Klucz odpowiedzi

Transkrypt

Klucz odpowiedzi
Model odpowiedzi i schemat punktowania zadań dla klasy V
Nr
zad
1.
Przewidywana odpowiedź
1
punkty
Kryteria zaliczenia
odpowiedzi
3 pkt
Za każde dwa poprawne
oznaczenia 1 pkt
5 pkt
Za każde dobrze
poprawione zdanie
fałszywe 1 pkt,
6
4
5
3
2
2.
Kolejno: F, P, F, F, F, P
a) Wydry i bóbr w Polsce objęte są ochroną częściową.
c) W Polsce są 23 parki narodowe.
za dwa dobrze oznaczone
zdania prawdziwe 1 pkt
d) Największym parkiem narodowym jest Biebrzański PN
a najmniejszym Ojcowski PN .
e)Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody
ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia.
3.
Skawa-2 Wisłoka-2
Dunajec-2 Bóbr -1 Nida-2 San-2
Kamienna-2 Wieprz-2 Drwęca-2 Nysa Łużycka-1 Bzura-2
Warta-1 Ina-1 Nysa Kłodzka-1 Świder -2
5 pkt
Za każde 3 dobrze
oznaczone dopływy
1 pkt
4.
Polodowcowe: Gopło, Jeziorak, Hańcza, Mamry, Śniardwy
Przybrzeżne: Łebsko, Gardno
Antropogeniczne: Solińskie, Włocławskie, Zegrzyńskie
Największe: Śniardwy
Najgłębsze: Hańcza
Pobrzeże Szczecińskie
F
Pobrzeże Koszalińskie
B W
Pobrzeże Gdańskie
G P
Pojezierze Mazurskie
T R
Nizina Śląska
E H
Nizina Mazowiecka
X
Wyżyna KrakowskoC O U
Częstochowska
Wyżyna Śląska
A D L
Wyżyna Lubelska
K S
Tatry
M I
5 pkt
Za każdy rodzaj jezior
dobrze wpisanych
1 pkt
5 pkt
1 pkt za każde 4 dobrze
dobrane informacje
5.
6.
a) pas nizin, b) pas gór, c) pas wyżyn
1 pkt
Za poprawne wszystkie
odpowiedzi
7.
1 - wzgórze, 2 - dolina, 3 – góra
4 - góra, 5 - pagórek
2 pkt
1 pkt za 3 prawidłowe
odpowiedzi
2 pkt za wszystkie
prawidłowe odpowiedzi
8.
b)
1 pkt
9.
a)
1 pkt
10.
b)
1 pkt
11.
Są ustawione co 100m
1 pkt
12.
Uczeń oblicza korzystając ze skali że 1 cm- 100m w terenie.
Mierzy odległość drogą od mostu do mostu i mnoży wynik x 100.
Podaje poprawną odpowiedź.
2 pkt
13.
1cm-17 km 17x33=561 km
2 pkt
14.
Należy skreślić:
a) kolejno: Zachodniej, Litwą, Słowacją, Czechami
b) 3 maja 2005r.
c) amsterdamskim, nie weszła
a) reducentami
b) porosty
c) alkohole, pieczywo, sery
d) pędzlaki, kropidlaki
e) grzyby jadalne
3 pkt
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Zamiana skali -1pkt
Pomnożenie odległości na
planie x100 i podanie
poprawnej odpowiedzi
-1 pkt
Zamiana skali -1pkt
Pomnożenie odległości na
mapie x17 i podanie
poprawnej odpowiedzi
-1 pkt
1 pkt za każdy podpunkt
2 pkt
1 pkt za trzy prawidłowe
odpowiedzi, 2 pkt za pięć
odpowiedzi
3 pkt
1 pkt za trzy prawidłowe
odpowiedzi, 2 pkt za pięć
odpowiedzi, 3 pkt za
siedem odpowiedzi
a)piłeczka naprawi się gdyż w wyższej temperaturze gaz w niej
zawarty zwiększył swoją objętość
b) C
A) kulka nie przejdzie przez pierścień;
B) zjawisko rozszerzalności cieplnej
c, e
2 pkt
1 pkt za każdy podpunkt
2 pkt
1 pkt za każdy podpunkt
1 pkt
Za poprawne obie
odpowiedzi
bezsmakowe, nietoksyczne, bezwonne, skroplone jest
bladoniebieskie,
2 pkt
Za każde dwie dobrze
wybrane informacje 1 pkt
A
B
C
D
E
F
G
g
f
b
c
a
d
e
21.
a)kolejno od góry: błona komórkowa, ciałka zieleni, wodniczki,
jadro komórkowe, cytoplazma, ściana komórkowa
b) ciałka zieleni zawierają barwniki chlorofil, dzięki któremu
możliwe jest przeprowadzenie przez te organella fotosyntezy
ściana komórkowa- ochronna struktura zbudowana z celulozy
4 pkt
a)1 pkt za trzy
prawidłowe oznaczenia,
2 pkt za sześć oznaczeń
b) po 1 pkt za każdy
dobrze podany element
oraz wyjaśnienie jego roli
Każda inna odpowiedź nie zamieszczona w kluczu , poprawna merytorycznie powinna być uznana.