Syndyk FONOGRAM Marek Kamiński w upadłości

Transkrypt

Syndyk FONOGRAM Marek Kamiński w upadłości
Syndyk FONOGRAM Marek Kamiński w upadłości likwidacyjnej w Warszawie
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci:
1. Wyposażenia salonu sprzedaży (meble, sprzęt RTV i komputerowy) oraz płyt CD, DVD, Blu-Ray, kaset VHS i MC.
2. Samochodu ciężarowego Volkswagen Caravelle 2.0 TDi, 2010 r., 8-osobowy, srebrny.
3. Samochodu ciężarowego Volkswagen Caravelle 2.0 TDi, 2010 r., 8-osobowy, brązowy
Regulamin konkursu ofert oraz opis ruchomości wraz z cenami wywoławczymi dostępny jest na stronie
www.syndyk.info.pl
Oferty na zakup ruchomości należy składać na piśmie w terminie do 26 września 2011 r. faksem nr 22 622 92 61, mailem:
[email protected] lub osobiście w biurze syndyka Warszawa, ul. Nowogrodzka 48/22.
Datą złożenia oferty jest data wpływu.
Informacje nt. konkursu można uzyskać w biurze syndyka pod nr. tel. 22 626 93 76/77 w godz. 10.00 - 15.00 lub emailem.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Podobne dokumenty