Ginekomastia pokwitaniowa - czy leczenie

Komentarze

Transkrypt

Ginekomastia pokwitaniowa - czy leczenie
Ginekomastia pokwitaniowa
- czy leczenie selektywnymi modulatorami
receptora estrogenowego może być
uzasadnione?
Kaja Giżewska-Kacprzak,
Jacek Materny, Hanna Chojnacka, Lidia Babiak-Choroszczak, Elżbieta Gawrych
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
Gdańsk 2014
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Ginekomastia
Nat Rev Endocrinol. 2014 Aug 12.
Gynaecomastia-pathophysiology, diagnosis and treatment.
Narula HS, Carlson HE.
Definicja
Diagnostyka
Kwalifikacja do operacji
Technika operacyjna
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Cel pracy
Ocena występowania receptora estrogenowego i progesteronowego
w ginekomastii pokwitaniowej - jednostronnej i obustronnej
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Materiał
•
Retrospektywna analiza materiału:
•
31 pacjentów z ginekomastią pokwitaniową
operowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i
Onkologicznej PUM w Szczecinie w latach 2000-2014
•
Ginekomastia jednostronna: 8 pacjentów
•
Ginekomastia obustronna: 23 pacjentów
•
Usunięte 54 gruczoły piersiowe (8/35)
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Metodyka
Preparaty
Utrwalanie
Immunohistochemia
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Metodyka
Analiza komputerowa
Metodyka
Aperio Nuclear v9
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wyniki
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Wnioski
•
Wysoka ekspresja receptorów estrogenowych w badanych preparatach,
wskazuje iż estrogen i ewentualna nadwrażliwość na estrogen mogą być
odpowiedzialne za przerost tkanki gruczołów piersiowych u chłopców w
okresie pokwitania.
•
Istotna różnica między występowaniem receptora estrogenowego
w ginekomastii jednostronnej i obustronnej jest punktem wyjścia
dla dalszych badań nad ich potencjalnie zróżnicowaną etiologią.
•
Leczenie
modulatorami
receptorów
się być uzasadnione w tej grupie chorych.
estrogenowych
wydaje
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Co dalej?
J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(9-10):803-7.
Tamoxifen therapy for the management of pubertal gynecomastia: a systematic review.
Lapid O, van Wingerden JJ, Perlemuter L.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2008 May;21(5):449-54.
Long-term follow-up of tamoxifen treatment in adolescents with gynecomastia.
Derman O1, Kanbur N, Kilic I, Kutluk T.
J Pediatr. 2004 Jul;145(1):71-6.
Beneficial effects of raloxifene and tamoxifen in the treatment of pubertal gynecomastia.
Lawrence SE1, Faught KA, Vethamuthu J, Lawson ML.
Breast. 2006 Apr;15(2):276-80.
The role of tamoxifen in the management of gynaecomastia.
Hanavadi S1, Banerjee D, Monypenny IJ, Mansel RE.
Int J Adolesc Med Health. 2003 Oct-Dec;15(4):359-63.
Tamoxifen treatment for pubertal gynecomastia.
Derman O1, Kanbur NO, Kutluk T.
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014
Dziękuję
Kaja Giżewska-Kacprzak 2014