Formularz zgłoszeniowy Impreza Roku 2016 Nominacja 1. Pełna

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy Impreza Roku 2016 Nominacja 1. Pełna
Formularz zgłoszeniowy
Impreza Roku 2016
Nominacja
1. Pełna nazwa imprezy:
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
2. Organizator imprezy (klub, miejscowość):
….......................................................................................................................................
3. Uzasadnienie zgłoszenia (w tym ilość uczestników imprezy):
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
4. Nominację podpisuje Prezes Zarządu Klubu:
….......................................................................................................................................
Podpisy

Podobne dokumenty