Schaublin 48V - MEF-TECH Dostawca obrabiarek wysokiej precyzji

Transkrypt

Schaublin 48V - MEF-TECH Dostawca obrabiarek wysokiej precyzji
48V / 48V-15K
Kompaktowe, pionowe centra obróbkowe
Kompakt vertikale Bearbeitungszenter
Compact vertical machining centers
car
industry
optical
micro
mechanic
aeronautic
aerospace
medical
dental
longlife high precision
Centrum obróbkowe
Bearbeitungszenter
NOŻYCOWA OSŁONA PROWADNICY
Nożycowa osłona prowadnic osi Z istotnie
redukuje poziom hałasu i gwarantuje niezawodne,
łatwobieżne przesuwy szybkie podczas wiercenia i
gwintowania.
Automatyczny zmieniacz narzędzi z ramieniem
obrotowym i magazynem na 20 narzędzi
Do gniazd ze stożkiem #40 i #30- szybki i stabilny
system zmiany narzędzi; napęd mechanizmem
krzywkowym. Usytuowanie oprawek w magazynie
pod kątem 90° względem osi wrzeciona zapobiega
wypadaniu narzędzi.
SCHERENABDECKUNG DER FÜHRUNGSBAHN
ATC MIT SCHWENKARM UND AUFNAHMEN
FÜR 20 WERKZEUGE
Die Scherenabdeckungen für die Führungsbahnen
der Z-Achse reduzieren den Geräuschpegel erheblich
und garantieren zuverlässige, leichtgängige
Eilgangbewegungen während des Bohrens &
Gewindebohrens.
Verfügbar für #40 Konus und #30 Konus - schnelles
und stabiles über Nockenmechanismus getriebenes
Werkzeugwechselsystem, 90° Stationen verhindern
zuverlässig das Herausfallen von Werkzeugen.
SCISSORS TYPE WAYCOVER
SWING ARM ATC 20 TOOLS
Reliable designs on Z axis waycover, scissors type
design on Z axis waycover reduces noise and gains
reliable motion during rapid drilling & tapping.
Apply to #40 Taper and #30 Taper, rapid and stable
tool change system operated by cam type mechanism,
90° tool pocket prevents tool dropping.
ZBIORNIK CHŁODZIWA I SILNIK
100 litrowy zbiornik chłodziwa z sitem
odseparowującym wióry zapewnia prawidłowy
obieg chłodziwa w maszynie. System
spłukiwania wiórów o dużej wydajności otacza
korpus, a transporter ślimakowy (opcja)
zapewnia niezawodne usuwanie wiórów z osłon
prowadnic i korpusu.
KÜHLMITTELTANK UND MOTOR
Ein 100 l Kühlmitteltank plus Spänesieb sorgen für
einen einwandfreien Kühlmittelfluss in der Maschine. Ein
Spänespülsystem mit hohem Durchsatz umgibt das
Gehäuse, während ein Schneckenförderer (Option) für
eine zuverlässige Spanabfuhr von
Führungsbahnabdeckungen und Gehäuse sorgt.
COOLANT TANK AND MOTOR
100 liter coolant tank capacity plus chip screens ensure
good coolant flow. High-volume coolant chip flush
system surround enclosure and auger type chip
conveyor as optional allows chip evacuation on way
covers and enclosure into chip pans.
WIĘKSZA MOC - WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Krótsze cykle obróbki, krótsze czasy
pomocnicze.
Napęd osi serwosilnikiem Fanuc o mocy 1,6
kW (Stożek #30) oraz 1,8 kW (Stożek #40).
Wysokostabilna i sztywna konstrukcja
Dłuższe okresy trwałości narzędzi oraz
efektywna wydajnościowa obróbka skrawaniem.
Zastosowano analizę elementów skończonych
FEA na etapie opracowania konstrukcyjnego i
budowy sztywnej i strukturalnie zrównoważonej
maszyny w celu uzyskania jej maksymalnej
sztywności i trwałości.
Dwie prowadnice liniowe w osi X oraz po dwie
powierzchnie prowadzące na każdej prowadnicy.
W osiach Y oraz Z zastosowano po dwie
prowadnice liniowe, każda z dwoma
powierzchniami prowadzącymi.
Stacjonarny, ramowy stojak maszyny w kształcie
litery C o wysokiej sztywności.
Wrzeciennik, stojak oraz podstawę wykonano z
najlepszych odlewów jakościowych - co jest
ważnym wymogiem uzyskania sumarycznej
sztywności oraz niezawodnych właściwości
obróbkowych.
MEHR LEISTUNG - MEHR PRODUKTIVITÄT
Kürzere Bearbeitungszyklen, weniger unproduktive
Zeit.
Axialer Servomotor von Fanuc mit 1,6 kW (#30
Konus) und 1,8 kW (#40 Konus).
HIGHER EFFICIENCY
Faster machining duty cycle time, lower
noncutting time.
Fanuc axial servo motor 1,6 kW (#30 taper) and
1,8 kW (#40 taper).
HOCHSTABILE & STARRE KONSTRUKTION
Längere Werkzeugstandzeit und effektivere
Schwerzerspannung.
Einsatz von FEA (Finite Element Analysis) Technik
für Entwicklung und Bau einer strukturell
ausbalancierten Maschine für maximale Stabilität
und Standzeit. Zwei lineare Führungsbahnen auf
der X-Achse und zwei Führungswagen pro Bahn.
Y- und Z-Achse sind mit zwei linearen
Führungsbahnen und je zwei Führungswagen pro
Bahn ausgerüstet. Stationärer hochstabiler
Maschinenständer ausgelegt als C-Rahmen.
Spindelstock, Ständer und Sockel sind aus
bestem Qualitätsguss hergestellt - ein wichtiges
Kriterium, wenn es um die Gesamtstabilität und
zuverlässige Bearbeitungseigenschaften geht.
RIGID STRUCTURE
Longer tool life and higher heavy cutting ability.
FEA (Finite Element Analysis) techniques were
used to design and build a rigid, structurally
balanced machine to insure optimum rigidity and
life.
Two linear guideways on X Axis and two guide
trucks per guideway.
The Y and Z Axis features two linear guideways
with two guide trucks, per guideway. Rigid, Cframe fixed column design. Spindle carrier,
column and base are manufactured from highquality cast iron, contributing to overall rigidity and
machining capabilities.
ELASTYCZNOŚĆ
DŁUGOWIECZNOŚĆ
Machining center
UKŁAD STEROWANIA NUMERYCZNEGO I PULPIT OBSŁUGI FANUC 0i
32-Bitowy, 8,4”; dotykowy, ciekłokrystaliczny monitor kolorowy (TFT-LCD), wtyk do czołowego montażu
karty ATA Flash do swobodnego użytkowania przez operatora. Pojemność pamięci 640 metrów (256 kB),
wyświetlacz graficzny, prowadzenie operatora, makra do frezowania kieszeni i nadzoru okresu trwałości itd.
Standardowy, uniwersalny i bardzo przyjazny dla użytkownika pulpit obsługi z takimi funkcjami jak cykl-start,
stop posuwu, stop warunkowy, korekcja posuwu i przesuwów szybkich oraz prędkości obrotowej wrzeciona,
przyciski wyboru rodzaju pracy. Elektroniczne kółko ręczne w wyposażeniu standardowym.
FANUC 0i STEUERUNG & BEDIENUNGSPANEL
32-Bit, 8.4‘‘ Farb-TFT-LCD Monitor, frontmontierter Slot für ATA Flash-Speicherkarte zur Verfügung für den Bediener. 640
Meter(265 KB) Speicherkapazität, Grafikanzeige, Bedienerführung, Makros für
Taschenfräsen und Standzeitüberwachung usw. Standardmäßiges vielseitiges und sehr bedienerfreundliches Bedienpanel mit
Funktionen wie Zyklusstart, Vorschubhalt, Wahlweiser Halt, Beeinflussung von Schnittvorschub- und Eilganggeschwindigkeit
sowie Spindeldrehzahl Betriebsartwahltasten. Elektronisches Handrad als Standard.
FANUC 0i MC CONTROL UNIT & PANEL
32-Bit, 8.4’’ color TFT-LCD, front mounted ATA flash memory card slot for operator use. 640 meters (265 Ko) memory
length, Graphic Display, Manual Guide, Pocket Milling and Tool Life Management. Standard versatile Operator’s Panel designed
for user-friendly, including Cycle Start, Feed Hold, Option Stop, Feed / Rapid / Spindle Override, and Machine Mold
Selection Switches. Manual Pulse Generator provided as standard feature.
48V Wrzeciono ISO 40, 10’000 min-1 – 48V Spindel ISO 40, 10’000 min-1 – 48V ISO 40 Spindle, 10’000 min-1
(Nm)
Moment obrotowy na wrzecionie
Moc na wrzecionie
(kW)
5min, s3 15% operating zone
8
7.5
6
5.5
30min, s3 60% operating zone
4
3.7
Continuous
2
0
4500
1500
1000
3000
5000
7000
9000
2000
4000
6000
8000
10000
40
30
20
10
0
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WRZECIONA (obr./min.)
SILNIK WRZECIONOWY FANUC ALPHA 3/10000i
1500
4500
1000
3000
5000
7000
9000
2000
4000
6000
8000
10000
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WRZECIONA (obr./min.)
SILNIK WRZECIONOWY FANUC ALPHA 3/10000i
48V-15K Wrzeciono ISO 30, 15’000 min-1 – 48V-15K Spindel ISO 30, 15’000 min-1 – 48V-15K ISO 30 Spindle, 15’000 min-1
(Nm)
6
5.5
4
3.7
10min, s3 25% operating zone
15min, s3 40% operating zone
Continuous
2.2
2
0
1000
3000
Moment obrotowy na wrzecionie
Moc na wrzecionie
(kW)
17.5
15
11.8
10
7
5
5000
9000
13000
7000
11000
15000
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WRZECIONA (obr./min.)
SILNIK WRZECIONOWY FANUC ALPHA 2/15000i
WYSOKA PRECYZJA
0
1000
2000
3000
4000
15000
13000
5000
7000
11000
9000
6000
8000
10000
12000
14000
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WRZECIONA (obr./min.)
SILNIK WRZECIONOWY FANUC ALPHA 2/15000i
BOGATE WYPOSAŻENIE
Dane techniczne
48V
48V-15K
480 mm
400 mm
430 mm
150 - 580 mm
429 mm
480 mm
400 mm
430 mm
150 - 580 mm
420 mm
600 mm
400 mm
300 kg
14 mm (3)
125 mm
600 mm
400 mm
250 kg
14 mm (3)
125 mm
ISO 40
7,5 kW
Napęd pasowy
10’000 min-1
47,7 Nm
650 kg
ISO 30
5,5 kW
napęd bezpośredni
15’000 min-1
17,5 Nm
350 kg
1,8 kW
1,6 kW
36 m/min
12 m/min
0,001 - 12 m/min
48 m/min
15 m/min
0,001 - 15 m/min
20
ISO 40
80 mm
Random
6 kg
190 mm
20
ISO 30
80 mm
150
4 kg
200 mm
Dokładność
- Pozycjonowania
- Powtarzalność (dla każdej osi)
0.01 mm
0.005 mm
0.01 mm
0.005 mm
Śruby toczne
- Średnica (dla wszystkich osi) :
- Skok : Osie X / Y
- Skok : Oś Z
32 mm
16 mm
8 mm
32 mm
16 mm
12 mm
100 l.
tak / Ja / yes
tak / Ja / yes
100 l.
tak / Ja / yes
tak / Ja / yes
2’820 kg
1’530 x 2’212 x 2’088
2’835 kg
1’570 x 2’212 x 2’088
Przesuwy
- Wzdłużny: Oś X
- Poprzeczny: Oś Y
- Pionowy: Oś Z
- Odległość od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu
- Odległość od osi wrzeciona do kolumny
Stół
- Długość
- Szerokość
- Maks. masa przedmiotu obrabianego
- Rowki teowe: Szerokość (Liczba)
- Rozstaw rowków teowych
Wrzeciono
- Stożek wrzeciona
- Moc silnika
- Napęd
- Prędkość obrotowa
- Moment obrotowy
- Siła mocowania narzędzi
Osie Silniki
- Fanuc
Posuwy
- Przesuw szybki (w każdej osi) :
- Maks. posuw
- Maks. posuw krokowy :
Zmieniacz narzędzi
- Stożek
- Maks. średnica narzędzi
- Maks. średnica przy wolnym miejscu sąsiednim
- Maks. masa narzędzia
- Maks. długość narzędzia
Instalacja chłodziwa
- Pojemność zbiornika
- Podawanie chłodziwa przez wrzeciono (20 bar opcja)
-Spłukiwanie wiórów (Opcja)
Masa, wymiary gabarytowe
- Masa netto
- Wymiary gabarytowe (Długość - Głębokość - Wysokość)
Pionowe centra obróbkowe 48V / 48V-15K / 48 APC są zgodne
z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa (CE).
Z uwagi na stałe doskonalenie naszych wyrobów, dane techniczne,
rysunki, wymiary oraz masy podane w tym prospekcie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
WYSOKA PRECYZJA
BOGATE WYPOSAŻENIE
48V
48V-15K
Napęd bezpośredni ze zintegrowanym silnikiem
ISO 30, 15’000 min-1
Direktantrieb mit integriertem Motor
ISO 30, 15’000 min-1
Direct drive with integrated motor
ISO 30, 15’000 min-1
Napęd pasowy - ISO 40, 10’000 min-1
Riemenantrieb - ISO 40, 10’000 min-1
Belt drive - ISO 40, 10’000 min-1
48 APC
Opcja - Option - option
Możliwy zmieniacz palet dla obu modeli – Palettenwechsler möglich für beide Modelle – Pallet changer possible for both models
ELASTYCZNOŚĆ
DŁUGOWIECZNOŚĆ
Różne opcje– Verschiedene Optionen – Various options
Doprowadzenie chłodziwa przez wrzeciono
Kühlmittelzufuhr durch die Spindel
Coolant through the spindle
Sonda Renishaw do pomiaru przedmiotu
Renishaw für Werkstückmessung
Renishaw for piece measurement
Renishaw do pomiaru narzędzi
Renishaw für Werkzeugmessung
Renishaw for tool measurement
4-ta oś 170 mm
4te Achse 170 mm
4th axis 170 mm
Szklane liniały pomiarowe
?†
– Glassmaßstäbe – Measuring scales
Dane techniczne 48 APC – Technische Hauptdaten 48 APC – Technical data 48 APC
Model
Spindle Nose
to table surface
Table length
Table width
APC changing time
APC change type (2 tables)
Modell
Spindel-Nose
zu Tischobertläche
Tischlänge
Tischbreite
Höchstbelastung pro Tisch
Befestigungslöcher im Tisch # / Typ
Umdrehungszeit (Rotation) der Paletten
Umdrehungstyp der paletten
Otwory mocujące w stole # / typ
Czas wymiany palety
Typ zmieniacza palet APC (2 stoły)
Maximum part height
Maximale Höhe des Werkstückes
Maks. wysokość części
Table maximum load (each table)
Table tap holes # / type
WYSOKA PRECYZJA
Model
Odległość od końcówki wrzeciona
do powierzchni stołu
Długość stołu
Szerokość stołu
Maks. obciążenie stołu (każdego stołu)
48V & 48V-15K
225 - 655 mm
600 mm
400 mm
120 kg
28 / M16
6 +/- 1 sec
180° clockwise
or counter-clockwise
450 mm
BOGATE WYPOSAŻENIE
48V / 48V-15K / 51-5AX
250-CNC
Pionowe centra obróbkowe
Vertikale Bearbeitungszenter
Vertical Machining Centers
Pionowe kompaktowe centra obróbkowe
Vertikale Bearbeitungszenter
Vertical Machining Centers
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC Lathe
140-CNC / 140R-CNC*
180-CCN
125-CCN
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
*Przeciwwrzeciono
/ / Gegenspindel / Sub spindle
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
225 TM-CNC / 225 TMi-CNC
102 TM-CNC
102N-CF / 102Mi-CF
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC Lathe
Tokarki konwencjonalne wysokiej precyzji (Podstawa żeliwna)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Gußkastenfuß)
High Precision conventional Lathes (Cast Iron)
102N-CF / 102Mi-CF
102N-VM-CF
70-CF / 70Mi-CF
Tokarka konwencjonalna wysokiej precyzji (Stół warszttowy)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Werkbank)
High Precision conventional Lathes (Bench)
Tokarka konwencjonalna wysokiej precyzji (Podstawa żeliwna)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschine (Gußkastenfuß)
High Precision conventional Lathe (Cast Iron)
Tokarka konwencjonalna wysokiej precyzji (Stół warsztatowy)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Werkbank)
High Precision conventional Lathes (Bench)
Państwa partner / Ihr Partner / Your partner :
Rue Principale 4 – 2735 Bévilard, Switzerland
Tel. +41 32 491 67 00 – Fax +41 32 491 67 08 – [email protected]
E-mail: [email protected]
Internet: www.meftech.com.pl
© SCHAUBLIN MACHINES SA – 11/2008 – Printed in Switzerland
60-CNC / 100-CNC / 160-CNC

Podobne dokumenty