I Liceum Ogólnokształcące

Transkrypt

I Liceum Ogólnokształcące
Falochron
dla kujawsko – pomorskiego
„Mam pomysł na siebieFalochron dla Jedynki”
W skład ZSO nr 1 wchodzi:1 LO i BGK.
Specjalizacja to klasy: medyczne,
prawne, matematyczne i językowe.
Szkoła z ponad 100 - letnią tradycją.
Placówka „ wielu pokoleo” skupiona
przede wszystkim na pracy
z uczniem zdolnym.
Ilośd przebadanych osób:
• Uczniowie klas II LO - 163
• Nauczyciele - 93
• Rodzice uczniów klas II LO - 22
Co robimy dobrze?
-edukujemy przy współpracy PTZN, BORPA, POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ,
PAŁACU MŁODZIEŻY, STOWARZYSZENIA PRZYSTAO, STUDENTÓW
PSYCHOLOGII, EDUKATORÓW IFMSA
-propagujemy idee zdrowego stylu życia (UM, SANEPID, uniwersytety)
poprzez prelekcje ,pogadanki, wyjazdy turystyczne, pokazy , warsztaty
Nad czym pracujemy?
-wzbudzaniem wewnętrznej motywacji „MOTIVATION BOOSTER”-No Polish
Day, pieczątki, Easter Egg Hunt
-organizowaniem ciekawych przerw w szkole „STREFA LUZU”wykorzystanie gier planszowych jako forma relaksu
-integracją nauczycieli - „SAVOIR-VIVRE NIE TYLKO W TEORII”, pokazy
talentów uczniów w różnych formach
Rekomendacje dla Falochronu na
przyszły rok, co będziemy robid w
ramach działao profilaktycznych
-KONTYNUOWANIE PILOTAŻOWYCH INICJATYW
-POSZUKIWANIE POMYSŁÓW NA PROFILAKTYKĘ WE WSPÓŁPRACY
Z NAUCZYCIELAMI-PRZEDMIOTOWCAMI
-POZYSKIWANIE UCZNIÓW DO PROWADZENIA SZKOLNYCH INICJATYW
Falochron dla „JEDYNKI” dotyczy:
1. REALIZOWANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW I PREZENTACJI
ICH UMIEJĘTNOŚCI
2. PRZESTRZEGANIA ZASAD I NORM OBYCZAJOWYCH
3. KSZTAŁTOWANIA MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ

Podobne dokumenty