Załącznik: Regulamin i przepisy gry w Tenisa Stołowego 1

Transkrypt

Załącznik: Regulamin i przepisy gry w Tenisa Stołowego 1
Załącznik: Regulamin i przepisy gry w Tenisa Stołowego
1. PRZEBIEG GRY.

Wprowadzenie piłki do gry ma miejsce poprzez jej podanie. W momencie tym
zawodnik podrzuca piłeczkę i uderza w taki sposób, aby odbiła się ona najpierw po
stronie podającego, a następnie odbiła się bezpośrednio na polu przeciwnika.

Prawidłowy odbiór charakteryzuje się odbiciem piłki w taki sposób, aby
bezpośrednio odbiła się ona od pola przeciwnika lub najpierw o siatkę, a w dalszej
kolejności o pole. Po wykonaniu tych czynności prawidłowo, następuje wymiana.

Wymiana nie kończy się przyznaniem punktu żadnej ze stron, gdy sędzia przerwie
grę lub podczas podania przeciwnik nie był gotowy do odbioru.

Punkt zostaje przyznany, gdy:
- przeciwnik nie wykona odpowiedniego podania lub odbioru,
- piłeczka po uderzeniu przez przeciwnika nie dotknie pola zawodnika
odbierającego,
- przeciwnik uderzy piłeczkę dwukrotnie,
- przeciwnik poruszy powierzchnię gry,
- wolna ręka dotknie powierzchni gry,
- przeciwnik nie odbije prawidłowo zagranej piłki.
2. SET I MECZ.

Set będzie wygrany przez zawodnika, który pierwszy zdobędzie 11 punktów, oprócz
stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie wygrany
przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 punktowe.

Mecz wygrywa zawodnik, który pierwszy wygra niezbędną do zwycięstwa liczbę
setów w pojedynku, który składa się z nieparzystej liczby setów (zazwyczaj gra się
do trzech wygranych setów).
3. PROCEDURA SERWOWANIA, ODBIORU I WYBORU STRONY STOŁU.

Prawo do wyboru początkowego podania, odbioru lub strony stołu powinno być
przyznane na drodze losowania, a zwycięzca może wybrać podanie lub pierwszy
odbiór lub początek gry na odpowiedniej stronie stołu.

Kiedy pierwszy zawodnik wybrał podanie lub odbiór albo początek gry na
odpowiedniej stronie stołu, drugi zawodnik powinien mieć pozostały wybór

Po każdych 2 punktach zawodnik odbierający powinien stać się podającym, chyba
że stan seta jest tak wyrównany, że konieczna jest gra na przewagi. Wtedy zmiana
następuję co punkt.

Zawodnik zaczynający grę w secie przy jednej stronie stołu powinien zaczynać grę
przy drugiej stronie w następnym secie.

Jeśli zawodnicy nie zmienili stron stołu, kiedy powinni to zrobić, gra powinna być
przerwana przez sędziego, jak tylko błąd zostanie spostrzeżony i wznowiona z
zawodnikami przy tej stronie stołu, przy której powinni być zgodnie z wynikiem jaki
został osiągnięty i kolejnością ustaloną na początku meczu.
4. UBIÓR

Buty sportowe, dresy, spodenki, koszulka.
5. KONKURENCJE

Pojedyncza mieszana (na każdej ze stron stołu jeden zawodnik)
W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W SOCHACZEWIE SERDECZNIE ZAPRASZA NA
ANDRZEJKOWEGO TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Termin: 1 grudnia 2012r.
Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 , ul. 15 Sierpnia 44.
Zasady uczestnictwa : osoby dorosłe.
REGULAMIN ANDRZEJKOWEGO TURNIEJU TENISA STOWEGO
I.
Organizator Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
II.
Termin: sobota, 1 grudnia 2012r. , godzina 10.00.
III.
Miejsce : sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie..
IV.
Uczestnictwo :
1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie zrzeszone w PZTS.
2. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
3. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas
turnieju.
4. Organizator zapewnia rakietki i piłeczki.
V. System rozgrywek:
1. Gra pojedyncza.
2. W zależności od liczby osób turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym,
grupowo- pucharowym, lub każdy z każdym.
3. Mecz trwa do dwóch wygranych setów , granych do 11 punktów. Obowiązują
zasady zgodnie z przepisami.
4. Zawodnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymują puchary.
VI.
Postanowienia organizacyjne: zgłoszenia imienne przyjmowane są do 25.11.2012r.
przez organizatora na adres e - mail [email protected]
2. Udział w turnieju jest bezpłatny.
3. Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe .
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatni.
5. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny.
6. Uczestnik, który dokonuje zgłoszenia do turnieju zobowiązany jest do zapoznania
się z niniejszym regulaminem i stosowania się do niego.
VII. Informacja dostępna również na stronie sp2.sochaczew.pl