Warszawiacy z nagrodami na festiwalu filmów medycznych 18

Transkrypt

Warszawiacy z nagrodami na festiwalu filmów medycznych 18
Warszawiacy z nagrodami na festiwalu filmów medycznych
18 listopada 2013
Film „Interaktywne technologie obrazowania 3D w zaawansowanych zabiegach augmentacji kości
z wykorzystaniem komórek macierzystych w chirurgii jamy ustnej” zespołu: prof. Andrzeja
Wojtowicza, Moniki Jodko oraz Jana Perek z kliniki Chirurgii Szczękowej Szpitala Klinicznego im.
Dzieciątka Jezus to zwycięzca Grand Prix I Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych,
który w dniach 14-16 listopada odbył się na zamku w Rynie.
Uczestnicy obejrzeli kilkadziesiąt filmów. Jury oceniało zarówno wartość artystyczną, jak i
merytoryczną prezentowanych obrazów. Podobnie publiczność, która swoją Grand Prix przyznała
dr. Stanisławowi Koziełowi ze szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie za film „Night
call” będący reportażem z nocnej operacji przezendoskopowego usuwania krwawienia z żylaków
przełyku.
Inicjator festiwalu, prof. Tadeusz Wróblewski powiedział, że pomysł wziął się m.in. ze znużenia
tradycyjną formą edukacji podczas sympozjów i zjazdów. - Oglądając filmy z zabiegów, można
podpatrzeć, jak koledzy radzą sobie z problemami – podkreślił.
Najwięcej filmów dotyczyło operacji laparoskopowych; była też prezentacja robota daVinci. Część
z pokazywanych filmów zostanie udostępniona na stronie Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa
Chirurgów Polskich.
Patronat honorowy nad imprezą objął m.in. prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Mieczysław
Szatanek.
Więcej informacji o festiwalu znajdzie się w najbliższym wydaniu „Pulsu”
jw

Podobne dokumenty