^qc"rn\v Ng +

Transkrypt

^qc"rn\v Ng +
^qc"rn\v Ng +
R i d e rS z i rC h a d a s z
przesylamprzybliaoneinformacje dotycz1ceskladu zespolulinstrument6w,kt6re bEdawymagaly
nagloSnienia:
- perkusja
- 2 gitary akustyczne
- gitarabasowa
- keyboard
- 5 mikrofon6w (w tym 3 zbieraj4ce)

Podobne dokumenty