13:30 ABC pracy w instytucjach i agencjach UE 13:45

Transkrypt

13:30 ABC pracy w instytucjach i agencjach UE 13:45
Szkolenia podczas targów: Kariera na Językach, 19 maja 2015 r., Col. Novum UAM Poznań
Sala C1
11:30 – 13:30
ABC pracy w instytucjach i agencjach UE
Agnieszka Zakrzewska
(EU Careers Ambassador,
członek Team Europe)
Sala 101
Zapraszamy do kontaktu z pracodawcami
przy stoiskach wystawienniczych
Natalia Konował
(Doradca EURES,
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)
11:30 – 12:30
Career in BPO Business Process Outsourcing.
Bartosz Korczyk
(Transline Group)
12:30 – 14:00
Efektywne uczenie się lepiej, przyjemniej i szybciej.
Justyna Bąk
13:45 – 15:00
W jaki sposób przygotować się
do wyjazdu za granicę i bezpiecznie
szukać pracy?
Sala 102
Zapraszamy do kontaktu z pracodawcami
przy stoiskach wystawienniczych
12:45 – 13:45
Lektor na rynku pracy.
Maciej Szczepański
(Szkoła Języka Norweskiego Zoozanko)
14:00 – 15:00
Kariera w organizacjach
międzynarodowych.
Joanna Buszkiewicz
(Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań)
Kariera na Językach 2015
Szkolenia podczas targów: Kariera na Językach, 19 maja 2015 r., Col. Novum UAM Poznań
11:30 – 13:30 ABC pracy w instytucjach i agencjach UE
Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska (EU Careers Ambassador, członek Team Europe)
Myślisz o międzynarodowej karierze? Chcesz pracować z ludźmi z całego świata, uczyć się nowych języków i podróżować? Jeśli Twoja odpowiedź
na te pytania brzmi tak, to instytucje lub agencje Unii Europejskiej mogą być dla Ciebie wymarzonym pracodawcą.
Przyjdź na spotkanie, na którym dowiesz się:
 Jakie są wymogi przystąpienia do rekrutacji?
 Co daje praca w UE?
 Jak wygląda proces rekrutacyjny od A do Z?
 Jakie są formy zatrudnienia?

Jak zgłosić się na staż w instytucjach/agencjach UE?
11:30 – 12:30 Career in BPO - Business Process Outsourcing.
Prowadzący: Bartosz Korczyk (Transline Group)
During the presentation we will discuss the following issues:
 What it is the BPO and why to make a career in the industry,
Kariera na Językach 2015
Szkolenia podczas targów: Kariera na Językach, 19 maja 2015 r., Col. Novum UAM Poznań
 Types of BPO,
 The future of BPO in Poland,
 Professional development in BPO,
 Ins and outs of working in a call center,,
 What opportunities for professional development are people who don't know Polish,
 Planning career paths for international students.
12:30 – 14:00 Efektywne uczenie się - lepiej, przyjemniej i szybciej.
Prowadząca: Justyna Bąk
Seminarium ma na celu zaprezentowanie oraz przetrenowanie wybranych metod i technik efektywnego uczenia się i zapamiętywania.
Dzięki udziałowi w seminarium:
 poznasz podstawowe zasady lepszego zapamiętywania,
 dowiesz się dlaczego zapominamy oraz w jaki sposób szybciej i sprawniej uczyć się różnego rodzaju treści.
Każdy z nas ma dobrą pamięć, ale nie każdy potrafi korzystać z jej bogactwa, dlatego omówimy ważne prawa i zasady rządzące naszą pamięcią.
Przekonaj się, że nauka może być przyjemna i dawać większą satysfakcję!
Kariera na Językach 2015
Szkolenia podczas targów: Kariera na Językach, 19 maja 2015 r., Col. Novum UAM Poznań
12:45 – 13:45 Lektor na rynku pracy.
Prowadzący: Maciej Szczepański (Szkoła Języka Norweskiego Zoozanko)
Jeśli nauka języka obcego to Twoja pasja a zawodowo chciałbyś(łabyś) zaszczepić tą pasję innym – szkolenie Lektor na rynku pracy jest właśnie
dla Ciebie!
W czasie szkolenia dowiesz się m.in.:
 jakie umiejętności i cechy charakteru powinien mieć dobry lektor,
 poznacie prawne aspekty pracy lektora,
 czy to się opłaca, czyli ile zarabiają lektorzy?
 co wybrać: współpracę ze szkołą językową czy działalność freelancera?
 od lektora do dyrektora, czyli kariera w branży nauczania języków obcych.
13:45 – 15:00 W jaki sposób przygotować się do wyjazdu za granicę i bezpiecznie szukać pracy?
Prowadząca: Natalia Konował (Doradca EURES, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)
Swobodny przepływ osób to fundamentalne prawo gwarantowane wszystkim obywatelom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Otwarcie zagranicznych rynków pracy i łatwiejszy do nich dostęp powodują, iż coraz częściej poszukujemy pracy poza granicami Polski. Wyjazdy do pracy za
granicę chociaż są atrakcyjne pod wieloma względami, to mogą również okazać się niebezpieczne.
Kariera na Językach 2015
Szkolenia podczas targów: Kariera na Językach, 19 maja 2015 r., Col. Novum UAM Poznań
Należy więc pamiętać o tym, że podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę zawsze powinno być poprzedzone zebraniem rzetelnych i szczegółowych informacji,
a nie powinno być oparte na emocjach lub potrzebie chwili.
Spotkanie ma na celu przekazanie zasad bezpiecznego wyjazdu i podejmowania pracy poza granicami Polski.
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z informacjami m.in. z zakresu:
 metod poszukiwania pracy m.in. za pośrednictwem Publicznych Służb Zatrudnienia, agencji zatrudnienia oraz metod poszukiwania pracy „na własną
rękę”,
 metod weryfikacji legalności firm oraz agencji zatrudnienia,
 formalności związanych z przeprowadzką za granicę oraz podjęciem zatrudnienia,
 praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy,
 instytucji wpierających mobilność zawodową i udzielających wsparcia z zakresu prawa pracy,
 postępowania w trakcie pobytu za granicą w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności.
Dla uczestników zajęć przewidziane są materiały informacyjne.
14:00 – 15:00 Kariera w organizacjach międzynarodowych.
Prowadząca: Joanna Buszkiewicz (Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań)
Wykład skierowany do studentów zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia w organizacjach międzynarodowych, w tym instytucjach
Unii Europejskiej. Podczas spotkania dowiesz się m.in.:
 gdzie najłatwiej znaleźć informacje o wolnych stanowiskach,
Kariera na Językach 2015
Szkolenia podczas targów: Kariera na Językach, 19 maja 2015 r., Col. Novum UAM Poznań
 jakie są zasady naboru,
 jakie są oczekiwania wobec kandydatów,
 jak wygląda proces rekrutacji.
Kariera na Językach 2015

Podobne dokumenty