Tygodniowy plan zajęć WIEWIÓRKI GODZINY PONIEDZIAŁEK

Komentarze

Transkrypt

Tygodniowy plan zajęć WIEWIÓRKI GODZINY PONIEDZIAŁEK
Tygodniowy plan zajęć WIEWIÓRKI
GODZINY
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
6.30-8.00
Gry i zabawy
edukacyjne
Gry i zabawy edukacyjne
Gry i zabawy edukacyjne
Gry i zabawy edukacyjne
Gry i zabawy edukacyjne
8.00-8.20
Gimnastyka
Gimnastyka
Gimnastyka
Gimnastyka
Gimnastyka
8.30-9.00
Śniadanie
Śniadanie
Śniadanie
Śniadanie
Śniadanie
9.00-9.15
Szachy
Język hiszpański
Podróż w świat bajek
Język hiszpański
Zajęcia dydaktyczne
9.15-9.30
Zajęcia dydaktyczne
Podróż w świat bajek
Zajęcia dydaktyczne
Podróż w świat bajek
Podróż w świat bajek
9.30-09.45
Zabawy swobodne
Zajęcia dydaktyczne
Zabawy w ogrodzie
Zabawy swobodne
Logopedia
9.45-10.00
Zabawy ruchowe z
elementem podskoku
Zabawy swobodne
Zabawy w ogrodzie
przedszkolnym
Zajęcia dydaktyczne
Zabawy swobodne
10.00-10.15
Język angielski
Matematyka (co 2tyg.)
Język angielski
Spacer po okolicy
Język angielski
10.15-10.30
Zabawy ruchowe z
elementem podskoku
10.25 Kuchnie świata
Zabawy swobodne
Spacer po okolicy
Zabawy naśladowcze
10.30-11.00
II Śniadanie
II Śniadanie
II Śniadanie
II Śniadanie
II Śniadanie
11.00-11.15
Zajęcia sensoryczno motoryczne
Gimnastyka korekcyjna
Zabawy w ogrodzie
przedszkolnym
Zabawy ruchowe z
elementem podskoku
Zabawy podejmowane z
inicjatywy dzieci
11.15-11.30
Zabawy podejmowane z
inicjatywy dzieci
Zabawy orientacyjnoporządkowe w ogrodzie
Zabawy ruchowe z
elementem rzutu na placu
Zabawy konstrukcyjne
Zabawy ruchowe z
elementem rzutu
11.30-11.45
Zabawy w piaskownicy
Zabawy orientacyjnoporządkowe w ogrodzie
Rytmika
Rytmika
Zabawy ruchowe z
elementem rzutu
11.45-12.00
Zabawy na placu zabaw
Zabawy w piaskownicy
Zabawy swobodne
Zabawy w piaskownicy
Zabawy na placu zabaw
12.00-12.15
Zabawy w ogrodzie
Zabawy na placu zabaw
Religia
Zabawy na placu zabaw
Zabawy z piłką
12.15-12.30
Zabawy w ogrodzie
Zabawy konstrukcyjne
Zabawy naśladowcze
Zabawy z piłką
Gimnastyka korekcyjna
12.30-13.00
Obiad
Obiad
Obiad
Obiad
Obiad
13.00-14.30
Odpoczynek
Odpoczynek
Odpoczynek
Odpoczynek
Odpoczynek
bajkoterapia
14.30-15.00
Trening ubierania się
Trening ubierania się
Trening ubierania się
Trening ubierania się
Trening ubierania się
15.00-15.30
Podwieczorek
Podwieczorek
Podwieczorek
Podwieczorek
Podwieczorek
15.30-15.45
Zabawy w ogrodzie
przedszkolnym
Zabawy w piaskownicy
Glottodydaktyka
Zajęcia teatralne
Zabawy ruchowe z el.
czworakowania
15.45-16.00
Zabawy w piaskownicy
Zabawy ruchowe
z elementem rzutu
Zabawy swobodne
Zabawy swobodne
Zabawy ruchowe z el.
czworakowania
16.00-16.30
Zabawy ruchowe
z elementem rzutu
Zabawy naśladowcze
Zabawy orientacyjnoporządkowe
Zabawy z elementem rzutu
Zabawa grami
planszowymi
16.30-17.00
Zabawy tematyczne,
Swobodna ekspresja
ruchowa do muzyki
Utrwalanie poznanych
piosenek i wierszyków
Zabawa grami planszowymi
Utrwalanie poznanych
piosenek i wierszyków
17.00-17.30
II Podwieczorek
II Podwieczorek
II Podwieczorek
II Podwieczorek
II Podwieczorek
17.30-18.00
Zabawy w kącikach
zainteresowań
Zabawy w kącikach
zainteresowań
Zabawy w kącikach
zainteresowań
Zabawy w kącikach
zainteresowań
Zabawy w kącikach
zainteresowań