trzy oddziały straży pożarnej w walii podjęły współpracę w zakresie

Transkrypt

trzy oddziały straży pożarnej w walii podjęły współpracę w zakresie
TRZY ODDZIAŁY STRAŻY POŻARNEJ W WALII PODJĘŁY
WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE REKRUTACJI PEŁNOETATOWYCH
STRAŻAKÓW
Czy czujesz się na siłach, by dołączyć do naszych zespołów?
Szukamy dynamicznych i zdyscyplinowanych osób, które zechcą poświęcić się, by uczynić
Walię bezpieczniejszym miejscem.
Chętni będą musieli udowodnić, że podzielają nasze podstawowe wartości i są przygotowani, by
poddać się szkoleniom i treningom kondycyjnym koniecznym, by sprostać wyzwaniom
związanym z codzienną pracą.
Mimo, że strażacy są wyszkoleni, by radzić sobie w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i
pożarniczych, ważne jest, by byli przygotowani do pracy w swoich społecznościach,
ograniczając ryzyko, odwiedzając domy, szkoły i grupy społeczne, dzieląc się informacjami w
zakresie bezpieczeństwa.
Jeśli jesteś zainteresowany/a, prosimy o zarejestrowanie się w naszym systemie internetowym,
dostępnym na naszej stronie w zakładce Rekrutacja/Kariera, w poniższych terminach:
Rozpoczęcie rejestracji online – 06:00, poniedziałek 28 września
Zakończenie rejestracji online – 23:59, wtorek 29 września
Rejestracji można dokonać o każdej porze w terminach określonych powyżej. Tylko osoby, które
dokonały rejestracji będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
Uwaga: Rejestracja poza terminami określonymi powyżej nie będzie możliwa. Podania
złożone w jakikolwiek inny sposób, niż określony powyżej, nie będą brane pod uwagę.
Oddziały Straży Pożarnej w Walii rozpoznają wartość różnorodności pracowników i
zachęcają osoby z różnych środowisk zainteresowane współpracą na rzecz całej Walii.
Niniejszy proces rekrutacji może być zrealizowany w języku angielskim lub walijskim.