Dział Gospodarki Leśnej: Dział Finansowo

Komentarze

Transkrypt

Dział Gospodarki Leśnej: Dział Finansowo
Dane kontaktowe pracowników biura nadleśnictwa
Imię i nazwisko - Stanowisko
inż. Czesław Jereczek
Nadleśniczy
mgr inż. Mieczysław Miloch
Z-ca Nadleśniczego
mgr Iwona Majchrzak
Główny Księgowy
mgr inż. Wiesław Łabenda
Inżynier Nadzoru
Zakres prac
Nr telefonu/ e-mail
Nr pokoju
Kieruje całokształtem działalności
nadleśnictwa i reprezentuje na zewnątrz
(59) 846 35 48
[email protected]
1
Kieruje działem gospodarki leśnej
(59) 846 35 46 w. 311
696 423 502
[email protected]
4
Kieruje działem finansowo-księgowym
Kontrola instytucjonalna gospodarki leśnej
wewnętrzna, kontrole zewnętrzne,
zamówienia publiczne
(59) 846 35 46 w. 611
[email protected]
(59) 846 35 46 w. 129
608 422 487
[email protected]
7
8
Dział Gospodarki Leśnej:
mgr inż. Elżbieta Łabenda
St. Specjalista SL ds. gosp.leśnej
mgr inż. Arlena Kozakowska-Miloch
St.Specjalista SL ds. gosp. leśnej i bhp
Hodowla lasu, nasiennictwo, selekcja,
łowiectwo, stan posiadania, administracja
systemem informatycznym
użytkowanie lasu, BHP, administracja
systemem informatycznym, LMN, redaktor
BIP
(59) 846 35 46 w. 334
[email protected]
3
(59) 846 35 46 w. 331
[email protected]
6
mgr Piotr Spica
Specjalista SL ds. gosp. leśnej
edukacja leśna, ochrona p-poż, ochrona
przyrody, lasy niepaństwowe, mała retencja
(59) 846 35 46 w. 332
[email protected]
6
mgr inż. Leszek Tyborczyk
Specjalista ds. marketingu
marketing
(59) 846 35 46 w. 333
784535661
[email protected]
6
ochrona lasu, gospodarka łąkowo-rolna
(59) 846 35 46 w. 335
[email protected]
3
Rachunkowość, rozliczenia finansowe,
gospodarka kasowa
(59) 846 35 46 w. 612
[email protected]
9
Rachunkowość, rozliczenia finansowe,
ewidencja księgowa, gospodarka towarowa
poza pozysk. i sprzedażą drewna
(59) 846 35 46 w. 613
[email protected]
9
Wynagrodzenia, ZUS, rozliczenia finansowe
i podatkowe, fakturowanie sprzedaży drewna
(59) 846 35 46 w. 614
[email protected]
9
Administracja, infrastruktura, gospodarka
remontowo-budowlana, zaopatrzenie, nadzór
nad gospodarką magazynową
(59) 846 35 46 w. 671
600315423
[email protected]
3
obsługa sekretariatu
(59) 846 35 46
728469164
[email protected]
2
Kadry, szkolenia, organizacja, skargi i
wnioski
(59) 846 35 46 w. 131
[email protected]
9
Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w
zakresie szkodnictwa leśnego. Ochrona
mienia, ochrona informacji niejawnych
Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w
zakresie szkodnictwa leśnego. Ochrona
mienia, ochrona informacji niejawnych
(59) 846 35 46 w. 222
606 123 849
[email protected]
(59) 846 35 46 w. 222
784 371 653
[email protected]
Edyta Cichowska
Specjalista ds. gosp. leśnej
Dział Finansowo-Księgowy :
Ewa Paduch
Starszy księgowy
Teresa Kurkowska
Starszy księgowy
Teresa Kłeczek
Księgowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy :
mgr inż. Jarosław Nosko
Sekretarz
Barbara Adamowicz
Starszy referent ds. administracyjnych
Stanowisko ds. pracowniczych :
mgr Karolina Awchimieni
Referent ds. pracowniczych
Posterunek Straży Leśnej :
Krzysztof Majewski
Komendant Posterunku SL
Roman Ziegert
Strażnik Leśny
11
11