Projekt współpracy: Nordic Walking Park Południe Podkarpacia

Transkrypt

Projekt współpracy: Nordic Walking Park Południe Podkarpacia
Projekt współpracy: Nordic Walking Park Południe Podkarpacia
Termin realizacji: 2014
Kwota dotacji: 94 975,00 zł
Celem ogólnym projektu był wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez
utworzenie 16 parków Nordic Walking o łącznej długości 490 km oraz wspólną promocję walorów
turystycznych i przyrodniczo-kulturowych. W każdej z naszych partnerskich gmin (Czarna, Lutowiska,
Solina, Olszanica, Ustrzyki Dolne) powstał taki park, zostały także opublikowane materiały
promocyjno-informacyjne w formie mapników i przewodników turystycznych, jak również wspólny
portal turystyczny pod logo Nordic Walking Park Południe Podkarpacia.
Partnerzy projektu:
1.
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja,
2.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska"
3.
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".