TYPICAL Europe GmbH

Transkrypt

TYPICAL Europe GmbH
2012
3
4
2012
© 2011
XI´An TYPICAL EUROPE GmbH
Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11
E-mail: [email protected]
www.typical-europe.com
5
6
PL Xi’an TYPICAL Europe GmbH z siedzibą w Kaiserslautern, został
założony jako oddział chińskiej firmy Xi’an Typical Industries Co. Ltd. ,
w maju 2009. Kaiserslautern, jako centrum kompetencyjne, oferuje poza
wszechstronną wiedzą praktyczną w dziedzinie przemysłu szwalniczego szeroką infrastrukturę techniczną,wraz z uniwersytetami i wieloma instytucjami.
En Xi´an TYPICAL Europe GmbH, based in Kaiserslautern, was
founded as a subsidiary of the Chinese Xi’an Typical Industries Co. Ltd.,
in May 2009. Kaiserslautern, as a competence center, offers beside the
comprehensive know-how in the matter of sewing technology an excellent
technical infrastructure with universities and institutes.
Od tamtego czasu, największy chiński producent maszyn szwalniczych
powierzył stronie niemieckiej rozwój i wprowadzanie innowacji. Doświadczony
zespół inżynierów, techników szwalniczych oraz projektantów prototypów
rozwija nowe produkty, optymalizuje istniejące już klasy maszyn oraz realizuje
specjalne zamówienia klientów. Niemieckie centrum sprzedaży dba o potrzeby
swoich klientów z Europy, Turcji oraz północnej afryki. By sprostać potrzebom
rynku i pozwolić na szybkie reagowanie na zapotrzebowanie są utrzymywane
duże zapasy części zamiennych oraz maszyn szwalniczych.
Since that time, the biggest Chinese manufacturer of industrial sewing
machines trusts into German innovative developments. An experienced
team of engineers, sewing technicians and prototype builders develops new
products, optimizes existing machine classes and realizes special applications
for clients. The German sales headquarter for Europe, Turkey and North Africa
cares about the needs of its customers. To operate fast and in line of the
market a huge machines and spare parts stock is available.
z
Main
n
Saarbrücke
ger Weg
er
Wartenb
Exit / Abfahrt:
Kaiserslautern-Centrum
Ma
nn
im
e
lle
aa
Str
p
ro
er
inz
Ma
e
ass
g
enrin
e
ass
Str
all
ee
sse
er
inz
Ma
pa
stra
Z
ro
erg
oc
sch
Eu
ersb
sse
tra
kes
n
Don
runn
elsb
ring
nnen
lsbru
Herte
Hert
he
Eu
Xi´an TYPICAL Europe GmbH
Hertelsbrunnenring 9
67657 Kaiserslautern / Germany
TYPICAL EUROPE
7
8
PL
Z początkiem 2011 roku TYPICAL Europe zaprezentował zupełnie nową odsłonę swojej
witryny internetowej www.typical-europe.com. Poza wcześniejszymi funkcjonalnościami takimi
jak aktualności, informacje na temat produktów czy informacje o firmie można teraz ściągnąć
ulotki dotyczące maszyn, instrukcje oraz katalogi części. W dziale ”sales partners” można z
łatwością odnaleźć najbliższego dilera firmy TYPICAL w europie.
En With the beginning of 2011 TYPICAL Europe is presenting the newly designed website
at www.typical-europe.com. Apart from news, relevant product and corporate information,
the visitor gets the possibility to download leaflets, instruction manuals and parts lists.
Under “sales partners”, it is easily possible to find the next TYPICAL-dealer in Europe.
WITRYnA InTERnETOWA
CORPORATE WEBSITE
9
10
PL
En
Nowa klasa maszyn Jaguar była pierwszym projektem zrealizowanym
przez niemieckie centrum badań i rozwoju we współpracy ze stroną Chińską.
Udało się dzięki temu uzyskać efektywność i niski koszt produkcji maszyny
przy zachowanych wysokich standardach nowoczesnego wzornictwa.
The new Jaguar class was the first project to be realized by
the German R+D centre in cooperation with the Chinese colleagues.
The development newly combines the effectiveness of low price
production with high standards of modern design.
FUnkCjE I zALETY:
FEATURES & BEnEFITS
• Powiększony prześwit pod ramieniem maszyny 290x135 mm
• Przyjazna eksploatacja uzyskana dzięki łatwo zdejmowalnym pokrywom
• Panel kontrolny typu snap-in
• Dostępne dwie wymienne płyty bazowe zwiększające kontrast
(biała płyta do ciemnych materiałów oraz ciemna płyta do jasnych materiałów)
• Wbudowana w główkę maszyny ergonomiczna lampka
• Wbudowane w główkę sterowanie ryglem wstecznym oraz unoszeniem igły
• Uchwyt nici / nipper pozwalający na ukrycie górnej nitki w początku ściegu
dostosowany do różnych rodzajów stopek
• System automatycznego smarowania
• Przyjazna w eksploatacji budowa mechanizmu obcinania nici
• Zintegrowany elektromagnes unoszenia stopki (*opcja)
• Specjalnie zaprojektowany półautomatyczny szpulownik
• Obudowa o niskiej emisji hałasu
• Enlarged clearance under the arm: 290x135 mm
• Maintenance friendly due to easy removable machine covers
• Snap-in control panel
• Base plate cover interchangeable for better contrast:
white base plate cover for dark material, dark base plate cover
for bright material
• Integrated sewing light for better illumination
• Integrated push buttons for reverse stitch and half stitch in
easy reach of the operator
• Thread clamp / thread nipper for a clean seam start,
suitable for all different kinds of sewing feet
• Enclosed automatic oil system
• Mechanic-friendly construction of thread trimmer mechanism
for easy maintanance
• Presser foot solenoid integrated (*Option)
• New designed bobbin winder for semi-automatic winding
• Low noise design
11
12
PL
InnOWACjA
Podzielony transport ząbkowy przeznaczony
do maszyn z igłowym transportem
System X-Feed charakteryzują podzielone ząbki transportowe.
Dzięki naprzemiennemu ruchowi ząbków materiał jest transportowany
łagodnie i płynnie. System X-Feed może być stosowany zarówno w
jedno- jak i dwuigłowych maszynach.
En
THE InnOvATIOn
The split bottom feed for needle feed machines
X-Feed is characterized by a split bottom feed. Due to the alternating movement
of both feed dogs, the material is transported continuous and calm. Without any
major effort, X-Feed can be installed on one and two needle machines.
zALETY
THE BEnEFIT
• Ponad 35% mniejsze napięcie górnej nitki
• Długość ściegu 0 -9 mm
• Łagodny i płynny transport materiału
• Wysoka jakość ściegu - nawet na wyjątkowo cienkich materiałach
• Wyjątkowo sprawny transport - nawet w przypadku ciężkich materiałów
• Brak tworzących się fałdek
• More than 35% lower needle thread tension
• Stitch length 0 - 9 mm
• Continuous and calm feeding
• Highly improved stitch quality – even on thin materials
• Highly improved feeding capabilities – even on heavy materials
• Nearly no ply-shift as well as on difficult material
• Harmonic sewing feeling for the operator
FUnkCjE
THE FUnCTIOn
Podczas pierwszej połowy długości pojedynczego ściegu, igła oraz ząbki
oznaczone na żółto transportują materiał. W czasie gdy igła opuszcza materiał
i porusza się do przodu, ząbki poruszają się w dół i w kierunku szycia.
Ząbki oznaczone na niebiesko przejmują w tym momencie zadanie
transportowania materiału przez następną połowę długości ściegu
i kontynuują tą czynność aż do jego zakończenia.
During the first half stitch length, the needle and the yellow feed dog are
transporting the material. While the needle is leaving the material and is
moving forward, the feed dog is moving down and towards the sewing direction.
The blue feed dog is now taking over the transport of the second half stitch
length and brings the stitch to its end.
1
2
3
ETAPY POWSTAWAnIA śCIEGU
1 : Igła wchodzi w materiał, obydwie pary ząbków są na tym samym poziomie.
2 : Igła oraz żółte ząbki transportują materiał. Niebieskie ząbki przesuwają
poniżej pozniomu płytki ściegowej się zgodnie z kierunkiem szycia.
3 : Igła opuszcza materiał. Niebieskie ząbki przejmują transport materiału.
Obydwie pary ząbków znajdują się na tym samym poziomie.
4
STAGES OF THE STITCH FORmATIOn
4 : Niebieskie ząbki transportują materiał. Igła oraz żółte ząbki poruszają
się zgodnie z kierunkiem szycia. W czasie gdy niebieskie ząbki transportują
materiał, podciągacz podciąga nitkę - co w efekcie powoduje rozciągnięcie
szwu tak jak ma to miejsce w maszynach z transportem rolkowym.
Dzięki temu maszyna może pracować przy niższym naprężeniu nitki,
co umożliwia uzyskanie bardziej równomiernych szwów.
1 : The needle is entering the material. Both feed dogs are on the same level.
2 : Needle and yellow feed dog are feeding the material. The blue feed dog is
moving towards the sewing direction below the stitch plate.
3 : The needle is leaving the material. The blue feed dog is taking over the
transport. Both feed dogs are on the same level.
4 : The blue feed dog is transporting the material. The needle and the yellow
feed dog are moving towards the sewing direction. While the blue feed dog
is transporting the material in sewing direction, the thread take-up lever
is pulling the thread. – An effect that stretchs the stitch like on a puller
machine. Therefore, the machine can work with a lower thread tension and
very even seams can be achieved.
13
14
STĘBnÓWkI // LOCkSTITCH mACHInES
1-IGŁOWE z TRAnSPORTEm zĄBkOWYm // 1-nEEDLE DROP FEED
18 ...................... GC6150
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM
HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
19 ...................... GC6180
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM
HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
20 ...................... GC6160
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z TRANSPORTEM IGŁOWYM
HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP AND NEEDLE FEED
28 ...................... GT856D
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA TYPU ZIG-ZAG ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM
ELECTRONIC HIGH-SPEED ZIG ZAG LOCKSTITCH SEWING MACHINE
29 ..................... TW7-6B
MASZYNA TYPU ZIG-ZAG DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
EXTRA HEAvY-DUTY ZIG ZAG LOCKSTITCH SEWING MACHINE
2-IGŁOWE // 2-nEEDLE
30 ...................... GC9SERIES
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA DWUIGŁOWA
HIGH-SPEED DOUBLE-NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE
21 ...................... GC6170
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM I ODKRAWACZEM
HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED AND EDGE TRIMMER
22 ...................... GC6710
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIvE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
23 ...................... GC6280
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIvE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
24 ..................... GC6730
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIvE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
25 ...................... GC6760
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIvE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP AND NEEDLE FEED
26 ...................... GC6760 X-FEED
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM, WYPOSAŻONA W
INNOWACYJNY SYSTEM TRANSPORTU X-FEED
DIRECT-DRIvE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH X-FEED
1-IGŁOWE zIG-zAG // 1-nEEDLE zIG-zAG
27 ...................... GT655 // GT656
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA TYPU ZIG-ZAG
HIGH-SPEED ZIG ZAG LOCKSTITCH SEWING MACHINE
mASzYnY ŁAŃCUSzCzkOWE // CHAInSTITCH mACHInES
OWERLOkI // OvERLOCk SEAm
34 ...................... Gn2000
WYSOKOOBROTOWY OWERLOK ZE ŚCIEGIEM ZABEZPIECZAJĄCYM
HIGH-SPEED OvERLOCK & SAFETY-STITCH SEWING MACHINE
36 ...................... Gn9
WYSOKOOBROTOWY OWERLOK ZE ŚCIEGIEM ZABEZPIECZAJĄCYM
ULTRA HIGH-SPEED OvERLOCK & SAFETY-STITCH SEWING MACHINE
REnDERkI // COvER-STITCH SEAm
38 ...................... Gk32500
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA DRABINKOWA O ŁOŻU CYLINDRYCZNYM
HIGH-SPEED CYLINDER ARM INTERLOCK STICH SEWING MACHINE
39 ...................... Gk32700
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA DRABINKOWA O ŁOŻU PŁASKIM
HIGH-SPEED FLAT BED INTERLOCK STITCH SEWING MACHINE
40 ...................... Gk335
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA DRABINKOWA O ŁOŻU CYLINDRYCZNYM
HIGH-SPEED CYLINDER ARM INTERLOCK STITCH SEWING MACHINE
41 ...................... Gn337
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA ŁAŃCUSZKOWA O ŁOŻU PŁASKIM
HIGH-SPEED FLAT BED CHAINSTITCH SEWING MACHINE
SPIS TREśCI
COnTEnT
15
16
ŁAŃCUSzkOWE // DOUBLE CHAInSTITCH
mASzYnY SŁUPOWE // POSTBED mACHInES
41 ...................... Gk0056
52 ...................... TW1-591 // TW2-574
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA ŁAŃCUSZKOWA O ŁOŻU PŁASKIM
HIGH-SPEED FLAT BED CHAINSTITCH SEWING MACHINE
JEDNO ORAZ DWUIGŁOWA STĘBNÓWKA SŁUPOWA
ONE AND TWO NEEDLE POST-BED LOCKSTITCH SEWING MACHINE
42 ...................... Gk321
WIELOIGŁOWA MASZYNA SZYJĄCA ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM PODWÓJNYM
MULTI-NEEDLE DOUBLE CHAINSTITCH SEWING MACHINE
mASzYnY CYLInDRYCznE // CYLInDER BED mACHInES
54 ...................... TW3-P335
RAmIEnIÓWkI // FEED-OFF-THE-ARm
43 ...................... Gk360 // Gk361
RAMIENIOWA MASZYNA ŁAŃCUSZKOWA
FEED-OFF-THE-ARM CHAINSTITCH SEWING MACHINE
STĘBNÓWKA CYLINDRYCZNA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
CYLINDER ARM COMPOUND FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE
55 ...................... TW3-341
STĘBNÓWKA CYLINDRYCZNA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM ORAZ PIONOWYM CHWYTACZEM
HEAvY-DUTY CYLINDER ARM COMPOUND FEED SEWING MACHINE WITH vERTICAL HOOK
56 ...................... TW3-441
mASzYnY DO CIĘŻkIEGO SzYCIA // HEAvY-DUTY mACHInES
STĘBNÓWKA CYLINDRYCZNA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
EXTRA HEAvY-DUTY COMPOUND FEED CYLINDER ARM LOCKSTITCH SEWING MACHINE
mASzYnY O PŁASkIm ŁOŻU // FLATBED mACHInES
46 ...................... GC6-7
STĘBNÓWKA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
COMPOUND FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE
47 ...................... GC0323
STĘBNÓWKA Z TRANSPORTEM ZĄBKOWYM ORAZ GÓRNYM RÓŻNICOWYM
LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP AND DIFFERENTIAL TOP FEED
48 ...................... GC20606
JEDNO ORAZ DWUIGŁOWA STĘBNÓWKA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
ONE AND TWO NEEDLE COMPOUND FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE
AUTOmATY SzWALnICzE // AUTOmATIC SEWInG UnITS
GUzIkARkI // BUTTOn-ATTACHInG mACHInES
60 ...................... GT660
JEDNONITKOWA GUZIKARKA ŁAŃCUSZKOWA Z OBCINANIEM
SINGLE THREAD CHAINSTITCH BUTTON-ATTACHING MACHINE WITH THREAD TRIMMER
61 ...................... GT690 // GT691
RYGLÓWKA O NAPĘDZIE BEZPOŚREDNIM // GUZIKARKA O NAPĘDZIE BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIvE LOCKSTITCH BAR TACKER // DIRECT-DRIvE LOCKSTITCH BUTTON-ATTACHING MACHINE
49 ...................... TW1-898 // TW2-898
WYSOKOWYDAJNA STĘBNÓWKA JEDNO ORAZ DWUIGŁOWA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
HIGH-PERFORMANCE ONE AND TWO NEEDLE COMPOUND FEED LOCKSTICH SEWING MACHINE
50 ...................... TW1-1245
STĘBNÓWKA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
COMPOUND FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE
AUTOmATY DO kIESzEnI // POCkET WELT SEWInG UnITS
62 ...................... BASS3200
AUTOMAT DO KIESZENI
POCKET WELT SEWING UNIT
SPIS TREśCI
COnTEnT
17
18
STĘBnÓWk
LOCkSTITCH mACHInES
2011
19
20
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
GC6150
GC6180
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM
High-speed lockstitch sewing machine with drop feed
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM
HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
301
6150 -
301
M
•
5,000
•
4.0
134/DPx5
65-90
31.8
6/13
•
H
•
3,500
•
4.0
134/DPx5
100-160
35
6/13
•
B
•
3,000
•
4.0
134/DPx5
100-160
35
6/13
•
•
•
•
•
6180-
ME3
•
5,000
•
4.0
134/DPx5
70-110
31.8
6/13
•
•
•
•
°
L/M
HE3
•
3,500
•
7.0
134/DPx5
100-160
35
6/13
•
•
•
•
°
M/H
BE3
•
3,500
•
7.0
134/DPx5
100-160
35
6/13
•
•
•
°
H
•
Maksymalna prędkość szycia 5000 obr./min. (GC6150M)
Max sewing speed 5,000 spm. (GC6150M)
Maksymalna prędkość 5000 obr./min. (GC6180ME3)
Max sewing speed 5,000 spm. (GC6180ME3)
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x130 mm
Clearance under the arm
260x130 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x130 mm
Clearance under the arm
260x130 mm
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
WYPOSAŻENIE
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja)
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer, thread wiper, back tack &
automatic presser foot lift (option);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
21
22
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
GC6160
GC6170
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z TRANSPORTEM IGŁOWYM
HIGH-SPEED Lockstitch SEWING MACHINE WITH DROP AND NEEDLE FEED
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM I ODKRAWACZEM
High-speed lockstitch sewing machine WITH DROP FEED AND EDGE TRIMMER
301
6160-
301
•
4,500
•
4.0
134/DPx5
70-110
31.8
Standard
6/13
MD3
•
5,000
•
4.0
134/DPx5
70-110
31.8
Standard
6/13
H
•
3,500
•
5.0
134/DPx5
100-160
35
Standard
6/13
HD3
•
3,500
•
5.0
134/DPx5
100-160
35
Standard
6/13
B
•
3,000
•
5.0
134/DPx5
100-160
35
Duże /
Large
6/13
•
•
•
°
L/M
6170
•
4,000
•
4.0
134/DPx5
70-110
31.8
•
5/13
4,8 mm
Standard
L/M
6170D2
•
4,000
•
4.0
134/DPx5
70-110
31.8
•
5/13
4,8 mm
Standard
•
•
•
M/H
•
•
•
°
M/H
H
Maksymalna prędkość szycia 5000 obr./min.
Max sewing speed 5,000 spm. (GC6160MD3)
Maksymalna prędkość szycia 4000 obr./min.
Max sewing speed 4,000 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x130 mm
Clearance under the arm
260x130 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x130 mm
Clearance under the arm
260x130 mm
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
WYPOSAŻENIE
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja)
(GC6160MD3/-HD3);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer, thread wiper,
automatic back tack & presser foot lift (option)
(GC6160MD3/-HD3);
WYPOSAŻENIE
automatyczne obcinanie nici,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja)
(GC6170D2);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer,
back tack & presser foot lift (option)
(GC6170D2);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
°
•
23
24
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
GC6710
GC6280
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
Direct-Drive HIGH-SPEED LOCKSTITCH sewing MACHINE WITH DROP FEED
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIVE High-speed lockstitch sewing machine WITH DROP FEED
301
6710 -
301
MD3
•
4,500
•
4.0
134/DPx5
70-110
31
6/13
•
•
•
•
°
L/M
HD3
•
3,500
•
7.0
134/DPx5
110-140
35
6/13
•
•
•
•
°
H
MD
•
4,500
•
4.0
134/DPx5
100-160
31
6/13
•
L/M
HD
•
3,500
•
7.0
134/DPx5
100-160
35
6/13
•
H
6280-
MD3
•
5,000
•
4
134/DPx5
65-90
31.8
•
6/13
•
•
•
°
L/M
HD3
•
3,500
•
7
134/DPx5
100-160
35
•
6/13
•
•
•
°
M/H
Maksymalna prędkość szycia 4500 obr./min.
Max sewing speed 4,500 spm.
Maksymalna prędkość szycia 5000 obr./min. (GC6280MD3)
Max sewing speed 5,000 spm. (GC6280Md3)
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x130 mm
Clearance under the arm
260x130 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
290x135 mm
Clearance under the arm
290x135 mm
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
System automatycznego smarowania
Automatic enclosed lubrication system
WYPOSAŻENIE
Napęd bezpośredni YSC-8331-D na wałku głównym wraz z panelem kontrolnym;
zintegrowany szpulownik;
automatyczne obcinanie nici, wiper, automatyczny rygiel wsteczny
i podnoszenie stopki (opcja) (wersje MD3-/HD3-);
EQUIPMeNt:
Direct-Drive on main shaft YSC-8331-D with control panel;
integrated bobbin winder;
automatic thread trimmer, thread wiper, back tack &
automatic presser foot lift (option) (MD3-/HD3-Versions);
WYPOSAŻENIE
Napęd bezpośredni;
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnośnik stopki (opcja);
EQUIPMeNt:
Direct-Drive;
automatic thread trimmer, thread wiper, back tack &
automatic presser foot lift (option);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
25
26
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
GC6730
GC6760
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED Lockstitch sewing MACHINE with drop feeD
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z DOLNYM TRANSPORTEM Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
direct-drive HIGH-SPEED Lockstitch sewing MACHINE with drop and needle feed
301
301
6730-
MD3
•
5,000
•
5
134/DPx5
75-110
31
•
6/13
•
•
•
°
L/M
HD3
•
4,000
•
5
134/DPx5
120-140
35
•
6/13
•
•
•
°
H
6760-
MD3
•
4,000
•
4.5
134/DPx5
75-110
33
6/16
•
•
•
•
°
M
HD3
•
3,500
•
5.5
134/DPx5
120-140
35
6/16
•
•
•
•
°
H
Maksymalna prędkość 5000 obr./min. (GC6730MD3)
Max sewing speed 5,000 spm. (GC6730Md3)
Maksymalna prędkość szycia 4000 obr./min.
Max sewing speed 4,000 spm. (GC6760Md3)
Prześit pod ramieniem maszyny
300x136 mm
Clearance under the arm
300x136 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
300x136 mm
Clearance under the arm
300x136 mm
System automatycznego smarowania
Automatic enclosed lubrication system
System automatycznego smarowania
Automatic enclosed lubrication system
WYPOSAŻENIE
Napęd bezpośredni;
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja);
EQUIPMeNt:
Direct-Drive;
automatic thread trimmer, thread wiper, back tack &
automatic presser foot lift (option);
WYPOSAŻENIE
Napęd bezpośredni;
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja);
EQUIPMeNt:
Direct-Drive;
automatic thread trimmer, thread wiper,
automatic back tack & presser foot lift (option);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
27
28
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
GC6760-X-FEED
GT655 // GT656
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM,
WYPOSAŻONA W INNOWACYJNY SYSTEM TRANSPORTU X-FEED
Direct-Drive High-speed lockstitch sewing machine with X-feed
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA TYPU ZIG-ZAG
High-Speed Zig Zag Lockstitch sewing MACHINE
301
6760MD3-X6760HD3-X-
301
A
•
4,500
•
4.5
134/DPx5
65-80
240-140
33
6/16
•
•
•
•
°
L
-01
•
Standardowy
/ normal
5,000
•
2.5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
L/M
B
•
4,500
•
9
134/DPx5
80-120
120-80
33
6/16
•
•
•
•
°
M
-02
•
Standardowy
/ normal
5,000
•
5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
L/M
C
•
3,200
•
9
134/DPx5
120-140
60-50
35
6/16
•
•
•
•
°
H
D-01
•
Standardowy
/ normal
5,000
•
2.5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
•
•
•
°
L/M
D
•
3,200
•
9
134/DPx5
140-160
40-30
35
6/16
•
•
•
•
°
XH
D-02
•
Standardowy
/ normal
5,000
•
5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
•
•
•
°
L/M
•
Czteroskok
/ 4-Stitch
5,000
•
2.5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
•
Czteroskok
/ 4-Stitch
5,000
•
2.5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
GT655
GT656
D
L/M
•
•
•
Maksymalna prędkość szycia 4500 obr./min. (GC6760-X-MD3)
Max sewing speed 4,500 spm. (GC6760-X-MD3)
Maksymalna prędkość szycia 5000 obr./min.
Max sewing speed 5,000 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
300x136 mm
Clearance under the arm
300x136 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x130 mm
Clearance under the arm
260x130 mm
System automatycznego smarowania
Automatic enclosed lubrication system
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
WYPOSAŻENIE
Napęd bezpośredni;
X-Feed: innowacyjny napęd igłowo dyferencjalny (opatentowany);
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja);
EQUIPMeNt:
Direct-Drive;
X-Feed: needle feed & alternating drop feed (patent applied);
automatic thread trimmer, thread wiper, back tack &
automatic presser foot lift (option);
WYPOSAŻENIE
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja)
(GT655 D-01 // GT655 D-02 //GT656D);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer, thread wiper,
back tack & automatic presser foot lift (option)
(GT655 D-01 // GT655 D-02 // GT656D);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
°
L/M
29
30
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
GT856D
TW7-6B
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA TYPU ZIG-ZAG ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM
Electronic High-Speed Zig Zag Lockstitch sewing MACHINE
MASZYNA TYPU ZIG-ZAG DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
Extra Heavy-Duty Zig Zag Lockstitch Sewing Machine
301
301
GT
856D-
118
•
•
5,000
•
5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
318
•
•
5,000
•
5
8
SY1965
70-90
33.3
6/10
•
DWUSKOK
2-Stitch
700
•
7.5
12.7
DDxH14
200
50.8
•
10/14
8/3
•
-3
•
TRÓJSKOK
3-Stitch
700
•
7.5
12.7
DDxH14
200
50.8
•
10/14
8/3
•
-4
•
CZTEROSKOK
4-Stitch
700
•
7.5
12.7
DDxH14
200
50.8
•
10/14
8/3
•
•
DWUSKOK
2-Stitch
700
•
•
7.5
12.7
DDxH14
200
50.8
•
10/14
8/3
•
-3
•
TRÓJSKOK
3-Stitch
700
•
•
7.5
12.7
DDxH14
200
50.8
•
10/14
8/3
•
-4
•
CZTEROSKOK
4-Stitch
700
•
•
7.5
12.7
DDxH14
200
50.8
•
10/14
8/3
•
L/M
•
•
•
°
L/M
TW76B
TW76BR
Maksymalna prędkość szycia 5000 obr./min.
Max sewing speed 5,000 spm.
Maksymalna prędkość szycia 700 obr./min.
Max sewing speed 700 spm.
W pełni automatyczny system smarowania
Fully automatic oil pump lubrication system
WYPOSAŻENIE
Napęd bezpośredni;
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny i podnoszenie stopki (opcja)
(GT856D-318);
EQUIPMeNt:
Direct-Drive;
automatic thread trimmer, thread wiper,
back tack & automatic presser foot lift (option)
(GT856D-318);
Prześwit pod ramieniem maszyny
254x195 mm
Clearance under the arm
254x195 mm
WYPOSAŻENIE
bardzo duży chwytacz przeznaczony do wyjątkowo grubych nici;
szpulka o powiększonej pojemności - 34x15 mm;
szerokość ściegu zig-zag do 12.7 mm;
EQUIPMeNt:
extra big rotating hook with latch for extreme thick threads;
XL bobbin 34x15 mm for XL bobbin thread capacity;
XL zig zag width up to 12.7 mm;
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
31
32
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
TYPICAL CATALOGUE 2011 // STĘBNÓWKI
GC9Series
WYSOKOOBROTOWA STĘBNÓWKA DWUIGŁOWA
high-speed double-needle lockstitch sewing machine
301
9720-
9750-
M
2x301
3,000
•
7
134/DPx5
75-100
33.4
L
7/13
6.4**
M/H
H
2x301
3,000
•
7
134/DPx5
90-140
33.4
L
7/13
6.4**
H
MD3
2x301
3,000
•
7
134/DPx5
75-100
33.4
L
7/13
6.4**
•
•
•
°
M/H
HD3
2x301
3,000
•
7
134/DPx5
90-140
33.4
L
7/13
6.4**
•
•
•
°
H
M
2x301
3,000
•
7
134/DPx5
75-100
33.4
L
7/13
6.4**
•
M/H
H
2x301
3,000
•
7
134/DPx5
90-140
33.4
L
7/13
6.4**
•
H
7
134/DPx5
75-100
33.4
L
7/13
6.4**
•
•
•
•
°
M/H
7
134/DPx5
90-140
33.4
L
7/13
6.4**
•
•
•
•
°
H
4
134/DPx5
75-100
33.4
S
7/13
6.4**
L/M
5
134/DPx5
90-140
33.4
S
7/13
6.4**
M
4
134/DPx5
75-100
33.4
S
7/13
6.4**
•
•
•
°
L/M
33.4
S
7/13
6.4**
•
•
•
°
M
MD3
HD3
M
9420-
9450-
H
MD3
2x301
2x301
2x301
2x301
2x301
3,000
3,000
4,000
3,000
4,000
•
•
•
•
•
HD3
2x301
3,000
•
5
134/DPx5
90-140
M
2x301
3,000
•
5
134/DPx5
75-100
33.4
S
7/13
6.4**
•
L/M
H
2x301
3,000
•
5
134/DPx5
90-140
33.4
S
7/13
6.4**
•
M
MD3
2x301
3,000
•
5
134/DPx5
75-100
33.4
S
7/13
6.4**
•
•
•
•
°
L/M
HD3
2x301
3,000
•
5
134/DPx5
90-140
33.4
S
7/13
6.4**
•
•
•
•
°
M
Funkcje i zalety
Features & Benefits
Maksymalna prędkość szycia 4000 obr./min. (GC9420)
Max sewing speed 4,000 spm. (GC9420)
• Transport dolny oraz igłowy
• Nowoczesny napęd bezpośredni o niskim poziomie hałasu oraz wibracji,
zamontowany na wszystkich maszynach -MD3 oraz -HD3
• GC9720, GC9750:
Duży chwytacz o dużej pojemności szpulki (jeans, odzież robocza itp.)
• GC9420, GC9450:
Mały chwytacz przeznaczony do delikatnych, cienkich materiałów
(t-shirty, bluzy itp.)
• GC9750, GC9450:
podzielona igielnica ułatwiająca szycie pod kątem
• Możliwość regulacji prowadników nici dla optymalnej jakości szwów
• Dokładna regulacja chwytaczy ułatwiająca ustawienie dystansu igieł
• Drop and needle feed
• Modern Direct-Drive on all -MD3 and -HD3 machines
for low noise and low vibrations
• GC9720, GC9750:
Large hook for higher bobbin capacity (Jeans, Workwear, etc.)
• GC9420, GC9450:
Small hook for smooth seams on thin material (shirt, blouses, etc.)
• GC9750, GC9450:
split needle bar for corner sewing
• Adjustable thread guids to optimize seam quality
• Hook fine adjustment for
easier needle distance settings
Prześwit pod ramieniem maszyny
264x120 mm
Clearance under the arm
264x120 mm
System automatycznego smarowania
Fully automatic enclosed lubrication system
Standardowe wyposażenie wszystkich
maszyn -MD3 oraz -HD3:
automatyczne obcinanie nici, wiper,
automatyczny rygiel wsteczny oraz podnoszenie stopki (opcja);
Standard Equipment on
all -MD3 and HD3 machines:
automatic thread trimmer, thread wiper,
back tack & automatic presser foot lift (option);
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
** Inne rozstawy igieł dostępne na życzenie
Other needle distances on request.
MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
chainstitch machines
2011
35
36
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
GN2000
WYSOKOOBROTOWY OWERLOK ZE ŚCIEGIEM ZABEZPIECZAJĄCYM
High-speed OVERLOCK & safety-stitch sewing machine
Maksymalna prędkość szycia 7000 obr./min. (GN2000-3)
Max sewing speed 7,000 spm. (gn2000-3)
WYPOSAŻENIE:
EQUIPMENT:
•
•
•
• Differential drop feed with fast adjustment
• Color-coded thread guide for easy threading
• Synchronized needle guard on looper carrier for
continuous seam quality
• Fully automatic lubrication system with oil filter
• Push-button stitch length regulator
• Balance wheel 55 mm eff. Dia.
•
•
•
Transport różnicowy ząbkowy z możliwością szybkiej regulacji
Kolorowe oznaczenia ułatwiające nawlekanie nici
Zsynchronizowana osłona igły na nośniku chwytacza
pozwalająca osiągnąć lepszą jakość ściegu
System automatycznego smarowania
Regulacja długości ściegu za pomocą przycisku
Średnica koła pasowego 55 cm
GN2000-3
GN2000-4
GN2000-5
GN2000-6
504
7,000
1
3
0.5 - 3.8
4
-
5.5
0.7-1.7
B*
504
7,000
1
3
0.5 - 3.8
1,5
-
5.5
0.7-1.7
H
514
6,500
2
4
0.5 - 3.8
4
2
6
0.7-1.7
H-A***
514
6,500
2
4
0.5 - 3.8
4
2
6
0.7-1.7
G****
2 x 401
5,500
2
4
0.5 - 3.8
-
5
3.5
0.7-1.7
(3x5)
516
6,500
2
5
0.5 - 3.8
5
3
5.5
0.7-1.7
(5x5)
516
6,500
2
5
0.5 - 3.8
5
5
5.5
0.7-1.7
5H
516
5,500
2
5
0.6 - 5.3
6
5
6
0.6-1.3
5H-A**
516
5,500
2
5
0.6 - 5.3
6
5
6
0.6-1.3
(3x2x4)
514 + 401
6,500
3
6
0.5 - 3.8
4
3+2
5.5
0.7-1.7
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
* mereżka / for rolled hem
** z nożem kątowym do ciężkiego szycia / with angled edge knife for extra heavy duty materials
*** z nożem kątowym do ciężkiego szycia oraz regulowanym prowadnikiem taśmy na stopce /
with angled edge knife for extra heavy duty materials & adjustable tape guide in sewing foot
**** do operacji podwijania / for binding operations
37
38
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
GN9
GK32500
WYSOKOOBROTOWY OWERLOK ZE ŚCIEGIEM ZABEZPIECZAJĄCYM
ultra High-speed OVERLOCK & safety-stitch sewing machine
504
8,500
1
3
0.7 - 3.8
4
-
5
0.7 - 2.0
H
514
7,500
2
4
0.7 - 3.8
4
2
5
0.7 - 2.0
(3x5)
516
7,500
2
5
0.7 - 3.8
5
3
5
0.7 - 2.0
(5x5)
516
7,500
2
5
0.7 - 3.8
5
5
5
0.7 - 2.0
GN9504
GN9514
GN9316
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA DRABINKOWA O ŁOŻU PŁASKIM
high-speed flat bed interlock stitch sewing machine
GK
32500-
1356
3x605
6,000
•
1:2
1-0.7
2.2 - 4.5
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
1356-DA
3x605
5,000
•
1:2
1-0.7
2.2 - 4.5
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
1356-11
3x605
5,000
•
1:2
1-0.7
1.4 - 3.6
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
L/M
•
•
L/M
L/M
Maksymalna prędkość szycia 8500 obr./min. (GN9504)
Max sewing speed 8,500 spm (GN9504)
Maksymalna prędkość szycia 6000 obr./min. (GK32500-1356)
Max sewing speed 6,000 spm. (GK32500-1356)
System automatycznego smarowania
Fully automatic lubrication system with oil filter
WYPOSAŻENIE:
transport różnicowy ząbkowy z możliwością szybkiej regulacji;
Kolorowe oznaczenia ułatwiające nawlekanie nici;
Zsynchronizowana osłona igły na nośniku chwytacza pozwalająca
osiągnąć lepszą jakość ściegu;
EQUIPMeNt:
differential drop feed with fast adjustment;
color-coded thread guide for easy threading;
synchronized needle guard on looper carrier for continuous seam quality
Prześwit pod ramieniem maszyny
215x113 mm
Clearance under the arm
215x113 mm
Automatyczny system smarowania
Fully automatic lubrication system
WYPOSAŻENIE:
automatyczne obcinanie nici oraz podnoszenie stopki (GK32500-1356-DA);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer & automatic presser foot lift (GK32500-1356-DA);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
39
40
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
GK32700
GK335
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA DRABINKOWA O ŁOŻU PŁASKIM
high-speed flat bed interlock stitch sewing machine
GK
32700-
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA DRABINKOWA O ŁOŻU PŁASKIM
high-speed flat bed interlock stitch sewing machine
1356
3x605
6,000
•
1:2.9
1-0.3
1.4 - 3.6
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
1356-DA
3x605
5,000
•
1:2.9
1-0.3
1.4 - 3.6
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
L/M
•
•
L/M
GK
335-
1356
3x605
6,000
•
1:2
1-0.7
2.2 - 4.5
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
1356-DA
3x605
5,000
•
1:2
1-0.7
2.2 - 4.5
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
1356-11
3x605
5,000
•
1:2
1-0.7
1.4 - 3.6
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
L/M
•
•
L/M
L/M
Maksymalna prędkość szycia 6000 obr./min. (GK32700-1356)
Max sewing speed 6,000 spm. (GK32700-1356)
Maksymalna prędkość szycia 6000 obr./min. (GK335-1356)
Max sewing speed 6,000 spm. (GK335-1356)
Prześwit pod ramieniem maszyny
215x113 mm
Clearance under the arm
215 x113 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
215x113 mm
Clearance under the arm
215x113 mm
System automatycznego smarowania
Fully automatic lubrication system
System automatycznego smarowania
Fully automatic lubrication system
WYPOSAŻENIE:
automatyczne obcinanie nici oraz podnoszenie stopki (GK32700-1356-DA);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer & automatic presser foot lift (GK32700-1356-DA);
WYPOSAŻENIE:
zoptymalizowane prowadniki nici pozwalające na
regulację dla każdej igły z osobna;
automatyczne obcinanie nici, podnoszenie stopki (solenoid)
oraz zintegrowany silnik HVP70 (GK335-1356-DA);
EQUIPMeNt:
optimized thread guides for individual adjustment of each single needle;
automatic thread trimmer, automatic presser foot lift (solenoid) &
integrated mini-motor HVP70 (GK335-1356-DA);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
41
42
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY ŁAŃCUSZCZKOWE
GK337
GK0056
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA DRABINKOWA O ŁOŻU CYLINDRYCZNYM
high-speed cylinder arm interlock STITCH sewing machine
GK
337-
WYSOKOOBROTOWA MASZYNA ŁAŃCUSZKOWA O ŁOŻU PŁASKIM
High-Speed Flat Bed chainstitch Sewing machine
1356
3x605
6,000
•
1:2.9
1-0.3
1.4 - 3.6
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
1356
-DA
3x605
5,000
•
1:2.9
1-0.3
1.4 - 3.6
UYx128GAS
65-90
4.8, 5.6,
6.4
1x
6
5x
L/M
•
•
L/M
GK
0056-
1
2x401
4,000
•
1.4 - 5.0
2
1x401
4,000
•
1.4 - 5.0
3
2x401
4,000
•
1.4 - 5.0
4A / 4B
3x401
4,000
•
1.4 - 5.0
TVx7
90-130
TVx7
90-130
TVx7
90-130
TVx7
90-130
31.8
6.4
31.8
2x
5.5
4
M
1x
5.5
2
M
31.8
4.8
2x
5.5
4
M
31.8
6.4
3x
5.5
6
M
Maksymalna prędkość szycia 6000 obr./min.
Max sewing speed 6,000 spm.
Maksymalna prędkość szycia 4000 obr./min.
Max sewing speed 4,000 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
215x113 mm
Clearance under the arm
215x113 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x130 mm
Clearance under the arm
260x130 mm
System automatycznego smarowania
Fully automatic lubrication system
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
WYPOSAŻENIE:
zoptymalizowane prowadniki nici pozwalające na
regulację dla każdej igły z osobna;
automatyczne obcinanie nici, podnoszenie stopki (solenoid)
oraz zintegrowany silnik HVP70 (GK377-1356-DA);
EQUIPMeNt:
optimized thread guides for individual adjustment of each single needle;
automatic thread trimmer, automatic presser foot lift (solenoid) & integrated
mini-motor HVP70 (GK337-1356-DA);
WYPOSAŻENIE:
GK0056-3: ułożenie igieł w linii
GK0056-4A: ułożenie igieł skośne
GK0056-4B: ułożenie igieł trójkątne
EQUIPMeNt:
GK0056-3: needle alignment in line
GK0056-4A: needle alignment diagonal
GK0056-4B: needle alignment in triangle style
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
43
44
TYPICAL CATALOGUE 2011 // mASzYnY ŁAŃCUSzCzkOWE
TYPICAL CATALOGUE 2011 // mASzYnY ŁAŃCUSzCzkOWE
Gk321
Gk360 // Gk361
WIELOIGŁOWA MASZYNA SZYJĄCA ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM PODWÓJNYM
MULTI-NEEDLE DOUBLE CHAINSTITCH SEWING MACHINE
Gk321-
RAMIENIOWA MASZYNA ŁAŃCUSZKOWA
FEED-OFF-THE-ARM CHAINSTITCH SEWING MACHINE
4
4x401
4,500
•
2-5
Dvx57
75-100
6.4, 8.4, 9.5,
10.5, 12.7
4x
8
8
L/M*
6
6x401
4,500
•
2-5
Dvx57
75-100
6.4
6x
8
12
L/M*
8
8x401
4,000
•
2-5
Dvx57
75-100
6.4
8x
8
16
L/M
12
12x401
4,000
•
2-5
Dvx57
75-100
4.8, 5, 6.4
12x
8
24
L/M
Gk-
360
2x401
4,000
•
360P
2x401
4,000
•
361
3x401
3,500
•
1.2 - 3.2
B64
80-120
28
4.8
2x
10
4
L/M
•
1.2 - 3.2
B64
80-120
28
4.8
2x
10
4
L/M
•
1.4 - 4.2
UYx128GAS
100-140
33
6.4
3x
10
6
M/H
mAkSYmALnA PRĘDkOść SzYCIA 4500 OBR./mIn.
mAX SEWInG SPEED 4,500 SPm.
mAkSYmALnA PRĘDkOść SzYCIA 4000 OBR./mIn.
mAX SEWInG SPEED 4,000 SPm.
SYSTEm AUTOmATYCznEGO SmAROWAnIA
FULLY AUTOmATIC LUBRICATIOn SYSTEm
SYSTEm AUTOmATYCznEGO SmAROWAnIA
FULLY AUTOmATIC LUBRICATIOn SYSTEm
WYPOSAŻEnIE:
maszyna przeznaczona do wszywania
elastycznej taśmy do spodni sportowych lub bokserek;
rolki napinające taśmę na wejściu;
transport ząbkowy i puller;
EQUIPmEnT:
for inserting elastic waistband into sports trousers or boxer shorts;
tension rolls for pre-tensioning the elastic waist band;
with drop feed and puller feed;
WYPOSAŻEnIE:
Gk360P: dodatkowe regulowane pulery
usprawniające transport materiału
Gk361: dodatkowe regulowane pulery
usprawniające transport materiału
EQUIPmEnT:
Gk360P: additional adjustable puller feed for
advanced feeding characteristics;
Gk361: additional adjustable puller feed for
advanced feeding characteristics;
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
* na żądanie / on requiry
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
heavy-duty machines
2011
47
48
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
GC0323
GC6-7
STĘBNÓWKA Z TRANSPORTEM ZĄBKOWYM ORAZ GÓRNYM RÓŻNICOWYM
Lockstitch Sewing Machine with drop and differential top feed
STĘBNÓWKA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
CompoUnd feed lockstitch sewing machine
301
GC
301
6-7
•
2,000
•
8
6-7D
•
2,000
•
8
135x17/DPx17
120-180
135x17/DPx17
120-180
37
•
6.5/13
20/3
M/H
37
•
6.5/13
20/3
M/H
GC
0323
•
2,000
•
10
0323-D2
•
2,000
•
10
135x17/DPx17
120-180
135x17/DPx17
120-180
38
•
7/15
20/3
38
•
7/15
20/3
M
•
•
Maksymalna prędkość szycia 2000 obr./min.
Max sewing speed 2,000 spm.
Maksymalna prędkość szycia 2000 obr./min.
Max sewing speed 2,000 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
260x120 mm
Clearance under the arm
260x120 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
295x135 mm
Clearance under the arm
295x135 mm
GC6-7: punkto we smarowanie
GC6-7D: system automatycznego smarowania
GC6-7: manual lubrication
GC6-7D: automatic oil pump lubrication
system automatycznego smarowania
fully Automatic oil pump lubrication system
WYPOSAŻENIE:
potrójny transport;
chwytacz poziomy;
EQUIPMeNt:
compound feed;
horizontal hook system;
WYPOSAŻENIE:
automatyczne obcinanie nici oraz rygiel wsteczny (GC0323-D2);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer & back tack (GC0323-D2);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
° Opcje / Options:
Automatyczne podnoszenie stopki / Automatic presser foot lift
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
M
49
50
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
GC20606
TW1-898 // TW2-898
JEDNO ORAZ DWUIGŁOWA STĘBNÓWKA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
One and Two Needle Compound Feed Lockstitch Sewing Machine
WYSOKOWYDAJNA STĘBNÓWKA JEDNO ORAZ DWUIGŁOWA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
high-performance One and two needle compounD feed lockstich sewing machine
301
1
GC
20606-
1D2
•
•
•
D2
•
301
1.800
1.800
1.800
1.800
•
•
•
•
135x17/DPx17
160
36
9
135x17/DPx17
160
36
•
8/13
20/3
9
135x17/DPx17
160
36
•
8/13
20/3
9
135x17/DPx17
160
9
36
•
•
8/13
8/13
20/3
20/3
M/H
•
•
•
•
M/H
•
M/H
•
3,500
•
9
898-D2
•
3,500
•
9
898
•
2,500
•
9
898-D2
•
2,500
•
9
TW1-
M/H
•
898
TW2-
135x17/
DPx17
160
135x17/
DPx17
160
135x17/
DPx17
160
135x17/
DPx17
160
34
•
9/16
20/3
M/H
34
•
9/16
20/3
34
•
9/16
20/3
•
34
•
9/16
20/3
•
•
•
•
•
M/H
M/H
•
•
•
•
M/H
Maksymalna prędkość szycia 1800 obr./min.
Max sewing speed 1,800 spm.
Maksymalna prędkość szycia 3500 obr./min.
Max sewing speed 3,500 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
250x100 mm
Clearance under the arm
250x100 mm
Prześwit pod ramieniem maszyny
300x120 mm
Clearance under the arm
300x120 mm
System automatycznego smarowania
Automatic oil pump lubrication system
System automatycznego smarowania
Automatic lubrication system
WYPOSAŻENIE:
automatyczne obcinanie nici oraz rygiel wsteczny
(GC20606-1D2, GC20606-D2);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer & back tack (GC20606-1D2, GC20606-D2);
WYPOSAŻENIE:
przycisk umożliwiający szybką zmianę długości ściegu
(TW1-898-D2, TW2-898-D2);
automatyczne obcinanie nici, automatyczny rygiel wsteczny
oraz podnoszenie stopki (TW1-898-D2, TW2-898-D2);
EQUIPMeNt:
second stitch length (TW1-898-D2, TW2-898-D2);
automatic thread trimmer, automatic bar tack & automatic presser foot lift
(TW1-898-D2, TW2-898-D2);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
51
52
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TW1-1245
STĘBNÓWKA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
CompoUnd feed lockstitch sewing machine
301
FUNKCJE I ZALETY
Features & benefits
• Potrójny transport
• Duży chwytacz
• Regulowany w zakresie 2.5 - 7 mm skok górnego
transportu ułatwiający szycie przez szwy poprzeczne
• Wysokość unoszenia stopki 14 mm ułatwia podawanie materiału
• Regulowana długość ściegu do 8 mm - zarówno do przodu jak i wstecz
• Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz w
przypadku zaplątania się nici
• System automatycznego smarowania chwytacza
• Zintegrowany szpulownik
• Compound feed
• Large Hook
• 2.5 - 7 mm top feed stroke allows easy sewing even at cross-seams
• 14 mm clearance under the lifted sewing feet for easy loading and unloading
• Max. 8 mm stitch length adjustable - forwards and backwards
• Hook protection against thread jamming realized by overload coupling
• Automatic hook lubrication
• Integrated bobbin winder
ZASTOSOWANIE
application
Tapicerstwo meblowe, samochodowe, przemysł skórzany,
tekstylia przemysłowe, itp.
Upholstery industry, automotive industry, leather industry,
technical textiles, etc.
TW1-
1245
•
2,000
•
8
1245V
•
2,000
•
8
1245D2°
•
2,000
•
8
1245HL14
•
1,800
•
8
1245HL14D2
•
1,800
•
8
1245HL30 D1 T3
•
1,500
•
8
1245HL30 D2 T3
•
1,500
•
8
134-35
90-150
134-35
90-150
134-35
90-150
134-35
90-150
134-35
90-150
134-35
90-150
134-35
90-150
36
•
10/14
20/3
M
36
•
10/14
20/3
M
36
•
10/14
20/3
36
•
10/14
20/3
36
•
10/14
20/3
36
•
10/14
20/3
36
•
10/14
20/3
•
M
•
M
M
•
Maksymalna prędkość szycia 2000 obr./min.
Max sewing speed 2,000 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
TW1-1245: 257x110 mm
TW1-1245-HL14: 365x130 mm
TW1-1245-HL30: 750x130 mm
Clearance under the arm
TW1-1245: 257x110 mm
TW1-1245-HL14: 365x130 mm
TW1-1245-HL30: 750x130 mm
System automatycznego smarowania chwytacza
Automatic hook lubrication
WYPOSAŻENIE:
automatyczne obcinanie nici
(TW1-1245D2, TW1-1245HL14D2, TW1-1245HL30-D2-T3);
EQUIPMeNt:
automatic thread trimmer
(TW1-1245D2, TW1-1245HL14D2, TW1-1245HL30-D2-T3);
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
M
M
53
54
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TW1-591 // TW2-574
JEDNO ORAZ DWUIGŁOWA STĘBNÓWKA SŁUPOWA
ONE AND TWO NEEDLE Post-Bed Lockstitch Sewing Machine
301
TW1591
TW2574
M
•
3,000
•
4.5
134/DPx5
90-110
•
7/10
80/3 40/3
L/M
H-N7
•
3,000
•
7
134/DPx5
90-150
•
7/10
80/3 15/3
M/H
4.5
134/DPx5
90-110
7/10
80/3 40/3
•
•
7/10
80/3 40/3
•
•
•
L/M
•
7/10
80/3 15/3
•
•
•
M/H
MD1
•
3,000
•
•
L/M
MD3
•
3,000
•
4.5
134/DPx5
90-110
HD3
•
3,000
•
7
134/DPx5
90-150
x1.6-2.0
M
2x301
3,000
•
3.6
134/DPx5
90-110
1.6 - 2.0
•
7/10
80/3 40/3
L/M
x2.0-2.4
M
2x301
3,000
•
3.6
134/DPx5
90-110
2.0 - 2.4
•
7/10
80/3 40/3
L/M
x2.0-2.4
H
2x301
3,000
•
3.6
134/DPx5
90-150
2.0 - 2.4
•
7/10
80/3 15/3
M/H
x2.4
H
2x301
3,000
•
3.6
134/DPx5
90-150
2.4
•
7/10
80/3 15/3
M/H
x1.6-2.0
MD1
2x301
3,000
•
3.6
134/DPx5
90-110
1.6 - 2.0
•
7/10
80/3 40/3
•
x1.6-2.0
MD3
2x301
3,000
•
3.6
134/DPx5
90-110
1.6 - 2.0
•
7/10
80/3 40/3
•
•
•
L/M
x2.0-2.4
MD3
2x301
3,000
•
3.6
134/DPx5
90-110
2.0 - 2.4
•
7/10
80/3 40/3
•
•
•
L/M
HD3
2x301
2,000
•
3.6
134/DPx5
90-150
2.0 - 2.4
•
7/10
80/3 15/3
•
•
•
M/H
x2.0-2.4
L/M
FUNKCJE I ZALETY
Features & Benefits
Maksymalna prędkość szycia 3000 obr./min.
Max sewing speed 3,000 spm.
• Z optymalizowany transport dzięki dolnej oraz górnej rolce prowadzącej
oraz transportowi igłowemu (transport igłowy tylko w maszynie TW1-591)
• Okienko w pokrywie chwytacza pozwalające na sprawdzenie ilości
nici na szpulce);
• Łatwa regulacja rozstawu igieł w zakresie
1.6 - 2.0 mm oraz 2.0 - 2.4 mm przez ustawienie uchwytu igieł;
• Wymienne wkłady płytki ściegowej
• Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiegające uszkodzeniu chwytacza
• Możliwość prostego i dokładnego ustawienia osłony igły
• Optimal feeding characteristics due to wheel feed,
driven roller presser and needle feed (needle feed only on TW1-591)
• Window in the hook cover helps checking the remaining bobbin thread;
• Needle distances from 1.6 to 2.0 mm and 2.0 to 2.4 mm
can be easily set by adjusting the needle holder;
• Exchangeable needle plate inserts
• Overload clutch for hook protection
• Easy and fine adjustable needle guard
Prześwit pod ramieniem
260x290 mm
Clearance under the arm
260x290 mm
System automatycznego smarowania
oraz regulowane smarowanie chwytacza
Automatic lubrication system &
adjustable hook lubrication
WYPOSAŻENIE:
Wersje M- / H-:
zaokrąglona płytka ściegowa ułatwiająca szycie
małych oraz nietypowych elementów
EQUIPMeNt:
M- / H-Versions:
rounded needle plate for easy handling on small and 3-dimensional parts;
D1 ORAZ D3
• Pełna funkcjonalność bez potrzeby podłączania sprężonego powietrza
• Zintegrowany silnik energooszczędny niwelujący wibracje
• Wzmocnione automatyczne obcinanie nici do 15/3
• Łatwo dostępny dla użytkownika panel sterujący
D1 & D3 machines:
• Fully functional without compressed air
• Integrated mini-motor for vibration-free sewing and energy saving
• Enforced automatic thread cutter for threads up to 15/3
• Multi-function switch in easy reach of the operator
Wersje D1:
automatyczne obcinanie nici (elektromagnes),
zintegrowany silnik oraz panel sterujący;
Okienko w pokrywie chwytacza ułatwiające sprawdzenie ilości nici na szpulce;
Wersje D3:
automatyczne obcinanie nici, podnoszenie stopki,
rygiel wsteczny (elektromagnes), zintegrowany silnik oraz panel sterujący;
Okienko w pokrywie chwytacza ułatwiające sprawdzenie ilości nici na szpulce;
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
D1-Versions:
automatic thread cutter (driven by solenoid),
integrated mini-motor & control panel;
Window in the hook cover helps checking the remaining bobbin thread;
D3-Versions:
a utomatic thread cutter, automatic presser foot lift, automatic back tack
(all driven by solenoid), with integrated mini-motor and control panel;
Window in the hook cover helps checking the remaining bobbin thread;
55
56
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TW3-P335
TW3-341
STĘBNÓWKA CYLINDRYCZNA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
Cylinder Arm Compound feed lockstitch Sewing Machine
STĘBNÓWKA CYLINDRYCZNA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA Z
POTRÓJNYM TRANSPORTEM ORAZ PIONOWYM CHWYTACZEM
Heavy-Duty Cylinder Arm COMPOUND FEED Sewing Machine WITH VERTICAL HOOK
301
•
V
TW3P335
B
•
•
301
2,200
2,200
2,000
•
•
•
6
134x17/DPx17
80-100
33.4
Standard
Ø 46.5
10/14
40/3
M/H
6
134x17/DPx17
80-100
33.4
Standard
Ø 46.5
10/14
40/3
M/H
6
134x17/DPx17
80-100
33.4
Large
Ø 46.5
10/14
40/3
M/H
33.4
Large
Ø 46.5
10/14
40/3
M/H
VB
•
2,000
•
6
134x17/DPx17
80-100
D2-T3
•
2,200
•
6
134x17/DPx17
80-100
33.4
Standard
Ø 46.5
10/14
40/3
•
•
•
M/H
6
134x17/DPx17
80-100
33.4
Large
Ø 46.5
10/14
40/3
•
•
•
M/H
B-D2-T3
•
2,000
•
Maksymalna prędkość szycia 2200 obr./min.
Prześwit pod ramieniem maszyny
257x110 mm
Funkcje i zalety
• Mała średnica cylindra - 46.5 mm
• Potrójny transport
• Duży skok górnego transportu 2.5 - 7.0 mm pozwala
na łatwe przeszywanie szwów poprzecznych
• Duża wysokość podnoszenia stopki 14 mm pozwalające
na łatwe podawanie materiału
• Regulacja długośći ściegu do 6 mm - zarówno do przodu jak i wstecz
• Zintegrowany szpulownik
• automatyczne obcinanie nici, podnoszenie stopki oraz rygiel wsteczny
(wersja D2);
TW3-341
•
2,000
•
8
135x17/DPx17
90-180
33.36
•
Ø 72
6. 5/15
Max sewing speed 2,200 spm.
Clearance under the arm
257x110 mm
Features & Benefits
• Slim cylinder arm diameter 46.5 mm
• Compound feed
• 2.5-7.0 mm top feed lift allows easy sewing –
even at cross-seams
• 14 mm clearance under the lifted sewing feet for easy loading & unloading
• Max. 6 mm stitch length adjustable – forwards and backwards
• Integrated bobbin winder
• automatic thread trimmer, presser foot lift & bar tack (D2-versions);
Maksymalna prędkość szycia 2000 obr./min.
Max sewing speed 2,000 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
225x110 mm
Clearance under the arm
225x110 mm
WYPOSAŻENIE:
duży chwytacz pionowy o dużej pojemności szpulki;
średnica koła pasowego 80 mm
EQUIPMeNt:
big vertical hook for higher bobbin capacity;
balance wheel 80 mm eff. Dia.;
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
10/3
M/H
57
58
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
TYPICAL CATALOGUE 2011 // MASZYNY DO CIĘŻKIEGO SZYCIA
NOTATKI // NOTES
TW3-441
STĘBNÓWKA CYLINDRYCZNA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
Extra Heavy-Duty compound feed Cylinder arm lockstitch Sewing Machine
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
301
TW3-
441
•
800
•
11
441-S
•
800
•
11
441-L
•
800
•
11
DY x 3
180-250
DY x 3
180-250
DY x 3
180-250
56
•
Ø 81
13/25
8/3
M/H
56
•
Ø 81
13/25
8/3
M/H
56
•
Ø 81
13/20
8/3
M/H
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Maksymalna prędkość szycia 800 obr./min.
Max sewing speed 800 spm.
Prześwit pod ramieniem maszyny
TW3-441:
405 x167 mm
TW3-441-S: 230x167 mm
TW3-441-L: 975 x167 mm
Clearance under the arm
TW3-441:
405x167 mm
TW3-441-S: 230x167 mm
TW3-441-L: 975x167 mm
OPCJE:
-Q: nóż odkrawający brzeg tkaniny,
-D: automatyczne podnoszenie stopki (pneumatyczne);
OPtIONS:
-Q: edge trimmer;
-D: automatic presser foot lift (pneumatic);
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
.................................................................................................................................................................................
AUTOMATY SZWALNICZE
automatic sewing units
2011
61
62
TYPICAL CATALOGUE 2011 // AUTOmATY SzWALnICzE
TYPICAL CATALOGUE 2011 // AUTOmATY SzWALnICzE
GT660
GT690 // GT691
JEDNONITKOWA GUZIKARKA ŁAŃCUSZKOWA Z OBCINANIEM
SINGLE THREAD CHAINSTITCH BUTTON-ATTACHING MACHINE WITH THREAD TRIMMER
RYGLÓWKA O NAPĘDZIE BEZPOŚREDNIM // GUZIKARKA O NAPĘDZIE BEZPOŚREDNIM
DIRECT-DRIvE LOCKSTITCH BAR TACKER // DIRECT-DRIvE LOCKSTITCH BUTTON-ATTACHING MACHINE
301
GT660-
01
101
1,500
10-20
8, 16, 32
TQx1
100
14
2.0-6.5 x
0-6.5
•
1
L/M/H
GT690GT691D
mAkSYmALnA PRĘDkOść SzYCIA 1500 OBR./mIn.
mAX SEWInG SPEED 1,500 SPm.
WYPOSAŻEnIE:
automatyczne obcinanie nici;
regulowana łapa trzymająca guzik;
do wyboru 8, 16 lub 32 szwy;
możliwość przyszywania dwu i czterodziurkowych guzików;
EQUIPmEnT:
automatic thread trimmer;
adjustable button clamp for different button sizes;
8, 16 or 32 stitches selectable;
adjustable for 2- and 4-hole buttons;
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
01
02
•
Clamp
Lift*
3,200
0.1-12.7
134/DPx5
•
17
40x30
•
•
•
L/M
•
17
40x30
•
•
•
M/H
•
13
6.4x6.4
•
•
•
3,200
0.1-12.7
135x17/
DPx17
•
2,700
0.1-6.4
134/DPx5
•
mAkSYmALnA PRĘDkOść SzYCIA:
3200 OBR./mIn. (GT690), 2700 OBR./mIn. (GT691D)
mAX. SEWInG SPEED:
3,200 SPm. (GT690), 2,700 SPm. (GT691D)
WYPOSAŻEnIE:
Zintegrowany napęd bezpośredni;
Napęd X-Y kontrolowany przez 2 silniki krokowe;
Unoszenie ramki dociskowej kontrolowane przez silnik krokowy
(programowalne różne wysokości unoszenia, również sekwencje);
Maszyna w pełni funkcjonalna bez sprężonego powietrza;
Bezolejowa igielnica - brak plam na materiale;
Obcinanie nici około 2.0 - 2.5 mm po zakończeniu szycia;
89 programów w pamięci maszyny (GT690);
35 programów przyszywania guzika w pamięci maszyny (GT691D);
Współpraca z kartami pamięci SD;
Możliwość przechowywania w pamięci do 50 programów użytkownika;
Możliwość przechowywania w pamięci do 20000 szwów
EQUIPmEnT:
Integrated Direct-Drive;
X-Y-Drive controlled by 2 stepping motors;
Clamp lift by stepping motor
(different heights programmable, also in sequences);
Machine works without compressed air;
Oil-free needle bar, no oil stains on material;
Thread ends after cutting: about 2.0 - 2.5 mm;
89 sewing programms in machine memory (GT690);
35 button sewing programms in machine memory (GT691D);
Data transfer via SD-Memory Card;
50 customized programs can be stored;
Memory capacity of 20,000 Stitches
Specyfikacja maszyny może się zmienić w zależności od modelu.
Specifications can differ depending on model.
L/M
63
64
TYPICAL CATALOGUE 2011 // AUTOmATY SzWALnICzE
TYPICAL CATALOGUE 2011 // AUTOmATY SzWALnICzE
BASS3200
AUTOMAT DO KIESZENI
POCKET WELT SEWING UNIT
A
FUnkCjE I zALETY
FEATURES & BEnEFITS
TYPICAL BASS 3200 oraz TYPICAL BASS 3200-S
to automaty do kieszeni o wysokiej wydajności
i elastyczności:
• Pojedyncza wypustka
• Podwójna wypustka z patką lub bez
• Wewnętrzna wypustka
• Kieszenie skośne
Zapewnia to wysoką jakość w produkcji:
• Męskich marynarek i spodni
• Garsonek
• Płaszczy i spódnic
TYPICAL BASS 3200 and TYPICAL BASS 3200-S are
sewing units for welt pockets that allow a high-flexible and
efficient production of:
• Single welt pockets
• Double welt pockets with and without flap
• Inside (lining) welt pockets
• Slant pockets
This ensures highest quality in the production of
• Men´s jackets and trousers
• Women blazers
• Trendy coats and skirts
• Anoraks
DzIEnnA (W CIĄGU 8 GODzIn)
WYDAjnOść TO OkOŁO 1400 - 1600 kIESzEnI
DAILY OUTPUT In 8 HOURS APPX. 1,400 - 1,600 WELT POCkETS
B
C
D
STAnDARDOWE WYPOSAŻEnIE
• Szybka dwuigłowa stębnówka TYPICAL GC6842;
• Maksymalna prędkość szycia 3000 obr./min. (BASS 3200)
• Szybka dwuigłowa stębnówka TYPICAL GC6845;
• Maksymalna prędkość szycia 3000 obr./min. (BASS 3200-S), wyłączana igła.
• Dostępne rozsawy igieł: 8 - 30 mm (co 2 mm)
• Centralny nóż
• Wyświetlacz LCD ułatwiający pracę i programowanie
• Automatyczne, programowalne, precyzyjne noże kątowe
napędzane silnikiem krokowym ( A )
• 5 znaczników laserowych ułatwiających szybkie
i precyzyjne ustawienie materiału ( B )
• Fotokomórka pozwalająca precyzyjnie odmierzyć długość klapy
• Możliwość wyboru rygla początkowego i końcowego
• Możliwość zaprogramowania do 40 różnych kieszeni
• Silnik elektroniczny Efka AB286, DC1500, 220v
• Długość szwu programowalna w zakresie 20 - 200 mm,
kontrolowana przez silnik krokowy
• Długość ściegu programowalna w zakresie 0.5 - 3.0 mm
• Automatyczne obcinanie górnej jak i dolnej nici
• Czujnik zrywu nici górnej
• Czujnik nici bębenka - monitorowanie ilości pozostałej na szpulce
• Podajnik worków kieszeniowych
• Licznik sztuk
• Stojak na worki kieszeniowe i wypustkę
STAnDARD EQUIPmEnT
• 2 Needle lockstitch fast seamer TYPICAL GC6842;
Max. sewing speed 3,000 spm (BASS 3200)
• 2 Needle lockstitch fast seamer TYPICAL GC6845;
Max. sewing speed 3,000 spm (BASS 3200-S) and split needle bar
• Available needle distances from 8 – 30 mm (in 2 mm steps)
• Center knife
• LCD graphic control panel for easy understanding and programming
• Automatic and programmable corner knifes for an accurate cut,
driven by step motor ( A )
• 5 laser marking lights for a precise and fast positioning of fabric ( B )
• Photo cell for a precise scanning of flap length
• Selectable bar tack at the beginning and end or condense stitch
• Free programmable microprocessor control for up to
40 different pocket seams
• Efka electronic motor AB286, DC1500, 220v
• Seam length programmable from 20 - 200 mm, driven by step motor
• Stitch length programmable from 0.5 -3.0 mm
• Automatic thread cutter for needle thread and bobbin thread
• Needle thread monitor
• Bobbin thread sensor for recognitvion of remaining bobbin thread
• Double welt attachment
• Sewing head and corner knifes and folding station with
swing-out device for easy maintanance
• Pocket pouch clamp for loading pocket pouches
• Piececounter
• Racks for pocket pouch and piping
OPCjE:
• Stempel do pojedynczej wypustki
• Urządzenie próżniowe ułatwiające precyzyjne umiejscowanie materiału
• Silnik urządzenia zasysającego 220 v
• Dodatkowa fotokomórka pozwalająca na szybką zmianę produkcji
• Sztapler do odbioru produktu gotowego (kurtki)
• Sztapler do układania (spodnie)
• Rolka odbiorcza (spodnie) ( C )
• Palec stabilizujący ( D )
• Programowalny podajnik taśmy wraz z urządzeniem odcinającym
• Powietrzne wspominanie odbioru gotowej nogawki
• Możliwość szybkiej regulacji uchwytu pneumatycznego
OPTIOnS:
• Single welt attachment
• vacuum device for precise positioning of fabrics
• vacuum motor 220 v
• 2nd. photo cell for a quick change between trouser and jacket production
• Flip stacker (jacket production)
• Bundle clamp (trouser production)
• Ejector roller (trouser production) ( C )
• Dart stretcher for trousers ( D )
• Tape feeder and tape cutter programmable for highest quality
• Blowing out device for trousers
• Pneumatic clamp quick adjustment
65
66
RODzAj śCIEGU // STITCH TYPE
301
RODzAj TRAnSPORTU // FEED TYPE
PARAmETRY śCIEGU // STITCHES
CHWYTACz // HOOk
PODnOSzEnIE STOPkI // FOOT LIFT
PODNOSZENIE STOPKI
FOOT LIFT
mATERIAŁ // mATERIAL
LEKKI
LIGHT MATERIAL
STĘBNÓWKOWY 301
LOCKSTITCH 301
TRANSPORT ZĄBKOWY
DROP FEED
DŁUGOŚć ŚCIEGU
STITCH LENGTH
CHWYTACZ PIONOWY: BARDZO DUŻY
HORIZONTAL HOOK: EXTRA LARGE
ŁAŃCUSZKOWY 101 (POJEDYNCZY)
CHAINSTITCH 101 (1 THREAD)
TRANSPORT IGŁOWY
NEEDLE FEED
SZEROKOŚć SZWU
SEAM WIDTH
CHWYTACZ PIONOWY: DUŻY
HORIZONTAL HOOK: LARGE
ŁAŃCUSZKOWY 401 (PODWÓJNY)
CHAINSTITCH 401 (2 THREADS)
TRANSPORT RÓŻNICOWY GÓRNY
DIFFERENTIAL TOP FEED
SZEROKOŚć ZIG ZAG
ZIG ZAG WIDTH
CHWYTACZ PIONOWY: STANDARDOWY
HORIZONTAL HOOK: STANDARD
OBCINANIE NICI
THREAD TRIMMER
CIĘŻKI
HEAvY MATERIAL
OWERLOKOWY
OvERLOCK
TRANSPORT ZĄBKOWY RÓŻNICOWY
DIFFERENTIAL BOTTOM FEED
ILOŚć ŚCIEGÓW
NUMBER OF STITCHES
CHWYTACZ PIONOWY: ROZMIARY
HORIZONTAL HOOK: SIZES
WIPER
THREAD WIPER
GRUBOŚć MATERIAŁU
MATERIAL THICKNESS
OWERLOKOWY 504
OvERLOCK 504
TRANSPORT GÓRNY STOPKOWY
ALTERNATING TOP & BOTTOM FEED
ROZSTAW OTWORÓW W GUZIKU
BUTTON SEWING: HOLE SIZE
CHWYTACZ POZIOMY: BARDZO DUŻY
vERTICAL HOOK: EXTRA LARGE
NIPPER
THREAD NIPPER
OWERLOKOWY 514 (DWUIGŁOWY)
OvERLOCK 514 (2 NEEDLES)
SZYBKA ZMIANA WYSOKOŚCI
UNOSZENIA STOPKI
2 TOP FEED STROKE vALUES RECALLABLE
RODZAJ PRZYRZYWANIA GUZIKA
BUTTON ATTACHING PATTERN
CHWYTACZ POZIOMY: DUŻY
vERTICAL HOOK: LARGE
ODKRAWACZ
EDGE TRIMMER
OWERLOKOWY ZE ŚCIEGIEM
ZABEZPIECZAJĄCYM 516
SAFETY STITCH 516
TRANSPORT POTRÓJNY
ALTERNATING TOP, BOTTOM & NEEDLE FEED
CHWYTACZ POZIOMY: STANDARDOWY
vERTICAL HOOK: STANDARD
ODKRAWACZ DOLNY
UNDER-EDGE TRIMMER
ZIG ZAG
ZIG ZAG
STOSUNEK RUCHU ZĘBÓW
TRANSPORTU DYFERENCJALNEGO
DIFFERENTIAL FEED RATIO
SYSTEM IGIEŁ
NEEDLE SYSTEM
CHWYTACZ POZIOMY: ROZMIARY
vERTICAL HOOK: SIZES
RYGIEL WSTECZNY
BACK TACK
ZIG ZAG (TRÓJSKOK)
ZIG ZAG (3 STEP)
SYSTEM TRANSPORTU X-FEED
X-FEED
LICZBA IGIEŁ
NUMBER OF NEEDLES
CHWYTACZ USTAWIONY
W POPRZEK LINII SZYCIA
LOOPER HOOK CROSSLINE
AUTOMATYCZNY RYGIEL WSTECZNY
AUTO BACK TACK
ZIG ZAG (CZTEROSKOK)
ZIG ZAG (4 STEP)
TRANSPORT ZĄBKOWY
ZE STOPKĄ ROLKOWĄ
BOTTOM & ROLLER PRESSER FEED
SKOK IGIELNICY
NEEDLE BAR STROKE
CZWYTACZ USTAWIONY
WZDŁUŻ LINII SZYCIA
LOOPER HOOK INLINE
AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE STOPKI
AUTO FOOT LIFT
PRZYSZYWANIE GUZIKÓW
BUTTON SEWING
TRANSPORT ROLKOWY - PULLER
PULLER FEED
ROZSTAW IGIEŁ
NEEDLE GAUGE
CHWYTACZ BARELL-A
BARELL HOOK
WYSOKOŚć PODNOSZENIA STOPKI:
KOLANO
PRESSER FOOT LIFT: KNEE
OBSZYWANIE DZIUREK
BUTTON HOLE SEWING
TRANSPORT ROLKOWY DOLNY I GÓRNY
WHEEL & DRIvEN ROLLER PRESSER FEED
WYŁĄCZANA IGŁA
SPLIT NEEDLE BAR
CHWYTACZ MOTYLKOWY
BUTTERFLY HOOK
WYSOKOŚć PODNOSZENIA STOPKI:
RĘCZNIE
PRESSER FOOT LIFT: MANUAL
RYGIEL
BAR TACK
TRANSPORT ROLKOWY DOLNY
I GÓRNY Z KROCZĄCĄ IGŁĄ
WHEEL, NEEDLE & DRIvEN ROLLER PRESSER
CHWYTACZ WAHADŁOWY
SHUTTLE HOOK
SZYBKA ZMIANA DŁUGOŚCI ŚCIEGU
2 DIFFERENT STITCH LENGTHS
PRĘDkOść // SPEED
MAKSYMALNA PRĘDKOŚć SZYCIA
MAX SEWING SPEED
IGŁA // nEEDLE
WYPOSAŻEnIE // EQUIPmEnT
ŚREDNI
MEDIUM MATERIAL
ŁOŻE CYLInDRYCznE // CYLInDER ARm
ŚREDNICA ŁOŻA CYLINDRYCZNEGO
CYLINDER ARM DIAMETER
SYmBOLE
ICOnS
68
67
TYPICAL CATALOGUE 2011
TYPICAL CATALOGUE 2011
NOTATKI // NOTES
NOTATKI // NOTES
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11
E-mail: [email protected]
www.typical-europe.com
TYPICAL Catalogue 2012 – pl/en – 02-2012
XI´an TYpical EUROPE GmbH

Podobne dokumenty