Katalog Wieze T-60

Komentarze

Transkrypt

Katalog Wieze T-60
Wieże T-60
Construcción
UWAGA:
Podczas stosowania naszych produktów należy przestrzegać
obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych przez
organy państwowe lub organizacje zawodowe danego kraju.
Zdjęcia i obrazki umieszczone w folderze ilustrują jedynie
wybrane sytuacje lub etapy montażu, dlatego nie przedstawiają
kompletnych rozwiązań i, ze względów bezpieczeństwa,
nie można ich stosować jako ostatecznych wzorów.
Wszystkie wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i funkcjonowania
systemu zawarte w tym folderze - zarówno dane dotyczące
naprężeń, jak i obciążeń - muszą być przestrzegane. Jakakolwiek
zmiana lub montaż jednostkowy wymagają osobnych obliczeń
lub rozwiązań specjalnych.
Przy projektowaniu systemów ULMA Construcción założono
wyłącznie wykorzystanie elementów i akcesoriów pochodzących
z oferty naszej firmy. Stosowanie ich bez uprzedniej weryfikacji
razem z systemami innych producentów może być niebezpieczne.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian
wynikających z rozwoju technicznego produktu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Bez pisemnej zgody ULMA Construcción ten dokument nie
może być kopiowany ani przekazywany drogą elektroniczną,
a także w formie wydruku, kserokopii bądź jakiejkolwiek innej
formie zapisu informacji.
Wieże T-60
4
6
11
12
16
18
20
22
24
36
40
Wprowadzenie
Charakterystyka systemu
Obciążenia użytkowe
Montaż
Rozwiązania techniczne
Zabezpieczenia
Zastosowanie
Odbiór i składowanie
Elementy i akcesoria
Adresy ULMA Construcción
Nasze produkty
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące kontroli
Informacje dodatkowe
Wieże T-60
Wprowadzenie
Wieże T-60 są innowacyjnym systemem podporowym z oferty ULMA
Construcción.
Produkt znajduje zastosowanie zarówno podczas realizacji obiektów
kubaturowych jak i inżynieryjnych.
Niniejszy katalog zawiera podstawowe informacje na temat
prawidłowego montażu oraz użytkowania systemu wież podporowych
T-60. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
produktu prosimy o skorzystanie z Instrukcji Montażu T-60 bądź kontakt
z przedstawicielem naszej firmy.
4
Construcción
5
Construcción
Wieże T-60
Charakterystyka systemu
Wieża podporowa T-60 została zaprojektowana
do przenoszenia obciążeń pionowych występujących podczas
realizacji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych.
Prosta budowa systemu oraz odpowiednie elementy
zabezpieczeń gwarantują szybki, bezbłędny oraz bezpieczny
montaż podparcia na budowie.
Podstawowy segment wieży składa się z ram o wysokości
1,0 m oraz stężeń. Połączone segmenty tworzą wieżę.
Regulacji wysokości wieży dokonujemy stosując ramy niższe
o wysokości 0,35 m oraz przy użyciu trzpieni przy stopach.
Różne szerokości ram umożliwiają odpowiedni dobór
podparcia pod realizowaną konstrukcję. Ramy produkowane
są w wymiarach 1,0; 1,5 oraz 2,0 m.
Szeroka gama akcesoriów oraz elementów bezpieczeństwa
pozwalają na wykonanie odpowiedniego podparcia
zgodnego z wymaganiami budowy.
Zalety systemu wież podporowych T-60:
• Prosty i szybki montaż.
• Zredukowana ilość potrzebnych do montażu
elementów.
• Budowa elementów uniemożliwiająca uszkodzenia
podczas transportu, montażu, użytkowania
i demontażu.
• Brak elementów, które mogą się zagubić, zniszczyć
bądź uszkodzić podczas użytkowania.
• Możliwość przenoszenia wież przy użyciu żurawia.
• Elementy do bezpiecznego montażu oraz użytkowania
wieży.
• Możliwość montażu wież pojedynczych bądź
łańcuchów wież.
• Możliwość dostawiania ram wzmacniających
konstrukcje wież.
System został zaprojektowany na obciążenia użytkowe
do 65 kN na nogę.
Wieże można wznosić do wysokości 12 m. Istnieje
możliwość ustawiania wyższych układów po konsultacji
z działem projektowania ULMA Construcción.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stopa z trzpieniem
Poprzeczka końcowa
Stężenie poziome
Rama 1,00 m
Stężenie V 1,00 m
Rama 0,35 m
Stężenie V 0,35 m
Trzpień głowicy
Głowica
6
Construcción
Wieże T-60
Elementy składowe systemu:
Stopa z trzpieniem
Element początkowy wieży. Stopa z trzpieniem służy do przenoszenia
obciążeń z konstrukcji wieży na podłoże. Gwintowany trzpień umożliwia
regulację wysokości oraz pionowanie konstrukcji.
Poprzeczka końcowa
Element stosowany na początku oraz na końcu montażu wieży do łączenia
stóp z trzpieniami bądź ram końcowych. Rozstaw kielichów stalowych
na końcach elementu gwarantuje prawidłowe ułożenie nóg wieży. Boczne
otwory umożliwiają montaż stężeń bądź łączników ram.
Rama 1,00 m
Podstawowy element systemu, odpowiedzialny za przenoszenie obciążeń
z elementu podpierającego na podłoże. Układane naprzemiennie ramy
jedna na drugiej tworzą wieżę o żądanej wysokości.
Ramy, podobnie jak poprzeczki końcowe, posiadają na końcach kielichy
stalowe oraz otwory boczne do łączenia stężeń bądź łączników ram.
Rama 0,35 m
Element stosowany u zwieńczenia wieży, gdy regulacja na trzpieniach
nie wystarcza do ustawienia żądanej wysokości. Konstrukcje ramy
wzmocniono w celu przenoszenia obciążeń od sił skupionych. Podobnie jak
ramy o wysokości 1,0 m, posiadają na końcach kielichy stalowe oraz otwory
boczne do łączenia stężeń bądź łączników ram.
Stężenie V
Element stosowany do stężania ram bądź ram z poprzeczkami. Stężenia
mocujemy na otworach bocznych ram bądź poprzeczek za pomocą
rozmieszczonych na jego końcach trzpieni z klinami.
Stężenie poziome
Element stosowany do usztywniania wieży w kierunku poziomym.
Obniżono oś rury, głównego elementu stężenia, w celu prawidłowego
montażu pomostów roboczych.
Trzpień głowicy
Element służy do regulacji wysokości głowicy na szczycie wieży.
7
Construcción
Wieże T-60
Głowice
Element do bezpośredniego podparcia deskowania. Dostępne są różne typy
głowic w zależności od zastosowanego systemu deskowań.
• Głowica krzyżowa VM-DU: Głowica stosowana do podpierania
dźwigarów DU systemu ENKOFORM H-120 oraz dźwigarków
drewnianych.
Głowica krzyżowa VM-DU
• Głowica 8/20 VR: Stosowana do dźwigarkow drewnianych VM.
Głowica 8/20 VR
• Głowica krzyżowa BTM: Stosowana do belek BTM oraz belek
aluminiowych.
Głowica krzyżowa BTM
• Głowica płaska: Używana z belkami niestandardowymi,
do bezpośredniego podparcia stropów bądź belek prefabrykowanych.
Głowica płaska
• Głowica rolkowa: Głowica umożliwiająca przetaczanie ułożonych
na niej elementów.
Głowica rolkowa
8
Construcción
Wieże T-60
Wyszczególnione elementy systemu umożliwiają montaż następujących wież oraz układów wieżowych:
Wieża pojedyncza
Podstawowa konstrukcja
wieżowa.
Wieża na 6 nogach
Pojedyncza wieża
posiadająca 6 nóg.
Układ charakteryzuje
się zwiększoną
nośnością oraz
stabilnością.
Wieża wzmocniona
Układ wieżowy
o zwiększonej nośności,
powstały poprzez
zastosowanie łączników do
montażu dodatkowego
pasma ram.
Łańcuchy wieżowe
Zespoły pojedynczych wież połączonych ze sobą
za pomocą łączników ram oraz stężeń.
Wieża z podestem
roboczym
Wieża z zamontowanym
na szczycie podestem.
Podest, który montowany
jest poza obrysem wieży,
tworzymy przy użyciu
wsporników T-60.
9
Construcción
Wieże T-60
Możliwe do uzyskania wysokości wież przy wykorzystaniu regulacji trzpienia o długości 0,8 m oraz ramy o wysokości 0,35 m:
WYSOKOŚCI WIEŻ PRZY ZASTOSOWANIU POJEDYNCZEJ RAMY O WYSOKOŚCI 0,35 M ORAZ MAKSYMALNEJ REGULACJI TRZPIENIA
typ
Poziom 0
Poziom 0
Ramy
Wysokości dla trzpienia o długości 1, 05 m.
WYSOKOŚCI WIEŻ PRZY ZASTOSOWANIU TRZPIENIA 1,05 M
typ
Poziom 0
Poziom 0
Ramy
10
Construcción
Wieże T-60
Obciążenia użytkowe
Zawarte w Instrukcji Montażu tabele z obciążeniami użytkowymi wież podporowych T-60 przygotowano
na podstawie dwóch norm: NF P 93-550 i DIN 4421.
Zgodnie z normą NF 93-550
Zgodnie z normą DIN 4421
Norma dotycząca wież stalowych, wprowadzona przez
francuskie stowarzyszenie normalizacyjne AFNOR
w 1987 roku.
Niemiecka norma dotycząca wież stalowych, analizująca
zarówno różne warianty wysokościowe elementów jak
i różnorodne oparcie na podłożu przy jednoczesnym
uwzględnieniu ewentualnych niedoskonałości
na połączeniach elementów.
Zgodnie z normą wieże o określonych wymiarach
i wysokościach zostały zbadane przez instytut
certyfikujący CEBTP w Paryżu.
Otrzymane wyniki posłużyły do określenia nośności
pozostałych układów wieżowych.
Zgodnie z normą nie badano fizycznie elementów.
Obliczenia zostały zweryfikowane przez instytucję
odpowiedzialną za certyfikację wież zgodnie z normą
DIN 4421, Instytut LGA w Norymberdze.
11
Construcción
Wieże T-60
Montaż
Montaż podstawowy pojedyńczej wieży
Przygotowanie podłoża przed
montażem: W zależności od
obciążeń na nogi wieży należy
przygotować podkłady drewniane
lub płyty betonowe o
odpowiednich rozmiarach. Wielkość
oraz zbrojenie płyt betonowych
powinno być wyznaczone zgodnie
z obowiązującą normą.
Montaż wieży w pozycji horyzontalnej
Montaż w pozycji leżącej zaleca się ze względu na bezpieczeństwo wykonywanych prac.
Podczas montażu istotne jest, aby zawsze stosowane były trzpienie z zawleczkami, przy każdym połączeniu ram oraz
zabezpieczenia transportowe na każdym trzpieniu ze stopą. Kolejne etapy montażu przedstawiono poniżej:
1
Rozstawić 4 stopy z trzpieniami. Połączyć równolegle
po dwa trzpienie poprzeczkami, ułożonymi
kielichami do dołu.
Na poprzeczkach zamontować stężenie poziome.
2
Zamontować ramy prostopadle do poprzeczek.
Ustawić ramy drugiego poziomu prostopadle do ram
niższego poziomu.
Ramy połączyć przy użyciu trzpieni z zawleczkami.
12
Construcción
Wieże T-60
3
Zamontować stężenia ukośne pierwszego poziomu.
4
Ułożyć złożony kawałek wieży na przygotowanych
wcześniej podkładach drewnianych rozstawionych
na podłożu, co 2,0 m. Podkłady powinny znajdować
się w środku wysokości ram.
6
Zamontować stężenie poziome oraz porzeczki
końcowe. Uzupełnić stężenia poziomu o wysokości
0,35 m, łączące ramy o wysokości 1,0 m
z poprzeczkami końcowymi.
Zabezpieczyć stopy z trzpieniami umieszczając
zabezpieczenie transportowe na nakrętce i ramie.
5
Kontynuować montaż wieży przy użyciu ram
o wysokościach 1,0 i 0,35 m oraz stężeń
aż do uzyskania żądanej wysokości.
Podczas montażu należy pamiętać o stosowaniu trzpieni
z zawleczkami na każdym połączeniu ram.
Umieścić stężenie poziome i poprzeczki. Zamocować
stężenie 0,35 m do połączenia poprzeczek z ramami 1 m.
13
Construcción
Wieże T-60
7
Zamontować trzpienie głowic oraz odpowiednie
głowice. Zabezpieczyć trzpienie przy użyciu
zabezpieczeń transportowych.
8
Zamontować krzyżak z rur na szczycie wieży w celu
ukierunkowania i zablokowania zawiesi
transportowych.
Zawiesia montujemy na ramach początkowych bądź
w 2/3 wysokości wieży w 4 miejscach, w celu
łatwiejszego ich demontażu po ustawieniu
elementu.
9
Przetransportować wieżę w docelowe miejsce
montażu. Element ustawić na odpowiednio
przygotowanym podłożu.
Bardziej szczegółowe
informacje zawarte są w
Instrukcji Montażu wieży T-60.
14
Construcción
Wieże T-60
Regulacja
Regulacji wysokości wieży dokonujemy przy użyciu
trzpieni przy stopach i głowicach. W przypadku, kiedy
regulacja na trzpieniach jest niewystarczająca,
ustawiamy kolejny poziom z ram 0, 35 m.
Trzpień głowicy
Ramy 0,35 m
Stopa
Stężanie
Ze względu na działanie wiatru wieże przed obciążeniem
powinny zostać stężone. Dla wież o wysokościach poniżej
12 m stosujemy 2 rodzaje stężeń.
Stężenia poziome, wykonywane z rur o średnicy 48 mm
oraz złączy stałych 63/48, łączą nogi wież. Stężenia
krzyżowe, tworzone z rur o średnicy 48 mm oraz złączy
obrotowych 48/48, łączą stężenia poziome dwóch
sąsiadujących poziomów. Układ stężeń zależy
od rozpatrywanego przypadku.
Dla wież o wysokościach większych niż 12 m
wymagane są indywidualne obliczenia uwzględniające
warunki, które nie zostały wyszczególnione
w niniejszym katalogu.
Wieża ze stężeniem poziomym
LEGENDA:
Złącze stałe
Złącze przegubowe
Instrukcja montażu wież T-60
zawiera informacje o poziomach
stężeń dla poszczególnych
wysokości wież.
Wieża ze stężeniem poziomym i krzyżowym
15
Construcción
Wieże T-60
Rozwiązania techniczne
Budownictwo inżynieryjne i kubaturowe
Wieża T-60 została zaprojektowana głównie jako podparcie dla systemów dźwigarkowych, których budowa opiera
się na podwójnym ruszcie z dźwigarów drewnianych bądź stalowych oraz poszyciu ze sklejki.
System znajduje zastosowanie
podczas podpierania deskowań
płyt mostów oraz stropów tuneli,
gdzie użycie wież podporowych
jest wymagane ze względu
na wysokości oraz obciążenia.
Wieże wykorzystywane są również
podczas realizacji obiektów
kubaturowych, gdzie konieczne
jest zastosowanie mocniejszego
podparcia.
Na rysunku obok przedstawiono
przykład najczęstszego
zastosowania wież podporowych
T-60, jako podparcia deskowania
płyty wiaduktu.
16
Construcción
Wieże T-60
Bramki przejazdowe
Wieże T-60 mogą być również
wykorzystane do realizacji bramek
przejazdowych. Ze względu na duże
obciążenia skupione stosujemy
system wież wzmocnionych,
na których układamy profile stalowe.
W przypadku realizacji podparć
w strefach przy przyczółkach,
ze względu na brak przestrzeni,
stosujemy wieże o niewielkich
wysokościach.
17
Construcción
Wieże T-60
Zabezpieczenia
Podstawowymi elementami bezpieczeństwa systemu wież podporowych T-60 są podesty, drabiny oraz wsporniki.
Podest
Element stosowany podczas montażu oraz demontażu
wieży ukladanej w pozycji pionowej. Podesty układane
sa na ramach. Dwie sztuki wypełniają całą przestrzeń
poziomą wewnątrz wieży.
Dostępne są trzy rodzaje podestów do różnych
zastosowań.
Podest uzupełniający
Stosowany, gdy nie można zastosować podestu
standardowego, w szczególności w przypadku ram
o szerokościach 1,0 i 1,5 m.
18
Construcción
Wieże T-60
Drabina T-60
Drabina montowana na ramach za pomocą czterech
haków służy do komunikacji pionowej wewnątrz wieży.
Wspornik BHP
Element służący do wykonania podestu roboczego poza
obrysem wieży. Wspornik może zostać użyty zamiast
stężenia V.
19
Construcción
Wieże T-60
Zastosowanie
Przedstawione zdjęcia oraz rysunki
dotyczą realizacji tuneli na lotnisku
Barajas w Madrycie. Najbardziej
złożonym zadaniem było połączenie
dwóch dróg podziemnych z trzecią.
Łącznik ma kształt ronda.
Z powodu występowania znacznych
obciążeń poziomych do realizacji
stężeń wykorzystano ściany tunelu.
W części środkowej tunelu
najwyższa wieża miała wysokość
około 8 m.
Boczne wieże wzmocniono
dodatkowymi pasmami ram
przy użyciu łączników 0,35 m.
Na wieżach zastosowano podwójne
głowice.
Lotnisko Barajas (Hiszpania - Madryt)
Lotnisko Barajas (Hiszpania - Madryt)
20
Construcción
Wieże T-60
W ofercie ULMA Construcción dostępne są również inne
rozwiązania wykorzystywane podczas budowy mostów
i wiaduktów, takie jak:
• Wózki formowania wspornikowego
• Wieże T-500
• Podpory S-40
Konstrukcja wieży podporowej T-60 umożliwia realizacje
płyt pochyłych.
Most Aracaju (Brazylia)
Rysunek przekrojowy
Most Aracaju (Brazylia)
21
Construcción
Wieże T-60
Odbiór i składowanie
ODBIÓR SPRZĘTU NA BUDOWIE
• Miejsce pracy powinno być odpowiednio oznakowane i ogrodzone.
• Należy uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia na transport.
• Należy odpowiednio przygotować oraz oznaczyć miejsce składowania
sprzętu.
ROZŁADUNEK SPRZĘTU
Rozładunek przy użyciu sprzętu
• Dostarczany sprzęt jest zabezpieczany taśmami
stalowymi, bądź pakowany na paletach
lub w koszach.
• Osoba odbierająca sprzęt powinna sprawdzić stan
palet i koszy.
• Należy wyznaczyć trasy przejazdów dla wózków
widłowych.
• Operator wózka widłowego powinien ustawiać
materiał zgodnie ze wskazówkami pracownika
odpowiedzialnego za magazynowanie.
• Pracownik odpowiedzialny za magazynowanie
lub przyjęcie materiału nie może chodzić po trasie
przejazdu wózka widłowego.
Rozładunek ręczny
• Jedna osoba nie może przenosić ładunków
cięższych niż 25 kg.
Rozładunek dźwigiem
• Nie można przebywać pod przenoszonym
ładunkiem.
• Należy odczekać, aż dźwigowy opuści ładunek
na bezpieczną wysokość, zanim zaczniemy
przenosić sprzęt.
MAGAZYNOWANIE
Elementy należy składować w odpowiednich warunkach. Prawidłowe
magazynowanie elementów gwarantuje ich dłuższe użytkowanie.
• Elementy jednego rodzaju powinny być składowane oddzielnie
w przeznaczonych do tego celu koszach, paletach, skrzyniach, itp.
• Ułożone elementy spiąć taśmami stalowymi, w celu uniemożliwienia
przemieszczania się ich podczas transportu. Zabezpieczyć elementy
przed uszkodzeniem w miejscach styku z taśmą stalową.
• Nie uderzać elementów podczas transportu.
22
Construcción
Wieże T-60
PODNOSZENIE I TRANSPORT WIEŻY
Wieżę T-60 można przenosić za pomocą żurawia, wózka bocznego VR oraz przy użyciu trzpieni z kółkami.
Transport żurawiem
Przed podniesieniem wieży żurawiem należy
połączyć ze sobą wszystkie ramy oraz poprzeczki.
Połączenia realizujemy następująco:
Transport przy użyciu
wózka bocznego VR
System został zaprojektowany do przenoszenia
złożonych wież a w szczególności do transportu
układów wieżowych razem z deskowaniem.
- przy użyciu trzpieni z zawleczkami
- przy użyciu zabezpieczeń transportowych
- przy użyciu dodatkowych (podwójnych) stężeń
Ponadto w przypadku wysokich wież ze względu
na bezpieczeństwo montaż wieży możemy podzielić
na dwa etapy.
Bardziej szczegółowe informacje
na temat przenoszenia wież znajdują
się w Instrukcji Montażu wież T-60.
Transport przy użyciu
trzpieni z kółkami
System pozwala na przesunięcie zespołu wież
z konstrukcją deskowania w jednym kierunku.
Bardziej szczegółowe informacje
na temat przenoszenia wież znajdują
się w Instrukcji Montażu wież T-60.
23
Construcción
Wieże T-60
Elementy i akcesoria
Elementy podstawowe
Rama
Rama 1x1
Rama 1,5x1
Rama 2x1
Rama 0,35
Rama 1x0,35
Rama 1,5x0,35
Rama 2x0,35
Poprzeczka końcowa
Poprzeczka końcowa 1x0,1
Poprzeczka końcowa 1,5x0,1
Poprzeczka końcowa 2x0,1
Stężenie poziome
Stężenie poziome 1x1
Stężenie poziome 1x1,5
Stężenie poziome 1x2
Stężenie poziome 1,5x2
Stężenie poziome 1,5x1,5
Stężenie poziome 2x2
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
DŁUGOŚĆ (mm)
18,68
22,02
23,55
1906010
1906015
1906020
1000
1500
2000
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
11,05
13,66
16,27
1906030
1906035
1906040
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
4,94
6,24
7,55
1906110
1906115
1906120
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
3,76
4,46
5,24
5,72
5,03
5,24
1906310
1906311
1906312
1906313
1906315
1906320
DŁUGOŚĆ (mm)
1000
1500
2000
DŁUGOŚĆ (mm)
1000
1500
2000
DŁUGOŚĆ (mm)
1414
1803
2236
2500
2121
2828
24
Construcción
Wieże T-60
Stężenie V
Stężenie V 1x1
Stężenie V 1,5x1
Stężenie V 2x1
Stężenie V 1x0,35
Stężenie V 1,5x0,35
Stężenie V 2x0,35
Stopa
Stopa 0,8
Stopa 1,05
Trzpień głowicy
Trzpień głowicy 0,475
Trzpień głowicy 0,8
Trzpień głowicy 1,05
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
3,3
4,05
4,92
2,39
3,37
4,4
1906410
1906415
1906420
1906435
1906440
1906445
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
8,27
9,22
1906830
1906850
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
4,3
5,98
8,65
1906857
1906856
1906855
DŁUGOŚĆ (mm)
1390
1741
2152
961
1423
1904
25
Construcción
Wieże T-60
Elementy uzupełniające
Rama belka
Rama belka 1x0,35
Rama belka 1,5x0,35
Rama belka 2x0,35
Łącznik ramy 0,35 - 0,7
Łącznik ramy 0,35
Łącznik ramy 0,7
Łącznik ramy 1 - 1,5 - 2
Łącznik ramy 1
Łącznik ramy 1,5
Łącznik ramy 2
Trzpień głowicy z 2 nakrętkami
Trzpień głowicy 0,8 z 2 nakrętkami
Trzpień głowicy 1,05 z 2 nakrętkami
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
DŁUGOŚĆ (mm)
15,1
20,8
26,5
1906050
1906055
1906060
1000
1500
2000
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
1,65
3,11
1906150
1906160
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
4,33
6,37
8,4
1906170
1906180
1906185
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
7,56
9,45
1906853
1906854
DŁUGOŚĆ (mm)
310
660
DŁUGOŚĆ (mm)
960
1460
1940
26
Construcción
Wieże T-60
Stopa stała
NR KAT.
1,81
1906520
108
Stopa stała 0,1
CIĘŻAR (kg)
Ø60
150
Wspornik T-60
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
10,49
1906890
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
3,42
1906880
Głowice
Głowica krzyżowa
27
Construcción
Wieże T-60
Głowica 8/20 VR
Głowica krzyżowa BTM
Głowica płaska
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
4,8
2211003
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
3,89
1906865
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
3,43
1906860
28
Construcción
Wieże T-60
Głowica z rolkami
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
5,5
1906870
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
0,13
1906200
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
3,5
1906210
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
0,06
0,01
1906570
9370571
Elementy transportowe
Zabezpieczenie transportowe
Zabezpieczenie transportowe ramy
Sworzeń D10x90 z zawleczką
Sworzeń D10x90
Zawleczka R3
29
Construcción
Wieże T-60
Wspornik wieży
Wózek boczny VR
Uchwyt U
Uchwyt głowicowy U
Uchwyt głowicowy dźwigara U
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
5,64
1906165
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
250,12
2211625
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
0,6
0,45
2211102
2211103
30
Construcción
Wieże T-60
Elementy bezpieczeństwa
Drabina T-60
Podest
Podest 1,02
Podest 1,5
Podest 2
Podest z drabiną
Podest z drabiną 1,02
Podest z drabiną 1,5
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
8,6
1906500
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
DŁUGOŚĆ (MM)
9
12,4
17
2127717
2127716
2127715
1020
1500
2000
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
DŁUGOŚĆ (MM)
7,9
13,5
2129617
2128152
1020
1500
31
Construcción
Wieże T-60
Podest uzupełniający
Wspornik BHP
Wspornik BHP 1m
Wspornik BHP 1,5m
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
8
2127756
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
9,1
11
1906491
1906495
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
ø (mm)
1,53
1,23
0200001
2125148
48
60
Akcesoria
Złącze stałe
Złącze stałe 48x60
Złącze stałe 48x48
32
Construcción
Wieże T-60
Złącze obrotowe 48x48
Rura
NR KAT.
1,44
2125147
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
1,8
3,7
5,5
7
8,7
11,4
12
14,6
18
21,6
2125288
2125289
2125290
2125291
2125647
2125249
2125648
2125250
2125251
0200600
DŁUGOŚĆ (mm)
500
1100
1600
2100
2600
3100
3600
4100
5000
6000
ø 48
Rura 48/0,5
Rura 48/1,1
Rura 48/1,6
Rura 48/2,1
Rura 48/2,6
Rura 48/3,1
Rura 48/3,6
Rura 48/4,1
Rura 48/5
Rura 48/6
CIĘŻAR (kg)
L
Ramię wspornika
Ramię wspornika 1,8
Ramię wspornika 2,4
Bloczek
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
DŁUGOŚĆ (mm)
13,8
18,4
1906163
1906164
1800
2400
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
2,1
2129272
33
Construcción
Wieże T-60
Karabińczyk 11x120
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
0,15
2129422
Karabińczyk bezpieczeństwa
do transportu materiałów
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
0,8
2129172
Trzpień z kółkiem 250/1400
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
25,7
0261510
34
Construcción
Wieże T-60
Słupek trzpienia z kółkiem
Belka 500
Belka 500 2
Belka 500 2,5
Belka 500 3
Belka 500 4
Belka 500 6
Profil UPN 100/4
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
4,7
1906023
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
18,5
23,3
28
37,5
60
2128095
2128098
2128100
2128104
2128106
CIĘŻAR (kg)
NR KAT.
44,28
0261519
DŁUGOŚĆ (mm)
2000
2500
3000
4000
6000
35
Construcción
Zakład produkcyjny
ULMA C y E, S. Coop.
Ps. Otadui, 3 - Apdo. 13
20560 OÑATI (Guipúzcoa)
HISZPANIA
tel.: +34 943 034900
fax: +34 943 034920
www.ulma-c.com
ULMA na świecie
EUROPA
Niemcy
ULMA Betonschalungen
und Gerüste GmbH
Kronberger Str. 16
D-63110 RODGAU-DUDENHOFEN
tel.: + 49 6106 28677 0
fax: + 49 6106 28677 86
www.ulma-c.de
Filia Nordwest
Stresemannallee 4c
D-41460 NEUSS
tel.: + 49 2131 40201 0
fax: + 49 2131 40201 99
Filia Südwest
Manfred - Wörner - Str. 115
D-73037 GÖPPINGEN
tel.: + 49 7161 50608 42
fax: + 49 7161 50608 43
Francja
ULMA, S.A.R.L.
27, rue Gustave Eiffel
Z.I. de la Marinière
91070 BONDOUFLE
tel.: + 33 1 69 11 54 50
fax: + 33 1 69 11 54 54
www.ulma-c.fr
Filia IDF Échafaudages
22 Bis, rue Gustave Eiffel
Z.I. de la Marinière
91070 BONDOUFLE
tel.: + 33 1 69 11 63 30
fax: + 33 1 69 11 63 31
Filia Tarnos
40, rue de l’Industrie
Z.I. de Tarnos
40220 TARNOS
tel.: + 33 5 59 64 44 45
fax: + 33 5 59 64 44 84
Filia IDF Construction
27, rue Gustave Eiffel
Z.I. de la Marinière
91070 BONDOUFLE
tel.: + 33 1 69 11 63 40
fax: + 33 1 69 11 63 37
Włochy
ALPI, S.P.A.
Zona Industriale Est
I-39035 MONGUELFO (BZ)
tel.: + 39 0474 947 400
fax: + 39 0474 947 499
www.alpionline.net
Filia Eguilles
50, allée Meulière
Z.I. - Route de Berre
13510 EGUILLES
tel.: + 33 4 42 64 62 30
fax: + 33 4 42 64 62 31
Filia Saint Herblain
11, rue Fondeur
Z.I. du Tisserand
44800 SAINT HERBLAIN
tel.: + 33 2 51 80 48 04
fax: + 33 2 51 80 48 05
Filia La Chapelle d’Armentières
Zone Industrielle
Rue André Ampère
59930 LA CHAPELLE
D’ARMENTIÈRES
tel.: + 33 3 20 07 11 86
fax: + 33 3 20 07 11 68
Kazachstan
ULMA Kazakhstan
01000 ASTANA
6/2, Tashenova St. 4th floor, offices 7,9
tel./fax: + 7 7172 58 05 19
tel.: + 7 7172 37 93 48
www.ulma-c.kz
Polska
ULMA Construccion Polska S.A.
03-115 WARSZAWA
ul. Klasyków 10
tel.: + 48 22 506 70 00
fax: + 48 22 814 31 31
www.ulma-c.pl
Filia Białystok
15-100 BIAŁYSTOK
ul. 1. Armii Wojska Polskiego 9, lok. 203
tel.: + 48 85 676 73 00
fax: + 48 85 675 06 53
Biuro w Olsztynie
10-467 OLSZTYN
ul. Sprzętowa 3, lok. 18
tel.: + 48 89 537 73 10
fax: + 48 89 532 04 95
Filia Gdańsk
80-298 GDAŃSK
ul. Budowlanych 27
tel.: +48 58 522 78 00
fax: +48 58 667 02 04
Filia Szczecin
70-676 SZCZECIN
ul. Gerarda Merkatora 7
tel.: + 48 91 485 77 30
fax: + 48 91 462 34 63
Filia Katowice
40-203 KATOWICE
al. Roździeńskiego 188b
tel.: + 48 32 356 74 80
fax: + 48 32 353 33 90
Filia Kraków
31-670 KRAKÓW
ul. Powstańców 66
tel.: + 48 12 620 73 70
fax: + 48 12 647 34 22
Filia Lublin
20-327 LUBLIN
ul. Wrońska 2
tel.: + 48 81 749 72 90
fax: + 48 81 744 04 90
36
Construcción
Filia Łodź
94-250 ŁÓDŹ
ul. Żniwna 4/8
tel.: + 48 42 666 73 20
fax: + 48 42 650 03 25
Filia Poznań
61-317 POZNAŃ
ul. Ostrowska 484
tel.: + 48 61 838 75 30
fax: + 48 61 863 01 60
Filia Bydgoszcz
85-831 BYDGOSZCZ
ul. Toruńska 278
tel.: + 48 52 323 76 80
fax: + 48 52 345 25 65
Filia Warszawa
03-197 WARSZAWA
ul. Laurowa 39
tel.: + 48 22 506 72 50
fax: + 48 22 747 19 16
Filia Wrocław
50-541 WROCŁAW
ul. Armii Krajowej 53
tel.: + 48 71 391 76 30
fax: + 48 71 367 30 90
Filia Nowa Sól
67-100 NOWA SÓL
ul. Kościuszki 29
tel.: + 48 68 376 77 60
fax: + 48 68 387 02 21 wew. 357
Portugalia
ULMA Portugal Lda.
Zona Industrial - Rua A, s/n
Vale de Figueira
2695 SÃO JOÃO DA TALHALIZBONA
tel.: + 351 219 947 850
fax: + 351 219 558 022
www.ulma-c.pt
Ukraina
ULMA Formwork Ukraine
01013 KIEV
3, Derevoobrobna St.
tel.: + 380 44 255 14 92
fax: + 380 44 251 14 94
www.ulma-c.com
Filia Porto
Zona Industrial da Feiteira
Rua das Casas Queimadas
717 Grijó
4415-439 VILA NOVA DE GAIA
OPORTO
tel.: + 351 227 418 820
fax: + 351 227 418 829
Rumunia
ULMA Cofraje s.r.l.
Sos Chitilei, 200
012405 - Sector 1 - BUKARESZT
tel.: + 40 31 425 13 22 / 23
fax: + 40 31 425 13 24
www.ulma-c.ro
Rosja
ULMA Russia
107005 MOSKWA
9/23, 2nd Baumanskaya St.
tel./fax: + 7 495 777 94 73
tel.: + 7 495 777 94 72
www.ulma-c.ru
37
Construcción
Zakład produkcyjny
ULMA C y E, S. Coop.
Ps. Otadui, 3 - Apdo. 13
20560 OÑATI (Guipúzcoa)
HISZPANIA
tel.: +34 943 034900
fax: +34 943 034920
www.ulma-c.com
ULMA na świecie
AMERYKA
Argentyna
ULMA Andamios y
Encofrados Argentina, S.A.
Bernardo de Irigoyen 722 6A
CP1072AAP CAPITAL FEDERAL
tel./fax: + 541 14 3425132
www.ulma-c.com.ar
Brazylia
ULMA Brasil - Fôrmas e
Escoramentos Ltda.
Rua Dr. João Dias Ribeiro, 210
Jd. Sagrado Coração de Jesus
Itapevi - SP
CEP: 06693-810
tel./fax: + 55 11 3883 1300
tel./fax: + 55 11 4619 1300
www.ulma-c.com.br
Filia Rio de Janeiro
Rua Sargento Silva Nunes, 137
Ramos - RJ
CEP: 21040-231
tel./fax: + 55 21 2560 2757
tel./fax: + 55 21 2560 5541
Filia Centro-Oeste
Quadra 3, Lotes 680/700
Setor Industrial Leste
Gama - Brasilia DF
CEP: 72445-030
tel./fax: +55 61 3556 6226
Filia Sul
Rua Dr. João Inácio, 195/199
Navegantes - Poa RS
CEP: 90230-180
tel./fax: +55 51 3337 1003
Chile
ULMA Chile - Andamios y
Moldajes, S.A.
Vizcaya nº 325 - Pudahuel
(Ruta 68, Camino Noviciado)
SANTIAGO
tel.: + 56 2 5990530
fax: + 56 2 5990535
www.ulma-c.cl
Filia Norte
General Borgoña 934 of. 70
ANTOFAGASTA
tel.: + 56 5 5246770
fax: + 56 5 5246960
Filia Sur
O´Higgins 940 of. 904
CONCEPCIÓN
tel.: + 56 4 12522930
fax: + 56 4 12228321
USA
ULMA Form Works, Inc.
58 Fifth Avenue
Hawthorne, NEW JERSEY 07506
tel.: + 1 973 636 2040
fax: + 1 973 636 2045
www.ulma-c.us
Filia West (Phoenix)
1530 West Houston Avenue
Gilbert, ARIZONA 85233
tel.: + 1 480 304 4942
fax: + 1 480 304 4948
Filia Mid-Atlantic (Baltimore)
8235 Patuxent Range Road
Jessup, MARYLAND 20794
tel.: + 1 443 296 9852
fax: + 1 443 296 9860
Meksyk
ULMA Cimbras y Andamios
de México S.A. de C.V.
Vía Gustavo Baz Prada 2160 Acceso 5
54060 Col. La Loma
TLALNEPANTLA
(Stan Meksyk)
tel.: + 52 55 5361 6783
fax: + 52 55 2628 3549
www.ulma-c.com.mx
Peru
ULMA Encofrados Perú, S.A.
Av. Argentina 2882
LIMA
tel.: + 51 1 613 6700
fax: + 51 1 613 6710
www.ulma-c.com.pe
Filia Norte
Ctra. Pomalca, km 2,7
Chiclayo - LAMBAYEQUE
tel.: + 51 7 460 8181
fax: + 51 7 460 8182
AZJA-AFRYKA
Chiny
ULMA Formworks China R.O.
#1009 Fortunegate Mall
1701 West Beijing Road
SZANGHAJ, 200040
tel.: + 86 21 62887070
fax: + 86 21 62885980
www.ulma-c.com
Zjednoczone Emiraty Arabskie
ULMA Formworks UAE L.L.C.
Plot No. 597 - 547
Dubai investments Park
P.O. Box. 282286
DUBAI
tel.: + 971 4 3419970
fax: + 971 4 3418850
www.ulma-c.com
Singapur
ULMA Formworks Singapore PTE.
LTD
2 Senoko Way
758027 SINGAPUR
tel.: + 65 6758 2338
fax: + 65 6758 8523
www.ulma-c.com
38
Construcción
ULMA w Hiszpanii
Filia ARAGÓN
Pol. Ind. El Pradillo II
Aneto, 2 - Parcela 23
50690 PEDROLA (Zaragoza)
tel.: 976 654645
fax: 976 654635
Filia DERIO
Iturritxualde, 3
48160 DERIO (Vizcaya)
tel.: 94 4521425
fax: 94 4522468
Filia MÁLAGA
Pol. Ind. Villarrosa
Carril de las Serrerías, 32
29004 MÁLAGA
tel.: 952 176389
fax: 952 231047
Filia ASTURIAS
Pol. Ind. de Roces, 5
Gustavo Eiffel, 46
33211 GIJÓN (Asturias)
tel.: 98 5168038
fax: 98 5167513
Filia GALICIA
Pol. Ind. Espíritu Santo
Rua Bell, 24-26
15650 CAMBRE (La Coruña)
tel.: 981 649802
fax: 981 649060
Filia MURCIA
Pol. Ind. La Serreta
Calí, s/n
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia)
tel.: 968 642679
fax: 968 641276
Filia BALEARES
Pol. Ind. Son Noguera
Cas Rossos, 12-14
07620 LLUCMAJOR
(Illes Balears)
tel.: 971 669850
fax: 971 121512
Filia GRANADA
Camino Nuevo, s/n
18210 PELIGROS (Granada)
tel.: 958 405028
fax: 958 405328
Filia NORTE
Pol. Ind. Goiain
Av. San Blas, 1
01170 LEGUTIANO (Álava)
tel.: 945 001100
fax: 945 001111
Filia BARCELONA
Pol. Ind. Sud - Est
Pintor Velázquez, 7 y 9
08213 POLINYA (Barcelona)
tel.: 93 7132727
fax: 93 7133643
Filia LAS PALMAS
Pol. Ind. Las Majoreras
Los Llanillos, 33
35259 INGENIO (Las Palmas)
tel.: 928 789212
fax: 928 789538
Filia SEVILLA
Pol. Ind. Fridex
Autovía Sevilla - Málaga, km 4,2
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
(Sevilla)
tel.: 95 5630044
fax: 95 5630020
Filia CASTILLA - LEÓN
Ctra. Burgos - Portugal, km 116
47270 CIGALES (Valladolid)
tel.: 983 581009
fax: 983 581021
Filia MADRID
Pol. Ind. Sur
28863 COBEÑA (Madrid)
tel.: 91 6523199
fax: 91 6528828
Filia TENERIFE
Pol. Ind. Valle de Güimar
Manzana XIII - Parcelas 21 y 22
38509 GÜIMAR (Tenerife)
tel.: 922 505020
fax: 922 501101
Filia VALENCIA
Pol. Ind. Los Vientos
Gregal, 7
(Apdo. 96 Moncada)
46119 NÁQUERA (Valencia)
tel.: 96 1399130
fax: 96 1399096
39
Construcción
Wieże T-60
Nasze produkty
Deskowania Pionowe
Deskowanie ramowe
ORMA
System przeznaczony
do realizacji dużych obiektów
System BIRA
Deskowanie radialne
do wykonywania okrągłych
zbiorników i zakrzywionych
ścian
System ENKOFORM V-100
Pionowe deskowanie
dźwigarkowe oparte
na stalowych dźwigarkach
oraz drewnianych belkach
System deskowania
słupów LGR
Deskowanie słupów
dla budownictwa
kubaturowego
System COMAIN
Lekkie ramowe deskowanie
pionowe przeznaczone
do montażu ręcznego
System CLR
Deskowanie do wykonywania
słupów okrągłych
System NEVI
Małogabarytowe deskowanie
ścienne do montażu ręcznego
Systemy przestawne
deskowań
Systemy przestawne
i samonośne
do zastosowania
na dowolnej wysokości
40
Construcción
Wieże T-60
Deskowania Poziome
System RAPID
Deskowanie stropowe oparte
na ruszcie stalowym i sklejce
Stoliki VR
system deskowanie
do wykonywanie dużych
powierzchni
System RECUB
Deskowanie kasetonowe
oparte na odzyskiwanej
kuwecie
System ENKOFLEX
Tradycyjne deskowanie
dźwigarkowe
do wykonywania stropów
System ENKOFORM H-120
Uniwersalne pionowe
deskowanie dźwigarowe
Sklejka
najwyższej jakości sklejka
budowlana
Deskowanie poziome CC-4
Deskowanie aluminiowe
do realizacji stropów o dużej
powierzchni
41
Construcción
Wieże T-60
Nasze produkty
Deskowania Pionowe
Podpory SP
System stalowych podpór
stropowych
Wiee G
Lekkie rusztowania
podporowe
Podpory EP
System podpór stropowych
wykonanych zgodnie
z normą EN-1065
Wiee T-60
Wieże podporowe o dużych
nośnościach
Podpora ALUPROP
Podpora aluminiowa
do dużych obciążeń
Wiee OC
Wieże podporowe
Rusztowanie DORPA
Fasadowe rusztowanie
ramowe
Stabilizator BRIO-ST
rusztowanie do wykonywania
fasad
Rusztowania
Rusztowanie BRIO
Rusztowanie modułowe
42
Construcción
ECEK17
HISZPANIA
t
f

Podobne dokumenty