Book 1

Transkrypt

Book 1
Efektywne i skuteczne
zagospodarowanie
gnojowicy
PL
jest naszą specjalnością
Pompy & mieszadła
LJM Agro
Prawo do zmian zastrzeżone
Copyright © 2014 Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Dokument: 10000036429
Revision: 6
Datum: 27-05.2014
Pompy
Zbiornik do gnojowicy z armaturą pompy. Stabilna i pewna platforma
obsługowa.
Oferujemy różne rozwiązania armatury pomp w solidnym wykonaniu dla wszystkich typów zbiorników.
2
POMPY I MIESZADŁA
Program pomp LJM rozwiąże Twoje problemy.
Dostarczamy wysokojakościowe pompy zatapialne z silnikami o mocy
od 1,5 kW – 18,5 kW do zastosowania w studzienkach, przepompowniach, zbiornikach lagunach, itp..
Wszystkie rodzaje naszych pomp wyposażone są w system tnący do
rozdrabniania resztek paszy oraz słomy pompy mogą występować
z osprzętem w postaci stóp, zaczepów montażowych lun konsoli
prowadzącej.
Pompy LJM są standardowo wyposażone w ślizgowy pierścień
uszczelniający oraz sprzęgło przeciążeniowe dla zapewnienia ich
niezawodności oraz długiej żywotności.
Pompy są łatwe w montażu i obsłudze zarówno w przepompowniach
jak i zbiornikach na gnojowicę..
Pompa z dyszą w pozycji odchylonej może być stosowana do mieszania gnojowicy w zbiorniku składowym.
Oferujemy różne rozwiązania armatury pomp w solidnym wykonaniu
dla wszystkich typów zbiorników:
Z platformą obsługową lub bez,, ze stali w ocynku lub na życzenie ze
stali kwasoodpornej V4A.
3
Pompa na stopie
WYPOSAŻONA W :
• System tnący – rozdrabnia słomę i resztki paszy
• 3 m łańcuch do wyciągania
Pompa z wylotem 65 mm
Typ
P2
kW
I
A
n1
min-1
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
E
mm
DPAS S090-1,5kW
1,5
3,9
1500
440
286
665
555
350
Za zapytaniem pompa może być w wariancie 3x230 V.
DPAS S090 to mała pompa i jest przeznaczona i odpowiednia dla rzadkiej gnojowicy i gnojówki.
DPAS S090 najczęściej instalowana jest w przepompowniach.
Pompa może występować w różnych wariantach
Przyłącza:
• Złącze Perrot
• Wąż
• Rury
Do montażu:
• Stała stopa
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
Klasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie elektryczne
Powłoka zewnętrzna
Załączanie
Korpus pompy
Obudowa silnika
Obudowa zbiornika olejowego
Wał silnika
Uszczelnienie od strony silnika
Uszczelnienie od strony wirnika
Armatura / osprzęt
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3x400V, 50Hz, 4-bieg.
Natężenie
10 m H07RN 7x1,5mm2
F, 155º
IEC 34-5 IP68
Czujnik / bimetal oraz czujnik przecieku
Lakier ochronny
bezpośrednie
GG20/25
GG20/25
GG20/25
St. 52-3
Simmering
Simmering
Stal ocynkowana
4
Pompa na stopie ze sprzęgłem
Wyposażona w :
• System tnący – rozdrabnia słomę i resztki paszy
• 3 m łańcuch do wyciągania
Pompa z wyjściem 100 mm
Typ
I
A
n1
min-1
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
DPAE S100-2,2kW
5,2
1500
645
455
895
725
DPAE S100-3,0kW
7,2
1500
645
455
895
725
Za zapytaniem pompa może być w wariancie 3x230 V.
DPAS S100 to mała pompa i jest przeznaczona i odpowiednia dla rzadkiej gnojowicy i gnojówki.
DPAS S100 najczęściej instalowana jest w przepompowniach.
Pompa może występować w różnych wariantach
Przyłącza:
• Złącze Perrot
• Wąż
• Rury
Do montażu:
• Stała stopa
• Zaczep montażowy
• Konsola prowadząca
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
Klasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie elektryczne
Powłoka zewnętrzna
Załączanie
Korpus pompy
Obudowa silnika
Obudowa zbiornika olejowego
Wał silnika
Uszczelnienie od strony silnika
Uszczelnienie od strony wirnika
Armatura / osprzęt
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3x400V, 50Hz, 4-bieg.
Natężenie
10 m H07RN 7x1,5mm2
F, 155º
IEC 34-5 IP68
Czujnik / bimetal oraz czujnik przecieku
Lakier ochronny
bezpośrednie
GG20/25
GG20/25
GG20/25
St. 52-3
Simmering
SiC/SiC
Stal ocynkowana
5
Pompa z konsolą prowadzącą i dyszą /
Pompa na stopie ze sprzęgłem
Wyposażona w:
• System tnący – rozdrabnia słomę i resztki paszy
• sprzęgło ślizgowe - bezpieczna
• 5 m łańcuch do wyciągania pompy z konsolą prowadzącą
• 3m łańcuch do wyciągania pompy na stopie lub z zaczepem
Pompa z wyjściem 100 mm
Typ
I
A
n1
min-1
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
DPFH S132-5,5kW
12,5
1500
925
400
950
810
831
965
DPFH S132-7,5kW
15,2
1500
925
400
950
810
831
965
D
mm
E
mm
F
mm
Pompa z wyjściem 150 mm
Typ
I
A
n1
min-1
A
mm
B
mm
C
mm
DPFH S132-5,5kW
12,5
1500
925
440
950
810
831
965
DPFH S132-7,5kW
15,2
1500
925
440
950
810
831
965
Za zapytaniem pompa może być w wariancie 3x230 V
DPAS S132 to średnia pompa i jest przeznaczona i odpowiednia dla
gnojowicy i gnojówki.
DPAS S132 najczęściej instalowana jest w przepompowniach.
Pompa może występować w różnych wariantach
Przyłącza:
• Złącze Perrot
• Wąż
• Rury
Do montażu:
• Stała stopa
• Zaczep montażowy
• Konsola prowadząca
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
Klasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie elektryczne
Powłoka zewnętrzna
Załączanie
Korpus pompy
Obudowa silnika
Obudowa zbiornika olejowego
Wał silnika
Uszczelnienie od strony silnika
Uszczelnienie od strony wirnika
Armatura / osprzęt
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3x400V, 50Hz, 4-bieg.
Natężenie
10 m H07RN 12x2,5mm2
F, 155º
IEC 34-5 IP68
Czujnik / bimetal oraz czujnik przecieku
Lakier ochronny
Y/Δ
GG20/25
GG20/25
GG20/25
Stal wysokogatunkowa
Simmering
SiC/SiC
Stal ocynkowana
6
D
G
B
A
Materiale nr.
Materiale
Dim.
Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
Titel
Vægt
Certifikat
Pompa z zaczepem montażowym
- lub na stopie
albo z konsolą prowadzącą i dyszą
DPFH R160-11,0-6/6-2S/A400-50F/GKVG
Godk.
Dato
265,56 kg
Erstatter
cr
17.05.11
Dato
Sign.
Projekt nr.
Tolerance
Nominel mål
hb
O ver T .o.m. Liniæ r Vinkel
0,5
3 ` - ` 3 ~ 00'
Dato
Lind Jensens Maskinfabrik A/S
17.05.11
3
6 ` 0,5 ` 3 ~ 00'
Kroghusvej 7, Højmark
Vare nr.
6
30 ` 1,0 ` 2 ~ 00'
Målestok
DK-6940 Lem St
30
120 ` 1,5 ` 1 ~ 00'
Tel.: +45 97 34 32 00
(0,16:1)
120
400 ` 2,5 ` 0 ~ 30'
Fax: +45 96 74 42 96
ISO E
400
1000 ` 4,0 ` 0 ~ 20'
E-mail: [email protected]
Tegn.format
Ark
Rev.
1000
2000 ` 6,0 ` 0 ~ 20'
Home page: www.ljm.dk
Group
A3
3/ 3
2000
4000 ` 8,0 ` 0 ~ 20'
Dette dokument og dets information er LJM’s ejendom. Informationen er fortrolig og er beskyttet af lov om ophavsret. Informationen er udelukkende til disposition for personlig
brug og kun til fremstilling, reparation eller brug af originale LJM produkter, i henhold til kontrakt eller anden skriftlig aftale herom med LJM. Materialet må ikke, hverken helt
eller delvist, kopieres, reproduceres, offentliggøres eller i nogen som helst form gøres tilgængelig for tredje part uden skriftligt samtykke fra LJM. Informationen må ikke
overdrages eller udleveres til tredje part, hverken direkte eller i succession til modtagerens rettigheder.
160851
Wyposażona w:
•
System tnący – rozdrabnia słomę i resztki paszy
•
sprzęgło ślizgowe - bezpieczna
•
5 m łańcuch do wyciągania pompy z konsolą prowadzącą
•
3m łańcuch do wyciągania pompy na stopie lub z zaczepem
Pompa z wyjściem 150 mm
Typ
P2
kW
I
A
n1
min-1
A
mm
B
mm
D
mm
G
mm
DPFH R160-11,0kW
11,0
21,0
1500
770
515
970
725
DPFH R160-15,0kW
15,0
28,2
1500
770
515
970
725
DPFH R160-18,5kW
18,5
35,5
1500
770
515
970
725
Za zapytaniem pompa może być w wariancie 3x230 V
18,5kW* tylko 3x400V
DPFH R160 to wysokowydajna pompa i odpowiednia do zastosowania
dla gnojowicy z dużym udziałem SM (Suchej Masy). DPFH R160 przeznaczona do instalowania w przpompowniach i zbiornikach składowych
Pompa może występować w różnych wariantach
Przyłącza:
• Złącze Perrot
• Wąż
• Rury
Do montażu:
• Zaczep montażowy
• Konsola prowadząca
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
Klasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie lelktryczne
Powłoka zewnętrzna
Załączanie
Korpus pompy
Obudowa silnika
Obudowa zbiornika olejowego
Uszczelnienie od strony silnika
Uszczelnienie od strony wirnika
Armatura / osprzęt
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3x400V, 50Hz, 4-bieg.
Natężenie
10 m H07RN 12x2,5mm2 (* 7G4 + 3X1,5 mm² S07RN-F)
F, 155º
IEC 34-5 IP68
Czujnik / bimetal oraz czujnik przecieku
Lakier ochronny
Y/Δ
GG20/25
GG20/25
GG20/25
Simmering
SiC/SiC
Stal ocynkowana
7
D
B
E
A
Pompa wysokociśnieniowa z
konsolą prowadzącą i dyszą
Wyposażona w:
•
System tnący – rozdrabnia słomę i resztki paszy
•
sprzęgło ślizgowe - bezpieczna
•
5 m łańcuch do wyciągania pompy z konsolą prowadzącą
•
3m łańcuch do wyciągania pompy na stopie lub z zaczepem
Pompa z wyjściem 100 mm
Typ
P2
kW
I
A
n1
min-1
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
DPHT R160-15,0kW
15,0
28,2
1500
925
400
910
831
DPHT R160-18,5kW
18,5
35,5
1500
925
400
910
831
Za zapytaniem pompa może być w wariancie 3x230 V
18,5kW* tylko 3x400V
DPHT R160 to pompa wysokociśnieniowa odpowiednia do pompowania
na większe odległości
Pompa może występować w różnych wariantach
Przyłącza:
• Złącze Perrot
• Wąż
• Rury
Do montażu:
• Zaczep montażowy
• Konsola prowadząca
• Na stopie
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
Klasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie lelktryczne
:
:
:
:
:
:
Powłoka zewnętrzna
:
Załączanie
:
Korpus pompy
:
Obudowa silnika
:
Obudowa zbiornika olejowego :
Uszczelnienie od strony silnika :
Uszczelnienie od strony wirnika :
Armatura / osprzęt
:
3x400V, 50Hz, 4-bieg.
Natężenie
10 m H07RN 12x2,5mm2 (* 7G4 + 3X1,5 mm² S07RN-F)
F, 155º
IEC 34-5 IP68
Czujnik / bimetal oraz czujnik przecieku
Lakier ochronny
Y/Δ
GG20/25
GG20/25
GG20/25
Węgiel / ceramika
SiC/SiC
Stal ocynkowana
8
Pompa z wyjściem 100 mm
Typ
P2
kW
I
A
n1
min-1
TPA S132-5,5kW
5,5
11,0
1500
TPA S132-7,5kW
7,5
14,6
1500
P2
: Moc znamionowa
I-A
: Natężenie
n1
: Obroty silnika
Napięcie znamionowe
: 3x400V / 50Hz / 4-polig
Silnik
: IEC-34-1 IP55
Klasa izolacji
: F, 1550
Uszczelnienie od strony wirnika
: Simmering
Powłoka zewnętrzna
: Lakier ochronny
Załączanie
: łagodne
Armatura / osprzęt
: Stal ocynkowana
Pompa z wyjściem160 mm
Typ
P2
kW
I
A
n1
min-1
TPA S160-11,0kW
11,0
21,0
1500
TPA S160-15,0kW
15,0
27,6
1500
P2
: Moc znamionowa
I-A
: Natężenie
n1
: Obroty silnika
Napięcie
: 3x400V / 50Hz / 4-polig
Silnik
: IEC-34-1 IP55
IKlasa izolacji
: F, 1550
Uszczelnienie od strony wirnika
: Simmering
Powłoka zewnętrzna
: Lakier ochronny
Załączanie
: Łagodne / Y/Δ
Armatura / osprzęt
: Stal ocynkowana
Pompa z wyjściem 100 mm
Typ
TPHT S180-18,5kW
P2
kW
I
A
n1
min-1
18,5
32,8
1500
P2
: Moc znamionowa
I-A
: Natężenie
n1
: Obroty silnika
Napięcie
: 3x400V / 50Hz / 4-polig
Silnik
: IEC-34-1 IP55
Klasa izolacji
: F, 1550
Uszczelnienie od strony silnika
: Węgiel / ceramika
Uszczelnienie od strony wirnika
: Simmering
Powłoka zewnętrzna
: Lakier ochronny
Załączanie
: Łagodne / Y/Δ
Armatura / osprzęt
: Stal ocynkowana
9
Solidni w wyposażeniu w urządzenia do gnojowicy i obornika...
10
Mieszadła zatapialne
Mieszadła zatapialne w otwartych zbiornikach składowych.
Program mieszadeł LJM obejmuje urządzenia o mocy silnika od 2,2
kW 18,5 kW – wszystkie z wielkoformatowym 2-płatowym śmigłem z
odpowiednio dużą wydajnością mieszania.
Mieszadła LJM są o wysokiej jakości i wyposażone są w podwójny
mechaniczny ślizgowy pierścień uszczelniający i nadają się nawet do
najcięższych prac mieszalniczych. Są łatwe w montażu i obsłudze i
można je stosować do następujących zadań:
• homogenizacja w przepompowniach
• mieszanie w zbiornikach składowych przed ich opróżnieniem
• przemieszanie i wytworzenie przepływu w fermentatorach
Oferujemy różne wersje armatury montażowej do wszystkich typów
zbiorników, z platformą obsługową lub bez – wszystko ze stali w
ocynku lub na życzenie również ze stali kwasoodpornej V4A.
Mieszadła można wyposażyć w urządzenie wahadłowe. Do zastosowania zwłaszcza w dużych zbiornikach składowych z warstwami
osadzającymi się, co ma miejsce np. w przypadku świńskiej gnojowicy. Przy efektywnej homogenizacji osiąga się lepsze wartości
nawozowe gnojowicy.
11
A
E
F
A
E
F
B
G
C
D
Typ
P2
kW
I
A
min-1
n2
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
OMDS S112-1,5kW-2S
1,5
5,8
750
260
587
683
380
470
140
280
OMDS S112-2,5kW-2S
2,5
7,1
750
260
587
683
440
470
140
310
Za zapytaniem mieszadło może być w wersji 3x230V.
OMDS S112 to małe kompaktowe mieszadło z napędem bezpośrednim.
OMDS S112 jest odpowiednie do mieszania rzadkiej świńskiej gnojowicyn.
OMDS S112 może być w wersji NIRO dla bardzo agresywnych mediów
(Typ OMDR).
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
Klasa izolacji
n2
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie elektryczna
Załączanie
Obudowa silnika
Obudowa komory olejowej
Śmigła
Powłoka zewnętrzna
Wał silnika
Wał napędu
Uszczelnienie od str. silnika
Uszczelnienie od str. śmigła
Armatura montażowa
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3x400V / 50Hz / 8-bieg.
Natężenie
10 m H07-RNF 7x1,5mm2
F, 155º
Prędkość obrotowa śmigła
IEC 34-5 IP58
Bimetal oraz czujnik przecieku
Bezpośrednie
St. 52-3
St. 52-3
St. 52-3 (2S)
Lakier ochronny
St. 52-3
1.4460
Węgiel / ceramika
SiC/SiC
Stal ocynkowana
12
B
G
C
D
E
F
A
B
C
E
F
B
G
C
D
n2
A
min-1 mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
Ændr.dato
Ændr.nr.
Designtryk (+)
Titel
5,2
268
450
978 1060 550
750
304
280
Prøvetryk (+)
3,0
7,2
350
450
988 1070 540
750
304
260
4,0
8,6
350
450
978 1060 550
750
304
280
P2
kW
I
A
OMPG S100-2,2kW-2S
2,2
OMPG S100-3,0kW-2S
OMPG S100-4,0kW-2S
Typ
C
mm
Designtryk (-)
Prøvetryk (-)
Tolerancer
Za zapytaniem mieszadło może być w wersji 3x230V
I
A
n2
A
min-1 mm
Dette dokument og dets information er LJM’s ejendom. Informationen er fortroli
brug og kun til fremstilling, reparation eller brug af originale LJM produkter, i he
eller delvist, kopieres, reproduceres, offentliggøres eller i nogen som helst form
overdrages eller udleveres til tredje part, hverken direkte eller i succession til m
Typ
P2
kW
OMPG S132-5,5kW-2S
5,5
12,5
350
540
1123 1220 600
820
340
OMPG S132-7,5kW-2S
Designtryk15,2
(-)
7,5
350
540
1123 1220 640
820
340
Ændr.dato
Designtryk (+)
Ændr.nr.
Titel
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Erstatter
F
mm
G
mm
Erstatter dato
Vægt
Godk.
Projekt nr.
360
360
Sign.
Prøvetryk (-)
Dato
Za zapytaniem mieszadło może być w wersji 3x230V
Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark
DK-6940 Lem St
Kg
Dato
Prøvetryk (+)
Tolerancer
hb
31.10.08
Målestok
(1:10)
Materiale nr.
Dokument nr.
100851
ISO E
OMPG S100 & S132 to mieszadła średniej wielkości przeznaczone
do małych i średnich przepompowni. OMPG S100 & S132 mają dobrą
wydajność mieszania w gnojowicy ze średnią zawartością SM.OMPG
Śmigła i armatura montażowa mieszadeł S100 & S132 mogą być w wersji NIRO dla bardzo agresywnych mediów .
Tegn.format
A3
Ark
1/1
Rev.
Dette dokument og dets information er LJM’s ejendom. Informationen er fortrolig og er beskyttet af lov om ophavsret. Informationen er udelukkende til disposition for personlig
brug og kun til fremstilling, reparation eller brug af originale LJM produkter, i henhold til kontrakt eller anden skriftlig aftale herom med LJM. Materialet må ikke, hverken helt
eller delvist, kopieres, reproduceres, offentliggøres eller i nogen som helst form gøres tilgængelig for tredje part uden skriftligt samtykke fra LJM. Informationen må ikke
overdrages eller udleveres til tredje part, hverken direkte eller i succession til modtagerens rettigheder.
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
IKlasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie elektryczne
n2
Przekładnia
Powłoka zewnętrzna
Załączanie
Obudowa silnika
Korpus przekładni
Śmigło
Wał silnika
Wał napędu
Uszczelnienie od str. silnika
Uszczelnienie od str. śmigła
Aparatura montażowa
:
:
:
:
3x400V / 50Hz / 4-polig
Natężenie
10 m H07RN 7x1,5mm2 / 12 x 2,5mm2
F, 155º
: IEC 34-5 IP68
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Bimetal i czujnik przecieku
Prędkość obrotowa śmigła
Przekładnia planetarna
Lakier ochronny
Bezp. / Star Delta / łagodny rozruch
żeliwo szare GG20
żeliwo szare GG25
2-płatowe z St. 52-3
St. 52-3
1.4460
węgiel / ceramika
SiC/SiC
stal ocynkowana
:
L
K
D
Może być dostarczone w wersji EEx. ATEX (II 2 G Ex d IIB T3)
13
B
C
Materiale nr.
Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 v)
Materiale
Titel
4-10/F02/
Tolerance
Nominel mål
O ver T .o.m. Lineæ r Vinkel
0,5
3 ` - ` 3 ~ 00'
Lind Jensens Maskinfabrik A/S
3
6 ` 0,5 ` 3 ~ 00'
Kroghusvej 7, Højmark
6
30 ` 1,0 ` 2 ~ 00'
DK-6940 Lem St
30
120 ` 1,5 ` 1 ~ 00'
Tel.: +45 97 34 32 00
120
400 ` 2,5 ` 0 ~ 30'
Fax: +45 96 74 42 96
400
1000 ` 4,0 ` 0 ~ 20'
E-mail: [email protected]
1000
2000 ` 6,0 ` 0 ~ 20'
Home page: www.ljm.dk
Group
2000
4000 ` 8,0 ` 0 ~ 20'
Dette dokument og dets information er LJM’s ejendom. Informationen er fortrolig og er beskyttet af lov om ophavsre
brug og kun til fremstilling, reparation eller brug af originale LJM produkter, i henhold til kontrakt eller anden skriftlig
eller delvist, kopieres, reproduceres, offentliggøres eller i nogen som helst form gøres tilgængelig for tredje part ude
overdrages eller udleveres til tredje part, hverken direkte eller i succession til modtagerens rettigheder.
F
E
A
G
D
B
C
Typ
I
A
OMPG R160-11,0kW-2S
21,0
OMPG R160-15,0kW-2S
OMPG R160-18,5kW-2S
Materiale nr.
n2
A
min-1 mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
268
630 1240 1340
800
865
365
445
28,2
268
620 1250 1350
850
855
365
475
35,5
291Materiale627 1345 1450
Dim.
870
865
Certifikat
365
Vægt
450
Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 v)
Titel
B
mm
OMPG R160- 15/268- 850-2S/A400-50-F/O/
Za zapytaniem mieszadło może być
w wersji 3x230V
4-10/F02/
(18,5 kW* tylko 3x400V)
Godk.
Dato
HB
16.01.08
310 kg
Erstatter
Dato
Sign.
Projekt nr.
Tolerance
Nominel mål
PG
O ver T .o.m. Lineæ r Vinkel
0,5
3 ` - ` 3 ~ 00'
Dato
Lind Jensens Maskinfabrik A/S
16.01.08
3
6 ` 0,5 ` 3 ~ 00'
Kroghusvej 7, Højmark
Vare nr.
6
30 ` 1,0 ` 2 ~ 00'
Målestok
DK-6940 Lem St
30
120 ` 1,5 ` 1 ~ 00'
(0,15:1)
Tel.: +45 97 34 32 00
120
400 ` 2,5 ` 0 ~ 30'
Fax: +45 96 74 42 96
ISO E
400
1000 ` 4,0 ` 0 ~ 20'
E-mail: [email protected]
`
6,0
`
Tegn.format
Ark
0 ~ 20'
Rev.
1000
2000
Home page: www.ljm.dk
Group
A3
4/ 4
2
2000
4000 ` 8,0 ` 0 ~ 20'
Dette dokument og dets information er LJM’s ejendom. Informationen er fortrolig og er beskyttet af lov om ophavsret. Informationen er udelukkende til disposition for personlig
brug og kun til fremstilling, reparation eller brug af originale LJM produkter, i henhold til kontrakt eller anden skriftlig aftale herom med LJM. Materialet må ikke, hverken helt
eller delvist, kopieres, reproduceres, offentliggøres eller i nogen som helst form gøres tilgængelig for tredje part uden skriftligt samtykke fra LJM. Informationen må ikke
overdrages eller udleveres til tredje part, hverken direkte eller i succession til modtagerens rettigheder.
160787
OMPG R160 to mieszadło wysokiej wydajności przeznaczone dla dużych
zbiorników składowych i lagun.
OMPG R160 ma wysoką wydajność mieszania gnojowicy z dużą
zawartością SM.
Śmigła i armatura montażowa mieszadeł OMPG R160 mogą być w wersji
NIRO dla bardzo agresywnych mediów
Napięcie znamionowe
I-A
Kabel
IKlasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie elektryczne
n2
Przekładnia
Powłoka zewnętrzna
Załączanie
Obudowa silnika
Korpus przekładni
Śmigło
Wał silnika
Wał napędu
Uszczelnienie od str. silnika
Uszczelnienie od str. śmigła
Aparatura montażowa
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dim.
OMPG R160- 15/268- 850-2S/A400-50-F/O/
3x400V / 50Hz / 4-polig
Natężenie
10 m H07RN 12x2,5mm2 (* 7G4 + 3X1,5 mm² S07RN-F)
F, 155º
IEC 34-5 IP68
Bimetal i czujnik przecieku
Prędkość obrotowa śmigła
Przekładnia planetarna
Lakier ochronny
Bezp. / Star Delta / łagodny rozruch
żeliwo szare GG20
żeliwo szare GG25
2-płatowe z St. 52-3
St. 52-3
1.4460
węgiel / ceramika
SiC/SiC
stal ocynkowana
Może być dostarczone w wersji EEx.
ATEX (II 2 G Ex d IIB T3). poza18,5kW .
14
Mieszadła zatapialne do zastosowania w biogazowniach:
•
•
•
•
•
zbiorniki wstępnego mieszania
przepompownie
Fermentatory
zbiorniki pofermentacyjne
zbiorniki składowe
Cechy urządzeń:
• podwójne uszczelnienie mechaniczne
• niezawodne zabezpieczenie silnika przez zastosowanie wyzwalacza bimetalicznego oraz czujnika przecieków
• zredukowane obroty dzięki optymalnie zwymiarowanej przekładni
planetarnej
• duża średnica śmigła
• duża wydajność mieszania zoptymalizowana przez odpowiednio
dobraną średnicę i kształt śmigła, obroty oraz wydajny silnik
• serwis zależny od przebiegu
Moc silnika do 18,5 kW. Urządzenia z certyfikatem Eex (II 2
G Ex d IIB T3). 18,5kW bez ATEX.
Armatura dla mieszadeł zatapialnych:
• ze stali nierdzewnej (V2A lub V4A) lub stali ocynkowanej ogniowo
• Regulacja według wyboru może odbywać się od boku lub od góry,
także dla zbiorników szczelnie zamkniętych
Opracujemy dla Państwa optymalne rozwiązanie dla kogeneracji i
homogenizacji z uwzględnieniem konsystencji / rodzaju medium!
15
16
17
Mieszadła (typ Slalom) do kanałów z systemem cyrkulacji do
najczęściej występujących obór
Mieszadła slalomowe LJM są odpowiednim i optymalnym
rozwiązaniem dla mieszania gnojowicy w kanałach.
Jeśli tylko istnieje połączony system kanałów, można zastosować
mieszadło typu Slalom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mieszadła slalomowe ułatwiają gospodarkę gnojowicy w oborze
nie wymaga instalacji spłukujących i zaworów
zapewniają utrzymanie stale zhomogenizowanej gnojowicy dzięki
automatycznemu sterowaniu
codzienne mieszanie zapobiega przed zagazowaniem i wytworzeniem „kożucha“
LJM posiada w ofercie mieszadła o mocy 7,5kW, 11kW,
15kW i 18,5kW
Wszytkie rodzaje mają ten sam wymiar montażowy. W przypadku
rozbudowy można zastosować mieszadło większej mocy
mieszadło nie wymaga częstego serwisu. Tylko 1x w roku wymagana jest kontrola i wymiana oleju
solidna konstrukcja mieszadła zapewnia długa żywotność
Obudowa silnika i przekładni są wykonane z żeliwa szarego, natomiast armatura montażowa ze stali w ocynku.
Armatura może być również w wersji NIRO.
18
A
B
C
D
E
Typ
P2
kW
I
A
n2
min-1
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
OMPG S132- 7,5kW-2S
7,5
15,2
268
900
650
332
765
900
OMPG R160-11,0kW-2S
11,0
25,3
268
900
650
332
850
900
OMPG R160-15,0kW-2S
15,0
29,8
268
900
650
322
850
900
OMPG R160-18,5kW-2S
18,5
35,5
268
900
650
332
850
900
Za zapytaniem mieszadło może być w wersji 3x230V.
18,5kW* tylko 3x400V.
Mieszadło slalomowe OMPG K160 jest kompaktowym urządzeniem do
zastosowania w systemie cyrkulacyjnym kanałów podrusztowych
Mieszadło posiada bardzo dużą wydajność mieszania dzięki zoptymalizowanej kombinacji prędkości obrotowej, wydajności silnika oraz formy
śmigła.
P2
Napięcie znamionowe
Kabel
Klasa izolacji
Klasa ochrony silnika
Zabezpieczenie elektryczne
I-A
Przekładnia
Powłoka zewnętrzna
Załączanie
Obudowa silnika
Korpus przekładni
Śmigła
Wał silnika
Wał napędowy
Uszczelnienie od str. silnika
Uszczelnienie od str. Śmigła
Armatura montażowa
n2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Moc silnika
3x400V / 50Hz / 4-polig
10 m H07RN 12x2,5mm2 (* 7G4 + 3X1,5 mm² S07RN-F)
F, 155º
IEC 34-5 IP58
Bimetal i czujnik przecieku
Natężenie
Przekładnia planetarna
Lakier ochronny
Star Delta / Łagodny rozruch
GG20
GG25
2-Blatt aus St. 52-3
St. 52-3
1.4460
Węgiel / ceramika
SiC/SiC
Stal ocynkowana
Prędkość obrotowa śmigła
19
Teraz także z montażem czołowym
PL
nasz
ż
e
i
n
w
my ró
Poleca y katalog dla a
k
now
oborni
y
z
c
a
i
n
zgar
LJM Agro

Podobne dokumenty