Kalendarz ogólnopolskich imprez i zawodów w

Transkrypt

Kalendarz ogólnopolskich imprez i zawodów w
Kalendarz ogólnopolskich imprez i zawodów
w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki i sportu
Federacji Sportowej „Energetyk” na rok
7
Kale darz FS „E ergetyk” a rok
7 obejmuje:
I. Ogólnopolskie imprezy turystyczne
II. Ogólnopolskie imprezy sportu powszechnego i rekreacji
III. Ogólnopolskie imprezy sportowe – Mistrzostwa Polski Energetyków
I. Ogólnopolskie imprezy turystyczne
Lp.
1.
2.
Nazwa
LI Między arodowy
Zi owy Spływ
Kajakowy
Energetyków
XXIII Zimowy Rajd
Górski Energetyków
„Góry Bialskie –
Masyw Ś ież ika -
Termin
13 - 15.01
Miejsce
Brda
Orga izator/współorga izator
PGE GiEK S.A. – Oddział
Zespół Elektro iepłow i
Bydgoszcz
Kontakt
A a Świderska,
tel. 604 526 994,
52 372 83 50
22 - 28.01
Stro ie Śląskie
Federacja Sportowa
„E ergetyk”,
ZWSE Kraków S.A.
Andrzej Kaszuba,
tel. 12 415 37 21,
502 427 731,
Łukasz Bigoszewski,
7”
3.
4.
5.
6.
7.
Rozpo zę ie Sezo u
Żeglarskiego 2017
IV Ogólnopolski Rajd
Pieszy „Mazury
iej
z a e”
LV Ogólnopolski Rejs
Żeglarski
Energetyków
18 – 21.05
LVI Ogólnopolski
Górski Rajd Pieszy
Energetyków
Zakoń ze ie Sezo u
Żeglarskiego
7
WJM
Solina
SK-T „Seksta t”
www.sekstant.zagle.pl
tel. 22 629 40 76,
605 265 617
Marek Wardziak,
tel. 508 019 723
Marek Wardziak,
tel. 508 019 723
Szlak Wielkich
Jezior
SK-T „Seksta t”
15 - 29.07
Wielkie Jeziora
Mazurskie
Veolia E ergia Łódź S.A.
Paweł Maj hrowski,
tel. 42 675 58 77,
697 453 900
5 – 10.09
Beskid Niski
Federacja Sportowa
„E ergetyk”
Łukasz Bigoszewski,
tel. 22 629 40 76,
605 265 617
Marek Wardziak,
tel. 508 019 723
06 - 11.06
www.sekstant.zagle.pl
www.fsenergetyk.com
22 - 23.09
WJM (Jezioro
Niegocin – Tałty)
SK-T „Seksta t”
www.sekstant.zagle.pl
II. Ogólnopolskie imprezy sportu powszechnego i rekreacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa
VI Zawody
Narciarskie o Puchar
Federacji Sportowej
„E ergetyk”
IX Mistrzostwa Polski
Energetyków w
Maratonie
Rowerowym
IX Mistrzostwa Polski
Energetyków w biegu
na 10km
Termin
14 – 15.01
Miejsce
Kluszkowce
Orga izator/współorga izator Kontakt
Federacja Sportowa
Łukasz Bigoszewski,
„E ergetyk”
tel. 22 629 40 76,
www.fsenergetyk.com
605 265 617
maj
Kraków
TKKF „ENERGIA”
XXVII Mistrzostwa
Polski Energetyków w
Wędkarstwie
Spławikowy
Indywidualny
Rekreacyjny Bieg na
Orie ta ję
Energetyków
8 - 10.09
Zalew Rybnicki
Towarzystwo Sportowe
„Kuź ia”
Mirosław Białowąs,
tel. 693 116 445
07.10
Dychów Bobrowice
UKS „E ergetyk” Dy hów
Jerzy Ostojski,
www.mtbenergetykow.pl
13.05
Skawina k. Krakowa
UKS „Jedy ka” Skawi a
www.biegskawina.pl
Bogdan Ulicki,
tel. 502967657
Adam Mrowiec
tel. 502 073 699
e-mail: [email protected]
tel. 607 743 105
III. Ogólnopolskie imprezy sportowe – Mistrzostwa Polski Energetyków
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kluszkowce
Federacja Sportowa
„E ergetyk”
Łukasz Bigoszewski,
tel. 22 629 40 76,
605 265 617
XVIII Mistrzostwa
Polski Energetyków w
Narciarstwie
Alpejskim
XIV Mistrzostwa
Polski Energetyków w
Pił e Noż ej
11 - 14.01
czerwiec
Kozienice
„E ergia” Kozie i e
Sławo ir Kali a,
tel. 691 387 151
XXIV Mistrzostwa
Polski Energetyków w
Pool-Bilardzie
Jubileuszowe XXX
Mistrzostwa Polski
Energetyków w
Tenisie Ziemnym
III Mistrzostwa Polski
Energetyków w
Pół arato ie
w ramach III RAFAKO
Pół arato Ra i órz
XI Ogólnopolskie
Regaty Żeglarskie
Energetyków –
Me oriał He ryka
Chrobaka
XVII Halowe
Mistrzostwa Polski
Energetyków w
Tenisie
Jubileuszowe XL
Mistrzostwa Polski
20 - 23.04
Wro ław
TST Koge era ja Wro ław
Ja ek Wojtyłło,
tel. 608 591 469
15 – 18.06
COS Szczyrk
Federacja Sportowa
„E ergetyk”
Łukasz Bigoszewski,
tel. 22 629 40 76,
605 265 617
www.fsenergetyk.com
www.fsenergetyk.com
27.08
Racibórz
RAFAKO S.A.
Piotr Karaś tel. 602 509 331,
To asz Bieliński tel. 693 368 377
10 – 12.09
Jezioro Żywie kie
Stowarzyszenie Rekreacyjno –
Sportowe „Elektro ”
Tadeusz Domider,
tel. 516 111 860
29 - 30.09
Gliwice
Stowarzyszenie Sportowo –
Kultural e „Elektro”
Tomasz Kalinowski
tel. 601 953 006
www.ssk-elektro.pl
e-mail: [email protected]
Federacja Sportowa
„E ergetyk”
Łukasz Bigoszewski,
tel. 22 629 40 76,
5 - 8.10
COS Szczyrk
9.
10.
E ergetyków w Pił e
Siatkowej Kobiet i
Męż zyz
XIX Mistrzostwa
Polski Energetyków
Te isie Stołowy dla
niezrzeszonych w
PZTS
IX Mistrzostwa Polski
Energetyków w
Bowlingu
20 - 22.10
Tarnów
www.fsenergetyk.com
605 265 617
Federacja Sportowa
„E ergetyk”
Stowarzyszenie Sportowo –
Kultural e „Elektro”
Walentyna Gniewek,
tel. 516 115 700
Łukasz Bigoszewski,
tel. 22 629 40 76,
605 265 617
Tomasz Kalinowski
tel. 601 953 006
www.ssk-elektro.pl
e-mail: [email protected]
www.fsenergetyk.com
8 - 10.11
Łaziska Gór e
Uwaga !
Wszelkie zmiany terminów, regulaminów lub miejsc imprez należy niezwłocznie uzgadniać z Federacją Sportową „Energetyk.”
FEDERACJA SPORTOWA „ENERGETYK” RADA GŁÓWNA
02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 91
Tel/Fax: 22 629 40 76, 605 265 617 www.fsenergetyk.com
e-mail: [email protected]