kuluk - Wydział Intermediów

Transkrypt

kuluk - Wydział Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Intermediów, Pracownia Audiosfery, Kraków 2015
KULUK
Jakub Nowara (nr albumu 9430)
Promotor: prof. Marek Chołoniewski
Spis treści:
K
U
L
U
K
2
K
Külük, to słowo pochodzące z języka jakuckiego. Najpopularniejsze znaczenie
na jakie można trafić, to "cień". Jakkolwiek jest to szersze pojęcie, definiowane
równolegle jako "duch", "człowiek", "ziemia". Dla tubylca słowo to jest czymś więcej.
Wszystkie elementy znaczeniowe przeplatają się ze sobą tworząc całościowy sens
będący
rzeczywistością
"magiczną"
i
odnoszący
się
do
rzeczywistości.
Szaman syberyjski. "Człowiek" mający kontakt z "ziemią" i "duchem".
Semantyka słowa Külük jest bardzo ciekawa, ponieważ jest ono symetryczne,
czyli jest palindromem, a ma to bezpośredni związek ze znaczeniem.
3
U
Na potrzeby projektu KULUK zaprojektowałem identyfikację wizualną:
Obraz ten przedstawia słowo KULUK, którego zdublowanie (odbicie lustrzane)
powoduje dodatkową symetrię znaku. Występują tu zatem cztery kierunki. Cztery
kierunki odnoszą się do "ziemi", ale także do "przestrzeni" jako takiej, nie tylko
fizycznej, a więc kosmologicznej. Znak skonstruowany jest z prostych linii.
Estetyka
ta
odnosi
się
do
pierwotnej
formy
ekspresji.
W swojej strategii artystycznej odwołuję się, między innymi, do szamanizmu
syberyjskiego, który jest prawdopodobnie ostatnią na ziemi enklawą pierwotnej
duchowości nieskażonej cywilizacją zachodnią, a co za tym idzie, komercją
i postępem naukowym / technologicznym. Dominacja myślenia racjonalnego
i uzasadniania, również w obrębie działań artystycznych oraz kultury współczesnej,
spowodowała wykluczenie innych dróg poznawczych, stając sie paradygmatem,
który w moim rozumieniu jest językiem-mechanizmem kontroli.
4
L
KULUK, to nazwa "działania", które rozpocząłem w czasie toku studiów na
Wydziale Intermediów, ale poza systemem edukacyjnym. KULUK jest działaniem
długofalowym i tymczasowym. KULUK nie jest osobą. KULUKIEM nazywam
wszystkie dotychczasowe elementy istniejące w tym zbiorze, a także te, które
zaistnieją
w
tym
zbiorze
w
przyszłości.
KULUK:
- intencja
- słowo / nazwa
- identyfikacja wizualna
- dźwięk
- akcyjność
- rzeźba audio / instalacja audio
W skrócie nazywam to działanie "audio performansem"
5
U
W swojej pracy opieram się głównie na medium dźwięku.
Moje
zainteresowania
oscylują
wokół
wpływu
częstotliwości
na świadomość. W tym celu posługuję się niskimi falami dźwiękowymi,
które mają długie wybrzmiewanie
-
drone, szumami,
wysokimi
częstotliwościami, nieprzyjemnymi dla ucha, sprzężeniami zwrotnymi
oraz
pętlami
czasowymi
(z
ang.
loop).
Niskie częstotliwości są poszukiwaniem dźwięków zbliżonych do śpiewu
gardłowego.
Wykorzystuję efekty typu distortion, reverb oraz delay. Do tej pory
używałem
nisko
kasetowego
kontaktowych,
(jako
nastrojonej
gitary
instrument
-
metalowej
blachy.
elektrycznej,
autorska
magnetofonu
metoda),
Poszukiwania
mikrofonów
nowej
doprowadziły mnie do wytworzenia czegoś na kształt
formy
mandali.
Choć trafniejsze wydaje się porównianie do kalaczakry. Kalaczakra
dosłownie oznacza "koło czasu" i jest ważnym rytuałem w tradycji
buddyzmu tybetańskiego. Poniżej zamieszczam szkice, które wizualizują
formę pracy dyplomowej. Na czterech kierunkach świata umieszczona
są źródła dźwięku. W środku na zewnętrznym kręgu znajduje się mega
pętla wykonana z taśmy i magnetofonu szpulowego, który służy jako
looper. Dwa środkowe kręgi to pętle także wykonane z taśmy i
magnetofonu szpulowego, ale zawierające nagrania.
6
K
7
8
Bibliografia:
- Umysł poza śmiercią, Dzogczen Ponlop Rinpocze, Kraków 2009
- Tybetańska Księga Umarłych, tłum. Ireneusz Kania, Kraków 2007
- Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Christoph Cox, Daniel
Warner, Warszawa 2010
9