Propozycje tematów prac dyplomowych

Transkrypt

Propozycje tematów prac dyplomowych
Propozycje tematów prac dyplomowych
rok 2015
dr inż. Arkadiusz Chrobot
Wymagam, aby część opisowa wszystkich prac dyplomowych była
wykonana z użyciem narzędzia LATEX!
Projekty inżynierskie
Temat: Sterowanie mobotem za pomocą urządzenia mobilnego
Opis
Celem projektu jest opracowanie oprogramowania, które umożliwi sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu robotem mobilnym Pioneer 3-at lub Pioneer 3-dx, na podstawie obrazu przesyłanego z kamery wideo robota oraz odczytów z innych czujników.
Środowisko: Android i Linux
Języki programowania i/lub biblioteki: Java, c, inne
Uwagi
Prace magisterskie
Temat: Aplikacja do automatyzacji testów aplikacyjnych usług internetowych
Opis
Uwagi
Celem
pracy
jest
opracowanie
oprogramowania
po- Temat zarezerwowany
zwalającego
zautomatyzować
projektowanie
i
wykonywanie
testów
aplikacyjnych
usług
internetowych.
Języki programowania i/lub biblioteki: c++, qt, inne
Temat: Zdalny dostęp do urządzeń usb w systemie Linux
Opis
Uwagi
Celem
pracy
jest
opracowanie
oprogramowania
typu
klient-serwer, składającego się ze sterowników i dodatkowych elementów, które pozwoli na dostęp do urządzeń
usb
zainstalowanych
na
zdalnym
komputerze.
Środowisko: Linux
Języki programowania i/lub biblioteki: c, libusb, inne
Temat: Debugger dla Arduino ide
Opis
Uwagi
Celem pracy jest rozszerzenie środowiska do programowania zestawów mikrokontrolerowych o funkcję debuggera, pozwalającego
na wykonanie pracy krokowej i obserwacji stanu wykonania programu na komputerze, do którego dany zestaw jest podłączony.
Środowisko: Linux, Windows, MacOS
Języki programowania i/lub biblioteki: c, Java, inne
1