szkolny zestaw podręczników

Transkrypt

szkolny zestaw podręczników
Wykaz podręczników
przeznaczonych do klasy II na rok szkolny 2015/2016 Typ szkoły: szkoła podstawowa (kl. I‐III) Rodzaj zajęć edukacyjnych: edukacja wczesnoszkolna
L.p. 1.
Klasa Rodzaj zajęć Edukacja
wczesnoszkolna
2.
Język angielski
3.
Religia
Tytuł podręcznika Autor podręcznika „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1A”
„Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2A”
„Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3A”
„Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4A”
„Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1”
„Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2”
„Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3”
„Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4”
Maria Lorek
Monika Zatorska
Moje ćwiczenia. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 1.
Moje ćwiczenia. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 2.
Moje ćwiczenia. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 3.
Moje ćwiczenia. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 4.\
Moje ćwiczenia matematyka. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 1.
Moje ćwiczenia matematyka. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 2.
Moje ćwiczenia matematyka. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 3.
Moje ćwiczenia matematyka. Ćwiczenia do szkoły podstawowej dla klasy 2. Część 4.
Ewa Dulemba
Jolanta Faliszewska
Grażyna Lech
Agnieszka Opala
Iza Parlicka
Aleksandra Ziewiecka
Tiger 2– książka ucznia
Tiger 2– zeszyt ćwiczeń
Jezus przychodzi do nas – podręcznik
Jezus przychodzi do nas - ćwiczenia
Maria Lorek
Agata Ludwa
Carol Read
Mark Ormerod
Magdalena Kondro
D. Kurpiński
M. Piątek
J. Snopek