Komunikat nr 2

Transkrypt

Komunikat nr 2
3 VIII 2016
Szanowni Państwo,
Dziękujemy
za
przesłanie
tematów
wystąpień.
Niestety,
nie
wszystkie
mieszczą
się
w profilu tegorocznej szkoły: Pułapki badań nad edukacją. Przypominamy zatem, co pisaliśmy w informacji
o XXX LSMP, a mianowicie:
Projektowanie i realizowanie badań naukowych jest procesem trudnym i czasochłonnym, wymagającym wielokrotnego namysłu na
każdym etapie – od założeń teoretycznych aż do pisemnego raportu. Toteż identyfikacja i antycypacja rozmaitego rodzaju pułapek
ontologicznych, epistemologicznych, metodologicznych oraz aksjologicznych, rozpatrzenie ich wieloskładniowych przyczyn
i sposobów omijania/radzenia sobie z uwikłaniem z powodu splotu okoliczności lub/i jako skutku własnego postępowania –
stanowić będzie obszar problemowy wykładów, referatów i warsztatów.
Podaję 3 komunikaty:
1. W załączniku przesyłam wykaz nazwisk osób, których temat wystąpienia został przyjęty. Osoby, które nie
znalazły swojego nazwiska, prosimy o kontakt z panią Profesor Marią Dudzikową w celu
zmiany/przeformułowania tematu wystąpienia (bądź rezygnacji z niego).
2. Osoby, których tematy zostały przyjęte, prosimy o przesłanie abstraktu (objętość 0,5-1 strona) do
15.08.2016. Staną się one przedmiotem dalszej kwalifikacji.
3.
Akceptacja
tekstu
referatu
będzie
podstawą
przyjęcia
go
na
LSMP.
Proszę
pamiętać,
że nie może ono przekraczać 10 min ! (objętość 4-5 stron). W ocenie tekstów bierzemy pod uwagę:
- poziom merytoryczny,
- strukturę wystąpienia,
- poprawność językową.
Teksty prosimy przesyłać do 5. 09. 2016 r. (po tym terminie nie będą przyjmowane).
Profesor Maria Dudzikowa oferuje swoją pomoc w przygotowaniu wystąpień. Podaję możliwość
kontaktu z Panią Profesor.
Termin
do 8.08.2016
od 9.08.2016 do 19.08.2016
od 20.08.2016
Telefon
Kontakt telefoniczny – telefon domowy:
61 671 33 59
Kontakt telefoniczny – telefon komórkowy
(tylko) 603 994 009
Kontakt telefoniczny – telefon domowy:
61 671 33 59
W imieniu Organizatorów XXX LSMP
Dr Ewa Gawlik