Wydrukowano w dniu 2017-02-16 21:57 Efektywność, niskie koszty

Transkrypt

Wydrukowano w dniu 2017-02-16 21:57 Efektywność, niskie koszty
Efektywność, niskie koszty, komfort w zmianie - Spotkanie
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu pt. "Efektywność, niskie koszty, komfort w zmianie",
tematem najbliższego spotkania będzie zarządzanie zmianą.
15 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie pt. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi oswajanie wroga, spotkanie potrwa do godz. 13.00.
Na spotkaniu będziemy omawiać techniki, metody i narzędzia związane z wdrażaniem zmian organizacyjnych, pozwalające m.in. na
maksymalizowanie efektów finansowych projektów reorganizacyjnych, minimalizujące opór współpracowników - dowiemy się jak
umiejętnie wykorzystać wszystkie szanse jakie niesie ze sobą zmiana organizacyjna.
Poświęcenie najbliższego spotkania tematyce zarządzania zmianą to zmiana w stosunku do przesyłanego do
Państwa harmonogramu spotkań - podyktowana prośbami uczestników i organizatorów, którzy zadeklarowali
bardzo duże zainteresowanie tym tematem. Zaplanowane na ten dzień szkolenie z komunikacji odbędzie się
16.03.2017 r.
Potwierdzenie uczestnictwa prosimy kierowa na adres [email protected]
Informacje o inicjatywie cyklu spotka pomorskich biznesmenów zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemielniczej pt.
Efektywno, niskie koszty, komfort w zmianie znajdziecie Pastwo na naszej stronie internetowej, pisemne zaproszenia
skierowali równie do Pastwa Pan Wiesaw Szajda i Pan Tadeusz Zdunek - pomysodawcy i gospodarze wydarzenia.
Koszt szkolenia to 500 z, dla czonków Pomorskiej Izby rzemielniczej to 150 z, informacje o pozostaych preferencjach
cenowych dostpne s na naszej stronie internetowej.
Wydrukowano w dniu 2017-03-04 10:26

Podobne dokumenty