podręcznik instalacji

Komentarze

Transkrypt

podręcznik instalacji
PODRĘCZNIK INSTALACJI
I-100-POL
I-100
PODRĘCZNIK INSTALACJI
Do produktów ze stali węglowej, stali nierdzewnej
i aluminium w systemie NPS i metrycznym
t INFORMACJE O USZCZELKACH
t PRZYGOTOWANIE RUR
t INSTALACJA PRODUKTU
t SPECYFIKACJA PRODUKTU
OSTRZEŻENIE
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu,
regulacji i konserwacji produktów firmy Victaulic
należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji
lub konserwacji produktów firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Zawsze zakładać kask, okulary, obuwie ochronne
i ochronniki słuchu.
Niezastosowanie się do zaleceń i ostrzeżeń może być przyczyną uszkodzenia instalacji
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Aby otrzymać dodatkową kopię tego podręcznika lub w przypadku pytań
dotyczących bezpieczeństwa oraz prawidłowego montażu i działania
produktów Victaulic, prosimy skontaktować się z firmą Victaulic.
Najbardziej aktualne informacje na temat produktów firmy Victaulic
znajdują się na stronie internetowej www.victaulic.com.
Spis treści
UWAGA
t W celu ułatwienia wyszukiwania strony zawierające informacje dotyczące produktów
z serii FireLock® zostały oznaczone czarnym paskiem wzdłuż boku strony.
INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................................. 1
Identyfikacja zagrożeń .................................................................................... 2
Wprowadzenie ................................................................................................... 2
Ważne informacje ............................................................................................. 3
Wskazówki bezpieczeństwa dla operatorów narzędzi ............................ 4
Przygotowanie rur ............................................................................................ 5
Wartości znamionowe narzędzi..................................................................... 5
Wymagane długości rur do wykonania rowków ....................................... 6
Wartości znamionowe narzędzi..................................................................... 8
Parametry narzędzi do walcowania rowków..................................................................8
Parametry narzędzi do skrawania rowków ................................................................... 18
Wyjaśnienie krytycznych wymiarów przy walcowaniu i skrawaniu
rowków dla produktów standardowych............................................... 19
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych dla rur
stalowych oraz rur ze wszystkich materiałów rowkowanych
za pomocą rolek RX i standardowych ............................................................................. 21
Specyfikacje dla standardowych rowków wykrawanych na rurach NPS
stalowych i z innych materiałów ......................................................................................... 26
Specyfikacje dla rowków walcowanych na rurach o standardowej
wytrzymałości oraz rurach powlekanych tworzywem sztucznym
łączonych za pomocą łączników EndSeal typu HP-70ES †......................................... 31
Specyfikacje dla rowków walcowanych na rurach o standardowej
i podwyższonej wytrzymałości oraz rurach powlekanych tworzywem
sztucznym, łączonych za pomocą łączników EndSeal typu HP-70ES † ....................32
Specyfikacje promienia dla standardowych rowków skrawanych
na rurach PVC Schedule 80 lub Schedule 40 (według ASTM D-1785-70) †....................33
Wyjaśnienie wymiarów krytycznych dla walcowania rowków
w systemie ags (advanced groove system) .......................................... 35
Specyfikacje wymiarów rowków walcowanych
systemu AGS (Advanced Groove System) dla rur ze stali
węglowej i stali nierdzewnej .................................................................................................. 37
Dobór uszczelek .............................................................................................. 39
Uszczelki standardowe NPS .................................................................................................... 39
Uszczelki specjalne NPS .............................................................................................................40
Smarowanie...................................................................................................... 42
Przewodnik używania smarów Victaulic ................................................... 43
SPIS TREŚCI WER_E
I-100-POL_i
Uwagi na temat suchych instalacji przeciwpożarowych .......................44
Wymagania dotyczące odstępów między elementami
w instalacjach z rowkowanymi rurami .................................................. 45
Zalecane minimalne odstępy dla rur ................................................................................ 45
Zewnętrzny zapas odstępu ..................................................................................................... 45
Montaż zapewniający maksymalną możliwość ruchu
liniowego w instalacjach elastycznych ................................................. 46
Podpory rurowe dla sztywnych i elastycznych instalacji ...................... 47
Instalacje sztywne – odstępy między wieszakami .................................. 48
Instalacje elastyczne – odstępy między wieszakami .............................. 50
Odstępy między wieszakami – instalacje sztywne z rur
cienkościennych ze stali nierdzewnej ................................................... 51
Dopuszczalny odstęp między końcami rur dla łączników
sztywnych gotowych do zamontowania ............................................. 53
Dopuszczalny odstęp między końcami rur dla sztywnych łączników
AGS z płaskimi zaciskami śrubowymi na rurze bezpośrednio
rowkowanej ................................................................................................. 54
Dopuszczalny odstęp między końcami rur dla sztywnych łączników
AGS z płaskimi zaciskami śrubowymi na rurze z pierścieniami
AGS Vic-Rings®............................................................................................ 55
Dopuszczalny odstęp między końcami rur dla standardowych
sztywnych łączników ze skośnymi zaciskami śrubowymi ................ 56
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz odgięcie
instalacji rurowej dla łączników elastycznych gotowych
do montażu.................................................................................................. 57
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz odgięcie
instalacji rurowej dla łączników elastycznych ags na rurze
rowkowanej bezpośrednio ...................................................................... 59
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz odgięcie
instalacji rurowej dla łączników elastycznych AGS na rurze
przygotowanie z pierścieniami AGS Vic-Rings® ................................. 60
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz odgięcie instalacji
rurowej dla standardowych łączników elastycznych ........................ 61
Wskazówki montażowe dotyczące produktów z rowkami ................... 63
Wskazówki korzystania z klucza udarowego ...........................................64
Sprawdzenie instalacji ................................................................................... 65
INSTRUKCJA INSTALACJI GOTOWE DO ZAMONTOWANIA
ŁĄCZNIKI DO RUR Z ROWKAMI ..............................................................................69
Typ 009H – łącznik sztywny FireLock EZ™ .......................................................................... 70
Typ 107H – łącznik sztywny Quick-Vic™ do rur stalowych ........................................ 74
Typ 177 – łącznik elastyczny Quick-Vic™ do rur stalowych ....................................... 79
I-100-POL_ii
SPIS TREŚCI WER_E
INSTRUKCJA INSTALACJI STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI .................................................................................................85
Czynności przygotowawcze do montażu łączników...................................................86
Typ 005 – łącznik sztywny FireLock® .....................................................................................88
Typ 07 – łącznik sztywny Zero-Flex®
(12 cali/323,9 mm i mniejsze) .................................................................................................88
Typ 489 – łącznik sztywny ze stali nierdzewnej do rur ze stali
nierdzewnej (4 cale/114,3 mm i mniejsze) .....................................................................88
Typ 07 (nie AGS) – łącznik sztywny Zero-Flex (14 cali/355,6 mm
i większe) ............................................................................................................................................. 91
Typ HP-70 – łącznik sztywny (12 cali/323,9 mm i mniejsze) ..................................... 93
Typ 89 – łącznik sztywny do rur ze stali nierdzewnej................................................... 93
Typ 489 – łącznik sztywny ze stali nierdzewnej do rur ze stali
nierdzewnej (139,7 mm i większe)....................................................................................... 93
Typ 489DX – łącznik sztywny ze stali nierdzewnej do rur
Duplex i Super Duplex ............................................................................................................... 93
Typ HP-70 – łącznik sztywny (14 cali/355,6 mm i większe)........................................96
Typ HP-70ES – łącznik sztywny EndSeal® ............................................................................98
Typ 72 – łącznik odejściowy ....................................................................................................... 100
Typ 75 – łącznik elastyczny ..........................................................................................................103
Typ 77 – łącznik elastyczny – dwa segmenty dla rozmiaru 24 cale/610 mm
i mniejszych .....................................................................................................................................103
Typ 77A – łącznik elastyczny aluminiowy...........................................................................103
Typ 77S – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej.........................................................103
Typ 77DX – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej do rur
Duplex i Super Duplex .............................................................................................................103
Typ 475 – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej .........................................................103
Typ 475DX – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej do rur
Duplex i Super Duplex .............................................................................................................103
Typ 77 (nie AGS) – łącznik elastyczny – cztery lub sześć
segmentów dla rozmiaru, 14 cali/355,6 mm i większe ........................................106
Typ 78 – łącznik Snap-Joint® ......................................................................................................108
Typ 78A – łącznik aluminiowy Snap-Joint® .......................................................................108
Typ 750 – łącznik redukcyjny ...................................................................................................... 110
Typ 770 – łącznik o dużej średnicy.......................................................................................... 112
Typ 791 – łącznik bezśrubowy Vic-Boltless ....................................................................... 114
Typ 707-IJ – łącznik pośredniczący, ANSI i ISO 4200 na JIS...................................... 117
SPIS TREŚCI WER_E
I-100-POL_iii
INSTRUKCJA INSTALACJI ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE
SYSTEM) DO ZASTOSOWAŃ RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH
LUB PIERŚCIENI AGS VIC-RING ® ........................................................................... 119
Sprawdzenie końca rury dla łączników AGS – wszystkie wielkości ..................120
Przygotowanie rury dla łączników AGS (zastosowania bezpośrednio rowkowane) –
wszystkie wielkości .....................................................................................................................120
Informacje dotyczące zastosowania pierścieni AGS Vic-Ring® ............................121
Przygotowanie rury do łączników typu w07, w77 i w89 AGS
(zastosowania pierścieni AGS Vic-Ring®) – wszystkie wielkości ....................121
Typ W07 – łącznik sztywny AGS (24 cale/610 mm i mniejsze) ..............................122
Typ W77 – łącznik elastyczny AGS (rozmiar 24 cale/610 mm i mniejsze) ......122
Typ W07 – łącznik sztywny AGS (26 cali/660 mm i większe) .................................125
Typ W77 – łącznik elastyczny AGS (26 cali/660 mm i większe) ............................125
Typ W89 – łącznik sztywny AGS do rur ze stali nierdzewnej rowkowanych
bezpośrednio lub rur ze stali węglowej przygotowanych
z pierścieniami AGS Vic-Rings (24 cale/610 mm i mniejsze).............................129
INSTRUKCJA INSTALACJI ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE
DO RUR Z ROWKAMI ...............................................................................................133
Uwagi na temat łączników kołnierzowych Vic-flange®
typu 441 ze stali nierdzewnej ..............................................................................................134
Typ 441 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange ze stali nierdzewnej ...........................135
Uwagi na temat łączników kołnierzowych Victaulic typu
741, 744 i 743 o rozmiarze 12 cali/323,9 mm i mniejszych .................................138
Uwagi na temat podkładek kołnierzowych Victaulic typu
741, 744 i 743 o rozmiarze 12 cali/323,9 mm i mniejszych .................................139
Typ 741 – łącznik kołnierzowy (12 cali/323,9 mm i mniejsze rozmiary) –
ANSI 125, 150/DIN klasa PN10 lub DIN klasa PN16 ..................................................140
Typ 743 – łącznik kołnierzowy (klasa 300 według ANSI) .........................................140
Typ 744 – łącznik kołnierzowy FireLock (klasa 150 według ANSI) .....................140
Uwagi na temat łączników kołnierzowych Vic-Flange typu 741 –
rozmiar 14 cali/355,6 mm i większe (nie-AGS)...........................................................146
Uwagi na temat podkładek kołnierzowych Vic-Flange typu 741 –
14 cali/355,6 mm i większe (nie AGS) ..............................................................................147
Typ 741 (nie AGS) – łącznik kołnierzowy Vic-Flange
(rozmiar 14 cali/355,6 mm i większe) – klasa 150 wg ANSI ..............................148
I-100-POL_iv
SPIS TREŚCI WER_E
INSTRUKCJA INSTALACJI ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY AGS VIC-FLANGE
(ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH .......... 151
Uwagi na temat łączników kołnierzowych AGS Vic-Flange typu w741 –
rozmiar: 24 cale/610 mm i mniejsze .................................................................................152
Uwagi na temat łączników kołnierzowych AGS Vic-Flange typu w741 –
rozmiar: 24 cale/610 mm i mniejsze .................................................................................153
Sprawdzenie końca rury dla AGS łączników kołnierzowych .................................154
Przygotowanie rury dla łączników kołnierzowych
AGS Vic-Flange...............................................................................................................................154
Typ W741 – łącznik kołnierzowy AGS
(klasa 150 wg ANSI) .....................................................................................................................155
INSTRUKCJA INSTALACJI ŁĄCZNIKI DO RUR Z GŁADKIMI KOŃCAMI........159
Typ 99 – łącznik Roust-A-Bout® (12 cali/323,9 mm i mniejsze) .............................160
Typ 99 – łącznik Roust-A-Bout (14 cali/355,6 mm i większe)................................. 164
INSTRUKCJA INSTALACJI ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE .........................................169
Typ 912 – łącznik odejściowy do tryskaczy FireLock® o małej wysokości
(dostępny tylko w Europie) ....................................................................................................170
Typ 920 – śrubowy łącznik odejściowy Mechanical-T® ............................................173
Typ 920N – śrubowy łącznik odejściowy Mechanical-T............................................173
Typ 922 – FireLock Outlet-T .........................................................................................................178
Typ 923 – bezobejmowy łącznik odejściowy Vic-Let™ .............................................180
Typ 924 – bezobejmowy łącznik odejściowy na termometr
Vic-O-Well™ .....................................................................................................................................180
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW — PRZEPUSTNICE,
ZAWORY ZWROTNE, ZAWORY KULOWE, ZAWORY CZOPOWE....................183
Montaż i obsługa przepustnic ...................................................................184
Seria 700 – przepustnica ...............................................................................................................185
Seria 761 – przepustnica Vic-300 MasterSeal....................................................................185
Seria W761 – przepustnica AGS Vic 300 ..............................................................................185
Seria 765, 705, 766 i 707C – przepustnice ...........................................................................185
Seria 763 – przepustnica ze stali nierdzewnej .................................................................185
Regulacja ograniczników skoku przepustnic victaulic z napędami
z przekładnią .............................................................................................185
Regulacja ograniczników skoku napędu z przekładnią dla stanu
zamkniętego przepustnic ze stali nierdzewnej serii 761
vic-300 masterseal, serii w761 ags vic-300 i serii 763 .............................................186
Regulacja ograniczników skoku napędu z przekładnią dla stanu
otwartego przepustnic ze stali nierdzewnej
serii 761 vic-300 masterseal, serii w761 ags vic-300 i serii 763 ...............................187
Regulacja ograniczników skoku napędu z przekładnią dla stanu
zamkniętego przepustnic serii 765, 705, 766 i 707c
rozmiar 10–12 cali/273,0–323,9 mm.................................................................................188
SPIS TREŚCI WER_E
I-100-POL_v
Regulacja ograniczników skoku napędu z przekładnią dla stanu
otwartego przepustnic serii 765, 705, 766 i 707c rozmiar
10–12 cali/273,0–323,9 mm ...................................................................................................189
Montaż i obsługa zaworów zwrotnych ....................................................190
Seria 712, 712S i 713 – zawory zwrotne Swinger ............................................................190
Seria W715 – zawór zwrotny z podwójną tarczą
Vic-Check® AGS .............................................................................................................................190
Seria 716/716H – zawory zwrotne Vic-Check...................................................................190
Seria 717, 717H, 717R i 717HR – zawory zwrotne FireLock ........................................191
Seria 779 – zawór zwrotny Venturi..........................................................................................191
Montaż i obsługa zaworów kulowych ...................................................... 191
Seria 722 – zawór kulowy z gwintowanymi końcami ................................................191
Seria 723 – zawór kulowy rozdzielczy ..................................................................................191
Seria 726 – zawór kulowy Vic-Ball............................................................................................191
Seria 728 – zawór kulowy FireLock .........................................................................................191
Montaż i obsługa zaworów czopowych................................................... 192
Seria 365 – zawór czopowy Vic-Plug™ AWWA ................................................................192
Seria 377 – zawór wyrównawczy Vic-Plug.........................................................................192
INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTY DO POMIARU PRZEPŁYWU.........................193
Miernik testowy pompy pożarniczej typu 735 ...............................................................194
PRZYDATNE INFORMACJE .....................................................................................195
Tabela konwersji angielskich i metrycznych jednostek miary ..............................195
Rozmiary rur komercyjnych według norm ANSI ...........................................................196
Dziesiętne odpowiedniki ułamków zwykłych.................................................................199
Minuty przeliczone na dziesiętne części stopnia ..........................................................199
Ciśnienie jako wysokość słupa wody ................................................................................... 200
Wysokość słupa wody jako ciśnienie .................................................................................... 200
Gdzie szukać instrukcji instalacji produktów dodatkowych ..................................201
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW .......................................................................205
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I PRZYDATNE
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW ODEJŚCIOWYCH ...........................297
LOKALIZACJE ODDZIAŁÓW I ZAKŁADÓW ........................................................ B/C
I-100-POL_vi
SPIS TREŚCI WER_E
Informacje
ogólne
I-100-POL_1
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Poniżej zostały przedstawione definicje różnych rodzajów zagrożeń.
Ten symbol wskazuje na ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. Umieszczenie
tego symbolu stanowi ostrzeżenie o możliwości doznania obrażeń ciała. Należy uważnie
przeczytać i zrozumieć komunikaty występujące obok tego symbolu.
ZAGROŻENIE
t
Słowo „ZAGROŻENIE” wskazuje
na bezpośrednie niebezpieczeństwo,
które w bardzo prawdopodobny sposób
może prowadzić do śmierci lub doznania
poważnych obrażeń ciała w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji i zaleceń.
OSTRZEŻENIE
t
Słowo „OSTRZEŻENIE” wskazuje
na niebezpieczeństwo lub niebezpieczne
czynności, które mogą prowadzić
do doznania poważnych obrażeń
ciała lub śmierci w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji i zaleceń.
UWAGA
t
Słowo „PRZESTROGA” wskazuje
na możliwe niebezpieczeństwo
lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do doznania obrażeń ciała
lub zniszczenia mienia w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji i zaleceń.
UWAGA
t
Słowo „UWAGA” wskazuje na specjalne
instrukcje, które są ważne, ale nie wiążą
się z niebezpieczeństwem.
WPROWADZENIE
Niniejszy podręcznik montażu i instalacji stanowi podstawowy przewodnik po produktach mechanicznych
do instalacji rurociągowych firmy Victaulic o rozmiarach według systemu NPS i metrycznego ze stali
węglowej, nierdzewnej i aluminium. Podręcznik stanowi łatwo dostępne źródło informacji na temat
prawidłowego montażu produktów. Oprócz niniejszego podręcznika firma Victaulic oferuje następujące
podręczniki do innych produktów/materiałów:
t
I-300 — Instrukcja instalacji produktów AWWA
t
I-500 — Instrukcja instalacji produktów zaciskanych
t
I-P500 — Instrukcja instalacji produktów zaciskanych Vic-Press ze stali nierdzewnej Schedule 5S i 10S
t
I-600 — Instrukcja instalacji produktów do połączeń miedzianych
t
I-900 — Instrukcja instalacji produktów HDPE
Dodatkowe egzemplarze instrukcji instalacji są dostępne na życzenie w firmie Victaulic lub u dystrybutorów.
Zawsze należy postępować zgodnie z dobrymi praktykami instalacyjnymi. Nigdy nie wolno przekraczać
określonych ciśnień, temperatur, zewnętrznych i wewnętrznych obciążeń, norm wydajności i tolerancji.
Wiele zastosowań wymaga znajomości specjalnych warunków, obowiązujących przepisów oraz użycia
czynników bezpieczeństwa. Wykwalifikowani inżynierowie powinni zapoznać się z rozdziałem 26 ogólnego
katalogu produktów firmy Victaulic (Victaulic General Catalog, G-100) oraz przewodnikiem doboru
uszczelnień firmy Victaulic (05.01, Gasket Selection Guide) przy określaniu wymagań dla zastosowań
specjalnych.
I-100-POL_2
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
UWAGA
t
Firma Victaulic ciągle udoskonala swoje produkty. Z tego względu firma Victaulic
rezerwuje sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji i standardowego
wyposażenia bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań.
t
FIRMA VICTAULIC NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT INSTALACJI ANI NIE BIERZE
ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INSTALACJE NIEPRAWIDŁOWO ZAPROJEKTOWANE.
t
Niniejszy podręcznik nie może w swoim zamierzeniu zastąpić kompetentnej, fachowej
pomocy, która jest niezbędna dla aplikacji każdego produktu.
t
Informacje przedstawione w tym podręczniku i innych publikacjach firmy Victaulic
zastępują wszystkie poprzednio opublikowane informacje.
t
Rysunki i zdjęcia w niniejszej instrukcji mogą mieć celowo zmienione proporcje w celu
zwiększenia czytelności.
t
W podręczniku instalacji zostało wymienionych wiele znaków towarowych, produktów
z opatentowanymi rozwiązaniami oraz informacji chronionych prawem autorskim,
które stanowią wyłączną własność firmy Victaulic.
t
POMIMO WSZELKICH STARAŃ W CELU ZAPEWNIENIA DOKŁADNOŚCI INFORMACJI
FIRMA VICTAULIC, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE
UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH W
ODNIESIENIU DO INFORMACJI ZAWARTYCH LUB WYMIENIONYCH W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU. KAŻDY, KTO WYKORZYSTUJE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU, ROBI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO I PONOSI PEŁNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA TYCH INFORMACJI
WAŻNE INFORMACJE
Łączniki firmy Victaulic do rur z rowkami są przeznaczone tylko do rur, które mają rowki zgodne
z wymaganiami firmy Victaulic. Dodatkowo łączników firmy Victaulic do rur z rowkami można używać tylko
z łącznikami, zaworami i inną armaturą Victaulic do rur z rowkami. Łączniki firmy Victaulic do rur z rowkami
nie są przeznaczone do rur i armatury z gładkimi końcami.
Łączniki firmy Victaulic do rur z gładkimi końcami są przeznaczone tylko do rur stalowych z gładkimi
lub skośnymi końcami bądź armatury Victaulic do rur z gładkimi końcami, chyba, że zaznaczono inaczej.
Łączniki firmy Victaulic do rur z gładkimi końcami nie mogą być używane z rurami i armaturą/rurami
z gwintowanymi lub rowkowanymi końcami.
Uszczelki do łączników firmy Victaulic do rur z rowkami i do rur z gładkimi końcami muszą być smarowane,
aby zapewnić ich prawidłowy montaż. Smarowanie zapobiega przyciśnięciu uszczelek i ułatwia montaż.
Uszczelki należy smarować cienką warstwą smaru Victaulic lub innego środka o podobnych właściwościach,
jak silikon lub smar na bazie mydła. Zawsze korzystać z instrukcji instalowania konkretnego łącznika, w której
podane są kompletne wymagania dotyczące smarowania.
Uszczelki firmy Victaulic są przeznaczone do pracy w szerokich zakresach temperatur i różnych warunkach
roboczych. Podobnie jak we wszystkich innych instalacjach, istnieje bezpośrednia zależność między
temperaturą, ciągłością działania a trwałością uszczelki. Zalecenia dotyczące rodzaju mieszanki uszczelnień
dla każdego zastosowania zostały przedstawione w przewodniku doboru uszczelnień firmy Victaulic
(05.01, Gasket Selection Guide).
Klienci w Kanadzie — przepisy dotyczące kotłów i zbiorników ciśnieniowych: W przypadku instalacji
rurociągowych, które podlegają przepisom ustawy o kotłach i zbiornikach ciśnieniowych (Provincial Boilers
and Pressure Vessels Acts) użytkownicy powinni skorzystać z arkusza technicznego TS-226 firmy Victaulic
(Victaulic Technical Sheet TS-226) opisującego atestowane produkty i usługi oraz wartości znamionowe
ciśnienia i temperatury.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_3
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
DLA OPERATORÓW NARZĘDZI
UWAGA
t
Chociaż narzędzia do przygotowania rur firmy Victaulic są produkowane, aby zapewnić
bezpieczne i niezawodne działanie, to przewidzenie wszystkich okoliczności i czynników
mogących doprowadzić do wypadku nie jest możliwe. W celu bezpiecznej obsługi
narzędzi firmy Victaulic do przygotowania rur należy przestrzegać następujących zaleceń.
Zawsze należy zapoznać się ze zaleceniami bezpieczeństwa w konkretnej instrukcji
obsługi i konserwacji.
1. Przeczytać i zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji dla danego
narzędzia. Przeczytać uważnie dostarczoną instrukcję przed przystąpieniem do pracy bądź konserwacji
narzędzia. Zapoznać się z funkcjami narzędzia, jego obsługą, możliwymi zastosowaniami i ograniczeniami.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia specyficzne dla konkretnego narzędzia. Instrukcję obsługi
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Dodatkowe egzemplarze instrukcji można uzyskać w firmie
Victaulic.
2.
Zabezpieczyć narzędzie, napęd elektryczny i wyposażenie. Narzędzie i napęd
elektryczny powinny być dobrze przymocowane do podłoża.
3.
Unikać przypadkowego włączania narzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do sieci
elektrycznej przestawić wszystkie wyłączniki do położenia „OFF” (wyłączonego). Zawsze używać nożnego
wyłącznika bezpieczeństwa odcinającego zasilanie.
4.
Korzystać z gniazd elektrycznych z uziemieniem. Sprawdzić, czy styki ochronne
w gniazdach elektrycznych są uziemione.
5. Środowisko robocze. Nie używać narzędzi w wilgotnym środowisku. Podczas wykonywanie
głośnych prac nosić ochronniki słuchu. Zapewnić dobre oświetlenie miejsca pracy.
6. Nosić odpowiednie ubranie. Nie nosić rozpiętych kurtek, szerokich rękawów,
krawatów i innych części garderoby, które mogą wkręcić się w poruszające się elementy narzędzia.
Zawsze nosić okulary i obuwie ochronne.
7.
Należy zachować czujność. Narzędzi nie należy obsługiwać, gdy jest się sennym z powodu
zażytych lekarstw lub zmęczonym. Unikać wygłupów i żartów w pobliżu wyposażenia. Obserwatorów należy
odsunąć na bezpieczną odległość od sprzętu.
8. Sprawdzić wyposażenie. Przed włączeniem narzędzia sprawdzić, czy poruszające się części
nie są zablokowane. Sprawdzić, czy osłony i części narzędzia są dobrze zamontowane.
9. Utrzymywać porządek w miejscu pracy. Miejsce pracy wokół narzędzia powinno być wolne
od przeszkód, które mogą ograniczać możliwość poruszania się operatora. Usuwać plamy po rozlanych
olejach i płynach chłodzących. Usuwać wióry z narzędzia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
10. Używać podpór pod rury. W przypadku długich odcinków i ciężkich prac należy używać podpór
mocowanych do podłoża. Sprawdzić, czy element obrabiany jest dobrze przymocowany w imadle do rur,
które z kolei powinno być dobrze przymocowane do podłoża.
11. Obsługiwać narzędzie tylko po stronie wyłącznika. Obsługiwać narzędzia,
używając nożnego wyłącznika bezpieczeństwa umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu.
Nigdy nie sięgać po inne przedmioty nad poruszającymi się częściami narzędzia lub obrabianym
elementem. Nożny wyłącznik bezpieczeństwa musi być zawsze dostępny dla operatora.
12. Używać narzędzi w prawidłowy sposób. Wykonywać za pomocą narzędzia tylko
te czynności, do których jest przeznaczone. Nie przeciążać narzędzia. Nie używać narzędzia z prędkością
przekraczającą wartości podane w instrukcji obsługi i konserwacji.
13. Przed naprawą i konserwacją narzędzia odłączyć przewód zasilający od gniazda.
Narzędzia mogą naprawiać tylko uprawnieni pracownicy. Przed naprawą, konserwacją lub regulacją narzędzia
odłączyć przewód zasilający od gniazda.
14. Dbać o narzędzia. Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie, utrzymywać narzędzie
w czystości i dbać, aby elementy tnące były naostrzone. Przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących
smarowania. Zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje odpowiednim osobom.
I-100-POL_4
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
PRZYGOTOWANIE RUR
Metoda rowkowania rur polega na takim przygotowaniu rowka, aby mogły zahaczyć się w nim wypusty
obejm. Rowek w rurze musi mieć wystarczającą głębokość dla dobrego zahaczenia obejm, a jednocześnie
musi pozostawić wystarczającą grubość ścianki rury, aby wytrzymać nominalne wartości ciśnienia
opublikowane przez firmę Victaulic.
Narzędzia firmy Victaulic do skrawania rowków są przeznaczone do rur stalowych o standardowej
i podwyższonej wytrzymałości, rur odlewanych z żeliwa szarego i sferoidalnego oraz rur z tworzywa
sztucznego. Narzędzia do walcowania rowków można używać do rur o standardowej, zmniejszonej
oraz podwyższonej wytrzymałości (grubości ścianek).
OSTRZEŻENIE
t
Przed ustawieniem i użyciem narzędzi firmy Victaulic
do przygotowania rur należy przeczytać i zapoznać się z instrukcją
obsługi i konserwacji dla danego narzędzia.
t
Należy zapoznać się z obsługą, zastosowaniem i potencjalnymi
zagrożeniami charakterystycznymi dla danego narzędzia.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną
nieprawidłowego montażu produktu i spowodować poważne obrażenia
ciała bądź zniszczenie mienia.
Rura musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacją firmy Victaulic określoną dla każdego typu produktu.
Przygotowanie może się różnić ze względu na materiał, z którego wykonana jest rura, grubość ścianki,
średnicę zewnętrzną i inne czynniki. Szczegółowe informacje podane są w działach niniejszego podręcznika
dotyczących przygotowania rury i specyfikacji rowka.
Firma Victaulic zaleca stosowanie rur z końcami przyciętymi pod kątem prostym do używania wraz
z produktami do rur z rowkami i o gładkich końcach. Rury z końcami przyciętymi pod kątem prostym
MUSZĄ być używane z uszczelkami FlushSeal® i EndSeal®. Mogą być stosowane rury ze skośnymi końcami,
pod warunkiem że grubość ścianki jest standardowa (ANSI B36.10) lub mniejsza, a skos jest zgodny z normami
ANSI B16.25 (37 ½°) lub ASTM A-53 (30°). UWAGA: Wykonywanie rowków na rurach ze skośnym końcem może
prowadzić do niedopuszczalnego rozszerzenia rury.
Do produktów systemu AGS (Advanced Groover System) można stosować rury ze stali węglowej
z ukosowanymi końcami, pod warunkiem że grubość ścianki jest standardowa (0.375 cala/9,5 mm), a skos jest
zgodny z normami ASTM A53 i/lub API 5L (30˚ +5˚/–0˚). UWAGA: Walcowanie rowków na rurach ze skośnym
końcem może prowadzić do niedopuszczalnego rozszerzenia na końcu rury.
UWAGA
DOTYCZY STANDARDOWYCH ŁĄCZNIKÓW DO CIENKOŚCIENNYCH RUR ZE STALI
NIERDZEWNEJ:
t
Do wytłaczania rowków na cienkościennych rurach ze stali nierdzewnej pod łączniki
standardowe muszą być używane walce Victaulic RX.
DOTYCZY ŁĄCZNIKÓW SYSTEMU AGS DO RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ:
t
Do walcowania rowków na standardowych rurach ze stali nierdzewnej muszą być używane
walce Victaulic AGS RW. Do wytłaczania rowków na cienkościennych rurach ze stali
nierdzewnej muszą być używane walce Victaulic AGS RWX.
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
Tabele „Wartości znamionowe narzędzi” zawierają ogólne informacje dotyczące parametrów narzędzi.
Niektóre narzędzia są przeznaczone do intensywnego używania w warsztacie, podczas gdy inne
są przeznaczone do przygotowywania rur w terenie. Szczegółowe informacje dotyczące narzędzi można
znaleźć w publikacji 24.01 firmy Victaulic. Informacje na temat konserwacji i obsługi narzędzi można znaleźć
w odpowiednich instrukcjach obsługi i konserwacji dołączonych do narzędzia. UWAGA: Narzędzia firmy
Victaulic do skrawania rowków są przeznaczone do rur AWWA z żeliwa sferoidalnego, rur NPS stalowych
i z innych materiałów.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_5
WYMAGANE DŁUGOŚCI RUR DO WYKONANIA
ROWKÓW
W poniższej tabeli zostały podane minimalne długości rur, które można bezpiecznie rowkować za pomocą
narzędzi firmy Victaulic. Dodatkowo w tabeli zostały podane maksymalne długości rur, które można rowkować
bez konieczności używania stojaka do rur. Rury, których długość przekracza wartości podane w tabeli,
wymagają używania stojaka do rur. Informacje na temat prawidłowej konfiguracji i techniki wykonywania
rowków można zawsze znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji używanego narzędzia do rowkowania.
Wymagane długości rur do wykonania rowków
Wymiary
Średnica nominalna
cale lub mm
¾
1
1¼
1½
2
2½
76,1 mm
3
3½
108,0 mm
4
4½
133,0 mm
139,7 mm
5
152,4 mm
159,0 mm
165,1 mm
6
203,2 mm
216,3 mm
8
254,0 mm
267,4 mm
10
304,8 mm
318,5 mm
12
I-100-POL_6
Długość — cale/mm
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Min.
Maks.
1.050
26,9
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
2.375
60,3
2.875
73,0
3.000
76,1
3.500
88,9
4.000
101,6
4.250
108,0
4.500
114,3
5.000
127,0
5.250
133,0
5.500
139,7
5.563
141,3
6.000
152,4
6.250
159,0
6.500
165,1
6.625
168,3
8.000
203,2
8.500
216,3
8.625
219,1
10.000
254,0
10.500
267,4
10.750
273,0
12.000
304,8
12.500
318,5
12.750
323,9
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
8
205
10
255
10
255
10
255
10
255
10
255
10
255
10
255
10
255
10
255
10
255
12
305
12
305
12
305
36
915
36
915
36
915
36
915
36
915
36
915
36
915
36
915
36
915
36
915
36
915
32
815
32
815
32
815
32
815
30
765
30
765
30
765
28
715
24
610
24
610
24
610
20
510
20
510
20
510
18
460
18
460
18
460
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Wymagane długości rur do wykonania rowków (ciąg dalszy tabeli)
Wymiary
Średnica nominalna
cale lub mm
14 OD
377,0 mm
15 OD
16 OD
426,0 mm
18 OD
480,0 mm
20 OD
530,0 mm
22 OD
24 OD
650,0 mm
26 OD
28 OD
30 OD
32 OD
36 OD
40 OD
42 OD
46 OD
48 OD
54 OD
56 OD
60 OD
72 OD
Długość — cale/mm
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
14.000
355,6
14.843
377,0
15.000
381,0
16.000
406,4
16.772
426,0
18.000
457
18.898
480
20.000
508
20.866
530
22.000
559
24.000
610
25.591
650
26.000
660
28.000
711
30.000
762
32.000
813
36.000
914
40.000
1016
42.000
1067
46.000
1168
48.000
1219
54.000
1372
56.000
1422
60.000
1524
72.000
1829
Min.
Maks.
12
305
12
305
12
305
12
305
12
305
16
410
16
410
16
410
16
410
16
410
UWAGA: Podczas
walcowania rowków
na rurach o tych rozmiarach
należy zawsze używać
stojaka do rur. NIE walcować
rowków na rurach
o tych rozmiarach i długości
krótszej niż 18 cali/457 mm.
Jeśli wymagane jest wykonanie rowków na rurze, która jest krótsza niż minimalna długość określona w tabeli,
należy skrócić przedostatnią rurę, tak aby ostatnia rura była co najmniej tak długa (lub dłuższa), jak określona
minimalna długość.
PRZYKŁAD: Do zakończenia odcinka wymagana jest rura stalowa o długości 20 stóp i 4 cali/6,2 m i średnicy
10 cali/273,0 mm, a dostępne są jedynie rury o długości 20 stóp/6,1 m. Zamiast walcować rowki na rurze
stalowej o długości 20 stóp/6,1 m, a następnie na rurze o długości 4 cale/102 mm, należy wykonać
następujące kroki:
1. Odczytać z powyższej tabeli minimalną długość rury, na której można walcować rowki. Dla średnicy
10 cali/273,0 mm minimalna długość wynosi 10 cali/255 mm.
2. Wykonać rowek na rurze o długości 19 stóp i 6 cali/5,9 m oraz na rurze o długości 10 cali/255 mm.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_7
I-100-POL_8
Materiał
rury
¾
26,9
Stal
5 – 10
Stal nierdzewna
Aluminium †
5 – 10
PVC
Stal
Stal nierdzewna
Miedź
Aluminium †
PVC
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
Stal
Stal nierdzewna
Aluminium †
PVC
Stal ◊
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
Miedź
Patrz uwagi na stronie 16.
VE106
VE108H
(Groove-N-Go)
VE46P
VE46
VE26SS
VE26P
VE26C
VE26S
VE12
Model
narzędzia
1
33,7
1½
48,3
5 – 40
Tylko 40S
5 – 40
40
1¼
42,4
Parametry narzędzi do walcowania rowków
2
60,3
3
88,9
4
114,3
5S – 10S
40
K, L, M i DWV
3½
101,6
5
141,3
5 – 40
Tylko 40S
5 – 40
40 – 80
5 – 10
5 – 10
4½
127,0
K, L, M i DWV walce miedziane
5S – 10S walce RX
40
5 – 40 stand. walce
40S stand. walce
5 – 40
5 – 40
Tylko 40S
2½
73,0
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
6
168,3
8
219,1
10
273,0
12
323,9
14
355,6
16
406,4
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Materiał
rury
1¼
42,4
2
60,3
5 – 40
Tylko 40S
3
88,9
5S – 10S
40
5 – 10
4
114,3
K, L, M i DWV
3½
101,6
4½
127,0
5 – 40 walce RP
40 – 80 walce RP
K, L, M i DWV walce miedziane
PVC
Miedź
5S – 10S walce RX
5 – 10
5 – 10
5
141,3
Aluminium †*
40 * §
5 – 40
2½
73,0
40S stand. walce
40 – 80
5 – 40
Tylko 40S
1½
48,3
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
5S – 10S
5 – 40
Tylko 40S
5 – 40
40 – 80
1
33,7
5 – 40 stand. walce
40
¾
26,9
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
Stal ◊
Stal
Stal nierdzewna
Stal
Stal nierdzewna
Aluminium †
PVC
Stal
Stal nierdzewna
Miedź
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
Aluminium †
PVC
Patrz uwagi na stronie 16.
VE272FS ‡
VE226P
VE226MSS
VE226BSS
VE226C
VE226M
VE226B
VE226S
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do walcowania rowków
6
168,3
40 *
8
219,1
12
323,9
5 – 20
walce RP
5 – 20 stand.
walce
10
273,0
14
355,6
16
406,4
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
I-100-POL_9
I-100-POL_10
1¼
42,4
1½
48,3
2½
73,0
3
88,9
3½
101,6
5 – 40 walce RP
40 – 80 walce RP
K, L, M i DWV walce miedziane
Aluminium †*
PVC
Miedź
5S – 10S walce RX
40S stand. walce
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
40 * §
5
141,3
K, L, M i DWV walce miedziane
5 – 40 stand. walce
Stal ◊
Miedź
40 – 80 walce RP
PVC
4½
127,0
5 – 40 walce RP
5S – 10S walce RX
4
114,3
Aluminium †*
40 * §
2
60,3
40S stand. walce
1
33,7
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
¾
26,9
5 - 40 stand. walce
Materiał
rury
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
Stal ◊
Patrz uwagi na stronie 16.
VE270FSD
VE271FSD
VE268
VE269
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do walcowania rowków
6
168,3
40 *
40 RP
Walce
8
219,1
12
323,9
5 – 20 RP
walce
5 – 20 stand.
walce
5 – 20
walce RP
5 – 20 stand.
walce
10
273,0
14
355,6
16
406,4
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
1¼
42,4
1½
48,3
2½
73,0
3
88,9
3½
101,6
5
141,3
5 – 40 walce RP
40 – 80 walce RP
K, L, M i DWV walce miedziane
Aluminium †*
PVC
Miedź
5S – 10S walce RX
40S stand. walce
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
40 – 80 walce RP
K, L, M i DWV walce miedziane
5 – 40 stand. walce
40 * §
4½
127,0
5 – 40 walce RP
5S – 10S walce RX
4
114,3
Stal ◊
Miedź
PVC*
Aluminium †*
40 * §
2
60,3
40S stand. walce
1
33,7
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
¾
26,9
5 – 40 stand. walce
Materiał
rury
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
Stal ◊
Patrz uwagi na stronie 16.
VE274 ‡
VE272SFS
VE266FS
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do walcowania rowków
6
168,3
40 *
40 *
8
219,1
12
323,9
5 – 20
Walce RP
5 – 20
Standardowe
walce
5 – 20
Walce RP
5 – 20 stand.
walce
10
273,0
14
355,6
16
406,4
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
I-100-POL_11
I-100-POL_12
1¼
42,4
1½
48,3
2½
73,0
3
88,9
3½
101,6
4
114,3
4½
127,0
AGS, cienkie
ścianki, stal nierdz.
Stal nierdzewna
AGS
Stal AGS
PVC
Miedź
Aluminium †*
80 * §
40 – 80 walce RP
K, L, M i DWV walce miedziane
5 – 40 stand. walce
40S stand. walce
PVC
Miedź
Stal ◊
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
40 – 80 walce RP
K, L, M i DWV walce miedziane
5 – 40 walce RP
5S – 10S walce RX
5 – 40 walce RP
5S-10S walce RX
5
141,3
Aluminium †*
40 * §
2
60,3
40S stand. walce
1
33,7
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
¾
26,9
5 – 40 stand. walce
Materiał
rury
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
Stal ◊
Patrz uwagi na stronie 16.
VE414MC
VE414
VE276FSD ‡
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do walcowania rowków
6
168,3
40 *
40 *
8
219,1
12
323,9
14
355,6
16
406,4
Ścianka
0.220" – 0.375",
walce RW
Standardowe
ścianki, walce
RW
5S – 10S walce
RWX #
5 stand. ścianki
Tylko standardowe ścianki
5S – 10
walce RX
5–
Standardowe
ścianki*
5 – 20
Walce RP
5 – 20 stand.
walce
10
273,0
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
1¼
42,4
1½
48,3
2½
73,0
3
88,9
3½
101,6
4
114,3
4½
127,0
10
273,0
14
355,6
16
406,4
5 stand.
Ścianki*
5S – 10
walce RX
Tylko standardowe
ścianki
5 stand. ścianki
12
323,9
Stal AGS
5S – 10S
Walce RWX #
40 *
8
219,1
AGS, cienkie ścianki
SS
6
168,3
Stal nierdzewna
AGS
K, L, M i DWV walce miedziane
40 – 80 walce RP
5 – 40 walce RP
5S-10S walce RX
5
141,3
Ścianka
0.220" – 0.375",
walce RW
Stand. ścianka,
Walce RW
Miedź
PVC
Aluminium †*
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
80 * §
2
60,3
40S stand. walce
1
33,7
Stal nierdzewna
¾
26,9
5 – 40 stand. walce
Materiał
rury
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
Stal ◊
Patrz uwagi na stronie 16.
VE416FS
VE416FSD
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do walcowania rowków
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
I-100-POL_13
I-100-POL_14
VE424MC ‡
Patrz uwagi na stronie 16.
VE450FSD
Stal ◊
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki, stal
nierdz.
Aluminium †*
PVC
Stal AGS
Stal nierdzewna AGS
AGS, cienkie ścianki,
stal nierdz.
Cienkie ścianki, stal
nierdz.
AGS, cienkie ścianki,
stal nierdz.
Aluminium †*
PVC *
Stal nierdzewna
Stal ◊
Materiał
rury
Model
narzędzia
4
114,3
6
168,3
8
219,1
40 *
5 – 40 walce RP
40 – 80
40
5S – 10S walce RX ∞
40S stand. walce
5 – 40
5 – 40 walce RP
5S – 10S walce RX
40S stand. walce
5
141,3
40 – 80 *
5 – 80
4½
127,0
Parametry narzędzi do walcowania rowków
10
273,0
16
406,4
18
457
20
508
22
559
5S-10S walce RWX #
Ścianka 0.220" – 0.375", walce RW
Standardowe ścianki, walce RW
5S/10S/10 walce RX
5 stand. ścianki
Standardowe ścianki, standardowe walce
14
355,6
10S walce RWX #
5S/10S/10 walce RX
Sch. 5 stand. Ścianki, tylko oryginalne rowkowanie
Sch. 10 i stand. ścianki RW-AGS
Standardowe ścianki, standardowe walce
Stand. ścianki, RW-AGS
12
323,9
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
24
610
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Stal ◊
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki, stal
nierdz.
Aluminium †*
PVC *
Stal AGS
Stal nierdzewna AGS
AGS, cienkie ścianki,
stal nierdz.
VE448MC ‡
Patrz uwagi na stronie 16.
Materiał
rury
Model
narzędzia
4
114,3
6
168,3
8
219,1
5S – 10S walce RX
40S stand. walce
5
141,3
5 – 40 walce RP
40 – 80 *
40 *
5 – 80
4½
127,0
Parametry narzędzi do walcowania rowków
5 – 40 @
10
273,0
12
323,9
14
355,6
18
457
20
508
22
559
24
610
26 – 48
660 – 1219
5S – 10S walce RWX
Standardowe ścianki, walce RW
Standardowe ścianki, walce RW
5S/10S/10 walce RX
5 bardzo grube ścianki (0.500 cala) @
Standardowe ścianki, standardowe walce
16
406,4
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
I-100-POL_15
I-100-POL_16
Stal ◊
Stal nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
Aluminium †*
PVC
Stal AGS
Stal nierdzewna
AGS
AGS, cienkie
ścianki, stal nierdz.
VE436MC ‡
6
168,3
5 – 40 walce RP
40 – 80 *
40 *
10
273,0
5 – 40 @
5S – 10S walce RX
12
323,9
14
355,6
20
508
22
559
24
610
26
660
28
711
5S/10S/10 walce RX
5 bardzo grube ścianki (0.500 cala) @
Standardowe ścianki, standardowe walce
18
457
5S – 10S walce RWX #
Standardowe ścianki, walce RW
Ścianka 0.220" – 0.492"; walce RW Δ
16
406,4
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
30
762
32
813
36
914
◊ Dostępne są walce EndSeal (ES). W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
∞ Te walce nie są wymienialne z zestawem walców od innych modeli narzędzi. Należy skontaktować się z firmą Victaulic, aby uzyskać informacje dotyczące zamawiania.
Δ VE436MC może rowkować rury ze stali węglowej o grubości ścianki 0.492 cala/12,5 mm zgodnie ze specyfikacjami systemu AGS. Twardość rury ograniczona jest do 150 stopni twardości Brinella (BHN).
§ Dostępny jest specjalny dolny walec tylko do rowkowania 2 cale/60,3 mm Sch. 80 rur PVC.
@ Do rur o rozmiarach 6 – 14 cali/168,3 – 355,6 mm dostępne są specjalne narzędzia do rowkowania rur o bardzo dużej wytrzymałości. Do rur o rozmiarach 8 – 24 cale/219,1 – 610 mm,
maksymalna grubość ścianki jest ograniczona do standardowej grubości dla rur o długości krótszej niż 4 stopy/1,2 m
# Do rowkowania rur Sch. 10 (0.250 cala/6,4 mm) dostępne są specjalne walce.
‡ Narzędzie wycofane z produkcji.
8
219,1
40S stand. walce
5
141,3
5 – 80
4
114,3
† Należy stosować 6061-T4 lub 6063-T4. Należy stosować walce RP.
* Należy stosować walce RP.
Materiał
rury
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do walcowania rowków
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
22
559
24
610
0.375
5S – 10S 10 RWX
Stand. (0.375-0.500)* AGS
Stand. (0.375)
5S – 10S-10 walce RX
5 bardzo grube ścianki (0.500)*
Stal
nierdzewna
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
26
660
28
711
30
762
36
914
38
965
40
1016
42
1067
Stand. (0.375 – 0.500)* AGS
32
813
0.250 – 0.500*
Możliwości walcowania oryginalnych rowków (OGS) dla łączników (typu 07, 77 i 770)
40
20
508
5 bardzo
grube ścianki 10 bardzo grube ścianki (0.500)* AGS
18
457
Stal
40 – 80
5 – 40
Aluminium ‡ #
PVC ‡
5S – 10S RX
Sch. 40 tylko
5 – 80
4
5
6
8
10
12
14
16
114,3 141,3 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4
Cienkie ścianki,
stal nierdz.
Stal
nierdzewna
Stal
Materiał
rury
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
48
1219
60
1524
# Muszą być użyte stopy aluminium 6061-T4 lub 6063-T4. Muszą być użyte walce RP.
‡ muszą być użyte walce RP
* Maksymalne parametry są ograniczone do rur, których granica plastyczności nie przekracza wymagań norm API-5L Grade „B”, ASTM Grade „B” o twardości wynoszącej maksymalnie 150 według skali
Brinella (BHN).
VE460
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do walcowania rowków
72
1829
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
I-100-POL_17
Materiał
rury
I-100-POL_18
¾
26,9
1
33,7
1¼
42,4
1½
48,3
2
60,3
2½
73,0
40 – 80
40 – 80
40 – 80
40 – 80
3
88,9
ROZMIAR RURY/SCHEDULE
cale/mm
40 – 80 PVC
Klasa 53
Klasa
53
40 – 80
40 – 80
40 – 80
40 – 80
40 – 80
40 – 80
Klasa 53
40 – 80
40 – 80 PVC
40 – 80
30 stand. ścianki
30 stand. ścianki
Klasa
53
0.500 – 0.750
Klasa 53
20
508
22
559
30 stand. ścianki
3½
4
4½
5
6
8
10
12
14
16
18
101,6 114,3 127,0 141,3 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457
‡ Rowkarki Vic-Groover nieregulowane i regulowane są określane dla danego rozmiaru i materiału rur.
Vic-Groover
Nieregulowana ‡
Stal
Stal nierdzewna
Aluminium
PVC
Stal
Vic-Groover
Stal nierdzewna
Regulowana ‡
Aluminium
Żeliwo
Vic-Groover
sferoidalne
Stal
Stal nierdzewna
VG28GD
Regulowany
Aluminium
Rowkarka
Żeliwo
sferoidalne
Stal
Stal nierdzewna
VG824
Narzędzie do
Aluminium
skrawania rowków
Żeliwo
sferoidalne
VG828
Narzędzie do
Stal
rowkowania AGS
Stal
VG412
Regulowane narzędzie
Żeliwo
do rowkowania
sferoidalne
VPG26
PVC
VPG824
PVC
Model
narzędzia
Parametry narzędzi do skrawania rowków
24
610
WARTOŚCI ZNAMIONOWE NARZĘDZI
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
WYJAŚNIENIE KRYTYCZNYCH WYMIARÓW
PRZY WALCOWANIU I SKRAWANIU ROWKÓW
DLA PRODUKTÓW STANDARDOWYCH
OSTRZEŻENIE
t
W celu uzyskania prawidłowego połączenia wymiary rury i rowka muszą znajdować
się w zakresach określonych w tabelach umieszczonych na następnych stronach.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną awarii połączenia i spowodować
obrażenia ciała i/lub zniszczenie mienia.
B
E
B
A
OD (średnica
zewnętrzna)
F
A
T
B
OD (średnica
zewnętrzna)
C
T
B
R
A
OD (średnica
zewnętrzna)
C
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
D
Standardowy rowek walcowany
B
D
Standardowy rowek skrawany
B
T
C
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
Promieniowy rowek skrawany
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku.
UWAGA
DOTYCZY STANDARDOWYCH ŁĄCZNIKÓW DO CIENKOŚCIENNYCH RUR ZE STALI
NIERDZEWNEJ:
t
Do wytłaczania rowków na cienkościennych rurach ze stali nierdzewnej pod łączniki
standardowe muszą być używane walce Victaulic RX.
Średnica zewnętrzna rury – znamionowy rozmiar rury NPS (ANSI B36.10) i podstawowy metryczny
rozmiar rury (ISO 4200) – średnia wartość zewnętrznej średnicy rury nie może się różnić od wartości
podanych w tabelach na następnych stronach. Maksymalna, dopuszczalna owalność rury nie może się różnić
o więcej niż o 1%. Większe różnice między dużą i małą średnicą spowodują trudności w montażu łącznika.
Dla rur NPS maksymalna dopuszczalna odchyłka od prostopadłości końców
rury wynosi: 1⁄32 cala/0,8 mm dla rozmiarów ¾ – 3 ½ cala/26,9 – 101,6 mm; 1⁄16 cala/
1,6 mm dla rozmiarów 4 – 24 cale/114,3 – 610 mm; i 3⁄32 cala/2,4 mm dla rozmiarów
26 cali/660 mm i większych. Wielkość ta jest mierzona od linii idealnej
prostopadłości.
Maks. „S”
Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne spoiny lub szwy spawalnicze muszą być zeszlifowane na równo
z powierzchnią rury. Wewnętrzna powierzchnia końca rury musi być oczyszczona, aby usunąć złuszczenia,
zanieczyszczenia i inne obce materiały, które mogą kolidować z lub uszkodzić walce do wytłaczania rowka.
Powierzchnia czoła końca rury musi być jednorodna bez wklęsłości i wypukłości, które mogą spowodować
nieprawidłowe prowadzenie walców i, w konsekwencji, problemy podczas montażu łącznika.
Wymiar „A” — Wymiar „A”, inaczej odległość od końca rury do rowka, to obszar uszczelnienia uszczelki.
Cała powierzchnia rury na tym obszarze musi być gładka bez żadnych karbów i wgnieceń (a także spoin
spawalniczych) i nie może zawierać oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelne doleganie uszczelki.
Należy usunąć obce materiały, takie jak luźna farba, zgorzelina, olej, smar, rdza czy zabrudzenia.
Wymiar „B” — Wymiar „B”, inaczej szerokość rowka, decyduje o wydłużeniu, kurczeniu i wygięciu
kątowym połączeń elastycznych, które zależą od odległości rowka od rury oraz jego szerokości
w stosunku do szerokości wypustów obudowy łączników. Z dna rowka należy usunąć wszystkie obce
materiały, takie jak zabrudzenia, wióry, rdza czy zgorzelina, które mogą przeszkadzać w prawidłowym
montażu łącznika.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_19
Wymiar „C” — Wymiar „C” to średnia średnica mierzona do dna rowka. Wymiar ten musi mieścić
się w zakresie tolerancji średnicy i być współosiowy względem średnicy zewnętrznej (OD) w celu
prawidłowego dopasowania łącznika. Rowek musi mieć jednakową głębokość na całym obwodzie rury.
Wymiar „D” — Wymiar „D” to normalna głębokość rowka i jest wielkością odniesienia tylko dla „rowka
próbnego”. Na ten wymiar mają wpływ odchylenia średnicy zewnętrznej rury i w razie konieczności
wymuszają jego zmianę tak, aby utrzymać wymiar „C” w dopuszczalnym zakresie tolerancji. Średnica rowka
musi być zgodna z opisanym powyżej wymiarem „C”.
Wymiar „F” (tylko rowków walcowanych) — Maksymalna dopuszczalna średnica rozszerzenia na końcu
rury mierzona w najszerszym miejscu na końcu rury. UWAGA: Dotyczy to wartości średniej (taśma
do mierzenia rur) i pojedynczych pomiarów.
Wymiar „T” — Wymiar „T” to najlżejszy typ rury (minimalna nominalna grubość ścianki), który jest
odpowiedni do wykonywania rowków metodą walcowania lub skrawania. Rury o mniejszej nominalnej
grubości ścianek niż minimum wymagane do wykonania rowków skrawanych mogą być rowkowane przez
walcowane lub przystosowane do założenia łączników Victaulic poprzez użycie pierścieni pośredniczących
Vic-Ring®. Pierścienie Vic-Ring mogą być używane w następujących przypadkach (szczegółowe informacje
można uzyskać od firmy Victaulic):
t
Gdy grubość ścianki rury jest mniejsza niż minimalna nominalna grubość ścianki wymagana
do wykonania rowków poprzez walcowanie
t
Gdy zewnętrzna średnica rury jest zbyt duża do wykonania rowków skrawaniem lub walcowaniem
t
Gdy rura jest używana do transportu czynników ściernych
Wymiar „R” — Wymiar „R” to promień zaokrąglenia na dnie rowka wymagany w celu wyeliminowania
miejsca spiętrzenia naprężeń dla rur żeliwnych (żeliwo sferoidalne i szare) oraz wykonanych z PVC.
UWAGA
t
Powłoki nakładane na wewnętrzne powierzchnie łączników do rur z rowkami Victaulic
oraz o gładkich końcach nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,25 mm. Dotyczy to także
stykających się powierzchni zacisku śrubowego.
t
Dodatkowo grubość powłoki nakładanej na powierzchnie uszczelnień oraz wewnątrz
rowka na zewnętrznej części rury nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,25 mm.
I-100-POL_20
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_21
1.328
33,7
1.676
42,6
1.919
48,7
2.267
57,6
2.399
60,9
2.904
73,8
3.030
77,0
3.535
89,8
4.040
102,6
4.293
109,0
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
2.244
57,0
2.375
60,3
2.875
73,0
3.000
76,1
3.500
88,9
4.000
101,6
4.250
108,0
¾
1
1¼
1½
57,0 mm
2
2½
76,1 mm
3
3½
108,0 mm
† Patrz uwaga na stronie 25.
1.060
26,9
Maks.
4.219
107,2
3.969
100,8
3.469
88,1
2.970
75,4
2.846
72,3
2.351
59,7
2.222
56,4
1.881
47,8
1.644
41,8
1.302
33,1
1.040
26,4
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
1.050
26,9
Średnica
nominalna
cale lub
mm
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
cale/mm
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.281
7,1
0.281
7,1
0.281
7,1
0.281
7,1
Podst.
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
Maks.
Min.
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/mm
4.084
103,7
3.834
97,4
3.344
84,9
2.845
72,3
2.720
69,1
2.250
57,2
2.118
53,8
1.775
45,1
1.535
39,0
1.190
30,2
0.938
23,8
Maks.
4.064
103,2
3.814
96,9
3.326
84,5
2.827
71,8
2.702
68,6
2.235
56,8
2.102
53,4
1.760
44,7
1.520
38,6
1.175
29,9
0.923
23,4
Min.
Średnica rowka „C”
0.083
2,2
0.083
2,2
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.063
1,6
0.063
1,6
0.063
1,6
0.063
1,6
0.063
1,6
0.056
1,5
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.049
1,2
0.049
1,2
0.049
1,2
0.049
1,2
0.049
1,2
0.049
1,2
4.35
110,5
4.10
104,1
3.60
91,4
3.10
78,7
2.98
75,7
2.48
63,0
2.35
59,7
2.01
51,1
1.77
45,0
1.43
36,3
1.15
29,2
Maks.
Min.
dop.
Głębokość dopuszczalna
średnica
grubość
rowka
ścianki„T” rozszerzenia
„D” (odn.)
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych dla rur stalowych oraz rur ze wszystkich materiałów rowkowanych za pomocą
walców RX i standardowych †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
I-100-POL_22
5.050
128,3
5.303
134,7
5.556
141,1
5.619
142,7
6.056
153,8
6.313
160,4
6.563
166,7
6.688
169,9
8.063
204,8
5.000
127,0
5.250
133,0
5.500
139,7
5.563
141,3
6.000
152,4
6.250
159,0
6.500
165,1
6.625
168,3
8.000
203,2
4½
133,0 mm
139,7 mm
5
152,4 mm
159,0 mm
165,1 mm
6
203,2 mm
† Patrz uwaga na stronie 25.
4.545
115,4
4.500
114,3
Maks.
7.969
202,4
6.594
167,5
6.469
164,3
6.219
158,0
5.969
151,6
5.532
140,5
5.469
138,9
5.219
132,6
4.969
126,2
4.469
113,5
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
4
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
rury
cale lub
cale/mm
mm
Wymiary
0.750
19,1
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.781
19,8
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
0.719
18,3
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.469
11,9
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
Podst.
0.500
12,7
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
Maks.
Min.
0.438
11,1
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/mm
7.816
198,5
6.455
164,0
6.330
160,8
6.032
153,2
5.830
148,1
5.395
137,0
5.334
135,5
5.084
129,1
4.834
122,8
4.334
110,1
Maks.
7.791
197,9
6.433
163,4
6.308
160,2
6.002
152,5
5.808
147,5
5.373
136,5
5.314
135,0
5.064
128,6
4.814
122,3
4.314
109,6
Min.
Średnica rowka „C”
0.092
2,4
0.085
2,2
0.085
2,2
0.109
2,8
0.085
2,2
0.084
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
0.109
2,8
0.078
2,8
0.078
2,8
0.109
2,8
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
8.17
207,5
6.73
170,9
6.60
167,6
6.35
161,3
6.10
154,9
5.66
143,8
5.60
142,2
5.35
135,9
5.10
129,5
4.60
116,8
Maks.
Min.
dop.
Głębokość dopuszczalna
średnica
grubość
rowka
rozszerzenia
ścianki„T”
„D” (odn.)
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych dla rur stalowych oraz rur ze wszystkich materiałów rowkowanych za
pomocą walców RX i standardowych (cd.) †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
8.688
220,7
10.063
255,6
10.591
269,0
10.813
274,7
12.063
306,4
12.602
320,1
12.813
325,5
14.063
357,2
14.937
379,4
8.625
219,1
10.000
254,0
10.528
267,4
10.750
273,0
12.000
304,8
12.539
318,5
12.750
323,9
14.000
355,6
14.843
377,0
216,3 mm
8
254,0 mm
267,4 mm
10
304,8 mm
318,5 mm
12
14 OD *
377,0 mm
† Patrz uwaga na stronie 25.
8.578
217,9
Maks.
14.811
376,2
13.969
354,8
12.719
323,1
12.508
317,7
11.969
304,0
10.719
272,3
10.497
266,6
9.969
253,2
8.594
218,3
8.484
215,5
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
8.515
216,3
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
rury
cale lub
cale/mm
mm
0.938
23,8
0.938
23,8
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
Podst.
0.969
24,6
0.969
24,6
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
Maks.
0.907
23,0
0.907
23,0
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
Podst.
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
Maks.
Min.
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/mm
14.611
371,1
13.781
350,0
12.531
318,3
12.321
313,0
11.781
299,2
10.562
268,3
10.340
262,6
9.812
249,2
8.441
214,4
8.331
211,6
Maks.
14.581
370,4
13.751
349,3
12.501
317,5
12.291
312,2
11.751
298,5
10.535
267,6
10.313
262,0
9.785
248,5
8.416
213,8
8.306
211,0
Min.
Średnica rowka „C”
0.116
2,9
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.094
2,4
0.094
2,4
0.094
2,4
0.092
2,4
0.092
2,4
0.177
4,5
0.156
4,0
0.156
4,0
0.156
4,0
0.156
4,0
0.134
3,4
0.134
3,4
0.134
3,4
0.109
2,8
0.109
2,8
15.00
381,0
14.16
359,7
12.92
328,2
12.71
322,8
12.17
309,1
10.92
277,4
10.70
271,8
10.17
258,3
8.80
223,5
8.69
220,7
Maks.
Min.
dop.
Głębokość dopuszczalna
średnica
grubość
rowka
ścianki„T” rozszerzenia
„D” (odn.)
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych dla rur stalowych oraz rur ze wszystkich materiałów rowkowanych za
pomocą walców RX i standardowych (cd.) †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
I-100-POL_23
I-100-POL_24
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
16.063
408,0
16.866
428,4
18.063
458,8
18.992
482,4
20.063
509,6
20.960
532,4
22.063
560,4
22.929
582,4
24.063
611,2
24.897
632,4
16.000
406,4
16.772
426
18.000
457
18.898
480
20.000
508
20.866
530
22.000
559
22.835
580
24.000
610
24.803
630
16 OD *
426 mm
18 OD *
480 mm
20 OD *
530 mm
22 OD *
580 mm
24 OD *
630 mm
† * Patrz uwagi na stronie 25.
15.063
382,6
15.000
381,0
Maks.
24.772
629,2
23.969
608,8
22.803
579,2
21.969
558,0
20.835
529,2
19.969
507,2
18.867
479,2
17.969
456,4
16.740
425,2
15.969
405,6
14.969
380,2
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
15 OD
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
rury
cale lub
cale/mm
mm
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
0.938
23,8
0.938
23,8
0.938
23,8
Podst.
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
Maks.
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.907
23,0
0.907
23,0
0.907
23,0
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
Podst.
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
Maks.
Min.
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/mm
24.459
621,3
23.656
600,9
22.488
571,2
21.656
550,1
20.572
522,5
19.781
502,4
18.626
473,1
17.781
451,6
16.514
419,5
15.781
400,8
14.781
375,4
Maks.
24.424
620,4
23.626
600,1
22.457
570,4
21.626
549,3
20.537
521,6
19.751
501,7
18.591
472,2
17.751
450,9
16.479
418,6
15.751
400,1
14.751
374,7
Min.
Średnica rowka „C”
0.172
4,4
0.172
4,4
0.172
4,4
0.172
4,4
0.147
3,7
0.109
2,8
0.136
3,5
0.109
2,8
0.129
3,3
0.109
2,8
0.109
2,8
0.276
7,0
0.218
5,5
0.276
7,0
0.188
4,8
0.236
6,0
0.188
4,8
0.236
6,0
0.165
4,2
0.177
4,5
0.165
4,2
0.165
4,2
25.00
635,0
24.20
614,7
23.03
585,0
22.20
563,9
21.03
534,2
20.16
512,1
19.06
484,1
18.16
461,3
16.93
430,0
16.16
410,5
15.16
385,1
Maks.
Min.
dop.
Głębokość dopuszczalna
średnica
grubość
rowka
ścianki„T” rozszerzenia
„D” (odn.)
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych dla rur stalowych oraz rur ze wszystkich materiałów rowkowanych
za pomocą walców RX i standardowych (cd.) †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
28.093
713,6
30.093
764,4
32.093
815,2
36.093
916,8
42.093
1069,2
48.093
1221,6
28.000
711
30.000
762
32.000
813
36.000
914
42.000
1067
48.000
1219
28 OD *
30 OD *
32 OD *
36 OD *
42 OD *
48 OD *
Min.
47.969
1218,4
41.969
1066,0
35.969
913,6
31.969
812,0
29.969
761,2
27.969
710,4
25.969
659,6
2.000
50,8
2.000
50,8
1.750
44,5
1.750
44,5
1.750
44,5
1.750
44,5
1.750
44,5
Podst.
2.031
51,6
2.031
51,6
1.781
45,2
1.781
45,2
1.781
45,2
1.781
45,2
1.781
45,2
Maks.
1.937
49,2
1.937
49,2
1.687
42,8
1.687
42,8
1.687
42,8
1.687
42,8
1.687
42,8
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
Min.
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/mm
47.500
1206,5
41.500
1054,1
35.500
901,7
31.500
800,1
29.500
749,3
27.500
698,5
25.000
647,7
Maks.
47.437
1204,9
41.437
1052,5
35.437
900,1
31.437
798,5
29.437
747,7
27.437
696,9
25.437
646,1
Min.
Średnica rowka „C”
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
48.20
1224,3
42.20
1071,9
36.20
919,5
32.20
817,9
30.20
767,1
28.20
716,3
26.20
665,5
Maks.
Min.
dop.
Głębokość dopuszczalna
średnica
grubość
rowka
ścianki„T” rozszerzenia
„D” (odn.)
* Specyfikacje rowkowania standardowego. Specyfikacje rowkowania AGS dla tych rozmiarów, patrz strony 35 – 38.
Dodatkowo grubość powłoki nakładanej na powierzchnie uszczelnień oraz wewnątrz rowka na zewnętrznej części rury nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,25 mm.
† Powłoki nakładane na wewnętrzne powierzchnie łączników Victaulic do rur z rowkami oraz o gładkich końcach nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,25 mm. Dotyczy to także stykających się powierzchni
zacisku śrubowego.
26.093
662,8
26.000
660
Maks.
Średnica
zewnętrzna rury
26 OD *
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
rury
cale lub
cale/mm
mm
Wymiary
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych dla rur stalowych oraz rur ze wszystkich materiałów rowkowanych za pomocą
walców RX i standardowych (cd.) †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
I-100-POL_25
I-100-POL_26
1.328
33,7
1.676
42,6
1.919
48,7
2.399
60,9
2.904
73,8
3.030
77,0
3.535
89,8
4.040
102,6
4.293
109,0
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
2.375
60,3
2.875
73,0
3.000
76,1
3.500
88,9
4.000
101,6
4.250
108,0
¾
1
1¼
1½
2
2½
76,1 mm
3
3½
108,0 mm
† Patrz uwaga na stronie 30.
1.060
26,9
Maks.
4.219
107,2
3.969
100,8
3.469
88,1
2.970
75,4
2.846
72,3
2.351
59,7
1.881
47,8
1.644
41,8
1.302
33,1
1.040
26,4
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
1.050
26,9
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
Wymiary
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
Gniazdo uszczelki
„A”
Min.
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.375
9,5
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
Podst.
0.406
10,3
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
Maks.
Szerokość rowka
„B”
Wymiary — cale/mm
Min.
0.344
8,7
0.282
7,2
0.282
7,2
0.282
7,2
0.282
7,2
0.282
7,2
0.282
7,2
0.282
7,2
0.282
7,2
0.282
7,2
4.084
103,7
3.834
97,4
3.344
84,9
2.845
72,3
2.720
69,1
2.250
57,2
1.775
45,1
1.535
39,0
1.190
30,2
0.938
23,8
Maks.
4.064
103,2
3.814
96,9
3.326
84,5
2.827
71,8
2.702
68,6
2.235
56,8
1.760
44,7
1.520
38,6
1.175
29,9
0.923
23,4
Min.
Średnica rowka
„C”
Specyfikacje dla standardowych rowków wykrawanych na rurach NPS stalowych i z innych materiałów †
0.083
2,2
0.083
2,2
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.063
1,6
0.063
1,6
0.063
1,6
0.063
1,6
0.056
1,5
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
0.203
5,2
0.188
4,8
0.188
4,8
0.188
4,8
0.188
4,8
0.154
3,9
0.145
3,7
0.140
3,6
0.133
3,4
0.113
2,9
Maks.
dop.
średnica
rozszerzenia
„T”
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
6.313
160,4
6.563
166,7
6.250
159,0
6.500
165,1
6 ¼ OD
6 ½ OD
† Patrz uwaga na stronie 30.
8.063
204,8
6.056
153,8
6.000
152,4
6 OD
8.000
203,2
5.619
142,7
5.563
141,3
5
8 OD
5.556
141,1
5.500
139,7
5 ½ OD
6.688
169,9
5.303
134,7
5.250
133,0
5 ¼ OD
6.625
168,3
5.050
128,3
5.000
127,0
4½
6
4.545
115,4
4.500
114,3
Maks.
7.969
202,4
6.594
167,5
6.469
164,3
6.219
158,0
5.969
151,6
5.532
140,5
5.469
138,9
5.219
132,6
4.969
126,2
4.469
113,5
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
4
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
Wymiary
0.750
19,1
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.781
19,8
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
Gniazdo uszczelki
„A”
Min.
0.719
18,3
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.438
11,1
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
Podst.
0.469
11,9
0.406
10,3
0.406
10,3
0.406
10,3
0.406
10,3
0.406
10,3
0.406
10,3
0.406
10,3
0.406
10,3
0.406
10,3
Maks.
Szerokość rowka
„B”
Wymiary — cale/mm
Min.
0.407
10,3
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
7.816
198,5
6.455
164,0
6.330
160,8
6.032
153,2
5.830
148,1
5.395
137,0
5.334
135,5
5.084
129,1
4.834
122,8
4.334
110,1
Maks.
7.791
197,9
6.433
163,4
6.308
160,2
6.002
152,5
5.808
147,5
5.373
136,5
5.314
135,0
5.064
128,6
4.814
122,3
4.314
109,6
Min.
Średnica rowka
„C”
0.092
2,4
0.085
2,2
0.085
2,2
0.109
2,8
0.085
2,2
0.084
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
Specyfikacje dla standardowych rowków wykrawanych na rurach NPS stalowych i z innych materiałów (ciąg dalszy) †
0.238
6,1
0.219
5,6
0.219
5,6
0.249
6,3
0.219
5,6
0.203
5,2
0.203
5,2
0.203
5,2
0.203
5,2
0.203
5,2
Maks.
dop.
średnica
rozszerzenia
„T”
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
I-100-POL_27
I-100-POL_28
8.688
220,7
10.063
255,6
10.591
269,0
10.813
274,7
12.063
306,4
12.602
320,1
12.813
325,5
14.063
357,2
14.937
379,4
8.625
219,1
10.000
254,0
10.528
267,4
10.750
273,0
12.000
304,8
12.539
318,5
12.750
323,9
14.000
355,6
14.843
377,0
216,3 mm
8
10 OD
267,4 mm
10
304,8 mm
318,5 mm
12
14 OD
377,0 mm
† Patrz uwaga na stronie 30.
8.578
217,9
Maks.
14.811
376,2
13.969
354,8
12.719
323,1
12.508
317,7
11.969
304,0
10.719
272,3
10.497
266,6
9.969
253,2
8.594
218,3
8.484
215,5
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
8.515
216,3
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
Wymiary
0.938
23,8
0.938
23,8
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
Podst.
0.969
24,6
0.969
24,6
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
Maks.
Gniazdo uszczelki
„A”
Min.
0.907
23,0
0.907
23,0
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.438
11,1
0.438
11,1
Podst.
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.469
11,9
0.469
11,9
Maks.
Szerokość rowka
„B”
Wymiary — cale/mm
Min.
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.407
10,3
0.407
10,3
14.611
371,1
13.781
350,0
12.531
318,3
12.321
313,0
11.781
299,2
10.562
268,3
10.340
262,6
9.812
249,2
8.441
214,4
8.331
211,6
Maks.
14.581
370,4
13.751
349,3
12.501
317,5
12.291
312,2
11.751
298,5
10.535
267,6
10.313
262,0
9.785
248,5
8.416
213,8
8.306
211,0
Min.
Średnica rowka
„C”
0.116
2,9
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.094
2,4
0.094
2,4
0.094
2,4
0.092
2,4
0.092
2,4
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
Specyfikacje dla standardowych rowków wykrawanych na rurach NPS stalowych i z innych materiałów (ciąg dalszy) †
0.315
8,0
0.281
7,1
0.279
7,1
0.279
7,1
0.279
7,1
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.238
6,1
0.238
6,1
Maks.
dop.
średnica
rozszerzenia
„T”
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
24.063
611,2
26.093
662,8
24.000
610
26.000
660
24 OD
26 OD
† Patrz uwaga na stronie 30.
28.938
735,0
22.063
560,4
22.000
559,0
22 OD
28.875
733,4
20.063
509,6
20.000
508
20 OD
28 ID
18.063
458,8
18.000
457
18 OD
28.093
713,6
16.866
428,4
16.772
426
426,0 mm
28.000
711
16.063
408,0
16.000
406,4
16 OD
28 OD
15.063
382,6
15.000
381,0
Maks.
28.844
732,6
27.969
710,4
25.969
659,6
23.969
608,8
21.969
558,0
19.969
507,2
17.969
456,4
16.740
425,2
15.969
405,6
14.969
380,2
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
15 OD
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
Wymiary
1.000
25,4
1.750
44,5
1.750
44,5
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
1.000
25,4
0.938
23,8
0.938
23,8
0.938
23,8
Podst.
1.031
26,2
1.781
45,2
1.781
45,2
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
1.031
26,2
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
Maks.
Gniazdo uszczelki
„A”
Min.
0.969
24,6
1.687
42,8
1.687
42,8
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.969
24,6
0.907
23,0
0.907
23,0
0.907
23,0
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.563
14,3
0.563
14,3
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
Podst.
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.594
15,1
0.594
15,1
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
Maks.
Szerokość rowka
„B”
Wymiary — cale/mm
Min.
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.532
13,5
0.532
13,5
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
28.531
724,7
27.500
698,5
25.500
647,7
23.656
600,9
21.656
550,1
19.781
502,4
17.781
451,6
16.514
419,5
15.781
400,8
14.781
375,4
Maks.
28.501
723,9
27.437
696,9
25.437
646,1
23.626
600,1
21.626
549,3
19.751
501,7
17.751
450,9
16.479
418,6
15.751
400,1
14.751
374,7
Min.
Średnica rowka
„C”
0.172
4,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.172
4,4
0.172
4,4
0.109
2,8
0.109
2,8
0.129
3,3
0.109
2,8
0.109
2,8
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
Specyfikacje dla standardowych rowków wykrawanych na rurach NPS stalowych i z innych materiałów (ciąg dalszy) †
0.437
11,1
0.625
15,9
0.625
15,9
0.375
9,5
0.375
9,5
0.312
7,9
0.312
7,9
0.335
8,5
0.312
7,9
0.312
7,9
Maks.
dop.
średnica
rozszerzenia
„T”
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
I-100-POL_29
I-100-POL_30
31.063
789,0
32.093
815,2
36.093
916,8
42.093
1069,2
48.093
1221,6
31.000
787,4
32.000
813
36.000
914
42.000
1067
48.000
1219
30 OD
30 ID
32 OD
36 OD
42 OD
48 OD
Min.
47.969
1218,4
41.969
1066,0
35.969
913,6
31.969
812,0
30.969
786,6
29.969
761,2
2.000
50,8
2.000
50,8
1.750
44,5
1.750
44,5
1.250
25,4
1.750
44,5
Podst.
2.031
51,6
2.031
51,6
1.781
45,2
1.781
45,2
1.281
32,5
1.781
45,2
Maks.
Gniazdo uszczelki
„A”
Min.
1.937
49,2
1.937
49,2
1.687
42,8
1.687
42,8
1.219
31,0
1.687
42,8
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
Szerokość rowka
„B”
Wymiary — cale/mm
Min.
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
47.500
1206,5
41.500
1054,1
35.500
901,7
31.500
800,1
30.594
777,1
29.500
749,3
Maks.
47.437
1204,9
41.437
1052,5
35.437
900,1
31.437
798,5
30.564
776,3
29.437
747,7
Min.
Średnica rowka
„C”
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.203
5,2
0.250
6,4
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.500
12,7
0.625
15,9
Maks.
dop.
średnica
rozszerzenia
„T”
† Powłoki nakładane na wewnętrzne powierzchnie, w tym na stykające się powierzchnie zacisku śrubowego, nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,3 mm. Dodatkowo grubość powłoki nakładanej
na powierzchnie pod uszczelką oraz wewnątrz rowka na zewnętrznej części rury nie może przekraczać 0.010 cala/0,3 mm.
30.093
764,4
Maks.
Średnica
zewnętrzna rury
30.000
762
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale/mm
cale
Wymiary
Specyfikacje dla standardowych rowków wykrawanych na rurach NPS stalowych i z innych materiałów (ciąg dalszy) †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
2.904
73,8
3.535
89,8
4.545
115,4
6.688
169,9
8.688
220,7
10.813
274,7
12.813
325,5
2.875
73,0
3.500
88,9
4.500
114,3
6.625
168,3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
2½
3
4
6
8.594
218,3
10.719
272,3
12.719
323,1
6.594
167,5
4.469
113,5
3.469
88,1
2.846
72,3
2.351
59,7
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.610
15,5
0.610
15,5
0.572
14,5
0.572
14,5
0.572
14,5
Maks.
0.699
17,8
0.699
17,8
0.699
17,8
0.590
15,0
0.590
15,0
0.552
14,0
0.552
14,0
0.552
14,0
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.410
10,4
0.410
10,4
0.410
10,4
0.320
8,1
0.320
8,1
0.265
6,7
0.265
6,7
0.265
6,7
Maks.
0.390
9,9
0.390
9,9
0.390
9,9
0.300
7,6
0.300
7,6
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
Min.
Szerokość rowka „B”
8.441
214,4
10.562
268,3
12.531
318,3
6.455
164,0
4.334
110,1
3.344
84,9
2.720
69,1
2.250
57,2
Maks.
8.416
213,8
10.535
267,6
12.501
317,5
6.433
163,4
4.314
109,6
3.326
84,5
2.702
68,6
2.235
56,8
Min.
Średnica rowka „C”
Wymiary — cale/mm
0.092
2,3
0.094
2,4
0.109
2,8
0.085
2,2
0.083
2,1
0.083
2,1
0.078
2,0
0.063
1,6
Głębokość
rowka
„D” (odn.)
0.322
8,2
0.365
9,3
0.375
9,5
0.280
7,1
0.237
6,0
0.216
5,5
0.203
5,2
0.154
3,9
Min.
dopuszczalna
grubość ścianki
„T”
8.800
223,5
10.920
277,4
12.920
328,2
6.730
170,9
4.600
116,8
3.600
91,4
2.980
75,7
2.480
63,0
Maks.
dop.
średnica
rozszerzenia
† Powłoki nakładane na wewnętrzne powierzchnie, w tym na stykające się powierzchnie zacisku śrubowego, nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,3 mm. Dodatkowo grubość powłoki nakładanej
na powierzchnie pod uszczelką oraz wewnątrz rowka na zewnętrznej części rury nie może przekraczać 0.010 cala/0,3 mm.
12
10
8
2.399
60,9
2.375
60,3
Rzeczywista Średnica zewnętrzna rury
średnica
zewnętrzna
rury
Maks.
Min.
cale/mm
2
Średnica
nominalna
cale
Wymiary
Specyfikacje dla rowków walcowanych na rurach o standardowej wytrzymałości oraz rurach powlekanych tworzywem
sztucznym łączonych za pomocą łączników EndSeal typu HP-70ES †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
I-100-POL_31
I-100-POL_32
4.545
115,4
6.688
169,9
4.500
114,3
6.625
168,3
4
6
Min.
8.594
218,3
10.719
272,3
12.719
323,1
6.594
167,5
4.469
113,5
3.469
88,1
2.846
72,3
2.351
59,7
0.714
18,1
0.714
18,1
0.714
18,1
0.605
15,4
0.605
15,4
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
Podst.
0.729
18,5
0.729
18,5
0.729
18,5
0.620
15,7
0.620
15,7
0.572
14,5
0.572
14,5
0.572
14,5
Maks.
0.699
17,8
0.699
17,8
0.699
17,8
0.590
15,0
0.590
15,0
0.552
14,0
0.552
14,0
0.552
14,0
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.400
10,2
0.400
10,2
0.400
10,2
0.305
7,7
0.305
7,7
0.255
6,5
0.255
6,5
0.255
6,5
Podst.
0.410
10,4
0.410
10,4
0.410
10,4
0.315
8,0
0.315
8,0
0.265
6,7
0.265
6,7
0.265
6,7
Maks.
Min.
0.390
9,9
0.390
9,9
0.390
9,9
0.300
7,6
0.300
7,6
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/mm
8.441
214,4
10.562
268,3
12.531
318,3
6.455
164,0
4.334
110,1
3.344
84,9
2.720
69,1
2.250
57,2
Maks.
8.416
213,8
10.535
267,6
12.501
317,5
6.433
163,4
4.314
109,6
3.326
84,5
2.702
68,6
2.235
56,8
Min.
Średnica rowka
„C”
0.092
2,3
0.094
2,4
0.109
2,8
0.085
2,2
0.083
2,1
0.078
2,0
0.078
2,0
0.063
1,6
Głębokość
rowka
„D” (odn.)
0.322
8,2
0.365
9,3
0.375
9,5
0.280
7,1
0.237
6,0
0.216
5,5
0.203
5,2
0.154
3,9
Maks.
dop.
średnica
rozszerzenia
„T”
† Powłoki nakładane na wewnętrzne powierzchnie, w tym na stykające się powierzchnie zacisku śrubowego, nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,3 mm. Dodatkowo grubość powłoki nakładanej
na powierzchnie pod uszczelką oraz wewnątrz rowka na zewnętrznej części rury nie może przekraczać 0.010 cala/0,3 mm.
12
10
8.688
220,7
10.813
274,7
12.813
325,5
3.535
89,8
3.500
88,9
3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
2.904
73,8
2.875
73,0
2½
8
2.399
60,9
2.375
60,3
Maks.
Średnica
zewnętrzna rury
2
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale/mm
cale
Wymiary
Specyfikacje dla rowków walcowanych na rurach o standardowej i podwyższonej wytrzymałości oraz rurach powlekanych
tworzywem sztucznym, łączonych za pomocą łączników EndSeal typu HP-70ES †
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
OD
(średnica
zewnętrzna)
A
C
B
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
1.327
33,7
1.672
42,5
1.912
48,6
2.387
60,6
2.887
73,3
3.515
89,3
4.520
114,8
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
2.375
60,3
2.875
73,0
3.500
88,9
4.500
114,3
1
1¼
1½
2
2.863
72,7
3.485
88,5
4.480
113,8
2.363
60,0
1.888
48,0
1.648
41,9
1.303
33,1
1.038
26,4
Min.
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
Min.
Gniazdo uszczelki
„A”
† Patrz uwaga na stronie 34.
Łączniki sztywne z zukosowanymi zaciskami śrubowymi nie są zalecane do użytku z rurami PVC.
4
3
2½
1.062
27,0
1.050
26,9
Maks.
Średnica zewnętrzna rury
¾
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
Średnica
rury
nominalna
cale/mm
cale
0.312
7,9
0.312
7,9
0.375
9,5
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
Podst.
0.343
8,7
0.343
8,7
0.406
10,3
0.343
8,7
0.343
8,7
0.343
8,7
0.343
8,7
0.343
8,7
Maks.
Szerokość rowka
„B”
Wymiary — cale/mm
0.281
7,1
0.281
7,1
0.344
8,7
0.281
7,1
0.281
7,1
0.281
7,1
0.281
7,1
0.281
7,1
Min.
2.720
69,1
3.344
84,9
4.334
110,1
2.250
57,2
1.775
45,1
1.535
39,0
1.190
30,2
0.938
23,8
Maks.
2.702
68,6
3.326
84,5
4.314
109,6
2.235
56,8
1.760
44,7
1.520
38,6
1.175
29,8
0.923
23,4
Min.
Średnica rowka
„C”
0.078
2,0
0.078
2,0
0.083
2,1
0.062
1,6
0.062
1,6
0.062
1,6
0.062
1,6
0.056
1,4
Głębokość
rowka
„D” (odn.)
Specyfikacje promienia dla standardowych rowków skrawanych na rurach PVC Schedule 80 lub Schedule 40 (według ASTM D-1785-70) †
Promień
0.078"
B
D
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
I-100-POL_33
B
I-100-POL_34
OD
(średnica
zewnętrzna)
C
B
D
8.687
220,6
10.812
274,6
12.812
325,4
14.062
357,2
16.062
408,0
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
14.000
355,6
16.000
406,4
8
10
12
14
16
15.969
405,6
13.969
354,8
12.719
323,1
10.719
272,3
8.594
218,3
6.590
167,4
Min.
0.969
24,6
0.969
24,6
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.656
16,7
Maks.
0.907
23,0
0.907
23,0
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.594
15,1
Min.
Gniazdo uszczelki
„A”
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.437
11,1
0.375
9,5
Podst.
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.531
13,5
0.468
11,9
0.406
10,3
Maks.
Szerokość rowka
„B”
Wymiary — cale/mm
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.406
10,3
0.344
8,7
Min.
15.781
400,8
13.781
350,0
12.531
318,3
10.562
268,3
8.441
214,4
6.455
164,0
Maks.
15.751
400,1
13.751
349,3
12.501
317,5
10.535
267,6
8.416
213,8
6.433
163,4
Min.
Średnica rowka
„C”
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.094
2,4
0.092
2,3
0.085
2,2
Głębokość
rowka
„D” (odn.)
Łączniki sztywne z zukosowanymi zaciskami śrubowymi nie są zalecane do użytku z rurami PVC.
† Rura PVC bazuje na rurze z modyfikowanego PVC, która spełnia wymagania normy ASTM D-1785-70; Typ 1, Grade 1–PVC 1120 lub Grade 11–PVC 1220 w maksymalnej temperaturze pracy 75˚ F/24˚ C.
W przypadku innych rodzajów rur PVC i innych temperatur roboczych skontaktować się z firmą Victaulic.
6.660
169,2
6.625
168,3
Maks.
Średnica zewnętrzna rury
6
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
Średnica
rury
nominalna
cale/mm
cale
Specyfikacje promienia dla standardowych rowków skrawanych na rurach PVC Schedule 80 lub Schedule 40 (według ASTM D-1785-70) †
Promień
0.078"
A
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
WYJAŚNIENIE WYMIARÓW KRYTYCZNYCH
DLA WALCOWANIA ROWKÓW W SYSTEMIE
AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM)
OSTRZEŻENIE
t
W celu uzyskania prawidłowego połączenia wymiary rury i rowka muszą znajdować
się w zakresach określonych w tabelach umieszczonych na następnych stronach.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną awarii połączenia i spowodować
obrażenia ciała i/lub zniszczenie mienia.
UWAGA
t
Wykonywanie rowków na rurze według specyfikacji AGS powoduje zwiększenie długości
rury o około 1⁄8 cala (0.125 cala/3,2 mm) dla każdego rowka. W przypadku rury rowkowanej
według systemu AGS na każdym końcu długość zwiększy się całkowicie o około ¼ cala
(0.250 cala/6,4 mm). Dlatego trzeba uwzględnić ten przyrost długości podczas przycinania
rury. PRZYKŁAD: Jeśli potrzebna jest rura o długości 24 cali/610 mm z rowkami AGS
na każdym końcu, to trzeba przyciąć rurę o długości 23 ¾ cala/603 mm, aby uwzględnić
tenprzyrost długości.
t
Podstawowe znaczenie ma zmierzenie średnicy rowka „C” oraz gniazda uszczelki
„A” i średnicy rozszerzenia końca rury „F”. W celu uzyskania prawidłowego połączenia
wszystkie te wymiary muszą znajdować się w zakresach określonych w tabelach dalej
w tekście.
A
F OD C
(średnica
zewnętrzna)
B
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku.
Średnica zewnętrzna rury – znamionowy rozmiar rury NPS (ANSI B36.10) i podstawowy metryczny
rozmiar rury (ISO 4200) – średnia wartość zewnętrznej średnicy rury nie może się różnić od wartości
podanych w tabelach na następnych stronach (tolerancja końcowa API 5L). Maksymalna, dopuszczalna
owalność rury nie może się różnić o więcej niż o 1%. Większe różnice między dużą i małą średnicą spowodują
trudności w montażu łącznika.
Maksymalna dopuszczalna odchyłka od prostopadłości końców rury wynosi
1⁄8 cala/3,2 mm dla wszystkich rozmiarów. Wielkość ta jest mierzona od linii idealnej
prostopadłości. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne spoiny lub szwy spawalnicze
muszą być zeszlifowane na równo z powierzchnią rury. Wewnętrzna powierzchnia
końca rury musi być oczyszczona, aby usunąć złuszczenia, zanieczyszczenia i inne
obce materiały, które mogą uszkodzić walce do wytłaczania rowka lub kolidować z
nimi. Powierzchnia czoła końca rury musi być jednorodna bez wklęsłości i wypukłości,
które mogą spowodować nieprawidłowe prowadzenie walców i, w konsekwencji,
problemy podczas montażu łącznika.
Maks. „S”
Wymiar „A” – Wymiar „A”, inaczej odległość od końca rury do rowka, to obszar uszczelnienia uszczelki.
Cała powierzchnia rury na tym obszarze musi być gładka bez żadnych karbów i wgnieceń (a także spoin
spawalniczych) i nie może zawierać oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelne doleganie uszczelki.
Należy usunąć obce materiały, takie jak luźna farba, zgorzelina, olej, smar, rdza czy zabrudzenia.
Wymiar „B” – Wymiar „B”, czyli szerokość rowka, kontroluje rozszerzanie, kurczenie i wygięcia kątowe
łączników elastycznych przez odległość rowka od końca rury i jego szerokość w stosunku do szerokości
wypustu obudów łącznika. Dno rowka musi być wolne od obcych materiałów, takich jak brud, wióry,
rdza i złuszczenia, które mogą zakłócać prawidłowy montaż łącznika. Naroża dna rowka muszą być wykonane
promieniem R 0.094/R 2.39. Szerokość rowka „B” będzie osiągnięta za pomocą prawidłowo konserwowanych
narzędzi Victaulic wyposażonych w zestawy walców Victaulic AGS (RW lub RWQ) do rur ze stali węglowej
i rur o standardowej grubości ścianek ze stali nierdzewnej lub zestawy walców Victaulic AGS (RWX lub RWQX)
specjalnych do rur cienkościennych ze stali nierdzewnej.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_35
WYJAŚNIENIE WYMIARÓW KRYTYCZNYCH DLA
WALCOWANIA ROWKÓW W SYSTEMIE AGS
(ADVANCED GROOVE SYSTEM) (CIĄG DALSZY)
Wymiar „C” – Wymiar „C” to średnia średnica mierzona do dna rowka. Średnica ta musi mieścić się w zakresie
tolerancji i być współosiowa względem średnicy zewnętrznej (OD) w celu prawidłowego dopasowania
łącznika. Rowek musi mieć jednakową głębokość na całym obwodzie rury. W przypadku rur rowkowanych
zgodnie ze specyfikacją AGS należy używać zestawów walców Victaulic RW do rur ze stali węglowej
i rur o standardowej grubości ścianek ze stali nierdzewnej oraz Victaulic RWX do rur cienkościennych ze stali
nierdzewnej.
Wymiar „D” – Wymiar „D” to normalna głębokość rowka i jest wielkością odniesienia tylko dla „rowka
próbnego”. Na ten wymiar mają wpływ odchylenia średnicy zewnętrznej rury i, w razie konieczności,
wymuszają jego zmianę tak, aby utrzymać wymiar „C” w dopuszczalnym zakresie tolerancji. Średnica rowka
musi być zgodna z opisanym powyżej wymiarem „C”.
Wymiar „F” (tylko rowków walcowanych) – Maksymalna dopuszczalna średnica rozszerzenia na końcu rury
mierzona w najszerszym miejscu na końcu rury. UWAGA: Dotyczy to wartości średniej (taśma do mierzenia
rur) i pojedynczych pomiarów.
Minimalna nominalna grubość ścianki – Minimalna nominalna grubość ścianki to najlżejszy rodzaj
rury, który jest odpowiedni do wykonywania rowków metodą walcowania lub skrawania. Rury o mniejszej
niż minimalna nominalna grubość ścianek do wykonywania rowków metodą skrawania mogą
być odpowiednie do wykonania rowków przez walcowanie lub mogą być przystosowane do założenia
łączników AGS Victaulic przy zastosowaniu pierścieni AGS Vic-Ring®. Pierścienie AGS Vic-Ring mogą
być używane w następujących przypadkach (szczegółowe informacje można uzyskać od firmy Victaulic):
t
t
t
gdy rura ma nominalną grubość ścianki mniejszą niż dopuszczalna do walcowania rowków
gdy zewnętrzna średnica rury jest zbyt duża do walcowania lub skrawania rowków
gdy rura jest używana do przepływu czynników ściernych
Dla rur cienkościennych ze stali węglowej rowkowanych według specyfikacji AGS
(zgodnie z EN 10217 lub ASTM A-53):
14 cali/355,6 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.220 cala/5,6 mm
16 – 24 cale/406,4 – 610 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.250 cala/6,3 mm
Dla rur o standardowych ściankach ze stali węglowej rowkowanych według specyfikacji
AGS (zgodnie z EN 10217 lub ASTM A-53):
14 cali/355,6 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.315 cala/8,0 mm
16 cali/406,4 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.346 cala/8,8 mm
18 – 36 cali/457 – 914 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.375 cala/9,5 mm
Dla rur o zwiększonej grubości ścianki ze stali węglowej rowkowanych według specyfikacji
AGS (zgodnie z ASTM A-53):
38 – 72 cale/965 – 1829 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.500 cala/12,7 mm
UWAGA: Dla rur 14 – 72 cale/355,6 – 1829 mm ze stali węglowej rowkowanych według specyfikacji
AGS maksymalne parametry znamionowe są ograniczone do rur, których granica plastyczności
nie przekracza wymagań norm API-5L Grade „B”, ASTM Grade „B” o twardości wynoszącej maksymalnie
150 według skali Brinella (BHN).
Dla rur cienkościennych ze stali nierdzewnej rowkowanych według specyfikacji AGS:
14 cali/355,6 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.156 cala/4,0 mm
16 – 18 cali/406,4 – 457 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.165 cala/4,2 mm
20 – 22 cale/508 – 559 mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.188 cala/4,8 mm
24 cale/610,mm, minimalna nominalna grubość ścianki wynosi 0.218 cala/5,5 mm
UWAGA
t
Powłoki nakładane na wewnętrzne powierzchnie łączników do rur z rowkami Victaulic
oraz o gładkich końcach nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,25 mm. Dotyczy to także
stykających się powierzchni zacisku śrubowego.
t
Dodatkowo grubość powłoki nakładanej na powierzchnie uszczelnień oraz wewnątrz
rowka na zewnętrznej części rury nie mogą przekraczać 0.010 cala/0,25 mm.
I-100-POL_36
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
22.094
561,2
24.094
612,0
26.094
662,8
28.094
713,6
22
559
24
610
26
660
28
711
34.094
866,0
20.094
510,4
20
508,0
34
834
18.094
459,6
18
457
30.094
764,4
32.094
815,2
16.094
408,8
16
406,4
30
762
32
813
14.094
358,0
14
355,6
33.969
862,8
29.969
761,2
31.969
812,0
27.969
710,4
25.969
659,6
23.969
608,8
21.969
558,0
19.969
507,2
17.969
456,4
15.969
405,6
13.969
354,8
—
—
—
—
—
—
—
23.969
608,8
21.969
558,0
19.969
507,2
17.969
456,4
15.969
405,6
13.969
354,8
—
—
—
24.125
612,8
22.125
562,0
20.125
511,2
18.094
459,6
16.094
408,8
14.094
358,0
Rzeczywista średnica zewnętrzna rury
cale/mm
Średnica
Stal
Rura ze stali
nominierdzewna,
węglowej i ze stali
nalna nierdzewnej o stanrura Schedule
rury NPS/ dardowej wadze
5S/10S/10
metrycznej
Maks.
Min.
Maks.
Min.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.346
8,8
0.315
8,0
—
—
—
—
—
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.220
5,6
—
—
—
—
—
0.218
5,5
0.188
4,8
0.188
4,8
0.165
4,2
0.165
4,2
0.156
4,0
Stal
nierdzewStal
na, cienka
Stal
węglowa,
Stal – węglowa, ścianka
wzmoccienka (Schedule
stand.
niona
5S)
ścianka ścianka ścianka
Minimalna nominalna grubość ścianki
cale/mm
1.750
44,5
1.750
44,5
1.750
44,5
1.750
44,5
1.750
44,5
1.500
38,1
1.500
38,1
1.500
38,1
1.500
38,1
1.500
38,1
1.500
38,1
Podst.
1.781
45,2
1.781
45,2
1.781
45,2
1.781
45,2
1.781
45,2
1.531
38,9
1.531
38,9
1.531
38,9
1.531
38,9
1.531
38,9
1.531
38,9
Maks.
1.687
42,8
1.687
42,8
1.687
42,8
1.687
42,8
1.687
42,8
1.437
36,5
1.437
36,5
1.437
36,5
1.437
36,5
1.437
36,5
1.437
36,5
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.535
13,6
0.535
13,6
0.535
13,6
0.535
13,6
0.535
13,6
0.455
11,6
0.455
11,6
0.455
11,6
0.455
11,6
0.455
11,6
0.455
11,6
Podst.
0.540
13,7
0.540
13,7
0.540
13,7
0.540
13,7
0.540
13,7
0.460
11,7
0.460
11,7
0.460
11,7
0.460
11,7
0.460
11,7
0.460
11,7
Maks.
0.530
13,5
0.530
13,5
0.530
13,5
0.530
13,5
0.530
13,5
0.450
11,4
0.450
11,4
0.450
11,4
0.450
11,4
0.450
11,4
0.450
11,4
Min.
Szerokość rowka „B”
Wymiary
cale/mm
29.430
747,5
31.430
798,3
33.430
849,1
27.430
696,7
25.430
645,9
23.500
596,9
21.500
546,1
19.500
495,3
17.500
444,5
15.500
393,7
13.500
342,9
Maks.
29.370
746,0
31.370
796,8
33.370
847,6
27.370
695,2
25.370
644,4
23.455
595,8
21.455
545,0
19.455
494,2
17.455
443,4
15.455
392,6
13.455
341,8
Min.
Średnica rowka „C”
30.30
769,6
32.30
820,4
34.30
871,2
28.30
718,8
26.30
668,0
24.23
615,4
22.23
564,6
20.23
513,8
18.23
463,0
16.23
412,2
14.23
361,4
Maks.
dop. śred.
rozszerzenia „F”
Specyfikacje wymiarów rowków walcowanych systemu AGS (Advanced Groove System) dla rur ze stali węglowej i stali nierdzewnej
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW DLA SYSTEMU AGS
I-100-POL_37
I-100-POL_38
36.094
916,8
38.094
967,6
40.094
1018,4
42.094
1069,2
44.094
1120,0
46.094
1170,8
48.094
1221,6
54.094
1374,0
56.094
1424,8
60.094
1526,4
72.094
1831,2
36
914
38
965
40
1016
42
1067
44
1118
46
1168
48
1219
54
1372
56
1422
60
1524
72
1829
59.969
1523,2
71.969
1828,0
55.969
1421,6
53.969
1370,8
47.969
1218,4
45.969
1167,6
43.969
1116,8
41.969
1066,0
39.969
1015,2
37.969
964,4
35.969
913,6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rzeczywista średnica zewnętrzna rury
cale/mm
Średnica
Stal
Rura ze stali
nominierdzewna,
węglowej i ze stali
nalna nierdzewnej o stanrura Schedule
rury NPS/ dardowej wadze
5S/10S/10
metrycznej
Maks.
Min.
Maks.
Min.
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.375
9,5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Stal
nierdzewStal
na, cienka
Stal
węglowa,
Stal – węglowa, ścianka
wzmoccienka (Schedule
stand.
niona
5S)
ścianka ścianka ścianka
Minimalna nominalna grubość ścianki
cale/mm
2.500
63,5
2.500
63,5
2.500
63,5
2.500
63,5
2.000
50,8
2.000
50,8
2.000
50,8
2.000
50,8
2.000
50,8
1.750
44,5
1.750
44,5
Podst.
2.531
64,3
2.531
64,3
2.531
64,3
2.531
64,3
2.031
51,6
2.031
51,6
2.031
51,6
2.031
51,6
2.031
51,6
1.781
45,2
1.781
45,2
Maks.
2.437
61,9
2.437
61,9
2.437
61,9
2.437
61,9
1.937
49,2
1.937
49,2
1.937
49,2
1.937
49,2
1.937
49,2
1.687
42,8
1.687
42,8
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
0.562
14,3
0.535
13,6
0.535
13,6
Podst.
0.567
14,4
0.567
14,4
0.567
14,4
0.567
14,4
0.567
14,4
0.567
14,4
0.567
14,4
0.567
14,4
0.567
14,4
0.540
13,7
0.540
13,7
Maks.
0.557
14,1
0.557
14,1
0.557
14,1
0.557
14,1
0.557
14,1
0.557
14,1
0.557
14,1
0.557
14,1
0.557
14,1
0.530
13,5
0.530
13,5
Min.
Szerokość rowka „B”
Wymiary
cale/mm
59.375
1508,1
71.375
1812,9
55.375
1406,5
53.375
1355,7
47.375
1203,3
45.375
1152,5
43.375
1101,7
41.375
1050,9
39.375
1000,1
37.430
950,7
35.430
899,9
Maks.
59.315
1506,6
71.315
1811,4
55.315
1405,0
53.315
1354,2
47.315
1201,8
45.315
1151,0
43.315
1100,2
41.315
1049,4
39.315
998,6
37.370
949,2
35.370
898,4
Min.
Średnica rowka „C”
60.30
1531,6
72.30
1836,4
56.30
1430,0
54.30
1379,2
48.30
1226,8
46.30
1176,0
44.30
1125,2
42.30
1074,4
40.30
1023,6
38.30
972,8
36.30
922,0
Maks.
dop. śred.
rozszerzenia „F”
Specyfikacje wymiarów rowków walcowanych systemu AGS (Advanced Groove System) dla rur ze stali węglowej i stali nierdzewnej
SPECYFIKACJE WYMIARÓW ROWKÓW DLA SYSTEMU AGS
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
DOBÓR USZCZELEK
UWAGA
t
Aby zapewnić maksymalną skuteczność uszczelki, należy określić prawidłowy rodzaj
uszczelki dla danego zastosowania.
Wybór nieodpowiedniej uszczelki dla danego zastosowania może być przyczyną awarii złącza
i spowodować szkody materialne.
Aby zapewnić optymalną skuteczność uszczelki należy uwzględnić wiele czynników. Nie narażać uszczelek
na działanie temperatur wyższych od zalecanych wartości granicznych, ponieważ zbyt wysokie temperatury
zredukują czas życia i skuteczność uszczelki.
Podane niżej zastosowania są ogólnymi zaleceniami i dotyczą tylko uszczelek firmy Victaulic. Zalecenia
do użycia w danym zastosowaniu nie oznaczają zawsze odpowiedniości obudów łącznika, łączników
rurowych lub innych komponentów do tego samego zastosowania. Zalecenia dotyczące zastosowania
uszczelek zawsze sprawdzać w najnowszym „Przewodniku doboru uszczelek Victaulic” (05.01).
UWAGA: Te zalecenia nie mają zastosowania do wykończonych gumą zaworów i innych produktów. Zalecenia
można znaleźć w publikacjach dotyczących danego produktu lub uzyskać je bezpośrednio od firmy Victaulic.
Uszczelki standardowe NPS
Zakres
temp.
Gatunek
od –30°F
do +230°F
od –34°C
do +110°C
E
EHP
@
T
E
†
(typ A)
od –30°F
do +250°F
od –34°C
do +120°C
od –20°F
do +180°F
od –29°C
do +82°C
Temperatura
zewnętrzna
(otoczenia)
Materiał
Kod
koloru
Ogólne zalecenia dot. czynników
EPDM
Zalecane do gorącej wody
w określonym zakresie temperatur
oraz różnych rozcieńczonych kwasów,
powietrza pozbawionego oleju i wielu
Zielony czynników chemicznych. Aprobata
pasek UL zgodności z normą ANSI/NSF 61
dla wody pitnej zimnej o temperaturze
+73°F/+23°C i gorącej o temperaturze
+180°F/+82°C. NIEZALECANE DO
CZYNNIKÓW ROPOPOCHODNYCH.
EPDM
Zalecane do gorącej wody
w określonym zakresie temperatur.
Paski Aprobata UL zgodności z normą
zielony ANSI/NSF 61 dla wody pitnej zimnej
i czer- o temperaturze +73°F/+23°C i gorącej
wony o temperaturze +180°F/+82°C.
NIEZALECANE DO CZYNNIKÓW
ROPOPOCHODNYCH.
PomaKauczuk
rańnitrylowy czowy
pasek
EPDM
Zalecane do produktów
ropopochodnych, węglowodorów,
powietrza z oparami oleju, olejów
roślinnych i mineralnych w określonym
zakresie temperatur. NIEZALECANE DO
GORĄCEJ WODY O TEMPERATURZE
PONAD +150°F/+66°C ORAZ
GORĄCEGO SUCHEGO POWIETRZA
O TEMPERATURZE PONAD
+140°F/+60°C.
Tylko do mokrych i suchych (powietrze
pozbawione oleju) czynników
Pasek w instalacjach tryskaczowych.
fioletowy Do suchych czynników firma Victaulic
zaleca używać uszczelki FlushSeal®.
NIEZALECANE DO GORĄCEJ WODY.
@ Uszczelka gatunku EHP jest dostępna tylko do łączników typu 107, 177 i 607.
† Uszczelka Vic-Plus. Dodatkowe informacje — patrz rozdziały „Smarowanie” i „Uwagi na temat suchych
instalacji przeciwpożarowych” w niniejszym podręczniku.
* Informacje zamieszczone w tabeli powyżej określają ogólne zakresy dla wszystkich kompatybilnych
płynów. W przypadku wymaganej konkretnej chemicznej i temperaturowej kompatybilności patrz rozdział
„Dobór uszczelki a czynniki chemiczne” w publikacji nr 05.01 (Przewodnik doboru uszczelek Victaulic).
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_39
Uszczelki specjalne NPS
Gatunek
Zakres
temp.
M-2
od –40°F
do +160°F
od –40°C
do +71°C
Epichlorohydryna
Biały pasek
Specjalna mieszanka
zapewniająca doskonałe
działanie dla zwykłych,
lotnych paliw w niskich
temperaturach. Odpowiednia
także dla wody w określonych
temperaturach otoczenia.
V
od –30°F
do +180°F
od –34°C
do +82°C
Kauczuk
neoprenowy Żółty pasek
Zalecany do gorących olejów
smarowych i wybranych
chemikaliów. Dobra
odporność na utlenianie.
Nie nadaje się dla gazów
spalinowych.
O
od –20°F
do +300°F
od –7°C
do +149°C
L
od –30°F
do +350°F
od –34°C
do +177°C
A
T
(EndSeal)
I-100-POL_40
od +20°F
do +180°F
od –7°C
do +82°C
od –20°F
do +150°F
od –29°C
do +66°C
Materiał
Kod koloru
Ogólne zalecenia dot.
czynników
Kauczuk
fluorowy
Niebieski
pasek
Zalecane do wielu
kwasów utleniających,
olejów ropopochodnych,
węglowodorów
halogenowanych, smarów,
płynów hydraulicznych
i płynów organicznych
oraz powietrza z dodatkiem
węglowodorów.
NIEZALECANE DO GORĄCEJ
WODY.
Silikon
Czerwona
uszczelka
Zalecane do suchego,
gorącego powietrza
bez węglowodorów do
temperatury +350°F/+177°C i
określonych chemikaliów.
Biała
uszczelka
Bez dodatku sadzy. Można
stosować do żywności.
Spełnia wymagania FDA.
Spełnia wymagania normy
CFR Title 21, cz. 177.2600.
Niezalecana do gorącej
wody o temperaturze
ponad +150°F/+66°C oraz
gorącego suchego powietrza
o temperaturze ponad
+140°F/+60°C. NIEZALECANA
DO GORĄCEJ WODY.
Bez
zewnętrznej
identyfikacji
Materiał o specjalnym składzie
z doskonałą odpornością
na olej i wysokim modułem
sprężystości zapewniającym
odporność na wytłaczanie.
Zakres temperatury
pracy od –20°F/–29°C
do +150°F/+66°C.
Zalecany do produktów
ropopochodnych,
powietrza z oparami
oleju, olejów roślinnych
i mineralnych w określonym
zakresie temperatur.
Niezalecany do gorącej
wody o temperaturze
ponad +150°F/+66°C
oraz gorącego suchego
powietrza o temperaturze
ponad +140°F/+60°C.
W celu uzyskania maksymalnej
trwałości uszczelki dla wysokich
ciśnień należy ograniczyć
temperaturę do +120°F/+49°C.
Biały
kauczuk
nitrylowy
Kauczuk
nitrylowy
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Uszczelki specjalne NPS
Gatunek
EF
EW
ST
HMT
(Uszczelka
standardowa
lub EndSeal)
Zakres
temp.
od –30°F
do +230°F
od –34°C
do +110°C
od –30°F
do +230°F
od –34°C
do +110°C
od –20°F
do +210°F
od –29°C
do +99°C
od -20°F
do +180°F
od -29°C
do +82°C
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Materiał
EPDM
EPDM
HNBR
Kod koloru
Ogólne zalecenia dot.
czynników
Zielony „X”
Zalecane do gorącej i zimnej
wody w określonym zakresie
temperatur oraz różnych
rozcieńczonych kwasów,
powietrza pozbawionego
oleju i wielu czynników
chemicznych. Spełniają
wymagania dot. gorącej i
zimnej wody pitnej. Aprobaty
DVGW, KTW, ÖVGW i SVGW
i francuskiej ACS (Crecep)
według normy W534,
EN681-1, typ WA dla użytku
do zimnej wody pitnej i
typ WB do gorącej wody
pitnej. NIEZALECANE
DO PRODUKTÓW
ROPOPOCHODNYCH
Zielone „W”
Zalecane do gorącej wody
w określonym zakresie
temperatur oraz różnych
rozcieńczonych kwasów,
powietrza pozbawionego
oleju i wielu czynników
chemicznych. Materiał
z aprobatą WRAS wg BS
6920 dla zimniej i gorącej
wody pitnej do temperatury
+149°F/+65°C.
NIEZALECANY DO
CZYNNIKÓW NAFTOWYCH.
Dwa
pomarańczowe paski
Zalecane do gorących
mieszanin ropy naftowej
lub wody o różnej koncentracji,
węglowodorów, powietrza
z oparami oleju, olejów
roślinnych i mineralnych oraz
płynów samochodowych,
takich jak olej silnikowy
i przekładniowy w określonym
zakresie temperatur.
T2
Kauczuk
nitrylowy
o wysokim
module
Bez
sprężystości identyfikacji
kodem
kolorowym
Materiał o specjalnym składzie
z doskonałą odpornością
na olej i wysokim modułem
sprężystości zapewniającym
odporność na wyciskanie.
Zakres temperatury pracy
od -20°F do +180°F/-29°C
do +82°C. Zalecany do
produktów ropopochodnych,
powietrza z oparami
oleju, olejów roślinnych
i mineralnych w określonym
zakresie temperatur.
Niezalecany do gorącej
wody o temperaturze
ponad +150°F/+66°C
oraz gorącego suchego
powietrza o temperaturze
ponad +140°F/+60°C. W celu
uzyskania maksymalnej
trwałości uszczelki przy
wysokich ciśnieniach należy
ograniczyć temperaturę
do +120°F/+49°C.
I-100-POL_41
SMAROWANIE
Smarowanie uszczelki cienką warstwą smaru Victaulic lub innego kompatybilnego środka na zewnętrznej
części/przylgach uszczelki lub wewnątrz obudów łącznika/końców rury ma istotne znaczenie
w zapobieganiu przyciśnięciu uszczelki. Ponadto smarowanie ułatwia zakładanie uszczelki na koniec rury.
Patrz fotografie poniżej z przykładami prawidłowo i nieprawidłowo posmarowanej uszczelki. UWAGA:
Smar Victaulic nie jest zalecany do zastosowania na rurach z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Karta
charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) smaru Victaulic znajduje się w publikacji Victaulic nr 05.02.
Prawidłowo posmarowana uszczelka z cienką
warstwą smaru Victaulic
Nieprawidłowo posmarowana uszczelka
ze zbyt grubą warstwą smaru Victaulic
Użytkownicy w Kanadzie — Wymagania kanadyjskiego systemu informacji o niebezpiecznych
materiałach w miejscu pracy (WHMIS): Użytkownicy w Kanadzie muszą skontaktować się z Victaulic
Company of Kanada, aby uzyskać kartę bezpieczeństwa smaru Victaulic spełniającego wymagania WHMIS.
UWAGA
Tylko dla produktów Victaulic FireLock:
t
Łączniki FireLock przeznaczone są TYLKO do użytku w suchych i mokrych instalacjach
przeciwpożarowych. Niektóre produkty z serii FireLock mogą być wyposażone w system
uszczelnień Vic-Plus™. Jeżeli produkt jest wyposażony w system uszczelnień Vic-Plus™,
nie jest wymagane dodatkowe smarowanie w przypadku pierwszej instalacji w instalacjach
wodnych montowanych lub pracujących ciągle w temperaturach wyższych niż 0°F/–18°C.
Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego dla uszczelek Vic-Plus znajduje
się w publikacji Victaulic nr 05.03.
Dodatkowe smarowanie jest wymagane dla uszczelek Vic-Plus tylko wtedy, gdy występuje
jeden z następujących warunków. Jeśli występuje jeden z tych warunków, posmarować
przylgi i zewnętrze uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu Victaulic.
t
Jeśli uszczelka była narażona na działanie cieczy przed jej założeniem.
t
Jeśli powierzchnia uszczelki nie ma zamglonego wyglądu.
t
Jeśli uszczelka jest zamontowana lub pracuje ciągle w temperaturze poniżej 0ºF/–18ºC.
t
Jeśli uszczelka ma być zamontowana w suchej instalacji. Patrz rozdział „Uwagi na temat
suchych instalacji przeciwpożarowych”.
t
Jeśli instalacja będzie poddana testowi powietrznemu przed napełnieniem wodą.
t
Jeśli uszczelka była wykorzystywana w poprzedniej instalacji.
t
Jeśli powierzchnia uszczelnienia na rurze ma wystające lub wklęsłe spoiny spawalnicze
bądź pęknięcia lub ubytki na spoinach. Należy jednak pamiętać, że smarowanie uszczelek
nie musi poprawić właściwości uszczelniających we wszystkich niekorzystnych warunkach.
Stan rury i jej przygotowanie muszą spełniać wymagania określone w instrukcji montażu
produktu.
I-100-POL_42
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
PRZEWODNIK UŻYWANIA SMARÓW VICTAULIC
Poniższa tabela podaje przybliżoną ilość uszczelek, jaką można nasmarować tubką zawierającą
4.5 uncji/127,5 grama lub pojemnikiem zawierającym 1 kwartę/32 uncje/907 gramów smaru
Victaulic. Wartości te obliczono dla cienkiej warstwy smaru Victaulic, opisanej w sekcji
„Smarowanie” na poprzedniej stronie, bez uwzględnienia przedawkowania, rozlania itp.
Rozmiar łącznika
Średnica nominalna
cale
2
3
4
6
8
10
12
14 OD
16 OD
18 OD
20 OD
22 OD
24 OD
26 OD
28 OD
30 OD
32 OD
36 OD
40 OD
42 OD
46 OD
48 OD
54 OD
56 OD
60 OD
72 OD
Liczba uszczelek
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
2.375
60,3
3.500
88,9
4.500
114,3
6.625
168,3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
14.000
355,6
16.000
406,4
18.000
457
20.000
508
22.000
559
24.000
610
26.000
660
28.000
711
30.000
762
32.000
813
36.000
914
40.000
1016
42.000
1067
46.000
1168
48.000
1219
54.000
1372
56.000
1422
60.000
1524
72.000
1829
Tuba
Kwarta
140
1120
97
773
71
558
49
383
31
252
25
202
21
171
12
98
11
86
10
76
9
69
8
63
7
57
6
50
6
46
5
43
5
36
4
34
4
32
4
31
4
28
3
27
3
24
3
23
3
22
2
18
UWAGA: Smar Victaulic ma pełną aprobatę WRAS (aprobata nr 0507514) i aprobatę ANSI/NSF 61.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_43
UWAGI NA TEMAT SUCHYCH INSTALACJI
PRZECIWPOŻAROWYCH
Uszczelki Victaulic FireLock klasy „E” (typ A) mają aprobatę Factory Mutual (FM) i Underwriters Laboratories,
Inc. (UL) do zastosowania w suchych instalacjach przeciwpożarowych. W zamrażalniach lub instalacjach
narażonych na działanie temperatur poniżej zera przygotowanie końca rury jest sprawą krytyczną. Materiał
EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) twardnieje w miarę, jak temperatura zbliża się do dolnej granicznej
temperatury pracy materiału uszczelki (–40ºF/–40ºC). Z tego powodu wszelkie wgłębienia, występy,
odrywająca się farba, złuszczenia, brud, wióry, smar i rdza muszą być usunięte z powierzchni od końca
rury do rowka, aby zapewnić szczelność uszczelki.
Victaulic zaleca uszczelki FireLock FlushSeal® klasy „E” (typ A) (lub uszczelki typu 009/009V) w instalacjach
narażonych na działanie temperatur poniżej zera oraz poddawanych próbom ciśnienia hydrostatycznego.
Środkowa wypustka we wnęce uszczelki zmniejsza możliwość formowania się lodu z resztek wody,
które mogą zostać uwięzione we wnęce uszczelki podczas wykonywania prób ciśnienia hydrostatycznego.
Jako praktyczną alternatywę dla ścisłego przestrzegania wymagań firmy Victaulic dotyczących
przygotowania powierzchni lub gdy wymagana jest elastyczność połączenia rurowego zalecamy uszczelki
klasy „L” (silikonowe). Uszczelki klasy „L” pozostają miękkie i podatne w niskich temperaturach, co wspomaga
działanie uszczelki na rurach, których powierzchnie nie są idealne. Ponadto uszczelki klasy „L” lepiej
dostosowują się do zmian temperatury, powodujących liniowe i promieniowe rozszerzanie/kurczenie
oraz zwiększają niezawodność złączy podlegających ruchom, jak podpory rurociągów itp.
Dobór odpowiedniej uszczelki do danego zastosowania jest odpowiedzialnością projektanta instalacji,
specyfikatora materiałów i/lub wykonawcy instalacji.
Suche instalacje przeciwpożarowe podlegają dodatkowym smarowaniom wymienionym powyżej.
I-100-POL_44
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODSTĘPÓW MIĘDZY
ELEMENTAMI W INSTALACJACH Z ROWKOWANYMI
RURAMI
Ponieważ metoda łączenia rur rowkowanych zawiera obudowy montowane na zewnątrz, należy zwrócić
uwagę na wymiary zewnętrzne przekraczające zewnętrzną średnicę rury.
UWAGA: Poniższe przykłady nie uwzględniają naddatku na izolację, jeśli jest wymagana.
Zalecane minimalne odstępy dla rur
Y + 20%
Y + 20%
Y
Przykład z zaciskami śrubowymi
skierowanymi ku sobie
Y
Przykład z zaciskami śrubowymi
skierowanymi na zewnątrz
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku.
Aby umożliwić łatwe instalowanie, izolowanie i konserwowanie, należy zwrócić szczególną uwagę
na prawidłowe odstępy między rurami. Ponieważ metoda Victaulic łączenia rur rowkowanych zawiera
obudowy montowane na zewnątrz i zawierające zaciski śrubowe, to należy zapewnić odpowiednio dużo
miejsca na dokręcanie śrub. Ponadto należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca, aby zapobiec kolizji
między rurami i sąsiednimi łącznikami.
Osie rur muszą być od siebie odsunięte na szerokość obudów łącznika (wymiar „Y”) w instalacjach, gdzie
łączniki są przesunięte względem siebie. Do szerokości (Y) trzeba dodać dodatkowe 20%, gdy łączniki
znajdują się w jednej linii, jak pokazano powyżej.
Y
UWAGA: Wymiar „Y” jest maksymalnym wymiarem w poprzek
łącznika. Zaciski śrubowe mogą być ustawiane w dowolne położenie,
aby zapewnić odpowiednie odstępy, jeśli przedstawione
ukierunkowanie powoduje kolizje z innymi elementami instalacji.
Zewnętrzny zapas odstępu
Podczas montażu instalacji z rowkowanymi rurami w miejscach
o ograniczonej przestrzeni, jak szyby, tunele, wąskie wykopy,
lub podczas łączenia rur pionu i przeprowadzania ich przez otwory
należy zwrócić szczególną uwagę na zewnętrzne zapasy odstępu obudów łączników. Odstępy te muszą
być dużo większe niż wymiar „Y” w najszerszym punkcie. Niezbędny zapas odstępu zmienia się w zależności
od procedur montażu, sąsiedztwa innych rur oraz innych czynników. UWAGA: Podczas montażu łączników
bezśrubowych typu 791 należy zapewnić luz, aby umożliwić używanie narzędzia montażowego typu
792 (więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcjach montażu łącznika typu 792 w niniejszym
podręczniku).
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_45
MONTAŻ ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ
MOŻLIWOŚĆ RUCHU LINIOWEGO
W INSTALACJACH ELASTYCZNYCH
Aby osiągnąć maksymalną możliwość rozszerzania/kurczenia się, połączenia rur muszą być wykonywane
z odpowiednim odstępem między końcami rur. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd sposobów
zapewnienia rozszerzania/kurczenia się. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Sekcji 26,
Dane projektowe, w Katalogu Ogólnym G-100.
Aby zapewnić maksymalne rozszerzanie się, między końcami
rur podczas montażu musi być zostawiony maksymalny odstęp.
Wypust
PRAWIDŁOWY MONTAŻ UMOŻLIWIAJĄCY WYDŁUŻANIE SIĘ
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
1.
Instalacje pionowe można montować wykorzystując opuszczanie się rury pod własnym ciężarem
podczas instalowania łączników i tworzenie się w ten sposób odstępu między końcami rur.
2.
Zakotwić instalację na jednym końcu i zamontować łączniki i odpowiednie prowadnice. Zamknąć
końce instalacji korkami, podać ciśnienie do instalacji, aby końce rur rozsunęły się maksymalnie, następnie
zakotwić drugi koniec instalacji z maksymalnie odsuniętymi końcami rur.
3.
Zamontować łączniki. Użyć naciągarki linowej, aby wyciągnąć rurę na maksymalny odstęp między
końcami, następnie zamocować rurę, aby zachować to rozsunięcie.
Aby zapewnić maksymalne kurczenie się, końce rur muszą się stykać
podczas montażu łączników.
Wypust
PRAWIDŁOWY MONTAŻ UMOŻLIWIAJĄCY KURCZENIE SIĘ
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
1.
W instalacjach pionowych stawiać rurę jedną na drugą, aby ich końce się dotykały pod wpływem
ciężaru, następnie zakotwić rurę, aby zachować to położenie.
2.
W instalacjach poziomych instalować łączniki na stykających się końcach rur. Jeśli trzeba,
użyć naciągarki linowej, aby doprowadzić końce rur do styku, następnie zamocować rurę, aby zachować
to położenie.
Aby zapewnić rozszerzanie i kurczenie się
1.
Stosować powyższe procedury naprzemiennie, proporcjonalnie do wymaganego rozszerzania
i kurczenia się instalacji.
Tworzenie odstępu rowek/łącznik
Aby zapewnić rozszerzanie należy tak montować łączniki, aby powstały widoczne odstępy po dowolnej
stronie występu zaczepowego obudów łącznika (między występem zaczepowym obudów łącznika i tylną
krawędzią rowka), co zapewni maksymalny ruch instalacji. Odstępy te są w przybliżeniu równe połowie
możliwego ruchu liniowego. Rury trzeba zamocować, aby zachować wymagane położenie.
Aby zapewnić kurczenie się instalacji między występem zaczepowym obudów łącznika i tylną krawędzią
rowka nie powinien być widoczny żaden odstęp. Rury trzeba zamocować, aby zachować wymagane
położenie.
I-100-POL_46
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
PODPORY RUROWE DLA SZTYWNYCH
I ELASTYCZNYCH INSTALACJI
Instalacja rurowa łączona łącznikami do rur z rowkami na końcach, podobnie jak inne instalacje rurowe,
wymaga wsporników, które przenoszą ciężar rur, osprzętu i płynów. Sposób podpierania lub zawieszania
musi minimalizować naprężenia w łącznikach, rurach i innych elementach. Ponadto sposób podparcia
musi zapewnić ruchy rurociągu, gdy jest to wymagane, oraz spełnienie innych wymagań projektowych,
jak spuszczanie lub odpowietrzanie. Projektant podczas projektowania systemu podpór musi również
uwzględnić specjalne wymagania dotyczące łączników elastycznych. UWAGA: Zawory o niezrównoważonej
masie, zwłaszcza te montowane na rurociągach poziomych w strefach o dużej wibracji, wymagają podparcia,
aby wytrzymały zewnętrzne obroty.
Tabele poniżej podają sugerowane maksymalne odstępy między wspornikami rur dla poziomych
prostoliniowych odcinków rurociągów ze standardowych rur stalowych transportujących wodę lub płyny
o podobnej gęstości.
UWAGA
t
Wartości te nie mogą być używane jako specyfikacje dla wszystkich instalacji i NIE można
ich stosować tam, gdzie wymagane są krytyczne obliczenia lub gdzie występuje
koncentracja obciążeń między wspornikami.
t
NIE mocować podpór bezpośrednio na złączach. Podpierać należy wyłącznie przyległą
rurę i osprzęt.
t
Firma Victaulic nie jest odpowiedzialna za projekt instalacji ani nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za instalacje nieprawidłowo zaprojektowane.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_47
INSTALACJE SZTYWNE – ODSTĘPY MIĘDZY
WIESZAKAMI
Poniższa tabela przedstawia maksymalne odstępy między wieszakami dla łączników sztywnych Victaulic.
Wymiary
Średnica nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Zalecany maksymalny odstęp między podporami
stopy/metry
Woda
Gaz lub powietrze
*
†
‡
*
†
‡
1
1.315
33,7
7
2,1
9
2,7
12
3,7
9
2,7
9
2,7
12
3,7
1¼
1.660
42,4
7
2,1
11
3,4
12
3,7
9
2,7
11
3,4
12
3,7
1½
1.900
48,3
7
2,1
12
3,7
15
4,6
9
2,7
13
4,0
15
4,6
2
2.375
60,3
10
3,1
13
4,0
15
4,6
13
4,0
15
4,6
15
4,6
3
3.500
88,9
12
3,7
16
4,9
15
4,6
15
4,6
17
5,2
15
4,6
4
4.500
114,3
14
4,3
17
5,2
15
4,6
17
5,2
21
6,4
15
4,6
6
6.625
168,3
17
5,2
20
6,1
15
4,6
21
6,4
25
7,6
15
4,6
8
8.625
219,1
19
5,8
22
6,7
15
4,6
24
7,3
28
8,5
15
4,6
10
10.750
273,0
19
5,8
23
7,0
15
4,6
24
7,3
31
9,5
15
4,6
12
12.750
323,9
23
7,0
24
7,3
15
4,6
30
9,1
33
10,1
15
4,6
14
14.000
355,6
23
7,0
25
7,6
15
4,6
30
9,1
33
10,1
15
4,6
16
16.000
406,4
27
8,2
25
7,6
15
4,6
35
10,7
33
10,1
15
4,6
18
18.000
457
27
8,2
25
7,6
15
4,6
35
10,7
33
10,1
15
4,6
20
20.000
508
30
9,1
25
7,6
15
4,6
39
11,9
33
10,1
15
4,6
24
24.000
610
32
9,8
25
7,6
15
4,6
42
12,8
33
10,1
15
4,6
26
26.000
660
30
9,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28
28.000
711
30
9,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30
30.000
762
30
9,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32
32.000
813
31
9,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
36
36.000
914
31
9,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40
40.000
1016
35
10,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
42.000
1067
46.000
1168
48.000
1219
35
10,7
35
10,7
36
11,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
42
46
48
Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
Patrz uwagi na następnej stronie
I-100-POL_48
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
INSTALACJE SZTYWNE – ODSTĘPY MIĘDZY
WIESZAKAMI (CIĄG DALSZY)
Wymiary
Średnica nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Zalecany maksymalny odstęp między podporami
stopy/metry
Woda
Gaz lub powietrze
*
†
‡
*
†
‡
54
54.000
1372
37
11,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
56
56.000
1422
37
11,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
60
60.000
1524
37
11,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
* Odstępy zgodnie z ASME B31.1 Magistrale rurowe
† Odstępy zgodnie z ASME B31.9 Rurociągi w budynkach
‡ Odstępy zgodnie z NFPA 13 Przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_49
INSTALACJE ELASTYCZNE – ODSTĘPY MIĘDZY
WIESZAKAMI
Minimalna liczba wieszaków rur na długość rury dla prostych
odcinków bez skoncentrowanego obciążenia, gdy JEST WYMAGANY
pełny ruch liniowy
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Długość rury w stopach/metrach
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
7
2,1
10
3,0
12
3,7
15
4,6
20
6,1
22
6,7
25
7,6
30
9,1
35
10,7
40
12,2
*Średnia liczba wieszaków na długość rury –
równomiernie rozmieszczonych
¾–1
1.050 – 1.315
26,9 – 33,7
1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
1¼–2
1.660 – 2.375
42,4 – 60,3
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
2½–4
2.875 – 4.500
73,0 – 114,3
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
5–8
5.563 – 8.625
139,7 – 219,1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
10 – 12
10.750 – 12.750
273,0 – 323,9
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
14 – 16
14.000 – 16.000
355,6 – 406,4
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
18 – 24
18.000 – 24.000
457 – 610
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
26 – 60
26.000 – 60.000
660 – 1524
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
*Żaden odcinek rury między dwoma łącznikami nie powinien pozostać bez podparcia
Maksymalne odstępy między wieszakami dla prostych odcinków
bez skoncentrowanego obciążenia, gdy NIE JEST WYMAGANY pełny
ruch liniowy
Zalecany maksymalny odstęp
między podporami
Wymiary
Rzeczywista
średnica zewnętrzna
rury
cale/mm
stopy/metry
¾–1
1.050 – 1.315
26,9 – 33,7
8
2,4
1¼–2
1.660 – 2.375
42,4 – 60,3
10
3,0
2½–4
2.875 – 4.500
73,0 – 114,3
12
3,7
5–8
5.563 – 8.625
139,7 – 219,1
14
4,3
10 – 12
10.750 – 12.750
273,0 – 323,9
16
4,9
14 – 16
14.000 – 16.000
355,6 – 406,4
18
5,5
18 – 24
18.000 – 24.000
457 – 610
20
6,1
26 – 60
26.000 – 60.000
660 – 1524
21
6,4
Średnica nominalna
cale
I-100-POL_50
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
ODSTĘPY MIĘDZY WIESZAKAMI – INSTALACJE
SZTYWNE Z RUR CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ
Instalacje z rur cienkościennych ze stali nierdzewnej wymagają, by wieszaki spełniały poniższe wymagania dotyczące
odstępów. Przy instalacjach elastycznych należy zapoznać się z tabelami powyżej, w części „Instalacje elastyczne”.
Przy instalacjach sztywnych patrz tabela poniżej, gdzie określone są maksymalne odstępy między wieszakami.
Wymiary
Średnica
nominalna,
cale lub mm
2
Grubość ścianki
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
2.375
60,3
76,1 mm
3.000
76,1
3
3.500
88,9
4
139,7 mm
6
8
Zalecany
maksymalny
odstęp między
podporami
4.500
114,3
5.500
139,7
6.625
168,3
8.625
219,1
cale/mm
0.065
1,65
0.079
2,00
0.109
2,77
0.079
2,00
0.079
2,00
0.083
2,11
0.120
3,05
0.079
2,00
0.083
2,11
0.120
3,05
0.079
2,00
0.102
2,60
0.118
3,00
0.079
2,00
0.102
2,60
0.109
2,77
0.118
3,00
0.134
3,40
Schedule
5S
—
10S
—
—
5S
10S
—
5S
10S
—
—
—
—
—
5S
—
10S
stopy/metry
9
2,7
10
3,1
10
3,1
10
3,1
10
3,1
10
3,1
12
3,7
11
3,4
11
3,4
12
3,7
13
4,0
13
4,0
15
4,6
13
4,0
13
4,0
13
4,0
15
4,6
14
4,3
0.102
2,60
—
13
4,0
0.109
2,77
5S
13
4,0
0.118
3,00
—
15
4,6
0.148
3,76
10S
15
4,6
Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_51
ODSTĘPY MIĘDZY WIESZAKAMI – INSTALACJE
SZTYWNE Z RUR CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ (CIĄG DALSZY)
Wymiary
Średnica
nominalna,
cale lub mm
10
12
Zalecany
maksymalny
odstęp między
podporami
Grubość ścianki
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
10.750
273,0
12.750
323,9
cale/mm
Schedule
stopy/metry
0.118
3,00
—
15
4,6
0.134
3,40
5S
15
4,6
0.165
4,19
10S
16
4,9
0.118
3,00
—
15
4,6
0.156
3,96
5S
16
4,9
0.180
4.57
10S
17
5,2
14*
14.000
355,6
0.188
4,78
10S
21
6,4
16*
16.000
406,4
0.188
4,78
10S
22
6,7
18*
18.00
457
0.188
4,78
10S
22
6,7
20*
20.000
508
0.218
5,54
10S
24
7,3
24*
24.000
610
0.250
6,35
10S
25
7,6
* Odstępy między wieszakami dla tych rozmiarów dotyczą łączników sztywnych AGS.
I-100-POL_52
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR DLA ŁĄCZNIKÓW SZTYWNYCH GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA
Przedstawione w tabeli poniżej maksymalne dopuszczalne odstępy między końcami rur podane są tylko
w celu rozplanowania instalacji. Łączniki typu 009H i 107H są łącznikami sztywnymi, które nie zezwalają
na ugięcia kątowe lub ruch liniowy. Podczas montażu TRZEBA uwzględnić projektowane/ dopuszczalne
odstępy między końcami rur.
Średnica
nominalna,
cale lub mm
Wymiary
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Maksymalne dopuszczalne odstępy
między końcami rur
cale/mm
Typ 009H
Typ 107H
1¼
1.660
42,4
0.10
2,5
–
–
1½
1.900
48,3
0.10
2,5
–
–
2
2.375
60,3
0.12
3,1
0.15
3,8
2½
2.875
73,0
0.12
3,1
0.15
3,8
76,1 mm
3.000
76,1
0.12
3,1
0.15
3,8
3
3.500
88,9
0.12
3,1
0.15
3,8
4
4.500
114,3
0.17
4,3
0.15
3,8
139,7 mm
5.500
139,7
–
–
0.15
3,8
5
5.563
141,3
–
–
0.15
3,8
165,1 mm
6.500
165,1
–
–
0.15
3,8
6
6.625
168,3
–
–
0.15
3,8
8
8.625
219,1
–
–
0.22
5,6
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_53
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR DLA SZTYWNYCH ŁĄCZNIKÓW AGS
Z PŁASKIMI ZACISKAMI ŚRUBOWYMI NA RURZE
BEZPOŚREDNIO ROWKOWANEJ
Łączniki sztywne AGS Victaulic wyposażone są w płaskie zaciski śrubowe. Występ zaczepowy obudów
w formie klina zwiększa dopuszczalny odstęp między końcami rur i ułatwia wstępne ustawienie w linii
podczas montażu (patrz tabela poniżej).
Łączniki sztywne zapewniają sztywne połączenie, które nie zezwala na ugięcia kątowe lub ruch liniowy.
Podczas montażu TRZEBA uwzględnić projektowane/dopuszczalne odstępy między końcami rur.
Maksymalny dopuszczalny
odstęp między końcami rur
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista
średnica zewnętrzna rury
cale/mm
cale/mm
14 *
14.000
355,6
0.25
6,4
16 *
16.000
406,4
0.25
6,4
18 *
18.000
457
0.25
6,4
20 *
20.000
508
0.25
6,4
24 *
24.000
610
0.25
6,4
26 *
26.000
660
0.38
9,6
28 *
28.000
711
0.38
9,6
30 *
30.000
762
0.38
9,6
32 *
32.000
813
0.38
9,6
36 *
36.000
914
0.38
9,6
40 *
40.000
1016
0.44
11,1
42 *
42.000
1067
0.44
11,1
46 *
46.000
1168
0.44
11,1
48 *
48.000
1219
0.44
11,1
54 *
54.000
1372
0.50
12,7
56 *
56.000
1422
0.50
12,7
60 *
60.000
1524
0.50
12,7
* Dotyczy tylko rur z rowkami walcowanymi według specyfikacji AGS dla łączników sztywnych
typu W07 AGS. Dla rur z rowkami walcowanymi lub skrawanymi według standardowych specyfikacji
patrz oddzielna tabela na stronie 56.
I-100-POL_54
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR DLA SZTYWNYCH ŁĄCZNIKÓW AGS
Z PŁASKIMI ZACISKAMI ŚRUBOWYMI NA RURZE
Z PIERŚCIENIAMI AGS VIC-RINGS®
Łączniki sztywne AGS Victaulic wyposażone są w płaskie zaciski śrubowe. Występ zaczepowy obudów
w formie klina zwiększa dopuszczalny odstęp między końcami rur i ułatwia wstępne ustawienie w linii
podczas montażu (patrz tabela poniżej).
Łączniki sztywne zapewniają sztywne połączenie, które nie zezwala na ugięcia kątowe lub ruch liniowy.
Podczas montażu TRZEBA uwzględnić projektowane/ dopuszczalne odstępy między końcami rur.
Maksymalny dopuszczalny
odstęp między końcami rur
Wymiary
Rozmiar łącznik/
AGS Vic-Ring ®
cale/mm
cale/mm
12 *
14.000
355,6
0.25
6,4
14 *
16.000
406,4
0.25
6,4
16 *
18.000
457
0.25
6,4
18 *
20.000
508
0.25
6,4
20 *
22.000
559
0.25
6,4
22 *
24.000
610
0.25
6,4
24 *
26.000
660
0.38
9,6
26 *
28.000
711
0.38
9,6
28 *
30.000
762
0.38
9,6
30 *
32.000
813
0.38
9,6
32 *
34.000
865
0.38
9,6
34 *
36.000
914
0.38
9,6
36 *
38.000
965
0.38
9.6
38 *
40.000
1016
0.44
11,1
40 *
42.000
1067
0.44
11,1
42 *
44.000
1118
0.44
11,1
44 *
46.000
1168
0.44
11,1
46 *
48.000
1219
0.44
11,1
Nominalna średnica rury
cale
* Dotyczy tylko rur przygotowanych z pierścieniami AGS Vic-Rings ® do łączników sztywnych
typu W07 AGS.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_55
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI RUR
DLA STANDARDOWYCH SZTYWNYCH ŁĄCZNIKÓW
ZE SKOŚNYMI ZACISKAMI ŚRUBOWYMI
Standardowe sztywne łączniki Victaulic wyposażone są w skośne zaciski śrubowe, które utrzymują występy
zaczepowe obudów w rowku na całym obwodzie rury. Obudowy raczej przesuwają się na skośnych zaciskach
śrubowych, niż zachowują pod kątem prostym.
Ponadto przesuwanie się obudów powoduje, że występy zaczepowe stykają się z zewnętrznymi
lub wewnętrznymi krawędziami rowka, co powoduje rozsunięcie się końców rur podczas montażu
(patrz tabela poniżej).
Łączniki sztywne zapewniają sztywne połączenie, które nie zezwala na wygięcia kątowe lub ruch liniowy.
Podczas montażu TRZEBA uwzględnić projektowane/ dopuszczalne odstępy między końcami rur.
Maksymalny dopuszczalny
odstęp między końcami rur †
Wymiary
Średnica
nominalna,
cale lub mm
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
cale/mm
1
1.315
33,7
0.05
1,2
1¼
1.660
42,4
0.05
1,2
1½
1.900
48,3
0.05
1,2
2
2.375
60,3
0.07
1,7
2½
2.875
73,0
0.07
1,7
76,1 mm
3.000
76,1
0.07
1,7
3
3.500
88,9
0.07
1,7
4
4.500
114,3
0.16
4,1
108,0 mm
4.250
108,0
0.16
4,1
5
5.563
141,3
0.16
4,1
133,0 mm
5.250
133.0
0.16
4,1
139,7 mm
5.500
139,7
0.16
4.1
6
6.625
168,3
0.16
4,1
159,0 mm
6.250
159,0
0.16
4,1
165,1 mm
6.500
165,1
0.16
4,1
8
8.625
219,1
0.19
4,8
10
10.750
273,0
0.13
3,3
12
12.750
323,9
0.13
3,3
† Dla łączników przejściowych typu 307 dopuszczalny odstęp między końcami rur ma inną wartość.
Szczegółowe informacje podane są w publikacji I-300 Instrukcja montażu na miejscu.
I-100-POL_56
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR ORAZ ODGIĘCIE INSTALACJI RUROWEJ
DLA ŁĄCZNIKÓW ELASTYCZNYCH GOTOWYCH
DO MONTAŻU
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz wartości wygięcia to maksymalny nominalny zakres ruchu
instalacji rurowej w każdym miejscu połączenia dla standardowych rur z walcowanymi lub skrawanymi
rowkami. Są to wartości maksymalne. Ze względów projektowych i montażowych muszą zostać zmniejszone
o 50% dla rur rozmiaru ¾ – 3 ½ cala/26,9 – 101,6 mm; oraz o 25% dla rur rozmiaru 4 cale/114,3 mm i większych.
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Odstęp między końcami rur – cale/mm
Średnica
nominalna
cale lub mm
(1)
Minimum
(2)
Maksimum
(3)
Maksimum
2
2.375
60,3
0.13
3,2
0.19
4,8
0.25
6,4
2½
2.875
73,0
0.13
3,2
0.19
4,8
0.25
6,4
76,1 mm
3.000
76.1
0.13
3.2
0.19
4.8
0.25
6.4
3
3.500
88,9
0.13
3,2
0.19
4,8
0.25
6,4
4
4.500
114,3
0.13
3,2
0.25
6,4
0.38
9,5
139,7 mm
5.500
139,7
0.13
3,2
0.25
6,4
0.38
9,5
5
5.563
141,3
0.13
3,2
0.25
6,4
0.38
9,5
6
6.625
168,3
0.13
3,2
0.25
6,4
0.38
9,5
8
8.625
219,1
0.19
4,8
0.31
7,9
0.44
11,2
(1) Minimalny odstęp między końcami rur jest wymagany dla rur z rowkami walcowanymi i skrawanymi
ze względu na środkową wypustkę uszczelki. Patrz rysunek (1) poniżej.
(2 i 3) Maksymalny odstęp między końcami rur, określający całkowite możliwości ruchu rur z rowkami
walcowanymi (2) lub skrawanymi (3). Ze względów projektowych i montażowych minimalny i maksymalny
odstęp między końcami rur należy zmniejszyć do wartości przedstawionych w poniższej tabeli. Warunki
projektowe i montażowe uwzględniają rozszerzalność cieplną, osiadanie, niewspółliniowość montażu oraz
przesunięcia między odcinkami. Patrz rysunki (2 i 3) poniżej.
(1) Minimalny odstęp
między końcami rur
Rowki skrawane i walcowane
(2) Maksymalny odstęp
między końcami rur
Rowki walcowane
(3) Maksymalny odstęp
między końcami rur
Rowek skrawany
Ciąg dalszy informacji na następnej stronie
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_57
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY
KOŃCAMI RUR ORAZ ODGIĘCIE INSTALACJI
RUROWEJ DLA ŁĄCZNIKÓW ELASTYCZNYCH
GOTOWYCH DO MONTAŻU (CIĄG DALSZY)
Wymiary
Rura z rowkami walcowanymi
Rzeczywista
średnica
Średnica
Ruch
nominalna zewnętrzna
liniowy
rury
cale lub
cale/mm
cale/mm
mm
Odchylenie od osi
Cale na
jedną stopę
rury/
mm na
Stopnie
jeden metr
na
rury
łącznik †
Rura z rowkami skrawanymi
Ruch
liniowy
cale/mm
Odchylenie od osi
Cale na
jedną stopę
rury/
mm na
Stopnie
jeden metr
na
rury
łącznik †
2
2.375
60,3
0.06
1,5
1, 52°
0.32
26
0.13
3,3
3, 04°
0.64
52
2½
2.875
73,0
0.06
1,5
1, 25°
0.26
22
0.13
3,3
2, 50°
0.52
44
76,1 mm
3.000
76,1
0.06
1,5
1, 20°
0.26
22
0.13
3,3
2, 40°
0.52
44
3
3.500
88,9
0.06
1,5
1, 03°
0.22
18
0.13
3,3
2, 06°
0.44
36
4
4.500
114,3
0.13
3,3
1, 60°
0.34
28
0.25
6,4
3, 20°
0.68
56
139,7 mm
5.500
139,7
0.13
3,3
1, 30°
0.28
24
0.25
6,4
2, 60°
0.54
45
5
5.563
141,3
0.13
3,3
1, 30°
0.27
22
0.25
6,4
2, 60°
0.54
45
6
6.625
168,3
0.13
3,3
1, 08°
0.23
18
0.25
6,4
2, 16°
0.46
36
8
8.625
219,1
0.13
3,3
0, 83°
0.18
15
0.25
6,4
1, 66°
0.35
29
I-100-POL_58
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR ORAZ ODGIĘCIE INSTALACJI RUROWEJ
DLA ŁĄCZNIKÓW ELASTYCZNYCH AGS NA RURZE
ROWKOWANEJ BEZPOŚREDNIO
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz wartości odgięcia to maksymalny nominalny zakres
ruchu instalacji na każdym łączniku rur z rowkami walcowanymi według specyfikacji AGS. Są to wartości
maksymalne. Ze względów projektowych i montażowych wartości te muszą być zmniejszone o 25%.
RURY Z ROWKAMI WALCOWANYMI
WEDŁUG SPECYFIKACJI AGS
Wymiary
Odchylenie od osi
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Maks.
dopuszczalny
odstęp między
końcami rur
cale/mm
14 *
14.000
355,6
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,73°
0.15
13
16 *
16.000
406,4
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,63°
0.13
11
18 *
18.000
457
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,57°
0.12
10
20 *
20.000
508
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,50°
0.10
9
24 *
24.000
610
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,42°
0.09
8
26 *
26.000
660
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,83°
0.18
15
28 *
28.000
711
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,78°
0.16
14
30 *
30.000
762
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,73°
0.16
14
32 *
32.000
813
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,68°
0.14
11
36 *
36.000
914
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,60°
0.13
11
40 *
40.000
1016
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,55°
0.12
10
42 *
42.000
1067
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,52°
0.11
9
46 *
46.000
1168
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,47°
0.10
8
48 *
48.000
1219
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,45°
0.10
8
54 *
54.000
1372
0.28 – 0.66
7,1 – 16,8
0,40°
0.08
7
56 *
56.000
1422
0.28 – 0.66
7,1 – 16,8
0,38°
0.08
7
60 *
60.000
1524
0.28 – 0.66
7,1 – 16,8
0,36°
0.08
7
Średnica
nominalna
cale
Stopnie na
łącznik
Cale na jedną
stopę rury/
mm na jeden
metr rury
* Dotyczy tylko rur z rowkami walcowanymi według specyfikacji AGS do łączników elastycznych typu
W77 (AGS). Dla rur z rowkami walcowanymi według specyfikacji standardowej patrz oddzielna tabela
na stronie 61.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_59
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR ORAZ ODGIĘCIE INSTALACJI RUROWEJ
DLA ŁĄCZNIKÓW ELASTYCZNYCH AGS NA RURZE
PRZYGOTOWANIE Z PIERŚCIENIAMI AGS VIC-RINGS®
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz wartości wygięcia to maksymalny nominalny zakres ruchu
instalacji rurowej dostępny na każdym połączeniu. Wartości te są maksymalne. Ze względów projektowych
i montażowych muszą zostać zmniejszone o 25%.
RURY PRZYGOTOWANE Z PIERŚCIENIAMI AGS VIC-RINGS ®
Wymiary
Odchylenie od osi
Rozmiar
łącznik/
AGS Vic-Ring ®
cale/mm
Maks.
dopuszczalny
odstęp między
końcami rur
cale/mm
12 *
14.000
355,6
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,73°
0.15
13
14 *
16.000
406,4
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,63°
0.13
11
16 *
18.000
457
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,57°
0.12
10
18 *
20.000
508
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,50°
0.10
9
20 *
22.000
559
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,50°
0.10
9
22 *
24.000
610
0.13 – 0.31
3,3 – 7,9
0,42°
0.09
8
24 *
26.000
660
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,83°
0.18
15
26 *
28.000
711
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,78°
0.16
14
28 *
30.000
762
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,73°
0.16
14
30 *
32.000
813
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,68°
0.14
11
32 *
34.000
865
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,69°
0.13
11
34 *
36.000
914
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,60°
0.13
11
36 *
38.000
965
0.15 – 0.53
3,8 – 13,5
0,60°
0.13
11
38 *
40.000
1016
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,55°
0.12
10
40 *
42.000
1067
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,52°
0.11
9
42 *
44.000
1118
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,50°
0.10
8
44 *
46.000
1168
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,47°
0.10
8
46 *
48.000
1219
0.21 – 0.59
5,3 – 15,0
0,45°
0.10
8
52 *
54.000
1372
0.28 – 0.66
7,1 – 16,8
0,40°
0.08
7
54 *
56.000
1422
0.28 – 0.66
7,1 – 16,8
0,38°
0.08
7
58 *
60.000
1524
0.28 – 0.66
7,1 – 16,8
0,36°
0.08
7
Nominalny
rozmiar rury
cale
Stopnie na
łącznik
Cale na jedną
stopę rury/
mm na jeden
metr rury
* Dotyczy tylko rury przygotowanej z pierścieniem AGS Vic-Rings® do łącznika elastycznego typu W77 AGS.
I-100-POL_60
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR ORAZ ODGIĘCIE INSTALACJI RUROWEJ DLA
STANDARDOWYCH ŁĄCZNIKÓW ELASTYCZNYCH
Dopuszczalny odstęp między końcami rur oraz wartości wygięcia to maksymalny nominalny zakres
ruchu instalacji rurowej na każdym połączeniu dla standardowych rur z walcowanymi rowkami. Wartości
dla rur rowkowanych mogą być podwojone. Są to wartości maksymalne. Ze względów projektowych
i montażowych muszą być zmniejszone o 50% dla rur o średnicach ¾–3 ½ cala/26,9–101,6 mm oraz o 25%
dla rur o średnicach 4 cali/114,3 mm i większych.
Wymiary
RURY STANDARDOWE Z ROWKIEM WALCOWANYM
Odchylenie od osi
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Maks.
dopuszczalny
odstęp między
końcami rur
cale/mm
¾
1.050
26,9
0 – 0.06
0 – 1,6
3,40°
0.72
60
1
1.315
33,7
0 – 0.06
0 – 1,6
2,72°
0.57
48
1¼
1.660
42,4
0 – 0.06
0 – 1,6
2,17°
0.45
38
1½
1.900
48,3
0 – 0.06
0 – 1,6
1,93°
0.40
33
2
2.375
60.3
0 – 0.06
0 – 1.6
1,52°
0.32
26
2½
2.875
73,0
0 – 0.06
0 – 1,6
1,25°
0.26
22
76,1 mm
3.000
76,1
0 – 0.06
0 – 1,6
1,20°
0.26
22
3
3.500
88,9
0 – 0.06
0 – 1,6
1,03°
0.22
18
3½
4.000
101,6
0 – 0.06
0 – 1,6
0,90°
0.19
16
4
4.500
114,3
0 – 0.13
0 – 3,2
1,60°
0.34
28
108,0 mm
4.250
108,0
0 – 0.13
0 – 3,2
1,68°
0.35
29
5
5.563
141,3
0 – 0.13
0 – 3,2
1,30°
0.27
23
133,0 mm
5.250
133,0
0 – 0.13
0 – 3,2
1,35°
0.28
24
139,7 mm
5.500
139,7
0 – 0.13
0 – 3,2
1,30°
0.28
24
6
6.625
168,3
0 – 0.13
0 – 3,2
1,08°
0.23
18
159,0 mm
6.250
159,0
0 – 0.13
0 – 3,2
1,15°
0.24
20
165,1 mm
6.500
165,1
0 – 0.13
0 – 3,2
1,10°
0.23
19
8
8.625
219,1
0 – 0.13
0 – 3,2
0,83°
0.18
14
10
10.750
273,0
0 – 0.13
0 – 3,2
0,67°
0.14
12
12
12.750
323,9
0 – 0.13
0 – 3,2
0,57°
0.12
9
Średnica
nominalna
cale lub mm
Stopnie na
łącznik
Cale na jedną
stopę rury/
mm na jeden
metr rury
† Patrz uwaga na następnej stronie.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_61
DOPUSZCZALNY ODSTĘP MIĘDZY KOŃCAMI
RUR ORAZ ODGIĘCIE INSTALACJI RUROWEJ DLA
STANDARDOWYCH ŁĄCZNIKÓW ELASTYCZNYCH
(CIĄG DALSZY)
Wymiary
RURY STANDARDOWE Z ROWKIEM WALCOWANYM
Odchylenie od osi
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Maks.
dopuszczalny
odstęp między
końcami rur
cale/mm
14 *
14.000
355,6
0 – 0.13
0 – 3,2
0.52°
0.11
9
15 *
15.000
381,0
0 – 0.13
0 – 3,2
0.48°
0.10
9
16 *
16.000
406,4
0 – 0.13
0 – 3,2
0.45°
0.10
9
18 *
18.000
457
0 – 0.13
0 – 3,2
0.40°
0.08
7
20 *
20.000
508
0 – 0.13
0 – 3,2
0.37°
0.08
7
22 *
22.000
559
0 – 0.13
0 – 3,2
0.32°
0.07
6
24 *
24.000
610
0 – 0.13
0 – 3,2
0.30°
0.07
6
26 §
26.000
660
0 – 0.38
0 – 9,7
0.83°
0.17
14
28 §
28.000
711
0 – 0.38
0 – 9,7
0.77°
0.16
13
30 §
30.000
762
0 – 0.38
0 – 9,7
0.72°
0.15
13
32 §
32.000
813
0 – 0.38
0 – 9,7
0.67°
0.14
12
36 §
36.000
914
0 – 0.38
0 – 9,7
0.60°
0.12
10
42 §
42.000
1067
0.31 – 0.69
7,9 – 17,5
0.52°
0.20
17
Średnica
nominalna
cale lub mm
Stopnie na
łącznik
Cale na jedną
stopę rury/
mm na jeden
metr rury
* Dotyczy tylko rur z rowkiem walcowanym według specyfikacji standardowej dla łączników elastycznych
typu 77 (nie AGS). Dla rur z rowkiem walcowanym według specyfikacji AGS patrz oddzielna tabela
na poprzednich stronach.
§ Dotyczy tylko rur z rowkiem walcowanym dla łączników o dużej, średnicy typu 770.
I-100-POL_62
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE DLA PRODUKTÓW
Z ROWKAMI
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji
armatury firmy Victaulic należy rozhermetyzować i spuścić
czynnik z instalacji rurowej.
t
NIE mocować podpór bezpośrednio na złączach. Podpierać
należy wyłącznie przyległą rurę i osprzęt.
Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może być przyczyną awarii złącza,
co może doprowadzić do poważnych obrażeń osób, zniszczenia mienia i produktu.
Poniższe instrukcje są ogólnymi wskazówkami do montażu produktów rurowych firmy Victaulic. Instrukcje
te muszą być wykonane, aby zapewnić prawidłowy montaż złącza rur.
1.
Zawsze sprawdzać dostarczoną uszczelkę, aby upewnić się, że jest odpowiednia do przepływającego
rurą płynu. Patrz dział „Dobór uszczelek” w niniejszym podręczniku lub publikacja Victaulic nr 05.01.
2.
Korpusy, tarcze zaworów i inne zwilżane komponenty muszą być kompatybilne z przepływającym
rurą medium. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę skorzystać z najnowszych publikacji Victaulic
lub skontaktować się z firmą Victaulic.
3.
Zawsze należy czytać instrukcje obsługi i konserwacji narzędzi do przygotowania rur.
4.
Średnica zewnętrzna rury i wymiary rowków muszą zawsze spełniać aktualne specyfikacje
publikowane przez firmę Victaulic.
5.
W przypadku sztywnych łączników ze skośnymi zaciskami śrubowymi nakrętki należy dokręcać
równomiernie, zmieniając strony aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.
Aby zapewnić sztywne połączenie, wymagane są równe, pozytywne przesunięcia zacisku śrubowego.
6.
Łączniki sztywne z zukosowanymi zaciskami śrubowymi nie są zalecane do użytku z rurami PVC.
7.
W przypadku sztywnych łączników z płaskimi zaciskami śrubowymi nakrętki należy dokręcać
równomiernie, zmieniając strony aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.
8.
Łączniki wyposażone w wypusty i wpusty muszą być prawidłowo dopasowane, wypust do wpustu.
9.
Jeśli dla montażu łącznika określony jest moment dokręcenia, to nakrętki MUSZĄ być dokręcone
tym momentem, aby zapewnić prawidłowy montaż. Zastosowanie momentu większego niż określony
nie polepszy szczelności. Zwiększenie momentu dokręcania o więcej niż 25% może uszkodzić produkt,
co spowoduje awarię połączenia.
10. Aby zapewnić prawidłowy montaż łączników systemu AGS™(Advanced Groove System) FireLock EZ™
i QuickVic™ zalecamy klucz z głębokim gniazdem, ponieważ produkty te wyposażone są w dłuższe śruby.
Głębokie gniazdo zapewni całkowite obejmowanie nakrętki, co jest konieczne podczas dokręcania.
11. Umieszczenie zaworów zwrotnych zbyt blisko źródeł niestabilnego przepływu skróci trwałość
zaworu i może być przyczyną uszkodzenia instalacji. Aby wydłużyć trwałość zaworów, należy je montować
w odpowiedniej odległości w kierunku przepływu od pomp, kolanek, ekspanderów, reduktorów i innej
podobnej armatury. Dobre praktyki instalacyjne wskazują, że w ogólnych przypadkach minimalna odległość
powinna być pięć razy większa od średnicy rury. Można zachować odległość o trzy do pięć razy większą
niż średnica, jeśli szybkość przepływu jest mniejsza niż 8 stóp na sekundę/2,4 metra na sekundę. Odległości
mniejsze niż potrójna średnica rury nie są zalecane.
12. Produkty Victaulic z gwintem wewnętrznym są przeznaczone wyłącznie do rur zgodnych z normą
ANSI z gwintem zewnętrznym. UWAGA: Dostępne są gwinty BSPT (na specjalne zamówienie). Zawsze przed
podłączeniem do produktów z gwintem zewnętrznym specjalnej armatury jak czujniki, suche tryskacze
wiszące itp. należy sprawdzić, czy taka armatura jest odpowiednia dla danego produktu Victaulic.
Niesprawdzenie takiej zgodność przez montażem może spowodować problemy instalacyjne lub awarię
połączenia.
13. W przypadku łączenia rur takiego samego rozmiaru, lecz o różnej grubości ścianki/rozkładzie
parametry połączenia będą wynikać z parametrów rury o cieńszych ściankach.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_63
WSKAZÓWKI KORZYSTANIA Z KLUCZA
UDAROWEGO
OSTRZEŻENIE
t
Nakrętki dokręcać równomiernie, zmieniając strony, aż do zetknięcia się metalowych
powierzchni zacisku śrubowego. W przypadku łączników ze skośnymi zaciskami śrubowymi
należy także zachować równe przesunięcie zacisków w celu uzyskania sztywności połączenia
rurowego.
t
NALEŻY zaprzestać używania klucza udarowego, jeśli wizualnie wskazówki dotyczące
montażu łączników wyglądają na spełnione.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować ściśnięcie uszczelki i uszkodzenie
łącznika, a w rezultacie uszkodzenie połączenia, poważne obrażenia ciała i zniszczenie mienia.
Podczas korzystania z klucza udarowego szybkość montażu może wymagać od instalatora zwrócenia
dodatkowej uwagi na równomierne dokręcenie nakrętek ze zmianą stron. Zawsze należy zapoznać
się z instrukcjami montażu produktu, aby poznać wszystkie wymagania montażu
Klucze udarowe nie zapewniają instalatorowi bezpośredniego wyczucia momentu dokręcenia w celu
określenia prawidłowego dokręcenia. Ponieważ niektóre klucze udarowe zapewniają dużą moc, bardzo
ważne jest poznanie narzędzia w celu uniknięcia uszkodzenia śrub lub zacisków podczas montażu.
NALEŻY zaprzestać używania klucza udarowego, jeśli wizualnie wskazówki dotyczące montażu łączników
wyglądają na spełnione.
Jeśli akumulator jest wyczerpany lub jeśli klucz udarowy ma zbyt słabe zasilanie, należy użyć nowego klucza
udarowego, aby wizualne wskazówki montażu łącznika zostały osiągnięte.
Należy przeprowadzić próbny montaż z wykorzystaniem klucza udarowego oraz klucza nasadowego
lub dynamometrycznego w celu oceny możliwości klucza udarowego. Za pomocą tej samej metody należy
okresowo sprawdzać nakrętki w całej instalacji.
W celu bezpiecznej i prawidłowej obsługi klucza udarowego należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną przez producenta. Dodatkowo należy upewnić się, czy używany jest właściwy rodzaj gniazda
do nakrętek.
I-100-POL_64
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
SPRAWDZANIE INSTALACJI
OSTRZEŻENIE
t
Zawsze należy sprawdzać każde połączenie, aby upewnić się co do prawidłowego montażu
produktu.
t
Podwymiarowe lub nadwymiarowe rury/ armatura, płytkie rowki, mimośrodowe rowki,
szczeliny na zaciskach śrubowych itp. są niedopuszczalne. Przed podaniem ciśnienia
do instalacji każdy z tych błędów musi być skorygowany.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną nieszczelności i/lub awarii połączeń
oraz spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Prawidłowe przygotowanie rury oraz zamontowanie łącznika ma istotne znaczenie dla celów uzyskania
maksymalnych parametrów połączenia. ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWY MONTAŻ ŁĄCZNIKA, MUSZĄ
BYĆ SPEŁNIONE PONIŻSZE WARUNKI.
1.
Średnica zewnętrzna rury i wymiary rowka muszą znajdować się w zakresie tolerancji publikowanych
w aktualnych specyfikacjach rowkowania firmy Victaulic.
2.
Jeżeli nie jest to inaczej określone w instrukcji do produktu, to łączniki Victaulic do rur rowkowanych
MUSZĄ być zmontowane prawidłowo ze stykającymi się uchami zacisków śrubowych.
3.
Wypusty zaczepowe obudów muszą wchodzić całkowicie w oba rowki.
4.
Uszczelka musi być lekko ściśnięta, co zapewnia szczelność połączenia.
Przykłady prawidłowo zainstalowanych łączników
Typowy zacisk śrubowy skośny
(typ 005 pokazany powyżej)
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Typowy zacisk śrubowy płaski
(typ 77 pokazany powyżej)
I-100-POL_65
Instalacje z podwymiarowymi rurami/armaturą – NIEDOPUSZCZALNE
Gdy średnica zewnętrzna rury lub armatury ma wartość poniżej zakresu tolerancji, to wypusty zaczepowe
obudów wchodzą w rowki na mniejszą głębokość. W WYNIKU TEGO CIŚNIENIE ROBOCZE POŁĄCZENIA
ZOSTANIE ZREDUKOWANE.
G
Wypust
Rura/łącznik o zbyt małych wymiarach
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
Ponadto na uszczelkę jest wywierany niewielki lub żaden nacisk. Zwiększony odstęp „G” między rurą
i obudową łącznika może również spowodować wyciskanie uszczelki. Zjawiska te mogą prowadzić
do zmniejszenia żywotności uszczelki i być przyczyną nieszczelności.
Instalacje z nadwymiarowymi rurami/armaturą – NIEDOPUSZCZALNE
Występ
wypustu
Rura/łącznik o zbyt dużych wymiarach
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia
czytelności rysunku.
Gdy średnica zewnętrzna rury lub armatury ma wartość powyżej zakresu tolerancji, to wypusty zaczepowe
obudów wchodzą w rowki zbyt głęboko tak, że próg wypustu może oprzeć się o rurę. Spowoduje
to ograniczenie ruchów liniowych i kątowych. W takich warunkach może nie dojść do kontaktu uch zacisków
śrubowych, a uszczelka będzie wyciskana. Zjawiska te mogą prowadzić do zmniejszenia żywotności uszczelki
i być przyczyną nieszczelności.
Montaż na rurze z płytkimi rowkami – NIEDOPUSZCZALNY
G
Wypust
Płytki rowek
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
Zbyt płytki rowek spowoduje taki sam skutek jak warunki opisane w punkcie „Instalacje z podwymiarowymi
rurami/armaturą” powyżej. Ponadto ten warunek może uniemożliwić całkowite zamontowanie łączników,
pozostawiając odstępy między uchami zacisków śrubowych.
I-100-POL_66
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Montaż na rurze z głębokimi rowkami – NIEDOPUSZCZALNY
Występ
wypustu
Wąska
szczelina
Szeroka
szczelina
G
Wypust
Rura z głębokimi rowkami – rysunek 2
Rura z głębokimi rowkami – rysunek 1
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia
czytelności rysunku.
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia
czytelności rysunku.
Zbyt głęboki rowek umożliwi przesunięcie się łącznika tak, że wypust zaczepowy jednej obudowy wejdzie
całkowicie w rowek (rys. 1 powyżej), a wypust drugiej obudowy wejdzie zbyt płytko w rowek (rys. 2 powyżej).
Spowoduje taki sam skutek jak warunki opisane w punkcie „Instalacje z podwymiarowymi rurami/armaturą”
powyżej. Ponadto podwymiarowe walcowanie rowków może spowodować nadmierne naprężenia i osłabić
ściankę rury. Podwymiarowe skrawanie rowków da w rezultacie zbyt małą grubość ścianki pod rowkiem.
Montaż na rurze z mimośrodowymi rowkami – NIEDOPUSZCZALNY
Wypust
Rowek mimośrodowy
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
Rowki mimośrodowe powstają w wyniku rowkowania spłaszczonej rury narzędziem stacjonarnym
(jak tokarka). Narzędzia, które obracają rurę, zamiast obracać się wokół rury, mogą powodować taki efekt.
Ponadto może to się zdarzyć podczas walcowania rowków na rurze o dużych różnicach w grubości ścianki.
Rowek mimośrodowy oznacza, że po jednej stronie rury rowek jest zbyt płytki, a po drugiej zbyt głęboki.
Prowadzi to do kombinacji warunków przedstawionych w punktach „Instalacje z podwymiarowymi rurami/
armaturą” i „Instalacje z nadwymiarowymi rurami/armaturą”.
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
I-100-POL_67
Szczeliny między uchami zacisków śrubowych – NIEDOPUSZCZALNE
Miejsce styku
ukośnych zacisków
Przesunięcie
Przesunięcie
Szczelina jest
niedopuszczalna
Równe
odstępy
na obu
zaciskach
śrubowych
(Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku)
Jeżeli nie jest to inaczej określone w instrukcji produktu, to łączniki Victaulic do rur rowkowanych MUSZĄ
być zmontowane prawidłowo ze stykającymi się uchami zacisków śrubowych. Jedynym wyjątkiem są łączniki,
które mają określony moment dokręcania zacisku. Dowolna określona wartość momentu musi być osiągnięta.
Jednakże może nie dojść do kontaktu uch zacisku śrubowego mimo osiągnięcia wymaganego momentu
dokręcania. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją montażu danego produktu. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z firmą Victaulic, telefonując pod numer 1-800-PICK VIC.
Jeżeli ucha zacisków śrubowych nie stykają się całkowicie ze sobą:
1.
Upewnić się, czy wypusty zaczepowe weszły w rowki. Wypusty zaczepowe nie mogą pozostawać
na zewnętrznej powierzchni rury.
2.
Upewnić się, czy śruby są całkowicie dokręcone.
3.
Upewnić się, czy uszczelka nie jest ściśnięta. Ściśniętą uszczelkę natychmiast wymienić.
UWAGA: Uszczelki trzeba smarować, aby zapobiec ich ściśnięciu. Pełne wymagania dotyczące smarowania
podane są w instrukcji montażu konkretnego typu łącznika.
4.
Upewnić się, czy nie użyto nadwymiarowych rur lub armatury.
5.
Upewnić się, że rowek spełnia specyfikacje firmy Victaulic. Jeżeli rowek jest płytki, wykonać go według
specyfikacji firmy Victaulic. Jeśli rowek jest zbyt głęboki, odrzucić ten odcinek rury i wykonać rowek według
specyfikacji firmy Victaulic na nowej rurze.
Zawsze sprawdzać połączenia przed i po wykonaniu testów na miejscu, aby zidentyfikować miejsca
możliwych awarii. Należy wyszukiwać odstępy na uchach zacisków śrubowych i/lub wypustów zaczepowych,
które opierają się na progach. Jeżeli zostanie wykryty któryś z tych warunków, usunąć ciśnienie z instalacji
i wymienić podejrzane złącza.
UWAGA
t
POMYŚLNIE ZAKOŃCZONY WSTĘPNY TEST CIŚNIENIOWY INSTALACJI NIE JEST
POTWIERDZENIEM PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU I NIE JEST GWARANCJĄ ZACHOWANIA
PARAMETRÓW INSTALACJI PRZEZ DŁUGI CZAS.
t
Firma Victaulic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieszczelności złączy rurowych
lub awarie, jakie mogą wyniknąć wskutek nieprzestrzegania przez instalatora instrukcji
montażu firmy Victaulic.
t
Bez względu na metodę łączenia rur powodzenie zależy od zwracania ścisłej uwagi
na szczegóły. Staranne przestrzeganie instrukcji zamieszczonych w niniejszym
podręczniku ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia maksymalnej niezawodności
instalacji.
I-100-POL_68
INFORMACJE OGÓLNE WER_E
Gotowe
do zamontowania
łączniki do rur
z rowkami
Instrukcja instalacji
Łącznik sztywny FireLock EZ™
typu 009H
Łącznik sztywny QuickVic™
typu 107H do rur stalowych
Łącznik elastyczny QuickVic™
typu 177 do rur stalowych
I-100-POL_69
Typ 009H - łącznik sztywny FireLock EZ™
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Instrukcje wstępnego montażu łączników
typu 009H
1.
NIE ROZMONTOWYWAĆ ŁĄCZNIKA:
Łączniki typu 009H są gotowe do zamontowania.
Konstrukcja łącznika nie wymaga całkowitego
wykręcania śrub ani odkręcania nakrętek podczas
montażu. Konstrukcja taka ułatwia instalatorowi
montaż poprzez bezpośrednie włożenie końców
rury/armatury w otwory łącznika.
3.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić,
czy uszczelka jest odpowiednia dla danego
czynnika. Kolorowy kod oznacza rodzaj uszczelki.
Szczegóły dotyczące temperatur roboczych i innych
wymagań można znaleźć w sekcji „UWAGA”
na następnej stronie. Znaczenie kolorowego kodu
podano w sekcji „Dobór uszczelek” w niniejszym
podręczniku.
OSTRZEŻENIE
2.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY/
ARMATURY: Zewnętrzna powierzchnia rury/
armatury na odcinku od końca rury/armatury
do rowka musi być gładka bez żadnych karbów
i wgnieceń (a także spoin spawalniczych) i nie może
zawierać oznaczeń walcowania, aby zapewnić
szczelność połączenia. Usunąć resztki oleju, smaru,
luźnej farby, zabrudzenia i pozostałości po cięciu.
Pomiary szerokości w poprzek końców rury/armatury
nie mogą przekraczać maksymalnej dopuszczalnej
wartości średnicy rozszerzenia. Wartość
maksymalnego dopuszczalnego rozszerzenia
na końcu rury można znaleźć w aktualnych
specyfikacjach rowkowania firmy Victaulic.
I-100-POL_70
t
Nigdy nie należy zostawiać częściowo
zmontowanych łączników typu 009H.
Częściowo zmontowane łączniki typu
009H stwarzają ryzyko upadku na ziemię.
t Ręce należy trzymać z dala od końców
rury/armatury i otworu łącznika podczas
wsuwania rur/armatury w otwory
łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała bądź
zniszczenie mienia.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
UWAGA
t
Łączniki firmy Victaulic typu 009H są przeznaczone TYLKO do mokrych i suchych instalacji
przeciwpożarowych (pracujących w temperaturach wyższych niż –40°F/–40°C).
Do wykonywania sztywnych połączeń rurowych w instalacjach o temperaturze poniżej
0°F/–18°C firma Victaulic zaleca stosowanie sztywnych łączników FireLock® typu 005
z uszczelnieniem (silikonowym) klasy „L”.
t
Łączniki typu 009H są dostarczane z uszczelnieniem Vic-Plus™. Nie jest wymagane dodatkowe
smarowanie w przypadku pierwszej instalacji w instalacjach wodnych montowanych lub
pracujących ciągle w temperaturach wyższych niż 0°F/–18°C. Kartę charakterystyki materiału
niebezpiecznego (MSDS) dla uszczelnienia Vic-Plus można znaleźć w publikacji 05.03
w ogólnym katalogu produktów G-100.
Dodatkowe smarowanie jest wymagane dla uszczelek Vic-Plus tylko, jeśli występuje jeden
z następujących warunków. Jeśli występuje jeden z tych warunków, posmarować jedynie
krawędzie wewnętrznej części uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu Victaulic.
t
Jeśli uszczelka była narażona na działanie cieczy przed jej założeniem.
t
Jeśli powierzchnia uszczelki nie ma zamglonego wyglądu.
t
Jeśli uszczelka ma być zainstalowana w suchej instalacji rurowej.
t
Jeśli instalacja będzie poddana testowi powietrznemu przed napełnieniem wodą.
t
Jeśli uszczelka była wykorzystywana w poprzedniej instalacji.
t
Jeśli powierzchnia uszczelnienia na rurze zawiera wystające lub wklęsłe spoiny spawalnicze
bądź pęknięcia lub ubytki na spoinach. Należy jednak pamiętać, że smarowanie uszczelek
nie musi poprawiać właściwości uszczelniających we wszystkich niekorzystnych warunkach.
Rura i jej przygotowanie muszą spełniać wymagania określone w instrukcji montażu produktu.
OSTRZEŻENIE
t
4.
ZMONTOWAĆ POŁĄCZENIE:
Zmontować połączenie, wsuwając rowkowany
koniec rury/armatury w każdy otwór łącznika.
Rowkowane końce rur/armatury wsunąć do łącznika,
aż zetkną się ze środkową wypustką uszczelki.
Położenie wypustów zaczepowych łącznika
w rowkach rury/armatury należy sprawdzić
wzrokowo. UWAGA: Łącznik można obracać, aby
upewnić się, że uszczelka jest dobrze osadzona.
W przypadku sztywnych łączników
Victaulic ze skośnymi zaciskami
śrubowymi nakrętki należy dokręcać
równomiernie, zmieniając strony,
metalowe ucha zacisków śrubowych
obudów zetkną się.
t W przypadku łączników ze skośnymi
zaciskami śrubowymi przesunięcia dla
każdego zacisku muszą być równe.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia,
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
UWAGA: W przypadku zakładania łączników typu
009H na zaślepkach końcowych należy zwrócić
uwagę na to, czy zaślepka jest całkowicie osadzona
w uszczelce i dociśnięta do środkowej odnogi
uszczelki. Z łącznikami typu 009H NIE należy używać
kształtek rurowych innych firm. Należy używać tylko
zaślepek końcowych nr 006 z oznaczeniem „EZ”
na wewnętrznej stronie lub nr 60 z oznaczeniem
„QV EZ” na wewnętrznej stronie.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
I-100-POL_71
UWAGA
Kontrola wzrokowa każdego połączenia ma
krytyczne znaczenie. Niewłaściwie wykonane
połączenia rurowe muszą zostać poprawione
przed oddaniem instalacji do użytku.
DOBRZE
5.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać nakrętki
równomiernie, zmieniając strony, aż do zetknięcia
się ukośnych metalowych uch zacisku śrubowego.
Upewnić się, że wypusty zaczepowe obudowy
zahaczyły się całkowicie w rowkach, a przesunięcia
na każdym zacisku śrubowym są jednakowe. UWAGA:
Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki, dokręcać
nakrętki równomiernie. Aby doprowadzić do styku
metalowych uch zacisków można użyć klucza
nasadowego lub klucza udarowego. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji „Wskazówki korzystania z klucza
udarowego” w niniejszym podręczniku.
PRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PRZESUNIĘCIE
DODATNIE
Z DOTYKAJĄCYMI
SIĘ POWIERZCHNIAMI
ZACISKU
PRZESUNIĘCIE
NEUTRALNE
Z DOTYKAJĄCYMI SIĘ
POWIERZCHNIAMI
ZACISKU
ŹLE
NIEPRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
NIEPRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PRZESUNIĘCIE
NIEPRAWIDŁOWE
PRZERWA MIĘDZY
POWIERZCHNIAMI
ZACISKU
DOBRZE
t
ŹLE
„Przeciwne” przesunięcie zacisków może
wystąpić, gdy nakrętki nie są równomiernie
dokręcone; jednej strony zacisk jest
dokręcony zbyt mocno, a z drugiej zbyt
słabo. Poza tym „przeciwne” przesunięcie
może wystąpić, jeśli obie nakrętki są zbyt
słabo dokręcone.
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 009H
Rozmiar Rozmiar
Wymiary
nakrętki klucza
Rzeczywista
średnica
cale/
zewnętrzna
Średnica
metryc- cale/
rury
nominalna
zne
mm
cale/mm
cale lub mm
1.660 – 4.500
42,4 – 114,3
3⁄8
M10
11⁄16
17
76,1 – 108,0 mm 3.000 – 4.250
76,1 – 108,0
133,0 – 139,7
5.250 – 5.500
mm
133,0 – 139,7
3⁄8
M10
11⁄16
17
½
M12
¾
18
1¼–4
6.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym
połączeniu powierzchnie metalowe zacisków
śrubowych się stykają.
5
5.563
141,3
½
M12
¾
18
159,0 – 165,1
mm
6.250 – 6.500
159,0 – 165,1
6.625 – 8.625
168,3 – 219,1
5⁄8
M16
5⁄8
M16
15⁄16
24
15⁄16
24
6–8
I-100-POL_72
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
Instrukcja ponownego montażu
łączników typu 009H
Ponieważ obudowy łącznika dopasowują się
do zewnętrznej średnicy rury/armatury w trakcie
pierwszego montażu, bezpośrednie włożenie
końców rury/armatury w otwór łącznika może nie
być możliwe podczas kolejnego montażu. W takim
przypadku w celu ponownego montażu należy
wykonać następujące czynności.
1.
6.
2.
Można włożyć jedną śrubę w dwie części obudowy
i nakręcić luźno nakrętkę na koniec śruby, aby
umożliwić przekręcanie obudowy, jak pokazano
powyżej. UWAGA: Nakrętka powinna być cofnięta
(wykręcona) lub powinna znajdować się równo
z końcem śruby.
Przed rozmontowaniem jakichkolwiek
łączników całkowicie rozhermetyzować instalację
i spuścić czynnik.
Wykonać kroki 2–3 podane na stronie 70.
W CELU UŁATWIENIA MONTAŻU:
3.
PRZY PONOWNYM MONTAŻU
ŁĄCZNIKÓW TYPU 009H POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Posmarować krawędź i zewnętrzną
część uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu
Victaulic. Występowanie białego matowego nalotu
na używanej poprzednio uszczelce jest zjawiskiem
normalnym.
7.
ZAŁOŻYĆ OBUDOWĘ: Założyć obudowę
na uszczelkę. Sprawdzić, czy wypusty obudowy
zahaczyły się prawidłowo na obu końcach rur/
armatury.
4.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Wsunąć
rowkowany koniec rury/armatury do uszczelki,
aż zetknie się ze środkową odnogą uszczelki.
8.
PRZYKRĘCIĆ DRUGĄ ŚRUBĘ I
NAKRĘTKĘ: Włożyć drugą śrubę i nakręcić ręcznie
nakrętkę do oporu. UWAGA: Należy sprawdzić,
czy owalna szyjka śruby jest dobrze osadzona
w otworze.
9.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Wykonać
czynności z kroków 5 i 6 z poprzedniej strony,
aby dokończyć montaż.
5.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RURY/ARMATURY:
Ustawić i dosunąć do siebie rowkowane końce
rur/armatury. Wsunąć drugi koniec rury/armatury
do uszczelki, aż zetknie się ze środkową odnogą
uszczelki. UWAGA: Sprawdzić, czy na obu końcach
rur/armatury żadna część uszczelki nie zachodzi
na rowek.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
I-100-POL_73
Typ 107H – łącznik sztywny QuickVic™ do rur stalowych
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Instrukcje wstępnego montażu
łączników typu 107H
1.
NIE ROZMONTOWYWAĆ ŁĄCZNIKA:
Łączniki typu 107H są gotowe do zamontowania.
Konstrukcja łącznika nie wymaga całkowitego
wykręcania śrub ani odkręcania nakrętek podczas
montażu. Konstrukcja taka ułatwia instalatorowi
montaż poprzez bezpośrednie włożenie końców
rury/armatury w otwory łącznika.
2.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY/
ARMATURY: Zewnętrzna powierzchnia rury
na odcinku od końca rury do rowka musi być
gładka bez żadnych karbów i wgnieceń (a także
spoin spawalniczych) i nie może zawierać oznaczeń
walcowania, aby zapewnić szczelne doleganie
uszczelki. Należy usunąć resztki oleju, smaru,
luźnej farby, zabrudzenia i pozostałości po cięciu.
Pomiary szerokości w poprzek końców rury/
armatury nie mogą przekraczać maksymalnego
dopuszczalnego rozszerzenia. Maksymalne
dopuszczalne rozszerzenie na końcu rury można
znaleźć w aktualnych specyfikacjach rowkowania
firmy Victaulic.
I-100-POL_74
3.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy
uszczelka jest odpowiednia dla danego czynnika.
Kolorowy kod oznacza gatunek uszczelki. Znaczenie
kolorowego kodu podano w sekcji „Dobór
uszczelek” w niniejszym podręczniku.
OSTRZEŻENIE
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem lub
rozrywaniem podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
4.
POSMAROWAĆ USZCZELKĘ:
Posmarować jedynie krawędzie wewnętrznej
części uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu
Victaulic. UWAGA: Zewnętrzna część uszczelki jest
dostarczana z fabrycznie naniesionym smarem, tak
więc nie ma potrzeby wyjmowania uszczelki
z obudowy w celu jej dodatkowego smarowania.
OSTRZEŻENIE
t
Nigdy nie zostawiać częściowo
zmontowanych łączników typu 107H.
Częściowo zmontowane łączniki typu
107H stwarzają ryzyko upadku na ziemię.
t Ręce należy trzymać z dala od końców
rury/armatury i otworu łącznika podczas
wsuwania rur/armatury w otwory
łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała bądź
zniszczenie mienia.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
5.
ZMONTOWAĆ POŁĄCZENIE:
Zmontować połączenie, wsuwając rowkowany
koniec rury/armatury w każdy otwór łącznika.
Rowkowane końce rur/armatury wsunąć
do łącznika, aż zetkną się ze środkową wypustką
uszczelki. Sprawdzić wzrokowo położenie wypustów
zaczepowych łącznika w rowkach rury/armatury.
UWAGA: Łącznik można obracać, aby upewnić się,
że uszczelka jest dobrze osadzona.
UWAGA: W przypadku montowania łączników
typu 107H na zaślepkach końcowych należy
zwrócić uwagę na to, czy zaślepka jest osadzona
całkowicie i dociśnięta do środkowej wypustki
uszczelki. Z łącznikami typu 107H NIE wolno używać
kształtek rurowych innych firm. Używać tylko
zaślepek końcowych Victaulic nr 60 z oznaczeniem
„QV” lub „QV/EZ” na wewnętrznej stronie. Zaślepek
końcowych Victaulic nr 460-SS ze stali nierdzewnej
nie wolno używać z łącznikami typu 107H. Zaślepki
końcowe nr 460-SS muszą być używane tylko
z łącznikami sztywnymi typu 89 do rur ze stali
nierdzewnej.
OSTRZEŻENIE
t
W przypadku sztywnych łączników
Victaulic ze skośnymi zaciskami
śrubowymi nakrętki należy dokręcać
równomiernie, zmieniając strony,
metalowe ucha zacisków śrubowych
obudów zetkną się.
t W przypadku łączników ze skośnymi
zaciskami śrubowymi przesunięcia dla
każdego zacisku muszą być równe.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia,
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
I-100-POL_75
UWAGA
Kontrola wzrokowa każdego połączenia
ma krytyczne znaczenie. Niewłaściwie
wykonane połączenia rurowe muszą zostać
poprawione przed oddaniem instalacji
do użytku.
DOBRZE
6.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać nakrętki
równomiernie, zmieniając strony, aż do zetknięcia
się ukośnych metalowych uch zacisku śrubowego.
Upewnić się, że wypusty zaczepowe obudowy
zahaczyły się całkowicie w rowkach, a przesunięcia
na każdym zacisku śrubowym są jednakowe.
Aby zapewnić sztywne połączenie, wymagane
są jednakowe dodatnie przesunięcia. UWAGA: Aby nie
dopuścić do zgniecenia uszczelki, dokręcać nakrętki
równomiernie. Aby doprowadzić do styku metalowych
uch zacisków, można użyć klucza nasadowego lub
klucza udarowego. Więcej informacji można znaleźć
w sekcji „Wskazówki korzystania z klucza udarowego”
w niniejszym podręczniku
PRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PRZESUNIĘCIE
DODATNIE Z
DOTYKAJĄCYMI SIĘ
POWIERZCHNIAMI
ZACISKU
PRZESUNIĘCIE
NEUTRALNE Z
DOTYKAJĄCYMI SIĘ
POWIERZCHNIAMI
ZACISKU
ŹLE
DOBRZE
t
NIEPRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
NIEPRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PRZESUNIĘCIE
NIEPRAWIDŁOWE
PRZERWA MIĘDZY
POWIERZCHNIAMI
ZACISKU
„Przeciwne” przesunięcie zacisków
może wystąpić, gdy nakrętki nie
są równomiernie dokręcone; jednej
strony zacisk jest dokręcony zbyt
mocno, a z drugiej zbyt słabo. Poza tym
„przeciwne” przesunięcie może wystąpić,
jeśli obie nakrętki są zbyt
słabo dokręcone.
ŹLE
7.
Sprawdzić wzrokowo, czy powierzchnie
metalowe zacisków śrubowych stykają
się w każdym połączeniu.
I-100-POL_76
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
Przydatne informacje dotyczące łączników typu 107H
Wymiary
Rozmiar nakrętki
Rozmiar klucza
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
cale/
metryczne
cale/
mm
2-2½
2.375 - 2.875
60,3 - 73,0
3⁄8
M10
11⁄16
17
76,1 mm
3.000
76,1
3⁄8
M10
11⁄16
17
3-5
3.500 - 5.563
88,9 - 141,3
½
M12
7⁄8
22
139,7 mm
5.500
139,7
½
M12
7⁄8
22
165,1 mm
6.500
165,1
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
6-8
6.625 - 8.625
168,3 - 219,1
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
Średnica nominalna
cale lub mm
Instrukcje ponownego montażu
łączników typu 107H
Ponieważ obudowy łącznika dopasowują się
do zewnętrznej średnicy rury/armatury w trakcie
pierwszego montażu, bezpośrednie włożenie
końców rury/armatury w otwór łącznika może nie
być możliwe podczas kolejnego montażu. W takim
przypadku w celu ponownego montażu należy
wykonać następujące czynności.
Między
końcami
Środkowa
odnoga
uszczelki
1.
Przed rozmontowaniem łącznika całkowicie
rozhermetyzować instalację i spuścić czynnik.
2.
Wykonać kroki 2–3 podane na stronie 74.
3.
POSMAROWAĆ USZCZELKĘ: Na przylgi
i zewnętrzną część uszczelki nałożyć cienką warstwę
smaru lub silikonu Victaulic. Normalnym objawem
jest, że powierzchnia używanej już uszczelki
ma matowy biały wygląd. UWAGA: OBUDOWY
I USZCZELKI ŁĄCZNIKÓW TYPU 107H NIE MOGĄ
BYĆ STOSOWANE ZAMIENNIE Z OBUDOWAMI
I USZCZELKAMI ŁĄCZNIKÓW TYPU 107.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
4.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Wsunąć
rowkowany koniec rury/armatury do uszczelki,
aż zetknie się ze środkową odnogą uszczelki.
5.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RURY/ARMATURY:
Ustawić i dosunąć do siebie rowkowane końce
rur/armatury. Wsunąć drugi koniec rury/armatury
do uszczelki, aż zetknie się ze środkową odnogą
uszczelki. UWAGA: Sprawdzić, czy na obu końcach
rur/armatury żadna część uszczelki nie zachodzi
na rowek.
I-100-POL_77
6.
W CELU UŁATWIENIA MONTAŻU:
Można włożyć jedną śrubę w dwie części obudowy
i nakręcić luźno nakrętkę na koniec śruby, aby
umożliwić przekręcanie obudowy, jak pokazano
powyżej. UWAGA: Nakrętka powinna być cofnięta
(wykręcona) lub powinna znajdować się równo
z końcem śruby.
8.
PRZYKRĘCIĆ DRUGĄ ŚRUBĘ
I NAKRĘTKĘ: Włożyć drugą śrubę i nakręcić
ręcznie nakrętkę do oporu. UWAGA: Należy
sprawdzić, czy owalna szyjka śruby jest dobrze
osadzona w otworze.
9.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Wykonać
czynności z kroków 6 i 7 ze strony 76, aby
dokończyć montaż.
7.
ZAŁOŻYĆ OBUDOWĘ: Założyć obudowę
na uszczelkę. Sprawdzić, czy wypusty obudowy
zahaczyły się prawidłowo na obu końcach rur/
armatury.
I-100-POL_78
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
Typ 177 – łącznik elastyczny QuickVic™ do rur stalowych
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Instrukcje wstępnego montażu
łączników typu 177
Kod koloru
1.
NIE ROZMONTOWYWAĆ ŁĄCZNIKA:
Łączniki typu 177 są gotowe do zamontowania.
Konstrukcja łącznika nie wymaga całkowitego
wykręcania śrub ani odkręcania nakrętek podczas
montażu. To ułatwienie umożliwia instalatorowi
bezpośrednie włożenie końców rury/armatury
w otwory łącznika.
2.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY/
ARMATURY: Zewnętrzna powierzchnia rury
na odcinku od końca rury do rowka musi być
gładka bez żadnych karbów i wgnieceń (a także
spoin spawalniczych) i nie może zawierać oznaczeń
walcowania, aby zapewnić szczelne doleganie
uszczelki. Należy usunąć resztki oleju, smaru,
luźnej farby, zabrudzenia i pozostałości po cięciu.
Pomiary szerokości w poprzek końców rury/
armatury nie mogą przekraczać maksymalnego
dopuszczalnego rozszerzenia. Maksymalne
dopuszczalne rozszerzenie na końcu rury można
znaleźć w aktualnych specyfikacjach rowkowania
firmy Victaulic.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
3.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić,
czy uszczelka jest odpowiednia dla danego
czynnika. Kolorowy kod oznacza gatunek uszczelki.
Znaczenie kolorowego kodu podano w sekcji
„Dobór uszczelki” w niniejszym podręczniku.
OSTRZEŻENIE
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem lub
rozrywaniem podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może być przyczyną nieszczelności
połączenia.
I-100-POL_79
4.
POSMAROWAĆ USZCZELKĘ:
Posmarować jedynie krawędzie wewnętrznej
części uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu
Victaulic. UWAGA: Zewnętrzna część uszczelki jest
dostarczana z fabrycznie naniesionym smarem, tak
więc nie ma potrzeby wyjmowania uszczelki
z obudowy w celu jej dodatkowego smarowania.
OSTRZEŻENIE
5.
t
Nigdy nie należy zostawiać częściowo
zmontowanych łączników typu 177.
Częściowo zmontowane łączniki typu 177
stwarzają ryzyko upadku na ziemię.
t Ręce należy trzymać z dala od końców
rury/armatury i otworu łącznika podczas
wsuwania rur/armatury w otwory
łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała bądź
zniszczenie mienia.
ZMONTOWAĆ POŁĄCZENIE:
Zmontować połączenie, wsuwając rowkowany
koniec rury/armatury w każdy otwór łącznika.
Rowkowane końce rur/armatury wsunąć
do łącznika, aż zetkną się ze środkową wypustką
uszczelki. Sprawdzić wzrokowo położenie wypustów
zaczepowych łącznika w rowkach rury/armatury.
UWAGA: Łącznik można obracać, aby upewnić się,
że uszczelka jest dobrze osadzona.
UWAGA: W przypadku zakładania łączników typu
177 na zaślepkach końcowych należy zwrócić
uwagę na to, czy zaślepka jest całkowicie osadzona
w uszczelce i dociśnięta do środkowej wypustki
uszczelki. Z łącznikami typu 177 NIE wolno używać
kształtek rurowych innych firm.
OSTRZEŻENIE
t
Łączniki elastyczne Victaulic QuickVic
mogą być centrowane na uchach
zacisków śrubowych. Istotne
znaczenie ma równomierne dokręcanie
nakrętek na przemian z obu stron
aż do zetknięcia się metalowych uch
zacisków śrubowych. Środkowe części
metalowych powierzchni zacisków
muszą się ze sobą stykać, aby zapewnić
elastyczne połączenie.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji
może spowodować uszkodzenie
połączenia, poważne obrażenia ciała
bądź zniszczenie mienia.
I-100-POL_80
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
Średni
przekrój
powierzchni
zacisku
śrubowego
UWAGA: Istnieje możliwość, że powierzchnie
zewnętrznych części zacisku śrubowego zetkną
się bez zetknięcia się powierzchni środkowych
części zacisku. Istotne znaczenie ma równomierne
dokręcanie nakrętek na przemian z obu stron
aż do zetknięcia się wszystkich metalowych
powierzchni zacisku. Szczegóły przedstawione
są na rysunkach na następnej stronie.
Ponadto istotne znaczenie ma równomierne
dokręcanie nakrętek na przemian z obu stron, aby
zapobiec przyciśnięciu uszczelki. Do dokręcania śrub
zacisku użyć klucza udarowego lub standardowego
klucza nasadowego. Więcej informacji można
znaleźć w sekcji „Wskazówki korzystania z klucza
udarowego”.
DOBRZE
ŹLE
6.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać nakrętki
równomiernie, naprzemiennie z jednej i drugiej
strony, aż do zetknięcia się ukośnych metalowych
uch zacisku śrubowego. Powierzchnie środkowej
część zacisków śrubowych muszą się stykać, aby
uzyskać prawidłowo zamontowane złącze. Upewnić
się, że wypusty zaczepowe obudowy zahaczyły się
całkowicie w rowkach podczas montażu.
7.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym
połączeniu metalowe ucha zacisków śrubowych
stykają się na całej powierzchni.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
I-100-POL_81
UWAGA
Kontrola wzrokowa każdego połączenia
ma krytyczne znaczenie. Niewłaściwie
wykonane połączenia rurowe muszą zostać
poprawione przed oddaniem instalacji
do użytku.
DOBRZE
PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PEŁNY KONTAKT ZACISKU ŚRUBOWEGO
ŹLE
NIEPRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
NIEPRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANE
POŁĄCZENIE
PEŁNA SZCZELINA
NA ZACISKU
ŚRUBOWYM
SZCZELINA
W CZĘŚCI
ŚRODKOWEJ
ZACISKU
Przydatne informacje dotyczące łączników typu 177
Wymiary
Średnica
nominalna
cale/mm
2–2½
76,1 mm
3–5
139,7 mm
6–8
I-100-POL_82
Rozmiar nakrętki
Rozmiar klucza
Rzeczywista
średnica zewnętrzna
rury
cale/mm
cale/metryczne
cale/mm
2.375 – 2.875
60,3 – 73,0
3.000
76,1
3.500 – 5.563
88,9 – 141,3
5.500
139,7
6.625 – 8.625
168,3 – 219,1
3⁄8
M10
3⁄8
M10
½
M12
½
M12
5⁄8
M16
11⁄16
17
11⁄16
17
7⁄8
22
7⁄8
22
1 1⁄16
27
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
Instrukcje ponownego montażu
łączników typu 177
Ponieważ obudowy łącznika dopasowują się
do zewnętrznej średnicy rury/armatury w trakcie
pierwszego montażu, bezpośrednie włożenie
końców rury/armatury w otwór łącznika może nie
być możliwe podczas kolejnego montażu. W takim
przypadku w celu ponownego montażu należy
wykonać następujące czynności.
1.
Przed rozmontowaniem łącznika całkowicie
rozhermetyzować instalację i spuścić czynnik.
2.
Wykonać kroki 2–3 ze strony 79.
5.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RURY/ARMATURY:
Ustawić i dosunąć do siebie rowkowane końce
rur/armatury. Wsunąć drugi koniec rury/armatury
do uszczelki, aż zetknie się ze środkową odnogą
uszczelki. UWAGA: Sprawdzić, czy na obu końcach
rur/armatury żadna część uszczelki nie zachodzi
na rowek.
3.
POSMAROWAĆ USZCZELKĘ:
Posmarować przylgi i zewnętrzną część uszczelki
cienką warstwą smaru lub silikonu Victaulic.
Występowanie białego matowego nalotu
na używanej poprzednio uszczelce jest zjawiskiem
normalnym.
6.
W CELU UŁATWIENIA MONTAŻU:
Można włożyć jedną śrubę w dwie części obudowy
i nakręcić luźno nakrętkę na koniec śruby, aby
umożliwić przekręcanie obudowy, jak pokazano
powyżej. UWAGA: Nakrętka powinna być cofnięta
(wykręcona) lub powinna znajdować się równo
z końcem śruby.
4.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Wsunąć
rowkowany koniec rury/armatury do uszczelki,
aż zetknie się ze środkową odnogą uszczelki.
7.
ZAŁOŻYĆ OBUDOWĘ: Założyć obudowę
na uszczelkę. Sprawdzić, czy wypusty obudowy
zahaczyły się prawidłowo na obu końcach rur/
armatury.
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
I-100-POL_83
8.
PRZYKRĘCIĆ DRUGĄ ŚRUBĘ
I NAKRĘTKĘ: Włożyć drugą śrubę i nakręcić
ręcznie nakrętkę do oporu. UWAGA: Należy
sprawdzić, czy owalna szyjka śruby jest dobrze
osadzona w otworze.
9.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Wykonać
czynności z kroków 6 i 7 podanych w sekcji
„Instrukcje wstępnego montażu łączników typu
177”, aby dokończyć montaż.
I-100-POL_84
INSTRUKCJA MONTAŻU GOTOWYCH
DO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
Standardowe
łączniki do rur
z rowkami
Instrukcja instalacji
Łącznik sztywny FireLock typu 005
Sztywny łącznik Zero-Flex typu 07
Elastyczny łącznik typu 75
Elastyczny, standardowy łącznik typu 77
Sztywny łącznik typu 89
do rur ze stali nierdzewnej
Złączka redukcyjna typu 750
UWAGA: W tej sekcji zostało opisanych więcej łączników
I-100-POL_85
CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
DO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury między rowkiem i końcem rury
musi być gładka, bez żadnych karbów (łącznie
ze szwem spawalniczym) i nie może zawierać
oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelne
doleganie uszczelki. Usunąć resztki oleju, smaru,
złuszczenia farby, brud i cząsteczki pozostałe
po ucinaniu rury.
2.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Posmarować
przylgi i zewnętrzną część uszczelki cienką warstwą
smaru lub silikonu Victaulic.
UWAGA
t
UWAGA
Tylko dla produktów FireLock:
t Niektóre produkty FireLock firmy Victaulic
mogą być wyposażone w uszczelnienie
Vic-Plus™. Jeśli złącze jest wyposażone
w uszczelnienie Vic-Plus, nie jest
wymagane dodatkowe smarowanie
w przypadku pierwszej instalacji
w rurociągach wodnych montowanych
lub pracujących ciągle w temperaturze
powyżej 0°F/–18°C.
t WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ
W SEKCJACH „SMAROWANIE” I „UWAGI
NA TEMAT SUCHYCH INSTALACJI
PRZECIWPOŻAROWYCH”.
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na koniec rury. Sprawdzić, czy uszczelka nie wystaje
poza koniec rury.
I-100-POL_86
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Między
końcami
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
3a. Dla łączników (nie AGS) o dużych
średnicach (14 cali/355,6 mm i większych):
Zakładanie uszczelki można ułatwić, wywijając
ją na drugą stronę i przesuwając na koniec rury.
Sprawdzić, czy uszczelka nie wystaje poza koniec
rury.
4a. Jeśli uszczelka została wywinięta
na drugą stronę w kroku 3a dla łączników
(nie AGS) o dużych średnicach: Przekręcić
uszczelkę na właściwą stronę, ustawiając ją pośrodku
między rowkami każdej rury. Sprawdzić, czy na obu
rurach żadna część uszczelki nie zachodzi na rowek
którejkolwiek rury.
4.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Ustawić w linii
i dosunąć do siebie obie rury. Przesunąć uszczelkę
na miejsce, ustawiając ją pośrodku między rowkami
rur. Sprawdzić, czy na obu rurach żadna część
uszczelki nie zachodzi na rowek którejkolwiek rury.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_87
Typ 005 – łącznik sztywny FireLock®
Typ 07 – łącznik sztywny Zero-Flex® (12 cali/323,9 mm i mniejsze)
Typ 489 – łącznik sztywny ze stali nierdzewnej do rur ze stali nierdzewnej (4 cale/114,3 mm
i mniejsze)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
W poniższych instrukcjach montażu zostały wykorzystane fotografie łącznika typu 005.
Jednakże instrukcje te odnoszą się także do wymienionych powyżej sztywnych łączników ze stali
nierdzewnej typu 489 oraz sztywnych łączników typu 07 Zero-Flex o rozmiarach podanych wyżej.
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
3.
2.
ZMONTOWAĆ OBUDOWY: Włożyć
śrubę w dwie części obudowy i nakręcić
lekko nakrętkę na koniec śruby, aby umożliwić
przekręcanie obudowy, jak pokazano powyżej.
UWAGA: Nakrętka powinna być cofnięta tak, aby
znajdowała się nie niżej niż koniec śruby.
UWAGA
ZAŁOŻYĆ OBUDOWY: Korzystając
z możliwości przekręcania, założyć obudowy
na uszczelkę. Upewnić się, że wypusty obudowy
weszły całkowicie w rowki na obu rurach.
UWAGA
Dla łączników typu 489 ze śrubami
i nakrętkami ze stali nierdzewnej:
t Gwint śruby należy posmarować
środkiem zapobiegającym zakleszczaniu
przed dokręceniem nakrętek.
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
I-100-POL_88
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
OSTRZEŻENIE
t
4.
PRZYKRĘĆ DRUGĄ ŚRUBĘ
I NAKRĘTKĘ: Włóż drugą śrubę i przykręć ręką
nakrętkę do oporu. UWAGA: Należy sprawdzić,
czy owalna szyjka śruby jest dobrze osadzona
w otworze.
W przypadku sztywnych łączników
Victaulic ze skośnymi zaciskami śrubowymi
nakrętki należy dokręcać równomiernie,
zmieniając strony, aż do zetknięcia
się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego.
t W przypadku łączników ze skośnymi
zaciskami śrubowymi przesunięcia dla
każdego zacisku muszą być równe.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia, poważne
obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
DOBRZE
Miejsce styku
ukośnych zacisków
Przesunięcie
Przesunięcie
Równe
odstępy
na obu
zaciskach
śrubowych
ŹLE
6.
Sprawdź wzrokowo, czy w każdym połączeniu
powierzchnie metalowe zacisków śrubowych się stykają.
6a. TYLKO DLA ŁĄCZNIKÓW TYPU 489:
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
5.
DOKRĘĆ NAKRĘTKI: Dokręć nakrętki
równomiernie, zmieniając strony, aż do zetknięcia
się metalowych powierzchni skośnych zacisków
śrubowych. Sprawdź, czy wypusty obudowy
zahaczyły się całkowicie na obu końcach rury
oraz czy przesunięcia dla każdego zacisku są równe.
Równe przesunięcie jest konieczne do sprawdzenia
prawidłowości montażu połączenia sztywnego
(patrz przykład powyżej). UWAGA: Aby nie dopuścić
do zgniecenia uszczelki, należy pamiętać, aby
dokręcać nakrętki równomiernie ze wszystkich
stron.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
W przypadku montażu łącznika typu 489 należy
przestrzegać określonego momentu dokręcenia
(patrz tabela powyżej).
Wymagane momenty dokręcenia
dla łączników typu 489
Wymagane
momenty
dokręcenia
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
Średnica
rury
nominalna
cale/mm
cale lub mm
Ft-lbs
Ntm
1½–2½
1.900 – 2.875
48,3 – 73,0
18
25
76,1 mm
3.000
76,1
18
25
3–4
3.500 – 4.500
88,9 – 114,3
45
61
I-100-POL_89
Przydatne informacje dla łączników typu 005, 07 i 489
Wymiary
Typ 005
Rzeczywista
Rozmiar
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna nakrętki
cale/
rury
cale lub
cale/mm metryczne
mm
Typ 07
Typ 489
Rozmiar
klucza
cale/
mm
Rozmiar
nakrętki
cale/
metryczne
Rozmiar
klucza
cale/
mm
Rozmiar
nakrętki
cale/
metryczne
Rozmiar
klucza
cale/
mm
1
1.315
33,7
—
—
3⁄8
M10
11⁄16
17
—
—
1¼
1.660
42,4
3⁄8
M10
9⁄16
15
3⁄8
M10
11⁄16
17
—
—
1½
1.900
48,3
3⁄8
M10
9⁄16
15
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
2
2.375
60,3
3⁄8
M10
9⁄16
15
½
M12
7⁄8
22
3⁄8
M10
11⁄16
17
2½
2.875
73,0
3⁄8
M10
9⁄16
15
½
M12
7⁄8
22
3⁄8
M10
11⁄16
17
76,1 mm
3.000
76,1
3⁄8
M10
9⁄16
15
½
M12
7⁄8
22
3⁄8
M10
11⁄16
17
3
3.500
88,9
3⁄8
M10
9⁄16
15
½
M12
7⁄8
22
½
M12
7⁄8
22
3½
4.000
101,6
—
—
½
M12
7⁄8
22
—
—
4
4.500
114,3
3⁄8
M10
9⁄16
15
½
M12
7⁄8
22
½
M12
7⁄8
22
108,0 mm
4.250
108,0
3⁄8
M10
9⁄16
15
½
M12
7⁄8
22
—
—
5
5.563
141,3
½
M12
¾
18
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
133,0 mm
5.250
133,0
½
M12
¾
18
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
139,7 mm
5.500
139,7
½
M12
¾
18
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
6
6.625
168,3
½
M12
¾
18
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
159,0 mm
6.250
159,0
½
M12
¾
18
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
165,1 mm
6.500
165,1
½
M12
¾
18
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
8
8.625
219,1
¾
M20
1¼
32
¾
M20
1¼
32
—
—
8 (005H)
8.625
219,1
5⁄8
M16
15⁄16
24
—
—
—
—
10
10.750
273,0
—
—
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
12
12.750
323,9
—
—
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
200A (JIS)
—
216,3
5⁄8
M16
15⁄16
24
¾
M20
1¼
32
—
—
250A (JIS)
—
267,4
—
—
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
300A (JIS)
—
318,5
—
—
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
I-100-POL_90
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Typ 07 (nie AGS) – łącznik sztywny Zero-Flex (14 cali/355,6 mm i większe)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń, nieprawidłowego
zamontowania produktu i/lub zniszczenia mienia.
Łączniki typu 07 o rozmiarach 14 cali/355,6 mm i większych składają się z segmentów
pokazanych poniżej w celu ułatwienia manipulowania nimi.
Typowy wygląd rozmiarów
14–18 cali/355,6–457 mm
Typowy wygląd rozmiarów
20–24 cale/508–610 mm
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
3.
2.
ZMONTOWAĆ OBUDOWY: Złączyć
luźno segmenty (nakrętki muszą być na równo
z końcami śrub), nie wkładać jednej śruby, aby
umożliwić przekręcanie obudowy lub zmontować
segmenty luźno w dwie równe połowy (w zależności
od tego, które rozwiązanie zapewnia łatwiejsze
ZAŁOŻYĆ OBUDOWY: Korzystając
z możliwości przekręcania, założyć obudowy
na uszczelkę. Upewnić się, że wypusty obudowy
weszły całkowicie w rowki na obu rurach.
manipulowanie).
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_91
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
5a. DOKRĘCIĆ WYMAGANYM
MOMENTEM: Dokręcić każdą nakrętkę kluczem
dynamometrycznym. Patrz tabela poniżej
z wartościami wymaganych momentów.
UWAGA: Jeżeli wymagany moment zostanie
osiągnięty, zanim metalowe części zacisku
śrubowego się zetkną, sprawdzić montaż,
korzystając z wymagań podanych w sekcji
„Sprawdzanie instalacji”.
6.
Sprawdzić zaciski śrubowe każdego łącznika,
upewnić się, że montaż jest prawidłowy.
Wymagane momenty dokręcenia
łączników typu 07
Wymiary
Wymagane
momenty
dokręcenia
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna rury
cale/mm
cale
Ft-lbs
Ntm
4.
ZAMONTOWAĆ POZOSTAŁĄ
ŚRUBĘ/NAKRĘTKĘ: Podpierając obudowy,
14 – 18
14.000 – 18.000
355,6 – 457
250
339
20 – 24
20.000 – 24.000
508 – 610
300
407
włożyć pozostałą śrubę i ręcznie nakręcić nakrętkę
do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki
śrub są dobrze osadzone w otworach na śruby.
OSTRZEŻENIE
t
Miejsce styku
ukośnych zacisków
Przesunięcie
Przesunięcie
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
5.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając
strony, aż do zetknięcia się ukośnych metalowych
powierzchni zacisku śrubowego. Sprawdzić,
czy wypusty obudowy zahaczyły się całkowicie
w rowkach na obu końcach rur i czy przesunięcia
dla każdego zacisku są równe. Jednakowe dodatnie
przesunięcia są konieczne do zapewnienia
sztywności połączenia (patrz przykład powyżej).
UWAGA: Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki,
dokręcać wszystkie nakrętki równomiernie.
I-100-POL_92
W przypadku łączników Victaulic typu 07
rozmiaru 14 cali/355,6 mm i większych
nakrętki dokręcać równomiernie,
zmieniając strony, aż do zetknięcia
się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego oraz osiągnięcia wymaganego
momentu dokręcenia.
t W przypadku łączników ze skośnymi
zaciskami śrubowymi przesunięcia dla
każdego zacisku muszą być równe.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji
może być przyczyną awarii połączenia
i spowodować poważne obrażenia
i zniszczenie mienia.
Pomocne informacje dotyczące łączników
typu 07
Wymiary
Typ 07
Rzeczywista
Rozmiar Rozmiar
średnica
Średnica
nomi- zewnętrzna rury nakrętki klucza
cale/
cale/
cale
nalna
metryczne mm
mm
cale
14 – 18
14.000 – 18.000
355,6 – 457
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
20 – 24
20.000 – 24.000
508 – 610
1
M24
1 5⁄8
41
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Typ HP-70 – łącznik sztywny (12 cali/323,9 mm i mniejsze)
Typ 89 – łącznik sztywny do rur ze stali nierdzewnej
Typ 489 – łącznik sztywny ze stali nierdzewnej do rur ze stali nierdzewnej
(139,7 mm i większe)
Typ 489DX – łącznik sztywny ze stali nierdzewnej do rur Duplex i Super Duplex
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
W poniższych instrukcjach montażu zostały wykorzystane fotografie łącznika sztywnego
typu 89 do rur ze stali nierdzewnej. Jednak instrukcje te dotyczą także łączników typu HP-70,
489 i 489DX o rozmiarach podanych wyżej.
1.
Wykonać czynności z kroków 1–4
w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
UWAGA
że wypusty zaczepowe obudów weszły całkowicie w
rowki na obu końcach rur.
UWAGA
t
Dotyczy łączników typu HP-70:
t Zawsze sprawdzać typ uszczelki
dostarczonej razem z łącznikiem.
Jeżeli uszczelka jest typu EndSeal®,
to postępować według instrukcji
dotyczących łącznika HP-70ES, podanych
na stronie 98 niniejszego podręcznika.
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
UWAGA
W przypadku łączników typu 489/489DX
dostarczanych ze śrubami i nakrętkami
ze stali nierdzewnej przed dokręceniem
nakrętek na gwinty śrub nałożyć środek
przeciwko zacieraniu się gwintów.
Występ
Wgłębienie
Występ
3.
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki każdej
śruby do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach.
2. ZAMONTOWAĆ OBUDOWY: Zamontować
obudowy wokół uszczelki, upewnić się, że wypusty i
wpusty obudowy zazębiły się prawidłowo. Upewnić się,
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_93
DOBRZE
4.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony.
Upewnić się, że wypusty zaczepowe obudów weszły
całkowicie w rowki na obu końcach rur. Dokręcić
każdą nakrętkę kluczem dynamometrycznym.
Patrz tabela poniżej z wartościami wymaganych
momentów. UWAGA: Aby nie dopuścić
do zgniecenia uszczelki, dokręcać wszystkie
nakrętki równomiernie.
UWAGA
t
ŹLE
Dla łączników typu HP-70 o rozmiarze
6–12 cali/168,3–323,9 mm nie
ma wymagań dotyczących momentu
dokręcania. Nakrętki należy dokręcać
równomiernie, zmieniając strony,
aż do zetknięcia się metalowych
powierzchni zacisku śrubowego.
5.
Sprawdzić wzrokowo zaciski śrubowe
na każdym połączeniu, aby upewnić się,
że montaż został wykonany prawidłowo.
OSTRZEŻENIE
t
t
Wpusty i wypusty obudów muszą się prawidłowo zazębiać.
W przypadku łączników typu HP-70, 89, 489 i 489DX: aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane wymaganą wartością momentu, podaną w instrukcjach.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie połączenia, poważne
obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
I-100-POL_94
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Wymagane momenty dokręcenia dla łączników typu HP-70, 89, 489 i 489DX
Wymiary
Wymagane momenty dokręcenia
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ HP-70
Ft-lbs
Ntm
Typ 89
Ft-lbs
Ntm
Typ 489
Ft-lbs
Ntm
Typ 489DX
Ft-lbs
Ntm
2–3
2.375 – 3.500
60,3 – 88,9
60 – 80
81 – 109
60 – 90
80 – 120
—
60 – 90
80 – 120
76,1 mm
3.000
76,1
—
60 – 90
80 – 120
—
60 – 90
80 – 120
4
4.500
114,3
5.500
139,7
60 – 80
81 – 109
85 – 125
115 – 170
175 – 250
240 – 340
175 – 250
240 – 340
175 – 250
240 – 340
85 – 125
115 – 170
—
125 – 200
170 – 275
125 – 200
170 – 275
Średnica
nominalna
cale lub mm
139,7 mm
—
5.563
141,3
6.500
165,1
5
165,1 mm
—
—
—
75 – 100
100 – 137
85 – 125
115 – 170
75 – 100
100 – 135
6
6.625
168,3
†
175 – 250
240 – 340
125 – 200
170 – 275
125 – 200
170 – 275
216,3 mm
8.515
216,3
—
200 – 300
275 – 400
200 – 300
275 – 400
—
8
8.625
219,1
†
200 – 300
275 – 400
200 – 300
275 – 400
200 – 300
275 – 400
250 – 350
340 – 475
250 – 350
340 – 475
200 – 300
275 – 400
200 – 300
275 – 400
200 – 300
275 – 400
267,4 – 318,5 mm 10.528 – 12.539
267,4 – 318,5
10.750 – 12.750
10 – 12
273,0 – 323,9
—
†
—
† Dla łączników typu HP-70 o rozmiarze 6–12 cali/168,3–323,9 mm nie ma wymagań dotyczących momentu
dokręcania. Nakrętki należy dokręcać równomiernie, zmieniając strony, aż do zetknięcia się metalowych
powierzchni zacisku śrubowego. UWAGA: Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki, nakrętki dokręcać
równomiernie z obu stron.
Przydatne informacje dotyczące łączników typu HP-70, 89, 489 i 489DX
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
rury
cale lub
cale/mm
mm
Typ HP-70
Typ 89
Typ 489
Typ 489DX
Rozmiar
Rozmiar
Rozmiar
Rozmiar
nakrętki Rozmiar nakrętki Rozmiar nakrętki Rozmiar nakrętki Rozmiar
klucza
cale/
klucza
cale/
klucza
cale/
klucza
cale/
cale/ metryc- cale/ metryc- cale/ metryc- cale/
metrycmm
zne
mm
zne
mm
zne
mm
zne
2–3
2.375 – 3.500
60,3 – 88,9
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
76,1 mm
3.000
76,1
—
—
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
4
4.500
114,3
¾
M20
1¼
32
¾
M20
1¼
32
—
—
¾
M20
1¼
32
139,7 mm
5.500
139,7
—
—
¾
M20
1¼
32
¾
M20
1¼
32
¾
M20
1¼
32
—
—
¾
M20
1¼
32
¾
M20
1¼
32
—
—
—
—
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
5
165,1 mm
5.563
141,3
6.500
165,1
6
6.625
168,3
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
216,3 mm
8.515
216,3
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
8
8.625
219,1
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
267,4 – 10.528 – 12.539
318,5 mm 267,4 – 318,5
10 – 12
10.750 – 12.750
273,0 – 323,9
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_95
Typ HP-70 – łącznik sztywny (14 cali/355,6 mm i większe)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Łączniki typu HP-70 o rozmiarze
14 cali/355,6 mm i większe składają
się z segmentów pokazanych poniżej
w celu ułatwienia manipulowania nimi.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
Typowy wygląd rozmiarów
14–18 cali/355,6–457 mm
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
UWAGA
Dotyczy łączników typu HP-70:
t Zawsze sprawdzać typ uszczelki
dostarczonej razem łącznikiem. Jeżeli
uszczelka jest typu EndSeal®,postępować
według instrukcji dotyczących łącznika
HP-70ES, podanych na stronie 98
niniejszego podręcznika.
3.
ZAŁOŻYĆ PIERWSZĄ ZMONTOWANĄ
POŁOWĘ: Założyć pierwszą zmontowaną połowę
na uszczelkę. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na obu końcach rur.
2.
ZMONTOWAĆ OBUDOWY: Złączyć
luźno segmenty w dwie jednakowe połowy,
jak pokazano powyżej. Pozostawić luz między
segmentami, aby ułatwić montaż na rurze.
I-100-POL_96
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
3a. ZAŁOŻYĆ DRUGĄ ZMONTOWANĄ
POŁOWĘ: Założyć drugą zmontowaną połowę
na rurę. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na obu końcach
rur. Podtrzymując założone obudowy, zamontować
pozostałe śruby i ręcznie nakręcić na nie nakrętki.
UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub
są dobrze osadzone w otworach.
Wymagane momenty dokręcenia
łączników typu HP-70
Wymagane
momenty
dokręcenia
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Ft-lbs
Ntm
14
14.000
355,6
600
814
16
16.000
406,4
700
949
Średnica
nominalna
Cale
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu HP-70
Wymiary
4.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony,
aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na obu końcach
rur. UWAGA: Aby nie dopuścić do zgniecenia
uszczelki, dokręcać wszystkie nakrętki równomiernie.
Średnica
nominalna
Cale
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
14 – 16
14.000 – 16.000
355,6 – 406,4
Typ HP-70
Rozmiar
nakrętki Rozmiar
klucza
cale/
cale/
metrycmm
zne
1¼
M30
2
50
4a. DOKRĘCIĆ WYMAGANYM
MOMENTEM: Dokręcić każdą nakrętkę kluczem
dynamometrycznym. Patrz tabela poniżej
z wartościami wymaganych momentów. Ponieważ
wymagany jest duży moment, zalecamy użyć klucza
dynamometrycznego z przekładnią momentu.
4b. Sprawdzić wzrokowo zaciski śrubowe
na każdym połączeniu, aby upewnić się,
że montaż został wykonany prawidłowo.
OSTRZEŻENIE
t
Aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane
aż do zetknięcia się metalowych
powierzchni zacisków śrubowych
i osiągnięcia wymaganego momentu
dokręcania, podanego w instrukcjach.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia,
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_97
Typ HP-70ES – łącznik sztywny EndSeal®
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
OSTRZEŻENIE
t
Łączniki typu HP-70ES muszą być
używane TYLKO z rurami i/lub armaturą
rowkowaną na końcach według
specyfikacji Victaulic EndSeal ® „ES”.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
być przyczyną awarii złącza i spowodować
poważne obrażenia ciała i/lub zniszczenie
mienia.
UWAGA
t
Łączniki typu HP-70ES nie mogą być
używane z przepustnicami Victaulic
serii 700.
2.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Uszczelki typu
HP-70ES mają środkową wypustkę, która wchodzi
między końce rur. Posmarować przylgi i zewnętrzną
część uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu
Victaulic.
UWAGA
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury, między rowkiem i końcem rury,
musi być gładka, bez żadnych karbów (łącznie
ze szwem spawalniczym) i nie może zawierać
oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelne
doleganie uszczelki. Usunąć resztki oleju, smaru,
złuszczenia farby, brud i cząsteczki pozostałe
po ucinaniu rury. Rura musi mieć rowki
walcowane lub skrawane według specyfikacji
rowkowania Victaulic EndSeal®, podanej
w niniejszym podręczniku.
I-100-POL_98
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Wsuwać
rowkowany koniec rury do uszczelki, aż zetknie
się ze środkową wypustką uszczelki.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
4.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Ustawić
w linii i dosunąć do siebie obie rury. Wsuwać
rowkowany koniec drugiej rury do uszczelki,
aż zetknie się ze środkową wypustką uszczelki.
UWAGA: Sprawdzić, czy na obu rurach żadna część
uszczelki nie zachodzi na rowek.
7.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony,
aż do zetknięcia się metalowych powierzchni
zacisku śrubowego. Upewnić się, że wypusty
zaczepowe obudów weszły całkowicie w rowki
na obu końcach rur. UWAGA: Aby nie dopuścić
do zgniecenia uszczelki, dokręcać wszystkie
nakrętki równomiernie.
7a.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym
połączeniu powierzchnie metalowe zacisków
śrubowych stykają się.
OSTRZEŻENIE
t
Występ
Wgłębienie
Występ
Proporcje zostały zmienione w celu
5.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY:
Zamontować obudowy wokół uszczelki,
upewnić się, że wypusty i wpusty obudowy
zazębiły się prawidłowo. Upewnić się, że wypusty
zaczepowe obudów weszły całkowicie w rowki
na obu końcach rur.
UWAGA
Wpusty i wypusty obudów muszą
się prawidłowo zazębiać.
t Aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane
równomiernie aż do zetknięcia
się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może
być przyczyną awarii złącza i spowodować
poważne obrażenia i/lub zniszczenie mienia.
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu HP-70ES
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
cale/mm
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
6.
Średnica
nominalna
cale
Typ HP-70ES
Rozmiar Rozmiar
klucza
nakrętki
cale/
cale/
mm
metryczne
2-3
2.375 – 3.500
60,3 – 88,9
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
4
4.500
114,3
¾
M20
1¼
32
6
6.625
168,3
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
8 – 12
8.625 – 12.750
219,1 – 323,9
1
M24
1 5⁄8
41
ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki każdej
śruby do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_99
Typ 72 – łącznik odejściowy
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
t
t
Łączniki odejściowe typu 72 nie
są zalecane do instalacji z czynnikami
pod zmniejszonym ciśnieniem. Ponadto
zaślepki końcowe Victaulic nr 60
nie mogą być używane z łącznikami
odejściowymi typu 72 w instalacjach,
gdzie może powstać podciśnienie.
Uszczelka typu 72 ma platerowany
pierścień odejściowy na obwodzie dla
zwiększenia uszczelnienia. NIE usuwać
tego pierścienia, może to spowodować
nieszczelność.
Łączniki odejściowe typu 72 są
przeznaczone do stosowania na prostych
odcinkach rury. W przypadku montażu
na armaturze skontaktować się z firmą
Victaulic.
2.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ USZCZELKĘ:
Sprawdzić, czy uszczelka jest odpowiednia dla
danego czynnika. Posmarować przylgi i zewnętrzną
część uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu
Victaulic.
UWAGA
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury, od rowka do końca rury, musi
być gładka bez wgnieceń i występów (łącznie
ze szwami spawalniczymi) i nie może zawierać
oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelność.
Usunąć resztki smaru, złuszczoną farbę, zabrudzenia
i ostre cząstki.
I-100-POL_100
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na koniec rury tak, aby przylgi jednej strony uszczelki
pokryły obszar między końcem rury i rowkiem.
UWAGA: Koniec rury nie może dotykać żeber
wzmacniających wewnątrz uszczelki.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
4.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Ustawić
w linii i dosunąć do siebie obie rury. Ustawić
uszczelkę pośrodku między rowkami na końcach
rur. Sprawdzić, czy na obu rurach żadna część
uszczelki nie zachodzi na rowek.
5.
ZAMONTOWAĆ DOLNĄ CZĘŚĆ
OBUDOWY: Zamontować dolną część obudowy
(bez odejścia) na dolnej części uszczelki. Upewnić
się, że wypusty zaczepowe obudowy weszły
całkowicie w rowki na obu końcach rur.
UWAGA: Na obwodzie uszczelki znajdują
się wypustki, które wchodzą we wgłębienia
na dolnej i górnej obudowie. Wypustki
te zapewniają prawidłowe ustawienie uszczelki
wewnątrz obudów.
7.
ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki każdej
śruby do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach.
8.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając
strony, aż do zetknięcia się metalowych powierzchni
zacisku śrubowego. Upewnić się, że wypusty
zaczepowe obudów weszły całkowicie w rowki
na obu końcach rur. UWAGA: Aby nie dopuścić
do zgniecenia uszczelki, dokręcać wszystkie nakrętki
równomiernie.
8a. Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym
połączeniu powierzchnie metalowe zacisków
śrubowych stykają się.
OSTRZEŻENIE
t
6.
ZAMONTOWAĆ GÓRNĄ CZĘŚĆ
OBUDOWY: Zamontować górną część obudowy
Aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane
równomiernie aż do zetknięcia się
metalowych powierzchni zacisku
śrubowego.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia,
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
na uszczelce. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudowy weszły całkowicie w rowki na obu
końcach rur. Sprawdzić otwór odejścia, aby upewnić
się, czy pierścień odejściowy uszczelki ułożył się
prawidłowo w obudowie.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_101
Przydatne informacje dotyczące łączników typu 72
Średnica nominalna otworu odejścia
Rura główna x Red. odejścia
Nominalne cale
Rzeczywista, mm
FPT
Gr/MPT
Rozmiar
nakrętki
Rozmiar
klucza
cale/
metryczne
cale/
mm
1½ x ½–1
48,3
21,3 – 33,7
—
3⁄8
M10
11⁄16
17
2 x ½–1
60,3
21,3 – 33,7
1
33,7
3⁄8
M10
11⁄16
17
2½ x ½–1
73,0
21,3 – 33,7
—
½
M12
7⁄8
22
1¼
42,4
1½
48,3
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
3 x ¾
88,9
26,9
1
33,7
½
M12
7⁄8
22
1
33,7
1½
48,3
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
4 x ¾
114,3
26,9
1
33,7
½
M12
7⁄8
22
1½
48,3
2
60,3
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
2
60,3
¾
M20
1¼
32
6 x 1–1½
168,3
33,7 – 48,3
I-100-POL_102
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Typ 75 – łącznik elastyczny
Typ 77 – łącznik elastyczny – dwa segmenty dla rozmiaru 24 cale/610 mm i mniejszych
Typ 77A – łącznik elastyczny aluminiowy
Typ 77S – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej
Typ 77DX – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej do rur Duplex i Super Duplex
Typ 475 – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej
Typ 475DX – łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej do rur Duplex i Super Duplex
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
Poniższe kroki wykonywania montażu
zobrazowane są fotografiami łącznika
typu 77. Jednakże takie same kroki
wykonywania instalacji dotyczą
łączników typu 75, 77A, 77S, 77DX, 475
i 475DX o rozmiarach podanych powyżej.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
UWAGA
Dotyczy tylko łączników typu 475/475DX:
t łączniki typu 475/475DX wyposażone
są we wpusty i wypusty na zaciskach
śrubowych. Wpusty i wypusty obudów
muszą zazębiać się prawidłowo.
3.
ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki
każdej śruby do oporu. W przypadku łączników
dostarczanych ze śrubami i nakrętkami ze stali
nierdzewnej na gwinty śrub nałożyć środek
przeciwko zacieraniu się gwintów
UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub
są dobrze osadzone w otworach.
UWAGA
2.
ZAŁOŻYĆ OBUDOWY: Założyć obudowy
na uszczelkę. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
weszły całkowicie w rowki na obu końcach rur.
W przypadku łączników typu 475/475DX – patrz
uwaga powyżej.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Tylko do łączników ¾–6 cali/26,9–168,3 mm
typu 77S i 77DX ze stali nierdzewnej:
t pod każdą nakrętkę musi być założona
podkładka płaska.
I-100-POL_103
4.
DOBRZE
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony,
aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na obu końcach
rur. UWAGA: Aby nie dopuścić do zgniecenia
uszczelki, dokręcać wszystkie nakrętki równomiernie.
OSTRZEŻENIE
t
Aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane
równomiernie aż do zetknięcia się
metalowych powierzchni zacisku
śrubowego.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia,
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
ŹLE
5.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym
połączeniu powierzchnie metalowe zacisków
śrubowych stykają się.
Przydatne informacje dotyczące łączników typu 75, 77, 77S i 475/475DX
Wymiary
Typ 75
Typ 77
Typy 77S/77DX
Typy 475/475DX
Rzeczywista
średnica Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar
Średnica
nominalna ze wnętrzna nakrętki klucza nakrętki klucza nakrętki klucza nakrętki klucza
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
rury
cale lub
cale/mm metryczne mm metryczne mm metryczne mm metryczne mm
mm
¾
1.050
26,9
—
—
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
—
—
1
1.315
33,7
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
1¼
1.660
42,4
3⁄8
M10
11⁄16
17
½
M12
7⁄8
22
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
1½
1.900
48,3
3⁄8
M10
11⁄16
17
½
M12
7⁄8
22
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
2
2.375
60,3
3⁄8
M10
11⁄16
17
½
M12
7⁄8
22
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
2½
2.875
73,0
3⁄8
M10
11⁄16
17
½
M12
7⁄8
22
3⁄8
M10
11⁄16
17
3⁄8
M10
11⁄16
17
76,1 mm
3.000
76,1
3⁄8
M10
11⁄16
17
½
M12
7⁄8
22
—
—
3⁄8
M10
1 11⁄16
17
3
3.500
88,9
½
M12
7⁄8
22
½
M12
7⁄8
22
½
M12
7⁄8
22
½
M12
7⁄8
22
4.000
101,6
4.500
114,3
½
M12
½
M12
½
M12
7⁄8
22
7⁄8
22
7⁄8
22
5⁄8
M16
5⁄8
M16
11⁄16
27
1 1⁄16
27
—
—
—
—
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
½
M12
7⁄8
22
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
—
—
3½
4
108,0 mm
4.250
108,0
I-100-POL_104
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Przydatne informacje dotyczące łączników typu 75, 77, 77S i 475/475DX (kontynuacja)
Wymiary
Typ 75
Typ 77
Typ 77S/77DX
Typy 475/475DX
Rzeczy wista
średnica Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar
Średnica
nominalna zewnętrzna nakrętki klucza nakrętki klucza nakrętki klucza nakrętki klucza
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
cale/
rury
cale lub
mm
metryczne mm metryczne
cale/mm metryczne mm metryczne mm
mm
127,0 mm
5.000
127,0
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
—
—
—
—
5
5.563
141,3
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
¾
M20
1¼
32
—
—
—
—
133,0 mm
5.250
133,0
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
¾
M20
1¼
32
—
—
—
—
139,7 mm*
5.500
139,7
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
¾
M20
1¼
32
—
—
½
M12
7⁄8
22
152,4 mm
6.000
152,4
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
—
—
—
—
—
—
6
6.625
168,3
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
¾
M20
1¼
32
5⁄8#
M16
1 1⁄16#
27
—
—
159,0 mm
6.250
159,0
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
¾
M20
1¼
32
—
—
—
—
165,1 mm*
6.500
165,1
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
¾
M20
1¼
32
—
—
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
203,2 mm
8.000
203,2
¾
M20
1¼
32
—
—
—
—
—
—
8§
8.625
219,1
¾
M20
1¼
32
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
254,0 mm
10.000
254,0
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
—
—
—
—
10§
10.750
273,0
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
304,8 mm
12.000
304,8
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
—
—
—
—
12§
12.750
323,9
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
13 ½ OD
13.000
342,9
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
—
—
200A (JIS)
—
216,3
¾
M20
1¼
32
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
—
—
—
—
250A (JIS)
—
267,4
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
—
—
300A (JIS)
—
318,5
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
—
—
14§
14.000
355,6
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
1
M24
1 5⁄8
41
—
—
16§
16.000
406,4
—
—
1
M24
1 5⁄8
41
1 5⁄8
41
—
—
—
—
—
—
—
1 13⁄16
46
1 13⁄16
46
1 5⁄8
41
—
1 1⁄8
M27
1 1⁄8
M27
1
M24
1
M24
—
—
—
—
—
—
1 1⁄8
M27
1 13⁄16
46
—
—
—
—
18§
20
24
18.000
457
20.000
508
24.000
610
* Łączniki elastyczne typu 475DX ze stali nierdzewnej nie są dostępne w tych rozmiarach
# Wielkość nakrętki do łączników typu 77DX o rozmiarze 6 cali/168,3 mm to ¾ cala/M20.
Wielkość klucza nasadowego to 1 ¼ cala/32 mm.
§ Łączniki typu 77DX nie są dostępne w tych rozmiarach
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_105
Typ 77 (nie AGS) – łącznik elastyczny – cztery lub sześć segmentów dla rozmiaru
14 cali/355,6 mm i większych
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń, nieprawidłowego
zamontowania produktu i/lub zniszczenia mienia.
Łączniki typu 77 o rozmiarze 14 cali/355,6 mm i większe składają się z segmentów
pokazanych poniżej w celu ułatwienia manipulowania nimi.
Rozmiary 14–22 cale/355,6–559 mm
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
Rozmiar 24 cale/610 mm
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
2.
ZMONTOWAĆ SEGMENTY: Złączyć
luźno segmenty w dwie jednakowe połowy,
jak pokazano powyżej. Pozostawić luz między
segmentami, aby ułatwić montaż na rurze.
UWAGA: W przypadku zacisków z wpustem
i wypustem upewnić się, że obudowy
są złożone tak, jak pokazano powyżej.
I-100-POL_106
3.
ZAMONTOWAĆ PIERWSZĄ POŁOWĘ
OBUDOWY: Zamontować jedną z połówek
obudowy na uszczelce. Upewnić się, że wypusty
zaczepowe obudowy weszły całkowicie w rowki
na obu końcach rur.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 77
Wymiary
Typ 77
Rozmiar Rozmiar
Rzeczywista
Średnica
nakrętki klucza
średnica
nominalna
cale/
cale/
cale lub zewnętrzna rury
metryczne mm
cale/mm
mm
3a. ZAŁOŻYĆ DRUGĄ ZMONTOWANĄ
POŁOWĘ: Założyć drugą zmontowaną połowę
na rurę. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na obu końcach
rur. Podtrzymując założone obudowy, zamontować
pozostałe śruby i ręcznie nakręcić na nie nakrętki.
UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub
są dobrze osadzone w otworach.
14 – 18
14.000 – 18.000
355,6 – 457
1
M24
1 5⁄8
41
20 – 24
20.000 – 24.000
508 – 610
1 1⁄8
M27
1 13⁄16
46
28 – 30
28.000 – 30.000
711 – 762
1
M24
1 5⁄8
41
377,0 mm
14.842
377,0
1
M24
1 5⁄8
41
426,0 mm
16.771
426,0
1
M24
1 5⁄8
41
480,0 mm
18.897
480,0
1 1⁄8
M27
1 13⁄16
46
530,0 mm
20.866
530,0
1 1⁄8
M27
1 13⁄16
46
630,0 mm
24.803
630,0
1 1⁄8
M27
1 13⁄16
46
4.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony,
aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na obu końcach
rur. UWAGA: Aby nie dopuścić do zgniecenia
uszczelki, dokręcać wszystkie nakrętki równomiernie.
4a. Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym
połączeniu powierzchnie metalowe zacisków
śrubowych stykają się.
UWAGA
t
Aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane
równomiernie aż do zetknięcia
się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia,
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_107
Typ 78 – łącznik Snap-Joint®
Typ 78A – łącznik aluminiowy Snap-Joint®
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
t
t
Gdy łączniki typu 78 Snap-Joint używane
są w instalacji do pompowania betonu,
ciśnienie robocze musi uwzględniać
obciążenia uderzeniowe. Łącznik ten
musi być używany w zakresie jego
konstrukcyjnych parametrów.
Łączniki typu 78 Snap-Joint i rury
używane do pompowania betonu
nie mogą zawierać betonu ani innych
materiałów w rowkach rury oraz
na wypustach zaczepowych i we
wgłębieniach uszczelki łączników.
Łączniki typu 78 Snap-Joint nie
są przeznaczone do obciążeń
mimośrodowych. Łączników tych nie
zalecamy do zastosowania na końcu
wysięgników pompujących beton lub na
rurach pionowych powyżej 30 stóp/9,1 m.
Należy przestrzegać dobrych praktyk
mocowania i silnego kotwienia.
3.
USTAWIĆ DŹWIGNIĘ ZAMKA: Ustawić
dźwignię zamka tak, aby ustawić dziób zamka
w klamrze drugiej części obudowy.
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
3a. Pchać mocno dźwignię zamka w dół,
aż cały zespół dźwigni zamka zetknie się z obudową
łącznika. Cały zespół dźwigni zamka musi dotykać
obudowy łącznika, aby zapewnić prawidłowe
zamknięcie złącza.
OSTRZEŻENIE
t
2.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY:
Zamontować jedną stronę zawiasowej obudowy
na uszczelce. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudowy weszły całkowicie w rowki. Zamknąć
drugą stronę obudowy na uszczelce. Zacisnąć
obudowę i osadzić ją centralnie na uszczelce.
I-100-POL_108
NIE używać młotka/ciężkich narzędzi
do zamykania dźwigni zamka. Użycie
młotka/ciężkich narzędzi do zamykania
dźwigni zamka może spowodować
pęknięcie, zniekształcenie, złe ustawienie
komponentów.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może
być przyczyną uszkodzenia produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź
zniszczenie mienia.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Informacje dotyczące koniecznych odstępów do montażu łączników typu 78 Snap-Joint
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Wymiary cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
Częściowo
cale/mm
zamontowany
Całkowicie
otwarty
1
1.315
33,7
3.38
85,9
4.50
114,3
1¼
1.660
42,4
3.80
96,5
4.88
124,0
1½
1.900
48,3
5.50
139,7
7.63
193,8
2
2.375
60,3
6.25
158,8
7.75
196,9
2½
2.875
73,0
7.16
181,9
10.72
272,3
3
3.500
88,9
7.88
200,2
10.25
260,4
4
4.500
114,3
10.63
270,0
12.88
327,2
5
5.563
141,3
13.66
347,0
16.88
428,8
6
6.625
168,3
14.88
378,0
18.38
466,9
8
8.625
219,1
15.38
390,7
18.91
480,3
ny
a
tow
on
am
oz
w
io
ęśc
Cz
Całko
wicie
otwar
ty
Informacje dotyczące koniecznych odstępów do montażu
łączników aluminiowych typu 78A Snap-Joint
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Wymiary cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
Częściowo
cale/mm
zamontowany
ny
a
tow
on
zam
wo
io
ęśc
Cz
Całkowicie
otwarty
2
2.375
60,3
3.22
81,8
4.06
103,1
10
10.750
273,0
21.00
533,4
23.00
584,2
Całko
wicie
otwar
ty
Instrukcje demontażu i ponownego użycia łączników typu 78 Snap-Joint
OSTRZEŻENIE
t
Przed demontażem jakiejkolwiek armatury firmy Victaulic
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne
obrażenia bądź zniszczenie mienia.
1.
Po rozhermetyzowaniu i spuszczeniu czynnika
z instalacji rurowej wsunąć wkrętak lub podobne
narzędzie pod dźwignię zamka, aby ją podważyć
3.
podczas demontażu.
Sprawdzić zawias obudowy i dźwignię zamka,
czy nie są poluzowane, odkształcone, pogięte
lub uszkodzone. Jeżeli stan łącznika wzbudza
jakiekolwiek wątpliwości, nie używać go ponownie.
2.
4.
Sprawdzić uszczelkę, czy nie jest uszkodzona.
Jeśli uszczelka jest uszkodzona, wymienić
ją na nową, dostarczoną przez Victaulic,
klasy odpowiedniej do czynnika w instalacji rurowej.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Podczas ponownego montażu postępować
według instrukcji instalacji, podanych w tej sekcji.
UWAGA: Sprawdzić stan rury i rowków, posmarować
uszczelkę itp.
I-100-POL_109
Typ 750 – łącznik redukcyjny
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
W instalacjach, gdzie może powstać
podciśnienie, nie wolno używać
zaślepki końcowej Victaulic nr 60 na
końcu o mniejszej średnicy łącznika
redukcyjnego typu 750.
2.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Posmarować
przylgi i zewnętrzną część uszczelki cienką warstwą
smaru lub silikonu Victaulic.
UWAGA
t
Podkładka montażowa
W PRZYPADKU MONTAŻU PIONOWEGO:
Zalecamy użyć podkładki montażowej,
aby zapobiec wsuwaniu się rury
o mniejszej średnicy do rury o większej
średnicy w instalacjach pionowych (patrz
rysunek powyżej). Proszę skontaktować
się z firmą Victaulic, aby uzyskać
szczegółowe informacje.
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
3.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury, od rowka do końca rury, musi
być gładka bez wgnieceń i występów (łącznie
ze szwami spawalniczymi) i nie może zawierać
oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelność.
Usunąć resztki smaru, złuszczoną farbę, zabrudzenia
i ostre cząstki.
I-100-POL_110
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
większym otworem na koniec rury o większej
średnicy. Upewnić się, że uszczelka nie zachodzi
na rowek rury.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
4.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Ustawić rury
w linii i wsunąć koniec rury o mniejszej średnicy
w uszczelkę. Upewnić się, że uszczelka nie zachodzi
na rowek rury.
7.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony.
Upewnić się, że wypusty zaczepowe obudów weszły
całkowicie w rowki na obu końcach rur. UWAGA:
Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki, dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie.
7a.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym połączeniu
powierzchnie metalowe zacisków śrubowych stykają się.
OSTRZEŻENIE
t
5.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY: Założyć
obudowy na uszczelkę. Upewnić się, że otwór
o większej średnicy skierowany jest w stronę
rury o większej średnicy i że występy zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na końcach rur.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka
nie została zwinięta lub zgnieciona
podczas zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
Aby zapewnić prawidłowy montaż, nakrętki
muszą być dokręcane równomiernie
aż do zetknięcia się metalowych
powierzchni zacisku śrubowego.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może być
przyczyną awarii złącza i spowodować poważne
obrażenia osób i/lub zniszczenie mienia.
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 750
Wymiary
Średnica
nominalna cale/
Rzeczywista, mm
2 1–1½
x
60,3 33,7 – 48,3
2 ½ 2
x
73,0 60,3
2
76,1 mm x
60,3
3 2–2½
x
88,9 60,3 – 73,0
76,1 mm
4 2–3
x
114,3 60,3 – 88,9
114,3 mm x 76,1 mm
6.
ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki każdej
śruby do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach.
5 4
x
141,3 114,3
6 4–5
x
168,3 114,3 – 141,3
165,1 mm x 114,3 mm
8 6
x
219,1 168,3
10 8
x
273,0 219,1
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Rozmiar
nakrętki
Rozmiar
klucza
cale/
metryczne
cale/
mm
3⁄8
M10
3⁄8
M10
½
M12
½
M12
½
M12
5⁄8
M16
5⁄8
M16
¾
M20
¾
M20
¾
M20
7⁄8
M22
1
M24
11⁄16
17
11⁄16
17
7⁄8
22
7⁄8
22
7⁄8
22
1 1⁄16
27
1 1⁄16
27
1¼
32
1¼
32
1¼
32
1 7⁄16
36
1 5⁄8
41
I-100-POL_111
Typ 770 – łącznik o dużej średnicy
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń, nieprawidłowego
zamontowania produktu i/lub zniszczenia mienia.
Łączniki typu 770 o rozmiarze 26 cali/660,4 mm i większe składają się z segmentów
pokazanych poniżej w celu ułatwienia manipulowania nimi.
Rozmiary 26–36 cali/660,4–914 mm
Rozmiar 42 cale/1067 mm
UWAGA
t
W przypadku łączników o rozmiarze 42 cali/1067 mm musi być zachowany odstęp między
końcami rur około ½ cala/13 mm lub odstęp 5 ¾ cala/146 mm od dalszej krawędzi jednego
rowka do dalszej krawędzi drugiego rowka.
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
2.
ZMONTOWAĆ SEGMENTY: Złączyć
luźno segmenty w dwie jednakowe połowy,
jak pokazano powyżej. Pozostawić luz między
segmentami, aby ułatwić montaż na rurze.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka
nie została zwinięta lub zgnieciona
podczas zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
I-100-POL_112
3.
ZAMONTOWAĆ PIERWSZĄ POŁOWĘ
OBUDOWY: Zamontować jedną z połówek
obudowy na uszczelce. Upewnić się, że wypusty
zaczepowe obudowy weszły całkowicie w rowki
na obu końcach rur.
3a. ZAŁOŻYĆ DRUGĄ ZMONTOWANĄ
POŁOWĘ: Założyć drugą zmontowaną połowę
na rurę. Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudów weszły całkowicie w rowki na obu końcach
rur. Podtrzymując założone obudowy, zamontować
pozostałe śruby i ręcznie nakręcić na nie nakrętki.
UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub
są dobrze osadzone w otworach.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
UWAGA
t
Aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane,
aż metalowe powierzchnie zacisków
śrubowych zetkną się i zostanie
osiągnięty moment 600 ft-lbs/815 Ntm.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia,
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 770
Wymiary
4.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony.
Upewnić się, że wypusty zaczepowe obudów weszły
całkowicie w rowki na obu końcach rur. UWAGA:
Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki, dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie.
Typ 770
Rozmiar
nakrętki Rozmiar
klucza
cale/
cale/
metrymm
czne
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
26 – 36
26.000 – 36.000
660,4 – 914
1¼
M30
2
50
42
42.000
1067
1½
M36
2 3⁄8
60
5.
DOKRĘCIĆ WYMAGANYM
MOMENTEM: Dokręcić każdą nakrętkę kluczem
dynamometrycznym momentem 600 ft-lbs/
814 Ntm. Ponieważ wymagany jest duży moment,
zalecamy użyć klucza dynamometrycznego z
przekładnią momentu.
5a.
Sprawdzić wzrokowo zaciski śrubowe
na każdym połączeniu, aby upewnić się,
że montaż został wykonany prawidłowo.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_113
Typ 791 – łącznik bezśrubowy Vic-Boltless
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
1.
Wykonać czynności z kroków
1–4 w sekcji „Czynności przygotowawcze
do montażu łączników”.
3.
2.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY:
Zamontować jedną stronę zawiasowej obudowy
na uszczelce, Upewnić się, że wypusty zaczepowe
obudowy weszły całkowicie w rowki. Zamknąć
drugą stronę obudowy na uszczelce. Zacisnąć
obudowę i osadzić ją centralnie na uszczelce.
Wolne miejsce wymagane dla narzędzia
montażowego typu 792
13 cali
(330 mm)
ZAŁOŻYĆ NARZĘDZIE MONTAŻOWE:
Wprowadzić końcówkę w formie „T” narzędzia
montażowego typu 792 w zaczep na jednej części
obudowy łącznika. Wprowadzić dziób narzędzia
montażowego w zaczepy na drugiej części
obudowy łącznika.
UWAGA: Aby ułatwić montaż łączników
o rozmiarze 6 cali/168,3 mm i większych, można
użyć przedłużacza do narzędzia montażowego.
Przedłużacz można wykonać ze standardowej
stalowej lub aluminiowej rury ¾ cala/19 mm
(nie przekraczać długości 10 cali/254 mm)
i nakładać na uchwyt dźwigni narzędzia
montażowego.
8 1⁄8 cala
(206 mm)
Narzędzie montażowe typ 792
I-100-POL_114
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
OSTRZEŻENIE
t
NIE używać nadmiernej siły podczas
montażu łączników typu 791.
Jeśli narzędzie montażowe nie może
zamknąć obudowy lub nie można włożyć
kołka blokującego, sprawdzić ułożenie
uszczelki i upewnić się, czy końce
rur zostały przygotowane zgodnie
ze specyfikacją firmy Victaulic.
t NIE używać młotka/ciężkich narzędzi
do zamykania narzędzia montażowego.
Użycie młotka/ciężkich narzędzi
do zamykania narzędzia montażowego
może spowodować pęknięcie,
zniekształcenie lub złe ustawienie
komponentów.
t Używać tylko kołków blokujących
Victaulic dostarczanych razem z każdym
łącznikiem.
Niezastosowanie się do tych zaleceń
i ostrzeżeń może być przyczyną uszkodzenia
produktu i spowodować poważne obrażenia
osób i/lub zniszczenie mienia.
6.
WBIĆ KOŁEK BLOKUJĄCY: Używając
młotka, wbić kołek przez oba otwory w obudowach
łącznika i wprowadzić karbowania w otwór.
UWAGA: Pozycja kołka musi być taka sama,
jak pozycja kołka stałego po przeciwnej stronie
łącznika.
6a. Zabrać narzędzie montażowe, podnosząc
je i zdejmując z łącznika.
Rozmiary kołka blokującego do łącznika
typu 791
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale/mm
cale
4.
USTAWIĆ OTWORY W LINII: Pchać
silnie dźwignię narzędzia montażowego w dół,
aby złączyć obudowy razem i ustawić otwory
do wprowadzenia kołka blokującego.
Kołek blokujący †
Wymiary
(średnica x
długość)
cale
Kod
koloru
2
2.375
60,3
5⁄16 x 1 7⁄8
Biały
2½
2.875
73,0
3⁄8 x 1 7⁄8
Czerwony
3
3.500
88,9
3⁄8 x 1 7⁄8
Czerwony
4
4.500
114,3
7⁄16 x 2
Żółty
6
6.625
168,3
½ x 2 1⁄16
Zielony
8
8.625
219,1
5⁄16 x 2 5⁄16
Niebieski
†Dodatkowe kołki blokujące do łączników
Vic-Boltless dostępne są z taśmami kodowanymi
kolorem po 10 kołków.
5.
WPROWADZIĆ KOŁEK BLOKUJĄCY:
Upewnić się, czy jest dostępny kołek odpowiedniej
wielkości (patrz tabela na tej stronie). Przygotować
kołek, wsuwając gładki koniec kołka w otwór.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_115
Instrukcje demontażu i ponownego użycia łączników typu 791
Vic-Boltless
OSTRZEŻENIE
t
Przed demontażem jakiejkolwiek armatury firmy Victaulic
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne
obrażenia bądź zniszczenie mienia.
3.
Podnieść narzędzie montażowe i zdjąć
z łącznika. Zdjąć obudowy i uszczelkę.
4.
Sprawdzić uszczelkę, czy nie jest
uszkodzona. Jeśli uszczelka jest uszkodzona,
wymienić ją na nową, dostarczoną przez Victaulic,
klasy odpowiedniej do czynnika w instalacji rurowej.
5.
Sprawdzić zawias obudowy i kołek blokujący,
czy nie są poluzowane, odkształcone, pogięte
lub uszkodzone. Jeżeli stan łącznika wzbudza
jakiekolwiek wątpliwości, nie używać go ponownie.
1.
Wprowadzić końcówkę w formie „T” narzędzia
montażowego typu 792 w zaczepy na części
obudowy z dłuższym kołkiem (nie po stronie
surowej). Wprowadzić dziób narzędzia
montażowego w zaczep środkowy. Pchać silnie
dźwignię narzędzia montażowego w dół, aż dotknie
6.
Podczas ponownego montażu postępować
według instrukcji montażu, podanych w tej sekcji.
UWAGA: Sprawdzić stan rury i rowków, posmarować
uszczelkę itp.
obudowy. Przytrzymać narzędzie w tym położeniu.
2.
Używając młotka i kołka wybijającego
(lub podobnego narzędzia o średnicy mniejszej
niż wybijany kołek) wybić od strony gładkiego końca
kołek blokujący z otworu i wyjąć go z łącznika.
UWAGA: Może zajść potrzeba obrócenia łącznika,
aby uzyskać dostęp do kołka, gdy łącznik jest
zamontowany z zaworami lub inną armaturą.
I-100-POL_116
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Typ 707-IJ – łącznik pośredniczący ANSI i ISO 4200 na JIS
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury, od rowka do końca rury, musi być
gładka bez wgnieceń i występów (łącznie ze szwami
spawalniczymi) i nie może zawierać oznaczeń
walcowania, aby zapewnić szczelność. Usunąć
resztki smaru, złuszczoną farbę, zabrudzenia i ostre
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
większą średnicą (oznaczoną NPS) na koniec
rury o większej średnicy (strona NPS). Sprawdzić,
czy uszczelka nie wystaje poza koniec rury.
cząstki.
4.
2.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia do danego czynnika. Posmarować
przylgi i zewnętrzną część uszczelki cienką warstwą
smaru lub silikonu Victaulic.
POŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Ustawić w linii
i dosunąć do siebie obie rury NPS i JIS. Przesunąć
uszczelkę na miejsce, ustawiając ją pośrodku między
rowkami rur. UWAGA: Sprawdzić, czy na obu rurach
żadna część uszczelki nie zachodzi na rowek
którejkolwiek rury i czy strona NPS uszczelki
skierowana jest w stronę rury NPS.
UWAGA
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
I-100-POL_117
Nadlewy
montażowe
6.
UWAGA
t
ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki każdej
śruby do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach.
Łączniki pośredniczące Victaulic typu
707-IJ wyposażone są w nadlewy
montażowe zapewniające prawidłowy
montaż obudów (NPS do NPS i JIS do JIS).
Przy prawidłowym montażu nadlewy
te muszą znajdować się naprzeciw siebie.
7.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie, zmieniając strony,
aż do zetknięcia się metalowych powierzchni.
Upewnić się, że wypusty zaczepowe obudów weszły
całkowicie w rowki na obu końcach rur. UWAGA:
Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki, dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie.
5.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY: Założyć
obudowy na uszczelkę. Upewnić się, że większa
średnica obudów (oznaczona NPS) skierowana
jest w stronę rury o większej średnicy (strona NPS),
i że wypusty zaczepowe obudów weszły całkowicie
w rowki na końcach obu rur.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka
nie została zwinięta lub zgnieciona
podczas zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
7a.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym
połączeniu powierzchnie metalowe zacisków
śrubowych stykają się.
OSTRZEŻENIE
t
Aby zapewnić prawidłowy montaż,
nakrętki muszą być dokręcane
równomiernie aż do zetknięcia
się metalowych powierzchni zacisku
śrubowego.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie połączenia, poważne
obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 707-IJ
Rozmiar Rozmiar
nakrętki klucza
Wymiary
Średnica
nominalna NPS OD
I-100-POL_118
JIS OD
Metryczne/
cale
mm/
cale
200A
8
219,1
8.625
216,3
8.515
M20
¾
32
1¼
250A
10
273,0
10.750
267,4
10.528
M22
7⁄8
36
1 7⁄16
300A
12
323,9
12.750
318,5
12.539
M22
7⁄8
36
1 7⁄16
INSTRUKCJA MONTAŻU STANDARDOWYCH
ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z ROWKAMI WER_E
Łączniki systemu
(Advanced Groove
System) do zastosowań
rur bezpośrednio
rowkowanych
lub pierścieni
AGS Vic-Ring®
Instrukcja instalacji
Sztywny łącznik AGS typu W07
(24 cale/610 mm i mniejsze rozmiary)
Elastyczne połączenie rurowe AGS typu W77
(24 cale/610 mm i mniejsze rozmiary)
Łącznik sztywny AGS typu W89
(24 cale/610 mm i mniejsze rozmiary)
Sztywny łącznik AGS typu W07
(26 cali/660 mm i większe rozmiary)
Elastyczne połączenie rurowe AGS typu W77
(26 cali/660 mm i większe rozmiary)
I-100-POL_119
SPRAWDZENIE KOŃCA RURY DLA ŁĄCZNIKÓW
WSZYSTKIE WIELKOŚCI
1.
Końce rury sprawdzić wzrokowo zgodnie
z wymaganiami podanymi w tej sekcji.
–
3.
Jeżeli rura musi być ucięta na wymiar, firma
Victaulic zaleca użycie mechanicznie prowadzonego
narzędzia do cięcia rur, zapewniającego prawidłowe
przygotowanie końca rury. Ucinanie końca rury
narzędziem ręcznym jest niedopuszczalne.
Maks. „S”
2.
Krawędź czoła końca rury musi być równa,
bez wklęsłych/wypukłych powierzchni, które
spowodują nieprawidłowe prowadzenie rolki
rowkującej i w następstwie tego trudności podczas
montażu łącznika (patrz rysunek powyżej).
4.
Końce rur ucinać pod kątem prostym,
odchyłka nie może przekraczać 1⁄8 cala/3,2 mm
(wymiar „S” pokazany powyżej).
PRZYGOTOWANIE RURY DLA ŁĄCZNIKÓW
(ZASTOSOWANIA
BEZPOŚREDNIO ROWKOWANE) – WSZYSTKIE WIELKOŚCI
Kierunek
szlifowania
Fotografia rury z
zeszlifowanym szwem spawania
6 cali/152 mm od końca rury
1.
Przed rozpoczęciem rowkowania szwy
spawalnicze muszą być zeszlifowane na równo
z powierzchnią rury (średnica wewnętrzna
i zewnętrzna). Zeszlifować szew spawalniczy
od końca rury na długości minimum 6 cali/152 mm.
Obszar ten musi być gładki, bez wgnieceń,
występów i śladów walcowania, aby zapewnić
szczelne połączenie. Rura z zewnętrznymi, osiowymi
szwami spawalniczymi może być podparta
regulowanymi stojakami do rur Victaulic. Jednakże
szew spawalniczy musi być gładki i zaokrąglony
i o szerokości co najmniej trzy razy większej od jego
wysokości. Wysokość szwu spawalniczego nie może
przekraczać 1⁄8 cala/3 mm.
1b. Oczyścić zewnętrzną powierzchnię rury,
od rowka do końca rury, aby usunąć smar, olej,
złuszczoną farbę i zanieczyszczenia.
1a.
Wykonać rowek na rurze zgodnie
ze specyfikacją rowkowania Victaulic AGS podaną
w niniejszym podręczniku. UWAGA: DO RUR
O STANDARDOWEJ GRUBOŚCI ŚCIANEK ZE STALI
WĘGLOWEJ I STALI NIERDZEWNEJ UŻYWAĆ
ZESTAWU ROLEK VICTAULIC AGS RW, A DO RUR
CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
UŻYWAĆ SPECJALNEGO ZESTAWU
ROLEK AGS RWX.
I-100-POL_120
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA PIERŚCIENI
VIC-RING ®
Łączniki sztywne typu W07 AGS, łączniki elastyczne typu W77 AGS i łączniki sztywne typu W89 można
zamontować na rurze ze stali węglowej z pierścieniami AGS Vic-Rings. Pierścienie muszą być przyspawane
do końców rury ze stali węglowej zgodnie z aktualnymi specyfikacjami firmy Victaulic (patrz poniżej
wymagania dotyczące przygotowania rury). UWAGA: pierścienie AGS Vic-Rings NIE MOGĄ być spawane
do rur ze stali nierdzewnej do zastosowania z łącznikami sztywnymi typ W89 AGS.
PRZYGOTOWANIE RURY DO ŁĄCZNIKÓW TYPU W07,
W77 I W89
(ZASTOSOWANIA PIERŚCIENI AGS
VIC-RING®) – WSZYSTKIE WIELKOŚCI
Kierunek
szlifowania
Fotografia rury z
zeszlifowanym szwem spawania
6 cali/152 mm od końca rury
1.
Przed przyspawaniem pierścienia Vic-Ring
do końca rury szwy spawalnicze muszą być
zeszlifowane na równo z powierzchnią rury
(średnica zewnętrzna). Zeszlifować szew spawalniczy
od końca rury na długości minimum 6 cali/152 mm.
Obszar ten musi być gładki, bez wgnieceń,
występów i śladów walcowania.
1a.
Przyspawać pierścień Vic-Ring do końca rury
zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic podanymi
w odpowiedniej publikacji poniżej:
t
Publikacja 16.11 dla łączników
sztywnych typu W07
t
Publikacja 16.12 dla łączników
elastycznych typu W77
t
Publikacja 16.15 dla łączników
sztywnych typu W89
1b. Oczyścić zewnętrzną powierzchnię pierścieni
Vic-Rings, aby usunąć zanieczyszczenia i inne obce
materiały.
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_121
Typ W07 – łącznik sztywny
Typ W77 – łącznik elastyczny
(24-cale/610-mm i mniejsze rozmiary)
(24-cale/610-mm i mniejsze rozmiary)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
Poniższe instrukcje montażu zilustrowane
są fotografiami łącznika sztywnego
AGS typu W07 na rurze bezpośrednio
rowkowanej. Jednakże takie same
instrukcje obowiązują w przypadku
montażu łącznika elastycznego AGS typu
W77 na rurze bezpośrednio rowkowanej
oraz montażu łączników typu W07 i W77
na rurze z przyspawanymi pierścieniami
AGS Vic-Rings.
OSTRZEŻENIE
t
NIE próbować montować łączników AGS
typu W07 lub W77 na rurze bezpośrednio
rowkowanej za pomocą zestawów
do walcowania rowków oryginalnego typu.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną nieprawidłowego montażu
i awarii złącza, co może spowodować
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
ŁĄCZNIKI TYPU W07 I W77 WYMAGAJĄ
ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIEGO
MOMENTU DOKRĘCANIA. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE MOMENTU PODANE
SĄ W INSTRUKCJACH NA NASTĘPNYCH
STRONACH LUB NA OZNAKOWANIU
OBUDÓW ŁĄCZNIKÓW.
1.
Przygotować rurę według instrukcji
podanych w sekcjach „Sprawdzenie końca
rury” i „Przygotowanie rury” na stronie 120
lub 121. UWAGA: DO RUR O STANDARDOWEJ
GRUBOŚCI ŚCIANEK ZE STALI WĘGLOWEJ
I STALI NIERDZEWNEJ UŻYWAĆ ZESTAWU
ROLEK VICTAULIC AGS RW, A DO RUR
CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
UŻYWAĆ SPECJALNEGO ZESTAWU ROLEK
AGS RWX.
I-100-POL_122
2.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić,
czy uszczelka jest odpowiednia dla danego
czynnika. Klasa uszczelki zaznaczona jest kolorowym
kodem. Nałożyć cienką warstwę smaru lub silikonu
Victaulic na przylgi i zewnętrzną cześć uszczelki oraz
wewnętrzną powierzchnię obu obudów łącznika.
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na koniec rury lub pierścień AGS Vic-Ring. Sprawdzić,
czy uszczelka nie wystaje poza koniec rury lub
pierścień AGS Vic-Ring
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
6a. ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki do oporu
na każdej śrubie. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach na śruby.
DOTYCZY ŁĄCZNIKÓW 22 CALE/559 MM TYPU
W07 I TYPU W77 Z MOCOWANIAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Pod każdą nakrętką musi być
założona podkładka.
4.
ZŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Wyosiować
i zetknąć oba końce rur. Przesunąć uszczelkę na
jej miejsce i ustawić pośrodku pomiędzy rowkami
na końcu każdej rury lub pierścieni AGS Vic-Ring.
5.
NASMAROWAĆ GWINTY ŚRUB:
Nałożyć cienką warstwę smaru lub silikonu Victaulic
na gwinty śrub. UWAGA: Jeżeli specjalnie zostały
zamówione śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,
to na gwint śrub nałożyć środek przeciwko
zakleszczaniu się gwintu.
7.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać nakrętki
równomiernie, na przemian z każdej strony. Upewnić
się, że wypusty obudowy weszły całkowicie
w rowek na obu końcach rur lub na pierścieniach
AGS Vic-Ring. Dokręcać nakrętki równomiernie,
na przemian z każdej strony, do momentu,
aż metalowe ucha zacisków śrubowych obudów
zetkną się I zostanie osiągnięty wymagany
moment dokręcania. Patrz tabela „Wymagane
momenty dokręcania” na następnej stronie.
UWAGA: Bardzo duże znaczenie ma równomierne
dokręcanie nakrętek na przemian z każdej strony,
aby zapobiec ściśnięciu uszczelki. Aby zapewnić
prawidłowy montaż, zalecamy używać kluczy
nasadowych z głębokim gniazdem, ponieważ
łączniki te wyposażone są w długie śruby. Klucz
z głębokim gniazdem zapewnia objęcie całej
nakrętki, co jest konieczne podczas dokręcania.
6.
ZAŁOŻYĆ OBUDOWY: Założyć obudowy
na uszczelkę. Sprawdzić, czy wypusty obudowy
weszły całkowicie w rowek na obu końcach rur lub
na pierścieniach AGS Vic-Ring. Podeprzeć segmenty
podczas przygotowywania śrub i nakrętek do
montażu.
ABY NIE DOPUŚCIĆ DO WYSYCHANIA SMARU
I UNIKNĄĆ ZGNIECENIA USZCZELKI, NALEŻY
NATYCHMIAST PO ZAŁOŻENIU ŁĄCZNIKA
NA KOŃCACH RURY LUB PIERŚCIENI AGS
VIC-RING DOPROWADZIĆ DO ZETKNIĘCIA
SIĘ ZE SOBĄ METALOWYCH UCH ZACISKÓW
ŚRUBOWYCH OBUDÓW ŁĄCZNIKA.
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_123
ŹLE
DOBRZE
8.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym połączeniu ucha zacisków śrubowych stykają się ze sobą całą
powierzchnią.
OSTRZEŻENIE
t
Aby zapewnić prawidłowy montaż, nakrętki muszą być dokręcane równomiernie,
aż metalowe ucha zacisków śrubowych obudów łącznika zetkną się i zostanie osiągnięty
moment dokręcania, podany w niniejszej instrukcji.
t Zawsze doprowadzić do zetknięcia się metalowych uch zacisków śrubowych obudów łącznika
natychmiast po zamontowaniu łącznika na końcu rury lub pierścieni AGS Vic-Ring.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie połączenia, poważne
obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Wymagane momenty dokręcania
Wymiary
Wymagane momenty dokręcenia
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Ft-lbs
(Ntm)
14 – 18
14.000 – 18.000
355,6 – 457
250
340
20 – 24
20.000 – 24.000
508 – 610
375
500
Przydatne informacje dotyczące łączników typu W07 i W77
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Liczba śrub/
nakrętek
Rozmiar nakrętki
Rozmiar klucza
cale/metryczne
cale/mm
1 5⁄8
41
1 13⁄16
46
14 – 18
14.000 – 18.000
355,6 – 457
2
1
M24
20 – 24
20.000 – 24.000
508 – 610
2
1 1⁄8
M27
I-100-POL_124
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Typ W07 – łącznik sztywny
Typ W77 – łącznik elastyczny
(26 cali/660 mm i większe rozmiary)
(26 cali/660 mm i większe rozmiary)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
Poniższe instrukcje montażu zilustrowane
są fotografiami łącznika sztywnego
AGS typu W07 na rurze bezpośrednio
rowkowanej. Jednakże takie same
instrukcje obowiązują w przypadku
montażu łącznika elastycznego AGS typu
W77 na rurze bezpośrednio rowkowanej
oraz montażu łączników typu W07 i W77
na rurze z przyspawanymi pierścieniami
AGS Vic-Rings.
OSTRZEŻENIE
t
NIE próbować montować łączników AGS
typu W07 lub W77 na rurze bezpośrednio
rowkowanej za pomocą zestawów
do walcowania rowków oryginalnego typu.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną nieprawidłowego montażu
i awarii złącza, co może spowodować
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
ŁĄCZNIKI TYPU W07 I W77 WYMAGAJĄ
ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIEGO
MOMENTU DOKRĘCANIA. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE MOMENTU PODANE
SĄ W INSTRUKCJACH NA NASTĘPNYCH
STRONACH LUB NA OZNAKOWANIU
OBUDÓW ŁĄCZNIKÓW.
2.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ
I NASMAROWAĆ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Klasa uszczelki
zaznaczona jest kolorowym kodem. Nałożyć cienką
warstwę smaru lub silikonu Victaulic na przylgi
i zewnętrzną część uszczelki oraz wewnętrzną
powierzchnię obu obudów łącznika.
1.
Przygotować rurę według instrukcji
podanych w sekcjach „Sprawdzenie końca
rury” i „Przygotowanie rury” na stronie 120
lub 121. UWAGA: DO RUR O STANDARDOWEJ
GRUBOŚCI ŚCIANEK ZE STALI WĘGLOWEJ
I STALI NIERDZEWNEJ UŻYWAĆ ZESTAWU
ROLEK VICTAULIC AGS RW, A DO RUR
CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
UŻYWAĆ SPECJALNEGO ZESTAWU ROLEK
AGS RWX.
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na koniec rury lub pierścień AGS Vic-Ring. Sprawdzić,
czy uszczelka nie wystaje poza koniec rury lub
pierścień AGS Vic-Ring.
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_125
UWAGA
t
W celu ułatwienia montażu obudowy
łącznika wyposażone są w ucha
do podnoszenia. Z powodu dużej
masy obudów łącznika zalecamy
używanie mechanicznych urządzeń
do podnoszenia.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
4.
ZŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Wyosiować
i zetknąć oba końce rur. Przesunąć uszczelkę
na jej miejsce i ustawić pośrodku pomiędzy rowkami
na końcu każdej rury lub pierścieni AGS Vic-Ring.
5.
NASMAROWAĆ GWINTY ŚRUB:
Nałożyć cienką warstwę smaru lub silikonu Victaulic
na gwinty śrub. UWAGA: Jeżeli specjalnie zostały
zamówione śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,
to na gwint śrub należy nałożyć środek przeciwko
zakleszczaniu się gwintu.
I-100-POL_126
6.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY: Używając
taśmy, podobnie jak to jest pokazane na jednej
z powyższych fotografii, ze śrubami włożonymi
w otwory na śruby, zamontować obudowy
na uszczelce. Upewnić się, że wypusty obudowy
weszły całkowicie w rowek na obu końcach
rur lub na pierścieniach AGS Vic-Ring.
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
6a. ZAMONTOWAĆ PŁASKIE
PODKŁADKI/NAKRĘTKI: Założyć płaską
podkładkę (dostarczoną z łącznikiem) na koniec
każdej śruby i ręcznie przykręcić nakrętki do oporu
na każdej śrubie. UWAGA: Sprawdzić, czy owalna
szyjka śruby jest dobrze osadzona w otworze.
7.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać nakrętki
równomiernie, na przemian z obu stron (patrz
rysunek z lewej strony przedstawiający sekwencje
dokręcania). Upewnić się, że wypusty obudowy
weszły całkowicie w rowek na obu końcach rur lub
na pierścieniach AGS Vic-Ring. Dokręcać nakrętki
równomiernie, na przemian z każdej strony
do momentu, aż metalowe ucha zacisków
śrubowych obudów zetkną się I zostanie
osiągnięty wymagany moment dokręcania.
Patrz tabela „Wymagane momenty dokręcania”
na następnej stronie.
UWAGA: Bardzo duże znaczenie ma równomierne
dokręcanie nakrętek na przemian z każdej strony,
aby zapobiec ściśnięciu uszczelki. Aby zapewnić
prawidłowy montaż, zalecamy używać kluczy
nasadowych z głębokim gniazdem, ponieważ
łączniki te wyposażone są w długie śruby. Klucz
z głębokim gniazdem zapewnia objęcie całej
nakrętki, co jest konieczne podczas dokręcania.
ABY NIE DOPUŚCIĆ DO WYSYCHANIA SMARU
I UNIKNĄĆ ZGNIECENIA USZCZELKI, NALEŻY
NATYCHMIAST PO ZAŁOŻENIU ŁĄCZNIKA NA
KOŃCACH RURY LUB PIERŚCIENI AGS VIC-RING
DOPROWADZIĆ DO ZETKNIĘCIA SIĘ ZE SOBĄ
METALOWYCH UCH ZACISKÓW ŚRUBOWYCH
OBUDÓW ŁĄCZNIKA.
Powtarzać sekwencje dokręcania pokazane powyżej
do momentu spełnienia wymagań podanych
w punkcie 7.
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_127
ŹLE
DOBRZE
8.
Sprawdzić wzrokowo, czy w każdym połączeniu ucha zacisków śrubowych stykają się ze sobą całą
powierzchnią.
OSTRZEŻENIE
t
Nakrętki należy dokręcać równomiernie aż do całkowitego zetknięcia się uch zacisków
śrubowych obudowy ORAZ osiągnięcia określonego momentu dokręcenia.
t Zawsze doprowadzić do zetknięcia się metalowych uch zacisków śrubowych obudów łącznika
natychmiast po zamontowaniu łącznika na końcu rury lub pierścieni AGS Vic-Ring.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną awarii złącza i poważnych obrażeń
ciała oraz zniszczenia mienia.
Wymagane momenty dokręcania
Średnica
nominalna
cale
Rozmiar łącznika
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Wymagane momenty dokręcenia
Ft-lbs
(Ntm)
26 – 28
26.000 – 28.000
660 – 711
375
500
30 – 38
30.000 – 38.000
762 – 965
500
678
40 – 60
40.000 – 60.000
1016 – 1524
600
814
Przydatne informacje dotyczące łączników typu W07 i W77
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Liczba śrub/
nakrętek/
podkładek
Rozmiar śruby/
nakrętki/podkładki
Rozmiar klucza
cale/metryczne
cale/mm
26 – 28
26.000 – 28.000
660 – 711
4
1 1⁄8
M27
1 13⁄16
46
30 – 38
30.000 – 38.000
762 – 965
4
1¼
M30
2
50
40 – 60
40.000 – 60.000
1016 – 1524
4
1½
M36
2 3⁄8
60
I-100-POL_128
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Typ W89 – łącznik sztywny
do bezpośrednio rowkowanych rur ze stali nierdzewnej
lub rur ze stali węglowej z przyspawanymi pierścieniami AGS Vic-Rings (24 cale/610 mm i
mniejsze wielkości)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
Poniższe instrukcje montażu
zilustrowane są fotografiami łącznika
sztywnego AGS typu W89 na rurze
bezpośrednio rowkowanej. Jednakże
takie same instrukcje obowiązują w
przypadku montażu łącznika sztywnego
AGS typu W89 na rurze ze stali węglowej
z przyspawanymi pierścieniami AGS
Vic-Rings.
1.
Przygotować rurę według instrukcji
podanych w sekcjach „Sprawdzenie końca rury”
i „Przygotowanie rury” na stronie 120 lub 121.
UWAGA: W PRZYPADKU BEZPOŚREDNIEGO
ROWKOWANIA RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ
RURA MUSI BYĆ ROWKOWANA PRZEZ
WYTŁACZANIE ZA POMOCĄ ZESTAWU ROLEK
VICTAULIC AGS (RWX DO CIENKOŚCIENNYCH
RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ I RW
DO STANDARDOWYCH RUR ZE STALI
NIERDZEWNEJ).
OSTRZEŻENIE
t
Łączniki typu W89 muszą być używane
tylko do rur bezpośrednio rowkowanych
według specyfikacji systemu AGS
Victaulic (Advanced Groove System)
za pomocą zestawu rolek Victaulic AGS
(RWX do cienkościennych rur ze stali
nierdzewnej i RW do standardowych
rur ze stali nierdzewnej) lub rur ze stali
węglowej z przyspawanymi pierścieniami
AGS Vic-Rings.
t NIE próbować montować tego łącznika
na rurze bezpośrednio rowkowanej
za pomocą zestawów do walcowania
rowków oryginalnego typu.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną nieprawidłowego montażu
i awarii złącza, co może spowodować
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
ŁĄCZNIKI TYPU W89 WYMAGAJĄ
ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIEGO
MOMENTU DOKRĘCANIA. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE MOMENTU PODANE
SĄ W INSTRUKCJACH NA NASTĘPNYCH
STRONACH LUB NA OZNAKOWANIU
OBUDÓW ŁĄCZNIKÓW.
2.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ
I NASMAROWAĆ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Klasa uszczelki
zaznaczona jest kolorowym kodem. Nałożyć cienką
warstwę smaru lub silikonu Victaulic na przylgi
i zewnętrzną część uszczelki.
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na koniec rury lub pierścień AGS Vic-Ring. Sprawdzić,
czy uszczelka nie wystaje poza koniec rury lub
pierścień AGS Vic-Ring
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_129
4.
ZŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Wyosiować
i zetknąć oba końce rur. Przesunąć uszczelkę
na jej miejsce i ustawić pośrodku pomiędzy rowkami
na końcu każdej rury lub pierścieni AGS Vic-Ring.
7.
ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI:
Włożyć śruby i ręcznie przykręcić nakrętki do oporu
na każdej śrubie. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach na śruby.
OSTRZEŻENIE
t
5.
NASMAROWAĆ GWINTY ŚRUB:
Nałożyć cienką warstwę smaru lub silikonu Victaulic
na gwinty śrub. UWAGA: Jeżeli zostały specjalnie
zamówione śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,
to na gwint śrub nałożyć środek przeciwko
zacieraniu się gwintu.
Nakrętki należy dokręcać równomiernie
aż do całkowitego zetknięcia się uch
zacisków śrubowych obudowy ORAZ
osiągnięcia określonego momentu
dokręcenia.
t Zawsze doprowadzić do zetknięcia się
metalowych uch zacisków śrubowych
obudów łącznika natychmiast po
zamontowaniu łącznika na końcu rury
lub pierścieni AGS Vic-Ring.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
być przyczyną awarii złącza i poważnych
obrażeń ciała oraz zniszczenia mienia.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
6.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY: Założyć
obudowy na uszczelkę. Sprawdzić, czy wypusty
obudowy weszły całkowicie w rowek na obu
końcach rur lub na pierścieniach AGS Vic-Ring.
Podeprzeć segmenty podczas przygotowywania
śrub i nakrętek do montażu.
I-100-POL_130
8.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać nakrętki
równomiernie, na przemian z każdej strony. Upewnić
się, że wypusty obudowy weszły całkowicie
w rowek na obu końcach rur lub na pierścieniach
AGS Vic-Ring. Dokręcać nakrętki równomiernie,
na przemian z każdej strony do momentu,
aż metalowe ucha zacisków śrubowych obudów
zetkną się i zostanie osiągnięty wymagany
moment dokręcania 375 ft-lbs/500 Ntm.
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
UWAGA: Bardzo duże znaczenie ma równomierne
dokręcanie nakrętek, na przemian z każdej strony,
aby zapobiec ściśnięciu uszczelki. Aby zapewnić
prawidłowy montaż, zalecamy używać kluczy
nasadowych z głębokim gniazdem, ponieważ
łączniki te wyposażone są w długie śruby. Klucz
z głębokim gniazdem zapewnia objęcie całej
nakrętki, co jest konieczne podczas dokręcania.
ABY NIE DOPUŚCIĆ DO WYSYCHANIA SMARU
I UNIKNĄĆ ZGNIECENIA USZCZELKI, NALEŻY
NATYCHMIAST PO ZAŁOŻENIU ŁĄCZNIKA
NA KOŃCACH RURY LUB PIERŚCIENI AGS
VIC-RING DOPROWADZIĆ DO ZETKNIĘCIA
SIĘ ZE SOBĄ METALOWYCH UCH ZACISKÓW
ŚRUBOWYCH OBUDÓW ŁĄCZNIKA.
Przydatne informacje dla łączników
typu W89
Wymiary
Rozmiar
nakrętki
Rozmiar
klucza
Średnica Rzeczywista
średnica
nomicale/
nalna zewnętrzna rury
cale/mm
metryczne
cale
cale/
mm
14 – 24 14.000 – 24.000
355,6 – 610
1 13⁄16
46
1 1⁄8
M27
ŁĄCZNIKI SYSTEMU AGS (ADVANCED GROOVE SYSTEM) DO
RUR BEZPOŚREDNIO ROWKOWANYCH LUB Z PIERŚCIENIAMI
AGS VIC-RING ® INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_131
I-100-POL_132
Łączniki kołnierzowe
do rur z rowkami
Instrukcja instalacji
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 441
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 741
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 743
Łącznik kołnierzowy FireLock typu 744
I-100-POL_133
UWAGI NA TEMAT ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
VIC-FLANGE® TYPU 441 ZE STALI NIERDZEWNEJ
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku.
t
Łączniki kołnierzowe typu 441 są przeznaczone do stosowania wraz z kołnierzami z podniesioną przylgą
klasy 150 według ANSI B16.5. W przypadku łączenia łączników typu 441 ze współpracującymi kołnierzami
płaskimi wysunięte części na zewnętrznej krawędzi oraz wokół otworów łącznika kołnierzowego typu
441 muszą zostać zeszlifowane do płaszczyzny korpusu. Zaciemnione miejsca na powyższym rysunku
wskazują występy, które muszą zostać zeszlifowane w obu segmentach.
t
Łączniki kołnierzowe typu 441 nie mogą być używane w instalacjach, gdzie nie są zamontowane
w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią kołnierza współpracującego. Nie wolno używać podkładek
kołnierzowych lub innych elementów przeszkadzających w zamontowaniu łącznika typu 441 w tej samej
płaszczyźnie z powierzchnią kołnierza współpracującego.
t
Łączników typu 441 nie można używać, jako punktów kotwiących dla cięgieł w przypadku luźnych
połączeń kołnierzowych.
t
Łączników typu 441 nie można używać do łączenia z powierzchniami pokrytymi gumą, z zaworami
międzykołnierzowymi bądź kołnierzowymi, a także, gdy łącznik kołnierzowy nie jest zamontowany
w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią kołnierza współpracującego.
t
Ze względu na zewnętrzne wymiary kołnierza nie można zamontować dwóch łączników typu 441
położonych względem siebie pod kątem 90º na standardowej kształtce rurowej (np. kolanku czy trójniku).
t
DO PRAWIDŁOWEGO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH TYPU 441
WYMAGANE JEST STOSOWANIE STANDARDOWYCH ŚRUB MONTAŻOWYCH
O ŚREDNICY TRZONU RÓWNEJ ŚREDNICY GWINTU.
I-100-POL_134
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
Typ 441 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange ze stali nierdzewnej (opatentowany)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produk
tu i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
Sprawdzić, czy za rowkiem na rurze
znajduje się wystarczająca ilość wolnego
miejsca do prawidłowego zamontowania
łącznika kołnierzowego.
3.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy dostarczona
uszczelka jest odpowiednia dla danego czynnika.
Klasa uszczelki zaznaczona jest kolorowym kodem.
Nałożyć cienką warstwę smaru lub silikonu Victaulic
na przylgi i zewnętrzną cześć uszczelki.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury, od rowka do końca rury, musi być
gładka bez wgnieceń i występów (łącznie ze szwami
spawalniczymi) i nie może zawierać oznaczeń
walcowania, aby zapewnić szczelność. Usunąć
resztki smaru, złuszczoną farbę, zabrudzenia i ostre
cząstki.
Znaczniki
na
uszczelce
Położenie
uszczelki
(Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia
czytelności rysunku)
2.
WŁOŻYĆ ŚRUBĘ ŁĄCZĄCĄ: Przełożyć
standardową śrubę montażową o średnicy trzonu
równej średnicy gwintu przez otwór mocowania,
aby łącznik kołnierzowy działał jak zawias – tak jak
pokazano powyżej.
4.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na koniec rury. Sprawdzić, czy uszczelka jest
prawidłowo ułożona, tak jak pokazano na rysunku
powyżej. UWAGA: Napis na zewnętrznej części
uszczelki musi być zwrócony w stronę gniazda
uszczelki w łączniku kołnierzowym typu 441.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_135
5.
ZAMONTOWAĆ ŁĄCZNIK
KOŁNIERZOWY VIC-FLANGE: Założyć
5c. Sprawdzić, czy uszczelka jest w dalszym ciągu
dobrze osadzona w łączniku kołnierzowym.
rozkładany kołnierz wokół końca rury z rowkiem.
Sprawdzić, czy wypusty łącznika kołnierzowego
weszły całkowicie w rowek rury.
6.
POŁĄCZYĆ ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY
VIC-FLANGE Z KOŁNIERZEM
WSPÓŁPRACUJĄCYM: Połączyć kołnierz
5a.
Łącznik ma łapy w postaci nadlewów służące
do jego zamykania, które ułatwiają montaż. Ścisnąć
oba nadlewy, używając kombinerek lub klucza,
i przyciągnąć segmenty do siebie, aż wyrównają
się otwory na śrubę.
współpracujący z łącznikiem kołnierzowym,
wyrównując otwory w kołnierzu współpracującym
i przekładając śruby.
UWAGA
t
W przypadku używania śrub/nakrętek
ze stali nierdzewnej posmarować
gwint śruby środkiem zapobiegającym
zacieraniu się gwintu.
7.
WKRĘCIĆ NAKRĘTKI NA ŚRUBY
MONTAŻOWE: Wkręcić nakrętki na śruby
montażowe. Dokręcić nakrętki ręcznie, do oporu.
5b. Po wyrównaniu otworów łącznika
kołnierzowego przełożyć przez nie standardową
śrubę montażową o średnicy trzonu równej
średnicy gwintu.
8.
ZAMONTOWAĆ POZOSTAŁE
ŚRUBY/NAKRĘTKI: Włożyć standardowe śruby
montażowe o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu do pozostałych otworów w łączniku
kołnierzowym i kołnierzu współpracującym.
Dokręcić nakrętki ręcznie, do oporu.
I-100-POL_136
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
8.
ZAMONTOWAĆ POZOSTAŁE
ŚRUBY/NAKRĘTKI: Włożyć standardowe śruby
9.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcić
równomiernie wszystkie nakrętki metodą na krzyż
jak podczas montażu standardowego kołnierza.
Dokręcać wszystkie nakrętki aż do uzyskania
zalecanego, standardowego momentu dokręcania.
montażowe o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu do pozostałych otworów w łączniku
kołnierzowym i kołnierzu współpracującym.
Dokręcić nakrętki ręcznie, do oporu.
Przydatne informacje dla łączników typu 441
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Liczba
śrub/
nakrętek
Śruba/nakrętka
montażowa
rozmiar x
długość
Wymagana†
cale/mm †
Wymagana
współpracująca
powierzchnia
uszczelnienia
cale/mm
„A”
Maks.
„B”
Min.
2
2.375
60,3
4
5⁄8 x 2 ¾
2.38
61
3.41
87
2½
2.875
73,0
4
5⁄8 x 3
2.88
73
3.91
99
3
3.500
88,9
4
5⁄8 x 3
3.50
89
4.53
11.5
4
4.500
114,3
8
5⁄8 x 3
4.50
114
5.53
141
6
6.625
168,3
8
¾ x 3½
6.63
168
7.78
198
† Firma Victaulic nie dostarcza śrub/nakrętek montażowych. Rozmiary śrub/nakrętek są takie same,
jak w przypadku typowych połączeń kołnierzowych. Do prawidłowego zamontowania łączników
kołnierzowych Victaulic wymagane jest stosowanie standardowych śrub o średnicy trzonu równej
średnicy gwintu.
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, zacieniony obszar
współpracującego kołnierza (przedstawiony z prawej strony)
nie może być pofalowany ani w żaden sposób odkształcony.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
A
B
I-100-POL_137
UWAGI DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
KOŁNIERZOWYCH VIC-FLANGE WIELKOŚCI
12 CALI/323,9 MM I MNIEJSZYCH
Typu 741 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange
Typu 744 – łącznik kołnierzowy FireLock
Typu 743 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange
t
Łącznik kołnierzowy wyposażony jest w małe zęby na wewnętrznej stronie na obwodzie wypustu,
aby uniemożliwić obracanie się łącznika. Te zęby należy usunąć, jeśli łącznik kołnierzowy ma być używany
razem z przepustnicami Victaulic typu 700 do rur z rowkami, rurami z tworzywa sztucznego i rurami
rozmiaru Schedule 5.
t
Łączniki kołnierzowe należy montować w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi elementami
współpracującymi.
t
Ze względu na zewnętrzne wymiary kołnierza nie można zamontować dwóch łączników kołnierzowych
Victaulic położonych względem siebie pod kątem 90º na standardowej kształtce rurowej.
t
Łączniki kołnierzowe Victaulic nie mogą być używane z armaturą FireLock.
t
Gdy wraz z łącznikami Victaulic są używane zawory kołnierzowe bądź międzykołnierzowe, należy
sprawdzić wymiary tarczy i zapewnić odpowiedni prześwit.
t
Łączników kołnierzowych Victaulic nie można używać jako punktów kotwiących dla cięgieł
umieszczonych w poprzek swobodnych złączy.
t
Parowanie łączników kołnierzowych Victaulic z kołnierzami, zaworami itp. osprzętem wykończonym
gumą wymaga użycia podkładki kołnierzowej Victaulic. Patrz sekcja „Uwagi dotyczące podkładek
kołnierzowych Victaulic” na następnej stronie.
t
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, powierzchnia przylegającego kołnierza nie może być pofalowana
ani w żaden sposób odkształcona. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji.
t
Napis na zewnętrznej części uszczelki musi przylegać do wgłębienia uszczelki łącznika kołnierzowego
Victaulic. Po prawidłowym zamontowaniu napis na uszczelce musi być niewidoczny.
t
W przypadku łączenia łączników kołnierzowych Victaulic punkty zawiasów muszą być przesunięte
względem siebie o około 90°.
t
Łączniki kołnierzowe typu 741 mogą być używane tylko po tej stronie przepustnic z serii 700,
gdzie nie kolidują z dźwignią do sterowania przepustnicy.
t
Łączniki kołnierzowe typu 741 mogą być używane z przepustnicami serii 761 Vic-300 MasterSeal
i zaworami zwrotnymi serii 716/716H wszystkich wielkości.
t
Przepustnic Vic-300 MasterSeal serii 761 nie można podłączać bezpośrednio do innych złączy
kołnierzowych za pomocą łączników kołnierzowych typu 743. Do takich zastosowań wymagane
są przejściowe łączniki kołnierzowe rowek-kołnierz nr 46 ANSI 300.
t
Łączniki typu 741 mogą być używane tylko po jednej stronie przepustnic z serii 765, 705, 766 i 707C
o rozmiarach 8 cali/219,1 mm, aby nie kolidowały ze współpracującymi elementami i nie ograniczały
sterowania przepustnicą za pomocą dźwigni.
t
Łączniki kołnierzowe typu 741 nie mogą być używane z przepustnicami serii 765 i 705 o wielkości
10 cali/273,0 mm.
t
Łączniki kołnierzowe typu 741 i 743 można montować na każdym końcu zaworu zwrotnego FireLock serii
717, 717H, 717R i 717HR.
t
Przepustnic serii 765, 705, 766 i 707C nie można łączyć bezpośrednio do innej armatury z kołnierzami
za pomocą łączników kołnierzowych Vic-Flange typu 743. Do takich zastosowań wymagane są
przejściowe łączniki kołnierzowe rowek-kołnierz nr 46 ANSI 300.
t
Przepustnic serii 763 ze stali nierdzewnej nie można łączyć bezpośrednio do innej armatury z kołnierzami
za pomocą łączników kołnierzowych typu 743. Do takich zastosowań wymagane są przejściowe łączniki
kołnierzowe rowek-kołnierz nr 46 ANSI 300.
t
Łączniki kołnierzowe Vic-Flange typu 743 są przeznaczone do łączenia z kołnierzami o wysuniętym czole. W celu
podłączenia kołnierzy z płaskim czołem wysunięte na zewnątrz części łącznika Vic-Flange typu 743 należy usunąć.
t
Łączniki kołnierzowe Vic-Flange typu 743 o rozmiarach 2, 2 ½ oraz 3 cale/60,3, 73,0 oraz 88,9 mm w przypadku łączenia ich z zaworami lub armaturą Victaulic muszą być zamawiane jako fabrycznie
zmontowany komplet. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
t
DO PRAWIDŁOWEGO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH VICTAULIC WYMAGANE JEST
STOSOWANIE STANDARDOWYCH ŚRUB MONTAŻOWYCH O ŚREDNICY TRZONU RÓWNEJ ŚREDNICY
GWINTU.
I-100-POL_138
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
UWAGI DOTYCZĄCE PODKŁADEK
KOŁNIERZOWYCH VICTAULIC 12 CALI/
323,9 MM I MNIEJSZYCH ROZMIARÓW
Typu 741 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange
Typu 744 – łącznik kołnierzowy FireLock
Typu 743 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange
Łączniki kołnierzowe Victaulic, w celu zapewnienia szczelności, wymagają gładkiej i twardej powierzchni
na kołnierzu współpracującym. Jeśli w przypadku pewnych zastosowań, do których łączniki kołnierzowe
Victaulic dobrze by się nadawały, nie można zapewnić odpowiedniej powierzchni styku, zaleca się
stosowanie podkładek kołnierzowych Victaulic (typu F z tworzywa fenolowego do instalacji miedzianych),
które należy włożyć między kołnierze, aby zapewnić niezbędną powierzchnię uszczelnienia. Aby mieć
pewność, że zostaną dostarczone odpowiednie podkładki kołnierzowe Victaulic, zawsze podczas zamawiania
należy podawać typ i rozmiar produktu.
A.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z ząbkowanym kołnierzem – od strony
ząbkowanego kołnierza należy założyć uszczelkę kołnierza. Następnie włożyć podkładkę kołnierzową
Victaulic między łącznik kołnierzowy Victaulic a uszczelkę kołnierza.
B.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z zaworem międzykołnierzowym
wyłożonym gumą, z częściowo gumowym czołem (gładkim lub nie) – umieścić
podkładkę kołnierzową Victaulic między zaworem a łącznikiem kołnierzowym Victaulic.
C.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z kołnierzem, zaworem i inną
armaturą, która ma powierzchnię czołową pokrytą gumą – między kołnierz pokryty
gumą a łącznik kołnierzowy Victaulic włożyć podkładkę kołnierzową Victaulic.
D.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z osprzętem (zawory, sita itp.),
w którym powierzchnia kołnierza jest wyposażona we wkładkę – postępować tak,
jak w przypadku podłączania łącznika kołnierzowego Victaulic do ząbkowanego kołnierza.
Patrz zastosowanie „A” powyżej.
E.
Parowanie łączników kołnierzowych Victaulic AWWA z łącznikami kołnierzowymi
NPS Victaulic – umieścić podkładkę kołnierzową Victaulic między dwoma łącznikami kołnierzowymi
Victaulic z zawiasami przesuniętymi o 90°. Jeśli jeden z kołnierzy nie jest łącznikiem kołnierzowym
Victaulic (np. kołnierz zaworu), należy umieścić przed nim uszczelkę kołnierza. Następnie podkładkę
kołnierzową Victaulic należy włożyć między uszczelkę kołnierza a uszczelkę kołnierza Victaulic.
F.
PODKŁADKI KOŁNIERZOWE VIC-FLANGE TYPU 741 I 744 MAJĄ INNE WYMIARY
NIŻ PODKŁADKI KOŁNIERZOWE VIC-FLANGE TYPU 743. STOSOWANIE ICH JAKO
BEZPOŚREDNICH ZAMIENNIKÓW JEST ZABRONIONE.
PRZYKŁAD:
Współpracując
y kołnierz z
przylgą
podniesioną
Łącznik
kołnierzowy
Vic-Flange
Uszczelka kołnierzowa
Vic-Flange
Uszczelka kołnierza z przylgą
podniesioną
Podkładka kołnierzowa Vic-Flange
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_139
Typ 741 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange (12 cali/323,9 mm i mniejsze rozmiary) –
ANSI 125, 150/DIN klasa PN10 lub DIN klasa PN16
Typ 743 – łącznik kołnierzowy Vic-Flange (klasa 300 według ANSI)
Typ 744 – łącznik kołnierzowy FireLock (klasa 150 według ANSI)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
t
W poniższych instrukcjach zostały wykorzystane zdjęcia połączenia kołnierzowego rurowego
Vic-Flange typu 741. Jeśli jednak nie zostało to specjalnie zaznaczone, wszystkie instrukcje
odnoszą się także do łączników kołnierzowych Vic-Flange typu 743 oraz i FireLock typu 744.
Należy sprawdzić, czy za rowkiem na rurze znajduje wystarczająca ilość wolnego miejsca
do prawidłowego zamontowania łącznika kołnierzowego Vic-Flange.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury, od rowka do końca rury, musi być
gładka bez wgnieceń i występów (łącznie ze szwami
spawalniczymi) i nie może zawierać oznaczeń
walcowania, aby zapewnić szczelność. Usunąć
resztki smaru, złuszczoną farbę, zabrudzenia i ostre
cząstki.
UWAGA
Tylko dla produktów FireLock:
t Niektóre produkty FireLock firmy Victaulic
mogą być wyposażone w uszczelnienie
Vic-Plus™. Jeśli złącze jest wyposażone
w uszczelnienie Vic-Plus, nie jest
wymagane dodatkowe smarowanie
w przypadku pierwszej instalacji
w rurociągach wodnych montowanych
lub pracujących ciągle w temperaturze
powyżej 0°F/–18°C.
t Więcej informacji można znaleźć w sekcji
„Smarowanie” w niniejszym podręczniku.
I-100-POL_140
2.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy dostarczona
uszczelka jest odpowiednia dla danego czynnika.
Klasa uszczelki zaznaczona jest kolorowym kodem.
Nałożyć cienką warstwę smaru lub silikonu Victaulic
na przylgi i zewnętrzną część uszczelki. UWAGA:
Ta uszczelka pełni funkcję głównego, jedynego
uszczelnienia. Informacje na temat zastosowań
specjalnych można znaleźć na początku tej sekcji.
UWAGA
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
Znaczniki
na uszczelce
Vic-Flange
Typy 741 i 744
Kołnierz
współpracujący
Położenie
uszczelki
Prawidłowe umieszczenie
uszczelki
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
3.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na koniec rury. Sprawdzić, czy uszczelka jest
prawidłowo ułożona, tak jak pokazano na rysunku.
UWAGA: Napis na zewnętrznej części uszczelki
musi przylegać do wgłębienia uszczelki łącznika
kołnierzowego. Po prawidłowym zamontowaniu
napis na uszczelce powinien być niewidoczny.
Typ 743
5.
ZAŁOŻYĆ ŚRUBY: Włożyć standardową
śrubę montażową o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu do otworu w zacisku zakładkowym łącznika
kołnierzowego. Dzięki temu kołnierz nie wypadnie
z rowka rury.
4.
ZAMONTOWAĆ ŁĄCZNIK
KOŁNIERZOWY: Rozchylić maksymalnie łącznik
kołnierzowy i założyć go na uszczelkę. Sprawdzić,
czy wypusty łącznika kołnierzowego weszły
prawidłowo w rowek rury.
4a. DOTYCZY TYLKO ŁĄCZNIKÓW
KOŁNIERZOWYCH TYPU 741 I 744: Łącznik
ma łapy w postaci nadlewów służące do jego
zamykania, które ułatwiają montaż. W razie potrzeby
można użyć klucza francuskiego, aby wyrównać
otwory kołnierza. Ułatwi to włożenie standardowych
śrub do otworów w kołnierzu.
5a.
Sprawdzić, czy uszczelka jest dobrze
osadzona w łączniku kołnierzowym.
6.
POŁĄCZYĆ ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY
Z DRUGIM KOŁNIERZEM: Połączyć drugi
kołnierz z łącznikiem kołnierzowym, wyrównując
otwory w drugim kołnierzu i przekładając śruby.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_141
6a. Przykręcić standardowe nakrętki do dwóch
śrub i dokręcić je do oporu ręcznie.
8.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
równomiernie wszystkie nakrętki jak podczas
montażu zwykłego kołnierza. Kontynuować
równomierne dokręcanie nakrętek, aż powierzchnie
czołowe kołnierzy zetkną się ze sobą całą
powierzchnią, lub do osiągnięcia określonego
momentu dokręcenia.
7.
ZAŁOŻYĆ POZOSTAŁE ŚRUBY/
NAKRĘTKI: Włożyć standardowe śruby
montażowe o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu do pozostałych otworów na kołnierzach.
Przykręcić standardowe nakrętki i dokręcić je ręcznie
do oporu.
I-100-POL_142
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
Przydatne informacje dla łączników typu 741, 743 i 744
Wymiary
Liczba
wymaganych
śrub/nakrętek
montażowych †
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
Typ
nominalna
741
cale lub mm cale/mm
Typ
743
Typ
744
Śruba/nakrętka
montażowa
rozmiar x długość
cale †
Typ
741
Typ
743
Typ
744
Wymagana
współpracująca
powierzchnia
uszczelnienia
cale/mm
„A”
Maks.
„B”
Min.
2
2.375
60,3
4
8
4
5⁄8 x 2 ¾ 5⁄8 x 3 5⁄8 x 2 ¾
2.38
61
3.41
87
2½
2.875
73,0
4
8
4
5⁄8 x 3 ¾ x 3 ¼ 5⁄8 x 3
2.88
73
3.91
99
3
3.500
88,9
4
8
4
5⁄8 x 3 ¾ x 3 ½ 5⁄8 x 3
3.50
89
4.53
115
4
4.500
114,3
8
8
8
5⁄8 x 3 ¾ x 3 ¾ 5⁄8 x 3
4.50
114
5.53
141
5
5.563
141,3
8
8
8
¾x3½ ¾x4 ¾x3½
5.56
141
6.71
170
6
6.625
168,3
8
12
8
¾x3½ ¾x4½ ¾x3½
6.63
168
7.78
198
165,1 mm
‡*
6.500
165,1
8
—
—
¾x3½
6.50
165
7.66
195
8
8.625
219,1
8
12
8
¾ x 3 ½ 7⁄8 x 4 ¾ ¾ x 3 ½
8.63
219
9.94
253
10 *
10.750
273,0
12
16
—
7⁄8 x 4
1x5¼
—
10.75
273
12.31
313
12 *
12.750
323,9
12
16
—
7⁄8 x 4
1 1⁄8 x
5¾
—
12.75
324
14.31
364
—
—
† Firma Victaulic nie dostarcza śrub/nakrętek montażowych. Rozmiary śrub/nakrętek są takie same,
jak w przypadku typowych połączeń kołnierzowych. Dłuższe śruby wymagane są, gdy łączniki
kołnierzowe Victaulic stosowane są do zaworów kołnierzowych. Do prawidłowego zamontowania
łączników kołnierzowych Victaulic wymagane jest stosowanie standardowych śrub o średnicy trzonu
równej średnicy gwintu.
‡ Łączniki kołnierzowe typu 743 są niedostępne w rozmiarze 165,1 mm.
* Łączniki kołnierzowe typu 744 FireLock są niedostępne w rozmiarach 165,1 mm; 10 cali/273,0 mm
i 12 cali/323,9 mm.
UWAGA: Łączniki kołnierzowe typu 741 i 743 zapewniają sztywne połączenie, gdy są używane razem
z rurami o standardowych rowkach walcowanych lub skrawanych wykonanych według specyfikacji
Victaulic. W związku z tym w miejscach połączeń nie są dopuszczalne żadne ruchy liniowe lub kątowe.
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, zacieniowana
powierzchnia współpracującego kołnierza
(pokazana na rysunku po prawej stronie) nie może
być pofalowana ani w żaden sposób odkształcona.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
A
B
I-100-POL_143
Informacje dotyczące łączników kołnierzowych typu 741 w wykonaniu metrycznym
klasa PN10 i PN16
Wymiary
PN10
Wymagana
powierzchnia
uszczelnienia
mm/cale
PN16
Liczba
Liczba
Rzeczywista
średnica wymaganych Rozmiar śrub/ wymaganych Rozmiar śrub/
nakrętek
nakrętek śrub/nakrętek
Średnica zewnętrzna śrub/nakrętek
montażowych
montanominalna rury mm/ montażowych montażowych
metrycznych †
metrycznych † żowych †
†
cale
mm
„A”
Maks.
„B”
Min.
50
60,3
2.375
4
M16
4
M16
60
2.38
87
3.41
65
73,0
2.875
4
M16
4
M16
76
3.00
103
4.05
76,1
76,1
3.000
4
M16
4
M16
76
3.00
103
4.05
80
88,9
3.500
8
M16
8
M16
89
3.50
115
4.53
100
114,3
4.500
8
M16
8
M16
114
4.50
141
5.55
108,0
108,0
4.250
8
M16
8
M16
108
4.25
133
5.24
133,0
133,0
5.250
8
M16
8
M16
133
5.24
160
6.30
139,7
139,7
5.500
8
M16
8
M16
140
5.51
168
6.61
150
168,3
6.625
8
M20
8
M20
168
6.63
198
7.78
159,0
159,0
6.250
8
M20
8
M20
159
6.25
187
7.36
165,1
165,1
6.500
8
M20
8
M20
165
6.50
195
7.68
200
219,1
8.625
8
M20
12
M20
219
8.63
252
9.94
250
273,0
10.750
12
M20
12
M24
273
10.75
313
12.31
300
323,9
12.750
12
M20
12
M24
324
12.75
365
14.31
† Firma Victaulic nie dostarcza śrub/nakrętek montażowych. Rozmiary śrub/nakrętek są takie same,
jak w przypadku typowych połączeń kołnierzowych. Dłuższe śruby wymagane są, gdy łączniki
kołnierzowe Victaulic stosowane są do zaworów kołnierzowych. Do prawidłowego zamontowania
łączników kołnierzowych Victaulic wymagane jest stosowanie standardowych śrub o średnicy trzonu
równej średnicy gwintu.
UWAGI: Łączniki kołnierzowe typu 741 zapewniają sztywne połączenie, gdy są używane razem
z rurami o standardowych rowkach walcowanych lub skrawanych wykonanych według specyfikacji
Victaulic. Związku z tym w miejscach połączeń nie są dopuszczalne żadne ruchy liniowe lub kątowe.
Skontaktować się z firmą Victaulic, aby uzyskać informacje dotyczące kołnierzy AS2129 – Tabela E;
ISO 2084 (PN10); DIN 2532 (PN10) i JIS B-2210 (10K).
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, zacieniowana
powierzchnia współpracującego kołnierza
(pokazana na rysunku po prawej stronie) nie może
być pofalowana ani w żaden sposób odkształcona.
I-100-POL_144
A
B
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
Pomocne informacje dotyczące łączników kołnierzowych metrycznych typu 741 JIS 10K
Wymiary
Średnica
nominalna
mm
Wymagana współpracująca
Powierzchnia uszczelnienia
mm/cale
JIS 10K
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
mm/cale
Liczba
Rozmiar śrub/
wymaganych
nakrętek
śrub/
montażowych
nakrętek
montażowych † metrycznych †
„A”
Maks.
„B”
Min.
73
73,0
2.880
4
M16
73
2.88
99
3.91
65
76,1
3.000
4
M16
76
3.00
103
4.05
80
88,9
3.500
8
M16
89
3.50
115
4.53
100
114,3
4.500
8
M16
114
4.50
141
5.53
141,3
141,3
5.560
8
M20
141
5.56
171
6.71
165,1
165,1
6.500
8
M20
165
6.50
195
7.66
150
168,3
6.625
8
M20
168
6.63
198
7.78
† Firma Victaulic nie dostarcza śrub/nakrętek montażowych. Rozmiary śrub/nakrętek są takie same,
jak w przypadku typowych połączeń kołnierzowych. Dłuższe śruby wymagane są, gdy łączniki
kołnierzowe Victaulic stosowane są do zaworów kołnierzowych. Do prawidłowego zamontowania
łączników kołnierzowych Victaulic wymagane jest stosowanie standardowych śrub o średnicy trzonu
równej średnicy gwintu.
UWAGI: Łączniki kołnierzowe typu 741 zapewniają sztywne połączenie, gdy są używane razem
z rurami o standardowych rowkach walcowanych lub skrawanych wykonanych według specyfikacji
Victaulic. Związku z tym w miejscach połączeń nie są dopuszczalne żadne ruchy liniowe lub kątowe.
Skontaktować się z firmą Victaulic, aby uzyskać informacje dotyczące kołnierzy AS2129 – Tabela E;
ISO 2084 (PN10); DIN 2532 (PN10) i JIS B-2210 (10K).
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, zacieniowana
powierzchnia współpracującego kołnierza
(pokazana na rysunku po prawej stronie) nie może
być pofalowana ani w żaden sposób odkształcona.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
A
B
I-100-POL_145
UWAGI DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
KOŁNIERZOWYCH VICTAULIC ROZMIARU
14 CALI/355,6 MM I WIĘKSZYCH (NIE AGS)
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 741
t
Łączniki kołnierzowe należy montować w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi elementami
współpracującymi.
t
Ze względu na zewnętrzne wymiary kołnierza nie można zamontować dwóch łączników kołnierzowych
Victaulic położonych względem siebie pod kątem 90º na standardowej kształtce rurowej.
t
Gdy wraz z łącznikami Victaulic są używane zawory kołnierzowe bądź międzykołnierzowe, należy
sprawdzić wymiary tarczy i zapewnić odpowiedni prześwit.
t
Łączników kołnierzowych Victaulic nie można używać jako punktów kotwiących dla cięgieł
umieszczonych w poprzek swobodnych złączy.
t
Łączenie łączników kołnierzowych Victaulic z kołnierzami, zaworami itp. osprzętem pokrytymi gumą
wymaga użycia podkładki kołnierzowej Victaulic. Patrz sekcja „Uwagi dotyczące podkładek kołnierzowych
Victaulic” na następnej stronie.
t
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, powierzchnia przylegającego kołnierza nie może być pofalowana
ani w żaden sposób odkształcona. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji.
t
Napis na zewnętrznej części uszczelki musi przylegać do wgłębienia uszczelki łącznika kołnierzowego
Victaulic. Po prawidłowym zamontowaniu napis na uszczelce musi być niewidoczny.
t
DO PRAWIDŁOWEGO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH VICTAULIC WYMAGANE
JEST STOSOWANIE STANDARDOWYCH ŚRUB MONTAŻOWYCH O ŚREDNICY TRZONU RÓWNEJ
ŚREDNICY GWINTU.
I-100-POL_146
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
UWAGI DOTYCZĄCE PODKŁADEK
KOŁNIERZOWYCH VICTAULIC ROZMIARU
14 CALI/355,6 MM I WIĘKSZYCH (NIE AGS)
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 741
Łączniki kołnierzowe Victaulic w celu zapewnienia szczelności wymagają gładkiej i twardej powierzchni
na kołnierzu współpracującym. Jeśli w przypadku pewnych zastosowań, do których łączniki kołnierzowe
Victaulic dobrze by się nadawały, nie można zapewnić odpowiedniej powierzchni styku, zaleca się
stosowanie metalowych podkładek kołnierzowych Victaulic, które należy włożyć między łącznik kołnierzowy
Victaulic i kołnierz współpracujący, aby zapewnić niezbędną powierzchnię uszczelnienia. Aby mieć pewność,
że zostaną dostarczone odpowiednie podkładki kołnierzowe Victaulic, zawsze podczas składania zamówienia
należy podawać typ i rozmiar produktu.
A.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z ząbkowanym kołnierzem – od strony
ząbkowanego kołnierza należy założyć uszczelkę kołnierza. Następnie włożyć podkładkę kołnierzową
Victaulic między łącznik kołnierzowy Victaulic a uszczelkę kołnierza.
B.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z zaworem międzykołnierzowym
wyłożonym gumą, z częściowo gumowym czołem (gładkim lub nie) – umieścić
podkładkę kołnierzową Victaulic między zaworem a łącznikiem kołnierzowym Victaulic.
C.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z kołnierzem, zaworem i inną
armaturą, która ma powierzchnię czołową pokrytą gumą – między kołnierz pokryty
gumą a łącznik kołnierzowy Victaulic włożyć podkładkę kołnierzową Victaulic.
D.
Parowanie łącznika kołnierzowego Victaulic z osprzętem (zawory, sita itp.),
w którym powierzchnia kołnierza jest wyposażona we wkładkę – postępować tak,
jak w przypadku podłączania łącznika kołnierzowego Victaulic do ząbkowanego kołnierza. Patrz
zastosowanie „A” powyżej.
E.
Parowanie łączników kołnierzowych Victaulic AWWA z łącznikami kołnierzowymi
NPS Victaulic – umieścić pierścień kołnierzowy pośredniczący Victaulic między dwoma łącznikami
kołnierzowymi Victaulic z przesuniętymi wzajemnie śrubami ściągającymi. Jeśli jeden z kołnierzy nie
jest łącznikiem kołnierzowym Victaulic (np. kołnierz zaworu), należy umieścić przed nim uszczelkę
kołnierzową Victaulic. Następnie podkładkę kołnierzową Victaulic należy włożyć między uszczelkę
kołnierza a uszczelkę kołnierzową Victaulic. UWAGA: Podczas parowania łącznika kołnierzowego
typu 741 z łącznikiem kołnierzowym typu 341 o rozmiarach 14-24 cale/355,6-610 mm należy używać
pierścieni pośredniczących Victaulic zamiast podkładek kołnierzowych Victaulic.
PRZYKŁAD:
Współpracując
y kołnierz z
przylgą
podniesioną
Łącznik
kołnierzowy
Vic-Flange
Uszczelka kołnierzowa
Vic-Flange
Uszczelka kołnierza z przylgą
podniesioną
Podkładka kołnierzowa Vic-Flange
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_147
Typ 741 (nie AGS) – łącznik kołnierzowy Vic-Flange (rozmiar 14 cali/355,6 mm i większe) klasa
150 wg ANSI
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
UWAGA
t
Upewnić się, że za rowkiem na rurze
znajduje się odpowiednia ilość miejsca
zapewniająca prawidłowy montaż
łącznika kołnierzowego.
1.
SPRAWDZIĆ KOŃCE RURY: Zewnętrzna
powierzchnia rury, od rowka do końca rury, musi
być gładka, bez wgnieceń i występów (łącznie
ze szwami spawalniczymi) i nie może zawierać
oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelność.
Usunąć resztki smaru, złuszczoną farbę, zabrudzenia
i ostre cząstki.
2.
3.
ZAŁOŻYĆ DODATKOWE SEGMENTY:
Zakładać każdy segment, wkładając śruby ściągające
(dostarczone) w łącznik kołnierzowy i przykręcając
nakrętki lekko i równomiernie. Umożliwi
to przekręcenie łącznika na rurze w celu
dopasowania otworów na śruby w następnych
krokach.
ZAŁOŻYĆ PIERWSZY SEGMENT:
Umieścić pierwszy segment na rurze i sprawdzić,
czy wypust wszedł prawidłowo w rowek.
UWAGA: W przypadku montażu na pionowej
rurze pierwszy segment przytrzymać do momentu
zamocowania razem wszystkich segmentów.
W przypadku montażu na rurach poziomych
segmenty można założyć na górze rury tak, aby
utrzymywały się w równowadze, jak pokazano
na rysunku powyżej.
I-100-POL_148
4.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ
I NASMAROWAĆ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Posmarować
przylgi i zewnętrzną część uszczelki cienką warstwą
smaru lub silikonu Victaulic. UWAGA: Ta uszczelka
pełni funkcję głównego, jedynego uszczelnienia.
Informacje na temat zastosowań specjalnych można
znaleźć na początku tej sekcji.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
UWAGA
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
7.
WŁOŻYĆ STANDARDOWE ŚRUBY
MONTAŻOWE O ŚREDNICY TRZONU
RÓWNEJ ŚREDNICY GWINTU DO
POŁĄCZEŃ ZAKŁADKOWYCH: Włożyć
standardowe śruby montażowe o średnicy trzonu
równej średnicy gwintu do każdego z czterech
otworów połączeń zakładkowych. UWAGA:
Może być konieczne dokręcenie śrub zaciskowych,
aby otwory w połączeniach zakładkowych pokryły
się i umożliwiły włożenie śrub.
Znaczniki
na uszczelce
Vic-Flange
Kołnierz
współpracujący
Położenie
uszczelki
Prawidłowe umieszczenie
uszczelki
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
5.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
we wgłębienie między zewnętrzną powierzchnią
rury i wnęką w kołnierzu. Sprawdzić, czy uszczelka
jest prawidłowo ułożona, tak jak pokazano
na rysunku powyżej. UWAGA: Napis na zewnętrznej
części uszczelki musi być skierowany w stronę
wgłębienia uszczelki łącznika kołnierzowego typu
741. Po prawidłowym zamontowaniu napis
na uszczelce musi być niewidoczny.
6.
WYRÓWNAĆ ŁĄCZNIK
KOŁNIERZOWY VIC-FLANGE Z
KOŁNIERZEM WSPÓŁPRACUJĄCYM:
Obracać łącznik kołnierzowy na końcu rury,
aby jego otwory pokryły się z otworami kołnierza
współpracującego.
8.
DOKRĘCIĆ ŚRUBY ZACISKOWE:
Po włożeniu czterech śrub montażowych w otwory
połączeń zakładkowych dokręcić śruby zaciskowe
momentem około 150 ft-lbs/203 Ntm. UWAGA:
Normalnym zjawiskiem jest niewielkie przesunięcie
podczas dokręcania tych śrub wymaganym
momentem.
9.
SPAROWAĆ ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY
VIC-FLANGE Z KOŁNIERZEM
WSPÓŁPRACUJĄCYM: Przeprowadzić cztery
śruby montażowe, założone w kroku 7, przez otwory
w kołnierzu współpracującym. Założyć na każdą
śrubę nakrętki i dokręcić je ręcznie, aby śruby nie
wypadły z otworów.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_149
10. WŁOŻYĆ POZOSTAŁE ŚRUBY/
NAKRĘTKI: Włożyć standardowe śruby
11. DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE ŚRUBY
MONTAŻOWE ODPOWIEDNIM MOMENTEM:
montażowe o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu do pozostałych otworów w łączniku
kołnierzowym/ kołnierzu współpracującym. Dokręcić
ręcznie do oporu nakrętki na wszystkich śrubach.
Dokręcać równomiernie wszystkie śruby montażowe
do osiągnięcia wymaganego momentu dokręcenia.
Patrz tabela „Wymagane momenty dokręcenia śrub
łączników kołnierzowych typu 741”.
Przydatne informacje dotyczące łączników typu 741
Wymiary
Śruby/nakrętki
montażowe †
Śruby/nakrętki ściągające §
Wymagana
powierzchnia
uszczelnienia
cale/mm
RzeczyŚruba/
Śruba/
wista
nakrętka,
Liczba
nakrętka,
Liczba
średnica
Średnica zewnętrzna wymaganych rozmiar x wymaganych rozmiar x Rozmiar
„A”
śrub/nakrętek długość śrub/nakrętek długość klucza
rury
nominalna
cale
Maks.
cale
montażowych
cale
cale/mm montażowych
cale
„B”
Min.
14
14.000
355,6
12
1x4½
4
5⁄8 x 3 ½
15⁄16
14.00
355,6
16.39
416,3
16
16.000
406,4
16
1x4½
4
5⁄8 x 3 ½
15⁄16
16.00
406,4
18.39
467,1
18
18.000
457
16
1 1⁄8 x
4¾
4
¾x
4¼
1 1⁄8
18.00
457,2
20.00
208,0
20
20.000
508
20
1 1⁄8 x
5¼
4
¾x
4¼
1 1⁄8
20.00
508,0
22.50
571,5
24
24.000
610
20
1¼x
5¾
4
¾x
4¼
1 1⁄8
24.00
610,0
27.75
704,9
† Firma Victaulic nie dostarcza śrub/nakrętek montażowych. Rozmiary śrub/nakrętek są takie same,
jak w przypadku typowych połączeń kołnierzowych. Dłuższe śruby wymagane są, gdy łączniki kołnierzowe
Victaulic stosowane są do zaworów kołnierzowych Do prawidłowego zamontowania łączników kołnierzowych
typu 741 wymagane jest stosowanie standardowych śrub o średnicy trzonu równej średnicy gwintu.
§ Śruby ściągające dostarczane z łącznikami kołnierzowymi typu 741, rozmiar 14 – 24 cale/355,6 – 610 mm.
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, zacieniowana
powierzchnia współpracującego kołnierza
(pokazana na rysunku po prawej stronie) nie może
być pofalowana ani w żaden sposób odkształcona.
A
B
Wymagane momenty dokręcenia śrub łączników kołnierzowych typu 741
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
14 – 16
18 – 20
24
I-100-POL_150
Wymagane momenty dokręcenia
Rzeczywista
średnica zewnętrzna rury
cale/mm
ft-lbs
Ntm
14.000 – 16.000
355,6 – 406,4
18.000 – 20.000
457 – 508
24.000
610
200 – 300
271 – 407
300 – 400
407 – 542
400 – 500
542 – 678
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
NA RURACH Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI WER_E
Łącznik kołnierzowy
Vic-Flange
(Advanced Groove
System) do rur
z rowkami na końcach
Instrukcja instalacji
Łącznik kołnierzowy AGS Vic-Flange typu W741
I-100-POL_151
UWAGI NA TEMAT ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
VIC-FLANGE TYPU W741 – ROZMIAR:
24 CALE/610 MM I MNIEJSZE
t
Podczas montażu łączników kołnierzowych AGS typu W741 należy uważać, aby nie doszło do kolizji
ze współpracującymi komponentami.
t
Ze względu na zewnętrzne wymiary kołnierza na standardowej kształtce rurowej AGS nie można
zamontować dwóch łączników typu W741 AGS położonych względem siebie pod kątem 90º.
t
Gdy wraz z łącznikami AGS Victaulic są używane zawory kołnierzowe bądź międzykołnierzowe,
należy sprawdzić wymiary tarczy i zapewnić odpowiedni odstęp.
t
Przepustnice z serii W761 AGS Vic-300 MOŻNA podłączać bezpośrednio do innych komponentów
z kołnierzami za pomocą łączników kołnierzowych AGS typu W741.
t
Łączniki Vic-Flange typu W741 AGS można montować na każdym końcu zaworu zwrotnego
z podwójną tarczą Vic-Check z serii W715 AGS.
t
Łączników kołnierzowych AGS typu W741 nie można używać jako punktów kotwiących dla cięgieł
w poprzek swobodnych złączy.
t
Łączenie łączników kołnierzowych AGS typu W741 z kołnierzami, zaworami i innym osprzętem
wyłożonym gumą wymaga użycia podkładki kołnierzowej AGS. Patrz sekcja „Uwagi na temat łączników
kołnierzowych AGS Vic-Flange typu W741” na następnej stronie.
t
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, powierzchnia przylegającego kołnierza nie może być pofalowana
ani w żaden sposób odkształcona. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji.
t
Napisy na zewnętrznej części uszczelki muszą przylegać do wgłębienia uszczelki łącznika kołnierzowego
AGS typu W741. Po prawidłowym zamontowaniu napisy na uszczelce będą niewidoczne.
t W przypadku łączenia dwóch łączników kołnierzowych AGS typu W741 o rozmiarach 14 – 24 cale/
355,6 – 610 mm miejsca śrub ściągających muszą być przesunięte między sobą, a między dwoma
łącznikami kołnierzowymi należy zamontować pierścień pośredni.
t
DO PRAWIDŁOWEGO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH TYPU W741 WYMAGANE
JEST STOSOWANIE STANDARDOWYCH ŚRUB MONTAŻOWYCH O ŚREDNICY TRZONU RÓWNEJ
ŚREDNICY GWINTU.
I-100-POL_152
ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY AGS
(ADVANCED GROOVE SYSTEM)
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
UWAGI NA TEMAT ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH
VIC-FLANGE TYPU W741 – ROZMIAR:
24 CALE/610 MM I MNIEJSZE
Łączniki kołnierzowe AGS typu W741 w celu uzyskania dobrego uszczelnienia wymagają gładkiej,
twardej powierzchni kołnierza współpracującego. Niektóre zastosowania, do których łączniki kołnierzowe
AGS typu W741 dobrze by się nadawały w innych warunkach, nie zapewniają odpowiedniej powierzchni
współpracującej. W takich wypadkach zaleca się stosowanie podkładek kołnierzowych AGS, które należy
włożyć między łączniki kołnierzowe AGS typu W741, aby zapewnić niezbędną powierzchnię uszczelnienia.
A.
W przypadku łączenia łącznika kołnierzowego AGS typu W741 z ząbkowanym
kołnierzem – od strony ząbkowanego kołnierza należy użyć uszczelki kołnierza. Następnie włożyć
podkładkę kołnierzową AGS między łącznik AGS typu W741 a uszczelkę kołnierza.
B.
W przypadku łączenia łącznika kołnierzowego AGS typu W741 z zaworem
międzykołnierzowym, który jest wyłożony gumą i ma powierzchnię czołową
częściowo pokrytą gumą (gładką lub nie) – między zawór a łącznik kołnierzowy AGS typu
W741 należy włożyć podkładkę kołnierzową AGS.
C.
W przypadku łączenia łącznika kołnierzowego AGS typu W741 z zaworem,
kołnierzem i inną armaturą, która ma powierzchnię czołową pokrytą gumą –
między kołnierz pokryty gumą a łącznik kołnierzowy typu W741 należy włożyć podkładkę
kołnierzową AGS.
D.
W przypadku łączenia łącznika kołnierzowego AGS typu W741 z osprzętem
(zawory, sita itp.), w którym powierzchnia kołnierza jest wyposażona we wkładkę –
należy postępować tak, jak w przypadku podłączania łącznika kołnierzowego AGS typu W741 do kołnierza
ząbkowanego. Patrz zastosowanie „A” powyżej.
E.
W przypadku łączenia łączników kołnierzowych AWWA z łącznikami
kołnierzowymi NPS – pierścień pośredni AGS należy umieścić między dwoma łącznikami
kołnierzowymi z przesuniętymi względem siebie śrubami ściągającymi. Jeśli jeden z kołnierzy nie
jest łącznikiem kołnierzowym Victaulic (np. kołnierz zaworu), należy umieścić przed nim uszczelkę
kołnierza. Następnie podkładkę kołnierzową AGS należy włożyć między uszczelkę kołnierza
a uszczelkę kołnierza Victaulic. UWAGA: W przypadku łączenia łącznika kołnierzowego AGS typu
W741 z łącznikiem kołnierzowym typu 341 o rozmiarach 14-24 cale/355,6-610 mm należy używać
pierścieni pośrednich AGS zamiast podkładek kołnierzowych AGS.
PRZYKŁAD:
Współpracuj
ący kołnierz
z przylgą
podniesioną
Łącznik
kołnierzowy
AGS Vic-Flange
typu W741
Uszczelka kołnierzowa
systemu AGS Vic-Flange
Uszczelka kołnierza z przylgą
podniesioną
Podkładka kołnierzowa systemu
AGS Vic-Flange
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku
ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY AGS
(ADVANCED GROOVE SYSTEM)
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
I-100-POL_153
SPRAWDZENIE KOŃCA RURY DLA ŁĄCZNIKÓW
KOŁNIERZOWYCH
VIC-FLANGE
Końce rury sprawdzić wzrokowo zgodnie
1.
z wymaganiami podanymi w tej sekcji.
3.
Jeżeli rura musi być ucięta na wymiar, firma
Victaulic zaleca użycie mechanicznie prowadzonego
narzędzia do cięcia rur, zapewniającego prawidłowe
przygotowanie końca rury. Ucinanie końca rury
narzędziem ręcznym jest niedopuszczalne.
Maks. „S”
2.
Krawędź czoła końca rury musi być równa,
bez wklęsłych/wypukłych powierzchni, które
spowodują nieprawidłowe prowadzenie rolki
rowkującej i w następstwie tego trudności podczas
montażu łącznika (patrz rysunek powyżej).
4.
Końce rur ucinać pod kątem prostym,
odchyłka nie może przekraczać 1⁄8 cala/3,2 mm
(wymiar „S” pokazany powyżej).
PRZYGOTOWANIE RURY DLA ŁĄCZNIKÓW
KOŁNIERZOWYCH
VIC-FLANGE
Kierunek
szlifowania
Fotografia rury z
zeszlifowanym szwem spawania
6 cali/152 mm od końca rury
1.
Przed rozpoczęciem rowkowania szwy
spawalnicze muszą być zeszlifowane na równo
z powierzchnią rury (średnica wewnętrzna
i zewnętrzna). Zeszlifować szew spawalniczy od
końca rury na długości minimum 6 cali/152 mm.
Obszar ten musi być gładki, bez wgnieceń,
występów i śladów walcowania, aby zapewnić
szczelne połączenie. Rura z zewnętrznymi,
osiowymi szwami spawalniczymi może być
podparta regulowanymi stojakami do rur Victaulic.
Jednakże szew spawalniczy musi być gładki
i zaokrąglony i o szerokości co najmniej trzy
razy większej od jego wysokości. Wysokość szwu
spawalniczego nie może przekraczać 1⁄8 cala/3 mm.
1b. Oczyścić zewnętrzną powierzchnię rury,
od rowka do końca rury, aby usunąć smar, olej,
złuszczoną farbę i zanieczyszczenia.
1a.
Wykonać rowek na rurze według specyfikacji
rowkowania AGS firmy Victaulic zamieszczonej
w tym podręczniku. UWAGA: UŻYĆ ZESTAWU
DO ROWKOWANIA AGS RW FIRMY VICTAULIC
DO STANDARDOWYCH RUR ZE STALI WĘGLOWEJ.
I-100-POL_154
ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY AGS
(ADVANCED GROOVE SYSTEM)
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
Typ W741 – łącznik kołnierzowy
Vic-Flange (klasa 150 wg ANSI)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
OSTRZEŻENIE
t
Łączniki kołnierzowe AGS typu W741
muszą być używane tylko na rurach
przygotowanych wg specyfikacji
systemu AGS (Advanced Groove System)
firmy Victaulic za pomocą zestawu
do rowkowania AGS RW firmy Victaulic.
NIE próbować montować tych łączników
kołnierzowych na rurze przygotowanej
za pomocą zestawów do walcowania
rowków oryginalnego typu.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną nieprawidłowego montażu
i awarii złącza, co może spowodować
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie
mienia.
ŁĄCZNIKI TYPU W741 AGS WYMAGAJĄ
ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIEGO
MOMENTU DOKRĘCANIA. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE MOMENTU PODANE SĄ
W INSTRUKCJACH NA NASTĘPNYCH
STRONACH LUB NA OZNAKOWANIU
OBUDÓW ŁĄCZNIKÓW.
2.
ZAŁOŻYĆ PIERWSZY SEGMENT:
Umieścić pierwszy segment na rurze. Sprawdzić,
czy wypust wszedł całkowicie w rowek. UWAGA:
W przypadku montażu na pionowej rurze pierwszy
segment należy przytrzymać do momentu
założenia drugiego segmentu i przymocowania
go do pierwszego. W przypadku montażu na rurach
poziomych pierwszy segment można założyć na
górze rury tak, aby utrzymywał się w równowadze,
jak pokazano na rysunku powyżej.
1.
Przygotować rurę według instrukcji
podanych w sekcjach „Sprawdzenie końca
rury dla łączników kołnierzowych AGS VicFlange” i „Przygotowanie rury dla łączników
kołnierzowych AGS Vic-Flange”. UWAGA:
UŻYWAĆ ZESTAWU ROLEK VICTAULIC AGS
RW DO RUR O STANDARDOWEJ GRUBOŚCI
ŚCIANEK ZE STALI WĘGLOWEJ.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy za rowkiem
na rurze znajduje wystarczająca ilość
wolnego miejsca do prawidłowego
zamontowania łącznika kołnierzowego
Vic-Flange.
ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY AGS
(ADVANCED GROOVE SYSTEM)
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
3.
ZAŁOŻYĆ DRUGI SEGMENT:
Założyć drugi segment, włożyć śruby ściągające
(dostarczone z łącznikiem) w łącznik kołnierzowy
i przykręcić nakrętki lekko i równomiernie z obu
stron. Umożliwi to przekręcenie łącznika na
rurze w celu dopasowania otworów na śruby
w następnych krokach. Sprawdzić, czy wypusty
obu segmentów weszły całkowicie w rowek.
I-100-POL_155
5a. WYOSIOWAĆ ŁĄCZNIK
KOŁNIERZOWY I KOŁNIERZ
WSPÓŁPRACUJĄCY: Obracać łącznik kołnierzowy
typu W741 AGS na końcu rury, aby wyosiować otwory
z otworami kołnierza współpracującego.
4.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić,
czy uszczelka jest odpowiednia dla danego
czynnika. Klasa uszczelki zaznaczona jest kolorowym
kodem. Nałożyć cienką warstwę smaru lub silikonu
Victaulic na przylgi i zewnętrzną cześć uszczelki.
UWAGA: Uszczelka ta pełni funkcję głównego
uszczelnienia. Informacje na temat zastosowań
specjalnych można znaleźć na początku tej sekcji.
Kontakt metal-metal
plus dokręcenie
momentem150 ft-lbs/
203 Ntm
6.
DOKRĘCIĆ ŚRUBY ŚCIĄGAJĄCE:
Dokręcać śruby momentem około 150 ft-lbs/ 203 Ntm,
aby osiągnąć zetknięcie się części metalowych.
Kołnierz
współprac
ujący
Łącznik kołnierzowy
typ W741 systemu AGS
Vic-Flange
Prawidłowe umieszczenie uszczelki
Znaczniki
na uszczelce
Położenie
uszczelki
7.
WŁOŻYĆ STANDARDOWE ŚRUBY
MONTAŻOWE O ŚREDNICY TRZONU
RÓWNEJ ŚREDNICY GWINTU W OTWORY
MONTAŻOWE OBOK ZACISKÓW
ZAKŁADKOWYCH: Włożyć standardowe śruby
montażowe o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu w otwory montażowe obok zacisków
zakładkowych. Patrz „Przydatne informacje dotyczące
łączników typu W741” na następnej stronie.
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
5.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
do wgłębienia powstałego między wybraniem
kołnierza a rurą. Sprawdzić, czy uszczelka jest
prawidłowo ułożona, tak jak pokazano na
rysunku. UWAGA: Napis na zewnętrznej części
uszczelki musi przylegać do wgłębienia uszczelki
łącznika kołnierzowego AGS Vic-Flange typu
W741. Po prawidłowym zamontowaniu napis
na uszczelce powinien być niewidoczny.
I-100-POL_156
8.
POŁĄCZYĆ ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY
Z KOŁNIERZEM WSPÓŁPRACUJĄCYM:
Wprowadzić, założone w kroku 7, standardowe śruby
montażowe o średnicy trzonu równej średnicy gwintu
w otwory w kołnierzu współpracującym. Nałożyć na
każdą śrubę nakrętki i dokręcić je ręcznie, aby śruby
nie wypadły z otworów.
ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY AGS
(ADVANCED GROOVE SYSTEM)
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
9a. DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE
STANDARDOWE ŚRUBY MONTAŻOWE
O ŚREDNICY TRZONU RÓWNEJ ŚREDNICY
GWINTU ODPOWIEDNIM MOMENTEM:
Dokręcać równomiernie wszystkie standardowe śruby
montażowe o średnicy trzonu równej średnicy gwintu
do osiągnięcia wymaganego momentu. Patrz tabela
poniżej „Wymagane momenty dokręcenia śrub
łączników typu W741”.
Wymagane momenty dokręcenia
śrub łączników typu W741
Wymagane
momenty
dokręcenia
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
14 – 16
18 – 20
9.
ZAŁOŻYĆ POZOSTAŁE STANDARDOWE
ŚRUBY MONTAŻOWE O ŚREDNICY TRZONU
RÓWNEJ ŚREDNICY GWINTU W OTWORY
MONTAŻOWE: Założyć pozostałe standardowe
24
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Ft-lbs
Ntm
14.000 – 16.000
355,6 – 406,4
18.000 – 20.000
457 – 508
24.000
610
200 – 300
271 – 407
300 – 400
407 – 542
400 – 500
542 – 678
śruby montażowe o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu w otwory montażowe łącznika kołnierzowego
typu W741 i kołnierza współpracującego. Nałożyć
nakrętki i dokręcić je ręcznie.
Przydatne informacje dotyczące łączników typu W741
Rozmiar kołnierza
Śruby montażowe/
nakrętki o
średnicy trzonu równej
średnicy gwintu †
Wymagana
powierzchnia
uszczelnienia
przylgi
współpracującej
cale/mm
Śruby/nakrętki ściągające §
Śruba/
Śruba/
nakrętka
Liczba
nakrętka
Liczba
Średnica Średnica
nomi- zewnętrzna wymaganych rozmiar x wymaganych rozmiar x Rozmiar
„A”
śrub/nakrętek długość śrub/nakrętek długość klucza
rury
nalna
cale
maks.
cale
montażowych
cale
cale/mm montażowych
cale
„B”
min.
14.00
355,6
16.00
406,4
18.00
457,2
16.00
406,4
18.00
457,2
20.00
508,0
20.00
508,0
24.00
610,0
22.00
558,8
26.00
660,4
14
16
18
20
24
14.000
355,6
16.000
406,4
18.000
457
20.000
508
24.000
610
12
1x4½
2
5⁄8 x 3 ½
15⁄16
16
1x4½
2
5⁄8 x 3 ½
15⁄16
16
1 1⁄8 x 4 ¾
2
¾x4¼
1 1⁄8
20
1 1⁄8 x 5 ¼
2
¾x4¼
1 1⁄8
20
1¼x5¾
2
¾x4¼
1 1⁄8
† Firma Victaulic nie dostarcza śrub/nakrętek montażowych. Rozmiar śrub/nakrętek jest jak dla typowych połączeń
kołnierzowych. Dłuższe śruby wymagane są, gdy łączniki kołnierzowe łączone są z zaworami kołnierzowymi. Do prawidłowego
montażu łączników kołnierzowych typu W741 wymagane są standardowe śruby montażowe o średnicy trzonu równej średnicy
gwintu.
§ Śruby/nakrętki ściągające dostarczane są z łącznikami kołnierzowymi typu W741 o rozmiarze 14 – 24 cale/355,6 – 610 mm.
A
B
Aby zapewnić dobre uszczelnienie, zacieniowana powierzchnia
przylgi kołnierza współpracującego (pokazana na rysunku
po lewej stronie) nie może być pofalowana ani w żaden sposób
odkształcona.
ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY AGS
(ADVANCED GROOVE SYSTEM)
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH WER_E
I-100-POL_157
I-100-POL_158
Łączniki do rur z
gładkimi końcami
Instrukcja instalacji
Łączniki Roust-A-Bout typu 99
I-100-POL_159
Typ 99 – łącznik Roust-A-Bout® (12 cali/323,9 mm i mniejsze)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
2a. Patrz tabela „Głębokości wprowadzania
rur” poniżej. Za pomocą taśmy mierniczej
i jasnego kolorowego mazaka lub kolorowej
taśmy samoprzylepnej zaznaczyć dodatkowy znak
na końcach rur w odległości podanej w tabeli. Znak
ten będzie służył do sprawdzenia wzrokowego,
czy rura jest prawidłowo wprowadzona w łącznik.
Nanieść co najmniej cztery takie znaki równomiernie
na całym obwodzie końców rury.
Maks. „S”
1.
PRZYGOTOWAĆ KOŃCE RURY:
Odchylenie prostopadłości uciętego końca rury
(wymiar „S” pokazany na rysunku) nie może
przekraczać 1⁄32 cala/0,8 mm dla rur o średnicach
1–6 cali/33,7–168,3 mm oraz 1⁄16 cala/1,6 mm dla rur
o średnicach 8–12 cali/219,1–323,9 mm. UWAGA:
Oba końce rury muszą mieć taką samą średnicę
zewnętrzną.
1a.
Sprawdzić, czy rury są czyste, bez uszkodzeń
i bez rys w odległości 1 ½ cala/38 mm od końców.
Usunąć pozostałości po cięciu.
2.
OZNACZYĆ KOŃCE RUR: Za pomocą
taśmy mierniczej i jasnego kolorowego mazaka
lub kolorowej taśmy samoprzylepnej zaznaczyć
odległość 1 cal/25 mm od końców rury. Nanieść co
najmniej cztery oznaczenia równomiernie na całym
obwodzie końców rury.
I-100-POL_160
Głębokości wprowadzania rur
Wymiary
Głębokość
wprowadzenia
(drugie
oznaczenie)
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna rury
cale/mm
cale lub mm
cale
mm
1
1.315
33,7
1¼
32
1½
1.900
48,3
1½
38
2–3
2.375 – 3.500
60,3 – 88,9
1¾
45
76,1 mm
3.000
76,1
1½
38
3½
4.000
101,6
1 7⁄8
48
4
4.500
114,3
2 1⁄8
54
139,7 mm
5.500
139,7
1¾
45
5–6
5.563 – 6.625
141,3 – 168,3
2¼
57
165,1 mm
6.500
165,1
2¼
57
8 – 10
8.625 – 10.750
219,1 – 273,0
2 3⁄8
61
12
12.750
323,9
2¼
57
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z
GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
3. SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Kolorowy kod
oznacza klasę uszczelki. Posmarować przylgi i
zewnętrzną część uszczelki cienką warstwą smaru
lub silikonu Victaulic.
Występ
Wgłębienie
Występ
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
6.
4.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć
uszczelkę na koniec rury. Sprawdzić, czy uszczelka
nie wystaje poza koniec rury.
ZAŁOŻYĆ OBUDOWY ŁĄCZNIKA:
Założyć obudowy wokół uszczelki. Upewnić
się, że wpusty i wypusty obudowy zazębiają się
prawidłowo i że obudowy znajdują się pośrodku
między drugim zestawem znaków na rurze.
Drugi zestaw znaków musi wskazywać pełne
wprowadzenie rury w łącznik. UWAGA: Łączniki
rozmiarów 1 cal/33,7 mm; 76,1 mm; 1 ½ cala/
48,3 mm i 139,7 mm nie są wyposażone we wypusty
i wpusty.
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka nie
została zwinięta lub zgnieciona podczas
zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
5. ZŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Ustawić w linii
i zetknąć ze sobą końce rur. Przesunąć uszczelkę
tak, aby znalazła się pośrodku między pierwszym
zestawem znaków na rurze. UWAGA: Końce rur
muszą do siebie przylegać. Jeśli między końcami
rur jest szczelina, to nie może być ona większa niż
¼ cala/6,4 mm.
7. ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/
NAKRĘTKI: Włożyć śruby. Nakręcić nakrętki na
każdą śrubę i przykręcić ręcznie do oporu. UWAGA:
Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub są dobrze
osadzone w otworach.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_161
OSTRZEŻENIE
t
8. DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie na przemian
z każdej strony, aż do osiągnięcia wymaganej
wartości momentu dokręcania na każdej nakrętce.
Patrz tabela „Wymagane momenty dokręcania
łączników typu 99” poniżej. Aby prawidłowo
wykonać montaż łączników Roust-A-Bout
typu 99, wymagane jest użycie klucza
dynamometrycznego. UWAGA: Nakrętki muszą
być dokręcane równomiernie, aby zapobiec
ściśnięciu uszczelki i wytworzyć jednakowe szczeliny
na obu zaciskach śrubowych łącznika.
Wymagane momenty dokręcania
łączników typu 99
Wymagane
momenty
dokręcenia
Wymiary
Wpusty i wypusty obudów muszą się
prawidłowo zazębiać.
t Podany w niniejszej instrukcji wymagany
moment dokręcania musi być osiągnięty,
aby prawidłowo zamontować łącznik.
t Szczelina na zaciskach śrubowych musi
być jednakowa z obu stron łącznika.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
być przyczyną awarii złącza i spowodować
poważne obrażenia ciała i/lub zniszczenie
mienia.
PONOWNY MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW TYPU 99:
Łączniki typu 99 mogą być instalowane ponownie
tak długo, jak długo zęby wewnątrz obudów łącznika
pozostają czyste i nieuszkodzone. Jeżeli końce rury
są uszkodzone lub mają zadrapania na obszarze
1 ½ cala/38 mm od końców, należy naprawić
poprzez odcięcie końców rur i przygotowanie
ich w sposób podany w kroku 1 na stronie 160.
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 99
Wymiary
Typ 99
Rzeczywista
Rozmiar
średnica
zewnętrzna nakrętki Rozmiar
Średnica
klucza
cale/
rury
nominalna
metryczne cale/mm
cale/mm
cale lub mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
Ft-lbs
Ntm
1
1.315
33,7
35
48
1
1.315
33,7
3⁄8
M10
11⁄16
17
1½
1.900
48,3
60
81
1½
1.900
48,3
½
M12
7⁄8
22
2–2½
2.375 – 2.875
60,3 – 73,0
150
203
2–2½
2.375 – 2.875
60,3 – 73,0
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
76,1 mm
3.000
76,1
95
129
76,1 mm
3.000
76,1
½
M12
7⁄8
22
3–4
3.500 – 4.500
88,9–114,3
200
271
3–4
3.500 – 4.500
88,9–114,3
¾
M20
1¼
32
139,7 mm
5.500
139,7
160
217
139,7 mm
5.500
139,7
¾
M20
1¼
32
5
5.563
141,3
250
339
5
5.563
141,3
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
165,1 mm
6.500
165,1
250
339
165,1 mm
6.500
165,1
1
M24
1 5⁄8
41
6–8
6.625 – 8.625
168,3 – 219,1
250
339
6
6.625
168,3
1
M24
1 5⁄8
41
10
10.750
273,0
300
407
8 – 10
8.625 – 10.750
219,1 – 273,0
7⁄8
M22
1 7⁄16
36
12
12.750
323,9
350
475
12
12.750
323,9
1
M24
1 5⁄8
41
Średnica
nominalna
cale lub mm
I-100-POL_162
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z
GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
Wymagane długości styku dla armatury do rur z gładkimi końcami
(dla łączników Roust-A-Bout typu 99)
OSTRZEŻENIE
t
Wymagane długości styku, podane poniżej, muszą być zachowane podczas montażu
łączników Roust-A-Bout typu 99 na armaturze do rur z gładkimi końcami.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną awarii złącza i spowodować poważne
obrażenia ciała i/lub zniszczenie mienia.
Łączniki Roust-A-Bout typu 99 wymagają odpowiedniej długości styku, aby je zamontować prawidłowo
na armaturze. Poniższa tabela dotyczy całej armatury do rur z gładkimi końcami, używanej z łącznikami
Roust-A-Bout typu 99 (kolanka, trójniki, odgałęzienia, trójniki typu Y, czwórniki, zaślepki końcowe i złączki
nyplowe).
T
T
T
T
Wymagana
minimalna
długość styku
„T”
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
cale/mm
1½
1.900
48,3
1.50
38,1
2
2.375
60,3
1.75
44,5
2½
2.875
73,0
1.75
44,5
76,1 mm
3.00
76,1
1.50
38,1
3
3.500
88,9
1.75
44,5
3½
4.000
101,6
1.75
44,5
4
4.500
114,3
2.00
50,8
139,7 mm
5.500
139,7
1.75
44,5
5
5.563
141,3
2.13
54,1
6
6.625
168,3
2.13
54,1
165,1 mm
6.500
165,1
2.13
54,1
8
8.625
219,1
2.25
57,2
10
10.750
273,0
2.25
57,2
12
12.750
323,9
2.25
57,2
Średnica
nominalna
cale lub mm
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_163
Typ 99 – łącznik Roust-A-Bout (14 cali/355,6 mm i większe)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Łączniki typu 99, 14 cali/355,6 mm i większe, są odlewane w segmentach,
aby ułatwić manipulowanie nimi.
Rozmiary typowe 14–18 cali/355,6–457 mm
Maks. „S”
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku.
1.
PRZYGOTOWAĆ KOŃCE RURY:
Uciąć końce rury pod kątem prostym w zakresie
tolerancji (pokazany wymiar „S”) 1⁄16 cala/1,6 mm.
UWAGA: Oba końce rury muszą mieć taką samą
średnicę zewnętrzną.
1a.
Sprawdzić, czy rury są czyste, bez uszkodzeń
i bez rys w odległości 1 ½ cala/38 mm od końców.
Usunąć pozostałości po cięciu.
I-100-POL_164
2.
OZNACZYĆ KOŃCE RUR: Za pomocą
taśmy mierniczej i jasnego kolorowego mazaka
lub kolorowej taśmy samoprzylepnej zaznaczyć
odległość 1 cal/25 mm od końców rury. Znaki
te posłużą do centralnego ustawiania uszczelki
podczas montażu. Nanieść co najmniej cztery
oznaczenia równomiernie na całym obwodzie
końców rury.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z
GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
2a. Patrz tabela „Głębokości wprowadzania
rur” poniżej. Za pomocą taśmy mierniczej
i jasnego kolorowego mazaka lub kolorowej
taśmy samoprzylepnej zaznaczyć dodatkowy znak
na końcach rur w odległości podanej w tabeli. Znak
ten będzie służył do sprawdzenia wzrokowego,
czy rura jest prawidłowo wprowadzona w łącznik.
Nanieść co najmniej cztery takie znaki równomiernie
na całym obwodzie końców rury.
Głębokości wprowadzania rur
Wymiary
Głębokość
wprowadzenia
(drugie
oznaczenie)
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna rury
cale/mm
cale
Cale
mm
14.000 – 18.000
355,6 – 457
2 3⁄8
61
14 – 18
4. SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka jest
odpowiednia dla danego czynnika. Kolorowy kod
oznacza gatunek uszczelki. Posmarować przylgi
i zewnętrzną część uszczelki cienką warstwą smaru
lub silikonu Victaulic.
UWAGA
t
Zawsze należy stosować odpowiednie
środki smarujące, aby zabezpieczyć
uszczelki przed ściskaniem/rozrywaniem
podczas montażu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną nieszczelności połączenia.
Koniec
rury
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
5.
ZAMONTOWAĆ USZCZELKĘ:
W przypadku łączników o większych średnicach
zakładanie można ułatwić, wywijając uszczelkę
na drugą stronę i nasuwając ją na koniec rury.
Sprawdzić, czy uszczelka nie wystaje poza
koniec rury.
Występ
Wgłębienie
3. ZMONTOWAĆ SEGMENTY
OBUDOWY: Zmontować segmenty luźno
w dwie jednakowe połówki, jak pokazano powyżej.
Upewnić się, że wypusty i wpusty zazębiły
się prawidłowo. Pozostawić niewielką szczelinę
między segmentami, aby ułatwić montaż na rurze.
6. ZŁĄCZYĆ KOŃCE RUR: Ustawić w linii
i zetknąć ze sobą końce rur. Wywinąć uszczelkę
tak, aby znalazła się pośrodku między pierwszym
zestawem znaków na rurze. UWAGA: Końce
rur muszą do siebie przylegać. Jeśli między końcami
rur jest szczelina, to nie może być większa niż
¼ cala/6,4 mm.
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_165
UWAGA
t
Należy sprawdzić, czy uszczelka
nie została zwinięta lub zgnieciona
podczas zakładania obudowy.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia uszczelki
i nieszczelności połączenia.
8.
7. ZAMONTOWAĆ PIERWSZĄ
POŁOWĘ OBUDOWY: Założyć na uszczelkę
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcać
wszystkie nakrętki równomiernie na przemian
z każdej strony aż do osiągnięcia wymaganej
wartości momentu dokręcania na każdej nakrętce.
Patrz tabela „Wymagane momenty dokręcania
łączników typu 99” poniżej. Aby wykonać
prawidłowo montaż łączników Roust-A-Bout
typu 99, wymagane jest użycie klucza
dynamometrycznego. UWAGA: Nakrętki muszą
być dokręcane równomiernie, aby zapobiec
ściśnięciu uszczelki i aby wytworzyć jednakowe
szczeliny na obu zaciskach śrubowych łącznika.
jedną z wcześniej zmontowanych połówek
obudowy.
OSTRZEŻENIE
t
Wpusty i wypusty obudów muszą się
prawidłowo zazębiać.
t Podany w niniejszej instrukcji wymagany
moment dokręcania musi być osiągnięty,
aby prawidłowo zamontować łącznik.
t Szczelina na zaciskach śrubowych musi
być jednakowa z obu stron łącznika.
t Podczas dokręcania nakrętek ręce należy
trzymać z dala od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
być przyczyną awarii złącza i spowodować
poważne obrażenia ciała i/lub zniszczenie
mienia.
Występ
Wgłębienie
Wymagane momenty dokręcania
łączników typu 99
Wymiary
7a. ZAMONTOWAĆ DRUGĄ
POŁOWĘ OBUDOWY: Założyć na uszczelkę
drugą z wcześniej zmontowanych połówek
obudowy, upewnić się, że wpusty i wypusty
obudów zazębiły się prawidłowo i obudowy
znajdują się pośrodku między drugim zestawem
znaków na rurze. Podpierając założone obudowy,
włożyć śruby i ręcznie, do oporu dokręcić nakrętki
na śrubach. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki
śrub są dobrze osadzone w otworach.
Średnica
nominalna
cale
14 – 18
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Ft-lbs
Ntm
14.000 – 18.000
355,6 – 457
350
475
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 99
Wymiary
Typ 99
Rozmiar
nakrętki
Rzeczywista
Średnica
cale/ Rozmiar
średnica
nomizewnętrzna rury metryc- klucza
nalna
cale/mm
zne
cale/mm
cale
14 – 18
I-100-POL_166
Wymagane
momenty
dokręcenia
14.000 – 18.000
355,6 – 457
1
M24
1 5⁄8
41
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z
GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
PONOWNY MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW TYPU 99: Łączniki typu 99 mogą być instalowane ponownie tak długo,
jak długo zęby wewnątrz obudów łącznika pozostają czyste i nieuszkodzone. Jeżeli końce rury są uszkodzone
lub mają zadrapania na obszarze 1 ½ cala/38 mm od końców, należy to naprawić poprzez odcięcie końców
rur i przygotowanie ich w sposób podany w kroku 1 na stronie 164.
Wymagane długości styku dla armatury do rur z gładkimi
końcami (dla łączników Roust-A-Bout typu 99)
OSTRZEŻENIE
t
Wymagane długości styku, podane poniżej, muszą być zachowane podczas montażu
łączników Roust-A-Bout typu 99 na armaturze do rur z gładkimi końcami.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną awarii złącza i spowodować poważne
obrażenia ciała i/lub zniszczenie mienia.
Łączniki Roust-A-Bout typu 99 wymagają odpowiedniej długości styku, aby je zamontować prawidłowo
na armaturze. Poniższa tabela dotyczy całej armatury do rur z gładkimi końcami używanej z łącznikami
Roust-A-Bout typu 99 (kolanka, trójniki, odgałęzienia, trójniki typu Y, czwórniki, zaślepki końcowe i złączki
nyplowe).
T
T
T
T
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
14 – 18
Wymagana
minimalna
długość styku
„T”
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
cale/mm
14.000 – 18.000
355,6 – 457
2.25
57,2
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR
Z GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
I-100-POL_167
I-100-POL_168
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW DO RUR Z
GŁADKIMI KOŃCAMI WER_E
Łączniki odejściowe
Instrukcja instalacji
Łączniki Mechanical-T typu 920 i 920N
Łącznik FireLock Outlet-T typu 922
Bezobejmowy łącznik odejściowy
Vic-Let typu 923
Bezobejmowy łącznik odejściowy
na termometr Vic-O-Well typu 924
I-100-POL_169
Typu 912 – łącznik odejściowy do tryskaczy FireLock® o małej wysokości
(dostępny tylko w Europie)
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Łącznik odejściowy o niskim profilu FireLock® typu 912 do tryskaczy jest przeznaczony do bezpośredniego
podłączania głowic tryskaczowych. Łącznik ma aprobatę FM do ciśnienia 300 psi/2068 kPa oraz VdS i LPCB
do ciśnienia 232 psi/16 barów w temperaturach otoczenia typowych dla systemów przeciwpożarowych.
Przygotowanie rur
UWAGA
t
Do prawidłowego przygotowania rury zaleca się używanie narzędzi Victaulic do wiercenia
otworów w rurach.
t
Prawidłowe wykonanie otworu ma podstawowe znacznie dla zapewnienia szczelności i parametrów.
t
Wywiercić otwór o min. średnicy 15⁄16 cali/24 mm (maks. 1 cal/25 mm) na osi rury. UWAGA: Otwory MUSZĄ
być wywiercone na osi rury.
t
Łączniki odejściowy o niskim profilu typu 912 do tryskaczy mają gwint wewnętrzny ISO 7-Rp ½
(Rp ½ BSPP wg BS21), który nadaje się wyłącznie do podłączania tryskaczy z gwintem zewnętrznym.
TYLKO DO PODŁĄCZANIA TRYSKACZY. NIE UŻYWAĆ JAKO STANDARDOWYCH ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH.
t Na obszarze o długości ¼ cala/6 mm wokół otworu zapewnić czystą, gładką powierzchnię bez znaków
identyfikacyjnych, żadnych karbów i wgnieceń, aby uzyskać dobre przyleganie uszczelki (patrz rysunek
powyżej). Usunąć wszelkie zadziory i ostre krawędzie otworu, które mogą mięć negatywny wpływ
na montaż łącznika, prawidłowe osadzenie kołnierza ustalającego, przepływ czynnika przez otwór
odejścia oraz osadzenie uszczelki.
¼ cala/6 mm
Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku
I-100-POL_170
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Montaż
4.
PRZYKRĘCIĆ DRUGĄ ŚRUBĘ
I NAKRĘTKĘ KOŁNIERZOWĄ: Przełożyć
drugą śrubę przez dolną i górną obudowę i nakręć
ręką nakrętkę do oporu. Sprawdzić, czy łby śrub
są prawidłowo osadzone w gniazdach.
1.
SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić,
czy uszczelka jest całkowicie osadzona w zagłębieniu
na uszczelkę. NIE SMAROWAĆ USZCZELKI.
2.
PRZYGOTOWAĆ OBUDOWY: Odkręcić
nakrętkę kołnierzową i wyjąć śrubę z jednej strony
łącznika typu 912. Nakręcić pozostałą nakrętkę
kołnierzową na koniec śruby (nakrętka kołnierzowa
powinna znajdować się równo z końcem śruby),
aby umożliwić przekręcanie obudów względem
siebie.
3.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY:
Zamontować obudowę z otworem na odejście rury,
umieszczając kołnierz ustalający po środku otworu.
Aby sprawdzić prawidłowe zahaczenie, spróbować
przesunąć obudowę z otworem w przód i w tył,
jednocześnie ją dociskając. Prawidłowo umieszczona
obudowa z otworem odejścia może przesuwać się
tylko w nieznacznym stopniu w każdym kierunku.
3a. Przekręcić dolną obudowę wokół rury,
przytrzymując obudowę z otworem na odejście
na swoim miejscu, aby upewnić się, że kołnierz
ustalający jest w dalszym ciągu dobrze osadzony
w otworze rury.
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
5.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI KOŁNIERZOWE:
Dokręcić równomiernie nakrętki kołnierzowe
momentem 20 ft lbs/27,1 Ntm, aby zapewnić
odpowiedni docisk uszczelki. UWAGA: Aby uniknąć
nadmiernego zaciśnięcia nakrętek kołnierzowych,
należy użyć klucza o maksymalnej długości
8 cali/200 mm. NIE WOLNO dokręcać zbyt
mocno nakrętek kołnierzowych.
I-100-POL_171
OSTRZEŻENIE
t
NIE MOŻNA dokręcić zbyt mocno
nakrętek kołnierzowych. Zbyt mocne
dokręcenie nakrętek kołnierzowych
może spowodować ściśnięcie uszczelki
i odkształcenie obudowy z otworem
odejścia oraz obudowy dolnej. Zbyt
mocne dokręcenie nie poprawia
parametrów połączenia.
Niezastosowanie się do tej instrukcji
może być przyczyną uszkodzenia produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała
bądź zniszczenie mienia.
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 912
Rura x odejście
FPT
Rozmiar
nakrętki
cale/
metryczne
Rozmiar
klucza
cale/mm
Wszystkie
rozmiary
3⁄8
M10
9⁄16
15
6.
SPRAWDZIĆ MONTAŻ: Obudowa
z otworem na odejście nie powinna stykać się
z rurą (metal z metalem) w pobliżu uszczelki.
Dodatkowo między obudowami łącznika górną
i dolną powinna występować mała szczelina,
jak pokazano na rysunku powyżej.
I-100-POL_172
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Typ 920 – śrubowy łącznik odejściowy Mechanical-T®
Typ 920N – śrubowy łącznik odejściowy Mechanical-T
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
Przygotowanie rury do montażu łącznika Mechanical-T oraz łącznika
czwórnikowego Mechanical-T
UWAGA
t
t
Do prawidłowego przygotowania rury zaleca się używanie narzędzi Victaulic do wiercenia
otworów w rurach.
Odpowiednie przygotowanie otworu ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego działania złącza oraz
dobrego uszczelnienia. Należy zwracać uwagę na prawidłowy rozmiar używanej otwornicy. Prawidłowe
rozmiary otwornic można znaleźć w tabeli „Wymagania w zakresie przygotowania rur do montażu
łączników Mechanical-T i łączników czwórnikowych Mechanical-T typu 920/920N”.
t Otwory NALEŻY wiercić centralnie w osi rury. Otwory dla łączników czwórnikowych Mechanical-T muszą
być wywiercone centralnie w osi rury we wcześniej wyznaczonym miejscu każdego odejścia. Otwory dla
łączników czwórnikowych Mechanical-T muszą znajdować się w jednej linii i nie mogą być przesunięte
o więcej niż 1⁄16 cala/1,6 mm.
t
Na obszarze 5⁄8 cala/16 mm wokół otworu zapewnić czystą, gładką powierzchnię bez znaków
identyfikacyjnych, żadnych karbów i wgnieceń, aby uzyskać dobre przyleganie uszczelki
(patrz rysunek powyżej). Usunąć wszelkie zadziory i ostre krawędzie otworu, które mogą mięć
negatywny wpływ na montaż łącznika, prawidłowe osadzenie kołnierza ustalającego, przepływ
czynnika przez otwór odejścia oraz osadzenie uszczelki.
t
Powierzchnia rury w obszarze wyznaczonym przez wymiar „A” pokazany na rysunku poniżej musi być
wolna od zanieczyszczeń, zgorzeliny oraz wgnieceń, które mogą uniemożliwiać dokładne przyleganie
obudowy łącznika do rury. Wielkość wymiaru „A” można znaleźć w tabeli „Wymagania w zakresie
przygotowania rur do montażu łączników Mechanical-T i łączników czwórnikowych Mechanical-T
typu 920/920N” na następnej stronie.
t
NIE UŻYWAĆ ŚRUBOWYCH ŁĄCZNIKÓW ODEJŚCIOWYCH TYPU 920/920N MECHANICAL-T
NA RURACH Z PVC.
5⁄8 cala/16 mm
A
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia czytelności rysunku
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_173
UWAGA
t
Niektóre nowe rozmiary łączników typu 920N w celu prawidłowego montażu wymagają innej
średnicy otworów niż w przypadku łączników typu 920 lub 921, które zastępują. Sprawdzić,
czy został przygotowany otwór o prawidłowej średnicy dla konkretnego typu i rozmiaru
łącznika (patrz tabela z wymaganiami poniżej).
Wymagania w zakresie przygotowania rur do montażu łączników
Mechanical-T i łączników czwórnikowych Mechanical-T typu 920/920N
Wymiar „A”
przygotowania
Średnica otworu
powierzchni
Wymiary
cale/mm
Średnica
Minimalna
nominalna otworu
Maksymalna
średnica
odejścia
cale
cale Rzeczywista, otworu/rozmiar dopuszczalna
średnica
mm
otwornicy
mm
Wszystkie ½ cala/
21,3 mm odejścia
1½
38
1 5⁄8
41
3½
89
Wszystkie ¾ cala/
26,9 mm odejścia
1½
38
1 5⁄8
41
3½
89
Wszystkie 1 cal/
33,7 mm odejścia
1½
38
1 5⁄8
41
3½
89
1¾
44
1 7⁄8
48
4
102
2†
51
2 1⁄8
54
4
102
2 ½‡
64
2 5⁄8
67
4½
114
Wszystkie 2 ½ cala/
73,0 mm odejścia
2¾
70
2 7⁄8
73
5
127
Wszystkie
odejścia 76,1 mm
2¾
70
2 7⁄8
73
5½
140
3½
89
3 5⁄8
92
5½
140
4½
114
4 5⁄8
118
6½
165
4½
114
4 5⁄8
118
6½
165
Wszystkie 1 ¼ cala/
42,4 mm odejścia
Wszystkie 1 ½ cala/
48,3 mm odejścia
Wszystkie 2 cale/
60,3 mm odejścia
Wszystkie 3 cale/
88,9 mm odejścia
Wszystkie 4 cale/
114,3 mm
odejścia
Wszystkie odejścia
108,0 mm
5⁄8 cala/16 mm
A
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia czytelności rysunku
† Łączniki 2 x 1 ½ cala/60,3 x 48,3 mm typu 920N wymagają
otworu 1 ¾ cala/44 mm.
‡ Łączniki 8 x 2 cala/219,1 x 60,3 mm typu 920 wymagają
otworu 2 ¾ cala/70 mm.
UWAGA: Obudowy łączników typu 920 i 920N NIE MOGĄ być łączone
z innymi łącznikami w celu uzyskania łącznika czwórnikowego.
I-100-POL_174
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Montaż łączników Mechanical-T
Uszczelki typu 920 mają węższą powierzchnię
uszczelniania i dwa wyraźne występy służące
do prawidłowego ustawiania uszczelki
wewnątrz obudowy. Uszczelki typu 920N mają
szerszą powierzchnię uszczelniania. Fotografie
powyżej przedstawiają różnice między tymi
uszczelkami.
2a. W przypadku rur metalowych:
posmarować widoczną powierzchnię uszczelniającą
uszczelki zgodnie z tabelą „Kompatybilność smarów
z uszczelkami” poniżej.
2b. W przypadku rur HDPE: posmarować
1.
ZŁOŻYĆ OBUDOWY: Włożyć śrubę
w dwie części obudowy. Nakręcić luźno nakrętkę
na koniec śruby.
Uszczelka typu 920
widoczną powierzchnię uszczelniającą uszczelki
zgodnie z tabelą „Kompatybilność smarów
z uszczelkami” poniżej. NIE używać smaru
Victaulic na rurach HDPE. Zawsze konsultować
się z producentem rur w sprawie kompatybilności
smaru.
Uszczelka typu 920N
2.
SPRAWDZIĆ I POSMAROWAĆ
USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy na powierzchni
uszczelniającej nie ma zabrudzenia. W przypadku
łączników Mechanical-T typu 920N nie ma
konieczności wyjmowania uszczelki z obudowy.
USZCZELKI TYPU 920 NIE MOGĄ BYĆ
STOSOWANE ZAMIENNIE Z USZCZELKAMI
TYPU 920N. ODPOWIEDNIA USZCZELKA JEST
DOSTARCZANA Z PRODUKTEM.
3.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWĘ:
Przekręcić dolną obudowę o około 90° w stosunku
do górnej obudowy (z otworem), jak pokazano
na rysunku. Przyłożyć górną obudowę (z otworem)
do powierzchni rury i wyrównać ją z otworem
w rurze. Przekręcić dolną obudowę wokół rury.
Kompatybilność smaru z uszczelkami
Kompatybilne
z uszczelkami klasy
„T” z kauczuku
nitrylowego
Kompatybilne
z uszczelkami klasy
„E” z EPDM
Smar Victaulic, środki na bazie mydła, gliceryna,
olej silikonowy lub środek na bazie silikonu
Dobra
Dobra
Olej kukurydziany, olej sojowy, oleje na bazie
węglowodorów lub smary ropopochodne
Dobra
Niezalecana
Smary
Z powodu istnienia różnych rodzajów rur HDPE zawsze konsultować się z producentem rur w sprawie
kompatybilności smaru. NIE UŻYWAĆ SMARU VICTAULIC NA RURACH HDPE.
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_175
UWAGA
t
t
W przypadku rur odejściowych z rowkami
należy postępować według instrukcji
instalacji dla stosownego łącznika.
W przypadku rur odejściowych
gwintowanych należy zakończyć montaż
zgodnie ze standardową procedurą
gwintowania.
OSTRZEŻENIE
3a.
Sprawdzić, czy kołnierz ustalający dobrze
zahaczył się w otworze. Sprawdzić zahaczenie,
kołysząc górną obudową w otworze.
t
Nakrętki dokręcić momentem 50 ft
lbs/68 Ntm.
t NIE DOKRĘCAĆ momentem większym niż
70 ft lbs/95 Nm. Zwiększenie momentu
dokręcenia nie spowoduje poprawy
uszczelnienia, a może uszkodzić produkt.
Niezastosowanie się do zaleceń dotyczących
momentu dokręcenia nakrętek może
być przyczyną uszkodzenia produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała
bądź zniszczenie mienia.
Połączenia odejściowe
4.
PRZYKRĘCIĆ DRUGĄ ŚRUBĘ/
NAKRĘTKĘ KOŁNIERZA: Przełożyć drugą
RURA
GŁÓWNA
CL
śrubę przez dolną i górną obudowę i nakręcić
ręcznie nakrętkę do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy
owalne szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach.
Górna obudowa
trójnika Mechanical-T
ODEJŚCIE
CL
90°
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
5.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Sprawdzić, czy
kołnierz ustalający jest w dalszym ciągu dobrze
umieszczony w otworze odejścia. Dokręcić nakrętki
równomiernie w kilku etapach z obu stron, aż górna
obudowa (z otworem) zetknie się całkowicie z rurą.
5a. Dla rur z metalu: Nakrętki należy
dokręcić momentem 50 ft lbs/68 Ntm, zachowując
równe przerwy między powierzchniami zacisków
śrubowych. NIE DOKRĘCAĆ momentem większym
niż 70 ft lbs/95 Ntm.
5b. Dla rur z HDPE: Nakrętki należy dokręcić
momentem 50 ft lbs/68 Ntm. UWAGA: W przypadku
rur HDPE i dokręcania nakrętek momentem
50 ft lbs/68 Nm zetknięcie się powierzchni
zacisków śrubowych jest normalne. NIE DOKRĘCAĆ
momentem większym niż 70 ft lbs/95 Ntm.
I-100-POL_176
Jeśli rura odejściowa została podłączona do górnej
obudowy, zanim łącznik Mechanical-T został
zamontowany na rurze, należy sprawdzić, czy
odejście jest położone pod kątem 90° względem
rury przed dokręceniem łącznika Mechanical-T.
t
Jeśli łącznik Mechanical-T jest używany jako
przejście między dwiema rurami głównymi,
należy go zamontować na rurach przed
podłączeniem rury odejściowej.
t
Produkty Victaulic z gwintem wewnętrznym
są przeznaczone wyłącznie do rur zgodnych
z normą ANSI z gwintem zewnętrznym.
Zawsze przed podłączeniem do produktów
z gwintem wewnętrznym specjalnej
armatury jak czujniki, suche tryskacze wiszące
itp. należy sprawdzić, czy taka armatura
jest odpowiednia dla danego produktu
Victaulic. Niesprawdzenie takiej zgodności
przed montażem może spowodować
problemy instalacyjne lub być przyczyną
nieszczelności.
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Łączniki czwórnikowe Mechanical-T
typu 920N
t
Połączenia czwórnikowe można wykonywać za pomocą
dwóch górnych obudów tego samego rozmiaru TYLKO
NA METALOWYCH RURACH. Dopuszczalne są różne
średnice rur odejściowych. NIE MOŻNA wykonywać
połączeń czwórnikowych na rurach z HDPE.
t
Montować łącznik czwórnikowy zgodnie z instrukcjami
podanymi w tej sekcji. Sprawdzić, czy kołnierz ustalający
po każdej stronie jest dobrze umieszczony w otworze
odejścia. Aby zapewnić sztywność połączenia czwórnikowego, nakrętki dokręcić momentem
50 ft lbs/68 Ntm, zachowując równe przerwy między powierzchniami zacisków śrubowych.
NIE DOKRĘCAĆ nakrętek momentem większym niż 70 ft lbs/95 Ntm.
t
NIE NALEŻY łączyć ze sobą łączników odejściowych typu 920 i 920N podczas wykonywania
połączeń czwórnikowych.
Przydatne informacje dla łączników typu 920
Wymiary
Rozmiar nakrętki
Rozmiar klucza
Średnica
nominalna
cale lub mm
Średnica
zewnętrzna rury cale/mm
cale/
metryczne
cale/
mm
76,1 mm
3.000
76,1
½
M12
7⁄8
22
108,0 mm
4.250
108,0
½
M12
7⁄8
22
4
4.500
114,3
½
M12
7⁄8
22
133,0 mm
5.250
133,0
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
139,7 mm
5.500
139,7
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
5–6
5.563 – 6.625
141,3 – 168,3
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
159,0 mm
6.250
159,0
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
165,1 mm
6.500
165,1
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
200A (JIS)
—
216,3
¾
M20
1¼
32
8
8.625
219,1
¾
M20
1¼
32
Przydatne informacje dotyczące łącznika typu 920N
Wymiary
Rozmiar nakrętki
Rozmiar klucza
Średnica
nominalna
cale lub mm
Średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
cale/
metryczne
cale/
mm
2–6
2.375 – 6.625
60,3 – 168,3
½
M12
7⁄8
22
76,1 – 139,7 mm
3.000 – 5.500
76,1 – 139,7
½
M12
7⁄8
22
159,0 mm
6.250
159,0
5⁄8
M16
1 1⁄16
27
165,1 mm
6.500
165,1
½
M12
7⁄8
22
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_177
Typ 922 – FireLock Outlet-T
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niewypełnienie tych instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń osób, nieprawidłowego
zamontowania produktu i/lub uszkodzenia mienia.
Łączniki odejściowe FireLock Outlet-T typu 922 mają aprobatę UL i FM do 300 psi/2068 kPa oraz VdS
do 16 barów w temperaturze otoczenia typowej dla instalacji przeciwpożarowych.
Przygotowanie rury do zamontowania łącznika Outlet-T
t
Łączniki odejściowe FireLock Outlet-T typu 922 są zaprojektowane do bezpośredniego podłączenia
różnej armatury odejściowej, jak głowice tryskaczy, złączki regulowane, odgałęzienia do zasilania
tryskacza, spusty, manometry i inne produkty.
UWAGA
t
Do prawidłowego przygotowania rury zaleca się używanie narzędzi Victaulic do wiercenia
otworów w rurach.
t
Prawidłowe wykonanie otworu ma podstawowe znacznie dla zapewnienia szczelności i parametrów.
t
Wywiercić otwór o min. średnicy 1 3⁄16 cala/30 mm (maks. 1 ¼ cala/32 mm) na osi rury. UWAGA: Otwory
MUSZĄ być wywiercone na osi rury.
t
Produkty Victaulic z gwintem wewnętrznym są przeznaczone wyłącznie do rur zgodnych z normą NPT
lub BSPT (opcjonalnie) z gwintem zewnętrznym. Zawsze przed podłączeniem do produktów z gwintem
zewnętrznym specjalnej armatury (np. czujników, suchych tryskaczy wiszących) należy sprawdzić, czy
taka armatura jest odpowiednia dla danego produktu Victaulic. Niesprawdzenie takiej zgodności przed
montażem może spowodować problemy instalacyjne lub być przyczyną nieszczelności.
t
Na obszarze ½ cala/13 mm wokół otworu zapewnić czystą, gładką powierzchnię bez żadnych karbów
i wgnieceń, aby uzyskać dobre przyleganie uszczelki (patrz rysunek poniżej). Usunąć wszelkie zadziory
i ostre krawędzie otworu, które mogą mięć negatywny wpływ na montaż łącznika, prawidłowe osadzenie
kołnierza ustalającego, przepływ czynnika przez otwór odejścia oraz osadzenie uszczelki.
5⁄8 cala/16 mm
A
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia czytelności rysunku
I-100-POL_178
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Montaż
1.
ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Założyć uszczelkę
na gnieździe uszczelki, jak pokazano powyżej.
Docisnąć uszczelkę na całym obwodzie, aby ją
całkowicie osadzić w gnieździe. NIE SMAROWAĆ
USZCZELKI.
2.
PRZYGOTOWAĆ OBUDOWY:
Włożyć śrubę w dwie części obudowy i nakręcić
luźno nakrętkę na koniec śruby (nakrętka
powinna znajdować się równo z końcem śruby),
aby umożliwić przekręcanie obudów względem
siebie, jak pokazano powyżej.
3.
ZAMONTOWAĆ OBUDOWY:
Zamontować obudowę z otworem na odejście rury,
umieszczając kołnierz ustalający po środku otworu.
Aby sprawdzić prawidłowe zahaczenie, spróbować
przesunąć obudowę z otworem w przód i w tył,
jednocześnie ją dociskając. Prawidłowo umieszczona
obudowa z otworem odejścia może przesuwać się
tylko w nieznacznym stopniu w każdym kierunku.
4.
PRZYKRĘCIĆ DRUGĄ ŚRUBĘ/
NAKRĘTKĘ KOŁNIERZA: Przełożyć drugą śrubę
przez dolną i górną obudowę i nakręcić ręcznie
nakrętkę do oporu. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne
szyjki śrub są dobrze osadzone w otworach.
5.
DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Dokręcić
równomiernie nakrętki kołnierzowe, na przemian
z każdej strony, momentem 20 ft lbs/27 Ntm,
aby zapewnić odpowiedni docisk uszczelki. UWAGA:
Aby uniknąć nadmiernego zaciśnięcia nakrętek
kołnierzowych, należy użyć klucza o maksymalnej
długości 8 cali/200 mm. NIE WOLNO dokręcać
nakrętek kołnierzowych zbyt mocno.
5a.
SPRAWDZIĆ MONTAŻ: Obudowa
z otworem na odejście nie powinna stykać
się z rurą (metal z metalem) w pobliżu uszczelki.
Dodatkowo między górną i dolną obudową łącznika
powinna występować mała szczelina, jak pokazano
na rysunku powyżej
Przydatne informacje dotyczące
łączników typu 922
3a.
Przytrzymując obudowę z odejściem na
miejscu, obracać dolną część obudowy wokół
rury. Upewnić się, że kołnierz ustalający pozostaje
prawidłowo osadzony w otworze.
Rozmiar
nakrętki
Rura x odejście cale/metryczne
Wszystkie
rozmiary
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
3⁄8
M10
Rozmiar
klucza
cale/mm
9⁄16
15
I-100-POL_179
Typ 923 – bezobejmowy łącznik odejściowy Vic-Let™
Typ 924 – bezobejmowy łącznik odejściowy na termometr Vic-O-Well™
OSTRZEŻENIE
t
Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie
zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
t Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji armatury firmy Victaulic należy
rozhermetyzować i spuścić czynnik z instalacji rurowej.
t Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego montażu produktu
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
t
Bezobejmowy łącznik odejściowy Victaulic typu 923 Vic-Let zaprojektowany jest na ciśnienie robocze
do 300 psi/2068 kPa do montażu na standardowych rurach stalowych rozmiarów 4–8 cali/114,3–219,1 mm
i rurach stalowych Schedule 10 do 40 o rozmiarach 10 cali/273,0 mm i większych. Ponadto łączniki
odejściowe typu 923 mają aprobatę UL/ULC do instalacji przeciwpożarowych o ciśnieniu
175 psi/1206 kPa.
t
Bezobejmowy łącznik odejściowy na termometr Victaulic typu 924 zaprojektowany jest na ciśnienie
robocze do 300 psi/2068 kPa do montażu na standardowych rurach stalowych. Ponadto łącznik 924 jest
wykonany z drobnym gwintem 1 ¼–18 NEF tylko do przyłączenia termometrów o znamionowej długości
6 cali/152 mm.
Przygotowanie rury do bezobejmowych łączników odejściowych
UWAGA
t
t
Do prawidłowego przygotowania rury zaleca się używanie narzędzi Victaulic do wiercenia
otworów w rurach.
Ze względu na odkształcenie kołnierza łączniki odejściowe typu 923 i 924 nie mogą być
powtórnie używane po pierwszym zamontowaniu.
t
Prawidłowe wykonanie otworu ma podstawowe znacznie dla zapewnienia szczelności i parametrów.
t
Wywiercić otwór o min. średnicy 1 ½ cala/38 mm (maks. 1 9⁄16 cala/40 mm) na osi rury. UWAGA: Otwory
MUSZĄ być wywiercone na osi rury.
t
Na obszarze o długości 5⁄8 cala/16 mm wokół otworu zapewnić czystą, gładką powierzchnię bez znaków
identyfikacyjnych, żadnych karbów i wgnieceń, aby uzyskać dobre przyleganie uszczelki (patrz rysunek
poniżej). Usunąć wszelkie zadziory i ostre krawędzie otworu, które mogą mięć negatywny wpływ
na montaż łącznika, prawidłowe osadzenie kołnierza ustalającego, przepływ czynnika przez otwór
odejścia oraz osadzenie uszczelki.
t
Powierzchnia rury w obszarze wyznaczonym przez wymiar „A”, pokazany na rysunku poniżej, musi być
wolna od zanieczyszczeń, zgorzeliny oraz wgnieceń, które mogą uniemożliwiać dokładne przyleganie
bezobejmowego łącznika do rury.
5⁄8 cala/16 mm
A
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia czytelności rysunku
I-100-POL_180
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Montaż
UWAGA
t
silikonowego na widoczne przylgi uszczelki, aby
zapewnić prawidłowe uszczelnienie. NIE używać do
smarowania uszczelki smarów ropopochodnych.
Poniższe fotografie przedstawiają
kolejne kroki montażu bezobejmowego
łącznika odejściowego typu 923 VicLet. Ponadto kroki te dotyczą również
bezobejmowego łącznika odejściowego
na termometr typu 924 Vic-O-Well.
PALEC
924
PIĘTA
RYSUNEK 1
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
4.
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
OSADZIĆ ODEJŚCIE: Ustawić „stopę”
odejścia w osi rury. Wsunąć „paluch” w otwór, aby
wprowadzić odejście (patrz rysunek 1 powyżej).
1.
SPRAWDZIĆ PRODUKT: Upewnić się, że
oznaczenie „923” lub „924” na górnej nakrętce jest
skierowane ku krzywiźnie kołnierza (wzdłuż osi rury),
jak pokazano powyżej.
2.
USTAWIĆ NAKRĘTKĘ MONTAŻOWĄ:
Ustawić stronę z napisami nakrętki montażowej
na górze gwintu, jak pokazano powyżej. NIE
zdejmować nakrętki montażowej.
PIĘTA
RYSUNEK 2
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
5.
3.
POSMAROWAĆ USZCZELKĘ: Nałożyć
USTAWIĆ ODEJŚCIE: Przesunąć odejście
w położenie z „piętą” wewnątrz rury, jak pokazano
na rysunku 2 powyżej. UWAGA: Pięta musi być
ustawiona, jak pokazano na rysunku 2 powyżej,
aby zapewnić prawidłowe działanie w warunkach
roboczych.
cienką warstwę smaru Victaulic lub smaru
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
I-100-POL_181
UWAGA
t
Ze względu na odkształcenie kołnierza
łączniki odejściowe typu Vic-Let typu
923 i Vic-O-Well typu 924 nie mogą
być powtórnie używane po pierwszym
zamontowaniu.
8.
SPRAWDZIĆ MONTAŻ: Po dokręceniu
nakrętki montażowej kluczem sprawdzić,
czy krzywizna kołnierza pasuje do krzywizny rury.
Ponadto upewnić się, czy kołnierz styka się z rurą
równo ze wszystkich stron i czy żadna część
uszczelki nie wystaje.
924
OSTRZEŻENIE
t
Proporcje zostały zmienione w celu
zwiększenia czytelności rysunku
6.
NAKRĘTKĘ MONTAŻOWĄ DOKRĘCIĆ
RĘCZNIE: Przytrzymać kołnierz na miejscu
i dokręcić nakrętkę montażową ręcznie. Po
dokręceniu sprawdzić prawidłowość ustawienia,
próbując przechylać odejście w otworze. Odejście
nie powinno się przesunąć. Jeżeli odejście przesunie
się, poluzować nakrętkę montażową, ponownie
ustawić odejście i ręcznie dokręcić nakrętkę
montażową. UWAGA: Upewnić się, że oznaczenie
„923” lub „924” na górnej nakrętce jest skierowane
ku krzywiźnie kołnierza (wzdłuż osi rury), jak
pokazano powyżej.
7.
NAKRĘTKĘ MONTAŻOWĄ DOKRĘCIĆ
KLUCZEM: Dokręcać kluczem nakrętkę
Kołnierz musi się odkształcić, aby
dotykać rury równo ze wszystkich stron.
t NIE przekraczać momentu 200 ft-lbs/
271 Ntm podczas dokręcania nakrętki
montażowej.
t NIE przekraczać wartości o 1 ½ raza
większej od ciśnienia roboczego podczas
testowania instalacji.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
być przyczyną uszkodzenia połączenia
i spowodować poważne obrażenia ciała bądź
zniszczenie mienia.
9.
WYKONAĆ POŁĄCZENIE: Wykonać
wymagane połączenie, wspomagając się tylko
drugim kluczem na górnej nakrętce. Aby zapobiec
poluzowaniu się odejścia w otworze, NIE nie używać
nakrętki montażowej do dokręcania tego połączenia.
montażową, aż kołnierz ulegnie deformacji i zetknie
się równo ze wszystkich stron z rurą. Zachować
ustawienie kołnierza/uszczelki, aby zapobiec
przyciśnięciu uszczelki. NIE przekraczać momentu
200 ft-lbs/271 Ntm. UWAGA: W przypadku
odejść o rozmiarze 4–8 cali/114,3–219,1 mm ruch
„zapadkowy” ułatwi zachowanie ustawienia
kołnierza.
UWAGA
t
t
Bezobejmowe łączniki odejściowe Victaulic Vic-Let typu 923 z gwintem wewnętrznym są
przeznaczone wyłącznie do rur zgodnych z normą ANSI z gwintem zewnętrznym. Zawsze
przed podłączeniem do produktów z gwintem wewnętrznym specjalnej armatury jak sondy,
suche tryskacze wiszące itp. należy sprawdzić, czy taka armatura jest odpowiednia dla tego
produktu.
Bezobejmowy łącznik odejściowy na termometr Victaulic Vic-O-Well typu 924 ma drobny gwint
1 ¼– 18 NEF 2B do przyłączenia tylko termometrów o znamionowej długości 6 cali/152 mm.
I-100-POL_182
ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU WER_E
Montaż i obsługa
zaworów
Przepustnice, zawory zwrotne,
zawory kulowe, zawory czopowe
Przepustnica Vic® -300
MasterSeal™
Przepustnica AGS Vic 300
z serii W761
Przepustnica z serii 763
z przekładnią
Seria 712/712S – zawór zwrotny
klapowy
Seria 717HR
Zawór zwrotny FireLock
Zawór zwrotny Venturi
z serii 779
Zawór kulowy FireLock
z serii 728
Seria 726
Zawór kulowy Vic-Ball
Seria 722
Zawór kulowy
Seria 377
Zawór wyrównawczy Vic-Plug
UWAGA: W tej sekcji zostało opisanych więcej zaworów.
I-100-POL_183
MONTAŻ I OBSŁUGA PRZEPUSTNIC
Podczas montażu przepustnicy Victaulic w instalacji rurowej postępować zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi wraz z łącznikami. Patrz uwagi poniżej dotyczące zastosowań oraz ograniczeń.
PRZEPUSTNICY NIE WOLNO INSTALOWAĆ W INSTALACJI RUROWEJ Z TARCZĄ
ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W POŁOŻENIU CAŁKOWICIE OTWARTYM.
W przypadku używania przepustnic do dławienia przepływu firma Victaulic zaleca ustawienie tarczy
w położeniu nie mniejszym niż 30 stopni otwarcia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, tarcza powinna
być ustawiona w położeniu od 30 do 70 stopni otwarcia.
Duża szybkość przepływu w instalacji rurowej lub ustawienie
tarczy w położeniu mniejszym niż 30 stopni otwarcia
może skutkować powstawaniem hałasu, wibracji, kawitacji,
znacznej erozji rury i/lub utratą sterowania. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat zastosowań dławienia
przepływu należy skontaktować się z firmą Victaulic.
Firma Victaulic zaleca ograniczenie szybkości przepływu
dla wody do 20 stóp na sekundę/6,1 metra na sekundę.
W przypadku gdy wymagane są większe szybkości przepływu,
należy skontaktować się z firmą Victaulic. W przypadku obsługi
przepływu innych czynników niż woda należy skontaktować
się z firmą Victaulic.
Gdy bezpośrednio za przepustnicą montowana jest zaślepka
końcowa rury, należy używać wyłącznie stożkowych zaślepek, które kompensują ciśnienie. Jeśli otwarta
przepustnica zostanie nieumyślnie zamknięta, gdy dołączona jest zaślepka końcowa rury, przestrzeń między
tarczą a zaślepką rury wypełni się czynnikiem i będzie pod ciśnieniem. Jeśli ta przestrzeń znajduje się pod
ciśnieniem, podczas wymontowywania zaślepki końcowej rury może nastąpić gwałtowne uwolnienie energii.
CIŚNIENIE MUSI ZOSTAĆ UWOLNIONE ZA POMOCĄ KURKA PRZED WYMONTOWANIEM ZAŚLEPKI
KOŃCOWEJ RURY.
ZAGROŻENIE
t
Gdy bezpośrednio za przepustnicą montowana jest zaślepka
końcowa rury, należy używać wyłącznie stożkowych zaślepek,
które kompensują ciśnienie.
t Ciśnienie musi zostać uwolnione za pomocą kurka przed
wymontowaniem zaślepki końcowej rury.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne
obrażenia ciała bądź śmierć.
Przepustnice firmy Victaulic mają rowkowane końce przeznaczone do łączenia z rowkowanymi łącznikami
rurowymi. W przypadku gdy wymagane są połączenia kołnierzowe, należy zapoznać się z uwagami
na następnej stronie dotyczącymi ograniczeń stosowania łączników kołnierzowych Vic-Flange.
UWAGA
t
t
t
NIE wolno instalować przepustnic z tarczą znajdującą się w położeniu całkowicie otwartym.
Należy sprawdzić, czy żadna część tarczy nie wystaje poza końce korpusu zaworu.
Z przepustnicami Victaulic należy używać TYLKO rur NPS ze stali węglowej z rowkowanymi
końcami. NIE używać rur NPS z gładkimi końcami ani rowkowanych rur odlewanych z żeliwa
sferoidalnego.
Aby uniemożliwić obracanie się zaworów w instalacji, firma Victaulic zaleca montaż
przepustnic z zastosowaniem przynajmniej jednego sztywnego łącznika Victaulic.
W przypadku użycia dwóch łączników elastycznych może być wymagana dodatkowa podpora
uniemożliwiająca obracanie się zaworu. Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami montażu,
które są dostarczane wraz z łącznikami i przepustnicami, aby prawidłowo wykonać montaż.
I-100-POL_184
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
Seria 700 – przepustnica
t
Firma Victaulic zaleca używanie łączników sztywnych Zero-Flex typu 07 lub Quick-Vic typu 107 razem z
przepustnicami serii 700, aby wyeliminować zginanie się złącza lub obracanie się zaworu na połączeniu
łącznika z instalacją rurową. Wymagania dotyczące montażu podane są w instrukcji dostarczonej razem
z łącznikiem.
Seria 761 – przepustnica Vic-300 MasterSeal
t
W przypadku przepustnic Vic-300 MasterSeal serii 761do suchych lub zaolejonych gazów zalecane
są uszczelki „T” wykonane z kauczuku nitrylowego.
t
Łączniki kołnierzowe Vic-Flange typu 741 mogą być używane z przepustnicami Vic-300 MasterSeal
serii 761 wszystkich rozmiarów.
t
Przepustnic Vic-300 MasterSeal serii 761 nie można podłączać bezpośrednio do innych złączy
kołnierzowych za pomocą łączników kołnierzowych typu 743. Do takich zastosowań wymagane
są przejściowe łączniki kołnierzowe rowek-kołnierz nr 46 ANSI 300.
Seria W761 – przepustnica AGS Vic 300
t
Przepustnice z serii W761 AGS Vic-300 MOŻNA podłączać bezpośrednio do innych komponentów
z kołnierzami za pomocą łączników kołnierzowych AGS typu W741.
t
Podczas łączenia przepustnic z serii W761 AGS Vic-300 z zaworami zwrotnymi z podwójną tarczą
Vic-Check® z serii W715 AGS wymagane jest zastosowanie kształtki rurowej między zaworami,
aby tarcze obu zaworów nie kolidowały ze sobą.
t
Jeśli zawór zwrotny z podwójną tarczą Vic-Check z serii W715 AGS jest umieszczony blisko przepustnicy
z serii W761 Vic-300 AGS, należy ustawić wałek środkowej tarczy/cięgna zaworu z serii W715 pod kątem
prostym względem trzpienia przepustnicy. Nieprawidłowe ustawienie będzie przyczyną nierównego
i niestabilnego przepływu przez zawór z serii W715 i spowoduje głośną pracę zaworu oraz skróci jego
żywotność.
Seria 765, 705, 766 i 707C – przepustnice
t
Łączniki typu 741 mogą być używane tylko po jednej stronie przepustnic z serii 765, 705, 766 i 707C
o rozmiarach 8 cali/219,1 mm, aby nie kolidowały ze współpracującymi elementami i nie ograniczały
sterowania przepustnicą za pomocą dźwigni.
t
Łączniki kołnierzowe typu 741 nie mogą być używane z przepustnicami serii 765 i 705 o wielkości
10 cali/273,0 mm
t
Przepustnic serii 765, 705, 766 i 707C nie można łączyć bezpośrednio do innej armatury z kołnierzami za
pomocą łączników kołnierzowych Vic-Flange typu 743. Do takich zastosowań wymagane są przejściowe
łączniki kołnierzowe rowek-kołnierz nr 46 ANSI 300.
Seria 763 – przepustnica ze stali nierdzewnej
t
Przepustnic serii 763 ze stali nierdzewnej NIE można podłączać bezpośrednio do innych łączników
kołnierzowych za pomocą łączników kołnierzowych Vic-Flange typu 743. Do takich zastosowań
wymagane są przejściowe łączniki kołnierzowe nr 46 ANSI 300 rowek-kołnierz.
REGULACJA OGRANICZNIKÓW SKOKU PRZEPUSTNIC
VICTAULIC Z NAPĘDAMI Z PRZEKŁADNIĄ
Regulacja ograniczników skoku przepustnic Victaulic z napędami z przekładnią może być wykonywana
podczas pracy instalacji. UWAGA: Cykliczne zamykanie i otwieranie zaworu w celu sprawdzenia ustawienia
ograniczników skoku może wpływać na pracę urządzeń znajdujących się za zaworem. Szczegółowe
instrukcje regulacji ograniczników skoku podane są na następnych stronach.
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
I-100-POL_185
REGULACJA OGRANICZNIKÓW SKOKU NAPĘDU Z PRZEKŁADNIĄ
DLA STANU ZAMKNIĘTEGO PRZEPUSTNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ
SERII 761 VIC-300 MASTERSEAL, SERII W761 AGS VIC-300 I SERII 763
1.
Obrócić pokrętło przekładni napędu w lewo,
aby upewnić się, że tarcza zaworu nie znajduje
się w położeniu pełnego zamknięcia.
6.
Przy tarczy zaworu w położeniu zamkniętym
dokręcić wewnętrzną śrubę regulacyjną (w prawo)
kluczem imbusowym odpowiedniego rozmiaru.
2.
Zdjąć osłonę przeciwpyłową znajdującą
się po prawej stronie przekładni napędu, jak
pokazano powyżej.
UWAGA
t
t
Ciśnienie w instalacji przed zaworem
może wzrosnąć, gdy tarcza zaworu jest
w położeniu pełnego zamknięcia.
Przepływ za zaworem zostanie
przerwany, gdy tarcza zaworu jest
w położeniu pełnego zamknięcia.
3.
Używając klucza odpowiedniego rozmiaru,
poluzować nakrętkę sześciokątną (w lewo)
znajdującą się po prawej stronie przekładni napędu.
7.
Używając klucza odpowiedniego rozmiaru,
dokręcić nakrętkę sześciokątną (w prawo), znajdującą
się po prawej stronie przekładni napędu.
8.
Sprawdzić prawidłowe działanie napędu
z przekładnią, obracając pokrętło.
4.
Używając klucza imbusowego odpowiedniego
rozmiaru, poluzować wewnętrzną śrubę regulacyjną
w lewo, aby zwiększyć wielkość skoku tarczy.
4a. Używając klucza imbusowego
odpowiedniego rozmiaru, dokręcać wewnętrzną
śrubę regulacyjną w prawo, aby zmniejszyć wielkość
skoku tarczy.
5.
Obrócić pokrętło przekładni napędu
w prawo, aby przestawić tarczę zaworu w położenie
zamknięcia. Sprawdzić, czy zawór zamyka
się prawidłowo. Jeśli trzeba, powtórzyć kroki 4 i 4a.
I-100-POL_186
9.
Założyć z powrotem osłonę przeciwpyłową.
10.
Postępować zgodnie z instrukcjami
w sekcji „Regulacja ograniczników skoku napędu
z przekładnią dla stanu otwartego” na następnej
stronie.
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
REGULACJA OGRANICZNIKÓW SKOKU NAPĘDU Z PRZEKŁADNIĄ
DLA STANU OTWARTEGO PRZEPUSTNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ
SERII 761 VIC-300 MASTERSEAL, SERII W761 AGS VIC-300 I SERII 763
1.
Obrócić pokrętło przekładni napędu w prawo,
aby tarcza zaworu znalazła się w położeniu lekkiego
otwarcia.
2.
Zdjąć osłonę przeciwpyłową znajdującą
się po lewej stronie przekładni napędu, jak pokazano
powyżej.
6.
Przy tarczy zaworu w położeniu wymaganego
otwarcia, dokręcić wewnętrzną śrubę regulacyjną
(w prawo) kluczem imbusowym odpowiedniego
rozmiaru.
7.
3.
Używając klucza odpowiedniego rozmiaru,
dokręcić (w prawo) nakrętkę sześciokątną, znajdującą
się po lewej stronie przekładni napędu.
Używając klucza odpowiedniego rozmiaru,
poluzować (w lewo) nakrętkę sześciokątną,
znajdującą się po lewej stronie przekładni napędu.
8.
4.
9.
Używając klucza imbusowego
odpowiedniego rozmiaru, poluzować wewnętrzną
śrubę regulacyjną w lewo.
Sprawdzić prawidłowe działanie napędu
z przekładnią, obracając pokrętło.
Założyć z powrotem osłonę przeciwpyłową.
5.
Obracać pokrętło napędu z przekładnią,
aby ustawić tarczę zaworu w położeniu
wymaganego otwarcia.
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
I-100-POL_187
REGULACJA OGRANICZNIKÓW SKOKU NAPĘDU Z PRZEKŁADNIĄ
DLA STANU ZAMKNIĘTEGO PRZEPUSTNIC SERII 765, 705, 766 I 707C
ROZMIAR 10–12 CALI/273,0–323,9 MM
Obrócić pokrętło przekładni napędu w lewo,
1.
aby upewnić się, że tarcza zaworu nie znajduje
się w położeniu pełnego zamknięcia.
4.
Przy tarczy zaworu w położeniu zamkniętym,
dokręcić wewnętrzną śrubę regulacyjną (w prawo)
kluczem imbusowym odpowiedniego rozmiaru.
2.
Zdjąć osłonę przeciwpyłową znajdującą
się po prawej stronie przekładni napędu,
jak pokazano powyżej.
UWAGA
t
t
Ciśnienie w instalacji przed zaworem
może wzrosnąć, gdy tarcza zaworu jest
w położeniu pełnego zamknięcia.
Przepływ za zaworem zostanie
przerwany, gdy tarcza zaworu jest
w położeniu pełnego zamknięcia.
5.
Sprawdzić prawidłowe działanie napędu
z przekładnią, obracając pokrętło.
3.
Używając klucza imbusowego
odpowiedniego rozmiaru, poluzować wewnętrzną
śrubę regulacyjną w lewo, aby zwiększyć wielkość
skoku tarczy.
3a.
Używając klucza imbusowego
odpowiedniego rozmiaru, dokręcać wewnętrzną
śrubę regulacyjną w prawo, aby zmniejszyć wielkość
skoku tarczy.
3b. Obrócić pokrętło przekładni napędu
w prawo, aby przestawić tarczę zaworu w położenie
zamknięcia. Sprawdzić, czy zawór zamyka
się prawidłowo. Jeśli trzeba, powtórzyć kroki 3 i 3a.
I-100-POL_188
6.
Założyć z powrotem osłonę przeciwpyłową.
7.
Postępować zgodnie z instrukcjami
w sekcji „Regulacja ograniczników skoku napędu
z przekładnią dla stanu otwartego” na następnej
stronie.
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
REGULACJA OGRANICZNIKÓW SKOKU NAPĘDU Z PRZEKŁADNIĄ DLA
STANU OTWARTEGO PRZEPUSTNIC SERII 765, 705, 766 I 707C ROZMIAR
10–12 CALI/273,0–323,9 MM
1.
Obrócić pokrętło przekładni napędu w prawo,
aby tarcza zaworu znalazła się w położeniu lekkiego
otwarcia.
6.
Założyć z powrotem osłonę przeciwpyłową.
2.
Zdjąć osłonę przeciwpyłową znajdującą się
po lewej stronie przekładni napędu, jak pokazano
powyżej.
3.
Używając klucza imbusowego odpowiedniego
rozmiaru, poluzować wewnętrzną śrubę regulacyjną
w lewo.
3a. Obracać pokrętło napędu z przekładnią,
aby ustawić tarczę zaworu w położeniu
wymaganego otwarcia.v
4.
Przy tarczy zaworu w położeniu wymaganego
otwarcia dokręcić wewnętrzną śrubę regulacyjną
(w prawo) kluczem imbusowym odpowiedniego
rozmiaru.
5.
Sprawdzić prawidłowe działanie napędu
z przekładnią, obracając pokrętło.
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
I-100-POL_189
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW ZWROTNYCH
Podczas montażu przepustnicy Victaulic w instalacji rurowej postępować zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi wraz z łącznikiem. Patrz zamieszczone poniżej uwagi dotyczące zastosowań/ograniczeń.
Umieszczenie zaworów zwrotnych zbyt blisko źródeł niestabilnego przepływu skróci trwałość zaworu i może
być przyczyną uszkodzenia instalacji. Aby wydłużyć trwałość zaworów, należy je montować w kierunku
przepływu w odpowiedniej odległości od pomp, kolanek, ekspanderów, reduktorów i innej podobnej
armatury. Dobre praktyki instalacyjne wskazują, że w ogólnych przypadkach minimalna odległość powinna
wynosić pięć razy średnica rury. Można zachować odległość od trzykrotnej do pięciokrotnej wielkości
średnicy, jeśli szybkość przepływu jest mniejsza niż 8 stóp na sekundę/2,4 metra na sekundę. Odległości
mniejsze niż trzy razy średnica rury nie są zalecane i powodują naruszenie warunków gwarancji na produkty
Victaulic. UWAGA: Odległości te nie dotyczą instalacji przeciwpożarowych.
Seria 712, 712S i 713 – zawory zwrotne Swinger
t
Zawory zwrotne Swinger z serii 712, 712S i 713 muszą być instalowane ze strzałką na korpusie zaworu
skierowaną zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika w instalacji.
t
Zawory zwrotne Swinger z serii 712, 712S i 713 NIE MOGĄ być montowane pionowo.
Seria W715 – zawór zwrotny z podwójną tarczą Vic-Check® AGS
Usztywniacz
środkowy
Prawidłowe ułożenie dla
montażu poziomego
Montaż poziomy
x
Nieprawidłowe ułożenie dla
montażu poziomego
t
Zawory zwrotne z podwójną tarczą Vic-Check z serii W715 AGS mogą być montowane zarówno pionowo
(przepływ w górę), jak i poziomo.
t
W przypadku montażu poziomego środkowa oś wewnątrz zaworu zwrotnego z podwójną tarczą
Vic-Check z serii W715 AGS musi być położona pionowo, jak pokazano na rysunku.
t
Łączniki Vic-Flange typu W741 AGS można montować na każdym końcu zaworu zwrotnego z podwójną
tarczą Vic-Check z serii W715 AGS.
t
Podczas łączenia przepustnic Vic-300 z serii W761 AGS z zaworami zwrotnymi z podwójną tarczą
Vic-Check z serii W715 AGS wymagane jest zastosowanie kształtki rurowej między zaworami, aby tarcze
obu zaworów nie kolidowały ze sobą.
t
Jeśli zawór zwrotny z podwójną tarczą Vic-Check z serii W715 AGS jest umieszczony blisko przepustnicy
z serii W761 Vic-300 AGS, należy ustawić wałek środkowej tarczy/cięgna zaworu z serii W715 pod kątem
prostym względem trzpienia przepustnicy. Nieprawidłowe ustawienie będzie przyczyną nierównego
i niestabilnego przepływu przez zawór z serii W715 i spowoduje głośną pracę zaworu oraz skróci jego
żywotność.
Seria 716/716H – zawory zwrotne Vic-Check
t
Zawory zwrotne Vic-Check z serii 716/716H mogą być montowane zarówno pionowo (przepływ
w górę), jak i poziomo; należy się jednak upewnić, że strzałki wskazujące kierunek przepływu są zgodne
z rzeczywistym kierunkiem przepływu w instalacji rurowej.
t
Łączniki kołnierzowe Vic-Flange typu W741 AGS można montować na dowolnym końcu zaworu
zwrotnego z podwójną tarczą Vic-Check z serii 716/716H.
I-100-POL_190
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
Seria 717, 717H, 717R i 717HR – zawory zwrotne FireLock
t
Zawory zwrotne FireLock serii 717, 717H, 717R i 717HR mogą być montowane zarówno pionowo
(przepływ w górę), jak i poziomo, ze strzałką na korpusie zaworu skierowaną zgodnie z kierunkiem
przepływu czynnika w instalacji.
t
Łączniki kołnierzowe Vic-Flange typu 741 i 744 można montować na dowolnym końcu zaworu zwrotnego
FireLock z serii 717, 717H, 717R i 717HR.
Seria 779 – zawór zwrotny Venturi
t
Zawory zwrotne serii 779 Venturi mogą być montowane zarówno pionowo (przepływ w górę),
jak i poziomo, ze strzałką na korpusie zaworu skierowaną zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika
w instalacji.
Dotyczy zaworów zwrotnych Vic-Check serii 716/716H, FireLock serii 717/717H/717R/717HR i Venturi
serii 779
t
Tuleja lub korek przytrzymujący wałek/tarczę musi w instalacjach poziomych znajdować się na górze
zaworu (patrz rysunki poniżej).
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW KULOWYCH
Seria 722 – zawór kulowy z gwintowanymi końcami
Seria 723 – zawór kulowy rozdzielczy
Seria 726 – zawór kulowy Vic-Ball
Seria 728 – zawór kulowy FireLock
Podczas montażu zaworu kulowego Victaulic w instalacji rurowej postępować według instrukcji
dostarczonych razem z łącznikiem. W przypadku zaworów z gwintowanymi końcami postępować zgodnie
ze standardowymi praktykami prawidłowego montażu armatury gwintowanej. UWAGA: Zawory kulowe
Victaulic przeznaczone są tylko do pracy w dwóch stanach – zamknięty/otwarty i NIE WOLNO ich używać
do regulacji przepływu.
Gdy bezpośrednio za zaworem kulowym montowana jest zaślepka końcowa rury, używać wyłącznie
stożkowych zaślepek, które kompensują ciśnienie. Jeśli otwarty zawór kulowy zostanie nieumyślnie
zamknięty, gdy dołączona jest zaślepka końcowa rury, przestrzeń między kulą a zaślepką rury wypełni
się czynnikiem pod ciśnieniem. Jeśli ta przestrzeń jest pod ciśnieniem, podczas wymontowywania zaślepki
końcowej może nastąpić gwałtowne wyzwolenie energii. CIŚNIENIE MUSI ZOSTAĆ UWOLNIONE PRZEZ
KUREK PRZED WYMONTOWANIEM ZAŚLEPKI KOŃCOWEJ RURY.
ZAGROŻENIE
t
Gdy zaślepka końcowa montowana jest bezpośrednio do zaworu
kulowego, używać wyłącznie stożkowych zaślepek, które kompensują
ciśnienie.
t Ciśnienie musi zostać uwolnione za pomocą kurka przed
wymontowaniem zaślepki końcowej rury.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne
obrażenia ciała bądź śmierć.
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
I-100-POL_191
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW CZOPOWYCH
Gdy zaślepka końcowa montowana jest bezpośrednio do zaworu czopowego, używać wyłącznie stożkowych
zaślepek, które kompensują ciśnienie. Jeśli otwarty zawór czopowy zostanie nieumyślnie zamknięty,
gdy dołączona jest zaślepka końcowa rury, przestrzeń między kulą a zaślepką rury wypełni się czynnikiem
pod ciśnieniem. Jeśli ta przestrzeń jest pod ciśnieniem, podczas wymontowywania zaślepki końcowej może
nastąpić gwałtowne uwolnienie energii. CIŚNIENIE MUSI ZOSTAĆ UWOLNIONE PRZEZ KUREK PRZED
WYMONTOWANIEM ZAŚLEPKI KOŃCOWEJ RURY.
ZAGROŻENIE
t
Gdy bezpośrednio za zaworem czopowym montowana jest zaślepka
końcowa rury, należy używać wyłącznie stożkowych zaślepek, które
kompensują ciśnienie.
t Ciśnienie musi zostać uwolnione za pomocą kurka przed
wymontowaniem zaślepki końcowej rury.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne
obrażenia ciała bądź śmierć.
Seria 365 – zawór czopowy Vic-Plug™ AWWA
t
Szczegółowe informacje dotyczące montażu zaworu, akcesoriów i wymaganej konserwacji znajdują
się w podręczniku użytkowania i konserwacji dostarczonym razem z zaworem czopowym serii 365.
Seria 377 – zawór wyrównawczy Vic-Plug
Szczegółowe informacje dotyczące montażu zaworu, akcesoriów i wymaganej konserwacji znajdują
się w podręczniku użytkowania i konserwacji dostarczonym razem z zaworem czopowym serii 377.
t
Zawór wyrównawczy Vic-Plug serii 377 jest mimośrodowym zaworem czopowym z rowkowanymi
końcami przeznaczonym specjalnie do regulacji przepływu.
t
Łącznik pośredniczący Victaulic serii 307 o rozmiarze 3–12 cali/88,9–323,9 mm jest dostępny w wersji
do bezpośredniego łączenia z serią 377 do rowkowanych rur stalowych i innych rur NPS. Aby zamontować
zawory Vic-Plug tych rozmiarów w instalacji rurowej, proszę postępować zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi do łączników pośredniczących typu 307.
R
KONIEC GNIAZDA
t
KONIEC
KIERUNEK
GNIAZDA PRZEPŁYWU
Zawór wyrównawczy
Vic-Plug
Pompa
Zawory wyrównawcze Vic-Plug serii 377 muszą być montowane
gniazdem w stronę dopływu (gniazdem do wylotu z pompy)
I-100-POL_192
MONTAŻ I OBSŁUGA ZAWORÓW WER_E
Produkty
do pomiaru
przepływu
Informacje instalacyjne
Miernik testowy pompy pożarniczej typu 735
I-100-POL_193
MIERNIK TESTOWY POMPY POŻARNICZEJ
TYPU 735
Mierniki testowe pomp pożarniczych typu 735 firmy Victaulic są przeznaczone specjalnie do monitorowania
systemów przeciwpożarowych. Mierniki typu 735 mają na obu końcach rowki zapewniające łatwy montaż
przy zastosowaniu połączeń rurowych Victaulic z atestem FM. Maksymalne ciśnienie robocze dla modelu „L”
miernika testowego pompy pożarniczej z serii 735 to 175 psi/1200 kPa a w modelu „S” – 500 psi/3450 kPa.
W celu zapewnienia prawidłowego montażu i dokładnego pomiaru przepływu mierniki testowe pompy
pożarniczej typu 735 o wszystkich rozmiarach wymagają zamontowania w takim miejscu w instalacji,
w którym przed miernikiem znajduje się prosty odcinek rury bez żadnych zaworów i złączy o długości
co najmniej pięciu średnic, a za miernikiem znajduje się prosty odcinek rury o długości co najmniej dwóch
średnic (patrz rysunek poniżej).
UWAGA: Miernik testowy typu 735 może być zainstalowany w położeniu pionowym lub poziomym.
MIERNIK KONTROLNY POMPY POŻARNICZEJ FIRMY VICTAULIC®
DO ZBIORNIKA
LUB
KANALIZACJI
ZAWÓR DŁAWIĄCY „C”
OPCJONALNY DO
WLOTU POMPY
ZAWÓR OBEJŚCIOWY „B”
ODPOWIETRZNIK
PRZEPŁYW
(2)
SUGEROWANY
SCHEMAT
UKŁADU RUR
(5)
MIN. LICZBA ŚREDNIC RURY OD ZAWORU
ZAWÓR „A”
ZAWÓR
ZASILANIE Z
SIECI MIEJSKIEJ
LUB ZBIORNIKA
PRZEPŁYW
DO INSTALACJI
POMPA POŻARNICZA
Instrukcja obsługi mierników testowych pomp pożarniczych typu 735 firmy Victaulic
1.
Zamknąć zawór „A”.
2.
Otworzyć zawór obejściowy „B” i przepustnicę „C”.
3.
Odpowietrzyć miernik umieszczony na mierniku testowym pompy pożarniczej z serii 735
w następujący sposób:
3a. Otworzyć zawory odcinające stacji (poniżej miernika) i zawory odpowietrzające (powyżej miernika).
Gdy ciągły strumień wody przepłynie przez każdy plastikowy przewód, miernik będzie odpowietrzony.
Po odpowietrzeniu miernika zamknąć wszystkie zawory.
4.
Uruchomić pompę pożarniczą i odczytać wskazanie miernika w gpm (m3/h).
5.
Sprawdzić wymagania przepływu dla pompy i zmienić ustawienie przepustnicy, aby otrzymać różne
wskazania przepływu. Zapisać przepływ, ciśnienie na wlocie i na wylocie itp. zgodnie z wymaganiami
określonymi przez lokalnie obowiązujące przepisy.
I-100-POL_194
PRODUKTY DO POMIARU PRZEPŁYWU WER_E
Przydatne
informacje
Tabela konwersji angielskich i metrycznych jednostek miary
Rozmiary rur komercyjnych według norm ANSI
Dziesiętne odpowiedniki ułamków zwykłych
Minuty przeliczone na dziesiętne części stopnia
Ciśnienie jako wysokość słupa wody
Wysokość słupa wody jako ciśnienie
Gdzie szukać instrukcji montażu produktów dodatkowych
TABELA KONWERSJI ANGIELSKICH I METRYCZNYCH
JEDNOSTEK MIARY
Imperialne -> metryczne
Metryczne -> imperialne
25.4 X cale (in)
=
0.3048 X stopy (ft)
=
metry (m) X 3,281
0.4536 X funty (lbs)
=
kilogramy (kg) X 2,205
28.35 X uncje (oz)
=
6.894 X ciśnienie (psi)
=
0.069 X Ciśnienie
=
4.45 X obciążenie na końcu (lbs)
dokręcenia
1.356 X moment
(ft-lbs)
=
milimetry (mm) X 0,03937
gramy (g) X 0,03527
kilopaskale (kPa) X 0,145
Bar X 14,5
niutony (N) X 0,2248
=
niutonometry (Ntm) X 0,738
temperatura (°F)
=
stopnie Celsjusza (°C)
745.7 X konie mechaniczne (KM)
=
3.785 X galony na minutę (gpm)
=
F – 32 ÷ 1.8
10 -3 galony/minutę
3.7865 X (gpm)
=
C ÷ 17,78 X 1,8
waty (W) X 1,341 X 10 -3
litry/minutę (l/m) X 0,2642
metry sześcienne na X 264,2
minutę (m3/m)
I-100-POL_195
0.405
10,3
0.540
13,7
0.675
17,1
0.840
21,3
1.050
26,9
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
2.375
60,3
2.875
73,0
3.500
88,9
4.000
101,6
1⁄8
4
¼
8
I-100-POL_196
3⁄8
10
½
15
¾
20
1
25
1¼
32
1½
40
2
50
2½
65
3
80
3½
90
0.083
2,1
0.083
2,1
0.083
2,1
0.065
1,7
0.065
1,7
0.065
1,7
0.065
1,7
0.065
1,7
0.065
1,7
—
—
—
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
cale/mm
Sch. 5S
cale/mm
Wymiary
0.120
3,0
0.120
3,0
0.120
3,0
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.083
2,1
0.083
2,1
0.065
1,7
0.065
1,7
0.049
1,2
Sch. 10S
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sch. 10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sch. 20
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sch. 30
Nominalna ścianka — cale/mm
0.226
5,7
0.216
5,5
0.203
5,2
0.154
3,9
0.145
3,7
0.140
3,6
0.133
3,4
0.113
2,9
0.109
2,8
0.091
2,3
0.088
2,2
0.068
1,7
stand.
0.226
5,7
0.216
5,5
0.203
5,2
0.154
3,9
0.145
3,7
0.140
3,6
0.133
3,4
0.113
2,9
0.109
2,8
0.091
2,3
0.088
2,2
0.068
1,7
Sch. 40
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sch. 60
0.318
8,1
0.300
7,6
0.276
7,0
0.218
5,5
0.200
5,1
0.191
4,9
0.179
4,5
0.154
3,9
0.147
3,7
0.126
3,2
0.119
3,0
0.095
2,4
Wzmocnione
0.318
8,1
0.300
7,6
0.276
7,0
0.218
5,5
0.200
5,1
0.191
4,9
0.179
4,5
0.154
3,9
0.147
3,7
0.126
3,2
0.119
3,0
0.095
2,4
Sch. 80
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sch.
100
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sch.
120
Grubość — cale/mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sch.
140
—
0.438
11,1
0.375
9,5
0.344
8,7
0.281
7,1
0.250
6,4
0.250
6,4
0.219
5,6
0.188
4,8
—
—
—
Sch.
160
—
0.600
15,2
0.552
14,0
0.436
11,1
0.400
10,2
0.382
9,7
0.358
9,1
0.308
7,8
0.294
7,5
—
—
—
XX
Wzmocnione
ROZMIARY RUR KOMERCYJNYCH WEDŁUG NORM ANSI
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
0.156
4,0
0.156
4,0
0.165
4,2
0.165
4,2
0.188
4,8
0.188
4,8
0.218
5,5
6.625
168,3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
14.000
355,6
16.000
406,4
18.000
457,0
20.000
508,0
22.000
559,0
24.000
610,0
6
150
8
200
10
250
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
12
300
14 OD
16 OD
18 OD
20 OD
22 OD
24 OD
0.134
3,4
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
5.563
141,3
5
125
0.083
2,1
4.500
114,3
4
100
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
cale/mm
Sch. 5S
cale/mm
Wymiary
0.250
6,4
0.218
5,5
0.218
5,5
0.188
4,8
0.188
4,8
0.188
4,8
0.180
4,6
0.165
4,2
0.148
3,8
0.134
3,4
0.134
3,4
0.120
3,0
Sch. 10S
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
—
—
—
—
—
—
Sch. 10
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
—
—
—
Sch. 20
0.562
14,3
0.500
12,7
0.500
12,7
0.438
11,1
0.375
9,5
0.375
9,5
0.330
8,4
0.307
7,8
0.277
7,0
—
—
—
Sch. 30
Nominalna ścianka — cale/mm
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.365
9,3
0.322
8,2
0.280
7,1
0.258
6,6
0.237
6,0
stand.
0.688
17,5
—
0.594
15,1
0.562
14,3
0.500
12,7
0.438
11,1
0.406
10,3
0.365
9,3
0.322
8,2
0.280
7,1
0.258
6,6
0.237
6,0
Sch. 40
0.969
24,6
0.875
22,2
0.812
20,6
0.750
19,1
0.656
16,7
0.594
15,1
0.562
14,3
0.500
12,7
0.406
10,3
—
—
—
Sch. 60
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.432
11,0
0.375
9,5
0.337
8,6
Wzmocnione
1.219
31,0
1.125
28,6
1.031
26,2
0.938
23,8
0.844
21,4
0.750
19,1
0.688
17,5
0.594
15,1
0.500
12,7
0.432
11,0
0.375
9,5
0.337
8,6
Sch. 80
1.531
38,9
1.375
34,9
1.281
32,5
1.156
29,4
1.031
26,2
0.938
23,8
0.844
21,4
0.719
18,3
0.594
15,1
—
—
—
Sch.
100
1.812
46,0
1.625
41,3
1.500
38,1
1.375
34,9
1.219
31,0
1.094
27,8
1.000
25,4
0.844
21,4
0.719
18,3
0.562
14,3
0.500
12,7
0.438
11,1
Sch.
120
Grubość — cale/mm
2.062
52,4
1.875
47,6
1.750
44,5
1.562
39,7
1.438
36,5
1.250
31,8
1.125
28,6
1.000
25,4
0.812
20,6
—
—
—
Sch.
140
2.344
59,5
2.125
54,0
1.969
50,0
1.781
45,2
1.594
40,5
1.406
35,7
1.312
33,3
1.125
28,6
0.906
23,0
0.719
18,3
0.625
15,9
0.531
13,5
Sch.
160
—
—
—
—
—
—
1.000
25,4
1.000
25,4
0.875
22,2
0.864
21,9
0.750
19,1
0.674
17,1
XX
Wzmocnione
ROZMIARY RUR KOMERCYJNYCH WEDŁUG NORM ANSI
I-100-POL_197
—
—
0.250
6,4
—
—
—
—
26.000
660,4
28.000
711,0
30.000
762,0
32.000
813,0
34.000
863,6
36.000
914,0
42.000
1067,0
26 OD
28 OD
30 OD
32 OD
34 OD
36 OD
42 OD
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
cale/mm
Sch. 5S
cale/mm
Wymiary
I-100-POL_198
—
—
—
—
0.312
7,9
—
—
Sch. 10S
—
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
Sch. 10
0.375
9,5
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
Sch. 20
—
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
—
Sch. 30
Nominalna ścianka — cale/mm
—
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
stand.
—
0.750
19,1
0.688
17,5
0.688
17,5
—
—
—
Sch. 40
—
—
—
—
—
—
—
Sch. 60
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
Wzmocnione
—
—
—
—
—
—
1.313
33,4
Sch. 80
—
—
—
—
—
—
—
Sch.
100
—
—
—
—
—
—
—
Sch.
120
Grubość — cale/mm
—
—
—
—
—
—
—
Sch.
140
—
—
—
—
—
—
—
Sch.
160
—
—
—
—
—
—
—
XX
Wzmocnione
ROZMIARY RUR KOMERCYJNYCH WEDŁUG NORM ANSI
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
DZIESIĘTNE ODPOWIEDNIKI UŁAMKÓW ZWYKŁYCH
Ułamek
w cale
Dziesiętny
odpowiednik
cale
Dziesiętny
odpowiednik
milimetry
Ułamek
w
cale
Dziesiętny
odpowiednik
cale
Dziesiętny
odpowiednik
milimetry
1⁄64
1⁄32
3⁄64
1⁄16
5⁄64
3⁄32
7⁄64
1⁄8
9⁄64
5⁄32
11⁄64
3⁄16
13⁄64
7⁄32
15⁄64
¼
17⁄64
9⁄32
19⁄64
5⁄16
21⁄64
1⁄3
11⁄32
23⁄64
3⁄8
25⁄64
13⁄32
27⁄64
7⁄16
29⁄64
15⁄32
½
0.016
0.031
0.047
0.063
0.781
0.094
0.109
0.125
0.141
0.156
0.172
0.188
0.203
0.219
0.234
0.250
0.266
0.281
0.297
0.313
0.328
0.333
0.344
0.359
0.375
0.391
0.406
0.422
0.438
0.453
0.469
0.500
0,397
0,794
1,191
1,588
1,984
2,381
2,778
3,175
3,572
3,969
4,366
4,763
5,159
5,556
5,953
6,350
6,747
7,144
7,541
7,938
8,334
8,467
8,731
9,128
9,525
9,922
10,319
10,716
11,113
11,509
11,906
12,700
33⁄64
17⁄32
35⁄64
9⁄16
37⁄64
19⁄32
39⁄64
5⁄8
41⁄64
21⁄32
43⁄64
11⁄16
45⁄64
23⁄32
47⁄64
¾
49⁄64
25⁄32
51⁄64
13⁄16
53⁄64
27⁄32
55⁄64
7⁄8
57⁄64
29⁄32
59⁄64
15⁄16
61⁄64
31⁄32
63⁄64
1
0.516
0.531
0.547
0.563
0.578
0.594
0.609
0.625
0.641
0.656
0.672
0.688
0.703
0.719
0.734
0.750
0.766
0.781
0.797
0.813
0.828
0.844
0.859
0.875
0.891
0.906
0.922
0.938
0.953
0.969
0.984
1.000
13,097
13,494
13,891
14,288
14,684
15,081
15,478
15,875
16,272
16,669
17,066
17,463
17,859
18,256
18,653
19,050
19,447
19,844
20,241
20,638
21,034
21,431
21,828
22,225
22,622
23,019
23,416
23,813
24,209
24,606
25,003
25,400
MINUTY PRZELICZONE NA DZIESIĘTNE CZĘŚCI STOPNIA
Min.
Stopnie
Min.
Stopnie
Min.
Stopnie
Min.
Stopnie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,0166
0,0333
0,0500
0,0666
0,0833
0,1000
0,1166
0,1333
0,1500
0,1666
0,1833
0,2000
0,2166
0,2333
0,2500
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
0,2666
0,2833
0,3000
0,3166
0,3333
0,3500
0,3666
0,3833
0,4000
0,4166
0,5166
0,5333
0,5500
0,5666
0,5833
26
27
28
29
30
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0,4333
0,4500
0,4666
0,4833
0,5000
0,6833
0,7000
0,7166
0,7333
0,7500
0,7666
0,7833
0,8000
0,8166
0,8333
36
37
38
39
40
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
0,6000
0,6166
0,6333
0,6500
0,6666
0,8500
0,8666
0,8833
0,9000
0,9166
0,9333
0,9500
0,9666
0,9833
1,0000
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
I-100-POL_199
CIŚNIENIE JAKO WYSOKOŚĆ SŁUPA WODY
Funty
na cal
kwadratowy
Stopy słupa
wody
Funty
na cal
kwadratowy
Stopy słupa
wody
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
2.31
4.62
6.93
9.24
11.54
13.85
16.16
18.47
20.78
23.09
34.63
46.18
57.72
69.27
92.36
115.45
138.54
161.63
184.72
207.81
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
230.90
253.93
277.07
300.16
323.25
346.34
369.43
392.52
415.61
461.78
577.24
692.69
808.13
922.58
1154.48
1385.39
1616.30
1847.20
2078.10
2309.00
WYSOKOŚĆ SŁUPA WODY JAKO CIŚNIENIE
Stopy słupa
wody
Funty
na cal
kwadratowy
Stopy słupa
wody
Funty
na cal
kwadratowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
0.43
0.87
1.30
1.73
2.17
2.60
3.03
3.46
3.90
4.33
6.50
8.66
10.83
12.99
17.32
21.65
25.99
30.32
34.65
39.98
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
43.31
47.64
51.97
56.30
60.63
64.96
69.29
76.63
77.96
86.62
108.27
129.93
151.58
173.24
216.55
259.85
303.16
346.47
389.78
433.00
I-100-POL_200
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
GDZIE SZUKAĆ INSTRUKCJI MONTAŻU
PRODUKTÓW DODATKOWYCH
W poniżej tabeli została przedstawiona lista produktów oraz publikacji z informacjami montażowymi.
Dodatkowe egzemplarze tych instrukcji można uzyskać, kontaktując się z firmą Victaulic pod numerem
telefonu 1-800-PICK VIC. UWAGA: Jeśli w indeksie zostały wymienione dwa źródła informacji,
firma Victaulic zaleca korzystanie z obu publikacji w celu zapewnienia prawidłowego montażu produktu.
Produkt
Gdzie szukać instrukcji
Produkty AquaFlex®
Instrukcja dostarczona razem z produktem
Łączniki wielowypustowe Aquamine ®
I-Aquamine
Łączniki typu Depend-O-Lok
Instrukcja dostarczona wraz z łącznikiem
Produkty FireLock® do automatycznych instalacji
tryskaczowych
I-40
Zawory FireLock i akcesoria do instalacji
przeciwpożarowych
Podręcznik dostarczony z zaworem
lub produktem
PermaLynx™
Produkty systemu łączników wciskanych
I-PermaLynx i I-600
Narzędzia do przygotowywania rur
Instrukcja dostarczona razem z narzędziem
Produkty systemu Pressfit®
I-500
Produkty systemu Vic-Press Schedule 10S
I-P500
Moduł sterowania zespołu kolumny wodnej strefy
mieszkalnej FireLock z serii 247
I-247
Zawór zwrotny AWWA z serii 317
I-317
Zawór Vic-Plug® AWWA z serii 365
(rozmiary 3 – 12 cali/88,9 – 323,9 mm)
I-365/366/377.3-12
Zawór wyrównawczy Vic-Plug z serii 377
I-365/366/377.3-12
Przepustnica z serii 608 do połączeń miedzianych
I-600
Przepustnica z serii 700
Podręcznik dostarczony z zaworem i I-100
Przepustnica z serii 702
I-702.GO
Przepustnica FireLock z serii 705
I-765/705
Przepustnica o nadzorowanym położeniu
zamkniętym serii 707C
I-766/707C
Zawór zwrotny klapowy Swinger® z serii 712/712S
I-100
Zawór zwrotny klapowy Swinger z serii 713
I-100
Zawór zwrotny z podwójną tarczą Dual-Disc
Vic-Check z serii W715 AGS
I-100
®
Zawór zwrotny Vic-Check serii 716H/716
I-100
Zawór zwrotny serii 717H/717
I-100
Zawór zwrotny serii 717HR/717R
I-100
Mosiężny zawór kulowy z serii 722
I-100
Zawór kulowy rozdzielczy z serii 723/723S
I-100
Mosiężny zawór kulowy Vic-Ball® z serii 726/726S
I-100
Zawór kulowy FireLock z serii 728
I-728
®
Filtr siatkowy typu trójnik Vic-Strainer z serii 730
I-730/732/AGS
Filtr siatkowy typu trójnik Vic-Strainer z serii W730 AGS
I-730/732/AGS
Dyfuzor ssania z serii 731-D
I-731D
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
I-100-POL_201
Produkt
Gdzie szukać instrukcji
Dyfuzor ssania z serii 731-I (tylko Europa)
I-731I/W731I
Dyfuzor ssania z serii W731-I AGS (tylko Europa)
I-731I/W731I
Filtr siatkowy Vic-Strainer z serii 732 - trójnik 45o
I-730/732/AGS
Filtr siatkowy Vic-Strainer z serii W732 AGS - trójnik
I-730/732/AGS
Moduł sterowania zespołu kolumny wodnej strefy
FireLock z serii 747M
I-747M
Seria 761 Vic-300 MasterSeal
Przepustnica
®
I-VIC300MS i I-100
Przepustnica AGS Vic 300 z serii W761
I-AGS.GO i I-100
Przepustnica z serii 763
I-100
Przepustnica FireLock z serii 765
I-765/705
Przepustnica z serii 766 z wyłącznikami
nadzorującymi stan zamknięcia
I-766/707C
Zawór zwrotny Venturi z serii 779
I-100
Zawór obejściowy TA z serii 782/783
Instrukcja dostarczona wraz z zaworem
Miniaturowy zawór wyrównawczy TA TBVS
z serii 785 z pobielonymi końcami
Instrukcja dostarczona wraz z zaworem
Zawór wyrównawczy TA STAS z serii 786
z lutowanymi końcami
Instrukcja dostarczona wraz z zaworem
Zawór wyrównawczy TA STAD z serii 787
z gwintem wewnętrznym NPT
Instrukcja dostarczona wraz z zaworem
Zawór wyrównawczy TA STAF z serii 788
z połączeniem kołnierzowym
Instrukcja dostarczona wraz z zaworem
Zawór wyrównawczy TA STAG z serii 789
z rowkowanymi końcami
Instrukcja dostarczona wraz z zaworem
Łącznik sztywny FireLock typu 005
I-100
Łącznik FireLock EZ typu 009H/009/009V™ sztywny
I-009H/009/009V i I-100
Łącznik sztywny Zero-Flex® typu 07
(rozmiary 1–12 cali/33,7–323,9 mm)
I-100
Sztywny łącznik Zero-Flex typu 07
(rozmiary 14–24 cale/355,6–610 mm)
IT-07 i I-100
Sztywny łącznik AGS typu W07
I-W07/W77 i I-100
Łącznik typu 22 do łączników pierścieniowych
Vic-Ring i rur z wypustem na końcu
I-6000
Łącznik typu 31 do armatury AWWA z żeliwa
sferoidalnego
I-300
Łącznik typu 31 do łączników pierścieniowych
Vic-Ring i rur z wypustem na końcu
I-6000
Łącznik typu 41 do łączników pierścieniowych
Vic-Ring i rur z wypustem na końcu
I-6000
Łącznik typu 44 do łączników pierścieniowych
Vic-Ring i rur z wypustem na końcu
I-6000
Łącznik odejściowy typu 72
I-100
Elastyczny łącznik typu 75
I-100
I-100-POL_202
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
Produkt
Gdzie szukać instrukcji
Łącznik elastyczny typu 77/77A/77S
I-100
Łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej typu 77DX
do rur Duplex i Super Duplex
I-100
Elastyczne połączenie rurowe AGS typu W77
I-W07/W77 i I-100
Łącznik typu 78/78A Snap-Joint®
I-100
Sztywny łącznik typu 89 do armatury ze stali
nierdzewnej
IT-89 i I-100
Łącznik sztywny typu W89 AGS do armatury ze stali
nierdzewnej
I-W89
Łącznik Roust-A-Bout typu 99 do armatury stalowej
z gładkimi końcami
IT-99 i I-100
®
Łącznik sztywny QuickVic typu 107H/107
do armatury stalowej
I-107H/107 i I-100
Połączenie kompensacyjne Mover® typu 150
W publikacji 09.06
Połączenie kompensacyjne typu 155
W publikacji 09.06
Łącznik kompensacyjny typu W155 AGS
W publikacji 09.06
Łącznik elastyczny QuickVic typu 177 do rur
stalowych
I-177 i I-100
Łącznik typu 307 do łączenia stalowej armatury IPS
z rowkami z armaturą rowkowaną AWWA z żeliwa
sferoidalnego
I-300
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 341 do armatury
AWWA z żeliwa sferoidalnego
I-300
Łącznik Vic-Flange typu 441 do armatury ze stali
nierdzewnej
I-441 i I-100
Lekki, elastyczny łącznik ze stali nierdzewnej typu 475
I-100
Łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej typu 475DX
do rur Duplex i Super Duplex
I-100
Sztywny łącznik typu 489 do armatury ze stali
nierdzewnej (rozmiary 1 ½ – 4 cale/48,3 – 114,3 mm)
IT-489.2-4 i I-100
Łącznik sztywny typu 489 do armatury ze stali
nierdzewnej (rozmiary metryczne i JIS 6 – 12 cali
i 139,7 – 318,5 mm)
IT-489 i I-100
Łącznik elastyczny ze stali nierdzewnej typu 489DX
do rur Duplex i Super Duplex
I-100
Łącznik sztywny typu 606 do rur miedzianych
I-600
Sztywny łącznik QuickVic® typu 607 do rur
miedzianych
I-607 i I-600
®
Śrubowy łącznik odejściowy Mechanical-T
typu 622 do rur miedzianych
I-622 i I-600
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 641 do rur
miedzianych
I-600
Łącznik pośredni typu 707-IJ do łączenia NPS z JIS
I-100
Moduł kontrolno-alarmowy TestMaster™ II typu 720
I-720
Moduł kontrolno-alarmowy TestMaster II typu 720
z zaworem nadmiarowym
I-720PR
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
I-100-POL_203
Produkt
Gdzie szukać instrukcji
Miernik testowy pompy pożarniczej typu 735
I-100
Przenośny miernik różnicowy typu 738 TA
Instrukcja dostarczona wraz z miernikiem
Przenośny miernik testowy typu 739
Instrukcja dostarczona wraz z miernikiem
Miernik CBI typu 740 TA
Instrukcja dostarczona wraz z miernikiem
Łącznik kołnierzowy typu 741,
przejście z NPS na metryczny
I-100
Łącznik kołnierzowy AGS Vic-Flange typu W741
IT-W741 i I-100
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 743
I-100
Łącznik kołnierzowy FireLock typu 744
I-100
Złączka redukcyjna typu 750
I-100
Łącznik o dużej średnicy typu 770
IT-770 i I-100
Łącznik bezśrubowy Vic-Boltless ® typu 791
I-100
Łącznik Duo-Loc typu 808
I-808
Trójnik do tryskaczy FireLock typu 912 o małej
wysokości (tylko Europa)
I-912 i I-100
Łączniki odejściowe Mechanical-T typu 920 i 920N
I-920/920N i I-100
Łącznik FireLock Outlet-T typu 922
I-922 i I-100
Bezobejmowy łącznik odejściowy Vic-Let typu 923
I-923 i I-100
Bezobejmowy łącznik odejściowy
na termometr Vic-O-Well typu 924
I-100
Zespół połączenia kielichowego
Mechanical-T typu 926
I-926 i I-100
Łącznik odejściowy Vic-Tap II Mechanical-T typu 931
VT-II
Łącznik kołnierzowy Vic-Flange typu 994 do rur HDPE
IT-994 i I-900
Łącznik typu 995 do rur bez rowków NPS
i metrycznych HDPE
IT-995 i I-900
Łącznik pośredni typu 997 do łączenia armatury
HDPE z armaturą stalową
IT-997 i I-900
Łącznik Aquamine typu 2970 do rur bez rowków
NPS PVC
IT-2970
Łącznik pośredni Aquamine typu 2971 do łączenia
rur bez rowków NPS PVC z rurami bez rowków HDPE
IT-2971
Łącznik pośredni Aquamine typu 2972 do łączenia
rur bez rowków NPS PVC z rurami stalowymi
rowkowanymi NPS
IT-2972
Sztywny łącznik typu HP-70
(rozmiary 2 – 12 cali/60,3 – 323,9 mm)
I-100
Sztywny łącznik typu HP-70
(rozmiary 14 – 16 cali/355,6 – 406,4 mm)
IT-70 i I-100
Łącznik sztywny typu HP-70ES
z uszczelką EndSeal ®
(rozmiary 2 – 12 cali/60,3 – 323,9 mm)
I-100
I-100-POL_204
PRZYDATNE INFORMACJE WER_E
Dane techniczne
produktów
Poniższe informacje obejmują wymiary od środka do końca, od końca do końca, prześwit na wymontowanie
i inne podobne wymiary gabarytowe dla łączników, połączeń kołnierzowych i pozostałej armatury. Wszystkie
dane wymiarowe, a także wymiary dla nieprzedstawionych produktów można znaleźć w aktualnych
publikacjach firmy Victaulic.
UWAGA
t
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DLA ARMATURY ZE STALI NIERDZEWNEJ:
t Dane techniczne armatury ze stali nierdzewnej podane są w sekcjach 17.04, 17.10, 17.15 lub
17.16 w Katalogu Głównym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_205
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 10 – kolanko 90°
Nr 11 – kolanko 45°
Nr 12 – kolanko 22 ½°
Nr 13 – 11 ¼° kolanko
Nr 100 – kolanko 90° o dużym promieniu
No. 110 – kolanko 45° o dużym promieniu
C do E
C do E
C do E
E do E
C do
E
Nr 10 – kolanko 90°
Nr 11 – kolanko 45°
Nr 12 – kolanko 22 1/2°
C do E
C do E
C do E
Nr 13 – kolanko 11 1/4°
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
Nr 100 – kolanko 90°
Nr 12
Kolanko
Nr 10
Nr 11
Kolanko 90º Kolanko 45º 22 ½° (sw)
Nr 110 – kolanko 45°
Nr 13
Kolanko
11 ¼° (sw)
Nr 100†
Kolanko
o dużym
promieniu
90° (S)
Nr 110†
Kolanko
o dużym
promieniu
45° (S)
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
¾
1.050
26,9
2.25
57
1.50
38
1.63 sw
41
1.38 sw
35
—
—
1
1.315
33,7
2.25
57
1.75
44
3.25 @
83
1.38 sw
35
—
—
1¼
1.660
42,4
2.75
70
1.75
44
1.75
44
1.38 sw
35
—
—
1½
1.900
48,3
2.75
70
1.75
44
1.75
44
1.38 sw
35
—
—
2
2.375
60,3
3.25
83
2.00
51
3.75 @
95
1.38
35
4.38
111
2.75
70
2½
2.875
73,0
3.75
95
2.25
57
4.00 @
102
1.50
38
5.13
130
3.00
76
76,1 mm
3.000
76,1
3.75
95
2.25
57
2.24
57
1.50
38
—
—
3
3.500
88,9
4.25
108
2.50
64
4.50 @
114
1.50
38
5.88
149
3.38
86
3½
4.000
101,6
4.50
114
2.75
70
2,50 sw
64
1.75 sw
44
—
—
4
4.500
114,3
4.250
108,0
5.00
127
5.00
127
3.00
76
3.00
76
2.88
73
1.75
44
7.50
191
4.00
102
—
—
—
—
4½
5.000
127,0
5.25 sw
133
3.13 sw
79
3.50
89
1.88 sw
48
—
—
5
5.563
141,3
5.50
140
3.25
83
2.88 sw
73
2.00 sw
51
+
+
133,0 mm
5.250
133,0
5.50
140
3.25
83
—
—
—
—
139,7 mm
5.500
139,7
5.50
140
3.25
83
2.87
73
2.00
51
—
—
6
6.625
168,3
6.50
165
3.50
89
6.25 @
159
2.00
51
10.75
273
5.50
140
159,0 mm
6.250
159,0
6.50
165
3.50
89
—
—
—
—
108,0 mm
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_206
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
C do E
C do E
C do E
E do E
C do
E
Nr 10 – kolanko 90°
Nr 11 – kolanko 45°
Nr 12 – kolanko 22 ½°
C do E
C do E
C do E
Nr 13 – kolanko 11 ¼°
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
Nr 100 – kolanko 90°
Nr 12
Kolanko
Nr 10
Nr 11
Kolanko 90º Kolanko 45º 22 ½° (sw)
Nr 110 – kolanko 45°
Nr 13
Kolanko
11 ¼° (sw)
Nr 100†
Kolanko
o dużym
promieniu
90° (S)
Nr 110†
Kolanko
o dużym
promieniu
45° (S)
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
8
6.500
165,1
8.625
219,1
6.50
165
7.75
197
3.50
89
4.25
108
3.13
79
7.75 @
197
2.00
51
2.00
51
10.75
273
14.25
362
5.50
140
7.25
184
10
10.750
273,0
9.00
229
4.75
121
4.38 sw
111
2.13 sw
54
15.00
381
6.25
159
12
12.750
323,9
10.00
254
5.25
133
4.88 sw
124
2.25 sw
57
18.00
457
7.50
191
14 #
14.000
355,6
14.00
355,6
5.75
146
5.00 sw
127
3.50 sw
89
21.00 s
533
8.75 s
222
377,0 mm †
14.843
377,0
14.84
376,9
6.15
156,2
—
—
—
—
16 #
16.000
406,4
16.00
406,4
6.63
168
5.00 sw
127
4.00 sw
102
24.00 s
610
10.00 s
254
426,0 mm †
16.772
426,0
16.77
426,0
6.95
176,5
—
—
—
—
18 #
18.000
457,0
18.00
457,2
7.46
189
5.50 sw
140
4.50 sw
114
27.00 s
686
11.25 s
286
480,0 mm †
18.898
480,0
18.90
480,0
7.83
198,8
—
—
—
—
20 #
20.000
508,0
20.00
508,0
8.28
210
6.00 sw
152
5.00 sw
127
30.00 s
762
12.50 s
318
530,0 mm †
20.866
530,0
20.87
530,0
8.64
219,4
—
—
—
—
24 #
24.000
610,0
24.00
609,6
9.94
252
7.00 sw
178
6.00 sw
152
36.00 s
914
15.00 s
381
630,0 mm †
24.803
630,0
24.80
630,0
10.27
261,0
—
—
—
—
165,1 mm
14 – 24
Informacje na temat armatury systemu AGS patrz dział z armaturą AGS.
@ Odsadzka, wymiar od końca do końca.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
† Wymiary według norm chińskich
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_207
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 100-3D – kolanko 90° o dużym promieniu 3D
Nr 110-3D – kolanko 45° o dużym promieniu 3D
Z pogrubieniem ścianki na łuku dla ochrony przed czynnikami ściernymi
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna rury
nominalna
cale/mm
cale
C do E
Nr 110-3D
Nr 100-3D
Kolanko 45º o
Kolanko 90º o
dużym promieniu dużym promieniu
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
2
2.375
60,3
10.00
254
6.50
165
Nr 100-3D
3
3.500
88,9
13.00
330
7.75
197
C do E
4
4.500
114,3
16.00
406
9.00
229
6
6.625
168,3
24.00
610
13.50
343
Nr 110-3D
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie
jest to zaznaczone symbolem „sw” lub „s”. SW = kształtki ze spawanych segmentów,
S = stal węglowa
Nr R-10G – kolanko redukcyjne ze stopką rowek x rowek
Nr R-10F – kolanko redukcyjne ze stopką rowek x kołnierz
Wymiary
Nr R-10
Kolanko redukcyjne ze stopką
C do E
C do E
cale/mm
H
cale/mm
B
Średnica
cale/mm
×
4
114,3
9.00
229
1.25
32
1.50
38
Śred. B
×
5
141,3
9.00
229
1.50
38
1.50
38
Nr R-10G
8
219,1
×
6
168,3
10.50
267
2.13
54
1.50
38
10
273,0
×
8
219,1
12.00
305
2.40
61
1.50
38
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
6
168,3
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym
razie jest to zaznaczone symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
H
C do E
H
Śred. B
Nr R-10F
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_208
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 18 – kolanko przejściowe 90°
Nr 19 – kolanko przejściowe 45°
C do
GE
C do
GE
C do
TE
C do
TE
Nr 18 – kolanko 90°
Nr 19 – kolanko 45°
Nr 18
Kolanko przejściowe 90° @
Nr 19
Kolanko przejściowe 45° @
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
C do GE
cale/mm
C do TE
cale/mm
C do GE
cale/mm
C do TE
cale/mm
¾
1.050
26,9
2.25
57
2.25
57
1.50
38
1.50
38
1
1.315
33,7
2.25
57
2.25
57
—
—
1¼
1.660
42,4
2.75
70
2.75
70
—
—
1½
1.900
48,3
2.75
70
2.75
70
1.75
44
1.75
44
2
2.375
60,3
3.25
83
4.25
108
—
—
2 ½
2.875
73,0
3.75
95
3.75
95
2.25
57
2.25
57
3
3.500
88,9
4.25
108
6.00
152
2.50
64
4.25
108
3½
4.000
101,6
4.50
114
6.25
159
5.25
133
5.25
133
6
6.625
168,3
6.50
165
6.50
165
3.50
89
3.50
89
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
@ Dostępne z gwintem według norm brytyjskich. Zaznaczyć wyraźnie na zamówieniu „BSPT”.
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_209
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 20 – trójnik
Nr 35 – czwórnik
Nr 33 – trójnik
Nr 29M – trójnik z gwintowanym odejściem
C do E
C do E
C do
GE
C do LE
C
do
E
Nr 20 – trójnik
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
C do TE
C do
SE
Nr 35 – czwórnik
Nr 33 – trójnik
Nr 29M – trójnik
Nr 33
Trójnik (sw)
Nr 29M
Trójnik z gwintowanym
odejściem
Nr 20
Trójnik
Nr 35
Czwórnik
(sw)
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do LE
cale/mm
C do SE
cale/mm
C do GE
cale/mm
C do TE
cale/mm
¾
1.050
26,9
2.25
57
2.25
57
—
—
2.25
57
2.25
57
1
1.315
33,7
2.25
57
2.25
57
2.25
57
2.25
57
2.25
57
2.25
57
1¼
1.660
42,4
2.75
70
2.75
70
2.75
70
2.50
64
2.75
70
2.75
70
1½
1.900
48,3
2.75
70
2.75
70
2.75
70
2.75
70
2.75
70
2.75
70
2
2.375
60,3
3.25
83
3.25
83
3.25
83
2.75
70
3.25
83
4.25
108
2½
2.875
73,0
3.75
95
3.75
95
3.75
95
3.00
76
3.75
95
3.75
95
76,1 mm
3.000
76,1
3.75
95
—
—
—
3.75
95
3.75
95
3
3.500
88,9
4.25
108
4.25
108
4.25
108
3.25
83
4.25
108
6.00
152
3½
4.000
101,6
4.50 (sw)
114
4.50
114
4.50
114
3.50
89
4.50
114
4.50
114
108,0 mm
4.250
108,0
5.00
127
—
—
—
5.00
127
5.00
127
4
4.500
114,3
5.00
127
5.00
127
5.00
127
3.75
95
5.00
127
7.25
184
4½
5.000
127.0
5.25 (sw)
133
5.25
133
—
—
5.25
133
5.25
133
133,0 mm
5.250
133,0
5.50
140
—
—
—
5.50
140
5.50
140
139,7 mm
5.500
139,7
5.50
140
—
—
—
5.50
140
5.50
140
5
5.563
141,3
5.50
140
5.50
140
5.50
140
4.00
102
5.50
140
5.50
140
159,0 mm
6.250
159,0
6.50
165
—
—
—
6.50
165
6.50
165
165,1 mm
6.500
165,1
6.50
165
6.50
165
—
—
6.50
165
6.50
165
6
6.625
168,3
6.50
165
6.50
165
6.50
165
4.50
114
6.50
165
6.50
165
8
8.625
219,1
7.75
197
7.75
197
7.75
197
6.00
152
7.75
197
7.75
197
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_210
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
C do E
C do E
C do
GE
C do LE
C
do
E
Nr 20 – trójnik
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
nominalna
cale lub mm cale/mm
C do TE
C do
SE
Nr 35 – czwórnik
Nr 33 – trójnik
Nr 29M – trójnik
Nr 33
Trójnik (sw)
Nr 29M
Trójnik z gwintowanym
odejściem
Nr 20
Trójnik
Nr 35
Czwórnik
(sw)
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do LE
cale/mm
C do SE
cale/mm
C do GE
cale/mm
C do TE
cale/mm
10
10.750
273,0
9.00
229
9.00
229
9.00
229
6.50
155
9.00
229
9.00
229
12
12.750
323,9
10.00
254
10.00
254
10.00
254
7.00
178
10.00
254
10.00
254
14 #
14.000
355,6
11.00
279
11.00
279
11.00
279
7.50
191
—
—
377,0 mm
14.000
355,6
11.00
279
—
—
—
—
—
16 #
16.000
406,4
12.00
305
12.00
305
12.00
305
8.00
203
—
—
426,0 mm †
16.000
406,4
12.00
305
—
—
—
—
—
18 #
18.000
457,0
14.00
356
15.50
394
15.50
394
8.50
216
—
—
480,0 mm†
18.000
457,0
14.00
356
—
—
—
—
—
20 #
20.000
508,0
15.00
381
17.25
438
17.25
438
9.00
229
—
—
530,0 mm †
20.000
508,0
15.00
381
—
—
—
—
—
24 #
24.000
610,0
17.00
432
20.00
508
20.00
508
10.00
254
—
—
630,0 mm †
24.000
610,0
17.00
432
—
—
—
—
—
14 – 24
Informacje na temat armatury systemu AGS patrz dział z armaturą AGS.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
† Wymiary według norm chińskich
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Kształtki o rozmiarach 26-48 cali/660,0-1219,0 mm są dostępne w wersji z walcowanymi rowkami
do montażu wraz z łącznikami o dużej średnicy typu 770. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się z firmą Victaulic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_211
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 25 – odejście rowkowane
Nr 29T – odejście gwintowane
Wymiary
Nr 25
stand.
Nr 29T
z odejściem gwint.
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
1
33,7
1¼
42,4
1½
48,3
2
60,3
2½
73,0
3
88,9
×
×
×
×
×
×
1
33,7
1¼
42,4
1½
48,3
2
60,3
2½
73,0
3
88,9
×
¾
26,9
+
+
×
1
33,7
+
+
×
¾
26,9
+
+
1
33,7
+
+
1¼
42,4
+
+
¾
26,9
3.25
83
3.25
83
1
33,7
3.25
83
3.25
83
×
×
×
C do E
C
do
E
Nr 25
C do E
C
do
E
Nr 29T
1¼
42,4
+
+
1½
48,3
3.25
83
3.25 (sw)
83
¾
26,9
+
+
1
33,7
3.75
95
3.75 (sw)
95
1¼
42,4
+
+
1½
48,3
3.75
95
3.75
95
2
60,3
3.75
95
3.75 (sw)
95
¾
26,9
+
+
1
33,7
4.25
108
4.25
108
1¼
42,4
+
+
1½
48,3
4.25
108
4.25 (sw)
108
2
60,3
4.25
108
4.25 (sw)
108
2½
73,0
4.25
108
4.25 (sw)
108
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_212
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Wymiary
Nr 25
stand.
Nr 29T
z odejściem gwint.
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
4
4
×
×
114,3
114,3
5
5
×
×
141,3
141,3
6
6
×
×
168,3
168,3
6½
6½
×
×
165,1
165,1
¾
26,9
+
+
1
33,7
5.00
127
5.00
127
1¼
42,4
+
+
1½
48,3
5.00
127
5.00
127
2
60,3
5.00
127
5.00
127
2½
73,0
5.00
127
5.00
127
3
88,9
5.00
127
5.00
127
1
33,7
+
+
1½
48,3
+
+
2
60,3
5.50 (sw)
140
5.50 (sw)
140
2½
73,0
5.50
140
5.50 (sw)
140
3
88,9
5.50
140
5.50 (sw)
140
4
114,3
5.50
140
5.50 (sw)
140
1
33,7
+
+
1½
48,3
+
+
2
60,3
6.50
165
6.50
165
2½
73,0
6.50
165
6.50
165
3
88,9
6.50
165
6.50
165
4
114,3
6.50
165
6.50
165
5
141,3
6.50
165
6.50
165
3
88,9
6.50
165
6.50 (sw)
165
4
114,3
6.50
165
6.50 (sw)
165
C do E
C
do
E
Nr 25
C do E
C
do
E
Nr 29T
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_213
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Wymiary
Nr 25
stand.
Nr 29T
z odejściem gwint.
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
8
8
×
×
219,1
219,1
10
10
×
×
273,0
273,0
12
12
×
×
323,9
323,9
1½
48,3
+
+
2
60,3
7.75 (sw)
197
7.75 (sw)
197
2½
73,0
+
+
3
88,9
7.75 (sw)
197
7.75 (sw)
197
4
114,3
7.75
197
7.75
197
5
141,3
7.75 (sw)
197
7.75 (sw)
197
6
168,3
7.75
197
7.75
197
165,1
mm
7.75 (sw)
197
7.75 (sw)
197
1½
48,3
+
+
2
60,3
9.00 (sw)
229
9.00 (sw)
229
2½
73,0
+
+
3
88,9
+
+
4
114,3
9.00 (sw)
229
9.00 (sw)
229
5
141,3
9.00 (sw)
229
9.00 (sw)
229
6
168,3
9.00 (sw)
229
9.00 (sw)
229
8
219,1
9.00 (sw)
229
9.00 (sw)
229
1
33,7
+
+
2
60,3
+
+
2½
73,0
+
+
3
88,9
10.00 (sw)
254
10.00 (sw)
254
4
114,3
10.00 (sw)
254
10.00 (sw)
254
5
141,3
10.00 (sw)
254
10.00 (sw)
254
6
168,3
10.00 (sw)
254
10.00 (sw)
254
8
219,1
10.00 (sw)
254
10.00 (sw)
254
10
273,0
10.00 (sw)
254
10.00 (sw)
254
C do E
C
do
E
Nr 25
C do E
C
do
E
Nr 29T
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_214
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Wymiary
Nr 25
stand.
Nr 29T
z odejściem gwint.
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
# 14
14
4
×
×
355,6
355,6
114,3
+
+
6
168,3
+
+
8
219,1
11.00
279
11.00
279
10
273,0
11.00
279
11.00
279
12
323,9
11.00
279
11.00
279
# 16
16
4
×
×
406,4
406,4
114,3
+
+
6
168,3
+
+
8
219,1
12.00
305
12.00
305
10
273,0
12.00
305
12.00
305
12
323,9
12.00
305
12.00
305
14
355,6
+
+
# 18
18
4
×
×
457,0
457,0
114,3
+
+
6
168,3
+
+
8
219,1
+
+
10
273,0
15.50
394
15.50
394
12
323,9
15.50
394
15.50
394
14
355,6
15.50
394
–
–
16
406,4
15.50
394
–
–
# 20
20
6
×
×
508,0
508,0
168,3
+
+
8
219,1
+
+
10
273,0
+
+
12
323,9
+
+
14
355,6
17.25
438
—
16
406,4
17.25
438
—
18
457,0
17.25
438
—
C do E
C
do
E
Nr 25
C do E
C
do
E
Nr 29T
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_215
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Wymiary
Nr 25
stand.
Nr 29T
z odejściem gwint.
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
# 24
24
8
×
×
610,0
610,0
219,1
20.00
508
20.00
508
10
273,0
20.00
508
20.00
508
12
323,9
20.00
508
20.00
508
14 §
355,6
20.00
508
—
16
406,4
20.00
508
—
18 §
457,0
20.00
508
—
20
508,0
20.00
508
—
14 – 24
355,6 – 610,0
C do E
C
do
E
Nr 25
C do E
C
do
E
Nr 29T
Informacje na temat
armatury systemu AGS patrz
dział z armaturą AGS.
+ W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Odejścia gwintowane nr 29T dostarczane są standardowo z gwintem NPT. Dostępne są również z gwintem
według normy brytyjskiej. Należy wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu „BSPT”.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
§ Dostępne są kształtki odlewane. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z firmą Victaulic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_216
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 27 – trójnik hydrantowy
Wymiary
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
Nr 27
Trójnik hydrantowy
C do EOR
cale/mm
C do EOB
cale/mm
4
4
×
×
114,3
114,3
2½
73,0
3.25
83
4.00
102
6
6
×
×
168,3
168,3
2½
73,0
3.25
83
5.13
130
C do
EOB
C do
EOR
Nr 27
Dostępny również z gwintem według normy brytyjskiej. Należy wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu „BSPT”.
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie
jest to zaznaczone symbolem „sw” lub „s”. SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Nr 21 – trójnik o rozszerzonym odejściu
Nr 21
Trójnik o rozszerzonym odejściu
Wymiary
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do EOR
cale/mm
C do EOB
cale/mm
5
5
8
×
×
141,3
141,3
219,1
7.75
197
5.50
140
6
6
8
×
×
168,3
168,3
219,1
7.75
197
6.50
165
C do
EOR
C do
EOB
Nr 21
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym
razie jest to zaznaczone symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Nr 61 – zaślepka końcowa
Nr 61
Zaślepka końcowa (S)
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
2
2.375
60,3
4.00
102
2½
2.875
73,0
5.00
127
3
3.500
88,9
6.00
152
4
4.500
114,3
7.00
178
5
5.563
141,3
8.00
203
6
6.625
168,3
10.00
254
E do E
Nr 61
Zaślepki końcowe nr 61 muszą być używane w instalacjach z podciśnieniem ze złączkami z odejściem
typu 72 i złączkami redukcyjnymi typu 750
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_217
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 30 – trójnik z odejściem 45º
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna rury
nominalna
cale/mm
cale lub mm
Nr 30
Trójnik z odejściem 45º (SW)
C do LE
cale/mm
C do SE
cale/mm
¾
1.050
26,9
4.50
114
2.00
51
1
1.315
33,7
5.00
127
2.25
57
1¼
1.660
42,4
5.75
146
2.50
64
1½
1.900
48,3
6.25
159
2.75
70
2
2.375
60,3
7.00
178
2.75
70
2½
2.875
73,0
7.75
197
3.00
76
76,1 mm
3.000
76,1
8.50
216
3.25
83
3
3.500
88,9
8.50
216
3.25
83
3½
4.000
101,6
10.00
254
3.50
89
4
4.500
114,3
10.50
267
3.75
95
5
5.563
141,3
12.50
318
4.00
102
165,1 mm
6.500
165,1
14.00
356
4.50
114
6
6.625
168,3
14.00
356
4.50
114
8
8.625
219,1
18.00
457
6.00
152
10
10.750
273,0
20.50
521
6.50
165
12
12.750
323,9
23.00
584
7.00
178
14 #
14.000
355,6
26.50
673
7.50
191
16 #
16.000
406,4
29.00
737
8.00
203
18 #
18.000
457,0
32.00
813
8.50
216
20 #
20.000
508,0
35.00
889
9.00
229
24 #
24.000
610,0
40.00
1016
10.00
254
14 – 24
C do
LE
C do
SE
C
do
LE
Nr 30
Informacje na temat armatury systemu AGS
patrz dział z armaturą AGS.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_218
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 30-R – trójnik redukcyjny z odejściem 45º
Nr 30-R
Trójnik redukcyjny z odejściem 45° (SW)
Wymiary
3
88,9
x
3
88,9
x
4
114,3
x
4
114,3
x
5
141,3
x
5
141,3
x
6
6
x
x
168,3
168,3
8
219,1
x
8
219,1
x
10
10
x
x
273,0
273,0
12
12
x
x
323,9
323,9
2
60,3
2½
73,0
2
60,3
2½
73,0
3
88,9
2
60,3
3
88,9
4
114,3
3
88,9
4
114,3
5
141,3
4
114,3
5
141,3
6
168,3
4
114,3
5
141,3
6
168,3
8
219,1
5
141,3
6
168,3
8
219,1
10
273,0
8.50
216
8.50
216
10.50
267
10.50
267
10.50
267
12.50
318
12.50
318
12.50
318
14.00
356
14.00
356
14.00
356
18.00
457
18.00
457
18.00
457
20.50
521
20.50
521
20.50
521
20.50
521
23.00
584
23.00
584
23.00
584
23.00
584
3.25
83
3.25
83
3.75
95
3.75
95
3.75
95
4.00
102
4.00
102
4.00
102
4.50
114
4.50
114
4.50
114
6.00
152
6.00
152
6.00
152
6.50
165
6.50
165
6.50
165
6.50
165
7.00
178
7.00
178
7.00
178
7.00
178
C do
SE
do
C do SE
cale/mm
C
C do LE
cale/mm
LE
C do
LE
Średnica
nominalna
cale/mm
Nr 30-R
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_219
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 30-R
Trójnik redukcyjny z odejściem 45° (SW)
Wymiary
# 14
14
x
x
355,6
355,6
# 16
16
x
x
406,4
406,4
# 18
457,0
x
18
457,0
x
# 20
20
x
x
508,0
508,0
# 24
x
610,0
24
610,0
x
14 – 24
355,6 – 610,0
4
114,3
6
168,3
8
219,1
10
273,0
12
323,9
6
168,3
8
219,1
10
273,0
12
323,9
14
355,6
6
168,3
8
219,1
12
323,9
14
355,6
16
406,4
12
323,9
14
355,6
16
406,4
16
406,4
20
508,0
26.50
673
26.50
673
26.50
673
26.50
673
26.50
673
29.00
737
29.00
737
29.00
737
29.00
737
29.00
737
32.00
813
32.00
813
32.00
813
32.00
813
32.00
813
35.00
889
35.00
889
35.00
889
40.00
1016
40.00
1016
7.50
191
7.50
191
7.50
191
7.50
191
7.50
191
8.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
203
8.50
216
8.50
216
8.50
216
8.50
216
8.50
216
9.00
229
9.00
229
9.00
229
10.00
254
10.00
254
C do
SE
do
C do SE
cale/mm
C
C do LE
cale/mm
LE
C do
LE
Średnica
nominalna
cale/mm
Nr 30-R
Informacje na temat
armatury systemu AGS patrz
dział z armaturą AGS.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_220
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 32 – trójnik odgięty
Wymiary
Nr 32
Trójnik odgięty (SW)
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
G
H
E1
E2
cale/mm cale/mm cale/mm cale/mm
H
2
60,3
×
2
60,3
×
2
60,3
2.75
70
7.00
178
9.00
229
4.63
118
2½
73,0
×
2½
73,0
×
2½
73,0
3.00
76
7.75
197
10.50
267
5.75
146
3
88,9
×
3
88,9
×
3
88,9
3.25
83
8.50
216
11.50
292
6.50
165
3½
3½
3½
×
×
101,6
101,6
101,6
3.25
89
10.00
254
13.00
330
7.75
197
4
4
4
×
×
114,3
114,3
114,3
3.75
95
10.50
267
13.63
346
8.13
207
5
5
5
×
×
141,3
141,3
141,3
4.00
102
12.50
318
16.13
410
10.00
254
6
6
6
×
×
168,3
168,3
168,3
4.50
114
14.00
356
18.25
464
11.50
292
8
8
8
×
×
219,1
219,1
219,1
6.00
152
18.00
457
23.25
591
15.25
387
10
10
10
×
×
273,0
273,0
273,0
6.50
165
20.50
521
27.25
692
18.00
457
12
12
12
×
×
323,9
323,9
323,9
7.00
178
23.00
584
31.00
787
20.50
521
E2
G
E1
Nr 32
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_221
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 32-R – trójnik redukcyjny odgięty
Nr 32-R
Trójnik redukcyjny typu Y (SW)
Wymiary
H
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
4
×
114,3
3
88,9
G
H
E1
E2
cale/mm cale/mm cale/mm cale/mm
3
88,9
3.50
89
9.50
241
10.75
273
5.75
146
4
114,3
3.75
95
10.50
267
13.63
346
8.13
206
4
4
×
×
114,3
114,3
3
88,9
3.75
95
10.50
267
12.88
327
7.88
200
5
×
141,3
3
88,9
1.25
32
9.75
248
11.50
292
7.63
194
5
141,3
4.00
102
12.50
318
16.13
410
11.13
283
3
88,9
1.88
48
9.13
232
11.88
302
6.88
175
4
114,3
1.88
48
9.13
232
12.75
324
7.25
184
3
88,9
4.00
102
12.50
318
14.25
362
9.25
235
4
114,3
4.00
102
12.50
318
15.13
384
9.63
245
6
4
6
×
×
168,3
114,3
168,3
4.50
114
14.00
356
18.25
464
11.50
292
6
5
×
×
168,3
141,3
3
88,9
1.25
32
10.75
273
13.00
330
8.00
203
4
114,3
1.25
32
10.75
273
13.88
352
8.38
213
3
88,9
4.50
114
14.00
356
15.31
389
10.31
262
4
114,3
4.50
114
14.00
356
16.25
413
10.75
273
5
141,3
4.50
114
14.00
356
17.25
438
11.13
283
8
6
4
×
×
219,1
168,3
114,3
1.00
25
12.00
304
14.75
375
9.25
235
8
219,1
6.00
152
18.00
457
23.25
591
15.25
387
3
88,9
×
×
5
4
×
×
141,3
114,3
5
5
×
×
141,3
141,3
6
6
×
×
168,3
168,3
E2
G
E1
Nr 32-R
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_222
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 32-R
Trójnik redukcyjny typu Y (SW)
Wymiary
H
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
8
8
×
×
219,1
219,1
G
H
E1
E2
cale/mm cale/mm cale/mm cale/mm
3
88,9
6.00
152
18.00
457
18.19
462
13.19
335
4
114,3
6.00
152
18.00
457
19.00
483
13.50
343
5
141,3
6.00
152
18.00
457
20.00
508
13.88
352
6
168,3
6.00
152
18.00
457
21.13
537
14.38
365
3
88,9
6.50
165
20.50
521
19.88
505
14.88
378
4
114,3
6.50
165
20.50
521
20.75
527
15.25
387
5
141,3
6.50
165
20.50
521
21.88
556
15.75
400
10
10
6
×
×
273,0
273,0
168,3
6.50
165
20.50
521
22.88
581
16.13
410
8
219,1
6.50
165
20.50
521
27.25
692
19.25
489
10
10
×
×
273,0
273,0
E2
G
E1
Nr 32-R
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_223
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 40 – złączka przejściowa rowek x gwint
Nr 42 – złączka przejściowa rowek x ścięcie
Nr 43 – złączka przejściowa rowek x rowek
Nr 40, 42, 43
Złączka przejściowa (s)
Wymiary
E do E
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
¾
1.050
26,9
3.00
76
1
1.315
33,7
3.00
76
1¼
1.660
42,4
4.00
102
1½
1.900
48,3
4.00
102
Nr 42
2
2.375
60,3
4.00
102
E do E
2½
2.875
73,0
4.00
102
3
3.500
88,9
4.00
102
3½
4.000
101,6
4.00
102
4
4.500
114,3
6.00
152
5
5.563
141,3
6.00
152
6
6.625
168,3
6.00
152
8
8.625
219,1
6.00
152
10
10.750
273,0
8.00
203
12
12.750
323,9
8.00
203
Nr 40
E do E
Nr 43
Dostępny również z gwintem według normy brytyjskiej. Należy wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu „BSPT”.
W przypadku złączek przejściowych do zespołu pompy o średnicy wyciętego otworu 1 ½-cala/38 mm,
podłączanych do łączników odejściowych Vic-Let typu 923 lub łączników odejściowych do termometru
Vic-O-Well typu 924, muszą być użyte specjalne złączki przejściowe nr 40, 42 lub 43. Na zamówieniu należy
wyraźnie zaznaczyć nr 40-H, 42-H i 43-H. UWAGA: Dla wielkości 4-12-cali/114,3-323,9 mm wymagana jest
minimalna długość 8 cali/203 mm.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_224
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 60 – zaślepka
Nr 60
Zaślepka
Wymiary
Średnica
nominalna
cale lub mm
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
T Grubość
cale/mm
¾
1.050
26,9
0.88
22
1
1.315
33,7
0.88
22
1¼
1.660
42,4
0.88
22
1½
1.900
48,3
0.88
22
2
2.375
60,3
0.88
22
2½
2.875
73,0
0.88
22
76,1 mm
3.000
76,1
0.88
22
3
3.500
88,9
0.88
22
3½
4.000
101,6
0.88
22
108,0 mm
4.250
108,0
1.00
25
4
4.500
114,3
1.00
25
133,0 mm
5.250
133,0
1.00
25
139,7 mm
5.500
139,7
1.00
25
5
5.563
141,3
1.00
25
159,0 mm
6.250
159,0
1.00
25
165,1 mm
6.500
165,1
1.00
25
6
6.625
168,3
1.00
25
8
8.625
219,1
1.19
30
10
10.750
273,0
1.25
32
12
12.750
323,9
1.25
32
T
Nr 60
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_225
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 60
Zaślepka
Wymiary
Średnica
nominalna
cale lub mm
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
T Grubość
cale/mm
14 # (s)
14.000
355,6
9.50
241
16 # (s)
16.000
406,4
10.00
254
18 # (s)
18.000
457,0
20 # (s)
20.000
508,0
11.00
279
12.00
305
24 # (s)
24.000
610,0
13.50
343
14 – 24
T
Nr 60
Informacje na temat armatury systemu
AGS patrz dział z armaturą AGS.
Płaskie zaślepki stalowe są dostępne do średnicy 24 cali/610,0 mm. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
Zaślepki nr 60 nie nadają się do stosowania w instalacjach z podciśnieniem ze złączkami z odejściem
typu 72 i złączkami redukcyjnymi typu 750. Do takich instalacji należy używać zaślepek końcowych nr 61.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_226
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 41 – złączka przejściowa kołnierzowa (żeliwo), klasa125 według ANSI
Nr 45F – złączka przejściowa kołnierzowa, z płaską przylgą,
klasa150 według ANSI
Nr 45R – złączka przejściowa kołnierzowa, z podniesioną przylgą,
klasa150 według ANSI
Nr 46F – złączka przejściowa kołnierzowa, z płaską przylgą,
klasa 300 według ANSI
Nr 46R – złączka przejściowa kołnierzowa, z podniesioną przylgą,
klasa 300 według ANSI
E do E
E do E
Nr 41
Nr 45F
¾
1
1 ¼
1 ½
2
2 ½
3
3 ½
4
5
6
8
10
12
E do E
E do E
Nr 45R
Nr 46F
Nr 46R
Nr 41
ANSI 125
Złączka
przejściowa
kołnierzowa
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
E do E
Nr 46F i Nr 46R
Nr 45F i Nr 45R
Złączka przejściowa
Złączka przejściowa
kołnierzowa, klasa 150 kołnierzowa, klasa 300
według ANSI (S)
według ANSI (S)
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
1.050
26,9
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
2.375
60,3
2.875
73,0
3.500
88,9
4.00
101,6
4.500
114,3
5.563
141,3
6.625
168,3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
3
76
3
76
4
102
4
102
4
102
4
102
4
102
4
102
6
152
6
152
6
152
6
152
8
203
8
203
3
76
3
76
4
102
4
102
4
102
4
102
4
102
4
102
6
152
6
152
6
152
6
152
8
203
8
203
3
76
3
76
4
102
4
102
4
102
4
102
4
102
4
102
6
152
6
152
6
152
6
152
8
203
8
203
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_227
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
E do E
E do E
E do E
E do E
E do E
Nr 41
Nr 45F
Nr 45R
Nr 46F
Nr 46R
Nr 41
ANSI 125
Złączka
przejściowa
kołnierzowa
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Nr 46F i Nr 46R
Nr 45F i Nr 45R
Złączka przejściowa
Złączka przejściowa
kołnierzowa, klasa 150 kołnierzowa, klasa 300
według ANSI (S)
według ANSI (S)
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
14.000
355,6
16.000
406,4
18.000
457,0
20.000
508,0
24.000
610,0
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
8
203
14 #
16 #
18 #
20 #
24 #
14 – 24
Informacje na temat armatury systemu AGS patrz dział z armaturą AGS.
+ W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
Złączki kołnierzowe przejściowe są dostarczane ze standardowymi walcowanymi rowkami. Dostępne
są opcjonalnie złączki ze skrawanymi rowkami lub przygotowaniem do nałożenia powłoki kauczukowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z firmą Victaulic.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_228
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 53 – złączka kielichowa rowek x rowek
Nr 54 – złączka kielichowa rowek x gwint
Nr 55 – złączka kielichowa gwint x rowek
E do E
E do E
E do E
Nr 53
Nr 54
Nr 55
Wymiary
Nr 53, 54 i 55
Złączki kielichowe (S)
Wymiary
Nr 53, 54 i 55
Złączki kielichowe (S)
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
E do E
cale/mm
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
E do E
cale/mm
2
60,3
×
2½
73,0
×
3
88,9
×
1
33,7
6.50
165
4
114,3
×
2½
73,0
9.00
229
1¼
42,4
6.50
165
4
114,3
×
3
88,9
9.00
229
1½
48,3
6.50
165
3½
101,6
9.00
229
1
33,7
7.00
178
2
60,3
11.00
279
1¼
42,4
7.00
178
3
88,9
11.00
279
1½
48,3
7.00
178
4
114,3
11.00
279
2
60,3
7.00
178
1
33,7
12.00
305
1
33,7
8.00
203
1¼
42,4
12.00
305
1¼
42,4
8.00
203
1½
48,3
12.00
305
1½
48,3
8.00
203
2
60,3
12.00
305
2
60,3
8.00
203
2½
73,0
12.00
305
2½
73,0
8.00
203
3
88,9
12.00
305
5
141,3
6
168,3
×
×
3½
101,6
×
3
88,9
8.00
203
3½
101,6
12.00
305
4
114,3
×
1
33,7
9.00
229
4
114,3
12.00
305
1¼
42,4
9.00
229
4½
127,0
12.00
305
1½
48,3
9.00
229
5
141,3
12.00
305
2
60,3
9.00
229
6
168,3
+
8
219,1
×
+ W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_229
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 80 – złączka z gwintem wewnętrznym
Nr 80
Złączka z gwintem
wewnętrznym
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
¾
1.050
26,9
2.00
51
1
1.315
33,7
2.06
52
1¼
1.660
42,4
2.31 (sw)
59
1½
1.900
48,3
2.31 (sw)
59
2
2.375
60,3
2.50
64
2½
2.875
73,0
2.75
70
3
3.500
88,9
2.75
70
4
4.500
114,3
3.25
83
E do E
Nr 80
Dostępny również z gwintem według normy brytyjskiej. Należy wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu „BSPT”.
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_230
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 48 – złączka do węża
Nr 48
Złączka do węża (s)
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
¾
1.050
26,9
3.12
79
1
1.315
33,7
3.38
86
1¼
1.660
42,4
3.88
98
1½
1.900
48,3
3.88
98
2
2.375
60,3
4.50
114
2½
2.875
73,0
5.38
137
3
3.500
88,9
5.75
146
4
4.500
114,3
7.00
178
5
5.563
141,3
8.75
222
6
6.625
168,3
10.12
257
8
8.625
219,1
11.88
302
10
10.750
273,0
12.50
318
12
12.750
323,9
14.50
368
E do E
Nr 48
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_231
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 50 – współosiowa złączka redukcyjna
Nr 51 – mimośrodowa złączka redukcyjna
Wymiary
1½
48,3
×
×
2
60,3
×
2½
73,0
×
3
88,9
×
E do E
Nr 50
Nr 51
Nr 51
Nr 50
Współosiowa Mimośrodowa
złączka
złączka
redukcyjna redukcyjna
Średnica nominalna
cale/
rzeczywisty mm
1¼
42,4
E do
E
¾
26,9
1
33,7
¾
26,9
1*
33,7
1 ¼*
42,4
¾*
26,9
1*
33,7
1 ¼*
42,4
1 ½*
48,3
¾
26,9
1*
33,7
1 ¼*
42,4
1 ½*
48,3
2*
60,3
¾*
26,9
1*
33,7
1 ¼*
42,4
1 ½*
48,3
2*
60,3
2 ½*
73,0
76,1
mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
+
—
+
—
+
—
2.50
64
2.50
64
2.50
64
2.50
64
2.50
64
3.50
89
8.50 (SW)
216
—
9.00 (SW)
229
9.00 (SW)
229
9.00 (SW)
229
3.50
89
+
+
2.50
64
3.50
89
2.50
64
2.50
64
9.50
241
3.50
89
9.50 (SW)
241
9.50 (SW)
241
+
+
2.50
241
2.50
64
2.50
64
2.50
64
2.50
64
2.50
64
9.50 (SW)
241
+
9.50 (SW)
241
3.50
89
3.50
89
—
Wymiary
Średnica nominalna
cale/
rzeczywisty mm
3½ ×
101,6
4
114,3 ×
3
88,9
1*
33,7
1¼
42,4
1 ½*
48,3
2*
60,3
2 ½*
73,0
3*
88,9
3½
101,6
5
2
×
141,3
60,3
2½
73,0
3
88,9
4*
114,3
6
1*
×
168,3
33,7
1½
48,3
2*
60,3
2 ½*
73,0
3*
88,9
4*
114,3
5*
141,3
8
2 ½*
219,1 × 73,0
3
88,9
Nr 51
Nr 50
Współosiowa Mimośrodowa
złączka
złączka
redukcyjna redukcyjna
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
2.50
64
3.00
76
9.50 (SW)
241
13.00 (SW)
330
+
—
3.00 (SW)
76
3.00
76
3.00
76
3.00
76
3.00
76
11.00 (SW)
279
4.00
102
4.00
102
3.50
89
4.00
102
10.00 (SW)
254
4.00
102
4.00
102
4.00
102
10.00 (SW)
254
11.00 (SW)
279
11.00 (SW)
279
11.00 (SW)
279
5.00
127
11.50 (SW)
292
+
+
4.00
102
4.00
102
4.00
102
4.00
102
4.00
102
16.00
406
11.50 (SW)
292
11.50 (SW)
292
5.50
140
5.50
140
5.50
140
12.00 (SW)
305
5.00
127
12.00 (SW)
305
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_232
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Wymiary
Średnica nominalna
cale/
rzeczywisty mm
E do
E
E do E
Nr 50
Nr 51
Nr 51
Nr 50
Współosiowa Mimośrodowa
złączka
złączka
redukcyjna redukcyjna
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
8
4
219,1 × 114,3
5
141,3
6
168,3
10
4
273,0 × 114,3
5
141,3
6
168,3
8
219,1
12
4
323,9 × 114,3
6
168,3
8
219,1
10
273,0
5.00
127
5.00
127
5.00
127
6.00
152
12.00 (SW)
305
12.00 (SW)
305
6.00
152
13.00 (SW)
330
+
+
6.00
152
6.00
152
7.00
178
7.00
178
7.00
178
13.00 (SW)
330
7.00
178
14.00 (SW)
356
14.00 (SW)
356
14.00 (SW)
356
14.00 (SW)
356
# 14
6
×
355,6
168,3
13.00
330
13.00
330
8
219,1
13.00
330
13.00
330
10
273,0
13.00
330
13.00
330
12
323,9
13.00
330
13.00
330
# 16
8
×
406,4
219,1
14.00
356
14.00
355
10 §
273,0
14.00
356
14.00
355
12
323,9
14.00
356
14.00
355
14
355,6
14.00
356
14.00
355
+
Wymiary
Nr 51
Nr 50
Współosiowa Mimośrodowa
złączka
złączka
redukcyjna redukcyjna
Średnica nominalna
cale/
rzeczywisty mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
# 18 × 10
457,0
273,0
12
323,9
14
355,6
16
406,4
# 20
10
508,0 × 273,0
12
323,9
14
355,6
16
406,4
18
457,0
# 24
10
610,0 × 273,0
12
323,9
14
355,6
16
406,4
18
457,0
20
508,0
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
508
Informacje na temat
armatury systemu
AGS patrz dział
z armaturą AGS.
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa
sferoidalnego, w przeciwnym razie jest
to zaznaczone symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów,
S = stal węglowa
14 – 24
350 – 600
+ W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
* Dostępna jako redukcja z gwintem zewnętrznym na mniejszej średnicy. Patrz rozdział nr 52.
Stalowe mimośrodowe złączki redukcyjne są dostępne do średnicy 30 cali/762,0 mm. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
# Do zastosowania tylko w instalacjach z rowkami skrawanymi. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma
Victaulic oferuje system AGS (Advanced Groove System).
§ Kształtki odlewane dostępne są dla wielkości JIS. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę
skontaktować się z firmą Victaulic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_233
STANDARDOWE KSZTAŁTKI RUROWE
Nr 52 – współosiowa złączka redukcyjna z gwintem na końcu
Nr 52F – współosiowa złączka redukcyjna z gwintem wewnętrznym
BSPT na końcu
E do
E
E do
E
Nr 52
Nr 52F
Wymiary
Nr 52
Nr 52F
Wymiary
Nr 52
Nr 52F
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
1
33,7
2.50
64
—
2½
73,0
3.00
76
—
1¼
42,4
2.50
64
—
¾
×
26,9
2.50
64
1
33,7
1¼
42,4
2.50
64
2.50
64
3.00
76
76,2
76,2
—
76,2
76,2
—
1½
48,3
2.50
64
+
—
1
×
33,7
2.50
64
—
2.50 (sw)
64
—
—
—
4.00
102
114.3
114.3
1¼
42,4
3
88,9
42,4
48,3
60
42,4
48,3
60
4
100
60
60
1
33,7
1½
48,3
2.50 (sw)
64
—
2
60,3
4.00
102
—
1½
48,3
2
60,3
2½
73,0
×
2
60,3
76,1 mm × 48,3
60
3
¾
×
88,9
26,9
—
—
4
114,3
×
108,0 mm ×
114,3 mm ×
—
—
5
×
141,3
133,0 mm ×
139,7 mm ×
6
×
168,3
—
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
—
3.00
76
63,5
—
—
2½
73,0
4.00
102
—
63,5
63,5
3
88,9
4.00
102
—
+ (sw)
—
4
114,3
+ (sw)
—
5
141,3
159,0 mm x 42,4
48,3
60
165,1 mm x 42,4
48,3
60
8
2
×
219,1
60,3
+ (sw)
—
114,3
114,3
—
101,6
101,6
—
16.00
406
114,3
114,3
114,3
101,6
101,6
101,6
1
33,7
2.50
64
—
1¼
42,4
2.50
64
—
1½
48,3
2.50 (sw)
64
—
2
60,3
2.50
64
—
2½
73,0
88,9 mm × 42,4
48,3
60
4
1
×
114,3
33,7
2.50
64
63,5
63,5
—
3.00
76
63,5
63,5
63,5
1½
48,3
3.00
76
—
2
60,3
3.00
76
—
—
—
2½
73,0
16.00
406
—
—
+ W celu uzyskania szczegółowych informacji
skontaktować się z firmą Victaulic.
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa
sferoidalnego, w przeciwnym razie jest
to zaznaczone symbolem „sw” lub „s”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów, S = stal
węglowa
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_234
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
KSZTAŁTKI RUROWE O ZWIĘKSZONEJ
WYTRZYMAŁOŚCI ENDSEAL „ES”
Nr 62-ES – kolanko 90º
Nr 63-ES – kolanko 45º
Nr 64-ES – trójnik
Nr 35-ES – czwórnik
C do E
C do E
C do E
C
do
E
C do E
C
do
E
C do
E
Nr 62-ES
Nr 63-ES
Wymiary
C
do
E
Nr 64-ES
Nr 35-ES
Nr 62-ES
Nr 63-ES
Nr 64-ES *
Nr 35-ES *
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
2
2.375
60,3
3.25
83
2.00
51
3.25
83
3.25
83
2½
2.875
73,0
3.75
95
2.25
57
3.75
95
3.75
95
3
3.500
88,9
4.25
108
2.50
64
4.25
108
4.25
108
4
4.500
114,3
5.00
127
3.00
76
5.00
127
5.00
127
6†
6.625
168,3
6.50
165
3.50
89
6.50
165
6.50
165
Średnica
nominalna
cale
* Ze stalowych segmentów — forma pełnoprzepływowa
† W przypadku średnic do 12 cali/323,9 mm skontaktować się firmą Victaulic.
Stalowe, pełnoprzepływowe kolanka są dostępne z większymi wymiarami od środka do końca.
W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z firmą Victaulic.
Nr 22 – trójnik
Wielkość kształtki złączonej od C do E
Nr 22
Trójnik
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
C do E
cale/mm
2–3
2.375
60,3
4.25
108
2–4
2.375
60,3
5.00
127
C do E
C
do
E
Nr 22
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_235
STALOWE KSZTAŁTKI RUROWE Z SEGMENTÓW
Kolanko 90°
Kolanko 45°
Kolanko 22 ½°
Kolanko 11 ¼°
C do E
C do E
C
do
E
C do E
C do
E
Kolanko 90°
C do E
C do E
Kolanko 45°
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna rury
nominalna
cale/mm
cale
C do E
Kolanko 22 ½°
Kolanko 11 ¼°
Kolanko 90º
Kolanko 45°
Kolanko 22 ½° Kolanko 11 ¼°
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
¾
1.050
26,9
2.25 *
57
1.50 *
38
1.63
41
1.38
35
1
1.315
33,4
2.25 *
57
1.75 *
44
1.63
41
1.38
35
1¼
1.660
42,4
2.75 *
70
1.75 *
44
1.75
44
1.38
35
1½
1.900
48,3
2.75 *
70
1.75 *
44
1.75
44
1.38
35
2
2.375
60,3
3.25 *
83
2.00 *
51
1.88
48
1.38 *
35
2½
2.875
73,0
3.75 *
95
2.25 *
57
2.00 *
51
1.50
38
3
3.500
88,9
4.25 *
108
2.50 *
64
2.25 *
57
1.50 *
38
3½
4.000
101,6
4.50 *
114
2.75 *
70
2.50
64
1.75
44
4
4.500
114,3
5.00 *
127
3.00 *
76
2.88
73
1.75 *
44
5
5.563
141,3
5.50 *
140
3.25 *
83
2.88
73
2.00
51
6
6.625
168,3
6.50 *
165
3.50 *
89
3.13
80
2.00 *
51
8
8.625
219,1
7.75 *
197
4.25 *
108
3.88
99
2.00
51
10.750
273,0
12.750
323,9
9.00 *
229
10.00 *
254
4.75 *
121
5.25 *
133
4.38
111
4.88
124
2.13
54
2.25
57
14
14.000
355,6
11.00 *
279
6.00 *
152
5.00
127
3.50
89
16
16.000
406,4
12.00 *
305
7.25 *
184
5.00
127
4.00
102
18
18.000
457,2
15.50
394
8.00
203
5.50
140
4.50
114
20
20.000
508,0
17.25
438
9.00
229
6.00
152
5.00
127
24
24.000
609,6
20.00
508
11.00
279
7.00
178
6.00
152
10
12
* Dostępne w formie pełnoprzepływowej Victaulic
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_236
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STALOWE KSZTAŁTKI RUROWE Z SEGMENTÓW
Trójnik
Czwórnik
Trójnik
Trójnik 45° boczny
C do E
C do E
C do LE
Trójnik
Wymiary
C do SE
Czwórnik
Trójnik
C do
SE
C
C
do
E
do
LE
C do
LE
C
do
E
Trójnik
Trójnik 45° boczny
Trójnik
Trójnik 45° boczny
Czwórnik
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
rury
C do E
nominalna
cale/mm
cale/mm
cale
C do LE
cale/mm
C do E
cale/mm
C do SE
cale/mm
C do LE
cale/mm
C do SE
cale/mm
¾
1.050
26,9
2.25 *
57
2.25
57
2.25
57
2.00
51
4.50
114
2.00
51
1
1.315
33,4
2.25 *
57
2.25
57
2.25 *
57
2.25 *
57
5.00
127
2.25
51
1¼
1.660
42,4
2.75 *
70
2.75
70
2.75
70
2.50
64
5.75
146
2.50
64
1½
1.900
48,3
2.75 *
70
2.75
70
2.75
70
2.75
70
6.25
159
2.75
70
2
2.375
60,3
3.25 *
83
3.25 *
83
3.25
83
2.75
70
7.00
178
2.75
70
2½
2.875
73,0
3.75 *
95
3.75
95
3.75
95
3.00
76
7.75
197
3.00
76
3
3.500
88,9
4.25 *
108
4.25 *
108
4.25
108
3.25
83
8.50 *
216
3.25 *
83
3½
4.000
101,6
4.50*
114
4.50
114
4.50
114
3.50
89
10.00
254
3.50
89
4
4.500
114,3
5.00 *
127
5.00 *
127
5.00
127
3.75
95
10.50 *
267
3.75 *
95
5
5.563
141,3
5.50 *
140
5.50
140
5.50
140
4.00
102
12.50
318
4.00
102
6
6.625
168,3
6.50 *
165
6.50
165
6.50
165
4.50
114
14.00
356
4.50
114
8
8.625
219,1
7.75 *
197
7.75
197
7.75
197
6.00
152
18.00
457
6.00
152
10
10.750
273,0
9.00 *
229
9.00
229
9.00
229
6.50
165
20.50
521
6.50
165
12
12.750
323,9
10.00 *
254
10.00
254
10.00
254
7.00
178
23.00
584
7.00
178
14
14.000
355,6
11.00
279
11.00
279
11.00
279
7.50
191
26.50
673
7.50
191
16
16.000
406,4
12.00
305
12.00
305
12.00
305
8.00
203
29.00
737
8.00
203
18.000
457,2
20.000
508,0
24.000
609,6
15.50
394
17.25
438
20.00
508
15.50
394
17.25
438
20.00
508
15.50
394
17.25
438
20.00
508
8.50
216
9.00
229
10.00
254
32.00
813
35.00
889
40.00
1016
8.50
216
9.00
229
10.00
254
18
20
24
* Dostępne w formie pełnoprzepływowej Victaulic
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_237
KSZTAŁTKI RUROWE FIRELOCK
Nr 001 – kolanko 90º
Nr 003 – kolanko 45°
Nr 002 – trójnik prosty
Nr 006 – zaślepka
C
do E
C do E
C do E
T
C
do
E
C
do E
Nr 001
Nr 003
Wymiary
Średnica
nominalna
cale lub mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Nr 002
Nr 006
Nr 001
Kolanko 90°
Nr 003
Kolanko 45°
Nr 002
Trójnik prosty
Nr 006
Zaślepka
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
Grubość „T”
cale/mm
1¼
1.660
42,4
—
—
—
0.8
21
1½
1.900
48,3
—
—
—
0.82
21
2
2.375
60,3
2.75
70
2.00
51
2.75
70
0.88
22
2½
2.875
73,0
3.00
76
2.25
57
3.00
76
0.88
22
76,1 mm
3.000
76,1
3.00
76
2.25
57
—
—
3
3.500
88,9
3.38
86
2.50
64
3.38
86
0.88
22
108 mm
4.250
108,0
4.00
102
3.00
76
4.00
102
—
4
4.500
114,3
4.00
102
3.00
76
4.00
102
1.00
25
5
5.563
141,3
4.88
124
3.25
83
4.88
124
1.00
25
159 mm
6.250
158,8
5.50
140
3.50
89
5.50
140
—
6
6.625
168,3
5.50
140
3.50
89
5.50
140
1.00
25
8
8.625
219,1
6.81
173
4.25
108
6.94
176
1.13
29
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_238
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
KSZTAŁTKI RUROWE Z ALUMINIUM
Nr 10-A – kolanko 90º
Nr 11-A – kolanko 45º
Nr 20-A – trójnik
Nr 60-A – zaślepka
C do E
C do E
C do E
T
C
do
E
C do
E
Nr 10-A
Nr 11-A
Nr 20-A
Nr 60-A
Nr 10-A
Kolanko 90°
Nr 11-A
Kolanko 45°
Nr 20-A
Trójnik
Nr 60-A
Zaślepka †
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
Grubość ścianki
“T”
cale/mm
1
1.315
33,7
2.25
57
1.75
45
2.25
57
0.88
22
1½
1.900
48,3
2.75
70
1.75
45
2.75
70
0.88
22
2
2.375
60,3
3.25
83
2.00
51
3.25
83
0.88
22
2½
2.875
73,0
3.75
95
2.25
57
3.75
95
0.88
22
3
3.500
88,9
4.25
108
2.50
64
4.25
108
0.88
22
4
4.500
114,3
5.00
127
3.00
76
5.00
127
1.00
25
5
5.563
141,3
5.50
140
3.25
83
5.50
140
1.00
25
6
6.625
168,3
6.50
165
3.50
89
6.50
165
1.00
25
8
8.625
219,1
7.75
197
4.25
108
7.75
197
1.19
30
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
† Po zamontowaniu zaślepka nie wystaje poza połączenie.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_239
KSZTAŁTKI RUROWE Z ALUMINIUM
Nr 40-A – złączka przejściowa rowek x gwint*
Nr 42-A – złączka przejściowa rowek x ścięcie*
Nr 43-A – złączka przejściowa rowek x rowek*
Wymiary
E do E †
E do E
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
cale/mm
1
1.315
33,7
3.00
76
1½
1.900
48,3
4.00
102
2
2.375
60,3
4.00
102
2½
2.875
73,0
4.00
102
Nr 42-A
Rowek X ścięcie
3
3.500
88,9
4.00
102
E do E
4
4.500
114,3
6.00
152
5
5.563
141,3
6.00
152
6
6.625
168,3
6.00
152
8
8.625
219,1
6.00
152
Nr 40-A
Rowek X rowek
E do E
Nr 43-A
Rowek X rowek
* Wykonane z rury aluminiowej o standardowym ciężarze.
† Dostępne są inne długości. W celu uzyskania szczegółowych informacji
należy skontaktować się z firmą Victaulic.
Złączki przejściowe rowek x gwint nr 40-A dostarczane są z gwintem NPT,
dostępne są również z gwintem według normy brytyjskiej (BSPT). Dla takiego
wykonania zaznaczyć wyraźnie na zamówieniu „BSPT”.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_240
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
KSZTAŁTKI RUROWE Z ALUMINIUM
Nr 50-A – złączka redukcyjna
Wymiary
E do E
Średnica
nominalna
cale/
rzeczywisty mm
cale/mm
1½
48,3
x
1
33,7
2.50
64
2
60,3
x
1
33,7
2.50
64
1½
48,3
2.50
64
1
33,7
2.50
64
2
60,3
2.50
64
2½
73,0
2.50
64
2
60,3
3.00
76
2½
73,0
3.00
76
3
88.9
3.00
76
3
88,9
4.00
102
4
114,3
4.00
102
4
114,3
5.00
127
6
168,3
5.00
127
3
88,9
4
114,3
x
x
6
x
168,3
8
219,1
x
E do
E
Nr 50-A
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_241
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI
KOŃCAMI
Nr W10 – kolanko 90°
Nr W11 – kolanko 45°
Nr W12 – kolanko 22 ½°
Nr W13 – kolanko 11 ¼°
Nr W100 – kolanko 90°o dużym promieniu
Nr W110 – kolanko 45°o dużym promieniu
C do E
C do
E
C do E
C do E
Nr W10
Nr W11
Nr W12
Nr W13
VICT
Nr AULIC
W11
0
C do
E
VIC
T
r W AU
10 LIC
0
C do E
N
VICT
Nr AULIC
W11
C
do
E
VIC
N TA
rW U
10 LIC
C do E
Nr W100
Nr W110
Nr W10
Nr W11
Nr W12
(sw)
Nr W13
(sw)
Nr W100
Nr W110
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
14
14.000
355,6
14.00
356
5.80
147
5.00
127
3.50
89
21.00
533
8.75
222
16
16.000
406,4
16.00
406
6.63
168
5.00
127
4.00
102
24.00
610
10.00
254
18
18.000
457,0
18.00
457
7.46
189
5.50
140
4.50
114
27.00
686
11.25
286
20
20.000
508,0
20.00
508
8.28
210
6.00
152
5.00
127
30.00
762
12.50
318
24
24.000
610,0
24.00
610
9.94
252
7.00
178
6.00
152
36.00
914
15.00
381
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_242
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI
KOŃCAMI
Nr W20 – trójnik
Nr W35 – czwórnik
Nr. W33 – trójnik
C do E
VICTAULIC
Nr W20
C
do
LE
VICTAULIC
Nr W35
VIC
N TA
rW U
33 LIC
C do
E
C
do
SE
C do
E
Nr W20
Nr W35
Wymiary
Nr W33
Nr W20
Nr W35 (sw)
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
C do E
cale/mm
C do E
cale/mm
C do LE
cale/mm
C do SE
cale/mm
14
14.000
355,6
11.00
279
11.00
279
11.00
279
7.50
191
16
16.000
406,4
12.00
305
12.00
305
12.00
305
8.00
203
18
18.000
457,0
13.50
343
13.50
343
13.50
343
8.50
216
20
20.000
508,0
15.00
381
15.00
381
15.00
381
9.00
229
24
24.000
610,0
17.00
432
17.00
432
17.00
432
10.00
254
Średnica
nominalna
cale
Nr W33 (sw)
UWAGA: Cała armatura wykonana jest z żeliwa sferoidalnego, w przeciwnym razie jest to zaznaczone
symbolem „sw”.
SW = kształtki ze spawanych segmentów
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_243
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI
Nr W20 – trójnik
Nr W25 – trójnik redukcyjny
Ze spawanych segmentów
Wymiary
Nr W20
Nr W25
VICTAULIC
Nr W20
C do E
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do E
cale⁄mm
C do LE
cale/m
C do SE
cale/mm
14
14
6
×
×
355,6
355,6
168,3
—
11.00
279
9.38
238
8
219,1
—
11.00
279
9.75
248
10
273,0
—
11.00
279
10.12
257
12
323,9
—
11.00
279
10.62
270
14
355,6
11.00
279
—
—
—
12.00
305
10.38
264
12.00
305
12.00
305
10.75
273
11.12
282
16
16
6
×
×
406,4
406,4
168,3
8
219,1
10
273,0
—
—
12
323,9
—
12.00
305
11.62
295
14
355,6
—
12.00
305
12.00
305
16
406,4
12.00
305
—
—
18
18
6
×
×
457,0
457,0
168,3
—
13.50
343
11.38
289
8
219,1
—
13.50
343
11.75
298
10
273,0
—
13.50
343
12.12
308
12
323,9
—
13.50
343
12.62
321
14
355,6
—
13.50
343
13.00
330
16
406,4
—
13.50
343
13.00
330
18
457,0
13.50
343
—
—
C do E
Nr W20
VICTAULIC
Nr W25
C do
SE
C do
LE
Nr W25
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_244
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI
KOŃCAMI
Wymiary
Nr W20
Nr W25
VICTAULIC
Nr W20
C do E
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
C do E
cale⁄mm
C do LE
cale/m
C do SE
cale/mm
20
20
6
×
×
508,0
508,0
168,3
—
15.00
381
12.38
314
8
219,1
—
15.00
381
12.75
324
10
273,0
—
15.00
381
13.12
333
12
323,9
—
15.00
381
13.62
346
14 *
355,6
—
15.00
381
14.00
356
16 *
406,4
—
15.00
381
14.00
356
18
457,0
—
15.00
381
14.50
368
20
508,0
15.00
381
—
—
24
24
6
×
×
610,0
610,0
168,3
—
17.00
432
14.38
365
8
219,1
—
17.00
432
14.75
375
10
273,0
—
17.00
432
15.12
384
12
323,9
—
17.00
432
15.62
397
14
355,6
—
17.00
432
16.00
406
16
406,4
—
17.00
432
16.00
406
18
457,0
—
17.00
432
16.50
419
20
508,0
—
17.00
432
17.00
432
24
610,0
17.00
432
—
—
C do E
Nr W20
VICTAULIC
Nr W25
C do
SE
C do
LE
Nr W25
WAŻNA UWAGA: Odejścia o średnicy 12 cali/323,9 mm i mniejszej są dostarczane ze standardowymi
walcowanymi lub skrawanymi rowkami, odpowiednim do standardowych rowkowanych połączeń rurowych
Victaulic o tym zakresie średnic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_245
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI
KOŃCAMI
Nr W30 – trójnik boczny 45º
Ze spawanych segmentów
Nr W30
14
14.000
355,6
26.50
673
7.50
191
16
16.000
406,4
29.00
737
8.00
203
18
18.000
457,0
32.00
813
8.50
216
20
20.000
508,0
35.00
889
9.00
229
24
24.000
610,0
40.00
1016
10.00
254
C do
SE
LE
C
C do SE
cale/mm
do
C do
LE
C do LE
cale/mm
VICTAULIC
Nr W30
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna rury
nominalna
cale/mm
cale
Nr W30
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_246
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI
KOŃCAMI
Nr W30-R Trójnik boczny redukcyjny 45º
Ze spawanych segmentów
Nr W30-R
14
14
4
×
×
355,6
355,6
114,3
26.50
673
7.50
191
6
152,4
26.50
673
7.50
191
8
219,1
26.50
673
7.50
191
10
273,0
26.50
673
7.50
191
12
323,9
26.50
673
7.50
191
16
16
6
×
×
406,4
406,4
152,4
29.00
737
8.00
203
8
219,1
29.00
737
8.00
203
10
273,0
29.00
737
8.00
203
12
323,9
29.00
737
8.00
203
14
355,6
29.00
737
8.00
203
18
18
6
×
×
457,0
457,0
152,4
32.00
813
8.50
216
8
219,1
32.00
813
8.50
216
12
323,9
32.00
813
8.50
216
14
355,6
32.00
813
8.50
216
16
406,4
32.00
813
8.50
216
20
20
12
×
×
508,0
508,0
323,9
35.00
889
9.00
229
14
355,6
35.00
889
9.00
229
16
406,4
35.00
889
9.00
229
24
24
16
×
×
610,0
610,0
406,4
40.00
1016
10.00
254
20
508,0
40.00
1016
10.00
254
C do
LE
LE
C do SE
cale/mm
C do
SE
do
C do LE
cale/mm
C
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
VICTAULIC
Nr W30-R
Wymiary
Nr W30-R
WAŻNA UWAGA: Odejścia o średnicy 12 cali/323,9 mm i mniejszej są dostarczane ze standardowymi
walcowanymi lub skrawanymi rowkami, odpowiednim do standardowych rowkowanych połączeń rurowych
Victaulic o tym zakresie średnic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_247
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI
KOŃCAMI
Nr W42 – złączka przejściowa systemu AGS rowek x ścięcie
Nr W43 – złączka przejściowa systemu AGS rowek x rowek
Nr W49 – złączka przejściowa systemu AGS rowek x rowek nie-AGS
Stal
Wymiary
Nr W42, W43, W49
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
14
14.000
355,6
8.00
203
16
16.000
406,4
8.00
203
18
18.000
457,0
8.00
203
20
20.000
508,0
8.00
203
24
24.000
610,0
8.00
203
E do E
Nr W42
E do E
Nr W43
E do E
Nr W49
Nr W45R – złączka kołnierzowa, podniesiona przylga,
klasa 150 według ANSI
Stal
E do E
Wymiary
Nr W45R
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
cale/mm
14
14.000
355,6
8.00
203
16
16.000
406,4
8.00
203
18
18.000
457,0
8.00
203
20
20.000
508,0
8.00
203
24
24.000
610,0
8.00
203
Nr W45R
Nr W60 – zaślepka
Stal
Wymiary
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Nr W60
T
Grubość ścianki
cale/mm
14
14.000
355,6
6.50
165
16
16.000
406,4
7.00
178
18
18.000
457,0
8.00
203
20
20.000
508,0
9.00
229
24
24.000
610,0
10.50
267
T
VICTAULIC
No.W60
Średnica
nominalna
cale
Nr W60
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_248
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
KSZTAŁTKI RUROWE Z ROWKOWANYMI
KOŃCAMI
Nr W50 – współosiowa złączka redukcyjna
Nr W51 – mimośrodowa złączka redukcyjna
Wymiary
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
14
355,6
×
16
×
406,4
18
457,0
20
500
24
600
×
×
×
Nr W50
Nr W51
E do E
cale/mm
E do E
cale/mm
6
168,3
13.00
330
13.00
330
8
219,1
13.00
330
13.00
330
10 †
273,0
12 †
323,9
13.00
330
13.00
330
13.00
330
13.00
330
8
219,1
14.00
356
14.00
356
10
273,0
14.00
356
14.00
356
12 †
323,9
14.00
356
14.00
356
14 †
355,6
14.00
356
14.00
356
10
273,0
15.00
381
15.00
381
12
323,9
15.00
381
15.00
381
14 †
350
15.00
381
15.00
381
16 †
400
15.00
381
15.00
381
12
300
20.00
508
20.00
508
14
350
20.00
508
20.00
508
16 †
400
20.00
508
20.00
508
18 †
450
20.00
508
20.00
508
16
400
20.00
508
20.00
508
18 †
450
20.00
508
20.00
508
20 †
500
20.00
508
20.00
508
E do E
VICTAULIC
Nr W50
Nr W50
E do E
VICTAULIC
Nr W51
Nr W51
† Standardowo z żeliwa sferoidalnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z firmą
Victaulic.
WAŻNA UWAGA: Odejścia o średnicy 12 cali/323,9 mm i mniejszej są dostarczane ze standardowymi
walcowanymi lub skrawanymi rowkami, odpowiednim do standardowych rowkowanych połączeń rurowych
Victaulic o tym zakresie średnic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_249
KSZTAŁTKI RUROWE DLA RUR JIS
Nr 10 – kolanko JIS 90º
Nr 11 – kolanko JIS 45º
Nr 20 – trójnik JIS
Nr 10
Nr 11
Kolanko 90˚ Kolanko 45˚
Wymiary
Nr 20
Trójnik
C do E
C do E
Średnica
nominalna
mm/cale
JIS OD
mm/cale
C do E
mm/cale
C do E
mm/cale
C do E
mm/cale
200A
8
216,3
8.515
197
7.75
108
4.25
197
7.75
250A
10
267,4
10.528
229
9.00
121
4.75
229
9.00
300A
12
318,5
12.539
254
10.00
133
5.25
254
10.00
C do
E
Nr 10
Nr 11
C do E
C
do
E
Złączki według norm amerykańskich dostępne są od 200A do
600A, które są kompatybilne ze standardem JIS. W celu uzyskania
szczegółowych informacji proszę skontaktować się z firmą Victaulic.
Nr 20
Nr 25 – trójnik redukcyjny JIS
C do E
C
do
E
Nr 25
Wymiary
Średnica
nominalna
mm/cale
C do E rura
główna
C do E
Odejście
mm/
cale
mm/
cale
JIS OD
mm/cale
200A x
8
200A
8
x
165
6½
216,3 x
8.515
216,3
8.515
165,1
6.500
198,1
7.8
198,1
7.8
250A x
10
250A
10
x 200A 267,4 x 267,4 x 216,3
8
10.528
10.528
8.515
228,6
9.0
228,6
9.0
300A x 300A x 250A 318,5 x 318,5 x 267,4
12
12
10
12.539
12.539
10.528
254,0
10.0
254,0
10.0
x
Złączki według norm amerykańskich dostępne są od 200A do 600A, które są kompatybilne ze standardem
JIS. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z firmą Victaulic.
Nr 50 – współosiowa złączka redukcyjna JIS
Wymiary
Średnica
nominalna
mm/cale
E do E
JIS OD
mm/cale
mm/
cale
216,3 x 165,1
8.515
6.500
127,0
5.00
250A x 200A 267,4 x 216,3
10
8
10.528
8.515
152,4
6.00
300A x 250A 318,5 x 267,4
12
10
12.539
110.528
177,8
7.00
200A x
8
165
6½
E do
E
Nr 50
Złączki według norm amerykańskich dostępne są od 200A do 600A,
które są kompatybilne ze standardem JIS. W celu uzyskania szczegółowych
informacji proszę skontaktować się z firmą Victaulic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_250
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
GOTOWE DO MONTAŻU ŁĄCZNIKI DO
RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
UWAGA
t
t
Wymiar „Y” jest maksymalnym wymiarem poprzecznym złączki.
Zaciski śrubowe mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, aby zapewnić odpowiednie
odstępy, jeśli pokazane położenie koliduje z innymi komponentami instalacji.
Typ 009H – łącznik sztywny FireLock EZ
Typ 107H – łącznik sztywny QuickVic
Typ 177 – łącznik elastyczny QuickVic
Y
Y
Y
Typ 009H
Typ 107H
Typ 177
Wymiary
Wymiar „Y” – cale/mm
Średnica
nominalna,
cale lub mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ 009H
Typ 107H
Typ 177
1 ¼
1.660
42,4
4.77
121
–
–
–
–
1 ½
1.900
48,3
4.97
126
–
–
–
–
2.375
60,3
2.875
73,0
3.000
76,1
3.500
88,9
4.500
114,3
5.500
139,7
5.563
141,3
6.500
165,1
6.625
168,3
8.625
219,1
5.53
140
6.09
155
6.31
160
6.70
170
7.82
199
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.75
146
6.26
159
6.39
162
7.36
187
8.39
213
9.60
244
9.72
247
11.32
288
11.32
288
13.56
344
5.59
142
6.13
156
6.31
160
7.05
179
8.24
209
9.52
242
9.66
245
–
–
11.14
283
13.56
344
2
2½
76,1 mm
3
4
139,7 mm
5
165,1 mm
6
8
UWAGA: Podane wyżej wymiary „Y” dotyczą stanu wcześniej zmontowanego, gotowego do zainstalowania.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_251
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
UWAGA
t
t
Wymiar „Y” jest maksymalnym wymiarem poprzecznym złączki.
Zaciski śrubowe mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, aby zapewnić odpowiednie
odstępy, jeśli pokazane położenie koliduje z innymi komponentami instalacji.
Typ 005 – łącznik sztywny FireLock
Typ 07 – łącznik sztywny Zero-Flex
Typ HP-70 i HP-70ES – łączniki sztywne
Y
Y
Y
Y
Typ 005
Typ 07
Typ HP-70
2–12 cali/
60,3–323,9 mm
Wymiary
Typ HP-70
14–16 cali/
355,6–406,4 mm
Wymiar „Y” – cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ 005
Typ 07
Typ HP-70
i HP-70ES
1
1.315
33,7
–
–
4.22
107
–
–
1¼
1.660
42,4
4.50
114
4.62
117
–
–
1½
1.900
48,3
4.75
121
5.81
148
–
–
2
2.375
60,3
5.25
133
5.78
147
6.68
168
2½
2.875
73,0
5.75
146
6.38
162
7.13
181
76,1 mm
3.000
76,1
5.75
146
6.61
168
–
–
3
3.500
88,9
6.13
156
6.81
173
7.75
197
4
4.500
114,3
7.25
184
8.21
209
9.63
245
108,0 mm
4.250
108,0
7.25
184
7.98
203
–
–
5
5.563
141,3
9.00
229
9.89
251
–
–
133,0 mm
5.250
133,0
9.00
229
9.60
244
–
–
139,7 mm
5.500
139,7
9.00
229
9.82
249
–
–
6
6.625
168,3
10.00
254
10.83
275
12.68
321
Średnica
nominalna
cale lub mm
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_252
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Y
Y
Y
Y
Typ 005
Typ 07
Typ HP-70
2–12 cali/
60,3–323,9 mm
Wymiary
Typ HP-70
14–16 cali/
355,6–406,4 mm
Wymiar „Y” – cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ 005
Typ 07
Typ HP-70
i HP-70ES
159,0 mm
6.250
159,0
10.00
254
10.54
268
–
–
165,1 mm
6.500
165,1
10.00
254
10.84
275
–
–
8
8.625
219,1
13.14
334
13.74
349
15.00
381
10 §
10.750
273,0
–
–
16.98
431
17.25
438
12 §
12.750
323,9
–
–
18.88
480
19.13
486
14 †
14.000
323,9
–
–
–
–
22.00
559
16 †
16.000
406,4
–
–
–
–
24.13
613
Średnica
nominalna
cale lub mm
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_253
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 72 – łącznik odejściowy
Wymiary
Typ 72
Rura główna × otwór
odejścia redukcyjnego
Rozmiar nominalny
cale/rzeczywisty mm
1½
48,3
2
60,3
2½
73,0
3
88,9
4
114,3
6
168,3
×
×
×
×
×
×
Y
V
V§
cale/mm
Y
cale/mm
½
21,3
2.63
67
4.50
114
¾
26,9
2.63
67
4.50
114
1
33,7
2.63
67
4.50
114
½
21,3
3.03
77
5.00
127
¾
26,9
3.03
77
5.00
127
1
33,7
3.03
77
5.00
127
½
21,3
3.13
79
6.00
152
¾
26,9
3.13
79
6.00
152
1
33,7
3.13
79
6.00
152
1¼
42,4
3.69
94
6.88
175
1½
48,3
3.69
94
6.88
175
¾
20
3.31
84
7.00
178
1
33,7
4.75
121
8.00
203
1¼
42,4
4.75
121
8.00
203
1½
48,3
4.25
108
8.00
203
¾
20
3.81
97
8.38
213
1
33,7
3.81
97
8.38
213
1½
48,3
4.59
117
9.00
229
2
60,3
4.59
117
9.00
229
1
33,7
6.88
175
12.00
305
1½
48,3
6.88
175
12.00
305
2
60,3
6.06
154
12.00
305
Typ 72
§ Środek rury głównej do końca łącznika
UWAGA: Zaślepka końcowa nr 60 nie nadaje się do instalacji z podciśnieniem z łącznikami obejściowymi
typu 72. Do takich instalacji używać zaślepek końcowych nr 60.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_254
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 75 – łącznik
Typ 77 – łącznik elastyczny standardowy
Typ 77A – łącznik elastyczny aluminiowy
Typ 77S i 77DX – łączniki elastyczne ze stali nierdzewnej
Y
Y
Y
Y
Y
Typ 75
Typ 77
¾ – 12 cali/
26,9 – 323,9 mm
Typ 77
14 – 22 cale/
355,6 – 559,0 mm
Typ 77
24 cale/
610,0 mm
Typ 77DX
Wymiary
Wymiar „Y” – cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ 75
Typ 77
Typ 77A
Typ 77S
Typ 77DX
1.050
26,9
–
–
4.00
102
–
–
3.89
99
3.31
84
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
4.27
108
4.61
117
4.82
122
4.12
105
5.00
127
5.38
137
4.12
105
4.91
125
5.23
133
4.50
114
4.79
122
4.80
122
4.04
103
4.37
111
4.43
113
2.375
60,3
2.664
57,0
5.22
133
–
–
5.88
149
5.73
146
5.77
147
–
–
5.33
135
–
–
5.00
127
–
–
2 ½
2.875
73,0
5.68
144
6.50
165
6.38
162
5.79
147
5.50
140
76,1 mm
3.000
76,1
5.90
150
6.63
168
–
–
–
–
–
–
3
3.500
88,9
7.00
178
7.13
181
7.04
179
6.99
178
6.38
162
3½
4.000
101,6
7.50
191
8.25
210
–
–
–
–
–
–
4
4.500
114,3
8.03
204
8.88
226
8.78
223
9.00
229
8.50
216
108,0 mm
4.250
108,0
7.79
198
8.63
219
–
–
–
–
–
–
4 ½
5.000
127,0
9.43
240
–
–
–
–
–
–
–
–
5.563
141,3
5.250
133,0
5.500
139,7
6.000
152,4
6.625
168,3
10.07
256
9.37
238
9.59
244
10.48
266
11.07
281
10.65
270
10.38
264
10.65
270
–
–
11.88
302
10.47
266
–
–
–
–
–
–
11.77
299
–
–
–
–
–
–
–
–
11.06
281
–
–
–
–
–
–
–
–
11.04
280
Średnica
nominalna,
cale lub mm
¾
1
1 ¼
1 ½
2
57,0 mm
5
133,0 mm
139,7 mm
152,4 mm
6
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_255
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Y
Y
Y
Y
Y
Typ 75
Typ 77
¾ – 12 cali/
26,9 – 323,9 mm
Typ 77
14 – 22 cale/
355,6-559,0 mm
Typ 77
24 cale/
610,0 mm
Typ 77DX
Wymiary
Średnica
nominalna,
cale lub mm
Wymiar „Y” – cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ 75
Typ 77
Typ 77A
Typ 77S
Typ 77DX
6.250
159,0
6.500
165,1
8.000
203,2
8.625
219,1
10.000
254,0
10.750
273,0
12.000
304,8
12.750
323,9
14.000
355,6
14.842
377,0
16.000
406,4
10.49
266
–
–
13.33
339
13.97
355
15.81
402
–
–
17.69
449
–
–
–
–
–
–
–
–
11.50
292
11.63
295
–
–
14.75
375
–
–
17.13
435
–
–
19.25
489
19.88
505
20.96
531
22.13
562
–
–
–
–
–
–
14.73
374
–
–
–
–
–
–
19.15
486
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14.74
374
–
–
17.33
440
–
–
19.15
486
20.44
519
–
–
22.52
572
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16.772
426,0
18.000
457,0
18.898
480,0
20.000
508,0
20.866
530,0
22.000
559,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22.92
581
24.50
622
25.86
655
27.25
692
27.80
704
29.50
749
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24.62
625
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22.835
580,0
–
–
30.01
762
–
–
–
–
–
–
24.000
609,6
24.803
630,0
–
–
–
–
31.25
794
32.16
817
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
159,0 mm
165,1 mm
203,2 mm
8§
254,0 mm
10 §
304,8 mm
12 §
14 ‡
377,0 mm #
16 ‡
426,0 mm #
18 ‡
480,0 mm #
20 ‡
530,0 mm #
22 ‡
580,0 mm #
24 ‡
630,0 mm #
UWAGI DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW ELASTYCZNYCH STANDARDOWYCH TYPU 77:
§ Łączniki elastyczne standardowe typu 77 wielkości 8, 10, 12 cali/219,1; 273,0; 323,9 mm dostępne są w standardzie JIS.
‡ Tylko do użytku w instalacjach ze skrawanymi rowkami. Do instalacji z rowkami walcowanymi firma Victaulic
oferuje system AGS (Advanced Groove System).
# Produkty o rozmiarach standardu CIS mają dwie obudowy.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_256
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 78 – łącznik Snap-Joint
Typ 78A – łącznik aluminiowy Snap-Joint
Wymiary
Wymiar „Y” – cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
Typ 78
Typ 78A
1
1.315
33,7
3.25
83
–
–
1¼
1.660
42,2
3.75
95
–
–
1½
1.900
48,3
4.50
114
–
–
2
2.375
60,3
4.75
121
4.88
124
2½
2.875
73,0
5.88
149
–
–
3
3.500
88,9
6.25
159
–
–
4
4.500
114,3
7.75
197
–
–
5
5.563
141,3
9.50
241
–
–
6
6.625
168,3
10.63
270
–
–
8
8.625
219,1
13.00
330
–
–
10
10.750
273,0
–
–
15.60
396
Średnica
nominalna
cale
Y
Typ 78 i 78A
UWAGA: Wymagana wielkość wolnego miejsca na dźwignię zamykającą – patrz instrukcja montażu
w niniejszym podręczniku.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_257
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 89 – łącznik sztywny do rur ze stali nierdzewnej
Typ 475 i 475DX – łączniki elastyczne ze stali nierdzewnej
Typ 489 i 489DX – łączniki sztywne ze stali nierdzewnej
Y
Y
Y
Y
Y
Typ 89
Typy
475/475DX
Typ 489
1 ½–4 cale/
48,3-114,3 mm
Typ 489
6–12 cali/
168,3-323,9 mm i 165,1-318,5 mm JIS
Typ
489DX
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Średnica
nominalna,
cale lub mm
Wymiar „Y” – cale/mm
Typ 89
Typ 475
Typ 475DX
Typ 489
Typ 489DX
1
1.315
33,7
–
–
4.36
111
3.98
101
–
–
–
–
1¼
1.660
42,4
–
–
4.67
119
4.45
113
–
–
–
–
1½
1.900
48,3
–
–
4.74
120
4.52
115
4.42
118
–
–
2
2.375
60,3
6.68
168
5.03
128
5.03
128
5.19
132
6.68
168
2½
2.875
73,0
7.13
181
5.59
142
5.59
142
5.62
143
7.13
181
76,1 mm
3.000
76,1
7.25
184
5.73
146
5.73
146
5.72
145
7.25
184
3
3.500
88,9
7.75
197
6.67
169
6.67
169
6.78
172
7.75
197
4
4.500
114,3
9.63
245
7.96
202
7.96
202
7.90
201
9.63
245
139,7 mm
5.500
139,7
10.63
270
8.97
228
–
–
11.13
283
10.63
270
5
5.563
141,3
10.63
270
–
–
–
–
–
–
–
–
165,1 mm
6.500
165,1
12.38
314
10.53
268
–
–
12.68
321
12.38
314
6
6.625
168,3
12.68
321
–
–
–
–
12.68
321
12.68
321
216,3 mm
8.515
216,3
15.25
387
–
–
–
–
15.00
381
–
–
8
8.625
219,1
15.25
387
–
–
–
–
15.00
381
15.25
387
267,4 mm
10.528
267,4
17.00
432
–
–
–
–
17.25
438
–
–
10
10.750
273,0
17.25
438
–
–
–
–
17.25
438
17.25
438
318,5 mm
12.539
318,5
19.63
499
–
–
–
–
19.13
486
–
–
12
12.750
323,9
19.63
499
–
–
–
–
19.13
486
19.63
499
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_258
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 750 – złączka redukcyjna
Y
Wymiary
Typ 750
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
Wymiar „Y”
cale/mm
2
60,3
×
2½
73,0
×
76,1 mm
×
3
88,9
×
1
33,7
5.28
134
1½
48,3
5.28
134
2
60,3
5.93
151
2
60,3
6.63
168
2
60,3
7.13
181
2½
73,0
7.13
181
88,9 mm
×
76,1 mm
7.13
181
4
114,3
×
2
60,3
8.90
226
2½
73,0
8.90
226
3
88,9
8.90
226
114,3 mm
×
76,1 mm
8.90
226
5
141,3
×
4
114,3
10.70
272
6
168,3
×
4
114,3
11.90
302
5
141,3
11.90
302
4
114,3
11.90
302
165,1 mm
×
8
219,1
×
6
168,3
14.88
378
219,1 mm
×
165,1 mm
14.88
378
10
273,0
×
8
219,1
17.26
438
Typ 750
UWAGA: Zaślepka nr 60 nie nadaje się do instalacji z podciśnieniem z łącznikami redukcyjnymi typu 750.
Do takich instalacji używać zaślepek końcowych nr 61.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_259
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 770 – łącznik o dużej średnicy
Typ 791 – łącznik bez zacisków śrubowych Vic-Boltless
Y
Y
Y
Typ 770
26–36 cali/ 660,0–914,0 mm
Typ 770
42 cale/1067,0 mm
Typ 791
Wymiary
Wymiar „Y” – cale/mm
Średnica
nominalna
cale
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ 770
Typ 791
2
2.375
60,3
–
–
4.71
120
2½
2.875
73,0
–
–
5.48
139
3
3.500
88,9
–
–
6.15
156
4
4.500
114,3
–
–
7.62
194
6
6.625
168,3
–
–
10.18
259
8
8.625
219,1
–
–
12.50
318
26
26.000
660,4
34.25
870
–
–
28
28.000
711,0
36.33
923
–
–
30
30.000
762,0
38.32
973
–
–
32
32.000
813,0
40.43
1027
–
–
36
36.000
914,0
44.33
1126
–
–
42
42.000
1067,0
51.56
1310
–
–
UWAGA: W przypadku łączników bez zacisków śrubowych typu 791 wymagana wielkość wolnego miejsca
na narzędzie montażowe – patrz instrukcja montażu dla typu 792 w niniejszym podręczniku.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_260
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
ŁĄCZNIKI DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ W07 – łącznik sztywny systemu AGS
Typ W77 – łącznik elastyczny systemu AGS
Typ W89 – łączniki sztywne systemu AGS do rur ze stali nierdzewnej
Y
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna rury
nominalna
cale/mm
cale
Wymiar „Y” – cale/mm
Typ W07
i W77
Typ W89
14
14.000
355,6
20.59
523
21.38
543
16
16.000
406,4
23.51
597
23.50
597
Typ W07
14–24 cale/
355,6–610,0 mm
18
18.000
457,0
25.53
648
25.63
651
Y
20
20.000
508,0
27.13
689
27.63
702
24
24.000
610,0
32.31
821
32.00
813
26
26.000
660,4
35.23
895
–
–
28
28.000
711,2
37.22
945
–
–
30
30.000
762,0
39.64
1007
–
–
32
32.000
812,8
41.74
1060
–
–
36
36.000
914,4
45.72
1161
–
–
40
40.000
1016,0
50.51
1283
–
–
42
42.000
1066,8
52.50
1334
–
–
46
46.000
1168,4
56.48
1435
–
–
48
48.000
1219,2
58.47
1485
–
–
54
54.000
1371,6
65.16
1655
–
–
56
56.000
1422,2
67.65
1718
–
–
60
60.000
1524,0
72.13
1832
–
–
Typ W07
26–60 cali/
660,0–1524,0 mm
Y
Typ W77
14–24 cale/
355,6–610,0 mm
Y
Typ W77
26–60 cali/
660,0–1524,0 mm
Y
Typ W89
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_261
ŁĄCZNIKI DO RUR STALOWYCH JIS
Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI
Typ 005 – łącznik sztywny FireLock typu 005
Typ 07 – sztywny łącznik Zero-Flex typu 07
Typ 75 – łącznik
Typ 77 – elastyczny, standardowy łącznik typu 77
Y
Y
Y
Typ 005
Typ 07
Typ 75
Rozmiar – mm/cale
Y
Y
Typ 77
Typ 707-IJ
Wymiar „Y” – mm/cale
Średnica
nominalna
JIS OD
Typ 005
Typ 07
Typ 75
Typ 77
Typ 707-IJ
200A
8
216,3
8.515
337
13.25
346
13.62
349
13.75
374
14.72
356
14.02
250A
10
267,4
10.528
–
–
431
16.97
–
–
433
17.05
422
16.61
300A
12
318,5
12.539
–
–
480
18.90
–
–
486
19.13
475
18.70
Złączki według normy amerykańskiej dostępne są od 200A do 600A, które są kompatybilne ze standardem
JIS. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z firmą Victaulic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_262
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE
DO RUR Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI
Typ 441 – łącznik kołnierzowy ze stali nierdzewnej
(klasa 150 według ANSI)
Typ 741 – łącznik kołnierzowy (klasa 125 i 150 według ANSI)
Typ 743 – łącznik kołnierzowy (klasa 300 według ANSI)
Typ 744 – łącznik kołnierzowy FireLock (klasa 125 i 150 według ANSI)
W
W
Typ 441
Typ 741
2–12 cali/
60,3–323,9 mm
W
Typ 741
14–24 cale/
355,6–610,0 mm
Wymiary
W
W
Typ 743
Typ 744
Wymiar „W” – cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ 441
Typ 741
Typ 443
Typ 444
2
2.375
60,3
6.84
174
6.75
172
7.70
196
6.75
172
2½
2.875
73,0
7.72
196
7.87
200
8.61
219
7.88
200
3
3.500
88,9
8.22
209
8.29
211
9.48
241
8.44
214
4
4.500
114,3
9.72
247
9.87
251
11.35
288
9.94
252
5
5.563
141,3
–
–
10.90
277
12.31
313
11.00
279
6
6.625
168,3
11.78
299
11.90
302
13.77
350
12.00
305
165,1 mm
6.500
165,1
–
–
11.92
303
–
–
–
–
8
8.625
219,1
–
–
14.50
368
16.68
424
14.63
372
10
10.750
273,0
–
–
17.24
438
19.25
489
–
–
12
12.750
323,9
–
–
20.25
514
22.25
565
–
–
14 #
14.000
355,6
–
–
24.50
622
–
–
–
–
16 #
16.000
406,4
–
–
27.12
689
–
–
–
–
18 #
18.000
457,0
–
–
29.00
737
–
–
–
–
20 #
20.000
508,0
–
–
31.50
800
–
–
–
–
24 #
24.000
610,0
–
–
36.00
914
–
–
–
–
Średnica
nominalna,
cale lub mm
# Tylko do instalacji z rowkiem skrawanym. Do instalacji na rurach 14–24 cale/355,6–610,0 mm z rowkiem
walcowanym używać łącznika kołnierzowego typu W741 AGS. Typ 741 nie jest kompatybilny z systemem AGS.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_263
STANDARDOWE ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE
DO RUR Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI
Typ 741 – łącznik kołnierzowy (PN10 i PN16)
Typ 741 – łącznik kołnierzowy (wg normy australijskiej – tabela „E”)
Wymiary
Średnica
nominalna
mm
Wymiar „W” – mm/cale
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury Typ 741 PN10
mm/cale
i PN16
Typ 741 według
normy
australijskiej –
tabela „E”
50
60,3
2.375
177
6.97
165
6.50
76,1
76,1
3.000
208
8.19
–
–
80
88,9
3.500
218
8.58
200
7.87
100
114,3
4.500
251
9.88
251
9.87
139,7
139,7
5.500
274
10.79
–
–
159,0
159,0
6.250
307
12.09
–
–
165,1
165,1
6.500
303
11.93
303
11.92
150
168,3
6.625
302
11.89
286
11.25
200
219,1
8.625
368 #
14.49
368
14.50
250
273,0
10.750
437 §
17.20
–
–
300
323,9
12.750
478 ‡
18.82
–
–
W
Typ 741
# PN16 wymiary (mm/cale): W = 360/14,17
§ PN16 wymiary (mm/cale): W = 438/17,24
‡ PN16 wymiary (mm/cale): W =478/18,82
Typ 741 – łącznik kołnierzowy metryczny (JIS 10K)
Wymiary
Wymiar „W” – mm/cale
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
mm/cale
Typ 741
(JIS 10K)
65
76,3
3.000
208
8.20
73
73,0
2.880
200
7.87
80
89,1
3.500
211
8.29
100
114,3
4.500
251
9.87
141.3
141,3
5.560
277
10.90
165.1
165,1
6.500
302
11.90
150
165,2
6.625
302
11.90
Średnica
nominalna
mm
W
Typ 741
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_264
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE DO RUR
Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI
Typ W741 – łącznik kołnierzowy AGS (PN10 i PN16)
Wymiary
Wymiar „W” – cale/mm
W
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Typ W741
14
14.000
355,6
24.50
622
16
16.000
406,4
27.12
688
18
18.000
457,0
29.00
737
20
20.000
508,0
31.50
800
24
24.000
610,0
36.00
914
Średnica
nominalna
cale
Typ W741
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_265
ŁĄCZNIKI DO RUR Z GŁADKIMI KOŃCAMI
Typ 99 – łączniki Roust-A-Bout
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna rury
nominalna,
cale/mm
cale lub mm
Wymiar „Y” – cale/mm
Y
Typ 99
1
1.315
33,7
4.25
108
1½
1.900
48,3
5.50
140
2
2.375
60,3
6.75
171
2½
2.875
73,0
7.13
181
76,1 mm
3.000
76,1
6.25
159
3
3.500
88,9
8.50
216
3½
4.000
101,6
9.25
235
4
4.500
114,3
10.00
254
139,7 mm
5.500
139,7
10.75
260
5
5.563
141,3
11.38
289
6
6.625
168,3
13.38
340
165,1 mm
6.500
165,1
13.25
337
8
8.625
219,1
14.38
365
10
10.750
273,0
16.38
416
12
12.750
323,9
19.63
499
14
14.000
355,6
20.75
527
16
16.000
406,4
22.63
575
18
18.000
457,0
23.50
597
Typ 99
1–6 cali/33,7–168,3 mm
Y
Typ 99
8–12 cali/
219,1–323,9 mm
Y
Typ 99
14–18 cali/
355,6–457,0 mm
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_266
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
ZAWORY STANDARDOWE DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 761 – przepustnica Vic-300 MasterSeal
Wymiary
Wymiary — cale/mm
B
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita*
2
2.375
60,3
3.21
82
5.62
143
2½
2.875
73,0
3.77
96
6.35
161
76,1 mm
3.000
76,1
3.77
96
6.35
161
3
3.500
88,9
3.77
96
6.85
174
4
4.500
114,3
4.63
118
8.13
207
108,0 mm †
4.250
108,0
4.63
118
8.13
207
5
5.563
141,3
5.88
149
9.59
244
133,0 mm †
5.250
133,0
5.88
149
9.59
244
139,7 mm
5.500
139,7
5.88
149
9.59
244
6
6.625
168,3
5.88
149
10.58
269
159,0 mm †
6.250
159,0
5.88
149
10.58
269
165,1 mm
6.500
165,1
5.88
149
10.58
269
8
8.625
219,1
5.33
135
13.00
330
10
10.750
273,0
6.40
163
15.88
403
12
12.750
323,9
6.50
165
17.88
454
Średnica
nominalna,
cale lub mm
A
Seria 761 Przepustnica
Vic-300 MasterSeal (goła)
† W celu sprawdzenia dostępności skontaktować się z firmą Victaulic
* Wysokość całkowita „B” dotyczy gołego zaworu i podana jest tylko w celach orientacyjnych. Patrz publikacja
Victaulic nr 08.20, aby uzyskać wymiary zaworu z napędem mechanicznym lub dźwignią. NIE próbować
sterować zaworem bez zainstalowanego napędu mechanicznego lub dźwigni.
UWAGA: Zawory wielkości 2-8 cali/60,3-219,1 mm są oznaczone F07 według ISO; zawory wielkości
10–12 cali/273,0–323,9 mm są oznaczone F10.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_267
ZAWORY STANDARDOWE DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 700 – przepustnica
Wymiary
Wymiary – cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita
1½
1.900
48,3
3.38
86
6.07
154
2
2.375
60,3
3.19
81
6.58
167
2½
2.875
73,0
3.81
97
7.81
198
3
3.500
88,9
3.81
97
8.37
213
4
4.500
114,3
4.56
116
10.19
259
5
5.563
141,3
5.81
148
12.25
311
6
6.625
168,3
5.81
148
13.28
337
165,1 mm
6.500
165,1
5.81
148
13.28
337
Średnica
nominalna,
cale lub mm
B
A
Seria 700
Seria 702 – przepustnica
Wymiary
Wymiary – cale/mm
B
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita
2½
2.875
73,0
6.00
152
9.80
249
76.1 mm
3.000
76,1
6.00
152
9.80
249
3
3.500
88,9
6.25
159
10.48
266
4
4.500
114,3
6.63
168
11.89
302
6
6.625
168,3
7.00
178
13.74
349
8
8.625
219,1
8.00
203
16.92
430
10
10.750
273,0
8.00
203
19.18
487
Średnica
nominalna,
cale lub mm
A
Seria 702
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_268
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
ZAWORY STANDARDOWE DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 705 – przepustnica FireLock z wodoodpornym siłownikiem
Seria 765 – przepustnica FireLock z wodoodpornym siłownikiem
Seria 707C – przepustnica FireLock z wodoodpornym siłownikiem
i wyłącznikami potwierdzającymi zamknięcie
Seria 766 – przepustnica FireLock z wodoodpornym siłownikiem
i wyłącznikami potwierdzającymi zamknięcie
B
A
Seria 705, 765, 707C i 766
Wymiary
Wymiary – cale/mm
Średnica
nominalna
cale lub mm
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
A
Od końca do końca
B
Wysokość całkowita
2
2.375
60,3
4.25
108
8.69
221
2½
2.875
73,0
3.77
96
9.82
249
76,1 mm
3.000
76,1
3.77
96
9.82
249
3
3.500
88,9
3.77
96
10.32
262
108,0 mm
4.250
108,0
4.63
118
11.69
297
4
4.500
114,3
4.63
118
11.69
297
133,0 mm
5.250
133,0
5.88
149
14.23
361
139,7 mm
5.500
139,7
5.88
149
14.23
361
5
5.563
141,3
5.88
149
14.23
361
159,0 mm
6.250
159,0
5.88
149
15.22
387
165,1 mm
6.500
165,1
5.88
149
15.22
387
6
6.625
168,3
5.88
149
15.22
387
8
8.625
219,1
5.33
135
18.60
472
10 *
10.750
273,0
6.40
163
22.01
559
12 *
12.750
323,9
6.50
165
24.00
610
* Przepustnice serii 707C i 766 nie są dostępne w wielkościach 10 cali/273,0 mm i 12 cali/323,9 mm.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_269
ZAWORY STANDARDOWE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 377 – zawór wyrównawczy Vic-Plug
Wymiary
Wymiary — cale/mm
A
Od końca do końca
3
3.960
100,6
8.00
203
4
4.800
121,9
9.00
229
6
6.900
175,3
10.50
267
8
9.050
229,9
11.50
292
10
11.100
281,9
13.00
330
12
13.200
335,3
14.00
356
Średnica
nominalna
AWWA cale
SEAT END
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury AWWA
cale/mm
A
Seria 377
Patrz publikacja Victaulic nr 08.12, aby uzyskać wymiary zaworu z napędem mechanicznym lub dźwignią.
Seria 712/712S/713 – zawory zwrotne klapowe
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
A
średnica
zewnętrzna Od końca do
końca
rury cale/mm
B
Wysokość
całkowita
2§
2.375
60,3
9.00
229
6.69
170
2½
2.875
73,0
9.25
235
7.75
197
3
3.500
88,9
10.75
273
8.25
210
4
4.500
114,3
12.00
305
11.01
280
A
B
Serie 712, 712S i 713
§ Serie 712S i 731 są dostępne tylko w wielkości 2 cale/60,3 mm.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_270
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
ZAWORY STANDARDOWE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 716H/716 – zawory zwrotne
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
Średnica
rury
nominalna
cale/mm
cale
Wymiary — cale/mm
A
Od końca
do końca
B
Szerokość
całkowita
2.375
50,8
8.66
220
6.46
164
2½
2.875
73,0
9.37
238
6.94
176
76,1 mm
3.000
76,1
9.37
238
6.94
176
3
3.500
88,9
9.62
244
7.44
189
4
4.500
114,3
9.63
245
6.00
152
139,7 mm
5.500
139,7
10.50
267
6.80
173
5
5.563
141,3
10.50
267
6.80
173
165,1 mm
6.500
165,1
11.50
292
8.00
203
6
6.625
168,3
11.50
292
8.00
203
8
8.625
219,1
14.00
356
9.88
251
10
10.750
273,0
17.00
432
12.00
305
12
12.750
323,9
19.50
495
14.00
356
2
A
B
Seria 716H/716
Seria 779 – zawór zwrotny Venturi
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
Średnica
rury
nominalna
cale/mm
cale
Wymiary — cale/mm
A
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita
4
4.500
114,3
9.63
245
7.38
187
139,7 mm
5.500
139,7
10.50
267
8.75
222
5
5.563
141,3
10.50
267
8.75
222
165,1 mm
6.500
165,1
11.50
292
9.50
241
6
6.625
168,3
11.50
292
9.50
241
8
8.625
219,1
14.00
356
11.74
298
10
10.750
273,0
17.00
432
13.80
351
12
12.750
323,9
19.50
495
15.74
400
B
Seria 779
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_271
ZAWORY STANDARDOWE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 717H/717 – zawory zwrotne FireLock
Wymiary
Wymiary — cale/mm
A
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna rury
cale/mm
cale
A
Od końca
do końca
B
Szerokość
całkowita
2.875
73,0
3.000
76,1
3.500
88,9
4.500
114,3
5.500
139,7
5.563
141,3
6.500
165,1
6.625
168,3
3.88
99
3.88
99
4.25
108
9.63
245
10.50
267
10.50
267
11.50
292
11.50
292
4.26
108
4.26
108
5.06
129
6.00
152
6.80
173
6.80
173
8.00
203
8.00
203
8
8.625
219,1
14.00
356
9.88
251
10
10.750
273,0
17.00
432
12.00
305
12
12.750
323,9
19.50
495
14.00
356
2½
76,1 mm
3
4
139,7 mm
5
165,1 mm
6
B
Seria 717H/717
Seria 717R/717HR – zawory zwrotne FireLock
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna rury
cale/mm
cale
2†
2½†
76,1 mm †
3†
4#
139,7 mm #
5#
165,1 mm #
6#
8#
Wymiary — cale/mm
A
A
Od końca
do końca
B*
Szerokość
całkowita
2.375
60,3
2.875
73,0
3.000
76,1
3.500
88,9
4.500
114,3
5.500
139,7
8.66
220
9.37
238
9.37
238
9.62
244
9.63
245
10.50
267
11.73
298
13.81
351
13.81
351
14.31
363
25.50
648
27.50
699
5.563
141,3
6.500
165,1
6.625
168,3
8.625
219,1
10.50
267
11.50
292
11.50
292
14.00
356
27.50
699
28.50
724
28.50
724
29.88
759
B
(Zawór otwarty)
Seria 717R
A
B
(Zawór otwarty)
Seria 717HR
† Seria 717HR jest dostępna tylko w rozmiarach 2–3 cale/60,3–88,9 mm.
# Seria 717R jest dostępna tylko w rozmiarach 4–8 cali/114,3–219,1 mm.
* Wymiar „B” obejmuje zestaw Victaulic do sprawdzania kolumny wodnej
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_272
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
ZAWORY STANDARDOWE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 722 – mosiężny zawór kulowy gwintowany na końcach
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna
nominalna
rury cale/mm
cale
Wymiary — cale/mm
A
Od końca do końca
¼
0.540
13,7
1.54
39
3⁄8
0.675
17,1
1.77
45
½
0.084
21,3
2.13
54
¾
1.050
26,7
2.44
62
1
1.315
33,4
2.95
75
1¼
1.660
42,2
3.31
84
1½
1.900
48,3
3.66
93
2
2.375
60,3
4.21
107
A
Seria 722
Seria 723 – trójdrożny zawór rozdzielczy
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna
nominalna
rury cale/mm
cale
Wymiary — cale/mm
A
Od końca do końca
2.375
60,3
2
6.50
165
Seria 723
Seria 726 – zawór kulowy
Wymiary
Wymiary — cale/milimetry
Rzeczywista
średnica
Średnica
nominalna, zewnętrzna rury
cale/mm
cale lub mm
A
Od końca do końca
1½
1.900
48,3
5.12
130
2
2.375
60,3
5.50
140
2.875
73,0
3.000
76,1
6.25
159
6.25
159
3
3.500
88,9
6.56
167
4
4.500
114,3
8.25
210
6
6.625
168,3
10.10
257
2½
76,1 mm
A
A
Seria 726
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_273
ZAWORY STANDARDOWE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 728 – zawór kulowy FireLock
Wymiary
Wymiary — cale/mm
B
Średnica
nominalna
cale/rzeczywisty mm
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita
1 gw. x gw.
33,7 gw. x gw.
1 ¼ gw. x gw.
42,4 gw. x gw.
1 ½ gw. x gw.
48,3 gw. x gw.
2 gw. x gw.
60,3 gw. x gw.
1 ¼ row. x row.
42,4 row. x row.
1 ½ row. x row.*
48,3 row. x row.*
2 row. x row.*
60,3 row. x row.*
2.84
72
3.31
84
3.66
93
4.33
110
7.25
184
7.25
184
7.25
184
4.74
120
4.95
126
5.13
130
5.49
139
4.95
126
5.17
131
5.47
139
A
Seria 728
Seria 763 – przepustnica ze stali nierdzewnej
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita*
2
2.375
60,3
3.20
81
6.26
159
2½
2.875
73,0
3.77
96
6.85
174
76,1 mm
3.000
76,1
3.77
96
6.85
174
3
3.500
88,9
3.77
96
7.57
192
4
4.500
114,3
4.64
118
8.47
215
165,1 mm
6.500
165,1
5.88
149
12.01
305
6
6.625
168,3
5.88
149
12.01
305
8
8.625
219,1
5.32
135
14.30
363
10
10.750
273,0
6.40
163
17.14
435
Średnica
nominalna,
cale lub mm
B
A
Seria 763
* Wysokość całkowita „B” dotyczy gołego zaworu i podana jest tylko w celach orientacyjnych. Patrz publikacja
Victaulic nr 17.23, aby uzyskać wymiary zaworu z napędem mechanicznym lub dźwignią. NIE próbować
sterować zaworem bez zainstalowanego napędu mechanicznego lub dźwigni.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_274
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
ZAWORY STANDARDOWE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Zespoły zaworów o potrójnym działaniu
B
B
B
B
A
SEAT END
2 ½–3 cale/
73,0–88,9 mm
z przepustnicą
Vic-300 MasterSeal
sterowaną dźwignią
i z zaworem
zwrotnym Vic-Check
z serii 716
4–12 cali/
114,3–323,9 mm
z przepustnicą
Vic-300 MasterSeal
sterowaną napędem
z przekładnią
i z zaworem
zwrotnym Vic-Check
z serii 716 lub 779
Wymiary
SEAT END
A
A
3 cale/88,9 mm
z zaworem VicPlug
z serii 377 (z napędem
dźwignią), z zaworem
zwrotnym Vic-Check
z serii 716 i ze złączką
serii 307
A
4–12 cali/
114,3–323,9 mm
z zaworem VicPlug
z serii 377 (z napędem
z przekładnią),
z zaworem zwrotnym
Vic-Check z serii 716
i ze złączką serii 307
Wymiary — cale/mm
Kombinacja przepustnica/
Kombinacja zawór czopowy/
Rzeczywista
zawór zwrotny
zawór zwrotny
średnica
Średnica
B – wysokość całkowita
B – wysokość całkowita
A
A
nominalna, zewnętrzna
Od końca
Od końca
rury
cale lub
do końca Dźwignia Przekładnia do końca Dźwignia Przekładnia
cale⁄mm
mm
2½
2.875
73,0
7.75
197
8.01
203
9.41
239
76,1 mm
76.1
3,000
7.75
197
8.01
203
9.41
239
—
—
—
3
3.500
88,9
8.12
206
8.63
219
10.03
255
12.25
311
12.00
305
16.13
410
4
4.500
114,3
14.38
365
10.88
276
12.28
312
18.62
473
13.19
335
17.31
440
5
5.536
141,3
16.50
419
12.50
318
14.43
367
—
—
—
139,7 mm
139.7
5,500
16.50
419
12.50
318
14.43
367
—
—
—
6
6.625
168,3
17.50
444
13.38
340
15.31
389
22.00
559
15.56
395
19.31
490
165,1 mm
165.1
6,500
17.50
444
13.38
340
15.31
389
—
—
—
8
8.625
219,1
19.50
495
15.63
397
17.68
449
25.50
648
—
23.97
609
10
10.750
273,0
23.50
597
—
22.31
567
30.00
762
—
30.63
778
12
12.750
323,9
26.12
663
—
24.25
616
33.50
851
—
34.00
864
—
—
—
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_275
ZAWORY DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria W761 – przepustnica AGS Vic 300
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita
14
14.000
355,6
10.00
254
24.45
621
16
16.000
406,4
10.50
267
27.14
689
18
18.000
457,0
11.00
279
29.56
751
20
20.000
508,0
11.50
292
32.64
829
24
24.000
610,0
12.00
305
38.89
988
Średnica
nominalna
cale
A
B
Seria W761 –
AGS Vic 300
Seria W715 – zawór zwrotny systemu AGS z podwójną tarczą
Wymiary
Wymiary — cale/mm
A
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
A
Od końca
do końca
B
Szerokość
całkowita
14
14.000
355,6
10.75
273
16.93
430
16
16.000
406,4
12.00
305
19.88
505
18
18.000
457,0
14.25
362
21.54
547
20
20.000
508,0
14.50
368
24.75
628
24
24.000
610,0
15.50
394
28.81
732
Średnica
nominalna
cale
B
Seria W715
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_276
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
POŁĄCZENIA KOMPENSACYJNE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 150 – połączenie kompensacyjne Mover
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
L – długość
średnica
Średnica
(ref.)
zewnętrzna
L – długość
nominalna,
cale lub mm rury cale/mm (ref.) minimum maksimum
2
76,1 mm
3
4
139,7 mm
5
165,1 mm
6
2.375
60,3
3.000
76,1
3.500
88,9
4.500
114,3
5.50
139,7
5.563
141.3
6.50
165,1
6.625
168,3
11.88
302
12.13
308
12.13
308
14.13
359
14.13
359
14.13
359
16.00
406
16.00
406
14.88
378
15.13
384
15.13
384
17.13
435
17.13
435
17.13
435
19.00
483
19.00
483
L maks.
L min.
Typ 150
Typ 155 – połączenie kompensacyjne
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica zewnętrzna
nominalna rury cale/
Typ
mm
cale
łącznika
¾
1
1¼
1½
2
2½
1.050
26,7
1.315
33,7
1.660
42,4
1.900
48,3
2.375
60,3
2.875
73,0
77
77
77
77
75
75
Wymiary — cale/mm
L – długość L – długość
(ref.)
(ref.)
ściśnięte rozciągnięte
26.25
667
26.25
667
28.25
718
28.25
718
28.25
718
28.25
718
28.13
715
28.13
715
30.13
765
30.13
765
30.13
765
30.13
765
3
3.500
88,9
75
28.25
718
30.13
765
3½
4.000
101,6
75
28.25
718
30.13
765
4
4.500
114,3
75
26.25
667
28.00
711
26.25
667
26.25
667
28.00
711
28.00
711
28.50
724
30.25
768
32.50
826
32.50
826
34.25
870
34.25
870
5
6
8
10
12
5.563
141,3
6.625
168,3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
75
75
75
77
77
L
Typ 155
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_277
POŁĄCZENIE KOMPENSACYJNE
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ W155 – połączenie kompensacyjne systemu AGS
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
cale/mm
L – długość
(ref.)
ściśnięte
L – długość
(ref.)
rozciągnięte
14
14.000
355,6
30.00
762
31.75
806
16
16.000
406,4
30.00
762
31.75
806
18
18.000
457,0
30.00
762
31.75
806
20
20.000
508,0
30.00
762
31.75
806
24
24.000
610,0
30.00
762
31.75
806
Średnica
nominalna
cale
L
Typ W155
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_278
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 247 – moduł kolumny wodnej FireLock do sterowania strefą
mieszkalną
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
cale/mm
1
1.315
33,4
1¼
Wymiary — cale/mm
B
Średnica spustu
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita
1
33
11.45
291
13.48
342
1.660
42,2
1
33
11.45
291
13.48
342
1½
1.900
48,3
1
33
11.45
291
13.61
346
2
2.375
60,3
1
33
11.45
291
13.91
353
Średnica
nominalna
cale
A
Seria 247
Seria 747 – moduł kolumny wodnej FireLock do sterowania strefą
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
cale/mm
Średnica
spustu
A
Od końca
do końca
B
Wysokość
całkowita
1¼
1.660
42,2
1
33
11.45
291
12.97
329
1½
1.900
48,3
1
33
11.45
291
13.09
332
2
2.375
60,3
1
33
11.45
291
13.32
338
2½
2.875
73,0
1¼
42
12.00
305
14.59
371
3
3.500
88,9
1¼
42
12.00
305
15.60
396
4
4.500
114,3
2
60
12.00
305
17.15
436
6
6.625
168,3
2
60
12.00
305
19.16
487
Średnica
nominalna
cale
B
A
Seria 747M
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_279
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 720 – moduł kontrolno-alarmowy TestMaster™ II
POŁOŻENIE
POŁOŻENIE
PEŁNEGO OTWARCIA
PEŁNEGO OTWARCIA
SPUSTU
POŁOŻENIE
PEŁNEGO OTWARCIA
POŁOŻENIE
ZAMKNIĘCIA
ZAMKNIĘCIA
ZAMKNIĘCIA
D
POŁOŻENIE
SPUSTU
POŁOŻENIE
SPUSTU
D
C
D
C
C
B
G
B
B
A
A
Typ 720
Rowkowane końce
I
Typ 720
Gwintowane końce
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
A
H
Typ 720
z zaworem nadmiarowym
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
A
B
C
D
G
H
I
TYP 720 Z ROWKOWANYMI KOŃCAMI
1¼
1.660
42,4
3.15
80
2.90
74
5.47
139
6.43
163
—
—
—
1½
1.900
48,3
3.65
93
3.06
78
5.47
139
6.51
165
—
—
—
2
2.375
60,3
3.65
93
3.06
78
5.47
139
6.51
165
—
—
—
TYP 720 Z GWINTOWANYMI KOŃCAMI
1
1.315
33,4
3.00
76
2.38
61
5.47
139
6.43
163
—
—
—
1 ¼*
1.660
42,2
3.00
76
2.38
61
5.47
139
6.43
163
—
—
—
1 ½*
1.900
48,3
3.63
92
2.38
61
5.47
139
6.51
165
—
—
—
2
2.375
60,3
3.63
92
2.38
61
5.47
139
6.51
165
—
—
—
TYP 720 Z ZAWOREM NADMIAROWYM
1
1.315
33,4
3.00
76
2.38
61
5.47
139
6.43
163
3.90
99
4.95
126
4.00
102
1¼
1.660
42,2
3.00
76
2.38
61
5.47
139
6.43
163
3.90
99
4.95
126
4.00
102
1½
1.900
48,3
3.63
92
2.38
61
5.47
139
6.51
165
4.09
104
4.95
126
4.00
102
2
2.375
60,3
3.63
92
2.38
61
5.47
139
6.51
165
4.09
104
4.95
126
4.00
102
* Niedostępne w Kanadzie
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_280
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 47-GT – złączka izolacyjna rowek x gwint
Typ 47-TT – złączka izolacyjna gwint x gwint
Wymiary
Średnica
nominalna
cale
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
E do E
E do E
47-GT rowek X gwint
Typ 47-GT
1
1.315
33,7
4.00
102
1¼
1.660
42,4
4.00
102
1½
1.900
48,3
4.00
102
2
2.375
60,3
4.00
102
2½
2.875
73,0
6.00
152
3
3.500
88,9
6.00
152
3½
4.000
101,6
6.00
152
4
4.500
114,3
6.00
152
½
0.840
21,3
3.00
76
¾
1.050
26,7
3.00
76
1
1.315
33,7
4.00
102
1¼
1.660
42,4
4.00
102
1½
1.900
48,3
4.00
102
2
2.375
60,3
4.00
102
2½
2.875
73,0
6.00
152
3
3.500
88,9
6.00
152
3½
4.000
101,6
6.00
152
4
4.500
114,3
6.00
152
E do E
Typ 47-TT
47-TT gwint X gwint
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_281
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Typ 47-GG – złączka izolacyjna między rurą stalową z rowkiem i rurą
miedzianą z rowkiem ze złączką izolacyjną
Wymiary
cale/mm
Wymiary
E do E
Rzeczywista średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Średnica
nominalna
cale
Stal (NPS)
Miedź (CTS)
E do E
2
2.375
60,3
2.125
54,0
4.19
106
2½
2.875
73,0
2.625
66,7
6.19
157
3
3.500
88,9
3.125
79,4
6.19
157
4
4.500
114,3
4.125
104,8
6.19
157
5
5.563
141,3
5.125
130,2
6.19
157
6
6.625
168,3
6.125
155,6
6.19
157
8
8.625
219,1
8.125
206,4
6.19
157
Typ 47-GG
Seria 735 – miernik kontrolny pompy pożarniczej
Wymiary
Wymiary — cale/milimetry
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna rury
cale/mm
Od końca do końca
2½
2.875
73,0
4.00
102
3
3.500
88,9
4.25
108
4
4.500
114,3
3.75
95
5
5.563
141,3
5.00
127
6
6.625
168,3
6.00
152
8
8.625
219,1
7.00
178
10
10.750
273,0
8.00
203
12
12.750
323,9
12.00
305
Średnica
nominalna
cale
Seria 735
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_282
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 730 – trójnik z filtrem siatkowym
Wymiary
Rzeczywista
średnica
Średnica
zewnętrzna rury
nominalna
cale/mm
cale
Wymiary — cale/mm
A
Od końca
do końca
C
Miejsce
na koszyk
1½
1.900
48,3
5.50
140
4.00
102
2
2.375
60,3
6.50
165
5.00
127
2½
2.875
73,0
7.50
191
5.00
127
3
3.500
88,9
8.50
216
6.00
152
4
4.500
114,3
10.00
254
7.00
178
5
5.563
141,3
11.00
279
8.00
203
6
6.625
168,3
13.00
330
10.00
254
8
8.625
219,1
15.50
394
12.00
305
10
10.750
273,0
18.00
457
14.00
356
12
12.750
323,9
20.00
508
16.00
406
A
C
Seria 730
Seria 732 – trójnik z filtrem siatkowym
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury cale/mm
A
Od końca
do końca
C
Miejsce na
koszyk
2
2.375
60,3
9.75
248
8.00
203
2½
2.875
73,0
10.75
273
9.00
229
76,1 mm
3.000
76,1
10.75
273
10.00
254
3
3.500
88,9
11.75
299
10.00
254
4
4.500
114,3
14.25
362
12.00
305
5
5.563
141,3
16.50
419
14.00
356
165,1 mm
6.500
165,1
18.50
470
16.00
406
6
6.625
168,3
18.50
470
16.00
406
8
8.625
219,1
24.00
610
20.00
508
10
10.750
273,0
27.00
686
24.00
610
12
12.750
323,9
30.00
762
28.00
711
Średnica
nominalna,
cale lub mm
A
C
Seria 732
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_283
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-I – dyfuzor ssania (tylko Europa)
CLR
OAL
Seria 731-I
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
Wymiary — cale/mm
Wlot
x
Wylot
OAL – długość całkowita
CLR – miejsce na koszyk
76,1 mm
x
2
60,3
12.25
311
14.00
356
3
88,9
x
2
60,3
2½
73,0*
12.25
311
14.00
356
12.25
311
12.25
311
14.00
356
14.00
356
3
88,9
14.50
368
16.00
406
2
60,3
2½
73,0*
12.25
311
14.00
356
12.25
311
14.00
356
76,1 mm*
12.25
311
14.00
356
3
88,9
14.50
368
16.00
406
4
114,3
16.00
406
18.00
457
76,1 mm*
12.25
311
14.00
356
3
88,9
14.50
368
16.00
406
4
114,3
16.00
406
18.00
457
139,7 mm*
18.50
470
20.00
508
3
88,9
14.50
368
16.00
406
4
114,3
16.00
406
18.00
457
5
141,3*
18.50
470
20.00
508
76,1 mm*
4
114,3
139,7 mm
5
141,3
x
x
x
* Niezgodne z wielkościami według normy australijskiej.
UWAGA: Wszystkie wielkości dostępne są z kołnierzem ANSI klasa 150 lub 300 z wyjątkiem następujących
konfiguracji: 88,9 x 76,1; 114,3 x 76,1; 139,7 x 76,1; 139,7 x 139,7; 165,1 x 139,7; 168,3 x 139,7; 219,1 x 139,7; 219,1 x
165,1; i 273,0 x 165,1.
UWAGA: Wszystkie wielkości zgodne są z wielkościami PN 10 i PN 16 z wyjątkiem następujących konfiguracji:
88,9 x 73,0; 114,3 x 73,0; 141,3 x 73,0; 141,3 x 88,9; 141,3 x 141,3; 168,3 x 141,3; i 219,1 x 141,3.
UWAGA: Wszystkie wielkości zgodne są z wielkościami JIS 10K z wyjątkiem następujących konfiguracji: 139,7 x
139,7; 165,1 x 139,7; 168,3 x 139,7; 219,1 x 139,7; 273,0 x 273,0; 323,9 x 273,0; i 323,9 x 323,9.
Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_284
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
CLR
OAL
Seria 731-I
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
Wymiary — cale/mm
Wlot
x
Wylot
OAL – długość całkowita
CLR – miejsce na koszyk
165,1 mm
x
3
88,9
14.50
368
16.00
406
4
114,3
16.00
406
18.00
457
139,7 mm*
18.50
470
20.00
508
3
88,9
14.50
368
16.00
406
4
114,3
16.00
406
18.00
457
139,7 mm*
18.50
470
20.00
508
5
141,3*
18.50
470
20.00
508
6
168,3
22.25
565
24.00
610
139,7 mm*
18.50
470
20.00
508
5
141,3*
18.50
470
20.00
508
165,1 mm
22.25
565
24.00
610
6
168,3
8
219,1
22.25
565
24.00
610
26.00
660
27.00
686
165,1 mm
22.25
565
24.00
610
6
168,3
22.25
565
24.00
610
8
219,1
26.00
660
27.00
686
10
273,0*
29.00
737
30.00
762
8
219,1
26.00
660
27.00
686
10
273,0*
29.00
737
30.00
762
12
323,9*
37.25
946
37.00
940
6
168,3
8
219,1
10
273,0
12
323,9
x
x
x
x
Patrz uwagi na poprzedniej stronie.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_285
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem ANSI klasa 150
SERIA 731D
CLR
OAL
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Koniec
Kołnierz
rowkowany
× od strony
od strony
pompy
instalacji
Średnica nominalnacale
cale/rzeczywisty mm
3
88,9
×
4
114,3
×
5
141,3
×
6
168,3
×
8
219,1
×
10
273,0
×
12
323,9
4/114,3
6/168,3
×
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
2
60,3
2½
73,0
3
88,9
2½
73,0
3
88,9
4
114,3
3
88,9
4
114,3
5
141,3
4
114,3
5
141,3
6
168,3
5
141,3
6
168,3
8
219,1
6
168,3
8
219,1
11.00
279
11.00
279
11.00
279
13.00
330
13.00
330
13.00
330
15.00
381
15.00
381
15.00
381
16.00
406
15.80
406
15.80
406
19.00
483
19.00
483
19.00
483
23.00
584
22.50
584
8.00
203
8.00
203
8.00
203
9.50
241
9.50
241
9.50
241
10.00
254
10.00
254
10.00
254
11.50
292
11.50
292
11.50
292
14.00
356
14.00
356
14.00
356
18.00
457
18.00
457
10
273.0
22.50
584
18.00
457
8
219,1
27.00
686
20.00
508
10
273,0
26.84
686
20.00
508
12
323,9
26.84
686
20.00
508
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_286
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem PN10/PN16
SERIA 731D
CLR
OAL
Wymiary
Koniec
rowkowany ×
od strony
instalacji
Wymiary – mm/cale
Kołnierz
od strony
pompy
milimetry/cale
76,1 mm
×
80
3
×
50
2
50
2
76,1 mm
80
3
100
4
×
76,1 mm
80
3
100
4
139,7 mm
×
76,1 mm
80
3
100
4
139,7 mm
125
5
150
6
×
×
80
3
100
4
125
5
100
4
139,7 mm
125
5
150
6
200
8
4/114,3
6/168,3
×
139,7 mm
125
5
150
6
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
279
11.00
279
11.00
279
11.00
279
11.00
330
13.00
330
13.00
330
13.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
406
16.00
406
16.00
406
16.00
406
16.00
483
19.00
483
19.00
483
19.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
241
9.50
241
9.50
241
9.50
254
10.00
254
10.00
254
10.00
254
10.00
254
10.00
254
10.00
254
10.00
292
11.50
292
11.50
292
11.50
292
11.50
356
14.00
356
14.00
356
14.00
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_287
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem PN10/PN16
SERIA 731D
CLR
4/114,3
6/168,3
OAL
Wymiary
Koniec
rowkowany ×
od strony
instalacji
Wymiary – mm/cale
Kołnierz
od strony
pompy
milimetry/cale
250
10
×
300
12
×
200
8
150
6
200
8
250
10
200
8
250
10
300
12
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
483
19.00
584
23.00
584
23.00
584
23.00
686
27.00
686
27.00
686
27.00
356
14.00
457
18.00
457
18.00
457
18.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_288
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem GB
SERIA 731D
CLR
OAL
Wymiary
Koniec
Kołnierz
rowkowany
× od strony
od strony
pompy
instalacji
milimetry/cale
76,1 mm
×
80
3
×
50
2
50
2
76,1 mm
80
3
100
4
×
76,1 mm
80
3
100
4
139,7 mm
×
76,1 mm
80
3
100
4
139,7 mm
150
6
×
100
4
139,7 mm
125
5
150
6
200
8
250
10
4/114,3
6/168,3
×
×
139,7 mm
125
5
150
6
200
8
150
6
200
8
250
10
Wymiary – mm/cale
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
279
11.00
279
11.00
279
11.00
279
11.00
330
13.00
330
13.00
330
13.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
406
16.00
406
16.00
406
16.00
406
16.00
483
19.00
483
19.00
483
19.00
483
19.00
584
23.00
584
23.00
584
23.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
241
9.50
241
9.50
241
9.50
267
10.50
267
10.50
267
10.50
267
10.50
292
11.50
292
11.50
292
11.50
292
11.50
356
14.00
356
14.00
356
14.00
356
14.00
457
18.00
457
18.00
457
18.00
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_289
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem GB
SERIA 731D
CLR
OAL
Wymiary
Koniec
Kołnierz
rowkowany
× od strony
od strony
pompy
instalacji
milimetry/cale
300
12
4/114,3
6/168,3
×
200
8
250
10
300
12
Wymiary – mm/cale
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
686
27.00
686
27.00
686
27.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_290
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA
DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem JIS 10K
SERIA 731D
CLR
OAL
Wymiary
Koniec
rowkowany
×
od strony
instalacji
Wymiary – mm/cale
Kołnierz
od strony
pompy
milimetry/cale
76,1 mm
×
80A
3
×
50A
2
50A
2
76,1 mm
80A
3
100A
4
×
76,1 mm
80A
3
100A
4
139,7 mm
×
76,1 mm
125A
5
×
76,1 mm
150A
6
×
80A
3
100A
4
125A
5
100A
4
139,7 mm
125A
5
150A
6
200A
8
4/114,3
6/168,3
×
139,7 mm
125A
5
150A
6
200A
8
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
279
11.00
279
11.00
279
11.00
279
11.00
330
13.00
330
13.00
330
13.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
406
16.00
406
16.00
406
16.00
406
16.00
483
19.00
483
19.00
483
19.00
483
19.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
241
9.50
241
9.50
241
9.50
254
10.00
254
10.00
254
10.00
254
10.00
254
10.00
292
11.50
292
11.50
292
11.50
292
11.50
356
14.00
356
14.00
356
14.00
356
14.00
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_291
STANDARDOWE AKCESORIA DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem JIS 10K
SERIA 731D
CLR
4/114,3
6/168,3
OAL
Wymiary
Koniec
rowkowany
×
od strony
instalacji
Wymiary – mm/cale
Kołnierz
od strony
pompy
milimetry/cale
250A
10
×
300A
12
×
150A
6
200A
8
250A
10
200A
8
250A
10
300A
12
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
584
23.00
584
23.00
584
23.00
686
27.00
686
27.00
686
27.00
457
18.00
457
18.00
457
18.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_292
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
STANDARDOWE AKCESORIA DO RUR
Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria 731-D – dyfuzor ssania z kołnierzem według normy
australijskiej, tabela „E”
SERIA 731D
CLR
OAL
Wymiary
Wymiary – mm/cale
Koniec
Kołnierz
rowkowany
× od strony
od strony
pompy
instalacji
milimetry/cale
76,1 mm
×
80
3
×
50
2
50
2
76,1 mm
80
3
100
4
×
125
5
×
150
6
×
200
8
4/114,3
6/168,3
×
250
10
×
300
12
×
76,1 mm
80
3
100
4
80*
3
100
4
125
5
100*
4
125
5
150
6
125*
5
150
6
200
8
150*
6
200
8
250
10
200*
8
250
10
300
12
OAL
Długość całkowita
CLR
Miejsce na koszyk
279
11.00
279
11.00
279
11.00
279
11.00
330
13.00
330
13.00
330
13.00
381
15.00
381
15.00
381
15.00
406
16.00
406
16.00
406
16.00
483
19.00
483
19.00
483
19.00
584
23.00
584
23.00
584
23.00
686
27.00
686
27.00
686
27.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
203
8.00
241
9.50
241
9.50
241
9.50
254
10.00
254
10.00
254
10.00
292
11.50
292
11.50
292
11.50
356
14.00
356
14.00
356
14.00
457
18.00
457
18.00
457
18.00
508
20.00
508
20.00
508
20.00
* Dostępny ze współosiową redukcją nr 50 i odpowiednią złączką. Skontaktować się z firmą Victaulic.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_293
AKCESORIA DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria W730 – trójnik filtr siatkowy systemu AGS
Wymiary
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
Średnica
rury
nominalna
cale/mm
cale
Wymiary — cale/mm
C
A
Od końca
do końca
C
Miejsce
na koszyk
14
14.000
355,6
22.00
559
30.00
762
16
16.000
406,4
24.00
610
32.00
813
A
18
18.000
457,0
31.00
787
35.00
889
Seria W730
20
20.000
508,0
34.50
876
38.00
965
24
24.000
610,0
40.00
1016
44.00
1118
Seria W732 – trójnik filtr siatkowy systemu AGS
A
Wymiary
Wymiary — cale/mm
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
rury
cale/mm
A
Od końca
do końca
C
Miejsce
na koszyk
14
14.00
355,60
34.00
863,6
30.00
762
16
16.00
406,40
37.00
939,8
32.00
813
18
18.00
457,20
40.51
1028,9
35.00
889
Średnica
nominalna
cale
C
Seria W732
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_294
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
AKCESORIA DO RUR Z ROWKAMI NA KOŃCACH
Seria W731-I – dyfuzor ssania systemu AGS (tylko Europa)
CLR
OAL
Seria W731-I
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
Wymiary – cale/mm
Wlot
x
Wylot
OAL
Długość całkowita
12
323,9
x
8
219,1
26.00
660
27.00
686
10
273,0
29.00
737
30.00
762
12
323,9
37.25
946
37.00
940
10
273,0
29.00
737
30.00
762
12
323,9
37.25
946
37.00
940
14
355,6
40.56
1030
41.00
1041
12
323,9
37.25
946
37.00
940
14
355,6
40.56
1030
41.00
1041
16
406,4
20
508,0
44.50
1130
54.25
1378
45.00
1143
57.00
1448
14
355,6
16
406,4
18
457,0
24
610,0
x
x
x
x
CLR
Miejsce na koszyk
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW WER_E
I-100-POL_295
I-100-POL_296
Skrócony przegląd –
Dane techniczne
i przydatne informacje
dotyczące łączników
odejściowych
Poniższe informacje obejmują odległości od osi rury głównej do końca rury odejścia, wymiary całkowite
oraz wielkości otworów do łączników odejściowych Victaulic. Kompletne informacje dotyczące wymiarów
znajdują się w aktualnych publikacjach Victaulic dotyczących konkretnego produktu.
UWAGA
t
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_297
DANE TECHNICZNE – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
Typ 912 – łącznik odejściowy FireLock o małej
wysokości do tryskaczy (tylko Europa)
Średnica nominalna
cale/ rzeczywisty mm
Wymiar „Y” — cale/mm
Rura x odejście FPT †
Typ 912
1
33,7
x
½
21,3
3.72
94
1¼
42,4
x
½
21,3
4.12
105
1½
48,3
x
½
21,3
4.32
110
Y
Typ 912
Typ 922 – łącznik odejściowy FireLock
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
Rura X odejście
FPT †
1¼
42,4
X
1½
48,3
X
2
60,3
X
2½
73,0
X
76,1 mm
X
Wymiary — cale/mm
V
Y
½
21,3
¾
26,9
1.83
46,5
1.83
46,5
3.87
98,3
3.87
98,3
1
33,7
2.18
55,4
3.87
98,3
½
21,3
¾
26,9
1
33,7
½
21,3
¾
26,9
1
33,7
½
21,3
¾
26,9
1
33,7
½
21,3
¾
26,9
1
33,7
1.95
49,5
1.95
49,5
2.30
58,4
2.19
55,6
2.19
55,6
2.54
64,5
2.44
62,0
2.44
62,0
2.79
70,9
2.44
62,0
2.44
62,0
2.79
70,9
4.08
103,6
4.08
103,6
4.08
103,6
4.60
116,8
4.60
116,8
4.60
116,8
5.40
137,2
5.40
137,2
5.40
137,2
5.50
139,7
5.50
139,7
5.50
139,7
Y
V
Typ 922
† Produkty Victaulic z gwintem wewnętrznym są przeznaczone wyłącznie do rur zgodnych z normą NPT
lub BSPT (opcjonalnie) z gwintem zewnętrznym. Zawsze przed podłączeniem do produktów z gwintem
zewnętrznym specjalnej armatury jak czujniki, suche, wiszące głowice tryskaczy itp. należy sprawdzić,
czy taka armatura jest odpowiednia dla danego produktu Victaulic. Niesprawdzenie takiej zgodność
przed montażem może spowodować problemy instalacyjne lub być przyczyną nieszczelności.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_298
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I
PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH WER_E
DANE TECHNICZNE – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
Typ 923 – bezobejmowy łącznik odejściowy Vic-Let
Y
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
Wymiary — cale/mm
X
Rura x odejście
4–8
114,3 – 219,1
10 i większe
273,0 i większe
X
Y ***
x
½
15
3.00
76
3.09
78
x
¾
20
3.00
76
3.09
78
x
½
15
3.00
76
3.00
76
x
¾
20
3.00
76
3.00
76
Typ 923
***Szerokość kołnierza tak jak jest dostarczony. Szerokość zmieni się w wyniku deformacji kołnierza
podczas montażu. Z POWODU DEFORMACJI KOŁNIERZA, BEZOBEJMOWE ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE TYPU 923
VIC-LET NIE MOGĄ BYĆ PONOWNIE UŻYWANE PO PIERWSZYM ZAMONTOWANIU.
Typ 924 – bezobejmowy łącznik odejściowy
na termometr Vic-O-Well
Średnica nominalna
cale/rzeczywisty mm
Wymiary — cale/mm
Rura x odejście
X
Y ***
4 – 8 dla trzpienia 6 cali †
114,3–219,1 dla trzpienia 152,4 mm
7.09
180
3.09
78
10 i większe dla trzpienia 6 cali †
273,0 i większe dla trzpienia 152,4 mm
7.09
180
3.09
78
Y
X
Typ 924
*** Szerokość kołnierza tak jak jest dostarczony. Szerokość zmieni się w wyniku deformacji kołnierza podczas
montażu. Z POWODU DEFORMACJI KOŁNIERZA, BEZOBEJMOWE ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE TYPU
924 VIC-O-WELL DO TERMOMETRU NIE MOGĄ BYĆ PONOWNIE UŻYWANE PO PIERWSZYM ZAMONTOWANIU.
† odejście 1 ¼ cala – 1 ¼ – NEF18 – 2B
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I
PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH WER_E
I-100-POL_299
DANE TECHNICZNE – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
Typ 920 i 920N – śrubowe łączniki odejściowe Mechanical-T
Y
Y
V
V
Typy 920 i 920N z odejściem
rowkowanym
Wymiary
Rura
główna
X
nominalny cale/
rzeczywisty mm
2
60,3
2½
73,0
76,1 mm
3
88,9
x
x
x
x
½ (a)
21,3
¾ (a)
26,9
1 (a)
33,7
1 ¼ (a)
42,4
1 ½ (a)
48,3
½ (a)
21,3
¾ (a)
26,9
1 (a)
33,7
1 ¼ † (a)
42,4
1 ½ † (a)
48,3
½ (a)
21,3
¾ (a)
26,9
1 (a)
33,7
1 ¼ † (a)
42,4
1 ½ (a)
48,3
½ (a)
21,3
¾ (a)
26,9
1 (a)
33,7
1 ¼ † (a)
42,4 (b)
1 ½ † (a)
48,3 (b)
2 (a)
60,3
Typy 920 i 920N z odejściem
z gwintem wewnętrznym
Typ
numer
Odejście
920 lub
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
T
Wymiary — cale/mm
T** Odległość
od osi rury
głównej do
końca rury
odejścia
Gw. wew.
V‡#
Rowek
V‡
2.00
51
1.97
50
1.85
47
2.05
52
2.03
52
2.21
56
2.18
55
2.06
52
2.30
58
2.28
58
2.22
56
2.19
56
2.07
53
2.30
58
2.28
58
2.52
64
2.49
63
2.38
61
2.55
65
2.78
71
2.75
70
2.53
64
2.53
64
2.53
64
2.75
70
2.75
70
2.74
70
2.74
70
2.74
70
3.00
76
3.00
76
2.75
70
2.75
70
2.75
70
3.00
76
3.00
76
3.05
78
3.05
78
3.06
78
3.25
83
3.50
89
3.50
89
—
—
—
3.00
76
3.12
79
—
—
—
3.25
83
3.25
83
—
—
—
3.31
84
3.31
84
—
—
—
3.56
90
3.56
90
3.56
90
Y
5.35
136
5.35
136
5.35
136
5.35
136
5.35
136
5.64
143
5.64
143
5.64
143
6.29
160
6.26
159
6.46
164
6.46
164
6.46
164
6.29
160
6.29
160
6.15
156
6.15
156
6.15
156
6.15
156
6.15
156
6.75
172
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_300
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I
PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH WER_E
DANE TECHNICZNE – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
Typ 920 i 920N – śrubowe łączniki odejściowe Mechanical-T
Y
Y
V
V
Typy 920 i 920N z odejściem
rowkowanym
X
Odejście
nominalny cale/
rzeczywisty mm
3½
101,6
4
114,3
x
x
108,0 mm x
5
141,3
x
Typy 920 i 920N z odejściem
z gwintem wewnętrznym
Typ
numer
Wymiary
Rura
główna
2
60,3
½ (a)
21,3
¾ (a)
26,9
1 (a)
33,7
1 ¼ † (a)
42,4 (b)
1 ½ † (a)
48,3 (b)
920 lub
920N
920N
920N
920N
920N
920N
920N
2 † (a)
60,3
2 ½ † (a)
73,0
920N
76,1 mm
920
3 † (a)
88,9
1 ¼ (a)
42,4
1 ½ (a)
48,3
2 (a)
60,3
920
920
920N
920N
920N
76,1 mm
920
3 (a)
88,9
1 ½ † (a)
48,3
2 † (a)
60,3
2 ½ † (a)
73,0
920
76,1 mm
3 † (a)
88,9
920
920
920
920
920
T
Wymiary — cale/mm
T** Odległość
od osi rury
głównej do
końca rury
odejścia
3.00
76
3.03
77
3.00
76
2.88
73
3.08
78
3.28
83
Gw. wew.
V‡#
Rowek
V‡
—
3.75
95
3.56
90
3.56
90
3.56
90
3.78
96
4.00
102
—
3.25
83
2.88
73
2.88
73
4.00
102
4.00
102
3.31
84
3.08
78
3.28
88
3.25
83
2.88
73
4.50
114
3.78
96
4.00
102
4.00
102
4.00
102
3.31
84
4.03
102
4.00
102
3.63
92
3.75
95
3.81
97
4.50
114
4.75
121
4.75
121
4.75
121
—
—
5.00
127
Y
4.00
102
4.00
102
6.72
171
7.01
178
7.01
178
7.01
178
7.01
178
7.01
178
4.00
102
4.00
102
4.00
102
7.01
178
7.34
186
7.34
186
4.12
105
4.00
102
7.73
196
7.64
194
7.64
194
7.64
194
7.64
194
4.50
114
4.75
121
4.75
121
4.75
121
4.75
121
4.63
118
7.63
194
9.70
246
9.70
246
9.70
246
9.70
246
9.70
246
—
—
—
—
—
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I
PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH WER_E
I-100-POL_301
DANE TECHNICZNE – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
Typ 920 i 920N – śrubowe łączniki odejściowe Mechanical-T
Y
Y
V
V
Typy 920 i 920N z odejściem
rowkowanym
X
Odejście
nominalny cale/
rzeczywisty mm
133,0 mm x
139,7 mm x
6
168,3
x
159,0 mm x
Typy 920 i 920N z odejściem
z gwintem wewnętrznym
Typ
numer
Wymiary
Rura
główna
2
60,3
3
88,9
1½†
48,3
2†
60,3
1¼
42,4
1 ½ † (a)
48,3 (b)
2 † (a)
60,3
76,1 mm
(a) (b)
3 † (a)
88,9
4 † (a)
114,3
1 ½ (a)
48,3
2 (a)
60,3
920 lub
920N
920N
920
920N
920N
920N
920N
920N
920
920
920
920N
920N
76,1 mm
920
3
88,9
920
108,0 mm
920
4
114,3
920
T
Wymiary — cale/mm
T** Odległość
od osi rury
głównej do
końca rury
odejścia
Gw. wew.
V‡#
3.75
95
3.81
97
3.78
96
3.75
95
4.43
113
4.40
112
4.38
111
4.15
105
4.31
110
3.81
97
4.41
112
4.38
111
4.38
111
4.31
110
4,45
113
4.50
114
5.00
127
4.50
114
4.50
114
5.13
130
5.13
130
5.13
130
3.81
97
5.75
146
—
5.50
140
5.75
146
5.13
130
5.13
130
5.50
140
5.50
140
—
Rowek
V‡
—
—
—
—
5.13
130
5.13
130
5.13
130
5.21
132
5.13
130
5.38
137
—
—
5.13
130
5.13
130
5,38
137
—
Y
8.00
203
9.46
240
8.23
209
8.23
209
9.15
232
9.15
232
9.15
232
10.51
267
10.51
267
10.51
267
9.40
239
9.40
239
9.40
239
9.40
239
9,40
239
9.40
239
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_302
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I
PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH WER_E
DANE TECHNICZNE – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
Typ 920 i 920N – śrubowe łączniki odejściowe Mechanical-T
Y
Y
V
V
Typy 920 i 920N z odejściem
rowkowanym
X
Gw. wew.
V‡#
3.88
99
4.43
113
4.56
116
5.13
130
920N
4.41
112
5.13
130
5.13
130
9.34
237
920N
4.38
111
5.13
130
5.13
130
9.34
237
920
4.01
102
5.13
130
5.21
132
10.51
267
3 † (a)
88,9
920
4.31
110
5.50
140
5.13
130
10.51
267
4 † (a)
114,3
920
3.81
97
5.75
146
5.38
137
10.51
267
2 (a)
60,3
920
5.44
138
6.19
157
6.25
159
12.42
316
2 ½ † (a)
73,0
920
5.07
129
6.19
157
6.19
157
12.42
316
76,1 mm
920
5.25
133
—
6.25
159
12.42
316
3 † (a)
88,9
920
5.31
135
6.50
165
6.50
165
12.42
316
4 † (a)
114,3
920
4.81
122
6.75
172
6.38
162
12.42
316
1
33,7
1¼
42,4
1 ½ † (a)
48,3
2 † (a)
60,3
76,1 mm
(a) (b)
8
219,1
x
Wymiary — cale/mm
T** Odległość
od osi rury
głównej do
końca rury
odejścia
Odejście
nominalny cale/
rzeczywisty mm
165,1 mm x
Typy 920 i 920N z odejściem
z gwintem wewnętrznym
Typ
numer
Wymiary
Rura
główna
T
920 lub
920N
920N
920N
Rowek
V‡
Y
9.34
237
9.34
237
—
—
** Odległość od osi rury głównej do końca rury odejścia, tylko dla odejść z gwintem wewnętrznym
(wymiary są przybliżone)
† Dostępne odejście z końcem rowkowanym lub z gwintem wewnętrznym
‡ Od osi rury głównej do końca łącznika
# Odejścia z gwintem wewnętrznym dostępne są według specyfikacji NPT i BSPT
(a) Dostępne jest odejście z gwintem wewnętrznym według norm brytyjskich
(b) Dla odejść gwintowanych 76,1 mm podać w specyfikacji gwint 2 ½ cala BSPT
UWAGA: Obudowy łączników typu 920 i 920N nie mogą być łączone razem w celu uzyskania łącznika
czwórnikowego.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I
PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH WER_E
I-100-POL_303
ROZMIARY OTWORÓW – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE
Typ 912 – łącznik odejściowy FireLock o małej wysokości do tryskaczy
Typ 922 – łącznik FireLock Outlet-T
Typ 923 – bezobejmowy łącznik odejściowy Vic-Let
Typ 924 – bezobejmowy łącznik odejściowy na termometr Vic-O-Well
Typ 912
Minimalna Maksymalna
średnica
średnica
otworu
otworu
cale/mm
cale/mm
Wszystkie
rozmiary
15⁄16
24
1
25
Typ 922
Minimalna Maksymalna
średnica
średnica
otworu
otworu
cale/mm
cale/mm
1 3⁄16
30
Typy 923/924
Minimalna Maksymalna
średnica
średnica
otworu
otworu
cale/mm
cale/mm
1¼
32
1½
38
1 9⁄16
40
Śrubowe łączniki odejściowe Mechanical-T typu 920 i 920N
UWAGA
t
Niektóre nowe rozmiary łączników typu 920N w celu prawidłowego montażu wymagają innej
średnicy otworów niż w przypadku łączników typu 920 lub 921, które zastępują. Sprawdzić,
czy został przygotowany otwór o prawidłowej średnicy dla konkretnego typu i rozmiaru
łącznika (patrz tabela z wymaganiami poniżej).
Wymiary
Średnica nominalna
otwory odejścia
cale
Rzeczywista, mm
Średnica otworu
cale/mm
Minimalna średnica otworu/
średnica otwornicy
Maksymalna dopriszczalna
średnica
Wszystkie ½ cala/21,3 mm odejścia
1½
38
1 5⁄8
41
Wszystkie ¾ cala/26,9 mm odejścia
1½
38
1 5⁄8
41
Wszystkie 1 cal/33,7 mm odejścia
1½
38
1 5⁄8
41
Wszystkie 1 ¼ cala/42,4 mm odejścia
1¾
44
1 7⁄8
48
Wszystkie 1 ½ cala/48,3 mm odejścia
2†
51
2 1⁄8
54
Wszystkie 2 cale/60,3 mm odejścia
2½‡
64
2 5⁄8
67
Wszystkie 2 ½ cala/73,0 mm odejścia
2¾
70
2 7⁄8
73
Wszystkie odejścia 76,1 mm
2¾
70
2 7⁄8
73
Wszystkie 3 cale/88,9 mm odejścia
3½
89
3 5⁄8
92
Wszystkie 4 cale/114,3 mm odejścia
4½
114
4 5⁄8
118
Wszystkie odejścia 108,0 mm
4½
114
4 5⁄8
118
† Łączniki 2 x 1 ½ cala/60,3 x 48,3 mm typu 920N wymagają otworu 1 ¾ cala/44 mm.
‡ Łączniki typu 920N 8 x 2 cale/219,1 x 60,3 mm wymagają otworu 2 ¾ cala/70 mm.
UWAGA: Obudowy łączników typu 920 i 920N NIE MOGĄ być łączone z innymi łącznikami
w celu uzyskania łącznika czwórnikowego.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące wymiarów można znaleźć w aktualnych publikacjach
Victaulic w katalogu ogólnym G-100 lub na stronie internetowej www.victaulic.com.
I-100-POL_304
SKRÓCONY PRZEGLĄD – DANE TECHNICZNE I
PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW
ODEJŚCIOWYCH WER_E
I-100-POL
PODRĘCZNIK INSTALACJI
VICTAULIC — INFORMACJE KONTAKTOWE
SIEDZIBA GŁÓWNA USA
I CAŁY ŚWIAT
EUROPA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgia
P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA
+32-9-381-15-00
+49 6151 9573 0
(z Niemiec)
[email protected]
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA
1-800-PICK-VIC
(+1-800-742-5842)
(dla Ameryki Północnej)
+1-610-559-3300
[email protected]
BLISKI WSCHÓD
P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Zjednoczone Emiraty Arabskie
KANADA
123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
+971-4-883-88-70
AZJA
+1-905-884-7444
[email protected]
Unit 808, Building B
Hongwell Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Shanghai, China 200235
AMERYKA ŚRODKOWA I
POŁUDNIOWA
P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA
+86-21-6021-9400
[email protected]
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA
AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA
+1-610-559-3300
[email protected]
7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australia 3025
WIELKA BRYTANIA
Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire SG1 2NB (UK)
1-300-PIC-VIC
(+1-300-742-842)
+61-3-9392-4000
[email protected]
+44-(0)-1438-310-690
0124-60219 (bezpośredni do Irlandii
z obszaru W. Brytanii)
[email protected]
INDIA PRIV. LTD.
Indialand Global Industrial Park
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi
Pune 411057 (Indie)
+91-20-67-919-300
[email protected]
www.victaulic.com
AKTUALIZACJA 04/2012
I-100-POL 3698 REV E Z000100PHB
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC COMPANY.
© 2012 VICTAULIC COMPANY. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. WYDRUKOWANO W USA.

Podobne dokumenty