POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W POZNANIU

Transkrypt

POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W POZNANIU
POLSKA AKADEMIA NAUK
ODDZIAŁ W POZNANIU
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w części otwartej
84. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ODDZIAŁU PAN
która odbędzie się w czwartek, 5 czerwca 2014 r. o godz. 12.00
w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19
W części otwartej wystąpią
Laureaci II edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2013
w pięciu obszarach naukowych:
Dr Wolfgang Brylla, Uniwersytet Zielonogórski
D
Berlin w powieściach Hansa Fallady
Nagroda
N
g
w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
Dr in
inż. Agnieszka
eszka Pietrzyk
Pietrzy , Instytut
tytut Chemii Bioorgan
Bioorganicznej
cznej PAN
pleksu białek zapasowych jedwabnika morwowego
orwowego przy pomocy kr
ystalografii rrentgenowskiej
ntg
Odkrycie kompleksu
krystalografii
Nagroda w obszarze nauk biologicznych
iol
i rolniczych
Mgr Michał Jakubowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Geneza i paleoekologia koralowcowo-liliowcowych “wiszących ogrodów” z Dewonu południowego Maroka
Nagroda w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi
Mgr inż. Łukasz Klapiszewski, Politechnika Poznańska
Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina
Nagroda w obszarze nauk technicznych
Mgr Agnieszka Malcher, Instytut Genetyki Człowieka PAN
Potencjalne biomarkery azoospermii nieobstrukcyjnej zidentyfikowane za pomocą
analizy profilu ekspresji genów
Nagroda w obszarze nauk medycznych
Konkurs Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą,
której wiodącym autorem jest doktorant, ma na celu popularyzację osiągnięć badawczych młodych adeptów nauki
oraz podkreślenie roli Polskiej Akademii Nauk w promocji nauki oraz jej szczególnej obecności w regionie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
Nagrody są przyznawane raz w roku za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie.
Wstęp wolny.