gitarzysta - ZHR Kanada

Transkrypt

gitarzysta - ZHR Kanada
GITARZYSTA
SPRAWNOŚĆ DO STOPNIA - ĆWIK / PIONIERKA
WYMAGANIA
1. Swobodnie używa kilkanaście podstawowych akordów i zastosuje
je w granych przez siebie piosenkach.
2. Zna zasady strojenia gitary i stara sie stroić instrument przed
każdym użyciem.
3. Wie jak nazywają się poszczególne części gitary oraz zna nazwy strun gitary.
4. Zagra i zaśpiewa podczas pięciu ognisk.
5. Wie co to jest kapodaster i do czego służy.
6. Ułoży melodię na gitarę do nowej piosenki harcerskiej .
_____|_____|_____
Data otwarcia próby
________________________________
Zdobywający sprawność
__________________________________
Imię i nazwisko instruktora
_____|_____|_____
Data zamknięcia próby
__________________________________
Podpis instruktora
REFERAT HARCERSKI
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ W KANADZIE

Podobne dokumenty