Pobierz - VIVE Group

Transkrypt

Pobierz - VIVE Group
CORPORATE IDENTITY
1.0
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
ELEMENTY IDENTYFIKACJI
filozofia znaku
wersja podstawowa znaku
logotyp wokół innych znaków
logotyp przy krawędziach
niedozwolone modyfikacje znaku
wymiarowanie
forma i budowa znaku
skalowanie
wielkość minimalna
pole ochronne
logotyp w konturze
kolorystyka logotypu
progi kolorystyczne
dostępne formy rozbarwień
typografia
liternictwo w znaku
2.0
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
VIVE GROUP (WSZYSTKIE MARKI)
wersje podstawowe znaków
forma i budowa znaków
logotyp wokół innych znaków
logotyp przy krawędziach
niedozwolone modyfikacje znaków
wymiarowanie
skalowanie
pole ochronne
logotyp w konturze
wielkość minimalna
kolorystyka logotypu
progi kolorystyczne
dostępne formy rozbarwień
typografia
liternictwo w znaku
3.0
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.3
3.3.4
3.3.5
MATERIALY IDENTYFIKACYJNE I DRUKI
materiały korporacyjne
papier firmowy
koperty
wizytówki
teczki ofertowe
stopki mail
formularz rekrutacyjny
tapety systemowe
karty identyfikacyjne
podkładki pod mysz
tło powerpoint
systemy informacyjne i materiały POS
tablice informacyjne
rollup
plakaty
outdoor
pylony
znakowanie aut
flagi
reklama wielkopowierzchniowe
1.0
FILOZOFIA ZNAKU
1.1
Recykling to główny obszar funkcjonowania grupy. Znak jest
trawestacją symbolu recyklingu oraz celtyckiego węzła triquetra którego jednym z podstawowych znaczeń jest symbioza oraz
pojednanie z naturą. Uchwycona została idea wspólnego
i harmonijnego funkcjonowania spółek Grupy VIVE mocno
osadzonego w podstawojej działalności.
Forma logotypu symbolizuje nowoczesność, harmonię oraz
dążenie do doskonałości. Zastosowana kolorystyka zapowiada
dynamizm, kreatywność i inspirację do działania. Logotyp składa
się z trzech elementów: znaku graficznego, nazwy głównej oraz
nazwy uzupełniającej.
WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU
1.2
Znak umieszczony jest wertykalnie . Wszystkie jego elementy
wyrównane są do osi pionowej.
Logotyp nigdy nie powinien być prezentowany przy pomocy
innego kroju lub stylu czcionki, niż ten który jest częścią logotypu.
Umiejscowienie elementów oraz ich proporcje wzgledem siebie
są stałe i nie moga być modyfikowane w odniesieniu do oryginału.
Wszelkie reprodukcje logotypu należy wykonywać ze wzoru
głównego, uwzględniając każdy element , z którego zbudowany
jest logotyp. Logotyp nigdy nie powinien być częścią litego tekstu
lub tytułu. W celu zapewnienia ochrony i wzmocnienia
integralności wizualnej logotypu należy zawsze pamiętać o polu
ochronnym wokół logotypu. W polu ochronny nie należy
umieszczać żadnych graficznych elementów dodatkowych.
LOGOTYP W CIAGU INNYCH ZNAKÓW
miejsce na dowolne logo instytucji
miejsce na dowolne logo instytucji
układ poziomy znaków wokół logotypu oraz pole ochronne między nimi.
miejsce na dowolne logo instytucji
układ pionowy znaków wokół logotypu oraz pole ochronne między nimi.
1.2.1
W zestawieniach z innymi znakami logotyp VIVE Group powinien
znajdować się zawsze z lewej strony ( w układzie poziomym) lub
u góry (w układzie pionowym).
.
Pole ochronne dla znaków w położeniu zarówno horyzontalnym
jak i wertykalnym wyznacza podwójna wartość symbolu
z logotypu VIVE Group.
.
LOGOTYP PRZY KRAWEDZIACH
1.2.2
Pole ochronne dla znaków przy krawędziach stron wyznacza
podwójna wartość symbolu z logotypuVIVE Group.
NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE ZNAKU
przykłady nie właściwych modyfikacje logo - takie pokazywanie logo jest zabronione.
przykłady nie właściwych modyfikacje znaków - takie pokazywanie znaków jest zabronione.
1.2.3
Znak i typografia są integralną część logotypu firmowego.
Niedozwolone jest stosowanie tych elementów oddzielnie.
WYMIAROWANIE
A
3A
0/5 A
1/5A
1/4 A
1/3 A
1A
4A
A
2/3 A
A
1.3
Konstrukcja parametryczna opiera się na module podanym
w milimetrach. Wymiary te odnoszą się do całkowitej wysokości
logotypu lub jego poszczególnych elementów.
Większość programów edycyjnych pozwala procentowo skalować
obiekt, dlatego jego powiększanie lub zmniejszanie celem
dopasowania do określonych wymogów nie stanowi żadnej
trudności. Konstrukcja parametryczna określa położenie
i proporcje wymiarów poszczególnych elementów logotypu, które
są absolutnie nienaruszalne.
FORMA I BUDOWA ZNAKU
A
3A
4A
1.3.1
Znak posiada jeden podstawowy moduł ustalania proporcji. Jest
nim szerokość znaku nadrzędnego.
SKALOWANIE
100% (120 mm)
25% (30 mm)
1.3.2
Skalowanie odbywa się poprzez równomierne powiększenie
lub zmniejszenie całego znaku, łącznie z liternictwem.
WIELKOSC MINIMALNA
1.3.3
Wielkość minimalna to wartość poniżej której logotyp nie może
być skalowany.
Logotyp w wersji do druku nie powinno być mniejsze niż
10 mm. W wersji ekranowej minimalna wielkość logotypu
to 65 px.
POLE OCHRONNE
Pole ochronne
1.3.4
Pole ochronne znaku – minimalny obszar, w jakim nie może
znaleźć się żaden obcy element graficzny.
Pole ochronne służy zachowaniu czytelności i przejrzystości
znaku.
x - to minimalne pole ochronne, w każdym przypadku pole
ochronne powinno być powiększane maksymalnie.
LOGO W KONTURZE
A
2/3A
1/3A
4A
2/3A
5A
1.3.5
Dopuszcza się użycie logotypu w konturze wyłącznie
w kolorze białym z zachowaniem odpowiedniego pola
ochronnego.
Dopuszcza się używanie konturu w kolorze szarym oraz
niebieskim
PROGI KOLORYSTYCZNE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
1.4.1
W sytuacjach, gdy reprodukcja ma ograniczone możliwości
odwzorowania barw (np. reprodukowanie znaku urządzeniami
biurowymi typu: kserokopiarka, drukarka biurowa), stosuje się
monochromatyczną wersję znaku. Logotyp w białym kolorze
może występować na większości kontrastowych teł.
Proponowane i dopuszczalne tła to kolory z palety czerni, szarości
oraz odcienie koloru niebieskiego. Nie dopuszczalne kolory teł
to takie, które zakłócają czytelność logotypu. W przypadku
nie typowych rozwiązań kolorystycznych tła, logotyp powinien
być używany w kontrze (str. 9, logotyp w konturze).
PROGI TONALNE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
1.4.2
W sytuacjach, gdy reprodukcja ma ograniczone możliwości
odwzorowania barw (np. reprodukowanie znaku urządzeniami
biurowymi typu: kserokopiarka, drukarka biurowa), stosuje się
monochromatyczną wersję. znaku. Logotyp w białym kolorze
może występować na większości kontrastowych teł.
Proponowane i dopuszczalne tła to kolory z palety czerni, szarości
oraz odcienie koloru niebieskiego. Nie dopuszczalne kolory teł to
takie, które zakłócają czytelność logotypu. W przypadku nie
typowych rozwiązań kolorystycznych tła, logotyp powinien być
używany w kontrze (str. 9, logotyp w konturze).
Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym
tożsamość i sposób postrzegania marki. Kolory znaku oraz
elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej
zbliżone do kolorów określonych w CMYK, niezależnie od techniki
reprodukcji. Poniżej przedstawiono parametry poszczególnych
elementów znaku. Definicja koloru jest zależna od żądanej
techniki reprodukcji i ekspozycji obrazu. Należy dobrać taki opis
koloru, jaki jest możliwy do odwzorowania przez przyjęty w danej
sytuacji system reprodukcji.
TYPOGRAFIA
MOURNING
ABCDEFGHIJKL£MNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
Calibri light
ABCDEFGHIJKLLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
Calibri bold
ABCDEFGHIJKLLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
Hymanist521 Lt BT.
ABCDEFGHIJKL£MNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
TREBUCHET MS
ABCDEFGHIJKLLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
1.5.1
Logotyp a liternictwo.
Typografia nazwy VIVE to kompozycja własna, natomiast typografia
nazwy Group została utworzona czcionką Hymanist 521 Lt BT
Liternictwo w identyfikacji marki.
W identyfikacji wizualnej marki VIVE znaczącą role odgrywa
czcionka Calibri light jako podstawowa czcionka, jej
uzupełnieniem jest Calibri normal. Czcionka używana jest
w większości materiałów firmowych (druki, dokumenty).
Stopki mail, tworzone za pomocą techniki html pisane są czcionką
Trebuchet MS.
.
2.0
WERSJA PODSTAWOWA ZNAKÓW
Innovation
2.1
Znak umieszczony jest wertykalnie . Wszystkie jego elementy
wyrównane są do osi pionowej.
Logotyp nigdy nie powinien być prezentowany przy pomocy
innego kroju lub stylu czcionki, niż ten który jest częścią logotypu.
Umiejscowienie elementów oraz ich proporcje wzgledem siebie
są stałe i nie moga być modyfikowane w odniesieniu do oryginału.
Wszelkie reprodukcje logotypu należy wykonywać ze wzoru
głównego, uwzględniając każdy element , z którego zbudowany
jest logotyp. Logotyp nigdy nie powinien być częścią litego tekstu
lub tytułu. W celu zapewnienia ochrony i wzmocnienia
integralności wizualnej logotypu należy zawsze pamiętać o polu
ochronnym wokół logotypu. W polu ochronny nie należy
umieszczać żadnych graficznych elementów dodatkowych.
FORMA I BUDOWA ZNAKÓW
A
A
4A
2A
4A
A
4A
2.5 A
A
3A
4A
4A
4A
A
A
Innovation
1.1 A
1.9 A
1.8 A
A
2A
1.5 A
2.1.1
Wszystkie znaki posiadają jeden podstawowy moduł ustalania
proporcji. Jest nim szerokość znaku nadrzędnego.
LOGOTYPY W CIAGU INNYCH ZNAKÓW
układ poziomy znaków wokół logotypu oraz pole ochronne między nimi.
układ pionowy znaków wokół logotypu oraz pole ochronne między nimi.
2.1.2
Jeżeli logotypy stosowane są w zestawieniach z innymi znakami,
powinny znajdować się zawsze z lewej strony ( w układzie
poziomym) lub u góry (w układzie pionowym).
.
Pole ochronne dla znaków w położeniu zarówno horyzontalnym
jak i wertykalnym wyznacza podwójna wartość symbolu
z logotypu VIVE Group.
.
LOGOTYPY PRZY KRAWEDZIACH
2.1.3
Pole ochronne dla znaków przy krawędziach stron wyznacza
podwójna wartość symbolu z danego logotypu.
NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE ZNAKÓW
Innovation
Innovation
Serce Dzieciom
Serce Dzieciom
Serce Dzieciom
Serce Dzieciom
przykłady nie właściwych modyfikacje logo - takie pokazywanie logo jest zabronione.
przykłady nie właściwych modyfikacje znaków - takie pokazywanie znaków jest zabronione.
1.2.4
Znak i typografia są integralną część logotypów firmowych.
Niedozwolone jest stosowanie tych elementów oddzielnie.
WYMIAROWANIE
A
3A
2A
4A
0/5 A
1/5A
2.5 A
4A
1/4 A
1/3 A
3A
1.8 A
4A
4A
1.1 A
4A
A
2/3 A
Innovation
A
1.9 A
4A
2.2.1
Konstrukcja parametryczna opiera się na module podanym
w milimetrach. Wymiary te odnoszą się do całkowitej wysokości
logotypu lub jego poszczególnych elementów.
Większość programów edycyjnych pozwala procentowo skalować
obiekt, dlatego jego powiększanie lub zmniejszanie celem
dopasowania do określonych wymogów nie stanowi żadnej
trudności. Konstrukcja parametryczna określa położenie
i proporcje wymiarów poszczególnych elementów logotypu,
które są absolutnie nienaruszalne.
WYMIAROWANIE
A
2A
1.5 A
1/17 A
1/6 A
1/3 A
1/8 A
1/10 A
1/8 A
1/5 A
1.5 A
A
1/2 A
2.5 A
1/2 A
2.2.1
Konstrukcja parametryczna opiera się na module podanym
w milimetrach. Wymiary te odnoszą się do całkowitej wysokości
logotypu lub jego poszczególnych elementów.
Większość programów edycyjnych pozwala procentowo skalować
obiekt, dlatego jego powiększanie lub zmniejszanie celem
dopasowania do określonych wymogów nie stanowi żadnej
trudności. Konstrukcja parametryczna określa położenie
i proporcje wymiarów poszczególnych elementów logotypu,
które są absolutnie nienaruszalne.
SKALOWANIE
100% (120 mm)
100% (120 mm)
25% (30 mm)
25% (30 mm)
Innovation
25% (30 mm)
25% (30 mm)
25% (30 mm)
2.2.2
Skalowanie odbywa się poprzez równomierne powiększenie
lub zmniejszenie całego znaku, łącznie z liternictwem.
25% (30 mm)
25% (30 mm)
POLE OCHRONNE
Innovation
Pole ochronne
2.2.3
Pole ochronne znaku – minimalny obszar, w jakim nie może
znaleźć się żaden obcy element graficzny. Pole ochronne służy
zachowaniu czytelności i przejrzystości znaku.
x - to minimalne pole ochronne, w każdym przypadku pole
ochronne powinno być powiększane maksymalnie.
LOGOTYPY W KONTURZE
A
2/3A
Innovation
1/3A
4A
2/3A
5A
2.2.4
Dopuszcza się użycie logotypu w konturze wyłącznie
w kolorze białym z zachowaniem odpowiedniego pola
ochronnego.
Dopuszcza się używanie konturu w kolorze szarym oraz
niebieskim
WIELKOSC MINIMALNA
10mm
65px
10mm
65px
10mm
65px
10mm
65px
10mm
65px
10mm
65px
Innovation
Innovation
10mm
65px
2.2.5
Wielkość minimalna to wartość poniżej której logotypy nie mogą
być skalowane.
Logotypy w wersji do druku nie powinny być mniejsze niż
10 mm. W wersji ekranowej minimalna wielkość logotypów
to 65 px.
PROGI KOLORYSTYCZNE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2.3.1
W sytuacjach, gdy reprodukcja ma ograniczone możliwości
odwzorowania barw (np. reprodukowanie znaku urządzeniami
biurowymi typu: kserokopiarka, drukarka biurowa), stosuje się
monochromatyczną wersję znaków.
Logotypy w białym kolorze mogą występować na większości
kontrastowych teł. Proponowane i dopuszczalne tła to kolory
z palety czerni, szarości oraz odcienie koloru niebieskiego.
Nie dopuszczalne kolory teł to takie, które zakłócają czytelność
logotypów. W przypadku nie typowych rozwiązań
kolorystycznych tła, logotypy powinny być używane
w konturze (str. 9, logotyp w konturze).
Logortyp Fundacji VIVE Serce Dzieciom występuje w swojej
niezmiennej formie kolorystycznej, którą określa parametryka
skali pantone: czerwony- 185C, niebieski-7691C, błękitny-7688C
PROGI TONALNE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2.3.2
W sytuacjach, gdy reprodukcja ma ograniczone możliwości
odwzorowania barw (np. reprodukowanie znaków urządzeniami
biurowymi typu: kserokopiarka, drukarka biurowa), stosuje się
monochromatyczne wersje znaków. Logotypy w białym kolorze
możgą występować na większości kontrastowych teł.
Proponowane i dopuszczalne tła to kolory z palety czerni, szarości
oraz odcienie koloru niebieskiego. Nie dopuszczalne kolory teł to
takie, które zakłócają czytelność logotypów. W przypadku nie
typowych rozwiązań kolorystycznych tła, logotypy powinny być
używane w kontrze (str. 9, logotyp w konturze).
Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym
tożsamość i sposób postrzegania marki. Kolory znaku oraz
elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej
zbliżone do kolorów określonych w CMYK, niezależnie od techniki
reprodukcji. Poniżej przedstawiono parametry poszczególnych
elementów znaku. Definicja koloru jest zależna od żądanej
techniki reprodukcji i ekspozycji obrazu. Należy dobrać taki opis
koloru, jaki jest możliwy do odwzorowania przez przyjęty w danej
sytuacji system reprodukcji.
TYPOGRAFIA
MOURNING
ABCDEFGHIJKL£MNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
Calibri light
ABCDEFGHIJKLLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
Calibri bold
ABCDEFGHIJKLLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
Hymanist521 Lt BT.
ABCDEFGHIJKL£MNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
TREBUCHET MS
ABCDEFGHIJKLLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkllmnoprstuvxyz
1234567890
2.4.1
Logotyp a liternictwo.
Typografia nazwy VIVE to kompozycja własna, natomiast nazwy
uzupełniające ( Textile Recycling, Transport ) zostały utworzone
czcionką Hymanist 521 Lt BT
Liternictwo w identyfikacji marki.
W identyfikacji wizualnej marki VIVE znaczącą role odgrywa
czcionka Calibri light jako podstawowa czcionka, jej
uzupełnieniem jest Calibri normal. Czcionka używana jest
w większości materiałów firmowych (druki, dokumenty). Stopki
mail, tworzone za pomocą techniki html pisane są czcionką
Trebuchet MS.
.
3.0
PAPIER FIRMOWY
pole ochronne papieru
1.
2.
3.
4.
3.1.1
Czcionka użyta w papierze to Calibri light
1. Nagłówek (stały element papieru).
2. Przykładowy wzór poprawnej korespondencji.
3. Stopka (stały element papieru).
4. Pole ochronne papieru - stałe marginesy.
KOPERTY
8mm
14mm
14mm
VIVE Textile Recycling
25-663, ul. K. Olszewskiego 6
tel. +48 41 347 63 50
fax. +48 41 347 63 55
www.vive.com.pl
Przykładowa koperta w formacie DL. Pozostałe formaty kopert wykonane zostaną według wymiarów ze wzorca.
DL 110x220mm
C5 162x220mm
C4 229x324mm
3.1.2
Preferowane koperty w kolorze białym. W trzech różnych
rozmiarach.
Biała koperta to uzupełnienie tożsamości graficznej firmy. Biel jest
idealnym tłem do eksponowania logotypu. Na kopercie powinien
znajdować się logotyp oraz dane nadawcy (VIVE Textile
Recycling).
WIZYTÓWKI
Imię i Nazwisko
Stanowisko
VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
25-663 Kielce , ul. K.Olszewskiego 6
tel. +48 (41) XXX XX XX
kom. +48 XXX XXX XXX
Imię[email protected]
www.vive.com.pl
wymiar brutto
(95x55)
wymiar netto
(90x50)
3.1.3
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane teleadresowe:
calibri light 11,5 pkt 100% black
calibri light 8,6 pkt 100% black
calibri light 7,7 pkt
70% black
Format: netto 90x50 mm (plus spady po 2,5mm na każda ze stron)
Zalecany papier: Conqueror cx22, biały jasny 320g/ 1m2
Zalecana technika druku to offset, dopuszczana w przypadku
szybkiego dodruku to cyfrowa jakość druku.
TECZKI OFERTOWE
3.1.4
Teczka w formacie A4 bigowana (2 mm), biały jasny karton, folia
matowa, wyłącznie druk offsetowy.
Teczka ofertowa.
Teczka w kolorze białym z logotypem na froncie, adres firmy
w części tylnej oraz miejscem na wizytówkę (opcjonalnie).
STOPKI E-MAIL
Imię Nazwisko
Stanowisko
Organizacja
tel. +48 (41) XXX XX XX
kom. +48 XXX XXX XXX
VIVE Textile Recycling Sp. z o.o
25-663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6
NIP 657 008 10 33 REGON 290508529
www.vive.com.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000089969.
Wysokość kapitału zakładowego 2 000 000,00 PLN (kapitał opłacony).
3.1.5
Stopki mail, tworzone za pomocą techniki html pisane są czcionką
Trebuchet MS.
FORMULARZ REKRUTACYJNY
3.1.6
Wzór formularza rekrutacyjnego
Dokument, króty ułatwi publikacje informacji o naborze na
określone stanowisko. Nagłówek i stopka jest niezmienna, w pole
tekstowe wpisywana jest treść ogłoszenia rekrutacyjnego.
TAPETY SYSTEMOWE
3.1.7
Wymiary elementów budujących tapetę systemową są
w pixelach. Są odzwierciedleniem projektu wyjściowego, które
poprzez rozdzielczość zmieniają się proporcjonalnie.
Tapeta ze względu na różnorodność monitorów przygotowane są
w dwóch rozdzielczościach. 1024x768px oraz 1920x1080px.
KARTY IDENTYFIKACYJNE
fotografia
pracownika
30mm
30mm
awers
Imię i Nazwisko
Nr ewid.: 0000
85mm
25mm
42mm
54mm
rewers
85mm
3.1.8
Awers
Imię i Nazwisko:
Nr ewidencyjny:
Rewer
Nagłówek - Karta id.
Karta nr: 0000
Warunki użytkowania karty
calibri light 12 pkt
calibri bold 6 pkt
100% black
100% black
calibri bold
calibri bold
calibri light
calibri bold
100% black
100% black
100% black
100% black
12 pkt
6 pkt
5 pkt
6 pkt
Karty drukowane są na białej Premium PVC o grubości 0,25mm
(10mil)
Format kart to: 85x54 mm
PODKLADKA POD MYSZ
3.1.9
Podkładka pod mysz w kolorze białym wykonana z pianki mikro
komórkowe, cięta po obrysie koła na wymiar 220 mm.
Nadruk wykonany metoda sublimacji.
TLO POWERPOINT
www.vive.com.pl
570px
2200px
3.1.10
Projekt służy jako tło do prezentacji tworzonych w programie
powerpoint
Wymiary projektu podane są w pixelach. Są odzwierciedleniem
projektu wyjściowego a stałe elementy tła powerpoint zmieniają
się wraz z rozdzielczością monitora.
TABLICE INFORMACYJNE
150 mm
I pietro
300 mm
3.2.1
ROLLUP
3.2.2
Rollup to jeden z wielu elementów identyfikacyjnych marki,
rozstawiany tam gdzie firma zaznacza swoją obecność
PLAKATY/ POS
1.
2.
3.2.3
Promocja SMS, element informujący klientów o ofercie.
Elementy budujące POS to wymienna grafika (1) oraz informacja
o promocji - tabela (2). Cała plansza to szablon o formacie B1
(ilustracja po prawej).
PLAKATY/ POS
100mm
3.2.4
Przykład - szablon do prezentacji materiałów promocyjnych.
W miejsce (1) wklejane są mniejsze plakaty informacyjno promocyjne. Plansza o wymiarach B1 (1000x700mm)
PLAKATY/ POS
3.2.5
Przykładowe materiały POS informujące o sprzedaży asortymentów.
Taki charakter powinny mieć wszystkie materiały projektowane do
użycia we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży VTR lub VPC
(detal/ hurt) Plansza o wymiarach B1 (1000x700mm)
PYLON KIERUNKOWY PIONOWY
1100 mm
460 mm
800 mm
3000 mm
1300 mm
400 mm
200 mm
1500 mm
520 mm
30 mm 150 mm 30 mm
3.3.1
Pylon kierunkowy pionowy - zewnętrzny.
Używany do zaznaczenia filii lub oddziałów firmy.
Używany do zaznaczenia filii lub oddziałów firmy. Wykonany
z okładzin z płyt aluminiowych alucobond. Trzpień w kolorze
aluminium szczotkowanego, elementy zewnętrzne w kolorze
białym.
.
PYLON KIERUNKOWY POZIOMY
900 mm
200 mm
1800 mm
30 mm 150 mm 30 mm
100 mm
670 mm
minimum 100 mm
180 mm
minimum 180 mm
490 mm
200 mm
minimum 200 mm
1800 mm
3.3.2
Pylon kierunkowy poziomy - zewnętrzny.
Używany do zaznaczenia kierunków na terenie filii lub oddziałów
firmy.
Wykonany z okładzin z płyt aluminiowych alucobond. Trzpień
w kolorze aluminium szczotkowanego, elementy zewnętrzne
w kolorze białym.
.
ZNAKOWANIE AUT
standardowe rozwiązanie
3.3.3
Ze względu na różnorodność aut firmowych jedyną zasadą jaka
obowiązuje w znakowaniu pojazdów to zachowanie pola
ochronnego i czytelności znaku. Oznakowane zostały funkcyjne auta.
Przykład oznakowanego pojazdu firmowego. System oklejania to
drzwi z przodu i tył. Materiał z którego wykonane zostało logo to folia
ploterowa, kolorystyka zgodna z barwami zawartymi w księdze
znaku.
FLAGI
3.3.4
Flagi Grupy VIVE maja kształt prostokąta i występują w jednej formie
Flagi wykonane są z materiału typu poliester - dzianina 90g/m2,
certyfikat B1 ognioodporny, druk termosublimacyjny.
REKLAMA WIELKOFORMATOWA
12m
60m
6,5m
30m
3,5m
42m
3.3.5

Podobne dokumenty