pobierz - PowerSales

Transkrypt

pobierz - PowerSales
CD ACTION
2011-10-01
Nowy
SoundBlaster
Jego pełna nazwa to Creative Sound
Blaster Recon3D. Jest kartą dźwiękową
dla komputerów PC i Mac, a także
konsol PS3 i X360 (przez kabel optycz­
ny). Nie, to nie pomyłka, choć w przy­
padku konsol główną zaletą stosowa­
nia Recon3D będzie poprawa jakości
dźwięku, także trójwymiarowego, oraz
możliwość podłączenia do nich zwy­
kłych słuchawek. Na PC i Macach po
zainstalowaniu dodatkowych sterow­
ników będzie można tworzyć cale
profile dźwiękowe, wykorzystując
między innymi rozbudowany korektor
graficzny czy zmianę konfiguracji gło­
śników. Na rynku karta ma się pojawić
już na dniach w cenie około 130 dola­
rów, czyli na nasze - 400 zł.
www.ci e.uive.com

Podobne dokumenty