Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Elbląg, dnia 29.04.2010r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Główny księgowy w Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu – ½ etatu.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została
wybrana Pani Bożena Szulc zamieszkała w Elblągu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka spełnia kryteria wymagane
do pracy na w/w stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem z zakresu
objętego naborem, co może zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań.

Podobne dokumenty