ZADANIE 1:

Transkrypt

ZADANIE 1:
Ćwiczenie 14
1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą konwersja.doc
2. Wykonaj następujące czynności:
•
•
•
•
•
Wpisz tekst oddzielając jego sekcje przyciśnięciem klawisza tab:
o LP
o Nazwisko
o Imię
o Kwota
W kolejnych 3 liniach wpisz odpowiadające nagłówkowi dane.
Konwertuj tekst na tabelę.
Powtórz procedurę konwersji zastępując znaki tabulacji średnikami.
Sformatuj w dowolny sposób krawędzie i komórki tabeli
LP
1
2
3
Nazwisko
Kowalski
Nowak
Piasecka
Imię
Kwota
Jan
Piotr
Katarzyna
1950
2030
1845
Ćwiczenie
1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą tabele.doc
2. Wykonaj następujące czynności:
•
•
•
•
•
•
•
•
Używając polecenia Tabela -> Wstaw, wstaw tabelę zawierającą następujące kolumny:
o LP
o Artykuł
o Ilość
o Cena
Wykonaj tą samą tabelę używając ikony Wstaw tabelę w standardowym pasku narzędzi.
Dodaj do tabeli kolumnę Do zapłaty.
Zmień szerokość kolumn tak, aby dopasować je do zawartości.
Wstaw do ostatniego wiersza, formuły sumujące wartości z komórek powyżej
Scal komórki w pierwszym wierszu oraz odpowiednie komórki w ostatnim wierszu.
Dodaj tytuł tabeli: Rachunek
Sformatuj dowolnie wygląd tabeli, skorzystaj z autoformatowania tabeli
Rachunek
LP
Artykuł
1
2
3
Łącznie
Ilość
Cena
Do zapłaty

Podobne dokumenty