program do pobrania

Transkrypt

program do pobrania
KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE
2016
GDAŃSK
21-22 STYCZNIA 2016
PROGRAM
Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2016
Organizatorzy:
KRASP, GUMed, Urząd Miejski w Gdańsku, Perspektywy
Miejsce:
Auditorium Primum, budynek Atheneum Gedanense Novum
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42
(wg stanu na 5.01.2016)
ŚRODA
13:00 - 17:30
Wydarzenie towarzyszące
Seminarium: Working with Agents - w języku angielskim (dla uczelni
uczestniczących w programie "Study in Poland").
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk
15:00 - 19:00
Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk
19:00 - 21:00
Welcome reception
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk
CZWARTEK
08:30 - 09:30
Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: budynek Atheneum Gedanense Novum GUMed, Gdańsk, Al.
Zwycięstwa 41-42
09:30 - 10:0
Uroczyste otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu
Śląskiego, członek European University Association Board
Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska
Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
10:00 - 11:30
Sesja plenarna I
Współpraca polskich uczelni z krajami Ameryki Łacińskiej
Prowadzący: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor
Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszeni:
Andrzej Braiter, ambasador RP w Brazylii: - Program stypendialny
rządu Brazylii "Nauka bez granic"; uwaga: połączenie przez Skype
Dr Joanna Gocłowska-Bolek, pełnomocniczka
przewodniczącego KRASP w zakresie współpracy z państwami
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dyrektorka Centrum Studiów
Latynoamerykańskich UW: - Współpraca z Brazylią, Chile,
Argentyną i Meksykiem
Patricia Beatriz Salas, ambasador Republiki Argentyńskiej w
Polsce: - Umowa miedzy CIN/CRUP a KRASP w świetle dalszej
współpracy uczelni argentyńskich i polskich
Lucas Akira C. Hirai, student z Brazylii, GUMed: - Doświadczenia
programu "Nauka bez granic" w Polsce na przykładzie studentów
GUMed
Dyskusja
11:30 - 12:00
przerwa kawowa
12:00 - 13:30
Sesja plenarna II
Jak promować szkolnictwo wyższe za granicą - marketing nowej
generacji
Prowadząca: Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji
Edukacyjnej „Perspektywy”, członkini zarządu Academic Cooperation
Association
Występujący:
Christopher Price, CEO, Adventus Education: - Youth Trends in
Higher Education Online Marketing (wystąpienie w języku
angielskim)
Susanne Feiertag, koordynatorka projektów: "Make it in the
Netherlands" oraz "Cooperation with Central and Eastern
Europe", EP-Nuffic, Holandia: - International marketing of higher
education - experience of the Netherlands (wystąpienie w języku
angielskim)
Paweł Tkaczyk, prezes agencji brandingowej MIDEA: - Najnowsze
trendy: Sześć pytań o personę – jak konstruować komunikaty, które
skutecznie dotrą do młodych na całym świecie?
Dyskusja
13:30 - 14:45
lunch
14:45 - 16:15
Sesja plenarna III
Umiędzynarodowienie - jak to robimy w Gdańsku
Prowadzący: Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego
Występujący:
Anna Zbierska, z-ca dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i
Komunikacji Społecznej, Urząd Miejski w Gdańsku: - GDAŃSK
WELCOMES YOU - dobre praktyki w ramach projektu "Study in
Gdańsk”
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - prorektor ds. nauki,
Uniwersytet Gdański: - Uniwersytet Gdański - droga do "światowej"
uczelni
Dr Sławomir Wójcik, kierownik Uczelnianego Biura Rekrutacji,
Gdański Uniwersytet Medyczny: - Współpraca ze stypendystami
zagranicznych programów rządowych - na przykładzie studentów
Królestwa Arabii Saudyjskiej
Karolina Jędrzejkowska, kierownik Działu Międzynarodowej
Współpracy Akademickiej, Politechnika Gdańska: - Indie jako rynek
rekrutacyjny dla polskich uczelni
Dyskusja
16:15 - 16:30
przerwa kawowa
16:30 - 18:00
Sesja plenarna IV
Rekrutacja studentów zagranicznych – kluczowe rynki, nowe
inicjatywy
Prowadzący: Dr Kazimierz Bilanow, koordynator ds.
międzynarodowych, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
Zaproszeni:
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki
Opolskiej, Yingnan Sun, główny specjalista ds. współpracy
międzynarodowej, PO: - Chińskie wyzwanie: One Belt One Road czy polskie uczelnie odnajdą się na Jedwabnym Szlaku?
Arif Erkol, kanclerz Grupy Uczelni Vistula: - Turcja bliżej niż dalej
Waldemar Siwiński, prezes Zarządu, Fundacja Edukacyjnej
"Perspektywy": - Czas na agencje rekrutacyjne.
Dyskusja
19:30 - 22:00
Uroczysta kolacja połączona z Galą konkursu INTERSTUDENT - na
najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2015
miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1,
Gdańsk
PIĄTEK
09:30 - 11:00
Sesja plenarna V
Umiędzynarodowienie w praktyce
Prowadząca: Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą,
Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Zaproszeni:
Justyna Sidor, główna specjalistka ds. Nowych Mediów, Biuro
Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego: - Facebook to nie
wszystko
Joanna Zadarko, doradca ds. kształcenia międzynarodowego,
Dział Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Magdalena Kudewicz-Kiełtyka,
główna specjalistka ds. PR, Politechnika Śląska w Gliwicach: Internationalization at home – projekt SUCTI jako narzędzie służące
do zmiany perspektywy pracowników administracji.
Edyta Lachowicz-Santos, kierownik Zespołu Promocji
Zagranicznej w Biurze Promocji i Nowych Mediów, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach - Relacje z absolwentami jako istotny
element procesu umiędzynarodowienia uczelni"
Prezentacja publikacji "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich
uczelni":
Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej
„Perspektywy”, członkini zarządu ACA; dr Marek Zimnak, prezes
Stowarzyszenia PRom
Dyskusja
11:00 - 11:30
przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Gość konferencji
Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu
Współpracy Międzynarodowej MNiSW: - Internacjonalizacja w
priorytetach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12:00 - 13:30
Sesja plenarna VI
Partnerzy umiędzynarodowienia
Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (tbc)
Zaproszeni:
Dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy
programów badawczych UE: - Program Ramowy Horyzont 2020 na
rzecz umiędzynarodowienia uczelni
Dr Danuta Romaniuk, Uniwersytet Warszawski: - "International
University": Rekomendacje projektu IntUni dla podnoszenia jakości
kształcenia w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym
Dr inż. Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Kształcenia, Politechnika Krakowska: - Centra językowe a
internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce
Płk Robert Bagan, z-ca dyrektora Zarządu d/s Cudzoziemców,
Komenda Główna Straży Granicznej
Katarzyna Rzesoś-Radzka, naczelnik wydziału, Urząd d/s
Cudzoziemców
Dyskusja
13:30 - 14:00
Sesja końcowa
Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce –
w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Prof. dr hab. Janusz Moryś
Waldemar Siwiński
14:00 - 15:00
Farewell lunch
MIEJSCE
Auditorium Primum, budynek Atheneum Gedanense Novum
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42,
Dane do Mapy ©2016 Google
ORGANIZATORZY
Konferencja
Rektorów
Akademickich
Szkół
Polskich
Gdański
Uniwersytet
Medyczny
© 2015 Study in Poland
Urząd
Miejski
w Gdańsku
Fundacja
Edukacyjna
Perspektywy