Regulamin wypożycze

Transkrypt

Regulamin wypożycze
ZASADY WYPOŻYCZANIA NIEKTÓRYCH ZBIORÓW Z CZYTELNI
1. Ze względu na szczególne zapotrzebowanie Czytelników wprowadza
się możliwość wypożyczania na zewnątrz książek z Czytelni na weekend
(od soboty od godz.13 do poniedziałku do godz. 9).
2. Książki z Czytelni wypożyczane są tylko Czytelnikom Biblioteki
posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi
wypożyczeniami.
3. Nie wypożycza się: zbiorów specjalnych oraz encyklopedii, słowników,
albumów i czasopism.
4. Każdy Czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może
wypożyczyć jednorazowo do 2 książek.
5. Czytelnik i bibliotekarz zobowiązani są do zwrócenia uwagi na stan
materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem, a wszelkie uszkodzenia
powinny być zapisane na karcie książki. Ze względu na stan zniszczenia
ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje bibliotekarz.
6. Za każdy dzień przetrzymania książek pobierana będzie opłata
w wysokości 10,00 zł za każdą wypożyczoną książkę.
7. Użytkownik, który zgubił lub zniszczył wypożyczoną książkę, zobowiązany
jest odkupić identyczną lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Czytelnik wypełnia Oświadczenie, w którym zobowiązuje
się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek, bądź poniesienia
finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania.
9. Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu,
może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa
wypożyczania książek z Czytelni.

Podobne dokumenty