Wirtualne środowisko - e

Transkrypt

Wirtualne środowisko - e

Wirtualne
środowisko
System
Zarządzania
Nieruchomościami
ZNB
Daniel
Łaś
Wirtualne
środowisko
ZNB
Zainstalowane
elementy
środowiska
Płyta
DVD
zawiera
obraz
Microso3
Virtual
PC
2007
z
zainstalowanym
systemem
operacyjnym
Microso3
Windows
2003
Server
R2
Standard
EdiEon
Service
Pack
2,
przeglądarką
Microso3
Internet
Explorer
7,
bazą
danych
Microso3
SQL
Server
2005
oraz
systemem
do
zarządzania
nieruchomościami
ZNB.
Informacje
o
środowisku
pracy
ZNB
Informacje
na
temat
logowania
się
do
systemu
Microso3
Windows
2003
Server
R2
Service
Pack
2:
Użytkownik:
Hasło:
Administrator
12345678
Informacje
na
temat
logowania
się
do
bazy
danych
Microso3
SQL
Server
2005:
Użytkownik:
Hasło:
sa
12345678
Domyślnie
wirtualna
maszyna
podłączona
jest
do
grupy
roboczej
o
nazwie
„Grupa_robocza”
i
ma
przypisaną
nazwę
„Znbdemo”.
Połączenie
sieciowe
komputera
ustawione
jest
na
automatyczne
pobieranie
ustawień
z
wykorzystaniem
DHCP.
Informacje
na
temat
logowania
się
do
systemu
ZNB
Aby
uruchomić
aplikację
ZNB
należy
wprowadzić
w
przeglądarce
adres:
hfp://znbdemo/znb/
Aplikacja
przywita
się
ekranem
logowania
do
systemu.
Pierwsze
uruchomienie
może
potrwać
kilka
minut
z
powodu
synchronizacji
struktur
klas
ORM
NHibernate
z
tabelami
bazy
danych
Microso3
SQL
Server.
Aby
zalogować
się
do
systemu
należy
wprowadzić
jeden
z
poniższych
loginów
oraz
dowolne
niepuste
hasło:
Rola
Administrator
aplikacji
Administrator
nieruchomości
Login
tomek.bratko
alina.marchewicz
2
Zarządca
nieruchomości
Użytkownik
BAM
Użytkownik
raportów
Użytkownik
remontów
CAM
Użytkownik
remontów
BAM
Operator
rezerwacji
Użytkownik
Centrum
Restrukturyzacji
i
Windykacji
Operator
Aperture
Użytkownik
CAM
radoslaw.piatkowski
andrzej.stodola
radoslaw.korzen
barbara.nowak
grazyna.stodola
andrzej.nowak
renata.hyra
hanna.pokrowiec
andrzej.wojtek
Dla
każdego
z
powyższych
loginów,
na
potrzeby
aplikacji
demonstracyjnej,
utowrzone
zostały
profile
zawierające
przykładowe
dane
użytkowników
aplikacji.
Kontakt
W
przypadku
jakichkolwiek
pytań
technicznych
dotyczących
systemu
ZNB,
bardzo
prosimy
o
kontakt:
Daniel
Łaś
e‐direct
sp.
z
o.o.
ul.
1‐go
maja
53
45‐065
Opole
tel.
077
44
17
868
fax:
077
453
75
34
e‐mail:
[email protected]‐direct.pl;
[email protected]‐direct.pl
hfp://www.e‐direct.pl
3