Ćwiczenie 1 Stosując scalanie, dzielenie

Transkrypt

Ćwiczenie 1 Stosując scalanie, dzielenie
Ćwiczenie 1
 Stosując scalanie, dzielenie komórek zbuduj tabelę o poniższym kształcie.
 Sformatuj tabelę według wzoru 1 – otocz tabelę i komórki odpowiednimi krawędziami oraz
wypełnij je wybranym kolorem.
Spożycie dzienne w gramach
Tłuszcze
Mężczyźni
kobiety
Dzienne spożycie w gramach
praca
fizyczna
ciężka
anie
Umiarkow
praca
fizyczna
Ciężka
fizyczna
praca
kobiety
ciężka
anie
Umiarkow
praca
Ciężka
fizyczna
mężczyźni
Tłuszcze
Wzór 1
Ćwiczenie 2
 Ponumeruj wiersze w kolumnie „Lp.”
 Dopasuj szerokość kolumn do ich zawartości.
 Między kolumny „Imię” i „Klasa” wstaw dodatkową kolumnę o nagłówku „Wiek”. Kolumnę
wypełnij danymi (dowolne cyfry z przedziału 7-15).
 Po środku tabeli wstaw dodatkowo 2 wiersze i wypełnij je.
 Skopiuj tabelę i usuń wybrane przez siebie elementy
Lp.
Nazwisko
Nowak
Pawlak
Kowalska
Lipska
Marciniak
Gromadzka
Podemski
Witczak
Mazankiewicz
Kurpiński
Imię
Ewa
Bartosz
Izabela
Maria
Karol
Lidia
Stefan
Weronika
Elżbieta
Andrzej
Klasa
II
IV
VI
III
III
IV
V
V
III
VI
Ćwiczenie 3
 Wstaw tabelę składająca się z 4 kolumn i 6 wierszy (stała szerokości kolumn )
 Narysuj tabelę składającą się z 3 kolumn i 5 wierszy (rozmiar dowolny)