Press release - Vilofoss Polska

Transkrypt

Press release - Vilofoss Polska
Duński koncern DLG zwiększa aktywność na polskim rynku witamin
Duński koncern DLG planuje w ciągu najbliższych trzech - pięciu lat dwukrotnie zwiększyć
swoje zaangażowanie w branży witamin i minerałów dla zwierząt. Aby osiągnąć ten cel,
koncern między innymi wzmacnia swoją aktywność na polskim rynku.
HaGe Polska przechodzi do Vilofoss
Pierwszym elementem planu zwiększenia aktywności w Polsce jest dołączenie bydgoskiej wytwórni paszy
specjalistycznej, podlegającej wcześniej firmie HaGe Polska, do Vilofoss – międzynarodowej inicjatywy
współpracy w dziedzinie minerałów i
witamin. We współpracy uczestniczy
również duńskie przedsiębiorstwo
Vitfoss, mające szczególnie duże
kompetencje w tej branży.
– Zdecydowanie przymierzamy
się do zwiększenia intensywności
naszych działań na rynku witamin i
minerałów w Polsce. To duży, bardzo
rolniczy kraj, z silnie rozwiniętym
sektorem produkcji zwierzęcej.
Dlatego koncern zajmie się teraz
optymalizacją działalności w Bydgoszczy. Chcemy wykorzystać tam
gromadzone latami przez duńskie
przedsiębiorstwo Vitfoss kompetencje i wiedzę fachową – mówi Jacob
Holm, dyrektor generalny Vitfoss.
Zatrudniająca 20 osób polska fabryka
należała już wcześniej do Vitfoss –
było to zanim duński koncern DLG
związał się z grupą HaGe. Wtedy w
fabryce produkowano pasze dla drobiu, obecnie powstają tu mieszanki z
dziczyzny.
– Aby osiągnąć zakładany wzrost,
będziemy musieli zainwestować w
nowy sprzęt do fabryki. Pozwoli on
na produkcję mieszanek witaminowo-mineralnych, na które jest na polskim rynku duży popyt. Zamierzamy
przestawić nasze kanały sprzedaży
na wyższy bieg i ogólnie zwiększyć
naszą widoczność w Polsce – mówi
Jacob Holm.
Kolejnym elementem planu zwiększenia aktywności w Polsce jest
pomoc w wejściu na polski rynek
spółce zależnej Deutsche Vilomix,
która chce to osiągnąć dzięki nowo
otwartej fabryce w Haldensleben we
wschodnich Niemczech. W ramach
nowego projektu współpracy – Vilofoss – Dania i Niemcy łączą siły i kompetencje, by wspólnie, korzystając z
efektu synergii w dziedzinach wiedzy
o żywności, techniki produkcji oraz
skupu, osiągnąć nowe cele w Polsce.
Ultranowoczesny sprzęt
Vilofoss, który produkuje i wprowadza na rynek mieszanki witaminowo-mineralne na potrzeby produkcji
zwierzęcej, dysponuje ultranowoczesnym sprzętem produkcyjnym
umożliwiającym realizację rozwiązań
odpowiadających życzeniom indywidualnych klientów. Vilofoss sprzedaje
swoje produkty w szeregu krajów
i posiada przedstawicielstwa handlowe na Łotwie, Litwie, Węgrzech,
Ukrainie, w Rumunii, Serbii oraz w
Anglii. W 2011 roku firma Vitfoss
została współwłaścicielem (50:50)
francuskiego producenta mieszanek
witaminowo-mineralnych Calcialiment. Dziś to przedsiębiorstwo z
Rennes również wchodzi w skład
Vilofoss.
Ponadto Vilofoss obejmuje aktywność Vitfoss w Szwecji. Ważną częścią
działalności koncernu DLG w branży
witamin i minerałów jest też Deutsche Vilomix.
Więcej niż witaminy i minerały
Jako silny gracz na rynku mieszanek
witaminowo-mineralnych Vilofoss
może, dzięki dużej i zróżnicowanej ofercie, uwzględniać życzenia
polskich rolników i oferować im
produkty odpowiadające ich potrzebom. Asortyment przedsiębiorstwa
opracowany jest w oparciu o praktyczne doświadczenia i wyniki pracy
w rolnictwie.
Sztandarowe produkty w centrum
uwagi
Środki Stalosan F i Active NS odniosły
już duży sukces w szeregu krajów.
Dlatego Vilofoss koncentruje się
na sprzedaży właśnie tych dwóch
produktów.
Stalosan F
Stalosan F neutralizuje amoniak i
zapewnia w budynkach inwentarskich bardziej „naturalne” środowisko, które dzięki obniżeniu wartości
pH wspiera naturalną odporność
zwierząt. Nowe badanie uniwersyteckie dotyczące suchej dezynfekcji
butów dowodzi, że Stalosan F w
porównaniu z rozwiązaniem opartym o aldehyd glutarowy ma bardzo
wysoką skuteczność w zwalczaniu
PRRSv – prawie stuprocentową.
Active NS
Dodatek do gnojowicy Active NS jest
jednym z najważniejszych produktów tego typu w Europie. Active NS
znajduje zastosowanie przy pracy z
gnojowicą w zbiornikach, stawach
ściekowych, kanałach, basenach,
silosach czy biogazowniach. Produkt
wiąże do 1,2 kg NH3 na tonę gnojowicy, zwiększa jednorodność masy,
tworzy w zbiornikach pływającą
pokrywę i redukuje nieprzyjemny
zapach.
ul. dr Alberta Schmidta 1, Zoledowo
86-031 Osielsko k/Bydgoszczy, Poland. Osoby kontaktowej:
Robert Pietek tel: 0048 52 381 36 01,
mob: 0048 509 925 251