Katalogový list

Transkrypt

Katalogový list
Produkcja środków do mycia i czyszczenia
U Koupaliště 119/6, 679 61 Letovice, Czeska Republika
tel./fax: + 420 516 476 808
e-mail: [email protected]
www.alfachem.cz
KARTA KATALOGOWA
1. Nazwa produktu:
LAVAR 1
Płynny środek do prania do profesjonalnego zastosowania.
Alkaliczny i sekwestrancyjny dodatek piorący.
2. Skład
Wodorotlenek sodowy, EDTA – Na sól, substancje dodatkowe.
Informacje o zawartości substancji chemicznych podane zostały w Liście Bezpieczeństwa
Produktu.
3. Zakres zastosowania
LAVAR 1 stosuje się jako dodatek piorący do prania wszystkich rodzajów bielizny, za
wyjątkiem wełny, jedwabiu i delikatnych tkanin oraz dzianin. Używany w kombinacji
z proszkiem do prania na bazie tenyzdów, ewentualnie jeszcze środkiem wybielają-cym. Jako
płynny środek bardzo szybko rozpuszcza się w wodzie i działa już od samego początku
prania. Zawarty w nim sekwestrant zapobiega tworzeniu i osadzaniu się nieorganicznych
związków na praniu oraz wewnętrznych powierzchniach pralki i umożliwia pranie nawet w
twardej wodzie.
4. Sposób zastosowania
Wstępne pranie:
3 - 12 ml/ kg suchego prania
Pranie zasadnicze: 2 –10 ml/kg suchego prania
Dawkowanie przy użyciu automatycznego urządzenia dawkującego, dokładne dawkowanie
określi technik oraz fachowy doradca firmy ALFACHEM.
5. Opakowanie
26 kg - opakowanie z tworzywa sztucznego
75 kg - opakowanie z tworzywa sztucznego
260 kg - opakowanie z tworzywa sztucznego
6. Przechowywanie
W oryginalnych opakowaniach w suchym środowisku, w normalnych temperaturach, z dala
od kwasów i utleniaczy. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od dnia
7. Likwidacja odpadu
Użyty roztwór można po praniu wypuszczać do odpadu a przez stację filtrów do rowów.
Rozlany roztwór musi być zbierany do zbiorników i likwidowany w sposób specjalistyczny.
8. Likwidacja opakowania
Po opłukaniu do pojemników na odpady z tworzywa sztucznego. Opakowanie można
ponownie użyć
9. Likwidacja produktu w przypadku wypadku
Koncentratu nie można spłukiwać do kanalizacji bez uprzedniej neutralizacji kwasem
octowym, na warunkach określonych przez organy gospodarki wodnej. W przypadku
rozległego wycieku na rozlany produkt należy nanieść materiał absorpcyjny i całość należy
usunąć w sposób fachowy.
10. Klasyfikacja produktu:
C żrący. Zawiera wodorotlenek sodowy CAS 1310-73-2, EINECS 215-185-5.
R 35 Powoduje ciężkie oparzenia. S25/26 Zapobiegać zetknięciu z oczami,
w przypadku kontaktu z oczami dokładnie wypłukać wodą i udać się do lekarza. S 27
Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. S 28 Przy zetknięciu ze skórą natychmiast opłukać
dużą ilością wody. S36/37/39 Stosować wszystkie zalecane środki ochronne, odzież, rękawice,
okulary lub osłonę twarzy. S45 W przypadku urazu lub złego samopoczucia natychmiast udać
się do lekarza.