Jakim firmom łatwiej dostać dofinansowanie unijne?

Transkrypt

Jakim firmom łatwiej dostać dofinansowanie unijne?
Jakim firmom łatwiej dostać dofinansowanie unijne?
Podczas przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej szczególną uwagę trzeba zwrócić na kryteria
wyboru projektów. To na ich podstawie wniosek o dofinasowanie będzie oceniany. Analizując kryteria
wyboru na projekty inwestycyjne dla MŚP można wskazać główne czynniki, które nie tylko
powtarzają się w poszczególnych działaniach, ale które są wysoko punktowane. Spełnienie ich
zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania.
Do najważniejszych wspomnianych czynników należy:

innowacyjność produktowa, procesowa lub/i technologiczna projektu – im większa skala
innowacyjności tym możemy otrzymać większą liczbę punktów; często aż 20% możliwych do
zdobycia punktów,

własny dział B+R – posiadanie własnej komórki badawczo-rozwojowej oraz możliwość
wykazania doświadczenia w realizacji projektów B+R pozwala zdobyć dodatkowe punkty, ale
również wzmocnić uzasadnienie dla realizowanego projektu oraz wzmocnić argumenty
potwierdzające skalę innowacyjności realizowanego projektu inwestycyjnego,

wpływ projektu na środowisko – pozytywny wpływ realizowanego projektu na środowisko
jest dodatkowo punktowane praktycznie w każdym konkursie, dlatego warto zastanowić się i
dobrać tak technologię, aby móc wykazać efekt ekologiczny w wyniku realizacji projektu,

wpływ projektu na polityki horyzontalne – każdy projekt oceniany jest pod względem
wpływu na polityki horyzontalne., wykazanie pozytywnego wpływu pozwala na zdobycie
dodatkowo od 3 do 6 punktów. Warto zastanowić się, czy w wyniku realizacji projektu nie
wdrożyć w przedsiębiorstwie np. strategii praktyk i staży, elastycznego czasu pracy czy
standardów CSR,

wzrost zatrudnienia – jeżeli nasz projekt przewiduje wzrost zatrudnienia, również możemy z
tego tytułu otrzymać dodatkowe punkty.
Podsumowując: czynniki sukcesu określone są za każdym razem przez instytucje zarządzające, które
tworzą kryteria wyboru projektów. To kryteria wyboru projektu określają mapę czynników sukcesu
każdego z projektów.

Podobne dokumenty