Alarmujący wzrost otyłości w Polsce

Transkrypt

Alarmujący wzrost otyłości w Polsce
Warszawa, 29.05.2015
Alarmujący wzrost otyłości w Polsce
Co mogą zrobić producenci żywności aby zapobiec rozwojowi otyłości w Polsce
Alarmujące wnioski płyną z prognozy opracowanej w 2014 roku przez zespół pod przewodnictwem
Laury Webber. Odsetek osób dotkniętych otyłością w Polsce jest wysoki i co gorsze, będzie bardzo
szybko rósł. Do roku 2030, wśród mieszkańców naszego kraju, przewidywane jest zdiagnozowanie
aż ponad 9 milionów przypadków chorób nowotworowych, 10 milionów przypadków choroby
wieńcowej serca i udarów mózgu oraz 7 milionów nowych przypadków cukrzycy typu 2. Wyniki tej
prognozy jednoznacznie wskazują na potrzebę podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnych
tendencji związanych z rozwojem chorób dietozależnych. Mogą to czynić również producenci
produktów spożywczych, korzystając m.in. z programów takich jak Wiem, co Wybieram, ułatwiając
konsumentom wybór właściwych produktów.
Nadwaga i otyłość stanowią na świecie i w Polsce poważny problem zdrowotny, który dotyka coraz
większą liczbę osób. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest współczesny tryb życia i pracy
oraz rozwój cywilizacyjny. Według WHO otyłość jest najgroźniejszą chorobą przewlekłą, która może
prowadzić do rozwoju wielu innych chorób, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, a
także zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre rodzaje nowotworów.
Otyłość w Polsce – alarmujące wyniki badania
Potwierdzeniem niekorzystnych trendów obserwowanych już od wielu lat są wyniki prognozy z 2014
roku, opublikowanej na łamach CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1, „Projected
incidence of overweight and obesity and related disease incidence across Poland.” Na jej potrzeby
zaprojektowano model mikrosymulacji obrazujący trendy w otyłości i nadwadze i związanych z nimi
chorobami. Do badania wykorzystano dane epidemiologiczne, tworząc wirtualna populację Polski w
mikrosymulacyjnym modelu.
Rezultat tej symulacji jest alarmujący. Przewiduje się, że do 2030 roku w Polsce odnotujemy 9 mln
nowych zachorowań na raka, 10 mln przypadków udaru mózgu i zachorowań na chorobę wieńcową
serca (CHD), 7 mln nowych przypadków zachorowania na cukrzycę typu 2 (rozwija się najczęściej w
wieku średnim lub starszym i jest dietozależna). Wynik ten jednoznacznie wskazują na potrzebę
podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnych tendencji.
Te wnioski są bardzo ważne nie tylko dla ekspertów ds. zdrowia i żywienia, ale także dla
konsumentów i producentów. Jeśli tendencje wzrostu otyłości i nadwagi w społeczeństwie nie zostaną
zatrzymane nastąpi zwiększenie zapadalności na choroby cywilizacyjne. Dlatego też niezbędne jest
podejmowanie nowych działań, które będą przeciwdziałać otyłości w Polsce.
Bardzo ważne jest zarówno monitorowanie sytuacji, jak i intensyfikowanie działań na poziomie
lokalnym i krajowym, włączając w to edukowanie młodych konsumentów na temat zdrowego
odżywiania – mówi prof. dr hab. Anna Brzozowska, Członek Rady Naukowej Programu Wiem, co
Wybieram.
1
Publikacja Webber i wsp. : Cent Eur J Public Health. 2014 Mar;22(1):17-23
Podstawowe metody walki z otyłością są bardzo proste. Zdrowa dieta oraz zwiększona aktywność
fizyczna są elementarnymi działaniami. Nasze posiłki powinny zawierać zredukowaną ilość tłuszczu
oraz cukru, a także zwiększoną ilość warzyw i owoców bogatych w błonnik. Powinniśmy również
regularnie ćwiczyć. Bardzo często wystarczy długi spacer lub przejażdżka rowerowa. Niestety pomimo
rosnącej popularności zarówno stosowania zbilansowanej diety, jak i aktywnego spędzania wolnego
czasu, odsetek Polaków dotkniętych otyłością ciągle rośnie.
Jak można wspomóc walkę z otyłością?
Swój wkład w profilaktykę oraz zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania, mogą mieć również
producenci żywności. By ułatwić im to zadanie Fundacja Choices International, uwzględniając
rekomendacje żywieniowe WHO, stworzyła kryteria dla wszystkich kategorii artykułów spożywczych.
Określają one maksymalne i minimalne zawartości cukru dodanego, soli, tłuszczów nasyconych,
kwasów tłuszczowych typu trans i błonnika dla wszystkich grup produktowych. Producentom, którzy
postanowili dołączyć do inicjatywy, Fundacja Choices przyznaje logo, które w Polsce występuje pod
nazwą Wiem, co Wybieram dla produktów, które spełnią kryteria. Zgodność składu produktu z
kryteriami weryfikuje niezależny, certyfikowany instytut badawczy.
W wielu krajach, ludzie w coraz większym stopniu zwracają uwagę na swoją dietę czyli to co
spożywają, w jakiej ilości i kiedy. W Polsce liczba takich osób jest niezbyt duża, ale obserwuje się
tendencję wzrostową. W ostatnich latach alarmująco wzrasta liczba osób z nadwagą i otyłych.
Problem ten dotyczy nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Nie można tego bagatelizować. Niezwykle
ważne jest świadome dokonywanie zakupów. Doskonałą wskazówką, dla osób, które chcą zmienić
odżywianie, jest program Wiec, co Wybieram. Duża część konsumentów nie czyta informacji w
tabelach umieszczonych na opakowaniach. Wiem, co Wybieram pozwala na dużo prostszy wybór
produktów, które spełniają międzynarodowe zalecenia żywieniowe. Konsument, nie tracą zbędnego
czasu przy półce sklepowej, może ze spokojem sięgnąć po produkty opatrzone logo Wiem, co
Wybieram – mówi prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Przewodnicząca Rady Naukowej
Programu Wiem, co Wybieram
Dodatkowe informacje:
Michał Łoniewski
[email protected]
+48 508 489 387
Ewelina Rzońca
[email protected]
+48 603 048 594
Misja społeczna Fundacji Choices International
Misją Choices International jest zachęcanie konsumentów do dokonywania zdrowszych wyborów przy półce
sklepowej podczas codziennych zakupów produktów spożywczych. Konsumenci widząc logo Wiem, co
Wybieram na opakowaniu mają pewność, że ilość tłuszczów nasyconych, kwasów tłuszczowych typu trans oraz
soli i cukru w tym produkcie spełnia międzynarodowe zalecenia żywieniowe i odpowiada kryteriom
stworzonym dla Polski, a więc warto go wybrać spośród innych jemu podobnych na półce sklepowej. Na świecie
logo programu Choices International ma już około 7 000 produktów żywnościowych od ponad 120
producentów.