Generuj PDF - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Transkrypt

Generuj PDF - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Źródło:
http://www.urzadpracy.pl/pl/bezrobotni-i-poszukuja/rejestracja-bezrobotny/dokumenty-wymagane-do-1/12732,Dokumenty-w
ymagane-do-rejestracji-osob-powracajacych-z-zatrudnienia-w-krajach-UE.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 14:58
Dokumenty wymagane do rejestracji osób
powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu lub w celu sporządzenia kserokopii pracownikowi dokonującemu rejestracji oryginały dokumentów,
o których mowa w zakładce „Dokumenty wymagane do pierwszej i ponownej rejestracji jako bezrobotny” oraz:
●
druk U1 (dawniej formularz E 301),
●
inne dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy za granicą,
●
w przypadku braku powyższych dokumentów osoba rejestrująca się składa pisemne oświadczenie o okresie pracy za granicą.
Po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy ul. Ogrodowej 5b, 58-306 Wałbrzych, do pokoju nr 304 w celu:
●
potwierdzenia okresów pracy za granicą, w przypadku braku dokumentów, o których mowa wyżej,
●
złożenia wniosku o przyznanie prawa do zasiłku po pracy za granicą.
Metryka strony
Data publikacji 23.01.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor: Bożena Zachwyc
Liczba wejść: 4713
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty