zapisz projekt jako PDF

Transkrypt

zapisz projekt jako PDF
Opis projektu
tytuł projektu: Nordic Walking - pasja bez granic
nazwa beneficjenta: Gmina Barlinek
województwo: zachodniopomorskie
powiat: myśliborski
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Interreg Polska-Meklemburgia
działanie: F-1Działania na rzecz wzmocnienia
wewnątrzregionalnej i międzygminnej
kooperacji oraz współpracy kulturalnej
dziedzina: współpraca międzynarodowa
wartość projektu: 127 270.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 95 443.62 zł
ocena:
sektor: współpraca międzynarodowa
punktor projekt realizowany
w latach 2004-2006
Barlinek wykorzystał swój potencjał - historyczną zabudowę, położenie w przepięknej okolicy
oraz… wymyśloną w Finlandii w latach 20. XX w. formę rekreacji: Nordic Walking. Dzięki temu
oraz przy pomocy Funduszy Europejskich piękne 15-tysięczne miasteczko w Puszczy
Barlinecko-Gorzowskiej w dość krótkim czasie odniosło zdumiewający sukces. Dziś mieści się tu
Europejska Stolica Nordic Walking.
Pomysł na ten sposób rozwoju powstał w trakcie realizacji projektu „Szansa na rozwój transgraniczna wymiana doświadczeń". Przeprowadzono wówczas badania wśród mieszkańców
Barlinka, partnerskiego miasta Prenzlau (Niemcy), Szczecina, Poznania i terenów
przygranicznych. Konsultacje społeczne, wymiana doświadczeń z niemieckim partnerem na polu
kreowania wizerunku zaowocowały nowym pomysłem na rozwój regionu i stworzeniem marki
„Barlinek - to mnie rusza. Europejska Stolica Nordic Walking". Wspólnie z Prenzlau opracowano
projekt „Nordic Walking - pasja bez granic".
Realizacja projektu rozpoczęła się od wyznaczenia siedmiu oznakowanych tras. Liczą one
łącznie 54 km (poszczególne mają od 4 do 13 km). Dostosowane dla wszystkich, mają trzy
poziomy trudności, co roku są odnawiane i ulepszane. Sześć tras przebiega w BarlineckoGorzowskim Parku Krajobrazowym, jedna – na terenach łąkowo-leśnych w Łubiance. Następnie
zadbano o kadrę trenerską. Obecnie ośrodek zapewnia profesjonalną opiekę, gdyż uprawianie
tego sportu najlepiej rozpocząć z instruktorem, który nauczy prawidłowej techniki marszu i
pomoże dobrać odpowiednie kije. A potem – można chodzić w każdym terenie bez względu na
pogodę.
Chodzenie z kijkami coraz bardziej zyskuje na popularności. Przedstawiciele różnych regionów
Polski przyjeżdżają do Barlinka podglądać, jak promować tę aktywność. Jednak Europejska
Stolica Nordic Walking (nazwa ta została zastrzeżona) jest tylko jedna - Barlinek.
***