierci.
11.00 - Dwujęzyczna. Za † męża i ojca Franciszka Ledwig, siostrę Elżbietę, brata Johana, rodz. Jana i Amalię Olsok, Jana i Marię Ledwig, Teodora i Marię Małek, i
pokrew.
-----------------------------------------------------------Proszę o posprzątanie kościoła rodziny: Gladys Piotr, Piechaczek
Sebastian, Kurpierz Jerzy, Grel Andrzej.
W niedzielę 9 grudnia przed kościołem zbiórka do puszek na Kościoły
Wschodnie.
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10.12. – 16.12.2012 r.
Poniedziałek – 10.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† rodz. Matyldę i Alfreda Ledwig, rodziców Morawietz.
Wtorek – 11.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† Karola Kansy, rodz. Ryszarda i Helenę Kansy, Pawła i Krystynę
Wieszala oraz Jerzego Rzytka.
Środa – 12.12.2012 r.
17.00 - Roraty. 1. Za †† matkę Helenę Piechaczek oraz do Boskiej Opatrzności
za żyjącą rodz. Piechaczek Rudolf.
2. Za † Albinę Piechaczek w I rocz. śmierci.
Czwartek – 13.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† matkę Gertrudę Lisek w I rocznicę śmierci, jej męża Stanisława,
dziadków i całe pokrew.
Piątek – 14.12.2012 r. - św. Jana od Krzyża
17.00 - Roraty. Za †† męża i ojca Waltra Marek w V rocznicę śmierci, jego rodziców,
Annę i Franciszka Broj oraz pokrew.
Sobota – 15.12.2012 r.
8.00 - Roraty. Za †† Konrada Wójcik, rodziców Wójcik i Lachnik, braci, siostry,
szwagrów i szwagierki oraz pokrew.
17.00 - Do Bożej Opatrzności w int. Patrycji Broy z okazji 18-tych urodzin oraz za †
Jana Mróz w 30-ty dzień po śmierci.
Niedziela – 16.12.2012 r. - III Niedziela Adwentu
8.00 - Za † Ks. Prob. Jana Surdziela w XXIII rocznicę śmierci.
10.00 - Za †† rodz. Pawła i Wiktorię Kacuba, Alfreda i Różę Hanusik, ich rodziców
i rodzeństwo.
-----------------------------------------------------------Proszę o posprzątanie kościoła rodziny: Pantke Piotr, Kornek Franciszek,
Matera Gerard, Sprancel Krzysztof.
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17.12. – 23.12.2012 r.
Poniedziałek – 17.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† Gertrudę Piechaczek, jej rodziców i rodzeństwo, mamę Marię
Apostel, rodziców Apostel i Kiełbasa.
Wtorek – 18.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Do Bożej Opatrzności w int. rodz. Moj oraz za †† rodz. Gertrudę
i Roberta Piechaczek i ojca Jana Moj.
Środa – 19.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† Huberta Piechaczek, Hildegardę Panusz, syna Rudolfa,
rodziców, rodzeństwo i całe pokrew.
Czwartek – 20.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† męża i ojca Manfreda Hoyer w XIV rocznicę śmierci, ojca i dwie
matki oraz
siostrę Józefę.
Piątek – 21.12.2012 r.
17.00 - Roraty. Za †† matkę Klarę Piechaczek, ojca Wiktora i całe pokrew.
Sobota – 22.12.2012 r.
8.00 - Roraty. 1. Do Bożej Opatrzności w int. rodz. Sebastiana Datko oraz za † ojca
Jana Mateja.
2. Za †† Cecylię, Józefa i Barbarę Lazik, Pawła i Katarzynę Kutz, Ks
Franciszka Duszę i dusze opuszczone.
17.00 - Za †† rodz Anastazję i Ludwika Torka, Juliannę i Karola Hennek, siostry i braci, szwagrów, szwagierki, Erikę i Rudolfa Wala.
Niedziela – 23.12.2012 r. – IV Niedziela Adwentu, (kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium)
8.00 - Dwujęzyczna. Za †† Adolfa Piechaczek, Annę i Ludwika Kondziela, Marię
i Szymona Cebula.
10.00 - Za †† ojca Józefa Imiełowskiego, dziadków z obu stron, szwagra Bolesława
Kitlińskiego i siostrzenicę Joannę Mika oraz za † Klarę Sowada, siostrę
Matyldę, szwagra, Jana i Marię Plachta, Elizabeth Bekierz, dusze opuszczone.
-----------------------------------------------------------Proszę o posprzątanie kościoła rodziny: Mross Józef, Kornek Tomasz,
Sprancel Antoni, Matuszek Zygfryd.

Podobne dokumenty